Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
в контексте современной культуры»Конференция проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 10-04-67481 г/Т) Предлагается ...полностью>>
'Документ'
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, звертається до Вас з приводу негативного стану, який склався на сьогодні ...полностью>>
'Рабочая программа'
Данная рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта образования для основной общ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 22 июня 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 002.009.03 Институ...полностью>>

Жовтнева районна рада управління освіти

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЖОВТНЕВА РАЙОННА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Затверджено на засіданні колегії управління освіти Жовтневої районної

у місті Харкові ради

27.08.2010 р.

Голова колегії

___________ І.С.Толмачова

Секретар колегії

___________ Н.М.Гребеннікова

П Л А Н

роботи управління освіти Жовтневої районної

у місті Харкові ради

на 2010-2011 навчальний рік

Погоджено

__________________

Голова виконкому Жовтневої районної

у місті Харкові ради

_____________С.О.Єромецький

м. Харків

2010

З М І С Т

РОЗДІЛ 1. ВСТУП........................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 2. Організація роботи районного управління освіти..................................................

39

2.1. Графік прийому відвідувачів..............................................................................................

39

2.2. Циклограма щомісячної діяльності управління освіти Жовтневої районної ради........

40

РОЗДІЛ 3. Робота з кадрами........................................................................................................

41

3.1. Розподіл посадових обов‘язків працівників РУО...............................................................

41

3.2. Закріплення працівників РУО за закладами освіти ……………………………………..

57

РОЗДІЛ 4. Організаційно-дорадча діяльність............................................................................

58

4.1. Управлінський блок...............................................................................................................

58

4.2. Наради з заступниками директорів з господарської роботи……....................................

63

4.3. Наради з головними бухгалтерами закладів освіти …………………………………….

64

4.4. Методичний блок.................................................................................................................

65

4.5. Семінари для директорів ЗНЗ, ПНЗ...................................................................................

71

4.6. Семінари для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ............................................

71

4.7. План роботи школи молодого спеціаліста «Шлях до майстерності»...........................

71

4.8. План роботи школи молодого бібліотекаря………….....................................................

72

РОЗДІЛ 5. Робота з резервом на заміщення керівних посад закладів освіти та громадскістю……………………………………………………………………………………

73

5.1. План постійно діючого семінару для резерву на заміщення керівних посад з/о

73

5.2. Робота з громадськими організаціями…………………………………………….. .......

73

5.3. «Круглі столи» з представниками громадських організацій……………………………

75

5.4. Засідання лідерів учнівського самоврядування «Росток» ………………………………

75

РОЗДІЛ 6. Експериментальна робота…………………………….............................................

76

РОЗДІЛ 7. Аналітична й контрольно-регулююча діяльність...................................................

77

7.1. Аналітична й контрольно-регулююча діяльність.............................................................

77

7.2. Нормативне та правове забезпечення………………………………......………………..

85

7.3. Державні та регіональні програми щодо розвитку освітньої галузі...............................

89

РОЗДІЛ 8. Забезпечення функціонування та розвитку освіти………..................

91

РОЗДІЛ 9. Військово-патріотичне виховання та викладання курсу „Захист Вітчизни”.......

98

РОЗДІЛ 10. Виховна, оздоровча та спортивно-масова робота................................................

99

РОЗДІЛ 11. Забезпечення умов для ефективного функціонування закладів освіти..............

102

11.1. Матеріально-технічне забезпечення..................................................................................

102

11.2. Організація роботи з охорони праці..................................................................................

103

РОЗДІЛ 12. Фінансово-економічна діяльність..........................................................................

105

12.1. Інформаційне забезпечення управління, фінансово-економічна діяльність з/о........…

107

12.2. Аналітична діяльність……………………………………….............................................

108

12.3. Контрольно-регулююча діяльність....................................................................................

109

ДОДАТОК 1. План – графік перевірок......................................................................................

111

ДОДАТОК 2. Організаційно-методична робота з педпрацівниками та стан викладання предметів у 2010-2011 н.р. ……………..………………………………………………………

114

ДОДАТОК 3 План – графік державної атестації закладів освіти до 2019 року…………….

115

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Діяльність управління освіти в 2009-2010 навчальному році проходила на підставі законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування”, Указу Президента України від 20.03.08 № 224/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», нормативних документів МОНУ, ГУОН облдержадміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради в області освіти і була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, державних, регіональних програм, оптимізацію і розвиток закладів, створення умов для їх функціонування, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

Згідно з Концепцією розвитку освіти на 2007-2011 роки, Програми розвитку освіти в Жовтневому районі міста Харкова, затвердженої рішенням VІІІ сесії V скликання Жовтневої районної у місті Харкові ради 29 грудня 2006 р. № 70/06 було визначено основні пріоритети освітньої галузі в районі:

 • рівний доступ населення району до якісної освіти;

 • утвердження національної ідеї та патріотизму;

 • запровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання;

 • удосконалення механізму управління та фінансування;

 • соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

Основними завданнями на 2009-2010 навчальний рік

були визнані наступні :

 1. Здійснення організаційно-змістовних перетворень освітянської мережі з метою забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей та підлітків.

 2. Спрямування діяльності на збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою.

 3. Підвищення ефективності роботи з обдарованою учнівською молоддю.

 4. Забезпечення належних умов для утримання, навчання, виховання та соціальної адаптації дітей.

 5. Забезпечення соціального захисту учасників НВП, охорона їх здоров’я і життя.

 6. Збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів.

 7. Запровадження сучасної системи моніторингу якості освіти.

 8. Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного потенціалу.

Управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради здійснює організаційну роботу та контроль за виконанням 36 державних, регіональних, міських та районних програм.

Назва програми

Документ, яким затверджено регіональну

Відповідальний (РУО)

Періодичність звітування.

Міські програми

1

Програма „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

Моісеєва О.Ю.

До 20.12,

05.09

2

Програма „Обдарована молодь” на 2007-2010 роки

Дараган О.В.

До 20.12,

05.09

3

Програма „Розвиток дошкільної освіти м. Харкова на 2007-2010 роки”

Капустіна Н.О.

До 20.12,

05.09

4

Програма розвитку і функціонування російської мови і культури у м. Харкові на 2008-2012 роки»

Дараган О.В.

До 01.12

5

Програма розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки»

Дараган О.В.

До 01.12

6

Комплексна програма протидії злочинності і корупції у м. Харкові на 2006-2010 роки

Ільдарова В.М.

Щоквартально звіт до 10 числа наст. місяця кварталу

7

Програма запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності на 2008-2010 роки

Макарова О.В.

Щоквартально звіт до 10 числа наст. місяця кварталу

Державні та регіональні програми

8

Програма енергозбереження в установах і закладах освіти Харків-ської області на 2003-2010 роки

Рішення VII сесії обласної ради XXIV скликання від 22.02.2003р.

Андрющенко І.С.

Щоквартально

до 20 числа наст. місяця

9

Програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2005-2010 роки

Суровцева Т.В.

До 25.02

щорічно

10

Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року.

Постанова КМУ від 10.06.2001р. №789

Розпорядження ХОДА від 23.09.2002р. №418

Дараган О.В.

До 25.09

щорічно

11

Концепція стратегії дій Уряду ,спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції СНІДу, на період до 2011р.

Наказ МОУ від 08.04.04 р. №285

Прасс В.В.

До 25.12

щорічно,

щоквартально

до 25 числа місяця звітного кварталу

12

Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки

Макарова О.В.

Щоквартально до 01 числа наступного місяця.

Щорічно

до 25.06 та 25.12

13

Міжгалузева комплексна програма „Здоров′я нації на 2002-2011роки”

Наказ МОУ від 19.05.2003р. №296

Прасс В.В.

До 25.05

До 20.09

До 25.10

14

„Українська родина” на 2006-2010 роки

Дараган О.В.

До 20.12,

До 20.06

15

Концепція Програми „Репродуктивне здоров´я нації на 2006-2015 роки”

Розпорядження ХОДА від 21.05.2001р.№317

Прасс В.В.

До 15.01

16

Програма профілактики інфекції, що передається статевим шляхом.

Постанова КМУ від23.03.1998р.№357

Розпорядження ХОДА від 15.06.98р.№44

Прасс В.В.

До 05 числа

щоквартально

17

Комплексна програма профілактики злочинності в Харківській області на 2006-2010 роки

Макарова О.В.

Щоквартально

до 25 числа місяця звітного кварталу

18

Програма облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року

Гребеннікова Н.М.

До 15.11

щорічно

19

Програма міжрегіонального та прикордонного співробітництва України та Російської Федерації на 2001-2010 роки

Білокриницька Т.М

До 15 числа щоквартально

20

Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання до 2012 року

Розпорядження ХОДА від 11.12.2000р. №1129

Білокриницька Т.М

До 01.09

До 05.01 щорічно

21

Державна програма співпраці із закордон-ними українцями на період до 2010 року

Білокриницька Т.М

До 05.03

щорічно

22

Програма „IntelâНавчання для майбутнього”

Моісеєва О.Ю.

До 25.11

23

Обласна програма розвитку мережі шкіл сприяння здоров´ю на 2004-2010 рр. „ Здорове майбутнє Харківщини”

Рішення Колегії ГУОН ХОДА 30.03.2004

Поздняков В.А.

До 25.11

24

Програма правової освіти населення Харківської області на 2006-2010 роки.

Розпорядження ХОДА від 22.03.06р. №157

Макарова О.В.

До 20.12

До 25.05

щорічно

25

Концепція соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю

Суровцева Т.В.

До 20.03

щорічно

26

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

Макарова О.В.

До 25.12

щорічно

27

Про створення умов для безпереш-кодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями

Суровцева Т.В.

До 20.05

До 25.08

щорічно

28

Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз

Прасс В.В.

До 10.11

До 25.12

щорічно

29

Комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді

Прасс В.В.

До 25.06

До 25.12

щорічно

30

Програма протидії торгівлі людьми на 2007-2011 роки

Суровцева Т.В.

До 25.06

щорічно

31

Концепція запобігання та викорінення найгірших форм праці

Прасс В.В.

До 20.01

щорічно

32

Комплексні заходи з відзначення 295-ї та підготовки до відзначення 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана П.Орлика

Білокриницька Т.М

До 07.01

До 10.05

щорічно

33

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 роки

Дараган О.В.

До 15.06

До 15.11 щорічно

Районні програми

34

Програма розвитку освіти в Жовтневому районі в 2007-2011р.р.

Ріш. VIII сесії V скликання

Жовтневої районної у м. Харкові ради від 29.12.06 р. № 70 / 06

Мазуренко Т.М.

До 20.12 щороку

35

Програма "Обдарована молодь" Жовтневого району на 2007-2011 р.р.

Розпорядження ХОДА від 22.05.2001р

№658

Рішення VIII сесії V скликання Жовтневої районної у м. Харкові ради від 29.12.06 р. № 70 / 06

Дараган О.В.

до 01.06.; 20.11.

36

Програма соціально-економічного розвитку Жовтневого району

Швець О.О.

до 20.12Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківська міська рада управління освіти адміністрації жовтневого району харківської міської ради харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №162 харківської міської ради харківської області

  Документ
  Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним
 2. Управління освіти адміністрації жовтневого району харківської міської ради дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 комбінованого типу харківської міської ради звіт завідувача

  Документ
  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 3. Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Методичний кабінет Розробки занять для елективного курсу

  Документ
  Підготували члени міської творчої групи вчителів української мови та літератури з питань розробки занять для елективного курсу «Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» ( кер.
 4. Управління освіти І науки україни запорізької обласної державної адміністрації

  Диплом
  На виконання наказу ОблУОН № 887 від 20.12.2011 «Про порядок здійснення вибіркової оцінки базових комп’ютерних навичок педагогічних кадрів області» направляємо на Вашу адресу рекомендації щодо проведення даного заходу.
 5. Про підсумки роботи управління освіти

  Документ
  Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань закладів освіти, працівників та службовців управління освіти проводилося в навчальних групах згідно з «Типовою програмою навчання працівників органів управління освітою

Другие похожие документы..