Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Николай Бережных занимается одним из наиболее старинных в мире ремёсел – починкой обуви. Его киоск расположен в центре города, и народная тропа туда,...полностью>>
'Программа'
Для включения докладов в научную программу конференции и их опубликования в сборнике материалов до начала работы конференции участникам необходимо вы...полностью>>
'Документ'
Рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням комісії з дисциплін хуДожньо-естетичного циклу та культурознавства Н...полностью>>
'Закон'
Рецензенти: В.Ф. Погорічко, докт. юрнд. наук, проф., член-кор. АПрН України (Інститут держави і права НАН України ім. В. М. Корецького); /. К, Туркев...полностью>>

Звіт державної податкової адміністрації у Житомирській області про проведену роботу за ІV квартал 2011 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт державної податкової адміністрації у Житомирській області

про проведену роботу за ІV квартал 2011 року

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

6

Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання завдань,

встановлених бюджетним розписом Міністерства фінансів України, у т.ч.:

1.1. Організація роботи щодо надходження коштів до бюджетів усіх рівнів

1.1.1.

Вжиття заходів щодо безумовного виконання показників бюджетного розпису Міністерства фінансів України та показників, доведених наказами ДПС України у розрізі джерел доходів. Розробка та доведення до ДПІ області організаційних заходів по забезпеченню виконання встановлених завдань з надходження коштів до бюджетів України. Забезпечення організації та контролю їх виконання

Структурні підрозділи, регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

З метою безумовного виконання показників бюджетного розпису Міністерства фінансів України проводиться аналіз причин низької сплати податку на прибуток підприємствами з великими оборотами, з метою виявлення серед них підприємств групи ризику та вжиття невідкладних заходів щодо збільшення їх податкового навантаження. Відповідна інформація надається керівництву ДПА в області та ДПА України. По підприємствах, які мінімізують свої податкові зобов’язання організовано моніторинг для підвищення рівня податкового навантаження.

З метою активізації роботи по збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів ДПІ області направлялись листи від 13.10.11 №21802/7/20-016, 15.10.11 №21879/7/20-016, 18.10.11 №22023/7/20-016, 19.10.11 №22063/7/20-016, 20.10.11 №22142/7/20-016, 24.10.11 №22352/7/20-016, 29.10.11 №22767/7/20-016, 04.11.11 №23258/7/20-016, 07.11.11 №23363/7/20-016, 10.11.11 №23769/7/20-016, 16.11.11 №24115/7/20-016, 23.11.11 №24600/7/20-016, 12.12.11 №25896/7/20-016, 13.12.11 №25932/7/20-016, 14.12.11 №26039/7/20-016, 21.12.11 №26619/7/20-016, 23.12.11 №26804/7/20-016, 26.12.11 №26866/7/20-016 про забезпечення рівномірного надходження платежів до бюджету та виконання доведених прогнозних показників.

За IV квартал ц.р. до загального фонду державного бюджету надійшло 301,5 млн. грн. (102,8 відс. від доведеного завдання), у т.ч. податку на прибуток 101,3 млн. грн. (114,3 відс. від доведеного завдання), податку на додану вартість 157,9 млн. грн. (102,4 відс. від доведеного завдання), акцизного збору 32,5 млн. грн., (84,8 відс. від доведеного завдання), збору за спеціальне використання лісових ресурсів 19,0 млн.грн. (105,7 відс. від доведеного завдання), плати за користування надрами 16,5 млн.грн. (164,5 відс. від доведеного завдання)

Планові показники по платі за ліцензії на право виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів доведено в сумі 5078 тис. грн., фактичне виконання становить 5651 тис. грн. Розрахункові показники виконано на 111,3 відс. До бюджету надійшло на 573 тис. грн. більше від планових показників.

За рахунок заходів, вжитих підрозділами податкового контролю юридичних осіб до бюджету надійшло 14,9 млн. грн., підрозділами погашення прострочених податкових зобов’язань до бюджету надійшло 23,1 млн. грн. (127,8 відс.).

За участю податкової міліції забезпечено надходження до бюджету коштів у сумі 12,7 млн.грн., у т.ч. від участі в контрольно-перевірочній роботі – 2,2 млн.грн., за рахунок заходів з оперативного супроводження скорочення податкового боргу – 1,8 млн.грн., оперативно - профілактичних заходів – 8,7 млн. гривень

1.1.2.

Опрацювання пропозицій структурних підрозділів та ДПІ області щодо прогнозних показників надходжень до бюджетів усіх рівнів на відповідні періоди. Формування, розподіл показників надходжень по підрозділах, інспекціях, рівнях бюджетів. Підготовка наказів про розрахункову базу надходжень, доведення їх до виконавців

Відділ економічного аналізу

Щомісячно

По мірі надходження наказів ДПС України щомісячно опрацьовувались пропозиції структурних підрозділів щодо доведення прогнозних показників до бюджетів усіх рівнів та формувались відповідні накази ДПА в області, а саме: від 17.10.11 №351 „Про розрахункову базу на жовтень 2011 року”; 11.11.11 №374 „ Про розрахункову базу на листопад 2011 року”; 12.12.11 №392 «Про розрахункову базу на грудень», які доведені до структурних підрозділів ДПА в області, ДПІ області та проконтрольовано їх виконання

1.1.3.

Розробка та надання пропозицій відділу економічного аналізу щодо прогнозних показників надходжень до бюджетів України у розрізі ДПІ області

Структурні підрозділи, регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Враховуючи фактичні надходження відповідних періодів минулого та поточного року, середньомісячних нарахувань податків, сум податкового боргу, сум наявних переплат структурними підрозділами ДПА в області щомісячно розраховуються прогнозні показники надходжень у розрізі ДПІ області та надаються відділу економічного аналізу для узагальнення у встановлені терміни

1.1.4.

Організація та координація діяльності ДПІ області щодо забезпечення виконання завдань по мобілізації податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів

Відділ економічного аналізу, регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області, структурні підрозділи

Протягом кварталу

З метою координації діяльності ДПІ області в щоденному режимі здійснюється аналіз виконання ДПІ області доведених прогнозних показників. При цьому основна увага звертається на виконання завдань із рівномірного забезпечення збору платежів до загального фонду Державного бюджету України

1.1.5.

Аналіз виконання розрахункової бази надходжень платежів до бюджетів у розрізі видів доходів, ДПІ та відділень МДПІ області.

Аналіз стану надходжень по видах економічної діяльності

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

В щоденному режимі здійснюється аналіз виконання розрахункової бази надходжень платежів до бюджетів у розрізі видів доходів, ДПІ та відділень області, при цьому, основна увага акцентувалась на дотриманні вимог щодо виконання завдань із рівномірного забезпечення збору платежів до загального фонду Державного бюджету України.

За IV квартал ц.р. до загального фонду державного бюджету надійшло 325,6 млн. грн. у т.ч. податку на прибуток майже 116 млн. грн., податку на додану вартість 158 млн. грн., акцизного податку 27,6 млн. грн., до місцевого бюджету надійшло 416,3 млн. грн. у т.ч. ПДФО 315,2 млн.гривень

1.1.6.

Аналіз стану організації роботи ДПІ області щодо виконання доведених завдань із забезпечення із виконання економічно обґрунтованого нормативу залишків невідшкодованого на розрахунковий рахунок активного ПДВ.

За результатами проведеної роботи підготовка інформації керівництву ДПА у Житомирській області (далі - ДПА в області) з відповідними пропозиціями

Відділ контролю за відшкодуванням податку на додану вартість

Протягом кварталу

Станом на 01.12.11 економічно обґрунтований норматив залишку невідшкодованого на розрахунковий рахунок активного ПДВ доведений ДПС України виконано: при нормативі – 30898,14 тис. грн, фактичний залишок – 18304,6 тис.грн.; також виконано станом на 01.01.12: при нормативі – 30280,2 тис. грн, фактичний залишок – 15774,6 тис.грн. За результатами проведеної роботи керівництву ДПА у Житомирській області надавалась інформація та пропозиції

1.1.7.

Здійснення моніторингу нарахованих сум ПДВ, які погашені залишком від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації з ПДВ)

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою недопущення втрати позитивних нарахувань з ПДВ та безпідставного декларування сум ПДВ до відшкодування, встановлено постійний контроль та скоординовано роботу усіх підпорядкованих ДПІ щодо відпрацювання підприємств, які мають залишки від'ємного значення по рядку 24, постійно здійснюється моніторинг нарахованих сум ПДВ, які погашені залишком від’ємного значення (рядок 24 декларації з ПДВ). Станом на 01.01.12 в цілому по області по платниках – юридичних особах порівняно з 01.10.11 зменшено залишок від'ємного значення з ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) на 2,1 млн. грн., або на 1,4 відсотка

1.1.8.

Аналіз рівня податкової віддачі з ПДВ платників податків з метою виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Щомісячно проводиться аналіз рівня податкової віддачі з ПДВ платників податків з метою виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання. Забезпечено постійний контроль щодо відпрацювання підприємств з низьким податковим навантаженням. Так, за результатами діяльності за вересень-листопад 2011 року прослідковується тенденція щодо зменшення кількості підприємств - «мінімізаторів». Зокрема, згідно показників декларацій з ПДВ за листопад 2011 року загальна кількість підприємств – «мінімізаторів» складає 418, що на 8 СГД менше від їх кількості по деклараціях за жовтень та на 4 СГД менше від кількості таких СГД згідно поданих декларацій за вересень 2011 року. З обсягами оподатковуваних операцій більше 1,0 млн. грн. кількість підприємств – «мінімізаторів» згідно декларацій з ПДВ за листопад 2011 року становить 81 СГД, що на 3 СГД менше від їх кількості по деклараціях за жовтень та на 16 СГД менше від кількості таких СГД по деклараціях за вересень 2011 року

1.1.9.

Організація роботи ДПІ області щодо забезпечення співставлення даних податкових декларації з податку на прибуток із даними декларацій з ПДВ та іншої податкової звітності з метою контролю за повнотою сплати платниками податків платежів до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою контролю за повнотою та сплатою податку на прибуток відділом адміністрування податку на прибуток щоквартально проводиться моніторинг співставлення даних податкових декларацій з податку на прибуток із даними декларацій з ПДВ. Підготовлено переліки підприємств, по яких виявлені розбіжності за IІ-III кв. 2011 року та зобов’язано ДПІ області щодо вжиття заходів по усуненню наявних розбіжностей з перевищення обсягів продажу товарів з ПДВ над валовими доходами з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ та валовими витратами по декларації з податку на прибуток (лист від 07.12.11 №25706/7/15-121). За результатами проведеного аналізу наявних розбіжностей з ПДВ та податку на прибуток встановлено, що основні суми розбіжностей мають переробні підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування та подають дві декларації (основну-бюджетну та декларацію переробного підприємства) та підприємства - експортери, які в декларацію з податку на прибуток експортні операції включають по реалізації (по першій події), а в декларації з ПДВ - вказуються обсяги експортних операцій у разі наявності оригіналу п'ятого основного аркуша вантажної митної декларації (оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8") з відміткою про перетин митного кордону України. ДПІ області встановлені терміни по усуненню встановлених розбіжностей

1.1.10.

Здійснення аналізу ефективності вжитих заходів щодо залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Постійно здійснюється контроль за діяльністю підприємств -„мінімізаторів”, збиткових підприємств, проводиться відповідна робота по упередженню збільшення збиткових суб’єктів та зменшення податкової віддачі по податку на прибуток.

Зменшено кількість підприємств – мінімізаторів з 512 СГ за II кв.2011 року до 468 СГ за II-III квартали 2011року, або на на 44 СГ. Задекларований дохід за II-III квартали 2011 року становить 3,9 млрд.грн., нараховано 12,5 млн.грн. податку на прибуток. Рівень податкової віддачі по вказаній категорії платників становить 0,32 відсотка.

Кількість підприємств, що декларують валові доходи на рівні валових витрат на зменшено з 340 СГ за 2010 рік до 131 СГ за ІІ-III кв. 2011 року, або на 209 СГ.

Задекларували від’ємний об’єкт оподаткування 55 СГ, що на 84 СГ менше, ніж за II квартал ц.р. (139 СГ). Сума збитків складає 253 млн.грн., що на 183 млн.грн., або вдвічі менше показника за II квартал ц.р. (436 млн.грн.). Із загальної кількості збиткових: реальний сектор економіки – 29 СГ на суму 188 млн.грн., планово-збиткові – 5 СГ на суму 57 млн.грн., торгівля – 6 СГ на суму 3,0 млн.грн., інші – 15 СГ на 5 млн.грн. Визначені основні причини виникнення збитків - залучення кредитних ресурсів, курсові різниці по валютних операціях, понесення витрат по раніше отриманих авансах, невідповідність тарифів по наданню комунальних послуг до фактично понесених витрат.

Протягом IY кварталу п.р. на рівні ДПА області проведено засідання робочої групи, на якій заслухано 12 посадових осіб підприємств групи ризику. Надані відповідні доручення та встановлені терміни по їх виконанню.

Протягом IV кв. 2011 року до підрозділів податкового контролю та податкової міліції надані службові записки від 09.11.11 №254/15-110, №271/15-110, від 28.11.11 №291/15-110, №292/15-110 по підприємствах, які мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток щодо включення до плану графіку перевірок та оперативного відпрацювання вказаної категорії платників.

Протягом IV кварталу ц.р. працівниками ДПА області надано практичну допомогу структурним підрозділам ДПІ у Житомирському районі, м.Житомирі, Баранівській МДПІ, (головний офіс), Коростишівській МДПІ ( головний офіс), Малинській МДПІ (головний офіс) щодо приймання податкової звітності підприємств групи ризику

1.1.11.

Здійснення аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності бюджетоформуючих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості, низької податкової віддачі

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

На постійному контролі знаходиться 21 бюджетоутворюючий суб’єкт господарювання. Здійснюється моніторинг основних показників фінансово - господарської діяльності, стану нарахувань, сплати, податкового боргу та переплати з податку на прибуток.

За ІІ-ІІІ квартали 2011 року по зазначеній категорії платників скоригований валовий дохід становить 3604,0 млн.грн., нараховано 62,5 млн.грн. податку на прибуток, податкова віддача становить 1,73 відс., яка у порівнянні із II кв.2011 року збільшена на 0,27 відсотків

1.1.12.

Аналіз надходжень до бюджету платежів від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Постійно здійснюється аналіз надходжень платежів до бюджету по підприємствах, які здійснюють діяльність, що підлягає патентуванню. Станом на 01.01.12 всього по області 3043 СГ придбали 5339 торгових патентів. Вказаною категорією платників у IV кварталі 2011 року сплачено 4100,00 тис.грн. платежів до зведеного бюджету, що у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 1271,5 тис.грн. більше , або 13,1 відсотка

1.1.13.

Здійснення моніторингу стану надходжень до Державного бюджету України, виявлення резервів збільшення надходжень по ДПІ області.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ДПА в області

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Управлінням оподаткування юридичних осіб ДПА в області здійснюється моніторинг стану надходжень ПДВ, прибутку та ресурсних платежів до Державного бюджету України, виявлення резервів збільшення надходжень по ДПІ області. Відповідні аналітичні матеріали готуються керівництву ДПА в області на апаратні і робочі наради, засідання колегії ДПА в області, тощо

1.1.14.

Проведення звірки обсягів видобутих корисних копалин, відображених в розрахунках по платі за надра та за даними звіту 5-ГР, отриманого від Геоінформу України.

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

За наслідками звірок обсягів видобутих корисних копалин, відображених в податкових розрахунках по платі за надра та даних звіту 5-гр, наданих Державним науково – виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України «Геоінформ України», за 2010 рік підвідомчими ДПІ забезпечено подання надрокористувачами області уточнюючих розрахунків якими у IV кварталі ц.р. збільшено нарахування на 1,2 тис. грн. та донараховано 32,1 тис.гривень

1.1.15.

Здійснення аналізу нарахованих та незастосованих штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків та платежів. Координація роботи структурних підрозділів ДПІ області щодо своєчасного та повного застосування штрафних санкцій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Постійно направляються переліки підприємств, по яких умовно розраховані штрафні санкції за несвоєчасну сплату податку на прибуток ( 28.10.11 № 20874/7/15-121, 30.11.11 № 23466/7/15-121, 29.12.11 № 25628/7/15-121) із зворотним контролем про застосування штрафних санкцій.

Підрозділами адміністрування податку на прибуток у IV кварталі ц.р. застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату податку на прибуток у сумі 122,2 тис.грн. із яких 71,2 тис.грн. сплачено до бюджету, 51,0 тис.грн. зараховано в рахунок наявної переплати.

Підрозділами адміністрування податку на додану вартість застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату податку на додану вартість у сумі 855,0 грн.

Підрозділами адміністрування платежів за землекористування, місцевих податків і зборів постійно здійснюється контроль за своєчасною і повною сплатою узгоджених податкових зобов’язань платників податків і зборів застосовано штрафних санкцій за несвоєчасну сплату на загальну суму 415,0 тис. грн., з яких сплачено 340,3 тис. грн., або 82,0 відсотків

1.1.16.

Проведення аналізу структури та правомірності користування платниками пільгами з оподаткування і втрат бюджету від їх застосування

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Управлінням оподаткування юридичних осіб ДПА в області проводиться аналіз структури та правомірності користування платниками пільгами з оподаткування і втрат бюджету від їх застосування, відповідні аналітичні інформації, висновки та пропозиції надаються керівництву ДПА в області та ДПС України.

Станом на 01.10.11 в цілому по області скористались пільгами по сплаті податку на прибуток 1 908 підприємств та організацій, при 1 380 за 9 місяців 2011 року.

Сума отриманих юридичними особами пільг з податку на прибуток (зведений бюджет) за 9 місяців 2011 року складає 144,5 млн.грн., або 54,5 відс. до фактичних надходжень податку на прибуток (фактичні надходження податку на прибуток до зведеного бюджету станом на 01.10.2011 року склали 265,3 млн.грн.).

За 9 місяців 2011 року відбулось збільшення обсягів отриманих пільг з податку на прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 59,7 млн.грн., або більше ніж у 2 рази (з 84,8 млн.грн. до 144,5 млн.грн).

Пільги, надані згідно з чинним законодавством за рахунок державного бюджету, складають 115,9 грн., або 80,2 відс. загальної суми пільг по податку на прибуток, це 44,6 відс. суми фактичних надходжень по податку на прибуток до державного бюджету, що контролюється державною податковою службою області (станом на 01.10.11 - 260,1 млн.грн.).

Середня «вартість» однієї пільги по податку на прибуток за 9 місяців 2011 року (державний бюджет), порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 16,8 відс. з 42,3 тис.грн. до 35,2 тис.грн.

Станом на 01.10.11 сума пільг з податку на додану вартість по платниках – юридичних особах складає 456571,0 тис. грн., що на 84165,2 тис. грн., або на 15,7 відс. .) менше у порівнянні з сумою отриманих пільг з ПДВ за 9 місяців 2010 року (537612,2 тис. грн.).

Станом на 01.10.11 1149 платників області, або 31,2 відс. до кількості зареєстрованих платників ПДВ - юридичних осіб (3678 підприємств), користувались пільгами з податку на додану вартість.

В цілому за 9 місяців ц.р. пільговиками області отримано 1287 пільг з податку на додану вартість, що на 7 одиниць, або на 0,5 відсотки менше порівняно з січнем – вереснем минулого року (станом на 01.10.10 було використано 1294 пільги з ПДВ).

Станом на 01.10.11 найбільшу питому вагу в загальній сумі пільг з податку на додану вартість, отриманих юридичними особами області (453447 тис. грн.), займають пільги:

- надані згідно з пп.195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI - за нульовою ставкою оподатковуються операції з експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства (код пільги 14010394) – 196951,9 тис. грн., або 43,4 відсотки від загальної суми використаних пільг, що на 8,2 відсотки більше відповідного періоду минулого року (35,2 відс.).

По земельному податку з юридичних осіб пільги отримали 1237 землекористувачів області на загальну суму 11,6 млн. грн., що складає 44,5 відс. до фактичних надходжень відповідного періоду.

По фактичній сумі наданих пільг найбільшою є пільга, яку отримали вітчизняні заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів- 18,7 відс. (2,2 млн. грн.) від загальної суми пільг по земельному податку, військові формування, які повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів - 15,8відс. (1,8 млн. грн.). за землі дорожнього господарства доріг загального користування- 13,6 відс. (1,6 млн. грн.)

Протягом 9 місяців 2011 року 4 суб’єкти господарської діяльності – виробники підакцизної продукції області отримали 10 пільг з акцизного податку на суму 286,6 млн. грн. Втрати бюджету від надання пільг перевищили надходження акцизного податку (87,2 млн. грн.) до загального фонду Державного бюджету України за цей же період 2011 року у 3,3 рази.

Порівняно з аналогічним періодом 2010 року обсяги декларування пільг з акцизного податку зменшились на 19,5 млн. грн., або на 6,4 відсотки

1.1.17.

Проведення моніторингу розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності з юридичних осіб по укладених договорах оренди землі на відповідність дотримання законодавства з питань оподаткування землі

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

В результаті проведеної роботи протягом IV кварталу 2011 року кількість договорів оренди в межах населеного пункту, розмір орендної плати по яких визначено нижче 3-х кратного розміру земельного податку зменшено на 7 договорів, площею 2,3 га., збільшено надходження орендної плати за землю на 33,0 тис.гривень.

По решті договорів оренди продовжується робота щодо приведення їх у відповідність вимог Податкового Кодексу України, а саме: по 99 договорах оренди триває процедура переоформлення, по 32 договорах оренди розпочато претензійно - позовну роботу стосовно перегляду розміру орендної плати в судовому порядку

1.1.18.

Забезпечення моніторингу задекларованих у обсягах 1 млн. грн. та більше сум податкового кредиту платників податку на додану вартість, які за поточний звітний період допустили різке збільшення (більше 10 млн. грн. або в два і більше разів) від попереднього звітного (податкового) періоду, відповідно до наказу ДПА України від 25.01.10 №34 «Про організацію комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість»

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

За результатами проведеного аналізу показників податкової звітності з ПДВ, поданої у ІV кварталі 2011 року, встановлено, що за вересень 2011 року за критеріями відповідно до Регламенту було відібрано 4 платники - юридичні особи, якими задекларовано суму податкового кредиту за березень ц.р. понад 1 млн. грн. та по яких у порівнянні з попереднім податковим періодом відбулось його різке збільшення, на загальну суму податкового кредиту 19108,0 тис. грн., за жовтень ц.р. відібрано 5 таких платників на суму податкового кредиту 13109,1тис. грн., за листопад 2011 року - 8 на суму податкового кредиту 36911,9 тис. гривень.

На відпрацюванні в підрозділах оподаткування юридичних осіб станом на 01.01.12 знаходиться 1 податкова декларація з ПДВ за листопад 2011 року на суму податкового кредиту 25,1 тис. грн. по новоствореному платнику (СОК "Альянс Лугини"), по якій не закінчився 30-денний термін проведення камеральних перевірок

1.1.19.

Організація та координація діяльності ДПІ області щодо забезпечення виконання завдань по надходженню податків і зборів (обов’язкових платежів), неподаткових доходів до бюджетів усіх рівнів

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою координації діяльності ДПІ області в щоденному режимі здійснюється аналіз виконання ДПІ області доведених прогнозних показників. При цьому основна увага звертається на виконання завдань із рівномірного забезпечення збору платежів, закріплених за управлінням, до загального фонду Державного бюджету України

1.1.20.

Підготовка інформації щодо проведення аналізу сплати платежів до бюджету суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів на ТПР, та надання її ДПС України

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Листом ДПС України від 14.07.11 №18959/7/16-1417 відмінено надання інформації, так як Податковим кодексом України не передбачено застосування пільгового режиму для суб’єктів пріоритетного розвитку, що здійснюють реалізацію інвестиційних проектів на території області

1.1.21

Забезпечення моніторингу надходжень до спеціального фонду державного бюджету сум ПДВ, що сплачуються переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними м’ясо-молочні продукти

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Забезпечено постійний моніторинг надходжень до спеціального фонду державного бюджету сум ПДВ, що сплачуються переробними підприємствами. У ІV кварталі 2011 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 5414,8 тис. грн. податку на додану вартість

1.1.22.

Здійснення моніторингу результатів застосування спеціального режиму оподаткування діяльності суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

ДПА в області встановлений постійний контроль за правомірністю застосування сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального пільгового режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства відповідно до статті 209 Податкового кодексу України.

ДПІ щомісячно визначаються переліки платників, які підлягають виключенню з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та вживаються заходи щодо переведення їх на загальну систему оподаткування. Так, у ІV кварталі 2011 року за результатами проведеної роботи з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування виключено 11 сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі у жовтні – 3 платники, у листопаді – 2 платники, грудні 2011 року – 6 сільськогосподарських товаровиробників

1.1.23.

Забезпечення контролю за своєчасним погашенням податкових векселів, авальованих банком, що видаються суб’єктами господарювання на суму акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

У IV кварталі 2011 року забезпечено контроль за своєчасним погашенням податкових векселів, авальованих банком, що видаються виробником лікеро-горілчаної продукції області ДП «Житомирський ЛГЗ» до отримання з акцизного складу спирту етилового на суму акцизного податку. Податкові векселі у ІV кварталі 2011 року підприємством погашалися своєчасно, без порушення термінів. Всього у жовтні - грудні 2011 року ДП «Житомирський ЛГЗ» погашено податкових векселів на суму акцизного податку 22 966,5 тис.грн., в тому числі за рахунок фактичної сплати – 21 907,3 тис.грн., втрат – 629,9 тис.грн. та експорту – 429,4 тис. гривень

1.1.24.

Аналіз обсягів виробництва, реалізації підакцизної продукції та сум сплати акцизного податку (у розрізі підакцизної продукції)

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою забезпечення повноти декларування податкових зобов’язань з акцизного податку щомісяця проводиться аналіз відповідності показників звітів № 1 - РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», № 2 – РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» задекларованим у деклараціях акцизного податку оборотам з реалізації підакцизних товарів та сумам податкових зобов’язань.

Платниками акцизного податку області у ІV кварталі 2011 року задекларовано 31 099,3 тис.грн. акцизного податку, що на 17,9 відс., або на 4 715,1 тис.грн. більше відповідного періоду 2010 року. Задекларовані виробниками суми податкових зобов’язань з акцизного податку відповідають динаміці виробництва та реалізації підакцизної продукції. Розбіжності між даними податкової звітності із акцизного податку та даними звітів 1-РС, 2-РС та журналів обліку на контрольних постах відсутні

1.1.25.

Аналіз стану розрахунків з бюджетом платників акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року підприємствами – виробниками підакцизної продукції сплачено до бюджету 27,6 млн.грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, що на 3,8 відс., або на 1,0 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. Надходження акцизного податку у ІV кварталі 2011 року забезпечено від реалізації лікеро-горілчаної продукції – 21,9 млн.грн. (79,5 відс. загальних надходжень), пива – 4,2 млн.грн. (15,2 відс.), спирту – 1,3 млн.грн. (4,7 відс.) та виноробної продукції – 0,1 млн.грн. (0,5 відс. надходжень).

В розрізі видів підакцизної продукції, що виробляється в області ріст надходжень акцизного податку у ІV кварталі 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року відбувся від лікеро – горілчаної продукції– на 19,0 відс. (+ 3,5 млн.грн.), спирту – на 11,9 відс. (+0,1 млн.грн.) та виноробної продукції - на 0,1 млн.грн. Спад – від реалізації пива – в 1,7 рази (- 2,8 млн.грн.). Податковий борг із зобов’язань з акцизного податку у ІV кварталі 2011 року відсутній

1.1.26.

Здійснення аналізу нарядів на отримання спирту в ІV кварталі ц.р., залишків невибраних та замовлених платниками марок акцизного податку, наявних податкових векселів з акцизного податку. За результатами аналізу визначення наявних ресурсів надходжень акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою забезпечення виконання доведених завдань з акцизного податку в ІV кварталі 2011 року щомісяця здійснювався аналіз нарядів на отримання спирту, залишків невибраних та замовлених ДП «Житомирський ЛГЗ» марок акцизного податку, непогашених податкових векселів з акцизного податку.

ДП «Житомирський ЛГЗ» у жовтні – грудні 2011 року сплачено до бюджету при отриманні марок акцизного податку на готову продукцію та в рахунок погашення податкових векселів 21,9 млн.грн. акцизного податку, що на 19,0 відс., або на 3,5 млн.грн.більше відповідного періоду 2010 року. При сплаті акцизного податку в ІV кварталі 2011 року підприємством погашалися податкові векселі з терміном погашення у листопаді, грудні 2011 року та січні 2012 року, тобто достроково, а не по граничному терміну оплати

1.1.27.

Організація роботи по виконанню вимог наказу ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК та наказу ДПА в області від 11.08.11 №297/ДСК.

Інформування керівництва ДПА в області про хід їх виконання

Відділ економічного аналізу, структурні підрозділи

Протягом кварталу

Наказом ДПА в області від 11.08.11 №297-ДСК створена робоча група щодо впровадження комплексної системи та протидії процесам тонізації економіки.

З метою інформування керівництва ДПА в області про хід відпрацювання суб’єктів господарювання, які мінімізують сплату податків у IV кварталі 2011 року проведено 16 засідань робочих груп, на які були надані матеріали керівництву ДПА в області та результати відпрацювання таких суб’єктів господарювання.

Так, в результаті відпрацювання підприємств – «податкових ям» на виконання вимог наказу ДПС України від 08.08.11 №475/ДСК підрозділами оподаткування юридичних осіб ДПІ області у IV кварталі 2011 року анульовано свідоцтво платника ПДВ по 3 підприємствах - «податкових ямах»: ТОВ "Юнікс Трейд" – 17.10.11, ТОВ "СРВ-Полісся" - 27.10.11, ТОВ "НВО-Житомирбудпроект" – 22.11.11 (ДПІ у м. Житомирі). В результаті відпрацювання підприємств – «вигодонабувачів» у грудні 2011 року складено 8 аналітичних довідок на суму 547,8 тис. грн., які передано до підрозділів податкового контролю юридичних осіб для проведення контрольно-перевірочних заходів та до підрозділів податкової міліції для оперативного відпрацювання.

У звітному періоді співробітниками податкової міліції в рамках вимог наказу ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК та наказу ДПА в області від 11.08.11 №297/ДСК викрито 1 злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Молочник»

1.1.28.

Проведення аналізу та інформування ДПС України про стан погашення іноземного кредиту, взятого під гарантію Уряду по ВАТ “Агромашсервіскомплект” (лист ДПА України від 01.06.99 №7845/7/24-0317)

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Щомісячно

Щомісячно проводиться аналіз погашення бюджетних позичок та надається відповідна інформація ДПС України від 05.10.11 №21014/8/24-004, від 02.11.11 №23066/8/24-004, від 02.12.11 №25336/8/04-004

1.1.29.

Аналіз та інформування ДПС України про стан погашення бюджетних позичок та фінансової допомоги на зворотній основі

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Щомісячно проводиться аналіз погашення бюджетних позичок та надається відповідна інформація ДПС України (листи ДПА в області від 10.10.11 №21317/8/24-004, від 09.11.11 №23585/8/24-004, від 09.12.11 №25741/8/24-004)

1.1.30.

Розробка та доведення до ДПІ області заходів, спрямованих на погашення податкового боргу

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Щоквартально розробляються заходи, спрямовані на погашення податкового боргу

1.1.31.

Виявлення, облік, зберігання, оцінка та розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Завдання з надходження коштів до державного бюджету від реалізації безхазяйного майна за IV квартал ц.р. виконано на 75,9 відс.: при плані 89 тис.грн. надійшло 67,6 тис.грн., місцевий бюджет виконано на 10,9 відс. (завдання 22,1 тис.грн., факт - 22,3 тис.гривень)

1.1.32.

Участь у проведені інвентаризацій спирту та перевірок наявності пломб на місцях можливого доступу до спирту, відповідність наявних пломб комісійно складеному опису

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

В IV кварталі ц.р. працівниками регіонального управління прийнято участь в 7 інвентаризаціях спирту етилового. Порушень не встановлено

1.1.33.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ДПА для участі у засіданнях Колегії ДПС України, на засідання колегії ДПА в області та наради за участю керівників ДПІ області щодо підсумків роботи органів державної податкової служби області

Відділ економічного аналізу, структурні підрозділи

Протягом кварталу

По мірі проведення засідань Колегій ДПС України, на засідання колегії ДПА в області, селекторні наради за участю керівного складу ДПА в області надавались інформаційно-аналітичні матеріали по підсумках роботи органів ДПС області, в терміни, встановлені керівництвом ДПА в області

1.1.34.

Забезпечення контролю за станом переплат до бюджету та достовірністю їх облікування

Відділ обліку та звітності

Щомісячно

Контроль за станом переплат до бюджету здійснювався щомісячно за показниками АІС «Галузь». Протягом IV кварталу ц. р. ДПІ області направлені оглядові листи щодо зменшення переплат, а саме листи ДПА в області від 14.10.11 №21790, 21793/7/19-022, від 17.10.11 №21914, 21915/7/19-022, від 01.11.11 №23048/7/19-022, від 08.11.11 №23563/7/19-022, від 08.12.11 №25812, 25813/7/19-022

1.1.35.

Забезпечення контролю за облікуванням коштів за призначенням

Відділ обліку та звітності

Щомісячно

Протягом звітного кварталу здійснювався щоденний контроль за відображенням в інформаційній системі idparm 947, 948, 457, 458, які використовуються при облікуванні коштів за призначенням

1.1.36.

Відстеження повноти надходження коштів до всіх рівнів бюджету за підсумками операційного дня

Відділ обліку та звітності

Протягом 2 робочих днів до завершення звітного місяця

По терміну 16.00 і 18.00 годину щоденно формуються показники про надходження коштів до бюджету за оперативними даними ГУДКУ в області та погодинно за два дні до завершення звітного місяця

1.1.37.

Формування зведеного файлу інформаційного ресурсу та контроль показників (файл типу MN)

Відділ обліку та звітності

Щоденно, щомісячно

Контроль за показниками зведеного файлу інформаційного ресурсу (файл типу MN) та АІС «Галузь» здійснювався щоденно та щомісячно на перше число звітного місяця

1.1.38.

Формування зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування

Відділ обліку та звітності

Щоквартально

Сформовано звіт про суми отриманих пільг в оподаткуванні за ІІІ квартал ц. р. по терміну 17.11.11 та розміщено в електронній мережі та проінформовано керівництво ДПА в області

1.1.39.

Організаційне забезпечення проведення щотижневих апаратних нарад керівного складу ДПА в області з питань основної діяльності та підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів

Організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи

Щотижнево

Забезпечено підготовку Порядку денного проведення апаратних нарад у голови ДПА в області з питань основної діяльності та складання протоколів.

Відповідними структурними підрозділами ДПА в області по мірі проведення щотижневих апаратних нарад забезпечувалась підготовка та надання інформаційно-аналітичних матеріалів

1.1.40.

Організаційне забезпечення за участю керівництва (працівників) ДПІ області нарад, заслуховувань, тощо з питань забезпечення надходжень платежів до бюджету.

Підготовка проектів відповідних розпорядчих документів ДПА в області та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом кварталу, у терміни, визначені розпорядчими документами ДПА в області

Забезпечено організацацію проведення заслуховування керівництва ДПІ області в ДПА в області та ведення протоколів (від 17.11.11 №11-з, 08.12.11 №12-з, 09.12.11 №13-з та від 15.12.11 №14-з), які доведено до виконавців та забезпечено контроль виконання доручень

1.1.41.

Розробка та затвердження Плану роботи ДПА в області на І квартал 2012 року

Організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи

Грудень

У зв’язку із зміною порядку планування діяльності органів державної податкової служби, згідно наказу ДПС України від 23.11.11 №166 „Про затвердження Порядку планування діяльності органів державної податкової служби України” підготовлено План роботи Державної податкової служби у Житомирській області на перше півріччя 2012 року, який 28.12.11 затверджено Головою ДПС України О.В. Клименком

1.1.42.

Забезпечення моніторингу та підготовка звіту про виконання Плану роботи ДПА в області за ІІІ квартал 2011 року, надання його керівництву ДПА в області

Організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи

Жовтень

У встановлені строки забезпечено проведення моніторингу та підготовку звіту про виконання Плану роботи ДПА в області за ІІІ квартал 2011 року, який надано керівництву ДПА в області

1.1.43.

Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ДПА в області, контроль підготовки аналітичних матеріалів керівництву ДПА в області на засідання Колегії ДПС України, в області, проектів відповідних розпорядчих документів ДПА в області та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядчий відділ

Відповідно до плану колегії ДПА в області

У зв’язку з проведенням реорганізації ДПА у Житомирській області в ДПС у Житомирській області та зміною керівництва апарату ДПА в області, засідання колегій ДПА в області у IV кварталі 2011 року не проводилось

1.1.44.

Підготовка інформації щодо штатної чисельності та кількісного складу органів ДПС області та їх структурних підрозділів

Організаційно-розпорядчий

відділ

Жовтень

Забезпечено підготовку інформації, яку направлено ДПС України у встановлений термін (лист від 14.10.11 №21654/8/13-017)

1.1.45.

Підготовка та затвердження у вставленому порядку плану роботи колегії ДПА в області на перше півріччя 2012 року

Організаційно-розпорядчий

відділ

Грудень

У зв’язку з проведенням реорганізації ДПА у Житомирській області в ДПС у Житомирській області та зміною керівництва апарату ДПА в області, план колегії ДПС в області буде підготовлено та затверджено після призначення складу колегії ДПС у Житомирській області

1.1.46.

Підготовка проекту Плану основних питань економічної та контрольної роботи державної податкової служби у Житомирській області на 2012 рік

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом кварталу

Підготовлено План основних питань економічної і контрольної роботи Державної податкової служби у Житомирській області на 2012 рік, який 22.12.11 затверджено Головою ДПС України О.В. Клименком

1.1.47.

Здійснення моніторингу стану надходжень до бюджету в розрізі податків, структурних підрозділів, ДПІ області та за напрямами. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів для щоденного інформування керівництва ДПА в області на апаратні і виробничі наради

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

В щоденному режимі здійснювався моніторинг стану надходжень до бюджету по ДПІ області, виконання доведених завдань структурними підрозділами за закріпленими платежами. Проведений аналіз розміщується в мережі для практичного використання та надається керівництву ДПА в області на апаратні та виробничі наради

1.1.48.

Узагальнення та аналіз даних структурних підрозділів ДПА в області, ДПІ області про очікуване виконання розрахункової бази надходжень доходів до державного та місцевого бюджетів та очікуваний податковий борг. Інформування про результати узагальнення керівництва ДПА в області та ДПС України

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

Дані про очікувані надходження за поточний період звітного місяця розраховуються на підставі показників декларацій та розрахунків за попередні періоди, з врахуванням динаміки економіки та соціальних показників по регіонах. Паралельно очікувані надходження надсилаються з ДПІ області.

При наданні очікуваних показників на ДПА України розрахунки відділу економічного аналізу узгоджуються з відповідними структурними підрозділами

1.1.49.

Здійснення аналізу стану організації роботи органів ДПС області щодо якості проведення прогнозно-аналітичної роботи

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

На виконання вимог наказу ДПА в області від 18.05.11 №187 «Про стан прогнозно-аналітичної роботи ДПІ області» проведено оцінку рівня прогнозно-аналітичної роботи в інспекціях та направлено оглядовий лист з оцінкою роботи ДПІ області за вересень ц.р. (лист від 19.10.11 №22063/7/20-016). Також направлялась ДПІ термінова телеграма від 23.11.11 №24599/7/20-016 «Про недостатній рівень прогнозного-аналітичної роботи» через суттєві прорахунки при визначенні прогнозних показників надходжень податків та зборів; 23.11.11 №24646/7/20-016 «Про рівень прогнозно-аналітичної роботи за жовтень»; 13.12.11 №26019/7/20-016 «Про рівень прогнозно-аналітичної роботи за листопад 2011 року»

1.1.50.

Здійснення аналізу зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового режиму оподаткування та підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ДПА в області, ДПС України, органам виконавчої влади

Відділ економічного аналізу

Грудень

Проведено аналіз зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового режиму оподаткування та направлено лист ДПС України від 02.12.11 №25355/8/20-014 «Про аналіз втрат бюджету від надання пільг в оподаткуванні за 9 місяців 2011 року»

1.1.51.

Здійснення аналізу:

динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності визначальних платників податків, у т.ч. тих, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків, відповідності їх середньогалузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом;

стану надходжень платежів до бюджету у розрізі визначальних та великих платників податків з метою виявлення резервів збільшення надходжень платежів до бюджету

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

Відділом щоквартально проводиться аналіз окремих показників декларації з податку на прибуток по платниках області, що включені до Реєстру великих платників податків (ВПП) на 2011 рік (11 СГ), визначається відповідність їх середньогалузевим показникам, умовні втрати від недосягнення середньогалузевої податкової віддачі по ВПП України, встановлюються причини зменшення нарахувань податку.

Налагоджено дієвий щомісячний контроль за прийняттям декларацій з ПДВ від суб'єктів господарювання, що включені до Реєстру ВПП, з метою забезпечення відповідності рівня позитивних нарахувань зростанню результатів економічної діяльності. Зокрема, внаслідок проведеної роботи забезпечено адекватність нарахувань ПДВ по деклараціях за січень-листопад ц.р. (148,9 відс.) показникам економічного розвитку (108,0 відс.); податкове навантаження з ПДВ за січень-листопад ц.р. по ВПП області склало 3,73 відс. (за відповідний період минулого року без ТЗОВ "ВЕСТ ТРАНС-СЕРВІС" – 2,71 відс.).

Здійснюється щоденний моніторинг стану надходжень платежів до державного бюджету у розрізі ВПП. Так, за 2011 рік забезпечено надходжень у сумі 297,7 млн. грн., що на 11 відс. більше, ніж за 2010 рік, у т.ч. за ІV квартал 2011 року – 79,4 млн. грн., що на 15 відс. більше відповідного періоду минулого року (69,0 млн. грн.).

Вживаються невідкладні заходи із забезпечення виконання у повному обсязі наказу ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК щодо відпрацювання у режимі он-лайн підприємств - ймовірних вигодонабувачів та їх контрагентів (а саме: ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО", ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД", ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ", ТОВ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД", ТОВ "ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ"). Зі схемного кредиту по вказаних платниках за січень-жовтень ц.р. у сумі 11,2 млн.грн. донараховано ПДВ по перевірках у сумі 9,3 млн.грн., сплачено по уточнюючому розрахунку по ТОВ "ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ" – 1,0 млн.грн., інші – знаходяться на відпрацюванні

1.1.52.

Надання пропозицій щодо проведення зустрічей керівництва ДПА в області з керівниками підприємств, які за критеріями відбору відносяться до великих платників податків, щодо стану розрахунків ними з бюджетом та підготовка відповідних матеріалів

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу відділом економічного аналізу забезпечувалась підготовка матеріалів для зустрічей керівництва ДПА області з керівниками підприємств області, які за критеріями відбору відносять до великих платників, стан розрахунків ними з бюджетом та надавались відповідні матеріали керівництву ДПА в області

1.1.53.

Здійснення контролю за виконанням завдань з надходження коштів до Державного бюджету України по донарахованих сумах за результатами контрольно-перевірочної роботи по фінансових установах та пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року забезпечено зростання у порівнянні із аналогічним періодом минулого року надходження пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надходжень коштів за результатами перевірок фінансових установ на 103,8 тис.грн. (IV квартал 2010 року – 471,4 тис.грн., у ІV квартал 2011 року - 575,2 тис.гривень)

1.1.54.

Аналіз результатів проведеної підрозділами контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПІ області контрольно-перевірочної роботи по фінансових установах, суб‘єктах ЗЕД та з питань оподаткування доходів нерезидентів

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Щомісячно

По фінансових установах протягом IV кварталу 2011 року здійснено 5 документальних перевірок. Результативність таких перевірок становить 100,0 відсотків, по результатах перевірок донараховано та узгоджено податкових зобов’язань та застосовано штрафних санкцій на суму 25,5 тис. гривень.

Також перевірками було охоплено 69 суб’єктів ЗЕД, по яких встановлено 75 фактів порушення валютного законодавства. За результатами проведених перевірок донараховано 495,4 тис.грн. фінансових та штрафних санкцій за порушення у сфері ЗЕД.

Здійснено 3 перевірки з питань оподаткування доходів нерезидентів. По встановлених порушеннях донараховано 412,5 тис.грн. податків та платежів разом із штрафними санкціями

1.1.55.

Передача матеріалів перевірок по неповернутих валютних цінностях до підрозділів податкової міліції

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Після встановлення фактів

У ІV кварталі 2011 року до УПМ ДПА в області для відповідного реагування передані матеріали перевірки по 2 суб’єктах ЗЕД, по яких допущено неповернення валютних цінностей, а саме: ФОП Перегуда Л.В., ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»

1.1.56.

Підготовка та надання ДПС України матеріалів з проблемних питань, що виникають в ході проведення перевірок банківських, небанківських установ, а також суб‘єктів ЗЕД

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Щомісячно

По мірі необхідності, на адресу ДПА України направляються матеріали з проблемних питань, що виникають в ході проведення перевірок фінансових установ та суб’єктів ЗЕД. У звітному періоді проблемних питань не виникало

1.1.57.

Формування, затвердження планів-графіків проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання на І квартал 2012 року та узгодження з іншими контролюючими органами

Управління податкового контролю юридичних осіб,

відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, управління оподаткування фізичних осіб

Грудень

Сформовано та затверджено на рівні ДПС України 30.12.11 план-графік проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання юридичних осіб на І квартал 2012 року. В ході проведення планування дотримуються вимоги постанови КМУ від 27 грудня 2010 року №1234 „Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів”. Щоквартально, з метою координації перевірок, плани-графіки узгоджуються з іншими контролюючими органами

1.1.58.

Взаємодія з Житомирською облдержадміністрацією, обласним управлінням НБУ, Житомирською митницею, прокуратурою та СБУ з питань дотримання вимог валютного законодавства

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Протягом кварталу по мірі необхідності

Щомісяця на адресу Житомирської обласної державної адміністрації надається інформація стосовно спеціальних санкцій, які застосовані до суб’єктів ЗЕД Житомирської області відповідно до ст.37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (листи від 10.10.11 №21474/10/22-018, від 10.11.11 №23754/10/22-018 та 12.12.11 №25902/10/22-018).

До органів Прокуратури області щомісячно надається інформація про обсяг неповернутих валютних цінностей (лист від 10.10.11 №21475/10/22-020, від 10.11.11 №23755/10/22-020, від 13.12.11 №25991/10/22-020).

На управління НБУ у Житомирській області надається щомісячна звірка щодо наявної дебіторської заборгованості по суб’єктах ЗЕД і про своєчасність надання повідомлення банківськими установами (листи від 10.10.11 №21476/10/22-019, від 10.11.11 №23753/10/22-019, від 12.12.11 №25906/10/22-019)

1.1.59.

Організація та контроль роботи ДПІ області щодо сплати донарахованих за актами документальних перевірок сум

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою забезпечення надходжень до бюджету донарахованих сум за актами документальних перевірок ДПА в області здійснюється постійний контроль за роботою підпорядкованих підрозділів. Із донарахованих узгоджених податкових зобов’язань протягом жовтня-грудня поточного року, надійшло до бюджету 14,9 млн.грн., що на 4,9 млн.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Рівень стягнення донарахованих сум у порівнянні з відповідним періодом минулого року підвищився на 17,3 відс. та становить 78,0 відсотка

1.1.60.

Аналіз та оцінка достовірності наповнення баз даних структурними підрозділами ДПІ області, взаємодія із структурними підрозділами ДПА в області щодо реєстрації та обліку платників податків та надання відповідних пропозицій керівництву

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Щомісячно

Проведено аналіз та оцінка виконання достовірності наповнення баз даних структурними підрозділами ДПІ області та надання відповідних пропозицій керівництву ДПА в області згідно наказу від 18.06.07 №143 „Про організацію роботи щодо обліку платників податків”. Узагальнена інформація знаходиться в електронній мережі ДПА в області (доповідна від 10.10.11№ 280/29-11, від 08.11.11 №307/29-11, №333/29-11 від 05.12.11)

1.1.61.

Підготовка щотижневих, місячних та квартальних звітів та інформацій по наповненості баз даних обліку платників податків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, по активних платниках, згідно статистичних даних, по втрачених паспортах, по рахунках, по реєстрації платників податку на додану вартість, виконання та подання їх до ДПС України

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Протягом кварталу

Щоденно, у зв’язку із введенням в дію Системи ВЕБ-реєстрація платників ПДВ, присвоєння та скасування свідоцтв платників ПДВ здійснюється на центральному рівні в ОN-LINE режимі. У жовтні-грудні ц.р. надіслані інформації до ДПС України:

-по втрачених паспортах (листи ДПА в області від 05.10.11 № 21120 /8/29-006, від 04.11.11 № 23289 /8/29-006, 07.12.11 № 25566 /8/29-006).

-по адресах масової реєстрації (лист ДПА в області від 28.12.11 № 27096 /8/29-006).

-по СГ по яких процедура припинення триває більше року (лист ДПА в області від 10.10.11 № 21440/8/29-006)

1.1.62.

Підготовка зведеної інформації про стан обліку платників податків

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Щомісячно

Забезпечено підготовку звіту до ДПС України „Про стан обліку платників податків”(файли формуються та відправляються управлінням інформатизації процесів оподаткування)

1.1.63.

Забезпечення отримання інформації по питанню присвоєння та скасування свідоцтв платників ПДВ юридичних та фізичних осіб – підприємців з ДПС України та ДПІ області. Підготовка інформації для відправки в ДПІ області та до ДПС України. Надання інформації структурним підрозділам ДПА в області

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Щоденно

У зв’язку із введенням в дію Системи ВЕБ-реєстрація платників ПДВ, присвоєння та скасування свідоцтв платників ПДВ здійснюється на центральному рівні в ОN-LINE режимі. Щоденно на обласному рівні здійснюється аналіз даних реєстру платників ПДВ

1.1.64.

Здійснення контролю за достовірністю ведення податкових реєстрів у частині обліку платників: неприбуткових організацій; постійних представництв нерезидентів в Україні; платників податку на додану вартість

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Протягом кварталу

У жовтні-грудні ц.р. проведено аналіз та оцінку виконання достовірності наповнення баз даних структурними підрозділами ДПІ області в частині реєстрів:

- реєстру неприбуткових організацій (лист ДПА в області від 17.11.11 № 24275/7/29-007);

- юридичних осіб та фізичних осіб– підприємців (листи ДПА в області від 06.10.11 № 21261/7/29-007, 28.11.11 №24920/7/29-007, 26.12.11 № 26854 /7/29-007);

- платників податку на додану вартість (листи ДПА в області від 03.10.11 №20966/7/29-007, 02.11.11 №23069/7/29-007, 07.12.11 № 25571/7/29-007);

- електронного реєстру рахунків (листи ДПА в області від 31.10.11 №22909/7/29-007, 31.11.11 №25130/7/29-007, 29.12.11 № 27142/7/29-007)

1.1.65.

Здійснення заходів щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Протягом кварталу

Щоденно, згідно регламенту, надсилалась інформація про присвоєння та зміни щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків до ДПС України та ДПІ області

1.1.66.

Здійснення контролю за стягненням донарахованих сум платежів за результатами комплексних та тематичних перевірок

Відділ відомчого контролю

У терміни, встановлені наказами ДПА в області

Відділом відомчого контролю ДПА в області постійно проводиться контроль щодо повноти надходження донарахованих платежів в ході комплексних перевірок, в ІV кварталі 2011 року до бюджету надійшло 2049,1 тис. гривень

1.1.67.

Здійснення аналізу діяльності ДПІ області за показниками, визначеними у Положенні про преміювання начальників та заступників начальників державних податкових інспекцій області

Фінансовий відділ

Щомісячно

Щомісячно здійснюється аналіз діяльності ДПІ області за показниками, визначеними у Положенні про преміювання начальників та заступників начальників державних податкових інспекцій області

1.1.68.

Підготовка та надсилання до ДПІ області оглядових листів, телеграм тощо щодо оцінки роботи підвідомчих структурних підрозділів по відповідних напрямах роботи

Структурні підрозділи

Протягом кварталу

З метою активізації роботи до ДПІ області відділом контролю за відшкодуванням податку на додану вартість надсилалися оглядові листи та телеграми від 26.10.11 № 22648/7/07-007; від 28.10.11 №22803/7/07-007, від 02.11.11 №23169/7/07-007; від 01.12.11 №25141/7/07-007, від 16.12.11 №26300/7/07-007, від 16.12.11 №26301/7/07-007.

Відділом обліку та звітності протягом IV кварталу ц. р. підготовлено та надіслано до ДПІ області 16 оглядових листів щодо оцінки роботи підвідомчих структурних підрозділів по відповідних напрямах роботи.

Відділом погашення податкового боргу підготовлено та надіслано до ДПІ області оглядові листи, щодо оцінки роботи підвідомчих структурних підрозділів (від 16.11.11 №24125/7/24-006, 28.11.11 №24868/7/24-006, 28.11.11 №24866/7/24-006, 28.11.11 №24870/7/24-006, 28.11.11 №24922/7/24-006, 28.11.11 №24923/7/24-006, 19.12.11 №26463/7/24-006, 20.12.11 №26557/7/24-006).

1.2. Організація та проведення контрольно-перевірочної роботи

з питань додержання податкового та валютного законодавства

1.2.1.

Впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Проаналізовано основні показники декларацій з податку на прибуток за ІІ-III квартал 2011 року відповідно бази даних АІС «Податки»: - доходу від операційної діяльності та собівартості реалізованої продукції;

- окремих показників податкової звітності декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість;

- доходу, що враховується при визначенні об’єкту оподаткування податку на прибуток (єдиному податку) та сума виторгу відповідно до Звіту про виторг торгових об’єктів за II-III кв.2011 року та направлено та направлено до ДПІ області для відпрацювання (07.12.11 № 25706/7/15-121)

1.2.2.

Аналіз діяльності неприбуткових підприємств, установ та організацій, зокрема громадських, благодійних, релігійних організацій, політичних партій, професійних спілок та виборчих комісій, що не подають звітності до органів ДПС.

За результатами роботи підготовка керівництву ДПА в області інформації з відповідними пропозиціями

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Проведеним аналізом встановлено, що 1695 неприбуткових організації не подали Податкові звіти про використання коштів неприбутковими організаціями за ІІІ квартал 2011 року, або 23,2 відс. до тих, що повинні подавати звіти. В результаті вжитих заходів по скасуванню державної реєстрації неприбуткових організацій залишились невідпрацьованими 498 організацій (профспілки, територіальні виборчі дільниці, релігійні організації).

По скасуванню державної реєстрації: 432 неприбуткових організацій знаходяться в станах: 14 - розпочато ліквідаційну процедуру, 4 - порушено провадження справи про припинення, 157 - до ЄДР внесено запис про відсутність відомостей, 98 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, 19 - направлено запит на встановлення місцезнаходження, 37 - ліквідпроцедура або припинено (у т.ч. 5 неприбуткових у стані 23 - припинено по рішенню суду), 91 – місцезнаходження не встановлено, 12 – фактична адреса не встановлена;

351 - направлено запит на скасування державної реєстрації;150 - направлено виклики про подання звітності;163 - централізовані бухгалтерії (загальноосвітні школи, районні суди, нотаріальні контори, інші); 9 - є платниками податку на прибуток; 92 - застосовано штрафні санкції за неподання звітності на суму 9,7 тис.грн., з них 7,1 тис.грн. сплачено до бюджету

1.2.3.

Організація контрольно-перевірочної роботи ДПІ області з питань дотримання суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного валютного законодавства

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Протягом кварталу

У ІV кварталі ц.р. перевірками з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства підрозділами контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД було охоплено 69 суб’єктів ЗЕД. За звітний період порушення встановлені по 75 перевірках, по встановлених порушеннях донараховано 455,8 тис. гривень

1.2.4.

Організація, узагальнення та аналіз матеріалів перевірок фінансових установ з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, руйнування схем мінімізації сплати податків до бюджету фінансовими установами

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Протягом кварталу

За ІV квартал ц.р. перевірками з питань дотримання вимог податкового законодавства охоплено 5 фінансових установ, по результатах таких перевірок донараховано 20,5 тис. гривень

1.2.5.

Забезпечення безумовного виконання плану-графіку проведення планових виїзних перевірок – СГ – юридичних та фізичних осіб, дотримання термінів проведення перевірок, підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи та сплати донарахованих сум

Управління податкового контролю юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

На ІV квартал ц.р. заплановано перевірки 74 суб’єктів господарювання – юридичних осіб. За результатами проведених планових перевірок за жовтень-листопад 2011 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань в сумі 10,6 млн.грн., зменшено від’ємне значення об’єкту оподаткування податком на прибуток на суму 38,6 млн.грн., упереджено незаконне відшкодування з бюджету ПДВ на 4,5 млн.грн., зменшено значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ на суму 10,1 млн.грн. Результативність та ефективність контрольно-перевірочної роботи у ІV кварталі 2011 року зросла у порівнянні з ІV кварталом 2010 року. Зокрема, до бюджету надійшло 14,9 млн.грн. донарахованих за актами перевірок підрозділами податкового контролю юридичних осіб податків, зборів, обов’язкових платежів (що на 4,9 млн.грн. більше ніж у ІV кв. 2010 року); рівень узгодженості донарахованих сум становить 64,9 відс., що на 38,3 відс. більше, ніж у 2010 році; рівень стягнення донарахованих сум становить 78,0 відс., що на 17,3 відс. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

У ІV кварталі ц.р. виконання плану-графіку документальних перевірок СГД - фізичних осіб забезпечено на 98 відсотків, із 47 запланованих перевірок завершено та прийнято рішення по 46 перевірках, 1 перевірка не проведена, в зв’язку із смертю платника. За результатами проведених планових перевірок фізичних осіб – підприємців донараховано та узгоджено 2027,3 тис. грн., до бюджету надійшло 553,2 тис. грн. податків та платежів.

Проведено перевірки 75 підприємств згідно плану – графіку та по яких прийнято повідомлення - рішення, донараховано за результатами планових перевірок підприємств 1389,6 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб (донарахування на 1 перевірку складає 18,5 тис. грн.), узгоджено 1376,2 тис. грн. (донарахування на 1 перевірку складає 18,3 тис. грн.). За результатами проведених планових перевірок до бюджету надійшло 343,1 тис. грн. податків та платежів

1.2.6.

Супроводження планів-графіків проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, у разі необхідності внесення змін та доповнень

Управління податкового контролю юридичних осіб,

управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження перевірок платників, запланованих на перевірку згідно плану-графіку проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання.

В грудні 2011 року шляхом коригування було внесено зміни до Плану-графіка перевірок на ІV квартал 2011 року, а саме: включено на грудень 2011року ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД". Перевірку розпочато 26.12.11, на даний час перевірка триває.

Постійно здійснюється контроль за діяльністю суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які задіяні в схемах ухилення від оподаткування, при здійсненні ними фінансово – господарських операцій. Протягом ІV кварталу 2011 року проведеними плановими та позаплановими перевірками виявлено ряд схем ухилення від оподаткування, та проведено донарахування, а саме: проведення безтоварних операцій – 1 на суму 154,1 тис.грн., операцій з “фіктивними СГД” – 3 на суму 194 тис.грн., “податкові ями” – 1 на суму 36,4 тис. гривень

1.2.7.

Організація роботи щодо:

вжиття заходів щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства, направлення матеріалів органам прокуратури;

здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання-фізичних осіб, що перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування;

виявлення суб’єктів господарювання-фізичних осіб, які вірогідно скористалися „податковими ямами” для завищення податкового кредиту або заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму більше 100 тис. грн., та вжиття заходів щодо їх відпрацювання;

залучення до оподаткування фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності, в т.ч. транспортні засоби, та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

Управлінням оподаткування фізичних осіб ДПА в області щоквартально проводиться аналіз інформації з податкових розрахунків ф.1ДФ з метою відбору податкових агентів, які середньо розрахункову заробітну плату на 1 працюючого, по працівниках, які пропрацювали повний квартал, нараховували менше мінімальної.

З метою підвищення рівня організації вжиття заходів, направлених на забезпечення надходжень податку на доходи фізичних осіб, управлінням оподаткування фізичних осіб ДПА в області до податкових інспекцій області направлено листи від 07.10.11 №21414/7/17-122 та від 23.12.11 №26815/7/17-122 з додатками та переліком і заходи, які необхідно вжити.

На виконання заходів, податковими інспекціями області у ІV кв. 2011 року на засіданнях комісій при органах місцевого самоврядування заслухано керівників 77 юридичних осіб, у яких рахувалась заборгованість з виплати заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб та керівників 140 юридичних осіб, які мінімізували виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату ПДФО.

Крім того, за ІV кварталі 2011 року працівниками податкових органів області проведено індивідуальну роботу (в т. ч. під час прийомки звітності по ПДФО) з керівниками 90 юридичних осіб, у яких рахувалась заборгованість з виплати заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб та керівниками 346 юридичних осіб, які мінімізують виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату ПДФО.

У ІV кварталі 2011 року до органів прокуратури направлено відомості по 13 підприємствах, де обліковується заборгованість з виплати заробітної плати та заборгованість по податку на доходи фізичних осіб. Також, до органів прокуратури направлено інформацію та відомості по 91 підприємству, де встановлені випадки нарахування (виплати) заробітної плати менше мінімальної. За рахунок проведення спільних заходів з органами прокуратури до бюджету забезпечено надходження в сумі 349,7 тис. грн.

Проводиться робота по суб’єктах господарської діяльності – фізичних особах (великих платниках податків), що перебувають на загальній системі оподаткування та сплачують незначні суми податку з доходів фізичних осіб, з метою вжиття заходів із підвищення рівня сплати податків. Так, в результаті вжитих заходів у ІV кварталі 2011 року від фізичних осіб – підприємців зазначеної категорії до бюджету надійшло 105,2 тис. грн. ПДФО, що на 61,9 тис. грн. більше, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

З метою залучення до оподаткування фізичних осіб, які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності, в т.ч. транспортні засоби, та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб – підприємців, які здійснюють експортні операції до ДПІ області постійно направляється інформація, що надходить від митних органів України щодо ввезених товарів на територію України громадянами області, для відпрацювання щодо подальшого використання зазначених товарів та використання під час проведення контрольно-перевірочної роботи. За результатами контрольно – перевірочної роботи проведено перевірки 3 підприємців, які здійснюють експортні операції, донараховано 62,6 тис. грн.

Організовано роботу щодо виявлення суб’єктів господарювання-фізичних осіб, які вірогідно скористалися „податковими ямами” для завищення податкового кредиту або заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму більше 100 тис. грн. по одному контрагенту, та вжиття заходів щодо їх відпрацювання. Так, під час проведеного аналізу наявних розбіжностей по податкових зобов’язаннях та податковому кредиту у фізичних осіб – підприємців на початок ІV кварталу 2011 року було встановлено наявність розбіжностей у 4 таких фізичних осіб – підприємців по податковому кредиту на суму 2105,8 тис. грн., в результаті вжитих заходів розбіжність зменшено, яка станом на 01.01.12 становить 1014,9 тис. грн. Декларації з ПДВ, по яких рахуються дані розбіжності знаходяться на опрацюванні

1.2.8.

Організація роботи ДПІ області щодо контролю за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

Управлінням оподаткування фізичних осіб організовано роботу ДПІ області щодо контролю за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу. За результатами вжитих заходів забезпечено отримання інформації від органів реєстрації транспортних засобів та забезпечено сплату збору за першу реєстрацію в сумі 11012,7 тис. грн., в т.ч.: від власників транспортних засобів – юридичних осіб – 652,0 тис. грн., фізичних осіб – 10360,6 тис. грн., від власників водних транспортних засобів 0,2 тис. гривень

1.2.9.

Впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних та документальних невиїзних перевірок.

За результатами роботи підготовка керівництву ДПА в області інформації з відповідними пропозиціями

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

З метою забезпечення надходження до бюджету податку на додану вартість в повному обсязі у ІV кварталі 2011 року ДПІ області здійснено камеральні невиїзні документальні перевірки поданих 2439 декларацій з податку на додану вартість СГ – фізичних осіб. За результатами проведеної роботи встановлено порушення по 69 суб’єктах господарювання – фізичних осіб та донараховано до бюджету 32,9 тис. грн., з них:

- по перевірках 59 суб’єктів господарювання – фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною сплатою ПДВ до бюджету встановлено порушення та донараховано до бюджету 29,9 тис.грн.;

- по перевірках 3 суб’єктів господарювання – фізичних осіб у зв’язку з арифметичними, методологічними та іншими помилками по деклараціях з ПДВ донараховано до бюджету 1,3 тис. грн.;

- за результатами проведених 7 камеральних перевірок з інших питань донараховано до бюджету 1,7 тис. грн.

Крім того, проведеними 2 камеральними перевірками зменшено від’ємне значення з ПДВ у сумі 64,0 тис. гривень

1.2.10.

Організація проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, які здійснюють діяльність в окремих галузях та сферах економіки, в т.ч. їх дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів та контрагентів, зокрема:

Металургійне виробництво та добування металевих руд

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

За результатами перевірок 25 СГ, які були включені на ІV квартал ц.р. до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок на 2011 рік по галузі «Металургійне виробництво та добування металевих руд», донараховано 8816,3 тис.грн., зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на 153,6 млн.грн., зменшено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ на 12,3 млн.грн., зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ на 1,5 млн.грн. Із донарахованих сум сплачено до бюджету 1156,1 тис.грн., на узгодженні 442,0 тис.грн., термін сплати не настав 128,2 тис.грн., на апеляційному оскарженні -6024,4 тис.грн., на судовому оскарженні - 1065,6 тис.гривень

1.2.11.

Організація перехресних планових виїзних документальних перевірок суб’єктів господарювання

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Перехресні планові виїзні документальні перевірки суб’єктів господарювання проводяться відповідно до наказів ДПА у Житомирській області, згідно яких залучаються спеціалісти управління податкового контролю юридичних осіб ДПА в області та спеціалісти підрозділів податкового контролю юридичних осіб ДПІ області.

Протягом ІV кварталу 2011 року проведено 7 планових виїзних документальних перевірок перехресним методом, за результатами яких донараховано 11,7 млн.грн., із донарахованих сум сплачено 250,6 тис.грн., на апеляційному оскарженні 8,5 млн.грн., зменшено збитки на 108,2 млн.грн., зменшено рядок 24 декларації з ПДВ на 11,9 млн.грн. Перевірки по 2 СГ тривають, по 2 перевірках не настав строк сплати донарахованих сум, матеріали перевірок на узгодженні

1.2.12.

Організація та проведення планових та позапланових виїзних документальних перевірок суб’єктів господарювання, що декларують збиткову діяльність

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

У жовтні-грудні 2011 року завершено перевірки 7 збиткових підприємств, сума задекларованих збитків даними підприємствами перед початком перевірки становить 38,2 млн.грн. За результатами перевірок зменшено збитки на 38,2 млн.грн., що становить 100 відс. від задекларованих. Із перевірених збиткових суб’єктів господарювання 7 підприємств виведено із розряду збиткових, по них донараховано 402,3 тис.грн. податку на прибуток, з яких сплачено 356,3 тис. гривень

1.2.13.

Організація проведення перевірок суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних та тютюнових виробів, займаються реалізацією нафтопродуктів

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

В ІII кварталі 2011 році було розпочато планову документальну перевірку ДП "Житомирський ЛГЗ", а завершено протягом ІV кварталу 2011 року , акт від 19.10.11 №4947/23-1/00375504/0110. За результатами перевірки донараховано 6599,8 тис. грн., з яких 249,0 тис. грн. сплачено до бюджету, решта донарахованої суми знаходиться на апеляційному оскарженні

1.2.14.

Організація проведення перевірок з питань дотримання вимог Указу Президента України від 15.06.95 №436/95 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

У жовні-грудні 2011 року проведено 203 перевірки з питань дотримання вимог Указу Президента України від 15.06.95 №436/95 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” за результатами яких застосовано штрафних санкцій на загальну суму 573,2 тис. гривень

1.2.15.

Організація та проведення перевірок за порядком проведення готівкових операцій та ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

У жовні-грудні 2011 року проведено 7 перевірок за порядком проведення готівкових операцій та ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, за результатами яких застосовано штрафних санкцій на загальну суму 9,2 тис. гривень

1.2.16.

Організація, узагальнення та аналіз матеріалів перевірок, здійснених підрозділами контролю за розрахунковими операціями, щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог чинного законодавства з питань проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

У жовні-грудні 2011 року проведено 123 фактичні перевірки суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за результатами яких застосовано штрафних санкцій на загальну суму 656,1 тис. гривень

1.2.17.

Здійснення контролю за станом організації роботи ДПІ області щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

На виконання вимог Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказами ДПА України від 19.02.98 №80 та від 22.12.10 №979 забезпечено відпрацювання СГ, повідомлення щодо припинення яких передані до підрозділів податкового контролю юридичних осіб ДПІ області. Станом на 01.01.12 загальна кількість суб’єктів господарювання, по яких триває процедура припинення (ліквідації), скорочена ДПІ в області до 28. У жовтні-грудні 2011 року проведено перевірки 58 підприємств, у зв’язку з прийняттям рішення про припинення. За результатами перевірок донараховано 486 тис. гривень

1.2.18.

Організація та проведення хронометражів (спостережень) за повнотою оприбуткування виручки суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі з метою збільшення ними декларування та сплати податкових зобов’язань до бюджету

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

У жовні-грудні 2011 року проведено 32 хронометражі (спостережень) за повнотою оприбуткування виручки суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі. За результатами проведених хронометражів на 19 господарських об’єктах відбулось збільшення середньоденного виторгу на 27,3 тис. гривень

1.2.19.

Здійснення аналізу ефективності відбору ДПІ області великих платників податків для включення їх до планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.

За результатами підготовка керівництву ДПА в області інформації з відповідними пропозиціями

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Відбір платників податків до перевірок здійснюється у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо складання плану - графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 23.08.11 №495. Під час затвердження ДПІ області проектів планів – графіків перевірок платників податків на ІV квартал 2011 року здійснювався аналіз ефективності відбору платників податків до перевірок.

За результатами проведеного аналізу постійно готуються аналітичні матеріали щодо організації роботи ДПІ області з відповідними пропозиціями.

1.2.20.

Здійснення аналізу причин скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання.

За результатами роботи підготовка керівництву ДПА в області інформації з відповідними пропозиціями

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Причини скасування оскаржених у адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання є такі: неякісне оформлення відповідних документів для проведення перевірки;

неякісне проведення перевірок та (або) порушення порядку оформлення актів перевірок (в т.ч. не доведення встановлених порушень та їх обґрунтування, відсутність посилання на первинні документи, бухгалтерський та податковий облік, відображення необґрунтованих даних, не дослідження фінансово-господарських операцій, порушення порядку підписання акту перевірки та інше); неврахування вимог діючого законодавства; неврахування в ході проведення перевірки (при винесенні рішень) строків давності (1095 днів); невірне визначення розміру та застосування суми штрафних (фінансових) санкцій; арифметична помилка при визначенні суми податкового зобов’язання або штрафної (фінансової) санкції; в ході проходження процедури адміністративного оскарження, або оскарження в судовому порядку платником надано додаткові матеріали; неоднозначне тлумачення податкового законодавства;інші причини скасування, коротко розшифровуються в графі 8 контрагентом подано подано Розрахунок коригування до податкової декларації та інше).

За результатами проведеного аналізу постійно готуються аналітичні матеріали щодо організації роботи ДПІ області з відповідними пропозиціями

1.2.21.

Організація проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу 2011 року отримано 18 постанов на проведення перевірок, ініційованих підрозділами податкової міліції, а також судових органів.

За жовтень-грудень ц.р. проведено 35 перевірок суб’єктів господарювання за матеріалами органів дізнання. За результатом проведених перевірок очікувані донарахування становлять 8483,9 тис. грн. Крім того під час відпрацювання даних матеріалів підрозділами податкового контролю юридичних осіб складено 19 актів неможливості проведення перевірок по причині відсутності платників за місцезнаходженням, відсутності посадових осіб чи документів, необхідних для проведення перевірок

1.2.22.

Проведення оперативної та контрольно-перевірочної роботи стосовно виявлення порушень податкового законодавства у тому числі фактів незаконного відчуження заставного майна, вжиття заходів щодо забезпечення повноти застосування адміністративного арешту активів, підвищення результативності таких арештів та притягнення до адміністративної відповідальності за ст.163-2 КУАП. Організація вибіркових перевірок місць зберігання заставного майна на підприємствах, в установах та організаціях

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань,

управління податкової міліції

Протягом кварталу

З метою виявлення фактів незаконного відчуження заставного майна підрозділами погашення прострочених податкових зобов’язань ДПІ області організовуються вибіркові перевірки місць зберігання такого майна на підприємствах, в установах та організаціях. Протягом ІV кварталу ц.р. здійснено 23 перевірки, в ході яких порушень чинного законодавства не встановлено. Застосовано 1 адміністративний арешт, стягнуто до бюджету 109,4 тис. гривень.

Спільно з працівниками відділу погашення прострочених податкових зобов’язань ДПА в області у ІV кварталі ц.р. проведено 62 перевірки СГ – боржників, за їх результатами виявлено 12 порушень. До порушників чинного законодавства, з метою додаткового виявлення активів СГ - боржників та збільшення надходження коштів до бюджету за рахунок скорочення податкового боргу, застосовано 3 адміністративні арешти активів, в результаті чого до бюджету надійшло 1.27 млн.грн. Стосовно службових осіб СГД - боржників порушено 2 кримінальні справи

1.2.23.

Забезпечення контролю за достовірністю формування показників звітності по контрольно-перевірочній роботі засобами АС «Аудит» в розрізі структурних підрозділів

Відділ обліку та звітності

Щомісячно

Звітність по контрольно-перевірочній роботі засобами АС «Аудит» формується щомісячно на 01 число місяця, наступного за звітним як на районному так і на обласному рівнях. Контроль за відповідністю показників забезпечувався в щомісячному режимі. Структурним підрозділам службовою запискою від 25.11.11 №83/19-035 доведено розбіжності для забезпечення контролю за приведенням у відповідність показників звіту ф. 2-ПТК з АС «Аудит». Станом на 01.01.12 недоліки частково усунені, робота в даному напрямку проводиться постійно.

1.2.24.

Відстеження повноти здійснення імпорту рішень-повідомлень до АІС «Облік податків і платежів» по визначеному терміну

Відділ обліку та звітності

Щомісячно

Відстеження повноти здійснення імпорту рішень-повідомлень здійснюється в ході проведення перевірок ДПІ області. В IV кварталі ц. р. проведена перевірка Чуднівської МДПІ (головного офісу та Любарського віділення).

1.2.25.

Підготовка та надсилання до ДПІ області оглядових листів, телеграм тощо щодо оцінки роботи ДПІ області стану розгляду скарг

Сектор апеляцій

Протягом кварталу

Сектором апеляцій ДПА в області щоквартально готується оглядовий лист по матеріалах проведеного аналізу в розрізі районів з характерними порушеннями, які мали місце при застосуванні штрафних санкцій з доведенням результатів до ДПІ області, який направлено ДПІ області для виконання (лист від 25.11.11 № 24759/7/25-006)

1.2.26.

Проведення перевірок за окремими дорученнями Департаменту відомчого контролю та керівництва ДПС України, ДПА в області та за матеріалами інших контролюючих органів

Відділ відомчого контролю

У терміни, встановлені Департаментом відомчого контролю

В ІV кварталі ц.р. згідно розпорядження ДПА у Житомирській області від 06.10.11 №103 „Про проведення перевірок ДПІ Житомирської області” проведено перевірки стану організації діяльності робочих груп та відпрацювання відібраних суб’єктів господарювання ДПІ Житомирської області відповідно до вимог наказу ДПА в області від 11.08.11 №297/ДСК (наказ ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК) в Малинської МДПІ (акт перевірки від 13.10.11. №2456/8), Коростенської ОДПІ(акт перевірки від 17.10.11. №3134/8), Новоград-Волинської ОДПІ(акт перевірки від 19.10.11. №3599/8), ДПІ у м. Житомирі (акт перевірки від 25.10.11. №5090/8), Барановської МДПІ (акт перевірки від 21.12.11. №3974).

Згідно доручення прокуратури Попільнянського району від 05.12.11 №197021/11/919 по обвинуваченню ГДПРІ відділу оподаткування фізичних осіб Попільнянської МДПІ Білоус Н.М. та Клименко Р.А. по акту документальної планової виїзної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства СПД Зюбак С.І. проведено перевірку в ході якої організовано та проведено документальну позапланову перевірку СПД Зюбак С.І. За результатами перевірки видано наказ ДПА в області від 06.01.12 №8 „Про розгляд подання прокуратури”, яким вжито ряд відповідних заходів по недопущенню подібних випадків у подальшій роботі.

За дорученням керівництва ДПА в області проведено перевірку ДПІ в Андушівському районі щодо стану організації діяльності робочих груп та відпрацювання відібраних суб’єктів господарювання ДПІ Житомирської області відповідно до вимог наказу ДПА в області від 11.08.11 №297/ДСК „Про створення робочої групи та впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тонізації економіки” (наказ ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК). Перевірку проведено з 08.11.11 по 14.11.11 та проінформовано керівництво ДПА в області доповідною запискою від 14.11.11. №112/14-024.

Проведено перевірку ДП „Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів ДПА у Житомирській області” з питань здійснення фінансово-господарської діяльності та дотримання встановленого порядку закупівель товарів (робіт, послуг) за державні кошти за період 2009-2010 років та 9 місяців 2011 року. Перевірку проведено з 11.11.11 по 07.12.11 (акт перевірки від 07.12.11. №51/14-026).

Згідно окремого доручення керівництва ДПС України від 13.12.11 №14-1018/504 „Про проведення перевірки” прийнято участь головним державним податковим ревізором – інспектором Романюком М.М. у проведенні перевірки ДПС Закарпатської області Перевірку проведено з 13.12.11 по 23.12.11 матеріали перевірки надано керівнику бригади для узагальнення

1.2.27.

Розподіл платників податків по категоріях уваги та доведення до ДПІ області

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щомісячно

Щомісячно проводиться розподіл платників податків по категоріям уваги та надсилається до ДПІ області

1.2.28.

Доведення до ДПІ області вантажно-митних декларацій та електронного журналу векселів ПДВ, отриманих від ДПС України

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щоденно

Щоденно надсилається до ДПІ області вантажно – митні декларації та векселі ПДВ, отримані від ДПС України

1.2.29.

Супроводження програмного забезпечення та завантаження файлів по створенню проекту плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання. Передача файлів коригування плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання

Управління інформатизації процесів оподаткування

Постійно

Постійно супроводжується програмне забезпечення по створенню проекту плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання та щомісячно проводиться його коригування

1.3. Організація роботи щодо погашення податкового боргу

1.3.1.

Забезпечення скорочення податкового боргу згідно доведених ДПС України прогнозних завдань

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Встановлені наказами ДПС України завдання з погашення податкового боргу до зведеного бюджету за жовтень - грудень ц.р. (5 відсотків від суми податкового боргу на кожне перше число місяця, що передує звітному) виконані на 185,4 відсотки. При плановому завданні скоротити борг за ІV квартал ц.р. на суму 27,7 млн.грн., забезпечено скорочення на суму 51,3 млн. гривень

1.3.2.

Забезпечення координації роботи з органами місцевого самоврядування щодо виконання завдання із скорочення податкового боргу підприємств, що належать до сфер їх управління (підпорядкування) та ініціювання розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств-боржників відповідно до ст.96 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Постійно

За ІV квартал ц.р. направлено 36 листів-клопотань до органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про виділення коштів або майна для погашення податкового боргу. Для погашення податкового боргу органами місцевого самоврядування виділено коштів в сумі 382 тис. гривень

1.3.3.

Аналіз заборгованості донарахованих за актами перевірок сум пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД та штрафних санкцій за порушення валютного законодавства

Відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Щомісячно

З метою забезпечення дієвого контролю за стягненням донарахованих сум пені та штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства здійснено аналіз податкового боргу у вигляді пені за порушення у сфері ЗЕД. Станом на 01.01.12 заборгованість щодо сплати пені за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД та штрафних санкцій за порушення валютного законодавства становить 2207,6 тис.грн. Основна причина збільшення недоїмки – винесення рішення судовими органами на користь податкових органів в сумі 880,6 тис.грн. по матеріалах перевірок минулих періодів, а саме: ЗАТ "Головинський кар’єр "Граніт" – 577,3 тис.грн. (Володарсько-Волинський район); ТОВ "Укрлітнасіння" – 124,0 тис.грн. (Житомирський р-н); ПП "Фірма "Електросервіс" – 179,3 тис.грн. (м.Житомир).

За рахунок погашення податкового боргу по нарахованих сумах пені у ІV кварталі 2011 року до бюджету надійшло 259,8 тис.гривень

1.3.4.

Здійснення контролю за виконанням заходів щодо 100-відсоткової сплати платниками податків поточних нарахувань та донарахованих сум за актами перевірок за рахунок виконання заходів, передбачених наказом ДПА в області від 25.05.10 №158

Структурні підрозділи

Протягом кварталу

Щомісячно на виконання наказу ДПА в області від 25.05.10 №158 підрозділи податкового контролю юридичних осіб та адмініструючі повідомляють підрозділи погашення прострочених податкових зобов’язань про очікуване зростання податкового боргу, якими проводиться аналіз наданих сум та вживаються заходи щодо упередження новоствореного податкового боргу.

З метою упередження зростання податкового боргу з управління оподаткування юридичних осіб щомісячно надається інформація відділу погашення прострочених податкових зобов’язань ДПА в області щодо нарахованих сум ПДВ згідно податкових декларацій за відповідні звітні періоди, які можуть стати податковим боргом у наступному періоді (службові записки від 23.11.11 №485/16-26, від 21.12.11 №522/16-26, від 10.11.2011 р. № 274/15-110)

Щомісячно на виконання наказу ДПА в області від 25.05.10 №158 підрозділ податкового контролю юридичних осіб повідомляє підрозділ погашення прострочених податкових зобов’язань про очікуване зростання податкового боргу. Станом на 01.01.12 податковий борг підрозділів податкового контролю юридичних осіб, становить 54,1 млн.грн., що на 6,2млн.грн. менше в порівнянні з сумою боргу станом на 01.10.11 ( 60,3 млн. гривень).

Підрозділами контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПА в області досягнуто 88,0 відс. сплати донарахованих сум, що на 23,0 відс. більше від показника ІІІ кварталу 2011 року

1.3.5.

Забезпечення надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок продажу рухомого і нерухомого майна, що перебуває в податковій заставі

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. забезпечено надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок продажу рухомого і нерухомого майна, що перебуває в податковій заставі, на суму 772,8 тис. гривень

1.3.6.

Здійснення оперативного інформування ДПС України про передане на реалізацію торговельним організаціям безхазяйне майно, вартість якого перевищує 1 тис.грн.

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. забезпечено інформування ДПС України про передане на реалізацію торговельним організаціям безхазяйне майно, вартість якого перевищує 1 тис.грн. листом від 17.10.11 №22077/8/24-004

1.3.7.

Вжиття заходів щодо опису майна в податкову заставу та реалізації заставного майна підприємств -боржників, згідно з актами опису, оформленими у попередніх періодах. У разі неліквідності зазначеного майна забезпечити переоформлення або скасування відповідних актів опису

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Станом на 01.01.12 в податкову заставу описано майна на суму 7 млн.гривень, які внаслідок відсутності дозволів суду на реалізацію не можуть бути передані на реалізацію. За звітний квартал здійснено переопис заставного майна на суму 23,6 млн. грн. по 24 підприємствах

1.3.8.

Забезпечення контролю по визначенню суб’єктів оціночної діяльності та підприємств-брокерів для укладення відповідних угод, направлених на реалізацію описаних заставних активів, відповідно до вимог Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДПС України від 14.07.08 №470 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при реалізації майна, яке знаходиться в податковій заставі»

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

З вступом в дію Податкового кодексу України, наказ ДПА України від 14.07.08 №470 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при реалізації майна, яке знаходиться в податковій заставі» втратив чинність

1.3.9.

Здійснення контролю за своєчасною і повною сплатою узгоджених податкових зобов’язань суб’єктів господарювання та за виконанням заходів щодо упередження зростання податкової заборгованості по самостійно узгоджених податкових зобов’язаннях

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Постійно здійснюється моніторинг податкового боргу та аналіз основних причин виникнення новоствореного податкового боргу по податку на прибуток в розрізі підприємств - платників податків та узагальнені висновки надаються керівництву ДПА в області з метою оцінки роботи відповідних підрозділів та вжиття додаткових заходів щодо підвищення платіжної дисципліни (лист 08.11.11 №23442/7/15-121).

Станом на 01.01.12 податковий борг до державного бюджету по податку на прибуток без урахування боргу підприємств-банкрутів становить 37,9 млн. гривень. Із загальної суми боргу, за добровільно нарахованими податковими зобов’язаннями платниками податків відповідно до поданих декларацій у 2011 році несплаченими залишились 2,9 млн. грн., або 7,7 відс. до загального боргу по податку на прибуток. Борг за актами документальних перевірок, здійснених підрозділами податкового аудиту становить 31,0 млн. грн., або 81,8 відсотків.

Cтаном на 01.01.12 податковий борг з ПДВ до державного бюджету без урахування боргу по підприємствах - банкрутах складає 84,6 млн. грн. та порівняно з 01.10.11 зменшився на 1,4 млн. грн., або на 1,7 відс.

Протягом жовтня-грудня 2011 року активний податковий борг скоротився по 125 СГД на загальну суму 5490,2 тис. грн. Найбільше зменшення досягнуто в ДПІ у м. Житомирі - на 2925,0 тис. грн. (по КП "Житомирводоканал" – 2257,3 тис. грн., ДП "Молочний завод" ТОВ" Молочна фабрика "Рейнфорд" - 181,7 тис. грн., ПП «Логістик Плюс» - 120,6 тис.грн.), Коростенський ОДПІ - на 917,2 тис. грн. (ПАТ "Коростенський м'ясокомбінат" – 521,3 тис. грн., ВАТ "Коростенський шляхзалізобетон" – 373,4 тис. грн.), Малинській МДПІ – на 512,7 тис. грн. (ДКП "Малинміськводоканал" – на 459,0 тис. грн.).

Протягом ІV кварталу 2011 року податковий борг по платі за землю зріс на 0,6 млн.грн., або 8,3 відс., в тому числі по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності на 0,6 млн.грн., або 11,4 відс., по земельному податку податковий борг зменшився на 0,01 млн.грн., або 0,5 відс.,

З метою забезпечення надходжень плати за землю в повному обсязі та упередження зростання податкової заборгованості підвідомчим ДПІ направлено (лист від 13.12.11 № 25931/7/18-112) переліки підприємств, які мають значні суми боргу для вжиття заходів щодо забезпечення 100-відсоткової сплати нарахованих сум та погашення податкового боргу. Крім цього у грудні 2011 року скоординовано роботу з органами виконавчої влади щодо припинення права користування земельними ділянками землекористувачам, які систематично не сплачували плату за землю (лист від 20.12.11 №26467/10/15-3/114).

Податковий борг по податковим зобов’язанням із збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства станом на 01.01.12 складає 13,8 тис.грн., приріст боргу із збору за ІV квартал 2011 року склав 0,5 тис. гривень

1.3.10.

Забезпечення здійснення щомісячного аналізу основних причин виникнення новоствореного податкового боргу в розрізі підприємств - платників податків та ДПІ області, підготовки узагальнених висновків керівництву ДПА в області та вжиття дієвих заходів щодо сплати (стягнення) до бюджету наявного податкового боргу та недопущення виникнення новоствореного

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань, структурні підрозділи

Постійно

Здійснюється щоденний аналіз основних причин виникнення новоствореного податкового боргу в розрізі підприємств - платників податків та узагальнені висновки надаються керівництву ДПА в області з метою оцінки роботи відповідних підрозділів та вжиття додаткових заходів щодо підвищення платіжної дисципліни (доповідні записки від 04.10.11 №24-515, 06.12.11 №24-402, 20.12.11 №24-427). Направлялися оглядові листи щодо погашення податкового боргу від 16.11.11 №24125/7/24-006, 28.11.11 №24868/7/24-006, 28.11.11 №24866/7/24-006, 28.11.11 №24870/7/24-006, 28.11.11 №24922/7/24-006, 28.11.11 №24923/7/24-006, 19.12.11 №26463/7/24-006, 20.12.11 №26557/7/24-006.

На виконання п.2 протоколу № 3 оперативної наради від 22.04.11 управління оподаткування юридичних осіб постійно здійснює контроль по основних сумах податкового боргу по платежах закріплених по управлінню, зокрема вживаються заходи щодо скорочення активного боргу.

Протягом IV кварталу 2011 року систематично проводився аналіз причин виникнення податкового боргу із збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства в розрізі платників та ДПІ області. Для вжиття заходів по ліквідації та упередженню зростання податкового боргу скоординовано роботу ДПІ області (лист від 14.12.11 № 26106/7/21-104) в напрямку скорочення наявного податкового боргу, забезпечення своєчасності та повноти сплати платниками податкових зобов’язань

1.3.11.

Підготовка позовів до адміністративних судів на стягнення сум фінансових санкцій

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц.р. регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів до судів різних інстанцій адміністративні позови не подавались, задоволено судами різних інстанцій на користь регіонального управління 7 позовів щодо стягнення боргу в сумі 28,2 тис. гривень

1.3.12.

Взаємодія з органами державної виконавчої служби по зменшенню боргу по виданих виконавчих листах

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц.р. до органів державних виконавчих служб районів області подано на стягнення боргу 9 виконавчих листів на суму 32,1 тис. гривень. Зменшено борг по відкритих виконавчих провадженнях на суму 33,7 тис. гривень

1.3.13.

Встановлення контролю за скороченням податкового боргу в дрібних сумах та недопущення наявності на звітні дати боржників з сумами боргу до 10 грн. (юридичні) та 1 грн. (фізичні) СГ.

Відділ обліку та звітності

Щомісячно

Контроль забезпечувався в щомісячному режимі, а саме проводився аналіз податкового боргу в дрібних сумах. За результатами проведеного аналізу ДПІ області протягом IV кварталу ц. р. були направлені оглядові листи: від 04.10.11 №21017/7/19-022, від 01.11.11 №23049/7/19-022, від 28.11.11 №24875/7/19-022, від 01.12.11 №25232/7/19-022, від 29.12.11 №27250/7/19-022. Станом на 01.01.12 обліковується борг 4,56 грн. по 12 СПД (фізичні особи) до 1 гривні

1.3.14.

Встановлення контролю за зростанням податкової заборгованості та з’ясування причин її росту

Відділ обліку та звітності

Щоденно

Контроль забезпечувався в щоденному режимі, а саме проводився аналіз податкової заборгованості та з’ясовувались причини її росту. На виконання п. 5 розпорядження ДПА в області від 03.02.10 №10-р оперативно щодо можливого зростання податкового боргу інформується перший заступник голови Комісії з проведення Реорганізації ДПА у Житомирській області, перший заступник голови ДПС в області Самчук К.І.

1.4. Організація роботи щодо проведення бюджетного відшкодування сум ПДВ

1.4.1.

Організація роботи щодо виконання вимог наказу ДПА України від 24.05.11 №306 „Про методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів ДПС при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ” (зі змінами та доповненнями) (від’ємного значення ПДВ)

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

Відділом контролю за відшкодуванням ПДВ ДПА в області здійснюється постійний контроль за своєчасністю проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Протягом ІV кварталу ц. р. підрозділами, що здійснюють контроль за відшкодуванням ПДВ одержано 190 декларацій, що підлягають відшкодуванню на загальну суму 35,0 млн. грн. За звітний період підрозділами податкового контролю юридичних осіб та оподаткування юридичних осіб ДПІ області за наслідками проведених перевірок декларацій із заявленим до відшкодування з бюджету ПДВ, зменшено відшкодування на 5,1 млн. гривень

1.4.2

Забезпечення включення до Реєстру з відшкодування ПДВ підтверджених сум ПДВ за наслідками проведених перевірок

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

Постійно проводяться заходи щодо підтвердження перевірками сум ПДВ, заявлених до відшкодування, у встановлені законодавством терміни та своєчасне включення підтверджених сум до Реєстрів на відшкодування. З метою посилення контролю щомісячно забезпечено проведення заслуховування ДПІ області

1.4.3.

Вжиття необхідних заходів щодо обслуговування заявок на відшкодування ПДВ у поточному році, з дотриманням вимоги щодо скорочення абсолютного значення невідшкодованих сум ПДВ

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц. р. платниками області заявлено до відшкодування на розрахунковий рахунок податку на додану вартість в сумі 35,0 млн. гривень. Дотримуються вимоги, щодо скорочення абсолютного значення невідшкодованих сум ПДВ. Так, станом на 01.10.11 залишок активних невідшкодованих сум ПДВ становив 28,8 млн. грн.; станом на 01.01.12 - 15,7 млн. грн. Протягом ІV кварталу ц. р. платникам області відшкодовано 35,8 млн. гривень

1.4.4.

Здійснення контролю за проведенням перевірок, з метою упередження відшкодування з бюджету податку на додану вартість безпідставно заявленого платниками

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

З метою упередження відшкодування з бюджету податку на додану вартість безпідставно заявленого платниками, підрозділами податкового контролю юридичних осіб ДПІ області, підрозділами оподаткування юридичних осіб ДПІ області відпрацьовується кожна декларація подана підприємством щодо правомірності заявленого податку на додану вартість до відшкодування з бюджету.

У ІV кварталі ц. р. упереджено відшкодування безпідставно задекларованих сум ПДВ у сумі 5,1 млн. гривень

1.4.5.

Контроль за відповідністю даних інформаційних карток по СГ, по яких суми ПДВ підлягають відшкодуванню органами Державного казначейства та своєчасність надання їх до ДПС України

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

У ІV кварталі ц.р. інформація, щодо включених до відшкодування сум ПДВ не надавалась, у зв’язку з втратою чинності листів ДПА України. Лист про втрату чинності, надісланий ДПС України від 04.11.11 №5252/7/15-4217.

1.4.6.

Контроль за своєчасністю проведення зустрічних звірок

Відділ контролю за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

Відділом контролю за відшкодуванням ПДВ щотижнево проводиться моніторинг виконаних запитів на проведення зустрічних звірок, надсилаються листи на районному рівні, контролюється питання своєчасного надання довідок на проведення зустрічних звірок. У ІV кварталі ц.р. до ДПІ області направлено листи щодо своєчасного проведення зустрічних звірок, від 06.10.11 №21240/7/07-07 та від 21.10.11 №22224/7/07-007

1.4.7.

Контроль за дотриманням вимог пп.7.7.3 та пп. 7.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» та пп.78.1.8 Податкового кодексу України достовірність накопичення рядків 26 та 24 Декларації з податку на додану вартість

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. підрозділами податкового контролю юридичних осіб зменшено від’ємне значення р.24 та р. 26 Декларації з податку на додану вартість в сумі 9473,0 тис. гривень

1.4.8.

Здійснення контролю за упередженням необґрунтованого декларування рядків 26 та 24 Декларації з податку на додану вартість

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою здійснення контролю за упередженням необґрунтованого декларування рядків 26 та 24 Декларації з податку на додану вартість в ході позапланових та планових перевірок підрозділами податкового контролю юридичних осіб протягом ІV кварталу зменшено від’ємне значення р.24 та р. 26 в сумі 9473,0 тис. гривень

1.4.9.

Організація роботи та контроль щодо виконання вимог наказу ДПА України від 16.07.07 №433 „Про затвердження Регламенту отримання, передачі та опрацювання інформації щодо експортних вантажних митних декларацій, поданих до митного оформлення”

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. була проведена 1 перевірка СГ, який здійснював експорт нетипових видів продукції, а саме: ДП «Житомирський ЛГЗ» за результатами перевірки донараховано 6599,3 тис.грн. В т.ч. визнано правочини нікчемними по операціям з придбання напівфабрикатів шкір “Вет блу” у ТОВ “Грант” в сумі 10,3 млн. грн. (січень-лютий 2011 року), в результаті чого донараховано податок на прибуток в сумі 2360,1 тис.грн. та ПДВ в сумі 1191,7 тис. гривень

1.4.10.

Організація та супроводження документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, які:

використовують схеми мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення експорту невластивої для основного виду діяльності продукції;

допустили різке зростання податкового кредиту з ПДВ;

мають значні розбіжності у показниках податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. була проведена 1 перевірка СГ, який здійснював експорт нетипових видів продукції, а саме: ДП «Житомирський ЛГЗ» за результатами перевірки донараховано 6599,3 тис.грн. В т.ч. визнано правочини нікчемними по операціям з придбання напівфабрикатів шкір “Вет блу” у ТОВ “Грант” в сумі 10,3 млн. грн. (січень-лютий 2011 року), в результаті чого донараховано податок на прибуток в сумі 2360,1тис.грн. та ПДВ в сумі 1191,7тис.грн.

До управління податкового контролю юридичних осіб протягом ІV кварталу 2011 року надійшло 23 висновки на суму податкового кредиту 76002,7 тис. грн. За результатами контрольно-перевірочних заходів донараховано податкових зобов'язань з ПДВ – 4141,3 тис. грн., зменшено від’ємне значення р.26 в сумі 232,2 тис. грн., зменшено р. 19 в сумі 15338,9 тис. грн. та встановлено нікчемність правочинів на суму 12,5 млн.грн.

За результатами контрольно-перевірочних заходів у ІV кварталі донараховано податкових зобов'язань з ПДВ – 2448 тис. грн. та встановлено нікчемність правочинів по податкових зобов’язаннях на суму 282,6 тис. грн. та по податковому кредиту на суму 268,4 тис. гривень

1.4.11.

Організація виконання вимог наказу ДПА України від 18.04.08 №266 щодо проведення перевірок переданих декларацій по підприємствах, віднесених до категорії ризикових

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

За результатами контрольно-перевірочних заходів у ІV кварталі донараховано податкових зобов'язань з ПДВ – 1191,7 тис. грн. та встановлено нікчемність правочинів по податкових зобов’язаннях на суму 282,6 тис. грн. та по податковому кредиту на суму 268,4 тис. гривень

1.4.12.

Формування вихідних форм Зведеної інформації та узагальнення матеріалів щодо відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету та надання їх до ДПС України та ГУДКУ в Житомирській області

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Згідно Регламенту формування узагальненої інформації щодо обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ (лист ДПА України від 15.11.11 №6288/7/20-3317) узагальнені матеріали щодо відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету надавались до ДПС України та ГУДКУ в Житомирській області. Протягом IV кварталу ц. р. узагальнена інформація ГУДКУ в Житомирській області направлялась листами від 11.10.11 №21465/10/19-023, від 11.10.11 №21544/10/1-023, від 18.10.11 №21911/10/19-023, від 25.10.11 №22386/10/19-023, від 10.11.11 №23617/10/19-023, від 15.11.11 №23964/10/19-023, від 09.12.11 №25757/10/19-023, від 14.12.11 №26079/10/19-023, від 20.11.11 №26445/40/19-023, від 21.12.11 №26518/10/19-023, від 23.12.11 №26722/10/19-023

1.4.13.

Формування файлів зведених показників АІС “Галузь” щодо очікуваних залишків бюджетного відшкодування

Відділ обліку та звітності

Третій робочий день до закінчення місяця

Не пізніше третього робочого дня до закінчення місяця формувався файл зведених показників АІС “Галузь” щодо очікуваних залишків бюджетного відшко-дування та направлявся до ДПС України

1.4.14.

Узагальнення та підготовка зведених реєстрів за сумами ПДВ, заявленими платниками податків у рахунок майбутніх платежів, проведення аналізу показників

Відділ обліку та звітності

У терміни визначені керівництвом

За показниками АІС «Галузь» на перше число звітного місяця (станом на 01.11.11, 01.12.11, 01.01.12) формувалась інформація щодо відшкодування ПДВ в рахунок майбутніх платежів та направлялась до ДПС України згідно затвердженого регламенту на 8 робочий день місяця, наступного за звітним. Показники узагальненої інформації аналізувались щомісячно

1.4.15.

Узагальнення файлів реєстрів висновків в розрізі декларацій та проведення обов'язкового контролю за відповідністю сум в реєстрах висновків зі звітними даними

Відділ обліку та звітності

У терміни визначені керівництвом

Узагальнення файлів реєстрів висновків в розрізі декларацій та обов'язковий контроль за відповідністю сум в реєстрах висновків зі звітними даними проводились станом на 01 та 21 число кожного місяця та направлялись до ДПС України згідно регламенту

1.4.16.

Надання узагальнених матеріалів щодо відшкодування сум податку на додану вартість підрозділам контролю за відшкодуванням податку на додану вартість, податкової міліції, внутрішньої безпеки

Відділ обліку та звітності

У терміни визначені керівництвом

Згідно Регламенту формування узагальненої інформації щодо обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ (лист ДПА України від 18.05.11 №13904/7/19-0417) після передачі до ДПС України Зведена інформація надавалась підрозділам контролю за відшкодуванням податку на додану вартість, податкової міліції, внутрішньої безпеки.

1.4.17.

Організація роботи ДПІ області щодо відшкодування з бюджету сум ПДВ платникам податків, проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

Організовано роботу ДПІ області щодо відшкодування з бюджету сум ПДВ платникам податків та проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ. Проведено позапланову перевірку ФОП Іванчука С.В. за результатами якої зменшено суму бюджетного відшкодування на 3043,1 тис.грн., матеріали перевірки знаходяться в судовому оскарженні

1.4.18.

Супроводження звіту „Реєстрів СПД на відшкодування ПДВ”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Постійно

Постійно супроводжується програмне забезпечення по формуванню звіту „Реєстрів СПД на відшкодування ПДВ”

Розділ II. Забезпечення виконання актів законодавства, доручень, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ДПС України, розпорядчих документів ДПС України, рішень Колегії ДПС України та ДПА в області, доручень та розпоряджень голови ДПА в області

2.1.

Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ДПА в області та ДПІ області актів законодавства, доручень Президента України, керівництва Уряду України, органів вищого рівня та власних рішень відповідно до вимог Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень в державній податковій адміністрації у Житомирській області, затвердженого наказом ДПА у Житомирській області від 20.12.10 №422

Організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи

Протягом кварталу

Організаційно-розпорячим відділом постійно здійснюється системний автоматизований контроль за виконанням структурними підрозділами ДПА в області та ДПІ області актів законодавства, доручень Президента України, керівництва Уряду України, органів вищого рівня та власних рішень відповідно до вимог Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень в державній податковій адміністрації у Житомирській області, затвердженого наказом ДПА у Житомирській області від 20.12.10 №422.

2.2.

Забезпечення своєчасного та у повному обсязі виконання актів законодавства, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звернень і запитів народних депутатів України та інших завдань, визначених наказами і розпорядженнями керівництва ДПС України та ДПА в області

Структурні підрозділи

Протягом кварталу

Забезпечується своєчасне та у повному обсязі виконання актів законодавства, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звернень і запитів народних депутатів України та інших завдань, визначених наказами і розпорядженнями керівництва ДПС України та ДПА в області

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Поліпшення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента і кабінету міністрів України, розпорядчими документами ДПА України та власними рішеннями:

 • здійснення попереднього контролю (за 2 дні) стану виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, запитів та звернень народних депутатів та депутатів місцевих рад;

 • здійснення одноразового контролю (у місячний термін або у терміни визначені керівництвом ДПА в області) стану виконання доручень з термінами “постійно”, “щоквартально”, “щомісячно”, “щотижнево”;

 • проведення аналізу стану виконання використання ДПІ області програмного забезпечення “АСЕДО РР” та підготовка оглядового листа

Організаційно – розпорядчий відділ, загальний відділ адміністративно – господарського управління

Протягом кварталу

Протягом кварталу

Жовтень

Забезпечено здійснення попереднього контролю (за 2 дні) стану виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, запитів та звернень народних депутатів та депутатів місцевих рад.

Забезпечено здійснення одноразового контролю (у місячний термін або у терміни визначені керівництвом ДПА в області) стану виконання доручень з термінами “постійно”, “щоквартально”, “щомісячно”, “щотижнево”, а саме згідно розпорядчих документів ДПА України, ДПА в області та протоколів апаратних, оперативних нарад.

Проведено аналіз стану виконання використання ДПІ області програмного забезпечення “АСЕДО РР” та направлено оглядовий лист ДПІ області від 29.11.11 № 25036/7/13-018

2.4.

Аналіз стану виконавської дисципліни в ДПА в області у розрізі структурних підрозділів та ДПІ області щодо виконання актів законодавства, доручень Президента України й Уряду України, органів вищого рівня і власних рішень та підготовка інформації для розгляду на апаратній нараді ДПА в області

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом кварталу

Забезпечено щотижневий аналіз стану виконавської дисципліни в ДПА в області у розрізі структурних підрозділів та щомісячно ДПІ області щодо виконання актів законодавства, доручень Президента України й Уряду України, органів вищого рівня і власних рішень та підготовку і надання доповідних записок керівництву ДПА в області для розгляду на апаратній нараді ДПА в області

2.5.

Надання практичної допомоги працівникам і керівникам структурних підрозділів обласного апарату, керівним працівникам ДПІ області з питань дотримання вимог нормативно-правових актів Президента, Кабінету Міністрів та ДПС України, що регламентують організацію виконання доручень Президента України, Уряду України, власних рішень, та здійснення системного автоматизованого контролю за їх виконанням, а також дотримання вимог положень Регламенту ДПА в області

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом кварталу

Постійно надавалася практична допомога працівникам і керівникам структурних підрозділів обласного апарату, керівним працівникам ДПІ області з питань дотримання вимог нормативно-правових актів Президента, Кабінету Міністрів та ДПС України, що регламентують організацію виконання доручень Президента України, Уряду України, власних рішень, та здійснення системного автоматизованого контролю за їх виконанням, а також дотримання вимог положень Регламенту ДПА в області

2.6.

Підготовка та надання структурним підрозділам ДПА в області, регіональному управлінню Департаменту САТ ДПА України у Житомирській області в електронному вигляді переліків-нагадувань щодо невиконаних контрольних завдань, терміни виконання яких минають за тиждень від надання їм цієї інформації, для забезпечення їх своєчасного виконання

Організаційно-розпорядчий відділ

Щотижнево

Забезпечено підготовку та надання структурним підрозділам ДПА в області, регіональному управлінню Департаменту САТ ДПА України у Житомирській області в електронному вигляді переліків-нагадувань щодо невиконаних контрольних завдань, терміни виконання яких минають за тиждень та надання їм цієї інформації, для забезпечення якісного та своєчасного виконання

2.7.

Підготовка доповідних записок керівництву ДПА в області про стан виконавської дисципліни щодо виконання актів законодавства, доручень Президента України, керівництва Уряду України, органів вищого рівня і власних рішень з відповідними пропозиціями щодо поліпшення цієї роботи і усунення наявних недоліків у розрізі:

структурних підрозділів ДПА в області;

ДПІ області

Організаційно-розпорядчий відділ

Щотижнево

Щомісячно

Забезпечено щотижнево підготовку доповідних записок керівництву ДПА в області про стан виконавської дисципліни щодо виконання актів законодавства, доручень Президента України, керівництва Уряду України, органів вищого рівня і власних рішень з відповідними пропозиціями щодо поліпшення цієї роботи і усунення наявних недоліків у розрізі структурних підрозділів ДПА в області та по ДПІ області

2.8.

Здійснення перевірок структурних підрозділів ДПА в області з питань дотримання норм Регламенту ДПА в області, затвердженого наказом ДПА в області від 15.12.10 № 414 (зі змінами та доповненнями)

Організаційно - розпорядчий відділ

Протягом кварталу

У IV кварталі 2011 року здійснено перевірки з питань дотримання норм Регламенту ДПА в області у відділі контролю за відшкодуванням податку на додану вартість та секторі масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян у частині у частині дотримання порядку складання та затвердження посадових інструкцій працівників і планування роботи підрозділів

2.9.

Підготовка розпорядчих документів щодо проведення реорганізації ДПА в області та ДПІ області, здійснення необхідних підготовчих заходів з цього питання

Організаційно - розпорядчий відділ, структурні підрозділи

У терміни, визначені ДПС України та установлені законодавством

Головою Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області Шинкаренком С.В. затверджено 02.11.11 План заходів з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області та склад Комісії з проведення реорганізації (шляхом перетворення) державної податкової адміністрації у Житомирській області.

Наказом ДПА в області від 03.11.11 №368 „Про реорганізацію державних податкових інспекцій у Житомирській області ” призначено голів комісії з проведення реорганізації державних податкових інспекцій у Житомирській області, якими також затверджено плани заходів з проведення реорганізації та склад комісій з проведення реорганізації ДПІ області.

Забезпечено надання необхідних документів державним реєстраторам для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про прийняте рішення про припинення ДПА в області та ДПІ області та опублікування оголошення у виданні „Бюлетень державної реєстрації”.

Працівники апарату ДПА в області попереджені про наступне вивільнення

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

Забезпечення виконання Плану заходів з проведення реорганізації державної податкової адміністрації у Житомирській області (затверджений Головою комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області Ревенком С.А. 28 грудня 2010 року), розробленого на виконання наказу ДПА України від 24.12.10 №1006 „Про утворення комісій з проведення реорганізації регіональних ДПА”, зокрема:

приведення у відповідність положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників відповідно до зміни функцій та процедур, що закріплені за органами ДПА регіонального та місцевого рівнів у рамках дії Податкового кодексу України, затверджених ДПС України;

підготовка та надання на затвердження в установленому порядку Голові ДПС України організаційної структури державної податкової служби у Житомирській області;

забезпечення підготовки та надання на затвердження в установленому порядку організаційних структур ДПІ області

Організаційно- розпорядчий відділ, структурні підрозділи

У терміни, визначені ДПС України та установлені законодавством

Забезпечено виконання Плану заходів з проведення реорганізації державної податкової адміністрації у Житомирській області (затверджений головою Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області 2 листопада 2011 року), розробленого на виконання наказу ДПС України від 21.10.11 №82 „Про реорганізацію окремих територіальних органів Державної податкової служби ” по термінах, які наступили.

Підготовлено та надано на затвердження у встановленому порядку тимчасові структури ДПС у Житомирській області та ДПІ області, який затверджено Головою ДПС України О.В. Клименком.

Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників відповідно до зміни функцій та процедур, що закріплені за органами ДПС регіонального та місцевого рівнів у рамках дії Податкового кодексу України, будуть затверджені після реєстрації органу ДПС у Житомирській області і призначення керівників структурних підрозділів та працівників ДПС в області.

2.11.

Забезпечення дієвого зворотного зв’язку з ДПС України та ДПІ області, а саме: своєчасне опрацювання пропозицій наданих ДПІ області щодо вирішення назрілих проблемних питань (лист ДПА в області від 09.08.11 № 17130/7/13-018) та врахування їх при підготовці узгоджених узагальнених пропозицій керівництву ДПС України для прийняття ефективних управлінських рішень (лист ДПА України від 19.07.11 №19504/7/13-2017 „Щодо надання інформації”)

Організаційно-розпорядчий відділ, структурні підрозділи

Протягом кварталу

Спільно з структурними підрозділами ДПА в області опрацьовано пропозиції, які надійшли з ДПІ області та узагальнені пропозиції направлені ДПС України листами від 28.10.11, №22738/8/13-017, 25.11.11 №24710/8/13-017, 30.12.11 №27285/8/13-017

2.12.

Прийняття участі у проведенні роботи із визначення ключових показників ефективності роботи структурних підрозділів апарату ДПА в області та підвідомчих ДПІ (розпорядження ДПА України від 26.07.11 №181-р “Про створення робочої групи”)

Робоча група ДПА в області (розпорядження від 03.08.11 №82-р), структурні підрозділи

Протягом кварталу

(за дорученням керівництва ДПС України та ДПА в області)

В ДПА у Житомирській області 10.11.11 відбулося засідання з представниками Світового банку щодо впровадження Проекту «Модернізація податкової служби України».

Засідання робочої групи щодо визначення ключових показників ефективності роботи структурних підрозділів IV кварталі 2011 року не проводилося (з ДПС України не надходили доручення)

2.13.

Підготовка та надання у встановленому порядку головному управлінню економіки ОДА прогнозних фінансових показників до Проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та «Програми соціально-економічного розвитку області на 2012 рік»

Відділ економічного аналізу

Протягом кварталу

Пропозиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік за встановленими формами надані Головному управлінню економіки листом від 27.12.11 №27025/9/20-015

2.14.

Підготовка інформацій облдержадміністрації, обласній раді про організацію роботи податкових органів області по наповненню доходної частини бюджету та проблемні питання, які виникають при здійсненні адміністрування податків, погашення податкового боргу

Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

У IV кварталі 2011 року відділом адміністрування платежів за землекористування, місцевих податків та зборів направлено пропозиції:

- окремим райдержадміністраціям (лист від 20.12.11 №26468/10/15-3/113) щодо перегляду органами місцевого самоврядування розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності в договорах оренди, де він визначений нижче 3-х кратного розміру земельного податку, та приведення їх у відповідність до вимог Податкового Кодексу України;

- обласній державній адміністрації (лист від 14.10.11 №21814/9/15-3/112) щодо очікуваних надходжень по платі за користування надрами.

Управлінням оподаткування фізичних осіб ДПА в області у IV кварталі ц.р. облдержадміністрації, обласній раді листами від 05.10.11 №21083/9/17-136, 11.10.11 21548/9/17-136, 14.10.11 №21830/7/17-136, 07.11.11 № 23410//9/17-136, 16.11.11 № 24186/7/17-136, 24.11.11 № 24634/9/17-136, 24.11.11 № 24699/9/17-136, 23.12.11 №26816/7/17-136, 05.12.11 № 25418/9/17-136, 15.12.11 № 26244/7/17-136, 07.12.11 № 25606/9/17-136 направлено інформацію про організацію роботи податкових органів області по наповненню доходної частини бюджету та проблемні питання, які виникають при здійсненні адміністрування податків, погашення податкового боргу

2.15.

Організація роботи підвідомчих структурних підрозділів ДПІ області щодо забезпечення здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування та прокуратури стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб, в т.ч. філіями та відокремленими підрозділами.

Надання відповідної інформації ДПС України

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

ДПІ області у IV кварталі 2011 року на засіданнях комісій при органах місцевого самоврядування заслухано керівників 77 юридичних осіб, у яких рахувалась заборгованість з виплати заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб та керівників 140 юридичних осіб, які мінімізували виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату ПДФО.

У IV кварталі 2011 року до органів прокуратури направлено відомості по 13 підприємствах, де обліковується заборгованість з виплати заробітної плати та заборгованість по податку на доходи фізичних осіб. Також, до органів прокуратури направлено інформацію та відомості по 91 підприємству, де встановлені випадки нарахування (виплати) заробітної плати менше мінімальної. За рахунок проведення спільних заходів з органами прокуратури до бюджету забезпечено надходження в сумі 349,7 тис. грн.

Станом на 01.01.12 року в податкових органах Житомирської області обліковується 1254 філії та платники окремих податків. Серед 806 філій та платники окремих податків, які сплачують податки до місцевих бюджетів Житомирської області, 648 перерахували у 2011 році ПДФО в сумі 156 128,3 тис. грн. По всіх юридичних особах, в т. ч. і по філіях, проводиться контроль за недопущенням зменшення рівня перерахування податку на доходи фізичних осіб. Найбільшими платниками, що обліковуються в органах податкової служби інших областей, а податок на доходи фізичних осіб перераховують до бюджетів Житомирської області у 2011 році були ЗАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН", ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ", НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

2.16.

Забезпечення взаємодії з:

державними органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів та проводять техогляд, з питань забезпечення повноти та своєчасності сплати податку з власників транспортних засобів за 2010 рік по суб’єктах господарювання, які не забезпечили його сплату;

державними органами, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів щодо отримання інформації про зареєстровані транспортні засоби та осіб, на яких вони зареєстровані, з метою забезпечення повноти та своєчасності сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

органами Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, територіальною державною інспекцією праці у Житомирській області, головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області, управлінням праці та соціальної політики Житомирської ОДА щодо отримання інформації про виявлені порушення суб’єктами господарювання законодавства при виплаті заробітної плати

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом кварталу

У IV кварталі ц.р. управлінням оподаткування фізичних осіб організовано роботу ДПІ області щодо контролю за сплатою фізичними особами податку з власників транспортних засобів, які не представили для проходження транспортних засобів. За результатами вжитих заходів забезпечено залучення 1402 громадяна до оподаткування податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, транспортні засоби яких не пройшли технічний огляд у 2010 році та які не сплатили даний податок Також, по 113 громадянах на суму податку 74,3 тис. направлено інформацію до органів прокуратури для здійснення заходів прокурорського впливу. В результаті розгляду органами прокуратури вказаних списків та вжитих заходів забезпечено сплату до бюджету податку 27 громадянами в сумі 37,5 тис. грн.

Організовано роботу ДПІ області щодо контролю за сплатою юридичними та фізичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу. За результатами вжитих заходів забезпечено отримання інформації від органів реєстрації транспортних засобів та забезпечено сплату збору за першу реєстрацію в сумі 11012,7 тис. грн., в т.ч.: від власників транспортних засобів – юридичних осіб – 652,0 тис. грн., фізичних осіб – 10360,6 тис. грн., від власників водних транспортних засобів 0,2 тис. гривень

2.17.

Надання відомостей до ДПС України про результати нарахування плати за землю у 2011 році за формою ФО6

Управління оподаткування фізичних осіб

Листопад

Управлінням оподаткування фізичних осіб ДПА в області на виконання вимог листа ДПА України від 14.11.07 №23174/7/17-0317 направлено ДПС України інформацію за формою ФО-6 про результати нарахування плати за землю у 2011 році за формою ФО-6 станом на 15.11.11 листом від 25.11.11 № 24821 /8/17-133

2.18.

Надання відомостей ДПС України та Житомирській ОДА про результати моніторингу щодо взяття на облік та зняття з обліку самозайнятих осіб

Управління оподаткування фізичних осіб

Щомісяця, жовтень

Листами ДПА в області від 11.10.11 № 21529/8/17-113, від 09.11.11 №23634/8/17-113, від 13.12.11 №26025/8/17-113 надано інформацію ДПС України про результати моніторингу щодо взяття на облік та зняття з обліку самозайнятих осіб

2.19.

Забезпечення здійснення заходів щодо реалізації Порядку взаємодії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, державних реєстраторів та органів державної податкової служби з питань надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 07.12.05 № 121/560/406 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.05 за №1523/11803

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Протягом кварталу

Забезпечено отримання інформації з Держкомстату в Житомирській області (файли reestr.dbf, inf.dbf, istdel.dbf), інформація оброблена та відправлена до ДПІ області (листи ДПА в області від 06.10.11 № 21258/7/ 29-007, 09.11.11 № 23621/7/29-007.

Щомісячно проводиться звірка з Держреєстраторами з питань актуальності та достовірності даних щодо платників податків, згідно встановленого регламенту

2.20.

Підготовка та обмін інформацією зі сторонніми організаціями (УМВС України, УСБ України, прокуратура, Управління статистики, тощо) згідно укладених угод, щодо реєстрації платників податків в ЄДРПОУ та в Державному реєстрі фізичних осіб

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Протягом кварталу

Надання інформації стороннім організаціям (УМВС України, УСБУ, прокуратура, Управління статистики, тощо) проводиться по мірі надходження запитів

2.21.

Розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення органів ДПС області

Сектор апеляцій

Протягом кварталу

Сектором апеляцій розглянуті всі скарги платників, які знаходились на контролі в ІV кварталі 2011 року на рішення ДПІ області

2.22.

Здійснення аналізу роботи щодо результатів розгляду скарг (заяв) платників податків за підсумками роботи та підготовка оглядової інформації для ДПІ області та керівництва ДПА в області

Сектор апеляцій

Щоквартально

Сектором апеляцій ДПА в області щоквартально готується оглядовий лист по матеріалах проведеного аналізу в розрізі районів з характерними порушеннями, які мали місце при застосуванні штрафних санкцій з доведенням результатів до ДПІ області, який направлено ДПІ області для виконання (лист від 25.11.11 № 24759/7/25-006) та проінформовано керівництво ДПА в області

2.23.

Оформлення формулярів на розподіл комп’ютерної техніки згідно розпорядження ДПА України від 29.12.05 №278-р (постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.03 №1433 „Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”)

Управління інформатизації процесів оподаткування

Постійно

Забезпечено постійне оформлення формулярів комп’ютерної техніки згідно розпорядження ДПА України від 29.12.05 № 278-р (постанова КМУ від 10.09.2003 №1433 „Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”)

2.24.

Підготовка оглядових листів по наказах ДПС України, прийнятих за результатами комплексних перевірок державних податкових адміністрацій

Відділ відомчого контролю

У терміни, встановлені головою ДПС України та ДПА в області

У ІV кварталі 2011 року до відділу відомчого контролю ДПА в області не надходили накази ДПС України про результатами комплексних перевірок державних податкових адміністрацій

2.25.

Проведення службових розслідувань

Відділ відомчого контролю

У встановлені терміни

У ІV кварталі 2011 року відділом відомчого контролю ДПА в області, на виконання вимог розпорядження ДПА в області від 22.08.11 №88-р, проведено - службове розслідування відносно дій головного державного податкового ревізора-інспектора відділу перевірок платників податків управління податкового контролю юридичних осіб Бердичівської ОДПІ Чернича О.П., який очолював планову виїзну документальну перевірку ДП „Торговий ряд”. За результатами перевірки складено акт службового розслідування від 21.11.11 №3287/8 та в ході службового розслідування проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ „торговий ряд”, акт від 11.10.11 №8915/23-01/20424920.

На виконання вимог розпорядження ДПА у Житомирській області від 20.10.11. №108-р проведено службове розслідування відносно дій начальника відділу податкового контролю юридичних осіб Володарсько-Волинської МДПІ Лісовець Н.В. , яка була відповідальна за проведення планової виїзної перевірки ТОВ „Компанія Валіс”, акт службового розслідування від 30.11.11 №3482. Наказом Володарсько-Волинської МДПІ від 30.11.11 №54-0 „Про результати службового розслідування” позбавлено преміальної винагороди за листопад 2011 року начальника відділу податкового контролю юридичних осіб Володар-Волинської МДПІ Лісовець Н.В.

Розділ III. Організація діяльності юридичної служби

3.1.

Забезпечення виконання вимог наказу ДПА України від 22.02.08 №106 «Про організацію роботи юридичних підрозділів в органах державної податкової служби» (із змінами та доповненнями)

Юридичне управління

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу 2011 року юридичні підрозділи органів ДПС області організовували та вели позовну роботу відповідно до норм чинного законодавства. Представництво інтересів органів ДПС у судах здійснювали працівники юридичних підрозділів та у передбачених випадках - за участі працівників інших структурних підрозділів ДПІ та ДПА в області, уповноважених на це в установленому законом порядку. Налагоджена взаємодія структурних підрозділів органів державної податкової служби під час підготовки та супроводження справ у судах. Юридичним управлінням ДПА в області здійснювалось безпосереднє супроводження справ у судах, які носять актуальний або резонансний характер. Протягом звітного періоду юридичним управлінням та працівниками юридичних підрозділів постійно надавалася правова оцінка документів, наданих відповідними структурними підрозділами, щодо належності, обґрунтованості, повноти та їх законності. Наказом ДПА в області від 04.11.10 №346 працівники юридичного управління закріпленні за відповідними юридичними підрозділами ДПІ області, з метою надання фахової допомоги під час супроводження справ у судах та здійснення контролю за правовою роботою. Юридичним управлінням проводиться постійний моніторинг всіх справ, які знаходяться у судах, проводиться заслуховування працівників юридичних підрозділів ДПІ по цих справах.

3.2.

Прийняття участі в розробці законопроектів відповідно до Плану діяльності ДПС України з підготовки проектів регуляторних актів. Виконання наказу ДПА України від 27.06.08 №425 «Про вдосконалення нормотворчої роботи»

Юридичне управління

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу 2011 року з ДПС України проекти нормативно-правових актів з метою їхнього опрацювання та надання своїх пропозицій, юридичному управлінню ДПА в області не направлялись

3.3.

Виконання розділу VII Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів затвердженого наказом ДПА України від 18.04.08 №266 «Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів»

Юридичне управління

Постійно

На виконання вимог п.4.2 наказу ДПА України від 18.04.08 №266 «Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів» працівники юридичного управління при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів надавали структурним підрозділам юридичну допомогу та щотижнево приймали участь в засіданні робочої групи з вищезазначених питань

3.4.

Здійснення моніторингу інформації щодо позитивного досвіду розгляду в судах актуальних та резонансних справ, формування узагальнюючих матеріалів з урахуванням судової практики розгляду справ Вищим адміністративним судом України та доведення їх до відома підвідомчих регіональних підрозділів та Департамент правової роботи ДПС України

Юридичне управління

Протягом кварталу

Постійно здійснюється моніторинг інформації щодо позитивного досвіду розгляду в судах актуальних та резонансних справ, вживаються заходи щодо формування узагальнюючих матеріалів з урахуванням судової практики розгляду справ Житомирським окружним адміністративним судом та доведення їх до відома підвідомчих регіональних підрозділів та департаменту правової роботи ДПС України (листи від 11.10.11 №21590/7/10-009, 28.10.11 № 22752/ 7/10-009, 13.12.11 № 25947/ 7/10-009)

3.5.

З метою зменшення судових справ, які розглядаються в судах за позовами органів державної податкової служби та СГД щоквартально проводити заслуховування працівників юридичних підрозділів

Юридичне управління

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу 2011 року було проведено 32 заслуховування працівників юридичних підрозділів та працівників інших структурних підрозділів ДПІ області з метою зменшення судових справ, які розглядаються в судах за позовами ОДПС та СГД

3.6.

Організація роботи щодо здійснення постійного аналізу судових справ, які носять актуальний та резонансний характер

Юридичне управління

Протягом кварталу

Постійно проводиться організація роботи щодо здійснення аналізу стану актуальних та резонансних справ, що розглядаються судами за участю ОДПС, зокрема справ про відшкодування ПДВ. Щотижнево інформується Департамент правової роботи ДПС України щодо розгляду на наступному тижні вказаної категорії справ та результати розгляду справ поточного тижня (листи від 06.10.11 №21194/8/10-004, 13.10.11 №21742/8/10-004, 20.10.11 № 22167 /8/10-004, 27.10.11 №22673 /8/10-004, 03.11.11 №23203 /8/10-004, 10.11.11 №23757/8/10-004, 17.11.11 №24246/8/10-004, 22.12.11 №26705/8/10-004, 29.12.11 №27227/8/10-004)

3.7.

При розгляді судами спорів, пов’язаних із бюджетним відшкодуванням, звільненням від сплати податків в 3 денний термін від дня порушення судової справи із сумою позову понад 100 тис. грн. інформувати органи прокуратури з одночасним поданням клопотання про вступ прокурора у справу

Юридичне управління

Протягом кварталу

При розгляді судами спорів, пов’язаних із бюджетним відшкодуванням, звільненням від сплати податків в 3 денний термін від дня порушення судової справи із сумою позову понад 100 тис. грн. інформуються органи прокуратури з одночасним поданням клопотання про вступ прокурора у справу.

У ІV кварталі 2011 року органи прокуратури повідомлено про порушення судами 26 справ

3.8.

Забезпечення представництва інтересів ДПС області в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру

Юридичне управління, структурні підрозділи

Протягом кварталу

Працівниками юридичного управління постійно забезпечується представництво інтересів органів ДПС області в судах, при необхідності в інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру.

Крім того, начальником відділу погашення прострочених податкових зобов’язань Вінським В.С. забезпечено участь у судових засіданнях при розгляді справи підприємства – банкрута ТОВ «Геліос»

3.9.

Складання звітності про роботу юридичних підрозділів ОДПС області та подання її до ДПС України (розпорядження ДПА України від 19.04.10 №67-р «Про затвердження форм зведеної інформації та порядків складання до них»)

Юридичне управління

Щомісячно

На виконання розпорядження ДПА України від 19.04.10 №67-р «Про затвердження форм зведених інформацій та порядків складання до них» ДПА у Житомирській області листами від 29.12.11 №27229/8/10-004 направлено до ДПС України зведену інформацію про результати розгляду справ у судах за участю органів ДПС області за відповідними формами: „Про розгляд справ, стороною в яких виступають ОДПС”, „Про розгляд справ за позовами до ОДПС”, „Про розгляд справ за позовами ОДПС”, „Про розгляд справ за заявами ОДПС про порушення справ про банкрутство”, „Про складання протоколів та винесення постанов по справах про адміністративні правопорушення”, „Про внесення актів прокурорського реагування”

3.10.

Підготовка та надання Головному управлінню юстиції у Житомирській області інформації щодо прийнятих нормативно – правових актів, що потребують реєстрації в обласному управлінні юстиції

Юридичне управління

Протягом кварталу

З метою забезпечення реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та у зв’язку із зміною Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01.02.05 № 13/5, зареєстрованим 1 лютого 2005 року за №121/10401 юридичне управління щомісячно повідомляє Головне управління юстиції у Житомирській області про наявність актів, виданих ДПА у Житомирській області, які б підлягали реєстрації в Головному управлінні юстиції у Житомирській області

3.11.

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами

Юридичне управління

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу 2011 року юридичним управлінням здійснювалась експертиза всіх проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами, які надавались на візування

Розділ IV. Організація роботи щодо проведення оперативно-розшукових заходів по виявленню схем ухилень від оподаткування, а також розкриттю та упередженню злочинів у сфері оподаткування

4.1.

Проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності посадових осіб у сфері оподаткування, проведення оперативного супроводження порушених щодо них кримінальних справ та відшкодування завданих державі збитків.

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

В результаті документування злочинної діяльності посадових осіб підприємств, які ухиляються від оподаткування, підрозділами податкової міліції у ІV кварталі 2011 року викрито 9 тяжких злочинів, з них за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – 6. Особливу увагу приділено відшкодуванню завданих державі збитків, яких у звітному періоді відшкодовано у сумі 1,7 млн. гривень

4.2.

Забезпечення проведення заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням товарно-матеріальних цінностей через державний кордон України

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Співробітниками податкової міліції спільно з прикордонною та митною службами в Житомирській області, відповідно до розроблених робочих заходів, створеною постійно діючою мобільною групою з питань взаємодії та за напрямками діяльності проводилися спеціальні заходи по контролю за незаконним переміщенням товарів через Державний кордон України. В рамках проведення зазначених заходів співробітниками податкової міліції області спільно із іншими правоохоронними органами виявлено 6 порушень чинного законодавства

4.3.

Організація роботи щодо забезпечення контролю за експортом товарів, що використовуються в схемах незаконного відшкодування ПДВ та ухилення від оподаткування

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

УПМ здійснюється постійний контроль за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області та проводяться спільні заходи з митною службою щодо упередження спроб незаконного експорту товарів та відшкодуванню ПДВ призвів до зменшення спроб службовими особами СГД здійснювати експорт продукції невластивого для основного виду діяльності. У звітному періоді співробітниками податкової міліції проводилося оперативне відпрацювання ДП «Житомирський ЛГЗ» по взаємовідносинах з контрагентами ТОВ «Радоміс Груп» , ТОВ "Українська паливна компанія" та ТОВ «Бердичівський хлібозавод» з контрагентом ТОВ «Щедрий пан»

4.4.

Організація та проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності „конвертаційних центрів” та суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Комплексне відпрацювання реально діючих підприємств, які користувалися послугами фіктивних суб’єктів підприємництва та СГД, що входили до складу “конвертаційних” центрів

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року працівниками податкової міліції області виявлено 1 “конвертаційний центр” та 2 фіктивних суб’єкти господарювання. З метою забезпечення максимального наповнення державного бюджету співробітниками податкової міліції виявлено 109 реально існуючих СГД, що порушували податкове законодавство шляхом використання СГД, які мають ознаки фіктивності та СГД, які входили до складу “конвертаційних центрів”, по яких ініційовані документальні перевірки, з них проведено 17. За їх результатами донараховано та стягнуто 878 тис.гривень

4.5.

Відпрацювання підприємств – великих боржників із забезпечення оперативних розробок при документуванні незаконних дій службових осіб, з метою повного погашення заборгованості перед бюджетом та притягнення винних до кримінальної відповідальності

Проведення операції „Великий боржник”, спрямованої на відпрацювання підприємств, що мають значний податковий борг

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

В ході проведення операції “Великий боржник” ініційовано проведення 30 перевірок підприємств даної категорії, за результатами яких встановлено 1 порушення податкового законодавства. В результаті відпрацювання СГД вказаної категорії порушено 4 кримінальні справи, відшкодовано збитків у сумі 1,8 млн.грн. Загальна сума надходжень коштів по СГД - великих боржниках від усіх заходів примусового впливу склала 2,8 млн. гривень

4.6.

Відпрацювання суб’єктів господарювання, що здійснюють виплати заробітної плати в „конвертах” та розрахунки не облікованою готівкою

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

У звітному періоді в ході проведених заходів по викриттю, документуванню та припиненню фактів виплат зарплат “в конвертах” та розрахунків не облікованою готівкою порушено 1 кримінальну справу за ч.3 ст. 212 КК України. За результатами проведених перевірок по фактах виплати зарплати “в конвертах” та розрахунків не облікованою готівкою у звітному періоді встановлено 22 правопорушення. В результаті чого донараховано та стягнуто 329 тис. гривень

4.7.

Вжиття оперативних заходів щодо виявлення фактів ухилення суб’єктами господарювання, які мають податковий борг, від своєчасної сплати податкових зобов’язань, попередження фактів незаконного відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, та фіктивного банкрутства платоспроможних платників

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

З метою виявлення ознак неплатоспроможності підприємств та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, постійно проводяться перевірки заяв поданих СГД. Впродовж звітного періоду здійснювалося оперативне супроводження кримінальних справ, порушених відносно підприємств банкрутів Житомирської області 1- за ч.2 ст.364 та 1- за ст. 219 КК України

4.8.

Направлення основних зусиль на протидію розкраданню бюджетних коштів та їх подальшої легалізації, відпрацювання підприємств-посередників, на які перераховуються державні кошти від тендерних закупівель, котрі розкрадаються, а податки до бюджету не сплачуються

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Основні зусилля податкової міліції направлені на протидію розкрадання бюджетних коштів та їх подальшої легалізації, відпрацювання підприємств-посередників, на які перераховуються державні кошти від тендерних закупівель, котрі розкрадаються, а податки до бюджету не сплачуються. Впродовж звітного періоду проводилося оперативне супроводження 11 кримінальних справ, порушених у сфері державних закупівель. За результатами проведених заходів відшкодовано 780 тис. гривень

4.9.

Відпрацювання злочинних схем відшкодування податку на додану вартість з метою їх руйнування, документування злочинних дій осіб, причетних до діяльності “транзитних” підприємств, “податкових ям” і “вигодонабувачів” з метою належного виконання вимог наказу ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

У звітному періоді співробітниками податкової міліції в рамках вимог наказу ДПА України від 08.08.11 №475/ДСК та наказу ДПА в області від 11.08.11 №297/ДСК проводилося відпрацювання платників, які відносяться до підприємств – ймовірних „вигодонабувачів” (реальний сектор економіки), підприємств – „транзитерів”, підприємств – ймовірних „податкових ям” по показниках декларацій за грудень 2010р., січень - вересень 2011 року.

За результатами відпрацювання у звітному періоді викрито 1 злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Молочник»

4.10.

Організація та проведення заходів щодо виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

За матеріалами працівників податкової міліції області на ринку обігу підакцизних товарів з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 17,8 тис.грн. (лікеро-горілчані напої з ознаками фальсифікації)

4.11.

Здійснення заходів, направлених на викриття злочинів резонансного характеру серед підприємств кредитно-фінансової сфери

Управління податкової міліції

Протягом кварталу

Протягом жовтня – грудня 2011 року співробітниками УПМ забезпечено оперативне супроводження 4 перевірок кредитно – фінансових установ, з них 2 позапланових. За результатами проведених заходів стягнуто 203 тис. гривень.

У звітному періоді проводилося оперативне супроводження 5 викритих злочинів у кредитно-фінансовій сфері з метою направлення їх до суду

4.12.

Проведення аналізу подання відомостей по ф.1ДФ з базами даних обліку платників юридичних осіб, з метою виявлення платників, які ухиляються від сплати податків, або не подали інформацію про виплачені суми і утримані податки до ДПІ області

Сектор реєстрації та обліку платників податків

Грудень

Проведено порівняльний аналіз подання податковими агентами податкових розрахунків ф.№1ДФ за ІІІ квартал 2011 року та ІІ квартал 2011 року та направлено лист ДПІ області від 26.10.11 №22547/7/29-007)

4.13.

Здійснення провадження досудового слідства у кримінальних справах за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, інших тяжких злочинів підслідних слідчим податкової міліції та направлення їх до суду з обвинувальним висновком

Слідчий відділ податкової міліції

Протягом кварталу

На протязі ІV кварталу 2011 року слідчими СВ ПМ ДПА у Житомирській області прийнято до провадження 13 кримінальних справ, з яких 7 справ за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України).

Станом на 31.12.11 закінчено провадженням 49 кримінальних справ, з яких на протязі ІV кварталу ц.р. закінчено провадженням 12 кримінальних справ, з яких, направлено до суду 7 кримінальних справ, з них за ч.3 ст.212 КК України – 2 справи, направлено до суду для звільнення від кримінальної відповідальності 1 справу та закрито провадженням 4 справи

4.14.

Здійснення провадження досудового слідства у кримінальних справах щодо незаконного відшкодування ПДВ та направлення їх до суду з обвинувальним висновком

Слідчий відділ податкової міліції

Протягом кварталу

На протязі ІV кварталу 2011 року у провадженні слідчих СВ ПМ ДПА у Житомирській області перебувало 2 кримінальні справи щодо незаконного відшкодування ПДВ.

Закрито провадженням, у зв’язку із смертю обвинуваченого 1 кримінальну справу даної категорії.

Станом на 31.12.11, перебуває у провадженні 1 кримінальні справа щодо незаконного відшкодування ПДВ

Розділ V. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

5.1.

Організація та проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності фіктивних фірм, "конвертаційних" центрів та інших організованих угрупувань, що здійснюють операції з легалізації коштів злочинного походження

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

Викрито та припинено діяльність конвертаційного центру і порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 КК України, відносно Нікандрова С.В., який організував групу осіб, що протягом 2008-2010 років забезпечувала діяльність „конвертаційного” центру, до складу якого входили 7 підприємств з ознаками фіктивності. Всього за 2008 – 2010 роки було проконвертовано коштів на суму понад 40 млн. грн. В рамках розслідування вказаної кримінальної справи порушено кримінальні справи відносно Сергійчука О.А. та Краєвського Р.В. за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 27 ч.2 та ст.205 ч.1 КК України, які здійснили реєстрацію 2 СГД без мети здійснення підприємницької діяльності

5.2.

Моніторинг ринку цінних паперів, з метою виявлення фінансових технологій та руйнування схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

З метою виявлення фінансових технологій та руйнування схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на ринку цінних паперів у ІV кварталі 2011 року направлено матеріали до Житомирського територіального управління ДКЦПФР для зупинення обігу акцій та скасування реєстрації випуску акцій у кількості 654 927 шт. номінальною вартістю 0,25 грн на загальну суму 164 тис.грн.по ВАТ «Любарський агрохім»

5.3.

Виявлення, відпрацювання та перевірки сумнівних фінансових операцій. Поповнення “Єдиного банку даних про сумнівні операції”

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року до банку даних „СФО” внесено інформацію по 3 сумнівних фінансових операціях на загальну суму 201,7 млн.грн. В результаті відпрацювання сумнівних фінансових операцій донараховано податків на суму понад 6,4 млн.гривень

5.4.

Організація роботи щодо виявлення фактів відмивання доходів злочинного походження, порушення податкового та іншого законодавства у сфері державних закупівель, земельних відносин, надрокористування

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

Проводиться аналітичне відпрацювання по 15 тендерах за бюджетні кошти на загальну суму контрактів 154,1 млн.грн.

У сфері надрокористування проведено моніторинг СГД, які отримали дозвіл на розробку корисних копалин на території родовищ Житомирської області та 4 інформаційно-аналітичні довідки передані у інші структурні підрозділи для подальшого відпрацювання. На даний час проводиться аналітичне відпрацювання 3 суб’єктів господарювання, у яких закінчився термін дії спецдозволів з метою виявлення фактів безліцензійної діяльності

5.5.

Вжиття заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення надходжень до бюджету за рахунок відшкодування збитків за кримінальними справами, порушеними за ст.209 КК України.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

В результаті вжитих заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення надходжень до бюджету за рахунок відшкодування збитків за кримінальними справами, порушеними за ст.209 КК України, проведених у ІV кварталі 2011 року, попереджено втрати бюджету шляхом накладення заборони перерахування коштів з бюджету у сумі 180 тис.грн. в рамках кримінальної справи по тендерним закупівлям

5.6.

Здійснення провадження досудового слідства у кримінальних справах за фактами легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом та направлення їх до суду з обвинувальним висновком

Слідчий відділ податкової міліції

Протягом кварталу

На протязі 2011 року у провадженні слідчих СВ ПМ ДПА у Житомирській області перебувало 8 кримінальних справ за фактами легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, з яких 1 справу направлено до суду, 1 справу закрито провадженням, у 1 справі скасовано постанову про порушення кримінальної справи та 2 справи направлено за підслідністю.

На протязі ІV кварталу 2011 року слідчими СВ ПМ ДПА у Житомирській області прийнято до провадження 2 кримінальні справи за ст.209 КК України.

Станом на 31.12.11 за ст.209 КК України, в провадженні слідчих СВ ПМ ДПА у Житомирській області перебувають 3 кримінальні справи

Розділ VI. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору

6.1.

Здійснення провадження досудового слідства у кримінальних справах, порушених по фактах виявлення фальсифікованих алкогольних напоїв та направлення їх до суду з обвинувальним висновком

Слідчий відділ податкової міліції

Протягом кварталу

У провадженні слідчих СВ ПМ ДПА у Житомирській області перебувало 7 кримінальних справ за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204 КК України), які направлено до суду.

Протягом ІV кварталу 2011 року слідчими СВ ПМ ДПА у Житомирській області направлено до суду 1 кримінальну справи за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204 КК України)

6.2.

Опрацювання попередніх заявок-розрахунків про потребу в марках акцизного податку отриманих від суб’єктів господарювання та надання інформації Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц.р. отримано від ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» 5 попередніх заявок-розрахунків про потребу в марках акцизного податку та направлено до Департаменту САТ ДПC України 5 інформацій про потребу в марках акцизного податку в кількості -1 292 340 штук

6.3.

Забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку.

За результатами роботи підготовка інформації керівництву ДПА в області та ДПС України

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

В IV кварталі ц.р. в РУ Департаменту САТ ДПА України у Житомирській області проведено 1 інвентаризацію марок акцизного податку, за результатами якої надлишків та нестач не виявлено. Інформації щодо обсягів замовлення, реалізації та фактичного використання марок акцизного податку щомісячно направляються до Департаменту САТ ДПС України

6.4.

Аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та вжиття заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами роботи підготовка інформації керівництву ДПА в області та ДПС України

Регіональне управління Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Регіональним управлінням щомісячно проводиться аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та відповідна інформація надається Департаменту САТ ДПС України

6.5.

Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Здійснюється постійний контроль за своєчасністю та перерахуванням платежів до бюджету суб’єктами господарювання: призупинено дію 89 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та анульовано 9 ліцензій у зв’язку з несплатою чергового платежу

6.6.

Формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видача довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

Регіональне управління Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

За IV квартал 2011 року до Єдиного державного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів внесено 2 місця зберігання; виключено 427 місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів з Єдиного реєстру

6.7.

Здійснення перевірок з питання додержання суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства України при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Регіональне управління Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц.р. регіональним управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів проведено 25 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. За IV квартал РУ застосовано до 20 СГД 72,4 тис. грн. фінансових санкцій

6.8.

Проведення перевірок організації роботи представників ДПС на акцизних складах та податкових постах

Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц.р. регіональним управлінням проведено 68 перевірок роботи представників органів ДПС щодо організації роботи на акцизних складах та податкових постах та виконання ними покладених на них функцій. Порушень не встановлено

6.9.

Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів

Регіональне управління Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу поточного року регіональним управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів виявлено 5 випадків порушення суб’єктами господарювання максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів

Розділ VII. Організація роботи щодо запобігання корупції в органах державної податкової служби

7.1.

Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед працівників органів державної податкової служби області, а також серед населення, з питань запобігання корупційним проявам

Відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Протягом кварталу

З метою профілактики та попередження проявів корупції ВВБ при ДПА у Житомирській області УВБ ДПС України постійно вживаються заходи, направлені на роз’яснення вимог антикорупційного законодавства серед працівників органів ДПС області. Протягом ІV кварталу 2011 року проведено 61 виступ у колективах податкових органів області, здійснено 1 виступ по радіо

7.2.

З метою підвищення якості підбору кандидатів на заміщення вакантних посад в органах ДПС здійснення відповідних перевірочних заходів щодо попереднього вивчення кандидатів

Відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Протягом кварталу

З метою недопущення до виконання функцій держави некваліфікованих осіб та підвищення якості підбору кандидатів на заміщення вакантних посад в органах ДПС області, співробітниками ВВБ протягом звітного періоду здійснено 33 відповідні перевірочні заходи щодо попереднього вивчення кандидатів, з яких 1 відмовлено

7.3.

Забезпечення оперативного супроводження:

 • процесу адміністрування податків та зборів;

 • процесу відшкодування ПДВ;

 • контрольно-перевірочної роботи

Відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Протягом кварталу

ВВБ при ДПА у Житомирській області УВБ ДПС України постійно здійснює оперативне супроводження процесів адміністрування податків та зборів. Так, протягом зазначеного періоду співробітниками відділу проведено 25 службових перевірок, за результатами яких внесено 5 подань керівникам органів ДПС про усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб. За результатами проведених перевірок та внесених подань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 особи.

Співробітниками ВВБ протягом зазначеного періоду здійснено ряд заходів по виявленню зловживання службовим становищем з боку працівників органів ДПС області при відшкодуванні з бюджету сум ПДВ платникам податків. За результатами проведених перевірок порушень чинного законодавства з боку працівників органів ДПС області при відшкодуванні з бюджету сум ПДВ не виявлено.

Відділом внутрішньої безпеки постійно здійснюються заходи направлені на виявлення фактів порушень вимог чинного законодавства з боку службових осіб органів ДПС області при здійсненні контрольно-перевірочної роботи. Так, за результатами проведеної роботи протягом ІV кварталу 2011 року фактів порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не виявлено

7.4.

Проведення планових обстежень та перевірок стану охорони приміщень адмінбудівель ДПІ області

Відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Протягом кварталу

Протягом зазначеного періоду співробітниками ВВБ проведено 4 планові перевірки стану охорони приміщень адмінбудівель податкових органів області

7.5.

Проведення розслідувань та перевірок діяльності посадових осіб органів ДПС з питань дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

За результатами прийняття рішень згідно з чинним законодавством

Відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Протягом кварталу

Протягом звітного періоду за результатами проведених розслідувань та перевірок діяльності посадових осіб органів ДПС з питань дотримання ними вимог антикорупційного законодавства виявлено 1 факт порушення вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». За даним фактом складено адміністративний протокол та направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства. За результатами судового розгляду особу визнано винною

Розділ VIII. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації

8.1.

Підготовка матеріалів для зустрічей керівництва ДПА області із керівниками підприємств області, трудовими колективами, платниками податків окремих регіонів області, засобами масової інформації

Відділ економічного аналізу, сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

06.10.11 в програмі «Кодекс», що виходить на ТРК «Житомир», заступник начальника управління – начальник відділу організації перевірок стратегічних галузей економіки І.Ю.Литвиненко розповіла про нові методи в роботі в контрольно – перевірочній роботі органів ДПС.

07.10.11, 15.11.11, 22.12.11 на інтернет-порталі “Бухгалтер.com.ua” фахівці ДПА у Житомирській області надавали відповіді в режимі он-лайн платникам податків України в рамках Всеукраїнського податкового проекту “Черговий по країні”.

21.10.11 заступник голови державної податкової адміністрації у Житомирській області Г.М. Власюк, завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Н.С.Шевченко взяли участь у громадському обговорені в формі засідання «круглого столу» на тему: «Методи громадського впливу на органи державної влади з метою захисту інтересів платників податків» за участі представників бізнесу Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Хмельницької та Чернігівської областей, Житомирської обласної державної податкової адміністрації та органів влади, представників вітчизняних та закордонних громадських організацій, експертів, яке відбулося на базі Територіального відділення Асоціації платників податків України в Житомирській області.

27.10.11 в ефірі радіо «Житомирська хвиля» в суспільно-політичній програмі «Антикорупція» з метою ознайомлення громадськості області з вимогами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 № 3206-УІ, були озвучені матеріали, підготовлені фахівцями відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України на тему: «Основні напрямки антикорупційної роботи в органах державної податкової служби».

28.10.11 завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області Н.С.Шевченко взяла участь у семінарі-нараді, організованому за ініціативи Житомирської обласної адміністрації, головного управління юстиції та громадської організації Житомирська ріелторська палата для нотаріусів та представників ріелторських компаній. Н.С.Шевченко ознайомила присутніх з новаціями оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді спадщини, куплі-продажу, міни, акцентувала увагу на особливостях оподаткування нерухомого та нерухомого майна, відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-IV зі змінами та доповненнями.

10.11.11 в програмі «Кодекс», що виходить на ТРК «Житомир», заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб ДПА в області Т.А.Грищук розповіла про нові порядок реєстрації фізичних осіб – підприємців в органах ДПС, особливості застосування спрощеної системи обліку та звітності відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності малого підприємництва)».

30.11.11 завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Н.С.Шевченко ознайомила слухачів програми «Кодекс» з новими правилами застосування Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України» № 4014 від 04.11.11 яким внесено суттєві зміни до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва та який вступає в силу з 01.01.12.

17.11.11 листопада завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області Н.С.Шевченко взяла участь у засіданні «круглого столу», організованому за ініціативи Житомирської обласної адміністрації, головного управління юстиції та громадської організації Житомирська ріелторська палата для нотаріусів та представників ріелторських компаній. Н.С.Шевченко ознайомила присутніх з новаціями оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді спадщини, куплі-продажу, міни, акцентувала увагу на особливостях оподаткування нерухомого та нерухомого майна, відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-IV зі змінами та доповненнями.

01.12.11 в ефірі програми «Кодекс», що виходить на ТРК «Житомир», завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Н.С.Шевченко ознайомила слухачів програми «Кодекс» з новими правилами застосування Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України» № 4014 від 04.11.11, яким внесено суттєві зміни до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва та який вступає в силу з 01.01.12.

02.12.11 заступник голови Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області, заступник голови Г.М.Власюк провела прес-конференцію на тему: «Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

16.12.11 перший заступник прокурора області Чумаченко А.І., заступник голови Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області, заступник голови ДПА в області Власюк Г.М., начальник державної територіальної інспекції праці в Житомирській області Возна С.В., прокурори міст та районів, начальники державних податкових інспекцій області, керівники підприємств-боржників взяли участь у спільній розширеній нараді щодо аналізу стану дотримання законодавства про оплату праці в частині погашення її заборгованості та дотримання законодавчо встановлених мінімальних державних гарантій, шляхів подолання цих негативних суспільних явищ

8.2.

Розгляд пропозицій підприємств і організацій, органів державної податкової служби області на місцях щодо розстрочення податкових зобов’язань (податкового боргу) та підготовка відповідних рішень згідно вимог ст.100 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI. Контроль за виконанням умов договорів розстрочення

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Відповідно до вимог статті 100 Податкового Кодексу України розглянуто звернення платників податків та у IV кварталі заключено 3 договори про розстрочення податкових зобов’язань (податкового боргу) на загальну суму 3,7 млн. гривень та здійснюється контроль за виконанням умов договорів розстрочення

8.3.

Забезпечення розміщення на Web–сайті ДПС України переліків описаного майна, що знаходиться в податковій заставі, яке пропонується до реалізації вартістю понад 1 тис. грн. за одиницю, а також фактів реалізації майна за окремими договорами купівлі-продажу, сума реалізації яких становить понад 1 млн. гривень

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Постійно

З метою розміщення на WEB–сайті ДПС України переліків описаного майна, що знаходиться в податковій заставі, яке пропонується до реалізації, а також фактів реалізації майна за окремими договорами купівлі-продажу відділом погашення прострочених податкових зобов’язань ДПС України надано відповідну інформацію листом від 30.11.11 №25117/8/24-004

8.4.

Підготовка та надання роз’яснень з питань оподаткування в межах компетенції для висвітлення в засобах масової інформації

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. було підготовлено для розміщення у ЗМІ 1431 матеріалів з питань податкового законодавства:

у друкованих ЗМІ – 461;

на радіо – 403;

на телебаченні – 117;

на веб-сайтах - 450

8.5.

Надання матеріалів для розміщення в засобах масової інформації порядку оскарження рішень органів державної податкової служби та розгляду скарг платників податків

Сектор апеляцій

Протягом кварталу

Сектором апеляцій надані сектору масово - роз’яснювальної роботи та звернень громадян матеріали щодо порядку оскарження рішень органів державної податкової служби та розгляду скарг платників податків, які розміщені газеті “Меркурій” від 07.12.11 №49

8.6.

Підготовка та проведення заслуховувань арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в ході яких розробляють конкретні спільні заходи по усуненню, в межах компетенції, наявних перешкод своєчасному завершенню процедур банкрутства із зазначенням орієнтовних термінів (перспектив) надходження коштів в рахунок погашення податкового боргу або списання його як безнадійного

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Для прискорення завершення ліквідаційних процедур та подальшого погашення, або списання податкового боргу у жовтні 2011 року працівниками юридичного управління, відділу погашення прострочених податкових зобов’язань проведено заслуховування арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) заслухано в ході яких розроблено конкретні спільні заходи по усуненню, в межах компетенції, наявних перешкод своєчасному завершенню процедур банкрутства із зазначенням орієнтовних термінів (перспектив) надходження коштів в рахунок погашення податкового боргу або списання його як безнадійного

8.7.

Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

В ДПІ області постійно діють комісії по анулюванню свідоцтв платників ПДВ, що підпадають під дію пункту 184.1. статті 184 Податкового кодексу України. Зокрема, протягом ІV кварталу 2011 року виключено з Реєстру платників ПДВ 103 СГД – юридичні особи

8.8.

Проведення зустрічей з платниками акцизного податку з метою визначення обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів, обсягів декларування податкових зобов’язань з акцизного збору, своєчасності та повноти сплати задекларованих сум

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

З метою забезпечення надходжень акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України, виконання доведених завдань у IV кварталі 2011 року сектором акцизного збору управління оподаткування юридичних осіб ДПА в області спільно з РУ Департаменту САТ ДПА України у Житомирській області проведено зустрічі з керівником підприємства – виробника лікеро – горілчаної продукції області ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (протоколи зустрічей від 03.10.11 № 24, від 18.10.11 № 25, від 21.10.11 № 26, від 25.10.11 № 27, від 28.10.11 № 28, від 02.11.11 № 29, від 18.11.11 № 30, від 28.11.11 № 31, від 16.12.11 № 32, від 26.12.11 № 33), на яких розглядались питання очікуваних обсягів виробництва лікеро – горілчаної продукції та сум сплати акцизного податку

8.9.

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян” зі змінами, Закону України від 02 жовтня 1992 року №2657-ХІІ «Про інформацію», Закону України від 13 січня 2011 року №2939/ІV «Про доступ до публічної інформації»

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

сектор із забезпечення доступу до публічної інформації,

структурні підрозділи

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року розглянуто органами державної податкової служби Житомирської області 168 письмових звернень громадян без порушення терміну та згідно чинного законодавства.

До УПМ ДПА в області надійшло 29 заяв, звернень та скарг громадян, по яких забезпечено своєчасний розгляд та надано відповіді.

Сектором із забезпечення доступу до публічної інформації розглянуто 25 запитів на отримання публічної інформації, з них від юридичних осіб -12, від фізичних осіб - 13, які надані у терміни, передбачені статтею 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”

8.10.

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян щодо дій працівників органів державної податкової служби області

Відділ відомчого контролю,

юридичне управління,

відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області

УВБ ДПА України

Протягом кварталу

В ІV кварталі 2011 року відділом відомчого контролю розглянуто 18 звернень платників податків щодо дій працівників органів державної податкової служби. Всі звернення розглянуто у повному обсязі та встановлені терміни

Співробітниками ВВБ забезпечений своєчасний розгляд звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо незаконних дій посадових осіб органів державної податкової служби області. Так, протягом зазначеного періоду до відділу надійшло 4 звернення, з яких 2 були розглянуті та надані відповіді заявникам у встановлені законодавством терміни та 2 перебуває на розгляді

8.11.

Формування довідок про сплату коштів за реєстрацію іноземних інвестицій за зверненням платників податків

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Довідки про сплату коштів за реєстрацію іноземних інвестицій готуються за зверненням платників податків. Протягом IV кварталу ц. р. надано 7 довідок

8.12.

Підготовка податкових роз’яснень з питань оподаткування та їх перегляд у разі внесення змін і доповнень до законодавчих актів в межах компетенції

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц. р. для ЗМІ матеріали з питань податкового законодавства не надавались, у зв’язку з відсутністю потреби

8.13.

Прийняття участі у семінарах з платниками податків з питань особливостей справляння податків

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом кварталу

Працівники податкових органів області прийняли участь у 336 семінарах з платниками податків з питань особливостей справляння податків.

Фахівці ДПА у Житомирській області взяли участь у 14-ти семінарах для платників податків, організованих спільно з філією державного підприємства ”Інформаційно-видавничий центр ДПА України, управління соціального страхування, управління праці та соціального захисту населення на тему: «Особливості практичного застосування норм Податкового кодексу України». Зокрема,

12.10.11 для платників податків Радомишльського району, 13.10.11 - м.Житомира, 19.10.11 – Андрушівського, 26.10.11 - Малинського районів; 11.11.11 - м.Коростеня та Коростенського району, 16.11.11 - Червоноармійського, 22.11.11 – Лугинського районів, 25.11.11- м.Новоград-Волинський та Новоград-Волинського району, 28.11.11 – Романівського району; 06.12.11 - м.Бердичева та Бердичівського району, 09.12.11 - Ємільчинського, 13.12.11 – Черняхівського, 14.12.11 – Коростишівського, 15.12.11 – Попільнянського районів

8.14.

Здійснення аналізу стану розгляду звернень громадян, надання відповідної аналітичної інформації ДПС України та розміщення її на веб-сайті ДПС України

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Аналіз стану розгляду звернень громадян за підсумками 2011 року сформований у інформаційний матеріал «Податківці Житомирщини оперативно реагують на звернення громадян» та розміщений на офіційному веб-сайті ДПА в області 03.01.12 та у офіційній діловій газеті «Меркурій» від 11.01.12 № 1

8.15.

Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ДПА в області

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. посадовими особами ДПА в області за попереднім записом через приймальню громадян було проведено 27 особистих прийомів

8.16.

Забезпечення доведення доручень, наданих керівництвом ДПА в області під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ДПА в області та здійснення контролю за їх виконанням

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Забезпечено доведення доручень, наданих керівництвом ДПА в області під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ДПА в області та здійснено контроль за їх виконанням: громадянам були надані ґрунтовні відповіді згідно чинного законодавства

8.17.

Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, що надходять з урядової телефонної гарячої лінії

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. до органів ДПС області не надходили звернення громадян, що надходять з урядової телефонної гарячої лінії

8.18.

Проведення за участі керівництва ДПА в області прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних „гарячих” ліній та інших публічних заходів із актуальних питань діяльності органів ДПС:

8.18.1.

прес-конференцій голови ДПА в області щодо результатів та основних напрямів роботи податкової служби

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Щоквартально

14.10.11 проведено брифінг голови ДПА в області В.О.Куслія для представників ЗМІ щодо результатів роботи податкової служби області за 9 місяців 2011 року. Інформаційний матеріал «Майже на 2 мільярди гривень поповнили державну скарбницю платники податків Житомирщини» розміщений на офіційному веб-сайті ДПА в області 14.10.11 р., офіційній діловій газеті «Меркурій» від 19.10.11 № 42

8.18.2.

прес-конференцій керівництва ДПА в області з окремих питань діяльності органів ДПС області

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом кварталу

06.10.11 – прес-конференція заступника голови ДПА в області Г.Л.Козака на тему: «Кількість перевірок зменшується – ефективність зростає»;

20.10.11 – брифінг першого заступника голови- начальника УПМ ДПА в області С.М.Івасенка на тему: «Результати роботи податкової міліції направлені на упередження та виявлення злочинів в сфері оподаткування»;

27.10.11 – виступ заступника начальника ВБК при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України в програмі «Антикорупція» на частотах радіо «Житомирська хвиля» щодо вжиття заходів реагування по усуненню виявлених у ході перевірок недоліків у роботі працівників податкових органів області за підсумками 9 місяців 2011 року;

10.11.11 - голова Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області С.В.Шинкаренко, керівники ДПА в області провели зустріч у форматі «круглого столу» з представниками Світового банку щодо впровадження Проекту «Модернізація податкової служби України»;

16.11.11 - заступник голови Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області, заступник голови Г.М.Власюк виступила з анансом мультфільму для телеканалів ТРК «Житомир», ТРК «Союз-ТВ», «Ц-ТВ», Житомирського обласного радіо, радіо «Житомирська хвиля»;

02.12.11 - прес-конференція заступника голови Комісії з проведення реорганізації ДПА у Житомирській області, заступника голови Г.М.Власюк на тему: «Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

8.18.3.

„прямої” телефонної лінії на тему: „Суспільство проти корупції”

Сектор масово - роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

відділ внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України

Щомісячно

Кожної останньої п’ятниці місяця в управлінні державної служби у Житомирській області проходить спільна „пряма” телефонна лінія на тему: „Суспільство проти корупції” за участі фахівців підрозділів боротьби з корупційними діяннями в державних органах влади.

У ДПА в області було проведено 3 відповідних сеанси телефонного зв’язку за участі керівників відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Житомирській області УВБ ДПА України.

Щомісячно, за ініціативою Управління державної служби головного управління державної служби України в Житомирській області, проводиться „пряма” телефонна лінія на тему: „Суспільство проти корупції» за участю представників підрозділів правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з корупцією, у т.ч. співробітників ВВБ при ДПА у Житомирській області

8.18.4.

„прямої” телефонної лінії з питань застосування положень Податкового кодексу України

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Щомісячно

Протягом ІV кварталу ц.р. працівниками ДПС області проведено 519 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія», з них фахівцями обласного апарату – 30

8.19.

Проведення зустрічей з громадськістю, засідань робочих груп з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС за участі керівництва ДПА в області

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Проведено 153 зустрічі з громадськістю, засідань робочих груп з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС, за участі керівництва ДПА в області – 14

8.20.

Забезпечення координації роботи ДПІ області щодо проведення прес-конференцій, брифінгів, „круглих столів”, тематичних зустрічей на підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів за участі громадських організацій та керівництва органів ДПС області з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС у т.ч.:

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом кварталу

Організовано та проведено 75 засідань «круглих столів», з них 3 за участі керівників та фахівців ДПА в області

8.20.1.

організація проведення на регіональному рівні „круглих столів” на тему: „Впровадження Податкового кодексу України: результати, проблеми”

8.21.

Інформування громадськості через засоби масової інформації та веб-сайт ДПА в області щодо завдань, напрямів і результатів діяльності органів ДПС, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. в засобах масової інформації та мережі Інтернет розміщено 1029 публікацій і виступів з питань діяльності органів ДПС, підготовлених фахівцями податкової служби області:

у друкованих ЗМІ – 297;

на радіо – 295;

на телебаченні – 111;

на веб-сайтах - 326

8.22.

Організація та проведення засідань громадської ради при ДПА у Житомирській області із залученням засобів масової інформації

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. при органах ДПС області було організовано та проведено 22 засідання громадської ради .

21.10.11 відбулося засідання громадської ради при ДПА в області на тему: «Методи громадського впливу на органи державної влади з метою захисту інтересів платників податків»

8.23.

Організація роботи щодо доведення норм Податкового кодексу України до платників податків шляхом застосування різноманітних форм та методів роботи

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Протягом ІV кварталу ц.р. працівниками органів державної податкової служби Житомирської області усіх рівнів організовувалась та проводилась широкомасштабна масово-роз’яснювальної роботи стосовно норм Податкового кодексу України. Зокрема, було проведено:

 • 75 засідань «круглого столу» щодо обговорення положень Податкового кодексу;

 • 336 семінарів для різних категорій платників податків з головами сільських, селищних та міських рад, приватними підприємцями, неприбутковими організаціями, нотаріусами, платниками видобувної промисловості тощо),в тому числі: загальних - 93, тематичних - 72, кущових - 15, практикумів (тренінгів)- 156;

 • 231 тематичну зустріч з громадськістю, на підприємствах, в організація і установах області;

 • 62 тематичних прес-конференцій та брифінгів;

 • 519 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»;

 • в ЗМІ розміщено 1431 матеріалів з питань податкового законодавства (у друкованих ЗМІ – 461; на радіо – 403; на телебаченні – 117; на веб-сайтах – 450)

 • на офіційному веб-сайті ДПА в області було розміщено 216 інформаційних повідомлення;

 • випущено та розповсюджено 523 види друкованої продукції накладом 23539 екземплярів;

 • фахівцями органів ДПС області було надано 6075 усних консультацій;

 • надано відповіді на 269 письмових запитів платників податків

8.24.

Організація та проведення публічного інформування платників податків через веб-сайт ДПА в області та ЗМІ з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Забезпечено публічне інформування платників податків області щодо застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів шляхом організації та проведення:

конференцій – 14;

форумів – 4;

громадських слухань – 17;

інтернет-конференцій – 7

8.25.

Координація роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

З майбутніми платниками податків проведено 143 заходи (навчальних, пізнавальних, публічних).

Працівниками ОДПС області дотримується виконання Плану інформаційної кампанії з популяризації мультфільму «Місто мрії» на 2011 рік. Перегляд мультфільму включено до програм заходів з дітьми. Здійснено понад 250 демонстрацій мультфільму

8.26.

Організація роботи з підготовки друкованої продукції для платників податків з питань застосування основних положень Податкового кодексу України

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Випущено та розповсюджено 523 види власної друкованої продукції накладом 23539 екземплярів

8.27.

Організація проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків по змінах та доповненнях податкового законодавства із застосуванням різноманітних форм та методів (семінари, “гарячі лінії”, зустрічі з трудовими колективами)

Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Організовано проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків по змінах та доповненнях податкового законодавства із застосуванням різноманітних форм та методів. У ІV кварталі проведено:

 • 336 семінарів для різних категорій платників податків з головами сільських, селищних та міських рад, приватними підприємцями, неприбутковими організаціями, нотаріусами, платниками видобувної промисловості тощо),в тому числі: загальних - 93, тематичних - 72, кущових - 15, практикумів (тренінгів)- 156;

 • 231 тематичну зустріч з громадськістю, на підприємствах, в організація і установах області;

519 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»

8.28.

Співпраця з територіальним відділенням Асоціації платників податків області, Житомирською регіональною спілкою підприємців, спрямованої на утвердження ідеології добровільної сплати податків та партнерських відносин з суб’єктами господарювання, відповідно до затвердженого плану заходів

Cектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Протягом кварталу

Співпраця з територіальним відділенням Асоціації платників податків області проводиться відповідно до Плану проведення спільних дій державної податкової адміністрації у Житомирській області та Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Житомирській області.

Фахівці ТВ АППУ в області включені до планів-графіків та беруть участь у семінарах для платників податків, організованих ДПА в області спільно з філією державного підприємства ”Інформаційно-видавничий центр ДПА України, управління соціального страхування, управління праці та соціального захисту населення на тему: «Особливості практичного застосування норм Податкового кодексу України».

У ІV кварталі ц.р. фахівці ДПА в області прийняли участь 3-х засіданнях «Клубу бухгалтерів», організованих за ініціативи ТВ АППУ в області (проводиться у першу середу кожного місяця).

21.10.11 заступник голови державної податкової адміністрації у Житомирській області Г.М.Власюк, завідувач сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Н.С.Шевченко взяли участь у громадському обговорені в формі засідання «круглого столу» на тему: «Методи громадського впливу на органи державної влади з метою захисту інтересів платників податків» за участі представників бізнесу Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Хмельницької та Чернігівської областей, Житомирської обласної державної податкової адміністрації та органів влади, представників вітчизняних та закордонних громадських організацій, експертів, яке було організоване Територіальним відділенням Асоціації платників податків України в Житомирській області

8.29.

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян з фінансових питань (оплати праці, пенсійне забезпечення, виплата страхових сум з обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб органів ДПС)

Фінансовий відділ

Протягом кварталу

За ІV квартал 2011 року до фінансового відділу надійшло 44 звернення від громадян, на які забезпечено кваліфікований і своєчасний розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян” зі змінами

Розділ IX. Організація роботи щодо функціонування автоматизованих інформаційних систем

9.1.

Супроводження програмного забезпечення «FOSSMAIL STA»

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено постійне супроводження програмного забезпечення «FOSSMAIL STA»

9.2.

Супроводження програмного забезпечення АІС обласного рівня системи керування базами даних „ORACLE 10g”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Постійно супроводжується програмне забезпечення АІС обласного рівня системи керування базами даних «ORACLE 10g»

9.3.

Супроводження промислової експлуатації АСЕДО

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження та оновлення програмного забезпечення АСЕДО

9.4.

Супроводження промислової експлуатації 2-ї черги АІС „Аудит” в частині експлуатації звітів 2-П

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено постійне супроводження програмного забезпечення 2-ї черги АІС „Аудит” в частині експлуатації звітів 2-П

9.5.

Супроводження промислової експлуатації підсистеми „Реєстрація матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів ”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації підсистеми „Реєстрація матеріалів перевірок за дотриманням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів ”

9.6.

Супроводження промислової експлуатації АІС „ Реєстр платників податків” підсистеми РРО в частині „ Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації АІС „ Реєстр платників податків” підсистеми РРО в частині „ Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій”

9.7.

Здійснення заходів щодо супроводження еталонної схеми нормативно-довідкової інформації

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Постійно здійснюються заходи щодо супроводження: еталонної схеми нормативно-довідкової інформації та порядку розподілу платників податків за категоріями уваги

9.8.

Супроводження змін програмного комплексу "Підсистема внутрішнього контролю за фінансовими операціями"

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження змін програмного комплексу "Підсистема внутрішнього контролю за фінансовими операціями" в складі АІС ОР

9.9.

Супроводження системи звітності про суми втрат бюджету внаслідок отриманих пільг в оподаткуванні

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження системи звітності про суми втрат бюджету внаслідок отриманих пільг в оподаткуванні

9.10.

Cупроводження промислової експлуатації задачі “Кадри”, «Кошторис», «Заробітна плата» програмного комплексу по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації задачі “Кадри”, “Кошторис“, “Заробітна плата“ програмного комплексу по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків

9.11.

Супроводження АІС “Система електронного документообігу в органах ДПС України з функцією контролю за підготовкою та супроводженням справ у судах”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження АІС “Система електронного документообігу в органах ДПС України з функцією контролю за підготовкою та супроводженням справ у судах”

9.12.

Супроводження інших АРМів та АІС згідно наказу ДПА в області від 15.10.07 №216 „Про затвердження розподілу АРМів, АІС за посадовими особами ДПА в області”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Постійно

Забезпечено супроводження АРМів та АІС згідно наказу ДПА області від 15.10.07 № 216 „Про затвердження розподілу АРМів, АІС за посадовими особами ДПА в області”

9.13.

Організація роботи по створенню робочих місць корпоративної пошти, згідно наказу ДПА України від 31.07.07 №463 „Про затвердження Положення про корпоративну пошту органів ДПС України”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено створення робочих місць корпоративної пошти, згідно наказу ДПА України від 31.07.07 № 463 „Про затвердження Положення про корпоративну пошту органів ДПС України”

9.14.

Організація роботи по підключенню робочих місць до інформаційних ресурсів відповідно до вимог наказу ДПА в області від 24.01.08 №12 „Про затвердження Положення про порядок надання доступу до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу ДПА у Житомирській області”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено підключення робочих місць до інформаційних ресурсів відповідно до вимог наказу ДПА області від 24.01.08 № 12 „Про затвердження Положення про порядок надання доступу до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу ДПА у Житомирській області”

9.15.

Обробка даних про надходження до державного бюджету (форма 412)

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щоденно

Щоденно проводиться обробка даних про надходження до державного бюджету (форма 412)

9.16.

Обробка даних електронного журналу податкових векселів з ПДВ

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щоденно

Щоденно проводиться обробка даних електронного журналу податкових векселів з ПДВ

9.17.

Супроводження звіту ДБСП по видах сплати та структурних підрозділах згідно вимог Постанови КМУ від 25.08.04 №1113 „Про державну комп’ютерізовану систему моніторингу сплати податків, зборів”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щоденно

Постійно супроводжується звіт ДБСП по видах сплати та структурних підрозділах згідно вимог Постанови КМУ від 25.08.2004 №1113. „Про державну комп’ютеризовану систему моніторингу сплати податків, зборів”

9.18.

Обробка банківських файлів про відкриття (закриття) рахунків в установах банків

Управління інформатизації процесів оподаткування

Щоденно

Щоденно проводиться обробка банківських файлів про відкриття (закриття) рахунків в установах банків

9.19.

Супроводження промислової експлуатації програмного забезпечення АІС «Скарга», АІС «Суди»

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації програмного забезпечення „ Акциз”, „Скарга”, АС „Суди”

9.20.

Завершення робіт по переведенню задач фінансового блоку

” Бухоблік”, ” Зарплата” та задачі ”Кадри” в ДПС ПРО 7, в т.ч. в частині персоніфікованого обліку

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено переведення задач фінансового блоку ” Бухоблік”, ” Зарплата” та задачі ”Кадри” в ДПС ПРО 7

9.21.

Промислова експлуатація програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу районного рівня (АС ”Ділкон”)

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу районного рівня ( АС ”Ділкон” )

9.22.

Впровадження в промислову експлуатацію ІС ” Зустрічні перевірки”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження промислової експлуатації ІС ” Зустрічні перевірки”

9.23.

Організація дослідної експлуатації інформаційної системи центрального рівня „WEB реєстрація платників ПДВ”

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено впровадження в дослідну експлуатацію та супроводження промислової експлуатації інформаційної системи центрального рівня „WEB реєстрація платників ПДВ”

9.24.

Супроводження програмного забезпечення для здійснення автоматичного відшкодування податку на додану вартість

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено підключення користувачів обласного та районного рівнів до інформаційних ресурсів для автоматичного відшкодування податку на додану вартість платникам, які мають право на автоматичне відшкодування і які не мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість

9.25.

Організація роботи щодо запровадження та ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено підключення користувачів обласного та районного рівнів, надано відповідні ролі для роботи з інформаційним ресурсом. Розроблено: 1) web – сторінку по відображенню незареєстрованих виписаних та отриманих податкових накладних на суму > 100 тис.грн; 2) web – сторінку для відстеження взаємодії платників, накладні яких зареєстровані в Реєстрі, з платниками, які відносяться до підприємств – ймовірних „вигодонабувачів”, „транзитерів”, „податкових ям” (згідно розпорядження ДПА України № 48-р) та упередження використання ймовірних схем ухилення від оподаткування. База накладних із Єдиного реєстру для сторінки оновлюється щоденно, база ймовірних „вигодонабувачів”, „транзитерів” та „податкових ям” уточнюються по мірі надходження таких переліків з ДПС України

9.26.

Надання практичної допомоги ДПІ області з питань впровадження та супроводження АІС

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено надання практичної допомоги в частині адміністрування бази даних та впровадження АІС районного рівня Чуднівській МДПІ, в т.ч. Любарському відділенню

9.27.

Прийняття участі у тестуванні ПЗ, що використовуються у роботі, за дорученням ДПС України

Управління інформатизації процесів оподаткування,

відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Управління інформатизації процесів оподаткування забезпечено участь у тестуванні програмного забезпечення АІС «облік податків і платежів» та ДПС ПРО 7 версії 7.08.018.

Результати тестування програмного забезпечення направлено до ДПА України листами від 13.10.2011 №28-012/637, від 21.12.11 №28-019/732, від 26.12.11 №28-019/744, від 28.12.11 №28-019/748, від 28.12.11 №28-019/754.

Відділом обліку та звітності протягом IV кварталу ц. р. не проводилось тестування ПЗ

9.28.

Здійснення контролю за повнотою наповнення інформаційного ресурсу «Бібліотека звітності» та «Бібліотека аналітичних інформацій»

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу ц. р. проводився постійний контроль наповнення інформаційного ресурсу «Бібліотека аналітичних інформацій»

Розділ X. Забезпечення подання податкової звітності

10.1.

Здійснення контролю за своєчасністю подання податкової звітності по податках та платежах

Управління інформатизації процесів оподаткування,

управління оподаткування юридичних осіб

Протягом кварталу

Постійно здійснюється контроль за своєчасністю подання податкової звітності по податках та платежах в електронному вигляді.

Визначено перелік підприємств, які не подали декларації з податку на прибуток та фінансову звітність за ІІI кв. 2011 року та направлено до ДПІ області для застосування штрафних санкцій за неподання звітності (лист від 19.12.11 № 26346/7/15-121). У ІV кварталі 2011 року ДПІ області застосовано та забезпечено сплату фінансових санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на прибуток в сумі 262,5 тис. грн., ПДВ - 68,4 тис. грн., підрозділами адміністрування платежів за землекористування, місцевих податків та зборів застосовано та забезпечено сплату штрафних санкцій в сумі 34,0 тис. гривень

10.2.

Супроводження системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності в електронному вигляді

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності в електронному вигляді

10.3.

Консультування платників податків щодо інсталяції та супроводження програмного забезпечення Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Проводиться консультування платників податків щодо інсталяції та супроводження програмного забезпечення Системи формування та подання засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності

10.4.

Участь в інформаційних семінарах із ФДП ІВЦ ДПА України разом із регіональним представником Українського сертифікаційного центру з метою висвітлення питання технології подання податкової звітності в електронному вигляді

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Прийнято участь у проведені семінарів у грудні ц.р. в Коростишівській та Малинській МДПІ з платниками податків спільно з сектором зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації та масово-роз`яснювальної роботи щодо висвітлення питання технології подання податкової звітності в електронному вигляді

10.5.

Супроводження користувачів системи «Співставлення даних податкової звітності та розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» та інших інформаційних ресурсів, розташованих на сервері ДПС України

Управління інформатизації процесів оподаткування

Протягом кварталу

Забезпечено супроводження користувачів системи співставлення даних податкової звітності та розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

10.6.

Відстеження залишку бюджетного відшкодування по опрацьованих та погоджених узагальнених матеріалах обласного і центрального рівнів та спрямування коштів до бюджету

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Облік залишків бюджетного відшкодування, що знаходились на погодженні в ДПС України та обласного рівня, здійснювався гр. 14, 28 ф. 1912ra та інформацій по термінах їх опрацювання. В щомісячному режимі показник залишку погоджувався з ДПС України. Спрямування коштів до бюджету погоджувалось з відділом контролю за відшкодуванням ПДВ

10.7.

Організація роботи щодо формування податкової звітності

Відділ обліку та звітності

Протягом кварталу

Постійно здійснювався контроль щодо формування податкової звітності. Протягом IV кварталу ц. р. ДПІ області направлені оглядові листи щодо аналізу помилок та розбіжностей у звітах, а саме лист ДПА в області від 26.10.11 №22580/8/19-022 (Звіт про результати КПР)

Розділ XI. Організація відомчого контролю та надання методичної і практичної допомоги підвідомчим податковим органам на місцях (відомчі перевірки, тематичні перевірки, семінари тощо)

11.1.

Організація і проведення комплексної перевірки стану роботи та документальної ревізії виконання кошторису видатків на утримання апарату та фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств:

Чуднівської МДПІ

Відділ відомчого контролю, структурні підрозділи

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року організовано та проведено комплексну перевірку та документальну ревізію виконання кошторису видатків на утримання Чуднівської МДПІ (наказ ДПА в області на проведення перевірки від 11.11.11 №375). За результатами комплексної перевірки Чуднівської МДПІ підготовлено проект наказу ДПА в області, який знаходиться на розгляді у керівництва ДПА в області.

За матеріалами комплексної перевірки Чуднівської МДПІ видано наказ від 13.12.11. №324 „Про результати комплексної перевірки стану контрольно економічної роботи Чуднівської МДПІ”

11.2.

Формування бригад та складання наказів по проведенню комплексних перевірок

Відділ відомчого контролю

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року сформовано бригаду з працівників ДПА в області для проведення комплексної перевірки Чуднівської МДПІ (наказ ДПА в області на проведення комплексної перевірки від 11.11.11 №375).

11.3.

Перевірка виконання вимог наказів, виданих за наслідками комплексних перевірок організації стану роботи податкових органів області

Відділ відомчого контролю

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року відділом проведено перевірку виконання вимог наказу прийнятого за наслідками комплексної перевірки Коростенської ОДПІ акт від 28.12.11 вхідний МДПІ №3959/8. Коростенською ОДПІ видано наказ від 29.12.11 №1547 «Про результати перевірки виконання вимог наказу ДПА у Житомирській області від 04.07.11. .№239», яким трьом працівникам ОДПІ зменшено розмір преміальної винагороди за грудень 2011 року

11.4.

Проведення перевірок стану організації роботи по взаємодії між підрозділами податкової міліції та Регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в області

Відділ відомчого контролю

Протягом кварталу

Проведено перевірку стану організації проведення контрольно-перевірочної роботи, повноти застосування фінансових санкцій та виконання кошторису видатків на утримання регіонального управління Департаменту САТ ДПА України в Житомирській області за період 2009-2011 роки Перевірку проведено з 10.10.11 по 20.10.11, акт перевірки від 20.10.11 вхідний Регіонального управління №512/8. Про результати перевірки проінформовано ДПС України листом від 05.10.11 №2200/7/14-4017/317 „Про проведення перевірки”

11.5.

Проведення перевірок стану організації роботи органів державної податкової служби по притягненню платників податків до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства та законодавчих актів, які контролюються податковою службою.

Відділ відомчого контролю

Протягом кварталу

У ІV кварталі 2011 року відділом відомчого контролю ДПА в області не проводились перевірки стану організації роботи органів державної податкової служби по притягненню платників податків до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства та законодавчих актів, які контролюються податковою службою

11.6.

Надання практичної, методологічної допомоги ДПІ області по питаннях, що входять до компетенції структурних підрозділів ДПА в області

Структурні підрозділи

Протягом кварталу

Структурними підрозділами ДПА в області постійно надається практична, методологічна допомога ДПІ області по питаннях, що входять до компетенції структурних підрозділів ДПА в області.

Відділом обліку та звітності надавалась практична, методологічна допомога ДПІ області по питаннях, що входять до компетенції структурного підрозділу в телефонному режимі та в ході проведення перевірок – Чуднівській МДПІ, в.т.ч. Любарському відділенню

Управлінням оподаткування юридичних осіб в області надано практичну допомогу по адмініструванню податку на прибуток головному офісу Попільнянській МДПІ, головному офісу Баранівської МДПІ, ДПІ у м.Житомирі, головному офісу Коростишівської МДПІ, головному офісу Малинської МПДІ, по адмініструванню ПДВ: Коростенській ОДПІ, Новоград-Волинській ОДПІ, головному офісу Баранівської МДПІ, ДПІ у м.Житомирі, головному офісу Коростишівської МДПІ, ДПІ у Андрушівському районі, головному офісу Малинської МПДІ.

Працівниками юридичного управління здійснено виїзд до Коростенської ОДПІ для проведення тематичної перевірки та надання практичної допомоги при здійсненні претензійно-позовної роботи.

Відділом відомчого контролю ДПА в області проведено перевірки Барановської МДПІ щодо виконання вимог розпорядження ДПА України від 09.03.11 №67-р „Про проведення інвентаризації залишків невідшкодованих сум ПДВ” (розпорядження ДПА в області від 10.03.11. №24-р), акт перевірки від 21.12.11. №3957. Крім того, проведено перевірку Коростенської ОДПІ щодо стану організації претензійно-позовної роботи юридичного відділу (розпорядження ДПА в області від 05.12.11. №124-р), акт перевірки від 09.12.11. №3712/8

11.7.

Проведення перевірок стану організації роботи підвідомчих структурних підрозділів ДПІ області щодо реалізації положень Податкового кодексу України, а також надання методичної і практичної допомоги у Коростишівській МДПІ

Відділ контрою за відшкодуванням ПДВ

Протягом кварталу

Відділом контролю за відшкодуванням ПДВ надано практичну допомогу Коростишівській МДПІ з питань організації роботи по контролю за відшкодуванням ПДВ в умовах дії Податкового кодексу України

11.8.

Надання практичної допомоги та здійснення вибіркових перевірок організації роботи податкових інспекцій області щодо скорочення податкового боргу, мобілізації надходжень до бюджетів всіх рівнів та реалізації безхазяйного майна

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Протягом кварталу

Відділом погашення прострочених податкових зобов’язань ДПА в області в IV кварталі ц. р. надавалась практична допомога та здійснювались перевірки в Коростишівській МДПІ, Малинській МДПІ, Володарсько – Волинській МДПІ, Бердичівській ОДПІ

11.9.

Проведення тематичних перевірок Володарсько - Волинської МДПІ, Романівського відділення Баранівської МДПІ, Любарського відділення Чуднівської МДПІ

Управління податкового контролю юридичних осіб

Протягом кварталу

Здійснені перевірки підвідомчих підрозділів ДПІ області з питань стану організації контрольно – перевірочної роботи Володарсько – Волинської МДПІ (акт від 28.12.11 №43/23-122), Романівського відділення Баранівської МДПІ (акт від 29.12.11 №44/23-122) та Любарського відділення Чуднівської МДПІ (акт від 25.11.11 №42/23-122)

11.10.

Організація та здійснення перевірок щодо стану охорони державної таємниці, дотримання вимог режиму секретності та технічного захисту інформації у підпорядкованих підрозділах ДПА у Житомирській області:

ДПІ у м. Житомирі, ГВПМ ДПІ у м. Житомирі;

Новоград-Волинська ОДПІ, ВПМ Новоград-Волинської ОДПІ;

Коростенська ОДПІ, ВПМ Корост енської ОДПІ;

Бердичівська ОДПІ, ВПМ Бердичівської ОДПІ;

УПМ ДПА у Житомирській області

Сектор захисту інформації

Жовтень-грудень

Проведено перевірки стану охорони державної таємниці, дотримання вимог режиму секретності та технічного захисту інформації у підпорядкованих підрозділах ДПА у Житомирській області, а саме:

- УПМ ДПА в області – 30.11.11-01.12.11 року (акт №52ДСК від 15.12.11);

- ДПІ у м. Житомирі та ГВПМ ДПІ у м. Житомирі – 22.11.11 (акт № 51ДСК від 15.12.11);

- Новоград-Волинська ОДПІ та ВПМ Новоград-Волинської ОДПІ - 10.11.11 (акт № 49ДСК від 15.12.11);

- Бердичівська ОДПІ та ВПМ Бердичівської ОДПІ - 15.11.2011 року (акт № 50ДСК від 15.12.11);

- Коростенська ОДПІ та ВПМ Коростенської ОДПІ – 08.11.11 (акт № 48ДСК від 15.12.11)

11.11.

Надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам ДПА в області та ДПІ області з питань охорони державної таємниці, дотримання вимог режиму секретності та технічного захисту інформації

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

На постійній основі здійснюється надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам ДПА в області та ДПІ області з питань охорони державної таємниці, дотримання вимог режиму секретності та технічного захисту інформації

11.12.

Проведення семінару-наради з працівниками юридичних підрозділів ДПІ області з питань організації юридичної роботи

Юридичне управління

Протягом кварталу

Юридичним управлінням спільно з організаційно – розпорядчим відділом та відділом персоналу 28.11.11 проведено семінар-нараду з працівниками підпорядкованих підрозділів, в тому числі з питаннь організації юридичної роботи

Розділ XII. Організація добору, розстановки, професійної підготовки фахівців та підвищення кваліфікації персоналу тощо

12.1.

Забезпечення комплексу робіт щодо:

призначення, переміщення та звільнення працівників апарату ДПА в області, та працівників, які відносяться до номенклатури ДПА в області

присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, спеціальних звань працівникам податкової міліції, нарахування за вислугу років

Відділ персоналу

Протягом кварталу

Забезпечено комплекс робіт по призначенню, переміщенню та звільненню працівників ДПА в області та номенклатури ДПА в області. На вакантні посади призначаються працівники відповідно до вимог Закону України „Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” на конкурсній основі, з кадрового резерву або по стажуванню. За звітний період призначено 6 працівників ДПА у Житомирській області та 10 випускників факультету податкової міліції НУ ДПС України, переведено на відповідні посади 9 працівників, з них 7 працівників податкової міліції; звільнено 15 працівників, з них 5 працівників податкової міліції та 1 працівник податкової міліції відряджений для подальшого проходження служби в розпорядження ДПС України.

Присвоєння спеціальних звань здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 №1234 “Про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби” та Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року № 114. У IV кварталі 2011 року присвоєно 3 працівникам чергові спеціальні звання та 8 працівникам спеціальні звання податкової міліції.

Нарахування за вислугу років здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року №1013 „Про порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання”, від 03 травня 1994 року № 283 „Про порядок обчислення стажу державної служби” та наказу ДПА України від 15.05.08 № 313 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення стажу служби для виплати винагороди за вислугу років особам начальницького складу податкової міліції державної податкової служби України”. За звітний період проведено 4 засідання комісії по встановленню стажу роботи працівникам ДПА в області, який дає право на отримання винагороди за вислугу років, 25 працівникам встановлено або підвищено розмір виплати винагороди за вислугу років, з них 10 працівникам податкової міліції

12.2.

Підготовка пропозицій та формування кадрового резерву на посади працівників апарату ДПА в області та органів ДПС області, які відносяться до номенклатури ДПА в області та ДПС України

Працівники відділу персоналу

Протягом кварталу

У зв’язку з проведенням реорганізації органів державної податкової служби, формування кадрового резерву на посади працівників апарату ДПС в області та органів ДПС області, які відносяться до номенклатури ДПС в області та ДПС України буде здійснено після призначення працівників органів ДПС області

12.3.

Підготовка та затвердження графіка відпусток працівників апарату ДПА в області та начальників органів ДПС області

Працівники відділу персоналу

Протягом кварталу

У зв’язку з проведенням реорганізації органів державної податкової служби, графік відпусток працівників апарату ДПС в області та начальників органів ДПС області буде здійснено після їх призначення

12.4.

Здійснення контролю за виконанням наказів ДПА України від 20.12.10 № 968 „Про організацію підвищення кваліфікації працівників органів ДПС України у 2011 році” та ДПА в області від 21.01.11 № 17 „Про організацію підвищення кваліфікації працівників органів ДПС області у 2011 році” зі змінами та доповненнями

Відділ персоналу

Протягом кварталу

Підвищення кваліфікації працівників органів ДПС здійснюється відповідно до графіків, затверджених наказами ДПА в області від 21.01.11 № 17 „Про організацію підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби області у 2011 році”, від 04.02.11 № 33, від 16.03.11 № 84 „Про внесення змін до наказу ДПА в області від 21.01.11 № 17”.

Протягом IV кварталу 2011 року підвищили кваліфікацію 27 працівників, з них 1 працівник податкової міліції

12.5.

Здійснення в установленому порядку заходів щодо попередження, звільнення в зв’язку з скороченням граничної чисельності, а також призначення працівників на посади, визначені у штатному розписі державної податкової служби в області

Відділ персоналу

Протягом кварталу

Відповідно до наказу ДПС України від 27.10.11 № 93 «Про затвердження чисельності працівників територіальних органів ДПС і тимчасової типової структури ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі», тимчасової структури та тимчасового штатного розпису ДПА в області попереджено про наступне звільнення згідно до п.1 ст.40 КЗпП України працівників апарату ДПА в області

12.6.

Забезпечення своєчасного та якісного складання звітів: “Про чисельність, склад і переміщення працівників, які займають посади керівників і спеціалістів” (форма К-1,К-2 ), про чисельність та укомплектованість підрозділів податкової міліції ДПА в області; про стан дисципліни і законності серед особового складу ДПА в області

Відділ персоналу

Протягом кварталу

Забезпечено своєчасне і якісне складання звітів до Департаменту персоналу ДПС України:

про чисельність, склад і переміщення працівників, які займають посади керівників і спеціалістів державних податкових органів (форма 1-К, форма 2-К) (лист від 28.12.11 № 27098/8/04-008), про чисельність та укомплектованість підрозділів податкової міліції ДПА в області на вказівку ГУПМ ДПА України від 16.09.09 № 20038/7/26-6117 (листи від 25.10.11 №22455/8/04-015, 25.11.11 №24709/8/04-015, 23.12.11 №26737/8/04-015) та про стан дисципліни і законності серед особового складу ДПА в області на вказівку ГУПМ ДПА України від 23.01.01 № 791/7/26-6217 (листи від 24.10.11 №22454/8/04-015, 25.11.11 №24708/8/04-015, 23.12.11 №26738/8/04-015)

12.7.

Проведення економічного навчання працівників з питань підвищення їх професійного рівня, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС України, ДПА в області, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян, структурні підрозділи

Протягом кварталу

Працівниками сектору масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області організовано проведення 5-ти економічних навчань для працівників ДПА в області: 04.10.11, 18.10.11; 01.11.11, 22.11.11; 07.12.11

12.8.

Організація вивчення у структурних підрозділах нових законодавчих, інструктивних і методичних матеріалів, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС України та ДПА в області

Структурні підрозділи

Протягом кварталу

Постійно проводиться вивчення нових законів, інструктивних та методичних матеріалів, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС України, ДПА в області.

Щочетверга в УПМ ДПА в області на заняттях по службовій підготовці до особового складу забезпечено доведення вимог законодавчих, інструктивних та методичних матеріалів, наказів ДПС України, ДПА в області.

12.9.

Проведення занять із службової підготовки згідно тематичного плану з особовим складом слідчих працівників

Слідчий відділ податкової міліції

Протягом кварталу

З особовим складом слідчих СВ ПМ ДПА у Житомирській області щотижнево проводилися заняття із службової підготовки згідно тематично плану

Розділ XIII. Інші заходи

13.1.

Забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю ДПІ області та ДП «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Житомирської області» у частині дотримання фінансово-бюджетної і кошторисної дисципліни, цільового та у повному обсязі використання коштів

Фінансовий відділ

Протягом кварталу

Забезпечено контроль за фінансово-господарською діяльністю ДПІ області та ДП «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Житомирської області» у частині дотримання фінансово-бюджетної і кошторисної дисципліни, цільового та у повному обсязі використання коштів

13.2.

Забезпечення неухильного виконання вимог наказів ДПС України, ДПА в області та інших нормативно-правових актів з питань здійснення фінансово-господарської діяльності, організації та ведення бухгалтерського обліку

Фінансовий відділ

Протягом кварталу

Забезпечено неухильне виконання вимог наказів ДПС України та інших нормативно-правових актів з питань здійснення фінансово-господарської діяльності, організації та ведення бухгалтерського обліку

13.3.

Забезпечення у повному обсязі розрахунків за використані енергоносії та отримані комунальні послуги, недопущення створення необґрунтованої кредиторської заборгованості за видатками на поточне утримання та вжиття невідкладних заходів щодо економії витрачання енергоресурсів

Фінансовий відділ

Протягом кварталу

Забезпечено у повному обсязі розрахунки за використані енергоносії та отримані комунальні послуги, не допущено створення необґрунтованої кредиторської заборгованості за видатками на поточне утримання та вжито невідкладних заходів щодо економії витрачання енергоресурсів

13.4.

Надання звітів ДПС України по розвитку МТБ в області по використанню енергоносіїв, копіювально-розмножувальної техніки та закупівель товарів робіт та послуг

Адміністративно-господарське управління

До 15 жовтня

Звіти по розвитку МТБ в області, по використанню енергоносіїв, копіювально – розмножувальної техніки та закупівель товарів робіт та послуг надано до ДПС України у встановлені терміни (від 12.10.11 №21603/8/01-106)

13.5.

Забезпечення надійної експлуатації службового автотранспорту у осінній період

Адміністративно-господарське

управління

Протягом кварталу

Забезпечено надійну експлуатацію службового автотранспорту в осінній період

13.6.

Забезпечення виконання Програми зменшення споживання енергоресурсів та води органами державної податкової служби області на 2010-2014 роки шляхом їх раціонального використання та направлення відповідної інформації ДПС України

Адміністративно-господарське управління

Протягом кварталу

Забезпечено виконання Програми зменшення споживання енергоресурсів та води органами державної податкової служби області на 2010-2014 роки шляхом їх раціонального використання та направлено інформацію ДПС України від 04.01.12 №369/8/01-106

13.7.

Забезпечення працівників ДПА в області необхідними канцтоварами в межах виділених асигнувань

Адміністративно-господарське управління

Протягом кварталу

Забезпечено працівників ДПА в області необхідними канцтоварами в межах виділених асигнувань

13.8.

Забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист та забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації під час проведення всіх видів секретних робіт. Зберігання, користування документами та матеріалами, що містять державну таємницю, при виконанні основних завдань органами державної податкової служби

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

Сектором захисту інформації постійно проводились заходи, спрямовані на захист та забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації під час проведення всіх видів секретних робіт, зберіганні, користуванні документами та матеріалами, що містять державну таємницю, при виконанні основних завдань органами державної податкової служби

13.9.

Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ДПА в області

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

Спільно з управлінням інформатизації процесів оподаткування забезпечується антивірусний захист інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ДПА в області

13.10.

Організація та проведення інструктажу з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці осіб, допущених до державної таємниці, які від’їжджають за кордон у службові відрядження, або в особистих справах, а також осіб, що братимуть участь у роботі міжнародних конференцій, нарад, виставок тощо

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

Постійно проводиться інструктаж працівників, допущених до державної таємниці, які від’їжджають за кордон у службові відрядження або в особистих справах, а також осіб, що братимуть участь у роботі міжнародних конференцій, нарад, виставок тощо на території України. Протягом IV кварталу 2011 року проведено інструктаж 7 осіб, які виїжджали за кордон та мають допуск до державної таємниці, про що наявні відповідні записи в Журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці

13.11.

Організація та здійснення контролю за дотриманням порядку допуску та доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю. Оформлення необхідних документів для надання працівникам допуску до державної таємниці

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

Протягом IV кварталу 2011 року до обласного управління Служби безпеки України сектором захисту інформації направлено матеріали на 13 осіб для оформлення допуску до державної таємниці відповідно до номенклатури посад працівників державної податкової адміністрації у Житомирській області, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці. Крім того направлено матеріали на 12 осіб щодо скасування допуску до державної таємниці, у зв’язку з припиненням ними діяльності, пов’язаної з державною таємницею

13.12.

Контроль за організацією та здійсненням систематичних перевірок наявності секретних документів і матеріалів, в процесі їх використання та зберігання при виконанні усіх видів секретних робіт

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

В ДПА у Житомирській області, а також в усіх відділах (головних відділах) податкової міліції області щоквартально проводяться звірки наявності секретних документів та матеріалів, про що відповідними комісіями складаються акти, крім того упродовж кварталу відповідними комісіями проводяться раптові перевірки наявності секретних документів у виконавців. Протягом IV кварталу 2011 року проведено 6 перевірок у відповідності до вимог „Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, про що складено відповідні акти

13.13.

Аналіз та приведення у відповідність до чинного законодавства, відомчих нормативних документів та методичних рекомендацій у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, організації і ведення секретного діловодства

Сектор захисту інформації

Протягом кварталу

Сектором захисту інформації на постійній основі здійснюється аналіз та приведення у відповідність до чинного законодавства відомчих нормативних документів та методичних рекомендацій у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, організації і ведення секретного діловодства

13.14.

Приведення „Номенклатури посад працівників державної податкової адміністрації у Житомирській області, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці ”, у відповідність до змін у структурі органів ДПС області

Сектор захисту інформації

У разі зміни структури

Протягом IV кварталу 2011 року до номенклатури посад працівників державної податкової адміністрації у Житомирській області, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, зміни та доповнення не вносились, у зв’язку з відсутнісю необхідності

Член Комісії з проведення реорганізації

ДПА у Житомирській області, начальник

організаційно-розпорядчого відділу Л.Є. Кучер

Александрук 7062Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 2. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 3. Звіт про стан виконання плану-графіку економічних реформ за напрямом «Впровадження національних проектів» за I квартал 2011 року

  Документ
  24 січня 2011 на засіданні Ради регіонів, у виступі керівника напряму реформ В. Каськіва було викладено ключові положення інвестиційної реформи. Впродовж лютого-березня 2011 року велась робота над проектом концепції інвестиційної
 4. Код за єдрпоу (1)

  Документ
  Інформація надається виключно з метою здійснення додаткових заходів щодо попередження фактів створення акціонерних товариств з ознаками фіктивності та протидії обігу на ринку цінних паперів акцій таких акціонерних товариств для врахування
 5. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції на 2011 рік ( зі змінами та доповненнями)

  Документ
  Розділ 1. Організація роботи Чуднівської міжрайонної державної податкової інспекції щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджетів

Другие похожие документы..