Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «25» сентября 2007 г. в 12.00 часов на заседании Диссертационного совета К.212.198.04 при Российском государственном гуманитарном ун...полностью>>
'Документ'
Боротьба за українську державність була змістом змагань для багатьох поколінь українського народу від найдавніших часів його історії. У ХХ ст., після...полностью>>
'Конкурс'
К участию в соревнованиях допускаются молодые семьи, возраст родителей (обоих супругов), в которых не превышает 35 лет, а возраст детей – 7-8 лет. Со...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приказом МВД России от 21 апреля 2011 года № «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел...полностью>>

План Поняття та класифікація договорів зберігання. Зберігання на товарному складі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальна дисципліна «Цивільне право»

Дата: 10.05.2010 року

Факультет: підготовки фахівців міліції громадської безпеки, підготовки фахівців підрозділів слідства та дізнання

Навчальний курс, група:ІІ курс, 201, 203-204 н.в.

Вид заняття: практичне заняття

ЗАВДАННЯ:

Тема: Договір зберігання.

  Навчальна мета:

 • закріпити теоретичні знання по темі;

 • охарактеризувати договір зберігання,

 • проаналізувати зміст договору зберігання та особливості його виконання;

 • навчитись застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань.

Виховна мета:

 • виховувати свідоме ставлення до дотримання законності й правопорядку;

 • сприяти формуванню загальної культури юриста.

І. Зробити аналіз нормативного акту:

Цивільний кодекс від 16.01.2003 р., глава 65, 66.

ІІ. Скласти тези виступів на питання плану:

План

1. Поняття та класифікація договорів зберігання.

 1. Зберігання на товарному складі.

 2. Спеціальні види зберігання.

Методичні рекомендації:

У першому питанні курсанти мають вивчити сутність та значення договору зберігання. Крім того, необхідно розглянути особливості окремих видів договору зберігання, а також дати характеристику вказаного договору.

Друге питання передбачає характеристику умов договору зберігання на товарному складі. Особливу увагу слід звернути на характеристику суб’єктів цього виду договору зберігання, об’єкту та предмету договору та його істотні умови.

При відповіді на третє питання слід охарактеризувати зміст спеціальних видів договору зберігання. До таких видів спеціальних договорів зберігання цивільне законодавство (§ 3 глави 66 ЦК України) відносить: зберігання речі у ломбарді; зберігання цінностей у банку; зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту; зберігання речей у гарде­робі організації; зберігання речей пасажира під час його перевезення; зберігання речей у готелі; зберігання речей, що є предметом спору (секвестр); зберігання транспортних засобів; договір охорони. Слід зауважити, що це лише основні види спеціальних видів збе­рігання. В інших законодавчих актах можуть бути передбачені й ін­ші спеціальні види зберігання. При відповіді на це питання слід дати характеристику кожному з цих видів зберігання.

ІІІ. Вирішити наступні задачі:

Задача № 1

Коротков, їдучи із сім’єю у відпустку, домовився із сусідом Кузьміним про передачу йому на збереження дорогої аудіо - і відеоапаратури. Кузьмін погодився, і апаратура була перенесена в його квартиру. По поверненню з відпустки, Коротков з’явився до Кузьміна за апаратурою, проте Кузьмін зажадав винагороди за збереження. Коротков виплатити винагороду відмовився, вважаючи, що мова йшла про приятельську послугу. Кузьмін подав позов до суду.

Варіант 1: Кузьмін повідомив, що в нього пограбована квартиру через незачинену кватирку, внаслідок якої була викрадена в тому числі і апаратура Короткова.

Варіант 2: Під час вирішення суперечки в квартирі Кузьміна сталося пожежа і апаратура згоріла.

Питання: (відповіді необхідно давати з посиланням на відповідні ч. і ст. ЦК)

 1. Як вирішити ситуацію?

2. Як вирішилася б ситуація, якби залишивши апаратуру на збереження, Коротков пообіцяв Кузьміну винагороду?

Задача № 2

Лебедєв пред’явив позов до готелю “Ювілейний” про стягнення вартості пальто, костюма та електробритви, які було викрадено у нього під час проживання у готелі. Готель заперечував проти позову, посилаючись на те, що Лебедєв знаходився у загальному номері і відповідно з розпорядженням адміністрації готелю повинен був здати свої речі у камеру схову, яка працює цілодобово. У зазначеному розпорядженні говориться також, що адміністрація не несе відповідальності за зникнення з номерів готелю речей, що не були здані до камери схову. Це розпорядження висить у готелі на виданому місці, і Лебедєв не міг не знати про встановлені у готелі правила. Адвокат Лебедєва звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не являється нормативним актом та протирічить статті 975 Цивільного кодексу України відповідно до якої готель відповідає як охоронець навіть без окремої на те угоди з особою, яка в ньому проживає, за втрату, недостачу або пошкодження її речей, занесених до готелю.

Представник готелю посилався в свою чергу на п.31 Правил проживання у готелях міста, затверджених головою адміністрації міста, в якому сказано, що готель не відповідає за втрату речей, які не було здано на збереження.

Питання: (відповіді необхідно давати з посиланням на відповідні ч. і ст. ЦК)

1. Яке рішення повинен винести суд?

2. Чи має права адміністрація готелю встановлювати такі умови?

Задача № 3

Жукова стверджувала, що прийшовши на роботу в інститут 10 травня, здала пальто в гардеробі, і як часто робила, не взяла номерок. Коли вона прийшла одержувати пальто, з’ясувалося, що його немає в гардеробі. Оскільки інститут відмовив Жуковой у виплаті вартості викраденого пальто вона звернулася в суд із позовом до інституту. Представник інституту в суді пояснив, що інститут не повинний відшкодувати позивачці збитком, оскільки вона не може пред’явити номерок, що свідчить про здачу пальто в гардероб. Жукова наполягала на своїй вимозі і стверджувала, що співробітники можуть підтвердити здачу нею пальто на збереження в гардероб інституту.

Питання: (відповіді необхідно давати з посиланням на відповідні ч. і ст. ЦК)

 1. Чи підлягає задовольнянню позов Жукової?

Задача № 4

Адміністрація одного з овочевих магазинів домовилась з овоче­вою базою про зберігання 20 т. картоплі, яка була придбана магазином для реалізації Картопля була покладена на зберігання в переобладнаний для цього підвал жилого будинку, в якому вже зберігалась 10 т. картоплі овочевої бази. В результаті непередбаченого підйому ґрунтових вод підвал був підтоплений водою і картопля була зіпсована. Магазин вима­гав передати йому 20 т. картоплі з іншого сховища. Представник овоче­вої бази в господарському суді заявив, що картопля зберігалась у відокре­мленому приміщенні, і її слід вважати індивідуально-визначеною річчю, яка загинула внаслідок випадкових обставин без вини овочевої бази, в результаті чого овочева база повинна бути звільнена від майнової від­повідальності.

Питання: Відповіді потрібно давати з посилання на відповідні частини та статті ЦК України.

Як слід вирішити справу?

Література:

Основна:

 1. Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. – Одеса: "Юридична література". - 2003.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 2.

 3. Цивільне право України: Навч. Посіб. / Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін. – За ред. Р.О.Стефанчука. –К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. -448 с.

 4. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер.авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін..; За заг. ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. - 560 с.

Додаткова:

 1. Жилінкова І. Зобов'язання з надання послуг у сфері інтерактивної (дистанційної) освіти // Право України. – 2002. – № 4. – С. 108-113.

 2. Щуковская О.М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и
  обязательств по выполнению работ (подряда) // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2002. – № 2. – С. 204-208.

Нормативна:

 1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План вступ 3 Поняття та класифікація податкових ризиків 7 Податкові ризики: сутність та об’єктивна необхідність моніторингу 12

  Документ
  4.1. Характеристика зовнішніх факторів прямого і посереднього впливу на підприємницький ризик, їх дія і стан справ підприємства, ранжування в напрямку пріоритетності 23
 2. Поняття законності та правопорядку

  Закон
  Тоді як закон закріплює загальнообов'язкові правила поведінки, законність “прокладає” шлях до повного і безперешкодного їх здійснення. Інакше кажучи, вона є неодмінною умовою реального втілення законів у життя.
 3. Т. А. Веремчук В. О. Качур В. О. Качур Право Стародавнього Риму яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва скла­лася І розвивалася правова система

  Документ
  Право Стародавнього Риму - яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва скла­лася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей
 4. Розділ Поняття та зміст трудового договору

  Документ
  В умовах становлення України як молодої незалежної держави, сьогодні триває процес здійснення соціально-економічних реформ, який характеризується трансформацією відносин власності і, відповідно, трудових відносин.
 5. Класифікація видів економічної діяльності (2)

  Документ
  Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою системи національних класифікаторів. КВЕД розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.

Другие похожие документы..