Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
39. Текстильные товары (ткани и нетканые материалы и изделия из них), трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, головные уборы), изделия из...полностью>>
'Исследование'
Защита диссертации состоится 5 декабря 2008 года в «10» часов на заседании диссертационного совета Д.212.008.02 в Архангельском Государственном Техни...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель дисциплины: получение студентами знаний по формированию качества товара в процессе производства и их основным характеристикам, а также их измене...полностью>>
'Документ'
0 – 0, мкЗв/ч Границы допускаемой погрешности: ± 15 % Метод измерения или аттестованная методика ...полностью>>

Регіональна програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 2008- 2012 роки Загальні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказ управління культури і туризму

Сумської облдержадміністрації,

управління Міністерства внутрішніх

справ України в Сумській області,

Головного управління Міністерства

надзвичайних ситуацій України

в Сумській області

«11» грудня 2008р

№ 173/738/587

Регіональна програма забезпечення захисту та безпеки туристів

на 2008- 2012 роки

 1. Загальні положення

Розвиток туризму на Сумщині спрямований на створення безпечних умов для подорожуючих, що забезпечується функціонуванням системи безпеки і ґрунтується на принципах міжнародної політики в туризмі.

Всесвітня туристична організація визначає якість в туризмі як “результат процесу, що спрямований на задоволення законних потреб, вимог і очікувань споживача (подорожуючого) по відношенню до туристичних об’єктів і послуг, відповідно до договірних умов, і таких основних параметрів якості, як безпека та захист, гігієна, доступність, прозорість, дійсність та підтримання гармонії між відповідною туристичною діяльністю та людським і природним середовищем ”.

Безпека в галузі туризму залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів, пов’язаних з можливими ризиками при наданні транспортних, готельних, туристичних, екскурсійних, страхових, інформаційних та інших послуг, а також ризиками природних і техногенних катастроф.

Міжгалузева програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 2008-2012 роки ( далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України “Про туризм” від 18.11.2003 р. № 1282-ІV, Закону України “Про курорти” від 05.10.2000 р. № 2026-ІІІ та пов’язана з виконанням заходів Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки та Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004–2010 роках, затверджених відповідно постановами Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583 та від 12.05.2004 р. № 612.

Програма передбачає реалізацію комплексу заходів (додаються), які повинні вирішити питання захисту і безпеки туристів під час мандрівок, отримання ними послуг, а також створення умов для туристів настільки безпечних та такого рівня, що це сприяло б зростанню в’їзних, внутрішніх та виїзних туристичних потоків в область, забезпечуючи при цьому збереження та розвиток туристично-рекреаційних ресурсів і туристичної інфраструктури.

2. Аналіз стану забезпечення захисту та безпеки туристів в Україні

Туризм на Сумщині є важливою галуззю, про що свідчать зростаючі потоки вітчизняних і іноземних туристів, а також збільшення грошових, і зокрема валютних надходжень до бюджету області.

У 2008 році Сумщину відвідало 88 іноземних туристів, 3 тисячі 851 громадянин Сумщини здійснили подорожі за кордон. Обсяг наданих послуг тільки туроператорами і турагентами становив 7 мільйонів 798 тисяч 300 гривень.

За аналогічний період 2007 року Сумщину відвідало близько 150 іноземних туристів, 7 тисяч громадян Сумщини відпочивали за кордоном.

Обсяг наданих послуг туроператорами і турагентами становив у 2007 році 17 мільйонів 902 тисячі 211 гривень.

Щорічно зростає потік автотуристів на Сумщину, що призвело до збільшення нещасних випадків на автошляхах їх пересування.

Так, за інформацією МВС України в Сумській області за напрямами міжнародних транспортних коридорів сталося 107 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), в тому числі: 14 ДТП - за участю іноземних громадян, 43 ДТП - пригоди з постраждалими, 9 ДТП - за участю іноземних громадян. При цьому загинуло: 19 осіб, серед них - 3 іноземних громадянина, травмовано: 57 осіб, серед них - 11 іноземних громадян.

Відомо, що у випадках отримання тяжких травм, ненадання кваліфікованої допомоги протягом перших 20 хвилин у 90 відсотків випадків призводить до летальних наслідків. Тому, швидка медична допомога повинна стати на шляхах області більш мобільною та ефективною .

Аналіз даних Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби свідчить, що серед загальної кількості туристів, які загинули у 2007 р., найнебезпечнішими для туристів і відпочиваючих залишаються місця відпочинку на воді. Кількість загиблих на внутрішніх водоймах області 87 осіб, в т.ч. 6 дітей.

Нормативного врегулювання потребують процедури надання туристичних послуг з підвищеним ризиком для туристів (водний, автомобільний, лижний, велосипедний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеотуризм тощо). Таке врегулювання забезпечить права громадян на безпечний відпочинок та свободу пересування при здійсненні туристичних подорожей з активними способами пересування туристів.

Одним з важливих напрямів реалізації програми є вирішення питання наявності у працівників туристичної галузі теоретичних знань і практичних навичок з питань безпеки, що є неможливим без функціонування чіткої системи їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та встановлених критеріїв для фахівців різних категорій.

Це є особливо важливим з огляду на те, що в області обслуговуванням туристів зайняті сотні спеціалістів туристичних фірм, готелів закладів харчування.
За останні роки в області в системі підготовки фахівців туристичної галузі відбулися позитивні зміни. Перш за все навчальні заклади різного рівня акредитації і форм власності надають спеціальну туристичну освіту.

У навчальних закладах державними освітніми стандартами передбачено вивчення курсів дисциплін з охорони праці, основ безпеки життєдіяльності, основ екології і тому фахівці зі спеціальною освітою мають можливість оволодіти необхідними знаннями з питань забезпечення безпеки туристів і екскурсантів.
Вимоги до спеціалістів туристичних підприємств, закладів розміщення і харчування, фахівців туристичного супроводу з деяких питань безпеки обумовлені низкою нормативних документів – ліцензійними умовами, правилами, інструкціями, стандартами.

В той же час не обумовлена періодичність поновлення набутих знань, зокрема, з питань безпеки, та критерії до підготовки фахівців різних спеціальностей і категорій. Існує проблема перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, які працюють в туризмі певний час, але спеціальних знань не отримували, або отримали їх давно.

В туристичній галузі гостро стоїть питання запровадження критеріїв (вимог) для фахівців різних категорій і поновлення функціонування системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

3. Аналіз причин виникнення проблем у сфері забезпечення безпеки туристів та обґрунтування необхідності їх розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Серед основних причин незадовільного стану щодо забезпечення безпеки туристів є :

відсутність єдиної національної системи забезпечення безпеки в туризмі;

відсутність національних вимог, у тому числі з питань безпеки, до туристичних ресурсів (туристичних центрів, туристичних соціально-побутових об'єктів, історико-культурних та природних об'єктів, туристичних маршрутів);

вкрай недостатня облаштованість туристичних маршрутів, об'єктів туристичного показу та об’єктів туристичної інфраструктури стандартними туристичними інформаційними знаками;

відсутність у структурах МВС України місцевих підрозділів туристичної муніципальної міліції, які б забезпечували безпеку туристів в місцях їх проживання, екскурсійного обслуговування, місцях відвідування ( історико-культурні пам’ятки, культурно-видовищні заклади та ін.), а також обмежували доступ до туристів та екскурсантів з боку соціально-неблагополучних елементів (жебраків, шахраїв, кишенькових злодіїв тощо );

невідповідність діючих норм і правил облаштування дорожньої мережі вимогам європейських стандартів;

відсутність єдиної скоординованої системи надання невідкладної медичної та технічної допомоги;

порушення правил дорожнього руху автотуристами;

технічна несправність транспортних засобів, що використовуються для туристичних подорожей;

відсутність системи виконання профілактичних робіт на об’єктах туристичної діяльності та контроль за усуненням виявлених недоліків;

відсутність державної системи обов’язкової реєстрації туристичних груп відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів та їх взаємодії під час проведення туристичних походів (подорожей, відвідувань);

відсутність системи укладання договорів між суб’єктами туристичної діяльності та відповідними підрозділами аварійно – рятувальних служб з пошуку і рятування туристів;

недостатнє комплектування туристичних груп та підрозділів аварійно – рятувальних служб з пошуку і рятування туристів сучасними засобами зв’язку та навігації.

4. Основні цілі Програми

Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки в туризмі, що досягається шляхом:

утворення відповідної інфраструктури, яка б забезпечувала безпечність пересування та перебування туристів на території області, захист їхніх прав і інтересів, мінімізувала ризики травмувань на туристських маршрутах та туристичних об'єктах;

розроблення і впровадження ефективної системи управління і координації дій рятувальними службами та іншими структурами, що надають необхідну допомогу туристам.

Цілями Програми також є:

забезпечення виконання суб’єктами туристичної діяльності вимог діючих нормативно-правових документів щодо створення безпечних і комфортних умов перебування в області для вітчизняних і зарубіжних туристів та забезпечення таких же умов для громадян Сумщини при здійсненні ними подорожей за кордон, та виконання профілактичних заходів на об’єктах туристичної діяльності ;

врегулювання правових і організаційних відносин між суб'єктами туристичної діяльності і центральними та місцевими органами виконавчої влади різного рівня з питань забезпечення безпеки туристичних і екскурсійних послуг;

створення системи надання туристам і подорожуючим медичної, інформаційної, правової, матеріальної допомоги; забезпечення безпеки туристів і відпочиваючих у місцях проведення масових туристичних заходів (змагань, зльотів, виставок, ярмарків тощо) та у місцях тимчасового проживання;

своєчасне інформування суб'єктів туристичної діяльності та туристів і відпочиваючих про можливі небезпеки чи загрози їхній безпеці при здійсненні певних видів мандрівок, необхідність виконання ними профілактичних заходів;

охорона туристичних ресурсів області та охорона навколишнього природного середовища;

подальший розвиток аварійно – рятувальних служб з пошуку і рятування туристів та їх взаємодії з суб’єктами туристичної діяльності.

5. Аналіз можливих варіантів розв’язання проблем у сфері забезпечення безпеки туристів та обґрунтування оптимального варіанту

Можливими варіантами розв’язання проблем у сфері забезпечення безпеки туристів є створення та функціонування систем:

регіональної координації дій у питаннях забезпечення захисту і безпеки туристів;

проведення необхідної профілактичної та попереджувальної роботи;

інформаційно-довідкового обслуговування туристів і подорожуючих;

належного облаштування інформаційними знаками та маркування туристичних маршрутів, туристичних об’єктів;

своєчасного надання усіх видів невідкладної допомоги, в тому числі медичної, постраждалим туристам під час подорожей (на міжнародних транспортних коридорах та основних транспортних магістралях, на водних об’єктах, печерах тощо) у тому числі з використанням повітряних гелікоптерів;

взаємодії спеціалізованих аварійно-рятувальних служб усіх форм власності (державної, комунальної та приватної), та їх подальшого розвитку;

інформування суб’єктів туристичної діяльності про загрозу безпеці туристів в області (місці) тимчасового перебування;

охорони туристичних ресурсів області, встановлення гранично припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;

Ефективним шляхом розв’язання проблем є розроблення та реалізація заходів, передбачених Програмою - це дасть змогу значно покращити рівень забезпечення захисту та безпеки туристів, подорожуючих і відпочиваючих та дозволить координувати дії органів державної влади у цій сфері та здійснювати належний контроль за виконанням вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо безпеки туристів.

 1. Основні шляхи і засоби розв’язання проблем у сфері забезпечення безпеки туристів

Для розв’язання проблем у сфері забезпечення безпеки туристів вбачається необхідним забезпечити:

проведення інвентаризації інфраструктури, призначенням якої є забезпечення безпеки туристів і відпочиваючих на пішохідних, водних, велосипедних, спелеологічних та інших туристичних маршрутах тощо;

створення нових об’єктів туристичної інфраструктури та їхньої мережі, призначенням якої є забезпечення безпеки туристів і відпочиваючих на туристичних маршрутах;

запровадження страхового захисту працівників туристичної галузі;

впровадження в практику діяльності туристичних підприємств розгляд питань забезпечення захисту і безпеки туристів на практичних і науково-практичних семінарах;

встановлення періодичності підвищення кваліфікації для різних категорій працівників галузі туризму;

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристичної галузі;

впровадження проведення періодичних профілактичних заходів спрямованих на підвищення готовності об’єктів туристичної галузі та забезпечення безпеки туристичних груп;

обов’язкове укладання договорів між суб’єктами туристичної діяльності та відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів щодо взаємодії та проведення, у разі необхідності, пошуково – рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт;

удосконалення системи реєстрації туристичних груп відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів;

подальший розвиток аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів та забезпечення їх необхідним спеціальним оснащенням та спорядженням.

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу значно підвищити безпечність подорожей та відпочинку на Сумщині, створити умови для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку туристично-курортного комплексу області, значно підвищити його інвестиційну привабливість, зокрема завдяки створенню сучасної інфраструктури, збереженню та ефективному використанню туристичних ресурсів.

Соціальна ефективність виконання вказаних заходів полягатиме у:

створенні та просуванні на туристичних ринках більш конкурентоспроможного й привабливого, з огляду на питання безпеки, туристичного продукту, здатного задовольнити зростаючі запити і потреби вітчизняних та зарубіжних туристів;

створенні і функціонуванні ефективної системи моніторингу виконання суб'єктами туристичної діяльності вимог чинних нормативних документів з питань безпеки туристичної і екскурсійної діяльності;

ефективному захисті прав і інтересів туристів;

створенні безпечних умов позаміського відпочинку туристів та облаштування місць масових туристичних заходів з врахуванням санітарно-епідеміологічних, пожежних та екологічних вимог;

створення системи реєстрації, обліку і аналізу фактів порушення вимог безпеки та їх врахування у подальшій діяльності;

підготовці фахівців, які відповідатимуть сучасним вимогам щодо забезпечення захисту і безпеки туристів;

створенні та функціонуванні системи надання туристам й екскурсантам необхідної допомоги;

охороні природно-рекреаційних ресурсів;

удосконаленні діючої системи пошуку та рятування туристів та підготовки фахівців.

Економічна ефективність Програми буде забезпечена внаслідок збільшення фінансових надходжень до бюджетів усіх рівнів завдяки зростанню потоків вітчизняних і іноземних туристів та збільшення обсягів туристичного споживання.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Виконання комплексних заходів Програми (додаються) передбачається здійснювати у межах видатків, які передбачаються в обласному бюджеті управління культури і туризму облдержадміністрації, управління міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області та за рахунок коштів бюджетів райдержадміністрацій та міських рад.

Джерелом фінансування заходів стануть також кошти суб’єктів туристичної діяльності, інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, міжнародних фінансових організацій, інших джерел.

Додаток

до Регіональної програми забезпечення захисту та безпеки туристів на 2008-2012 роки

Комплексні заходи

щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2008-2012 роки

Розділ 1.

Організаційно – практичні заходи

  1. Розглядати питання захисту та безпеки туристів на засіданнях Ради по туризму обласної державної адміністрації.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Щорічно, до 01 лютого.

  1. Проводити аналіз стану реалізації Програми забезпечення захисту та безпеки туристів, надавати практичну допомогу в організації цієї роботи та в усуненні виявлених недоліків.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Щорічно, до 01 лютого.

  1. Розглядати факти нещасних випадків, загибелі туристів і скоєні правопорушення у сфері туристичної діяльності та вживати необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Організувати робочі зустрічі з фахівцями провідних туристичних організацій сусідніх областей у сфері забезпечення захисту та безпеки туристів з метою обміну досвідом.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Забезпечити надання своєчасної та оперативної допомоги туристам на території області у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Управління міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради, суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Створити і впровадити систему надання оперативної дорожньої допомоги автотуристам та іншим учасникам дорожнього руху на автомобільних транспортних коридорах України.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області,, районні державні адміністрації та міські ради.

2009 - 2010р.р.

  1. Проводити постійний моніторинг виконання суб'єктами туристичної діяльності заходів щодо забезпечення безпеки туристів під час надання туристичних послуг відповідно до вимог законодавства.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Розробити та здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки туристів у місцях масових туристичних заходів, місцях надання туристичних послуг і послуг тимчасового проживання.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області , районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Запровадити систему збору та аналізу інформації про нещасні випадки з туристами, правопорушення проти туристів.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

2009 р.

  1. Практикувати розгляд питань щодо забезпечення безпеки туристів на нарадах та семінарах з суб'єктами туристичної діяльності.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Забезпечити організацію видачі дозволів фахівцям туристичного супроводу.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації.

2008 – 2009 р.р.

  1. Розробити вимоги з метою забезпечення належної якості туристичних послуг, захисту та безпеки туристів, надання першої медичної допомоги, профілактики інфекційних та паразитарних захворювань. Впровадити відповідну підготовку і підвищення кваліфікації керівників туристичних груп (гідів).

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

2009 р.р.

  1. Забезпечити подальше удосконалення системи обов’язкового укладання договорів між суб’єктами туристичної діяльності та відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів на пошуково- (аварійно-) рятувальне обслуговування та забезпечення охорони туристичних груп і делегацій під час їх перебування на території області підрозділами управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно

Розділ II.

Забезпечення захисту та безпеки іноземних туристів, а також туристів України, які здійснюють подорожі за кордон.

  1. Передбачати в контрактах та угодах між вітчизняними та іноземними суб’єктами туристичної діяльності питання забезпечення захисту та безпеки туристів (українських - за кордоном, іноземних - в Україні).

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації,

суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Забезпечити вітчизняних туристів, які здійснюють подорожі за кордон в обов'язковому порядку: документами, що визначають статус туристів, страховими полісами на медичне страхування та від нещасних випадків, кваліфікованими керівниками груп.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації,

суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Надавати туристам, відповідно до Закону України "Про туризм", повну і об'єктивну інформацію про закони та правила проживання в країні тимчасового перебування, звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації,

суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Забезпечити наявність у туристів (при необхідності) медичних документів про отримання згідно з міжнародними вимогами профілактичних щеплень.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Проводити з вітчизняними та іноземними туристами інструктажі відносно їх прав та обов'язків, виконання митних та прикордонних правил, дій у разі можливих нещасних випадків чи заподіяння їм шкоди.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Надавати інформацію дипломатичним представництвам, консульським установам та туристичним представництвам України за кордоном про випадки затримання, арешту, смерті вітчизняних туристів, заподіяння шкоди їх здоров'ю чи майну.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Розробляти та розповсюджувати серед туристів пам'ятки щодо особливостей перебування: іноземних туристів - на території України, туристів з України - за кордоном.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Обстежувати місця проживання туристів, об'єкти історії, культури і природи, які входять до туристичних маршрутів, з метою забезпечення їх безпеки.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Здійснювати перевезення туристів транспортним засобом при наявності у його власника (орендаря) відповідної ліцензії, договору із туристичним підприємством, підрозділом управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області про охорону.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Інформувати місцеві органи виконавчої влади, органи внутрішніх справ про протиправні дії проти туристів або про такі дії з їхнього боку для прийняття відповідних заходів реагування.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

Розділ III.

Забезпечення на території України безпеки вітчизняних

туристів.

  1. Інформувати органи внутрішніх справ в області, підрозділи управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, про проведення масових туристичних заходів, походів туристичних груп, які потребують особливої уваги.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Готувати матеріали щодо порушення встановлених правил безпеки при проведенні туристсько-спортивних та екскурсійних заходів та надавати відповідну інформацію центральним органам виконавчої влади.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Забезпечити моніторинг виконання суб'єктами туристичної діяльності вимог чинних нормативно-правових документів щодо:

інформування туристів з питань можливої небезпеки під час подорожі, необхідності виконання обов'язкових вимог і запобіжних заходів;

страхового захисту туристів і екскурсантів, а також працівників суб'єктів туристичної діяльності;

попередження щодо виникнення випадків інфекційних та паразитарних захворювань серед туристів, уникнення завезення цих хвороб;

належного оформлення документів, в яких обумовлено питання безпеки (договорів, інструктажів, підтвердження замовлень, тощо), зокрема письмового інформування туристів про санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні виїзду та необхідність проведення профілактичних заходів, а також забезпечення туристів необхідними пам'ятками;

створення безпечних умов у місцях надання туристичних послуг та місцях проживання;

забезпечення туристів і екскурсантів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу;

навчання туристів засобам та прийомам профілактики, попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги;

забезпечення надання оперативної допомоги споживачам, які постраждали під час подорожі; інформування органів виконавчої влади про надзвичайні випадки, в яких опинились туристи, нещасні випадки з туристами у місцях відпочинку в Україні та за кордоном.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління культури і туризму обласної державної адміністрації.

Постійно.

  1. Здійснювати благоустрій та облаштування зон відпочинку у міських та приміських рекреаційних територіях, а також улаштування стоянок туристично-екскурсійного транспорту.

Сумське обласне автотранспортне управління, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Проводити комплексні обстеження туристичних об'єктів, пунктів відстою туристичних поїздів, основних екскурсійних маршрутів, стоянок туристично-екскурсійного транспорту, місць тимчасового проживання та масового відпочинку перед початком туристичного сезону, звернувши основну увагу на пожежні, санітарно-епідеміологічні, технічні та інші вимоги нормативних документів з питань безпеки.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Сумистандартметрологія, районні державні адміністрації та міські ради.

Щорічно.

  1. Забезпечити укладання договорів про охорону громадського порядку в місцях тимчасового проживання туристів, інших туристичних об’єктах, місцях масового відпочинку та проведення масових туристичних заходів.

Суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Забезпечити контроль за організацією і здійсненням перевезень організованих груп дітей автомобільним транспортом відповідно до вимог діючого законодавства.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Сумське обласне автотранспортне управління, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Виготовити та встановити вказівники до основних туристично-екскурсійних об'єктів, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів, державних установ.

Служба автомобільних доріг у Сумській області.

2008 – 2012 р.р.

  1. Забезпечити постійний контроль за дотриманням підприємствами готельного господарства і харчування вимог діючих нормативних документів щодо забезпечення безпеки туристів.

Державне підприємство Сумський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Розробити вимоги і критерії оцінки діяльності квартирних бюро та вимог до приватних квартир, у яких розміщуються туристи.

Державне підприємство Сумський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації.

2009 р.

  1. Визначити та облаштувати місця стоянок приватного та туристичного автотранспорту при в'їзді в туристичні центри та курорти з основних транспортних напрямів та розробити вимоги щодо забезпечення їх функціонування та надання якісних послуг.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, служба автомобільних доріг у Сумській області, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

2008 – 2012 р.р.

  1. Розробити пропозиції щодо визначення місць стоянок чи зупинок туристичного автомобільного транспорту біля основних туристично-екскурсійних об’єктів та їх належного облаштування (з'їзди, дозвільні знаки, вказівники об'єктів, режим стоянки тощо).

Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, служба автомобільних доріг у Сумській області, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

2008 – 2012 р.р.

  1. Забезпечити безпеку туристів при організації зимового відпочинку.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради,

суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

  1. Забезпечити пошук і рятування туристів та екскурсантів на туристично-екскурсійних маршрутах під час виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожують їх життю та здоров’ю.

Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради

Постійно.

  1. Забезпечити проведення профілактичної роботи з попередження та запобігання нещасних випадків серед туристів, згідно вимог діючого законодавства, укладання угоди з відповідними підрозділами.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради суб’єкти туристичної діяльності.

Постійно.

Розділ IV

Навчання і поширення досвіду з питань забезпечення захисту та

безпеки туристів.

  1. Забезпечити проведення навчання керівників підприємств туристичної галузі з питань забезпечення захисту та безпеки туристів.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Проводити підготовку та перепідготовку кадрів центральних і місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму, недержавних рятувальних формувань, керівників суб'єктів туристичної діяльності з питань організації аварійно рятувальних робіт туристично-спортивної специфіки.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Налагоджувати співробітництво із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями з питань забезпечення захисту прав туристів.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Приймати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, навчально-тренувальних зборах, навчаннях з питань захисту та безпеки туристів.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Забезпечити організацію та проведення науково-методичних та науково-практичних семінарів, нарад і конференцій з питань організації туристичної діяльності і питань безпеки.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Щорічно.

Розділ V.

Інформаційне забезпечення.

  1. Забезпечити інформування громадян України, які збираються подорожувати щодо можливої загрози для безпеки туристів в іноземних країнах їх перебування.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.

  1. Надавати інформацію до управління культури і туризму обласної державної адміністрації відносно скоєних проти туристів злочинів та про нещасні випадки, які з ними відбулися.

Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради, суб’єкти туристичної діяльності.

Щопівріччя.

  1. Організувати в пресі, на радіо та телебаченні публікації і виступи з питань безпеки туристів, захисту їх майна та прав.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, управління преси та інформації обласної державної адміністрації, Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Сумській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області, районні державні адміністрації та міські ради.

Постійно.Скачать документ

Похожие документы:

 1. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 2. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 3. Програма економічного І соціального розвитку лубенського району на 2011 рік

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Лубенського району на 2011 рік (далі – програма) розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Закону України “Про
 4. Програма економічного І соціального розвитку сумської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки

  Документ
  Додаток 1.2. Перелік заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій, що передбачені районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад для реалізації у 2012 році
 5. Програма економічного І соціального розвитку конотопського району на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки

  Документ
  Проект Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки (далі – Програма) розроблено управлінням економіки Конотопської районної державної адміністрації разом

Другие похожие документы..