Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Направление деятельности учреждения: образовательное, социо-культурное (массово-досуговая, экспериментальная, социальное проектирование, психологическ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 002.082.02 при Институте проблем химической физики РАН по адресу: 142432 ...полностью>>
'Документ'
См. модель угроз и нарушителя безопасности персональных данных, обрабатываемых в специальных информационных системах персональных данных отрасли, одо...полностью>>
'Решение'
Корпоративная культура рассматривается как совокупность коллективных базовых представлений, обретаемых университетом при решении проблем адаптации к ...полностью>>

План роботи вищого професійного училища №17

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заст. директора з НР / Н.М. Псарьова /

Зав. інформаційно-методичним центром / Н.В. Калина /

Методист / Д.П. Швидка /

Зав. бібліотекою / І.А. Макагон /

Психолог / О.А. Білецька /

Внутріучилищний контроль

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Контроль за рівнем знань, вмінь та навичок учнів: Вивчити контингент учнів I курсу.

Психолого-педагогічний аналіз

учнів 1 курсу

Адміністративний

До 06.10.2011

Заст. .директора з НВЧ

Узагальнення

матеріалу на

педраду

Перевірити наявність плануючий документації

Аналіз плануючий документації, відповідність

Навчальних планам і програмам

Протягом року

Викладачі, майстри в/н

Засідання голів

МК, інформації

на інструкційно

Метод, нараді

Перевірити рівень фактичних знань учнів I курсу з загально освітніх дисциплін

Аналіз відповідності рівня знань учнів нового контингенту. Програмним вимогам

Адміністративний учні 1 курсу

Вересень

Заст. директора з НР

Довідна записка на педраду.

Проведення директорських контрольних робіт з спецдисциплін та загальних дисциплін предметів

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до випускних екзаменів

Адміністративний учнів всіх курсів

Грудень

Заст. директора з НВЧ, НР

Доповідна записка на педраду

Проведення кваліфікаційних пробних робіт.

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до перевідних та

Адміністративний учні III, ІV курсів гр. ТУ

Кінець І -го і II - го півріччя.

Ст. Майстри.

Інформація на інструктивно-методичній

Перевірити стан підготовки до перевідних екзаменів.

Якість знань учнів на III курсі

Адміністративний

Заст.. директора з НР, гол. комісія

Доповідна на педраду

Перевірити стан підготовки до перевідних екзаменів.

Якість знань учнів на II курсі

Адміністративний

Заст. директора з НР, гол. комісій

Доповідна на педраду

Перевірити виконання навчальних планів і програм за І півріччя

Відповідність навчальним планам і програм.

Адміністративний

Грудень

Заст. директора з НВЧ, НР

Доповідна на педраду, засідай., методкомісій

Перевірити комплексне -методичне забезпечення предметів загально освітнього циклу.

Забезпечення викладання предметів наочністю, відповідно нормативам

Адміністративний

Голови методкомісій

Доповідна педрада

Перевірити методичне забезпечення та виконання лабораторних та практичних робіт циклу професійно практичної підготовки.(IIIступінь)

Виявити набуті теоретичні знання учнів на практиці,

взаємозв'язок теорії з практикою

Адміністративний

Відповідно до графіку проведення

Заст. директора з НР

Узагальнюючий матеріал на педраду. Інструктивно-методична рада.

Перевірити стан ведення журналів теоретичного та виробничого навчання

Відповідність навчальним планам і програмам

Адміністративний

2 рази на рік (І, ІІ півріччя)

Ст. майстер. Заст. директора з НР

Доповідна записка

Контроль за теоретичним навчанням

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Де заслуховувалися

Результати контролю

Перевірити наявність плануючої документації перед початком навчального року.

Відповідність навчальним планам і програмам, нормативним документам.

Адміністративний, викладачі.

Серпень -вересень.

Заст. директора з НВЧ, НР.

Доповідна записка на педраду з підготовки на педрад.

Перевірити проведення тематичної атестації.

Якість знань учнів з тем програми.

Адміністративний, викладачі.

За графіком.

Заст.. директора з НР, Гол. комісій.

Узагальнююча довідка на інструктивно-методичну. Нарад.

Перевірити стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки.

Якість знань з спецтехнологій професій.

Адміністративний ,викладачі .

Заст. директора з НВЧ

Доповідна на педраду.

Перевірити навчально-методичне забезпечення предметів професійно теоретичної підготовки

Забезпечення викладання предметів профтехциклу роздатковим та наочним матеріалом.

Адміністративний викладачі .

Заст. директора з НВЧ

Доповідна на педраду.

Перевірити професійну спрямованість предметів природничо-математичного циклу.

Визначити міжпредметні зв'язки викладання дисциплін природничо-математичного циклу

Тематичний викладачі

Заст. директора з НР, голови методичних комісій.

Доповідна на педраду.

Проведення кваліфікаційних пробних робіт.

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до перевідних та випускних іспитів.

Тематичний. Учні III,IV курс гр. ТУ

Кінець І-го і ІІ-го півріччя

Ст. майстер

Інформація на інструктивно-методичній нараді.

Перевірка тематичної атестації учнів

Рівень знань учнів програмного матеріалу.

Обзорно-груповий

За графіком

Кл. керівники майстри в/н

Інструктивно-методична нарада при директорові

Перевірка випускних екзаменів на III курсі, перевідних на II курсі.

Аналіз якості знань випускників

Тематичний

Квітень-травень

Заст. директора

Узагальнення матеріалу педраді в червні

Перевірка знань учнів в групах: І - IV курсах

Аналіз якості знань учнів в процесі. Умови для проходженням практики. Якість набутих практичних навичок

Обзорно-груповий

І півріччя

Заст. директора

Доповідна записка на інструктивно-метод. нараді

Перевірити стан виробничого навчання в групах І-ІІ курсу з професій: - Електрозварник - Слюсар по рем. автомобіля. – Машиніст крану (кранівник)

Перевірити стан техніки безпеки в навчальних майстернях.

Дотримання вимог техніки безпеки

Тематичний. Зав. майстерень

Заст. директора. Ст. майстри

Доповідна записка на педраду

Перевірити методичне забезпечення предмедметів природничо-наукової підготовки.(IIIступінь навчання).

Забезпечення уроків(занять) роздатковим наочним матеріалом з всіх тем програм

Тематичний Зав. майстернями, Майстри в/н

Ст. майстер Майстри в/н

Доповідна записка на педраду

Контроль за виробничим навчанням

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти

контролю

Термін виконання

Відповідальність за контроль

Форми узагальнення.

Де заслуховувалися

результати контролю

Перевірити плани виробничого навчання учнів

Відповідальність планів програм в/н

Оглядовий Майстри в/н

Щомісячно

Ст. майстри

Інструктивні наради при ст. майстрах, заст. директора

Перевірити стан виробничої практики в групах II курсу з професій

Умови для проходження практики. Якість набутих практичних навичок

Обзорно-груповий

Перевірити стан матеріально технічної бази навчальних майстерень за всіма фахами

Матеріально-технічне оснащення кабінетів згідно нормативів.

Тематичний Зав. майстернями

Ст. майстер

Узагальнення інформації. Доповідна записка на нараду при директорові

Перевірити якість виконання навчальних планів і програм за перше півріччя

Інструкційно-технологічні карти. Фронтальний, викладачі, майстри в/н

Оглядовий. Тематичний. Зав. майстерень, майстри в/н

Щомісячно. Грудень

Ст. майстри,

заст. директора з НВЧ

Доповідна записка на інструктивно-методичну нараду. Інформант, аналіз на нараді при директорі

Перевірити проведення інструктажів в групах І року навчання.

Відповідність проведення інструктажу, методиці їх проведення

Оглядовий

Вибірково до розкладу занять в майстернях

Заст. директора ст. майстри

Доповідна записка на нараду при директорові. Засідання голів МК

Перевірити проведення поетапної атестації .

3 метою визначення досягнутого рівня кваліфікації

тематичний

Один раз у рік

Заст. директора ст. майстри, гол. МК

Засідання гол. МКСкачать документ

Похожие документы:

 1. Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

  Документ
  На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів,
 2. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 3. Бізнес-план Харківського професійного ліцею машинобудування Харків, 2009

  Документ
  7 жовтня 2009 року відбувалася перша зустріч учасників робочої групи розробці бізнес-плану. Зустріч проходила у формі ознайомчого семінару в приміщенні ВПУ-6 м.
 4. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 5. Програма Для вищих професійних училищ Київ 2002 рік

  Документ
  На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу «економічна теорія» стає вкрай необхідною.

Другие похожие документы..