Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
А. И. Деникин более всего известен как "белый генерал", едва не победивший большевиков в 1919 г. Менее известен он как полководец русской а...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми дослідження. Проблема державного суверенітету завжди була актуальною, але після проголошення незалежності України вона повстала на ...полностью>>
'Документ'
- область профессиональной деятельности – агрономические исследования и разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и произв...полностью>>
'Документ'
Web-система СумДУ є потужною інформаційно-комунікаційною системою, що складається з більше 40-а web-сайтів (із загальною кількістю web-сторінок — 150 ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua


Від 16.01. 20121/9-28

На ___________від _________

Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Про організацію і проведення

науково-практичних конференцій

та семінарів молодих учених і

студентів у 2012 році

Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2012 рік.

Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, відділ організації наукової та творчої роботи студентів.

Додаток: План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2012 рік на 69 стор.

Перший заступник Міністра

Є.М. Суліма

Дорошенко Т.М.

248-19-21

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


Є. М. Суліма

16 січня 2012 р.

П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів у 2012 році

п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

Міжнародні конференції

1

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 117-А,

т./факс: (06153) 6-44-01

Січень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Італія, Грузія, Латвія

2

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т.:(056) 760-93-54, (067) 75-85-447,

е-mail: onti_dnu@

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа Мітвайда , Університет

прикладних наук ( Німеччина)

Російська Федерація, Німеччина, Франція, Грузія, Болгарія

3

Дитинство. Освіта. Соціум. Психологічна та соціально-правова підтримка дитинства

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ вул. Автозаводська, 47,

т.: (044) 463-92-10, 426-96-07

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Московський міський педагогічний університет, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Вільнюський педагогічний університет

Російська Федерація, Литва, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

4

Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 300-27-68

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Ізраїль, Канада

5

Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-18-31дод. 3-47, 758-77-10

дод. 4-38,e-mail: kafis@hneu.edu.ua

Лютий

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Представництво «Microsoft Україна», Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ-директорів України,

АТ«СПАЕРОплюс», Університет ЛІОН 2 ім. Люмُ єоа

Франція, США, Австрія

6

Актуальні проблеми реформування економіки України в умовах євроінтеграції

Чернівецький торговельно-економічний інститут

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7,

т.: (0372) 52-24-24, 52-21-22

Лютий

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут регіональних досліджень НАН України, Волинський інститут економіки і менеджменту, Вища школа регіональної економіки та туризму (Польща), Школа економіки та менеджменту у сфері громадського адміністрування (Словацька Республіка), Красноярський державний торговельно-економічний інститут (Російська Федерація)

7

Інтернет-конференція

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнарод­них відносин та світового політичного процесу»

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129,

т.: (0629) 52-99-47

Лютий

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Польща, Болгарія

8

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет, Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, Егейський університет

Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина

9

Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348

Лютий

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Німеччина, Азербайджан, Вірменія, США, Велика Британія, Іспанія

10

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 258-25-55, 258-23-88, 258-25-19

Лютий

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Варшавський технологічний університет, Вроцлавський технічний університет, Військова технічна академія

Польща, Російська Федерація, Чехія, Німеччина, США

1

2

3

4

5

6

11

Лінгвістичні студії молодих дослідників пам’яті академіка К.Ф.Шульжука

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,

т.: (0362) 26-17-79, 050-6655294,

сайт: www.rshu.edu.ua

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Університет ім. Ф. Галацького (Чеська Республіка), Бельський державний університет ім.. Алеку Руссо(Молдова), Будапешський університет ім.. Етвеша Лорана (Угорщина), Ягелонський університет (Польща), Мінський державний лінгвістичний університет (Республіка Білорусь)

12

Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод­ного права та його вплив на становлення сучасного світу

Київський університет права Національної академії наук України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебрецен­ський університет (Угорська Республіка), Нішський універси­тет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин, Академічне товариство

ім.М. Балудянського (Словацька Республіка)

13

Динаміка популяції птахів

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. Татарська, 1,

т.: (03849) 2-54-42,097-6955946

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державний природознавчий музей НАН України, Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Саратовський державний університет, Орнітологічне товариство Республіки Білорусь

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

14

Молоді науковці- аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25,

т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,

е-mail: info@dsau.dp.ua

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь

15

Європейська модель розвитку держави: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 157,

т.: (062) 305-01-80

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ростовський державний будівельний університет, Самарський державний університет, Хельсинська школа економіки, Академія економічних наук Республіки Молдова, Луганський національний аграрний університет, Донецький інститут залізничного транспорту, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Російська Федерація, Латвія, Республіка Молдова, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія

16

Посткризовий розвиток світової економіки

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)

Російська Федерація, Казахстан, Греція, Болгарія, Італія

1

2

3

4

5

6

17

Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а

т.: (0629) 52-82-43,

e-mail: Konf2012getp@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міжнародна юридична асоціація

Російська Федерація, Вірменія, Кіпр, Республіка Білорусь, Греція, Казахстан

18

Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25,

т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: info@dsau.dp.ua

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь

19

Інтернет-конференція

«Актуальні проблеми славістики»

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а

т.: (0629) 52-86-74

Березень

125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Польща, Болгарія

20

Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 78-55-66, 78-99-53

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНУ, Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь), Вища школа готельного господарства і громадського харчування(Польща), Вища школа Східно Вестфалія-Ліппе (Німеччина), Вища школа логістики (Чехія), Вища школа менеджменту (Іспанія), Вроцлавський економічний університет (Польща), Інститут регіональних досліджень НАН України, Університет банківської справи Національного банку України, Рівненський державний гуманітарний університет

21

Теоретичні та практичні підходи у вирішенні проб­лем ветеринарної меди­­цини та якості і безпеки продукції тваринництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-82-31

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Агроходинг «Мрія»

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Російська Федерація, Голландія

22

Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-36-01

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Мінський державний університет, Гарвардський університет (США), Університет інформатики, комп’ютерного дизайну(Німеччина),

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

23

Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, 095-774-10-70,

e-mail: resh.iryna @

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь, Казахстан

1

2

3

4

5

6

24

Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ столітті

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: 050-289-56-03,

e-mail: kaf.perevoda @

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Грузія, Республіка Білорусь, Казахстан

25

Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку

Національний університет державної податкової служби України

08201 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 5-75-71, 6-27-88

e-mail: conf_finance@

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія фінансів м Варшави, Університет Анже, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Економічний університет Варна

Російська Федерація, Польща, Франція, Республіка Білорусь

26

Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,

т.: (0372) 55-38-03

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько­вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія), Могильовський державний університет продовольства (Республіка Білорусь), Вища школа соціальних та технічних наук (Польща), Інститут Еврика (Болгарія)

27

Світ соціальних комунікацій

Київський міжнародний університет

03179, м. Київ, вул. Львівська, 49,

т.: (044) 424-64-88

Березень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет, Інститут мовознавства Російської академії наук, Силезька політехніка, Силезький університет, Нішський університет

Російська Федерація, Польща, Сербія, Німеччина, Італія, Казахстан

28

Молода спортивна наука України

Львівський державний університет

фізичної культури

79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11,

т.: (032) 272-68-00,

e-mail:aspirant@ldufk.edu.ua

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

29

Методологія досліджень молодіжного медійного контенту Методологія досліджень молодіжного медійного контенту

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,

тел.: 481-44-01, 483-19-59, 481-44-45,

е-mаіl: journ_depscience@univ.kiev.ua).

Березень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Польща, Литва

30

Філософія: нове покоління. Взаємозв’язок і взаємо­впливи філософії та освіти

Національний університет „Києво-Могилян­ська академія”

04070, м. Київ, вул. Волоська, 10,

т.: (044) 425-60-11

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Канада, Польща

1

2

3

4

5

6

31

Здоров’я, освіта, наука, здоров’я та самореалізація молоді

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк,

пр. Волі, 13,

т.: (0332)24-90-01, 24-89-57, 067-648-53-11

Березень

70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рівненський інститут Вищого навчального закладу «ВМУРоЛ Україна»

Польща, Республіка Білорусь, США

32

Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,

т.:(0372) 50-20-53, (050) 602-08-91

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Науково-дослідний інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень

Російська Федерація, Румунія, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Литва

33

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87

Березень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан

34

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-44

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата

Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь

35

Практична психологія у сучасному вимірі

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 31-24-74

Березень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Товариство незалежних експертів, Севастопольський міський гуманітарний університет

Російська Федерація , Литва, Велика Британія, Республіка Білорусь

36

Між культурна комунікація та нова сутність глобального світу

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-69-70,

e-mail:cafedramkia.ntuhpi@

Березень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна, Національний університет цивільного захисту України

Російська Федерація, Німеччина, США, Велика Британія, Польща

37

Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652) 60-25-75, e-mail:confa@

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

38

Шевченківська весна. Сучасний розвиток науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 14А,

тел.: 239-32-20, (095) 081-73-60,

е-mail: e.vezelev@).

Березень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь , Молдова , Вірменія , Грузія

39

Інформаційні технології в поліграфічній галузі

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща

1

2

3

4

5

6

40

Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованої економіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 778-32-17

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський державний університет імені Янки Купали,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет»

Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Грузія, Литва

41

Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі

Академія митної служби України

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 2/4,

т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Шанхайський митний коледж, Міністерство фінансів Грузії, Російська митна академія, Державний митний комітет Азербайджанської Республіки, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі

Російська Федерація, Китай, Німеччина, Грузія, Польща, Азербайджан

42

Регіональні екологічні проблеми, науково- методичні і прикладні аспекти їх вирішення

Одеський державний екологічний університет

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

т.: (0482) 35-73-71, 785-27-16

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство екології і природних ресурсів України, Південний науковий центр НАН України, Одеська філія Інституту біології південних морів НАН України, Український науковий центр екології моря Міністерства екології і природних ресурсів України, Білоруський державний університет , Брянський державний університет, Міжнародний державний екологічний університет м. А.Д. Сахарова

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Румунія, Російська Федерація, Угорщина

43

Соціологія і (пост) сучасність

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-52-37, факс: (057) 714-14-08,

e-mail: kafedra91r@

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

44

Технічний прогрес в аграрно-промисловому комплексі

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-86-40

Березень

325

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Російська Федерація, Ірак, Молдова, Естонія, Казахстан, Республіка Білорусь, Латвія, Литва, Польща

45

Технічне забезпечення інноваційних технологій в аграрно-промисловому комплексі

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-79-22

Березень

125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

46

Інтернет-конференція

«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкуренто­спроможності підприємств»

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-13-50

Березень

345

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський економічний університет імені Г.В.Плеханова, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпро­петровський регіональ­ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата, Ганноверський університет імені Г.В.Лейбница, Бухарестський економічний університет

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Румунія

47

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-11-47, 3-60-00,

e-mail:ieesu@kdu.edu.ua

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго­менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Дніпродзержинський державний технічний університет, Білоруський національний технічний університет, Брестський національний технічний університет, Сілезький технічний університет, Технічний університет Кошице

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Словенія, Чехія, Словаччина

48

Стан, досягнення, перспективи розвитку збагачення корисних копалин

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-78-31

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ – ФГУП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Індія, Польща, Німеччина, Туреччина, Чехія

49

Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 47-70-51, 41-71-73,

e-mail: tmtl_snu@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Луганська обласна державна адміні-страція, ПАТ НВЦ «Трансмаш»

Російська Федерація, Польща, Болгарія, Кувейт, Татарстан

50

Біомедична інженерія і технологія

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Янгеля, 16/2, корп. № 24

ауд. 402 - 410, т.: (044) 406-85-74

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська асоціація молодих науковців

Швейцарія, Чехія, Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

51

Інтернет-конференція

«Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів»

Буковинська державна фінансова академія

58000, м. Чернівці, вул. М. Штерна, 1,

т.: (0372) 52-36-97, 55-38-26,

e-mail: naukviddil@

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка,Університет імені Григола Робакідзе, Університет Рієки, Університет чел Маре, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління»

Грузія, Румунія, Хорватія, Молдова, Польща

52

Географічні дослідження: історія, тенденції, перспективи

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-60, 707-55-60, 068601-41-06

e-mail: yulya_prasul@

Квітень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан

53

Молодь і поступ біології

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Грушевського, 4,

т.: (032) 239-41-53

Квітень

350

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Молдова, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Угорщина, Латвія, Литва

54

Транспортні системи, автомобілі та дорожнє будівництво: інновації та їх впровадження

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 707-37-21

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Італія, Німеччина, Молдова

55

Проблеми енергозбере­ження і механізації в гірничо-металургійному комплексі

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-06-33

Квітень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ – ФГУП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Російська Федерація, Марокко, Республіка Білорусь, Казахстан

56

Політ. Сучасні проблеми науки

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://polit.nau.edu.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна вища школа професіоналів у Хелмі (Польща), Нанчангський авіаційний університет,Пекінський технологічний університет (Китай), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» (Казахстан)

57

Квалілогія книги. Проблеми забезпечення якості друкова­них видань і паковань

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща

1

2

3

4

5

6

58

Інноваційні процеси економічного і соціально - культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Шевченка, 9,

т.: (0352) 43-52-41

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет McGill (Канада), Університет прикладних наук (Австрія), Вищий інститут міжнародної комерції (Франція), Університет INHOLLAND (Нідерланди), Орхуська школа бізнесу (Данія)

Польща, Данія, Нідерланди, Канада, США, Австрія, Індія, Франція

59

Регіон - 2012:суспільно-географічні аспекти

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-52-74,

e-mail: konfreregion@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

60

Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки і природокористування

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-34-85

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вища школа підприємництва та управління( Польща), Технічний університет, Фірма «Євроексперт» (Болгарія), Державна академія водного транспорту (Російська Федерація), Рівненська міська молодіжна громадська організація «Маркетинг-центр «Менеджер»

61

Закарпатські правові читан­ня. Теорія та історія держа­ви і права

Закарпатський державний університет

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,

т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України, Дебреценський університет(Угорщина), Академічне товариство імені М. Балудянського (Словаччина), Ліга студентів Асоціації правників України

Угорщина, Словаччина, Російська Федерація, Угорщина, Румунія, Республіка Білорусь, Польща

62

Економіко-математичне мо­де­лювання і його застосува­ння в науці та промисловості

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 409-08-36

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький економічний інститут КНЕУ, ГЗК «Укрмеханобр», «Укрексімбанк»,

ВАТ «Марганецький збагачувальний комбінат», ВАТ «ІнГЗК»

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Польща, Туреччина, Чехія

63

Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

98635, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13,

Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», вул. Халтуріна 14, т.: 050677999

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Лінк Кампус Університету Мальти, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти «Барановичський державний університет» (Республіка Білорусь)

64

Молодь та олімпійський рух

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури,1,

т.: (044) 287-64-05

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія наук, Олімпійська академія України, Міжнародна асоціація університетів фізичної культури і спорту

Російська Федерація, Молдова, Узбекистан, Республіка Білорусь, Ірак, Йорданія, Казахстан

1

2

3

4

5

6

65

Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології і фармації

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

83003, м. Донецьк, пр Ілліча, 16,

т.: (062) 295-91-43

Квітень

500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вармінсько - Мазурський університет в Ольштині, Люблінський медичний університет, Варшавський медичний університет, Віденський медичний університет

Польща, Австрія, Індія

66

Фінансові ринки та корпоративні структури: глобалізація в умовах кризи

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

40030, м. Суми, вул. Петропавловська, 57,

т.: (0542) 61-99-42

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Університет Пассау (Німеччина), Школа економіки та політичних наук (Великобританія), Університет економіки (Чехія)

67

Україна і світ:гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

факс:707-63-71

е-mail: romanovskiy_khpi@

Квітень

500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія педагогічних наук України, Белгородський державний університет, Білоруський державний університет, Петрошанський університет, Варненський, Ченстоховська вища педагогічна школа, Лионська вища технічна школа

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Румунія, Болгарія, Іспанія, Польща, Франція

68

Людина і космос

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 760-94-62, 760-93-54,

е-mail: onti_dnu@

Квітень

450

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”, Інститут технічної механіки НАН України, Євразійський національний університет ім. Л. Гумільова

Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь, Туреччина, Бразилія

69

Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 744-32-24, 760-93-54,

е-mail: onti_dnu@

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Ташкенський державний економічний університет, Білоруський

державний економічний університет, Дніпропетровська облдержадміністрація, Альянс Франсез

Російська Федерація, Таджикистан, Казахстан, Республіка Білорусь, Франція

70

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061) 228-7-13

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація, Запорізька державна податкова адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Бєлгородський державний університет, Білоруський державний університет споживчої кооперації, Вармінсько-Мазурський університет,Економічний університет у Катовіцах,

Російська Федерація, Латвія, Молдова, Польща, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

71

Викладач- студент: нові форми взаємодії, сучасні принципи взаємовідносин

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,

т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88,

e-mail: nio@nua.kharkov.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського регіону, Інститут вищої освіти Нацыональноъ академыъ педагогічних наук України, Фатих університет (Туреччина), Крістіанштадський університет (Швеція), Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів, Краківська академія ім. Анджея Моджевського

Швеція, Туреччина, Казахстан,Туркменістан, Чехія, США, Естонія, Російська Федерація

72

Наукові дослідження молоді-вирішенню проблем європейської інтеграції

Харківський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України

61024, м. Харків, пр. Перемоги, 55,

т.: (059) 338-59-01, (044)425-96-11,

e-mail: samorodov @khibs.edu.ua

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України, Поліський державний університет, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, Міжнародна Балтійська академія, Краківський економічний університет, Міжнародний банківський інститут, Вища школа Бундесбанку

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь, Латвія

73

Освіта та економіка: у пошуках діалогу

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.:(097) 732-09-52

Квітень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеський державний економічний університет, Посольство Литовської Республіки

Російська Федерація, Молдова,Чехія, Республіка Білорусь, Китай, Татарстан

74

Журналістика і глобальний розвиток соціальних комунікацій

ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»

43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,

т.: (0332) 72-94-49

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна спілка журналістів України

Волинська обласна державна телерадіокомпанія, Товариство польської культури імені Єви Фелінської, Люблінський університет Марії Складовської-Кюрі, Луцька міська рада, Ягеллонський університет

Республіка Білорусь , Російська Федерація, Польща, США

75

Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,

86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т.: (062) 300-29-38

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька облдержадміністрація, Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, Технічний університет Брно (Чехія), Азербайджанський університет архітектури та будівництва, Ростовський державний будівельний університет, Державна академія житлово-комунального господарства, Громадська організація «Агенція розвитку бізнесу»,

Громадська організація «Співвласник»

Російська Федерація, Чехія, Азербайджан, Німеччина, США, Франція, Словацька Республіка,Польща

1

2

3

4

5

6

76

Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки

ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»

43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,

т.: (0332) 72-94-49

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська торгово-промислова палата, Волинська спілка економістів, Луцька міська рада, Корпус Миру (США)

Республіка Білорусь , Російська Федерація, Польща, США

77

Сучасні проблеми водного господарства і гідромеліорацій

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-34-85

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Московський державний університет природооблаштування, Волгоградська державна сільськогосподарська академія, Новочеркаська державна міліоративна академія, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Бреський державний технічний університет , Дніпропет­ровський державний аграрний університет, Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Херсонський державний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури

78

Національне та інтернаціональне в

політкультурному просторі

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis _kstuca@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Департамент з гуманітарних питань та управління освіти Харківської міської ради, Російське національно-культурне товариство

Російська Федерація, Молдова, Азербайджан, Китай, Туркменістан, Марокко

79

Наука і вища освіта

Класичний приватний університет

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,

70-б,

т./факс: (061) 701-90-08

Квітень

1500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Інститут підприємницької діяльності, університет Хазарського, Тбіліський університет імені Д. Агмашенебелі, Гуманітарна академія ім.О. Гештора

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Грузія

80

Будівлі та конструкції

із застосуванням нових матеріалів та технологій

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,

86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т.: (062) 300-29-38

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації,

Вільнюський технічний університет Гедемінаса (Литва), Ростовський державний будівельний університет (Російська Федерація), Московський державний будівельний універ­ситет, Празький технічний університет (Чехія)

Російська Федерація, Чехія, Литва, Республіка Білорусь, Польща

81

Молодь- медицині майбутнього

Одеський національний медичний університет

65026, м. Одеса, Валіховський пров., 2,

т.: (048)723-54-58

Квітень

450

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Молдова, Грузія, Єгипет

1

2

3

4

5

6

82

Проблеми формування і розвитку громадського суспільства: погляд молоді

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 03680, м. Київ, Велика окружна дорога, 3,

т.: (044) 522-49-40, 526-24-52, 526-11-34

Квітень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Федерація професійних спілок України і Міжнародної асоціації навчальних та наукових закладів з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина

83

Студентська наука – колійному господарству України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Варшавська політехніка , Сілезький технологічний університет транспорту, Університет транспортної інфраструктури (Німеччина), Технологічний університет (Чехія), Східний науковий центр транспортної академії України

Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Російська Федерація

84

Актуальні проблеми сучасної психології

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Фонтанська дорога, 4,

т.:(048) 723-40-98

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеський науково-інформаційний центр євроатлантичної співпраці

Російська Федерація, Молдова, Латвія, Республіка Білорусь

85

Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-09-23, borshevskiy@, const@mine.dgtu.donetsk.ua

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

м.Київ, вул. Борщагівська, 115,

т.: (044) 406- 82- 28, 454 -91- 77,

e-mail: geobud@kiev.ua,

viktoria0203@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ДКХ «Спецшахтобуріння», ШСК «Донецькшахтопрохідка»

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина, Словенія, Естонія, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Польща

86

Планета - наш дім

Донбаський державний технічний університет

94204, м. Алчевськ, Луганської обл., пр-т Леніна, 16,

т.: (06442) 2-68-87, 2-31-23

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганське обласне управління охорони природи, НДПКІ «Параметр», Алчевський міський центр моніторингу навколишнього середовища

Польща, Російська Федерація, Швейцарія, США, Німеччина, Ангола, Ізраїль, Іран, Вірменія, Казахстан

87

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 289-60-00

Квітень

750

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Одеська національна академія харчових технологій

Польща, Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь

88

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-07-95

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Італія, Німеччина, Чехія, Польща

1

2

3

4

5

6

89

Україна - Європейський Союз: нові можливості для економічного зростання

Київський університет ринкових відносин 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б,

т.: (044) 553-66-07, 553-65-79

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український союз промисловців і підприємців, Московський університет економіки, статистики та інформатики, Феодосійська фінансово-економічна академія

Російська Федерація, Велика Британія Німеччина, Франція, Республіка Білорусь

90

Сучасний менеджмент в соціально-економічних системах та освіті

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Н.Левицького, 1,

т.: (0472) 4-72-00

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кемеровський державний університет, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Університет Кентуккі, Вармінсько—Мазурський університет, Католицький університет, Польська вища школа підприємництва і соціальних наук

Російська Федерація, Польща, Франція, США, Республіка Білорусь

91

Технологія -2012. Технологія органічних речовин та палива

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

93400, м. Сєвєродонецьк,

пр-т Радянський, 59-а,

т.: (06452) 4-40-97, факс: 4-03-42,

email: sti@sti.lg.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ЗАТ «Азот», Білоруський політехнічний інститут,

Московський хіміко-технологічний інститут

ім. Д.І. Менделєєва, Новочеркаський політехнічний інститут

Російська Федерація, Польща, Узбекистан, Республіка Білорусь

92

Сучасні аспекти медицини і фармації

Запорізький державний медичний університет»

69035, м. Запоріжжя,

пр-т. Маяковського, 26,

т.: (061) 224-64-70, (0612) 34-27-41

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство охорони здоров’я України

Російська Федерація, Казахстан, Польща, Республіка Білорусь

93

Управління, автоматизація і довколишнє середовище

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь,

вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 43-51-30

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України, Технічний Університет-Варна (Болгарія), Академія Подляська в Седліцах (Польща), Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф.Устінова (Російська Федерація), Догус університет (Туреччина), Інститут проблем управління

ім. В.А.Трапезнікова РАН (Російська Федерація), Інститут проблем інформатики РАН (Російська Федерація)

94

Сучасні проблеми гумані­тарної науки і практики: філософський, психологіч­ний та соціальний виміри

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 50-05-61

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут психології ім. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, Луганська обласна державна адміністрація

Російська Федерація, Китай, Польща, Чехія

95

Тенденції формування якісно нових параметрів міжнародних економічних відносин

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,

т.:(0372) 58-47-20, (050) 602-08-91

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Буковинський центр економічної освіти підприємництва,

Студентське наукове товариство

Російська Федерація, Румунія, Польща, Республіка Білорусь,

Молдова

1

2

3

4

5

6

96

Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку фінансової системи країн Європейського простору

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

61003, м. Харків, пров. Плетньовський., 5,

т./факс.: (057) 731-26-87

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Коледж імені Короля Сигізмунда, Курський інститут менеджменту економікиі бізнесу, мінський інститут управління Вища школа фінансів та бізнесу. Каунаський технологічний університет, Полоцький державний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь,Угорщина, Литва Польща, Латвія

97

Математичні методи в

механіці, економіці, екології

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 43-50-01

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Національний тех-нічний університет України «КПІ», Одеський національний універ­ситет ім. І.І. Мечнікова , Білоруський національний технічний університет, Інститут механіки і сейсмостійкості споруд

ім. М.Т. В.Уразбаєва (Узбекистан ), Вільнюський університет

ім. Р. Гедімінаса (Литва),Московський державний університет шляхів сполучення (Російська Федерація),Державний архітектурно-будівельний університет (Російська Федерація)

98

Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська 11,

т.: (03822) 2-51-57,

е:mail lubohinets@

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Поволжський державний університет сервісу (Російська Федерація), ДОЗ ВПО Московської області “Корольовський інститут управління, економіки і соціології”

Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Німеччина, Республіка Білорусь

99

Актуальні проблеми комп’ютерних технологій

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11,

т. /факс: (03822) 251-08,

е:mail apkt@, ludtim@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшки (Польща), Західно-Чеський університет (Чехія), Пензенський державний університет архітектури і будівництва (Російська Федерація),Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Класичний приватний університет

Російська Федерація, Польща, Чехія

100

Героїчні сторінки подвигів молодогвардійців

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: 050-367-37-22, e-mail: stori_ukraina@i.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська обласна державна адміністрація, Краснодонський

музей «Молода гвардія»

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

101

Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

тел.: (044) 239-31-64,

e-mail: psy-univ@)

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Швеція

1

2

3

4

5

6

102

Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації та безпеки продовольства

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-80-86

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, ВМУРЛ

«Україна», Люблінська політехніка, Білостоцька політехніка

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Китай, В’єтнам, Узбекистан,Німеччина, Казахстан

103

Актуальні питання державотворення в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська 60,

тел.: 239-31-86, 239-34-94,

e-mail: programmis@i.ua)

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Польща, Сербія, Хорватія

104

Астрономія та фізика космосу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2, корп. 1, т.: (044) 526-44-57, факс: (044) 526-45-07,

e-mail: ysc.kyiv@)

Квітень

120

Польща, Франція, Єгипет, Латвія, Фінляндія, Німеччина, Швеція, Японія, Румунія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, США, Російська Федерація, Лівія, Китай, Словаччина, Хорватія, Італія, Велика Британія

105

Сучасний світ: нові можливості та перспективи

Чернігівська філія Київського славістичного університету

м. Чернігів вул. Гагаріна, 24,

т.: (0462) 62-49-44

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Чехія

106

Інтернет - конференція

«Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 27-63-75,

e-mail:innakeda@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південно-східний Міссурійський університет, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини, Міжнародна школа бізнесу, Бєлгородський державний університет

Голландія, США, Російська Федерація, Республіка Білорусь

107

Інтернет- конференція «Національні культури: унікальне місце в світовій інтеграції»

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький вул.Інститутська,11,

т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,

e-mail: dimrumz@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, США, Японія, Ізраїль

108

Середньовічні старожитності Центрально- Східної Європи

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

т.: (0462) 77-42-96

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут археології Національної академії наук України, Гомельсь­кий державний університет ім. Ф.Скорини, Брянський державний університет, Славістичне відділення Торонського університету

Російська Федерація, Велика Британія, Республіка Білорусь, Польща, Канада

109

Україна в етнокультурному вимірі століть

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ вул. Освіти, 6,

т.: (044) 245-41-66

Квітень

115

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Московський міський педагогічний університет, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Вільнюський педагогічний університет

Польща, Литва, Словаччина, Болгарія

1

2

3

4

5

6

110

Інформатика-2012.

Інформаційні процеси і технології

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 43-51-00, (067) 1594399

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Донецький національний технічний університет, Луцький державний технічний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський національний політехнічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет Сумський державний університет, Запорізький національний технічний університет, Московський державний технологічний університет, Іжевський державний технічний університет, Азербайджанська державна нафтова академія , Інститут технічної інформатики, Грузинський університет імені Святого Андрія Первозванного

Російська Федерація, Азербайджан, Швейцарія, Грузія

111

Аналітика міжнародних відносин

Київський міжнародний університет

03179, м. Київ, вул. Львівська, 49,

т.: (044) 424-64-88

Квітень

240

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Ужгородський національний університет, Хмельницький національний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом

Російська Федерація, Південна Корея, Республіка Білорусь, Азербайджан, Нігерія, Німеччина, Узбекистан

112

Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8,

т.: (0522) 39-04-95, 55-50-18

Квітень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут економіки промисловості НАН України, Головне управління економіки Кіровоградської облдержадміністрації, Ліможський університет, Університет Оснабрюк, Товариство європейських студій, Благодійна організація «Happy Days Service», Компанія GS Obstplantage Sche­mmel, Міжнародна організація VIA Vrijwillige Internationalle Aktie

Російська Федерація, Франція, Польща, Німеччина

113

Новітні технології в медицині

Буковинський державний медичний університет

58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,

т.: (0372) 52-53-42

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Румунія, Республіка Білорусь, Молдова, Німеччина, Польща

114

Теоретична та експериментальна фізика „ЕВРИКА-2012”

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50,

т.: (032) 239-41-12

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Румунія, Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

1

2

3

4

5

6

115

Розвиток економіки України в умовах активізації євро інтеграційних процесів

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79005, м. Львів, проспект Свободи, 18,

т.: (032) 239-41-69, 272-36-55

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Румунія, Словаччина, США, Республіка Білорусь, Польща

116

Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 55-00-77

Квітень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Політехніка Люблінськая (Польща, Силезький технічний університет (Польща), Державний інженерний університет Вірменії, Технічний університет (Болгарія), Самарський технічний університет (Росія), Волгоградський політехнічний університет, Білоруський державний технічний університет (Білорусія)

117

Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, т.: (05366) 3-62-17, 3-60-00,

e-mail:v-nik@polytech.poltava.ua

Квітень

510

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Вітебський державний університет імені П.М. Машерова, Муромський інститут, Університет імені Матея Бела, Народна академія імені Яна Гуса, Технічний державний університет шляхів сполучення (Китай)

Російська Федерація, Китай, Республіка Білорусь, Чехія, Словаччина

118

Актуальні проблеми сучасної медичної психології

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Польща, Республіка Білорусь

119

Економіка для екології

Сумський державний університет

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

т.: (0542) 68-77-39, 095-588-13-81

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Чехія, Танзанія, Польща, Республіка Білорусь, Туркменістан, Канада, Нігерія, Болгарія

120

Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (03322) 4-98-57

Травень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація

121

Земельна реформа та формування ринку землі в Україні

Луганський національний аграрний університет

91008, м. Луганськ,

т.: (0642)96-71-90, 96-71-07,

e-mail: info@lnau.lg,ua

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Луганська, Донецька облдержадміністрації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Академія економічних наук України, Санкт - Петербурзький державний університет, Кубанський державний аграрний університет

Йорданія, Словакія, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

122

Захист інформації і безпека інформаційних систем

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 235-74-77, (067) 3408955

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут прикладних проблем механіки і математики

ім. Я.С. Підстригача Національної академії наук України

Польща, Російська Федерація, Німеччина, Словаччина, Чехія

1

2

3

4

5

6

123

Кирило - Мефодіївська спадщина. Матеріальна та духовна культура болгар України

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, т.: (048) 725-24-88

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнський центр болгарської культури

Російська Федерація, Болгарія, Польща

124

Інженер ІІІ тисячоліття

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Східний науковий центр Транспортної академії України, Університет Ланьчжоу (Китай), Будапештський університет технології і економіки (Угорщина), Політехнічний університет у Валенсії, Університет Гумбольта

Російська Федерація, Іордан, Туркменістан, Китай, Конго

125

Наука, освіта, суспільство очима молодих

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,

т.: (0362) 26-65-94, 067-362-64-28,

e-mail: batyshkina@

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Чеська Республіка

126

Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво

Волинський національний університет імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (0332) 24-92-72, 72-01-24

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Волинська облдержадміністрація, Консульство Республіки Польщі

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Молдова, Грузія, Таіланд

127

Екологічний інтелект

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровське відділення Національного екологічного центру України, Університет Ланьчжоу (Китай), Гомельський інститут інжене­рів транспорту (Республіка Білорусь), Дрезденський технічний університет (Німеччина), Йорданський університет

Російська Федерація

128

Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79002, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14,

т.: (032) 274-00-80

Травень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Угорщина, Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Латвія

129

Слов’янська культура та писемність: минуле та сучасність

Закарпатська філія Київського славістичного університету

88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1,

т.: (03122) 66-06-99

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації

Російська Федерація, Польща, Словапччина, Болгарія, Чехія

130

Маркшейдерське забезпечення геотехнологій

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса ,19, т.: (0562) 46-90-14

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Болгарія, Польща, Російська Федерація, Казахстан

131

Соціально-психологічні проблеми розвитку особистості у сучасному суспільстві

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету

54008, м. Миколаїв вул. Логовенка, 2,

т.: (0512) 24-70-23,

e-mail: garuda-nik@

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоеко­но­мічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації

Російська Федерація, Польща, США, Болгарія, Сербія

1

2

3

4

5

6

132

Маркетинг у третьому тисячолітті

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.: (0622) 95-34-86

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Економічний університет Варни (Болгарія), Українська асоціація маркетингу

Палестина, Йорданія, США, Туреччина, Сирія, Бахрейн, Венесуела, Мексика, Бразилія, Нова Зеландія, Індонезія, Словаччина, Болгарія, Російська Федерація

133

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-84-31,

e-mail: kafedra- oaia@

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік»

Російська Федерація, Польща, Молдова

134

Прикладна фізика. Наукові досягнення та прикладні розробки у галузях прикладної фізики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 4г,

факс: (044) 521-35-90,

e-mail: chipa@univ.kiev.ua, avn@univ.kiev.ua).

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Франція, Німеччина, Австрія

135

Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір

Мелітопольський інститут державного

та муніципального управління Класичного приватного університету

72311, Запорізька обл., м. Мелітополь,

Каховське шосе, 8/2,

т./факс: (0619) 43-04-09,

е-mail: nauka_migmu @

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Республіка Білорусь), Класичний приватний університет, Жешувський університет, Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича (Польща), Саранський кооперативний інститут РУК (Російська Федерація), Регіональний університет (Королівство Норвегія)

136

Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-98-16

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Російська Федерація, США, Республіка Білорусь

137

Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 304-80-96, 337-66-09

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина

138

Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку виробничої сфери

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-09-25

Травень

200

Міністерство освіти і науки , молоді та спорту Україна,

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Польща

139

Рекультивація складних техноекосистем в новому тисячолітті: ноосфер ний аспект

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25, т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: info@dsau.dp.ua

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Російська Федерація, Німеччина, Іспанія

1

2

3

4

5

6

140

Прогресивна техніка і технологія - 2012

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37

т.: (044) ) 406-82-54, 406- 84 -64,

e-mail: seminska@kpi.ua

Червень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців

Республіка Білорусь, Польща, Німеччина

141

Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл:проблеми, досвід, перспективи

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,

т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42

Червень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

Російська Федерація, Республіка Білорусь,Чехія

142

Інтернет - конференція

«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50 вн. 11-348

.ua

Червень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний університет, Національний університет податкової служби України, Сумський національний аграрний університет, Російський університет Дружби народів (Росія), Університет імені М. Складовської – Кюрі (Польща), Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь), Ризький технічний університет (Латвія)

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Азербайджан, Латвія, Болгарія, Вірменія, Словаччина, США

143

Інженерія програмного забезпечення

Національний авіаційний університет,

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-73-96,

http: .ua

Липень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Компанія «Microsoft Україна», Асоціація «ІТ Україна», Університет Крайова, Москов­ський державний університет, Технічний університет Кошице

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Румунія ,Чехія, Словацька Республіка

144

Проблеми сучасної прикладної математики

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-84-53

Вересень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «КПІ». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Московський фізико-технічний університет, Московсь­кий державний університет ім. М.В. Ломоносова, Університет штату Міннессота, Університет штату Джорджия, Кембридж­ський університет, паризький університет, Прінстонський університет, Аутсбургський університет, Інститут Фраунгофера

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, США,Іспанія

145

Перспективна техніка і технології

Миколаївський державний аграрний університет

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, т.: (0512) 34-10-82, факс: (0512) 34-31-46,

e-mail: rector@mdau.mk.ua

Вересень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України Російська Федерація, Польща, Литва, Чехія, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

146

Діалог культур. Теорія та практика викладання мов

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652)60-80-60, (052) 31-85-90,

e-mail:rusforlan@

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Китай, Польща, Туреччина

147

Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-85-55

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Асоціація технологів-машинобудівників України, Інженерна академія України (Одеське відділення), Польська академія наук

Російська Федерація, Польща, Молдова, Узбекистан, Республіка Білорусь

148

Автоматизація і комп’ютерні технології

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

87500,м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, т.: (0629)44-63-54

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,

НПП «Азов-Черметавтоматика»

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Узбекистан

149

Мова і соціум: етнокультурний аспект

Бердянський державний педагогічний університет

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Шмідта, 4, т.: (06153) 7-07-53

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки Болгарії, Шуменський університет імені єпископа Костянтина Преславського

Російська Федерація, Польща, Болгарія, Сербія, Естонія,Словенія, Молдова

150

Актуальні проблеми між культурної комунікації, перекладу та порівняльних студій

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а

т.: (0629) 52-86-14, 52-70-16, 52-86-74

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Фонд «Руский мир», Фонд «Анастасіос Г. Левандис», Центр грецької мови Міністерство освіти, релігії і навчання протягом життя Греції, Фонд «Pomoc Polakom na Wschodzie», Солоницький університет Аристотеля, Іонійський університет, Італійський інститут культури, Спілка «Данте Алігُ єрі»

Російська Федерація, Польща, Італія, Кіпр, Греція, Велика Британія

151

Штучний інтелект.
Інтелектуальні системи

Інститут проблем штучного інтелекту

83048, Донецьк, вул. Артема, 118 б,

т.: (062) 311-34-24, 311-72-01

Вересень

100

Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Південний феде­ральний університет (м. Таганрог), Науково-дослідний інститут прикладних проблем математики і інформатики

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Казахстан, Азербай­джан, Іспанія, США

152

Шляхи формування конкуре­нтно-спроможного виробни­ц­­тва та переробки продукції вівчарства та козівництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Закарпатська обл., м. Рахів

т.: (044) 527-82-58, 527-88-59

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України Молдова, Польща, Словаччина, Російська Федерація,

Узбекистан, Німеччина, Угорщина

153

Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

49094, м. Дніпропетровськ,

ї вул. Набережна Перемоги,10

т.: (0562) 46-05-52

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія наук, Управління у справах сімُ ї, молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, Комітет з фізичної культури і спорту Дніпропетровської міської ради

Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Литва, Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

154

Адаптаційні можливості дітей та молоді

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет імені К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.:(048) 722-90-80, 722-06-16

Вересень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління у справах культури та спорту Одеської облдержадміністрації, Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Литовська академія фізичної культури і спорту, Удмуртський державний університет, Щецинський університет

Російська Федерація, Молдова, Литва, Республіка Білорусь,

Польща,Казахстан, Туреччина, Болгарія

155

Технології управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті: проблеми та перспективи

Харківський інститут управління

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 24,

т.: (057) 714-23-41, 720-21-91

Жовтень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Конфедерація недержавних ВНЗ України, Московська державна академія комунального господарства та будівництва, Харківська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів, національний фармацевтичний університет, Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут, Асоціація вчених штату Массачусетс, Фірма «Elektrowasser»

Російська Федерація, Німеччина, США

156

Студентська практика – ключ до майбутньої професії: професійне зростання майбутнього фахівця

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

9863, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2,

т.: (0654) 32-30-13

Жовтень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти „Барановичський державний університет”( Білорусь)

157

Науково – технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган -Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(062) 304- 50 - 46

Жовтень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ЗАТ “Інтертехніка”,ВАТ “Теплічний”,ЗАТ “Птахофабрика Пролетарська”,Transylvania University of Brasov, Faculty of Food and Tourism, Brasov,Romania, College of Nyiregyhaza, Agricyltural end Molecular Research Institute,Hungary, Университет по хранителни технологии ( Болгарія), Тульський державний університет

Російська Федерація, Молдова, Болгарія, Румунія, Угорщина, Республіка Білорусь

158

Інтернет-конференція

«Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(062) 342- 98 - 15

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна податкова адміністрація та Контрольно-ревізійне управління у Донецькій області, Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів, Житомирський державний технологічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Узбекистан, Китай

159

Аграрна політика України в умовах реформування земельних відносин

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-85-40

Жовтень

150

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Варшавський аграрний університет, Словацький аграрний університет, Краківський аграрний університет

Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Польща, США, Франція

1

2

3

4

5

6

160

Студенти та молодь – для розвитку регіонів

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії

84500, Донецька обл., м. Артемівськ,

вул. Носакова, 9,

т.:(06274) 3-15-30, 099-0310439

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Виконавчий комітет Артемівської міської ради, Московський державний агроінженерний університет ім. В.П. Горячкіна, Білоруський національний технічний університет, Східно-Казахстанський державний технічний університет, Державний аграрний університет Республіки Молдова, Технічний університет Болгарії

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Болгарія, Казахстан

161

Стан і перспективи розвитку бджільництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-82-58, 527-80-71

Жовтень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Польща, Словакія, Російська Федерація, Республіка Білорусь,

Чехія, Австрія

162

Проблема збереження якості чорноземів України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-80-30

Жовтень

150

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Китай, В’єтнам, Узбекистан, Бельгія, Казахстан

163

Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК

Києво - Святошинський район, с.м.т. Чабани, вул. Машинобудівників,7

т.: (044) 527-89-54, 527-88-54

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Нідерланди, Бельгія, Казахстан, Франція, США, Німеччина

164

Студентське самоврядування та інтеграційні процеси у світі та Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-88-96

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація

165

Сучасні держава і право: теорія та практика

Національний університет державної податкової служби України

08201 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 6-34-64,

e-mail: CONF_LAW@

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія фінансів м Варшави, Російський університет Дружби народів

Російська Федерація, Польща, Молдова, США, Республіка Білорусь

166

Стан, досягнення і перспективи сучасної металургії

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.: (066) 77-99-537

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Молдова, Республіка Білорусь

167

Актуальні проблем наук про життя та природокористування

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-85-69

Жовтень

200

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Агроходинг «Мрія»

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

168

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,

т.: (044) 481-44-14,факс: (044) 484-69-03,

e-mail: tetjana@).

Жовтень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Польща, Німеччина

169

Актуальні задачі сучасних технологій

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

т.: (0352) 25-36-74,

e-mail: rmus @tu.edu.te.ua

Жовтень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тернопільський обласний фонд ім.. професора Олександра Смакули, Ягелонський університет (Польща),Технологічний університет (Таджикистан), Могилівський державний університет продовольства (Республіка Білорусь), Петербурзький державний електротехнічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Таджикистан, Польща

170

Екологізація поліграфічного виробництва

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоска, 19,

т.: (032) 242-23-40

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща

171

Сучасні інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-08-29, 305-23-01

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Норвегія, Польща

172

Європейська юридична освіта і наука

Закарпатський державний університет

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,

т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35

Жовтень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет права НАН України, міжнародна вища школа підприємництва і права, , Дебреценський університет(Угорщина)

Угорщина, Словаччина, Російська Федерація, Румунія, Польща

173

Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25,

т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,

е-mail: info@dsau.dp.ua

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь

174

Методологія та технологія сучасного філософського пізнання

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет імені К.Д.Ушинського

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.:(048) 732-09-52

Жовтень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки Російської Федерації, Міністерство освіти і науки Китаю, Міністерство освіти і науки Туреччини, Міністерство освіти Республіки Білорусь

175

Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема 44,

т.: (057) 712-52-45

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, США, Молдова, Ізраїль, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

176

Оптика та матеріалознавство високих технологій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2,

т.: (044) 526-22-96, e-mail: plv@univ.kiev.ua).

Жовтень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Узбекистан, Молдова, Польща, Німеччина, Румунія, Франція, Данія, Ірландія, Великобританія, Італія, Угорщина, Греція, Китай,США, Японія, Алжир, Австралія

177

Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології

Одеський державний екологічний університет

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

т.: (0482) 35-73-71, 42-7-17

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна гідрометеорологічна служба МНС України, Український гідрометцентр, Український науковий центр екології моря Міністерства екології і природних ресурсів України, Санкт- Петербурзький гідрометеорологічний університет, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Білоруський державний університет

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Румунія, Російська Федерація, Словакія, Болгарія

178

Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема 44,

т.: (057) 716-41-54

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

179

Сучасні проблеми правової системи України

Київський університет права Національної академії наук України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Жовтень, листопад

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Дебрецен­ський університет (Угорська Республіка), Варненський вільний університет (Болгарія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин

180

Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір

Київський університет права Національної академії наук України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Жовтень,

листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Союз юристів України, Академічне товариство ім.М. Балудянського (Словацька Республіка), Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Московський державний інститут міжнародних відносин Дебреценський університет (Угорська Республіка), Нішський університет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет

181

Євромови - 2012: інновації та розвиток

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса ,19,

т.: (0562) 46-99-64

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Німеччина, Російська Федерація, Велика Британія

182

Соціологія та сучасні соціальні трансформації

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

т.: (044) 239-32-68, факс: 239-31-35,

e-mail: faculty_sociology@).

Жовтень, листопад

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Польща, Австрія

1

2

3

4

5

6

183

Управління навчальними закладами: досвід проблеми та перспективи

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет імені К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 71,

т.: (048) 738-47-71

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Республіки Ірак в Україні

Китай, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Туреччина, Молдова, Ірак

184

Юридична осінь2012 року

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

т.: (057) 704-92-07

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Молдова, Вірменія

185

Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах

Львівська державна фінансова академія

79000, м. Львів, вул. Коперника, 3,

т.: (032) 240-34-96

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Лодзька політехніка, Жешівський університет, Державна вища технічно-економічна школа імені Броніслава Маркевича, ДОЗВПО «Санкт-Петербурзький торгово-економічний інститут», Шауляйський університет

Російська Федерація, Польща, Литва

186

Молоді науковці – географiчній науці

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2,

т.: (044) 521-32-24, факс: (044)521-32-70,

e-mail: oliynik_ya@univ.kiev.ua)

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Угорщина

187

Фінансовий і банківський менеджмент: досвід і проблеми

Донецький національний університет

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а

т.: (062) 338-41-17; 381-39-20,

факс: (062)338-42-42, e-mail: ycsr@

Листопад

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Фінансова академія при Уряді Російської Федерації, Академія економічних наук України, Донецьке обласне управління НБУ, Управління державного казначейств та Головне фінансове управ­лін­ня Донецької обл., Молодіжний центр наукових досліджень

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Узбекистан, Грузія

188

Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15, т.: (03422) 4-51-14

Листопад

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

НАК «Нафтогаз України»

Російська Федерація, Польща, Румунія, Туркменістан

189

Актуальні проблеми розвит­ку альтернативної енерге­ти­ки. Новітні електро­технології та інтелектуаль­ні управляючі системи в АПК

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12,

т.: (044) 527-87-35

Листопад

100

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВАТ«Комбінат тепличний», ПАТ«Київенерго»

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь Німеччина

190

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Китай, Туркменістан, Грузія, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина

1

2

3

4

5

6

191

Правова система України: проблеми теорії та практики

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

т.: (057) 704-92-07

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Молдова, Вірменія

192

Інтернет–конференція

«Нові виміри сучасного світу»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20,

т.: (0619) 44-03-63

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Республіка Білорусь), Волгоградський державний педагогічний університет (Російська Федерація), Інститут літератури Академії наук Болгарії, Гімназія у м. Унічеві (Чехія), Центр етики та вивчення бідності (Австрія)

193

Актуальні проблеми організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів підприємництва

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

79005, м. Львів, пр. Шевченка , 9,

т.: (032) 297-72-20, 297-72-26,

(044) 425-96-11

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України, ЗО «Поліський державний університет» Національного банку Республіки Білорусь, Економічна академія імені Короля Адаміцкого та Вища школа управління і туризму (Польща), Молдавська еконо­мічна академія, Вільнюський економічний університет (Литва)

194

Професійна традиція й новітні технології в архітектурі ХХІ сторіччя

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua, nis _kstuca@

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім.. В.Г. Шухова, Головне управління містобудування та архітектури Харківської міської ради, Національна спілка архітекторів України

Російська Федерація, Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Італія

195

Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37

т.: (044) 406-85-77,

е-mail: сhumack_kpi@

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців

Російська Федерація, Болгарія, Туреччина, Іран, Конго

196

Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis _kstuca@

Листопад

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківська облдержадміністрація, Інститут економіки Російської академії наук

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туркменістан, Об’єднані Арабські Емірати, Марокко

197

Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 4д,

e-mail: cyber@.ua).

Листопад

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Латвія, Словаччина, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Литва, Туреччина, Румунія

1

2

3

4

5

6

198

Міжнародний молодіжний фестиваль науки

«Litteris Et Artibus»

( в рамках фестивалю 7 науково-практичних конференцій)

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 258-26-01, 237-49-93 (067) 369-80-34

Листопад

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний студентський союз», Осередок Ради студентів-політехніків Європи в м. Львові

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Румунія, Вірменія, Індія, Німеччина, Сербія, Італія, Словаччина, США, Іран, Бангладеш, Бразилія, Велика Британія, Казахстан, Литва, Латвія, Малайзія, Мексика, Угорщина, Норвегія, Корея, Канада, Грузія Бельгія, Туреччина, Нідерланди

199

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 78-99-52

Грудень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний університет технологій і дизайну, Дніпропетровський державний аграрний університет, Івано-Франк­івський інститут менеджменту, Кіровоградський національ­ний технічний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Миколаївський державний аграрний універ­ситет, Одеський державний економічний університет, Полтавська держа­в­на аграрна академія, Севастопольський національний технічний університет, Сибірський державний технологічний університет, Брянський державний технічний університет, Могильовський державний університет продовольства

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Чехія, Молдова, Румунія

200

Управління розвитком соціально – економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання

Донецький національний університет

83055, м. Донецьк, вул.. Челюскінців, 186,

моб.т.: 095-426-78-77,

e-mail: smuef@

Грудень

750

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тбіліський державний університет, Єреванський державний університет, Ростовський державний економічний університет, Російський університет Дружби народів, Волгоградський державний університет, Фінансовий університет при уряді Російської Федерації, Інноваційно-технологічний центр Бєлгородського державного технічного університету

ім. В.Г. Шухова, Донецька облдержадміністрація

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Вірменія, Грузія

201

Сучасні тенденції розвитку світової економіки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-86

Грудень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Китай, Туркменістан, Ірак, Туреччина

202

Інтернет –конференція «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 700-15-64, 707-68-56

е-mail:komitet@g

Грудень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Університет Франкфурт-на-Майне, Мішкольцський університет, Петрошанський університет, Московський державний технологічний університет

Російська Федерація, Німеччина, Угорщина, Румунія, Фінляндія

Форуми

1

2

3

4

5

6

1

Молодь і сільського сподар­ська техніка у ХХІ столітті

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський,45

т.: (057) 732-79-22

Квітень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Франція, Польща, Казахстан

2

Соціально-економічний розвиток регіонів

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 47-10-86,

email: vnu.conf2010@, ahtoh@ec.snu.edu.ua

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська асоціація економічної кібернетики України,

Міжнародна громадська організація “Міжнародний інститут розвитку та самоорганізації Саймона Кузнеца” (м. Київ),

Міжнародна організація спеціалістів інновацій (Польща), Платформа бізнес інтеграції (Польща)

Російська Федерація, Польща, Молдова, Республіка Білорусь

3

Радіоелектроніка

та молодь у XXI столітті

(в рамках форуму 10 тематичних конференцій)

Харківській національний університет радіоелектроніки

61166, м. Харків, пр. Леніна, 14

т.: (057) 702-13-97; факс: (057) 702-15-15,

e-mail: innov@kture.kharkov.ua

Квітень

500

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Польща, Німеччина, Республіка Білорусь, Грузія, Нігерія, Азербайджан, Російська Федерація, Фінляндія, Саудівська Аравія, Швеція, Узбекистан

4

Теоретична, експериментальна та практична медицина

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1,

т.: (0352) 52-45-54

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

5

Актуальні питання наномедицини та нанобіотехнологій

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України

Російська Федерація, Німеччина, Литва, Польща, Швеція, Республіка Білорусь

6

Студентська молодь і науковий прогрес в аграрно-промисловому комплексі

Львівський національний аграрний університет

80381, Львівська обл., Жовківський р-н,

м. Дубляни, вул. В.Великого, 1,

т.: (032) 224-25-03, факс: (032) 224-29-19,

e-mail:Lnau@mail.lviv.ua

Вересень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державний аграрний університет Молдови, Словацький сільськогосподарський університет, Вроцлавський природничий університет, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Варшавський університет природничих наук

Російська Федерація, Молдова, Польща, Чехія, Словаччина, Республіка Білорусь, Угорщина

7

Актуальні проблеми сучасної медицини

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Жовтень

550

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Польща, Сербія, Швеція, Казахстан, Республіка Білорусь, Іран, Болгарія

Всеукраїнські конференції

1

2

3

4

5

6

1

Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації

Національний університет «Острозька академія»

35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2,

т.: (03654)3-02-58

Лютий

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2

Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,

т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 37-14-04

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

3

Бухгалтерський облік. Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В.Малишева

Житомирський державний технологічний університет ,

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

т.: (0412) 24-09-91

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський національний університет

Імені Альфреда Нобеля, Донецький національний університет

Економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Національний університет «Острозька академія», Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ

4

Актуальні проблеми науково-дослідної роботи студентів

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України

5

Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108, т.:(062) 304-54-89

Лютий

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецьке обласне управління фізичного виховання та спорту

6

Інтегральна роль науки та освіти у міжнародному розподілі праці

Харківський торговельно - економічний інститут КНТЕУ

61045, м. Харків, пр. О. Яроша, 8,

т.: (057) 340-45-87

Лютий

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Белгород­ський державний технологічний університет

імені В.Г.Шухова, Белгородський університет кооперації, економіки і права

Російська Федерація

7

Європейський Союз: економіка і політика в глобальному і регіональному вимірах

Одеський державний економічний університет

65082, м. Одеса, вул. Преобреженська, 8, т.: (048) 723-64-89, 723-05-89

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут соціальних наук Одеського національного університету

імені І.І.Мечникова

8

Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 289-62-00, 287-94-09

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізький національний університет, Житомирський

державний технологічний університет

1

2

3

4

5

6

9

Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України

ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут»

16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Шевченка,10,

т.: (04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55,

e-mail: natinau@

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Департамент аграрної освіти, науки, та дорадництва при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Інститут відновлювальної енергетики Національної академії наук України

10

Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання

Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

18031 , м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,

т.: (0472) 37-11-03,

e-mail: conf_meneg@.

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Всесоюзна спілка вчених-економістів

11

Проблеми реалізації творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.: (0562) 374-83-84

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровська облдержадміністрація, Павлоградська міська рада, ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління», Львівський університет бізнесу та права, Донецький інститут психології та підприємництва, харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

12

Актуальні питання модерної історії та історіографії. Україна і світ

Національний університет «Острозька академія»

35800, м. Острог, вул. Семінарська,2,

т.: (03654)3-08-32

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

13

Взаємозв’язок грецької та української культур від Візантії до сучасності

Київський славістичний університет

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9,

т.: (044) 528-94-07

Лютий

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Маріупольський гуманітарний університет, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

14

Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку

Київський університет права Національної академії наук країни

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Союз юристів України

15

Спеціальні питання діагностики та лікування захворювання ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України

16

Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон підприємство

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 101, т./факс: (06153) 6-49-45

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

17

Інтернет - конференція «Особливості розвитку регіонів України у нових економічних умовах»

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652)63-75-66, (050) 943-98-35,

e-mail:11irin@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

1

2

3

4

5

6

18

Інтернет-конференція «Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспективи»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(0622) 95-34-84

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Донецької облдержадміні­страції, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.Н.Литвиненка Національної академії наук України України, Академія митної служби України, Східна митниця

19

Новітні технології в рослинництві

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1

т./факс: (0443) 5-12-88

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

20

Сучасні технології виробництва продукції тваринництва

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1

т./факс: (0443) 5-12-88

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

21

Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1,

т./факс: (0443) 5-12-88

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

22

Проблеми економічного розвитку агропромислового комплексу

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1

т./факс: (0443) 5-12-88

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

23

Сучасні проблеми ветеринарної медицини

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1

т./факс: (0443) 5-12-88

Березень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

24

Професійна діяльність педагога початкової ланки освіти: проблеми та перспективи

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса, вул.О. Невського, 39

т.: (048) 734-78-97

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південний науковий центр Національної академії педагогічних наук України

25

Географічна освіта

і національна самосві­домість: актуальні проблеми їх формування

ПВНЗ ”Донецький інститут соціальної освіти”

83056, м. Донецьк, вул. Миру,56

т./факс: (062) 386-95-93

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецьке відділення українського географічного товариства

1

2

3

4

5

6

26

Хімічні проблеми сьогодення

Донецький національний університет

83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 17-А,

т.: (062) 302-92-30

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М.Литвиненка Національної академії наук України

27

Сучасний університет очима студентів

Київський університет імені Бориса Грінченка

04053, м. Київ, вул. Воровського, 18/2,

т./факс:акс: (044) 272-19-02,

e-mail: kmpu@kmpu.edu.ua

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

28

Актуальні проблеми молоді у сучасному світі

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського СЕГІ

99038, м. Сімферополь, вул. А. Кесаєва, 14-ж, т.: (0692) 93-03-52, 0990257721

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, США

29

Інформаційно-аналітичні аспекти розвитку економіки України в контексті світових тенденцій

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15, т.: (03422) 2-35-57, (0342) 50-76-23, 50-76-22

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тернопільський національний економічний університет, Дніпропетровський державний аграрний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

30

Інновації у фінансовій сфері: світовий досвід та перспективи України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ,

т.456-36-35, 455-69-06

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

31

Актуальні проблеми фінансового контролю: теорія, практика, сучасні рішення

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-04-05 дод. 3-53,

e-mail: hneu _audit09@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Контрольно-ревізійне управління в Харківській обл., Територіальне управління Рахункової палати України по Харківській, Полтавській та Сумській областях, Українська асоціація бухгалтерів і аудиторів

32

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Українсько – Американський гуманітарний інститут «Вісконський університет США в Україні»

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9,

т./факс: (044) 486-06-66

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Європейський університет

33

Сучасні проблеми екології та геотехнологій

Житомирський державний технологічний університет ,

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

т.: (0412) 24-68-09

Березень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Житомирська обласна організація Українського товариства охорони природи, Поліський філіал УкрНДІЛГА, Управління освіти Житомирської облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області

34

Економіка і управління: погляд молоді

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.:(062) 295-14-67

Березень

250

Міністерство освіти і науки України, Красноярський державний торгово-економічний інститут, Пермський інститут (філіал) Російського державного торгово-економічного університету, Білоруський торгово – економічний університет споживчої кооперації

1

2

3

4

5

6

35

Інтернет- конференція «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти»

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,

т.: (0542) 68-59-69

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний педагогічний університет

ім. Г.С.Сковороди, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

36

Творчий пошук молоді – курс на ефективність

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,

29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3, т./ факс: (0382) 79-55-68,

e-mail: xktei.nauka@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Центральна спілка споживчих товариств України, Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Гданська вища школа туризму та готельного менеджменту, Вроцлавський політехнічний інститут

37

Актуальні проблеми розвитку готельно-ресто­ран­ного, туристич­ного та виставкового бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 513-74-18

Березень

450

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

38

Правове життя: стан та перспективи розвитку

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (0332) 24-82-18, 24-04-11, 24-33-87

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь

39

Інтернет- конференція «Українська освіта в європейському інформаційному просторі»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,

т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 37-21-85

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогіки НАН, Національний університет «Острозька академія»

Російська Федерація, Республіка Білорусь

40

Дидактико-методичні аспекти фізичної культури

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 32-67-65

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківська державна академія фізичної культури

41

Економіка підприємства: теорія та практика

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 25-40-13

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України, Харківська національна академія міського господарства, Чернігівський державний інститут економіки і управління, Вінницький соціально-економічний інститут, Севастопольський національний технічний університет

42

Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-03-26

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна бюджетна установа «Східний регіональний центр інноваційного розвитку», ДП «Артемвугілля»

43

Правова Україна очима майбутніх фахівців

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Микулинецька,

46-а, т.: (0352) 25-15-85

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Юридичний інститут Національного авіаційного університету

44

Сучасні тенденції розвитку менеджменту

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55-а, т.: (061)228-75-55

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація ,Запорізька міська рада, Запорізька обласна торгово-промислова палата

1

2

3

4

5

6

45

Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток

Подільський державний аграрно-технічний університет

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

т.: ( 03849) 6-83-91

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

46

Харчові технології

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112,

т.: (048)712-41-30, т/факс: 724-86-72,

e-mail: nauka@onaft.edu.ua

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації, Одеська державна академія холоду

47

Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20,

т.: (06192) 6-91-90

Березень

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізький національний університет, Національний педагогічний університеті мені М, П. Драгоманова, Таврійський державний агротехнологічний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

48

Перший крок у науку

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-83,

e-mail: kudryashov-e-v@

Березень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

49

Геологічна наука і практика очима студентів і молодих фахівців

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, т.: (0564) 409-61-13

Березень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ДВНЗ «Національний гірничий університет», Донецький національний технічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

50

Мова й література у проекції різних наукових парадигм

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-83,

e-mail: kaffd@luguniv.edu.ua

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Херсонський державний університет, Бердянський державний педагогічний університет

51

Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду,11,

т.: (0564) 409-17-20

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки,

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

52

Перекладацькі інновації. Переклад та міжкультурна комунікація

Сумський державний університет

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, т.: (0542) 33-70-35

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

1

2

3

4

5

6

53

Інформаційні технології. Безпека та зв’язок

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса , 19,

т.: (0562) 47-22-09

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

54

Наукова весна – 2012

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса , 19,

т.: (056) 744-62-14

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада по роботі з молодими вченими Придніпровського наукового центру Національної академії наук України

55

Сучасні проблеми природничих наук

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-983

Березень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство навколишнього середовища України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській обл., Екологічна інспекція по м. Ніжину і Ніжинському району

56

Сучасні проблеми фізико-математичних наук

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 7-19-79

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г.Шевченка

57

Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур

Донецький національний університет

83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

т.: (062) 335-03-98,

e-mail: fim.fcl@donnu.egu.ua

Березень

240

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Німецька служба академічних обмінів «ДААД» (м. Київ)

58

Молодь та права споживачів

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 513-77-63

Березень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська федерація «ПУЛЬС», Державна інспекція України у справах захисту прав споживачів

59

Аналіз та перспективи розвитку технічного забезпечення сталого розвитку агропромислових підприємств та виробництва біопаливка

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12в,

т.: (044) 527-82-15

Березень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифі­кації сільського господарства» НААН України, Український науково - дослідний інститут прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого

60

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

79000, м. Львів, пр. Шевченка, 9,

т.: (032) 297-72-26, (044)425-96-11,

e-mail: alexlbi@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України,

Львівський національний університет імені Івана Франка, Феодосійська фінансово-економічна академія

61

Наукові проблеми техніки, технології, енергетики та екології, менеджмент та облік

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-65-49, 050-138-63-79,

e-mail: ivaknenko@

Березень

350

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

1

2

3

4

5

6

62

Пріоритети інноваційного розвитку аграрно-промислового комплексу України: досвід, можливості , технології

ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут»

16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Шевченка,10,

т.: (04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55

Березень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Департамент аграрної освіти, науки, та дорадництва при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, Харківська філія Українського науково - дослідний інституту прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого

63

Мова й література у проекції різних наукових парадигм

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

41400, м. Глухів, Сумської обл.,

вул. Києво-Московська 24,

т.: (05444) 2-33-06, 3-25-03,

факс: (05444) 2-34-74,

e-mail: gdpu@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бердянський державний педагогічний університет,

Луганський обласний коледж культури і мистецтв

64

Маркетингове управління конкурентоспроможністю

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-38

Березень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська асоціація маркетингу, Представництво Microsoftв Україні, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Національний гірничий університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

65

Науково-технічний прогрес на транспорті

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. академіка Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Березень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Східний науковий центр транспортної академії України

66

Промислова, техногенна та екологічна безпека

Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

03056, м.Київ, НК «Експоцентр України»

т.: (044) 406-86-43, 456-96-89,

e-mail: conference_eel@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ»,

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

67

Наукові дослідження студентів у агропромисловому комплексі

Таврійський державний агротехнологічний університет

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

пр. Б.Хмельницького, 18, т.: (0619) 42-24-11

Березень

730

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ВСП «Ногайський коледж», ВСП «Мелітопольський коледж», ВСП «Бердянський коледж», ВСП «Запорізький коледж», ВСП «Новокаховський коледж», ВСП «Василівський коледж»

68

Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28, т.: (04744) 3-78-96,

0975253023, e-mail: dvv2812@

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний педагогічний університет І.Я. Франка

1

2

3

4

5

6

69

Запобігти, врятувати, допомогти

Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94,

т.: (057) 707-34-90

Березень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорно­биля, Львівський державний університет безпеки життедіяльності

70

Кооперативний маркетинг в агро бізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні

Житомирський національний

агроекологічний університет

10008, м. Житомир, бульвар Старий , 7,

т.: (0412) 22-27-24

Березень

22-23

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз сіль­сь­когосподарських кооперативів, Житомирська обласна асоціація фермерів Луганський, Харківський національні аграрні універси­тети, Миколаївський, Таврійський державні аграрні університети

71

Від громадянського суспільства до правової держави

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-54-85

Березень,

квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація

72

Динаміка розвитку міжнародних відносин України: історико-еволюцій­на, економічна, правова

Закарпатський державний університет

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89-А,

т.: (03122) 65-15-24, факс: (0312) 61-25-35

Березень,

квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

73

Вектори психології

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-50-48, 707-51-28, 707-51-37

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація

74

Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-43,

e-mail: germphil@univer.kharkov.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Китай

75

Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корп. У5

т.: (057) 707-63-60

e-mail: olya-kanisheva@

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Український інформаційно-мовний фонд Національної академії наук України

76

Проблеми управління соціально-економічним розвитком України

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-11-86 дод. 3-00,

e-mail: konf.rmv.ksue@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Уфимський державний авіаційний технічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет державної податкової служби України, Спілка економістів України, Спілка підприємців Харківської обл., Харківський союз страховиків

1

2

3

4

5

6

77

Постаті в історії релігії

Національний університет «Острозька академія»

35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2,

т.: (03654)3-05-97

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

78

Студентські філологічні студії початку XXI століття

ПВНЗ ”Донецький інститут соціальної освіти”

83056, м. Донецьк, вул. Миру,.56,

т./факс:(062) 386-95-93

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

79

Біосфера XXI століття. Проблеми техногенно-екологічної безпеки

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 54-49-49

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кіровоградський національний технічний університет, Східноукраїнський університет ім. В. Даля, Національний технічний університет України «КПІ», Національна академія природного та курортного будівництва, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Криворізький технічний університет

80

Молода наука. Технологія машинобудування

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72,

т.: (0626)41-47-70

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ЗАТ «НКМЗ»

81

Сучасна філологія: теорія та практика

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет імені К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.: (067) 731-59-13

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

національний університет ім. І.І.Мечникова,

Дрогобицький державний університет імені Івана Франка,

Київський національний лінгвістичний університет

82

Збереження здоров’я молоді – збереження нації

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-78

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

83

Підвищення надійності машин і обладнання

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8, т.: (0522) 39-05-19, 39-04-73, 39-04-33

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

84

Діяльність суб’єктів господарювання в умовах модернізації економіки і міжнародної інтеграції

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-34-85

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Полтавський університет споживчої кооперації України, Тернопільський національний економічний університет, Рівненська обласна державна податкова адміністрація, Регіональне відділення Аудитор­ської палати України, Рівненська обласна організація «Спілка економістів України»

1

2

3

4

5

6

85

Менеджмент підприємницької діяльності

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т:. (067) 989-81-77, e-mail:pea.tnu@

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

86

Досягнення та перспективи галузі сільськогоспо­дарського виробництва

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8, т.: (0522) 39-04-72

Квітень

105

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

87

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук в дослідженнях студентської молоді

Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

18031 , м. Черкаси, б-р Шевченка, 81,

т.: (0472) 37-55-57, 37-30-27,

факс: (0472) 35-44-63,

e-mail: cic@cdu.edu.ua.

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

88

Актуальні питання сучасної економіки

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. Суворова, 2, т.: (03849) 2-44-74

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

89

Перспективи освоєння підземного простору

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса , 19,

т.: (056) 373-07-69

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація

90

Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи

Львівський інститут економіки і туризму

79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8,

т.: (032) 294-95-78

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівська асоціація розвитку туризму, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

91

Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 32-69-10

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Херсонський міський центр німецької культури, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Херсонський державна морська академія, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Херсонський державний морський інститут, Херсонський державний університет

92

Формування компетентнос­тей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 32-67-69

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

93

Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі

Чернігівський державний технологічний університет

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,

т.: (04622) 3-16-51

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

1

2

3

4

5

6

94

Людська гідність та сучасна держава

Український католицький університет

79011, м. Львів, вул. Свенціцького, 17,

т.: (032) 240-99-40

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

95

Інтернет-конференція «Комп'ютери у навчальному процесі»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28, т.: (04744) 5-31-62, nauka-udpu@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київська державна академія житлово-комунального господарства

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

96

Електротехнічні і електромеханічні системи

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 43-52-72

Квітень

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Донецький національний технічний університет,

Запорізький національний технічний університет, Національний універси­тет кораблебудування ім. С.О. Макарова, Одеський національний полі­технічний університет, Національний технічний університет «ХПІ»

97

Vivat akademia: Українська філологія - історія, теорія, методологія

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

т.: (032) 239-41-58

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

98

Наукові розробки молоді

на сучасному етапі

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, т.: (044) 256-84-27

Квітень

900

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство промислової політики України, Асоціація підприємств легкої промисловості України

99

Формування здорового способу життя студентів

ПВНЗ«Київський медичний університет УАНМ»

01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9,

т.: (044) 564-44-42, 067-239- 40- 23

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України, Асоціація приватних закладів освіти, Київський міський центр здоров’я, Всеукраїнська громадська організація «Українська серцева фундація»

100

Готельно-ресто­ран­ний бізнес: сучасний стан та пріоритети розвитку

Державна академія житлово-комунального господарства

01042, м. Київ, вул. Глазунова, 2/4,

т.: (044) 521-17-21, 540-74-37,

e-mail: dua159@

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління комунального господарства Київської міської державної адміністрації, Київський технікум готельного господарства

101

Інформаційні та керуючі системи в промисловості , економіці та екології

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський, 59-а,

т.: (06452) 70-22-92, email: riks@sti.lg.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ПрАТ «Азот», НВО»Імпульс»

Російська Федерація

102

Інтернет - конференція

«Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, вул. Артема 44,

т.: (057) 716-41-54

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Львівський національний аграрний університет

1

2

3

4

5

6

103

Актуальні питання створення нових лікарських засобів

Національний фармацевтичний університет

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

т.: (057) 706-35-81,706-30-71

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

104

Актуальні питання сучасної науки і освіти

Слов’янський державний педагогічний університет

84116, м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19,

т.: (06262) 3-97-87

Квітень

600

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих учених

105

Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки

Київський університет імені Бориса Грінченка

04053 м. Київ, вул. Воровського, 18/2,

т./факс:акс: (044) 272-19-02,

e-mail: kmpu @ kmpu.edu.ua

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

106

Інтернет - конференція

«Удосконалення обліку та аналізу в системі управління підприємництвом»

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 531-48-52

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, міжнародна організація «ІССА», Українська асоціація бухгалтерів та аудиторів, Спілка орендарів і підприємців України

107

Актуальні проблеми товарознавства і торговельного підприємництва

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 513-77-63

Квітень

450

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

108

Науково-технічні досягнення студентів – будівельно-архітектурній галузі України

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,

86123, м. Макіївка, вул. Державіна, 2,

т.: (062) 221-41-59

Квітень

650

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

109

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

40030, м. Суми, вул. Петропавловська, 57,

т.: (0542) 61-91-79

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Університет банківської справи Національ­ного банку України (м. Київ), Севастопольський національний технічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

110

Законодавство України: погляд молодих правників

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 44а,

т.: (0342) 59-60-09, e-mail: lawdept @pu.if. ua

Квітень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

111

Каразінські читання: історичні науки

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-56-68,

e-mail: istfakkhnu@

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

112

Екологічна безпека держави

Національний авіаційний університет,

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1,

т.:(044)406-74-52, (067)214-15-54

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська екологічна ліга

113

Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 44а,

т.: (0342) 59-60-09, e-mail: lawdept @pu.if. ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

114

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

т.: (0352) 25-35-09,

e-mail: snt@tu.edu.te.ua

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Луцький національний технічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Донбаська державна машинобудівна академія

115

Актуальні питання розвитку спортивних ігор, туризму і спортивних дисциплін у закладах освіти

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

08401 м. Переяслав - Хмельницький.,

вул. Сухомлинського, 30,

т.: (04567) 5-46-44

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

116

Фізична культура, фізична активність різних груп населення

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4, т.:(048)723-40-98

Квітень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціація фахівців лікувальної фізкультури та спортивної медицини України

117

Генії України і світу

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11,

т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,

e-mail onoma_hnu@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

118

Інтернет-конференція

«Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

08401 м. Переяслав - Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, т.: (04567) 5-46-44

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

119

СК-12. Системи безпроводових телекомунікацій

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

03056, м. Київ, пров. Індустріальний 2,

т.: (044) 406-83-13, е-mail: ivanova@its.kpi.ua, сайт: http://its.kpi.ua

Квітень

105

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна адміністрація звязку Міністерства транспорту та звязку України, Міжнародний науково-технічний журнал «Telecommunication Sciences»

1

2

3

4

5

6

120

Студентська наукова діяль­ність в умовах входження України в європейський та світовий простір

Харківський інститут управління

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 24,

т.: (057) 714-23-41, 720-21-91

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Конфедерація недержавних ВНЗ України, Харківська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів, Харківська облдержадміністрація

121

Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи

Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України

61050, м. Харків, пр. Московський, 75,

т.: (057) 732-32-55, 732-32-42

Квітень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський, Дніпропетровський, Львівський регіональні інститути державного управління при Президентові України

122

Тенденції розвитку економіки і права в сучасному світі

Донецький університет економіки та права

83087, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12,

т.: (062) 253-36-68

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Університет сучасних знань, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

123

Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства

Донецький університет економіки та права

83087, м. Донецьк, вул. Хлібодарна, 12,

т.: (062) 253-36-68

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Університет сучасних знань, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

124

Землеустрій та геоінформатика

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-34-85

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний аграрний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки

125

Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному довкіллі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28, т.: (04744) 3-45-33,

e-mail: v_krivda@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

126

Сучасні проблеми будівництва і архітектури та шляхи їх вирішення

Національний університет водного господарства та природокористування

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 22-34-85

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний університет будівництва та архітектури, Луцький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Харківський державний університет будівництва та архітектури

127

Інтернет – конференція «Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи»

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 32-67-83, e-mail: Beschsniu@ksu.ks.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

128

Актуальні проблеми математики та інформатики

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

т.: (061)764-39-92

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Комітет у справах сім’ї та молоді Запорізької міської ради,Запорізька державна інженерна академія, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

1

2

3

4

5

6

129

Україна у світовому інтегра­ційному просторі: економічні, соціальні, політичні, екологіч­ні та правові проблеми

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 300-24-37

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

130

Бухгалтерський облік, аналіз і контроль у системі управління підприємництвом

Львівська комерційна академія

79013, м. Львів, вул. Туган-Барановського,10,

т.: (032) 240-34-39, 295-81-84, 295-81-29

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут економіки та фінансів

131

Сучасні проблеми хімії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64,

т.: (044) 239-33-67,

e-mail: agness_s@.

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

132

Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

т.: (057) 704-92-38

Квітень,

листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

133

Філософія і право

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

т.: (057) 704-92-84

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

134

Наука в сучасному суспільстві: інноваційні підходи

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27,

т.: (057) 716-44-05, дод. 2-88, 2-54, 2-93

e-mail: nio@nua.kharkov.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

135

Стан та перспективи розвитку управлінського обліку на аграрних підприємствах

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ,

т. 371-62-31, 371-32-21

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

136

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України

м. Рівне, вул. Короленка, 5,

т.: (0362) 62-05-89

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, Київський університет права Національної академії наук України

137

Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи

Державна льотна академія України

25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, т.: (0522) 39-44-22, 39-47-95,

тел/факс: (0522) 34-40-26

Квітень

720

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний авіаційний університет

138

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333,

т.: (057) 336-74-92, 349-45-87

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківська обласна державна адміністрація

1

2

3

4

5

6

139

Проблеми і перспективи розвитку транспорту: технологія, управління, економіка, логістика, право

Одеський національний морський університет

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34,

т.: (0482)23-25-33

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень Національної академії наук України

140

Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Сумський державний університет, Національний університет харчових технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Наці­о­нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

141

Еколого-енергетичні проблеми сучасності

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Наці­о­нальний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеський державний екологічний університет, Одеський національний політехнічний університет

142

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-08-29

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій обл., Донецький національний університет, Державна екологічна інспекція Донецької обл.

143

Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій

Одеська державна академія холоду

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3,

т.: (048)723-63-62, факс: 723-11-45,

e-mail: admin@osar.odessa.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Одеський національний політехнічний університет, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки, Наці­о­нальний університет «Львівська політехніка»

144

Філософія здоров’я, Проблеми здоров’я здорових людей

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури,1,

т.: (044) 287-64-05

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Олімпійська академія України

145

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. .Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,

т.: (0542) 65-27-12

Квітень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління фізичної культури і спорту Сумської облдержадмініст­рації та Сумської міської ради, Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова, Слов’янський державний педагогічний університет

Республіка Білорусь

146

Україна: історія, культура, пам'ять

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) ) 454-90-23, kafhistory_ntuu_kpi@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

1

2

3

4

5

6

147

Соціальні та гуманітарні ас­пекти співробітництва між Україною та ЄС в кон­тексті Східного Партнер­ства та стратегії «Європа-2020»

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,

т.:(062) 312-58-26, 335-23-77

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька облдержадміністрація, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація європейських студій»

148

Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1

т.: (044) 277-43-28, 277-43-29

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

149

Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 37-14-04

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

150

Нові матеріали, технології і конструкції для будівництва промислових, цивільних, гідротехнічних та транспортних споруд

Одеська державна академія будівництва та архітектури

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,

т.: (048)723-23-85, 723-85-82,

e-mail:list@.ua

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

151

Сучасні можливості стоматології

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г, т.: 0502753664

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство охорони здоров’я України

152

Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології

01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,

т.: (044) 239-33-02, факс: (044)239-31-13,

e-mail: philolog@univ.kiev.ua.

Квітень

620

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

153

Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору

Хмельницький національний університет

29016, Хмельницький,

вул. Інститутська 11, т.: (0382) 70-83-36,

е-mail: kafеdrapip@ukr.nеt

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

154

Металургія ХХІ століття очима молодих

Донецький національний технічний університет

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-08-97

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

155

Науковий потенціал молоді-прогрес медицини майбутнього

Ужгородський національний університет

88000, пл. м.Ужгород Народна 1,

т.: (0312) 61-24-36

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України

156

Забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів

Харківський національний університет внутрішніх справ

61080, м. Харків, пр.. 50-річчя СРСР, 27,

т.: (057) 739-83-45, 739-81-39

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

157

Двадцять років незалежності України: підсумки і перспективи

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 43-51-58

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

158

Використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля,139,

т.: (0382) 79-59-45,

е:mail: kgpa_nauka@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України? Хмельницька обласна рада

159

Наука. Студентство. Сучасність

Миколаївський національний університет

ім. В.О.Сухомлинського

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,

т.: (0512) 37-88-28

Квітень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут української мови НАН України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Херсонський державний університет, Криворізький державний педагогічний університет

160

Правозахисний рух: історія і сучасність

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 7-29-27

Квітень

125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Східноукраїнський націона­льний університет імені В. Даля, Полтавський факультет Київського націона­льного університету культури і мистецтв та Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Полтавська державна аграрна академія

161

Історія науки – майбутньому вчителеві – 2012

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, Черкаська обл. вул.Садова, 28, т.: (04744) 5-90-84

udpu-kafedramatemat@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Вінницький державний педагогічний університет

ім. М. Коцюбинського, Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка

162

Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку

Запорізька державна інженерна академія

69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,

т.: (061) 223-83-56, 223-82-70

Квітень

100

Міністерство у справах сім’ї та молоді України, Всеукраїнська студентська рада,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Запорізька облдержадміністрація, Запорізька міська рада

163

Наука. Молодь. Екологія. Екологічна ситуація в регіонах України та шляхи її поліпшення

Житомирський національний агроекологічний університет

10008, м. Житомир, бульв. Старий , 7,

т.: (0412) 22-27-24

Квітень

220

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

164

Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-31-58

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Воронізький державний педагогічний університет, Курський державний університет

Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

165

Молодь у світі сучасних інформаційних технологій

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 326-994, 32-69-10

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління економічного розвитку виконкому Херсонської міської ради, Херсонська торгово-промислова палата, Південне регіональне відділення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

166

Здобутки, проблеми та пер­спективи педагогічної науки та практики в умовах іннова­ційної перебудови украї­нської національної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, Черкаська обл. вул. Садова, 28, т.: (04744)3-23-23,

0971153217, e-mail: conf_udpu2011@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

167

Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25, т.: (06242) 4-69-80,

050-627-12-44, e-mail:belmaz@

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

168

Соціально-економічний розвиток України: досвід та перспективи

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ вул. Леся Курбаса, 2-а,

т.: (044) 403-81-70

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Хмельницький національний університет, Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди

169

Актуальні проблеми фінансової системи України

Черкаський державний технологічний університет

18006 м. Черкаси, бул. Шевченка, 460,

т.: (0472) 71-10-57

Квітень

250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Фінансове управління Черкаського міськвиконкому

170

Прикладна лінгвістика - 2012: проблеми та рішення

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв, 9,

т.: (0512) 39-73-76, 39-77-24

Квітень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук суднобудування України, Миколаївський державний університет ім. В. Сухомлинського

171

Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 261-33-25

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

172

Раціональне використання екосистем очима молодих учених

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

73000, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23,

т./факс: (0552) 41-62-16

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

173

Сучасні інформаційні технології

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-85-28, e-mail:asg@ics.opi.ua

Квітень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Тернопільський національний економічний університет

1

2

3

4

5

6

174

Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут,

(03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 81,

т.: (044) 259-04-28, e-mail: nov_viknu@)

Квітень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

175

Сталий розвиток міст

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

т.: (057) 707-33-60,

e-mail:zolotov@ksame.kharkov.ua,

Квітень

900

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

176

Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 26-52-40,

e-mail: vspun@

Квітень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний університет фізичного виховання і спорту України

177

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,

т.:(062) 312-56-65

Квітень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецьке управління державної служби

178

Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: стан, досягнення і перспективи

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15,

т.: (048)726-76-95

Квітень

140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міжнародна Академія стандартизації, ВГО "Союз споживачів України", Міжнародна Академія інформаційних технологій,

Асоціація "Укрінтерстандарт"

179

Вдосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах

Хмельницький університет управління та права

29013, м. Хмельницький,

вул. Театральна, 8,

т.: (0382) 71-80-00

Квітень,

травень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, Лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу

Російська Федерація, Республіка Білорусь

180

Сучасні проблеми економіки

Київський славістичний університет

03150, м. Київ, вул. Ентузіастів, 13 Б,

т.: (044) 294-35-95, 295-41-63

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький національний університет, Нікопольський економічний університет

181

Студент і спортивна наука

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1,

т.: (044) 287-64-05

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Олімпійська академія України, Національний олімпійський комітет України

182

Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті

Білоцерківський національний аграрний університет

09117, Київська обл., м. Біла Церква,

пл. Соборна, 8/1, т./факс: (0443) 5-12-88

Травень

160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

Російська Федерація, Республіка Білорусь

1

2

3

4

5

6

183

Проектування та технологія побудови суден та засобів океанотехніки

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв,

пр-т Героїв Сталінграда , 9,

т.: (0512) 39-73-93

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук суднобудування України, Миколаївська облдержадміністрація, Одеський національний морський університет, Севастопольський національний технічний університет

184

Прикладні методики як засіб реабілітації в сучасній соціально-педагогічній роботі

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 32-67-60

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

185

Молода академія - 2 012. Соціально-економічні проблеми гірничо-металургійного комплексу

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.: (0562) 47-45-10

Травень

600

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут чорної металургії НАН України, Запорізька державна інженерна академія, Донбаська державна машинобудівна академія, Приазовський державний технічний університет, Криворізький технічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Донецький національний технічний університет

186

Впровадження інноваційних ідей у новій декаді ХХІ століття

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36601, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,

т.:(05322) 2-98-75, (066) 965-82-63

Травень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Обласне наукове студентське товариство, Донецький національний технічний університет, Харківський національний економічний університет, Киівський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка

187

Проблеми економіки та управління у промислових регіонах

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Приазовський державний технічний університет

36601, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,

т.:(05322) 2-98-75

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний технічний університет, Харківський національний економічний університет, Одеський національний економічний університет, Киівський національний економічний університет

188

Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні : Історія і сучасність

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 261-33-25

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнародна асоціація істориків права, Фонд «Историческая пам'ять» (м. Москва)

189

Інноваційні технології для EURO-2012

Хмельницький національний університет

29016, Хмельницький, вул. Інститутська 11,

т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,

e-mail: conf_itcom@

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Тернопільський інститут агропро­мислового виробництва

190

Енергетика. Екологія. Людина

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3, корп. 22, т.: (044) 454-96-90, 406-82-50,

e-mail: te@iee.kpi.ua, сайт: http://iee.kpi.ua

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство палива та енергетики України

1

2

3

4

5

6

191

За здоровий спосіб життя

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

192

Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді

Миколаївський національний університет

ім. В.О.Сухомлинського

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24,

т.: (0512) 37-88-06

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук вищої школи України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

193

Глобальні цивілізаційні процеси в Україні: соціально-комунікаційний, інформацій­ний та економічний аспекти

ПВНЗ «Луцький гуманітарний університет»

43020, м. Луцьк, вул. Лазо, 5,

т.: (0332) 72-94-49

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Волинська торгово-промислова палата, Волинська спілка економістів, Луцька міська рада, Корпус Миру (США), Волинська обласна державна телерадіокомпанія, Національна спілка журналістів

194

Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі

Чернігівський державний технологічний університет

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,

т.: (04622) 3-16-51

Травень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

195

Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки й перспективи розвитку

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет імені К.Д.Ушинського 65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

т.:(067) 107-42-88

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кам’янець-Подільський національний університет імені  І. Огієнка

196

Сучасні досягнення в хімічному синтезі, ідентифікації хімічних сполук

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 771-29-74, 760-93-54

е-mail: onti_dnu@

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут органічної хімії НАН України, Науково-виробнича фірма «Отава», Український державний хіміко-технологічний університет, Приватне науково-виробниче підприємство «Регіон»

197

Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи

Мистецький інститут художнього моделю­вання та дизайну імені Сальвадора Далі

04074, м. Київ, вул. Бережанська, 5,

т.: (044) 495-17-77, 331-88-77

Травень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія дитинства, Конфедерація дизайнерів та стилістів України, Інститут екології, економіки і права, Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну

198

Творча інтерпретація знань у процесі виконавської діяльності

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2, т.: (04631) 71-984

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

199

Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів

Черкаський інститут банківської справи Університет банківської справи Національного банку України

м. Черкаси, пр. Енгельса, 164,

т.: (0472) 71-99-45, (044)425-96-11,

e-mail: samorodov @khibs.edu.ua

Травень

180

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний банк України, Поліський державний університет, Брестський державний технічний університет, Кубанський державний технічний університет

1

2

3

4

5

6

200

Проблеми ринку та розвитку регіонів України

Одеський національний політехнічний університет

65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1,

т.: (048)734-84-31,

e-mail: kafedra_oaia@

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний університет, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ, Бургаський університет ім. Ассена Златарова, Державний інститут міжнародних відносин Молдови

Російська Федерація, Польща

201

Україна і Польща - трудне братерство: історичний вимір

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 26-71-33,

e-mail:vspun@

Травень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Університет імені кардинала Вишинського

202

Сучасні проблеми геологічних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90,

факс: (044) 521-33-38,

e-mail: ivvir@univ.kiev.ua, geol_conf@.

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

203

Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9,

т.: (0512) 39-73-87

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Спілка економістів України, Торгово-промислова палата України, Академія економічних наук України, Миколаївська філія АТ«Українська фінансова біржа», Миколаївське регіональне управління Приватбанку

204

Сучасні підходи до управління якістю ілюстрацій

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Травень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

205

Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а, т.: (0629) 53-22-49,

e-mail: mdgu-management@

Вересень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

206

Зварювання та споріднені процеси і технології

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда , 9, т.: (0512) 39-77-46, 39-73-48

Вересень

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук суднобудування України, Суднобудівний навчальний центр зварювальної техніки

207

Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 54-70-49

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Філія Російського державного гуманітарного університету в

м. Домодєдово (Російська Федерація), Севастопольська міська державна адміністрація, Філія МГУ ім. М.В.Ломоносова в

м. Севастополі, Севастопольська філія Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Боронівського;

Кримський інститут економіки і господарського права

1

2

3

4

5

6

208

Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції

Миколаївський державний аграрний університет

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, т.: (0512) 34-30-57,

e-mail: rector@mdau.mk.ua

Вересень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України Російська Федерація, Республіка Білорусь

209

Проблеми науково-дослідної роботи студентів

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, т.: (044) 280-07-74

Вересень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український незалежний фонд інноваційного розвитку

210

Виховання студентської молоді в процесі професійної підготовки: сучасний стан, проблеми і перспективи

Хмельницький університет управління та права,

29013, м. Хмельницький,

вул. Театральна, 8,

т.: (0382) 71-80-00

Жовтень

125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут проблем виховання НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький національний університет

211

Графіка ХХI століття. Інженерна і комп’ютерна графіка

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 43-53-00

Жовтень

90

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут сучасних технологій і інновацій СевНТУ-ФЕСТО, Донецький національний технічний університет, Львівська академія друку, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, Луцький державний технічний університет, Придніпровська академія будівництва і архітектури

212

Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному бізнесовому середовищі

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 234-00-81, 287-94-14

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики України, ДВНЗ «Київсь­кий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний торговельно-економічний університет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

213

Інтернет – конференція «Українознавство у технологічному ВНЗ: досвід та перспективи розвитку

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 289-77-13, 287-91-17

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний авіаційний університет

214

Здобутки проблеми та перспективи готельно-ресторанного бізнесу- очима молодих

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 287-90-05

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний авіаційний університет

215

Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика та перспективи розвитку

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40,

т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

1

2

3

4

5

6

216

Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля,139,

т.: (0382) 79-59-45,

е:mail: kgpa_ nauka@

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України? Хмельницька обласна рада, Житомирський державний університет імені Івана Франка

217

Інтернет-конференція «Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку регіону»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 41-95-53,

е-mail кафедри financevnu@

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова,

Східноказахський державний технічний університет

ім. Д.Серикбаєва

Російська Федерація, Казахстан

218

Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграції України в міжнародне економічне співтовариство

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 54-13-55, 54-62-88

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Таврійський національний університет ім.  В.І.Вернадського,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,

Херсонський національний технічний університет,

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Боронівського, Кримський інститут економіки і господарського права

219

Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансової системи України

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 54-22-22

Жовтень

130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет, Донецький національний технічний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

220

Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112,

т.: (048)712-41-30, 712-41-79, 712-40-05, т/факс: 724-86-72, 722-01-27,

e-mail: nauka@onaft.edu.ua

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації

221

Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

т.: (061)228-75-54

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація, Класичний приватний університет, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

222

Актуальні проблеми фундаментальної та клінічної медицини

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1г, т.: (0642)63-02-53, 0952112681

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство охорони здоров’я України

1

2

3

4

5

6

223

Автоматизація, технологія і якість у машинобудуванні

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-08-05

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таганрозький технологічний інститут, Брянський державний технічний університет

224

Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 74-61-46, 74-61-09

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка та Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, Львівський національний університет імені Івана Франка

225

Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 76-73-96

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний університет водного господарства і природокористування, Національний транспортний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний автомобільно-дорожній університет

226

Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих систем

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський,

59-а,

т.: (06452) 4-34-23, 063-4078682,

email: konf-ea@sti.lg.ua

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

НВО «Імпульс», Харківський національний університет радіоелектроніки

227

Формування здорового способу життя та безпечної поведінки студентської молоді

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а,

т.: (057) 758-77-26 дод. 4-51,

e-mail: turizm @hneu.edu.ua

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Фонд народонаселення ООН в Україні, Головне управління освіти і науки та Управління у справах сім’ї та молоді Харківської облдержадміністрації

228

Транспорт і логістика

Донецька академія автомобільного транспорту

83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського,7

т.:(062) 345-21-90, 345-41-77,

факс: (062) 345-32-40

Жовтень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецька облдержадміністрація, Приазовський державний технічний університет, Східноукраїн­ський національний університет ім. В. Даля, національний транспортний університет, Донецький інститут залізничного транспорту

229

Автоматизація та інформаційні технології: стан досягнення перспективи розвитку

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 117-А, т./факс: (06153) 6-44-01, 6-44-02, e-mail: bumib @

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

1

2

3

4

5

6

230

Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 117-А, т./факс: (06153) 6-44-01

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький юридичний інститут, Національна академія внутрішніх справ

231

Створення , експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36601, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,

т.:(05322) 7-06-41,

e-mail: k37@pntu.edu.ua

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Донецький національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Курський державний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет водного господарства та природокористування, Кременчуцький національний університет Імені Михайла Остроградського, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківський національний автомобільно- дорожній університет

232

Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології

Державна академія житлово-комунального господарства

01042, м. Київ, вул. Глазунова, 2/4,

т.: (044) 521-17-21, 540-74-37,

e-mail: dua159@

Жовтень

170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо­дарства України, Донбаська національна академія будівництва і архі­тектури, Луганський національний університет імені Тараса Шевчен­ка, Інститут педагогіки НАПН України, Академія муніципального управління

233

Актуальні питання сучасного філософського знання. Читання пам’яті Георгія Флоровського

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, вул. Новосельського, 64,

т.: (048)726-35-13

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

234

Біологічні дослідження молодих учених в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

ННЦ “Інститут біології”

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2,

факс: (044) 522-08-28, e-mail: bio_ntsa@.

Жовтень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

235

Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики

Національний авіаційний університет,

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1

т.:(044)406-76-03

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

236

Правові реформи в Україні: реалії сьогодення

Національна академія внутрішніх справ

02121, м. Київ, вул. Кудряшова, 8,

т.: (067) 7878456

Жовтень

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз юристів України, Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Український молодіжний правничий союз»

237

Розвиток міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності за сучасних умов

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108,

т.:(062) 338-42-96, 305-45-36

Жовтень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний університет

1

2

3

4

5

6

238

Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв

Національний університет харчових технологій

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68,

т.: (044) 289-72-33

Листопад

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України

239

Проблеми права власності та інших речових прав в українській правовій системі

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 101, т./факс: (06153) 6-44-01

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

240

Проблеми сучасного будівництва

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36601, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24,

т.:(05322) 2-98-75

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Донецький національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Курський державний технічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

241

Історична пам'ять українського народу

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь

242

Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні

Національна академія внутрішніх справ

02121, м. Київ, вул. Кудряшова, 8,

т.: (067) 7878456

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Союз юристів України, Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Український молодіжний правничий союз»

243

Українська державність: історія і сучасність

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129, т.: (0629) 34-62-00

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут історії НАН України, Федерація грецьких товариств України

244

Теорія та практика розвитку банківської справи

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

79005, м. Львів, пр. Шевченка , 9,

т./факс:акс: (032) 297-72-07, 297-72-26

Листопад

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України

245

Проблеми розвитку фінансових послуг

Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51, e-mail:gonch@kstuca. kharkov.ua., nis _kstuca@

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний банк України, Харківський національний економіч­ний університет, Національний аерокосмічний університет імені Н.Е.Жуковського «ХАЇ», Національний технічний університет «ХПІ», Харківське регіональне відділення спілки економістів України, Харківська спілка страховиків, Харківська товарна біржа

246

Техногенно-екологічна безпека держави: стан та перспективи розвитку

Національний університет державної податкової служби України

08201 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 55-516,

e-mail: CONF_LAW@

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна податкова служба України, Науково - методична рада з питань БЖД та ЦЗ в Україні, Національний університет харчових технологій, Національний університет біоресурсів та природокористування, Національний технічний університет України «КПІ», Київський економічний інститут менеджменту

1

2

3

4

5

6

247

Формування ефективних фінансових механізмів дер­жавного управління економі­кою України

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 108,

т.:(062) 304-80-96

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління у справах сім’ї та молоді, Донецька міська рада

248

Стратегії національного розвитку за умов глобальних трансформацій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а,

т.: (044)259-71-82, факс 521-35-78,

e-mail nauka@econom.univ.kiev.ua.

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

249

Медична наука-2012. Інтеграційні процеси у світі та Україні у галузі охорони здоров’я

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23,

т.: (05322) 2-69-66, 7-44-11,7-05-39,

сайт www.umsa.edu.ua

Листопад

220

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

250

Інтернет-конференція «Глухівські наукові читання – 2012»

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

41400, м. Глухів, Сумської обл.,

вул. Києво-Московська 24,

т.: (05444) 2-33-06, факс: (05444) 2-34-74,

e-mail: gdpu@

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевченка, Курський державний університет, Мозирський державний університет

251

Проблеми профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІД

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця

01601, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 13,

т.: (044) 234-60-63

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України

252

Актуальні проблеми в праві та м їх вирішення

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Артема, 94,

т.:(062) 312-57-66, 312-55-43

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецьке управління державної служби

253

Проблеми формування здорового способу життя у молоді

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112,

т.: (048)712-41-30, 712-41-79, 712-40-05, т/факс: 724-86-72, 722-01-27,

e-mail: nauka@onaft.edu.ua

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації, Одеська державна академія холоду

254

Інвестиційно – інноваційна стратегія розвитку підприємства

Житомирський державний технологічний університет

10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

т.: (0412) 24-14-21

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Житомирський національний агроекологічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут природокористування і сталого розвитку НАН України,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Вінницький національний технічний університет

1

2

3

4

5

6

255

Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства

Херсонська державна морська академія

73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20,

т.: (0552) 22-35-69

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

256

Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

т.: (061)228-76-17

Листопад

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

257

Наукова творчість молоді в індустрії гостинності

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050 м.Донецьк, вул.Щорса, 31,

т.: (062) 304 - 50 -52

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

258

Молоді таланти в інформатизації суспільства

Хмельницький національний університет 29016, м.Хмельницький, вул. Інститутська, 11, т.:(03822) 2-51-08, (050) 376-42-12,

e-mail: conf_itcom@

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Військовий інститут Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка, Тернопільський інститут агропромислового виробництва, Хмельницький університет економіки і підприємництва

259

Інформатика і комп’ютерні технології

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58,

т.: (062) 301-07-53

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Таганрозький технологічний інститут

260

Пріоритети нової економіки знань XXI століття

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24-а,

т.: (0562) 46-10-61

Листопад

80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Економіко-технологічний інститут Ризького технологічного університету

261

Українська культура ХХ-ХХІ століття: компаративний, екзистенцій ний та гендерний аспект

Південноукраїнський національний педаго­гічний університет імені К.Д.Ушинського,

65020, м. Одеса, вул. Старопорто­франківська, 26,

т.: (048) 723-40-98

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

262

Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, Львівська площа 14,

т.: (044) 537-07-39, 537-07-38

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

263

Автоматика та електротехніка

Національний університет кораблебуду­вання ім. адмірала Макарова

54021, м. Миколаїв, пр-т Леніна , 3,

т.: (0512) 47-70-95

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук суднобудування України, Науково-дослідний центр Збройних Сил України, Державний океанаріум, Севастопольський національний технічний університет,Західно-Поморський технологічний університет (Польща)

1

2

3

4

5

6

264

Шляхи вирішення нагальних проблем менеджменту в Україні

Національний університет кораблебуду­вання ім. адмірала Макарова

54021, м. Миколаїв,

пр-т Героїв Сталінграда , 9,

т.: (0512) 42-48-00, 70-91-04

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія наук суднобудування України, Інститут проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України

265

Голодомор 1932-1933 року у джерелах та історіографії

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 10, т.: (06192) 6-92-36

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізький національний університет, Національний педагогічний університеті мені М, П. Драгоманова, Всеукраїнське товариство «Просвіта»

266

Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 7-90-34

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Полтавський університет економіки і торгівлі

267

Товарознавство та ринок споживчих товарів: реалії та перспективи

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050 м.Донецьк, вул. Щорса, 31,

т.: 295 -33- 86

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

268

Теорія держави та права

Хмельницький університет управління та права,

29013, м. Хмельницький,

вул. Театральна, 8, т.: (0382) 71-80-00

Листопад

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь

269

Здоров’я – зберігаючі технології у фізичній реабілітації та рекреації у вищих навчальних закладах

Харківська державна академія фізичної культури

61022, м. Харків, вул. Клочківська, 99,

т.: (057) 336-89-60

Листопад

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

270

Розвиток науки та освіти в контексті Болонського процесу

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

93400, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський, 59-а,

т.: (06452) 2-89-81, 4-40-97,

email: kaf@sti.lg.ua

Листопад

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

271

Конкурентоспроможна Україна: економіка, фінанси, право

Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

99057, м. Севастополь, вул. Паркова, 6,

т.: (0692) 53-96-16, 050-88-51-00

Листопад

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія банківської справи Національного банку України

1

2

3

4

5

6

272

Сучасні проблеми збалансованого природокористування

Подільський державний аграрно-технічний університет

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

т.:( 03849) 6-83-91

Листопад

200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

273

Євроінтеграційні аспекти України

Київський славістичний університет

03150, м. Київ, вул. Ентузіастів, 13 Б,

т.: (044) 294-35-95, 295-41-63,

е:mail: allafin@

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

274

Вдосконалення проектування і експлуатації морських суден і споруд

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.: (0692) 54-30-86

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Військово-морська академія ім. П.С. Нахімова, Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Одеська національна морська академія, Одеський національний морський університет, Національний університет кораблебудування ім. С.О. Макарова, Керченський морський технологічний університет, ТОВ «Брізе-Сваллоу Севастополь»

275

Україна і світ: політичні, політичні, економічні та культурологічні питання

ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»

61039, м. Харків, пр. Постишева, 4,

т.: (057) 719-60-88, 098-2381721

Грудень

110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

276

Інтеграція України у світовий економічний та політико-правовий простір

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129-а, т.: (0629) 53-22-59,

e-mail: kafedra-mek@

Грудень

150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Департамент економіки Маріупольської міської ради, Маріупольське відділення Донецької торгово-промислової палати

277

Інтернет-конференція

«Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

08401 м. Переяслав - Хмельницький.,

вул. Сухомлинського, 30,

т.: (04567) 5-46-44, факс: (267) 5-63-94

Грудень

120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

278

Актуальні проблеми філософії та науки

Житомирський державний університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, т.: (0412) 37-27-63, 37-40-42, 42-10-79

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

1

2

3

4

5

6

279

Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

61022, м. Харків, вул. Шота Руставелі, 7,

т.: (057) 732-38-30,732-81-33

Грудень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

ДНУ«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»,

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміні­страції, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,

РВНЗ «Кримський гуманітарни