Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сколько свету разбазарено, Догорают угольки. Благодарствуйте, сударыня, За последние деньки....полностью>>
'Лекция'
Ранние работы по преводу. Английское переводоведение в 0в. Переводческая концепция Дж.Кэтфорда. Вопросы теории перевода в работах П.Ньюмарка. Перевод...полностью>>
'Документ'
Фізична рекреація – процес використання засобів, форм і методів фізичної культури, спрямований на задоволення потреб в активному відпочинку, відновле...полностью>>
'Документ'
Проведен Фурье-анализ, вейвлет-анализ и сингулярный спектральный анализ (ССА) временных рядов параметров вращения Земли (ПВЗ), получены прогнозы ПВЗ ...полностью>>

Р І шенн я про Комплексну програму підтримки молоді у Володарському районі на 2009 -2014 роки Заслухавши та обговоривши відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА РАДА

Двадцять четверта (позачергова) сесія п’ятого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про Комплексну програму підтримки

молоді у Володарському районі на 2009 –2014 роки

Заслухавши та обговоривши відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” інформацію про проект Комплексної програми підтримки молоді у Володарському районі на 2009 –2014 роки, враховуючи подання Володарської райдержадміністрації від 08.01.2009 № 03-6-25, районна рада вирішила:

 1. Затвердити Комплексну програму підтримки молоді у Володарському районі на 2009 –2014 роки (далі – Програма), що додається.

 2. Районній державній адміністрації під час формування показників районного бюджету на 2009 та відповідні наступні роки враховувати за поданням головного розпорядника коштів потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров”я, освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради Д.В.Ліщенко

смт Володарка

16 січня 2009 року

187-24(П)-V

Додаток

до рішення ХХІV сесії

районної ради V скликання

від 16.01.2009 № 187-24(П)-V

Комплексна програма підтримки

молоді у Володарському районі на 2009 –2014 роки

I. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

 1. Загальні положення

Населення Володарського району становить 19500 осіб , з них молодь віком від 14 до 35 років становить близько 5000 осіб або 25% від загальної чисельності населення. Проте місце молоді в суспільному житті визначається не лише часткою у структурі населення, але й особливостями її соціального становлення, суспільним призначенням. Становище молоді, її місце в суспільстві – важливий показник рівня розвитку регіону.

У молодіжному середовищі району залишається багато проблем, вирішення яких вимагає комплексного підходу.

Для значної частини молодих громадян гострою є проблема безробіття, залежностей, пасивна життєва позиція.

На жаль, триває негативна тенденція відтоку молоді з району, особливо

із сіл. Болючою проблемою залишається питання забезпечення молоді житлом.

У зв’язку з необхідністю посилення координації зусиль органів

державної влади та громадськості у сфері забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод,підвищення ефективності молодіжної політики на районному рівні обумовлюється необхідність прийняття Володарською районною радою Комплексної програми підтримки молоді у Володарському районі на 2009-2014 роки. (далі - Програма)

 1. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є комплексний підхід до створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:

 • сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

 • розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв’язання соціальних проблем молоді;

 • підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;

 • сприяння зайнятості молоді, поліпшення її добробуту;

 • профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі; створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, що їх навчають.

 1. Головні принципи Програми

Програма ґрунтується на визнанні таких принципів, які застосовуються в роботі з молоддю на європейському та загальносвітовому рівнях і випливають із концептуальних засад, закладених в українському законодавстві, а саме:

визнання того, що молода людина є активним учасником розбудови суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на її життя;

всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян району з урахуванням особливостей та специфіки різних соціальних категорій і груп молоді, у тому числі правовий та соціальний захист тих молодих людей, які за власним соціальним статусом і станом здоров’я самі неспроможні про себе подбати (діти з неповних чи багатодітних сімей, сироти, молоді інваліди тощо);

доступу молоді до відповідних і необхідних програм та послуг незалежно від статі, місця проживання, соціального, культурного, економічного чинників.

Основними суб’єктами здійснення Програми є:

органи державної влади та місцевого самоврядування;

установи й заклади , які входять до соціальної інфраструктури району ;

дитячі та молодіжні організації всіх рівнів, які працюють на території району;

молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає, навчається чи працює на території району.

4. Фінансування і контроль за здійсненням Програми

Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету в обсягах, передбачених у рішеннях районної ради про районний бюджет на відповідні роки.

Головним координатором у реалізації Програми є відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює голова районної державної адміністрації та голова районної ради.

II. Основні напрями та заходи щодо реалізації державної

молодіжної політики у Володарському районі

 1. Активізація участі молоді у прийнятті рішень у галузі молодіжної

політики. Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій,

учнівського самоврядування.

  1. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань молодіжної політики при

  2. райдержадміністрації.

Відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.

2009-2014 роки.

  1. Сприяти діяльності районної Ради дітей Володарщини , молодіжного клубу «БЕМС» та органів учнівського самоврядування у навчальних закладах району.

Відділи у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації

Постійно.

  1. Забезпечити проведення в райдержадміністрації стажування молоді з повною вищою освітою чи такої, що закінчує вищі навчальні заклади.

Відділ у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації.

2009-2014 роки.

  1. Проводити напередодні державних свят – Дня молоді, Дня Незалежності України заходи, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства.

Відділ у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації.

2009-2014 роки.

 1. Розвиток економічної активності молоді. Розширення сфери

зайнятості. Професійна підготовка молоді.

2.1.Надавати профорієнтаційні послуги молоді з числа незайнятого населення шляхом оперативного інформування про потреби ринку праці у працівниках відповідних професій і кваліфікації.

Районний центр зайнятості

Постійно.

2.2. Сприяти працевлаштуванню соціально незахищених категорій молоді, зокрема: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів працездатного віку шляхом бронювання робочих місць та створення нових робочих місць, шляхом надання дотацій підприємствам, спрямування на організацію підприємницької діяльності.

Управління праці та соціального

захисту населення,

районний центр зайнятості .

Постійно.

2.3. Сприяти працевлаштуванню безробітних з числа молоді за рахунок

надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць за

кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття.

Районний центр зайнятості.

Постійно.

2.4. Організовувати проведення виставок, ярмарок вакансій, семінарів,

засідань за „круглим столом” тощо з питань забезпечення належної зайнятості

та підтримки підприємницьких ініціатив молоді.

Районний центр зайнятості.

Щороку.

2.5. Проводити профорієнтаційну роботу серед сільської молоді щодо

зайняття підприємницькою діяльністю та здобуття професій, пов’язаних з

виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Районний центр зайнятості.

Постійно.

 1. Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та

інтелектуальному розвитку дітей та молоді.

  1. Забезпечити своєчасне виявлення, соціальну підтримку та

створення умов для навчання і розвитку обдарованих дітей.

Відділи освіти, культури і туризму, у

справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації.

Постійно.

3.2. Організовувати та проводити районні конкурси, фестивалі, олімпіади, огляди тощо для творчо обдарованих дітей та молоді.

Відділи освіти, культури і туризму, у

справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації.

2009-2014 роки.

3.3. Розширювати мережу підліткових клубів за місцем проживання,

зміцнювати їх матеріально-технічну базу.

Відділи з питань фізичної культури та

спорту, у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації

Постійно.

3.4. Забезпечити ефективну діяльність спеціалізованих навчальних

закладів (ліцеїв, школи мистецтв, дитячо-юнацької спортивної школи), поліпшувати умови їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення.

Відділи освіти, культури і туризму, з питань фізичної культури і спорту

райдержадміністрації.

Постійно.

3.5. Організовувати та проводити фестивалі творчості серед дітей та

молоді з обмеженими можливостями.

Відділи у справах сім’ї та молоді,

освіти, культури і туризму

райдержадміністрації, районний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді

Щороку.

 1. Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

  1. 4.1. Проводити щорічне медичне обстеження дітей та підлітків.

Центральна районна лікарня.

Щороку.

  1. Систематично проводити семінари для вчителів, практичних

психологів загальноосвітніх закладів району з питань профілактики

ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю та наркотиків серед дітей та учнівської молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації,

центральна районна лікарня,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .

Щороку.

  1. 4.3. Забезпечити діяльність спеціалізованої служби „Мобільний

консультативний пункт соціальної роботи в сільській місцевості”.

Районний центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді, центральна

районна лікарня, відділ освіти

райдержадміністрації.

Постійно.

  1. 4.4. Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням,

Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби із СНІДом .

Районний центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді, відділи освіти, у

справах сім’ї та молоді, центральна

районна лікарня.

Щороку.

  1. 4.5. Здійснювати супровід молоді та неповнолітніх, що відбули

покарання і звільнилися з місць позбавлення волі.

РВ ГУ МВС України в Київській

області, районний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей,

районний центр зайнятості.

Постійно.

  1. 4.6. Проводити перевірки за дотриманням у розважальних закладах та

місцях масового відпочинку громадян вимог законодавства з питань протидії

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, продажу

алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

РВ ГУ МВС України в Київській

області, відділ у справах сім’ї та молоді,

служба у справах дітей

райдержадміністрації.

Постійно.

  1. 4.7. Здійснювати освітньо-правові заходи з правової освіти молоді та

висвітлювати їх в засобах масової інформації.

Відділи у справах сім’ї та молоді,

освіти, центр соціальних служб для

сім’ї,дітей та молоді районне

управління юстиції, редакція газети

„Голос Володарщини”.

Постійно

4.8. Організовувати спартакіади для різних категорій молоді, у тому числі для

допризовної та учнівської молоді, особливу увагу приділити молоді, що

проживає в сільській місцевості.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2009 -2014 роки.

4.9. Проводити дитячо-юнацькі турніри, матчі тощо.

Відділи освіти, з питань фізичної

культури і спорту райдержадміністрації.

2009-2014 роки.

4.10. Організовувати та проводити туристсько-спортивні заходи для учнівської

молоді.

Відділи освіти, з питань фізичної

культури і спорту райдержадміністрації

2009-2014 роки.

4.11. Проводити спартакіади з військово-прикладних видів спорту, військово-патріотичні акції, місячники оборонно-масової та спортивної роботи.

Відділи освіти, з питань фізичної

культури і спорту, райвійськкомат.

2009-2014 роки.

4.12. Сприяти створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів.

Відділи освіти, з питань фізичної

культури і спорту.

Постійно.

4.13. Проводити „День призовника” для призовників та юнаків старших класів з організацією святкових концертів, виступів представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, матерів.

Райвійськкомат, відділи культури та

туризму, освіти, у справах сім’ї та

молоді райдержадміністрації, районний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді.

Щороку.

 1. Забезпечення молоді житлом

  1. 5.1. Сприяти розвитку молодіжного житлового будівництва.

Відділ у справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації,

виконкоми селищної та сільських рад

Постійно.

  1. 5.2. Вживати заходи щодо першочергового виділення ділянок під забудову

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

Виконкоми селищної та сільських рад.

Постійно.

Заступник голови ради М.С.ГришкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у Київській області на 2009-2010 роки за 2010 рік

  Документ
  Упродовж 2010 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки, Програми розвитку
 2. Ті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на засіданні обласної мкмр та хід виконання рекомендацій, прийнятих на засіданнях Всеукраїнської мкмр

  Документ
  Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, відомості про кількість проведених засідань та рекомендацій, що були розглянуті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на

Другие похожие документы..