Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Педагогический коллектив школы ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физи...полностью>>
'Доклад'
Министерство образования и науки КБР является учредителем РГОУ «Общеобразовательная школа-интернат с. Атажукино», которое образовано, согласно Типово...полностью>>
'Документ'
Едва ли о какой-либо еще эпохе велись столь же ожесточенные, страстные споры, как о временах Священной Римской империи. То, чем одни восхищались, у др...полностью>>
'Доклад'
Данный доклад подготовлен на основе мониторинга ситуации со свободой собраний в период после окончания кампании по выборам Президента РФ и охватывает...полностью>>

План роботи вищого професійного училища №17

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6.3 План роботи школи молодого викладача

на 2011-2012 н.р.

з/п

Зміст роботи

Час проведення

Хто виконує

Відповідальний за виконання

Психолого-педагогічні вимоги до сучасного викладача. Етикет викладача.

вересень

Зав.ІМЦ,

психолог

Зав.ІМЦ

Навчально-облікова документація (навчальний план, робочий навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми, індивідуальні плани…) вимоги до їх складання, ведення та використання.

вересень

Заст. директора з НР , зав. ІМЦ, методист

Заст. директора з НР

Типи стандартних занять(уроків): вимоги до організації та проведення. Психологічна основа заняття

жовтень

Зав. ІМЦ, методист

психолог

Зав.ІМЦ

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у ВУЗі, методика їх проведення.

жовтень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Семінари та методика їх проведення.

листопад

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Практичні та лабораторні заняття, вимоги до оформлення та проведення.

грудень

Зав. ІМЦ методист

Зав.ІМЦ

Організація самостійної роботи студентів над темами, які, відповідно до навчального плану, винесені на самостійне опрацювання.

січень

Зав.ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Характеристика та види активних методів навчання.

лютий

Зав. ІМЦ методист

Зав.ІМЦ

Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів.

березень

Зав. ІМЦ методист.

Зав.ІМЦ

Характеристика інноваційних технологій навчання.

березень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Виховні години. Тематика та методика їх проведення.

квітень

Зав. ІМЦ. методист

Зав.ІМЦ

Тематика і методика написання та оформлення методичних розробок.

травень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Вимоги до складання опорних конспектів.

травень

Зав. ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

Підсумкове заняття.

червень

Зав.ІМЦ, методист

Зав.ІМЦ

6.4 План роботи школи молодого майстра виробничого навчання

на 2011-2012 н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Типи уроків виробничого навчання. Форми і методи навчання.

Жовтень

Методист Швидка Д.П.

2.

Вміння вірно використовувати Державні стандарти освіти при складанні навчальних, поурочно-тематичних планів і навчальних програм.

Жовтень

Заст. директора з НВЧ

Щербина В. А.

3.

Методика розробки інструкційно технологічних карт, навчально-технічної документації.

Листопад

Ст.майстер Ющенко О.В.

4.

Відбір та організація впровадження у навчальний процес виробничого досвіду технології.

Грудень

Ст. майстер Калманов М.І.

5.

Організація виробничого навчання на об'єктах.

Cічень

Ст. майстер Зуєнко О.К.

6.

Методичні рекомендації щодо написання звітної документації всіх видів виробничої практики..

Лютий

Ст. майстер Красавіна В.В.

7.

Проблемний підхід у виробничому навчанні.

Березень

Ст. майстер Чиньонова О.В.

8.

Робота по комплексно-методичному забезпеченню професії.

Квітень

Заст. директора з НВЧ Щербина В. А., зав. ІМЦ Калина Н.В

Заступник директора з НВЧ В.А. Щербина

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВПУ № 17

М.В. Терентьєв

____________2011р.

Комплексний план навчально-методичної

роботи ВПУ № 17 у 2011-2012н.р.

I. Організаційна робота

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

Розробити план роботи Вищого професійного училища № 17 на 2011-2012 н.р.

серпень

2011

Калина Н.В.

Розробити план роботи педагогічної ради навчального закладу на 2011-2012 н.р.

серпень

2011

Калина Н В.

Обговорення і затвердження комплексного плану інформаційно-методичного центру.

до 05.09.2011

Калина Н.В.

Розробити Положення про огляд-конкурс "Краща методична розробка".

січень

2012

Калина Н.В.

Розробити план роботи методичної ради училища НА 2011-2012 н.р.

вересень

2011

Калина Н.В.

Інструктаж голів методичних комісій по виконанню єдиних вимог до ведення навчально-облікової документації.

вересень 2011

Калина Н.В.

Аналіз планів роботи предметних комісій 5.03050901, 5.05070104, 5.05050302, 5.05050401.

жовтень

2011

Калина Н.В.

Проводити роботу по створенню картотеки новинок методичної роботи за напрямками.

протягом року

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Створення картотеки методичної роботи викладачів предметних комісій.

протягом року

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Організувати роботу школи молодого викладача за планом.

за регламентом училища

Калина Н.В.

Проводити індивідуальні консультації, бесіди для викладачів, класних керівників, майстрів в/н з питань навчання, виховання і ведення учбово-облікової документації.

протягом року

Калина Н.В.

Приймати активну участь у роботі міських, обласних методичних об'єднань.

за графіком

Калина Н.В.

голови ПК

Відвідувати методичні кабінети інших навчальних закладів міста і області з метою обміну досвідом.

протягом року

Калина Н.В.

Приймати активну участь у міських та обласних олімпіадах з предметів, конкурсах профмайстерності.

за графіком

Калина Н.В.

голови ПК

Впроваджувати новітні технології в навчальний процес на основі програми "Intel – навчання для майбутнього".

протягом року

Калина Н.В.

Організаційно-методична підготовка психологічного супроводу.

протягом року

Білецька О.А.

Ліцензування нових спеціальностей на ІІ ступеню навчання.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Складати план роботи ВПУ № 17 на кожний місяць.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Розробка графіків контролю за проведенням теоретичних та практичних занять, а також виховних заходів.

Щомісячно

Голуб Л.В., Клименок Р.В.

Контролювати теоретичні та практичні заняття , а також виховні заходи.

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Готувати згідно планів роботи педагогічні та методичні наради ( накази, черга денна, проект рішення).

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Згідно плану роботи готувати та проводити засідання "Школи молодого викладача", " Школу молодого майстра".

Протягом року

Калина Н.В., Голуб Л.В.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Краща організація харчування ПТНЗ"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів гуртожитку ПТНЗ"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у обласному огляді-конкурсі "Краща бібліотека ПТНЗ"

05.10.2011

Калина Н.В.

Клименок Р.В.

Макагон І.А.

Надавати допомогу щодо організації обласного конкурсу "Класний керівник ПТО Дніпропетровщини – 2012"

Жовтень - лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу щодо створення електронного методичного посібника з ФВ

Протягом року

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у огляді-конкурсі психолого-педагогічного супроводу учнів ПТНЗ області

листопада

Калина Н.В.

Білецька О.А.

Надавати допомогу щодо організації обласного огляду-конкурсу кабінетів охорони праці

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в обласному огляді-конкурсі пед. кабінетів (підготувати методичний кабінет)

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в семінарі-практикумі новопризначених керівників ПТНЗ «Впровадження сучасних форм управління ПТНЗ в умовах його децентралізації»

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надавати допомогу та консультувати щодо створення електронного методичного посібника з методики викладання ФК.

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в конкурсі учнівських проектів соціальної реклами: "Моя професія – моя гордість"

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Вивчення проблеми "Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ ст."

20.10.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у дистанційному навчанні за програмою Intel

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Голуб О.В.

Консультувати щодо участі у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.

жовтень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з WEB-дизайну.

До 15.11.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі серед учнів ПТНЗ з комп'ютерної графіки та анімації

15.01.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у внутрішньо-училищних олімпіадах з загальноосвітніх предметів.

листопад

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь в обласному конкурсі на крашу методичну розробку практичного психолога і соціального педагога .

листопад

Білецька О.А,

Соц. педагог

Надання консультації щодо участі в Internet – олімпіадах з офісного програмування

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Електрогазозварник

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Прийняти участь у семінарі-практикумі керівників та викладачів фізвиховання з питань реалізації Комплексної програми з фізичної культури та спорту у системі ПТНЗ області

«Особливості використання сучасних технологій в навчальному процесі»

14.03.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М

Надання консультації щодо участі в семінарі бібліотекарів «Використання інформаційних ресурсів та можливостей бібліотеки для покращення обслуговування користувачів»

12.04.2012

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

Надання консультації щодо участі в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ області з предмета «Бухгалтерський облік»

12.04.2012

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в обласному конкурсі фахової майстерності з професій згідно з наказом МОНМС України

травень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Токар »

січень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі в олімпіаді з предметів профтех-циклу у режимі відеозв’язку для учнів з професії «Кухар»

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у заходах до 80-річ-чя створення Дніпропетровської області

лютий

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

Надання консультації щодо участі у конкурсі професійної майстерності серед майстрів в/н з професії «Кухар »

березень

Калина Н.В.

Клименок Р.В. Терентьєв О.М.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

II. Методична робота

Надавати допомогу у вирішенні проблем, над якими працюватиме училище протягом поточного року:

 • Створення (удосконалення) навчально-методичних комплексів з дисциплін у зв'язку із введенням нових стандартів вищої освіти;

 • комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

 • створення банку навчаючих і контролюючих програм;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої цінності;

 • збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я вихованців.

протягом року

Калина Н.В.

Білецька О.А.

Допомагати викладачам у складанні, коректуванні діючих навчальних програм, планів проведення занять(уроків).

протягом року

Калина Н.В.

Надавати консультації з питань написання і рецензування методичних розробок, навчальних посібників для учнів.

протягом року

Калина Н.В.

Проводити консультації з питань:

 • укладання НМК з предметів;

 • створення опорних конспектів.

протягом року

Калина Н.В.

Проводити індивідуальну роботу з молодими викладачами та майстрами в/н з питань ведення документації, організації проведення занять, навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

протягом року

Калина Н.В.

З метою надання методичної допомоги відвідувати заняття молодих викладачів, майстрів в/н, поза аудиторні заходи керівників груп.

протягом року

Калина Н.В.

На оперативних засіданнях у директора, на засіданнях метод ради інформувати про новинки навчально-методичної літератури.

потягом року

Калина Н.В.

Макагон І.А.

Надавати допомогу головам циклових комісій в укладанні атестаційних листів викладачів і підготовці атестаційної документації.

березень

2012

Калина Н.В.

Допомагати викладачам в удосконаленні викладання програмного матеріалу державною мовою; у впровадженні гуманізації та гуманітаризації в навчальний процес (матеріали з історії предмета).

протягом року

Калина Н.В.

Поновити посадові інструкції працівників навчального закладу.

травень

2012

Калина Н.В.

Проводити обробку результатів проведеної психодіагностики, відбір учнів для поглибленої діагностики.

протягом року

Білецька О.А.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

III. Вивчення, узагальнення, впровадження нових

педагогічних технологій та перспективного педагогічного досвіду

Працювати над вивченням і впровадженням в навчальний процес модульно-рейтингової системи навчання.

протягом року

Калина Н.В.

Вивчати педагогічну майстерність викладачів, які проходять чергову та позачергову атестацію в поточному році.

до 20.03.2012

Калина Н.В.

Пропагувати досвід створення навчально-методичних комплексів викладачами.

протягом року

Калина Н.В.

Пропагувати новинки методичних журналів: "Спеціаліст", "Рідна школа", "Позаурочних час", "Освіта: технікуми, коледжі"; газети: "Освіта", "Освіта України".

протягом року (оперативні наради, засідання метод. ради)

Калина Н.В.

Макагон І.А.

Клименок Р.В.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

IV. Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань,

умінь і навичок учнів(студентів)

Надавати методичну допомогу викладачам та майстрам в/н у підготовці та проведенні відкритих занять(занять) поза аудиторних навчально-виховних заходах.

протягом року

Калина Н.В.

Допомагати викладачам в організації роботи навчального кабінету: поновленні та систематизації дидактичних матеріалів, наочності , у методичному забезпеченні занять, оформлення методичних куточків в навчальних кабінетах, майстернях та лабораторіях

протягом року

Калина Н.В.

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальність за виконання

V. Робота з молодими викладачами ,майстрами в/н

Організувати роботу школи молодого викладача і молодого керівника навчальної групи

за графіком

Калина Н.В.

Швидка Д.П.

Закріпити за молодими викладачами досвідчених викладачів, з метою надання їм методичної допомоги

за планом голів ПК

Калина Н.В.

голови ПК

Надавати методичну допомогу молодим викладачам та майстрами в/н у підготовці і проведенні занять

протягом року

Калина Н.В.

Красавіна В.В.

Швидка Д.П.

Проводити індивідуальні бесіди з молодими викладачами з питань: ведення навчальної документації, контакту з аудиторією тощо

протягом року

Калина Н.В.

Швидка Д.П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

  Документ
  На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів,
 2. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 3. Бізнес-план Харківського професійного ліцею машинобудування Харків, 2009

  Документ
  7 жовтня 2009 року відбувалася перша зустріч учасників робочої групи розробці бізнес-плану. Зустріч проходила у формі ознайомчого семінару в приміщенні ВПУ-6 м.
 4. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 5. Програма Для вищих професійних училищ Київ 2002 рік

  Документ
  На етапі науково-технічної та інформаційної революції, коли освіта трансформується у головний стратегічний напрям економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, потреба у вивченні курсу «економічна теорія» стає вкрай необхідною.

Другие похожие документы..