Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального професс...полностью>>
'Поэма'
А. П. Чехов. Рассказы: пьеса «Вишневый Сад»*, «Палата №6», «Человек в футляре», «Ионыч», «Крыжовник», «Смерть чиновника», «Черный монах», «Учитель сл...полностью>>
'Документ'
По своему природному строению наш позвоночник – очень оригинальное и хорошо продуманное «техническое устройство». По сути, позвоночник – это подобие ...полностью>>
'Документ'
Это исчерпывающее изложение учений и практик Северной (она же германская, тевтонская или руническая) магической традиции, составленное одним из ведущи...полностью>>

Тинства, дітям -інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, кфк 090302, кекв 1343- 36595,72 (тридцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 72 коп

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Україна

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 22 грудня 2011 року № 665

м. Турка

Про перерозподіл субвенції з

державного бюджету на надання

пільг та житлових субсидій населенню

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2011 року № 1244 /0/5-11 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами»:

 1. Внести зміни в обсяги затверджених субвенцій з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, КФКВ 090201, КЕКВ 1343 -26200 (двадцять шість тисяч двісті) гривень, а також на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям –інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, КФК 090302, КЕКВ 1343- 36595,72 (тридцять шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 72 коп., КФКВ 090304, КЕКВ 1343- 2588659,24 (два мільйони п’ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять) гривень 24 коп., КФКВ 090305, КЕКВ 1343 – 79462,47 (сімдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят дві) гривні 47 коп., КФКВ 090306, КЕКВ 1343 – 347512,04 (триста сорок сім тисяч п’ятсот дванадцять) гривень 04 коп., КФКВ 091300, КЕКВ 1343- 1079945,80 (один мільйон сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сорок п’ять) гривень 95 коп., КФКВ 090401, КЕКВ 1343 – 284731,73 (двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять одна) гривня 73 грн.

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В.С. Юсипович) внести відповідні зміни до показників районного бюджету на 2011 рік.

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації І.М. Токаря.

Голова районної державної

адміністрації В.В.ГРЕБЕНЮКСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 2. Соціологія як наука

  Документ
  У час, коли соціологія в нашій країні нарешті отримала статус окремої, самостійної науки і курс соціології почали викладати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, нагальним постало питання забезпечення студентів під­ручниками з цієї дисципліни.
 3. 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

  Документ
  Дошкільна педагогіка, як і шкільна педагогіка, педагогіка дорослих, є одним із напрямів вікової педагогіки. Небез­підставно її вважають і самостійною галуззю науково-пе­дагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей дошкільного віку.
 4. Е. А. Зінь регіональна економіка

  Документ
  Підручник «Регіональна економіка» підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розглядаються такі пи­тання: економіко-географічна характеристика регіону; населення регіону; ресурси регіону та основні
 5. Гега П. Т., Доля Л. М. Г27 Основи податкового права: Навч посіб. 3-тє вид., випр. І доп

  Закон
  У навчальному посібнику висвітлюються основні положення теорії податкового права, розглядаються основні податки, що сплачуються сьогодні в Україні. Дається характеристика найважливішим елемен­там податкового права, податковим правовідносинам.

Другие похожие документы..