Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Кризис плановой хозяйственной системы в нашей стране, проявляющийся в спаде производства, несбалансированности, диспропорциональности экономики, низко...полностью>>
'Документ'
1.1 Положение разработано в соответствии с общими требованиями к построению, содержанию, оформлению и управлению «Положением о структурном подразделен...полностью>>
'Образовательная программа'
Тема 1. Основы российской правовой системы: важнейшие виды договоров в коммерческой деятельности; внедоговорные обязательства; расчетные и кредитные п...полностью>>
'Документ'
На географических картах, на глобусе Земли есть точки, которые отыскиваешь без труда, что называется с первого взгляда. Это устья великих рек, оконечн...полностью>>

Вимоги до реферату зі спеціальності

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Вступний реферат зі спеціальності повинен носити дослідницький характер. Обсяг 25-35 сторінок тексту (ПК, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал. Перевищення обсягу не допускається. Реферат повинен мати наскрізну нумерацію. Додатки не входять в обсяг вступного реферату, але нумерується один по одному. У тексті реферату повинні бути посилання на кожний додаток, таблиці, статистичні матеріали й використані джерела.

Для послідовного й логічного викладу матеріалу вступний реферат повинен містити ретельно продуманий план.

План містить у собі:

Вступ.

1 глава.

1.1.

1.2.

1.3.

2 глава.

2.1.

2.2.

2.3.

3 глава.

3.1.

3.2.

3.3.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додатки.

Вступний реферат повинен містити розгорнуте обґрунтування теми; огляд літератури з предмету з відповідним узагальненням і постановкою дослідницького завдання; дослідницьку частину - аналіз фактичного матеріалу; висновок, що підсумовує результати аналізу, правильно оформлений науковий апарат. Назви параграфів повинні відбивати дослідження тієї або іншої складової, або аспекту розглянутої проблеми. Наприкінці кожної глави повинні бути короткі висновки.

Як правило, перший розділ містить характеристику й аналіз теоретичних і дискусійних проблем, другий - аналіз історичного досвіду й практичних розробок, третій - визначення шляхів вирішення поставлених проблем.

У рефераті автор повинен виявити чітке розуміння проблеми, знання дискусійних питань, пов'язаних з нею, уміння підбирати й аналізувати фактичний матеріал, уміння зробити з нього обґрунтовані висновки, намітити перспективу подальшого дослідження.

 Зразок титульного аркуша реферату за фахом

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський державний аграрний університет

НАЗВА ТЕМИ

 

Реферат

для складання вступного екзамену зі спеціальної дисципліни

 

Спеціальність: NN.NN.NN – Назва спеціальності

Підготував: _______________________

(ПІБ)

 

 

Перевірив 

Оцінка: ____________ _______________ ______________________________

(підпис) (посада, вчене звання, вчений ступінь ПІБ)

 

 

 

Миколаїв

2011Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вимоги до реферату

  Реферат
  Метою підготовки реферату з методики викладання іноземної мови є демонстрація вміння критично осмислювати вивчений матеріал, аналізувати педагогічний досвід, узагальнювати та описувати свої власні спостереження, практично реалізувати
 2. Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру

  Реферат
  У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має відповідати її змісту.
 3. Основні вимоги до рефератів аспірантів (здобувачів)

  Реферат
  Крім теоретичних знань вступник до аспірантури повинен вміти застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з використанням сучасних інформаційних технологій.
 4. Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2008. 47с

  Документ
  Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.
 5. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2009. 34 с

  Документ
  Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.: КНЛУ, 2009.

Другие похожие документы..