Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
для проведения открытого аукциона на определение исполнителя по контракту с выполнением комплекса работ по техническому перевооружению производственн...полностью>>
'Реферат'
Село наше Хомутинино внешне мало чем отличается от множества других сел: та же пыль-грязь на улицах, похожие дома, те же проблемы в домах, на фермах ...полностью>>
'Документ'
Однако еще больше растительных народных средств осталось неиспытанными....полностью>>
'Документ'
В. после приемов пищи при наличии симптомов ГЭРБ избегать наклонов туловища, подъемов тяжестей, ношения тугих корсеток, не ложиться сразу после прийо...полностью>>

Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік рішення Одеської міської ради від 07. 07. 2009 р. №4415

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

від 13.07.2010р. №5940-V

Звіт про виконання

Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік

(рішення Одеської міської ради від 07.07.2009 р. № 4415-V )

З м і с т

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу м. Одеси у 2009 році

Стор

Підрозділ 1. Промисловість

3

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

5

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

6

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

7

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

8

Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс

10

Підрозділ 7. Транспортний комплекс

11

Підрозділ 8. Розвиток підприємництва

13

Підрозділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

14

Підрозділ 10. Охорона навколишнього природного середовища

17

Підрозділ 11. Освіта

19

Підрозділ 12. Охорона здоров`я

21

Підрозділ 13. Фізична культура та спорт

24

Підрозділ 14. Культура

25

Підрозділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

27

Підрозділ 16. Молодіжна та сімейна політика

28

Підрозділ 17. Самоорганізація населення

31

Підрозділ 18. Демографічна ситуація. Ринок праці.

Соціальне забезпечення населення

32

Підрозділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

36

Підрозділ 20. Інші програми та заходи

37

Додатки до звіту

39-93

Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу

м. Одеси у 2009 році

Підрозділ 1. Промисловість

На показниках розвитку промисловості міста позначився вплив світової фінансової кризи. Проте, починаючи з другого кварталу 2009 року, спостерігалися тенденції уповільнення темпів падіння на транспорті, будівництві, у сфері споживчого ринку. В місті вдалося значною мірою нівелювати негативні наслідки кризи та отримати ознаки економічного оздоровлення, про що свідчать деякі показники промисловості.

В порівнянні із загальними економічними показниками по Україні, де спад промислового виробництва дорівнює 21,9 %, падіння виробництва в м. Одесі знаходиться в межах 12,7 %. Це пов'язано з тим, що економіка міста досить диверсифікована і конкурентноздатна.

Протягом 2009 року промисловий комплекс міста залишався неоднорідним за структурою: функціонували розвинені виробництва з виходом на зовнішні ринки і такі, що не мають змоги відновити повну завантаженість виробничих потужностей, забезпечити стабільну діяльність. Різний економічний стан галузей пов'язаний з різними умовами функціонування і динамікою ринків, на які виходить продукція промисловості міста.

Наслідки кризи негативно вплинули на економічне становище промислових підприємств, що спричинило зниження обсягів виробництва. Одними з головних причин відповідної негативної тенденції стали: скорочення або відсутність замовлень з боку споживачів; призупинення будівництва об’єктів; відсутність ринків збуту продукції; неплатоспроможність потенційних покупців продукції; сезонність роботи ряду підприємств.

У 2009 році промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 14 513,5 млн. грн, (60,9 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). У структурному складі по видах промислового виробництва найбільша частина обсягів (89,1 %) припала на підприємства переробної промисловості.

Зміни у структурі реалізованої промислової продукції у 2009 році порівняно з минулим роком відбулися за рахунок збільшення частки обсягів реалізації підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, а також у переробній промисловості за рахунок продукції нафтоперероблення. Зміни також обумовлені зменшенням питомої ваги обсягів реалізації більшості підприємств: машинобудування - на 2,6 в. п, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 1,2 в. п, продукції металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - на 0,7 в. п.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу у 2009 році по м. Одесі становив 14 410,4 грн, що на 8,0 % нижче рівня 2008 року. Слід відмітити, що цей показник вищий за середньообласний, який в цілому по області складає 9 949,8 грн.

У 2009 році підприємствами міста, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 1 561,0 млн. грн, що на 43,9 % менше, ніж у 2008 році. Зменшення обсягів будівництва у звітному періоді, в першу чергу, пов’язано із зменшенням на 43,7 % обсягів робіт підприємств, які займалися будівництвом будівель та споруд, так, як їх питома вага у загальному обсязі становила 95,2 %.

З метою запобігання поширенню кризових явищ в економіці міста, збереженню стабільної ситуації в м. Одесі були розроблені термінові антикризові заходи щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи, визначення напрямків стабілізації та формування державної політики у пріоритетних галузях промисловості, використання конкретних механізмів захисту інтересів малозабезпечених верств населення. Розпорядженням міського голови від 16.12.2008 року № 1509-01 створена робоча група щодо подолання наслідків фінансової кризи. Станом на 01.01.2010 року проведено 6 засідань робочої групи та робоча зустріч з питань впровадження енергозберігаючих технологій в соціальну сферу міста.

Слід відзначити, що зусилля органів виконавчої влади протягом 2009 року сприяли забезпеченню стабільного функціонування економіки та соціальної сфери міста Одеси. У період кризи, з метою збереження робочих місць на підприємствах та економії енергоресурсів, деякі підприємства міста перейшли на неповний робочий день та неповний робочий тиждень, це: завод «Продмаш», ВАТ завод «Легмаш», ВАТ «Одессільмаш», ВАТ «Червона гвардія», ВАТ «Реом», ВАТ трест «Одестрансбуд», ВАТ «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів», ДП «Мегом», ДП БУ-2, ТОВ «Автоскладальне виробництво» тощо. У режимі повної зайнятості працювали підприємства, які мають безперервний цикл роботи: ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів», ВАТ «Ексімнафтопродукт», ЗАТ «Укрелеваторпром».

Призупинили свою діяльність ВАТ «Одесхарчореммаш», ТОВ «Одеський будівельний комбінат», ТОВ «Обімет», ТОВ «Одеський ливарний завод», ТОВ «Іскож», ТОВ «Буддеталь».

У 2009 році стабільно працювали підприємства: ВАТ «Інтерхім»

( 132,3 %), ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» (100,5 %), ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» (106,6 %), ТОВ «Форес» ( 103,2 %), ВАТ «Одеський каравай» (113,5 %), тощо.

Незважаючи на наслідки фінансово-економічної кризи, 38 промислових підприємств міста залишалися інноваційно активними: впроваджувалися нові технології, технологічні процеси та нові види продукції. Проводилося оновлення та удосконалення технологічного обладнання, що дало змогу розширити асортимент випуску продукції на підприємствах: ВАТ «Стальканат», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Інтерхім», ВАТ «Зонт», ВАТ «Одеський завод шампанських вин», ЗАТ «Дзеркальний завод», ДП МОУ «Одеський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Цемент», ОВХФП «Біостимулятор» ТОВ, ТОВ «Одеський завод «Нептун», ТОВ «Грегорі Арбер».

Підрозділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

Важливим показником, що характеризує інфляційні процеси в економіці є індекс споживчих цін, який відображає зміни загального рівня цін і тарифів на спожиті товари та послуги з урахуванням структури фактичних споживчих грошових витрат домогосподарств. Кризові явища, що охопили економіку у 2009 році, сформували певний потенціал тиску на ціни споживчого ринку. За даними Державного комітету статистики України індекс споживчих цін по Одеській області становив 114,4 % (по Україні 112,3 %).

У 2009 році продовжувалося наповнення споживчого ринку товарами вітчизняного виробництва. Збільшили обсяг виробництва підприємства: ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів», ВАТ «Одеський каравай», ТОВ «Форес», СП ТОВ «Вітмарк-Україна», ТОВ «Торговий дім «Грегорі Арбер» тощо.

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності (у ринкових цінах) у 2009 році дорівнює 11 954,9 млн. грн, що на 2,2 % більше, ніж у 2008 році. Обсяг послуг, реалізованих населенню, за видами економічної діяльності у 2009 році дорівнює 2 382,1 млн. грн, що на 6,7 % більше, порівняно до 2008 року.

Продовжувалося забезпечення соціально-незахищених верств населення хлібом за допомогою «Соціальної картки одесита». На сьогоднішній день електронні термінали встановлені в 74-х магазинах, що дає змогу 21 тис. малозабезпечених громадян купувати хлібобулочні вироби зі значною знижкою. Обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни здійснювали 6 спеціалізованих магазинів. В мережах супермаркетів міста організовані «куточки пенсіонерів», де товари першої необхідності продаються зі знижкою.

Спостерігався подальший розвиток усіх видів торгівлі, розширення роздрібної торговельної мережі, будівництво нових та реконструкція існуючих об’єктів торгівлі, впорядкування дрібно роздрібної торгівлі. У 2009 році відкрито 27 підприємств роздрібної торгівлі, у тому числі: супермаркети на вул. Топольського та вул. Ядова, продовольчі, непродовольчі та меблеві магазини. У місті працює 52 ринка та міні-ринка. Триває реконструкція існуючих ринків. Сфера громадського харчування у м. Одесі налічує 1 205 стаціонарних об’єктів, з них 13 - відкрито у звітному році (переважно невеликі кафе та бари). Ресторанне господарство міста збільшилося на 4 об’єкта.

В місті працюють 1 228 об’єктів побутового обслуговування, що надають понад 50 основних видів послуг. З початку року відкрилося 11 об’єктів побутового обслуговування (фітнес-клуб, перукарні, автомийки, приймальні пункти хімчисток).

Продовжувався подальший розвиток виставкової та ярмаркової діяльності. У 2009 році проведено 26 виставок та 81 ярмарок, де прийняли участь понад 19 тисяч підприємств різних форм власності. Проведення таких заходів сприяло збільшенню на ринку продукції вітчизняного виробника за доступними цінами, розширенню зв’язків між товаровиробниками, оновленню та розширенню ринків збуту.

Підрозділ 3. Будівельний комплекс

У 2009 році за рахунок різних джерел фінансування по управлінню капітального будівництва Одеської міської ради було освоєно коштів у сумі 88,5 млн. грн, з них на житлове будівництво за кошти інвесторів - 66,4 млн. грн.

За рахунок коштів бюджету міста продовжувалося будівництво жилого будинку № 19 у мкр. ІІІ-4-3 ж/м Котовського, де виконано робіт на суму 5 620,7 тис. грн. Проводилося будівництво внутрішньоквартальних мереж. Виконано робіт на суму 1 094,7 тис. грн. За рахунок різних джерел фінансування у 2009 році введено в експлуатацію 7 жилих будинків, загальною площею 71,9 тис. кв. м, у тому числі жилий будинок № 19 у мкр. ІІІ-4-3 ж/м Котовського.

На виконання робіт по проектуванню та реконструкції будівель міської клінічної інфекційної лікарні за адресою: вул. Пастера, 5/7 спрямовано коштів у сумі 9 997,6 тис. грн. Проводився капітальний ремонт головного корпусу гімназії № 1 за адресою: Олександрівський проспект, 11; виконано робіт на суму 2 982,8 тис. грн.

Приділялася увага розвитку соціальної інфраструктури міста. За рахунок коштів інвесторів відбувалося будівництво 2-х шкіл, 5-ти дошкільних навчальних закладів, 2-х дитячих поліклінік та 2-х паркінгів на вул. Марш. Говорова, 26 та просп. Ак. Глушка.

Крім того, в рамках Плану першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року № 1262, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 року № 1134 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 1157 зі змінами на проведення у 2009 році першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від СБО «Північна» в м. Одесі передбачені кошти державного бюджету. Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.12.2009 року № 612 «Про використання коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища та коштів Стабілізаційного фонду на проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від СБО «Північна» в м. Одесі» управлінню капітального будівництва Одеської міської ради делеговані повноваження по здійсненню функцій замовника виконання робіт на об’єктах: «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Насосна станція» та «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі. Скидний трубопровід». На виконання робіт у 2009 році за рахунок державного бюджету профінансовано коштів у сумі 22 003,7 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів депутатського фонду на загальну суму 344,0 тис. грн виконані роботи: капітальний ремонт парадного входу будівлі за адресою: вул. Катериненська, 14; капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Героїв Сталінграду, 34 та вул. Ген. Бочарова, 21; капітальний ремонт будівель за адресою: вул. М. Арнаутська, 66 та просп. Олександрійський, 6.

Продовжувалося відновлення історичної забудови центру міста. У 2009 році виконано робіт на суму 3 019,0 тис. грн. Проводилися реставраційні роботи на об’єктах: будівлі Старої біржі, палаці Рафаловича. На страхування скульптурної групи пам’ятника засновникам м. Одеси та його охорону витрачено 631,9 тис. грн.

Таблиці № 1 та № 2 до підрозділу надані у додатку до Звіту.

Підрозділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

У 2009 році діяльність Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань: інвентаризацію земель міста; надання права власності і користування землею юридичним особам, фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності та громадянам; збільшення надходжень орендної плати до бюджету міста; подальше формування міського ринку землі; посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель в межах міста.

Станом на 01.01.2010 року в електронній базі управління знаходиться 1323 договори оренди землі та 3144 договорів дольової участі у землекористуванні на загальну суму 87,98 млн. грн.

Відповідно до чинного законодавства України, розрахунки орендної плати за землю проводилися виключно із норм закону - від трьох до дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Це стосується, як плати за оренду окремої земельної ділянки, так і розрахунків плати за дольову участь у землекористуванні.

У 2009 році з державної реєстрації отримано 76 договорів оренди землі на суму 8,23 млн. грн; оформлено і видано 327 договорів дольового землекористування на загальну суму 2,8 млн. грн.

У звітному періоді надходження від орендної плати та використання земельних ділянок склали 86,0 млн. грн. Надходження до бюджету міста досягли 64,5 млн. грн. Темп росту до рівня 2008 року досяг 127,1 %. Встановлене завдання щодо надходжень орендної плати до бюджету міста виконано на 102,9 %.

У 2009 році доля орендної плати в загальній сумі плати за землю склала 48,4 %, що на 3,1 пункти більше, ніж у 2008 році (45,3 %). Стала тенденція збільшення надходжень від орендної плати та зростання її долі в загальній сумі плати за землю забезпечувалося шляхом розширення кола платників за рахунок укладення нових договорів оренди землі; застосування процедури договірної орендної плати; посилення контролю за виконанням умов договорів оренди.

У 2009 році темпи проведення земельних аукціонів у місті значно уповільнилися. Причиною цього стала відсутність заявок потенціальних покупців, що є наслідком економічної кризи. У 2009 році проведено три аукціони, на яких продано 5 земельних ділянок, загальною площею 2,73 га. До бюджету міста перераховано 13,34 млн. грн. У зв’язку з цим активізувався продаж земель несільськогосподарського призначення безпосередньо землекористувачам - власникам об’єктів нерухомості.

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України зі змінами та доповненням, що були внесені Законом України від 16.09.2008 року № 509- VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», фінансування проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, здійснюється за рахунок внесеного покупцями авансу.

Протягом звітного року безпосередньо землекористувачам продано 7 земельних ділянок, загальною площею 7,83 га. До бюджету міста перераховано 32,14 млн. грн. У 2009 році загальна сума надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення до бюджету міста склала 45,5 млн. грн.

Здійснювався контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди землі. Проведено 974 перевірки дотримання вимог земельного законодавства; складено 84 акти про порушення вимог земельного законодавства.

Фінансування заходів, запланованих програмою, у 2009 році не відбувалося у зв’язку з погашенням кредиторської заборгованості за минулий рік.

Таблиця № 3 до підрозділу надана у додатку до Звіту.

Підрозділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство

У 2009 році діяльність підприємств житлово-комунального господарства була спрямована на задоволення потреб населення і створення необхідних умов для функціонування міського господарства.

Проводився капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності. Виконано робіт на суму 2 779,4 тис. грн. У звітному періоді виконано капітальний ремонт дахів 3-х житлових будинків загальною площею 2,2 тис. кв. м; капітальний ремонт 2,8 тис. п. м інженерних мереж на 3-х об’єктах; відремонтовано 2 парадних загальною площею 706 кв. м; здійснено заміну бойлера у житловому будинку; ліквідовані наслідки пожежі у 2-х житлових будинках; розроблена технічна документація на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Дерибасівська, 12.

Крім того, за рахунок коштів депутатського фонду на загальну суму 2 289,8 тис. грн виконано капітальний ремонт даху житлового будинку загальною площею 270 кв. м, 17-ти парадних житлових будинків загальною площею 3,9 тис. кв. м, капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Тополиній та 26-ти дитячих майданчиків.

Обсяг виконаних робіт на виконання Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки склав 961,7 тис. грн. Проведено експертизу 434 ліфтів, виконаний капітальний ремонт та модернізація 32 ліфтів.

Продовжувалося виконання Програми встановлення приладів обліку холодної та гарячої води в квартирах малозабезпечених та пільгових верств населення у м. Одесі на 2006-2010 роки. У 2009 році проведено сервісне обслуговування 45 424 прилади обліку води, повірку 5 802 одиниць лічильників на загальну суму 1 260,9 тис. грн.

Обсяг виконаних робіт з поточного утримання та капітального ремонту об’єктів благоустрою склав 51 564,6 тис. грн. Для покращення технічного стану міських доріг на поточний ремонт та поточне утримання доріг було спрямовано коштів у сумі 23 564,8 тис. грн. Відремонтовано 76 оглядових колодязів, виконано чистку 2 076 дощоприймачів та 3 038 м. п лотків, промито колектори протяжністю 1 311 м. п. Протягом звітного року щоденно виконувалося механізоване прибирання 1655,7 тис. кв. м і миття 2576,3 тис. кв. м доріг, ручне прибирання 1 008,4 тис. кв. м доріг.

На поточне утримання та ремонт 11 підземних переходів, 14 дощових насосних станцій, 11 теплових пунктів та іншого електрообладнання витрачено 3 738,5 тис. грн. Виконано монтаж та заміну 755 одиниць автоматичних пристроїв для регулювання напруги в електромережі, 9,8 тис. м кабелю; виконано заміну 707 одиниць світильників, 1 650 ламп розжарювання, 1008 газорозрядних ламп, дроселів та патронів - 845 одиниць.

Обсяг виконаних робіт по експлуатації мереж зовнішнього освітлення міста склав 10 422,1 тис. грн. З метою заощадження електроенергії впроваджені нові світильники з натрієвою лампою. Виконаний поточний ремонт зовнішнього освітлення, у тому числі: замінено 14 616 одиниць ламп розжарювання та 5 425 одиниць газорозрядних ламп, відремонтовано 3 290 одиниць світильників, проведено монтаж 48 км кабельних ліній, встановлено 62 опори, проведені роботи по ліквідації 200 аварій.

Виконувалися роботи з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста на суму 8 153,0 тис. грн. у тому числі: висаджено 1 685 кущів троянд та 873 дерев, зрізано 1 396 одиниць аварійних дерев, обрізано 3 356 кущів, викорчувано 174 пнів.

Для поточного утримання 19-и фонтанів виконано робіт на суму 868,5 тис. грн, гідротехнічного комплексу з 4-х ставків у парку Перемоги - 1 340,5 тис. грн. та 15-и бюветних комплексів - 2  553,8 тис. грн.

Для поточного утримання 10 громадських туалетів витрачено коштів на суму 167,4 тис. грн, поточного утримання 11 кладовищ та крематорію - 756,0 тис. грн. Проведено обрізку дерев на Ново-міському, Другому християнському та Північному кладовищах. Виконано поточний ремонт паркану на Третьому Єврейському кладовищі та кладовищі «Крива балка».

Одним з напрямків розвитку житлово-комунального господарства є створення об`єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. У місті Одесі станом на 01.01.2010 року зареєстровано 296 об`єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, з них у 2009 році - 26 об`єднань.

Продовжувався розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси. У 2009 році виконано робіт на суму 254 422,1 тис. грн. Проводилася розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція доріг по вул. Щорса, вул. Балківській, вул. Тираспольській, Фонтанській дорозі; капітальний ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів у всіх районах міста.

Проводилися роботи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста. У 2009 році виконано робіт на суму 8 181,4 тис. грн. Виконані наступні роботи: встановлено 2 світлофори, дорожніх знаків - 958 одиниць, турнікетних огороджень - 350 п. м, елементів примусового зниження швидкості - 7 одиниць. На перехрестях м. Одеси знаходиться 19 відеокамер спостереження, з них у 2009 році встановлено відеокамеру на вул. Балківській. Виконано капітальний ремонт та відновлення - 20 одиниць світлофорів, відновлення та заміну 490 дорожніх знаків, турнікетних огороджень - 48 п. м, дорожньої розмітки - 22,1 тис. кв. м, проводилося технічне обслуговування 285 світлофорів та 18 відеокамер спостереження. Придбано 32 мовних акустичних прилади для світлофорів, з них 22 прилади встановлено у діючі світлофори.

Крім того, за рахунок коштів депутатського фонду у сумі 328,8 тис. грн. виконані роботи: капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вул. Терешкової, 10-а, Дніпропетровська дор, 77/1; капітальний ремонт дитячих майданчиків та благоустрій при будинкової території за адресою: вул. Ак. Вільямса, 68-а, 70, вул. Ак. Корольова, 78, 80-а; ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: вул. Жуковського,8; капітальний ремонт асфальтового покриття міжквартального проїзду за адресою: вул. І. і Петрова, 55.

Виконувалися заходи, що надійшли у вигляді пропозицій до програми від підприємств та організацій різних форм.

Таблиці № 4, 5, 6 до підрозділу надані у додатку до Звіту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.
 2. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 3. Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

  Документ
  Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення :  зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011.
 4. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 5. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46

Другие похожие документы..