Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Маркетинговые исследования. Сущность маркетинговых исследований. Области применения маркетинговых исследований. Последовательность проведения маркети...полностью>>
'Документ'
1. Координация деятельности предприятий электо и теплоэнергетики, добычи, транспортировки и реализации природного газа, специализированных научных и ...полностью>>
'Документ'
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья...полностью>>
'Документ'
Капитан экипажа шаттла Discovery Эллен Коллинз 4 августа 2005 г. передала с орбиты, что шокирована открывшимся ей зрелищем ущерба, который человек на...полностью>>

Розроблено законопроект про внесення змін до законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та „Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація щодо стану імплементації ПДА за ІІІ квартал 2010 року

№ п/п

Положення ПДА

Зміст заходу

Стан виконання

Термін виконання

ОПЕРАЦІЙНА ЧАСТИНА

2. Політичний діалог

2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

2.1.10

імплементація Конвенції ООН про права інвалідів та факультативного Протоколу до неї

Внесення змін до законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та „Про реабілітацію інвалідів в Україні”

Розроблено законопроект про внесення змін до законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та „Про реабілітацію інвалідів в Україні”. На даний час він погоджується із зацікавленими органами виконавчої влади.

Виконується

2.1.24

подальша консолідація зусиль, включаючи обмін кращими практиками, з метою сприяння дотриманню у повному обсязі прав профспілок і основних трудових стандартів, основаних на конвенціях Міжнародної організації праці, та ефективному застосуванню колективного договору.

Налагодження конструктивної співпраці НТСЕР з ЄЕСК та подальший розвиток двосторонніх відносин із соціально-економічними радами і подібними до них інституціями інших країн:

проведення в Україні спільного семінару з питання залучення громадянського суспільства до відносин ЄС-Україна за участю Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Європейського економічного і соціального комітету

І квартал 2010 року

25-26 березня відбувся міжнародній семінар „Відносини ЄС-Україна: роль громадянського суспільства. Зміни у промисловості та економічна криза в Україні”, організований Національною тристоронньою соціально-економічною радою та Європейським економічним і соціальним комітетом в м. Київ.

У заході взяли участь члени ЄЕСК і НТСЕР, представники Міжнародної організації праці, Адміністрації Президента України, Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, центральних органів виконавчої влади, наукових установ.

Під час семінару обговорено низку питань, зокрема:

 • переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: поточна ситуація та практичні аспекти участі громадянського суспільства у її впровадженні; Спільний орган ЄС-Україна – як забезпечити його ефективну роботу;

 • соціальні наслідки економічної кризи у світлі чинного трудового законодавства та розвитку соціального діалогу в Україні;

 • промислова реструктуризація та наслідки кризи;

вплив економічної кризи на основні промислові галузі: способи перетворення наслідків кризи на можливості.

Рішенням НТСЕР від 12.04.2010 затверджено склад спільної робочої групи Національної ради та Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС для опрацювання Концепції Спільної платформи громадянського суспільства України та ЄС. 28.05.2010 відбулось перше засідання робочої групи.

НТСЕР підтримала ініціативу ЄСЕК щодо укладення Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Національною тристоронньою соціально-економічною радою та Європейським соціально-економічним комітетом. Наразі триває опрацювання сторонами тексту проекту Меморандуму.

Виконано

4. Економічне співробітництво

4.4.

4.4.3.

посилення стабільності та управління державними фінансами через імплементацію фіскальної реформи та реформи видатків, включаючи також пенсійну систему та управління державним боргом, зокрема шляхом:

обміну найкращим досвідом ЄС та держав-членів ЄС щодо реформи пенсійної системи з метою покращення стабільності пенсійної системи України

14 липня 2010 року Аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки проведено презентацію дослідження „Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз – 2050”. У дослідженні зазначений, зокрема, міжнародний досвід інших країн щодо функціонування пенсійних систем.

22 липня 2010 року Проектом „Розвиток ринків капіталу” проведено презентацію результатів опитування „Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010”.

Із урахуванням міжнародного досвіду та рекомендацій міжнародних експертів Мінпраці опрацьовано проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”.

31 серпня 2010 року Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України було проведено засідання круглого столу щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (стосовно пенсійного забезпечення). Участь у засіданні взяли, зокрема, представники міжнародних організацій - Проекту USAID "Розвиток ринків капіталу” та Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки.

16 вересня цього року в Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності за сприяння проекту „Розвиток ринків капіталу” проведено засідання круглого столу з обговорення питань щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Участь у засіданні взяли Віце-прем’єр-міністр С. Тігіпко, фахівці законодавчої та виконавчої гілок влади, провідні науковці, представники міжнародних організацій та засобів масової інформації.

Виконується

7.16. Соціальне співробітництво

Сторони співпрацюють з метою:

7.16.1.

підготовки до імплементації acquis ЄС у сферах гендерної рівності, анти-дискримінації, охорони здоров’я та безпеки праці, трудового законодавства та умов праці, зазначеного у відповідних додатках до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та зокрема:

7.16.1.2.

посилення практичних заходів у сфері гендерної рівності з метою зменшення різниці в оплаті праці за ознаками статі;

Діюче в Україні законодавство про працю гарантує громадянам України рівноправ’я у сфері праці та її оплати незалежно від походження, соціального і майнового положення, расової і національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в професійних спілках або іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання.

Жінкам ці права надаються на рівні з чоловіками.

Підприємства госпрозрахункової сфери самостійно вирішують питання оплати праці працівників.

Враховуючи договірне регулювання оплати праці, саме на підприємстві шляхом соціального діалогу між роботодавцями і профспілками, як представниками найманих працівників, вирішується питання встановлення в колективних договорах конкретних умов та розмірів їх оплати праці.

Необхідно зазначити, що основою організації оплати праці в Україні є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів.

Ця система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації.

Законом визначено, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Відповідно, більш кваліфіковані працівники за виконання складнішої, відповідальнішої роботи мають отримувати більш високу заробітну плату, що у свою чергу спонукає малокваліфікованих працівників до підвищення кваліфікації.

Фактична відмінність у розмірах оплати праці чоловіків і жінок має місце лише у зв’язку з використанням жінками свого права працювати неповний робочий тиждень (день, місяць) для того, щоб приділяти більше часу турботі про сім’ю, вихованню дітей. Крім того, жінки не працюють на роботах із шкідливими і важкими умовами праці (наприклад, на підземних роботах), де передбачена підвищена оплата праці.

За статистичними даними за січень-червень 2010 році розмір середньомісячної заробітної плати жінок становив 1860 грн., а чоловіків – 2388 гривень. Перевищення заробітної плати чоловіків над заробітною плато жінок за цей період становило 28,4%.

Виконується

7.16.2

розробки стратегічного підходу у сфері зайнятості з метою забезпечення:

7.16.2.1.

кращої відповідності між кваліфікаціями і робочими місцями на українському ринку праці та його ефективності;

 1. Здійснювати профорієнтаційні заходи для молоді з метою її спрямування на вибір професій, актуальних на ринку праці

 1. Здійснювати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, у яких є потреба на ринку праці

 1. Вивчити питання та підготувати узгоджені пропозиції щодо доцільності та механізму запровадження незалежної кваліфікаційної атестації випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів

 1. Сприяти формуванню державного замовлення на підготовку кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням потреб ринку праці

 1. Сприяти роботодавцям у підвищенні професійного рівня працівників відповідно до потреб виробництва

З метою запобігання молодіжному безробіттю державною службою зайнятості проводиться цілеспрямована та системна профорієнтаційна робота, в тому числі за участю професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців.

З метою організації та координації профорієнтаційної роботи центрів зайнятості усіх рівнів реалізується Програма державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2008-2013 роки щодо професійної орієнтації молоді (затверджена постановою правління Фонду від 19 грудня 2007 року № 8).

Молодь отримує знання про:

- особливості різних професій, умови правильного вибору однієї з них;

- виховання позитивного ставлення молоді до різних видів професійної та громадської діяльності;

- формування мотивованих професійних намірів, в основі яких лежить усвідомлення власних життєвих цілей, інтересів, психологічних особливостей та соціально-економічних потреб суспільства.

У всіх регіонах до територіальних програм зайнятості включені заходи, спрямовані на розвиток професійної орієнтації, активно впроваджуються нові форми профорієнтаційної роботи з різними цільовими групами молоді. Серед яких: учні та випускники різних типів навчальних закладів, зокрема діти з особливими потребами та їхні батьки; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; соціальні сироти та учні з девіантною поведінкою; молоді люди, які працювали нелегально або перебувають на обліку у правоохоронних органах; молодь без професії або без повної загальної середньої освіти; молоді матері та вагітні жінки; молоді незайняті інваліди, члени безробітних родин, засуджені та наркозалежні тощо.

Для них проводяться різноманітні заходи, спрямовані на активізацію пізнавально-мотиваційної сфери молодої людини, розширення її обізнаності у світі професій, орієнтації на робітничі професії та підвищення мотивації до праці. Це комплексні масові заходи (акції, марафони, фестивалі професій); заходи навчального та тренінгового характеру (нетрадиційні уроки, практикуми, тренінги тощо); заходи змагального, ігрового та видовищного характеру (КВК, турніри, вікторини, конкурси, профорієнтаційні ігри та шоу тощо); інтерактивні заходи (диспути, дискусії, конференції, форуми, аукціони ідей тощо); молодіжні клуби та центри, мобільні консультпункти, волонтерський рух.

Активно впроваджуються інноваційні форми профорієнтаційної роботи, що забезпечують оперативність, гнучкість, мобільність та доступність профорієнтаційних послуг, їх привабливість для молоді та позитивний вплив на пізнавально-мотиваційну сферу. Державною службою зайнятості впроваджено в роботу 115 мобільних центрів професійної орієнтації населення на базі спеціально оснащених транспортних засобів, 233 мобільні центри зайнятості на базі наметів, майже 2000 Програмно-апаратних комплексів “Профорієнтаційний термінал“.

Мобільні центри активно використовуються при проведенні виїзних профорієнтаційних заходів, у т.ч. у сільській місцевості, віддалених населених пунктах, безпосередньо за місцем навчання учнів та студентів, а також у канікулярний період в оздоровчих дитячих та молодіжних закладах. Було охоплено 732 молодіжних оздоровчих заклади, понад 41 000 учнів.

На початку нового навчального року понад 400 000 учнів сільських шкіл, шкіл-інтернатів та виправних колоній для неповнолітніх безкоштовно отримали від державної служби зайнятості „Профорієнтаційний щоденник школяра”, призначений для допомоги у свідомому виборі напряму професійного навчання, або майбутньої трудової діяльності.

Протягом І півріччя 2010 року профорієнтаційні послуги у державній службі зайнятості отримали понад 443 тисячі незайнятих молодих осіб у віці до 35 років, у т.ч. 2,4 тис. молодих людей віком до 18 років. Цій категорії осіб надано понад 2,3 млн. профорієнтаційних послуг, з яких третину становлять індивідуальні адресні профконсультаційні послуги з питань виявлення професійних нахилів та здібностей, допомоги у виборі професії або напряму професійного навчання. Не залишаються поза увагою учні загальноосвітніх навчальних закладів. Так, протягом І півріччя 2010 року майже 757 тисяч школярів отримали в державній службі зайнятості понад 770 тисяч профорієнтаційних послуг.

З метою сприяння раціональній, продуктивній та вільно обраній зайнятості молоді, її професійному самовизначення затверджено спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 20.09.2010 № 286/884 „Про проведення Всеукраїнського профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд у 2010 році”.

Діяльність державної служби зайнятості направлена на підвищення економічної активності населення, оперативне реагування на вимоги роботодавців, забезпечення конкурентоспроможності робочої сили шляхом організації професійного навчання безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості, що сприяє зростанню обсягів і рівня зайнятості та зменшенню безробіття в усіх регіонах України.

При організації професійного навчання безробітних за сприянням державної служби зайнятості основна увага приділяється тим робочим професіям і спеціальностям, які користуються попитом на ринку праці регіонів.

У січні-липні 2010 року професійне навчання, за направленням державної служби зайнятості, проходило 121,8 тис. осіб. Рівень працевлаштування безробітних після закінчення професійного навчання склав 81,4%.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на 2011-2011 роки” передбачався захід щодо створення та запровадження системи незалежної кваліфікаційної атестації випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

Під час погодження проекту акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади МОН та Мінфіном не підтримано захід щодо запровадження у 2010-2011 роках незалежного оцінювання випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів з огляду на те, що реалізація цього заходу потребуватиме значних бюджетних коштів, а тому в нинішніх умовах економічного розвитку не може бути виконаний.

З метою формування державного замовлення на підготовку кадрів навчальними закладами з урахуванням потреб ринку праці Мінпраці неодноразово надавалися Мінекономіки пропозиції щодо удосконалення механізму формування державного замовлення на освітні послуги (листи Мінпраці від 09.04.2010 №3672/0/14-10/021 та від 14.06.2010 №6202/0/14-10/021).

Також Мінпраці опрацьовано в установленому порядку розроблений Мінекономіки проект Закону України „Про особливості здійснення закупівель послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням”. Законопроект погоджено із зауваженнями (лист Мінпраці від 29.07.10 №8163/0/14-10/021).

З метою збалансування ринку освітніх послуг Державний центр зайнятості двічі на рік надає Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству аграрної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів, Всеукраїнській асоціації роботодавців України, Конфедерації роботодавців України та Федерації роботодавців України інформацію щодо чисельності осіб, які шукали роботу, та кількості наданих роботодавцями вакансій у розрізі професій та посад (за січень - грудень 2009 року лист від 02.02.2010 р. № ДЦ-01-643/0/6-10; за січень – червень 2010 року лист від 03.08.2010р. № ДЦ-01-5027/0/6-10).

До регіональних управлінь освіти i науки, Головних управлінь праці та зайнятості щокварталу регіональними центрами зайнятості надаються інформаційно-аналітичні матеріали щодо чисельності ociб, які шукали роботу, та кількості наданих роботодавцями вакансій у розрізі професій та посад.

З метою правового врегулювання взаємовідносин між роботодавцями, навчальними закладами та працівниками у питаннях здійснення професійного навчання працівників за кошти роботодавців Мінпраці розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників”.

З урахуванням результатів правової експертизи зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України були розроблені і наказом Мінпраці від 10.08.2010 №232 затверджені Примірний порядок укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та форми примірних договорів суб’єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, що здійснюють навчання, та з працівником. Наказ надіслано до заінтересованих центральних органів виконавчої влади, регіональних органів праці та соціального захисту населення для використання в практичній роботі.

Розроблено проект Закону України „Про професійне навчання та підтвердження кваліфікації працівників”, яким визначаються правові, організаційні та методичні підходи щодо регулювання системи професійного навчання та підтвердження кваліфікації працівників на рівні держави та окремих роботодавців. Нині законопроект погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами (листи Мінпраці від 14.05.2010 №5014/0/14-10/021 та від 20.08.2010 №9020/0/14-10/021).

Виконується

Виконується

Виконано

Виконано

Виконується

Виконується

7.16.2.2.

посилення адміністративної спроможності органу, відповідального за політику у сфері зайнятості;

Розробити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція)

Для розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція) створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці Мінпраці, Державного центру зайнятості, НДІ праці і зайнятості населення та представники сторін роботодавців і профспілок.

На сьогодні завершується робота над формуванням змісту законопроекту та подання його на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

Виконується

7.16.2.3.

сприяння гідній праці, перетворення неформального сектору в офіційну роботу та впровадження національних програм щодо гідної праці між МОП і Україною;

Територіальними органами Держнаглядпраці, у межах наданих повноважень, постійно здійснюється контроль за нелегальною зайнятістю в частині проведення перевірок дотримання законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин. Так, з початку 2010 року, у ході проведених перевірок порушення законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин та ведення кадрового діловодства виявлено у 6706 роботодавців, в тому числі у 2856 фізичних осіб – підприємців, по відношенню до 46221 працівників.

Найбільш розповсюдженим порушенням у фізичних осіб – підприємців є використання найманої праці без оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Всього перевірками виявлено 4723 працівника, які виконували роботи без укладання трудових договорів, в тому числі 3321, які працювали у фізичних осіб – підприємців.

Серед порушень законодавства про працю, які не сприяють перетворенню неформального сектору в легальну роботу можна виділити порушення щодо строків реєстрації трудового договору (ст. 24-1 КЗпП України), внесення записів до трудових книжок працівників (ст. 48 КЗпП України), не ознайомлення працівника з наказом про прийом на роботу та з умовами праці (ст. 29 КЗпП України).

Перевірками встановлено 969 випадків укладання з працівниками договорів підряду або договорів про надання послуг, які мають ознаки трудового договору.

За результатами перевірок керівникам підприємств внесено 6614 приписів щодо усунення виявлених порушень при оформленні трудових відносин з працівниками, складено та передано до суду 5121 матеріал про адміністративні правопорушення. За невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю винесено 295 постанов з накладанням штрафних санкцій на винних посадових осіб за ст. 188-6 КУпАП. Державними інспекторами праці до правоохоронних органів направлено 1401 матеріал для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України.

Виконується

7.16.2.4.

сприяння анти-дискримінації та забезпеченню рівних можливостей, зокрема для людей з інвалідністю, передусім у контексті працевлаштування;

1.Вивчати антидискримінаційні заходи країн ЄС та сприяти їх впровадженню в діяльність державної служби зайнятості щодо забезпечення рівних можливостей, зокрема для людей з інвалідністю, передусім, у контексті працевлаштування

2. „Розробити проект нормативно-правового акта щодо сприяння анти-дискримінації та забезпеченню рівних можливостей із залученням експертів ЄС”.

Відповідно до Законів України “Про зайнятість населення” та “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інших нормативних актів, державна служба зайнятості сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню інвалідів на створені та пристосовані для них робочі місця на підприємствах з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Протягом січня-липня 2010 року послугами державної служби зайнятості скористалося понад 23,1 тис. осіб з інвалідністю, з них за допомогою державної служби зайнятості роботу знайшли майже 5,0 тис осіб з інвалідністю. З метою забезпечення додаткової соціальної підтримки до участі в оплачуваних громадських роботах було залучено 1437 осіб з інвалідністю. За направленням державної служби зайнятості у січні – липні 2010 року проходили професійне навчання 1624 інваліди.

У рамках реалізації спільного проекту Програми розвитку ООН, Міжнародного Бюро праці та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості»у місті Києві, Київській та Чернігівській областях продовжується апробація проекту Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості людей з інвалідністю.

Завдання моделі полягає у включенні максимально можливої кількості осіб з інвалідністю у різні сфери економіки, забезпеченні праці на вільному ринку, в тому числі - шляхом раціональних форм нормування робочих місць, ефективної професійно-трудової підготовки, перепідготовки у відповідності з чинними та перспективними потребами ринку праці, стимулювання та підтримки роботодавців.

На даний час Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення забезпечується розробка пропозицій щодо антидискримінаційного Закону в Україні в контексті зайнятості осіб з інвалідністю відповідно до положень директиви Ради ЄС 2000/78/ЕС від 27.11.2000.

Крім того, Міністерством праці та соціальної політики прийнято наказ від 12.08.2010 № 239 „Про затвердження Змін до Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів”, в якому містяться антидискримінаційні положення.

Також Мінпраці розроблено зміни до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, що, зокрема, передбачають введення терміну „дискримінація за ознакою інвалідності”. На даний час законопроект погоджується із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

.

Виконується

7.16.3.

обміну найкращими практиками підвищення ефективності соціального захисту з метою посилення як його соціальної відповідності, так і фінансової сталості, а також зниження кількості бідних і незахищених людей;

Вивчити досвід Литовської Республіки у сфері соціального страхування, у тому числі пенсійного.

27-30 вересня 2010 року відбувається ознайомча поїздка до Литовської Республіки з метою вивчення досвіду у сфері соціального страхування на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, вагітності і пологів, нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, медичного страхування, а також з питань скасування дострокового виходу на пенсію (ліквідації пільгового пенсійного забезпечення) у рамках співробітництва між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціального забезпечення Литовської Республіки.

Виконується

7.16.4.

заохочення як тристороннього, так і двостороннього діалогу та зміцнення спроможності соціальних партнерів, у тому числі в рамках TAIEX;

Навчальна поїздка:

 1. Запровадження обліку осіб з інвалідністю та інформації про їхні потреби шляхом створення єдиної інтегрованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення

 1. Розробка та впровадження законодавчої та нормативно-правової бази з питань соціальних послуг. Оцінка ефективності діяльності соціальних служб та соціальних працівників

 1. Удосконалення законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також внаслідок інших екологічних катастроф

Семінар:

 1. Удосконалення законодавства щодо механізмів встановлення залежності розмірів диференційованих страхових тарифів на страхування від нещасних випадків від умов, безпеки праці та виробничого травматизму

Заповнено Аплікаційну форму на проведення навчальної поїздки в рамках програми TAIEX, яку надіслано Головдержслужбі (лист від 02.04.10 №3485/0/14-10/18/1).

Заповнено Аплікаційну форму на проведення навчальної поїздки в рамках програми TAIEX, яку надіслано Головдержслужбі (лист від 02.04.10 №3485/0/14-10/18/1).

Заповнено Аплікаційну форму на проведення навчальної поїздки в рамках програми TAIEX, яку надіслано Головдержслужбі (лист від 02.04.10 №3485/0/14-10/18/1).

Заповнено Аплікаційну форму на проведення семінару в рамках програми TAIEX, яку надіслано Головдержслужбі (лист від 02.04.10 №3485/0/14-10/18/1).

Виконується

Виконується

Виконується

Виконується

7.16.5.

сприяння укладенню угод між Україною та державами-членами ЄС з питань координації соціального захисту робітників-громадян України, які легально працюють у державах-членах ЄС;

Забезпечити проведення переговорного процесу з укладання угод з Німеччиною, Польщею, Грецією, Латвією, Естонією з метою їх підготовки до підписання

Готуються до підписання міжнародні договори у сфері соціального забезпечення з:

 • Федеративною Республікою Німеччина (лист до Адміністрації Президента України від 29.07.2010 № 2718/0/10-10/18/1);

 • Естонською Республікою (лист до Адміністрації Президента України від 20.07.2010 № 2570/0/10-10/18/1).

 • Планується проведення переговорів з експертами Республіки Польща, Грецької Республіки, Латвійської Республіки щодо міжнародних договорів у сфері соціального забезпечення;

Виконується

7.16.6.

обміну найкращими практиками щодо надання соціальних послуг з метою заохочення спільної діяльності державних та приватних партнерів у цій галузі в Україні.

З метою вивчення міжнародного досвіду з питань реформування системи соціальних послуг та обміну найкращими практиками щодо їх надання 15-16 вересня 2010 року в Міністерстві праці та соціальної політики України проведено Круглий стіл на тему: „Майбутнє забезпечення соціальних послуг в Україні. Нові виклики та гарні практики”. Участь у заході брали представники Ради Європи, Міжнародної організації праці, фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, науковці, керівники недержавних організацій, що діють в Україні у сфері надання соціальних послуг.

У ході проведення Круглого столу розглянуто низку актуальних питань, які потребують подальшого розроблення та впровадження в Україні. Серед них питання щодо розвитку ринку соціальних послуг, необхідність створення законодавчого підґрунтя для залучення до надання соціальних послуг недержавних суб’єктів, формування засад для розвитку в Україні соціального підприємництва.

ВиконуєтьсяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"

  Закон
  I. Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189 з наступними змінами), виклавши його в такій редакції:
 2. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 3. Затверджую міністр праці та соціальної політики України

  Документ
  Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.
 4. Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 37-38, ст. 189 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон (1)

  Закон
  Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 5. Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 37-38, ст. 189 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон (2)

  Закон
  розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Другие похожие документы..