Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВ...полностью>>
'Документ'
Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического се...полностью>>
'Тесты'
Процедура выполнения теста, как и любая деятельность, имеет свои характеристики; основные из них - структурность, целенаправ­ленность, предметность. ...полностью>>
'Закон'
недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, - земельны...полностью>>

Жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації стратегії регіонального розвитку регіону на 2011 2014 рр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на 2011-2014 рр.

18 травня 2011 року Хмельницька обласна рада схвалила Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. Наступним кроком у процесі стратегічного планування області є розробка Плану реалізації стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 - 2014 рр.. Найважливішим етапом його розробки є пропозиція з боку жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації стратегії регіонального розвитку регіону на 2011 - 2014 рр. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою із розробки Стратегії регіонального розвитку. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів регіонального розвитку на 2011 – 2014 рр. і визначено джерела їх фінансування.

Запрошуємо усіх осіб зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проекту(ів), які дозволять реалізувати заходи зазначені у Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати наступним критеріям:

 1. Окремі (індивідуальні) юридичні особи, підприємці чи фізичні особи не мають права отримувати пряму індивідуальну вигоду від проекту;

 2. Термін реалізації проекту – не більше як 4 роки (з середини 2011 по кінець 2014 року);

 3. Проектні ідеї повинні відповідати одному з п’яти ключових завдань регіонального розвитку:

і. Скорочувати внутрішньо-регіональні дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);

іі. Стимулювати розвиток міст (полюсів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи із розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст);

ііі. Підтримувати функціональну взаємодію мереж малих міст та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерної інфраструктури);

iv. Забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку фізичної інфраструктури, телекомунікації, запобігання міграції населення з регіону, тощо.

v. Забезпечувати міжрегіональну співпрацю Хмельницької області.

 1. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території;

 2. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту;

 3. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається;

 4. Проектна ідея стосується одного заходу із Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. (ознайомтеся з переліком заходів у додатку до цього оголошення);

 5. Проектну ідею має бути надіслано не пізніше п’ятниці, 3 червня 2011 року, до 16.00.

Заповнені форми надсилайте на факс: (0382) 79-53-42, e-mail: khm_econ@ic.km.ua або поштою за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, (Головне управління економіки Хмельницької ОДА) з поміткою «На Конкурс». Контактна особа: Марія Василівна Хоменко. Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь будь ласка до пані Наталії Гнатюк, 0672930454,


Це оголошення, електронна форма пропозиції ідеї проекту, повний текст Стратегії регіонального розвитку та інша інформація щодо цієї ініціативи розміщені на сайтах:

Хмельницької обласної ради:

Хмельницької обласної державної адміністрації:

Проекту ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні»: (Розділ «Пілотні регіони»)


За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до Плану реалізації стратегії і будуть профінансовані в 2011-2014 рр.


Дивіться приклад заповнених форм наприкінці документу.

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на 2011 - 201
4 рр.

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові :

Телефон (стаціонарний і мобільний).:

Електронна адреса:

Номер і назва заходу:

Назвіть захід із Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр., якого стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

З (місяць/рік): До (місяць/рік):

Приблизна вартість проекту, тис. грн.

2011

2012

2013

2014

Разом

Джерела фінансування:

Перелічіть джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту

С

ВИТЯГ

тратегія регіонального розвитку Хмельницької області
на 2011-2020 рр.

Стратегічні цілі, операційні цілі та заходи Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області 2011-2020 рр.

Стратегічна ціль 1: Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів

Операційні цілі

Заходи

Операційна ціль 1.1: Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору

Захід 1.1.1: Зміцнення інноваційного потенціалу відповідно до потреб виробництва

Захід 1.1.2: Поліпшення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції з регіону

Операційна ціль 1.2: Зміцнення МСП та підприємництва

Захід 1.2.1: Удосконалення схем підтримки МСП (зокрема новоутворених) та підприємців

Захід 1.2.2: Розбудова мереж та ланцюжків постачання (галузевих та територіальних кластерів) із міцними зв’язками з центрами інновацій та ноу-хау

Захід 1.2.3: Розбудова інфраструктури підтримки МСП (інкубатор, виробничі та сервісні зони для МСП)

Операційна ціль 1.3: Стимулювання економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу

Захід 1.3.1: Розбудова потенціалу для розроблення продукції

Захід 1.3.2: Просування економіки регіону

Стратегічна ціль 2: Реалізація туристичного потенціалу регіону

Операційні цілі

Заходи

Операційна ціль 2.1: Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу

Захід 2.1.1: Нарощування архітектурного, історичного та етнічного потенціалу

Захід 2.1.2: Мобілізація потенціалу у сфері відпочинку, оздоровлення та спорту

Захід 2.1.3: Розвиток об’єктів туризму, продуктів та мереж

Захід 2.1.4: Забезпечення доступу до маломасштабної фінансової підтримки

Операційна ціль 2.2: Розширення можливостей та реклама туристичних продуктів

Захід 2.2.1: Розвиток інституційної підтримки

Захід 2.2.2: Розбудова потенціалу сільського та містечкового туризму

Захід 2.2.3: Реклама туристичного потенціалу регіону

Стратегічна ціль 3: Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону

Операційні цілі

Заходи

Операційна ціль 3.1: Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

Захід 3.1.1: Покращення організації ринків для сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із сільськими місцевостями

Захід 3.1.2: Покращення послуг, спроможностей і технологій задля економічної життєздатності дрібних фермерів та організація мереж співробітництва фермерів

Захід 3.1.3: Сприяння доступу до дрібномасштабної фінансової допомоги

Операційна ціль 3.2: Розвиток можливостей для диверсифікації економіки (доходів) сільського населення

Захід 3.2.1: Сприяння ремеслам та можливостей МСП у сільській місцевості

Захід 3.2.2: Організація сільських громад, збереження та підтримка традиційних сільських звичаїв і товарів

Операційна ціль 3.3: Підвищення життєздатності сіл і малих міст

Захід 3.3.1: Створення умов для повернення молоді для проживання на сільських територіях

Захід 3.3.2: Сприяння розбудові мереж сіл і малих міст на основі спільних інтересів

Стратегічна ціль 4: Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем)

Операційні цілі

Заходи

Операційна ціль 4.1: Розвиток та єдність територіального простору

Захід 4.1.1: Розвиток змішаних перевезень та розподільчих центрів

Захід 4.1.2: Розвиток інфраструктури доріг (зв'язок з Європейською мережею транспортних коридорів)

Захід 4.1.3: Покращення та забезпечення можливостей для співробітництва із сусідніми країнами, областями та співробітництва всередині області

Захід 4.1.4: Розвиток поінформованості і спроможності задля збереження довкілля

Захід 4.1.5: Покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів)

Операційна ціль 4.2: Підвищення здатності людського потенціалу адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору

Захід 4.2.1: Вдосконалення співробітництва центрів знань (університетів та інститутів) з підприємствами, аграрним сектором та іншими суб’єктами у галузі технології та новаторства

Захід 4.2.2: Вдосконалення систем і засобів організації ринку праці

Захід 4.2.3: Зміцнення гнучкості людських/трудових ресурсів для розвитку галузей економіки регіону

Операційна ціль 4.3: Продовження тривалості активного періоду життя людини

Захід 4.3.1: Підвищення суспільної свідомості (обізнаності) щодо стану здоров’я і санітарно-гігієнічних умов населення

Захід 4.3.2: Суспільна та громадська інтеграціяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Оголошення про збір ідей проектів до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку

  Документ
  18 травня 2011 року Хмельницька обласна рада схвалила Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. Наступним кроком у процесі стратегічного планування області є розробка Плану реалізації стратегії регіонального
 2. «Регіональні інноваційні системи як сучасний інструмент регіонального розвитку»

  Документ
  Таким чином, виходячи із програмних засад діяльності Президента України та Уряду (щодо створення умов для реалізації Україною свого економічного, інвестиційного та людського потенціалу, подолання економічного спаду та зростання економіки,
 3. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 4. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 5. Проект україна перемишлянська районна рада

  Документ
  Заслухавши інформацію Антошківа Б.В., начальника фінансового управління Перемишлянської райдержадміністрації, про необхідність приведення показників у відповідність з вимогами чинного бюджетного законодавства на виконання оглядового

Другие похожие документы..