Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Основополагающие положения законодательства о сокращенной продолжительности рабочего времени закреплены ст. 92 ТК РФ и распространяются на лиц, не до...полностью>>
'Документ'
Из электронной версии печатного издания книги А. Поис: «Наш Мир и Мы», часть 1 – «Мир и Мы» (Серия издания: «Поиски истины», М. МЦНТИ – Международный...полностью>>
'Документ'
Програма державного комплексного екзамену з дисципліни «Соціологія» / Укладачі: доктор філософ.н., професор Шкода В.В., к.філософ.н., доцент Афанасьє...полностью>>
'Реферат'
Японская система управления на сегодняшний день представляется самой интересной и эффективной в тройке наиболее известных и принятых в мире систем уп...полностью>>

Постанова від 18 липня 2007 р. N 949 Київ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) - 1041,47 гривні (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2006 рік);

С - 4,7633 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М - 6 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 1041,47 грн. х (4,7633 : 6) = 826,81 грн.

При 10 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 82,68 гривні.";

6) доповнити додаток після розділу "До пункту 14 Порядку" новим розділом такого змісту:

"До пункту 17 Порядку

1. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 січня 2006 р. до 23 лютого 2007 р. та за сумісництвом з 16 жовтня 2006 р. до 20 грудня 2006 року. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є серпень 2006 р. - січень 2007 р. Оскільки період роботи за сумісництвом входить до розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Серпень 

31 

1100 

  

1100 

Вересень 

30 

950 

  

950 

Жовтень 

31 

1200 

297 

1497 

Листопад 

30 

1600 

580 

2180 

Грудень 

31 

1850 

240 

2090 

Січень 

31 

1580 

  

1580 

Усього 

184 

8280 

1117 

9397 
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 51,07 гривні (9397 грн. : 184 календарні дні), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

2. Особа подала до служби зайнятості дві довідки про середню заробітну плату - за основним місцем роботи та за сумісництвом.

За основним місцем роботи вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 23 березня 2003 р. до 23 березня 2006 р., після чого була звільнена з роботи (розрахунковий період вересень 2005 р. - лютий 2006 р., посадовий оклад - 350 гривень), але одночасно працювала за сумісництвом (звільнена 1 березня 2006 р., розрахунковим періодом є вересень 2005 р. - лютий 2006 р., заробітна плата за місяцями розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати становила відповідно 332, 352, 580, 540, 350, 350 гривень).

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Посадовий оклад (тарифна ставка) за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для розрахунку, за сумісництвом, гривень 

Сумарна заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Вересень 

30 

350 

332 

682 

Жовтень 

31 

350 

352 

702 

Листопад 

30 

350 

580 

930 

Грудень 

31 

350 

540 

890 

Січень 

31 

350 

350 

700 

Лютий 

28 

350 

350 

700 

Усього 

181 

2100 

2504 

4604 
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 25,44 гривні (4604 грн. : 181 календарний день), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

3. Особа працювала за останнім основним місцем роботи з 10 березня 2007 р. до 15 квітня 2007 р., заробітна плата становила у березні 850, у квітні - 580 гривень. За попереднім місцем роботи працювала п'ять років і звільнена 26 лютого 2007 року. До державної служби зайнятості подала дві довідки про середню заробітну плату: з останнього місця роботи за фактично відпрацьований час (березень - квітень 2007 р.) та з попереднього місця роботи за шість календарних місяців (серпень 2006 р. - січень 2007 р.) із заробітною платою за місяцями розрахункового періоду відповідно 520, 515, 540, 545, 100 (матеріальна допомога) і 450 гривень. З 30 листопада до 31 грудня 2006 р. включно особа хворіла.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по безробіттю:

Місяці розрахункового періоду 

Кількість календарних днів 

Заробітна плата, що береться для обчислення середньої заробітної плати, гривень 

Жовтень 2006 

31 

540 

Листопад 2006 

29 

545 

Січень 2007 

31 

450 

Березень 2007 

22 

850 

Квітень 2007 

15 

580 

Усього 

128 

2965 
У розрахунковому періоді виключено кілька днів листопаду і грудень 2006 р., оскільки особа у цей проміжок часу хворіла.

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по безробіттю становитиме 23,16 гривні (2965 грн. : 128 календарних днів), що не перевищує встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день.

4. Особа працювала на підприємстві з 8 січня 2006 р. до 9 липня 2006 р. (27 календарних тижнів). Розрахунковим періодом є лютий - червень 2006 року. Оскільки у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) особа більше не працювала, але має право на страхові виплати, розрахунок допомоги по безробіттю здійснюється виходячи із середньої заробітної плати на підставі довідки про середню заробітну плату за п'ять місяців.";

7) у розділі "До пункту 20 Порядку":

у позиції "Усього" останньої графи таблиці цифри "186,72" замінити цифрами "184,38";

абзац третій після слів "втратою працездатності" доповнити словами і цифрами "з урахуванням вимоги абзацу четвертого пункту 14 цього Порядку";

в абзаці четвертому цифри і слова "933,6 гривні (186,72 гривні х 5 днів)" замінити цифрами і словами "553,14 гривні (184,38 гривні х 3 робочі дні)";

в абзаці п'ятому цифри і слова "1867,2 гривні (186,72 гривні х 10 днів), замінити цифрами і словами "2028,18 гривні (184,38 гривні х 11 робочих днів)";

8) у розділі "До пункту 21 Порядку":

текст розділу вважати пунктом 1;

доповнити розділ пунктом 2 такого змісту:

"2. Застрахована особа працювала за основним місцем роботи з 1 лютого 2006 р. та за сумісництвом з 17 січня 2007 р., а 29 січня 2007 р. захворіла. Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є липень - грудень 2006 р., за сумісництвом - з 17 до 28 січня 2007 року. Особа подала за місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності та довідку про заробітну плату за основним місцем роботи, з якої сплачено страхові внески та яка врахована при обчисленні середньої заробітної плати для призначення виплат за липень - грудень 2006 р. та січень 2007 року.

Місяці розрахункового періоду 

Кількість робочих днів за основним місцем роботи 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за основним місцем роботи, гривень 

Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески за місцем роботи за сумісництвом, гривень 

Заробітна плата для обчислення середньої заробітної плати для призначення виплат за сумісництвом, гривень 

У 2006 році 

  

  

  

  

Липень 

21 

2500 

  

  

Серпень 

22 

3000 

  

  

Вересень 

21 

3200 

  

  

Жовтень 

22 

3400 

  

  

Листопад 

22 

4100 

  

  

Грудень 

21 

3900 

  

  

Разом 

129 

  

  

  

Січень 2007 р. 

18 

2500 

550 

550 

Усього 

18 

  

  

550 


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 2. Шевченка Український культурологічний центр (м. Донецьк) Олександр Задніпровський хроніка голоду 1946 1947 років у Донбасі Донецьк 2007

  Документ
  У монографії на базі переважно місцевих архівних документів уперше змальовано цілісну картину голоду 1946 – 1947 рр. в українському Донбасі. Матеріал подано у вигляді хроніки подій.
 3. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41

  Документ
  Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 899, НАКАЗУЮ:
 4. 01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

  Документ
  Згідно з Договором від 19.10.2006 р. № 39 аудиторська фірма «Альтаір-Аудит» провела аудит фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк» (далі - Банк) за 2006 рік у складі: загальна інформація про діяльність Банку, баланс станом
 5. Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618 (3)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ „БАНК ВЕЛЕС” (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів,

Другие похожие документы..