Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
позволяющий идентифицировать компанию в глазах покупателя Наличие раскрученного Интернет-сайта Угрозы (Treats) Слабые стороны (Weakness) Возрастание ...полностью>>
'Программа курса'
Курс «Становление современной государственности» предназначен для студентов 3 курса факультета Политологии (отделение сравнительной политологии и пол...полностью>>
'Документ'
Коммерческий банк , именуемый в дальнейшем "Залогодержатель", в лице (должность, ф. и. о.), действующего на основании Устава, и (полное наим...полностью>>
'Реферат'
7 РХТУ г Донюш Павел ВАО 444 Использование дробного метода анализа для идентификации солей....полностью>>

Модульна контрольна робота 1 з релігієзнавства для 1-го курсу філософського ф-ту ону ім. І. Мечникова

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модульна контрольна робота 1 з релігієзнавства для 1-го курсу філософського ф-ту ОНУ ім. І.Мечникова

Завдання 1.

Виберіть одну правильну відповідь із трьох можливих. (Варіанти 1 – 3).

Варіант 1

1. Одним із ведучих представників біологічного й психологічного підходу до релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) Л. Фейєрбах.

2. Анімізм — це:

а) віра в існування душі й духів,

б) поклоніння мертвим предкам,

в) віра в надприродну кревність людей із тваринними й рослинами.

3. Політеїзм — це:

а) віра в духів,

б) віра в єдиного бога,

в) віра в багатьох богів.

4. Християнство виникло:

а) у Візантійському імперії,

б) у Римській імперії,

в) в імперії Олександра Македонського.

5. Розкол у християнстві на католиків і православних відбувся:

а) у 1154 р.,

б) у 1054 р.,

в) у 954 р.

6. У православному християнстві таїнств:

а) сім,

б) шість,

в) два.

Варіант 2

1. Одним із ведучих представників етнологічного підходу до релігії є:

а) Ф. Енгельс,

б) У. Джеймс,

в) Е. Тайлор.

2. Фетишизм — це:

а) віра в надприродну кревність людей із тваринними й рослинами,

б) віра в надприродні можливості матеріальних предметів,

в) система заборон.

3. Монотеїзм — це:

а) віра в єдиного бога,

б) віра в споконвічну боротьбу доброго й злого,

в) віра в багатьох богів.

4. Християнство виникло:

а) у II в. н.е.,

б) у I в. до н.е.,

в) у I в. н. е.

5. Христос у перекладі із грецького:

а) Посланник,

б) Помазаник Божий,

в) Пророк.

6. Християнський символ віри був прийнятий:

а) на Соборах у Никеї (325 р.) і Константинополі (381 р.),

б) на Соборі в Константинополі (680 р.),

в) на Соборі в Никеї (787 р.).

Варіант 3

1. Одним із ведучих представників соціологічного підходу до релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) В. І. Ленін.

2. Тотемізм — це:

а) віра в існування душі й духів,

б) віра в деяку надприродну силу, що править світом,

в) віра в надприродну кревність людей із тваринними й рослинами.

3. Світові релігії — це:

а) буддизм, християнство, іслам,

б) християнство й іслам,

в) індуїзм, християнство, іслам.

4. Священним Писанням у християнстві є:

а) Старий Заповіт,

б) Новий Заповіт,

в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти.

5. Протестантизм виник:

а) у XVI в.,

б) у XVII в.,

 в) у XV в.

6. Символ віри в християнстві складається з:

а) дванадцятьох членів,

б) семи членів,

в) дев'ятьох членів.

Завдання 2.

Порівняйте наступні дві форми вірувань первісного суспільства (знайдіть у них риси спільні та відмінні). (Варіанти 1 – 5):

 1. фетишизм і тотемізм;

 2. тотемізм й анімізм;

 3. анімізм і фетишизм;

 4. магія й шаманізм;

 5. шаманізм й анімізм.

Завдання 3.

Поясніть, у чому полягає та чи інша функція релігії. (Варіанти 1 – 7):

 1. світоглядна (мировоззренческая);

 2. комперсаційно-терапевтична (компенсаторная);

 3. комунікативна (коммуникативная);

 4. регулятивно-організаційна (регулятивная);

 5. інтегративно-дезінтегративна (интегрирующе-дезинтегрирующая);

 6. культуроформувальна (культуротранслирующая);

 7. легітимізаційно-розлегітимізаційна (легитимирующе-разлегитимирующая).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 2. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 3. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 5. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..