Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Интересно, мог ли кто-нибудь предположить утром хмурого зимнего дня 14 декабря 1503 года, что начиная именно с этого момента бесстрастный метроном ис...полностью>>
'Документ'
Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій, катастроф і стихійних лих та прогноз можливих небезпек показує, що надзвичайні ситуації залишаються одн...полностью>>
'Программа'
Преемственность начального и среднего образования на уроках математики. отчет на педсовете разработка урока март декабрь 5 Крикунова Л....полностью>>
'Учебник'
Смерть. Место, «откуда еще никто не возвращался» кроме, разве что, нескольких жалких призраков? Информация устарела! Изобретение танатонавтики — спос...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Крім цього, до суду надсилаються такі матеріали:

копія облікової картки (оригінал облікової картки залишається
в інспекції для контролю за своєчасним перерахуванням утриманих
коштів у дохід держави);

довідка про відбутий строк покарання засудженою особою на день
направлення матеріалів до суду.

8.6. Час щорічної відпустки у строк відбування покарання
зараховується з урахуванням думки трудового колективу та
характеристики на засуджену особу від власника підприємства.

8.7. За наявності підстав за десять днів до надання
засудженій особі щорічної відпустки працівник інспекції виносить
мотивовану постанову (додаток 39 до цієї Інструкції) про
зарахування її часу до строку відбування покарання та про
перерахування підприємством утриманих коштів із заробітку
засудженої особи за час відпустки в дохід держави. Постанова про
це негайно направляється на підприємство, оскільки заробітна плата
за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її
початку (стаття 21 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ), а
копія постанови долучається до особової справи засудженої особи.

8.8. Щорічна відпустка, незалежно від форми власності
підприємства, надається строком не менше двадцяти чотирьох
календарних днів (стаття 6 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ), тому в такому випадку до строку відбуття покарання
зараховується один календарний місяць.

8.9. За порушення порядку та умов відбування покарання у виді
виправних робіт до засудженої особи може застосовуватися
інспекцією застереження у виді письмового попередження про
притягнення до кримінальної відповідальності (частина 4 статті 46
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

8.10. Перед накладенням стягнення засуджена особа дає
письмове пояснення про причини допущеного порушення, яке потім
долучається до її особової справи.

8.11. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання
у виді виправних робіт, інспекція надсилає прокуророві матеріали,
що свідчать про ухилення, для вирішення питання про притягнення
засудженої особи до кримінальної відповідальності відповідно до
частини другої статті 389 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) (доставлення такого засудженого до прокуратури та до
суду здійснюється працівниками органів внутрішніх справ). Копії
цих матеріалів долучаються до особової справи засудженої особи
(частина 5 статті 46 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

8.12. Ухиленням засудженої особи від відбування покарання у
виді виправних робіт є:

невиконання встановлених обов'язків;

порушення порядку та умов відбування покарання;

вчинення проступку, за який її було притягнуто до
адміністративної відповідальності;

допущення більше двох разів протягом місяця прогулів, а також
більше двох порушень трудової дисципліни протягом місяця або поява
на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп'яніння.

8.13. Порушником визнається також засуджена особа, яка не
з'явилась без поважної причини до інспекції або зникла з метою
ухилення від відбування покарання, а також засуджена особа, яка
виїхала без дозволу інспекції за межі України.

8.14. При підготовці подання прокуророві про вирішення
питання щодо притягнення засудженої особи до кримінальної
відповідальності, в ньому вказуються конкретні факти ухилення
засудженої особи від відбування призначеного судом покарання
(кількість прогулів; час, протягом якого засуджена особа не
приступила до роботи або не з'являлась без поважної причини до
інспекції; заходи впливу, які застосовувалися до неї; наявність у
засудженої особи адміністративних стягнень тощо).

8.15. Разом з поданням до прокуратури направляються:

копія вироку;

копія облікової картки (завірена підписом працівника
інспекції та скріплена печаткою);

довідка про допущені порушення і вжиті заходи впливу;

довідка про відбутий строк покарання на день направлення
подання до прокуратури;

інші матеріали, що свідчать про ухилення засудженої особи від
відбування покарання.

9. Обов'язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу за місцем
відбування засудженими особами покарання
у виді виправних робіт

9.1. На власника підприємства за місцем відбування покарання
особами, засудженими до покарання у виді виправних робіт,
покладаються:

9.1.1. Щомісячне відрахування визначеної вироком суду частини
заробітної плати і перерахування у встановленому порядку утриманої
суми в дохід держави.

9.1.2. Додержання порядку та умов відбування покарання,
передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ).

9.1.3. Своєчасне інформування працівників інспекції про
ухилення засудженої особи від відбування покарання, переведення її
на іншу роботу чи посаду, а також її звільнення.

9.1.4. Щомісячне інформування працівників інспекції про
кількість робочих днів за графіком на підприємстві, кількість
фактично відпрацьованих засудженою особою робочих днів, розмір
заробітної плати і утримань з неї за вироком суду, кількість
прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком
непрацездатності та з інших причин.

9.2. У разі систематичного неправильного або несвоєчасного
відрахування сум із заробітку засудженої особи, а також
невиконання інших вимог, передбачених статтею 44
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), працівник
інспекції надсилає матеріали прокуророві для вирішення питання про
притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом.
Копії цих матеріалів долучаються до особової справи засудженої
особи.

9.3. Прокуророві направляються такі матеріали:

подання;

довідка працівника інспекції про допущені порушення власником
підприємства при виконанні покарання у виді виправних робіт і
вжиті ним заходи;

довідка власника підприємства про причини неперерахування
утриманих коштів;

ксерокопії розрахункових відомостей;

інші матеріали, що засвідчують допущені порушення.

10. Організація та проведення розшуку осіб,
засуджених до покарання у виді виправних робіт,
місцезнаходження яких невідоме

10.1. Якщо місцезнаходження осіб, засуджених до покарання у
виді виправних робіт, невідоме, а також у разі неприбуття після
звільнення з місць обмеження або позбавлення волі до обраного
місця проживання (при заміні покарання більш м'яким) працівник
підрозділу інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку
(на територію обслуговування якого мала прибути), проводить такі
початкові розшукові дії:

10.1.1. Опитує родичів, сусідів та знайомих засудженої особи,
установлює її можливе місцеперебування і зв'язки за межами місця
проживання.

10.1.2. Через працівників відділу кадрів за місцем роботи або
навчання встановлює осіб, які можуть знати місцезнаходження
засудженої особи.

10.2. Направляє запити:

10.2.1. За місцем проживання родичів та знайомих засудженої
особи.

10.2.2. До адресно-довідкового бюро, ЖЕКу, селищної,
сільської або міської ради.

10.3. Перевіряє:

10.3.1. Медичні установи за місцем проживання, морги (чи не
стала засуджена особа жертвою нещасного випадку або злочину).

10.3.2. За обліками органів внутрішніх справ (чи немає
засудженої особи серед затриманих, адмінарештованих, у
спецустановах органів внутрішніх справ).

10.4. Початкові розшукові заходи проводяться протягом одного
місяця з дня, коли працівнику інспекції стало відомо про залишення
засудженою особою місця постійного проживання або неприбуття
звільненого з місць обмеження або позбавлення волі до обраного
місця проживання (при заміні покарання більш м'яким у виді
виправних робіт).

10.5. Якщо протягом указаного терміну місцезнаходження
засудженої особи не встановлене, то працівник інспекції передає
подання, копію вироку суду та матеріали початкового розшуку з
супроводжувальним листом до органів внутрішніх справ для
здійснення подальшого розшуку засудженої особи.

Одночасно з цим стосовно засудженої особи прокуророві
надсилається подання для вирішення питання про порушення
кримінальної справи за ухилення від відбування покарання.

10.6. Зниклим з місця проживання визнається засуджена особа,
місцезнаходження якої не встановлено протягом 30 днів у результаті
проведення інспекцією початкових розшукових заходів.

10.7. Копії подання та матеріалів початкових розшукових
заходів долучаються до особової справи засудженої особи, як і всі
інші матеріали, що надходять після цього.

10.8. У разі потреби працівнику органів внутрішніх справ
надаються копії інших документів, що містяться в особовій справі
засудженої особи, яка розшукується.

10.9. Після затримання засудженої особи (установлення
місцезнаходження) працівник інспекції з'ясовує всі обставини і
причини залишення нею постійного місця проживання або неприбуття
до обраного місця проживання і, впевнившись, що мало місце
ухилення від відбування покарання, надсилає прокуророві подання та
матеріали для вирішення питання про порушення кримінальної справи
за ухилення від відбування призначеного судом покарання.

10.10. У разі встановлення місцезнаходження засудженої особи,
яка розшукувалась і проживає в іншому регіоні (за відсутності
ухилення від відбування покарання), працівник інспекції негайно
надсилає запит про це до підрозділу інспекції за новим місцем
проживання засудженої особи з вимогою негайно перевірити цей факт,
установити місце роботи засудженої особи і за потреби зробити
запит для направлення її особової справи.

10.11. Після отримання такого запиту працівник інспекції
протягом десяти днів проводить перевірку і у разі позитивного
результату робить запит про направлення на його адресу особової
справи засудженої особи.

10.12. В особовій справі засудженої особи, яка перебуває в
розшуку, мають бути: копія постанови про оголошення розшуку із
зазначенням номера розшукової справи, довідки про стан розшуку
засудженої особи через кожні шість місяців.

10.13. Особа, засуджена до покарання у виді виправних робіт,
розшук якої оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування
покарання, затримується і конвоюється органом внутрішніх справ у
порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством
(частина 7 статті 46 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

11. Підстави та порядок зняття з обліку осіб,
засуджених до покарання у виді виправних робіт

11.1. Виконання покарання у виді виправних робіт
припиняється, і засуджені особи знімаються з обліку у зв'язку з
(із):

11.1.1. Відбуттям призначеного вироком суду покарання - за
наявності розрахункових відомостей про час, який було включено в
строк відбування покарання, заробіток та проведені з нього
відрахування. У разі наявності таких даних затримка перерахування
утриманих сум не є перешкодою для зняття засудженої особи з
обліку.

11.1.2. Засудженням за ухилення від відбування покарання у
виді виправних робіт - за наявності копії вироку, що набрав
законної сили.

11.1.3. Амністією - за наявності постанови (ухвали) суду про
застосування амністії.

11.1.4. Помилуванням - за наявності розпорядження Управління
з питань помилування Адміністрації Президента України про
виконання Указу Президента України про помилування.

11.1.5. Скасуванням вироку - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду.

11.1.6. Умовно-достроковим звільненням - за наявності
відповідної постанови (ухвали) суду.

11.1.7. Заміною виправних робіт штрафом - за наявності
відповідної постанови (ухвали) суду.

11.1.8. Звільненням від відбування покарання - за наявності
відповідної постанови (ухвали) суду.

11.2. З обліку також знімаються:

11.2.1. Померлі - за наявності відповідної довідки з органу
реєстрації актів громадянського стану.

11.2.2. Особи, засуджені за учинення нового злочину, - за
наявності копії вироку, що набрав законної сили.

11.2.3. Засуджені особи, які вибули з території
обслуговування у зв'язку зі зміною місця роботи, - за наявності
підтвердження про отримання особової справи підрозділом інспекції
за новим місцем роботи.

11.3. У день закінчення строку покарання у виді виправних
робіт (тобто в день отримання останніх розрахункових відомостей з
підприємства), а при звільненні за іншими підставами - не пізніше
наступного робочого дня після одержання відповідних документів,
працівник інспекції направляє повідомлення (додаток 40 до цієї
Інструкції) власнику підприємства про припинення відрахувань із
заробітної плати засудженої особи (частина шоста статті 153
Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ) і знімає
засуджену особу з обліку.

11.4. Зняття засудженої особи з обліку після відбуття
покарання здійснюється за рапортом працівника інспекції,
затвердженим начальником підрозділу інспекції.

11.5. Зняття засудженої особи з обліку за іншими підставами
здійснюється в день надходження відповідних документів до
інспекції.

11.6. У десятиденний термін після зняття з обліку особи, яка
підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний
військкомат направляється повідомлення.

У такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи
направляється повідомлення до відділу (відділення) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

11.7. Про дату та підстави зняття засудженої особи з обліку
робляться відповідні відмітки в журналі обліку засуджених до
покарання у виді виправних робіт, в обліковій картці та на першій
сторінці обкладинки особової справи.

11.8. Засудженій особі, яка відбула призначений судом строк
покарання у виді виправних робіт, за її вимогою може видаватися
довідка про відбуття покарання або про звільнення від нього
(частина 6 статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

12. Строки та умови зберігання документації

12.1. Установлюються такі строки зберігання документів
стосовно осіб, які перебували на обліку в інспекції:

12.1.1. Три роки - особові справи та облікові картки
засуджених осіб, яких було знято з обліку.

12.1.2. П'ять років - журнали обліку осіб, засуджених до
покарання у виді виправних робіт.

12.1.3. Три роки - звіти про чисельність засуджених осіб, які
перебували на обліку, та справи з листування щодо питань виконання
судових рішень.

12.2. Обчислення строків зберігання документів, указаних у
пунктах 12.1.1, 12.1.2 та 12.1.3 цього розділу Інструкції,
проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення
провадження матеріалів.

12.3. Особові справи та облікові картки осіб, засуджених до
покарання у виді виправних робіт, відрахування із заробітку яких
не були в повному обсязі перераховані в дохід держави, знищуються
не раніше, ніж буде погашено дану заборгованість.

12.4. Особові справи засуджених осіб, яких було знято з
обліку, зберігаються у пачках за роками зняття з обліку.

12.5. Після закінчення строків зберігання всі вищезазначені
документи підлягають знищенню у порядку, визначеному
законодавством.

Розділ IV. Порядок здійснення контролю за
поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, та звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років (статті 75-79, 83
Кримінального кодексу України (
2341-14 ), статті
163-166 Кримінально-виконавчого кодексу України
(
1129-15 )

1. Загальні положення

1.1. У цьому розділі визначається порядок здійснення контролю
за поведінкою осіб, звільнених відповідно до статей 75-79 та 104
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) від відбування покарання
з випробуванням, виконанням покладених на них судом обов'язків
протягом іспитового строку та контролю за поведінкою звільнених
відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років.

1.2. Організація роботи щодо контролю за поведінкою осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням, і виконанням
ними обов'язків протягом іспитового строку та звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років, здійснюється працівниками підрозділів інспекції за
місцем проживання таких засуджених осіб відповідно до статей 13 та
163 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.3. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з метою
виправлення та попередження учинення нових злочинів за місцем
проживання осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, протягом іспитового строку та звільнених від
відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років, покладається на працівників органів внутрішніх
справ. До цієї роботи можуть залучатися працівники органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

1.4. Контроль за особами, звільненими від відбування
покарання з випробуванням, та проведення з ними
індивідуально-профілактичної роботи здійснюються з метою
забезпечення виконання покладених на них судом обов'язків,
належної поведінки в громадських місцях та за місцем проживання, а
щодо звільнених від відбування покарання жінок, які мають дітей
віком до трьох років, - забезпечення ними належних умов виховання
та догляду за дітьми.

1.5. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
включає в себе:

персональний облік засуджених осіб протягом іспитового
строку;

проведення спільно з органами внутрішніх справ та
відповідними громадськими формуваннями
індивідуально-профілактичної роботи із засудженими особами;

додержання засудженими особами громадського порядку і
виконання обов'язків, покладених на них судом;

привід засуджених осіб, які не з'явились за викликом до
інспекції;

проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб,
місцезнаходження яких невідоме;

проведення інших заходів, передбачених законодавством.

1.6. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них
функцій використовують гербову печатку та штамп, а працівники
інспекції мають право підпису документів, які учиняються під час
здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, і виконанням ними обов'язків протягом
іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

1.7. Проведення початкових розшукових заходів щодо зазначених
вище категорій засуджених осіб, які залишили постійне місце
проживання з метою ухилення від здійснення контролю за їх
поведінкою та виконання покладених на них судом обов'язків,
здійснюється в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

1.8. У разі призову засудженого на строкову військову службу
до військкомату направляється копія вироку суду, а в необхідних
випадках до неї додається особова справа засудженого та інші
документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою
засудженої особи за місцем проходження служби.

1.9. Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення
вироку (постанови, ухвали) суду.

1.10. Засуджені виконують обов'язки та користуються всіма
правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених
законодавством України і встановлених вироком суду.

1.11. Облік осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, ведеться в
одному журналі.

2. Функції, що здійснюються працівниками інспекції
щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням, та звільнених
від відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років

Працівники інспекції:

2.1. Ведуть персональний облік засуджених осіб протягом
іспитового строку.

2.2. Спільно з органами внутрішніх справ та відповідними
громадськими формуваннями проводять індивідуально-профілактичну
роботу із засудженими особами (за потреби викликають до інспекції
батьків неповнолітніх або осіб, які їх заміняють).

2.3. Контролюють додержання засудженими особами громадського
порядку і виконання обов'язків, покладених на них судом, та один
раз на квартал перевіряють за обліками органів внутрішніх справ,
чи не притягувались вони до адміністративної відповідальності за
порушення громадського порядку.

2.4. Уносять подання органу внутрішніх справ щодо здійснення
приводу засуджених осіб, які не з'явилися за викликом до
інспекції.

2.5. Організовують початкові розшукові заходи засуджених
осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до
відповідних органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких
осіб.

2.6. Надсилають до суду подання про звільнення від подальшого
відбування покарання засудженої особи або про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення
засудженої особи для відбування призначеного покарання (статті
4081, 4082, 4083 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1003-05 ).

2.7. Установлюють періодичність, дні проведення реєстрації
засуджених осіб та проводять реєстрацію таких осіб (частина 3
статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

2.8. Застосовують до засуджених осіб застереження у виді
письмового попередження (частина 1 статті 166
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

2.9. Постійно підтримують контакти з органами внутрішніх
справ, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх і службою у
справах неповнолітніх при міських та районних держадміністраціях.

2.10. У разі потреби дають дозвіл засудженій особі на виїзд
за межі України.

2.11. Аналізують роботу з обліку та контролю за поведінкою
засуджених осіб, готують необхідні статистичні та інформаційні
матеріали та пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності
інспекції.

3. Функції, які виконують органи внутрішніх справ
під час здійснення контролю за особами, звільненими
від відбування покарання з випробуванням, звільненими
від відбування покарання вагітними жінками і жінками,
які мають дітей віком до трьох років, та при
проведенні з ними індивідуально-профілактичної
роботи за місцем проживання

При здійсненні контролю за особами, звільненими від
відбування покарання з випробуванням, та звільненими від
відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей
віком до трьох років, органи внутрішніх справ:

3.1. Виконують:

3.1.1. Постанови суду та подання інспекції про розшук
засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме (частина 1 статті
164 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.1.2. Постанови судів про привід засуджених осіб, які
ухиляються від явки до них у зв'язку з розглядом внесених
інспекцією подань про звільнення від подальшого відбування
покарання засудженої особи або про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням і направлення засудженої
особи для відбування призначеного покарання.

3.1.3. Подання інспекції про привід засуджених осіб, які без
поважних причин не з'явилися за викликом до інспекції (частина 1
статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.2. Здійснюють:

3.2.1. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, до слідчих ізоляторів
засуджених осіб, яким судом скасовано звільнення від відбування
покарання і які направляються для подальшого відбування покарання.

3.2.2. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням, розшук яких оголошено у
зв'язку з ухиленням від відбування покарання (частина 6 статті 166
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.3. Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають
інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або
адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають
на обліку в інспекції.

3.4. Після порушення кримінальної справи стосовно особи,
звільненої від відбування покарання з випробуванням, та звільненої
від відбування покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину
віком до трьох років, слідчий або орган дізнання протягом 10 днів,
після встановлення факту засудження, направляють до підрозділу
інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку, копію
постанови про порушення кримінальної справи та інформацію про
обрання запобіжного заходу стосовно засудженої особи.

3.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх міських та районних
органів внутрішніх справ:

3.5.1. Ведуть облік засуджених осіб.

3.5.2. Проводять з ними індивідуально-профілактичну роботу,
спрямовану на виправлення та попередження учинення засудженими
особами правопорушень та нових злочинів.

3.5.3. Щомісяця перевіряють поведінку та спосіб життя
засуджених осіб за місцем проживання, про що до кінця кожного
кварталу надають письмову довідку до підрозділів інспекції щодо
кожної засудженої особи окремо і обов'язково додають до неї
матеріали перевірок (пояснення засудженої особи, рапорти тощо),
які долучаються до особових справ засуджених осіб.

3.5.4. У разі встановлення факту притягнення до
адміністративної відповідальності засудженої особи письмово
повідомляють про це інспекцію та вносять відповідні записи до
алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота.

4. Порядок реєстрації копій вироків суду та здійснення
інспекцією контролю за особами, звільненими від
відбування покарання з випробуванням, та звільненими

від відбування покарання вагітними жінками і жінками,
які мають дітей віком до трьох років

4.1. Підставою для взяття засудженої особи на облік та
здійснення контролю за виконанням покладених на неї судом
обов'язків є копія вироку (постанови, ухвали) суду та
розпорядження про його виконання, які завірені підписом судді та
печаткою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 2. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній
 5. Курс лекцій. Вступ   тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини

  Курс лекцій
  ВСТУП2. ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ3. ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ.

Другие похожие документы..