Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
а) Горы, поросшие деревьями, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над нами. б) Контуры гор округлились, одетые теплой и ласковой мгло...полностью>>
'Доклад'
Чайковский район граничит с Еловским и Куединским районами, Башкортостаном, Удмуртией. Такое соседство является благоприятным фактором для развития м...полностью>>
'Документ'
культуры и спорта среди студентов, аспирантов, интернов, ординаторов, преподавате­лей, сотрудников ОмГМА и членов их семей на демократической основе,...полностью>>
'Автореферат'
Диссертационная работа выполнена в Государственном научном учреждении Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства ...полностью>>

İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Azərbaycan respublİkası

İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ

İqtİsadİ İslahatlar ElMİ-TƏDQİQAT İnsTİTUTU

Azərbaycanın dövri mətbuatında və

Rusiya jurnallarında çap olunmuş

iqtisadi məqalələrin sahələr üzrə

Kataloqu

(01 oktyabr – 31 dekabr 2009-cu il)

BAKI - 2009

MÜNDƏRİCAT

Səh.

I. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ......................................................

3

II. Ekologiya, təbii sərvətlər və turizm .................................................

5

III. İnvestisiyalar ...................................................................................

6

IV. Kənd təsərrüfatı ..............................................................................

7

V. Maliyyə ............................................................................................

8

VI. Nəqliyyat .......................................................................................

10

VII. Özəlləşdirmə ................................................................................

11

VIII. Pul-kredit siyasəti və bank sistemi ..............................................

12

IX. Rabitə və informasiya texnologiyaları ..........................................

14

X. Sahibkarlığın inkişafı ....................................................................

16

XI. Sığorta ..........................................................................................

18

XII. Sosial inkişaf ...............................................................................

18

XIII. Tikinti .........................................................................................

20

XIV. Vergilər və gömrük işi .................................................................

20

XV. neft sənayesi ..............................................................................

21

XVI. Energetika və alternativ enerji ..................................................

23

XVII. Ticarət və xidmət ........................................................................

25

XVIII. Qeyri-neft sənayesi ...................................................................

25

XIX. Ümumi materiallar ...................................................................

26

Azərbaycan jurnallarının xülasəsi ........................................................

29

Rusiya jurnallarının xülasəsi ...............................................................

34

İstifadə olunmuş dövri mətbuatın siyahısı ............................................

42

I. Beynəlxalq İqtİsadİ münasİbətlər

26. Уникальный трубопровод Nabucco (или О правилах игры, установленных Евросоюзом). Зеркало, 10.10.2009.

27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми сложностями). Зеркало, 10.10.2009.

28. Almaniya-Azərbaycan aqrar forumu keçirilib (Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının Avropa bazarlarına çıxarılması imkanları genişdir). Kaspi, 06.10.2009.

29. Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstanın hökumətlərarası komissiyanın altıncı iclasının yekunlarına dair hökumətlərarası protokol imzalanıb. Azadİnform, 01.10.2009.

30. «Боржоми» рассматривает азербайджанский рынок в качестве стратегического (Компания намерена существенно увеличить поставки минеральной воды в страну). Зеркало, 17.10.2009.

31. Россия перехватывает инициативу (Реализация проекта "Набукко" идет гораздо медленнее, чем хотелось бы). Зеркало, 22.10.2009.

32. Многосложные финты диверсификации поставок энергоносителей (Россия делает ставку на реализацию "Южного потока"). Зеркало, 24.10.2009.

33. Bakıda qara dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının biznes şurası idarə heyətinin 38-ci iclası keçirilir. Respublika, 20.10.2009.

34. Газовые битвы ("Газпром" начинает прижимать противников, но хватит ли у него сил, средств, терпения и главное - денег?). Зеркало, 27.10.2009.

35. Россия умело договаривается с клиентами (Азербайджан же все еще продолжает нянчиться с Турцией). Зеркало, 39.10.2009.

36. Rusiya və Türkiyə neft kəməri və zavodu tikəcəklər. Paritet, 29-30.10.2009.

37. Россия и сербия заключили соглашения по газопроводу «южный поток». Бакинский рабочий, 28.10.2009.

38. МВФ рекомендует странам Кавказа и Центральной Азии увеличить потенциал экономики. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.

39. Çin Afrikanı mənimsəyir (Qitənin neft və mineral ehtiyatlarına çıxış cəmi 10 milyard dollara başa gəlib). Kaspi, 11.11.2009.

40. Alternativ enerji məsələsində Sloveniya təcrübəsindən yararlana bilərik. Palitra, 10.11.2009.

41. «Вступление в ВТО откроет новые горизонты сотрудничества между ЕС и Азербайджаном» (заявила в интервью Trend News посол Великобритании в Азербайджане Каролин Браун). Зеркало, 05.11.2009.

42. Скандинавы дали «добро» России на строительство газопровода «Северный поток». Бакинский рабочий, 11.11.2009.

43. Россия и британия готовят соглашения по борьбе с кризисом. Бакинский рабочий, 11.11.2009.

44. Россия начнет разведку и добычу нефти на кубе. Бакинский рабочий, 11.11.2009.

45. Европа увеличивает закупки российского газа. Бакинский рабочий, 11.11.2009.

46. Россия и турция построят в джейхане нефтеперерабатывающий завод. Бакинский рабочий, 04.11.2009.

47. Hindistanla ticarətin həcmi artır. Palitra, 25.11.2009.

48. Быть или не быть «Набукко» (и территориальной целостности Азербайджана)? Зеркало, 21.11.2009.

49. Турции стоит крепко задуматься (Азербайджан в поисках альтернативного этой стране маршрута для поставок своего газа). Зеркало, 21.11.2009.

50. Германская RWE заинтересована в партнерстве с SOCAR. Зеркало, 24.11.2009.

51. Бизнес-диалог между Азербайджаном и Великобританией идет по восходящей линии (Потенциал Азербайджана - объект пристального внимания зарубежных бизнесменов). Зеркало, 24.11.2009.

52. Azərbaycanda 6 yeni zavod tikiləcək. Palitra, 02.12.2009.

53. ABŞ Azərbaycanda yeni layihələrin icrasına başlamaq istəyir (Rəsmi Vaşinqton qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında respublikamızın rolunu xüsusi qiymətləndirir). Yeni Azərbaycan, 27.11.2009.

54. Федеральный бюджет россии на 2010 год утвержден сенаторами. Бакинский рабочий. 02.12.2009.

55. Yaponiya Azərbaycanla alternativ enerji üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Paritet, 12-14.12.2009.

56. Саммит Россия-ЕС (Главное – энергетика). Зеркало, 19.11.2009.

57. Cari il Azərbaycan 136 ölkə ilə 16,5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində idxal-ixrac əməliyyatları aparıb. Azadİnform, 07.12.2009.

58. Россия возглавила «газовый опек». Бакинский рабочий, 16.12.2009.

59. Bakıda Azərbaycan-Belçika bİznes-forumu keçirilib (Biznes-forumda Belçikadan 15, Azərbaycandan 40-a yaxın iş adamı iştirak edib). Azad Azərbaycan, 24.11.2009.

60. Путин рассказал о настоящем и будущем российской экономики. İqtisadiyyat 26.11-03.12.2009

61. В россии принят закон о торговле. Бакинский рабочий, 23.12.2009.

62. российская экономика справилась с кризисом. Бакинский рабочий, 23.12.2009.

63. Россия готова продавать нефть беларуси без пошлин. Бакинский рабочий, 23.12.2009.

64. Страны СНГ предполагают совместно строить энергообъекты. İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.

65. Знаковый год (Азербайджан и Евросоюз наметили новые контуры сближения). Зеркало, 26.12.2009.

66. Азербайджан и ОАЭ договорились расширять экономическое сотрудничество. Зеркало, 26.12.2009.

67. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında 8 müqavilə imzalandı. Azadİnform, 25.12.2009.

68. ЕС остается приоритетным направлением для поставок азербайджанского газа. İqtisadiyyat, 26.11-03.12.2009.

69. Европейская экономическая палата в Азербайджане стартовала с Лондона. Зеркало, 31.12.2009.

II. Ekologİya, təbİİ sərvətlər və turİzm

24. Легенда о золотом руне или шерсть на вес золота. Зеркало, 03.10.2009.

25. İqtisadiyyat və ekologiya. Respublika, 06.10.2009.

26. Turizmlə bağlı yeni layihə. Palitra, 09.10.2009.

27. Увеличились доходы Азербайджана от туризма. Зеркало, 23.10.2009.

28. Qlobal istiləşmə: ekologiya və iqtisadi problemlər. İqtisadiyyat, 23-29.10.2009.

29. Бытовые отходы утилизируют. Зеркало, 27.10.2009.

30. Kür və Araz transsərhəd çaylarında keçirilən növbəti monitorinqin nəticələri açıqlandı. Azadinform, 26.10.2009.

31. Впервые создан экологический сайт (С этим журналистов поздравил координатор ООН в Азербайджане). Зеркало, 31.10.2009.

32. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunun təməlqoyma mərasimi keçirilib (Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib). Kaspi, 04.11.2009.

33. Otellərin xidməti aldığı ulduzun sayına müvafiq olmalıdır. Palitra, 06.11.2009.

34. Водные бассейны - стратегически важные oбъекты государства (При поддержке Еврокомиссии в Азербайджане реализуется проект "Управление водными ресурсами"). Зеркало, 14.11.2009.

35. Грядет Год экологии (Минэкологии Азербайджана усиливает надзор над защитой окружающей среды). Зеркало, 20.11.2009.

36. «Безотходная» окружающая среда – Возможно ли такое? Зеркало, 05.12.2009.

37. Ətraf mühitin çirklənməsi və bunun nəticəsində ekoloji tarazlığın pozulmasında rol oynayan başlıca amillər. Azad Azərbaycan, 11.12.2009.

38. В США решена проблема управления состоянием среды? (Возможно ли это использовать, чтобы предотвратить глобальную экологическую катастрофу)? Бакинский рабочий, 01.10.2009.

39. Глобальная борьба с глобальным потеплением (В Копенгагене прошла историческая 15-я конференция ООН по изменению климата). Зеркало, 19.12.2009.

40. Təhlükəsiz qida məhsulları istehsalı dövrün tələbidir. Respublika, 04.12.2009.

41. Siqaret tüstüsünün tərkibi 4 mindən çox kimyəvi birləşmədən ibarətdir. Azərbaycan, 22.11.2009.

42. Suyun möcüzəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan, 22.11.2009.

43. Непобедимый мусор (Проблема своевременного вывоза бытовых отходов так и не решена). Зеркало, 25.12.2009.

44. Копенгагенское разочарование (Министры экологии ЕС недовольны итогами конференции по климату). Зеркало, 26.12.2009.

45. Bu il turizm sahəsi nə ilə yadda qaldı. Paritet, 29.12.2009.

46. О мусорной свалке замолвите слово...(Нужен ли нам чистый город)? Зеркало, 31.12.2009.

47. Формула туристического успеха (Согласно всемирно известному туристическому гиду Lonely Planet, Баку занял 8-е место в топ-десятке самых привлекательных для туристов городов). Зеркало, 31.12.2009.

48. Qlobal ekoloji problem. İqtisadiyyat, 31.12.2009.

III. İnvestİsİyalar

10. Окно в Европу (Германия планирует увеличить инвестиции в продовольственный и сельскохозяйственный сектор Азербайджана). Зеркало, 10.10.2009.

11. Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti yaradılıb (İlham Əliyev: "Azərbaycan xarici investorlar üçün cəlbedici ölkə kimi əhəmiyyətini daha da artırır"). Səs, 14.10.2009.

12. ЕБРР и Holcim вносят свой вклад в развитие азербайджанской экономики (ОАО "Гарадаг Цемент" получило кредит для модернизации в размере 120 млн. евро). Зеркало, 14.10.2009.

13. Azərbaycanda bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 5,2 mlrd. manat investisiya yönəldilib. Azadinform, 21.10.2009.

14. Ayib Azərbaycanda metanol istehsalı üzrə zavodun tikintisinə $120 mln. ayıracaq. Azadinform, 26.10.2009.

15. İnvestisiya proseslərinin aktivləşdirilməsində əhalidən cəlb olunan vəsaitlərin xüsusiyyətləri. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.

16. Правительство прогнозирует рост инвестиций. Зеркало, 30.10.2009.

17. Tikinti sektoruna 4,3 milyard manat investisiya qoyulub (Bu vəsaitin hamısı daxili investisiyaların payına düşür). Azad Azərbaycan, 04.11.2009.

18. Заседание совета директоров СПС намечено на январь 2010 года. Зеркало, 12.11.2009.

19. Doqquz ayda əsas kapitala 5 milyard 199 milyon manatdan çox investisiya yönəldilib. Yeni Azərbaycan, 28.10.2009.

20. Инвестиции в сектор ЖКХ составят 260 млн. манатов. Зеркало, 13.11.2009.

21. AIB-in Azərbaycanda sərmayələri çoxalıb. Palitra, 25.11.2009.

22. Иностранные инвесторы не спешат в Азербайджан (Кроме нефтяного сектора, они не видят привлекательных для себя отраслей). Зеркало, 21.11.2009.

23. Структуру госинвестиций необходимо изменить (Параллельно с инфраструктурным строительством нужно выделять cредства реальному сектору национальной экономики). Эхо, 18.11.2009.

24. Londonda I Azərbaycan İnvestisiya Sammiti baslayıb. Kaspi, 09.12.2009.

25. Азербайджан привлекает крупные инвестиции в транспортный сектор (Местные компании выигрывают тендеры на проведение работ за рубежом). Зеркало, 12.12.2009.

26. Azərbaycan investisiya şirkəti alman sirkətlərilə memorandumlar imzalayıb ("Ağstafasüd Kompleksi" və "Ağstafa Aqroservis" müəssisəsi yaradılacaq). Kaspi, 19-21.12.2009.

27. Бизнес-проекты в ненефтяном секторе страны получают солидную помощь (Азербайджанское правительство направляет значительные финансовые потоки в регионы). Зеркало, 19.12.2009.

IV. Kənd təsərrüfatı

16. Gələn il kənd təsərrüfatı istehsalçılarına 10 milyon manat kredit veriləcək (İlham quliyev: respublikamız ərzaq buğdası ilə 100 faiz yerli istehsal hesabına təmin olunacaq). Yeni azərbaycan 03.10.2009.

17. Kənd təsərrüfati məhsullarimiz Koreya bazarina ixrac ediləcək. Palitra, 09.10.2009.

18. Qazaxıstana meyvə-tərəvəz ixrac ediləcək. Palitra, 02.10.2009.

19. Рост по всем отраслям. Бакинский рабочий, 17.10.2009.

20. "aqrolizinq" asc kəndin texnika təminatında müstəsna rol oynayır. Respublika, 23.10.2009.

21. Животноводство: курс - племенное скотоводство. Бакинский рабочий, 27.10.2009.

22. Kənd təsərrüfatı naziri: "cari il pambıq və bostan məhsullarının istehsalında azalma müşahidə olunub". Azadinform, 30.10.2009.

23. Минсельхоз считает целесообразным снижение цен на хлеб (Аграрии переходят от количества к качеству). Зеркало, 31.10.2009.

24. Проблема сбыта продукции апк будет решена. Зеркало, 04.11.2009.

25. Правительство сократит финансирование "агролизинга". Зеркало, 13.11.2009.

26. Azərbaycanda güclü səkər istehsalı sənayesi yaradılır (Şəkər çuğunduru mülkiyyətçilərinə göstərilən hər cür maddi və texniki dəstək bu sahədə). Yeni Azərbaycan, 18.11.2009.

27. Kənd təsərrüfatında məsləhət və informasiya xidməti. Xalq qəzeti, 06.12.2009.

28. Азербайджан готовится к экспорту молочной продукции. Зеркало, 08.12.2009.

29. Gələn il taxıl istehsalında azalma müşahidə olunacaq. Azadinform, 10.12.2009.

30. Год продовольственного изобилия. Бакинский рабочий, 16.12.2009.

V. malİyyə

22. Золото - не нефть или природный газ (Стоит ли нам менять его на подмочивший свою репутацию доллар)? Зеркало, 03.10.2009.

23. ВВП будет расти во всем мире (В Азербайджане прогнозы по этому показателю не слишком обнадеживающие). Зеркало, 01.10.2009.

24. Böhrandan sonrakı iqtisadiyyata hazırlıq (Listinq alternativ maliyyələşmə yolu kimi ucuz və iri həcmli vəsaitlərə çıxışı təmin edə bilər). İqtisadiyyat, 02-08.10.2009.

25. Beynəlxalq Valyuta Fondu: "Bu il Azərbaycanın dövlət büdcəsində kəsir gözlənilmir". Palitra, 09.10.2009.

26. Азербайджану выпал уникальный шанс (У страны есть все возможности для создания солидного золотого запаса). Зеркало, 17.10.2009.

27. Azərbaycanda inflyasiya sentyabrda 0,4% olub. Paritet, 20-21.10.2009.

28. Контрактованный внешний госдолг составляет 3,7 млрд. долларов. Зеркало, 23.10.2009.

29. Доллар останется ведущей валютой мира (А манат и впредь будет стабильным по отношению к "зеленому"). Зеркало, 24.10.2009.

30. По темпам роста ВВП Азербайджан сравним с Китаем (Но в национальной экономике все же раздаются тревожные сигналы). Зеркало, 24.10.2009.

31. Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunmasında şəffaflığın rolu. İqtisadiyyat, 23-29.10.2009.

32. Fitch присвоило АИФ долгосрочные рейтинги. Зеркало, 28.10.2009.

33. Нужен ли стране золотой запас (Похоже, валютные средства лучше хранить в слитках из "рыжего металла")? Зеркало, 29.10.2009.

34. Lizinq portfeli 36 milyon manatı ötmüşdür. İqtisadiyyat, 30.10.-5.11.2009.

35. Оборот рынка корпоративных ценных бумаг вырос более чем на 11%. Зеркало, 04.11.2009.

36. Номинальный ВВП в 2010 году может достичь 51,9 миллиарда долларов (Наша экономика не зависит от денежных переводов из-за рубежа). Зеркало, 04.11.2009.

37. ГКЦБ и ВБ обсудили совместные действия по защите прав потребителей. Зеркало, 13.10.2009.

38. Доллар достиг критической отметки (Существует ли заговор против американской валюты)? Зеркало, 13.10.2009.

39. Dövlət büdcəsində xərclərin 34%-i sosial sahəyə ayrılır (Gələn ilin büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsait 2009-cu ildə ayrılan vəsaitdən daha çox olacaq). Paritet, 05-06.11.2009.

40. Qiymətli kağızlarla ticarət elektron rejimə keçir (Proses növbəti ilin ortalarında yekunlaşacaq). Kaspi, 06.11.2009.

41. ABŞ-dakı aşağı faiz dərəcələrİ maliyyə sistemində böyük boşluqlara yol aça bİlər (İnvestorlar sərmayə məqsədilə ucuz dolları digər valyutalara dəyişirlər). Azad Azərbaycan, 03.11.2009.

42. Золотовалютных резервов страны становится все больше (А от международных заимствований правительство никак не откажется). Зеркало, 10.11.2009.

43. Valyuta ehtiyatları 20 milyard dolları ötəcək (Beynəlxalq maliyyə institutlarının qiymətləndirmələrinə görə, Azərbaycanda 2009-cu ildə iqtisadi artım 7-7,5 faiz olacaq). Palitra, 11.11.2009.

44. Потрачен практически каждый второй нефтедоллар ГНФАР (Ведущие страны мира отдают предпочтение золотым слиткам). Зеркало, 05.11.2009.

45. Büdcə kəsirinin örtülməsi üçün lazımi qədər qiymətli kağızlar yerləşdirmək mümkündür (Rüfət Aslanlı: "Ən əlverişli faiz şərtləri ilə vəsaitlər cəlb etmək imkanına malikik"). Kaspi, 14-16.11.2009.

46. Стабильность маната (Она подтверждает устойчивость экономики Азербайджана). Зеркало, 14.11.2009.

47. Ужесточаются правила игры на рынке ценных бумаг (АИФ получил возможность для выпуска облигаций на сумму до 100 млн. манатов). Зеркало, 14.11.2009.

48. Бюджет в целом хорош, но не без изъянов (Как считает экспертная группа объединения "Гюзаран", не всегда деньги используются разумно). Зеркало, 20.11.2009.

49. Нефтяные доходы - это не манна небесная (Одного лишь "черного золота" недостаточно для достижения светлого будущего). Зеркало, 18.11.2009.

50. Золото должно храниться в Азербайджане (Покупательная способность желтого металла держится около 750 лет). Зеркало, 18.11.2009.

51. Развитие рынка ценных бумаг Азербайджана зависит от объективности и полноты информации. Зеркало, 21.11.2009.

52. Преимущества акционерной формы организации бизнеса. Зеркало, 21.11.2009.

53. Осенний марафон индексов на фондовых рынках. Зеркало, 21.11.2009.

54. Золото установило новый рекорд (В 2010 году Азербайджан может увеличить его добычу). Зеркало, 04.12.2009.

55. Объем операций с ценными бумагами вырос. Зеркало, 27.11.2009.

56. Госпомощь мировой экономике уходит в фондовый рынок. İqtisadiyyat, 12-19.11.2009.

57. Золотой век (Бурный рост спроса на золото поднял цену на металл до исторического максимума). İqtisadiyyat, 12-19.11.2009.

58. IFC начнет новый проект. Зеркало, 11.12.2009.

59. «Золотые игры» мирового рынка (на котором Азербайджан пока еще выступает в качестве новичка). Зеркало, 18.12.2009.

60. Бюджетные страсти (В Азербайджане утвержден бюджет на 2010 год). Зеркало, 23.12.2009.

61. 200 тыс. манатов для проведения экономических исследований. Зеркало, 26.12.2009.

VI. nəqlİyyat

20. Безопасность жизни начинается с безопасности на дорогах. Зеркало, 03.10.2009.

21. Иран стал полноправным членом проекта TRACECA (А Каспар пополнил свою флотилию новым танкером "Шуша"). Зеркало, 03.10.2009.

22. Постоянный секретариат TRACECA ведет переговоры по расширению коридора (Восстанавливаются пассажирские рейсы по Каспийскому морю с Ираном). Зеркало, 10.10.2009.

23. Россия делает ставку на платные дороги (Азербайджан с этим пока не торопится...). Зеркало, 16.10.2009.

24. Азербайджан ожидает роста поступлений в Автодорожный фонд. Зеркало, 17.10.2009.

25. В Азербайджане возрастают объемы грузоперевозок (Региональные транспортные проекты вновь оказались в в центре внимания). Зеркало, 23.10.2009.

26. Dünya nəqliyyat sistemində konteynerləşdirilma. İqtisadiyyat, 23-29.10.2009.

27. Финансирование строительства и ремонта автодорог будет увеличено. Зеркало, 27.10.2009.

28. Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda yük daşınmanın 33,8%-i boru kəmərləri vasitəsilə həyata keçirilib. Azadİnform, 27.10.2009.

29. Будущее автопрома определят пять человек. İqtisadiyyat, 30.10-05.11.2009.

30. Автомобилисты недовольны (но предпочитают молчать). Зеркало, 30.10.2009.

31. В ожидании «звездного часа» (Проекты по железным дорогам пока на стадии рассмотрения). Зеркало, 31.10.2009.

32. Внимание к портам и дорогам (В Азербайджане и Казахстане уделяют повышенное внимание транспортной инфраструктуре). Зеркало, 05.11.2009.

33. Грузоперевозки растут (Мировой финансовый кризис не повлиял на строительство железной дороги БТК). Зеркало, 13.11.2009.

34. Сдаем в эксплуатацию мосты, строим порт (В целом экономика Азербайджана заканчивает год на мажорной ноте). Зеркало, 29.12.2009.

35. Самый дешевый вид транспорта (Бакинский метрополитен до сих пор остается дотационным). Зеркало, 20.11.2009.

36. Объем грузоперевозок упал (Впрочем, транспортники оптимизма не теряют). Зеркало, 20.11.2009.

37. Современные дороги - дорогое удовольствие (или О том, сколько средств требуется на километр дороги). Зеркало, 18.11.2009.

38. Böhran yükdaşımalara mənfi təsir edib (Bu il ölkədə ixrac 64, idxal isə 23 faiz azalıb). Azad Azərbaycan, 25.11.2009.

39. Современные дороги (Как скоро они появятся в Азербайджане). Зеркало, 21.12.2009.

40. В рамках TRACECA начнет функционировать рабочая группа по тарифам (Автоперевозки увеличились, доходы снизились, ДТП растут). Зеркало, 08.12.2009.

41. Azərbaycanda müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə 34428,4 min ton yük daşınıb. Səs, 09.12.2009.

42. Большие планы - большие деньги (ВБ готов предоставить кредит железной дороге). Зеркало, 09.12.2009.

43. Перекинут ли мост через Бакинскую бухту (Министерство транспорта и KOICA подписали соответствующий протокол)? Зеркало, 19.12.2009.

44. Темпы сокращения грузопотока по коридору TRACECA сохраняются (Но, как всегда, нет худа без добра). Зеркало, 31.12.2009.Скачать документ

Похожие документы:

 1. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (2)

  Документ
  İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (İİETİ) 2011-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planına müvafiq olaraq, İnstitutda 2011-ci ilin I rübü ərzində “Azərbaycanın dövri mətbuatında və Rusiya jurnallarında
 2. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (3)

  Документ
  4. Azərbaycan-koreya iqtisadi əməkdaşliq Komissiyasinin 3-cü iclası basa çatib (Növbəti iclas 2010-cu ilin ikinci yarısında Bakıda keçiriləcək). Kaspi, 16.
 3. Бронзовая сказка

  Сказка
 4. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

  Документ
  filologiya elmləri doktoru, professor Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru kimya elmləri doktoru, professor Bakı
 5. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.

Другие похожие документы..