Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Предназначена для преподавания дисциплины общепрофессиональной подготовки студентам специальности 151001 (120100)очной формы обучения в 4-ом и 5-ом с...полностью>>
'Документ'
Ушинский: " В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, т. к. воспит. сила изливается только из живого источника человеческой ...полностью>>
'Документ'
Новостной научно-популярный журнал по вопросам медицины. Публикации по разделам: детское здоровье, косметология, наука и практика, образ жизни, питани...полностью>>
'Литература'
4. Московские удельные князья (Владимир Андреевич Серпуховской, Юрий Дмитриевич Звенигородский). Московские князья в годы феодальной войны второй чет...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

                                                          

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.12.2003 N 270/1560

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2004 р.
за N 16/8615


Про затвердження Інструкції
про порядок виконання покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо
осіб, засуджених до таких покарань


У зв'язку з прийняттям Кримінально-виконавчого ( 1129-15 )
кодексу України, з метою врегулювання виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб,
засуджених до таких покарань, Н А К А З У Є М О :

1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб,
засуджених до таких покарань (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту
України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі,
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі
забезпечити вивчення Інструкції працівниками установ виконання
покарань та підрозділів кримінально-виконавчої інспекції,
відповідних служб органів внутрішніх справ і прийняти від них
заліки та налагодити належну взаємодію при виконанні вимог цієї
Інструкції.

3. Управлінню кримінально-виконавчої інспекції Державного
департаменту України з питань виконання покарань (Кочерган П.В.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, спільні накази
Державного департаменту України з питань виконання покарань та
Міністерства внутрішніх справ України від 17.07.99 N 91/565
( z0779-99, z0780-99 ) "Про затвердження: Тимчасової інструкції
про порядок виконання кримінального покарання у виді виправних
робіт без позбавлення волі; Тимчасової інструкції про організацію
роботи органів внутрішніх справ та органів виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, щодо контролю за поведінкою осіб,
які засуджені до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або
з відстрочкою виконання вироку; Тимчасової інструкції про порядок
виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення права
займати певні посади або займатися певною діяльністю",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.11.99 за
N 779/4072, і від 03.01.2002 N 3/4 ( z0168-02 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до
таких покарань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
20.02.2002 за N 168/6456, та скасувати спільний наказ Державного
департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства
внутрішніх справ України від 12.04.2000 N 60/223 "Про внесення
змін до спільного наказу Державного департаменту України з питань
виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від
17.07.99 N 91/565".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державного департаменту України з питань
виконання покарань Вербенського М.Г. та першого заступника
Міністра внутрішніх справ України Гусарова С.М.

Голова Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
генерал-полковник внутрішньої
служби В.А.Льовочкін

Міністр внутрішніх справ
України
генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови
Верховного Суду України П.П.Пилипчук

Заступник Генерального
прокурора України В.В.Кудрявцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України з
питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх
справ України
19.12.2003 N 270/1560

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2004 р.
за N 16/8615


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виконання покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб,
засуджених до таких покарань


У цій Інструкції відповідно до статті 13
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) визначаються
порядок виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт і
виправних робіт та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до
таких покарань, здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених
від відбування покарання з випробуванням, звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років, організації роботи підрозділів
кримінально-виконавчої інспекції (далі - підрозділи інспекції)
щодо направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження
волі, до кримінально-виконавчих установ відкритого типу (далі -
виправні центри).

Відповідно до статті 322 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) визначається порядок виконання
адміністративного стягнення у виді виправних робіт.

Розділ I. Порядок виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю (стаття 55 Кримінального кодексу України
(
2341-14 ), статті 30-35 Кримінально-виконавчого
кодексу України (
1129-15 )

1. Загальні положення

1.1. Розділ визначає порядок виконання покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, призначеного як основне покарання, а також як
додаткове до основних покарань.

1.2. Виконання цього покарання покладається на інспекцію, а
проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем
проживання засудженої особи з метою її виправлення та недопущення
учинення нею нового злочину - на органи внутрішніх справ (частина
1 статті 30 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.3. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю включає в себе:

облік засуджених осіб;

контроль за додержанням вимог вироку суду засудженою особою,
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим
ним органом (далі - власник підприємства) за місцем роботи
засудженої особи, а також органом, що має право анулювати дозвіл
на зайняття відповідним видом діяльності, яка заборонена
засудженій особі;

ужиття заходів щодо припинення порушень вимог вироку суду;

винесення подання органу внутрішніх справ щодо здійснення
приводу засуджених осіб, які не з'явилися за викликом до інспекції
без поважних причин;

організацію початкового розшуку засуджених осіб,
місцезнаходження яких невідоме, та надсилання матеріалів до
органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених
осіб;

здійснення інших заходів, передбачених законом.

1.4. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них
функцій використовують гербову печатку та штамп, а їх працівники
мають право підпису документів, які учиняються під час виконання
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю.

1.5. Засуджені виконують обов'язки та користуються всіма
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених
законодавством України і встановлених вироком суду.

1.6. Строк покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне
покарання, обчислюється з дня набрання вироком законної сили.

1.7. Покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю, призначеного як додаткове
покарання до арешту, обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк поширюється на весь час відбування основного покарання і,
крім цього, на строк, установлений вироком суду, що набрав
законної сили. При цьому строк додаткового покарання обчислюється
з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю як додаткового до інших основних
покарань, а також у разі застосування статті 77 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) - з моменту набрання вироком законної
сили.

1.8. Адміністрація установи виконання покарань, у якій
відбуває основний вид покарання особа, засуджена також до
додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, не може використовувати
засуджену особу до роботи, яку їй заборонено виконувати. За
двадцять днів до закінчення строку покарання, а в разі
умовно-дострокового звільнення засудженої особи або заміни
невідбутої частини покарання більш м'яким - у день звільнення
установа направляє до підрозділу інспекції за обраним місцем
проживання копії вироку та постанови суду, довідку на засуджену
особу, де зазначає її установочні дані, дату звільнення та дані
про родичів, а також підписку про явку до підрозділу інспекції в
триденний термін після звільнення.

1.9. Ухилення від відбування покарання, призначеного вироком
суду, тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 389
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

1.10. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення,
ухвали, постанови суду, що набрав законної сили, або перешкоджання
їх виконанню тягне відповідальність, передбачену статтею 382
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

1.11. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, призначеного як основне покарання, законом не
передбачено.

2. Функції, які здійснюють працівники інспекції
під час виконання покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Під час виконання вироку суду, що набрав законної сили,
іншого рішення суду, а також закону України про амністію та акту
помилування стосовно особи, засудженої до покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, працівники інспекції здійснюють такі функції:

2.1. Ведуть облік засуджених осіб.

2.2. Здійснюють контроль за додержанням порядку та умов
відбування покарання засудженими особами і власником підприємства
за місцем роботи засуджених осіб, а також органом, що має право
анулювати дозвіл на зайняття відповідним видом діяльності, яка
заборонена засудженим особам.

2.3. Уживають заходів щодо припинення порушень вимог вироку.

2.4. Уносять подання (додаток 1 до цієї Інструкції) до
відповідних органів внутрішніх справ щодо здійснення приводу
засуджених осіб, які не з'явилися за викликом (додаток 2 до цієї
Інструкції) до інспекції без поважних причин (частина 1 статті 31
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

2.5. Організовують початкові розшукові заходи засуджених
осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до
органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених
осіб (частина 1 статті 31 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

2.6. Беруть участь у виховній роботі із засудженими особами,
проводять індивідуальні бесіди з ними.

2.7. Контролюють поведінку осіб, засуджених до позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Один
раз на три місяці направляють до органів внутрішніх справ запити
про те, чи притягувалися такі засуджені до адміністративної
відповідальності.

2.8. Один раз на шість місяців направляють вимоги до
підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті з метою встановлення випадків учинення засудженими
особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових
справах засуджених осіб.

2.9. Роз'яснюють порядок та умови відбування покарання.

2.10. У разі потреби здійснюють контрольні перевірки за
місцем роботи засуджених осіб. За результатами перевірки складають
акти (додаток 3 до цієї Інструкції) у двох примірниках, один з
яких залишається на підприємстві, в установі, організації (далі -
підприємство), а другий з відміткою про ознайомлення власника
підприємства зберігається в особовій справі засудженої особи та
використовується для контролю за усуненням виявлених недоліків.

2.11. Відповідно до статті 84 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) направляють до суду подання (додаток 4 до цієї
Інструкції) про звільнення від покарання осіб, які під час його
відбування згідно з медичним висновком захворіли на психічну чи
іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню призначеного судом
покарання.

2.12. Відповідно до частини першої статті 35
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) в разі
ухилення засуджених осіб від відбування покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю направляють прокуророві подання та матеріали для
вирішення питання про притягнення таких осіб до кримінальної
відповідальності відповідно до частини 1 статті 389 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ).

2.13. У разі невиконання власником підприємства вироку суду
щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, направляють матеріали прокуророві для вирішення
питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із
законом (частина 2 статті 31 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ).

2.14. У разі потреби дають дозвіл засудженим особам виїжджати
за межі України.

3. Функції органів внутрішніх справ з проведення
індивідуально-профілактичної роботи за місцем
проживання осіб, засуджених до покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю

3.1. При проведенні індивідуально-профілактичної роботи з
особами, засудженими до покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, органи
внутрішніх справ виконують:

3.1.1. Постанови суду та подання інспекції про розшук
засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме (частина 1 статті
31 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.1.2. Подання інспекції про привід засуджених осіб, які не
з'явилися за викликом до інспекції без поважних причин (частина 1
статті 34 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.1.3. Постанови судів про привід засуджених осіб, які
ухиляються від явки до них у зв'язку з розглядом кримінальних
справ за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

3.2. Здійснюють:

3.2.1. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, які притягнуті до
кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання
у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю (частина 5 статті 57 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ).

3.2.2. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, засуджених до
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, розшук яких оголошено у зв'язку з
ухиленням від відбування покарання (частина 2 статті 35
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.3. Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають
інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або
адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають
на обліку в інспекції.

3.4. Після порушення кримінальної справи стосовно осіб, які
відбувають покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, слідчий або орган дізнання
протягом 10 днів, після встановлення факту засудження, направляють
до підрозділу інспекції, у якому засуджені перебувають на обліку,
копію постанови про порушення кримінальної справи та інформацію
про обрання запобіжного заходу стосовно засуджених осіб.

3.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ:

3.5.1. Ведуть облік осіб, засуджених до покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю.

3.5.2. Проводять із засудженими особами
індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на їх виправлення,
попередження порушення громадського порядку та інших прав
громадян, а також учинення ними нових злочинів.

3.5.3. Щомісяця здійснюють перевірки за місцем проживання
засуджених осіб, про результати яких у кінці кожного кварталу
письмовою довідкою, окремо щодо кожної засудженої особи,
інформують підрозділи інспекції і обов'язково додають до неї
матеріали перевірки (пояснення засудженої особи, рапорти та ін.),
які долучаються до особових справ засуджених осіб.

3.5.4. У разі встановлення факту притягнення до
адміністративної відповідальності засудженої особи письмово
повідомляють про це підрозділ інспекції та уносять відповідні
записи до алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких
здійснюється профілактична робота.

4. Порядок виконання покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю

4.1. Підставою для виконання покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є
копія вироку (постанови, ухвали) суду, що набрав законної сили
(завірений підписом судді та печаткою суду), закон України про
амністію та акт помилування.

4.2. У день отримання копії вироку суду працівник інспекції
заносить відомості про засуджену особу до журналу обліку осіб,
засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю (додаток 5 до цієї
Інструкції) і заводить особову справу (додаток 6 до цієї
Інструкції). Номер особової справи повинен збігатися з номером, за
яким копія вироку зареєстрована в журналі обліку. Надалі в
особовій справі зосереджуються всі документи, на підставі яких
дану особу було взято на облік, а також усі матеріали, що
стосуються здійснення контролю за виконанням вироку. У такому
самому порядку здійснюється реєстрація особових справ, що надійшли
з інших підрозділів інспекції.

4.3. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на
облік підрозділу інспекції працівник інспекції направляє
повідомлення (додаток 7 до цієї Інструкції) до суду, який виніс
рішення, або установи виконання покарань, з якої звільнено
засуджену особу. У такий самий термін надсилається повідомлення
(додаток 8 до цієї Інструкції) до відповідного органу внутрішніх
справ за місцем проживання засудженої особи та військкомату
(додаток 9 до цієї Інструкції).

4.4. До відділу (відділення) у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб міськ-, райорганів
внутрішніх справ у десятиденний термін підрозділ інспекції
направляє сторожову картку (додаток 10 до цієї Інструкції) для
здійснення контролю й інформування інспекції про звернення
засудженої особи про зняття з реєстраційного обліку при зміні
місця проживання.

4.5. До органу, який має право анулювати дозвіл на зайняття
певними видами діяльності, у десятиденний строк підрозділ
інспекції направляє повідомлення (додаток 11 до цієї Інструкції).

У залежності від характеру злочину (у сфері господарської
діяльності, проти довкілля та громадської безпеки і т.д.) і
забороненого виду діяльності підрозділ інспекції направляє
повідомлення до органів, які здійснюють ліцензування певних видів
діяльності, громадських об'єднань (спілка мисливців і риболовів,
охорони навколишнього природного середовища і т.д.), Державної
автомобільної інспекції, Державної судноплавної інспекції
річкового флоту і т.д.

4.6. Після взяття засудженої особи на облік її негайно
викликають до підрозділу інспекції (неповнолітньої - з батьками
або особою, яка їх заміняє) для роз'яснення порядку та умов
відбування покарання, правових наслідків у разі порушення вимог
вироку та ухилення від відбування покарання. За результатом
співбесіди засуджена особа дає підписку (додаток 12 до цієї
Інструкції) про виконання вимог вироку суду та заповнює анкету
(додаток 13 до цієї Інструкції).

4.7. Під час першого відвідування підрозділу інспекції
засуджена особа повинна подати довідку з місця роботи про те, яку
посаду вона займає або який вид робіт виконує, або копію трудового
договору (засуджені особи, які працюють у приватних підприємців).

4.8. Якщо засуджена особа не працює, до підрозділу інспекції
подається трудова книжка (яка після перевірки відразу повертається
засудженій особі) та ксерокопія з неї. Надалі такі документи
подаються один раз на рік.

4.9. У десятиденний строк після прибуття засудженої особи до
підрозділу інспекції направляються повідомлення (додаток 14 до
цієї Інструкції) та копія вироку суду власнику підприємства, на
якому працює засуджена особа, про внесення до її трудової книжки
запису про те, які посади, на який строк і на якій підставі
засудженій особі заборонено обіймати або яким видом професійної
діяльності вона позбавлена права займатися.

4.10. У разі застосування покарання до особи, для якої ця
діяльність не є професійною (наприклад, коли водія-любителя
позбавлено права керувати автотранспортом), то лист за її місцем
роботи не надсилається, і запис до трудової книжки не вноситься.

4.11. Особа, засуджена до покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
зобов'язана:

виконувати вимоги вироку суду;

надавати на вимогу інспекції документи, які пов'язані з
виконанням даного покарання;

повідомляти інспекцію про місце роботи і проживання чи їх
зміну;

з'являтися за викликом до інспекції.

4.12. Засудженій особі забороняється без дозволу інспекції
виїжджати за межі України (частина 2 статті 34
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

4.13. Інспекція може давати такий дозвіл тільки у випадках
направлення засудженої особи у відрядження з місця роботи, у разі
потреби проходження курсу лікування та в разі смерті близького
родича (подружжя, батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені, рідні
брати й сестри, дід, баба, онуки), що обов'язково повинно бути
підтверджено документально. У таких випадках ксерокопії
відповідних документів долучаються до особової справи засудженої
особи.

У разі прийняття рішення про надання засудженій особі дозволу
на виїзд за межі України (відмови в наданні дозволу на виїзд)
працівник інспекції виносить мотивовану постанову (додаток 15 до
цієї Інструкції), яка видається засудженій особі. Копія такої
постанови долучається до особової справи засудженої особи.

4.14. У разі неявки за викликом до інспекції без поважних
причин засуджені особи за поданням інспекції можуть бути піддані
приводу через відповідні органи внутрішніх справ (частина 1 статті
34 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

4.15. Поважними причинами неявки засудженої особи до
інспекції у призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання
виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її
можливості своєчасно прибути за викликом і які документально
підтверджені (частина 1 статті 34 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ).

4.16. У разі ухилення засудженої особи від відбування
покарання до прокуратури направляються подання (додаток 16 до цієї
Інструкції), копія вироку суду та матеріали, що свідчать про
ухилення від відбування покарання, для вирішення питання про
притягнення її до кримінальної відповідальності за частиною першою
статті 389 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

4.17. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на
облік, звільнення від відбування покарання, а також після її
відбуття інспекція направляє сповіщення (додаток 17 до цієї
Інструкції) та алфавітну картку до підрозділів інформаційних
технологій головних управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в
областях, місті Севастополі та на транспорті.

5. Обов'язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу за місцем
роботи осіб, засуджених до покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю

5.1. Власник підприємства за місцем роботи засудженої особи
зобов'язаний (стаття 31 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ):

не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду або
повідомлення інспекції звільнити засуджену особу з посади, яку
вона обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на
яку вона позбавлена;

унести до трудової книжки засудженої особи запис про те, на
який строк і які посади вона позбавлена права обіймати або яким
видом професійної діяльності позбавлена займатися;

негайно повідомити інспекцію про виконання вимог вироку та
направити до інспекції копію відповідного наказу або витяг з
нього;

на вимогу інспекції надавати їй документи, пов'язані з
виконанням покарання.

5.2. У разі невиконання власником підприємства, на якому
працює засуджена особа, вироку суду щодо особи, позбавленої права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, інспекція
надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про
притягнення винних осіб до відповідальності згідно зі статтею 382
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ). Копії цих матеріалів
долучаються до особової справи засудженої особи (частина 2 статті
31 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 2. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній
 5. Курс лекцій. Вступ   тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини

  Курс лекцій
  ВСТУП2. ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ3. ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ.

Другие похожие документы..