Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Математика уже давно не черпает свои идеи из человеческого опыта. Отрыв от эмпирической базы ныне настолько силен, что возникает неожиданный, но серь...полностью>>
'Методические рекомендации'
В рекомендациях даны советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендации по работе в модульно-рейтинговой...полностью>>
'Документ'
Курс истории экономических учений очень важен для формирования научного мировоззрения экономиста. М. Блауг говорил: “История экономической мысли – не ...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти Основные функции Правительства РФ Систе...полностью>>

Комунальний заклад (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НТТУМ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 (18)

ПЕДАГОГАМ ПОЗАШКІЛЛЯ

(Нормативні документи)

м. ЗАПОРІЖЖЯ

2011

Над випуском Інформаційного вісника працювали:

Ревков О. В. – заступник директора з навчально-методичної роботи

Лукашева А. О. – завідувач відділу методичного

Бережна С. Я. – завідувач відділу організаційно-масового

З М І С Т

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.2010 року

 2. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді

Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 року

 1. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Постанова КМУ № 785 від 27.08.10 року

 1. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питань стану і перспектив розвитку позашкільної освіти

Наказ МОН України від 24.02.2009 № 167

 1. Щодо пропозицій до Переліку обов'язкової ділової документації

Лист МОН № 1/9-67 від 29.01.09 року

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 2. Наказ облУОН 06.01.2010 №09 «Про проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості»

 3. Лист облУОН «Про вжиття заходів щодо організованого початку навчального року у позашкільних навчальних закладах»

 4. Наказ облУОН від 26.10.2010 № 598 «Про нагородження педагогічних працівників за підсумками Всеукраїнського семінару – практикуму»

 5. Наказ облУОН від 14.12.2010 № 699 «Про підсумки обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості 2010 року»

 6. Наказ облУОН від 14.12.2010 № 700 «Про впровадження Обласного конкурсу на кращу організацію роботи з науково-технічної творчості учнівської молоді»

 7. Наказ облУОН від 05.01.2011 № 006 «Про проведення обласних семінарів з науково-технічної творчості учнівської молоді»

 8. Наказ облУОН від 23.02.2011 № «Про проведення обласних весняних заходів з НТТУМ»

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Указ Президента України №926/2010 від 30.09.2010 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 926/2010 від 30 вересня 2010 року

Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні

З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій постановляю:

1. Оголосити в Україні 2011 рік Роком освіти та інформаційного суспільства.

2. Підтримати ініціативу освітянської громадськості, Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України щодо проведення у березні 2011 року Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 15 грудня 2010 року план заходів з проведення у 2011 році в Україні Року освіти та інформаційного суспільства, передбачивши, зокрема, заходи щодо створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності населення, підготовки та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, в тому числі вирішення в установленому порядку питання фінансування таких заходів;

2) здійснити комплекс заходів із забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, в тому числі:

а) розробити та затвердити в установленому порядку державні цільові програми, спрямовані на розвиток дошкільної та професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення роботи з обдарованою молоддю, підвищення якості природничо-математичної освіти, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, підтримку входження провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі;

б) внести до 1 грудня 2010 року зміни до комплексного плану заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року, державних цільових програм з розвитку освіти, зокрема Програми "Шкільний автобус", Державної програми "Вчитель", з метою корегування передбачених ними завдань і заходів відповідно до сучасних потреб;

в) забезпечувати:

 • вчасне та в повному обсязі фінансування державних цільових програм у галузі освіти, заходів з видання підручників, навчальних посібників і методичної літератури;

 • залучення громадськості до підготовки та реалізації основних заходів з реформування системи освіти, врахування пропозицій громадських організацій із цих питань;

г) здійснити заходи щодо вдосконалення порядку забезпечення навчальною літературою студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів і вихованців дошкільних навчальних закладів, розроблення та реалізації пілотних проектів із запровадження підручників на електронних носіях;

д) опрацювати питання щодо підвищення авторитету робітничих професій в суспільстві, забезпечити вирішення проблемних питань у системі професійно-технічної освіти, зокрема, модернізації матеріальних і кадрових ресурсів, кардинального оновлення змісту освіти відповідно до європейських стандартів і перспективних потреб ринку праці;

е) підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення механізму працевлаштування випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

є) опрацювати питання щодо:

 • удосконалення структури освіти;

 • надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи;

 • оптимізації мережі вищих навчальних закладів та їх підпорядкування, створення укрупнених регіональних університетів;

 • посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів;

ж) прискорити розроблення проекту нової редакції Закону України "Про вищу освіту", забезпечити організацію його громадського обговорення, доопрацювання з урахуванням результатів такого обговорення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

з) забезпечити створення ефективної системи післядипломної освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян до безперервного фахового та особистісного вдосконалення;

и) забезпечити активізацію роботи із запровадження інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах дітей з особливими потребами;

і) вжити заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, утвердження здорового способу життя;

й) розглянути питання щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" на інших педагогічних працівників;

к) вжити невідкладних заходів щодо запровадження ефективного механізму забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників житлом;

л) вирішити до кінця 2010 року питання вдосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) відповідно до потреб економіки та ситуації на національному і регіональних ринках праці;

м) вжити в установленому порядку заходів до поетапного, починаючи з 2011 року, підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту;

н) забезпечити запровадження, починаючи з 2011 року, національної системи моніторингу рівня якості освіти та участь української сторони у відповідних міжнародних моніторингових дослідженнях.

4. Міністерству освіти і науки України:

1) вжити разом із місцевими органами виконавчої влади за участю Національної академії педагогічних наук України, органів місцевого самоврядування заходів щодо створення умов для забезпечення виконання вимог закону стосовно обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед населення стосовно форм і методів такої освіти, прав і обов'язків батьків;

2) розробити план заходів із впровадження єдиної інформаційної системи управління освітою;

3) створити до 1 травня 2011 року відкриту єдину державну електронну базу освіти;

4) удосконалити до 15 листопада 2010 року умови прийому до вищих навчальних закладів України, оптимізувавши, зокрема, строки проведення вступної кампанії;

5) вживати під час проведення вступних кампаній заходів щодо забезпечення належної організації роботи з прийому документів вступників приймальними комісіями вищих навчальних закладів, об'єктивності та прозорості зарахування вступників на навчання.

5. Міністерству внутрішніх справ України за участю правоохоронних органів активізувати роботу з виявлення фактів використання підроблених документів про освіту.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

 • забезпечити до 31 грудня 2010 року перегляд програм Автономної Республіки Крим, регіональних програм з питань розвитку освіти, розроблення нових програм з цих питань, зокрема із запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;

 • проаналізувати до 1 листопада 2010 року стан дошкільної освіти в регіонах, розробити плани дій щодо поліпшення її якості, передбачивши, зокрема, заходи з відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють, а також з будівництва нових закладів.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
30 вересня 2010 року

Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді

Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 927/2010 від 30 вересня 2010 року

Про заходи щодо розвитку системи
виявлення та підтримки обдарованих
і талановитих дітей та молоді

З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, враховуючи визначну роль Українського державного центру "Мала академія наук України" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України у залученні до систематичної науково-дослідної роботи обдарованих і талановитих дітей та молоді, постановляю:

1. Надати Українському державному центру "Мала академія наук України" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України статус національного й надалі іменувати його - Національний центр "Мала академія наук України".

2. Надати підтримку Президента України Всеукраїнському конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

3. Кабінету Міністрів України опрацювати разом із Київською міською державною адміністрацією та забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо надання Національному центру "Мала академія наук України" необхідних приміщень.

4. Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії наук України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

 • вжити заходів щодо розширення мережі позашкільних навчальних закладів - територіальних малих академій наук учнівської молоді та вирішення питань розміщення таких закладів, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

 • забезпечити вирішення в установленому порядку питання модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази існуючих позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованою і талановитою учнівською молоддю.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям запровадити систему заохочень та підтримки переможців II і III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, І і II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, в тому числі шляхом заснування відповідних премій та стипендій.

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів щодо розвитку і функціонування загальнонаціональної системи виявлення та підтримки талановитих і обдарованих дітей та молоді, створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
30 вересня 2010 року

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Постанова КМУ № 785 від 27.08.10 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 785 від 27 серпня 2010 року

Про затвердження Державної цільової соціальної
програми розвитку позашкільної освіти на період
до 2014 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.

3. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства освіти і науки визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

4. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є позашкільні навчальні заклади, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки.

Прем’єр-міністр України        М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 785

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

Загальна частина

На сьогодні соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається позашкільна освіта, залучають до гурткової роботи 35,7 відсотка дітей шкільного віку. Проте дії окремих міських, районних держадміністрацій призводять до закриття, об’єднання позашкільних навчальних закладів, зменшення витрат на їх утримання, скорочення чисельності педагогічних працівників. Так, у 2009 році кількість таких закладів зменшилася на 11.

Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів.

Мета Програми

Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, за умови збереження обсягів фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу.

Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

розроблення нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;

забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;

удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;

створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів різних типів;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 794,8 млн. гривень, у тому числі 13,5 млн. гривень - за рахунок державного бюджету, 781,4 млн. гривень - за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Комунальний заклад (2)

  Документ
  Перед вами — герб португальской семьи КэшАда, чье имя в переводе означает "ОНА". "ОНИ" стали названием знаменитого фильма 1975 года.
 2. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (1)

  Документ
  Умови проведення конкурсів з науково-технічної творчості учнівської молоді складені на 2009 – 2011 роки. Про можливі зміни щодо Умов проведення конкурсів буде додатково повідомлено у відповідний термін.
 3. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (3)

  Закон
  Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає надання дітям і учнівській молоді сукупності знань, умінь і навичок у позашкільних та інших навчально-виховних закладах освіти.
 4. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (2)

  Документ
  Більшість матеріалів, що ввійшли до цього випуску, були використані на засіданнях науково-методичної ради та педрадах Комунального закладу «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.
 5. Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №55 Харківської обласної ради» наказ

  Документ
  Відповідно до плану заходів, затвердженого головою Харківської обласної державної адміністрації Добкіним М.М. від 29.03.2011 №01-59/2261, листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.

Другие похожие документы..