Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
За порушення нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів дер­жавного нагляду за охороною прац...полностью>>
'Документ'
Целью изучения дисциплины является рассмотрение причин и предпосылок, а также сущности международной экономической интеграции, ее влияния на развитие...полностью>>
'Закон'
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 332.821.347,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного ...полностью>>
'Документ'
Довідник змістових модулів нормативної програми дисципліни "Основи економічної теорії" і методичні поради до їх вивчення (для студентів 3 к...полностью>>

План роботи вищого професійного училища №17

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова педагогічної

ради ВПУ № 17

_____________ М.В.Терентьєв

ПЛАН РОБОТИ

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО

УЧИЛИЩА № 17

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Обговорено та затверджено

на засіданні педради

"_30_" серпня 2011р.

протокол № 1

м. Дніпропетровськ

Основні розділи плану:

ВСТУП

1. Організаційні заходи.

2. Теоретична підготовка.

3. Професійно-практична підготовка.

4. Виховна робота.

5. Фізична підготовка.

6. Методична робота:

6.1. План роботи педагогічної ради на 2011-2012 н.р.;

6.2. План роботи методичної ради на 2011-20112н.р.;

6.3 План роботи школи молодого викладача на 2011-2012 н.р.;

6.4. План роботи школи молодого майстра виробничого навчання на 2011-2012 н.р.

6.5. Комплексний план навчально-методичної роботи ВПУ № 17 у 2011-2012 н.р.

7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу:

7.1. Внутріучилищний контроль;

7.2. Контроль за теоретичним навчанням;

7.3. Контроль за виробничим навчанням;

7.4. Контроль за методичною роботою;

7.5. Контроль за виховною роботою.

8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

9. Охорона праці.

10. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

11. Професійно-орієнтаційна робота.

12. Фінансово-господарча та навчально-виробнича діяльність.

ВСТУП

Колектив ВПУ № 17 у 2010-2011 н.р. працював над проблемою "Формування пізнавальної діяльності учнів на основі застосування активних методів теоретичного і практичного навчання".

З цією метою були зроблені заходи по підбору та розстановці кадрів, укріпленню матеріально-технічної бази училища та інше.

Педагогічний колектив, працюючи над рішенням цієї проблеми, спрямовував свою діяльність на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, впровадження навчальний процес елементів самоврядування.

На кінець 2010-2011 н.р. перехідний контингент склав 610 учнів, за навчальний рік з училища відраховано 73 чоловіка.

Випуск 2011 року склав 502 учня: з них на базі 9 класів – 275, на базі 11 класів – 227 учнів, диплом молодшого спеціаліста – 39 учнів.

Передано на підприємства міста та області 402 кваліфікованих робітника.

Кількість випускників, які продовжують навчання на III ступені професійно-технічної освіти – 126 осіб.

Дипломами з відзнакою отримали 11 учнів, з підвищеними розрядами випущено 43 учня.

За минулий рік в училищі проводилась кропітка робота. В усіх кабінетах училища настінна наглядність виконана українською мовою, є дидактичний матеріал розроблений з урахуванням індивідуального, диффиринцованого підходу до учнів. Все комплексно-методичне забезпечення постійно поповнюється та удосконалюється. Необхідно відзначити в роботі методичних комісій - це впровадження на уроках теоретичного навчання різнорівневого підходу до опитування і знань учнів, методичні наробки, а також міжпредметні зв’язки при викладанні загальноосвітніх предметів з професійно-технічними і професійно-технічних з виробничим навчанням. Викладачами загальноосвітніх предметів, професійного циклу та майстрами в/н проведено.6 відкритих уроків.

На протязі 2010-2011 н.р. в училищі, згідно плану роботи проводилися різноманітні заходи: тижні предметних комісій. тижні і конкурси фахової майстерності, художньої самодіяльності. Учні та майстри в/н приймали участь в обласних конкурсах фахової майстерності та олімпіадах. Учнями-випускниками була представлена велика кількість реальних випускних дипломних проєктів і робіт:

Для покращення контролю за навчально-виховним процесом в училищі проводились тематичні перевірки.

В минулому 2010 -2011, н.р. виконані основні показники:

  • випуск та працевлаштування випускників;

  • виконано державний план замовлення на новий навчальний рік;

  • підготовлені та відремонтовані всі навчальні класи, майстерні, їдальня, тощо;

  • своєчасно отримані та підписані паспорти готовності училища до нового навчального року;

  • заготовлена необхідна кількість овочів та продуктів харчування;

  • виконані всі навчальні плани та програми з усіх предметів та професій;

  • вирішувалися питання соціального захисту дітей та працівників училища.

Згідно постійно діючого графіка внутриучилищного контролю та плану роботи головного управління освіти, перевірялись виконання Закону «Про мови», виконання навчальних планів та програм, використання нестандартних форм навчання. Весь навчальний рік активно велась робота по методичним комісіям.

Педагогічний колектив ВПУ № 17, виходячи з підсумків навчально-виробничої роботи за 2010-2011 н.р., з метою подальшого підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня підготовки спеціалістів, намічає вирішення таких задач на 2011-2012 н.р. :

 • постійно ознайомлюватись та впроваджувати в дію керуючі документи,

 • удосконалення якості підготовки учнів конкурентно-здібних на сучасному рівні;

 • використання підприємств з новою технологією для проходження виробничої практики;

 • коректування навчальних планів та програм, відповідно введенню нових технологій, нестандартних форм навчання, інтеграції професій;

 • удосконалення матеріально-технічної бази;

 • удосконалити рівень та механізм підсумкової атестації знань, умінь, навичок учнів, шляхом впровадження критеріїв за 12-ти бальною системою оцінювання учнів;

 • забезпечити якість підготовки учнів шляхом використання КМЗ предметів та професій, обновити паспортизацію кабінетів, лабораторії, навчальних майстерень;

 • довести до удосконалення науково-технічну працю викладачів та майстрів в/н, відповідно досягнень сучасної техніки;

 • продовжувати впровадження «Закону про мови»; «Про освіту»; «Про професійно-технічну освіту»; «Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

 • зробити замовлення на підручники українською мовою;

 • використовувати у навчально-виховному процесі «Положення про рух учнівської молоді України» та примноження традицій, звичаїв, обрядів;

 • удосконалювати методику проведення уроків шляхом інтеграції навчального процесу;

 • підняти рівень гуманітарної підготовки викладачів, майстрів в/н шляхом удосконалення форм і методів навчання, застосування передового педагогічного досвіду;

 • розробка педагогічних програмних засобів предметного профілю та їх роль у підвищенні ефективності та якості знань учнів;

 • забезпечити виконання державного та регіонального плану прийому учнів та випуск кваліфікованих робітників;

 • заключити договори з базовими підприємствами на організацію та проведення передвипускної практики;

 • постійно проводити з учнями роботу по правилам роботи та експлуатації устаткування, правилам техніки безпеки по скороченню витрат на енергоносії;

 • виконувати заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті;

 • забезпечення соціального захисту учнів.

З метою виконання цих завдань педагогічний колектив ВПУ-17 намічає у 2011-2012 н.р. наступні заходи:

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

1. Організаційні заходи

Підготувати акт готовності училища до нового 2011-2012 навчального року

заст. директора з НВЧ, НР, АГЧ

липень

серпень

03.08.2011

Директор училища

Вивчити склад знов прийнятого контингенту учнів, по місцю проживання, сімейному положенню, матеріальному забезпеченню, успішності навчання, участь у громадському житті

Старші майстри, майстри в/н,

класні керівники, психолог

серпень

вересень

до 15.09.2011

Заст. директора з НВЧ, зав. підрозділами

Провести батьківські збори разом з учнями:

  • нового набору

  • учнями II-го, III-го, IV-го курсів

Старші майстри, майстри в/н

класні керівники

серпень

вересень

27.08.2011

до 10.09.2011

Заст. директора з НВЧ

Організувати постійний зв’язок з випускниками училища, надаючи їм необхідну допомогу в удосконаленні професій

Старші майстри,

майстри в/н

постійно

вересень, січень

Заст. директора з НВЧ

Залучити учнів знов прийнятого набору до гуртків художньої самодіяльності

майстри в/н

класні керівники

вересень

17.09.2011

Заст. директора з НВР

Залучити учнів до самообслуговування та упорядкування училища, закріпити територію та приміщення за групами

Старші майстри,

майстри в/н класні керівники

вересень

01.09.2011

Заст. директора з АГЧ

Заключити договір з базовим підприємством на 2011-2012 н.р. В договорі визначити план прийому, організацію та проведення передвипускної практики. Вивчити ринок праці

заст. директора з НВЧ

Зав. підрозділами.

серпень

вересень

20.09.2011

Директор училища

Зробити розрахунок педагогічного навантаження для одержання асигнувань на оплату праці викладачів

заст. директора з НВЧ, НР

серпень

01.09.2011

Гол. бухгалтер, заст. директора з НР

Підготувати матеріально-технічну базу навчального закладу для ліцензування нових спеціальностей.

Заст. директора з НВЧ, НР, ст. майстри, ІПП

за потреби

за потреби

Директор училища

Ліцензування нових спеціальностей

Зав. ІМЦ, бібліотекар

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

 1. 1

Прийняти участь у обласному конкурсі "Краща організація харчування ПТНЗ"

зав. їдальнею

жовтень

жовтень

Заст. директора з АГЧ

Прийняти участь у обласному конкурсі "Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів гуртожитку ПТНЗ"

Комендант гуртожитку, майстри в/н

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВР

Прийняти участь у обласному огляді-конкурсі "Краща бібліотека ПТНЗ"

заст. директора з НВЧ, НР, зав. ІМЦ

05.10.2011

жовтень

Директор училища

Прийняти участь в обласному конкурсі "Класний керівник ПТО Дніпропетровщини – 2012"

заст. директора з НР, НВР

жовтень - лютий

лютий

Директор училища

Прийняти участь у створені електронного методичного посібника з ФВ

Зав. ІМЦ ., керівник ФВ

Протягом року

травень

Зав. ІМЦ

Прийняти участь у огляді-конкурсі психолого-педагогічного супроводу учнів ПТНЗ області

Психолог, зав. ІМЦ

листопада

листопад

Заст. директора з НВЧ, НР, НВР

Обласний огляд конкурс кабінетів охорони праці

Заст. директора з НР

лютий

лютий

Заст. директора з НР

Прийняти участь в обласному конкурсі робіт учнів, педпрацівників з питань енергозбереження

Заст. директора з НР та НВЧ

Заст. директора з НР та НВЧ

Обласний огляд конкурс пед. кабінетів

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, методист

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, методист

Семінар-практикум новопризначених керівників ПТНЗ «Впровадження сучасних форм управління ПТНЗ в умовах його децентралізації»

Зав. ІМЦ, практичний психолог

жовтень

жовтень

Зав. ІМЦ, практичний психолог

Проведення у режимі відеозв’язку зрізів знань учнів 1 курсу з математики ПТНЗ сфери послуг

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь у створенні електронного методичного посібника з методики викладання ФК.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, керівник ФВ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ, керівник ФВ

Прийняти участь в конкурсі учнівських проектів соціальної реклами: "Моя професія – моя гордість"

Заст. директора з НВР, старші майстри

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВР, старші майстри

Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ ст.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

20.10.2011

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

Прийняти участь у дистанційному навчанні за програмою Intel

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ

Прийняти участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.

Заст. директора з НР, голова метод. комісії, викладачі

жовтень

жовтень

Заст. директора з НР, голова метод. комісії, викладачі

Прийняти участь в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з WEB-дизайну.

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

До 15.11.2011

листопад

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

15.01.2012

січень

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у внутрішньо-училищних олімпіадах з загальноосвітніх предметів.

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

листопад

листопад

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі на крашу методичну розробку практичного психолога і соціального педагога .

Зав. ІМЦ, практичний психолог

листопад

листопад

Зав. ІМЦ, практичний психолог

Прийняти участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності серед учнів

Заст. директора з НВР

березень

березень

Заст. директора з НВР

Прийняти участь в Internet – олімпіадах з офісного програмування

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Електрогазозварник

Заст. директора з НР, заст. директора з НВЧ, старший майстер, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, заст. директора з НВР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь у семінарі-практикумі керівників та викладачів фізвиховання з питань реалізації Комплексної програми з фізичної культури та спорту у системі ПТНЗ області

«Особливості використання сучасних технологій в навчальному процесі»

Заст. директора з НР, керівник ФВ

14.03.2012

березень

Заст. директора з НР, керівник ФВ

Прийняти участь у семінарі бібліотекарів «Використання інформаційних ресурсів та можливостей бібліотеки для покращення обслуговування користувачів»

Зав. ІМЦ, бібліотекар

12.04.2012

квітень

Зав. ІМЦ, бібліотекар

Прийняти участь в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ області з предмета «Бухгалтерський облік»

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

12.04.2012

квітень

Заст. директора з НР, старший майстер, голова метод. комісії

Прийняти участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професій згідно з наказом МОНМС України

Заст. директора з НВЧ, заст. директора з НР

травень

травень

Заст. директора з НВЧ, заст. директора з НР

Конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Токар »

Заст. директора з НВЧ

січень

січень

Заст. директора з НВЧ

Прийняти участь в олімпіаді з предметів профтех-циклу у режимі відеозв’язку для учнів з професії «Кухар»

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

лютий

лютий

Заст. директора з НР, голова метод. комісії

Прийняти участь у заходах до 80-річ-чя створення Дніпропетровської області

Заст. директора з НВР

лютий

лютий

Заст. директора з НВР

Прийняти участь у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар »

Заст. директора з НВЧ, старший майстер

березень

березень

Заст. директора з НВЧ, старший майстер

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

2. Теоретична підготовка

Продовжувати виконання «Закону про мови», "Закону про ПТО", "Про охорону праці", "Про загальну середню освіту", Накази МОН № 419, № 161 та інші.

ІПП

постійно

щомісячно

Директор, заст. директора з НВЧ, НР, НВР

Скласти тематичні поурочно-тематичні плани з предметів (II ступінь), навчальні та робочі програми( III ступінь)

Голови методичних комісій, викладачі

серпень

31.08.2011

Заст. директора з НВЧ, НР

Зробити підбір та розстановку кадрів загально-технічних та гуманітарних предметів , розподілити педагогічне навантаження. Скласти списки тарифікації

Заст. директора з НВЧ. НР

серпень

27.08.2011

Директор училища

Скласти графіки проведення тижнів предметних комісій , графіки проведення відкритих уроків(занять), лабораторно-практичних робіт, додаткових занять.

Заст. директора з НР, голови методичних комісій

серпень

20.09.2011

Директор училища

Забезпечити викладачів нормативними документами, методичними рекомендаціями, надати допомогу викладачам в складанні плануючої документації

Заст. директора з НВЧ, НР, НВР, методисти

серпень

вересень

03.09.2011

Директор училища

Провести директорські контрольні роботи для учнів 1-го курсу, обговорити їх підсумки на засіданнях МК

Голови методичних комісій, викладачі

вересень

08.10.2011

Заст. директора з НР

Використовувати на уроках самостійне рішення учнями виробничих задач, роботу з технічною літературою, довідниками, виробничо-технічною документацією

Голови методичних комісій, викладачі, методисти

протягом року

постійно

Заст. директора з НВЧ, НР

Розробити теми випускних кваліфікаційних робіт.

викладачі спецдисциплін

вересень

жовтень

29.10.2011

Заст. директора з НВЧ

Суворо виконувати єдність вимог до навчальної діяльності учнів, ведення зошитів (конспектів), виконання домашніх завдань, самостійної роботи.

Викладачі,

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НВЧ, НР

Проводити позакласну роботу з учнями:

  • предметні гуртки

  • олімпіади

класні керівники

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НВР

Використовувати на уроках(заняттях)технічні засоби навчання, ПК, як необхідний компонент навчання

викладачі

протягом року

щомісячно

Заст. директора з НР

Організувати в бібліотеці та навчальних кабінетах куточок по підготовці до екзаменів, захисту дипломних проектів, ДПА.

Бібліотекар,

викладач

лютий.

квітень

01.12.2011

20.06.2012

Заст. директора з НВР, НВЧ

Прийняти участь в XI Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика

Викладачі

до 10.11.2011

листопад

Заст. директора з НВЧ, НР

Провести внутріучилищні олімпіади загальноосвітньої підготовки

Викладачі

листопад

листопад

Заст. директора з НР

Прийняти участь у обласному конкурсі учнівської молоді ЗНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

Викладачі

15.01.2012

січень

Заст. директора з НР

Прийняти участь переможцям I етапу в обласних олімпіадах загальноосвітнього циклу

Викладачі

10.01.2012-28.02.2012

Березень

Заст. директора з НР

Січень

Січень

Заст. директора з НР

Впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку учнів

викладачі

майстри в/н

постійно

протягом року

Заст. директора з НВЧ, НР

Прийняти участь у обласній олімпіаді з предмету "Бухгалтерський облік"

Викладачі

06.04.2012

Квітень

Заст. директора з НВЧ, НР

л

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

3. Професійно-практична підготовка

Розробити навчально-плануючу документацію, щодо проведення уроків(занять) виробничого навчання.

ст. майстри

майстри в/н

серпень

30.08.11

Заст. директора з НВЧ

Розробити графік переміщення учнів на робочих місцях

майстри в/н

постійно

щомісячно

Ст. майстри

Виконувати план виробничої діяльності. на об’єктах виробництва та у майстернях.

майстри в/н

постійно

щомісячно

Ст. майстри

Організувати обмін досвідом майстрів в/н, спланувати взаємо відвідування та відкриті уроки виробничого навчання

майстри в/н

протягом року

щомісячно

Ст. майстри

голови МК

Проаналізувати успішність учнів по виробничому навчанню та розробити заходи підвищення якості навчання

майстри в/н

протягом року

жовтень,

січень,

червень

Ст. майстри

Укладання договорів з підприємствами замовниками робітничих кадрів на працевлаштування випускників 2012 року.

заст. директора з НВЧ

листопад-грудень

01.03.2012

Директор училища

Провести з учнями випускних груп збори по вивченню інструкції про проведення ДКА

майстри в/н

класні керівники

лютий

березень

01.03.2012

Заст. директора з НВЧ

Скласти та затвердити перелік пробних кваліфікованих робіт

майстри в/н

березень

01.12.2011

01.04.2012

Заст. директора з НВЧ

Ст. майстри

Організувати та провести конкурс проф.. майстерності в групах I-го та II-го курсів

майстри в/н викладачі

березень

квітень

Заст. директора з НВЧ

Розробити методичні рекомендації по виконанню та оформленню випускних кваліфікаційних іспитів

викладачі сп./д.

березень

02.03.2012

Заст. директора з НВЧ

Оформити куточок для випускника(методичні поради щодо написання дипломного проекту, підготовки до ДПА).

викладачі сп./д.

бібліотекар

березень

березень

Заст. директора з НВЧ

Скласти розклад випускних кваліфікаційних іспитів.

Заст. директора з НВЧ

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

Скласти розклад випускних пробних кваліфікаційних робіт.

ст. майстри

жовтень

жовтень

Заст. директора з НВЧ

Приймати участь у конкурсах фахової майстерності з професій

викладачі

майстри в/н

Згідно з наказом МОН

Згідно з наказом МОН

Заст. директора з НВЧ, НР

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

4. Виховна робота

Заходи з організації та проведення Дня знань

Заст. директора з НР, НВР,
майстри в/н, класні керівники

1 вересня

25.08.2011 – 1.09.2011

Заст. директора з НР, НВР.

Організація та проведення батьківських зборів

Заст. директора з
НР, НВР, Старші майстри, майстри, класні керівники

жовтень

20.10.2011 – 30.10.2011

Директор училища

Відкриття всеучилищної спартакіади

Ст. майстри, класні керівники, викладачі фіз. виховання

вересень

вересень

Заст. директора з НВР

Заходи з організації та проведенню Дня працівника Освіти

Заст. директора з НР, НВР,
майстри в/н, класні керівники

2 жовтня

25.09.2011 – 03.10.2011

Заст. директора з НВР

Організація заходів по проведенню Дня українського козацтва «Свято покрови»

Заст. директора з НВР,
майстри в/н, класні керівники, викладач ДПЮ

14.10.2011

10.10.2011 – 14.10.2011

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до дня визволення м. Дніпропетровська

Заст. директора з НВР, Ст. майстри
майстри в/н, класні керівники

21.10.2011 – 22.10.2011

15.10.2011– 25.10.2011

Заст. директора з НВР

Місячник оборонно-масової роботи

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, викладачі ДПЮ та фіз. виховання

Протягом місяця

Протягом місяця

Заст. директора з НВР, НР

Організація заходів до Дня української писемності. День Нестора літописця

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

9.11.2011

5.11.2011 – 9.11.2011

Заст. директора з НВР

Заходи по організації та проведенню Дня Збройних Сил України

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, викладач ДПЮ

6.12.2011

1.12.2011 – 6.12.2011

Заст. директора з НВР

Підготовка до новорічного свята учням

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, художній керівник, вихователі

20.12.2011 – 31.12.2011

27.12.2011

Заст. директора з НВР

Заходи присвячені Дню Соборності України

майстри в/н, класні керівники, вихователі

22.01.2012

20.01.2012

Заст. директора з НВР, Ст. майстри

Індивідуальна психодіагностична робота з сиротами, багатодітними та учнями «групи ризику»

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

Протягом року

Протягом року

Заст. директора з НВР, Психолог

Підготовка заходів до організації та проведення Дня Святого Валентина

Соц. педагог, психолог, вихователі, майстри в/н

14.02.2012

10.02.2012 – 14.02.2012.

Заст. директора з НВР, Психолог

Заходи до проведення Міжнародного дня рідної мови

Ст. майстри, вчителі укр. мови та літератури

21.02.2012

15.02.2012 – 21.02.2012

Заст. директора з НВР, НР

Організація та проведення Дню Захисника Вітчизни

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вчителі ДПЮ

23.02.2012

20.02.2012 – 23.02.2011

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Підготовка та проведення міжнародного жіночого дня

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

8.03.2012

1.03.2012-8.03.2012

Заст. директора з НВР, Психолог, художній керівник

Організація та проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні 1933 – 1947 р.р.

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, виуладачі історії

14.03.2012

10.03.2012 – 14.03.2012

Заст. директора з НВР, НР

Заходи по проведенню Дня гумору

майстри в/н, класні керівники, вихователі

1.04.2012

25.03.2012 – 1.04.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до Дня авіації та космонавтики

Заст. директора з НВР, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

12.04.2012

10.04.2012 – 12.04.2012

Директор училища

Підготувати та провести заходи до річниці Чорнобильської катастрофи

Заст. директора з НВР, профкомітет, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

26.04.2012

20.04.2012 – 26.04.2012

Заст. директора з НВР

Заходи по святкуванню Дня перемоги, та вшануванню ветеранів ВВВ

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі, бібліотекар

9.05.2012

03.05.2012

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Заходи до Міжнародного дня сім’ї

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники

13.05.2012

10.05.2012 – 13.05.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного Дня музеїв

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

18.05.2012

15.05.2012 – 18.05.2012

Ст. майстри, Заст. директора з НВР

Заходи до міжнародного Дня Слов’янської писемності

Ст. майстри, зав. бібліотеки, майстри в/н, класні керівники

21.05.2012

18.05.2012 – 21.05.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до Дня захисту дітей

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, батьк. комітет, проф. комітет

1.06.2012

25.05.2012 – 1.06.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного дня охорони навколишнього середовища

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

5.06.2012

03.06.2012 – 5.06.2012

Заст. директора з НВР

Організаційні заходи до дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі

22.06.2012

20.06.2012

Заст. директора з НВР

Проведення заходів до міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням

Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, батьк. комітет

26.06.2012

25.06.2012 – 26.06.2012

Заст. директора з НВР

Організувати та провести заходи до святкування Дня Конституції України

зав. бібліотеки, майстри в/н, класні керівники

28.06.2012

28.06.2012

Ст. майстри

Підготовка та проведення свята Останнього дзвоника

Заст. директора з НВР, Психолог, Ст. майстри, майстри в/н, класні керівники, вихователі, художній керівник

25.06 – 30.06.2012

25.06.2012 – 30.06.2012

Заст. директора з НВР, НР

Прийняти участь у обласному конкурсі міні-публікацій, присвячених 115-річниці вшанування пам'яті О. Довженка "Він малював красу природи красу людей що звикли до роботи"

Заст. директора з НВР

05.11.2011

Листопад

Директор училища

Прийняти участь в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності учнів ПТНЗ

Заст. директора з НВР

лютий

лютий

Директор училища

5. Фізична підготовка

план роботи методичної секції кафедри фізичного виховання

на 2011-2012 навчальний рік

НАЗВА ЗАХОДУ

Відповідальний за організацію роботи

Термін виконання

Термін контролю за виконанням

Відповідальний за контроль

Розробка календаря спортивно-масових заходів на 2011/2012 навчальний рік.

Вересень 2011

Вивчення та підготовка календарно-тематичних планів на навчальний рік.

Вересень 2011

Планування роботи спортивних секцій на 2011/2012 навчальний рік.

Вересень 2011

Підготовка спортивної зали до навчального року.

Вересень 2011

Організація та проведення "Дня здоров'я" та "Відкриття училищної спартакіади".

Вересень 2011 10.09.11

Організація та проведення змагання до "Дня вчителя" та працівників ПТНЗ.

Вересень 2011

Аналіз успішності учнів за 2010-2011 навчальний рік.

Вересень 2011

Підготовка та написання методичних розробок.

Вересень-грудень 2011

Підготовка, оформлення та проведення відкритого уроку.

Жовтень-грудень 2011

Організація та проведення змагань з баскетболу. Гра з працівниками училища.

03.11.2011-28.11.2011

Організація та проведення змагань з волейболу.

01.12.2011-26.12.2011

Організація та проведення спортивних естафет присвячених "Новому року". Підведення підсумків спортивної роботи за 1-е півріччя.

22.12.2011-26.12.20011

Поточний ремонт спортивної зали, спортивного майданчику та спортивного приладдя.

Вересень-грудень 2011

Методика підбору учнів з видів спорту у збірні команди училища.

Протягом навчального року

.Проведення відкритих уроків викладачами физ. виховання

Лютий 2012

Організація та проведення товариських ігор з ПТНЗ міста.

Жовтень-грудень 2011

Підготовка команд училища та участь у змаганнях між ПТНЗ міста.

Жовтень-грудень 2011

Організація та проведення змагань з настільного тенісу.

19.01.2012-09.02.2012

Організація та проведення змагань з силової гімнастики.

02.02.2012-13.02.2012

Організація та проведення змагань з шашок та шахів.

16.02.2012-27.02.2012

Організація та проведення спортивної естафети до "23-го лютого".

23.02.2012-27.02.2012

Організація та проведення спортивної естафети до "8-го березня".

02.03.2012.-06.03.2012

Організація та проведення змагань з міні-футболу. Гра з працівниками училища.

02.03.2012-20.03.2012

6.1 ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ на 2011-2012 н.р.

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Доповідач

І

Вибори секретаря педагогічної ради на 2011-2012 н.р.

серпень

Щербина В.А.

заст. з НВЧ

Терентьєв М.В.

директор

Підсумки роботи ІПП за 2011-2012 н.р.

Заст. директора, старші майстри, голови циклових та метод. комісій

Директор,

Заст. з НВЧ, НР, НВР, АГЧ

Затвердження плану роботи ВПУ № 17 на 2011-2012 н.р.

Калина Н.В.

зав. ІМЦ

Калина Н.В.

зав. ІМЦ

Розгляд і обговорення плану роботи педагогічної ради на 2011-2012 н.р.

Щербина В.А.

заст. з НВЧ

Щербина В.А.

заст. з НВЧ

Виконання плану набору учнів на 2011-2012 н.р.

Щербина В.А.

заст. з НВЧ

Щербина В.А.

заст. з НВЧ

Затвердження плану педнавантаженння на 2011-2012 н.р.

Директор,

заст. з НР, голова профспілки

Директор,

заст. з НР, голова профспілки

ІІ

листопад

Аналіз рівня знань та психолого-педагогічні критерії учнів нового набору

Псарьова Н.М., заст. з НР,

Білецька О.А., психолог, голови метод. комісій

Псарьова Н.М.,

заст. з НР

III

Підсумки навчально-виховного процесу за I півріччя 2011-2012 н.р. та задачі по успішному закінченню навчального року

січень

Щербина В.А., заст. з НВЧ, старші майстри в/н

Щербина В.А.,

заст. з НВЧ

Стан професійно-орієнтаційної роботи ІПП ВПУ № 17 у загальноосвітніх школах

Артеменко О.О.,

заст. з НВР

Артеменко О.О.,

заст. з НВР

Адаптація учнів I курсу в умовах професійно-технічного навчального закладу

Білецька О.А.,

психолог

Білецька О.А.,

психолог

IV

Допуск учнів II курсу до складання екзаменів

березень

Псарьова Н.М.,

заст. з НР

Псарьова Н.М.,

заст. з НР

Про стан викладання предметів гуманітарного циклу українською мовою.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ Калина Н.В.,

голова метод. комісії Баган О.С.

Заст. директора з НР, зав. ІМЦ Калина Н.В.,

голова метод. комісії Баган О.С.

V

травень

Стан професійно-орієнтаційної роботи

Артеменко О.О.,

заст. з НВР

Артеменко О.О.,

заст. з НВР

Забезпечення соціального захисту учнів пільгової категорії.

Артеменко О.О., заст з НВР, . соц. педагог, Білецька О.А. психолог

Артеменко О.О. ,заст. з НВР

6.2 План роботи методичної ради на 2011-2012 н.р.

п/п

Тематика засідання

Дата проведення

Відповідальні за проведення

Примітки

1-ше засідання - вересень

Обговорення плану роботи методичної ради на 2011-2012 н.р.

15.09.2011

Калина Н.В., зав. ІМЦ

Інтел – навчання для майбутнього.

Калина Н.В., зав. ІМЦ,

Атестація викладачів та майстрів в/н. Вимоги до кваліфікаційних категорій.

Калина Н.В., зав. ІМЦ,

Різне

2-е засідання - грудень

Основні вимоги щодо написання та оформлення методичних розробок викладачами та майстрами в/н

Калина Н.В., зав. ІМЦ, Швидка Д.П., методист

Калина Н.В., зав. ІМЦ, Швидка Д.П., методист

Лідери та аутсайдери в учнівських колективах

Білецька О.А., психолог

Різне

3-е засідання - лютий

Стан підготовки педагогічних працівників до атестації

Швидка Д.П., методист

Калина Н.В., зав. ІМЦ

Різне

4-е засідання - квітень

Модульно-рейтингова система навчання

Калина Н.В., зав. ІМЦ, Швидка Д.П., методист

Випускна документація

Калина Н.В., зав. ІМЦ, Швидка Д.П., методист

Молодіжна субкультура: вплив на формування особистості

Білецька О.А., психолог

Різне

5-е засідання - червень

Підсумки роботи методичної ради

Калина Н.В., зав. ІМЦ

Різне

6.3 План роботи школи молодого викладача

на 2011-2012 н.р.

з/п

Зміст роботи

Час проведення

Хто виконує

Відповідальний за виконання

Психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача. Етикет викладача.

вересень

Зав.ІМЦ,

психолог

Зав.ІМЦ

Навчально-облікова документація (навчальний план, робочий навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми, індивідуальні плани…) вимоги до їх складання, ведення та використання.

вересень

Заст. директора з НР , зав. ІМЦ, методист

Заст. директора з НР

Типи стандартних занять(уроків): вимоги до організації та проведення. Психологічна основа заняття

жовтень

Зав. ІМЦ, методист

психолог

Зав.ІМЦ

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у ВУЗі, методика їх проведення.

жовтень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Семінари та методика їх проведення.

листопад

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Практичні та лабораторні заняття, вимоги до оформлення та проведення.

грудень

Зав. ІМЦ методист

Зав.ІМЦ

Організація самостійної роботи студентів над темами, які, відповідно до навчального плану, винесені на самостійне опрацювання.

січень

Зав.ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Характеристика та види активних методів навчання.

лютий

Зав. ІМЦ методист

Зав.ІМЦ

Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів.

березень

Зав. ІМЦ методист.

Зав.ІМЦ

Характеристика інноваційних технологій навчання.

березень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Виховні години. Тематика та методика їх проведення.

квітень

Зав. ІМЦ. методист

Зав.ІМЦ

Тематика і методика написання та оформлення методичних розробок.

травень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Вимоги до складання опорних конспектів.

травень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Підсумкове заняття.

червень

Зав.ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

6.4 План роботи школи молодого майстра виробничого навчання

на 2011-2012 н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Типи уроків виробничого навчання. Форми і методи навчання.

Жовтень

Методист Швидка Д.П.

2.

Вміння вірно використовувати Державні стандарти освіти при складанні навчальних, поурочно-тематичних планів і навчальних програм.

Жовтень

Заст. директора з НВЧ

Щербина В. А.

3.

Методика розробки інструкційно технологічних карт, навчально-технічної документації.

Листопад

Ст.майстер Ющенко О.В.

4.

Відбір та організація впровадження у навчальний процес виробничого досвіду технології.

Грудень

Ст. майстер Калманов М.І.

5.

Організація виробничого навчання на об'єктах.

Cічень

Ст. майстер Зуєнко О.К.

6.

Методичні рекомендації щодо написання звітної документації всіх видів виробничої практики..

Лютий

Ст. майстер Красавіна В.В.

7.

Проблемний підхід у виробничому навчанні.

Березень

Ст. майстер Чиньонова О.В.

8.

Робота по комплексно-методичному забезпеченню професії.

Квітень

Заст. директора з НВЧ Щербина В. А., зав. ІМЦ Калина Н.В

Заступник директора з НВЧ В.А. Щербина

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВПУ № 17

М.В. Терентьєв

____________2011р.

Комплексний план навчально-методичної

роботи ВПУ № 17 у 2011-2012н.р.

I. Організаційна робота

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

Розробити план роботи Вищого професійного училища № 17 на 2011-2012 н.р.

серпень

2011

Калина Н.В.

Розробити план роботи педагогічної ради навчального закладу на 2011-2012 н.р.

серпень

2011

Калина Н В.

Обговорення і затвердження комплексного плану інформаційно-методичного центру.

до 05.09.2011

Калина Н.В.

Розробити Положення про огляд-конкурс "Краща методична розробка".

січень

2012

Калина Н.В.

Розробити план роботи методичної ради училища НА 2011-2012 н.р.

вересень

2011

Калина Н.В.

Інструктаж голів методичних комісій по виконанню єдиних вимог до ведення навчально-облікової документації.

вересень 2011

Калина Н.В.

Аналіз планів роботи предметних комісій 5.03050901, 5.05070104, 5.05050302, 5.05050401.

жовтень

2011

Калина Н.В.

Проводити роботу по створенню картотеки новинок методичної роботи за напрямками.

протягом року

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Створення картотеки методичної роботи викладачів предметних комісій.

протягом року

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Організувати роботу школи молодого викладача за планом.

за регламентом училища

Калина Н.В.

Проводити індивідуальні консультації, бесіди для викладачів, класних керівників, майстрів в/н з питань навчання, виховання і ведення учбово-облікової документації.

протягом року

Калина Н.В.

Приймати активну участь у роботі міських, обласних методичних об'єднань.

за графіком

Калина Н.В.

голови ПК

Відвідувати методичні кабінети інших навчальних закладів міста і області з метою обміну досвідом.

протягом року

Калина Н.В.

Приймати активну участь у міських та обласних олімпіадах з предметів, конкурсах профмайстерності.

за графіком

Калина Н.В.

голови ПК

Впроваджувати новітні технології в навчальний процес на основі програми "Intel – навчання для майбутнього".

протягом року

Калина Н.В.

Організаційно-методична підготовка психологічного супроводу.

протягом року

Білецька О.А.

Ліцензування нових спеціальностей на ІІ ступеню навчання.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Складати план роботи ВПУ № 17 на кожний місяць.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Розробка графіків контролю за проведенням теоретичних та практичних занять, а також виховних заходів.

Щомісячно

Голуб Л.В., Клименок Р.В.

Контролювати теоретичні та практичні заняття , а також виховні заходи.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Готувати згідно планів роботи педагогічні та методичні наради ( накази, черга денна, проект рішення).

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Згідно плану роботи готувати та проводити засідання "Школи молодого викладача", " Школу молодого майстра".

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Краща організація харчування ПТНЗ"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів гуртожитку ПТНЗ"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у обласному огляді-конкурсі "Краща бібліотека ПТНЗ"

05.10.2011

Калина Н.В.

Клименок Р.В.

Макагон І.А.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Класний керівник ПТО Дніпропетровщини – 2012"

Жовтень - лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу щодо створення електронного методичного посібника з ФВ

Протягом року

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у огляді-конкурсі психолого-педагогічного супроводу учнів ПТНЗ області

листопада

Калина Н.В.

Білецька О.А.

Надавати допомогу щодо організації обласного огляду-конкурсу кабінетів охорони праці

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в обласному огляді-конкурсі пед. кабінетів (підготувати методичний кабінет)

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в семінарі-практикумі новопризначених керівників ПТНЗ «Впровадження сучасних форм управління ПТНЗ в умовах його децентралізації»

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу та консультувати щодо створення електронного методичного посібника з методики викладання ФК.

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в конкурсі учнівських проектів соціальної реклами: "Моя професія – моя гордість"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Вивчення проблеми "Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ ст."

20.10.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у дистанційному навчанні за програмою Intel

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Голуб О.В.

Консультувати щодо участі у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з WEB-дизайну.

До 15.11.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

15.01.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у внутрішньо-училищних олімпіадах з загальноосвітніх предметів.

листопад

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в обласному конкурсі на крашу методичну розробку практичного психолога і соціального педагога .

листопад

Білецька О.А,

Соц. педагог

Надання консультації щодо участі в Internet – олімпіадах з офісного програмування

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Електрогазозварник

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у семінарі-практикумі керівників та викладачів фізвиховання з питань реалізації Комплексної програми з фізичної культури та спорту у системі ПТНЗ області

«Особливості використання сучасних технологій в навчальному процесі»

14.03.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М

Надання консультації щодо участі в семінарі бібліотекарів «Використання інформаційних ресурсів та можливостей бібліотеки для покращення обслуговування користувачів»

12.04.2012

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Надання консультації щодо участі в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ області з предмета «Бухгалтерський облік»

12.04.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі фахової майстерності з професій згідно з наказом МОНМС України

травень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Токар »

січень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в олімпіаді з предметів профтех-циклу у режимі відеозв’язку для учнів з професії «Кухар»

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у заходах до 80-річ-чя створення Дніпропетровської області

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар »

березень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

II. Методична робота

Надавати допомогу у вирішенні проблем, над якими працюватиме училище протягом поточного року:

 • Створення (удосконалення) навчально-методичних комплексів з дисциплін у зв'язку із введенням нових стандартів вищої освіти;

 • комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

 • створення банку навчаючих і контролюючих програм;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої цінності;

 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я вихованців.

протягом року

Калина Н.В.

Білецька О.А.

Допомагати викладачам у складанні, коректуванні діючих навчальних програм, планів проведення занять(уроків).

протягом року

Калина Н.В.

Надавати консультації з питань написання і рецензування методичних розробок, навчальних посібників для учнів.

протягом року

Калина Н.В.

Проводити консультації з питань:

 • укладання НМК з предметів;

 • створення опорних конспектів.

протягом року

Калина Н.В.

Проводити індивідуальну роботу з молодими викладачами та майстрами в/н з питань ведення документації, організації проведення занять, навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

протягом року

Калина Н.В.

З метою надання методичної допомоги відвідувати заняття молодих викладачів, майстрів в/н, поза аудиторні заходи керівників груп.

протягом року

Калина Н.В.

На оперативних засіданнях у директора, на засіданнях метод ради інформувати про новинки навчально-методичної літератури.

потягом року

Калина Н.В.

Макагон І.А.

Надавати допомогу головам циклових комісій в укладанні атестаційних листів викладачів і підготовці атестаційної документації.

березень

2012

Калина Н.В.

Допомагати викладачам в удосконаленні викладання програмного матеріалу державною мовою; у впровадженні гуманізації та гуманітаризації в навчальний процес (матеріали з історії предмета).

протягом року

Калина Н.В.

Поновити посадові інструкції працівників навчального закладу.

травень

2012

Калина Н.В.

Проводити обробку результатів проведеної психодіагностики, відбір учнів для поглибленої діагностики.

протягом року

Білецька О.А.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

III. Вивчення, узагальнення, впровадження нових

педагогічних технологій та перспективного педагогічного досвіду

Працювати над вивченням і впровадженням в навчальний процес модульно-рейтингової системи навчання.

протягом року

Калина Н.В.

Вивчати педагогічну майстерність викладачів, які проходять чергову та позачергову атестацію в поточному році.

до 20.03.2012

Калина Н.В.

Пропагувати досвід створення навчально-методичних комплексів викладачами.

протягом року

Калина Н.В.

Пропагувати новинки методичних журналів: "Спеціаліст", "Рідна школа", "Позаурочних час", "Освіта: технікуми, коледжі"; газети: "Освіта", "Освіта України".

протягом року (оперативні наради, засідання метод. ради)

Калина Н.В.

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

IV. Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань,

умінь і навичок учнів(студентів)

Надавати методичну допомогу викладачам та майстрам в/н у підготовці та проведенні відкритих занять(занять) поза аудиторних навчально-виховних заходах.

протягом року

Калина Н.В.

Допомагати викладачам в організації роботи навчального кабінету: поновленні та систематизації дидактичних матеріалів, наочності , у методичному забезпеченні занять, оформлення методичних куточків в навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях

протягом року

Калина Н.В.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

V. Робота з молодими викладачами ,майстрами в/н

Організувати роботу школи молодого викладача і молодого керівника навчальної групи

за графіком

Калина Н.В.

Швидка Д.П.

Закріпити за молодими викладачами досвідчених викладачів, з метою надання їм методичної допомоги

за планом голів ПК

Калина Н.В.

голови ПК

Надавати методичну допомогу молодим викладачам та майстрами в/н у підготовці і проведенні занять

протягом року

Калина Н.В.

Красавіна В.В.

Швидка Д.П.

Проводити індивідуальні бесіди з молодими викладачами з питань: ведення навчальної документації, контакту з аудиторією тощо

протягом року

Калина Н.В.

Швидка Д.П.

Заст. директора з НР / Н.М. Псарьова /

Зав. інформаційно-методичним центром / Н.В. Калина /

Методист / Д.П. Швидка /

Зав. бібліотекою / І.А. Макагон /

Психолог / О.А. Білецька /

Внутріучилищний контроль

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Контроль за рівнем знань, вмінь та навичок учнів: Вивчити контингент учнів I курсу.

Психолого-педагогічний аналіз

учнів 1 курсу

Адміністративний

До 06.10.2011

Заст. .директора з НВЧ

Узагальнення

матеріалу на

педраду

Перевірити наявність плануючий документації

Аналіз плануючий документації, відповідність

Навчальних планам і програмам

Протягом року

Викладачі, майстри в/н

Засідання голів

МК, інформації

на інструкційно

Метод, нараді

Перевірити рівень фактичних знань учнів I курсу з загально освітніх дисциплін

Аналіз відповідності рівня знань учнів нового контингенту. Програмним вимогам

Адміністративний учні 1 курсу

Вересень

Заст. директора з НР

Довідна записка на педраду.

Проведення директорських контрольних робіт з спецдисциплін та загальних дисциплін предметів

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до випускних екзаменів

Адміністративний учнів всіх курсів

Грудень

Заст. директора з НВЧ, НР

Доповідна записка на педраду

Проведення кваліфікаційних пробних робіт.

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до перевідних та

Адміністративний учні III, ІV курсів гр. ТУ

Кінець І -го і II - го півріччя.

Ст. Майстри.

Інформація на інструктивно-методичній

Перевірити стан підготовки до перевідних екзаменів.

Якість знань учнів на III курсі

Адміністративний

Заст.. директора з НР, гол. комісія

Доповідна на педраду

Перевірити стан підготовки до перевідних екзаменів.

Якість знань учнів на II курсі

Адміністративний

Заст. директора з НР, гол. комісій

Доповідна на педраду

Перевірити виконання навчальних планів і програм за І півріччя

Відповідність навчальним планам і програм.

Адміністративний

Грудень

Заст. директора з НВЧ, НР

Доповідна на педраду, засідай., методкомісій

Перевірити комплексне -методичне забезпечення предметів загально освітнього циклу.

Забезпечення викладання предметів наочністю, відповідно нормативам

Адміністративний

Голови методкомісій

Доповідна педрада

Перевірити методичне забезпечення та виконання лабораторних та практичних робіт циклу професійно практичної підготовки.(IIIступінь)

Виявити набуті теоретичні знання учнів на практиці,

взаємозв'язок теорії з практикою

Адміністративний

Відповідно до графіку проведення

Заст. директора з НР

Узагальнюючий матеріал на педраду. Інструктивно-методична рада.

Перевірити стан ведення журналів теоретичного та виробничого навчання

Відповідність навчальним планам і програмам

Адміністративний

2 рази на рік (І, ІІ півріччя)

Ст. майстер. Заст. директора з НР

Доповідна записка

Контроль за теоретичним навчанням

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Де заслуховувалися

Результати контролю

Перевірити наявність плануючої документації перед початком навчального року.

Відповідність навчальним планам і програмам, нормативним документам.

Адміністративний, викладачі.

Серпень -вересень.

Заст. директора з НВЧ, НР.

Доповідна записка на педраду з підготовки на педрад.

Перевірити проведення тематичної атестації.

Якість знань учнів з тем програми.

Адміністративний, викладачі.

За графіком.

Заст.. директора з НР, Гол. комісій.

Узагальнююча довідка на інструктивно-методичну. Нарад.

Перевірити стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки.

Якість знань з спецтехнологій професій.

Адміністративний ,викладачі .

Заст. директора з НВЧ

Доповідна на педраду.

Перевірити навчально-методичне забезпечення предметів професійно теоретичної підготовки

Забезпечення викладання предметів профтехциклу роздатковим та наочним матеріалом.

Адміністративний викладачі .

Заст. директора з НВЧ

Доповідна на педраду.

Перевірити професійну спрямованість предметів природничо-математичного циклу.

Визначити міжпредметні зв'язки викладання дисциплін природничо-математичного циклу

Тематичний викладачі

Заст. директора з НР, голови методичних комісій.

Доповідна на педраду.

Проведення кваліфікаційних пробних робіт.

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до перевідних та випускних іспитів.

Тематичний. Учні III,IV курс гр. ТУ

Кінець І-го і ІІ-го півріччя

Ст. майстер

Інформація на інструктивно-методичній нараді.

Перевірка тематичної атестації учнів

Рівень знань учнів програмного матеріалу.

Обзорно-груповий

За графіком

Кл. керівники майстри в/н

Інструктивно-методична нарада при директорові

Перевірка випускних екзаменів на III курсі, перевідних на II курсі.

Аналіз якості знань випускників

Тематичний

Квітень-травень

Заст. директора

Узагальнення матеріалу педраді в червні

Перевірка знань учнів в групах: І - IV курсах

Аналіз якості знань учнів в процесі. Умови для проходженням практики. Якість набутих практичних навичок

Обзорно-груповий

І півріччя

Заст. директора

Доповідна записка на інструктивно-метод. нараді

Перевірити стан виробничого навчання в групах І-ІІ курсу з професій: - Електрозварник - Слюсар по рем. автомобіля. – Машиніст крану (кранівник)

Перевірити стан техніки безпеки в навчальних майстернях.

Дотримання вимог техніки безпеки

Тематичний. Зав. майстерень

Заст. директора. Ст. майстри

Доповідна записка на педраду

Перевірити методичне забезпечення предмедметів природничо-наукової підготовки.(IIIступінь навчання).

Забезпечення уроків(занять) роздатковим наочним матеріалом з всіх тем програм

Тематичний Зав. майстернями, Майстри в/н

Ст. майстер Майстри в/н

Доповідна записка на педраду

Контроль за виробничим навчанням

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Де заслуховувалися

результати контролю

Перевірити плани виробничого навчання учнів

Відповідальність планів програм в/н

Оглядовий Майстри в/н

Щомісячно

Ст. майстри

Інструктивні наради при ст. майстрах, заст. директора

Перевірити стан виробничої практики в групах II курсу з професій

Умови для проходження практики. Якість набутих практичних навичок

Обзорно-груповий

Перевірити стан матеріально технічної бази навчальних майстерень за всіма фахами

Матеріально-технічне оснащення кабінетів згідно нормативів.

Тематичний Зав. майстернями

Ст. майстер

Узагальнення інформації. Доповідна записка на нараду при директорові

Перевірити якість виконання навчальних планів і програм за перше півріччя

Інструкційно-технологічні карти. Фронтальний, викладачі, майстри в/н

Оглядовий. Тематичний. Зав. майстерень, майстри в/н

Щомісячно. Грудень

Ст. майстри,

заст. директора з НВЧ

Доповідна записка на інструктивно-методичну нараду. Інформант, аналіз на нараді при директорі

Перевірити проведення інструктажів в групах І року навчання.

Відповідність проведення інструктажу, методиці їх проведення

Оглядовий

Вибірково до розкладу занять в майстернях

Заст. директора ст. майстри

Доповідна записка на нараду при директорові. Засідання голів МК

Перевірити проведення поетапної атестації .

3 метою визначення досягнутого рівня кваліфікації

тематичний

Один раз у рік

Заст. директора ст. майстри, гол. МК

Засідання гол. МК

Контроль за методичною роботою

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення

Де заслуховувалися

Результати контролю

Перевірити роботу методичних комісій: електрогазозварників,

- електротехнічних професій,

- методичних комісій :

автослюсарних професій,

професій харчової промисловості.-

Проаналізувати ефективність роботи метод комісії по підвищенню педагогічної майстерності

Адміністративний

Що квартально

Заст. директора з НР, методисти

Узагальнюючий матеріал на педраду

Перевірити стан взаємо відвідування уроків(занять) викладачами

Проаналізувати якість відвідування уроків(занять).

Адміністративний

Відповідно до графіка взаємо відвідування

Методисти ,голови метод комісій, викладачі

Узагальнюючий матеріал на методичну нараду

Перевірити проведення відкритих уроків

Вивчення методики викладання матеріалу

Адміністративний

Відповідно до графіка проведення відкритих уроків

Заст. директора з НР.методисти, голови методкомісій

Узагальнюючий матеріал на методичну нараду, педраду, засід. методкомісій

Відвідувати навчальні заняття(уроки) викладачів та майстрів в/н

Контроль за виховною роботою

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Де заслуховувалося

Результати контролю

Перевірка планів виховної роботи в групах

Вивчення стану роботи класного керівника, майстрів в/н в групі

Адміністративний

Щомісячно

Заст. директора з НВР

На інструктивно-методичній нараді

Перевірити заходи поза навчальної роботи з учнями по предмету професії

Залучення учнів до предмету професії, розширення кругозору.

Адміністративний

Щомісячно

Заст. директора з НВР

На педрадах, інструктивно-методичн. нараді

Перевірити роботу класних керівників, майстрів в/н в групах

Зв'язок керівників груп з батьками, визначення психологічних особистих якостей характеру учнів .

Адміністративний

2 рази на рік

Заст. директора з НВР

На педрадах

Контроль за гуртковою роботою

Якість проведення

Адміністративний

щомісячно

Заст. директора з НВР

На інструктивній нараді

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти

1.

Грушко М.В.

Викладач курсу "Захист Вітчизни"

2.

Мішенкова І.Г.

Викладач математики

3.

Жеманова О.А.

Викладач іноземної мови

4.

Кузьміна Л.О.

Викладач української мови та літератури

Національна металургійна академія України

6.

Пронюк О.Г.

Викладач технічної механіки

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

7.

Калина Н.В.

Викладач культурології, основи філософських знань

Охорона праці

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

Підготувати наказ про створення служби безпеки життєдіяльності в училищі на 2011-2012 навчальний рік

Серпень 2011

Інженер з Охорони праці

Ознайомити з наказом всіх керівників підрозділів, майстрів виробничого навчання, викладачів з вимогами наказу під розпис

Вересень 2011р.

Інженер з Охорони праці

Підготувати і видати керівникам підрозділів, майстрам виробничого навчання пам'ятку «Типового положення про навчання з питань охорони праці»

Вересень 2011р.

Інженер з Охорони праці

Поновити та затвердити інструкції з охорони праці для свпрацівників в училищі.

Провети заняття з питань Охорони праці для всіх ІПР училища.

Жовтень 2011р.

Заст. директора з НВЧ. Інженер з Охорони праці

Постійно перевіряти стан Охорони праці в підрозділах училища, закінчити усунення недоліків в цій роботі при проведені Місячника Охорони праці. Виявлені недоліки оформити актами перевірки.

Жовтень листопад 2011р.

Інженер з Охорони праці

Провести навчання з майстрами виробничого навчання про вимоги «Типового положення про навчання з питань Охорони праці при проведенні інструктажів з учнями та вірному оформленню протоколів.

Січень 2012р.

Інженер з Охорони праці

Перевіряти стан пожежної безпеки, інвентар та зміст роботи членів Добровільної пожежної дружини

Лютий 2012р.

Інженер з Охорони праці

Провести місячник з охорони праці

Травень 2012р

Інженер з Охорони праці

Удосконалення навчально-матеріальної бази

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Придбання нових комп'ютерів в лабораторію № 4

протягом року

Ст. майстер

Ремонт комп'ютерів в лабораторії № 4

протягом року

Ст. майстер

Придбання нових програм в лабораторії № 4

протягом року

Ст. майстер

Придбання в лабораторію кухарів придбати електро духову шафу

протягом року

Ст. майстер

Придбати посуд до лабораторії кухарів

протягом року

Ст. майстер

Придбати холодильник в Бар

протягом року

Ст. майстер

План професійно-орієнтаційної роботи

За підсумками профорієнтаційної роботи за минулий рік надати наказ по училищу.

Заст.. директора з НВР, секретар ПК

вересень

30.09.2011

Директор училища

Скласти заходи по виконанню плану комплектування училища в поточному році.

Секретар ПК

листопад

15.11.2011

Заст. директора з НВР

В кожній школі обладнати куточки по профорієнтації.

Майстри в/н, викладачі

грудень, січень

03.02.2012

Заст. директора з НВР

Організувати публікацію об’яв про набір в училище в пресі, телебаченні та радіо.

Заст. директора з НВР

квітень, травень

Директор училища

Прийняти участь в місячнику профорієнтації, провести день відкритих дверей.

Майстри в/н, викладачі.

травень

згідно плану

Заст. директора з НВР

Здійснювати контроль за ходом комплектування училища на новий навчальний рік.

Заст. директора з НВР

протягом року

постійно

Директор училища

Поновити правила прийому учнів до ВПУ № 17 згідно сучасних вимог.

Секретар ПК

березень

15.03.2012

Директор училища

Закріпити ВПУ за загально – освітніми школами м. Дніпропетровська.

Заст. директора з НВР

до 01.11.2011

Заст. директора з НВР

Підготувати до друку матеріали для об’яв буклетів для абітурієнтів.

Заст. директора з НВР

до 01.02.2012

Заст. директора з НВР

Підготувати матеріали для училищної виставки в майстернях.

Старший майстер

до 05.04.2012

Заст. директора з НВР

Підготувати довідковий матеріал для абітурієнтів та їх батьків.

Заст. директора з НВР

до 01.03.2012

Заст. директора з НВР

Підготувати виставку літератури з кожної професії за якою ведеться підготовка робітників училища.

Зав. бібліотекою

до 01.03.2012

Заст. директора з НВР

План фінансово-господарчої та навчально-виробничої діяльність

1.

Провести суттевий аналіз стану аудиторій, поповнювати їх обладнанням для покращення навчального процесу.

Заст.. директора з НР, ст. майстер

Липень, серпень.

27.08.2011

Заст.. директора з АГЧ

2.

Забезпечити матеріалами та провести ремонт покрівлі, майстерень та їдальні.

Ст.. майстер,

майстри в/н

Липень, серпень.

20.08.2011

Заст.. директора з АГЧ

3.

Підготувати приміщення їдальні та зробити заготовлення продуктів харчування на новий навчальний рік.

Заст.. директора з АГЧ

Липень, серпень.

До 1.09.2011

Директор училища

4.

Забезпечити харчування учнів з бюджетного та позабюджетного фінансування.

Заст.. директора з НВР, гол. бухгалтер

Вересень, січень.

Протягом року.

Директор училища

5.

Провести роз’яснювальну роботу в групах з питань складності фінансування, скороченню витрат енергоносіїв.

Майстри в/н, класні керівники.

Вересень.

17.09.2011

Директор училища, заст.. дир..з АГЧ

6.

Розробити заходи по скороченню витрат енергоносіїв (відповідно до Наказу від 22.04.98 р.)

Заст.. директора з АГЧ,

ст.. майстер

Серпень.

10.08.2011

Директор училища

7.

Поповнити запаси матеріалів для проведення ремонтних робіт в училищі.

Заст.. директора з АГЧ,

ст.. майстер

Протягом року.

Березень 2012 року.

Директор училища.

8.

Провести поточний ремонт приміщень учбових корпусів, майстерень.

Ст.. майстер, майстри в/н

Травень, червень.

01.08.2011.

Заст.. директора з АГЧ

9.

Виробнича діяльність у навчальних майстернях.

Старший майстер

Протягом року.

Директор училища.

10.

Підготовка кадрів через центр зайнятості

директор

Протягом року.

Листопад

Директор, гол. бух.

11.

Виробнича практика учнів на підприємстві (50%)

Старший майстер

Протягом року.

Директор

12.

Спонсорство батьків

Протягом року.

Директор

План роботи адміністративно-господарчої частини

на 2011-2012 навчальний рік

Найменування заходів

Час виконання

Відповідальний виконавець

Примітка

Ремонт м'якої покрівлі навчального корпусу № 1

Заст. директора з АГЧ

Ремонт м'якої покрівлі майстерні кранового полігону

Заст. директора з АГЧ

Ремонт м'якої покрівлі майстерні автослюсарів

Заст. директора з АГЧ

Капітальний ремонт опалювальної системи гуртожитку

Заст. директора з АГЧ

Ремонт м'якої покрівлі гуртожитку

Заст. директора з АГЧ

Заміна пожежних рукавів гуртожитку

Заст. директора з АГЧ

Заміна вікон на металопластикові у гуртожитку

Заст. директора з АГЧ

Ремонт приміщень і місць загального користування гуртожитку

Заст. директора з АГЧ

Заміна санітарного обладнання навчального корпусу № 2

Заст. директора з АГЧ

Заміна вікон на металопластикові у навчальних корпусах №№ 1, 2, 3

Заст. директора з АГЧ

Ремонт навчальних приміщень, коридорів у навчальних корпусах №№ 1, 2, 3

Заст. директора з АГЧ

Ремонт майстерень, лабораторій у навчальних корпусах №№ 2, 3

Заст. директора з АГЧ

Ремонт спортивної зали (стіни, стеля)

Заст. директора з АГЧ

Ремонт приміщень харчового блоку

Заст. директора з АГЧ

Ремонт меблів в обідній залі харчового блоку

Заст. директора з АГЧ

Переобладнання умивальників під питні фонтанчики у харчовому блоці

Заст. директора з АГЧ

Обновити систему пожежної сигналізації навчальних корпусів №№ 1, 2, 3

Заст. директора з АГЧ

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

  Документ
  На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів,
 2. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 3. Бізнес-план Харківського професійного ліцею машинобудування Харків, 2009

  Документ
  7 жовтня 2009 року відбувалася перша зустріч учасників робочої групи розробці бізнес-плану. Зустріч проходила у формі ознайомчого семінару в приміщенні ВПУ-6 м.
 4. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 5. Програма Для вищих професійних училищ Київ 2002 рік

  Документ
  На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу «економічна теорія» стає вкрай необхідною.

Другие похожие документы..