Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методическое пособие'
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропо­логия. Культур...полностью>>
'Документ'
краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой инстит...полностью>>
'Диплом'
Доцент кафедры дипломатической и консульской службы Дипломатической академии МИД России, кандидат юридических наук. Родился в 1938 г. в Москве. В 1967...полностью>>
'Документ'
1/Др-р лит-ра возникла с принят. христ-ва в 988г. Наследие писм. визант. традиции. Русь приняла христ-во вместе с идеологией восприняла "чужую&q...полностью>>

Історія України 1

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія України

1. 63.3(Укр)

А 72 Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / Передм.І. І. Глиця. — К.: Україна, 2004. — 304с.: іл.

Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбною спільнотою, що героїне минуле козацтва — це і є справжня історія нашого краю.

ЧЗ – 1 прим.

2. 63.3(4Укр)

Б68 Бледнов,С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933)[Текст]: авторський роздум, свідчення, документи/ С.Ф. Бледнов.-Донецьк: Донбас, 2008.-303 с.: фотоіл.

У книзі опубліковані матеріли про репресивні заходи щодо селянства та про Голодомор у Донбасі у 1932-1933 роках, свідчення мешканців краю, фотокопії унікальних архівних документів.

ЧЗ – 1 прим.

3. 63.3(4Укр)

Б77 Бойко О.Д. Історія України [Текст]: навч. посіб./ О.Д. Бойко. -3-є

вид., доп. - К.: Академвидав, 2008. - 687 с.- (Альма матер).

Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково-коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції.

ЧЗ – 2 прим.

АНЛ – 4 прим.

4. 63.3(4Укр)

В38 Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923; 1932-1933,

1946-1947: Злочини проти народу [Текст] / О. М., Веселова, В. І.,Марочко,

О.М. Мовчан.-2-е вид., допов.-К., Нью-Йорк: Вид-во М.П., Коць, 2000.-274 с.

У книзі на основі архівних й опублікованих джерел та спогадів-свідчень людей розповідається вперше в Україні та світі однією книгою про три радянські голодомори, їх причини і наслідки.

ЧЗ – 1 прим.

5. 63.3(4Укр)

В41 Вівчарик, М. М.Українська нація: витоки, становлення, і сьогодення: навч. посібник / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний.-К.: Олан,2003.-283 с.

У навчальному посібнику досліджується етногенез української нації, її першовитоки, джерела і подальше самоствердження. Всупереч намаганням недругів української державності довести відсутність державотворчих начал в українському етносі, автори переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не потрібно заперечувати, а з якою слід рахуватися як з іншими самобутніми світовими етносами.

Видання допоможе зрозуміти, зважуючи на трагічну унікальність історичної долі українства, що субстанція незалежності не зародилася із нічого. Мільйонами жертв заплатив український народ за своє природне і Богом дане право бути вільним, творити власну історію на рідній землі.

ЧЗ - 1 прим.

АНЛ – 1 прим.

6. 63.3(4Укр)

В42 Відейко М.Ю.Україна: Від Трипілля до Антів [Текст]/ М.Ю. Відей-

ко.-К: КВІЦ, 2008. - 278 с.: кол. іл.

Різні імена в давні часи носила наша земля, її ліси, ріки й рівнини: Кіммерія, Скіфія, Сарматія, Замор’я, Леведія, Дорі, Архейм, Русь, Бори сфен, Данпрастадир, Істр, Тірас, Гіппаніс. Усі ці, часом незрозумілі, а то і взагалі невідомі нині назви було дано у давні часи представниками народів, що жили у нашому Краї. Що стояло за цими назвами, як жили люди, котрі придумали та промовляли ці слова? Десятки тисяч років давньої історії землі, що її сьогодні називають Україною, були відкриті завдяки польовим археологічним дослідженням впродовж останніх ста п’ятдесяти років. Щороку чимало експедицій шукають і знаходять у цій землі сліди минулих епох і подій. Із таких знахідок і складається мозаїка давньої історії. У книзі представлено її окремі сторінки, епізоди, які охоплюють період від трипільської археологічної культури (5400 – 2650 рр. до н.е.) до початку історії антів (ІV – V ст. н.е.).

Історичні події, викладені в книзі, співвіднесено до території України у її сучасних межах.

АНЛ – 1 прим.

7. 63.3(4Укр)

В42 Відейко, М. Ю. Україна: Від Антів до Русі [Текст] / М. Ю. Відейко. - К: Кріон, 2009. - 239 с.: кол. іл.

Перші п’ять століть історії Середніх віків, з V по Х ст., навіть для тієї частини Європи, де збереглися острівці минулої вченості античної доби, велися якісь хроніки і записи, часто іменують «темними віками». Що вже казати у такому випадку про наш Край! Однак певна можливість зануритися до глибин історії існує.

Чимало цікавих епізодів і навіть подробиць із життя впродовж цих «найтемніших віків» у історії землі, яку нині називають Україною, було відкрито завдяки польовим археологічним дослідженням впродовж останніх ста п’ятидесяти років . У книзі , яка стала продовженням оповідання, розпочатого у виданні «Від Трипілля до Антів», представлено окремі епізоди давньої історії, які охоплюють період від появи на історичній арені антів (остання чверть IV століття) до появи Русі із столицею у Києві (IХ століття).

АНЛ – 1 прим.

8. 63.3(4 Укр)

В42 Відейко ,М.Ю. Україна: Від Русі до Святої Русі [Текст] /М. Ю. Ві-

дейко.-К.: Кріон, 2010. - 255 с.: кол. іл.

Книга «Україна: Від Русі до Святої Русі», яка охоплює період з середин ІХ до початку ХІ ст. продовжує розповіді про сторінки минулого нашого Краю, початок яким поклали видання «Україна: Від Трипілля до Антів» та «Від Антів до Русі».

Півтори сотні років знадобилося для того, аби Русь пройшла тернистий шлях до Святої Русі. Та історія давно оповита легендами, і у рядках літописів, билин та саг, археологічних знахідках сучасні історики намагаються віднайти відгомін реальних подій.

АНЛ – 1 прим.

9. 63.3(4Укр)

В42 Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко К.:

Наш час, 2007. - 292 с.: іл., фото іл. - (Сер. "Невідома Україна").

Що таке трипільська культура, трипільська цивілізація? Звідки походять її творці та як вони виглядали? Якими були їхні житла й поселення? Чи мали вони писемність? Якою мовою спілкувались? Чи існувала трипільська держава? Чому саме трипільська культура привертає нині увагу не лише науковців, а й політиків, митців, бізнесменів? Яке відношення вона має до сучасної України? Де можна побачити трипільські старожитності й у яких книжках про них можна прочитати? Чи відомо вам, що плавити метал на території України почали понад 6000 років тому?

Відповіді на ці та багато інших запитань пропонує книга «Шляхами трипільського світу», який є частиною невідомої України, історія котрої прихована в імлі тисячоліть. Це історія нашого края тих часів, коли між Карпатами та Дніпром існувала квітуча культура – складова найрозвиненішої у Старій Європі цивілізації.

ЧЗ – 1 прим.

10. 63.3(4 Укр)

Г34 Геник С. 150 великих українців[Текст] / С. Геник. -Івано-Франківськ:

Лілея-НВ, 2001. - 299 с.:

У виданні енциклопедичного характеру, упорядкованому відомим вченим, доктором наук, професором, завідувачем кафедри Івано-Франківської державної медичної академії Степаном Геником, зацікавлений читач знайде не тільки багатий біографічний матеріал з життя 150 великих українців, а й історично вивірені оцінки найважливіших етапів життя і творчості.

ЧЗ – 1 прим.

11. 63.3.(4Укр)

Г39 Героїка трагедії Крут / упоряд. В.І. Сергійчук.-К: Україна, 2008. –

462 с.: іл.

У спогадах учасників бою під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року, роздумах сучасників поетичним і публіцистичним словом на тлі для нас трагічних суспільно-політичних воєнних подій осмислюється героїка подвигу юнаків України в ім’я своєї Вітчизни.

Видання, матеріали якого подаються, як правило, в оригіналі, друковане раніше тільки в еміграції й не скрізь містить повні імена авторів.

АНЛ – 1 прим.

12. 63.3(4Укр)

Г61 Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування

(1734- 1775 рр.). - Дніпротровськ: Січ, 2004, - 421 с.

Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського радянського історика проф. В. О. Голобуцького.

Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців.

З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

АНЛ – 1 прим.

13. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець ,В.М. Україна : Від козацької реформи Баторія до здобут-

тя Сагайдачним Кафи. 1578-1616.[Текст] / В.М. Горобець.-К.: Кріон, 2010.-191 с.: іл.

У книзі представлено історію України в часи швидкого зростання козацької потуги, активного залучення козацтва до воєнного розв’язання важливих міжнародних конфліктів 1618-1638 років, а також боротьби за власні права і вольності в державі. У центрі уваги – розповіді про епохальну Хотинську битву 1621 року, походи козаків на Москву, Кримський півострів, Балтику та під Смоленськ, козацькі війни в середині Речі Посполитої 1620 — 1630 –х років, а також змагання за легалізацію православної Церкви, культурно-освітній поступ України.

Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

АНЛ – 1 прим.

14. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець В.М. Україна : люблінська унія та народження нової віт-

чизни [Текст]/ В.М. Горобець.-К.: Кріон, 2009. - 203 с.: іл.

Нова книга відомого українського історика професора Віктора Горобця представляє історію України на одному з найбільш драматичних і переламних етапів її розвитку — народженні нової європейської держави — Речі Посполитої — та входженні до її складу українських земель. У центрі уваги історичної розповіді про важливі історичні події обов’язково перебуває Людина. Особистість, котрій притаманні як гідна подиву велич духу, так і варта розуміння й співчуття загальнолюдська слабкість і беззахисність.

АНЛ – 1 прим.

15. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець В.М. Україна : Козацькі війни, 1618-1638[Текст]/В.М.Горо-

бець. -К.: Кріон, 2011. - 267 с.: кол. іл.

У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також — важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів.

Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

АНЛ – 1 прим.

16. 63.3(4Укр)

Г75 Грабовський,С.І. Що принесла Україні Переяславська рада? [Текст]

/ С. І. Грабовський. - К.: STYLOS, 2003.- 63 с.

Брошура являє собою науково-популярне видання, в якому суто історичні екскурси поєднані з історико-філософськими розмислами про минуле і сучасне України, про варіанти її розвитку, що поставали і постають перед українським народом. Автор брошури є фаховим філософом, заступником головного редактора журналу «Сучасність»; проте до сфери його зацікавлень завжди входила політична історія України і Європи.

ЧЗ – 2 прим.

17. 63.3(4Укр)

Г81 Греченко В.А. Історія України. Модульний курс [Текст] : навч.

посіб. для ВНЗ/ В.А. Греченко.-2-ге вид.-Х.: ПП "Торсінг плюс", 2009.-383 с.-(Сер. "Переходимо до Болонської системи").

Посібник укладений за кредитно-модульною системою, відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія України». Концептуально та за методичним забезпеченням він істотно відрізняється від інших подібних видань. Посібник написаний на матеріалі лекцій, які читалися автором у кількох навчальних закладах України. Науково-методичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 2 прим.

18. 63.3(4Укр)

Г91 Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та допов-

неннями/ М. Грушевський; уклад. Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк.-Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 735 с: іл.

У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. — Звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими й батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

Видання в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії й постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від турецько-татарської навали. Багато місця відведено тут українсько-російським та українсько-польским зв’язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Європі української Конституції 1710 р., створеної гетьманом П. Орликом. Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір.

АНЛ – 1 прим.

19. 63.3(4Укр)

Г93 Губарев В.К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник/

В.К. Губарев.-Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008.-575 с.: іл; 8 арк. іл.

Історія є однією з найважливіших суспільних наук. Пропонуємо вам оригінальний ілюстрований довідник з історії України.

Ви познайомитеся з основними історичними термінами й поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її найважливішими подіями і явищами. Для зручності користування матеріали розташовано в хронологічному порядку.

АНЛ – 1 прим.

20. 63.3(4Укр)

И90 История Украины [Текст]: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/ Н.Н. Савченко, Р.И. Филиппенко, С.М. Куделко, О.К. Малютина; под ред. С.Н. Смоленского; Нац. фармац. ун-т.-Х.: Изд. Тимченко А.Н.,2010.-271 с.: ил., табл.

Пособие подготовлено на основе программы курса «История Украины», утвержденной Министерством образования и науки Украины.

Изложены основные вопросы истории украинского народа — от древности до наших дней. С целью наиболее эффективного усвоения материала в тексте наглядно выделены ключевые слова и положения, после каждой темы приведены развернутые выводы, толкования исторических терминов, биографические сведения о выдающихся деятелях Украины рассматриваемого периода, хронологические таблицы и тестовые задания. Пособие также содержит большое количество иллюстраций и схем.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 4 прим.

АУЛ – 144 прим.

21. 63.3(4Укр)

І-90 Червінський В.І. Історія України: джерельний літопис/ В.І.Червінсь-

кий ; упоряд. В.І. Червінський та ін.; за ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. - К: ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 799 с.

Вміщено документи і матеріли, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.

Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

ЧЗ – 1 прим.

22. 63.3(4Укр)

І-49 Кучерук О. Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст]: в 3 т./ Наук. ред. Л. Федорова. - Вид. перероб., доп. - К.: Спалах, 2004.

Т. 1: від найдавнішого часу до кінця 18 ст. 2004. - 216 с.: іл.

В енциклопедії подано короткі характеристики видатних діячів минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, пам’яток літератури, історії та культури, починаючи з давніх-давен і до кінця 18 ст. Краще осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації, карти, схеми.

ЧЗ – 1 прим.

23. 63.3(4Укр)

І-90 Історія українського козацтва[Текст]: нариси у 2 т. / редкол. В.А. Смолій (відповід. ред.); Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва. -К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006.

Т. 1. 2006. - 799 с.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття.

ЧЗ – 1 прим.

24. 63.3(4Укр)

І-90 Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2 т./ редкол.: В.А. Смолій (відповід. ред.); Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва.-К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006

Т. 2. - 2007. - 723 с.: іл.

У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ- 2 прим.

25. 63.3(2)

К21 Карамзин Н.М. История славянских народов.-М.: Эксмо, 2005.-

1022 с., 4л. цв. ил.

Прошло уже не одно столетие со дня появления на свет книги замечательного русского историка Н. М. Карамзина (1766 — 1826), но она по-прежнему вызывает интерес не только обычных читателей, но и ученых.

Это фундаментальное исследование представляет собой своеобразную летопись возникновения и развития славянских народов — от появления первых племен на территории Киевской Руси до становления и самоопределения народностей. По словам самого Карамзина, «история есть священная книга народов… зеркало их бытия и деятельности…».

Издание богато иллюстрировано — и прежде всего гравюрами из редчайшего альбома «Живописный Карамзин», вышедшего еще в пушкинские времена.

ЧЗ – 1 прим.

26. 63.3(4Укр)

К-84 Крути: збірка у пам'ять героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич.- К.: Смолоскип, 2008. - 419 с.: 5 л. мал. та фотоіл.

29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії – бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись без війська , кинув на протистояння з російською армією , що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічне значення і саме його намагалися розкрити упорядники цієї книги. Найцінніша частина книги — спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 1 прим.

27. 63.3(4Укр)

К84 Крути. Січень 1918 року: документи, матеріали, дослідження, кіно-

сценарій/ іст.-культурол. т-во "Герої Крут", упоряд. Я. Гаврилюк.-К: Вид. центр "Просвіта", 2008. - 839 с.: 16л. фотоіл.

До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під Крутами 29 січня 1918 року. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи С. Єфремова, Д. Дорошенка, М. Грушевського, Є. Маланюка, Людмили Старицької-Черняхівської та інших видатних особливостей доби Української революції 1917-1921 рр.

Збірник упорядковано у хронологічному порядку, починаючи з кінця 1917 р. по 2008 р.

Завершує видання кіносценарій «Крути».

АНЛ – 1 прим.

28. 63.3(4Укр)

К90 Кульчицький,С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі

усвідомлення/ С.В. Кульчицький.-К.: Наш час, 2007. - 420 с.: іл., табл.-(Сер. "Невідома Україна").

На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної «революції згори».

Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці.

Це дослідження призначене для української громадськості, яка зацікавлена у міжнародному визнанні Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні, прийнятого Верховною Радою 28 листопада 2006 р.

ЧЗ – 1 прим.

29. 63.3(4Укр)

Л22 Лановик Б.Д. Історія Украіни: навч. посібник/ Б.Д. Лановик, М.В.

Лазарович. -2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання - Прес, 2003. -733 с.

На основі кращих здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться тематика та плани семінарських занять, індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації до цих завдань, перелік запитань для підготовки до екзаменів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 2 прим.

30. 63.3(4 Укр)

Л64 Литвин В.М. Історія України [Текст]: у 3-х т./ В.М. Литвин. - К.:

Видав. дім "Альтернатива", 2003

Т. 1 З найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. - 2003, - 863 с.

Пропонований тритомний підручник є найповнішим авторським викладом історії України від часів появи на її теренах перших людських спільнот і до сьогодення.

Перший том висвітлює історичні процеси від найдавніших часів до кінця ХVIII ст.. Перебіг суспільного життя, що вирувало на українських землях упродовж тисячоліть, тут представлено в найрізноманітніших його проявах, з акцентуванням уваги передовсім на соціальних трансформаціях, політичному розвитку, економічному та культурно-духовному поступі. Історія України трактується у контексті історичного розвитку всіх етносів, що населяли її територію, та ― нерозривному зв’язку із загальноєвропейським цивілізаційним поступом.

ЧЗ – 1 прим.

31. 63.3(4Укр)

Л64 Литвин,В.М. Історія України [Текст]: у 3-х т./ В.М. Литвин. К.:Видав.дім "Альтернатива", 2003.

Т. 2 . Кінець ХУІІІ-початок ХХ ст. - 2005. - 759 с.

У другому томі висвітлюються події в Україні протягом «довгого ХІХ ст.» (кінець ХVIII ― початок ХХ ст.). Цей період наповнений великим соціальними трансформаціями, економічними здобутками, революціями, новими політичними проектами. Широкий спектр соціально-економічних, політичних, культурно-громадських та ідеологічних проблем концентрується у формулі: модернізація, відродження, націоналізм.

ХІХ ст. належить ключова роль у новій історії України. У цей період починаються процеси соціально-економічної інтеграції українських територій, трансформації українського етносу в націю, національної й політичної само-ідентифікації українства. Витоки усіх знакових подій та конфліктів у найновішій історії України варто шукати саме в «українському ХІХ ст.».

ЧЗ - 1 прим.

32. 63.3(4Укр)

Л64 Литвин В.М. Історія України[Текст]: у 3-х т./ В. М. Литвин. -К.:Ви-

дав. дім "Альтернатива", 2003

Т. 3. Кн. 1[Текст]: Новітній час (1914-2004). - 2005. - 831 с.

Кн. 2[Текст]: Новітній час (1914-2004). - 2005. - 637 с

Перша і друга книга третього тому цього підручника є завершальними. Якщо у першому томі розповідалось про давню, середньовічну і ранню нову історію України, а в другому томі ― про нову історію, то обидві книги третього тому присвячені новітній історії ― від Великої війни 1914-1918 рр. до сьогодення.

Новітня історія викликає особливо глибокий інтерес, тому що саме вона дає відповіді не тільки на питання про те, що сталося, але й прогноз того, що може відбутися у найближчому майбутньому.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти І науки України лист мону від 12. 03

  Документ
  Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.
 2. Історія україни. Всесвітня історія

  Урок
  Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги.
 3. Історія України. Шпаргалка

  Шпаргалка
  Перед другим болгарським походом Святослав віддав владу в Києві Ярополкові, у древлянській землі посадив молодого Олега, а на бажання Новгорода вислав туди третього сина – Володимира.
 4. Історія України. 9 клас (2)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.
 5. Історія України. 9 клас (1)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.

Другие похожие документы..