Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Взаимодействие между электрическими токами, называемое магнитным, осуществляется посредством магнитного поля. Основ­ной характеристикой магнитного...полностью>>
'Конкурс'
Это предполагает, что полученный результат был достигнут в процессе исследовательской деятельности, и именно она являлась при реализации данной работ...полностью>>
'Документ'
Как и все тела в природе, звёзды не остаются неизменными, они рождаются, эволюционируют, и наконец "умирают". Чтобы проследить жизненный пу...полностью>>
'Документ'
В 1 —2003 гг. в пенитенциарной системе отмечался заметный прогресс в области соблюдения прав человека, служба исполнения наказаний становилась одной ...полностью>>

Порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань (далі Інструкція), що додається

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.3. Прокуророві направляються такі матеріали:

подання (додаток 18 до цієї Інструкції);

довідка працівника інспекції про допущені порушення власником
підприємства при виконанні покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і вжиті у
зв'язку з цим заходи;

пояснення особи, яка здійснювала контроль за засудженою
особою, або власника підприємства про причини допущення порушень;

інші матеріали, що засвідчують допущені порушення.

6. Обов'язки органів, які мають право анулювати
дозвіл на заняття певними видами діяльності

6.1. Відповідно статті 33 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) органи, які мають право анулювати дозвіл на
зайняття певними видами діяльності, зобов'язані:

не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду
анулювати дозвіл на зайняття тим видом діяльності, яка заборонена
засудженій особі;

вилучити відповідний документ, який дає даній особі право
займатися певним видом діяльності (наприклад, керувати
транспортними засобами - державна автомобільна інспекція);

вилучити відповідний документ та предмети, заборонені судом
для зберігання та використання (наприклад, вогнепальна та холодна
зброя - дозвільна система органів внутрішніх справ);

негайно письмово повідомити про виконання вимог вироку суду
інспекцію.

6.2. У разі невиконання таким органом вимог вироку суду
працівник інспекції направляє про це інформацію прокуророві для
відповідного реагування.

7. Відповідальність осіб, засуджених до покарання
у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю

7.1. За порушення порядку та умов відбування покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, а також порушення громадського порядку, за яке
засуджену особу було притягнуто до адміністративної
відповідальності, до засудженої особи застосовується застереження
у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної
відповідальності.

7.2. Ухиленням від відбування покарання вважаються: порушення
порядку та умов відбування покарання, а також притягнення до
адміністративної відповідальності за правопорушення, які були
учинені після письмового попередження;

невиконання вимог вироку суду;

неповідомлення інспекції про місце роботи і проживання чи їх
зміну.

7.3. Порушником визнається також засуджена особа, яка не
з'явилась без поважної причини до інспекції або зникла з метою
ухилення від відбування покарання. За кожним фактом допущеного
порушення засуджена особа дає письмове пояснення, яке долучається
до її особової справи.

7.4. Стосовно особи, яка порушує порядок та умови відбування
покарання або ухиляється від відбування покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, працівник інспекції направляє прокуророві матеріали
для вирішення питання про притягнення засудженої особи до
кримінальної відповідальності відповідно до частини першої статті
389 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (доставка такого
засудженого до прокуратури та до суду здійснюється працівниками
органів внутрішніх справ). Копії цих матеріалів підшиваються до
особової справи засудженої особи.

7.5. Прокуророві направляються такі матеріали:

подання;

копія вироку суду;

довідка про вчинені ним порушення та вжиті інспекцією заходи
впливу;

пояснення засудженої особи;

інші матеріали, що свідчать про ухилення або порушення.

7.6. У поданні вказуються конкретні факти ухилення засудженої
особи від відбування покарання:

вимоги вироку суду, які не виконані;

неявки в інспекцію за викликом без поважних причин;

порушення порядку й умов відбування покарання, які допущено;

проступки, учинені засудженою особою, та види
адміністративного реагування на них.

8. Організація та проведення розшуку осіб,
засуджених до покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, місцезнаходження яких невідоме

8.1. Якщо місцезнаходження осіб, засуджених до покарань у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, невідоме, а також у разі неприбуття їх після
звільнення з місць обмеження або позбавлення волі до обраного
місця проживання, працівник підрозділу інспекції, у якому
засуджена особа перебуває на обліку (на територію обслуговування
якого мала прибути), здійснює такі початкові розшукові дії:

8.1.1. Опитує родичів, сусідів та знайомих засудженої особи,
установлює його можливе місцеперебування.

8.1.2. Через працівників відділу кадрів за місцем роботи або
навчання встановлює осіб, які можуть знати місцезнаходження
засудженої особи.

8.2. Направляє запити:

8.2.1. За місцем проживання родичів та знайомих засудженої
особи.

8.2.2. До адресно-довідкового бюро, ЖЕКу, селищної, сільської
або міської ради, інших закладів, які можуть мати інформацію про
місцеперебування засудженої особи.

8.3. Перевіряє:

8.3.1. Медичні установи за місцем проживання, морги (чи не
стала засуджена особа жертвою нещасного випадку або злочину).

8.3.2. За обліками органів внутрішніх справ (чи немає
засудженої особи серед затриманих, адмінарештованих, у
спецустановах органів внутрішніх справ).

8.4. Початкові розшукові заходи проводяться протягом одного
місяця з дня, коли працівнику інспекції стало відомо про залишення
засудженою особою місця постійного проживання або неприбуття
особи, звільненої з місць обмеження або позбавлення волі до
обраного місця проживання.

8.5. Якщо протягом указаного терміну місцезнаходження
засудженої особи не встановлене, то працівник інспекції передає
подання (додаток 19 до цієї Інструкції), копію вироку суду та
матеріали початкових розшукових заходів із супроводжувальним
листом до органів внутрішніх справ для здійснення подальшого
розшуку засудженої особи (частина 1 статті 31
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

Одночасно з цим стосовно засудженої особи прокуророві
направляються матеріали для вирішення питання про притягнення її
до кримінальної відповідальності за ухилення від відбування
покарання.

8.6. Зниклою з місця проживання визнається засуджена особа,
місцезнаходження якої не встановлено протягом 30 днів у результаті
проведення інспекцією початкових розшукових заходів.

8.7. Копії матеріалів початкових розшукових заходів
долучаються до особової справи засудженої особи, як і всі інші
матеріали, що надходять після цього.

8.8. У разі потреби працівнику органів внутрішніх справ
надаються копії інших документів, що містяться в особовій справі
засудженої особи, яка розшукується.

8.9. Після затримання засудженої особи (установлення
місцезнаходження) працівник інспекції з'ясовує всі обставини і
причини залишення нею постійного місця проживання або неприбуття
до обраного місця проживання і, упевнившись, що мало місце
ухилення від відбування покарання, надсилає прокуророві матеріали
для вирішення питання про порушення кримінальної справи за
ухилення від відбування призначеного судом покарання. Копії
матеріалів долучаються до особової справи засудженої особи.

8.10. У разі встановлення місцезнаходження засудженої особи,
яка розшукувалась і проживає в іншому регіоні (за відсутності
ухилення від відбування покарання), працівник інспекції негайно
надсилає запит про це до підрозділу інспекції за новим місцем
проживання засудженої особи з вимогою негайно провести перевірку
за місцем проживання засудженої особи і при потреби зробити запит
для направлення особової справи засудженої особи.

8.11. Після отримання такого запиту працівник інспекції
протягом десяти днів проводить перевірку і за позитивного
результату робить запит про направлення на його адресу особової
справи засудженої особи.

8.12. В особовій справі особи, яка перебуває в розшуку, мають
бути: копія постанови про оголошення розшуку із зазначенням номера
розшукової справи, довідки про стан розшуку засудженої особи через
кожні шість місяців.

8.13. Особа, засуджена до позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, розшук якої оголошено у
зв'язку з ухиленням від покарання, затримується і конвоюється
органом внутрішніх справ у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством (частина 2 статті 35
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

9. Порядок та підстави зняття з обліку осіб,
засуджених до покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

9.1. Виконання покарання припиняється, і засуджена особа
знімається з обліку у зв'язку з (із):

9.1.1. Відбуттям строку покарання.

9.1.2. Скасуванням вироку - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду.

9.1.3. Амністією чи помилуванням - за наявності відповідної
постанови (ухвали) суду чи розпорядження Управління з питань
помилування Адміністрації Президента України про виконання Указу
Президента України про помилування.

9.1.4. Засудженням за учинення нового злочину - за наявності
вироку суду, що набрав законної сили.

9.1.5. Смертю засудженої особи - за наявності відповідної
довідки з органу реєстрації актів цивільного стану.

9.1.6. Зміною засудженою особою постійного місця проживання -
за наявності підтвердження про отримання особової справи
підрозділом інспекції за новим місцем проживання.

9.2. Зняття засудженої особи з обліку після відбуття
покарання здійснюється за рапортом працівника інспекції,
затвердженим начальником підрозділу інспекції.

9.3. Зняття засудженої особи з обліку з інших підстав
здійснюється у день надходження відповідних документів до
інспекції.

9.4. Про дату та підстави зняття засудженої особи з обліку
робиться відповідні записи в журналі обліку засуджених осіб та на
першій сторінці обкладинки особової справи.

9.5. У десятиденний термін після зняття з обліку особи, яка
підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний
військкомат направляється повідомлення (додаток 20 до цієї
Інструкції).

У такий самий термін про зняття з обліку засудженої особи
направляється повідомлення до відділу (відділення) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (державної
автомобільної інспекції ...).

10. Строки та умови зберігання документації

10.1. Установлюються такі строки зберігання документів
стосовно осіб, які перебували на обліку в інспекції:

10.1.1. Три роки - особові справи засуджених осіб, яких було
знято з обліку.

10.1.2. П'ять років - журнали обліку осіб, засуджених до
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю.

10.1.3. Три роки - звіти про чисельність засуджених осіб, які
перебували на обліку, та справи з листування щодо питань виконання
судових рішень.

10.2. Обчислення строків зберігання документів, указаних у
пунктах 9.1.1, 9.1.2 та 9.1.3 цього розділу Інструкції,
проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення
провадження матеріалів.

10.3. Особові справи засуджених осіб, яких було знято з
обліку, зберігаються у пачках за місяцями і роками зняття з
обліку.

10.4. Після закінчення строків зберігання усі вищезазначені
документи підлягають знищенню у порядку, визначеному
законодавством.

Розділ II. Порядок виконання покарання у виді
громадських робіт (стаття 56 Кримінального кодексу
України (
2341-14 ), статті 36-40
Кримінально-виконавчого кодексу
України (
1129-15 )

1. Загальні положення

1.1. У цьому розділі визначається порядок виконання покарання
у виді громадських робіт та проведення із засудженими особами
індивідуально-профілактичної роботи з метою їх виправлення та
недопущення учинення ними нових злочинів та інших правопорушень.

1.2. Виконання покарання у виді громадських робіт
покладається на інспекцію, а проведення
індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання
засудженої особи з метою її виправлення та недопущення учинення
нею нового злочину - на органи внутрішніх справ (частина 3 статті
36 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.3. Виконання покарання у виді громадських робіт включає в
себе:

облік засуджених осіб;

роз'яснення порядку і умов відбування покарання;

погодження з органами місцевого самоврядування переліку
об'єктів, на яких засуджені особи відбувають громадські роботи;

здійснення контролю за додержанням умов відбування покарання
засудженими особами і власником підприємства за місцем відбування
засудженими особами громадських робіт;

облік відпрацьованого засудженими особами часу;

проведення інших заходів, передбачених законом.

1.4. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них
функцій використовують гербову печатку та штамп, а працівники
інспекції мають право підпису документів, які учиняються під час
виконання покарання у виді громадських робіт.

1.5. Виконання покарання у виді громадських робіт
здійснюється на основі участі засуджених осіб у суспільно корисній
праці і контролю за їхньою поведінкою відповідно до вимог
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (частина 2
статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України).

1.6. Засуджені особи, які відбувають покарання у виді
громадських робіт, виконують обов'язки та користуються правами,
установленими законодавством України, з обмеженнями, передбаченими
для осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, та
вироком суду.

1.7. Покарання у виді громадських робіт відбувається за
місцем проживання засуджених осіб. Громадські роботи полягають у
виконанні засудженими особами у вільний від основної роботи чи
навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких
визначають органи місцевого самоврядування (частина 1 статті 36
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.8. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години
на день, а неповнолітніми - дві години на день, але не менше
двадцяти п'яти годин на місяць (частина друга статті 38
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

1.9. Надання засудженій особі щорічної відпустки за основним
місцем роботи не зупиняє виконання покарання у виді громадських
робіт (частина 2 статті 37 Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ).

1.10. Особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт,
не відбувають покарання у вихідні та святкові дні в разі
відсутності можливості здійснення контролю за виконаним ними
обсягом робіт.

1.11. Особи, засуджені до покарання у виді громадських робіт,
перебувають на обліку в підрозділі інспекції за місцем проживання.

1.12. Ухилення від відбування покарання, призначеного вироком
суду, має наслідком відповідальність, передбаченого статтею 389
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

1.13. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення,
ухвали, постанови суду, що набрав законної сили, або перешкоджання
їх виконанню тягне за собою відповідальність передбачену статтею
382 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

1.14. Умовно-дострокове звільнення стосовно осіб, засуджених
до покарання у виді громадських робіт, не застосовується.

2. Функції, які здійснюють працівники інспекції
під час виконання покарання у виді громадських робіт

При виконанні вироку суду, який набрав законної сили, іншого
рішення суду, а також Закону України про амністію та акту
помилування стосовно осіб, засуджених до громадських робіт,
працівники інспекції здійснюють такі функції:

2.1. Ведуть облік засуджених осіб.

2.2. Роз'яснюють порядок і умови відбування покарання.

2.3. Погоджують з органами місцевого самоврядування перелік
об'єктів, на яких засуджені особи відбувають громадські роботи, та
види робіт, що можуть ними виконуватись.

2.4. Здійснюють контроль за додержанням умов відбування
покарання засудженими особами і власником підприємства за місцем
відбування засудженими особами громадських робіт.

2.5. Ведуть сумарний облік відпрацьованого засудженими
особами часу.

2.6. Застосовують застереження щодо засуджених осіб.

2.7. Проводять реєстрацію засуджених осіб.

2.8. Підтримують постійні контакти з власником підприємства
для своєчасного отримання інформації про ухилення засуджених осіб
від відбування покарання, переведення на інше місце роботи, появу
на роботі в стані сп'яніння, порушення громадського порядку.

2.9. Постійно підтримують контакти з органами внутрішніх
справ, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та службою у
справах неповнолітніх при міських та районних держадміністраціях,
а також з громадськими формуваннями.

2.10. Здійснюють у разі потреби контрольні перевірки за
місцем роботи засуджених осіб, але не менше одного разу протягом
строку відбування ними покарання. За результатами перевірки
складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на
підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника
підприємства зберігається в особовій справі засудженої особи та
використовується для контролю за усуненням виявлених недоліків.

2.11. Направляють до відповідних органів внутрішніх справ
подання про привід до інспекції засуджених осіб, які без поважних
причин не з'явилися за викликом до інспекції.

2.12. Здійснюють початкові розшукові заходи щодо осіб,
місцезнаходження яких невідоме, та передають зібрані матеріали до
відповідних органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких
засуджених осіб.

2.13. У разі систематичного несвоєчасного подання інформації
про виконання громадських робіт або нездійснення контролю
відповідальною особою за роботою та поведінкою засудженої особи, а
також невиконання інших вимог Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) направляють матеріали прокуророві для
вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності
згідно із законом (стаття 382 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).

2.14. Направляють до суду подання відповідно до статті 84
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) про звільнення від
відбування покарання щодо осіб, які під час відбування покарання
захворіли на психічну чи іншу тяжку хворобу, що перешкоджає
відбуванню покарання, та відповідно до статті 37
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) щодо осіб, які
після постановлення вироку суду визнані інвалідами першої чи
другої групи або досягли пенсійного віку, а також жінок, які стали
вагітними.

2.15. У разі ухилення засуджених осіб від відбування
покарання у виді громадських робіт направляють відповідно до
частини другої статті 40 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ) прокуророві матеріали для вирішення питання про
притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності відповідно
до частини другої статті 389 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).

2.16. Дають, у разі потреби, дозвіл засудженим особам
виїжджати за межі України.

2.17. Контролюють поведінку засуджених осіб.

3. Функції органів внутрішніх справ з проведення
індивідуально-профілактичної роботи з особами,
засудженими до покарання у виді громадських робіт

3.1. Під час виконання покарання у виді громадських робіт
відповідні органи внутрішніх справ виконують:

3.1.1. Постанови суду та подання інспекції про розшук
засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме.

3.1.2. Подання про привід засуджених осіб, які без поважних
причин не з'явилися за викликом до інспекції.

3.1.3. Постанови судів про привід засуджених осіб, які
ухиляються від явки до них у зв'язку з розглядом кримінальних
справ.

3.2. Здійснюють:

3.2.1. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, осіб, притягнутих до
кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання
у виді громадських робіт (частина 5 статті 57
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ).

3.2.2. Затримання і конвоювання засуджених осіб, розшук яких
оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування покарання, у
порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством
(частина 4 статті 40 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

3.3. Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають
інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або
адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають
на обліку в інспекції.

3.4. Після порушення кримінальної справи стосовно особи, яка
відбуває покарання у виді громадських робіт, слідчий або орган
дізнання протягом 10 днів після встановлення факту засудження
направляють до підрозділу інспекції, у якому засуджена особа
перебуває на обліку, копію постанови про порушення кримінальної
справи та інформацію про обрання запобіжного заходу щодо такої
особи.

3.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх міських і районних
органів внутрішніх справ:

3.5.1. Ведуть облік осіб, засуджених до покарання у виді
громадських робіт.

3.5.2. Проводять із засудженими особами
індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на їх виправлення,
попередження порушення громадського порядку та інших прав
громадян, а також учинення ними нових злочинів.

3.5.3. Щомісяця здійснюють перевірки за місцем проживання
засуджених осіб, про результати яких у кінці кожного кварталу
письмовою довідкою окремо щодо кожної засудженої особи інформують
інспекцію і обов'язково додають до неї матеріали перевірки
(пояснення засудженої особи, рапорти та ін.), які долучаються до
особових справ засуджених осіб.

3.5.4. У разі встановлення факту притягнення до
адміністративної відповідальності засудженої особи письмово
повідомляють про це інспекцію та уносять відповідні записи до
алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота.

4. Порядок прийняття до виконання вироків суду
стосовно осіб, засуджених до покарання у виді
громадських робіт, та їх облік

4.1. Вироки суду стосовно осіб, засуджених до громадських
робіт, приводяться до виконання не пізніше десятиденного строку з
дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання
(частина 4 статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України
( 1129-15 ).

4.2. Підставою для відбування засудженими особами громадських
робіт є копія вироку (постанови, ухвали) суду та розпорядження про
його виконання, які завірені підписом судді та печаткою суду.

4.3. У необхідних випадках до копії вироку додаються:

4.3.1. При зміні вироку - копія постанови (ухвали) суду.

4.3.2. При застосуванні акта про помилування у разі заміни
покарання або невідбутої його частини громадськими роботами -
копія розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації
Президента України про виконання Указу Президента України про
помилування.

4.3.3. При зміні покарання або невідбутої його частини
громадськими роботами у зв'язку із законом України про амністію -
копія постанови (ухвали) суду.

4.4. У день отримання копії вироку (постанови, ухвали) суду
стосовно особи, засудженої до громадських робіт, дані про таку
особу заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у
виді громадських робіт (додаток 21 до цієї Інструкції).

В аналогічному порядку здійснюється реєстрація особових
справ, що надходять з іншого підрозділу інспекції у зв'язку зі
зміною засудженими особами місця постійного проживання.

4.5. До суду, який виніс вирок (в установу, з якої засуджена
особа була звільнена), інспекція у десятиденний строк направляє
повідомлення про прийняття вироку до виконання.

4.6. Про взяття на облік засудженої особи інспекція у
десятиденний строк повідомляє орган внутрішніх справ для
проведення із засудженою особою індивідуально-профілактичних
заходів та направляє сторожову картку до відділу (відділення) у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

4.7. Якщо засуджена особа перебуває на військовому обліку та
підлягає призову на строкову військову службу, то в десятиденний
термін до військового комісаріату направляється повідомлення.

4.8. На кожну засуджену особу заводиться особова справа та
заповнюється облікова картка (додаток 22 до цієї Інструкції), у
якій ведеться сумарний облік відпрацьованих нею годин. Картка
зберігається в особовій справі засудженої особи у конверті, який
наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

4.9. В особовій справі зберігаються всі матеріали, що є
підставою для притягнення засудженої особи до відбування покарання
та свідчать про відбутий ним час громадських робіт, листування з
цих питань. Усі документи в особовій справі підшиваються у
хронологічній послідовності, аркуші особової справи нумеруються і
заносяться до опису.

4.10. Номери особової справи та облікової картки мають
збігатися з номером реєстрації копії вироку суду в журналі.

4.11. Особові справи зберігаються у спеціально відведеному й
обладнаному для цього місці і після закінчення робочого дня
зачиняються та опечатуються.

4.12. У разі зміни засудженою особою місця постійного
проживання до підрозділу інспекції за новим місцем мешкання
надсилається запит про перевірку факту прибуття та проживання
засудженої особи за новою адресою. Підрозділ інспекції за новим
місцем проживання у десятиденний строк здійснює таку перевірку і в
разі позитивного результату робить запит про особову справу, після
отримання якої у триденний термін надсилає підтвердження.

4.13. Особові справи і копії облікових карток (завірені
підписом працівника інспекції та печаткою) пересилаються через
управління (відділи) Державного департаменту України з питань
виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті
Києві та Київській області, місті Севастополі.

4.14. Якщо у вироку суду, що надійшов до підрозділу
інспекції, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню
покарання, то підрозділ інспекції протягом трьох днів інформує
прокуратуру та суд, який виніс дане рішення, для вжиття заходів
щодо усунення виявлених неточностей.

4.15. При одержанні на особу, яка відбуває громадські роботи,
копії вироку суду за новий злочин, у якому відсутні відомості про
наслідки відбування покарання за першим вироком, інспекція негайно
письмово інформує відповідного прокурора Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва чи Севастополя, апеляційний суд та суд,
який виніс дане рішення, з метою вирішення питання про призначення
засудженій особі остаточного покарання за сукупністю вироків
відповідно до статті 413 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1003-05 ) та статті 71 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ). При цьому до вирішення зазначеного питання судом
виконання першого вироку не припиняється.

4.16. На особу, якій невідбутий строк обмеження або
позбавлення волі замінено громадськими роботами, адміністрація
установи виконання покарань направляє до підрозділу інспекції за
обраним місцем проживання засудженої особи дві копії вироку та
постанови суду, підписку засудженої особи про явку до інспекції у
триденний термін після прибуття, а також довідку, у якій вказані
дані на засуджену особу, дата звільнення та дані про рідних.

4.17. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на
облік, звільнення від відбування покарання, а також після його
відбуття інспекція направляє сповіщення до підрозділів
інформаційних технологій головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті.

5. Порядок відбування покарання у виді
громадських робіт засудженими особами

5.1. Після отримання копії вироку суду кожна засуджена особа
викликається до інспекції (неповнолітній - з батьками або особою,
яка їх заміняє). З нею проводиться бесіда, під час якої
роз'яснюються порядок та умови відбування покарання,
повідомляється про стягнення, які можуть бути накладені, про
відповідальність за ухилення від відбування громадських робіт. За
результатами бесіди засуджена особа дає підписку (додаток 23 до
цієї Інструкції), у якій власноручно зазначає про ознайомлення з
вимогами щодо осіб, засуджених до громадських робіт. Крім цього,
засуджена особа заповнює анкету.

5.2. Заздалегідь визначивши з органом місцевого
самоврядування перелік підприємств, на яких засуджені особи
відбувають громадські роботи, працівник інспекції не пізніше
десятиденного строку з дня отримання копії вироку суду видає
засудженій особі направлення (додаток 24 до цієї Інструкції) на
одне з цих підприємств, де вона відбуватиме покарання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сучасні тенденції розвитку держави та права україни

  Документ
  До збірки наукових праць увійшли результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, що здійснювалась протягом 2007 року, які присвячені актуальним
 2. Кримінально-виконавчий кодекс україни

  Кодекс
  Степанюк А.Х. — завідувач сектора проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем зло­чинності Академії правових наук України,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

  Документ
  РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 4. 1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі Інструкція), що додається

  Документ
  . Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній
 5. Курс лекцій. Вступ   тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини

  Курс лекцій
  ВСТУП2. ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ3. ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ.

Другие похожие документы..