Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Участники конференции, заслушав и обсудив доклады и выступления представителей всероссийских и межрегиональных общественных некоммерческих объединени...полностью>>
'Закон'
Представляю на Ваше рассмотрение проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Удмуртской Республик...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «21» декабря 2010 г. в 10.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ОД 14.50.12 по защите диссертаций на соискание ...полностью>>
'Закон'
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере профилактики наркомании и токсикомании на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автоном...полностью>>

План Емоційна напруга Стан психологічної готовності до діяльності

Главная > Лекція
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМА 8.

Лекція № 10. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНИ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ

План

1. Емоційна напруга

2. Стан психологічної готовності до діяльності

3. Умови праці і психічні стани людини

4. Індивідуалізація умов праці

5. Методи оцінки психічних станів людини

1. Емоційна напруга

Дослідження, проведені В. Л. Маріщуком, К. К. Платоновим [63], В. В. Суворової [101] і іншими психологами, дозволили встановити, що емоційна напруга може по-різному впливати на поведінку людини. Відповідно до переважання процесів збудження або гальмування стан емоційної напруги може виявлятися в двох формах:

1) збудливий, характеризується підвищеними руховими реакціями, метушливістю, зайвою балакучістю і т. д.;

2) гальмівний, для якої характерні пригноблення діяльності, сповільнені реакції, «завмирання» аж до повної нездатності реагувати на різного роду дії.

Детальніший опис форм поведінки людини в екстремальних умовах дає Е. А. Мілерян [72]. Напружений тип поведінки виявляється в загальній заторможенності, сповільненості, скутості, імпульсу і напруженості виконання робочих функцій. Представники цієї групи судорожно стискають рукоятки управління, кусають губи, особа перекошена, увага їх прикована до індикатора, на дію емоціогенних чинників реагують надзвичайно імпульсно і сильно.

Емоційна поведінка може також виявлятися в свідомому ухиленні людини від виконання своїх функцій. В окремих випадках спостерігається деяка пасивність і прагнення захистити себе від втручання в хід подій. Оператор в аварійних умовах випробовує утруднення в організації розумової діяльності, він довго стоїть або сидить в застиглій позі, тре лоб, морщить брови, намагається відтягнути час, прагне піти подалі від пульта управління з тим, щоб позбавити себе від впливу емоціогенних чинників. Тут знаходить свій прояв емоція страху, внаслідок чого домінує інстинкт самозбереження. Цей тип поведінки в екстремальних умовах Мілерян назвав боязким. Під впливом страху «боязкі» оператори починають діяти за звичним, проте не адекватним ситуації, що склалася, шаблоном.

Гальмівний тип емоційної поведінки людини характеризується повною заторможенностью його дій, виникаючої при. дії емоціогенних, незвичайних і відповідальних ситуацій.

Найяскравішою і небезпечною формою прояву емоційної нестійкості людини є афектні зриви діяльності, внаслідок чого він починає діяти агресивно, безглуздо і безконтрольно, що посилює стан керованої ним системи, прискорюючи цим настання катастроф і аварій. Це агресивно-безконтрольний тип поведінки.

Разом з тим одержані Мілеряном і його співробітниками дані свідчать про те, що існує така категорія людей, які за наявності належної мотивації, знаходячись в екстремальних умовах, значно покращують показники своєї роботи. Такий тип поведінки називається прогресивним. Він характеризується бойовим завзяттям, підвищеною працездатністю, мінімальною витратою сил. Автори вважають, що представниками прогресивного типу поведінки слід в першу чергу комплектувати ті учбові заклади, які готують операторів для особливо відповідальних професій. А оскільки поки що не знайдені ефективні засоби психологічної дії на представників гальмівного і агресивно-безконтрольного типів поведінки, автори вважають кращим шляхом підвищення надійності систем управління своєчасний відсів таких осіб. Напружений тип поведінки піддається виправленню. Дослідження емоційної стійкості операторів показали, що w більшості людей в процесі спеціально організованого навчання, направленого на формування навиків, напруженість може бути знята шляхом вироблення і автоматизації динамічних стереотипів. При цьому трудова діяльність на рівні навику придбаває властивості стабільності, надійності і перешкодостійкості.

Боязкий тип поведінки може бути змінений і поліпшений шляхом певних виховних дій, що допомагають людині долати емоції страху, виходити переможцем з важкого положення. При цьому зміцнюється його віра в себе, в свої можливості і розвиваються необхідні вольові якості. У тих випадках, коли це вдається зробити, стабільність і продуктивність діяльності в екстремальних умовах значно підвищуються.

Таким чином, учені бачать три шляхи підвищення надійності людини в екстремальних умовах: 1) науково обгрунтований професійний психологічний відбір; 2) виховання емоційно-вольових і моральних властивостей особи, які дозволили б їй не тільки пригнічувати емоції, але і управляти ними, перетворюючи їх в джерело сили і енергії; 3) створення найсприятливішого психологічного клімату і оптимізація умов роботи.

Ф. П. Космолінській [52] в спеціальному розділі, присвяченому способам підвищення емоційної стійкості, також підкреслює значення вольових властивостей особи при роботі в екстремальних умовах. Але він приводить ряд наукових фактів, що свідчать, що вольова регуляція поведінки спирається значною мірою на фізичну тренованість. «Сучасна людина, — пише Космолінській, - здатний безпосередню еффекторную емоциогенную реакцію зусиллям волі гасити, затримувати її зовнішній вираз.

Але це не знімає емоційної напруги. Для тривалого збереження хорошої працездатності, стійкості нервово-емоційної сфери необхідно надавати велику увагу фізичним вправам і різним видам активного відпочинку» [52, з. 152]. І далі він говорить про значення раціональної і диференційованої систем цілеспрямованої фізичної підготовки.

Істотне значення у вихованні емоцій мають також підвищення загального рівня інтелектуального розвитку і широта його, оскільки регулювання людської діяльності не досягається одними вольовими процесами, а включає всю свідому інтелектуальну діяльність і базується на загальному світогляді людини.

2. Стан психологічної готовності до діяльності

Поведінка людини в екстремальних умовах діяльності є проявом і результатом психологічної готовності до діяльності.

Що ж таке психологічна готовність? М. І. Дьяченко і Л. А. Кандибовіч [34] виділяють завчасну, загальну, або тривалу, готовність і тимчасову, ситуативну (стан готовності). Перша є раніше придбаними установками, знаннями, навиками, уміннями, мотивами діяльності.

На основі її виникає стан готовності до виконання тих або інших поточних задач діяльності. Тимчасовий стан готовності — це актуалізація, пристосування всіх сил, створення психологічних можливостей для успішних дій в даний момент.

Ситуативна готовність — це динамічний цілісний стан особи, внутрішня настроєність на певну поведінку, мобілізовану всіх сил на активні і доцільні дії.

Будучи цілісними утвореннями, загальна і ситуативна психологічна готовність включає наступні компоненти: а) мотиваційні (потреба успішно виконати поставлену задачу, інтерес до діяльності, прагнення добитися успіху і показати себе з кращого боку); б) пізнавальні (розуміння обов'язків, задачі, оцінку її значущості, знання засобів досягнення мети, представлення вірогідних змін обстановки); у) емоційні (відчуття відповідальності, упевненість в успіху, натхнення); г) вольові (управління собою і мобілізація сил, зосередження на задачі, відвернення від дій, що заважають, подолання сумнівів, боязні).

Автори детально розглядають шляхи створення загальної і ситуативної готовності.

Готовність людини до успішних дій в аварійній ситуації складається з його особових особливостей, рівня підготовленості, повноти інформації про той, що трапився, наявності часу і засобів для ліквідації аварійної ситуації,, наявність інформації про ефективність заходам, що вживаються. Аналіз поведінки людини в аварійній ситуації показує,, що найсильнішим подразником, що приводить до помилкових дій, є саме неповнота інформації. Потрібна попередня і достатньо висока психологічна готовність, яка дозволила б компенсувати недолік інформації. Для цього необхідні тренування, що розвивають швидкість мислення, підказують, як використовувати колишній досвід для успішних дій в умовах неповної інформації, формуючі здібність перемикання з однієї установки на іншу і здатність до прогнозування і передбачення. В ході таких тренувань необхідно збільшити об'єм і розприділення уваги і підготувати людину до того,, щоб в аварійній ситуації він сприймав не всі елементи виробничої ситуації, а тільки необхідні.

Попередити скутість, пов'язану з переоцінкою виниклого ускладнення, допомагає планування своїх дій: уявне їх «програвання», попередня обробка можливих варіантів дій при виникненні тих або інших положень в роботі ©плоть до аварійних.

У кожної людини є свій «набір» прийомів виходу з важких ситуацій. Але самоврядування завжди припускає уміння вводити в полі свідомості потрібні в даний момент думки, уявлення, враження і блокувати або обмежувати з їх допомогою негативні дії і переживання. Можливості самоврядування збільшуються, якщо фахівець внутрішньо і зовні активний в критичній ситуації. В цьому випадку у нього підвищується здатність володіти собою, долати напруженість, правильніше використовувати свої знання, уміння і навики.

Способами самомобілізациі і регуляції своєї поведінки, на думку багатьох психологів [34], є: самоубежденіє, самопріказ, самоободреніє (наприклад, зберегти стійкість і готовність до дії деяким фахівцям допомагало відчуття особистої удачливості, засноване на попередньому досвіді успішного подолання складних перешкод), самоаналіз (зняти емоційну напруженість допомагає аналіз причин, що викликали її), відвернення свідомості за допомогою «розумової дії» (концентрація уваги не під кінець справи, а на техніці рішення задачі, тактичних прийомах); нарешті, усунення зовнішніх ознак емоційної напруженості.

Багато авторів надають увагу аутогенному тренуванню, фармакологічним засобам підтримки психологічної готовності в екстремальних умовах діяльності [52].

Як бачимо, прийоми формування психологічної готовності мають багато загального з прийомами вольової підготовки. І не випадково: створення стану готовності до діяльності прямо залежить від рівня розвитку вольових властивостей і здібності до управління ними. Узагальнення методів і прийомів створення і підтримки психологічної готовності і їх уточненням стосовно конкретної діяльності є поки що слабо використовуваний резерв підвищення надійності трудової діяльності в екстремальних умовах.

3. Умови праці і психічні стани людини

Як вже згадувалося раніше, психічні стани стомлення і монотонності є негативними станами людини в трудовій діяльності, тобто станами, що знижують його працездатність. Умови праці в значній мірі обумовлюють ці стани. Звідси витікає, що раціоналізація умов праці є засобом боротьби з негативними психічними станами, а значить, і засобом підвищення продуктивності праці.

Соціальне середовище впливає на динаміку мотивів трудової діяльності і безпосередньо (через групову мораль, установки, взаємостосунки в групі), і опосередковано (через стан людини). Так само опосередковано — через зміни стану людини — впливає на його відношення до праці і фізичне середовище (санітарно-гігієнічні чинники, організація робочого місця, режим праці і відпочинку і т. д.).

У. Г. Асєєв називає наступні шляхи дії на негативні психічні стани і попередження їх: поліпшення організації трудового процесу, естетичної і санітарно-гігієнічної обстановки, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, раціоналізація режимів праці і відпочинку і т.д. Словом, зміна умов праці в широкому значенні [13].

Що стосується чинників фізичного середовища, то їх спеціально вивчають гігієністи, фізіологи, лікарі, інженери. Психологів цікавить вплив умов фізичного середовища на психічний стан працюючих. Помічено, що при посиленому освітленні продуктивність праці може підвищитися навіть не тому, що підвищилася зорова чутливість, а тому, що працювати в світлому приміщенні приємніше. Сила світла, падаючого на робоче місце, повинна бути достатньою щоб уникнути зайвої напруги зору при роботі. Велика освітленість потрібна в тих випадках, коли робота пов'язана з дрібними деталями. Згідно проведеним дослідженням, гострота зорової чутливості підвищується з посиленням освітлення, але до яких меж посилення освітлення ця закономірність зберігає своє значення, ще неясно.

Підвищити зорову чутливість на роботі можна не тільки посиленням джерела світла, але і застосуванням контрастів. Біле на чорному при декілька зниженої освітленості може відчуватися краще, ніж біле на сірому фоні при нормальній освітленості.

Погано діє на психічний стан людини нерівномірність освітлення (поява в робочій зоні блисків, яскравих світлових плям, що викликають дратівливість і стомлення). Тому рекомендується використовувати матові поверхні освітлювальних приладів, тому ж рівномірне денне світло (якщо він достатній) краще за світло штучне.

У гігієністів існувала думка, що шкідливе одночасне поєднання штучного освітлення з природним. Зараз ця думка береться під сумнів. Ясно, що смеркове природне освітлення, що вимагає напруженої адаптації, - несприятлива умова для роботи і тому слід вводити додаткове штучне освітлення.

Вироблялися спеціальні дослідження з питання про те, яке світло освітлювального приладу краще впливає на роботу і перш за все на психічний стан робітника. Зроблений висновок, що переважно біле або жовтувато-біле освітлення, а з кольорових зелене має перевагу перед синім і особливе перед червоним.

Впливають на стан людини під час роботи і атмосферні умови: температура, склад повітря, тиск, рух повітря, його физико-хімічні властивості і т.д.

Наступний чинник, що несприятливо впливає на психіку, - шум. Чим свідоміша і складніша робота, тим більше негативно на неї діють відволікаючі звуки. Коли робочі дії скоюються більшою чи меншою мірою автоматично (як навик, що міцно склався), сторонні звуки, якщо вони не різкі і не різноманітні, несприятливої дії на стан людини і продуктивність його праці не надають. На цьому спостереженні грунтується застосування функціональної музики.

Тривалий і одноманітний шум володіє монотогеннимі властивостями. Описане зниження швидкості і точності сенсомоторних процесів, а також уваги під впливом такого роду шуму [55].

Таким чином, навіть з короткого переліку фактів зрозуміло, наскільки важливі чинники фізичного середовища в підтримці нормального психічного стану працюючих. Проте не менш важливими, а іноді і головними, стають чинники соціального середовища, взаємовідношення між людьми в трудовому процесі. Психологію колективу, складну сукупність внутрішньоколективних соціально-психологічних явищ в літературі часто визначають як психологічну атмосферу, соціально-психологічний мікроклімат.

До внутрішніх умов створення психологічного мікроклімату в колективі, благотворно впливаючого на стан працюючих, відносять авторитет і особливості особи керівника, стиль його керівництва, сумісність членів колективу по характерах, ціннісних орієнтаціях, емоційних і інших властивостях, наявність впливових лідерів в неофіційних групах і відношення цих лідерів до виробничих задач, що стоять перед колективом і т.п. Всі ці чинники накладають своєрідний відбиток на психологічну атмосферу колективу, на характер і форми міжособових відносин, колективні думки, настрої, на цілеспрямованість, .направленность, згуртованість, вимогливість, дисциплінованість, самостійність, соціальну активність, стійкість поведінки в складній обстановці і т.д. Зовнішні об'єктивні чинники .воздействуют на колектив і особу через сукупність цих внутрішніх умов. Тому психологія кожного конкретного колективу не є точною копією суспільної психології, а завжди специфічна і неповторювана.

4. Індивідуалізація умов праці

Вимоги до умов праці, типовий вплив цих умов на психічні стани достатньо вивчені. Проте не у всіх людей одні і ті ж умови праці викликають однакові стани. Звідси виникає необхідність проектувати або удосконалювати умови праці стосовно індивідуальних особливостей працівника. Можна назвати немало вдалих спроб, зроблених в цьому напрямі. Зараз вже є можливість говорити про деякі прийоми, способи, принципи пристосування умов праці до індивідуальності працюючої людини.

У. Г. Лоос вивчав психологічну дію заданого і самостійно регульованого темпу. Порівнюючи конвейєрні лінії з різними темповими характеристиками, він дійшов висновку, що підвищення примусового темпу служить причиною посилення негативного відношення до даної роботи. Експерименти, проведені автором, показали, що регульований темп більш продуктивний і викликає менше стомлення. У. Г. Лоос називає декілька типів самостійного регулювання темпу, які можуть знаходити застосування у виробничих умовах: 1) індивідуально регульований темп, коли виконавець може управляти швидкістю роботи, керуючись в основному своїми можливостями і бажаннями; 2) хоча кожен виконавець і управляє безпосередньо темпом своєї роботи, але вже повинен співвідносити його з діями інших працівників; 3) колективне регулювання темпу, де швидкість роботи змінюється за колективно розробленою програмою. У зв'язку з останнім типом регуляції темпу В. Г. Лоос розглядає пропозицію про формування бригади з людей «з рівним природним темпом» [61].

Обговорювана зараз економістами і соціологами ідея вільного розкладу є не що інше, як індивідуальне регулювання режиму дня. Встановлюваний в установі гнучкий графік виражається у тому, що робочий день розбивається на три частини: фіксована частина тривалістю 5—6 ч, протягом якої весь персонал повинен знаходитися на роботі; дві змінні частини — на початку і кінці робочого дня, - коли дозволяється вибирати час початку і закінчення роботи при збереженні встановленої законодавством тривалості робочого дня. Експерименти з вільним розкладом проводяться зараз у ряді зарубіжних країн. Головні переваги нового режиму бачать в певному відчутті свободи у виборі робочого часу і в ліквідації перевантаження транспорту в часи пік. Соціологи вважають, що вільний розклад допомагає позбавитися формального, школярського відношення .к роботі, виховує відчуття відповідальності за неї [114]. До цього треба додати, що гнучкий графік є умовою оптимізації режиму праці відповідно до індивідуальних коливань працездатності, наприклад у «жайворонків» і «сов».

Той же принцип індивідуального регулювання може бути застосований при раціоналізації освітленості робочого місця. Відомо, що рівень освітленості не тільки визначає швидкість і точність сприйняття. Світло є також естетичним чинником виробничого середовища, що робить вплив на настрій працюючих. Проте є категорія людей, які погано переносять сильну освітленість. Це особи із слабким типом вищої нервової діяльності, яких Би. М. Теплоє не випадково порівнював з високочутливою фотоплівкою. Їх індивідуальний оптимум відносно зовнішніх подразників значно нижче за стандарти. Звичайно, можливі індивідуальні відхилення і в іншу сторону. Поєднання загального і місцевого (регульованого) освітлення, рекомендоване гігієністами, дозволяє і задачу індивідуалізації рівня освітленості.

Інакше розв'язується задача індивідуалізації умов праці в тих випадках, коли ці умови розрізняються вимогами до комунікативних властивостей особи. У. І. Чумак вивчав діяльність диспетчерів потягів на Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Приблизно половина станцій на цьому комбінаті мала автоматизоване управління залізничним рухом, на інших станціях управління рухом скоювалося без автоматизації. Як один з головних показників успішності виступала безаварійність. У. І. Чумак знайшов тісний зв'язок між экстраверсией диспетчера і успішністю його діяльності в неавтоматизованій системі управління залізничним рухом. У автоматизованій системі взаємозв'язок зворотний. Диспетчер 3. П., яка перейшла з неавтоматизованої станції на станцію з автоматизованим управлінням, сказала досліднику, що працювати тут їй нудно, оскільки доводиться управляти не людьми, а безпосередньо рухом потягів з диспетчерського пульта. На колишньому місці, де в її підпорядкуванні були стрілочники, 3. П. було набагато цікавішим працювати: «Весь час з людьми, ніколи скучати і думати про всякі неприємні речі, яких в житті предостатньо». Діспетчери-інтраверти успішніше працювали на автоматизованих станціях. Одним з висновків дослідження В. І. Чумака була рекомендація про перерозподіл диспетчерів потягів по станціях відповідно до їх індивідуальних особливостей [109].

Дослідження діяльності конструкторів, що проводиться .под нашим керівництвом Л. Р. Плоткиним в одному з проектних інститутів Дніпропетровська, показало, що для екстравертів більш сприятлива групова, а для інтравертів — індивідуальна робота над завданням. Критеріями служили самопочуття, активність, настрій, визначувані по методиці САН [32]. Всі три показники були вищими в тих випадках, коли конструктор працював в умовах, що відповідають його індивідуальності.

У дослідженнях, описаних вище, індивідуалізація умов праці виступає у вигляді перерозподілу робочих постів або завдань відповідно до індивідуальних особливостей працівника.

Ще один спосіб обліку індивідуально-типових особливостей працівника розглянемо на прикладі організації робочого місця. У всіх рекомендаціях по НОТ на робочому місці звичайно указуються правила, загальні для всіх робочих місць незалежно від галузевих, виробничих або класифікаційних відмінностей [25]. Ці правила мають на своїй меті виключення непотрібних рухів, зайвих дій і переміщень. Для цього знаряддя і предмети праці розташовуються в межах зон оптимальної досяжності і оптимальної зони огляду; все, що доцільно брати правою рукою, розташовується справа, а що потрібно брати лівою рукою — зліва. У такому ж дусі дається і решта рекомендацій. Але прикладемо ці правила не до абстрактного працівника, а до конкретного, володіючого індивідуальністю, токарю.

Два молоді токарі об'єднання «електросила» Віктор Б. і Олександр С. були рекомендовані нам керівництвом цеху як кращі виробничники. Робоче місце замкнутого, зосередженого Олександра С. було організовано за всіма правилами НОТ: все під рукою, ніяких зайвих рухів. Зовсім іншу картину ми побачили у верстата Віктора Б.: заготівки він поставив на робочому столі в декількох кроках від верстата, готові деталі знаходилися на інструментальній тумбочці з другого боку, а його самого у цей момент не було на робочому місці. З'явився він через декілька хвилин, жвавий, сяючий: допоміг товаришу справитися з виниклою в роботі трудністю. «Я люблю відвернутися, побігати по цеху, - говорить Віктор Б.— А денне завдання все одно встигаю виконати. Буває деталь «невигідна», але я ніколи не відмовляюся, навіть на невигідній деталі у мене виходить хороший заробіток». Якщо Віктора поставити на робоче місце, організоване за принципом економії рухів, він напевно занудьгує і це негативно позначиться на його продуктивності. Виявилося, що ідеальне з погляду загальних правил НОТ робоче місце не відповідає потребі в нових враженнях, в підвищеній руховій активності, що виникає як наслідок високої рухливості нервових процесів.

Звичайно, неможливо розробити персональне робоче місце для кожного токаря. Але в цьому і немає необхідності. Достатньо мати два-три варіанти організації робочого місця, розроблених з урахуванням основних індивідуальних типів, щоб працівник міг вибрати з них варіант, більш відповідний його індивідуальності.

Досвід організації багатоканального віщання музичних передач на виробництві, накопичений лабораторією функціональної музики при Пермському телефонному заводі [20], свідчить про те, що принцип вибору працівником варіанту, що відповідає його індивідуальним особливостям, застосовний до різних елементів виробничого середовища.

Індивідуалізація умов праці є одним з резервів підвищення продуктивності його. Способами такої індивідуалізації можуть бути індивідуальне регулювання, вибір одного з типових варіантів або підбір робочого поста, завдання відповідно до індивідуальних особливостей працівника. Ці способи можуть бути використані в процесі раціоналізації і особливо проектування різних елементів виробничого середовища (освітленості, робочого місця, темпу і режиму праці, автоматизованості, функціональної музики і ін.), об'єднуваних нами загальним поняттям умов праці. Проводити таку роботу на підприємстві повинен психолог, що має спеціальну психологічну освіту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма психологічної підготовки туристів-спортсменів до участі у змаганнях Автор: практичний психолог

  Документ
  Качуляк Софія Василівна - практичний психолог, методист, керівник гуртків «Пішохідний туризм» Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді;
 2. “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”

  Документ
  Резолюція круглого столу на тему: “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”…… ……… 4
 3. Програма формування психологічної готовності вихованців пнз еколого-натуралістичного спрямування

  Документ
  На сьогоднішній день важливим у освітньому просторі, зокрема в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування, є питання формування психологічної готовності вихованців ПНЗ до участі в конкурсах, виставках, зборах,
 4. Тема Методи психологічної підготовки

  Документ
  У процесі учбово-бойової діяльності необхідно формувати надійність функціонування психічних процесів. Фактори бою можуть виявляти такий вплив, що людина втрачає здатність адекватно сприймати дійсність.
 5. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,

Другие похожие документы..