Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к экзамену'
А.П. Чехов «Чайка», «Вишневый сад», Три сестры», «Дядя Ваня» (1 на выбор); «Архиерей», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Студент», «О любви» (2 на выб...полностью>>
'Рабочая программа'
Раскрыть методологию создания, оценки качества, стандартизации и безопасности лекарственных средств на основе общих закономерностей химико-биологичес...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Маркетинг это процесс планирования и реализации концепции ценообразования продвижения и распределения идей товаров и услуг с целью обеспечивания обме...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Наряду с развитием криминальной психологии, пенитенциарной психологии, следственной психологии и других дисциплин, входя­щих в структуру юридической ...полностью>>

Управління освіти міської ради науково – методичний центр (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти міської ради

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

м. Енергодар

Document


 • Дитину має оточувати світ творчості, світ краси, світ фантазії та історичної правди.

(В.Сухомлинський)

 • Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення

(А. Енштейн) Учні є вченими,з різницею, що вчені роблять відкриття для всього світу, а учні- для самих себе

(З. Калмикова)

 • Мета всіх людських зусиль полягає в досягненні щастя. Однак щастя не може бути досянуто, їм не можна користуватися, і володіння ним не можна забезпечити до тих пір, поки всі люди не будуть насолоджуватись гарним здоровям і не придбають справжніх знань і багатства.

(Роберт Оуен)

Творче начало – найважливіше в людині, це її творча іпостась,

Божественне призначення.

( П.Мовчан)

Р у б р и к и н о м е р а:

 • у Міністерстві освіти і науки

 • управлінська діяльність

 • організація навчально-виховного процесу

 • науково-методичний супровід

 • інклюзивна освіта

 • професійна компетентність

 • психологічний супровід навчально – виховного процесу

 • виховання особистості

 • основи здоровя

 • класному керівнику

 • профільне навчання

 • логопедична служба

 • на допомогу фахівцеві

 • сценарії свят, виховних заходів

 • шкільна бібліотека

Зміст

Назва видання

Видавництво

Пр.

У Міністерстві освіти і науки

*

- Наказ МОН України від 16.03.2011 №235 „Про надання грифа навчальній літературі”

- Лист МОН України від 22.03.2011 № 1/9 – 203 „Щодо відправлення вчителів у відпустки без збереження заробітної плати”

- Наказ МОН України від 17.03.2011 №2239 „Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України”

- Наказ МОН України від 10.03.2011 №217 „Про затвердження складу організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Міжнародного форуму Мінітсрів освіти європейських країн „Європейські освітні системи 21 столітті: Київські ініціативи”

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 №292 „Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році”

-Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 №304ро проведення ІУ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я”

Директор школи

21-22

Шк.світ

Управлінська діяльність

*

-Громовий В.В. Від освітнього хуторянства до глобальної перспективи

- Дрожжина Т.В. Імідж сучасної школи

- Колесникова О.В. Самоаналіз навчального закладу.Кадрова політика

Управління школою

13-15

Основа

Макара Н. Щорічне звітування керівника навчального закладу

Практика управління закладом

освіти

5

МЦФЕР

освіта

Толочкін Ю.Управлінська діяльність

Директор школи

18

Шк.світ

Прибиловська Н. Таксономія цілей при плануванні роботи ЗНЗ

Директор школи

20

Шк.світ

Стельмах А.Г. Відмова від стереотипів управлінського мислення

Педагогічна майстерня

5

Основа

Організація навчально-виховного процесу

Пулина А.А. Проектирование индивидуальной образовательной программы учащегося

Управління школою

13-15

Основа

*

-Прибиловська Н. Таксономія цілей при плануванні роботи ЗНЗ

- Ткаченко В. Профорієнтаційна робота

- Кукленко О. Особливості педагогічного аудиту

- Шабанова Т. Модель випускника гімназії

Директор школи

19

Шк.світ

*

Ткаченко В.Профорієнтаційна робота

Директор школи

18

Шк.світ

*

-Технології забезпечення якості освіти. Результати пілотного проекту

- Пометун О. До громадянського суспільства – через громадянську освіту.

Директор школи

21-22

Шк.світ

*

- Калошин В.Ф. Практичні поради учням щодо підготовки до іспитів та їх складання

-Домашич Т.С. Моніторинг навчальних досягнень учнів

-Мархотіна О.б. Модульно-розвивальне навчання

- Криворчуко М.В. Учителі-новатори- педагогічне джерело передового досвіду

- Калошин В.Ф. Методика В.Ф. Шаталова –успіх та радість у навчанні

Завучу.Усе для роботи

9-10

Основа

*

-Дуб’яга Л.А. Система роботи з обдарованими дітьми

- Орлова С.В. Розвиток дослідницьких умінь старшокласників

- Лядобрук О.В. Робота з обдарованими дітьми в умовах школи- інтернату, групи продовжено дня

- Лядобрук О.В. Творчий підхід до організації роботи з обдарованими дітьми

- Супрун Т.П. та ін. Модель наукового товариства учнів

- Сєдова Т.Д. Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарований учнів в освітньому середовищі гімназії

- Волошинова О.Я. Система роботи педагогічного колективу з обдаровании учнями

Завучу.Усе для роботи

11-12

Основа

*

- Особистісно зорієнтований підхід до зростання професійної майстерності вчителя. Матеріали творчої групи

- Дольчук В., Батюк Т. Специфіка роботи закладу нового типу

- Гавриленко Н. Розвиток творчої компетентної особистості. Засідання МО вчителів предметів суспільно- гуманітарного циклу

- Баранецька Н. Урок у технології особистісно зорієнтованого навчання

- Рубан Л. Урок української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання

- Азаренкова А. Математична мозаїка. Авторська програма гуртка з математики . 5-6 клас

-Баранова В., Бобраніцька Н. Вступ до слов’янознавства. Авторська програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів

( 70 год)

Школа

5

Шк.світ

*

- Шеремет М.О. Інтегрований підхід до формування моделей закладів освіти

- Козлик Т.О. З досвіду організації профорієнтаційної роботи школи

Педагогічна майстерня

6

Основа

*

- Нечепельська Н.В. Формування критичного мислення

- Зінькевич Н.В. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності

Педагогічна майстерня

5

Основа

Науково-методичний супровід

Аніскіна Н. Методична робота

Директор школ

19

Шк.світ

Аніскіна Н.Методична робота.Інноваційні форми організації

Директор школи

20

Шк.світ

*

-Сахарная В.Л. Організаційно-методична робота з молодими вчителями

- Глухова А.Г. Диференційований та індивідуальний підхід до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

- Баранецька Н.М. Творчий підхід до науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

- Денисенко В.Ф. У контексті сучасних вимог

Завучу. Усе для роботи

9-10

Основа

*

- Пістрюга Л.В. Методичний конкурс

- Половенко О.Г. Роль методичних служб у підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми

Завучу.Усе для роботи

11-12

Основа

*

- Сафронюк І. Успіх та оптимізм – нові ідеали. Самореалізація вчителя. Особистісто зорієнтований методичний супровід

- Довга Т. Ми вибираємо особистісно зорієнтоване навчання та виховання

Школа

5

Шк.світ

Інклюзивна освіта

- Лабайчук Г. Інноваційні підходи до організації та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах сучасного правового поля

Практика управління навчальним закладом

5

МЦФЕР

Освіта

Буданцева А. Центр реабілітації слабкозорих дітей

Директор школи

18

Шк.світ

Балакірська Л.В. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами

Педагогічна майстерня

6

Основа

Професійна компетентність

*

- Кобзар С.І. Професійна компетентність учителя як необхідна умова ефективності процесу навчання

- Ковальська Н.Ф. Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності

Завучу.Усе для роботи

9-10

Основа

Бойчук Ю.Д. Валеологічна безпека педагогічної діяльності вчителґ

Педагогічна майстерня

6

Основа

Психологічний супровід навчально – виховного процесу

*

-Калошин В.Ф. Как стать успешным

- Ходарєв Д.В. Роль керівника в процесі управління конфліктами в педагогічному колективі

Управління школою

13-15

Основа

Приходько В.Н. Синдром эмоционального выгорания педагогов: мониторинг и методы его превенции

Управління школою

16-18

Основа

Бакалюк В.і. Психологічний аспект новаторського застосування опорних сигналів у методиці В.Ф.Шаталова

Завучу.Усе для роботи

9-10

Основа

*

- Павлютенков Е.М., Штанова В.Е. Секреты таланта

- Калошин В.Ф. Життєві обставини й успіх

- Туріщева Л.В. Обдарований – це про що? Чи про кого?

Завучу. Усе для роботи

11-12

Основа

*

- Анциборова В.В. психолого-педагогічна діагностика виховного процесу

- Безносик Н.Г. Релаксація як засіб запобігання стресу

- Руденко О.М. Тренінг для вчителя „Мої 24 години”

- Тимченко О.І. Вчимося бути толерантними

- Басараб Л.В. Оминаймо гострі кути

- Прокопчук Ж.В. Правда про куріння

- Столяренко О.В., Щорс В.В. Гуманістичний підхід –головний принцип сімейного виховання

Шкільному психологу.Усе для роботи

5

Основа

*

- Рубан А.М. Гнів як один з емоційних проявів особистості.Шляхи подолання

- Кириленко А.І. Конфлікти між учителями й учнями.Способи їх розв’язання

- Туріщева Л.В. Психологічні аспекти фінансової грамоти для школярів

Класному керівнику.

Усе для роботи

5

Основа

*

- Назаренко Г.І. Створення позитивного псиемоційного клімату в шкільному колективі

- Замрій Г.В. Емоційна підготовка учнів до уроку

- Куліш С.Г. Техніка педагогічного спілкування

Педагогічна майстерня

6

Основа

*

- Філіпенко І.В. Тренінгове заняття. Як уникнути професійного вигорання

- Калошин В.Ф. Перша психологічна допомога

- Дибський С.Н. Глосарій для психолого-педагогічної характеристики

- Куліш С.Г. Психологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів

Педагогічна майстерня

5

Основа

Виховання особистості

- Сахно Н.Ю. Дружний клас ( тренінг)

- Колосова В.В. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів

- Калошин В.Ф. Раціональна емотивна терапія мислення – ефективний засіб гармонізації відносин

- Заєць В.І. Як зіпсувати стосунки з дітьми, та й самих дітей

Виховна робота в школі

5

Основа

Голосова Т.С. Любов – найкращий спосіб виховання

Класному керівнику.

Усе для роботи

5

Основа

*

- Мартнкова Т. Проектування особистісно- розвивального змісту навчально-виховного процесу

- Баранецька Н., Литвин А. Діалог між учнем та вчителем. Психолого- педагогічний семінар

- Баранова В. Молодіжна дипломатія. Євроклуб „Слов’янське братство”

- Іасик І. Учнівське самоврядування в системі виховної роботи

Школа

5

Шк.світ

Основи здоров’я

*

- Назаренко Г.І. Методи гуманістичного виховання

- Коліщук А.Л. Українська козацька духовність і сучасна молодь

- Павленко Л.І.,Челах Г.Є. Сміття руйнує твоє життя. Здоров’язберігаюча педагогіка

- Гончаренко М.С. та ін. Вплив випромінювання мобільного телефона на організм людини

- Музика С.П. Емоційна саморегуляція. Урок-тренінг у 9-му класі

- Наточій Н.В. Наркоманія і Віл-інфікування. Урок у 7-му класі

- Малашенко М.П. Колір та його вплив на здоров’я людини

- Коломоєць С.Д., Федоренко І.В. Подорожі з цікавиком: дітям про загальні правила безпечної поведінки

- Калякін О.В. Ребуси для емоційного „входження” в урок

- Москальчук А.М. Кроки до нового стилю життя

Основи здоров’я

5

Основа

Класному керівнику

*

- Сіденко Ю.О. Девіантна поведінка підлітків

- Скляр Е.С. Класний! Класний керівник

Класному керівнику. Усе для роботи

5

Основа

Профільне навчання

*

Петрощук Н.Профільне навчання в школах Києва

Директор школи

18

Шк.світ

Логопедична служба

*

- Лалаева Р.И. Методика психолигнвистического изучения нарушений устной речи у детей

- Гошеньова О.М. Диференціація звуків [д] – [т]

- Ручко С.М. Организация взаимодействия учителя- логопеда и воспитателей в коррекционной работе

- Пугакова В.Ф. Порушення лексичної і граматичної сторони мовлення в дітей із ЗНМ

- Рібцун Ю.В. Братики – автомобілі

- Федоренко О.А.Креативні методики малювання як засіб кореції ЗНМ

- Зубец Т.В. „ Я умею творить волшебство”. Развитие моторики руки в работе с бумагой

- Обадіна С.Ю. „Маленькі майстри”. З досвіду роботи вихователя

-Долгопята Л.В. Логопедичні роздуми

- Рібцун Ю.В. Мовленнєві порушення. Легше попередити, аніж подолати ( до батьківського записника)

Логопед

5

Основа

На допомогу фахівцеві

Початкова школа

*

- Астахова О.В., Тихоплав С.М. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра

- Новик Л.И. Органы зрения. Урок природоведения в 3 классе

- Лапіна Т.М. Тестові завдання з української мови за курс початкової школи

- Полищук Е.Н., Поканевич И.А. Тестовые задания по природоведению. 4 класс

- Яланська С.Ю. Попереду у нас – п’ятий клас ! Психологічна гра-подорож для учнгів 4 класу

- Куцінко О.Г. Як правиль навчати „неправильну дитину”

- Третякова Н.В. Геніальні двієчники

Початкове навчання та виховання

13

Основа

*

- Олійник С.М. Планування роботи літнього пришкільного табору

- Данилюк- Шестова О.В. Пришкільний табір відпочинку: з досвіду роботи

- Нагорная Т.Е., Недбайлова Н.Г. Путешествие по книжному царсту. Коллективный творческий проект

- Онопко Т.А. КВН «Знатоки сказок»

- Шевченко С.Ю. « Мы с книгою дружны» Час общения

- Скальова О.Б. „Найрозумніший”. Інтелектуальна гра для учнів 2-го класу

- Луцик М.А. „ Зоряний час”. Пізнавально- конкурсна гра

- Семененко Н.Л. „ Поле чудес”. Інтелектуальна гра

- Бойко Л.Б. Навчальні екскурсії

- Карпенко С.В. Все работы хорошо. Час общения в 3 классе

- Топоровская Е.В. Путешествие в страну профессий. Брейн – ринг для учащихся 3-4 классов

- Савченко Л.Г. «Прекрасных профессий на свете не счесть!» Час общения в 3-м классе

- Горбачева Е.А. « Клуб веселых мастеров” Час общения

- Найдюк Н.В. „Чарівна краса квітів”. Виховний захід для учнів 2-4 класів

- Шаповал Н.П., Токаржевська Т.Д. „Зелений розмай України”. Усний журнал

Початкове навчання та виховання

14-15

Основа

*

- Распопова Т.В. Розвиток креативного мислення учнів молодших класів за допомогою дидактичної гри

- Савченко І.В. Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

- Гамаюн С.А. Формування мовленнєвої компетентності на уроках розвитку зв’язного мовлення

- Засуха С.В. Інформаційно- ціннісний підхід до опанування навичок читання в початкових класах

- Газімагомедова О.М. Упровадження інтерактивних технологій навчання в практику роботи вчителя початкової ланки

- Полєєва Г.М. Психолого- педагогічний супровід переходу учнів із початкової до середньої школи

- Границя Т.А. , Несвєдова О.В. Предметний тиждент із природознавства у початковій школі

- Моісєєва Н.М. Формування творчої компетентності учнів під час підготовки і виконання колективних творчих робіт

- Рибачок М.Р. Картки- блискавки для миттєвої перевірки знань, умінь і навичок з орфографії та морфології

Початкове навчання та виховання

16-18

Основа

Українська мова

*

- Троцко А.В. Виховувати для життя

- Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця ХХ століття

- Вернигора Т.І., Ляхович- Звєрєва Є.О. „Зів’яле листя” І Франка. Поезія кохання. Урок української літератури в 10 класі

- Самофалова І.Л., Юр’єва О.В. Зло і злочин у повісті О.Кобилянької „Земля”. Інтегрований урок з української літератури і правознавства. 10 клас

- Майборода О.В. Узагальнення й систематизація вивченого про головні й другорядні члени речення. 8 клас

- Тищенко О.в. Словосполучення й речення. Головні й другорядні члени речення. Контрольна робота. 8 клас

- Паращук Н.В. Пейзажна лірика у творчості поетів Буковини

Вивчаємо укр. Мову та літературу

13

Основа

*

- Міщенко Т.І. Пісенна творчість А.Малишка. 11 клас

- Макуха Л.О. Трагікомедія І. Карпенка-Карого „Мартин Боруля”. Дворянство як міф про краще життя. 10 клас

- Щербина І.Вю Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини ( усно). 7 клас

- Пепчук О.Я. Виступ під час дискусії.10-11 класи

- Каліманова О.О. Тарас Завітайло „Шабля”. Нове українське фентезі

- Романенко Н.В. Робота з текстом на уроці мови ( за матеріалами книги В.Скуратівського „Місяцелік”)

Вивчаємо україську мову та літературу

14

Основа

*

- Колісніченко В.М. Виховуємо любов до України ( методичні рекомендації словесникам)

- Іванова Н.В., Перменова М.А. Кохання – це життя чи смерть?

( Жіночі долі у творах М. Коцюбинського „Дорогою ціною” та В.Шекспіра „Ромео і Джульєта”). 8 клас

- Бевзенко Н.І. Роман Л.Костенко „Маруся Чурай”. Історична основа твору, його сюжетна канва. 11 клас

- Середа Н.Д. Поезія Володимира Підпалого. 11 клас

- Назарук Ева Людина і природа в „Мисливських усмішках” Остапа Вишні

- Проценко А.В. Лінгвіст – 2011. Інтелектуальна гра. 6 клас

- Маленко О.О. Вдосконалюємо пунктуаційну грамотність

- Козленко І. Українська пунктуація

- Таран О.С. Українська пісня в контексті сьогодення: вульгарність замість ліризму

- Третякова Н.В. Освіта у Франції

Вивчаємо українську мову та літературу

15

Основа

*

- Кохан Л.В. Формуємо креативно- емпатичну особистість

- Казакова Л.В. Групові та парні методи роботи на уроках української мови та літератури ( практичний аспект)

- Українська О.В.Складне речення. Цикл уроків. 9 клас

- Бевзенко Н.І. Уроки дослідження творчості Тараса Шевченка. 9 клас

- Ходакова В.А. Ольга Кобилянська. Повість „Людина”. 10 клас

- Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни

- Хавіна С.Я. „Вільна пісня моя...” . Творчість Христини Алчевської в контексті української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.

- Пестрецова О.М. Іван Багряний. „ Б’є крильми птах” ( методичні поради щодо вивчення тексту)

- Колосова В.В. Людина- частина природи. Виховний захід. 5-6 класи

- Войнікова Т.І. У світі рідної мови. Урок розвитку зв’язного мовлення

- Алексєєва Н.О. Робота з текстом. Формування емоційно- чуттєвої сфери учнів

- Макарова О.В. Вивчення художньої силістики Микои Куліша: мовна характеристика героїв

- Білоусенко П.І. Пишемо роботу МАН з мовознавства

Вивчаємо українську мову та літературу

16-18

Основа

*

- Павленко М. „Золотий гомін” Павла Тичини як ремінісценція

„Великого льоху” Тараса Шевченка

- Матюшкіна Т. Майстри розкріпаченого вірша Еміль Верхарн і Павло Тичина ( про подібність ідейно- художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів)

- Баран Г. Очима чесними Христовоскресними поеми тчуть

( Релігійна лексика в збірці Павла Тичини) „ Соняшні кларнети”

- Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара ( Стаття п’ята: Він був,є і навічно залишиться взірцем моральної чистоти, громадянської чесності, поетом- патріотом)

- Вдовиченко Л. У його поезії живе любов до нас і до України

( Підсумковий урок за творчістю Павла Тичини)

- Топіха В.А. Числівник в українській мові

- Соловей Н. Узагальнюємо і системаизуємо знання про засоби милзвучності мови ( Урок 1. Явища поетичної фонетики. Урок 2. Засоби милозвучної мови. Стилістичні можливості фонетики

- Хаєцька А. У контексті жіночої лінії 2 празької школи”: поезія Г.Мазуренко

- Горбань А. Історичні алюзії та іронічний падтекст в „Енеїіді” І Котляревського: колніальний аспект

- Білокінь О. По безсмертному шляху

- Пономаренко О. Співець українського степового краєвиду, величі і краси природи Слобожанщини (Творчий портрет художника)

- Твій голос щорий досі ще луна... ( Поет- шістдесятник Володимир Підпалий та його „Тиха лірика”)

Українська мова та література

5

Пед.

преса

Зарубіжна література

*

- Бондаренко Р.Т. Життєвий і творчий шлях М.О. Шолохова. Оповідання „Доля людини”

- Куриленко А.А. Ліро- епічна поема „Пам’яті тих , хто залишився у небутті...”

- Костиря С.Г., Заболотна Ю.В. Відображення подій Другої світової війни в романі А.Камю „Чума” та Г.Белля „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”

- Кириленко С.В. Виховна година до річниці виводу обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану „Юнь, яка крокувала війною”. 10 клас

- Пєстова Л.М. Краєзнавчий виховний захід „ Якщо минулим дихать будем, то будемо муйбутнім жить”

- Хрипта С.В. Ігри як засіб творчого розвитку учнів

- Недашківська Я.В. Літературно- музична композиція „Кохання на дорогах війни”

- Бринь Г.П. Літературно-музичне свято за сонетами В.Шекспіра „Любов- над бурі зведений маяк”

Зарубіжна латература

в школі

9

Основа

*

- Голобородько Я.Ю. Маріо Варґас Льоса: колізії та концепції

( про лауреата Нобелівської премії з літератури 2010 року)

-Васюра А.І. Тематичний блок „Письменники ХХ ст. Про природу”. 5 клас

- Артемчук В.К. Р.кіплінг. Повість-казка „Мауглі”

- Лавренко О.О. Урок-фантазія „Том Сойєр у сучасному світі” за твором М.Твена „Пригоди Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна”

- Челомбітько Т.Л. Мовленнєвий розвиток учнів за допомогою методу проектів

- Гаськевич К.В. світ людей і світ тварин у творі Дж.Лондона „Біле ікло „. 6 клас

- Буцька І.В. Ґабріель Ґарсіа Маркес „Стариган із крилами”. Філофсько- етичний сенс зустрічі ангела з людьми. 11 клас

- Зазимко С.Л. Позакласний захід „Слідами улюблених телепердач”. 8 клас

- Норик О.А. Позакласний захід „ Світ поезії Кароля Войтили”

( до 90-річчя від дня народження)

Зарубіжна латература

в школі

10

Основа

- Філіпська О.М. Російська поезія середини ХІХ ст. Основні мотиви лірики Афанасія Афанасійовича Фета

- Назаренко О.В. Тема кохання у творчості О.С. Пушкіна

- Давиденко Т.І. Літературні ігри в позакласній роботі

- Пічко В.Л. Внеклассное мероприятие „Шекспириада”

- Воохова Л.П. Опорні схеми для уроків світової літератури

-Хрипта С.В. Ігрові завдання із зарубіжної літератури в 6-му класі.Міфи і перекази

- Філіпська О.М. Літературне змагання „Чудова сімка”. 9 клас

- Григор’єва І.Г. Інтерактивна гра „ Інтелектуальний пазл”

- Ткачова О.П. Розвиток інтелектуально- вторчого потенціалу учнів

- Платникова Т.М. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Зарубіжна література в школі

11-12

Основа

Англійська мова

*

- Сікачова М.А. Учнівське мовне портфоліо як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних компетенцій

- Тесленко С.В. Развитие иноязычных побоностей как основа индивидуализации обучения иностранному языку

- Остап’юк Я.І. Computer assisted lanquaqe learninq

-Гаврілова С.В.We love our dear Ukraine. Level: intermediate

- Гончарук В.М. Цикл уроків з теми „Наукові відкриття в нашому житті” 8 клас

- Гром Л. Famous people. Level: pre- intermediate

- Прилепська Н.О., Бурлай Н.В. Synonyms

- Шлапак І.А. Твір- роздум

-Овсієнко А.П. Tea party. 10 form

- Хоод О.В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетентності

Англійська мова та література

13

Основа

*

- Заболотня О.О. Посилення мотивації до вивчення англійської мови

- Козак А.М. Використання гри на уроках іноземної мови

- Токменко О.П. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: позакласний підхід

- Курмаз Г.В. Урок за темою „Mass media. Press in Great Britain”. 8 клас

- Старовойтова В.Г. Grundy’s famsl. Level: ai elementary

- Тесленко С.В. Письмо Ємили о своей семье. 5 класс

- Фарина О.З. A series of lessons „Tnglish – speaking countries”. Level a2 – pre- intermediate

- Давиденко А.О. Цікава граматика

- Бугаєвська О., Вяземская І. Grammar tournament „ Brighter grammar” for 7 th - formeres

Англійська мова та література

14

Основа

Математика

*

- Губська О.Ф. Тестовий тренінг у груповій роботі. Повторення матеріалу з математики.

- Макарова Г. Алгебраїчний тренажер. 8 клас

-Заплюйсвічко А.М., Бєлих І.А. Організація систематичного повторення основних тем курсу геометрії 7-9 класів

- Грушко Н.А. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень та розв’яування прикладних задач. Матеріали для літньої практики в 10 класі

- Шевцова В.В. „Площі фігур”. Урок повторення у 8 класі

- Манагарова А.А. „ Від кохання з першого погляду – до одруження” ( функція, властивості функції). Фрагмент інтегрованого уроку з алгебри в 9 класі

- Сирота О.В. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника. Урок геометрії у 8 класі

- Михайленко Л.І. Державна підсумкова атестація в 11 класі. Коментарі, ситематизація завдань поглибленого рівня, відповіді

- Василенко О. Між аксіом і теорем . календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

13-15

Основа

*

- Захарійченко Ю., Школьний О. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим

- Томащук О., Лещинський О. Розв’язування задач на встановлення можливих значень невідомих параметрів функції

- Сморжевський Ю. Зміст і операційний склад спеціального прийому переформулювання задач евристичної діяльності старшокласників у процесі вивчення стереометрії

- Годованюк Т. Позакласна робота з математики

- Заїка О., кугай Н. Знаходження образу фігури під час центрального проектування

- Семененко А. Моніторинг якості математичної підготовки учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва

- Шаран О. Ідея профілізації в системі шкільної математичної освіти

- Грамбовська Л. Методика використання комп’ютерного моделювання у процесі розв’язування прикладних стереотипних задач на побудову

- Хобзей П. Пам’яті Анатолія Володимировича Скорохода

Математика в школі

5

Пед. преса

*

- Немикіна Л.Ф. аналогія в процесі навчання матемаики

- Хом’як О.В. Формування графічної культури учнів на уроках математики засобами сучасних інформаційних технологій

- Потьомкіна Г.Г. Усна форма роботи на уроках математики

- Синицька І.Є. Усний рахунок на уроках математики

- Ярошик З.А. Самостійні роботи на уроках математики. Для учнів 7 класу початкового рівня навчання

- Панський В.А. Збірник тестових завдань для тематичного контролю знань, умінь та навичок учнів, алгебра, 8 клас

- Локтіонова С.А. Матеріали для роботи з невстигаючими учнями ( 9-11 класи)

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

16-18

Основа

*

- Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики цчнів загальноосвітніх навчальних закладів

- Руденко В.О. Готуємося до навчальної практики

- Папко О.Ю. Підготовка учнів до написання наукової роботи

- Семерня Л.В. Побудови та вимірювання на місцевості. Задачі для учнів 7-9 класів

- Дацюк В.Б. Вимірювання на місцевості. Методична розробка практичного заняття

- Повзло Н.М. Подібність трикутників. Геометрія на свіжому повітрі

- Г уровая Е.А. Маршрутами математики. Игра для учеников 6-7 классов

- Уженкова Ю.Г. Закон Архімеда з точки зору математики і фізики. Учнівська конференція ( 8 клас)

- Трунова В.М. Математический калейдоскоп. Устный журнал

- Жижченко І.Я. Час веселого загону. Математичні змагання учнів на подвір’ї , або Деньматематики в пришкільному лоздорочму таборі

- Старова О.О. Афінська математична школа

- Гайштут А.Г. Логические задачи

- Даневич С.М. Фокуси з числами

- Василенко А. Избранные места Календаря « Серенады математике»

Математика в школах України. Позакласна робота

5

Основа

Інформатика

*

- Дудушко М.Г. Програмні засоби для математичних обчислень

- Шибецький Є.В.,Шибецька С.М. Математичні криві. Інтегрований проект на заняттях факультативу з математики, інформатики

- Дробот Л.І. Розв’язування задач за допомою VBA у середовищі MS WORD

Інформатика в школі

5

Основа

Фізика. Астрономія

*

- Крохіна Н.П. Екологічне виховання на уроках фізики

- Антонова Г.В. Властивості твердих тіл і рідин. 10 клас

( профільний рівень)

- Кравець Т.І. Вологість повітря та її вимірювання.10 клас

- Мариніна Л.В. Властивості газів, рідин та твердих тіл

- Кисіль Ю.В. Атомна енергетика .11 клас

- Следь В.В. людині повинен служити тільки мирний атом

- Мулько Л.І., Вдовиченко Л.К. Турнір знавців

- Шибка О.С. Аерокосмічні заходи в літніх таборах відпочинку

- Стонкус Т.В. опорні конспекти з фізики для 9 класу

Фізика в школах України

9

Основа

*

- Крохіна Н.П. Екологічне виховання на уроках фізики

- Бузько В.Л. Змочування. Капілярні явища

- Арестенко Г.П. Деформація твердих тіл. Види деформацій. Закон Гука. 10 клас

- Кравець Т.І. Сучасна наукова картина світу. 11 клас

- Януш Н.Л. Подорож Всесвітом. 11 клас

- Шуваєва Г.Л. Зміни клімату. 8 клас

- Якуша Л.Г. Гра „Найрозумніший”

- Припіяло А.М. „ І жартома, і всерйоз”. Розважальний усний журнал

- Зубрицький Р.П. Зустріч шанувальників фізики

- Стеблівець І.п. Інтелектуальна гра „Брейн- ринг”. 9 клас

- Смолійчук А.Д. Фізичний туризм, або туристична фізика. Інтегрований позакласний захід із фізики туристського спрямування

Фізика

10

Основа

*

- Пастух В.Т. Формування творчої особистості вчителя фізики

- Мазур С.В. Як я працюю з журналом „Фізика в школах України”

- Марчук С.Д. та ін. Розв’язування задач на рух системи зв’язаних тіл із застосуванням енергетичного підходу

- Шутяк В.С. Створення проекту вітрової електростанції. Засідання радіотехнічного гуртка

- Дніпровська К.М. Пограймося в детективів!

- Клименко Л.О., Ліскович О.В. Конкурс „Енергія”

- ХLVІІІ Всеукраїнська олімпіада юних фізиків ( ІІІ етап)

- ХLVІІІ Всеукраїнська олімпіада юних фізиків ( ІУ етап)

- І Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії ( ІУ етап)

- Орлянський О.ю. особливості застосування спеціальної теорії відносності в кінематиці

- Гельфгат І.М. Про всемогутність математики та здоровий фізичний глузд

- Всеукраїнський фізичний конкурс „Левеня”

- Стонкус Т.В. Опорні конспекти з фізики для 9 класу

Фізика в школах України

11-12

Основа

Хімія

*

- Чуйко Ю.І. Формування економічної компетентності на уроках хімії

-Коваленко Н.Ф. Екологічне виховання на уроках хімії

-Матієк Т.Р., Лисенко О.І. Будова електроних оболонок атомів хімічних елементів. Інтегрований урок з хімії та інформатики. 8 клас

- Краснопьорова А.П. Радіоактивний розпад

- Садкіна В.І. Вивчення нового, або розмова про основне

- Кострюкова Ю.О. Роль жінок у хімічній освіті й науці

- Овчарук А.П. „Хімія – країна чудес”. Розробка вечора

Хімія

9

Основа

*

- Гутак І.О. Розв’язування розрахункових задач з теми „Розчини”. Факультативні заняття у профільних класах

- Калошин В.Ф. Стратегії й техніки досягнення успіху в навчальному процесі

- Плодієнко О.м. Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі.7 клас

- Мірошниченко Т.м., Ярошенко В.О. Вода – унікальна речовина. Інтегрований урок з хімії й біології. 8 клас

- Бухтіяров В.К. та ін. Задачі ХІХ Всеукраїнського турніру юних хіміків (2011/12 навчальний рік)

-Купрієнко Л.А. Загальна характеристика елементів педагогічної системи підгрупа хімогену

- Краснопьорова А.П. Радіоактивний розпад

- Войтович Л.Г. Засідання хімічного гуртка „Дослідження якості продуктів харчування”

- Мілєва Н.В. Хімічний вечір „Чарівний світ нітрогену”

Хімія

10

Основа

*

- Дмитрієва О.А. Фенгомен творчості. Актуалізація творчого потенціалу на уроці

- Сухенко Т.П. Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання

- Давидова Н.В., Смірнова М.Ю.Застосування слайд- фільмів на уроках хімії

- Рубльова Л.І. Факультативний курс довузівської підготовки „Юний хімік”. 11 клас

- Миронюк О.М. Кількість речовин. Розрахунки за хімічними формулами. 8 клас

- Абжалов Р.Р. Науково-методичну забезпечення теми „Біологічна роль кальцію”

- Ушакова О.М. Розчини в природі й побуті. Природознавство. 5 клас

- Рибченко Н.С. Знайомство з хімією в 5 класі

- Валькова Т.В. Оксиди: склад і назви, будова й фізичні властивості, поширеність і значення в природі, використання. 8 клас

- Кіреєва М.Н. Кислоти. 8 клас

- Богданова В.А. Факультативне завдання „Вуглеводи”

- Чайка Л.І. Побутова хімія: питання і задачі

- Мельниченко Л.І. Особистісно орієнтоване навчання. Завдання для індивідуальної роботи семикласників

- Органічні речовини не притягуються магнітом?

Хімія

11-12

Основа

Біологія

*

- Семікіна В.П. Ведення зошита з біології

- Ільченко О.І., Козицька Т.В. Поверхневий апарат клітини. Надмембраний і підмембраний комплекси

- Астахова О.В., Тихоплав С.М. Динамічні паузи як один з ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра

- Бредихіна Т.С., Іщенко І.М. Узагальнюючий урок з теми „Царство Гриби” . 7 клас

- Крутіна С.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класу з використанням тестів

- Тарасенко М.П. Рослини-хижаки. 7 клас

- Ричардс, Дікінсон В.- Нобелівські лауреати

Біологія

13

Основа

*

- Фіщук Т.М. Формування біологічних понять у курсі „Біологія рослин” у 7 класі

- Добровольська І.П. Опора й рух.9 клас

- Мацуріна О.о. Загальна характеристика класу Плазуни. 8 клас

- Доля В.А. Узагальнення й систематизація знань з теми „ Земноводні. Плазуни”. 8 клас

- Задорожна Л.Я. Значення покртитонасінних рослин у природі й житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини. 7 клас

- Воропай С.В. Хімічно-біологічний турнір для старшокласників

- Калошин В.Ф. Перша психологічна допомога

- Чала А.О. Один із кращих „ перекладачаів збезсловесного”

- Картки для завдань з ботаніки

- Сміт, Ґамільтон – Нобелівські лауреати

Біологія

14

Основа

*

- Мистюк С.П. перша Всеукраїнська олімпіада з екології

- Задорожний К.М. Таємниця походження птахів

- Зубакіна В.І. Формування екологічних знань у процесі викладання біології

- Вантух М.С. Природоохоронний аспект проведення навчальної практики й екскурсій з біології. 8 клас

- Шаповаленко О.В. Дидактична картотека до уроків біології. 8 клас

- Третьяков Ю.Ю. Тварини, які рекомендуються для утримання в живих куточках і тераріумах

- Ювшин Л.В. Цикл уроків „Неклітинні форми життя”. 10 клас

- Терещенко Л.В. Цикл уроків „Вищі спорові рослини”

- Матвєєнко Г.Б. Підцарство Одноклітинні, або Найпростіші. Роль найпростіших у екосистемах, їх значення для людини. Контроль-смисловий і адаптивно-перетвонрювальний етапи навчального модуля

- Курдюкова Т.А. Розмаїтість грибів. Цвілеві гриби.Дріжджі

- Литвинова Ю.И., Чубко Н.И. Кто есть хищники? Что есть хищничество? ( 8 класс). Интегрированный бинарный урок ( биология и литература)

- Плювак О.Є. Водорості. Загальна характеристика. Середовища існування.7 клас

- Богомолова Т.А. Подорож світом Перетинчастокрилих. 8 клас

- Калініна Л.А. Різноманітність Павукоподібних, їх роль в екосистемах і значення в житті людини. 8 клас

- Бузницька О.М. Картки контролю знянь у 7 класі

- Ільченко О.І., Козицька Т.В. Нейромедіатори

- Хаунсфілд, Годфрі – Нобелівські лауреати

Біологія

16-18

Освіта

Історія та правознавство

*

- Скакун О.Ф. Юридична енциклопедя з теорії держави та права

- Парастапова Н.В. Розробка циклу уроків з теми „Цивільне право України”.11 клас

- Шевченко С.М. Багатоманітність та взаємодія культур. Курс „Основи філософії”. 11 клас

- Валентій Л.І. Розробки уроків до теми „Культура”. Курс „Людина і супільство”

- Іванова О.Г. Світоглядна думка Лесі Українки . Курс „Основи філософії”

-Ткаченко Н.М. Закони в житті твоєї сім’ї Курс „Практичне право”. 9 клас

- Шурін Л.П Права і свободи людини. Курс „Практичне право”. 9 клас

- Жидкова Н.М. Система уроків з теми „Державні органи та органи місцевого самоврядування”. Практичне право.9 клас

- Блищик Н.В. Засідання юридичної вітальні „Ґендерна рівність. Міф чи реальність?”

- Неймовірні відкриття, які спантеличили учених

- Киридон А.М. Матеріали до курсу „Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття”

Історія

та правознавство

13

Основа

*

- Іванко А.Б. Життєва місія Олександра Домброського

- Головіна Л.П. Україна 1914-1939 рр. 10 клас

- Макаренко Л.І. Західноукраїнські землі в 1929-1939 рр. 10 клас

- Шеремета І.В. Суспільно- політичний рух у 50-6—ті роки ХІХ ст. На західноукраїнських землях. 9 клас

- Піліпюк Е.В. Проголошення незалежності США. 9 клас

- Кожем’яка О.Л. Етносоціальні та культурні процеси в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.11 клас

- Михальчук С.А. Історична вікторина „ Що? Де? Коли?”

Історія

та правознавство

14

Основа

*

- Мокрогуз О.П. ЗНО з історії України в контексті тестології

- Іванко А.Б. Він „залишив виразні сліди на шляху діяльності УІТ” (Теодор Мацьків)

- Стельмах Л.І. Дидактичні ігри на уроках історії України. 8 клас

- Бікадорова Л.В. Суспільно- політичне життя у 30-ті рр. ХХ ст. Історія України. 10 клас

- Лук’янченко Н.В. Оцінювання знань за темою „Східний світ” Всесвітня історія. 8 клас

- Крупа Т.М. Методичні матеріали „ Історія костюма”. 8 клас

- Івакін О.О. Червень

Історія

та правознавство

15

Основа

*

- Татаринов М.В. 15-та річниця Конституції України

- Чорна О.С. Конституція – основа моєї держави. Практичне право. 9 клас

- Щербакова Т.М. Конституційні права та обов’язки громадян у Конституції України. Практичне право.9 клас

- Гаврилюк Л.Д. Права і свободи людини. Правознавство. 9 клас

-Буцька Л.М. Політичні пава та свободи громадян України.Правознавство. 10 клас

- Жидкова Н.М. Особливості організації державної влади в Україні. Правознавство. 10 клас

- Кльофа І.В. Правовий брейн-ринг Чи знаєш ти Конституцію України?” 9-11 клас

- Михальова С.В. Дидактичні матеріали „Чи знаєте ви Конституцію України?”

- Швидько Г.К. Судочинство Київської Русі

- Сутковий В.Л. Інтерактивні методи в правовій освіті України: здобутки і проблеми

-Горинь Н.М.Корупція в Україні та шляхи її подолання

- Валентій Л.І. Методичні розробки уроків до курсу „Людина і суспільство”. 11 клас

- Буцька Л.М. Що таке демократія. Заняття гуртка „Юний правознавець”

- Михальова С.В. Конкурс „Правова евріка”

- Жидкова Н.М. Правова та моральна оцінка судочинства ХУІІ ст. За романом Ліни Костенко „Маруся Чурай”

Історія

та правознавство

16-18

Основа

Дошкільне навчання та виховання

*

- Михалевська О.А. Використання прийомів ейдетики в роботі з розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят

- Дьякова В.Д. Психологічна абетка соціального здоров’я дошкільнят. Корекційно- розвивальна програма формування соціальної компетентності дошкільників 4- 6 р.ж.

- Потапова Л.В. Корекційні завдання для дітей із затримкою мовленнєвого розвитку

- Чуб Н.. Психологія дитини від А до Я

- гончарова О., Завадяк Т. Виховні можливості родини. Батьківські збори- психолого- педагогічний тренінг

Дошкільний навчальний

заклад

5

Основа

*

- Киреева О.И. Развитие мелкой моторики и двигательной координации дошкольников. Коррекционно- развивающая программа

- Нечепуренко О.О. Геометрична мозаїка. Заняття лгогіко- математичного напряму з елементами ТРВЗ для дітей середньої групи

- Курилко О.А. Зайчикова казка. Заняття з розвитку мовлення у молодшій групі

- Плугатаренко Т.Г. „Учіться природу любити, кожній комашці радіти!” Заняття у молодшій групі

- Голощапова Т.В. Зростаємо здоровими. Інтегроване заняття з валеології, логічного та мовленнєвого розвитку у молодшій групі

- Чуб Н.В. Психологія дитини від А до Я

- Корольова Н.Л., терещенко А.А. Людина починається з добра... Свято для дітей старшого дошкільно віку

Дошкільний навчальний

заклад

6

Основа

Географія

*

- Жемеров О.О. Завдання обласного етапу всеукраїнської олімпіади з географії. Харків, 2011р.

- Гриценко О.В. організація та застосування ділових географічних ігор в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання

- Колесникова М.М. Контроль знань з курсу „Фізична географія України”. 8 клас

- Бутенко О. Диво суворої Арктики

- Козлюк С.А. Чайнворд „Географічні гірки”

Географія

9

Основа

*

- Терещенко Т.М. Мотивація навчальної діяльності на уроках географії

- Груненко О.Г., Замма Л.О. Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів

- Крупська Н.М. навчальна практика в школі

- Красоножон Г.В. Проведення комплексної екскурсії з географічного краєзнавства під час літньої практики

- Конійчук О.П. Європа – наш спільний дім

- Федоренко Ю.А. Методика діагностики властивостей мінералів на уроках географії

- Лавринищева Т.Ф. Літня практика з географії

- Шубенко Н. Плюси і мінуси вчительського консерватизму

Географія

10

Основа

*

- Учнівська олімпіада в Причорноморському краї. Завдання ХХХУІІІ всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

- Круглик Л. Соціально- економічна географія України. Навчальна програма курсу за вибором учнів 10-11 класів ( 34 год, 1 год на тиждень протягом року, 2 год у межах одного семестру)

-Зеркаль О. Підвищення мотивації навчання через спільно- розподільну та проектну діяльність

- Клочко Г. Урок – гра з теми „Південна Америка”, 7 клас

- Перлина Причорномор’я

- Дендропарк „Тростянець”

- Топузов О., Вішнікіна Л. Компетентнісний підхід до навчання географії

- Супричов О. Форми і методи роботи вчителя на факультативних занятттях з географії

- Луї Бугенвіль – перший французький навколосвітній мореплавець

- Гетьман В. Заповідне „Розточчя” – природна перлина України

Географія та основи економіки в школі

5

Пед.

Преса

*

-Андрушків Д.С. Рельєф України

- Дранчук Л.Д. Погода й небезпечні погодні явища

- Бойко О.В. Поверхневі води України

- Бромот Т.М. Земельні ресурси України. Основні заходи раціонального використання й охорони земельних ресурсів

- Келембет С.А. Чорне море

- Заєць Т.А. Азовське море. Фізико- географічне районування

- Герасимюк Т.О. Ланшафти і фізико- географічне районування

- Бубнова К.В. Проблеми довкілля України

- Брічка Л.В. Тваринний світ України

- Рудик Н.А. Топоніми на карті своєї області

- Терещенко К.І. Природні чудеса Закарпаття

- Лищенко С.В. Кіровоградська область

- Ярова Н.Ф. Географічні диктанти до курсу „Фізична географія України”

Географія

11

12

Основа

Економіка

*

- Лукіна А.Ю. Концепція економічного виховання в профільних навчальних закладах

- Фелечко А.В. Стимулювальні та пізнавальні методи навчання

- Назаренко В.П. , Мішньова М.І. Інтеграція економічних та споживчих знань у базові шкільні дисципліни

- Мала І.Л. Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

- Макроекономічні показники ринкової економіки

- Бицюра Ю.В. та ін. Особливості проведення державної підсумкової атестації з основ економіки у 2010-2011навчальному році

- Завдання та відповіді ІУ етапу ХІУ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. 9-й клас

- Середній дохід українці становить 200 доларів

- Найбільш високооплачувані професії юриста й бухгалтера

Економіка в школах України

5

Основа

*

Трудове навчання

*

- Слюсаренко Н.В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів

- Цина А.Ю.Економічне. екологічне та маркетингове обґрунтування учнями об’єкта проектування

- Кирилюк Ю.М. Технологія виготовлення виробів на токарних верстатах по дереву

- Успаленко О.О. Презентація результатів проектної діяльності. Проектування та виготовлення виробів, плетених гачком

- Чуйко В.О. Даслідження з’єднання провідників із послідовним та паралельним з’єднанням

- Шушкевич А.Ф. Лялька- мотанка – українська народна лялька

- Жарун М.Є. Ярмарок виробів із деревини

Трудове навчання в школі

5

Основа

*

- Слюсаренко Н.В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

- Шутай А.О. Уроки технічного конструювання. 5 клас ( групи дівчат)

- Колесникова А.О. Учимо складати технологічну карту виробу.7 клас

- Іванова О.М., Хукало Л.М. Виготовлення квітів із паперу

- Череда В.І., Дьяков О.О. Сувенір до Євро – 2012

- Іванович Т.І., Рудь О.М. Сувенір до Євро – 2012. Букет на згадку

- Мохно Н.М. Сувенір до Євро – 2012. М’яка іграшка

- Сінна І.В. Аксесуари для інтер’єру ( Імітація лозоплетіння). Розробка творчого проекту

Трудове навчання в школі

6

Основа

*

- Сидоренко В.ХХІХ Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання

- Ломницький Я., Галаган М. Формотворчення та оздоблення дерев’яної писанки

- Кузан Н. Зміст викладання української народної вишивки на уроках трудового нгавчання

- Ільницька Т., Грохотська О. Проектна діяльність очима вчителя

- Сиващекно С. Сучасний погдя на культуру праці

- Пашинський Л., Ємець О. Проблеми технічної експлуатації обладнання навчальних майстерень

- Борисов В., Вільш І. Інформаційна культура вчителя

-Захарчук Т. Медіаосвітні технології в підготовці майбутніх учителів трудового навчання

- Бекетова Т. Технологія вирізування візерунків із різних матеріалів та наклеювання їх на поверхню ( декупаж)

- Брехунець А. Систематизація графічних задач із креслення на основі перетворення зображень

- Глушей І. Кейси викладача й учня як засіб удосконалення графічної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

- Белан Т. Професійне становлення майбутнього вчителя трудового навчання

Трудова підготовка в закладах освіти

5

Пед. преса

Образотворче мистецтво

*

- Гаріджук Л.М. Індивідуальне й типове в портретному жанрі. Курс „Образотворче мистецтво”, 6 клас

- Камишан Ю.І. Морський пейзаж. Створення композиції „Подорож до моря”. Курс „Образотворче мистецтво”. ; клас

Мистецтвов школі

5

Основа

Художня культура

- Чєн Н.В., Золотарьова О.І.Кондратова Л.Г. Урок узагальнення курс „Художня культура”, 10 клас

- Шкаруба Л.М. Іконографія страсного циклу

Мистецтво в школі

5

Основа

Музичне мистецтво

*

- Крутиголова Ю.М. Спів весняний і дзвінкий в іструментах голосних. Курс „Музичне мистецтво”, 5 клас

- Слишинська Н.В. Планета барвистої музики. Урок музики, 4 клас

- Бессонова І.В. Едіт Піаф –життя в пісні

Мистецтво в школі

5

Основа

Фізична культура

*

- Лущик І.В. Видатні люди та події травня

- Руденко О.В. Інтегрований урок футболу та основ здоров’я . 5 клас

- Кайов Ю.М. Інтегрований урок футболу та туризму. 6 клас

- Лемешко О.Й. Інтегорований урок футболу та історії. 7 клас

- Барабаш С.К. Тестування теоретичних знань учнів. Баскетбол

- Оренчак І.Ф. Тактика гандболу

- Гресь А. Учитель і колеги

- Крайнюков О.Г. „Олімпійське світо” для учнів 6-7 класів

- Федорова Т.Г. „Свято України” для учнів 8-х класів

- Лущик І.В. Футбол як життя

- Кривінчук О.А. навчання легкоатлетичних вправ у школі( біг і метання)

Фізичне виховання в школах України

5

Основа

*

- Лущик І.В. Видатні люди та події червня

- Глібова Н.М. Урок футболу. 4-й клас

- Барабаш С.К. Урок футболу. 6 клас

- Лемешко О.Й. Урок футболу. 7 клас

- Правила пляжного футболу

- Руденко О.В., Шиворов О.Ю. Програма факультативу „Пішохідний туризм”

- Аксьонова О.П. Фестиваль: заради гармонії чи перемога за будь-яку ціну?

- Кривінчук О.А. Легкоатлетичні стрибки у школі

- Скрипець Е.Б. Підготовча частина заняття з баскетболу

- Ізотова Г.М. „Котигорошко”. Конкурс-змагання для учнів початкових класів

- Гресь А. Учитель і керівництво

Фізичне виховання в школах України

6

Основа

Сценарії свят , виховних заходів

*

- Ланько О.М.,Гавриленко О.О. Краса мирного життя (Виховна година)

- Криворук Т.Б. Лісова царівна

- Хмуренко Л.І. Як поліпшити пам’ять

- Фурсенко О.в. Книг заповітні сторінки

- Сидоренко Т.Г. «Я был от балов без ума» (литературный вечер)

Виховна робота в школі

5

Основа

*

- Скарга Н.В. и не народжуються, геніями стають

- Обідець К.О. Привітання олімпійців року

- Янущенкова В.А. Уклін тобі, людино праці

- Кукушкина М.А. Новое время – новые профессии

- Івахненко Л.В. Чи знаєш ти правила дорожнього руху?

- Герасименко О.М. Авторская песня

- Анциборова В.В. Посієш звичку – пожнеш характер

- Ящук Г.А. За крок до біди

- Упиренко І.В. Я – проти насильства

- Овчарова А.В. Статеве виховання

Класному керівнику.

Усе для роботи

5

Шкільна бібліотека

*

- Васильченко М.П. Регулювання ризиків у шкільній бібліотеці

- Соколовська В.В. Компетентний читач – вимога часу

- Колодяжна А.М. Масова робота в шкільній бібліотеці – дієвий засіб бібліографічного інформацівння

- Кудіна В.І. Книга – таїна мистецтв

- Войтенко А.В. Найрозумніший читач ( для учнів 4-х класів)

- Черчелюк С.Т. Книгоманія ( для учнів 6-х класів)

- Пальчевська О.М. „...Ти знаєш , що ти людина?”... ( дискусія для учніх 10-х класів)

- Коновалюк Л.М., Давиденко Л.В., Цишевська Л.О. Творчість сучасного українського дитячого письменника Олеся Ільченка

- Петльована М.Д. „Там, де Дністер круто в’ється”

Шкільний бібліотекар

5

Основа

*

- Календар знаменних і пам’ятних дат ( червень)

- Білоконне диво Шеделя

- Первооткрыватели (Джордж Стефенсон, Джеймс Максвелл)

- Аристократ духу ( Іван Миколайчук)

- У малих словах великий зміст ховаючи

- Вопреки викорианским нравам ( Шарлотта Бронте)

- І словом, і зброєю

-Із секретів античної доби, Склеп Деметри

- Літературний календар у прізвищах та цитатах

- Священна книга християн

Мир дітям планети Земля. До міжнародного дня захисту дітей

- Славетний син України Пилип Орлик та його Конституція

- „Моя партія – це діти...” А Костецький

- Кривобокова Л.М. Формы и методы привлечения учащихся начальной школы в школьную библиотеку

- Граб О.В., Загоровська І.В. Феномен „ віртуальної культури”

- Логинова Н. Образ библиотекаря в литературе

- Онищук М.М. Орієнтуємося на читача

- Щипіцина Г.в. „Навички користування книгою”

- Юному книголюбу

- Українські видавництва

- Кагал О. Таємничі мешканці підводних світів

- Власенко Т.Г. Маленький читач у світі книжок

- Салієнко Н.В. Орієнтир книжкових просторів

- Гусева Е.Е. Мультимедиа в школе

- Зуева Е.М. Модели школьной библиотеки России

- Євсюкова О.Г. Бібліотека у системі освіти

- Поліщук Т.Л. основний закон держави

- Леоненок Н.П. Об’єднаймо наші зусилля

- Пригожева В.В. Что читать летом ?

- Ретунська Л.С. Бібліотечна діагностика

- Підгорна Л.Д. дорога нам книжка кожна

- Новикова М.Ф. Подорож до Читай- міста

- Щербак Л.С. Комп’ютер або читання

- Марченко Л.І. Де живе книга

- Ружанська Т.В. Книжчини іменини

- Кіндратів О.М. „Мудрагелі”

- Салій В.О., гуртяк В.Ф. Птахи – наші друзі

- Щербань В. Вікторина „Загадкова”

- Георгиевская И.Ю. « Веселый експресс»

- Заросилова Н.А. Волшебная страна фантазеров

- Карпенко Л.І. Вчимося дискутувати

- Гайдай М.П. та ін Інформаційне серце бібліотеки

- Несторова О.В. та ін. Закон на сторожі дитинства

- Волшебная сказка Джоан Роулинг

- Калейдоскоп фактов

- Оповідання про книгу

- Загадки про книгу

- Прислів’я та приказки про книгу

Шкільна бібліотека

5

Позак.

час

Замисліться...

Великі двієчники й „нещасливі відмінники”

Поки відмінники живуть у „штучному світі” книг, формул, правил, їх, здавалося б, безвідповідальні колеги- трієчники набувають безцінний досвід спілкування , метикуватості, ініціативності, прийняття нестандартних рішень ( адже і списати треба вміючи, і вчителю „ мізки запудрити”, і перед батьками треба виглядати „білим і пухнастим”). Отже, „незнайки” краще пристосовані до труднощів життя, ніж „знайки”?

Нобелівський лауреат Альберт Енштейн жахливо навчався в школі, учителі вважали його ледь не ідіотом; до кінця життя він користувався шпаргалкою з таблицею множення. Наполеон Бонапарт у 1785 році на іспитах виявився на 49 місці із 59 претендентів. Майбутній імператор був настільки необзніний у правописі, що вчитель виставляв його з класу, тому що зневірився у можливості навчити його найелемнтарніших основ каліграфії. Поет Осип Мандельштам, надзвичайно ерудована людина, якого друзі називали „ходячою енциклопедією”, у шкільні роки провалив не один іспит. Кінорежисер Андрій Тарковський мав

„п’ятірки” лише з поведінки. У його табелі „ красувалися” „двійки” з хімії та креслення; з російської мови та літератури він мав „четвірку”; а з історії у майбутнього творця „Андрія Рубльова” була „трійка”. Микола Васильович Гоголь у шкільні роки викликав глузування через цілковите невміння писати твори. Його оцінки з літератури ніколи не перевищевали три бали.

Перелік шкільних невдах,які незрозуміло як перетворилися на геніїв або дуже успішних людей, є дуже довгим. У ньому такі гучні імена, як Алла Пугачова, Борис Моїсеєв, Олександр Збруєв. Серед наших співвітчизників, які навчалися на „трійки”, а тепер відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами, відомий скульптор Олег Пінчук, чиї колекції прикрашають приватні колекції США, Великої Британії, Канади, Франції, Японії; найбагатший укрїнець Ринат Ахметов і навіть український „Білл Гейтс” – комп’ютерний магнат Сергій Григорович.

Щоб розібратися в цьому парадоксі, спробуємо вивести „Формулу успіху”. Практично всі люди, які досягли висот, стверджують, що їм насамперед допомагали інтуїція, внутрішня свобода, уміння розуміти людей і воля до перемоги. А все це не залежить від академічних знань. Справді, поки відмінник „зубрить”, більш комунікабельний, емоційний трієчник будує стосунки з людьми, ніколи не робить того, що йому нецікаво, а отже, набагато раніше, ніж відмінник, вибирає свою майбутню спеціалізацію, не витрачаєчас на переживання через оцінки. От і виходить, що часто колишні відмінники стають найманими працівниками колишніх трієчників. Не виходить у нихна керівних посадах- вони звикли виконуват, догоджати вчителям, у них усе „за планом” і будь-який форс-мажор сприймається як катастрофа. Де тут керувати! Відмінники ретельні, скромні, мають гарні знання, але в них немає „польоту”, широкого кругозору, завзятої сміливості, без яких неможливий успіх.

Численні дослідження свідчать про те, що практично всі відмінники страждають на комплекс неповноцінності: вони вважають себе або невродливими, або сором’язливими, або нещасливими в коханні й намагаються заповнити життя тим, у чому вони можуть бути найкращими, - гарними оцінками. На жаль, вони не розуміють, що це лише ілюзія. Гарна оцінка в шкільному щоденнику- це лише гарна оцінка в шкільному щоденнику й нічого більше. До того ж учителі іноді завищують відмінникам оцінки просто за звичкою, у підтвердження, так би мовити, іміджу дитини. Тож відмінний атестат – це не завжди реальна картина знань.

З іншого боку, чудові трієчники, сміливі, успішні, комунікабельні, далеко не у всіх сферах можуть розкрити свої таланти. Ну, скажімо, ви можете уявити собі талановитого лікаря-хірурга, який у школі мав трійку з біології? Або професора математики, який не вміє розв’язувати задачі, зате комунікабельний, сміливий, падприємливий? Чи знамениту співачку, яка співала в школі „поза нотами” й мала двійку зі співів? Чи філософа, який не читав Арістотеля або Канта?

Істина, як завжди, десь посередині. Так, серед трієчників багато успішних людей, але й серед відмінників їх не менше. Адже відмінник далеко не завжди- нудний зубрилка, який не помічає нічого, крім чергового параграфа підручника. Наприклад, знаменитий історик Микола Костомаров у гімназії „крокував через класи” й у віці 16 років ( безпрецендентний випадо!) встпив на історико- філологічний факультутет. Видатний письменник закінчив школу з однаково блискучим результатом з усіх предметів: математики, фізики, логіки, словесності, іноземних мов. Леся Українка вже 16 років вражала оточуючих надзвичайно глибокими знаннями як у галузі літератури, так і у сфері науки. Мер Москви Юрій Лужков теж у школі був відмінником. Та не перетворило на виваженого і поміркованого політика.

Розгадку цього парадоксу, мабуть, слід шукати в системі нашої шкільної освіти. Скоріше за все, і „Синдром відмінника”, і невміння розгледіти в трієчнику обдарованість, свободу, творчий потенціал – ланки одного ланцюга. Систему оцінювання знань перетворено майже на справжню фікцію. У результаті- цілковитий безлад з реальною і шкільною успішністю. Уявляєте, якби сьогоднішнім успішним людям більше пощастило з учителями, які змогли б розгледіти їх непересічний потенціал?!

То ким же все-таки бути – успішним у табелі чи успішним у спілкуванні та винахідливості? Мається на увазі, краще для майбутньої кар’єри? Мабуть, відповіді на це запитання не існує. Дитина буде тим, ким захоче бути, якщо виявить метикуватість. Честолюбство та ініціативність. До того ж сучасні відмінники поступово змінюються, оскільки бачать, що за сучасної системи освіти винахідливість і комунікабельність, емпатія та ініціативність не такі вже непотрібні якості. Успішні діти вже зараз прямо говорять, що на неуків не працюватимуть, та й самі не прийматимуть на роботу пролазливих недоуків і профанів.

До того ж двієчник від двієчника відрізняється. Той, хто з дитинства захоплювався „своєю” наукою чи справою ( ніщо інше його просто не цікавило), цілком імовірно може стати аутсайдером у шкільній науці, але бути першою людиною у певному виді мистецтва чи науки згодом у дорослому житті. А повному ледарю нічого себе заспокоювати думкою, що, мовляв, за помахом чарівної палички, коли він стане доросли і багатим, усі „ботаніки” із задоволенням із задоволенням працюватимуть саме на нього, бо більш придатного заняття знайти собі не зможуть...Дзуськи, дев’яності роки шахраїв-скоробагатьок уже минули і тепер працьовитість і міцні знання матимуть значення.

(Журнал Пані вчителько.-2008.№6)

Упорядник Холодуліна Н.І., методист НМЦ

25Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 2. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (4)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 3. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (2)

  Документ
  Наказ МОН молодьспорту України від 23.11.2011 №1346 „Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб,
 4. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (6)

  Документ
  Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.

Другие похожие документы..