Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Социальные отношения, обусловленные взаимодействием людей по поводу удовлетворения их жизненных потребностей в пище, одежде, жилье, продолжении ро...полностью>>
'Документ'
Об организации формирования перечней сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей горюче-смазочных материалов по сниженным ценам на провед...полностью>>
'Документ'
Обвинитель требовал, чтобы достопочтенные судьи сурово наказали виновную: она посягнула на священное здоровье его величества. Она оскорбила французск...полностью>>
'Анкета'
8.   Подтверждение брони в отеле австрийским бюро путешествий или самим отелем с подписью, факс либо оригинал подтверждения (электронные письма не уч...полностью>>

Київський національний економічний університет фінансово-економічний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Магістерська програма „Фінансовий менеджмент”

Дисципліна„Управління фінансовою санацією підприємств”

Індивідуальне завдання

Виконав:

Студент 2-ї групи, спец.8104

Олендій Остап

Київ-2005

Вступ

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

Повне та скорочене найменування - Закрите акціонерне товариство «Оболонь», «ЗАТ «Оболонь»

Ідентифікаційний код - 05391057

Юридична адреса - Україна, 254212, м. Київ,вул. Богатирська, З

Номер та дата реєстрації № АТ-13, 29 червня 1993р.

підприємства Мінська районна держадміністраціям. Києва перереєстровано 01.09.98р

№ реєстрації 05391057

Форма власності колективна

Засновники частка в загальній кількості акцій

1. Громадяни України

фізичні особи - 99,65%

2. Громадянин Франції

МаркРісс - 0,35%

Предмет діяльності акціонерного товариства:

1. Виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання.

2. Експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод для потреб свого виробництва, водопостачання підприємств, промвузла "Оболонь", а також підприємств - виробників мінеральної води.

3. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

4. Здійснення роздрібної та оптової торгівлі.

5. Організація фірмової торгівлі продукцією власного виробництва.

6. Здійснення фінансової, виробничої, торговельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, ділерської, холдінгової, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, а також надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

7. Інші види діяльності, передбачені статутом.

Головна мета підприємства зводиться до збільшення прибутку. Для вирішення цієї основної задачі розроблена слідуюча стратегія :

1. Подальше завоювання та вкорінення ринку пива в Україні з розширенням своєї існуючої долі ринку безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральних вод, солоду.

2. Зробити торгову марку «Оболоні» національною торговою маркою.

3. Збільшення об'єму продаж продукції.

4. Вдосконалення служби маркетингової та ділерської мережі при одночасному збільшенні виробничих потужностей.

В плані фінансового оздоровлення ЗАТ”Оболонь” намічена загальна мета та дії, необхідні для досягнення встановлених задач на 2006 рік.

Головна мета плану фінансового оздоровлення ЗАТ"Оболонь"- збільшення об'ємів виробництва та продажу продукції підприємства, збільшення прибутку, розширення долі підприємства на ринку України та збільшення експортних поставок, збереження лідируючих позицій «Оболоні», як виробника високоякісної, і престижної пивобезалкогольної продукції. В планах ЗАТ «ОБОЛОНЬ» на наступний рік – випуск нових перспективних торгових марок, подальше втілення стратегічних програм розвитку виробництва та розширення карти експорту.

Спираючись на розроблені плани фінансового оздоровлення ЗАТ"Оболонь" підприємство планує мати підвищені, порівняно з 2005 роком, обсяги продаж всіх видів продукції.

В 2006 році буде вироблено та продано 43 млн.дал пива, що складає 115,8 % до минулого року, в тому числі в пляшках - 19,53 млн.дал -117,1 % до минулого року.

Також збільшиться продаж безалкогольних напоїв - 7.5 млн.дал, що складає 109,6 % до 2005 року.

Передбачається також збільшити продаж мінеральних вод. Випуск та продаж мінводи заплановано 4,65 млн.дал, до рівня минулого року 111,4%.

Виробництво солоду зросте на 11,9 %, становитиме 41,5 тис.тонн.

Збільшиться випуск популярних слабоалкогольних напоїв. їх обсяг передбачається 4,2 млн.дал, що складає 101,6 % до 2005 року.

Випуск передбаченої планом продукції дасть змогу одержати 661,1 млн.грн товарної продукції в діючих цінах, та 606 млн.грн в порівняльних цінах ( 115,4 % до минулого року).

Встановлені обсяги планується одержати за рахунок збільшення потужності з виробництва пива за рахунок проведення реконструкції II варильного цеху , збільшення виробництва солоду за рахунок розширення замочувального відділення та освоєння лінії розливу пива в пляшки продуктивністю 60 тис.пл/год.

В плані фінансового оздоровлення ЗАТ”Оболонь” передбачені витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи та придбання обладнання в сумі 17,1 млн.грн. На маркетингові програми (придбання автотранспорту, автонавантажувачів, холодильників, преміксів)-12,7 млн.грн. Всього капіталовкладення та інвестиції, передбачено в сумі 45,2 млн.грн.

Продаж продукції на експорт заплановано понад 13 % пива від загального випуску, до 1 % мінеральної води та слабоалкогольних напоїв та понад 1% безалкогольних напоїв. В економічні та фінансові розрахунки враховано надходження виручки від експорту в сумі 10,5 млн. $.

За рік очікується надходження від продажу продукції - 930 млн.грн.

Для забезпечення обсягів виробництва необхідні витрати в розмірі 510,2 млн.грн, в тому числі 56,7 % на сировину та матеріали, 3,9 % на електроенергію та теплоенергїю, 9,6 % на амортизацію, 8,1 % на оплату праці, 3,0 % на відрахування, 18,7 % на інші витрати.

Витрати на 1 грн товарної продукції передбачаються в 2006 році 77,17 коп, рентабельність 29,6 %. При цьому фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складе 151 млн.грн, що на 11,4 млн.грн більше, ніж в 2005 році. Чистий прибуток 105,7 млн.грн.

Враховуючи амортизаційні відрахування в сумі 49,2 млн.грн доходи становитимуть 154,9 млн.грн. Ці доходи розподіляться таким чином:

 • повернення позик - 28,7 %;

 • дивіденди - 8,4%, або 13% від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування за 2000 рік;

 • капіталовкладення та інвестиції- 29,2%;

 • решта - 33,7% на поповнення оборотних коштів та непередбачені витрати

Розділ 1

1.1 Оцінка зовнішніх умов

Характеристика ринку пивобезалкогольної продукції України і

РИНОК ПИВА.

Всього за 2005 рік в Україні було випущено 107.4 млн. декалітрів (дал) пива, темпи росту 127%

На ринку явно простежуються дві суперечливі тенденції: зміцнення в регіонах невеликих підприємств, що будують свою політику на пивному патріотизмі і протекціонізмі місцевої влади, і проникнення в їх "вотчину" найбільш успішних марок.

За 2005 рік відбувається концентрація виробництва. Після вирішення проблем з антітрастовим комітетом в Європі активізувалась діяльність компанії Інтербрю (в 2005 році планує витрати на маркетинг та рекламу в Україні 11,8 млн.$). Активно працює компанія ВВН.

Інтербрю володіє:

- ДЕСНА (Чернігів);

- ЯНТАР (Миколаїв);

- РОГАНЬ (Харків)(перша модернізація - перехід на пастеризоване пиво);

- КРИМ (Сімферополь).

Стратегічно використовує декілька головних брендів, які виробляють всі підприємства.

ВВН володіє:

- СЛАВУТИЧ (Запоріжжя);

- КОЛОС (Львів);

Стратегічно використовуються місцеві бренди підприємств, при цьому розповсюдження йде по єдиних каналах дистрибуції. Для розкрути та підтримки деяких брендах може використовуватись випуск на іншому підприємстві.

Компанії Інтербрю, ВВН володіють заводами в країнах СНД, відповідно вони активно використовують свої системи збуту по просуванню на ринок України пиво цих виробників.

На 2006 рік очікується обсяг ринку пива України 110 - 120 мл. дал пива.

Доля Інтербрю на рівні 33-34%; ВВН - до 20%. Успішне втілення в 2004-2005 роках ряду стратегічних програм з розвитку виробництва, відлагодження системи продаж та активізації маркетингової політики закріпило позиції компанії та збільшило її долю в загальному випуску продукції до 33,5%, при цьому зростання в порівнянні з вереснем 2004 року склало 3,3%. «Оболонь» посідає чільне місце серед вітчизняних виробників пива за найбільшими темпами росту виробництва - цьогорічний показник складає 37,5%. «Оболонь» впевнено зберігає за собою лідерство за експортними поставками - 88% українського експорту пива.

Загальна реалізація пива (т.дал) за 2005 рік

Тара

Пляшка 0.5

NRW

Пляшка 0,5

ПЕТ 1л

ПЕТ 2л

КЕГ

банка 0,5

пляшка 0,3

бочк

банка 0,3

Всього

Пиво оболонь св

1 132

6 902

5 144

2 645

1 367

331

261

17 783

Пиво преміум

1 801

287

354

197

45

2 684

Пиво об.екстра

1 672

321

33

2 025

Пиво об.собор ,

1 240

265

2

63

1 571

Пиво лагер

756

49

284

241

57

1 386

Пиво темн.оксам.14%

852

191

66

12

74

19

78

0

1 293

2000

674

27

701

Пиво об.фірмов

61

3

64

Пиво козак

17

0

17

Пиво жиг."БІР" 12%

2

2

Всього

8 127

8 097

5210

2 657

1 727

944

458

261

45

27 527Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний економічний університет (1)

  Автореферат
  Захист відбудеться « » квітня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.
 2. Київський національний економічний університет (4)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м.
 3. Київський національний економічний університет омельченко Роман Володимирович

  Автореферат
  Захист відбудеться 20 травня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м.
 4. Київський національний економічний університет (2)

  Документ
  Навчальний посібник пропонує систематизовані знання в галузі державної служби щодо її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики розвитку результативної та ефективної державної служби.
 5. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2)

  Автореферат
  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри міжнародного менеджменту, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту

Другие похожие документы..