Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Виды и задачи модернизации основных фондов. Резервы и факторы улучшения использования основных фондов....полностью>>
'Документ'
Заказчик филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозёрская ГРЭС», 671160, Бурятия, г. Гусиноозёрск, настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглаш...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен в модели AD-AS. Использование модели совокупного спроса и совокупного предложен...полностью>>
'Документ'
В статье рассматривается роль института нелегальной защиты прав собственности в развитии постсоветской России. Автор дает комплексный анализ нелегальн...полностью>>

Про методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Полтавська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В.Остроградського

Україна, 36029, м. Полтава, тел. (05322) 7-26-08, факс 50-80-85

вул. Жовтнева, 64 e-mail: root@pei.poltava.ua

27.12.20101402

На №_________від________

Начальникам відділів (управлінь)

освіти райдержадміністрацій

(міськвиконкомів), директорам

інтернатних закладів

Про методичні рекомендації

щодо проведення ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, екології, російської мови та літератури, педагогіки і психології, математики (додаються).

В. о. ректора М. В. Кирилюк

Гарічева Н. О.

0507357666

Додаток 1

до листа ПОІППО

27.12.2010 1402

Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2010-2011 навчальному році

Метою запровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії є пропаганда природничо-наукових знань, формування в учнів інтересу та наукового підходу до вивчення астрономії і пов'язаних із нею наук; виявлення та розвиток в учнів творчих здібностей до науково-дослідницької діяльності, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня фахової підготовки вчителів; залучення вчених і викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами у справі поліпшення вивчення фізики та астрономії; відбір найбільш талановитих учнів до складу збірної команди України для участі в міжнародній олімпіаді.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії проводиться у двох вікових групах: для учнів 11 та 10 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.98 р. № 305, участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів 8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвиткові пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в змаганнях.

У 2010/2011 навчальному році у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади кожен регіон, а також Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представлятиме команда з 2-х учнів, які братимуть участь відповідно у двох групах.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії

ІІІ етап олімпіади проводиться для переможців ІІ етапу. За рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ІІІ етап може бути відкритим - для всіх бажаючих учнів даного регіону.

Як правило, цей етап олімпіади проводиться в один день. На виконання завдань має відводитися не більше 4-х астрономічних годин.

Кожен учасник олімпіади повинен сидіти за окремою партою і працювати самостійно. Учасники олімпіади можуть користуватися лише матеріалами (завдання, чисті аркуші, табличні дані тощо), виданими оргкомітетом. Під час виконання роботи учням дозволяється користуватися калькуляторами. Під час олімпіади користуватися мобільними телефонами категорично заборонено.

Орієнтовний перелік теоретичних питань до III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії

1. Зоряне небо та рухи світил

1.1. Зоряне небо

Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та найяскравіші зорі на небі й у північній півсфері. Добове обертання небесної сфери. Зміна вигляду зоряного неба в різні пори року. Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і Полярною зорею на місцевості і за часом.

Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв'язок між ними.

1.2. Небесна сфера і добовий рух світил

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження.

Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і карти.

Видимий рух Сонця. Екліптика.

1.3.Час та календар

Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.

1.4.Закони руху небесних тіл

Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небесних тіл.

2. Методи та засоби астрономічних досліджень

2.1. Електромагнітне випромінювання небесних тіл

Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі.

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

2.2. Засоби астрономічних досліджень

Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів.

Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою.

Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії.

Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. Нейтринні обсерваторії.

2.3. Методи астрономічних досліджень

Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв’язок між освітленістю і видимою зоряною величиною (Формула Погсона).

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл.

Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.

Приймачі випромінювання в астрономії.

3. Сонячна система

3.1. Планети Сонячної системи

Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи.

Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.

Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших планетах. Клімат. Причини змін пір року.

Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.

Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Супутники планет. Кільця планет.

Карликові планети.

3.2. Малі тіла Сонячної системи

Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження.

4. ЗОРІ

4.1. Узагальнені характеристики стаціонарних зір

Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою, світністю та абсолютною зоряною величиною.

Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.

Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір.

4.2. Подвійні та нестаціонарні зорі

Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Цефеїди. Нові та наднові зорі. Утворення хімічних елементів.

4.3. Сонце як зоря

Загальні характеристики Сонця, внутрішня будова, атмосфера, обертання Сонця.

Джерело сонячної енергії. Місце Сонця на діаграмі Гершпрунга-Рессела.

Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки.

Поняття геліосфери. Сонячний вітер та потік частинок від Сонця і їх вплив на інші тіла Сонячної системи.

4.4. Утворення та еволюція зір

Міжзоряне середовище, його густина та температура. Протозорі. Утворення зір в асоціаціях. Залежність часу існування зорі від початкової маси. Стадія головної послідовності, червоні гіганти та надгіганти.

Кінцеві стадії еволюції зір, білі карлики, нейтронні зорі, пульсари. Кінцева стадія еволюції Сонця. Чорні діри. Сфера Шварцшильда.

5. Галактична і позагалактична астрономія

5.1. Наша Галактика

Складові, розмір і спіральна структура Галактики. Склад, маса, чисельність зір. Типи населення Галактики, зоряні скупчення.

Місце Сонця в Галактиці, його рух відносно сусідніх зір та центру Галактики.

Обертання Галактики. Міжзоряні газ і пил. Космічні промені.

5.2. Галактики і Всесвіт

Класифікація галактик. Типи, склад і структура галактик. Найближчі галактики. Закон Габбла. Червоне зміщення і визначення відстаней до галактик. Просторовий розподіл галактик. Місцева група галактик. Радіогалактики. Квазари.

Поняття Всесвіту в астрономії. Великомасштабна структура нашого Всесвіту.

Додаток 2

до листа ПОІППО

27.12.20101402

Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2009-2010 навчальному році

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України N 305 від 18.08.98 р.).

З метою апробації різних моделей проведення олімпіад у 2011 році та якісного відбору учнів для участі у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади рекомендуємо ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики провести у два тури: 22 та 30 січня 2010 року.

Особливості проведення олімпіади у два тури

Перший тур ІІІ етапу олімпіади проводиться для переможців ІІ етапу олімпіади. За рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій ІІІ етап може бути відкритим - для усіх бажаючих учнів даного регіону.

Перший тур може бути проведено (за бажанням областей) за єдиними рівневими завданнями, розробленими відповідно до рейтингів областей (високого, достатнього та середнього).

Заявки на отримання завдань необхідно надіслати до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України до 20 грудня 2010 року за формою, що додається (додаток №1).

У другому турі ІІІ етапу можуть брати участь до 30% усіх учасників першого туру, які за результатами першого туру визнані призерами олімпіади. Визначення переможців, розподіл призових місць та нагородження дипломами І, ІІ чи ІІІ степенів здійснюється після проведення другого туру.

Учасник, який став призером за результатами першого туру і не з’явився на другий тур автоматично отримує диплом ІІІ ступеню ІІІ етапу олімпіади.

Другий тур ІІІ етапу олімпіади може прирівнюватись до одного з турів відборів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

Завдання олімпіади

Завдання олімпіади у кожному турі повинні містити принаймні по одній задачі з кожної з наступних тем: комбінаторика, теорія чисел, алгебра та геометрія.

Задачі бажано розташовувати в тексті у порядку зростання їх складності. Не рекомендується пропонувати задачі, розв’язання яких потребує використання великих обсягів обчислень, що важко зробити без використання калькулятора, громіздких переборів тощо.

Розподіл завдань для кожного з турів може бути таким:

7 класи

8-11 класи

Кількість завдань за складністю

кількість завдань

час виконання

кількість завдань

час виконання

підвищеної складності

олімпіадні

І тур

4

3

5

4

2

решта

ІІ тур

4

3

4

4

-

всі

Звертаємо увагу на те, що перші дві задачі І туру повинні бути рівня шкільних задач підвищеної складності, решта – олімпіадні; всі завдання ІІ туру – олімпіадного характеру різних рівнів складності.

Запитання щодо умов завдань

Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов завдань протягом проведення туру.

Бажано, щоб на запитання, що стосуються певної задачі, відповідала одна й та сама людина, старший відповідної паралелі або його заступник. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на одні й ті самі запитання.

Перевірка завдань

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади.

У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку тощо).

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику вказано посилання на чернетку.

В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.

Рекомендовані Інтернет-джерела

Сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років

Сайт міжнародних олімпіад з математики

Додаток 3

до листа ПОІППО

27.12.20101402

Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у 2010-2011 навчальному році

Курс «Основи психології та педагогіки» розглядається як функціональний з блоку дисциплін гуманітарної підготовки, оскільки його зміст є інваріантним до видів та предметів будь-якої професійної діяльності.

Дисципліна «Основи психології та педагогіки» інтегрує знання про індивідуальний світ людини, взятий у психологічних закономірностях його розвитку та функціонування (психологічний аспект), та знання щодо функцій та механізмів управління розвитком людини (педагогічний аспект).

З урахуванням того, що на засвоєння даного курсу відведено недостатній обсяг годин, курс спрямовано та зорієнтовано лише на вивчення елементів «Основ психології та педагогіки».

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

Засвоєння курсу «Основ психології та педагогіки» має забезпечити:

– розуміння особистості як найвищої цінності суспільства;

– володіння основними термінами та поняттями психології та педагогіки на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

– усвідомлення та розуміння індивідуальних психічних особливостей;

– набуття навичок і формування вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки для ефективного вирішення особистих і професійних проблем.

ІІІ етап олімпіади з психології та педагогіки буде проведено в один тур, що включатиме в себе виконання трьох завдань, одне з яких − з психології, друге – з педагогіки, а третє – практичне, на вирішення психолого- педагогічних проблемних ситуацій. Завдання з педагогіки і психології мають однакову кількість запитань. На виконання всіх завдань відводиться 3 години.

При підготовці рекомендуємо звернути увагу на такі розділи.

 1. З основ педагогіки:

1.1. Предмет і завдання педагогіки.

1.1.1. Педагогіка, її місце в системі наук.

1.1.2. Основні етапи розвитку світової та вітчизняної педагогічної думки.

1.2. Навчання як головний шлях до освіти.

1.2.1. Процес навчання, його особливості

1.2.2. Рушійні сили навчального процесу.

1.2.3. Мотиви навчання.

1.2.4. Форми, методи, засоби організації навчання.

1.2.5. Інноваційні педагогічні технології навчання.

1.3. Виховання як складова цілісного педагогічного процесу.

1.3.1. Сутність виховання, його мета.

1.3.2. Завдання складових виховання (морального, розумового, трудового, естетичного, фізичного).

1.3.3. Комплексний підхід до виховання (колективні, групові та індивідуальні форми виховного впливу).

1.3.4. Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

1.3.5. Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість.

1.3.6. Місце і роль сім’ї у вихованні.

1.4. Розвиток і формування особистості.

1.4.1. Поняття особистості, її структури та формування.

1.4.2. Фактори, шляхи і вікові періоди розвитку особистості.

1.4.3. Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування.

2. З основ психології:

2.1. Предмет і завдання психології, її місце в системі наук.

2.2. Особливості становлення предмета психології.

2.3. Психологія пізнання і навчання.

2.4. Психологія творчості.

2.5. Психологія особистості.

2.6. Основи психології спілкування.

2.7. Емоційно-почуттєвий світ людини.

2.8. Психологія вибору професії.

Завдання розроблені у тестовій формі, містять запитання і варіанти відповідей. Окремо подається дешифратор, в якому жирним шрифтом виділено правильні відповіді.

Критерієм оцінювання є точність відповіді. при правильній відповіді завдання оцінюється в один бал.

Практичне завдання оцінюється за такими критеріями:

 1. грамотність.

 2. аргументація і обґрунтування власної думки.

 3. використання педагогічних і психологічних понять.

кожен критерій практичного завдання оцінюється у межах від 1 до 3 балів.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати обґрунтовану апеляцію, але подання та розгляд апеляції не означає обов'язкову зміну оцінки.

Загальні положення щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (а також склад журі та оргкомітету) представлено у наказі Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від від 22.12.2010 № 1033 «Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2010–2011 навчальному році».

Про більш детальні організаційні умови проведення олімпіади з педагогіки та психології буде повідомлено до 10.02.2011 р.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті та , за електронною адресою або за тел.: (0532) 615069 (кафедра педмайстерності), 615064 (обласний центр практичної психології і соціальної роботи).

Додаток 4

до листа ПОІППО

27.12.20101402

Методичні рекомендації щодо проведення

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з російської мови та літератури

Олімпіада проводитеметься з двох навчальних предметів: російської мови та літератури.

Учасники виконують завдання за блоками (три астрономічні години):

 • російська мова;

 • література.

З російської мови передбачено виконання завдань, пов`язаних із розумінням конкретних фактів мови, умінням пояснити їх походження, використання у пам`ятках писемності, аналізувати особливості використання їх у текстах різних стилів і жанрів, а також редагування тексту (художнього, публіцистичного, наукового стилів), лінгвістичні тести, які спрямовані на перевірку знань певного розділу й демонстрацію навичок мовного розбору в рамках шкільного курсу російської мови, складних випадків орфографії, оволодіння орфоепічними та орфографічними нормами, навичками морфемного й синтаксичного розбору; лінгвістичні задачі, різноманітні творчі завдання.

До блоку завдань із літератури може увійти письмова творча робота (есе, міні-твір, розгорнута відповідь на проблемне питання, аналіз епізоду художнього твору) та завдання на знання історії та теорії літератури.

Учні зможуть продемонструвати вміння аналізувати художні тексти, визначати авторство, жанр твору, художні засоби виразності, особливості індивідуального стиля письменника, а також творчо відображати враження від прочитаного, створювати невеликі за обсягом власні твори.

При підготовці завдань з російської мови та літератури використовуватиметься матеріал, засвоєний учнями у попередні роки (наприклад, розділи «Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія» та інш.; російські прислів`я, приказки, билини, байки І. Крилова, лірику О. Пушкіна, М. Лермонтова, повість «Тарас Бульба» М. Гоголя, оповідання А. Чехова, оповідання «Доля людини» М. Шолохова тощо). У 10 класі зосередитись на творчості О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. Достоєвського. У 11 класі – на літературі «Срібної доби» російської поезії, а також вивчення роману «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

Рекомендована література :

 1. http: //www.mon.gov.ua – перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників (у т. ч. З російської мови, інтегрованого курсу «Література (російська та світова)», світової літератури), рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням української та мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році.

 2. http: – сайт Всеросійської олімпіади школярів з російської мови.

Додаток 5

до листа ПОІППО

27.12.20101402Скачать документ

Похожие документы:

 1. Аналітична довідка за підсумками участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін (2010/2011 н р.)

  Документ
  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін протягом січня – березня 2011 р. проведено обласні (III етап) учнівські олімпіади з української мови та літератури, історії, основ правознавства, іноземних
 2. Методичні рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 навчальному році

  Методичні рекомендації
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010/2011 навчальному році» започатковано проведення Всеукраїнської предметної олімпіади
 3. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності Наказ монмолодьспорт №1099 від 22. 09. 11 року

  Конкурс
  Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
 4. Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію І проведення учнівських олімпіад, турнірів І конкурс (1)

  Конкурс
  Відповідно до Закону “Про освіту” та на виконання рішення колегії Міністерства освіти України від 29 липня 1998 року “Про стан і перспективи проведення учнівських олімпіад” і з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді,
 5. Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити організацію І проведення учнівських олімпіад, турнірів І конкурс (3)

  Конкурс
  Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Другие похожие документы..