Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Заказчиком – МУ «Ремонтно-эксплуатационное управление» (директор – О.А. Веретенников, тел/факс 4-89-75,тел. 4-35-12, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул...полностью>>
'Документ'
По данным RU-CENTER () в России на конец 2006 г. было зарегистрировано 718 326 доменов. По сравнению с концом 2005 г. рост составил более 60%. (графи...полностью>>
'Закон'
укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и раз...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 11 февраля 2009 года в 15.00 на заседании диссертационного совета ДМ 521.037.01 при Российской академии адвокатуры и нот...полностью>>

Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ

про виконання

Програми

економічного і соціального розвитку

Чернівецької області на 2010 рік,

затвердженої рішенням XXХVІІI сесії

Чернівецької обласної ради

V скликання від 12.05.2010 № 89-38/10

за 2010 рік

Виконання основних завдань

Назва розділу

Кількість завдань

З них

виконано

в повному обсязі

недовиконано

Джерела фінансування заходів

17

14

3

Фінансовий стан cуб’єктів господарювання

6

6

-

Реформування відносин власності

5

4

1

Розвиток підприємництва

7

7

-

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

6

6

-

Регулювання цін

4

4

-

Розвиток ринкової інфраструктури

4

4

-

Розвиток виставкової діяльності

4

4

-

Інвестиційна діяльність

8

7

1

Реалізація регіональних програм

2

2

-

Паливно-енергетичний комплекс

15

14

1

Промисловість

5

4

1

Агропромисловий комплекс

13

12

1

Лісове господарство

12

10

2

Транспорт і зв’язок

15

12

3

Науково-технічна сфера

5

5

-

Виробництво споживчих товарів та послуг

6

5

1

Зовнішньоекономічна діяльність

7

7

-

Транскордонне співробітництво

7

6

1

Зайнятість населення та ринок праці

10

10

-

Грошові доходи населення та заробітна плата

7

7

-

Соціальне забезпечення

10

10

-

Пенсійна реформа

6

4

2

Житлово-комунальне господарство

3

3

-

Будівництво та газифікація

6

5

1

Охорона здоров’я та демографічна ситуація

13

11

2

Освіта

14

10

4

Культура

11

11

-

Діти, сім’я, молодь

11

11

-

Фізична культура і спорт

8

8

-

Туристично-рекреаційна сфера

5

5

-

Розвиток мінерально-сировинної бази

5

4

1

Охорона навколишнього середовища

10

7

3

Протипаводковий захист

9

9

-

Техногенна безпека

4

4

-

Охорона праці

6

6

-

Всього заходів

286

258

28

Довідка

про підсумки економічного і соціального розвитку

Чернівецької області за січень-грудень 2010 року

Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, недопущення зменшення рівня заробітної плати та доходів населення.

Вжито заходів щодо покращення рейтингових показників соціально-економічного розвитку області, її районів і міст, до структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області доведено завдання на перше півріччя, 9 місяців, 2010 рік з підвищення позицій області.

У результаті за 2010 рік, досягнуто приросту виробництва та реалізації промислової продукції, валової продукції сільського господарства, прямих іноземних інвестицій, обороту роздрібної торгівлі, забезпечено виконання місцевих бюджетів, збережено стабільність на ринку праці. Досягнуто зростання середньомісячної заробітної плати, забезпечено стабільну і своєчасну виплату пенсій, зменшено загальну заборгованість із виплати заробітної плати та на економічно-активних підприємствах, не допущено виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів, збережено мережу об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

Разом з тим, незважаючи на певні досягнення, соціально-економічний розвиток області відбувається у складних умовах. Позитивні зміни поки що не набули рис стійких тенденцій. Основне погіршення сталось за рахунок інвестиційної та фінансової складових.

 • Обсяг виробленої продукції промисловими підприємствами у січні-грудні 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшився на 11,8% (по Україні – на 11%). Одночасно, у грудні 2010 року до листопада 2010 року обсяг виробленої промислової продукції збільшився на 9,1% (по Україні – на 4,7%).

 • Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами області становив 3091 млн.грн., що становить 0,3% від загальноукраїнського показника.

 • Усіма категоріями господарств у 2010 році вироблено валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2005 року) на суму 2135,3 млн.грн., що на 3,4% більше, ніж за 2009 рік (по Україні – спад на 1%).

 • Господарствами всіх форм власності вироблено 62,9 тис. тонн м’яса в живій вазі, 308,1 тис. тонн молока, 408,3 млн. штук яєць, що складає 99,7%, 98,8% та 119,4% до січня-грудня 2009 року (по Україні, відповідно, 106,7%, 96,9%, 106,6%).

 • Станом на 01.01.2011 поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 2,9%, овець та кіз – на 0,6% і склало, відповідно, 131,8 тис. голів, 54,1 тис. голів. Поголів’я свиней та птиці різного віку збільшилось, відповідно, на 7,9% та на 3,4%, і склало 206,7 тис. голів і 3366,4 тис.голів.

 • Станом на 01.01.2011 рівень проплат за використану електроенергію становив 99,4%, спожитий природний газ по ЧФ ДК «ГАЗ УКРАЇНИ» – 95%.

 • Рівень оплати населенням області житлово-комунальних послуг за 2010 рік, включаючи погашення боргів попередніх періодів становив 95,1% (по Україні – 96,6%).

 • Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2011 року становила 74 млн.грн. і зросла на 17,7% порівняно з 01.01.2010 (по Україні – на 7,5%).

 • Оборот роздрібної торгівлі склав 7906,3 млн.грн. і збільшився на 6% (по Україні – на 7,6%).

 • Індекс споживчих цін на товари і послуги у грудні 2010 року до грудня 2009 року становив 108,2%, у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 110% (по Україні – відповідно, 109,1% та 110,6%).

 • Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств, за січень-грудень 2010 року склав 580,1 млн.грн. і зменшився на 40,4% (по Україні – на 5,4%).

 • За січень-вересень 2010 року освоєно 1026,2 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 40% менше, порівняно з аналогічним періодом 2009 року (по Україні – на 2,9%).

 • За 2010 рік введено в експлуатацію 293,8 тис.кв.м житла, що у 1,8 раза більше, ніж у 2009 році (по Україні – на 45,9%). У розрахунку на 10 тис. населення введено 3259,7 кв.м загальної площі житла.

 • Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту у 2010 році становив 944,5 млн.ткм, що на 23,8% більше (по Україніна 13,8%), ніж у 2009 році. Обсяг пасажирообороту збільшився на 4% (по Україні – спад на 5,7%) і становив 810,4 млн.пас.км.

 • За 2010 рік до державного та місцевих бюджетів надійшло 1952,4 млн.грн., що на 326,1 млн.грн. або на 20,1% більше, порівняно з 2009 роком.

 • Надходження до державного бюджету збільшились на 32,7% (на 248,5 млн.грн.), місцевих – на 9% (на 77,6 млн.грн.) і становили, відповідно, 1007,9 млн.грн. та 944,5 млн.грн.

 • Станом на 1 січня 2011 року податковий борг з платежів до бюджетів усіх рівнів суб’єктів господарської діяльності складає 87 млн.грн., що на 9,6 млн.грн. або на 12,4% більше, ніж на 01.01.2010.

 • Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 01.01.2011 становив 62,3 млн.дол.США, що склало 69,2 долара з розрахунку на одного мешканця області. Приріст іноземного капіталу становив 534,1 тис.дол.США або 0,9% до обсягів на 01.01.2010.

 • У січні-грудні 2010 року в зовнішній торгівлі товарами області склалося від’ємне сальдо в розмірі 9,1 млн.дол.США. Обсяги експорту становили 104 млн.дол.США і зменшились на 13,2% (по Україні – збільшилися на 29,6%), імпорту – 113,1 млн.дол.США і збільшились на 8,3% (по Україні –на 33,7%).

 • За попередніми даними, загальний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств і організацій за січень-грудень 2010 року склав 93,1 млн.грн. збитку (за січень-грудень 2009 року – 325,4 млн.грн. збитку).

 • Прибутково спрацювали 63,7% господарюючих суб’єктів (по Україні – 63,2%), збитково – 36,3% (по Україні – 36,8%), якими отримано, відповідно, 416,1 млн.грн. прибутків та 509,2 млн.грн. збитків.

 • Cтаном на 01.01.2011 загальна сума заборгованості із заробітної плати становила 3151,8 тис.грн., що на 2553,5 тис.грн. або на 44,8% менше, ніж на 01.01.2010 (по Україні – на 17,3%). Заборгованість на економічно активних підприємствах зменшилась на 2183,7 тис.грн. або на 53,5% і становила 1896,6 тис.грн. (по Україні – на 32,4%).

 • Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-грудні 2010 року становила 1772 грн. (по Україні – 2239 грн.), що на 20,4% більше, ніж у січні-грудні 2009 року (по Україні – на 20%).

 • У січні-грудні 2010 року реальна заробітна плата з урахуванням росту споживчих цін збільшилась на 11,5% (по Україні – на 10,2%).

 • У 2010 році до бюджету Пенсійного фонду України від платників області надійшло 1256,7 млн.грн. власних доходів, що становило 93,4% до планового завдання та 116% до 2009 року.

 • Станом на 01.01.2011 загальна заборгованість до Пенсійного фонду України підприємств, установ та організацій області становила 28,5 млн.грн., що на 2,2 млн.грн. або на 8,5% більше, порівняно з 01.01.2010.

 • Зареєстрований рівень безробіття станом на 01.01.2011 склав 1,9%, що на рівні 01.01.2010 (по Україні – 2%).

 • У 2010 році створено 15406 нових робочих місць, що становить 152,5% до завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення Чернівецької області на 2010 рік (10100).

ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Чернівецької області та України за 2010 рік

Найменування показників

По Україні

По Чернівецькій області

Відхилення обласних показників темпів росту від показників по Україні

Питома вага області у загально-українсь-кому показнику, %

фактично за січень-грудень 2010 року

у % до аналогіч-ного періоду 2009 року

фактично за січень-грудень 2010 року

у % до аналогіч-ного періоду 2009 року

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн.

889098,4

х

3091,0

х

х

0,3

Індекс промислового виробництва, %

х

111,0

х

111,8

0,8

х

Продукція сільського господарства, млн.грн.

184940,0

99,0

2135,3

103,4

4,4

1,2

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.тонн

2922,5

106,7

62,9

99,7

-7,0

2,2

молоко, тис.тонн

11254,1

96,9

308,1

98,8

1,9

2,7

яйця, млн.шт.

16964,7

106,6

408,3

119,4

12,8

2,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

43174,9

94,6

580,1

59,6

-35,0

1,3

Експорт товарів, млн.дол.США

51430,5

129,6

104,0

86,8

-42,8

0,2

Імпорт товарів, млн.дол.США

60739,9

133,7

113,1

108,3

-25,4

0,2

Сальдо (+, –) млн.дол.США

-9309,4

х

-9,1

х

х

х

Прямі іноземні інвестиції станом на 01.01.2011, млн.дол.США

44708,0

111,6*

62,3

100,9*

-10,7

0,1

Прямі іноземні інвестиції на 1 особу, дол.США

978,5

-

69,2

-

-

7,1

Інвестиції в основний капітал за січень-вересень 2010 року, млн.грн.

83852,3

97,1

1026,2

60,0

-37,1

1,2

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

529883,2

107,6

7906,3

106,0

-1,6

1,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

2239

120,0

1772

120,4

0,4

79,1

Реальна заробітна плата, %

х

110,2

х

111,5

1,3

х

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2011, млн.грн.

1218,1

82,7*

3,2

55,2*

-27,5

0,3

Фінансові результати, млн.грн.

63266,4

х

-93,1

х

х

х

Питома вага збиткових підприємств, %

36,8

х

36,3

х

-0,5

х

Оплата населенням житлово-комунальних послуг, млн.грн.

30065,3

96,6*

364,3

95,1*

-1,5

1,2

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 01.01.2011, млн.грн.

11365,0

107,5*

74,0

117,7*

10,2

0,7Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку Чернівецької області

  Документ
  11.3. Перелік проектів, які подані на перший конкурсний відбір проектів транскордонного співробітництва в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 2007-2013 Європейського інструменту сусідства та партнерства
 2. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 3. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (2)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 4. Програма економічного І соціального розвитку Глибоцького району

  Документ
  1. Інформацію начальника управління економіки Микитюк Л.П. щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку Глибоцького району за 2011 рік взяти до відома.
 5. Програма економічного І соціального розвитку вижницького району

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Вижницького району на 2012 рік (далі – Програма) розроблена в контексті цілей і пріоритетів Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,

Другие похожие документы..