Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Методические рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине «Теория и практика проведения PR-кампаний» составлены в соответствии с требования...полностью>>
'Документ'
Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного общего образования. За относительно небольшой отрезок времени в России произоше...полностью>>
'Документ'
двух ипостасях. Одна - для узкого круга, состоящего из профессиональных учёных-истори- ков и хорошо подготовленных любителей, другая - для широких на...полностью>>
'Диплом'
А., Кологрив Е.В. (5 урок), Ольшевская Н.И. ( урок) № п/п Фамилия, имя учащегося, класс Диплом Тема работы Руководитель Гейлер Эдуард, 10б Диплом I ст...полностью>>

Кількісні показники

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 9

Звіт про участь студентів у науково-дослідній роботі

у 2007 році

факультету__прикладної математики

кафедри Ом та МК__

Дніпропетровського національного університету

 1. Кількісні показники
 1. Кількість студентів, які брали участь у всіх формах НДР_____________62__

в т.ч.

 • брали участь у роботі наукових гуртків________________________________

 • виконували роботу за д/б та г/д темами з оплатою_______________________

без оплати_______________________

 • працювали на базі НДІ, НДЛ______________________________________2__

  1. Кількість наукових студентських гуртків______________________________

 1. Кількість осіб професорсько-викладацького складу, які керували науковою роботою студентів_______________________________________________________13_

3Кількість наукових співробітників, які керували НДР студентів_________3_

 1. Кількість студентів, що брали участь у наукових конференціях:

всеукраїнських________________

міжнародних_______________10_

 1. Кількість студентів, що брали участь у наукових кафедральних та міжкафедральних семінарах_______

 2. Кількість студентів – членів факультетського відділення СНТ___________

 3. Кількість публікацій статей та тез доповідей, здійснених студентами самостійно__2____

у співавторстві з викладачами та науковцями___2____

 1. Кількість захищених курсових робіт___48____

з них виконано на основі НДР_____48___

 1. Кількість захищених дипломних робіт___24_____

з них виконано на основі НДР_____24___

    1. Кількість дипломних робіт, рекомендованих ДЕК до впровадження___24___
  1. 12. Направлено на різні конкурси наукових робіт________

  2. Отримано всього нагород________

   1. Текстовий додаток про досягнення студентів у звітному році: перемоги у конкурсах, олімпіадах, участь у науково-дослідній роботі, найважливіші доповіді на конференціях, публікації у фахових виданнях, гранти, премії тощо.

Блюсс О.Б.

Нечітка кластеризація фармакологічних препаратів за комплексним впливом на фізіологічні системи.

Питання прикладної математики і математичного моделювання. –Д.: ДНУ. –2007. С.10-18.

Кісельова О.М.,

Тимошенко К.В.

Питання вибору квазіметрики в задачі відновлення функцій.

Питання прикладної математики і математичного моделювання. Збірник наукових праць. Д.: РВВ ДНУ, 2007 - С.140-152.

Бойко Л.Т.,

Тогобицька Д.М.,

Кураєва Т.В.,

Пантелеєва Ю.А.

Комп’ютерна система аналізу матеріального балансу доменної плавки.

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”.  Д.: ДНУ, 2007.  С. 23–24.

Заст. декана

з наукової роботи ______________ ________________

підпис прізвищеСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про кількісні показники реалізації дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області за період 2009/2010 – 2010/2011 навчальних років

  Документ
  про кількісні показники реалізації дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області за період 2009/2010 – 2010/2011 навчальних років
 2. Якісні показники учасників зовнішнього незалежного оцінювання Полтавської області у 2010 році у порівнянні із середніми показниками по Україні

  Документ
  55 7, 7, 10 008 Математика 7,4 ,98 44,11 40, 3 4 ,87 44,47 5,59 8,13 8 47 Біологія 8,13 8,3 3 ,51 37, 48,73 4 ,4 , 3 7,49 4 01 Географія 9,83 9,09 39,
 3. Тема Статистичні показники

  Документ
  Після зведення та групування даних спостереження переходять до останнього - третього етапу статистичної методології. Він полягає в подальшій обробці статистичних таблиць шляхом обчислення статистичних показників.
 4. План. Вступ. І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність … 4 ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства

  Документ
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління
 5. Діяльність своїх працівників, їх навички, особистісні І професійні якості з метою підвищення ефективності їх роботи та визначення потреб у професійному розвитку

  Документ
  Організації періодично оцінюють діяльність своїх працівників, їх навички, особистісні і професійні якості з метою підвищення ефективності їх роботи та визначення потреб у професійному розвитку.

Другие похожие документы..