Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При применении в сочетании с противовирусной терапией эффект препарата связан с подавлением аутоиммунных реакций в печеночной ткани. Кроме того препар...полностью>>
'Документ'
Мы воспитываем их, передавая им свои знания и делясь с ними своими умениями, но и они в свою очередь учат нас многому: терпению и выдержке, остроумию...полностью>>
'Документ'
Венгр – по рождению, француз – по состоянию души, американец – по стилю жизни. Фотограф с мировым именем, и даже больше. Его известность перешагнула ...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 550200 - Авто...полностью>>

Договір купівлі-пр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

Місто Київ, ________________________________________ дві тисячі одинадцятого року

Ми: Гр._________________________________________________________________________________ (ПІБ п р о д а в ц я)

(ідентифікаційний номер __________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПРОДАВЕЦЬ», та

Гр._____________________________________________________________________________________ (ПІБ п о к у п ц я)

(ідентифікаційний номер ___________________________, паспорт серія _______ № _______________, виданий_______________________________________________________________________________),

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________, - далі іменований «ПОКУПЕЦЬ», що разом іменуємося як «СТОРОНИ», попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали цей Договір про наступне:

1 . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає квартиру у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає

квартиру №

_____________

( )

В будинку № ____ (__________) по вул. ________________________ в місті Києві.

Квартира складається з ____ (______________) жилих кімнат, загальною площею ______ кВ.м., жилою площею _______ кВ.м.

  1. Квартира, що відчуджується, належить ПРОДАВЦЮ на підставі

2 . ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

  1. Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

  2. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

   1. незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

   2. до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

   3. квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується витягами, виданими Прізвище І.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року;

   4. у квартирі, яка є предметом цього договору, зареєстровані та проживаючі малолітні та неповнолітні діти відсутні та вказаним майном не користуються;

   5. усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

   6. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

   7. щодо квартири відсутні судові спори;

   8. самовільних переобладнань у квартирі немає;

   9. особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладання цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;

   10. внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;

   11. квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

   12. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

   13. будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу.

  3. СТОРОНИ підтверджують, що:

   1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

   2. укладення договору відповідає їх інтересам;

   3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

   4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

   5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

   6. малолітні або неповнолітні не зареєстровані за вищевказаною адресою, що підтверджується Довідкою № ___ (довідка по формі 3), виданою __Ким і коли____, оригінал якої долучений до справи.

   7. володіємо українською мовою, що дало нам можливість правильно зрозуміти суть цього договору;

   8. члени сім’ї ПОКУПЦЯ набувають право користування квартирою після державної реєстрації права власності ПОКУПЦЯ;

   9. ПРОДАВЕЦЬ придбав вказану квартиру за власні кошти, оскільки на час її придбання у шлюбі ні з ким не перебував та не проживав однією сім’єю без укладання шлюбу, про що доведено до відома ПОКУПЦЯ та підтверджується заявою, прикріпленою до примірника цього договору, який зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

   10. цей правочин здійснюється за згодою чоловіка ПОКУПЦЯ, Прізвище Ім’я По-батькові чоловіка, що підтверджується заявою, справжність підписа на якій засвідчено Прізвище І.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___ ____________ 2010 року за реєстровим №___, яка зберігається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

  4. СТОРОНИ свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

  1. Продаж квартири за домовленістю сторін вчинюється за _____ ( Прописом ) гривень 00 копійок, які ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ під час оформлення цього договору.

   1. При цьому я, ПРОДАВЕЦЬ, стверджую всім зацікавленим у тому особам, що обізнаний із рівнем ринкових цін на аналогічні квартири, сума договору мене повністю задовольняє та договір укладається на умовах, які я вважаю вигідними, і продаж житла за зазначену в договорі ціну не є наслідком впливу тяжкої обставини.

  2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

  3. Відповідно до довідки-харатеристики № ____, виданої __________ 2010 року Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна вартість квартири становить _____ (Прописом вартість по БТІ).

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

  1. Обовязки ПРОДАВЦЯ:

   1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується знятися з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають та (або) зареєстровані у квартирі до __ __________ 2010 року, а також сплатити заборгованість з комунальних послуг, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру ПОКУПЦЮ в день укладання цього договору. В разі, коли ПРОДАВЕЦЬ після спливу наданого йому для звільнення житла терміну не вивезе (не забере) належні йому речі, ПОКУПЕЦЬ не відповідає за їх схоронність.

   2. Передати квартиру ПОКУПЦЮ у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

   3. Попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі йому недоліки квартири.

   4. До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЮ, ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її стану, обладнання та невід’ємних конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов’язку ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

   5. Момент фактичної передачі квартири вважається передача ключів від вказаної квартири ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ, яка відбудеться в день укладання цього договору.

  2. Права ПРОДАВЦЯ:

   1. Вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього Договору.

   2. Вимагати прийняття квартири ПОКУПЦЕМ у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

  3. Обовязки ПОКУПЦЯ:

   1. Сплатити за квартиру ціну, встановлену цим Договором.

   2. Прийняти квартиру у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

  4. Права ПОКУПЦЯ:

   1. Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

   2. Вимагати від ПРОДАВЦЯ виконання інших обов’язків за цим Договором.

5. ІНШІ УМОВИ

  1. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст

 • ст..ст. 203, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 651, 652, 655, 659, 660, 661 Цивільного Кодексу України,

 • ст.64, 65, 74 Сімейного кодексу України Сторонам роз’яснено.

 • Сторонам роз’яснено зміст ст..ст. 7,11 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»;

 • Ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;

 • П.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. №572 (із змінами та доповненнями, внесеними згідно Постанови Міністрів України від 24.01.2006 р. №45).

  1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту фактичної передачі квартири.

  2. Витрати у зв’язку з укладанням цього Договору сплачує ПОКУПЕЦЬ.

  3. Договір укладено у двох примірниках, один з яких отримує ПОКУПЕЦЬ, інший залишається у справах Прізвище І.Б. -приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу;

  4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

  5. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

  6. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

  7. Згідно ст.ст. 210, 657 ЦК України цей Договір підлягає державній реєстрації, яка провадиться одразу ж після його нотаріального посвідчення. Право власності ПОКУПЦЯ підлягає державній реєстрації у Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

  8. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, оплата якого передбачена Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 15 липня 1999 року, мною, ПОКУПЦЕМ, внесений.

  9. Право власності на квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору (ч.3,4 ст.334, ст..182 ЦК України).

  10. Текст цього Договору нами, СТОРОНАМИ за цим Договором, прочитано особисто, зміст його зрозумілий та відповідає нашій волі.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ _________________________________________________________

/Прізвище І.Б. продавця/

ПОКУПЕЦЬ _________________________________________________________

/Прізвище І.Б. покупця/

«___» _________ 2011 року цей договір посвідчено мною, Прізвище І.Б нотаріуса., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність Прізвище Ім’я По-батькові продавця квартири, що відчужується, перевірено.

У відповідності до статті 210 Цивільного Кодексу України цей Договір підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за № ________

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус Прізвище І.Б.

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку

  Документ
  за кредит, які слід розраховувати за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався в місяці, за який сплачую черговий внесок,
 2. Подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу товарів n (надалі іменується "Договір") про наступне

  Документ
  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу товарів N (надалі іменується "Договір") про наступне.
 3. З іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про таке

  Документ
  (надалі іменується "Покупець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про таке.
 4. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу

  Документ
  Ми, що нижче підписалися (назва та місцезнаходження органу приватизації) в особі (посада, прізвище, ім'я та по батькові), яка діє на підставі (назва документа),
 5. Купівлі – продажу

  Документ
  структурна одиниця - нафтогазовидобувне управління (НГВУ) „Охтирканафтогаз”, яка діє від імені Відкритого Акціонерного Товариства (ВАТ) „Укрнафта”, надалі „Покупець” в особі в.

Другие похожие документы..