Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проект является составной частью стратегии продовольственной безопасности, проводимой Правительством РФ, направленный на развитие агропромышленного ко...полностью>>
'Документ'
Сжижение природного газа с каждым днем становится все более значимым процессом в мировой индустрии, в связи с расширением областей использования, а г...полностью>>
'Программа'
После прохождения паспортного и таможенного контроля встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом....полностью>>
'Публичный отчет'
Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч. Организация отдыха дете...полностью>>

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25. 12

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство транспорту та зв’язку України

НАКАЗ

18.08.2008 № 1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 вересня 2008 р. за № 806/15497

Про затвердження Тарифів на перевезення

пасажирів та багажу залізничним транспортом

у міжнародному сполученні Схід-Захід

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 14 грудня 2008 року.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України /Мельничук В.О./:

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3.2. Забезпечити правильність застосування та своєчасність доведення цього наказу до відома населення.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 грудня 2005 року № 919 ( z0118-06 ) «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2006 року за № 118/11992.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

Міністр Й.Вінський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економіки України Б.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку

України

18.08.2008 № 1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 вересня 2008 р. за № 806/15497

ТАРИФИ

на перевезення пасажирів та багажу залізничним

транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи, установлені для міжнародного сполучення Схід-Захід, є граничними та застосовуються при обчисленні вартості квитка за проїзд пасажирів територією України, за перевезення багажу і вартості плацкарти в спальних вагонах України (за весь шлях прямування).

2. Знижки до вартості квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюються відповідно до протоколів міжнародних нарад, угод, договорів тощо.

3. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона та виражені в євро.

4. Вартість квитка для дітей віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.

5. Вартість квитка, до якого застосовується відповідна знижка у тому числі дитячого, визначається шляхом перемноження вартості в євро, визначеної за таблицями розділу II, на відповідний коефіцієнт знижки і заокруглюється до одного знака після коми.

6. Податок на додану вартість (далі - ПДВ) розраховується шляхом множення визначеної вартості квитка за проїзд територією України та плацкарти у вагонах Укрзалізниці за весь шлях прямування у гривнях на відповідний коефіцієнт.

7. Страховий збір розраховується шляхом множення визначеної вартості квитка за весь шлях прямування та плацкарти у вагонах Укрзалізниці в гривнях на відповідний коефіцієнт.

8. Кожна складова квитка, плацкарти, доплатної квитанції - тариф, ПДВ та страховий збір - розраховується та заокруглюється окремо.

9. Пільги та знижки в міжнародному сполученні Схід-Захід установлюються відповідно до міжнародних угод.

10. При проїзді в міжнародному сполученні Схід-Захід з пересадкою на території України вартість плацкарти для внутрішньої ділянки прямування розраховується згідно з таблицею розділу III.

11. При оформленні доплати до міжнародного квитка, оформленого за умовами Тарифу Схід-Захід, розрахунок для внутрішньої ділянки прямування проводиться за таблицею розділу II.

12. Для оформлення проїзду на умовах "Шпарпрайс" установлюється така базова ставка на одного пасажира при проїзді "туди і назад":

у сполученні з Німеччиною транзитом через Польщу на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - 50 євро, у вагоні 1-го класу - 75 євро;

на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 75 євро, у вагоні 1-го класу - 112,5 євро;

у сполученні з Болгарією транзитом через Румунію, Сербією та Чорногорією транзитом через Румунію, Болгарію на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - 40 євро, у вагоні 1-го класу - 75 євро;

на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 60 євро, у вагоні 1-го класу - 90 євро;

у сполученні зі Словаччиною на відстань від 1 до 500 км у вагоні 2-го класу - 30 євро, у вагоні 1-го класу - 48 євро; на відстань понад 500 км у вагоні 2-го класу - 60 євро, у вагоні 1-го класу - 96 євро, для транзиту територією України в сполученні Словаччина - Білорусь у вагоні 2-го класу - 60 євро, у вагоні 1-го класу - 96 євро, у сполученні Словаччина - Росія у вагоні 2-го класу - 60 євро, у вагоні 1-го класу - 96 євро.

При цьому перший пасажир повністю сплачує вищезазначену вартість проїзду, інші дорослі пасажири сплачують половину цієї вартості. За проїзд дітей сплачується четверта частина базової ставки для дорослого пасажира.

Якщо вирахувана вартість за цими умовами є вищою від звичайного тарифу (вартості повного квитка), застосовується звичайний тариф.

13. Вартість проїзду пасажирів у сполученні Тересва - Сігет установлюється у розмірі 2 євро.

14. Вартість проїзду пасажирів у сполученні Кросценко - Хіров установлюється у розмірі 0,5 євро.

15. Вартість перевезення багажу встановлюється у розмірі 0,003 євро за кожні (повні й неповні) 10 кг на 1 кілометр відстані.

16. Вартість порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів та спеціальних вагонів у складі регулярних поїздів, вартість пробігу спеціальних вагонів, не призначених для перевезення пасажирів (вагонів-ресторанів, вагонів-барів, конференц-вагонів, багажних вагонів тощо), установлюється в розмірі 0,42 євро за 1 вагоно-км, якщо інше не передбачено окремими угодами.

17. Вартість перевезення пасажирів у вагоні-салоні дорівнює вартості проїзду (квитка та плацкарти) для 11 дорослих пасажирів у вагоні 1-го класу.

18. Вартість квитка, плацкарти, порожнього пробігу вагонів та перевезення багажу визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартість.

19. Визначена вартість квитка, плацкарти (за відповідними таблицями розділів II, III) та встановлена вартість порожнього пробігу вагонів та перевезення багажу в гривнях визначаються шляхом перемноження ставок у євро на курс 1 євро до гривні. Для визначення курсу 1 євро до гривні необхідно вартість 100 євро у гривнях, установлену Національним банком України, поділити на 100 і заокруглити до чотирьох знаків після коми.

20. Для розрахунків застосовується курс євро до гривні, оголошений Національним банком України на передостанній день кожного місяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного місяця.

У разі значного підвищення (зниження) курс може враховуватись частіше, але не більше 4 разів на місяць. Значним відхиленням курсу як у бік підвищення, так і зниження вважається відхилення від попереднього оголошеного на 2 - 2,5%.

II. Вартість повного квитка в міжнародному сполученні Схід-Захід (в євро без ПДВ)

------------------------------------------------------------------

|Відстань, км | Повна вартість |Відстань, км| Повна вартість |

| |-------------------| |-----------------|

| |2-й клас |1-й клас | |2-й клас|1-й клас|

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|1-10 | 2,00 | 3,00 |301-350 | 21,17 | 31,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|11-20 | 2,50 | 3,67 |351-400 | 23,17 | 34,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|21-30 | 2,83 | 4,17 |401-450 | 24,83 | 37,17 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|31-40 | 3,33 | 5,00 |451-500 | 25,50 | 38,17 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|41-50 | 3,83 | 5,67 |501-550 | 27,17 | 40,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|51-60 | 4,33 | 6,50 |551-600 | 28,83 | 43,17 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|61-70 | 5,00 | 7,50 |601-650 | 30,67 | 46,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|71-80 | 5,50 | 8,17 |651-700 | 32,50 | 48,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|81-90 | 6,33 | 9,50 |701-800 | 36,17 | 54,17 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|91-100 | 6,67 | 10,00 |801-900 | 37,83 | 56,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|101-110 | 8,83 | 13,17 |901-1000 | 40,00 | 60,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|111-120 | 9,00 | 13,50 |1001-1100 | 43,67 | 65,50 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|121-130 | 9,50 | 14,17 |1101-1200 | 45,33 | 68,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|131-140 | 10,17 | 15,17 |1201-1300 | 47,33 | 71,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|141-150 | 10,50 | 15,67 |1301-1400 | 49,83 | 74,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|151-160 | 11,00 | 16,50 |1401-1500 | 51,67 | 77,50 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|161-170 | 11,50 | 17,17 |1501-1600 | 53,17 | 79,67 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|171-180 | 12,00 | 18,00 |1601-1700 | 55,33 | 83,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|181-190 | 12,33 | 18,50 |1701-1900 | 59,33 | 89,00 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|191-200 | 14,17 | 21,17 |1901-2100 | 66,83 | 100,17 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|201-250 | 15,83 | 23,67 |2101-2300 | 70,33 | 105,50 |

|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|

|251-300 | 17,83 | 26,67 |2301-2500 | 74,00 | 111,00 |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Розміри знижок: для груп від 6 і більше чоловік - 30%.

III. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід-Захід у спальних вагонах України ( в євро без ПДВ)

------------------------------------------------------------------

| Відстань, | Вартість плацкарти |

| км |-----------------------------------------------|

| | | ТУРИСТ | ТУРИСТ | ДУБЛЬ | СИНГЛЬ |

| | 2/0 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 1/1 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1 - 10 | 1,67 | 3,33 | 4,17 | 6,67 | 13,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 11 - 20 | 1,67 | 3,33 | 4,17 | 6,67 | 13,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 21 - 30 | 1,67 | 3,33 | 4,17 | 6,67 | 13,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 31 - 40 | 2,50 | 4,17 | 5,00 | 8,33 | 16,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 41 - 50 | 2,50 | 4,17 | 5,00 | 8,33 | 16,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 51 - 60 | 2,50 | 4,17 | 5,00 | 8,33 | 16,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 61 - 70 | 2,50 | 5,00 | 5,83 | 10,00 | 20,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 71 - 80 | 2,50 | 5,00 | 5,83 | 10,00 | 20,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 81 - 90 | 2,50 | 5,00 | 5,83 | 10,00 | 20,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 91 - 100 | 2,50 | 5,00 | 5,83 | 10,00 | 20,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 101 - 110 | 3,33 | 5,83 | 6,67 | 11,67 | 23,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 111 - 120 | 3,33 | 5,83 | 6,67 | 11,67 | 23,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 121 - 130 | 3,33 | 5,83 | 6,67 | 11,67 | 23,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 131 - 140 | 3,33 | 5,83 | 6,67 | 11,67 | 23,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 141 - 150 | 3,33 | 6,67 | 8,33 | 13,33 | 26,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 151 - 160 | 3,33 | 6,67 | 8,33 | 13,33 | 26,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 161 - 170 | 4,17 | 7,50 | 9,17 | 15,00 | 30,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 171 - 180 | 4,17 | 7,50 | 9,17 | 15,00 | 30,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 181 - 190 | 5,00 | 8,33 | 10,00 | 16,67 | 33,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 191 - 200 | 5,00 | 8,33 | 10,00 | 16,67 | 33,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 201 - 250 | 5,00 | 9,17 | 10,83 | 18,33 | 36,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 251 - 300 | 5,00 | 9,17 | 10,83 | 18,33 | 36,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 301 - 350 | 5,00 | 10,00 | 11,67 | 20,00 | 40,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 351 - 400 | 5,83 | 10,00 | 11,67 | 20,00 | 40,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 401 - 450 | 5,83 | 10,83 | 13,33 | 21,67 | 43,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 451 - 500 | 5,83 | 10,83 | 13,33 | 21,67 | 43,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 501 - 550 | 6,67 | 11,67 | 14,17 | 23,33 | 46,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 551 - 600 | 6,67 | 11,67 | 14,17 | 23,33 | 46,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 601 - 650 | 6,67 | 12,50 | 15,00 | 25,00 | 50,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 651 - 700 | 6,67 | 12,50 | 15,00 | 25,00 | 50,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 701 - 800 | 7,50 | 13,33 | 15,83 | 26,67 | 53,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 801 - 900 | 7,50 | 13,33 | 15,83 | 26,67 | 53,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 901 - 1000 | 8,33 | 14,17 | 16,67 | 28,33 | 56,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1001 - 1100 | 8,33 | 14,17 | 16,67 | 28,33 | 56,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1101 - 1200 | 8,33 | 15,00 | 18,33 | 30,00 | 60,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1201 - 1300 | 9,17 | 15,83 | 19,17 | 31,67 | 63,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1301 - 1400 | 9,17 | 16,67 | 20,00 | 33,33 | 66,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1401 - 1500 | 9,17 | 16,67 | 20,00 | 33,33 | 66,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1501 - 1600 | 9,17 | 16,67 | 20,00 | 33,33 | 66,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1601 - 1700 | 10,00 | 17,50 | 20,83 | 35,00 | 70,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1701 - 1900 | 10,00 | 17,50 | 20,83 | 35,00 | 70,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 1901 - 2100 | 10,00 | 18,33 | 21,67 | 36,67 | 73,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 2101 - 2300 | 10,83 | 19,17 | 23,33 | 38,33 | 76,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 2301 - 2500 | 10,83 | 20,00 | 24,17 | 40,00 | 80,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 2501 - 2700 | 11,67 | 20,83 | 25,00 | 41,67 | 83,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 2701 - 2900 | 12,50 | 21,67 | 25,83 | 43,33 | 86,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 2901 - 3100 | 13,33 | 23,33 | 28,33 | 46,67 | 93,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 3101 - 3300 | 13,33 | 24,17 | 29,17 | 48,33 | 96,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 3301 - 3500 | 14,17 | 25,83 | 30,83 | 51,67 | 103,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 3501 - 3700 | 15,83 | 27,50 | 33,33 | 55,00 | 110,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 3701 - 4000 | 16,67 | 29,17 | 35,00 | 58,33 | 116,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 4001 - 4300 | 17,50 | 30,83 | 36,67 | 61,67 | 123,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 4301 - 4600 | 18,33 | 33,33 | 40,00 | 66,67 | 133,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 4601 - 4900 | 20,00 | 35,00 | 41,67 | 70,00 | 140,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 4901 - 5200 | 20,83 | 36,67 | 44,17 | 73,33 | 146,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 5201 - 5500 | 21,67 | 39,17 | 46,67 | 78,33 | 156,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 5501 - 5800 | 23,33 | 40,83 | 49,17 | 81,67 | 163,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 5801 - 6100 | 24,17 | 43,33 | 51,67 | 86,67 | 173,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 6101 - 6400 | 25,00 | 45,00 | 54,17 | 90,00 | 180,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 6401 - 6700 | 26,67 | 47,50 | 56,67 | 95,00 | 190,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 6701 - 7100 | 27,50 | 49,17 | 59,17 | 98,33 | 196,67 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 7101 - 7500 | 29,17 | 52,50 | 63,33 | 105,00| 210,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 7501 - 7900 | 30,83 | 55,00 | 65,83 | 110,00| 220,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 7901 - 8300 | 32,50 | 57,50 | 69,17 | 115,00| 230,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 8301 - 8700 | 33,33 | 60,00 | 71,67 | 120,00| 240,00 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 8701 - 9100 | 35,83 | 63,33 | 75,83 | 126,67| 253,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 9101 - 9500 | 36,67 | 65,83 | 79,17 | 131,67| 263,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 9501 - 9900 | 38,33 | 68,33 | 81,67 | 136,67| 273,33 |

|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|

| 9901 - 10300 | 40,00 | 70,83 | 85,00 | 141,67| 283,33 |

------------------------------------------------------------------

Умовні позначення:

ТУРИСТ 2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними місцями;

ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу із 4-місними купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу із 3-місними купе;

ДУБЛЬ 1/2 - вагон СВ 1-го класу із 2-місними купе;

СІНГЛЬ 1/1 - вагон 1-го класу із одномісними купе.

Директор департаменту

фінансового регулювання

та соціально-економічної

політики А.І.ДемчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України  від 16 травня 2002 року n 630) Дію постанови відновлено  (згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 10 липня 2002 року n 946) Відповідно до закон

  Закон
  2. Доручити Державному комітетові з питань науки, техніки та промислової політики давати роз'яснення щодо застосування Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
 2. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 3. Кабінет міністрів україни постанова від 28 грудня 1992 р

  Документ
  (У назві та тексті постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти"
 4. Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1223 Відповідно до закон

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів Українивід 12 жовтня 2 року № 1543, від 31 грудня 2004 року № 1777, від 26 травня 2005 року № 384,
 5. Новлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища І стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01

  Документ
  Питання:Чи потрібно сплачувати збір за забруднення навколишнього середовища, якщо працівника направлено у відрядження за кордон на його власному автомобілі,

Другие похожие документы..