Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
одна половина доски оформляется как окно с подоконником; на окне - штора, на подоконнике - горшок с цветущей геранью, подсвечник, раскрытая книга, на...полностью>>
'Доклад'
Сборник научных статей и докладов участников Поволжской научно-практической конференции. Самара, 12  13 ноября 2009 г.  Самара: Региональный социоп...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия ...полностью>>
'Документ'
О разработке и реализации специальной программы по распространению в общественном сознании ценностей и принципов устойчивого развития, о значении и и...полностью>>

Кільну освіту", „Про позашкільну освіту", Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У 2009 році відділ освіти Білогірської райдержадміністрації відповідно до Положення про відділ освіти спрямовував діяльність керівників навчально-виховних закладів, педагогічних колективів на неухильне виконання положень Конституції України, Законів України „ Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 року №1013/205 щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, наказів управління освіти, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації стратегічних пріоритетів розвитку освіти та плану роботи відділу на 2009 рік.

Зміст річного плану роботи, який ґрунтувався на Програмі розвитку освіти району, передбачав:

 • Забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти в районі відповідно до Закону України про освіту, Національної доктрини розвитку освіти, державних цільових програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної Ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної державної адміністрації в галузі освіти і науки, розпоряджень та рішень районної державної адміністрації, районних програм галузі освіти.

 • Забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей та підлітків, оптимізація мережі відповідно до потреби населення з урахуванням місцевих умов та профільності навчання; створення та діяльність освітніх округів.

 • Підтримка і розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, її ефективного функціонування.

 • Забезпечення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей-сиріт та дітей-інвалідів;

 • Створення умов для здійснення переходу на зовнішнє незалежне оцінювання якості знань випускників.

 • Забезпечення моніторингу досягнень учнів у навчанні та вихованні.

 • Створення системи надання науково-педагогічної інформації для зростання професійного рівня керівних, педагогічних, методичних кадрів, закладів освіти району.

 • Подальше запровадження концепції дванадцятирічної загальної середньої освіти.

 • Забезпечення подальшого переходу до профільного навчання у старшій школі.

 • Впровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • Створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у закладах освіти району.

 • Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Вжиття організаційних заходів щодо збільшення охоплення дітей 5-річного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням.

 • Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного потенціалу, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.

 • Продовження комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти району, створення єдиного освітнього порталу. Вжиття заходів щодо встановлення комп’ютерних класів у ЗОШ І – ІІ ст..

 • Впровадження державних стандартів у середній та старшій школі.

 • Підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю, покращення змісту навчально-виховного процесу у гімназійних класах, роботи гуртків БТШ. Стимулювання діяльності учнів та вчителів.

 • Удосконалення співпраці з вищими навчальними закладами та громадськими організаціями. удосконалення управлінської діяльності та навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • Подальший розвиток безпечної фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів .

 • Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу в закладах району.

 • Сприяння розвитку навчально-матеріальної бази навчальних закладів за рахунок різних джерел фінансування.

 • Капітальний ремонт Перерослівської, Юровецької та Хорошівської шкіл; капітальний ремонт будівлі в с. Ставищани з метою облаштування загальноосвітньої школи.

 • Оновлення змісту, структури функціональних обов’язків працівників відділу освіти, райметодкабінету

Щомісячний аналіз виконання плану, результативність управлінської та методичної діяльності з оновлення освітньої галузі району підтверджує, що практично весь комплекс заходів, передбачених планом роботи на 2009 рік, виконано.

Відділ освіти Білогірської райдержадміністрації, педагоги Білогірщини спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснювали послідовні кроки щодо реформування освітньої галузі. Так, забезпечується перехід на дванадцятирічний термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, впроваджується профільне навчання, оновлюється зміст методик навчання, здійснюється підготовка випускників до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

У районі сформована достатня кількість освітніх установ, що в цілому забезпечує конституційне право кожної дитини на повну загальну середню освіту, суспільне дошкільне виховання, отримання знань, умінь і навичок у позашкільних навчальних закладах.

На виконання ст. 35 Закону України "Про освіту", ст. 6 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 646 відділом освіти, загальноосвітніми навчальними закладами проведена певна робота щодо уточнення територій обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені первинні списки дітей шкільного віку, щомісячно аналізується питання здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення права громадян на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх і культурних потреб.

Станом на 01.09.2009 року в районі функціонує 43 загальноосвітніх навчальних заклади з денною формою навчання, в яких навчається 3557 учнів. Із загальної кількості шкіл 41 (95%) діє у сільській місцевості; у них навчається 2294 учні ( 64 %), у тому числі закладів, що працюють в режимі: шкіл І ступеня – 16 (194 учні); шкіл І-ІІ ступенів – 12 ( 662 учні ); шкіл І-ІІІ ступенів – 15 (2701учень ).

Прийом учнів до 1-х класів становить 271 дитина ( у 2008/2009 навчальному році – 293, у 2007/2008 – 302, у 2006/2007 – 312, у 2005/2006– 365 , що стверджує про зменшення кількості учнів, пов'язане із зменшенням народжуваності.

Щороку загальна чисельність учнів також значно зменшується: 2009 – 3557 учнів; 2008 – 3805 ; 2007 – 4053; 2006 – 4222 і 2005 – 4386 . Це призводить до скорочення кількості шкіл та їх недовантаженості у сільській місцевості. До 40% від проектної потужності складає наповнюваність 25 загальноосвітніх навчальних закладів ( 58 % від загальної кількості ЗНЗ), до 60% – 11 закладів (26 %), до 75 % – 7 закладів ( або решта шкіл, 16 %).

Зменшення кількості учнів призводить до зменшення класів або відсутності учнів в окремих з них. Так, всього в районі функціонує 30 шкіл (70 % ), де відсутні класи через відсутність нормативної кількості учнів. Тут індивідуальне навчання організоване для 191 дитини.

Відповідно до групування загальноосвітніх навчальних закладів за кількістю класів в районі функціонує 9 закладів І-ІІ ступенів (75% ) з кількістю до 9 класів і 8 ЗНЗ І-ІІІ ступенів ( 53 % ) з кількістю до 11 класів.

У 5 загальноосвітніх школах у поточному навчальному році відсутні перші класи у зв’язку з відсутністю учнів у них.

Незавантаженість загальноосвітнього навчального закладу призводить до завищеної вартості утримання 1 учня в порівнянні з існуючими нормативами.

Крім того, значне зменшення кількості учнів, переведення їх на індивідуальне навчання призводить до зниження якості навчання. У більшості малокомплектних навчальних закладів декілька предметів викладає один учитель.

А тому відділом освіти райдержадміністрації, навчальними закладами вживаються заходи щодо забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти.

Незважаючи на створення належних умов для організації навчально-виховного процесу у школах з малою чисельністю учнів ( ці заклади забезпечуються підручниками, іншою літературою, сучасною комп’ютерною технікою), залишається актуальним питання оптимізації мережі закладів освіти з метою надання якісних освітніх послуг кожній дитині, яка проживає на території району.

Застаріла матеріально-технічна база шкіл та скорочення чисельності учнів внаслідок несприятливої демографічної ситуації призводять до неефективності функціонування існуючої шкільної мережі. Наявних бюджетних ресурсів недостатньо для того, щоб утримувати все менш ефективну мережу і підтримувати належний рівень освітніх послуг.

Основними напрямами оптимізації є реорганізація закладів, призупинення їх діяльності та розширення мережі освітніх округів.

Для здобуття дошкільної освіти в районі працює 35 дитячих садків. Дошкільні заклади відвідують 745 вихованців , що становить 35% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

Створена система роботи навчальних закладів щодо забезпечення дітей старшого дошкільного віку (5-6 років) підготовкою до навчання у школі. Діти даної категорії стовідсотково охоплені навчанням. З цією метою у районі працюють 43 дошкільні групи в дитячих дошкільних закладах та при загальноосвітніх школах. У дошкільних закладах району розпочато впровадження обласного проекту " Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з базовою програмою " Я у світі". Підвищується відповідальність місцевих органів виконавчої влади за реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, про що свідчать результати атестації. Чимало зроблено для зміцнення та оновлення матеріально – технічної та навчально – методичної бази ДНЗ. В багатьох дошкільних закладах осучаснено предметно-ігрове середовище, відремонтовано групові приміщення, забезпечено сучасними меблями. Газифіковано Ямпільський дошкільний заклад, є напрацювання щодо модернізації системи опалення Білогірського дитячого садка №1. Здійснюється заміна вікон та дверей на металопластикові.
Збільшено видатки на утримання однієї дитини в рік, сьогодні цей показник становить 5313 гривень. Одночасно із позитивними зрушеннями у дошкільній освіті існує ряд проблем. Проблемою залишається переповнення груп дітьми , підвищується попит на групи раннього віку , в окремих населених пунктах ( Ямпіль та Білогір’я ) існують черги на влаштування дітей. Кількість дітей перевищує число місць./ Так, на 100 місць нараховується 121 дитина. Це, звичайно, негативно впливає на якість надання послуг. Не організовано роботи дошкільних закладів у селах В’язовець, Шимківці, Ставищани. Водночас там проживає понад 30 дітей дошкільного віку.

Тому протягом нового навчального року необхідно вжити заходів щодо :
- забезпечення доступу дітям відповідно до якісної дошкільної освіти : приведення мережі закладів відповідно до потреб населення , відкриття груп короткотривалого перебування, як альтернативної форми здобуття дошкільної освіти;

- збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до середньообласного показника , а в перспективі - до 75 відсотків, як передбачено Указом Президента України.

У районі діє 2 позашкільних заклади: Будинок творчості школярів, дитячо-юнацька спортивна школа. Усіма формами позашкільної освіти охоплено 1110 дітей та підлітків, що становить 31 % від загальної кількості дітей ( на 3 % більше порівняно з минулим роком ). В Будинку творчості школярів організована робота 26 гуртків ( 627 вихованців ), з них 5 працюють на базі шкіл. Найбільшим попитом користуються гуртки бісероплетіння, туристичний, комп’ютерної техніки та хореографії.

Протягом року БТШ був організатором численних масових заходів із школярами, крім того, гуртківці брали участь в багатьох акціях та конкурсах обласного рівня. Так, наказом ХОНМЦЕВШ за участь в районному огляді – конкурсі колективів художньої самодіяльності навчально – виховних закладів освіти області були відзначені :

 • Баранчук Катерина – вихованка сольного гуртка БТШ (кер. Зубок О.В.)

 • ансамбль сопілкарів БТШ (кер. Данильців В.Д.)

 • танцювальний колектив «Перлинка» БТШ (кер. Береговська І.М.)

Ансамбль сопілкарів БТШ ( кер. Данильців В.Д.) був нагороджений грамотою ХОНМЦЕВШ за участь в обласному фестивалі оркестрів та ансамблів народних інструментів «Ой заграйте, музиченьки»

Методист БТШ по роботі з дитячими організаціями Ковальчук Л.П. за участь у обласному заочному конкурсі на кращий сценарій виховного заходу серед дитячо – юнацьких об’єднань «Україно, крає рідний, моя Батьківщино» була нагороджена грамотою ХОНМЦЕВШ.

На 47 – му Чемпіонаті області зі спортивного туризму серед учнівської молоді команда БТШ (кер. Баранчук С.О.) зайняла 6 місце.

Вихованці гуртка «Умілі руки» БТШ (кер. Ковальчук Л.П.) отримали диплом ІІІ ст. ХОЦНТТУМ у обласній заочній виставці – конкурсі декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».

Команда Білогірського БТШ ( кер.Костушевич Е.А.) в обласному конкурсі – змаганні з радіоелектронного конструювання посіла 1 місце та отримала диплом І ступеня. Керівник команди нагороджений грамотою ХОЦНТТУМ за підготовку команди.

Сім’я Бідюків з с. Миклаш, взявши участь у обласному фестивалі родинних мистецьких традицій «Благослови мати…», отримала грамоту ХОНМЦЕВШ, родина Пилипчуків у виставці декоративно – прикладного мистецтва в номінації «декоративні вироби з бісеру» нагороджена дипломом 1 ст.

Вихованці вокально – хорового гуртка БТШ (кер.Панасюк Л.К.) за участь в обласному фестивалі української патріотичної пісні «Україно, любий край» нагороджені грамотою ХОНМЦЕВШ.

Танцювальний колектив «Перлинка» БТШ теж нагороджений такою ж грамотою за участь в обласному фестивалі сучасного танцю «Ритми часу».

Фольклорний колектив Вязовецької ЗОШ 1-111ст. на обласному фестивалі фольклорних колективів «За сонячним колесом» отримав 11 місце та нагороджений дипломом ІІ ст. ХОНМЦЕВШ.

Керівник клубу «Здоров’я» Маєвська Н.М., який працює на базі Залузької ЗОШ 1-111ст., захищала свою роботу на обласній науково – практичній конференції «Здоров’я через освіту: досвід і перспективи» на тему »Просвітницька робота щодо формування здорового способу життя через призму програми «Рівний – рівному». Двоє учасників клубу були нагороджені поїздкою до табору «Молода гвардія» і, навчаючись там, вони отримали сертифікати інструкторів по програмі «Рівний – рівному.

У секціях ДЮСШ займається 533 вихованці, що становить 15 % від загальної кількості дітей шкільного віку, які проживають в районі. По області цей показник становить 12 %. Слід відмітити позитивну динаміку охоплення дітей позашкільною освітою спортивного напрямку. У 2007 році цей показник становив 11 , у 2008 році – 13 % школярів.

Для набуття навичок і практичного досвіду, стимулювання та самоствердження вихованців останні беруть участь в спортивних змаганнях та конкурсах різних рівнів. Зростає кількість учасників цих заходів, удосконалюється рівень їх спортивної майстерності. Так, протягом 2009 року в районних та обласних змаганнях брали участь 10 команд від ДЮСШ. У складі збірних команд району на обласних змаганнях район представляли 130 вихованці дитячо-юнацької спортивної школи . В обласних змаганнях з футболу, що пройшли в цьому році в місті Славута, футбольна команда ДЮСШ зайняла 4 командне місце. В обласній спартакіаді серед ДЮСШ системи освіти в м. Кам’янці – Подільському команда ДЮСШ району зайняла 6 місце з 15 команд. Вихованці секції дзюдо, тренером якої є Олігорський Володимир Анастасійович, брали участь не лише в змаганнях обласного , а й всеукраїнського та міжнародного рівнів. Неодноразово переможцями ставали учні Бійчук Дмитро, Погосян Вандам та Погосян Жак, Адамчук Ірина. Усі названі учні виконали перший спортивний розряд з дзюдо. Вихованець відділення футболу Водзінський Євген уже рік навчається в Харківській школі олімпійського резерву при команді " Металіст". За підсумками виступів нашої спортивної школи в обласній спартакіаді за минулий навчальний рік заклад у своїй підгрупі зайняв ІІ місце.

З метою забезпечення належного контролю щодо нормативності організації та здійсненням навчально-виховного процесу у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти протягом року проводились тематичні перевірки. У ході перевірок вивчався стан справ на місцях за такими питаннями: ефективність організації навчально-виховного процесу з математики, української мови, правознавства; нормативні аспекти початку та закінчення навчального року, організації внутрішкільного контролю та керівництва у ЗНЗ району; дотримання законодавства з охорони праці , стану впровадження профільного навчання ; підвищення пізнавальної активності дошкільників в процесі ознайомлення з навколишнім світом; стан фізкультурно – оздоровчої роботи в школах району та інші важливі питання функціонування галузі.

Продовжена робота щодо державної атестації навчальних закладів. У 2009 році державну атестацію пройшли 10 закладів ( Вікнинська , Сушовецька, Микласька, Гулівецька, Сивківська та Вільшаницька школи, Сивківський , Мокроволянський, Корницький та Тростянецький дошкільні заклади ).

Аналіз стану управлінської діяльності керівників закладів освіти району, дотримання нормативності при веденні обов'язкової шкільної документації та організації навчально-виховного процесу дозволяє зробити висновки, що ця робота ведеться в основному на достатньому рівні, але разом з тим під час перевірок виявлені окремі порушення у виконанні Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типового положення про атестацію педагогічних кадрів, Інструкції з ведення ділової документації, інших законодавчих актів у галузі освіти.

За підсумками перевірок підготовлені узагальнюючі довідки, відповідні накази та рішення колегії. Згідно з планом роботи проведено 5 засідань колегії відділу освіти та серпневу педагогічну конференцію, де слухалися питання виконання основних нормативних документів освітньої галузі. Протягом року продовжувалась робота щодо удосконалення процесу формування іміджу відділу освіти, навчальних закладів району. Цьому сприяло:

.активна участь керівників ЗНЗ в роботі колегії районної державної адміністрації, систематичний розгляд там питань, пов’язаних з діяльністю освітньої галузі;

. належне функціонування Інтернет-сайту відділу , методичного кабінету та ЗНЗ району;

 • постійна співпраця із ЗМІ, запрошення журналістів на всі заходи, свята, які проводив відділ освіти;

 • проведення соціологічного дослідження щодо іміджу закладів освіти, психологічного клімату в школах району ( в ході атестаційної експертизи );

 • висвітлення діяльності кращих педагогів, навчальних закладів в місцевій газеті " Життя і слово";

 • матеріальне стимулювання керівників та педагогічних працівників закладів освіти ;

 • відкриті уроки та позаурочні заходи;

 • діяльність рад ЗНЗ та піклувальних рад;

 • традиційне святкування Дня вчителя;

 • співпраця з відділами та управліннями районної державної адміністрації

 • спільна робота з представниками культури, громадських організацій, правоохоронними органами;

 • залучення до вирішення соціальних і освітніх проектів депутатів сільських ( селищних ) рад, Білогірської районної ради.

Усе це дозволило вирішувати такі важливі питання, як підвищення ефективності заходів щодо інформування населення про освітні послуги, привабливості навчальних закладів району , у першу чергу для батьків; удосконалення рівня управлінської культури керівників; поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в педагогічних колективах.

Відділ освіти, навчально-виховні заклади району проводять певну роботу з обдарованими та здібними учнями в рамках виконання Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2008 – 2010 роки. Відповідно до Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 рр. відділом освіти налагоджена система пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей і молоді. Сформовано інформаційний банк даних здібних і обдарованих школярів району. На сьогодні він складає 490 учнів.

З метою створення умов для надання системної підтримки здібних і обдарованих учнів в загальноосвітніх школах району організовано роботу:

- 38 профільних класів ( 43 групи , 595 ( 100 % учнів );

- 23 (365 учнів) класів з поглибленим вивченням навчальних предметів;

- 41 факультативна група ( 359 учнів );

- 337 курсів за вибором ( 3585 учнів ).

639 учнів загальноосвітніх шкіл району брали участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможцями і призерами ІІ етапу олімпіад стали 164 учні, при цьому найбільше призових місць у команд Білогірського НВК ( 36 ), Ямпільської (18 ),Залузької ( 11) ЗОШ І – ІІІ ступенів, Микласької (6 ), Сивківської ( 6 ) та Денисівської ( 6 ) ЗОШ І – ІІ ступенів.50 переможців районних олімпіад взяли участь в обласному етапі.

Однак підсумки участі школярів району у предметних олімпіадах свідчать про те, що методичний супровід роботи з обдарованими учнями недостатній і вимагає удосконалення.

У 2009 році продовжило свою діяльність Білогірське районне наукове товариство Хмельницького територіального відділення МАН. Поновлено банк даних членів МАН Білогірського району, зібрано та систематизовано інформацію про дійсних членів та кандидатів у члени МАН. Кількість членів районного наукового товариства – 255.З них слухачів МАН (перший рік навчання)- 188, кандидатів у дійсні члени – 65, дійсних членів – 2.

Членами Координаційної ради МАН організовано і проведено І етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково- дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. На розгляд журі було подано 46 робіт від 12 осередків районного наукового товариства .З них :

 • відділення математики – 5 робіт

 • відділення фізики та астрономії –– 2 роботи

 • відділення комп’ютерних наук – 4 роботи ;

 • історико – географічне відділення – 11 робіт ;

 • відділення філології та мистецтвознавства – 13 робіт;

 • відділення біології, екології, хімії,

аграрних наук та наук про людину– 10 робіт .

Переможцями І етапу конкурсу стали роботи таких учнів :

- Охремова Сергія Станіславовича – учня 11 класу Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ст., секція історичне краєзнавство ; Рихліцького Володимира Миколайовича – учня 11 класу Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ст., секція географія; Симоненка Валентина Петровича – учня 11 класу Білогірського НВК , секція мультимедійних систем , навчальних та ігрових програм ; Франчука Романа Павловича – учня 8 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст., секція технологій програмування ; Ярмощук Майї Георгіївни – учениці 11 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст., секція української мови;

Денисюк СтефаніюїФедорівни – учениці 10 класу Білогірського НВК , секція математики; Рудюк Юлії Юріївни- учениці 11 класу Білогірського НВК , секція прикладної математики; Іщенко Ірини Миколаївни - учениці 9 класу Білогірського НВК , секція фізики та астрономії; Поліщука Едуарда Івановича - учня 10 класу Білогірського НВК , секція біологія людини; Волощук Віти Богданівни - учениці 10 класу Білогірського НВК , секція фундаментальної екології; Романюк Юлії Юріївни учениці 11 класу Білогірського НВК , секція ботаніки та зоології.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН дипломами ІІІ ступеня нагороджено

 • ученицю 11 класу Білогірського НВК Романюк Юлію Юріївну

(секція ботаніки та зоології)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", закон

  Закон
  У 2010-2011 навчальному році, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р.
 2. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2004 2010 роках та основні завдання на 2010-2015 роки

  Документ
  Контингент учнів району становить 4767 чоловік. У порівнянні з минулим роком кількість учнів по району зменшилась на 187 чол. Аналогічна динаміка спостерігається протягом останніх 5 років.
 3. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (3)

  Документ
  Керуючись Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України
 4. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 5. Нормативно-правове забезпечення освіти осіб з обмеженими можливостями

  Документ
  1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь

Другие похожие документы..