Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Настоящая программа по русскому языку для 5 – 6 классов основной общеобразовательной школы создана на основе федерального компонента государственного...полностью>>
'Памятка'
Каталог элективных дисциплин, рекомендованный учебно-методическим советом Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (протокол № от «...полностью>>
'Доклад'
консультанта аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Дмитрия Борисовича Шевченко на Всероссийской научно-практической конференции...полностью>>
'Документ'
«Лишь на смертном одре к Генри Форду пришло покаяние. Когда в конце Второй мировой войны он просмотрел фильм о зверствах нацистов в концентрационных л...полностью>>

Закон України від 04. 12. 1990 №509-хіі "Про державну податкову службу в Україні"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МОДУЛЬ 3

3.1. Організація масово-роз’яснювальної роботи з платниками податків та зі зверненнями громадян в органах ДПС України

Ви будете вивчати:

 • методи, форми масово-розяснювальної роботи з платниками податків;

 • основні напрями масово-розяснювальної роботи з платниками податків;

 • види звернень платників податків до органів ДПС;

 • порядок обліку та розгляду звернень.

Мета:

 • підвищення рівня професійних знань працівників органів державної податкової служби;

 • вивчення нормативної бази, яка допоможе правильно організувати масово-розяснювальну роботу з платниками податків та зы зверненнями громадян.

Після вивчення модуля ви зможете:

 • знати форми та методи масово-розяснювальної роботи ;

 • здобудете знання щодо грамотної організації роботи з платниками, стосовно добровільної сплати податків;

 • дати визначення поняттю “звернення громадян”, знати види звернень;

 • в визначені законодавством терміни надати відповідь на звернення платників податків;

 • уміти правильно оформляти звернення платників податків;

Контроль:

 • Тести для самоконтролю;

 • Практичне заняття.

Література до модуля:

  1. Конституція України.

2. Закон України від 04.12.1990 № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні”

3. Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

4. Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян”

5. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року N 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

6. Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. N 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”

7. Постанова КМУ від 4 січня 2002 р. N 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”

8. Постанова КМУ від 16 травня 2001 р. N 494 “Про затвердження Порядку надання податкових роз'яснень”

9. Постанова КМУ від 19 квітня 1999 р. N 636 “Про схвалення Програми формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів”

10. Наказ ДПА України від 18 червня 2008 року N 395 “Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби”

11. Наказ ДПА України від від 11 травня 2007 року N 286 “Про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості "Податки очима дітей"

12. Наказ ДПА України від 14 червня 2000 року N314 “Про Подяку сумлінному платнику податків”

13. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. Податковий контроль в Україні: Т.1. Попередній контроль. Монографія. – Львів: Простір-М, 2007.-400с.

Зміст:

 1. Роль масово-розяснювальної роботи з платниками податків в контексті наповнення бюджету країни.

 2. Завдання масово-розяснювальної роботи.

 3. Види та форми розяснювальної роботи з платниками податків.

 4. Організація масово-розяснювальної роботи з платниками податків.

 5. Право громадян на звернення до органів ДПС України.

 6. Порядок обліку звернень громадян в органах ДПС.

 7. Особистий прийом громадян.

 8. Розгляд звернень та відповіді на них.

Ключові слова до модуля:

 • Звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 • Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

 • Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

 • Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 • Податкове зобов‘язання – зобов‘язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені законодавством України.

 • Податковий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

1. Роль масово-розяснювальної роботи з платниками податків в контексті наповнення бюджету країни.

Одним із показників ступеня цивілізованості громадських відносин у країні є рівень добровільно сплачених податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. Чим вищий цей показник, тим державі менше потрібно затрачати адміністративних та фінансових ресурсів на виконання функцій і процедур податкового контролю. Добровільна сплата податкових платежів вигідна й для самого платника податків, тому що в разі застосування примусових заходів він ризикує сплатити значно більші суми разом із пеньою та штрафними санкціями. Поряд з іншими механізмами стимулювання сплати податків податкові органи широко використовують і пропаганду переваги добровільної сплати податків, масово-роз'яснювальну й виховну роботу серед платників податків.

Особливе значення в роботі із платниками податків має своєчасне інформування їх про нові нормативно-правові акти, зміни та доповнення до існуючих, а також роз'яснення порядку їх застосування на практиці. Ця робота важлива як для платників податків, так і для податкових органів, оскільки є формою попереднього контролю. Проводячи цю роботу органи податкового контролю запобігають виникненню невмисних порушень податкового законодавства. А платник податків, вірно застосувавши положення нормативно-правових актів, запобігає виникненню нераціональних витрат, які могли б виникнути в разі застосування податковими органами санкцій за порушення законодавства.

Важливе значення для платника податків має й можливість безплатно звернутися до податкового органу за консультацією з того чи іншого питання в сфері застосування податкового законодавства. Надаючи такі консультації, податковий орган знову ж таки проводить процедури попереднього контролю, оскільки таке звернення платників податків гарантує правильне застосування податкового законодавства.

Масово-роз'яснювальна робота сприяє злагоді та порозумінню в стосунках між тими, хто збирає податки, та тими, хто їх сплачує, - це важлива передумова підвищення ефективності не тільки податкової, а й взагалі економічної політики.

2. Завдання масово-розяснювальної роботи.

Основні завдання масово-роз'яснювальної роботи спрямовані на:

1) інформування платників податків про чинне законодавство й роз'яснення щодо порядку його застосування;

2) формування високої податкової культури як платників податків, так і населення, підвищення позитивного іміджу державної податкової служби;

 1. організація навчання платників податків і працівників податкових органів із питань порядку застосування податкового законодавства;

 2. налагодження партнерських відносин із платниками податків.

Шляхами реалізації поставлених завдань є:

- своєчасне доведення до платників податків актуальної інформації щодо змін та доповнень чинного податкового законодавства;

- роз'яснення порядку застосування норм податкового законодавства;

- профілактика недопущення платниками податків несвідомих і випадкових помилок при застосуванні податкового законодавства;

- запобігання порушенням та забезпечення наповнення дохідної частини бюджетів та державних цільових фондів на добровільній основі;

- підвищення рівня податкової культури населення та відповідальності платників за своєчасну сплату податків;

- досягнення взаєморозуміння та сприяння налагодженню партнерських відносин між платниками податків та державою.

З метою усунення протиріч у розумінні законодавчих норм у сфері оподаткування Законом України „Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" врегульовано питання надання контролюючими органами податкових роз'яснень. Податкові роз'яснення мають дуже важливе значення при здійсненні попереднього податкового контролю, оскільки однакове розуміння тієї чи іншої норми податкового законодавства як платником податків, так і контролюючим органом, запобігає виникненню конфліктних ситуацій та порушень нормативно-правових актів.

3. Види та форми розяснювальної роботи з платниками податків. Види розяснювальної роботи з платниками податків:

- проведення цілеспрямованої постійної пропаганди необхідності загальної податкової грамотності населення;

- формування громадської думки шляхом пропаганди необхідності повної й сумлінної сплати податків як виконання свого громадського обов'язку (з використанням прикладів інших країн, і роз'ясненням цілей на виконання яких спрямовуються кошти, отримані від сплати податків, а також відповідальності за несплату податків);

- проведення опитування серед населення для визначення рівня податкової грамотності, ступеня зацікавленості населення в цьому питанні й визначення категорій громадян - потенційних учасників навчання;

- розміщення на телебаченні й радіо спеціальних навчальних передач із роз'яснення податкової політики держави й чинного податкового законодавства;

- підготовка й розміщення в друкованих ЗМІ статей і виступів працівників податкової служби із цих питань;

- проведення системної роботи серед майбутніх потенційних платників податків (у навчальних закладах, центрах підготовки кадрів при службах зайнятості населення тощо);

- проведення регулярних зустрічей керівників і працівників податкових органів із трудовими колективами, громадськими організаціями, студентами й учнями шкіл.

 • усне консультування платників податків (при відвідуванні ними органів ДПС, консультаційних пунктів, по телефону);

- телефонні інформаційно-довідкові служби органів ДПС та Інформаційно-довідковий департамент ДПС України;

- надання податкових розяснень (розгляд письмових звернень платників податків)

Згідно п.4 Наказу ДПА України “Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби” від 18.06.2008 р № 395 усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються на підставі статті 3 Закону України "Про звернення громадян" за змістом на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" за формою на письмові та усні.

Письмове звернення - це пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга громадян, викладена в письмовій формі відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" та надіслана поштою чи передана громадянином особисто (або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства) до органу ДПС.

Усне звернення - це пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга громадян, викладена в усній формі відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" та записана посадовою особою органу ДПС під час особистого прийому.

Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" залежно від кількісного складу громадян, що звертаються, на індивідуальні та колективні.

Індивідуальне звернення - це звернення, надіслане поштою чи передане до органу ДПС окремим громадянином.

Колективне звернення - це звернення, надіслане поштою чи передане до органу ДПС групою громадян.

Серед звернень громадян, що надходять до органів ДПС, відповідно до статті 8 Закону України "Про звернення громадян" та пункту 3 Інструкції з діловодства можна виділити за специфічними ознаками: анонімні, повторні і дублетні звернення.

Анонімне звернення - це письмове звернення без зазначення місця проживання заявника (заявників), яке не підписано автором (авторами), а також з якого неможливо встановити авторство.

Повторними вважаються звернення, у яких:

- оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до органу ДПС;

- повідомляється про несвоєчасний розгляд попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась;

- не вирішено по суті або вирішено не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні;

- звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні питання, порушеного в попередньому зверненні;

звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Дублетні звернення - це письмові звернення одного і того ж громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд до органу ДПС.

 1. Організація масово-розяснювальної роботи з платниками податків.

Для виконання зазначених вище (п.2) завдань у структурі податкової служби України існують спеціальні підрозділи, що займаються роботою з платниками податків. 
На рівні керівництва ДПА України куратором цього напряму роботи є один із заступників Голови ДПА України. До його обов’язків також входить координація роботи засобів масової інформації (ЗМІ), створених податковою службою (журнал “Вісник податкової служби України”, газета “Консультант) та циклових радіо-, телепередач на центральних, загальнодержавних каналах, які готуються податковою службою або за її інформаційної підтримки.
У центральному апараті організаційною роботою займається Головне управління масово-роз’яснювальної роботи, яке складається з трьох відділів: відділу організації роботи по роз’ясненню податкового законодавства, відділу інформаційного забезпечення засобів масової інформації і моніторингу матеріалів з податкового законодавства; відділу забезпечення роботи офіційного сайту ДПА України в Інтернеті. Крім цього, в центральному апараті функціонує прес-служба й відділ підготовки власних телепередач та інформаційних телематеріалів, а також Музей розвитку оподаткування в Україні й створення податкової служби.
В податкових адміністраціях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя в залежності від регіону функціонують управління або відділи з масово-роз’яснювальної роботи. Цим підрозділам також підпорядковані редакції ЗМІ, створених цими податковими органами (газети, журнали, інформаційні бюлетні), а також філії редакції журналу “ Вісник податкової служби України” щодо обслуговування платників податків.
На рівні податкових інспекцій міст і районів функціонують відділи або сектори (в залежності від кількості платників, що знаходяться на обслуговуванні в податковому органі) по роз’ясненню податкового законодавства.
Спеціальним наказом ДПА України затверджені типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків, а також наведені нормативи чисельності штату підрозділів в залежності від кількості платників податків, що обслуговуються податковим органом.
Планування діяльності підрозділів по роботі з платниками податків здійснюється на основі комплексного плану роботи податкової служби України на поточний рік. При цьому враховуються положення “Програми формування високої податкової культури населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України. Головне управління масово-роз’яснювальної роботи і відповідно його підрозділи на місцях на поточний рік розробляють план роботи, в якому знаходять відображення основні заходи по роботі з податкоплатниками. За необхідності проведення окремих заходів у масштабах всієї країни розробляються детальні спеціальні плани їх проведення, які затверджуються керівництвом ДПА України (наприклад, проведення Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на податкову тематику, конкурсів серед ЗМІ на найкраще висвітлення діяльності податкових органів, агітаційного автопробігу Україною під девізом “Податковий Кодекс – економічна конституція України”).
Таке планування роботи забезпечує її системність, плановість. Крім того, практично всі планові заходи супроводжуються методичними вказівками головного управління про порядок і методи їх проведення, що сприяє її ефективності їх роботи. Для здійснення оперативного впливу на діяльність цих підрозділів у податковій службі України розроблені основні показники роботи, форми її обліку, а також дві форми оперативної звітності (надсилаються вищим органам щоквартально, а у скороченому вигляді – щомісячно).
В першій формі звітності – “Інформація про роботу з платниками податків по роз’ясненню податкового законодавства” – наводяться дані про структуру і адміністративні ресурси підрозділів (кількість підрозділів у регіоні, їх види; кількість працівників у підрозділах); вказуються основні кількісні показники їх роботи (кількість проведених семінарів; прочитаних лекцій, прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, “гарячих ліній”; зустрічей у трудових колективах; заходів із громадськими організаціями, кількість публікацій і виступів у ЗМІ). Крім того, подається інформація про випуск власної друкованої продукції (брошур, буклетів, пам’яток, плакатів, листівок). У спеціальному розділі звіту аналізується матеріально-технічне забезпечення підрозділів і телефонної інформаційно-довідкової служби. Окремо подаються відомості про кількість трансляцій матеріалів соціальної реклами на телебаченні і радіо.
У другій формі звітності – “Інформація про консультаційну роботу” – характеризується кількість звернень (усіх видів: листи, телефонні дзвінки, особисті звернення на прийомі) платників податків до податкових органів. Також зазначаються основні питання (у розрізі видів податків і платежів), на які податковими органами готувалися консультації і відповіді.

На рівні податкових інспекцій міст і районів функціонують відділи або сектори (в залежності від кількості платників податків, що обслуговуються в податковому органі) із проведення масово-роз'яснювальної роботи та роз'яснення податкового законодавства.

Працівники цих підрозділів організовують і проводять семінари, читають лекції на податкову тематику на підприємствах і в навчальних закладах, організовують проведення прес-конференцій, „круглих столів", „гарячих ліній" та ін. Значна увага приділяється підготовці публікацій у пресі, на радіо й телебаченні.

Для досягнення завдань, поставлених державою перед ОДПС України, виконується цілий комплекс робіт, що дає можливість зацікавити різні верстви населення в одержанні інформації з податкової тематики, залучати їх до активних взаємовідносин із державою, надавати населенню можливість для одержання знань у галузі оподаткування. Пропаганда необхідності повної й своєчасної сплати податків провадиться шляхом інформування населення про основні напрями витрат бюджетних коштів. Широко висвітлюються виявлені факти приховування доходів від оподаткування, називаються конкретні фірми й підприємства, прізвища винних посадових осіб, міра покарання, до якої їх притягнуто. Особлива увага приділяється питанням некомпетентності або незнання податкового законодавства, що стало причиною виникнення податкових порушень.

Працівники податкових органів широко використовують методи впливу громадської думки на недбайливих платників податків, боржників бюджету. Розміщення в засобах масової інформації, на інформаційних стендах органів податкової служби й органів місцевої влади, у фінансово-банківських установах, лікувальних закладах, клубах і будинках культури інформації про підприємства - боржників бюджету та їх керівництво має більший ефект, ніж заходи примусового стягнення платежів. Ці заходи мають дуже великий профілактичний та виховний вплив.

Основною формою пропагандистської діяльності залишається система регулярних семінарів, що проводяться як із загальних питань оподаткування, так і за окремими видами податків або щодо конкретного законодавчого акта. Практикується проведення семінарів для працівників окремих галузей народного господарства, на яких розглядаються питання, пов'язані з особливостями оподаткування в тій або іншій галузі.

Семінари організовуються податковими органами, де фахівці податкової служби читають лекції для представників інших органів управління, наприклад, Пенсійного фонду, Державного казначейства, прокуратури, спеціальних консалтингових фірм.

Однією зі складових масово-роз'яснювальної роботи податкового законодавства серед платників податків є телефонна інформаційно-довідкова служба податкових органів. Необхідність телефонної інформаційно-довідкової служби визначається наявністю попиту на таку послугу. Ця послуга дешевша за всі інші види обслуговування платників податків і охоплює досить велику аудиторію при відносно невеликій чисельності зайнятих у ній працівників. Надану безкоштовно оперативну податкову інформацію платник податків може одержати на робочому місці.

Дуже важливою ділянкою масово-роз'яснювальної роботи є робота серед потенційних платників податків - підростаючого покоління. Працівники податкової служби визначають своїм головним завданням формування податкової культури в підростаючого покоління. Податкова служба впроваджує політику сприяння, стимулювання добровільної сплати податків і допомоги дітям у здобуванні знань, розумінні й усвідомленні понять податків, податкових зобов'язань. Це важливий напрям у побудові цивілізованих відносин між державою та її громадянами. Адже тільки освічений платник податків може вчасно виконувати свої податкові зобов'язання відповідно до норм чинного законодавства. Працівники податкової служби читають учням лекції на податкову тематику, проводять ділові ігри тренінги, тематичні семінари, брейн-ринги, організовують творчі конкурси (“Податки очима дітей”).

Для стимулювання податкової культури й дисципліни серед платників податків започатковано всеукраїнську акцію „Відзначення кращих платників податків". Ця акція являється однією зі стратегій Державної податкової адміністрації України щодо підвищення рівня добровільної сплати податків та зміни пріоритетів у діяльності податкового відомства з каральних функцій на стимулюючі та роз'яснювальні. Особлива увага податківців приділяється впровадженню в практику партнерства, відкритості та довіри в стосунках із платниками податків. Як свідчить світовий досвід, податкова система є ефективною лише тоді, коли податки в переважній більшості сплачуються підприємцями добровільно.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Модуль 2 Місце та роль одпс у процедурі банкрутства. Мирова угода

  Закон
  Закон України від 14.05.1992 №2343–XІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закон про банкрутство).
 2. Закон України " Про державну податкову службу України"

  Закон
  (Закон введено в дію з дня прийняття, а розділ I в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно
 3. Закон україни про ратифікацію Угоди про позику Проект "Модернізація державної податкової служби України 1"

  Закон
  Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 4. Закон України від 21. 12. 2000 №2181-ііі "Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

  Закон
  6. Наказ ДПА України від 20.09.2004 № 544 “Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження активів платників податків, які перебувають у податковій заставі”
 5. Академія державної податкової служби україни трофімова Лариса Віталіївна

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально - процесуальної діяльності Академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Другие похожие документы..