Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольная работа'
К юристу предприятия обратился Фёдоров с просьбой подсчитать его трудовой стаж. Судя по документам, он в течении 12 календарных лет работал в районах...полностью>>
'Документ'
Классификация, разумеется, не строгая. Особенно размыты границы между заочным и дистанционным образованием. Последнее может рассматриваться как средст...полностью>>
'Решение'
ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК ...полностью>>
'Документ'
Совет молодых ученых Владивостокского государственного медицинского университета имеет честь пригласить студентов и молодых ученых принять участие в ...полностью>>

План роботи вищого професійного училища №17

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова педагогічної

ради ВПУ № 17

_____________ М.В.Терентьєв

ПЛАН РОБОТИ

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО

УЧИЛИЩА № 17

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Обговорено та затверджено

на засіданні педради

"_30_" серпня 2011р.

протокол № 1

м. Дніпропетровськ

Основні розділи плану:

ВСТУП

1. Організаційні заходи.

2. Теоретична підготовка.

3. Професійно-практична підготовка.

4. Виховна робота.

5. Фізична підготовка.

6. Методична робота:

6.1. План роботи педагогічної ради на 2011-2012 н.р.;

6.2. План роботи методичної ради на 2011-20112н.р.;

6.3 План роботи школи молодого викладача на 2011-2012 н.р.;

6.4. План роботи школи молодого майстра виробничого навчання на 2011-2012 н.р.

6.5. Комплексний план навчально-методичної роботи ВПУ № 17 у 2011-2012 н.р.

7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу:

7.1. Внутріучилищний контроль;

7.2. Контроль за теоретичним навчанням;

7.3. Контроль за виробничим навчанням;

7.4. Контроль за методичною роботою;

7.5. Контроль за виховною роботою.

8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

9. Охорона праці.

10. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

11. Професійно-орієнтаційна робота.

12. Фінансово-господарча та навчально-виробнича діяльність.

ВСТУП

Колектив ВПУ № 17 у 2010-2011 н.р. працював над проблемою "Формування пізнавальної діяльності учнів на основі застосування активних методів теоретичного і практичного навчання".

З цією метою були зроблені заходи по підбору та розстановці кадрів, укріпленню матеріально-технічної бази училища та інше.

Педагогічний колектив, працюючи над рішенням цієї проблеми, спрямовував свою діяльність на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, впровадження навчальний процес елементів самоврядування.

На кінець 2010-2011 н.р. перехідний контингент склав 610 учнів, за навчальний рік з училища відраховано 73 чоловіка.

Випуск 2011 року склав 502 учня: з них на базі 9 класів – 275, на базі 11 класів – 227 учнів, диплом молодшого спеціаліста – 39 учнів.

Передано на підприємства міста та області 402 кваліфікованих робітника.

Кількість випускників, які продовжують навчання на III ступені професійно-технічної освіти – 126 осіб.

Дипломами з відзнакою отримали 11 учнів, з підвищеними розрядами випущено 43 учня.

За минулий рік в училищі проводилась кропітка робота. В усіх кабінетах училища настінна наглядність виконана українською мовою, є дидактичний матеріал розроблений з урахуванням індивідуального, диффиринцованого підходу до учнів. Все комплексно-методичне забезпечення постійно поповнюється та удосконалюється. Необхідно відзначити в роботі методичних комісій - це впровадження на уроках теоретичного навчання різнорівневого підходу до опитування і знань учнів, методичні наробки, а також міжпредметні зв’язки при викладанні загальноосвітніх предметів з професійно-технічними і професійно-технічних з виробничим навчанням. Викладачами загальноосвітніх предметів, професійного циклу та майстрами в/н проведено.6 відкритих уроків.

На протязі 2010-2011 н.р. в училищі, згідно плану роботи проводилися різноманітні заходи: тижні предметних комісій. тижні і конкурси фахової майстерності, художньої самодіяльності. Учні та майстри в/н приймали участь в обласних конкурсах фахової майстерності та олімпіадах. Учнями-випускниками була представлена велика кількість реальних випускних дипломних проєктів і робіт:

Для покращення контролю за навчально-виховним процесом в училищі проводились тематичні перевірки.

В минулому 2010 -2011, н.р. виконані основні показники:

  • випуск та працевлаштування випускників;

  • виконано державний план замовлення на новий навчальний рік;

  • підготовлені та відремонтовані всі навчальні класи, майстерні, їдальня, тощо;

  • своєчасно отримані та підписані паспорти готовності училища до нового навчального року;

  • заготовлена необхідна кількість овочів та продуктів харчування;

  • виконані всі навчальні плани та програми з усіх предметів та професій;

  • вирішувалися питання соціального захисту дітей та працівників училища.

Згідно постійно діючого графіка внутриучилищного контролю та плану роботи головного управління освіти, перевірялись виконання Закону «Про мови», виконання навчальних планів та програм, використання нестандартних форм навчання. Весь навчальний рік активно велась робота по методичним комісіям.

Педагогічний колектив ВПУ № 17, виходячи з підсумків навчально-виробничої роботи за 2010-2011 н.р., з метою подальшого підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня підготовки спеціалістів, намічає вирішення таких задач на 2011-2012 н.р. :

 • постійно ознайомлюватись та впроваджувати в дію керуючі документи,

 • удосконалення якості підготовки учнів конкурентно-здібних на сучасному рівні;

 • використання підприємств з новою технологією для проходження виробничої практики;

 • коректування навчальних планів та програм, відповідно введенню нових технологій, нестандартних форм навчання, інтеграції професій;

 • удосконалення матеріально-технічної бази;

 • удосконалити рівень та механізм підсумкової атестації знань, умінь, навичок учнів, шляхом впровадження критеріїв за 12-ти бальною системою оцінювання учнів;

 • забезпечити якість підготовки учнів шляхом використання КМЗ предметів та професій, обновити паспортизацію кабінетів, лабораторії, навчальних майстерень;

 • довести до удосконалення науково-технічну працю викладачів та майстрів в/н, відповідно досягнень сучасної техніки;

 • продовжувати впровадження «Закону про мови»; «Про освіту»; «Про професійно-технічну освіту»; «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

 • зробити замовлення на підручники українською мовою;

 • використовувати у навчально-виховному процесі «Положення про рух учнівської молоді України» та примноження традицій, звичаїв, обрядів;

 • удосконалювати методику проведення уроків шляхом інтеграції навчального процесу;

 • підняти рівень гуманітарної підготовки викладачів, майстрів в/н шляхом удосконалення форм і методів навчання, застосування передового педагогічного досвіду;

 • розробка педагогічних програмних засобів предметного профілю та їх роль у підвищенні ефективності та якості знань учнів;

 • забезпечити виконання державного та регіонального плану прийому учнів та випуск кваліфікованих робітників;

 • заключити договори з базовими підприємствами на організацію та проведення передвипускної практики;

 • постійно проводити з учнями роботу по правилам роботи та експлуатації устаткування, правилам техніки безпеки по скороченню витрат на енергоносії;

 • виконувати заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті;

 • забезпечення соціального захисту учнів.

З метою виконання цих завдань педагогічний колектив ВПУ-17 намічає у 2011-2012 н.р. наступні заходи:

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

1. Організаційні заходи

Підготувати акт готовності училища до нового 2011-2012 навчального року

заст. директора з НВЧ, НР, АГЧ

липень

серпень

03.08.2011

Директор училища

Вивчити склад знов прийнятого контингенту учнів, по місцю проживання, сімейному положенню, матеріальному забезпеченню, успішності навчання, участь у громадському житті

Старші майстри, майстри в/н,

класні керівники, психолог

серпень

вересень

до 15.09.2011

Заст. директора з НВЧ, зав. підрозділами

Провести батьківські збори разом з учнями:

  • нового набору

  • учнями II-го, III-го, IV-го курсів

Старші майстри, майстри в/н

класні керівники

серпень

вересень

27.08.2011

до 10.09.2011

Заст. директора з НВЧ

Організувати постійний зв’язок з випускниками училища, надаючи їм необхідну допомогу в удосконаленні професій

Старші майстри,

майстри в/н

постійно

вересень, січень

Заст. директора з НВЧ

Залучити учнів знов прийнятого набору до гуртків художньої самодіяльності

майстри в/н

класні керівники

вересень

17.09.2011

Заст. директора з НВР

Залучити учнів до самообслуговування та упорядкування училища, закріпити територію та приміщення за групами

Старші майстри,

майстри в/н класні керівники

вересень

01.09.2011

Заст. директора з АГЧ

Заключити договір з базовим підприємством на 2011-2012 н.р. В договорі визначити план прийому, організацію та проведення передвипускної практики. Вивчити ринок праці

заст. директора з НВЧ

Зав. підрозділами.

серпень

вересень

20.09.2011

Директор училища

Зробити розрахунок педагогічного навантаження для одержання асигнувань на оплату праці викладачів

заст. директора з НВЧ, НР

серпень

01.09.2011

Гол. бухгалтер, заст. директора з НР

Підготувати матеріально-технічну базу навчального закладу для ліцензування нових спеціальностей.

Заст. директора з НВЧ, НР, ст. майстри, ІПП

за потреби

за потреби

Директор училища

Ліцензування нових спеціальностей

Зав. ІМЦ, бібліотекар

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

 1. 1

Прийняти участь у обласному конкурсі "Краща організація харчування ПТНЗ"

зав. їдальнею

жовтень

жовтень

Заст. директора з АГЧ

Прийняти участь у обласному конкурсі "Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів гуртожитку ПТНЗ"

Комендант гуртожитку, майстри в/н

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВР

Прийняти участь у обласному огляді-конкурсі "Краща бібліотека ПТНЗ"

заст. директора з НВЧ, НР, зав. ІМЦ

05.10.2011

жовтень

Директор училища

Прийняти участь в обласному конкурсі "Класний керівник ПТО Дніпропетровщини – 2012"

заст. директора з НР, НВР

жовтень - лютий

лютий

Директор училища

Прийняти участь у створені електронного методичного посібника з ФВ

Зав. ІМЦ ., керівник ФВ

Протягом року

травень

Зав. ІМЦ

Прийняти участь у огляді-конкурсі психолого-педагогічного супроводу учнів ПТНЗ області

Психолог, зав. ІМЦ

листопада

листопад

Заст. директора з НВЧ, НР, НВР

Обласний огляд конкурс кабінетів охорони праці

Заст. директора з НР

лютий

лютий

Заст. директора з НР

Прийняти участь в обласному конкурсі робіт учнів, педпрацівників з питань енергозбереження

Заст. директора з НР та НВЧ

Заст. директора з НР та НВЧ

Обласний огляд конкурс пед. кабінетів

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, методист

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, методист

Семінар-практикум новопризначених керівників ПТНЗ «Впровадження сучасних форм управління ПТНЗ в умовах його децентралізації»

Зав. ІМЦ, практичний психолог

жовтень

жовтень

Зав. ІМЦ, практичний психолог

Проведення у режимі відеозв’язку зрізів знань учнів 1 курсу з математики ПТНЗ сфери послуг

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь у створенні електронного методичного посібника з методики викладання ФК.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, керівник ФВ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, керівник ФВ

Прийняти участь в конкурсі учнівських проектів соціальної реклами: "Моя професія – моя гордість"

Заст. директора з НВР, старші майстри

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВР, старші майстри

Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ ст.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

20.10.2011

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

Прийняти участь у дистанційному навчанні за програмою Intel

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

Прийняти участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.

Заст. директора з НР, голова метод. комісії, викладачі

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, голова метод. комісії, викладачі

Прийняти участь в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з WEB-дизайну.

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

До 15.11.2011

листопад

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

15.01.2012

січень

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у внутрішньо-училищних олімпіадах з загальноосвітніх предметів.

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

листопад

листопад

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі на крашу методичну розробку практичного психолога і соціального педагога .

Зав. ІМЦ, практичний психолог

листопад

листопад

Зав. ІМЦ, практичний психолог

Прийняти участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності серед учнів

Заст. директора з НВР

березень

березень

Заст. директора з НВР

Прийняти участь в Internet – олімпіадах з офісного програмування

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Електрогазозварник

Заст. директора з НР, заст. директора з НВЧ, старший майстер, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, заст. директора з НВР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у семінарі-практикумі керівників та викладачів фізвиховання з питань реалізації Комплексної програми з фізичної культури та спорту у системі ПТНЗ області

«Особливості використання сучасних технологій в навчальному процесі»

Заст. директора з НР, керівник ФВ

14.03.2012

березень

Заст. директора з НР, керівник ФВ

Прийняти участь у семінарі бібліотекарів «Використання інформаційних ресурсів та можливостей бібліотеки для покращення обслуговування користувачів»

Зав. ІМЦ, бібліотекар

12.04.2012

квітень

Зав. ІМЦ, бібліотекар

Прийняти участь в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ області з предмета «Бухгалтерський облік»

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

12.04.2012

квітень

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професій згідно з наказом МОНМС України

Заст. директора з НВЧ, заст. директора з НР

травень

травень

Заст. директора з НВЧ, заст. директора з НР

Конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Токар »

Заст. директора з НВЧ

січень

січень

Заст. директора з НВЧ

Прийняти участь в олімпіаді з предметів профтех-циклу у режимі відеозв’язку для учнів з професії «Кухар»

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь у заходах до 80-річ-чя створення Дніпропетровської області

Заст. директора з НВР

лютий

лютий

Заст. директора з НВР

Прийняти участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар »

Заст. директора з НВЧ, старший майстер

березень

березень

Заст. директора з НВЧ, старший майстер

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

2. Теоретична підготовка

Продовжувати виконання «Закону про мови», "Закону про ПТО", "Про охорону праці", "Про загальну середню освіту", Накази МОН № 419, № 161 та інші.

ІПП

постійно

щомісячно

Директор, заст. директора з НВЧ, НР, НВР

Скласти тематичні поурочно-тематичні плани з предметів (II ступінь), навчальні та робочі програми( III ступінь)

Голови методичних комісій, викладачі

серпень

31.08.2011

Заст. директора з НВЧ, НР

Зробити підбір та розстановку кадрів загально-технічних та гуманітарних предметів , розподілити педагогічне навантаження. Скласти списки тарифікації

Заст. директора з НВЧ. НР

серпень

27.08.2011

Директор училища

Скласти графіки проведення тижнів предметних комісій , графіки проведення відкритих уроків(занять), лабораторно-практичних робіт, додаткових занять.

Заст. директора з НР, голови методичних комісій

серпень

20.09.2011

Директор училища

Забезпечити викладачів нормативними документами, методичними рекомендаціями, надати допомогу викладачам в складанні плануючої документації

Заст. директора з НВЧ, НР, НВР, методисти

серпень

вересень

03.09.2011

Директор училища

Провести директорські контрольні роботи для учнів 1-го курсу, обговорити їх підсумки на засіданнях МК

Голови методичних комісій, викладачі

вересень

08.10.2011

Заст. директора з НР

Використовувати на уроках самостійне рішення учнями виробничих задач, роботу з технічною літературою, довідниками, виробничо-технічною документацією

Голови методичних комісій, викладачі, методисти

протягом року

постійно

Заст. директора з НВЧ, НР

Розробити теми випускних кваліфікаційних робіт.

викладачі спецдисциплін

вересень

жовтень

29.10.2011

Заст. директора з НВЧ

Суворо виконувати єдність вимог до навчальної діяльності учнів, ведення зошитів (конспектів), виконання домашніх завдань, самостійної роботи.

Викладачі,

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НВЧ, НР

Проводити позакласну роботу з учнями:

  • предметні гуртки

  • олімпіади

класні керівники

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НВР

Використовувати на уроках(заняттях)технічні засоби навчання, ПК, як необхідний компонент навчання

викладачі

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НР

Організувати в бібліотеці та навчальних кабінетах куточок по підготовці до екзаменів, захисту дипломних проектів, ДПА.

Бібліотекар,

викладач

лютий.

квітень

01.12.2011

20.06.2012

Заст. директора з НВР, НВЧ

Прийняти участь в XI Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика

Викладачі

до 10.11.2011

листопад

Заст. директора з НВЧ, НР

Провести внутріучилищні олімпіади загальноосвітньої підготовки

Викладачі

листопад

листопад

Заст. директора з НР

Прийняти участь у обласному конкурсі учнівської молоді ЗНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

Викладачі

15.01.2012

січень

Заст. директора з НР

Прийняти участь переможцям I етапу в обласних олімпіадах загальноосвітнього циклу

Викладачі

10.01.2012-28.02.2012

Березень

Заст. директора з НР

Січень

Січень

Заст. директора з НР

Впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку учнів

викладачі

майстри в/н

постійно

протягом року

Заст. директора з НВЧ, НР

Прийняти участь у обласній олімпіаді з предмету "Бухгалтерський облік"

Викладачі

06.04.2012

Квітень

Заст. директора з НВЧ, НР

л

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

3. Професійно-практична підготовка

Розробити навчально-плануючу документацію, щодо проведення уроків(занять) виробничого навчання.

ст. майстри

майстри в/н

серпень

30.08.11

Заст. директора з НВЧ

Розробити графік переміщення учнів на робочих місцях

майстри в/н

постійно

щомісячно

Ст. майстри

Виконувати план виробничої діяльності. на об’єктах виробництва та у майстернях.

майстри в/н

постійно

щомісячно

Ст. майстри

Організувати обмін досвідом майстрів в/н, спланувати взаємо відвідування та відкриті уроки виробничого навчання

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Ст. майстри

голови МК

Проаналізувати успішність учнів по виробничому навчанню та розробити заходи підвищення якості навчання

майстри в/н

протягом року

жовтень,

січень,

червень

Ст. майстри

Укладання договорів з підприємствами замовниками робітничих кадрів на працевлаштування випускників 2012 року.

заст. директора з НВЧ

листопад-грудень

01.03.2012

Директор училища

Провести з учнями випускних груп збори по вивченню інструкції про проведення ДКА

майстри в/н

класні керівники

лютий

березень

01.03.2012

Заст. директора з НВЧ

Скласти та затвердити перелік пробних кваліфікованих робіт

майстри в/н

березень

01.12.2011

01.04.2012

Заст. директора з НВЧ

Ст. майстри

Організувати та провести конкурс проф.. майстерності в групах I-го та II-го курсів

майстри в/н викладачі

березень

квітень

Заст. директора з НВЧ

Розробити методичні рекомендації по виконанню та оформленню випускних кваліфікаційних іспитів

викладачі сп./д.

березень

02.03.2012

Заст. директора з НВЧ

Оформити куточок для випускника(методичні поради щодо написання дипломного проекту, підготовки до ДПА).

викладачі сп./д.

бібліотекар

березень

березень

Заст. директора з НВЧ

Скласти розклад випускних кваліфікаційних іспитів.

Заст. директора з НВЧ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

Скласти розклад випускних пробних кваліфікаційних робіт.

ст. майстри

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

Приймати участь у конкурсах фахової майстерності з професій

викладачі

майстри в/н

Згідно з наказом МОН

Згідно з наказом МОН

Заст. директора з НВЧ, НР

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

4. Виховна робота

Заходи з організації та проведення Дня знань

Заст. директора з НР, НВР,
майстри в/н, класні керівники

1 вересня

25.08.2011 – 1.09.2011

Заст. директора з НР, НВР.

Організація та проведення батьківських зборів

Заст. директора з
НР, НВР, Старші майстри, майстри, класні керівники

жовтень

20.10.2011 – 30.10.2011

Директор училища

Відкриття всеучилищної спартакіади

Ст. майстри, класні керівники, викладачі фіз. виховання

вересень

вересень

Заст. директора з НВР

Заходи з організації та проведенню Дня працівника Освіти

Заст. директора з НР, НВР,
майстри в/н, класні керівники

2 жовтня

25.09.2011 – 03.10.2011

Заст. директора з НВР

Організація заходів по проведенню Дня українського козацтва «Свято покрови»

Заст. директора з НВР,
майстри в/н, класні керівники, викладач ДПЮ

14.10.2011

10.10.2011 – 14.10.2011

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до дня визволення м. Дніпропетровська

Заст. директора з НВР, Ст. майстри
майстри в/н, класні керівники

21.10.2011 – 22.10.2011

15.10.2011– 25.10.2011

Заст. директора з НВР

Місячник оборонно-масової роботи

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, викладачі ДПЮ та фіз. виховання

Протягом місяця

Протягом місяця

Заст. директора з НВР, НР

Організація заходів до Дня української писемності. День Нестора літописця

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

9.11.2011

5.11.2011 – 9.11.2011

Заст. директора з НВР

Заходи по організації та проведенню Дня Збройних Сил України

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, викладач ДПЮ

6.12.2011

1.12.2011 – 6.12.2011

Заст. директора з НВР

Підготовка до новорічного свята учням

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, художній керівник, вихователі

20.12.2011 – 31.12.2011

27.12.2011

Заст. директора з НВР

Заходи присвячені Дню Соборності України

майстри в/н, класні керівники, вихователі

22.01.2012

20.01.2012

Заст. директора з НВР, Ст. майстри

Індивідуальна психодіагностична робота з сиротами, багатодітними та учнями «групи ризику»

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

Протягом року

Протягом року

Заст. директора з НВР, Психолог

Підготовка заходів до організації та проведення Дня Святого Валентина

Соц. педагог, психолог, вихователі, майстри в/н

14.02.2012

10.02.2012 – 14.02.2012.

Заст. директора з НВР, Психолог

Заходи до проведення Міжнародного дня рідної мови

Ст. майстри, вчителі укр. мови та літератури

21.02.2012

15.02.2012 – 21.02.2012

Заст. директора з НВР, НР

Організація та проведення Дню Захисника Вітчизни

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вчителі ДПЮ

23.02.2012

20.02.2012 – 23.02.2011

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Підготовка та проведення міжнародного жіночого дня

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

8.03.2012

1.03.2012-8.03.2012

Заст. директора з НВР, Психолог, художній керівник

Організація та проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 1933 – 1947 р.р.

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, виуладачі історії

14.03.2012

10.03.2012 – 14.03.2012

Заст. директора з НВР, НР

Заходи по проведенню Дня гумору

майстри в/н, класні керівники, вихователі

1.04.2012

25.03.2012 – 1.04.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до Дня авіації та космонавтики

Заст. директора з НВР, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

12.04.2012

10.04.2012 – 12.04.2012

Директор училища

Підготувати та провести заходи до річниці Чорнобильської катастрофи

Заст. директора з НВР, профкомітет, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

26.04.2012

20.04.2012 – 26.04.2012

Заст. директора з НВР

Заходи по святкуванню Дня перемоги, та вшануванню ветеранів ВВВ

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі, бібліотекар

9.05.2012

03.05.2012

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Заходи до Міжнародного дня сім’ї

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

13.05.2012

10.05.2012 – 13.05.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного Дня музеїв

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

18.05.2012

15.05.2012 – 18.05.2012

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Заходи до міжнародного Дня Слов’янської писемності

Ст. майстри, зав. бібліотеки, майстри в/н, класні керівники

21.05.2012

18.05.2012 – 21.05.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до Дня захисту дітей

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, батьк. комітет, проф. комітет

1.06.2012

25.05.2012 – 1.06.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного дня охорони навколишнього середовища

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

5.06.2012

03.06.2012 – 5.06.2012

Заст. директора з НВР

Організаційні заходи до дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

22.06.2012

20.06.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, батьк. комітет

26.06.2012

25.06.2012 – 26.06.2012

Заст. директора з НВР

Організувати та провести заходи до святкування Дня Конституції України

зав. бібліотеки, майстри в/н, класні керівники

28.06.2012

28.06.2012

Ст. майстри

Підготовка та проведення свята Останнього дзвоника

Заст. директора з НВР, Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі, художній керівник

25.06 – 30.06.2012

25.06.2012 – 30.06.2012

Заст. директора з НВР, НР

Прийняти участь у обласному конкурсі міні-публікацій, присвячених 115-річниці вшанування пам'яті О. Довженка "Він малював красу природи красу людей що звикли до роботи"

Заст. директора з НВР

05.11.2011

Листопад

Директор училища

Прийняти участь в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності учнів ПТНЗ

Заст. директора з НВР

лютий

лютий

Директор училищаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

  Документ
  На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів,
 2. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 3. Бізнес-план Харківського професійного ліцею машинобудування Харків, 2009

  Документ
  7 жовтня 2009 року відбувалася перша зустріч учасників робочої групи розробці бізнес-плану. Зустріч проходила у формі ознайомчого семінару в приміщенні ВПУ-6 м.
 4. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 5. Програма Для вищих професійних училищ Київ 2002 рік

  Документ
  На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу «економічна теорія» стає вкрай необхідною.

Другие похожие документы..