Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Смех испокон веков являлся не только одним из самых эффективных лекарей народной души, но и популярнейшим бичом, которым народ не преминет воспользов...полностью>>
'Документ'
В заседании коллегии министерства здравоохранения и социального развития области «Итоги работы органов здравоохранения Оренбургской области в 2009 год...полностью>>
'Документ'
Религия – многогранное, разветвленное, сложное общественное явление, представленное различными типами и формами, самыми распространенными из которых ...полностью>>
'Документ'
Актерское кафе «Дебют» является структурным подразделением СО СТД РФ (ВТО). Создано решением Правления СО СТД РФ (ВТО) в соответствии с Уставом СТД РФ...полностью>>

Реферати ндр (1)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кафедра

економіки

підприємств

Реферати НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт

Шостка 2012


С тех пор как мир возник во мгле,

Еще никто на всей земле

Не предавался сожаленью

О том, что отдал жизнь ученью.

Абу Рудаки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ


Наукові дослідження молоді проблем та перспектив інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем

Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)

Випуск 6

Шостка – 2012

* НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки підприємств,

протокол №_ від _ березня 2012р.

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, організатори конкурсу;

викладачі; керівники науково-дослідних робіт; співробітники кафедри)

Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Старовойт О.В., Полончук В.О., Ісакова І.В., Пригара І.О., Мамчук І.В.,

Новикова І.В., Барна П.В., Муха Л.В.

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

Голова: Акуленко Віталій Лук'янович – директор ШІ Сум ДУ,

зав. кафедри, кандидат економічних наук, професор

Заступники голови:

Павленко Юрій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент

Жирний Вадим – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Члени оргкомітету:

Чала Ганна – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Редкач Світлана – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Ступак Дмитро – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Котенко Катерина – студентка гр. Е-81 Ш, ШІСумДУ

Ляшенко Анастасія – студентка гр. Е-81 Ш, ШІСумДУ

Рощин Тимур – студент гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ

Оснач Ірина – студентка гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ

Шевченко Тетяна – студентка гр. Е-91 Ш, ШІСумДУ

Сухих Богдан – студент гр. Е-01 Ш, ШІСумДУ

Пилипенко Дарья – студентка гр. Е-01 Ш, ШІСумДУ

Убогович Яна – студентка гр, Е-01 Ш, ШІСумДУ

Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 29 березня 2012 року.

До розгляду пропонуються результати наукових досліджень студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ), Конотопського інституту Сумського державного університету (КІ Сум ДУ), які навчаються за спеціальностями: "Економіка підприємства", "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Товарознавство і комерційна діяльність", "Економіка та управління", а також учня ШНВК: спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки.

Збірка розрахована на науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить стан і особливості соціально-економічного, суспільно-гуманітарного, культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та соціально-економічні науки, а також науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економіки підприємств (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленим особами.

Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2012

ЗМІСТ

Передмова

Літопис поступу

Переможці конкурсу 2011 року

Реферати НДР

Копєйко Оксана Дослідження умов перетворення індустріального парку «Свема» в успішний інвестиційний проект

Уьогович Яна, Лустова Ганна Особливості сучасного стану та розвиток газотранспортної системи України

Редкач Світлана Проблемні аспекти та перспективи розвитку лісової галузі

Гончаренко Валентина Водні ресурси та їх раціональне використання на виробництві

Жирний Вадим Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України через створення технопаркових конструкцій як фактора підвищення конкурентоспроможності регіону

Сухих Богдан Маркетингова діяльність в умовах віртуального ринку

Нежєнець Оксана Трудоресурсна ситуація Сумської області

Сомок Оксана Фінансове забезпечення економічного зростання підприємств в сучасних умовах

Копа Олена, Бруй Марина Підсумки десятиріччя: вплив валютних коливань на економічне зростання в Україні

Довга Любов Електронні гроші та перспективи їх розвитку в Україні

Шевцов Максим Комплексне забруднення повітря у місті Шостка

Первые шаги на пути в науку

Передмова

Керуючись метою залучення обдарованої молоді до дослідницької діяльності, ознайомлення з методами наукового пошуку та обробки отриманих результатів, підвищення інтересу студентів та учнівської молоді до вивчення і подолання реальних проблем суспільства, науково-педагогічний колектив кафедри економіки підприємств вже вшосте проводить конкурс студентських науково-дослідних робіт(НДР). Результати проведення кафедрального конкурсу щорічно публікуються у спеціалізованій збірці рефератів НДР.

Світова практика університетської підготовки фахівців переконливо свідчить, що раннє залучення молоді до наукової діяльності сприяє підвищенню фахової спроможності та посиленню конкурентоздатності випускників, які виходять зі стін навчальних закладів. Отже, поєднання навчальної та наукової діяльності, зокрема, у формі самостійного виконання досліджень за обраним тематичним напрямом та публічного захисту отриманих результатів, ставить за мету поглиблення фахової підготовки магістрів, спеціалістів, бакалаврів через системно спрямований розвиток їх творчих здібностей. Саме тому досвід участі у змагальному науковому заході, яким є конкурс студентських науково-дослідних робіт, виступає в якості своєрідного творчого та аналітичного фундаменту, що стане в нагоді майбутньому економісту, фінансисту, менеджеру, маркетологу у подальшій практичній діяльності. Відрадно, що студенти з цікавістю ставляться до проведення конкурсу, приймають активну участь в його підготовці та організаційному вдосконаленні.

Відтак, наш кафедральний конкурс, започаткований в процесі творчої співдружності викладачів і студентів, вже став і доброю традицією і помітною подією у науковому житті кафедри. Завдяки участі у ньому студенти мають реальну змогу перетворюватися у сформовану творчу особистість, яка здатна не лише пасивно орієнтуватися в океані знань, а й самостійно створювати та популяризувати нові знання, які, сподіваємось, будуть корисні суспільству, фахово презентувати себе на сучасному ринку праці.

Отже, популяризація наукової творчості нашої талановитої молоді через збірку «Реферати НДР», яка щорічно ось вже шостий рік виходить як наслідок проведеного конкурсу, має на меті інформувати громадськість про стан речей у пріоритетних сферах діяльності молодих науковців, про наукове життя кафедри, про рівень наукових результатів студентських робіт, про нові напрямки досліджень, про персональні творчі здобутки студентів ШІ Сум ДУ, КІ СумДУ і ХТК ім. І.М. Кожедуба, а також учнівської молоді нашого міста. Наукова інформація, представлена в збірці у реферативному вигляді, може бути корисною студентам вищих навчальних закладів, учням шкіл, аспірантам, здобувачам наукових ступенів, викладачам, а творчо зорієнтованих студентів представлені в збірці матеріали можуть надихнути на нові дослідницькі напрямки, наукові теми, пошукові ідеї, практичні розробки. Більш того, сподіваємось, що все це стане певним каталізатором майбутньої творчої активності наших випускників.

Впевнені, що студентський науковий конкурс кафедри економіки підприємств і надалі буде традиційними, сприятиме зростанню інтересу молоді до дослідницької праці та жаги до світу знань і умінь, а тому займатиме чинне місце у науковому житті кафедри, залишатиметься одним з основних етапів підготовки студентів до розв’язання складних життєвих завдань і проблем. Щиро сподіваємось, що участь студентів у конкурсі стане для них джерелом творчого натхнення, найвищих навчальних та наукових досягнень і віри в себе!

З повагою, науково-педагогічний колектив

кафедри, організаційний комітет конкурсу

ЛІТОПИС ПОСТУПУ

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2011 року:

У 2011 році на конкурс подано 11 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського

державного університету (ШІ Сум ДУ) – 6 НДР;

 • роботи студентів Конотопського інституту Сумського

державного університету (КІ Сум ДУ) – 2 НДР;

 • роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного

коледжу ім. І.М. Кожедуба (ШХТК) – 2 НДР;

 • роботи учнів загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 4 м. Шостки – 1 НДР.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НДР

За підсумками проведення конкурсу (1-й етап – дослідження, складання та анонімна експертиза звітів про НДР; 2- й етап – захист НДР на відкритому науковому семінарі кафедри), а також на підставі аналізу результатів за ступенем відповідності робіт об'єктивним критеріям ("Положення про конкурс студентських НДР", 6.11.2006 р.) експертна комісія визначила найкращі роботи і переможців конкурсу.

2012 рік

У 2012 році на конкурс подано 11 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

 • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського

державного університету (ШІ Сум ДУ) – 7 НДР;

 • роботи студентів Конотопського інституту Сумського

державного університету (КІ Сум ДУ) – 3 НДР;

 • робота учня ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів –

ліцей м. Шостки – 1 НДР.

Переможці конкурсу 2011 року


І місце: Лєтуновська Маргарита, ШІСумДУ, гр. Е-71 Ш «Біопаливо – альтернативне джерело енергоресурсів»

ІІ місце: Плацинда Сергій, Сальник Надія, ШІСумДУ, гр. Е-71 Ш

«Обгрунтування необхідності застосування системи економічного менеджменту в сфері використання ГМО»

ІІ місце: Копєйко Оксана, ШІСумДУ, гр. Е-81 Ш

«Покращення рівня життя українцев – справа молоді»

ІІІ місце: Пилипенко Валентина, Ліпатова Ганна, гр. Е-81 Ш

«Біодеградуюча упаковка – безпечна упаковка майбутнього»

ІІІ місце: Редкач Світлана, ШІСумДУ, гр. Е-81 Ш

«Оплата праці та соціальні гарантії забезпечення рівня життя населення»

ІІІ місце: Андрєєва Марина, загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 4 м.Шостка,

« Диференціальне та інтегральне числення в економіці»

РЕФЕРАТИ НДР 2012 РОКУ

Звіт про науково-дослідну роботу

«Дослідження умов перетворення індустріального парку «Свема» в успішний інвестиційний проект»

Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 81Ш Копєйко Оксана

Науковий керівник: доцент кафедри економіки підприємств ШіСумДУ, кандидат технічних наук Павленко Ю.Є.

Рукопис закінчено 5 березня 2012 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР : 24 с., 9 рис., 2 табл., 1 додаток, 13 джерел.

Актуальність роботи. У Сумській області, як у цілому в Україні, дуже актуальним на сьогодні є питання ефективного використання територій промислових підприємств, які не змогли адаптуватися до нових умов господарювання та не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу. Виробничі потужності таких підприємств, а також їх території, вільні від забудови, можуть бути використані для створення індустріальних(промислових) парків. Згідно з Державною цільовою Програмою такий парк буде створений у м. Шостка на території ВАТ «Акціонерна компанія«Свема». Проте, внаслідок відсутності досвіду створення індустріальних парків в Україні, в області, реалізація такого проекту пов’язана з великими проблемами, ризиками, загрозами, які можуть поставити під сумнів успішність розбудови такого об’єкту. Тому дуже актуальним є дослідження умов успішного старту і реалізації інноваційного проекту.

Об’єкт дослідження – інвестиційний проект «Індустріальний парк «Свема».

Предмет дослідження – основні ризики та ключові погрози існуванню та розвитку індустріального парку «Свема», які можуть виявитися в процесі впровадження його в життя.

Мета роботи – дослідження зарубіжного досвіду активізації економічного розвитку на основі організації спеціальних інноваційних кластерів, аналіз і оцінка ефективності функціонування попередніх форм індустріально-технологічних утворень в Україні та визначення умов, які необхідно створити для успішної реалізації інвестиційного проекту індустріальний парк «Свема».

Методи дослідження – статистичний аналіз даних, системний аналіз джерел, порівняльний аналіз, моделювання, узагальнення, графічна інтерпретація.

Результати дослідження.

В роботі досліджена проблема перетворення території та інфраструктури колишнього виробничого об’єднання «Свема» в успішний інноваційно-інвестиційний проект, мета якого полягає в забезпеченні збереження висококваліфікованих кадрів; підвищенні ділової активності у м. Шостці; підвищенні привабливості освіти і наукової діяльності; комерціалізації науково-дослідних розробок; збільшенні кількості фірм та компаній, розширення спектру їх послуг та комерційне освоєння нових ідей і винаходів, результатів прикладних і фундаментальних наукових досліджень; залученні інвестицій; створенні 30 нових підприємств; створення 10 тис. нових робочих місць;

Робота складається з 2-х розділів, вступу, висновків та додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено стан проблеми, актуальність теми, мету, задачі. Ідентифіковано проблеми, що потребують уваги.

У першому розділі розглянуті теоретичні питання, що стосуються використання спеціальних відокремлених економічних утворень для розвитку регіонів, систематизовано історичні аспекти їх становлення, проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід використання спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР), досліджена ефективність діяльності таких зон. Показано, що за розглянутий час (1991-2011 р.р.) повноцінного виконання найважливіших складових мети створення СЕЗ не досягнуто. Зокрема, залишились актуальними питання економічності СЕЗ і ТПР та їх доцільності.

У другому розділі досліджені необхідні та достатні умови успішної реалізації інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Свема», розроблена загальна концепція та методологічні засади дослідження, зокрема, запропоновано до використання комплекс діагностичних моделей, який дозволяє виявляти основні ризики проекту та ключові погрози як до початку, так і підчас його реалізації. Змодельована «траєкторія успіху» інноваційного проекту, а також спрогнозовані ймовірні сценарії перебігу подій з впровадження проекту.

Висновок містить економічну та соціальну оцінку результатів проведеного дослідження, а також конструктивні пропозиції щодо забезпечення успішності інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Свема».

Наукова новизна роботи – розроблена система оцінки модельованої складної системи (СС), яка надає системне бачення ризиків, погроз та комплексних проблем, що можуть призвести до уповільнення реалізації проекту.

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК, ЕФЕКТИВНІСТЬ

Звіт про науково-дослідну роботу

«Особливості сучасного стану та розвиток газотранспортної системи України»

Автор: студентки Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 01Ш Убогович Яна та Лустова Ганна

Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств Мамчук І.В.

Рукопис закінчено 7 березня 2012 р.

РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Проблеми газового питання України з іншими країнами завжди знаходились у центрі уваги незалежних експертів з паливно-енергетичного комплексу. І сьогодні пошук ефективних механізмів раціонального використання різних енергетичних носіїв є одним із найбільш актуальних напрямів досліджень. Особливо важливими є дослідження, що стосуються економічної оцінки ресурсів нафти і газу, оскільки Україна належить до енергодефіцитних держав, а нафта і газ на даний час є основними енергоносіями. Вочевидь, вартість цих обмежених ресурсів зростатиме відповідно до підвищення їх дефіцитності, і боротьба за володіння, доступ до них є найважливішою складовою сучасної геополітики. Це відбувається через значне посилення конкуренції між країнами-експортерами енергоносіїв за дозвіл на пошуки і освоєння нових запасів нафти і газу.

У таких умовах важливе значення має пошук інноваційних ринкових інструментів збалансованого управління надрокористуванням стосовно запасів нафти і газу та належного управлінського супроводу функціонування нафтогазових компаній. А для цього необхідно використовувати альтернативні джерела енергії, позбутися високих втрат по всьому ланцюжку «видобуток-транспортування-зберігання-розподіл-використання» і кардинально зменшити споживання газу в Україні. Тому, що сучасний стан газового сектору України характеризується надвисокою залежністю від імпорту природного газу, ускладненою відсутністю можливостей диверсифікації поставок, монополізмом на внутрішньому ринку, викривленою ціновою політикою і низьким рівнем інвестицій в розвиток газової галузі.

Мета і завдання дослідження. Метою науково-дослідної роботи є удосконалення вирішення газової проблеми та раціональне використання газу.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

– розкрити сутність і особливості економічної категорії „газотранспортної системи України”;

– проаналізувати і узагальнити теоретичні підходи до економічної оцінки газотранспортної системи з метою вироблення досконаліших методологічних підходів;

– виявити існуючі резерви та шляхи підвищення ефективності використання газу в Україні.

Використана методика дослідження. Наукова робота ґрунтується на використанні методів теоретико-методологічних основах та альтернативах використання газу для України.

Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і 3 додатки. Матеріал викладений на 26 сторінках машинописного тексту. Ілюстрації включають 11 рисунків. У бібліографії подано 10 наукових джерел.

У вступі проблеми газового питання України з іншими країнами завжди знаходились у центрі уваги незалежних експертів з паливно-енергетичного комплексу.

У першому розділі розглядаються: характеристика сучасного стану та розвиток газотранспортної системи України; структура споживання, імпорт, експорт природного газу; розміри втрат газу при транспортуванні; видобуток природного газу за межами України; характеристика сучасного стану та розвиток газотранспортної системи; забруднення навколишнього середовища;

У другому розділі альтернативи використання газу; заміщення рідкого моторного палива стиснутим газом; використання стиснутого природного газу у якості моторного палива у сільському господарстві; пропозиції використання скрапленого газу (пропан-бутану) у якості моторного палива; запаси газу в Україні та рівень його використання;

У висновку головні причини низької ефективності системи державного управління газового сектора, головні недоліки державного управління газовим сектором.

Газотранспортна система, ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧА СТАНЦІЯ, ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ, СТИСНЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 2. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 3. Реферати ндр (4)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 4. Кафедра економіки підприємств реферати ндр за результатами щорічного конкурсу студентських науково-дослідних робіт Випуск 4

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 5. Реферат роботи (1)

  Реферат
  авторів: Алещенка В.І., Грінчука В.М., Пивоварова А.С., Сербіна В.Г., Стрельнікова В.П., Сухомлина А.І., Теслера Г.С., Третяка В.В., Фесієнка В.І., Яценка Б.

Другие похожие документы..