Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам включает в себя весь курс. Дидактические материалы содержат рисунки, схемы, определения, таблицы и пр...полностью>>
'Документ'
Наиболее сильное влияние на развитие психологии и психиатрии в Соединенных Штатах оказали две теории. Первая – теория и практика психоанализа, ведущая...полностью>>
'Реферат'
Для управления денежными потоками, кредитования и расчетов коммерческих банков следует иметь необходимую информацию о состоянии и движении денежных с...полностью>>
'Документ'
В целях совершенствования государственного регулирования отдельных видов деятельности и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республ...полностью>>

Виступ вид усного публічного мовлення, який переслідує певну мету (інформаційну, переконання тощо). Формами виступу є ділова, звітна, політична І т. ін

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

32

Таблиця 9 Формули прощання

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

До побачення

До побачення

Бувайте здорові

Прощавайте

На все добре

До зустрічі

До нових зустрічей

Дозвольте відкланятися

Кланяюсь

Прощай

Па

Лишайтеся здорові

2.2 Публічний виступ

Виступ - вид усного публічного мовлення, який переслідує певну мету (інформаційну, переконання тощо). Формами виступу є ділова, звітна, політична і т. ін. доповідь, лекція тощо.

Кожен промовець – неповторна індивідуальність. Проте ця індивідуальність не дається людині від народження; вона виробляється протягом життя в результаті величезної й тривалої роботи над собою, зокрема над своєю мовою.

Індивідуальний стиль – поняття складне й багатогранне. Насамперед на стиль людини значний відбиток накладає її світогляд: він визначає і підхід до тлумачення фактів, і вибір слова, і образні засоби.

В індивідуальному стилі проявляється й характер людини. Такі риси, як темп викладу, небагатослівність або, навпаки, ускладненість формулювань, образність або сухувата логічність визначаються переважно характером людини. Проте постійна цілеспрямована й свідома праця людини над собою може помітно змінити співвідношення між характером і стилем.

Наявність індивідуального стилю викладу у людини – не обов'язкова її риса. Індивідуальний стиль усного чи писемного викладу з'являється лише в того, кому постійно доводиться мати справу з писемним чи усним публічним мовленням (писати статті, доповіді, виступати з лекціями та ін.). У такої людини поступово виробляється своя манера викладу, яка в процесі постійної праці над собою може перетворитися в індивідуальний стиль.

Якщо ж людині не доводиться постійно послугуватися публічним мовленням, власний індивідуальний стиль не виробляється (як не виробляється він і без постійної писемної практики).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

РУБІЖАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2005

Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. - Укладач: Кузьміченко І.О. – Рубіжне: РФ СНУ імені Володимира Даля, 2005. – 133 с.

.

Розглянуто та схвалено кафедрою ГФВ

Протокол № _____ від ” ____” __________2005 г.

Завідувач кафедрою _____________ Проценко В.О.

Схвалено методичною радою РФ СНУ ім. Володимира Даля

Протокол № _____ від ” ____” __________2005 г.

Голова методичної ради ______________ Тімошин А.С.

31

Таблиця 6 Формули прохання

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Прошу (Просимо)

Будь ласка

Прошу уклінно

Дозвольте

Можна Вас просити

Якщо твоя ласка

Будьте ласкаві

Якщо Вам не важко

Не відмовте

Будь ласка

Молю!

Таблиця 7 Формули згоди, підтвердження

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Так, саме так

Згоден

Я не перечу

Обов’язково

Я не заперечую

Авжеж

Безперечно

Домовилися

Можна//Чудово

З приємністю

Ви маєте рацію

З приємністю

Безсумнівно

Із задоволенням

Ми в цьому впевнені

Ще б пак

Таблиця 8 Формули заперечення, відмови

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Нас це не влаштовує

Ні, ні, це не так

Це не точно

Шкодуємо, але ми мусимо відмовитися

Я не згодний

Ні, не бажаю

Не можна

Це виключено

Цього не може бути

Я заперечую це

Це не можливо

На жаль, не зможу

Ви не маєте рацію

Не треба

Ви помиляєтеся

Не варто про це

Це даремна трата часу

Дякую, не можу

Не гай даремно часу

30

Таблиця 3 Формули вітання

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Добрий день

Доброго ранку

Доброго ранку

Дозвольте Вас привітати...

Добрий день

Добрий день

Від імені...

Добрий вечір

День добрий

Дозвольте привітати...

Доброго дня

Вечір добрий

Привіт

Салют

Вітаннячко

Таблиця 4 Формули вибачення

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Прошу вибачити (вибачення) за

Вибачте

Вибачте мені

Пробачте

Даруйте

Даруйте

Вибачай

Перепрошую

Винен

Прошу вибачити

Більше не буду

Таблиця 5 Формули подяки

Висока тональність

Нейтральна тональність

Фамільярна тональність

Висловлюю вдячність

Спасибі//Дякую

Спасибі//Дякую

Ми дуже вдячні

Щиро вдячний

Вік не забуду

Складаю подяку

Велика подяка

Красно дякую

Глибоко вдячний

Щира вдячність

Вельми дякую

Вельми вдячний

Вдячний

Велике спасибі

3

Зміст

1 Мовлення та його особливості. Управління мовленням та його структурування за допомогою тематичної організації, зв’язаності та злитості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.1 Українське мовлення: походження, становлення, розвиток. . . .

6

1.2 Функції мовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3 Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. Композиція мовлення. . . .

12

1.3.1 Логічна послідовність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.3.2 Точність мовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.3.3 Правильність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3.4 Ясність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.3.5 Чистота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.3.6 Виразність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.3.7 Різноманітність і багатство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

1.3.8 Естетичність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

1.3.9 Мовна норма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

1.4 Стиль і типи мовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.4.1 Науковий стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.4.2 Офіційно-діловий стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

1.4.3 Художній стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

1.4.4 Публіцистичний стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.4.5 Розмовний стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.4.6 Конфесійний стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

1.4.7 Епістолярний стиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2 Усне професійне мовлення. Особливості професійного спілкування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.1 Спілкування та його складові. Специфіка мовлення фахівця. . .

26

2.1.1 Комунікація в офіційно-діловому стилі. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.1.2 Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.2 Публічний виступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.2.1 Види підготовки до виступу. Прийоми активізації уваги слухачів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.3 Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

2.3.1 Історичні джерела лексики української мови. . . . . . . . . . . . . . .

42

2.3.2 Вибір слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

2.3.2.1 Запозичення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4

2.3.2.2 Синоніми. Синонімічний вибір слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2.3.2.3 Антоніми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.3.2.4 Омоніми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.3.2.5 Пароніми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2.3.2.6 Терміни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2.3.2.7 Професіоналізми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2.3.2.8 Фразеологізми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

2.3.2.9 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

2.4 Морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2.4.1 Іменник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2.4.2 Прикметник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

2.4.3 Числівник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

2.4.4 Займенник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2.4.5 Дієслово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

3 Писемне професійне мовлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

3.1 Правила складання професійних документів. . . . . . . . . . . . . . . .

70

3.1.1 Найважливіші риси, які визначають діловий стиль. Класифікація документів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

3.1.2 Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

3.1.2.1 Оформлення сторінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3.1.3 Документація щодо особового складу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3.1.3.1 Заява. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3.1.3.2 Характеристика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

3.1.3.3 Автобіографія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

3.1.3.4 Резюме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

3.1.3.5 Накази щодо особового складу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

3.1.4 Документи з господарсько-договірної діяльності. . . . . . . . . .

82

3.1.4.1 Договір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

3.1.4.2 Контракт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

3.1.4.3 Трудова угода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

3.1.5 Інформаційні документи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

3.1.5.1 Протокол, витяг з протоколу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

3.1.5.2 Довідка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

3.1.5.3 Доповідна та пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

3.1.5.4 Оголошення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

3.1.5.5 Службові листи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст розділ 1 становлення та розвиток політичних ідей глава 1 предмет політології

  Документ
  Вивчення будь-якої науки відбувається у певній логічній послідовності. Розпо­чинається воно з визначення об'єкта науки, тобто тієї сфери природи чи сус­пільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання.
 2. Л.І. Мацько, О. М. Мацько

  Документ
  Рецензенти: д-р філол. наук, проф. Л. О. Кадомцева (Націо­нальна академія СБУ); канд. філол. наук, доц. Л. В. Кравець (Націо­нальний педагогічний університет ім.
 3. Л. О. Кадомцева (Націо­нальна академія сбу); канд філол наук, доц

  Документ
  Рецензенти: д-р філол. наук, проф. Л. О. Кадомцева (Націо­нальна академія СБУ); канд. філол. наук, доц. Л. В. Кравець (Націо­нальний педагогічний університет ім.
 4. Ьно-політичних наук, які прийнято називати історико-правовими, оскільки вони мають безпосередній зв'язок як з наукою Історії, так І з наукою про державу І право

  Документ
  Предмет. Історія держави і права зарубіжних країн належить до тих суспільно-політичних наук, які прийнято називати історико-правовими, оскільки вони мають безпосередній зв'язок як з наукою Історії, так і з наукою про державу і право.
 5. Наукові записки

  Документ
  Баран В. К., д-р іст. наук, проф.; Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доц.; Жилюк С. І., д-р іст.наук, проф.; Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф.; Кралюк П.

Другие похожие документы..