Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
0 по 4.0 . 01 Дисциплина Консультация Экзамен Ф.И.О. преподавателя Дата Время Ауд. Дата Время Ауд. Финансовый менеджмент 05.0 13.00 508 0 .0 9.00 508 ...полностью>>
'Документ'
Подготовка предложений для составления комплексных планов и региональных целевых программ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол...полностью>>
'Документ'
Создавая эту книжку, мы хотели помочь ученикам успешно сдать единый государственный экзамен по русскому языку. В процессе подготовки к сочинению выяс...полностью>>
'Практикум'
д.э.н., профессор Буланов В.С.; д.э.н., профессор Хорзов С.Е.; д.э.н., профессор Ткаченко А.А.; к.э.н., доцент Веллем Л.А.; д.э.н., профессор Чалов В...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.2. До копії вироку можуть додаватися:

4.2.1. При заміні вироку - копія постанови (ухвали) суду.

4.2.2. При застосуванні акта про помилування у разі
застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням -
копія розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації
Президента України про виконання Указу Президента України про
помилування.

4.2.3. При застосуванні амністії у разі застосування
звільнення від відбування покарання з випробуванням - копія
постанови (ухвали) суду.

4.2.4. При застосуванні звільнення від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років під
час відбування покарання в місцях обмеження або позбавлення
волі, - відповідна постанова (ухвала) суду.

4.3. Якщо в копіях документів, перелічених у пунктах 4.1 і
4.2 цього розділу Інструкції, виявлено неточності, що
перешкоджають виконанню покарання, то працівник інспекції протягом
трьох днів надсилає до суду, який виніс дане рішення, та
прокуророві інформацію про виявлені неточності.

4.4. При одержанні на особу, яка відбуває виправні роботи,
копії вироку суду за новий злочин, у якому відсутні відомості про
наслідки відбування покарання за першим вироком, інспекція негайно
письмово інформує відповідного прокурора Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва чи Севастополя, апеляційний суд та суд,
який виніс дане рішення, з метою вирішення питання про призначення
засудженій особі остаточного покарання за сукупністю вироків
відповідно до статті 413 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1003-05 ) та статті 71 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). При цьому до вирішення зазначеного питання судом
виконання першого вироку не призупиняється.

4.5. На осіб, яких звільнено з місць відбування покарання у
виді обмеження або позбавлення волі, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
адміністрація установи виконання покарань надсилає до підрозділів
інспекції за обраним місцем проживання засудженою особою дві копії
вироку та постанови суду, підписку засудженої особи про явку в
інспекцію в триденний термін після прибуття, а також довідку, в
якій вказано дані на засуджену особу, дата звільнення та дані про
рідних.

4.6. У день отримання копії вироку (постанови, ухвали) суду
стосовно засудженої особи, звільненої від відбування покарання з
випробуванням, або звільненої від відбування покарання вагітної
жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох років, дані про таку
особу заносяться до журналу (додаток 41 до цієї Інструкції)
обліку. У такому самому порядку проводиться реєстрація особових
справ, що надійшли з інших підрозділів інспекції.

Одночасно стосовно засудженої особи заводиться особова
справа, в якій надалі зосереджуються всі матеріали, на підставі
яких особу взято на облік, та матеріали, що свідчать про
здійснення контролю за поведінкою засудженої особи, виконання нею
покладених судом обов'язків, допущення порушень, перелік
застосованих до неї заходів впливу, характеристики з місця роботи,
навчання або проживання (надаються до інспекції один раз на
півріччя) та інші матеріали.

4.7. Номер особової справи та номер, під яким копія вироку
суду зареєстрована в журналі обліку засуджених осіб, мають
збігатися. Матеріали в особовій справі мають бути підшиті в
хронологічній послідовності, аркуші пронумеровані і занесені до
опису.

4.8. У десятиденний термін після отримання копії вироку суду
працівник інспекції надсилає повідомлення до суду, який виніс
рішення, до установи, з якої засуджена особа була звільнена,
військкомату та органу внутрішніх справ.

4.9. До відділу (відділення) у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб, міськ-, райорганів
внутрішніх справ у десятиденний термін інспекція направляє
сторожову картку для здійснення контролю і інформування інспекції
про звернення засудженої особи про зняття з реєстраційного обліку
при зміні місця проживання.

Стосовно засуджених осіб, на яких покладено обов'язок пройти
лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що
становить небезпеку для здоров'я інших осіб, у такий самий термін
інспекція повідомляє відповідний лікувальний заклад.

4.10. Після отримання копії вироку суду засуджена особа
відразу викликається до інспекції (неповнолітні - з батьками або
особою, яка їх заміняє) для проведення з нею співбесіди, під час
якої їй роз'яснюються порядок та умови відбування покарання,
правові наслідки за невиконання покладених на неї судом
обов'язків, за порушення громадського порядку, учинення нового
злочину, уточнюються анкетні дані.

4.11. За результатами проведеної бесіди засуджена особа дає
підписку (додаток 42 до цієї Інструкції) про ознайомлення з
вимогами законодавства щодо неї та обов'язками, покладеними на неї
судом, які засуджена особа зобов'язується виконати, після чого нею
заповнюється анкета.

4.12. З метою встановлення випадків порушення засудженою
особою громадського порядку працівник інспекції контролює
поведінку засуджених осіб і один раз на три місяці направляє до
органів внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені
особи до адміністративної відповідальності.

4.13. Один раз на шість місяців направляє вимоги до
підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті з метою встановлення випадків учинення засудженими
особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових
справах засуджених осіб.

4.14. Стосовно засуджених осіб, на яких судом покладено
обов'язок періодично з'являтися на реєстрацію, виноситься
відповідно до статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) постанова про встановлення днів явки на реєстрацію від
одного до дванадцяти разів на квартал, з якою вони ознайомлюються
під підпис, після чого заводиться листок реєстрації. Періодичність
явки на реєстрацію може змінюватися працівником інспекції в
залежності від поведінки засудженої особи, виконання нею
обов'язків. Про зміну періодичності явки на реєстрацію працівником
інспекції виноситься нова постанова.

4.15. Якщо суд зобов'язав засуджену особу пройти курс
лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що
становить небезпеку для здоров'я інших осіб, то виконання нею
даного обов'язку має бути засвідчене відповідною довідкою медичної
установи.

4.16. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням, при призначенні засудженій особі додаткового
покарання у виді штрафу, виконання такого покарання здійснюють
органи Державної виконавчої служби.

4.17. При призначенні засудженій особі додаткового покарання
у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю інспекція у повному обсязі здійснює заходи,
передбачені розділом І цієї Інструкції.

4.18. Якщо судом засудженій особі встановлено обов'язок не
виїжджати за межі України на постійне проживання, то виїхати вона
може тільки після перевірки підстав на виїзд підрозділами
інспекції (наприклад, підставами може бути необхідність зміни
місця проживання, підтверджена документами або за наявності
посвідки на постійне проживання в іншій державі та інше).

4.19. У разі покладення на засуджену особу обов'язку
попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого,
вона має подати до інспекції підтвердження про те, що виконала цей
обов'язок (наприклад, через радіо, телебачення, газету, журнал чи
лист).

4.20. Засуджена особа, на яку покладено обов'язок повідомляти
інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, повинна
це зробити до їх зміни або протягом трьох днів після зміни у
письмовій формі.

4.21. Стосовно осіб, які змінили місце постійного проживання
до закінчення іспитового строку, надсилається повідомлення до
підрозділу інспекції за новим місцем проживання засудженої особи
через територіальні органи управління Департаменту. Особові справи
на запит підрозділу інспекції за новим місцем проживання
засуджених осіб пересилаються також через територіальні органи
управління Департаменту.

Про отримання особової справи в триденний строк надсилається
підтвердження відправнику. Після його отримання засуджена особа
знімається з обліку, про що робиться відповідний запис у журналі
обліку.

4.22. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на
облік, звільнення від відбування покарання, а також після його
відбуття інспекція направляє сповіщення до підрозділів
інформаційних технологій головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті.

5. Відповідальність осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, та звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років

5.1. Звільнені від відбування покарання з випробуванням
зобов'язані:

виконувати обов'язки, які покладені на них судом;

повідомляти інспекцію про зміну місця проживання;

з'являтися за викликом до інспекції;

не порушувати громадського порядку.

У разі неприбуття за викликом до інспекції без поважних
причин до засудженої особи може бути застосовано привід, який
здійснюється відповідними органами внутрішніх справ.

Поважними причинами неявки засудженої особи до інспекції в
призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику,
хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її можливості
своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені
(частина 5 статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

5.2. Якщо засуджена особа ухиляється від виконання покладених
на неї судом обов'язків чи притягувалась до адміністративної
відповідальності за порушення громадського порядку або засуджена
жінка не займається доглядом, вихованням дитини, то такій
засудженій особі виноситься застереження у виді письмового
попередження (додаток 43 до цієї Інструкції) про можливість
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення для відбування призначеного судом покарання (частина
перша статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

5.3. Якщо засуджена особа не виконує покладених на неї судом
обов'язків після застереження у виді письмового попередження або
три і більше разів вчинювала правопорушення, що потягли за собою
адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на
шлях виправлення, а також коли засуджена особа не з'являється до
інспекції два і більше разів без поважних причин (що повинно бути
підтверджено матеріалами) або зникла з метою ухилення від контролю
за її поведінкою з постійного місця проживання, або засуджена
жінка не займається доглядом, вихованням дитини, то інспекція
вносить до суду подання (додаток 44 до цієї Інструкції) про
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і
направлення засудженої особи для відбування призначеного судом
покарання. Щодо неповнолітніх до суду надсилається спільне зі
службою у справах неповнолітніх подання на підставі статті 4082
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05 )
(доставлення таких засуджених осіб до суду здійснюється
працівниками органів внутрішніх справ).

5.4. Невиконанням обов'язків вважається, коли засуджена особа
не виконала хоча б одного з обов'язків, які було покладено на неї
судом (наприклад, не з'являється до інспекції два і більше разів
підряд без поважних причин). Подання про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням надсилається до суду протягом
місяця після встановлення таких фактів (частина 3 статті 166
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

5.5. До суду разом з поданням надсилаються особова справа та
всі матеріали, що свідчать про невиконання засудженою особою
покладених на неї судом обов'язків, притягнення до
адміністративної відповідальності, ухилення від контролю за її
поведінкою. У поданні вказується, коли і які порушення допустила
засуджена особа, які заходи впливу до неї застосовувалися. У разі
задоволення подання особова справа залишається та зберігається в
суді, а при відмові в задоволенні - повертається до інспекції.

5.6. У разі відмови суду в задоволенні подання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням таке подання
надсилається до суду повторно, якщо засуджена особа знову
притягувалась до адміністративної відповідальності або і далі не
виконує покладені на нею судом обов'язки.

5.7. У день закінчення іспитового строку, у разі відмови
судом у задоволенні подання інспекції, до суду надсилається
подання про звільнення такої засудженої особи від призначеного їй
покарання.

5.8. Стосовно засудженої особи, яка виконала покладені на неї
судом обов'язки та не вчинила нового злочину (що підтверджується
вимогою про судимість та притягнення до кримінальної
відповідальності з підрозділів інформаційних технологій головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, управлінь МВС України в областях, місті
Севастополі та на транспорті), після закінчення іспитового строку
до суду направляються подання та особова справа засудженої особи
для вирішення питання про звільнення її від призначеного
покарання. Якщо останній день іспитового строку припадає на
вихідний чи святковий день, то подання направляється до суду в
перший робочий день після них. У поданні вказується, як засуджена
особа зарекомендувала себе під час перебування на обліку, як
виконувала обов'язки, як характеризується за місцем роботи,
навчання чи проживання.

5.9. Стосовно звільнених від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
семи років, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок
і жінок, які мають дітей віком до трьох років, інспекція спільно з
відповідними органами внутрішніх справ здійснює контроль також
щодо таких питань:

5.9.1. Чи не відмовилася жінка від дитини та чи не передала
її до дитячого будинку?

5.9.2. Чи не зникла з місця проживання?

5.9.3. Чи не ухиляється від виховання дитини та догляду за
нею?

5.10. Якщо засуджена особа порушує вимоги, установлені для
неї законодавством, що свідчить про її небажання стати на шлях
виправлення, до суду надсилаються подання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням (звільнення
від відбування покарання) і направлення засудженої особи для
відбування призначеного за вироком суду покарання та особова
справа засудженої особи.

5.11. Залежно від поведінки звільненої від відбування
покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох
років, після досягнення дитиною трирічного віку або в разі смерті
дитини інспекція надсилає до суду подання (разом з особовою
справою) для вирішення питання про звільнення її від відбування
покарання або заміну покарання більш м'яким чи направлення
засудженої особи для відбування покарання, призначеного вироком
суду.

6. Організація та проведення розшуку осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням,
та звільнених від відбування покарання вагітних жінок
і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
місцезнаходження яких невідоме

6.1. Якщо місцезнаходження осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
невідоме чи у разі неприбуття після звільнення з місць обмеження
або позбавлення волі до обраного місця проживання, працівник
підрозділу інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку
(на територію обслуговування якого мав прибути), проводить такі
початкові розшукові дії:

6.1.1. Опитує родичів, сусідів та знайомих засудженої особи,
установлює її можливе місцеперебування і зв'язки за межами місця
проживання.

6.1.2. Через працівників відділу кадрів за місцем роботи або
навчання встановлює осіб, які можуть знати місцезнаходження
засудженої особи.

6.2. Направляє запити:

6.2.1. За місцем проживання родичів та знайомих засудженої
особи.

6.2.2. До адресно-довідкового бюро, ЖЕКу, селищної,
сільської чи міської ради.

6.3. Перевіряє:

6.3.1. Медичні установи за місцем проживання, морги (чи не
стала засуджена особа жертвою нещасного випадку або злочину).

6.3.2. За обліками органів внутрішніх справ (чи немає
засудженої особи серед затриманих, адмінарештованих, у
спецустановах органів внутрішніх справ).

6.4. Початкові розшукові заходи проводяться протягом одного
місяця з дня, коли працівнику інспекції стало відомо про залишення
засудженою особою місця постійного проживання або неприбуття
звільненого з місць обмеження або позбавлення волі до обраного
місця проживання.

6.5. Якщо протягом указаного терміну місцезнаходження
засудженої особи не встановлене, то працівник інспекції передає
подання, копію вироку суду та матеріали початкових розшукових
заходів із супроводжувальним листом до органів внутрішніх справ
для здійснення подальшого розшуку засуджених осіб.

Одночасно з цим стосовно засудженої особи інспекція надсилає
до суду подання для вирішення питання про скасування звільнення
від відбування покарання з випробуванням чи звільнення від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років.

6.6. Зниклим з місця проживання визнається засуджена особа,
місцезнаходження якої не встановлено протягом 30 днів у результаті
проведення інспекцією початкових розшукових заходів.

6.7. Копії подання та матеріалів початкових розшукових
заходів долучаються до особової справи засудженої особи, як і всі
інші матеріали, що надходять після цього.

6.8. У разі потреби працівнику органів внутрішніх справ
надаються копії інших документів, що містяться в особовій справі
засудженої особи, яка розшукується.

6.9. Після затримання засудженої особи (установлення
місцезнаходження) працівник інспекції з'ясовує всі обставини і
причини залишення нею постійного місця проживання або неприбуття
до обраного місця проживання і, впевнившись, що мало місце
ухилення від відбування покарання, надсилає до суду подання та
матеріали для вирішення питання про направлення засудженої особи
для відбування призначеного судом покарання.

6.10. У разі встановлення місцезнаходження засудженої особи,
яка розшукувалась і проживає в іншому регіоні (за відсутності
ухилення від відбування покарання), працівник інспекції негайно
надсилає запит про це до підрозділу інспекції за її новим місцем
проживання з вимогою негайно перевірити місце проживання
засудженої особи і за потреби зробити запит для направлення її
особової справи.

6.11. Після отримання такого запиту працівник інспекції
протягом десяти днів проводить перевірку і у разі позитивного
результату робить запит про направлення на його адресу особової
справи засудженої особи.

6.12. В особовій справі особи, яка перебуває в розшуку, мають
бути: копія постанови про оголошення розшуку із зазначенням номера
розшукової справи, довідки про стан розшуку засудженої особи через
кожні шість місяців.

6.13. Особа, звільнена від відбування покарання з
випробуванням, розшук якої оголошено у зв'язку з ухиленням від
відбування покарання, затримується і конвоюється органом
внутрішніх справ у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством (частина 6 статті 166
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

7. Підстави та порядок зняття з обліку осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням,
та звільнених від відбування покарання вагітних жінок
і жінок, які мають дітей віком до трьох років

7.1. Контроль за поведінкою засуджених осіб припиняється, і
вони знімаються з обліку у зв'язку з (із):

7.1.1. Закінченням іспитового строку - за наявності постанови
(ухвали) суду про звільнення.

7.1.2. Скасуванням звільнення від відбування покарання з
випробуванням (звільненням від відбування покарання) та
направленням для відбування покарання, призначеного вироком
суду, - за наявності відповідної постанови (ухвали) суду.

7.1.3. Скасуванням вироку - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду.

7.1.4. Звільненням засудженої жінки, яка має дитину віком до
трьох (семи) років, від подальшого відбування покарання або
заміною його більш м'яким, направленням її для відбування
покарання, призначеного вироком суду, - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду.

7.1.5. Амністією - за наявності відповідної постанови
(ухвали) суду.

7.1.6. Засудженням за учинення нового злочину - за наявності
копії вироку, що набрав законної сили.

7.1.7. Смертю засудженої особи - за наявності відповідної
довідки з відділу реєстрації актів громадянського стану.

7.1.8. Пересилкою особової справи до іншого підрозділу
інспекції - за наявності підтвердження про отримання особової
справи.

7.2. Зняття засудженої особи з обліку здійснюється в день
надходження відповідних документів до інспекції.

7.3. У десятиденний термін після зняття з обліку особи, яка
підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний
військкомат направляється повідомлення.

У такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи
направляється повідомлення до відділу (відділення) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

7.4. Про дату та підстави зняття засудженої особи з обліку
робиться відповідний запис у журналі обліку засуджених та на
першій сторінці обкладинки особової справи.

8. Строки та умови зберігання документації

8.1. Установлюються такі строки зберігання документів
стосовно осіб, які перебували на обліку в інспекції:

8.1.1. Три роки - особові справи засуджених осіб, яких було
знято з обліку, та копії постанов про звільнення від відбування
покарання або про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням.

8.1.2. П'ять років - журнали обліку засуджених осіб.

8.1.3. Три роки - звіти про чисельність засуджених осіб, які
перебували на обліку, та справи з листування щодо питань виконання
судових рішень.

8.2. Обчислення строків зберігання документів, указаних у
пунктах 8.1.1, 8.1.2 та 8.1.3 цього розділу Інструкції,
проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення
провадження матеріалів.

8.3. Особові справи засуджених осіб, яких було знято з
обліку, зберігаються у пачках за роками зняття з обліку.

8.4. Після закінчення строків зберігання всі вищезазначені
документи підлягають знищенню в порядку, визначеному
законодавством.

Розділ V. Організація роботи інспекції
щодо направлення осіб, засуджених до покарання у виді
обмеження волі, які на час винесення вироку суду не
перебували під вартою, до кримінально-виконавчих
установ відкритого типу (стаття 61 Кримінального
кодексу України (
2341-14 ), статті 56-58
Кримінально-виконавчого кодексу України
(
1129-15 )

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 61 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) та статті 56 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) особи, засуджені до покарання у виді обмеження волі,
відбувають покарання у виправних центрах, як правило, у межах
адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх постійного
місця проживання до засудження.

1.2. Направлення до місця відбування покарання осіб,
засуджених до обмеження волі, які на час винесення вироку не
перебували під вартою, покладається на підрозділи інспекції за
місцем проживання засуджених осіб. Засуджені особи прямують до
місця відбування покарання самостійно за рахунок держави (стаття
57 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

1.3. Підставою для направлення засудженої особи до місця
відбування покарання у виді обмеження волі є копія вироку
(постанови, ухвали) суду, що набрав законної сили (завірені
підписом судді та печаткою суду).

1.4. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них
функцій використовують гербову печатку та штамп, а працівники
інспекції мають право підпису документів, які учиняються під час
направлення до місця відбування покарання осіб, засуджених до
обмеження волі.

2. Порядок оформлення матеріалів

2.1. У день надходження до інспекції копії вироку (постанови,
ухвали) суду стосовно особи, засудженої до покарання у виді
обмеження волі, дані про таку особу заносяться до журналу обліку
осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі (додаток 45 до
цієї Інструкції), на неї заводиться особова справа за порядковим
номером реєстрації в журналі обліку. Протягом десяти днів з дня
отримання копії вироку (ухвали, постанови) інспекція надсилає
повідомлення до суду, який постановив вирок.

2.2. Направлення засуджених осіб до виправних центрів
здійснюється не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня
проведення працівником інспекції бесіди із засудженими особами.

2.3. Після реєстрації копії вироку (постанови, ухвали) суду в
журналі обліку, засуджена особа негайно викликається до інспекції
для оформлення матеріалів особової справи. Після того, як
засуджена особа прибула до інспекції, установлюється її особа,
вона дає підписку (додаток 46 до цієї Інструкції), заповнюється
анкета та видається їй на руки повідомлення (додаток 47 до цієї
Інструкції) для власника підприємства, на якому працює засуджена
особа. Засуджена особа надає дві фотокартки розміром 4 x 6 см,
одна з яких наклеюється в лівому куті анкети.

2.4. Інспекція вручає засудженій особі припис (додаток 48 до
цієї Інструкції) про виїзд до місця відбування покарання,
роз'яснює їй порядок виконання вироку суду, відповідальність за
ухилення від відбування покарання та за несвоєчасний виїзд до
виправного центру. Корінець припису з підписом засудженої особи
долучаються до її особової справи.

2.5. Інспекція направляє повідомлення (додаток 49 до цієї
Інструкції) адміністрації виправного центру про вручення
засудженій особі припису та до військкомату (додаток 50 до цієї
Інструкції) щодо військовозобов'язаних про дату відправлення та
місце відбування покарання засудженою особою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 2. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній
 5. Курс лекцій. Вступ   тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини

  Курс лекцій
  ВСТУП2. ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ3. ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ.

Другие похожие документы..