Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Унікальність природи людини полягає в тому, що кожна людина чи мось відрізняється від іншої як за фізичними даними, так і за здібностями та інтересами...полностью>>
'Документ'
В условиях современной модернизации остро встаёт вопрос, поиска путей повышения социально-экономического потенциала общества. Научно-технический прог...полностью>>
'Документ'
1. Принятые в последнее время нормативно-правовые документы, регулирующие земельные отношения (Земельный кодекс РФ, Федеральный закон «О введение в д...полностью>>
'Документ'
Авторегрессионая модель представляет случай коррелированности наблюдений, например, во времени (последующее событие часто зависит от совершения преды...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший заступник Міністра

охорони здоров’я України

_________________В.В. Лазоришинець

“____”_______________ 2009 р.

РЕЄСТР

галузевих нововведень

(Випуск 30-31)

Київ – 2009

До уваги розробників нововведень

та фахівців, що їх впроваджують !

Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані шляхом спільних розробок вищих навчальних закладів, наукових установ МОЗ та АМН України і закладів практичної охорони здоров’я.

Включені у Реєстр нововведення розроблені здебільшого за результатами закінчених у 2007-2008 рр. науково-дослідних робіт або фрагментів НДР, що ще виконуються, та узагальнення клінічного досвіду фахівців.

З усіх питань, що стосуються використання у практичній роботі нововведень, які містить Реєстр (нових лікарських засобів, виробів медичної техніки, медичних технологій тощо) спеціалістам належить звертатись до їх розробників за телефонами, що зазначені у Реєстрі.

Цей Реєстр адресується, насамперед головним фахівцям (штатним та позаштатним) управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та управлінь охорони здоров’я міських рад.

Пропозиції щодо оптимізації інноваційних процесів у галузі прохання надсилати до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи за адресою: 04655, м. Київ, просп. Московський,19.

Назви усіх позицій кожного опису нововведень наведені

у реєстраційному № 1/30/09.

Акушерство та гінекологія

Реєстр. 1/30/09

 1. Назва нововведення: Спосіб профілактики фетоплацентарної недостатності в Ш триместрі вагітності .

 2. Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення. Удосконалення патогенетично обґрунтованої корекції фетоплацентарної недостатності (ФПН), яку можна було б призначити як в стаціонарі ,так і амбулаторно , а також якомога повніше охоплення контингенту вагітних з клінікою ФПН та ускладненями, зумовленими цією патологією .

 3. Суть нововведення. Вагітній жінці з діагностованою фетоплацентарною недостатністю в 34-37 тижнів вагітності крім загальноприйнятого лікування призначають препарат інстенон по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 10 днів . У разі необхідності терапевтичний курс повторюють .

 4. Перелік обладнання, реактивів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та інструментів, необхідних для впровадження нововведення. Лікарський засіб – інстенон .

 5. Показання до застосування. Діагностована первинна та вторинна фетоплацентарна недостатність .

 6. Протипоказання до застосування. Епілептичний синдром, судоми, підвищений внутрішньочерепний тиск ,геморагічний інсульт .

 7. Очікуваний ефект (медичний, соціальний та економічний). Досягнення технічного результату – корекція патологічних станів , зумовлених наявністю фетоплацентарної недостатності при використанні винаходу проходить більш якісно . Застосування способу засноване на урахуванні патогенетичних особливостей фетоплацентарної недостатності , що дозволяє використати максимум можливостей для корекції стану системи мати-плацента-плід у вагітної жінки . Запропонований спосіб є доступним за ціною ,що дає можливість його широкого застосування .

 8. Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні нововведення, шляхи їх запобігання та усунення. Препарат застосовують після ретельного збору анамнезу , фізикального та клініко-лабораторного обстеження з метою виявлення протипоказань до його призначення.

 9. Форми інформаційно-методичного забезпечення використання нововведення в практиці (методичні рекомендації, інформаційні листи, курси стажування, підвищення кваліфікації тощо). Акти впровадження , методичні рекомендації.

 10. Назва, № держреєстрації, строк виконання науково-дослідної роботи, результатом якої є дана пропозиція щодо нововведення. НДР « Розробка диференційних методів діагностики та корекції структурно-функціональних уражень фетоплацентарної системи у жінок міста і сільської місцевості . Особливості адаптації новонароджених за умов перенесеної хронічної внутрішньоутробної гіпоксії» 0106U008375,2005-2010рр.

 11. Стан охорони об’єктів інтелектуальної власності, які входять до складу нововведень (бібліографічні дані охоронних документів). Деклараційний патент № 15057 опубл. 15.06.2006р.

 12. Установа-розробник, її адреса і реквізити. Буковинський державний медичний університет ,58000, м. Чернівці ,Театральна площа,2 .

 13. Прізвища та ініціали авторів-розробників нововведення, їх телефони (для індивідуальних розробників, які створили нововведення не в зв’язку з виконанням службового завдання – їх адреси та телефони). Бирчак І. В. тел. (03722)47770, Кравченко О.В. тел. (03722)36397 .

 14. Яка Вчена рада рекомендує нововведення для використання в практиці (посилання на номер і дату протоколу засідання).Вчена рада БДМУ (протокол № 5 від 15.12.08р.)

 15. Додаткові послуги розробників для оволодіння нововведенням. Індивідуальні консультації по виконанню методики .

Реєстр. 2/30/09

 1. Спосіб лікування плацентарної недостатності у вагітних з синдромом артеріальної гіпертензії .

 2. Спосіб дозволяє покращити лікування плацентарної недостатності у вагітних з гіпертензивними розладами.

 3. Спосіб передбачає комплексну терапію загальноприйнятими препаратами. Додатково вводять біофлавоноїд, капіляростабілізуючий засіб–корвітин внутрішньовенно краплинно протягом 20 хвилин: 0,5 г корвітину на 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 1 раз на добу, на курс 10 ін´єкцій в терміни з 16 до 35-36 тижнів вагітності.

 4. Система для внутрішньовенних інфузій, шприц 5 мл, ізотонічного розчин натрію хлориду 50 мл, корвітин 0,5 г.

 5. Плацентарна недостатність у вагітних з синдромом артеріальної гіпертензії.

 6. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

 7. Скорочення термінів лікування.

 8. Ускладнення можуть виникати при порушенні техніки безпеки роботи з налагодженням системи внутрішньовенної інфузії, що є загальновідомим. Специфічним ускладненням є алергічна реакція, для запобігання якій необхідно проводити скарифікаційну пробу перед введенням препарату.

 9. Методичні рекомендації, доповіді на наукових конференціях, проведення науково-практичних семінарів.

 10. НДР“Профілактика дистресу плода у вагітних з гіпертензивними розладами”, 0101U007215, 2008-2011 рр.

 11. Патент на корисну модель № 37228 опуб. 25.11.2008 р. Бюл. № 22.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56. Тел. (0432) 511278.

 13. Гайструк Н. А. (80503832080),Гайструк А. Н. (80432) 672801, Мазченко О. О. (80974204848)

 14. Вчена рада ВНМУ( протокол № 2 від 25.09.2008 р.).

 15. Додаткові консультації розробників.

Реєстр. № 3/30/09

 1. Спосіб відновлення прохідності істмічного відділу маткових труб.

 2. Ефективне лікування непрохідності істмічного відділу маткової труби.

 3. Проводять черезвагінальну катетеризацію маткової труби катетером Фогарті, балонодилятацію облітерованої ділянки, виконують розтин черевної порожнини, в місці облітерації проводять розтин маткової труби до підслизового шару, ушивають черевну стінку, катетер Фогарті залишають в матковій трубі і видаляють через 28 діб, коли відновиться пошарова будова маткової труби.

 4. Набір хірургічних інструментів, катетер Фогарті.

 5. Непрохідність істмічного відділу маткової труби.

 6. Туберкульоз маткових труб.

 7. Лікування безплідності трубного ґенезу шляхом відновлення та збереження просвіту маткових труб.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР „ Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі при захворюваннях органів черевної порожнини, малого тазу та клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування” 0106U006045, 2006-2010.

 11. Патент № 34743, опуб. 26.08.2008. Бюл. № 16.

 12. Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Голубовський І. А. (0432546852) , Костюк Г. Я. (0432535171) , Півторак В. І. (0432463549) , Король А. П..

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11. 2008 р.).

 15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. № 4 /30/09

 1. Спосіб діагностики ліквородинамічних порушень у дітей з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС

 2. Визначення типу порушень ліквородинаміки (транзиторного, нетранзиторного) при перинатальних гіпоксичних ураженнях ЦНС для розробки адекватної лікувальної тактики.

 3. Спосіб діагностики ліквородинамічних порушень у дітей трьох місяців життя з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС базується на проведенні клінічного неврологічного обстеження, ультразвукового дослідження лікворних просторів і допплерографії судин головного мозку та включає визначення розміру міжпівкульної щілини, індексу резистентності лівої середньої мозкової артерії, індексу резистентності вени Галена й розрахунок згідно з запропонованою формулою показника стану гемоліквородинаміки. У випадках, коли виявляються клінічні ознаки гіпертензійного, гіпертензійно-гідроцефального, гідроцефального синдромів та показник стану гемоліквородинаміки становить менше 1,5 діагностують транзиторний тип ліквородинамічних порушень. Спосіб дозволяє підвищити точність діагностики, діагностувати транзиторний тип порушень ліквородинаміки, й, таким чином, визначити тактику лікаря, уникнути проведення медикаментозного лікування, зменшити витрати на проведення реабілітаційних заходів.

 4. Ультразвуковий пристрій з можливістю проведення черезтім’ячкової нейросонографії та імпульсно-хвильової допплерографії.

 5. Перинатальне гіпоксичне ураження ЦНС з клінічними ознаками гіпертензійного, гіпертензійно-гідроцефального, гідроцефального синдромів.

 6. Наявність ознак деструктивних, атрофічних змін мозкової тканини, вентрикуломегалії (окрім I ст.), порушень соматичного стану.

 7. Спосіб дозволяє діагностувати транзиторний тип ліквородинамічних порушень при перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях ЦНС, які не потребують спеціального лікування. Завдяки цьому дитина звільнюється від проведення лікувальних процедур, виключається витрачання сил та коштів на їх виконання.

 8. При чіткому виконанні формули нововведення помилок не повинно бути.

 9. Власні публікації .

 10. НДР “Розробка нових медичних технологій діагностики, прогнозування і лікування хвороб новонароджених” ,0199U001561, січень1999 – листопад 2003. НДР "Розробка і впровадження технологій ранньої профілактики дитячої інвалідності внаслідок перинатальних уражень нервової системи" ,0104U010386, січень 2005 – листопад 2009.

 11. Патент № 4474; Опубл. 17.01.2005, Бюл. №1.- 1 с.

 12. Дніпропетровська державна медична академія, вул. Дзержинського, 9, м.Дніпропетровськ, 49600, Україна. Тел. (0562) 312257, факс (0562) 464191.

 13. Тіщенко В. А., тел. (0562) 423180, (0562) 321977, Мавропуло Т. К., тел. (0562) 423180, Тягло Ю. П., (0562) 423180.

 14. Вчена рада ДДМА ( протокол № 3 від 27.10.2008р.).

 15. Надання консультативної допомоги щодо оволодіння нововведенням.

Реєстр. № 5/30/09

 1. Удосконалений засіб лікування гнійно-запальних ускладнень і захворювань в акушерстві.

 2. Оптимізувати лікування гнійно-запальних ускладнень шляхом застосування лікувального плазмаферезу в сполученні з екстракорпоральною фармакотерапією, що дозволить знизити дози антибактеріальних препаратів, прискорити нормалізацію клініко-біохімічних показників крові, знизити ендогенну інтоксикацію в системі мати-плацента-плід.

 3. У схему традиційного лікування гнійно-запальних ускладнень включають 3-5 сеансів лікувального дискретного плазмаферезу. Інтервали між сеансами складають 24-72 години. Об’єм вилученої плазми за сеанс дорівнює 20-30% обсягу циркулюючої плазми. Додатково реінфузовану еритроцитарну масу інкубують з вищою разовою дозою призначеного для лікування антибактеріального препарату та 1-2 мл аденозинтрифосфорної кислоти. Об’єм вилученої плазми відшкодовують у співвідношенні 1:1,5-2 кристалоїдами, колоїдами, за показниками – альбуміном, свіжозамороженою донорською плазмою.

 4. Центрифуга для отримання компонентів крові, контейнер для збору крові 450/300 з консервантом ЦФДА 63 мл, фізіологічний розчин хлориду натрію, колоїдний розчин, седативні препарати („Фульсед” 0,5%-1 мл), білкові препарати (10% розчин альбуміну), донорська свіжозаморожена плазма, розчин АТФ, антибактеріальний препарат.

 5. Гнійно-запальні ускладнення та захворювання вагітних та породіль, що супроводжуються вираженим синдромом ендогенної інтоксикації.

 6. Необхідність термінового розродження, некориговані гемодинамічні показники, кровотеча, виражена гіпопротеїнемія, анемія, тромбоцитопенія, відсутність венозного доступу.

 7. При комбінованому лікуванні за способом, що заявляється, вже на 1-2-у добу відзначають зниження маркерів ендогенної інтоксикації: лейкоцитарного індексу інтоксикації в 1,5 рази, концентрації молекул середньої маси у 2-3 рази, температури тіла, зменшення задишки, нормалізацію артеріального тиску і пульсу, показників гемостазу, результатів аналізів крові та сечі, а також сну, самопочуття, настрою. Він дає можливість підвищити ефективність екстракорпоральної та медикаментозної терапії, скоротити тривалість лікування інфекції та дозу антибактеріального препарату, прискорити видужання хворих. У складних випадках, при наявності гнійного вогнища інфекції, ДПА з АТ використовують як підготовку до радикальної операції.

 8. Алергічні реакції на розчини що вводяться (необхідний ретельний збір алергологічного анамнезу), гіпер- або гіпотензія (необхідний контроль об’єму рідини, щ вводиться і виведеного фільтрату).

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР “Розробити профілактичні та лікувальні технології з використанням методів трансфузіологічної гемокорекції для вагітних і породіль з ускладненим перебігом гестаційного і пуерперального періодів та їх новонароджених”, 0105U008708, 2006-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель № 25096, 2007 р.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

 13. Чермних С.В., (067) 624-01-18, 303-56-19, Чайка В.К., 305-60-71, Чайка А.В., 303-56-60, Дьоміна Т.М., 303-56-40, Зоркова О.В., 311-38-31.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 5 від 15.05.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 6/30/09

 1. Удосконалений засіб лікування прееклампсії.

 2. Оптимізувати лікування прееклампсії шляхом застосування лікувального безперервного мембранного плазмаферезу в сполученні з внутрішньовенною імуноглобулінотерапією, що дозволить знизити концентрацію пошкоджуючих факторів в крові, нормалізувати її реологічні властивості та гемостаз, гемодинамічні показники; це надасть можливість пролонгувати вагітність, знизити перинатальні втрати та післяпологові ускладнення.

 3. Створено спосіб лікування прееклампсії шляхом комплексної терапії традиційними (гіпотензивними, антиоксидантними, дезагрегантними, седативними) лікувальними засобами та проведення середньоб’ємного безперервного мембранного плазмаферезу. Перший сеанс плазмаферезу виконують негайно після встановлення прогресування прееклампсії. Безперервний мембранний плазмаферез заснований на фільтрації крові в спеціальних плазмофільтрах. Після введення седативних препаратів, забезпечують судинний доступ венозним катетером, проводять гемодилюцію (10% від об’єму циркулюючої крові), а після приступають до плазмаферезу. Обсяг вилученої плазми складає 400-700 мл (20-30% від об’єму циркулюючої плазми). Плазмозаміщення здійснюють в співвідношенні 1:1,5-2,0 кристалоїдними, колоїдними розчинами (реополіглюкін, розчин 10% гідроксиетильованого крохмалю) і, за показниками, білковими препаратами (10% розчин альбуміну). При вираженій гіпопротеїнемії та різких змінах у коагулограмі проводять трансфузію одногрупової донорської свіжозамороженої плазми. Крім того, після видалення плазми, вводять внутрішньовенно крапельно 25-50 мл імуноглобуліну людини для внутрішньовенного введення, розведеного в 100-200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, виконуючи 2-3 інфузії на курс. У залежності від тяжкості стану й обсягу вилученої плазми, сеанси виконують через 24-72 години, у середньому 3-5 разів на курс.

 4. Апарати “Гемофенікс” или “Гемос ПФ-12” (Росія), плазмофільтри “Роса” (г. Москва) або “ПФМ-800” (г. Санкт-Петербург) с кровопровідною магістраллю, ізотонічного розчину натрію хлориду, колоїдний розчин, гемоконсервант (“Глюгицир”), гепарин, седативні препарати (“Фульсед” 0,5%-1 мл), білкові препарати (10% розчин альбуміну), донорська свіжозаморожена плазма, імуноглобулін людини для внутрішньовенного введення (“Веноімун” (Біофарма, м. Київ)).

 5. Неефективне медикаментозне лікування прееклампсії, рецидиви клінічних проявів, особливо при недоношеній вагітності, обтяжений акушерсько-гінекологічний, соматичний анамнез, ускладнений перебіг післяпологового періоду.

 6. Необхідність термінового розродження, некориговані гемодинамічні показники, кровотеча, виражена гіпопротеїнемія, анемія, тромбоцитопенія, відсутність венозного доступу.

 7. Зниження показників ендогенної інтоксикації в 2-3 рази, терміну перебування вагітних в стаціонарі та у відділенні інтенсивної терапії в 1,5-2 рази; пролонгування недоношеної вагітності на 4-6 тижнів, зниження перинатальних втрат на 20-30%.

 8. Алергічні реакції на розчини що вводяться (необхідний ретельний збір алергологічного анамнезу), гіпер- або гіпотензія (необхідний контроль об’єму рідини, що вводиться і виведеного фільтрату), повітряна емболія (необхідна передопераційна перевірка надійності магістралі).

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР “Розробити профілактичні та лікувальні технології з використанням методів трансфузіологічної гемокорекції для вагітних і породіль з ускладненим перебігом гестаційного і пуерперального періодів та їх новонароджених”, 0105U008708, 2006-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель № 24717, 2007 р.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

 13. Чермних С.В., (067) 624-01-18, 303-56-19, Чайка В.К., 305-60-71, Дьоміна Т.М., 303-56-40, Зоркова О.В., 311-38-31.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 5 від 15.05.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 7/30/09

 1. Новий метод визначення рецептивності ендометрія у жінок.

 2. Визначення рецептивності та функціонального стану ендометрія у жінок з безплідного шлюбу шляхом застосування неінвазивної методики; відновлення рецептивності ендометрія; оптимізація процесів імплантації; підвищення частоти настання вагітності при лікуванні методами ДРТ(допоміжні репродуктивні технології).

 3. Відпрацьовано алгоритм та метологію діагностики та відновлення імплантаційної рецептивності ендометрія. Для встановлення реабілітаційної системи покладено схему, в якій виділяють дві підсистеми: діагностичну та безпосередньо реабілітаційну. Основою першої (діагностичної) системи є встановлення функціонального стану та рецептивності ендометрія для прийняття ембріона шляхом застосування неінвазивної методики дослідження функціонального стану ендометрія в пробах змиву з матки. В порожнину матки за допомогою одноразового катетера для внутрішньо-маткової інсемінації вводять 3 мл ізотонічного розчину хлориду натрію з наступною аспірацією змиву з порожнини матки. Отриманий матеріал за допомогою імуноферментного аналізу досліджують на наявність та рівень фактора інгібуючого лейкемію. У разі, коли рівень цього фактора вищий за 90 пг/мл, визначають рецептивність ендометрія як високу, 60-90 пг/мл–як середню, нижчий за 60 пг/мл–як низьку. Запропонована діагностична система дає можливість прогнозувати доцільність проведення циклу ЕКЗ(екстракорпорального запліднення) на даному етапі та визначити стратегію переносу ембріонів(кількість перенесених ембріонів, необхідність кріоциклу). Друга система реабілітаційна, відновлення рецептивності ендометрія забезпечується диференційованним комплексом реабілітаційних заходів: вазоактивні препарати, озонотерапія, антиоксиданти, імуномодулятори, вітамінно-мінеральні комплекси.

 4. Одноразовий катетер для внутрішньоматкової інсемінації, ізотонічний розчин хлориду натрію; імуноферментний аналізатор; стандартний пакет реактивів “Bender”(MedSystems,ФРН).

 5. Неефективні спроби лікування безпліддя методом ЕКЗ-ПЕ при наявності високоякісних ембріонів гарної якості, порушення процесу імплантації.

 6. Гострі запальні процеси генітального тракту.

 7. Підвищення ефективності лікування безпліддя методом ДРТ у жінок з численними невдалими спробами ЕКЗ внаслідок порушення процесу імплантації з 5-6 до 33%. Запропонована методика надає можливість прогнозувати доцільність проведення циклу ЕКЗ на даному етапі та визначити стратегію переносу ембріонів (кількість перенесенних ембріонів, необхідність кріоциклу).

 8. Ускладнення не передбачаються.

 9. -.

 10. НДР “Розробити та впровадити комплекс лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на оптимізацію процесів імплантації в програмі допоміжних репродуктивних технологій(ДРТ)” 0101U009003, 2006-2008рр.

 11. Патент на корисну модель № 31185, 25.03.2008р.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

 13. Гюльмамедова І.Д.тел.8(050)245-47-37,сл 8(062)345-05-02, Чайка В.К. тел.8(050)368-24-95,сл.8(062)305-60-71, Гриценко Л.З. тел.8(050)603-03-59 сл. 8(0622)95-44-94,Мішин В.В. тел. 8(050)185-12-03 сл.8(0622)95-44-94.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол №5 від 15.05.2008р.).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист , рекомендації лікарів.

Реєстр. № 8/30/09

 1. Нові підходи до коригуючої терапії та профілактики екозалежних порушень фетоплацентарного комплексу.

 2. Введення в комплексну коригуючу терапію екозалежних порушень фетоплацентарного комплексу інстенону забезпечить підвищення ефективності традиційної профілактики фетоплацентарної недостатності з 1,2 разів до 1,5 рази, зменшить частоту розвитку хронічної внутрішньоутробної гіпоксії плода з 2,3 разів до 2,7 рази, затримки внутрішньоутробного розвитку з 2,5 разів до 2,8 рази, асфіксії новонароджених з 1,7 разів до 1,9 рази.

 3. Від відомого способу корекції та профілактики екозалежних порушень фетоплацентарного комплексу відрізняється включенням до схеми лікування комбінованого препарату інстенон по 2 мл на 200 мл 5% розчину глюкози або 200 мл ізотонічного 0,9% розчину натрію хлориду 1 раз на добу внутрішньовенно крапельно протягом 3 діб з одночасним застосуванням його усередину в дозі 1 драже форте (520мг) тричі на добу протягом 3-4 тижнів з моменту підтвердження діагнозу “фетоплацентарна недостатність”.

 4. Препарат інстинон у ампулах по 2 мл та драже інстинон форте по 520 мг, імуноферментний аналізатор “Multiscan Titertec”, кардіограф “Hewlett-Packard”, ультразвуковий сканер “Sonoline Elegra advanced”.

 5. Фетоплацентарна недостатність (дезадаптаційні порушення у системі “ мати-плацента-плід”)

 6. Індивідуальна чутливість до компонентів препарату, епілепсія, стан сильного збудження та судом, при виявленні симптомів підвищеного внутрішньочерепного тиску (головний біль, порушення зору, блювання)

 7. Ефективність лікування підвищується з 35% до 45%, економічні витрати на лікування зменшуються з 15% до 7%, знижується перинатальна захворюваність та смертність.

 8. Помилки та ускладнення при використанні нововведення можуть виникнути у зв’язку із призначенням препаратів пацієнтам, які мають індивідуальну чутливість до їх компонентів або протипоказання до застосування.

 9. Планується видання інформаційного листа.

 10. НДР “Дослідити екозалежні ефекти хімічного забруднення довкілля на репродуктивну функцію жінок та розробити принципи їх корекції” 0105U008694, 2006-2008рр.

 11. Патент №69201 опубл. 16.08.2004р. бюл. №8.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16.

 13. Квашенко В.П. тел.8(0622)584216, Шаталова М.В. тел. 8(0622)574979, Зоркова О.В. тел. 8(062)3113831, Гриценко Л.З.тел. 8(0622)954494.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол№ 6 від 29.08.2008р.).

 15. Консультауції авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 9/30/09

 1. Спосіб диференційної діагностики гіперпролактинемічних станів у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я.

 2. Диференційна діагностика гіперпролактинемічних станів, диференційований підхід до лікування гіперпролактинемій.

 3. Проводять розподіл білків сироватки крові на фракції з різною молекулярною масою методом ультрафільтрації у жінок з діагностованою гіперпролактинем ією, після чого виконують безпосередню ідентифікацію макропролактину в отриманій високомолекулярній фракції методом імуноферментного аналізу і в тих випадках, коли рівень макропролактину дорівнює або перевищує 50% від загального рівня пролактину, діагностують макропролактинемію.

 4. Концентратори для центрифуг "Vivaspin 4", центрифуга, імуноферментний аналізатор.

 5. Гіперпролактинемічний стан та порушення репродуктивного здоров'я у жінок .

 6. Не встановлено.

 7. Спосіб дозволяє провести диференційну діагностику між гіперпролактинемічними станами, зумовленими підвищеним рівнем макропролактину та низькомолекулярного пролактину, що, в свою чергу, дає можливість визначити подальший алгоритм диференційної діагностики та обрати адекватну лікувальну тактику у жінок з різними формами гіперпролактинемії та порушеннями репродуктивного здоров'я.

 8. Не встановлено.

 9. Деклараційний патент, статті в журналах, виступи на конференціях.

 10. НДР " Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивного здоров'я у жінок різних вікових періодів в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини", 0106U012668, 2006-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 32379. Опубл. 12.05.2008 Бюл. №9.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60, факс: (0322) 76-79-73.

 13. Вереснюк Н. С. (0322) 70-17-44. Пирогова В. І. (0322) 70-29-01.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол №7 від 24.09.2008р.)

 15. Надання інформаційного матеріалу у вигляді лекцій і семінарів.

Реєстр. № 10/30/09

 1. Спосіб лікування хронічних запальних захворювань органів малого таза жінок в стадії загострення.

 2. Покращення перебігу лікувального та реабілітаційного періодів у жінок з хронічними запаленнями органів малого таза.

 3. Спосіб лікування хронічних запальних захворювань органів малого таза жінок в стадії загострення, що включає використання лікарського препарату, який відрізняється тим, що супозиторії комплексного препарату Дистрептаза вводять глибоко в пряму кишку при загостренні хронічного запального процесу середнього ступеня тяжкості 2 рази на добу протягом 3 діб і 1 раз на добу протягом наступних 4 діб, а при тяжкому перебігу загострення хронічних запальних захворювань органів малого таза - протягом 3 діб 3 рази на добу, упродовж наступних 3 діб 2 рази на добу та упродовж останніх 3 діб 1 раз на добу.

 4. Супозиторії комплексного препарату Дистрептаза.

 5. Запальні захворювання органів малого таза жінки в стадії загострення.

 6. Не встановлено.

 7. Покращення результатів лікування хронічних запальних захворювань органів малого таза жінок в стадії загострення, збереження працездатності жінок.

 8. Ускладнень не передбачається.

 9. Підготовка статей в журналах, методичних рекомендацій.

 10. НДР " Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивного здоров'я у жінок різних вікових періодів в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини", 0106U012668, 2006-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33292 Опубл. 10.06.2008 Бюл. № 11.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60, факс: (0322) 76-79-73.

 13. Пирогова В. І. (0322) 70-29-01. Козловський І. В. (0322) 70-17-44. Місюра А. Г. (0322) 70-17-44.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 7 від 24.09.2008 р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу , консультації авторів розробників.

Реєстр. № 11/30/09

 1. Спосіб лікування гострих запальних захворювань органів малого таза у жінок.

 2. Зниження частоти виникнення ускладнень внаслідок гострих запальних захворювань органів малого таза у жінок, зменшення медикаментозного навантаження на організм.

 3. Спосіб лікування гострих запальних захворювань органів малого таза у жінок шляхом використання лікарського препарату, який відрізняється тим, що розчином препарату Діоксизоль-Дарниця в разовій дозі 20 мл змочують стерильний матеріал (тампон) і вводять у піхву на 2-3 години 1 раз на добу з курсом лікування 10 днів.

 4. Комбінований препарат Діоксизоль-Дарниця виробництва фірми "Дарниця".

 5. Запальні захворювання органів малого таза в стадії загострення.

 6. Не встановлено.

 7. Спосіб сприяє зниженню частоти виникнення ускладнень внаслідок гострих запальних захворювань органів малого таза у жінок, зменшує медикаментозне навантаження на організм, відновлення працездатності.

 8. Ускладнень не передбачається.

 9. Підготовка статей в журналах, методичних рекомендацій.

 10. НДР " Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивного здоров'я у жінок різних вікових періодів в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини", 0106U012668, 2006-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33291, Опубл. 10.06.2008 Бюл. №11.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60, факс: (0322) 76-79-73.

 13. Пирогова В. І. (0322) 70-29-01.Козловський І. В. (0322) 70-17-44. Місюра А. Г. (0322) 70-17-44.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 7 від 24.09. 2008 р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу, консультації авторів розробників.

Реєстр. № 12/30/09

 1. Спосіб лікування хронічного ендометриту.

 2. Покращення результату лікування хронічного ендометриту, зменшення медикаментозного навантаження на організм, прискорення процесу одужання.

 3. Спосіб лікування хронічного ендометриту, що включає використання лікарського препарату, який відрізняється тим, що розчин препарату Діоксизоль-Дарниця інсталюють в порожнину матки в разовій дозі 3-5 мл 1 раз на добу з курсом лікування 10 днів.

 4. Комбінований препарат Діоксизоль-Дарниця виробництва фірми "Дарниця"

 5. Хронічні запальні захворювання матки.

 6. Не встановлено.

 7. Покращення результатів лікування хронічного ендометриту, відновлення працездатності жінок.

 8. Не передбачається.

 9. Статті в журналах, методичні рекомендації.

 10. НДР " Профілактика, діагностика та лікування порушень репродуктивного здоров'я у жінок різних вікових періодів в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини", 0106U012668, 2006-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33293, Опубл. 10.06.2008 Бюл. № 11.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60, факс: (0322) 76-79-73.

 13. Пирогова В. І. (0322) 70-29-01 Козловський І. В. (0322) 70-17-44 Місюра А. Г. (0322) 70-17-44

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол №7 від 24.09.2008 р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу, консультації авторів розробників.

Реєстр. № 13/30/09

 1. Спосіб лікування альгодисменореї

 2. Досягти знеболюючого ефекту без побічного впливу на ШКТ

 3. Для лікування альгодисменореї з метою купірування больового синдрому, за 5-6 днів до початку очікуваної менструації, хворій один раз на добу на ніч вагінально вводять таблетку „Мелбек” дозою 15 мг впродовж 3 днів. В результаті лікування вдається купірувати больовий синдром у жінок, що страждають на альгодисменорею.

 4. Таблетована форма препарату „Мелбек” в дозі 15 мг

 5. Альгодисменорея

 6. Немає

 7. Спосіб дозволяє досягти знеболювального ефекту без побічного впливу на ШКТ

 8. Побічних ефектів не спостерігалось

 9. Методичні рекомендації

 10. НДР ”Антенатальна охорона плода при патологічному перебігу вагітності”, 0106U010248 жовтень 2006 – грудень 2009.

 11. Патент на корисну модель № 30855 опубл. 11.03.2008 .

 12. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

13. Бенюк В. О., Колесник В. Л., Литвин Б. С. , тел. 405 0251,405 60 33

14. Вчена рада НМУ (протокол № 2 від 9.10.08р.).

15. Консультації розробників .

Реєстр. № 14/30/09

 1. Вагінальний лікарський фітозасіб для місцевої терапії кандидозного вульвовагініту

 2. Удосконалення вагінального лікарського фітозасобу для місцевої терапії кандидозного вульвовагініту при якому за рахунок зміни його складу забезпечується підвищення реологічних властивостей лікарського засобу, зменшення алергійних проявів і терміну лікування, внаслідок чого забезпечується підвищення ефективності лікування і розширюється спектр застосування фітозасобу.

 3. Лікарський засіб, у вигляді мазі на рослинній основі, з протигрибковою, протизапальною та антисептичною дією і може використовуватись як вагінальний фітозасіб для місцевої терапії кандидозно - герпетичної асоціації, наприклад вульвовагініту, вірусу герпесу та інших мікробних інфекцій.

 4. Спермацет, олія какао, віск білий, ланолін, олія соняшникова, вищий базидіальний гриб Lentinus edodes, кислота борна, димедрол, диметилсульфоксид, настоянка полину, кислота молочна, ефірна олія фенхелю, ефірна олія шавлії.

 5. Кандидозні вульвовагініти.

 6. Непереносимість одного з компонентів, які входять до складу лікарського засобу.

 7. Використання запропонованого фітозасобу сприяє забезпеченню вираженого антимікробного ефекту, зменшенню проникності капілярів та покращує регенеративні процеси в слизовій оболонці піхви, що позитивно впливає не тільки на стан репродуктивного здоров'я, але й нормалізує сексуальний та психоемоційний статус жінки.

 8. Алергічні реакції на речовини, що входять до складу лікарського засобу.

 9. Акт впровадження від 3 квітня 2008 року .

 10. НДР„Антенатальна охорона плода при патологічному перебігу вагітності”,0106U010248 жовтень2006 – грудень2009рр.

 11. Патент № 34553 опубл. 11. 08. 2008 р.

 12. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Бенюк В. О. , Попович В. П. , Щерба О. А., Федоритенко Н.О. тел 405 – 60 – 33, 405 – 02 - 51

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 2 від 09.10. 08 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 15/30/09

 1. Оцінка функціонального стану ендотелію у вагітних щодо ризику розвитку прееклампсії .

 2. Прогнозування ризику розвитку прееклампсії у вагітних з порушеннями функціонального стану ендотелію.

 3. 10 хв. відпочинку до початку проведення проби, вимірювання АТ, d. a. Brachialis, визначення швидкісних характеристик, накладання пневматичної манжети , тривалість оклюзії 4-5 хв., динамічна оцінка через 30сек, 90сек, 3хв., 5хв., 7хв. після оклюзії.

 4. УЗД-апарат, тонометр, пневматична манжета для оклюзії.

 5. Вагітні з гіпертензивними розладами, гіпотонією, нейроциркуляторною астенією.

 6. Немає.

 7. Встановлення ендотеліальної дисфункції у вагітних за результатами викликаної потоком вазодилятації буде свідчити про ризик розвитку прееклампсії і необхідності своєчасного адекватного лікування.

 8. Необхідність проведення вимірювання діаметра a. brachialis .

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент № 38291, Україна, опубл. 28.12.2008 (бюл.№ 24).

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 01601, м. Київ, Б.Шевченка,13,

 13. Марущенко Ю. Л., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)

 14. Вчена рада НМУ ( протокол №10 від 14.05. 2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці

Реєстр. № 16/30/09

 1. Комплексне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок в репродуктивному віці.

 2. Оптимізація медикаментозної терапії гіперпластичних станів ендометрія у жінок молодого віку для відновлення і збереження репродуктивної функції.

 3. Призначення гестагенів (мікронізований прогестерон - утрожестан з 5-го по 25-ий день циклу) та аналога гонадотропін-рілізинг гормону (бусерін 3,75 мг внутрішньо/м’язово 1 раз в 28 днів протягом трьох місяців).

 4. УЗД-апарат, аспіраційна біопсія пайпелем, визначення гормонів крові - ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол, прогестерон.

 5. Тривалі маткові кровотечі, гіперплазія ендометрія.

 6. Захворювання серцево-судинної системи, печінки.

 7. Зменшення числа міжменструальних кровотеч, ановуляції, рецидивів гіперплазій ендометрія, відновлення регулярного менструального циклу і циклічності секреторної трансформації ендометрія.

 8. Клінічний ефект та зміни ендокринного статусу при введенні антагоністів ідентичні хірургічній оваріоектомії, але мають зворотний характер через 1-2 місяці після відміни препаратів.

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент № 39003, опубл. 26.01.2009 (бюл. № 2).

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 01601, м. Київ, Б.Шевченка,13.

 13. Кравченко О. А., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04.2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників

Реєстр. № 17/30/09

 1. Гормонотерапія в комплексному лікуванні жінок з туберкульозом геніталій.

 2. Відновлення менструальної функції.

 3. Призначення не менше ніж трьох протитуберкульозних препаратів,Фемостон 2/10 в безперервному режимі та з 14-го по25-ий день циклу Дуфастон по 10 мг 2 рази на день протягом 6 місяців

 4. Препарати гормонотерапії та протитуберкульозні препарати.

 5. Порушення менструальної функції, недостатність лютеінової фази у жінок з туберкульозом геніталій репродуктивного віку.

 6. Непереносимість будь-якого препарату, що викликає необхідність переривання його використання.

 7. Відновлення менструальної функції, настання вагітності при прохідності маткових труб.

 8. Алергічні реакції на прийом протитуберкульозних препаратів.

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. -.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка,13.

 13. Юкало В. Є., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04.2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників

Реєстр. № 18/30/09

 1. Лікування жінок з патологічним прелімінарним періодом .

 2. Забезпечення токолітичного ефекту для матки на час дозрівання шийки матки.

 3. В залежності від ступеня „зрілості” шийки матки та характеру скоротливої функції матки комплексна терапія включає застосування гініпралу, та глутаргіну. Проведення токолізу гініпралом сприяє нормалізації скоротливої функції матки при патологічному прелімінарному періоді, поєднане застосування глутаргіну призводить до позитивної динаміки „дозрівання” шийки матки через посилення кровопостачання тканин шийки матки за рахунок дії NO, як вазодилятатора.

 4. Система для в/в введення препаратів, фіз. розчин, гініпрал 5,0, інстенон 2,0, глутаргин 40% 5,0.

 5. Патологічний прелімінарний період.

 6. Індивідуальна чутливість до препаратів, захворювання серцево-судинної системи.

 7. Збалансувати взаємовідносини в системі матка-шийка матки за рахунок збільшення ступеня „зрілості” шийки матки і нормалізації показників скоротливої функції матки

 8. Можливе зниження артеріального тиску, тахікардія, тремор, індивідуальна чутливість до кожного з препаратів.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент на корисну модель №38340, опубл.12.01.2009 (Бюл.№1)

 12. Національний медичний університет ім..О.О.Богомольця, 01601, м.Київ, Б.Шевченка,13.

 13. Захаренко Н. О., Гнатко О. П., роб. Тел.(044)-244-02-66

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04. 2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 19/30/09

 1. Підвищення ефективності лікування урогенітальних інфекцій у жінок з порушеннями репродуктивної функції.

 2. Модуляція імунної відповіді у жінок з репродуктивними порушеннями, обумовленими урогенітальною інфекцією для покращення протиінфекційного ефекту і відновлення функціі вражених органів

 3. Препарат Галавіт, який справляє протизапальну і імуномоделюючу дію, впливаючи на моноцитарно-макрофагальну ланку імунітету, регулюючи систему прозапальних цитокінів ( ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α ), відновлюючи роботу Т-лімфоцитів і цитотоксичну активність природних кілерів, стимулюючи систему інтерферонів, підвищує неспецифічну резистентність організму за схемою: 100мг внутрішньом‘язово через день курсом 10-15 ін‘єкцій після 10-14 денного прийому антибактеріальних засобів

 4. Препарат «Галавіт».

 5. Дисбаланс в системному імунітеті при урогенітальній інфекції у жінок з порушеннями репродуктивної функції.

 6. Підвищена чутливість до антибактеріальних засобів і препарату «Галавіт».

 7. Підвищення ефективності лікування урогенітальних інфекцій, скорочення тривалості і частоти рецидивів, відновлення репродуктивної функції.

 8. Не виявлено.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів». № 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент № 38307, опубл. 25.12.2008 (бюл. № 24).

 12. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка 13.

 13. Скурятіна Н. Г., Гнатко О. П., роб. тел. (044)512-81-05.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 10 від 14.05.2009р.).

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 20/30/09

 1. Спосіб профілактики післяопераційного спайкоутворення після гінекологічних операцій.

 2. Зниження частоти спайкоутворення після гінекологічних операцій.

 3. Жінкам після гінекологічних операцій призначаються ректальні супозиторії Дистрептаза, які містить стрептокіназу 15000 МЕ, стрептодорназу 1250 МЕ, додаткова речовина парафінове масло, вітепсол. Супозиторії для ректального застосування використовують 2-3 рази на добу в післяопераційному періоді протягом 7 днів.

 4. Дистрептаза

 5. У хворих після гінекологічних операцій в післяопераційному періоді

 6. Не відмічено

 7. Поєднання активних компонентів препарату, що сприяє перетворенню плазміногену на плазмін, який і надає власне фібринолитичну дію; усуває сладж-синдром формених елементів крові, що призводить до поліпшення мікроциркуляції у вогнищі запалення і зменшення набряку, збільшення доступу і концентрації антибіотиків, інших лікарських засобів, збільшення хемотаксису макрофагів і інших імунокомпетентних клітин. Що також обумовлює зменшення клінічних проявів запалення, попередження розвитку і ліквідацію спайкового процесу.

 8. Не відмічено

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Оптимізація діагностичних та лікувальних заходів при захворюваннях репродуктивної системи жінки з урахуванням патогенетичних молкеулярно-генетичних механізмів.» ; 0107U011173; 2008-2012 р.

 11. Подана заявка на патент.

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський пров.2

 13. Запорожан В.М., Гладчук І.З., Рожковська Н.М., Волянська А.Г. Латій К.В. 723-29-01

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 2 від 16.10.2008р.).

 15. Оволодіння методикою на місці.

Реєстр. № 21/30/09

 1. Спосіб профілактики гнійно-септичних ускладнень в післяпологовому періоді у породіль з міомою матки.

 2. Зниження частоти і тяжкості перебігу гнійно-септичних ускладнень в післяпологовому періоді у породіль з міомою матки.

 3. Жінкам в групі високого ризику гнійно-септичних ускладнень в післяпологовому періоді призначається флемоксин-солютаб (амоксицилін) в дозі 500 мг тричі на добу, протягом 5 днів. Інтравагінально призначають свічки пімафуцин по 1 свічці на ніч один раз на добу протягом 6 днів одразу після розродження.

 4. Флемоксин-солютаб

 5. В післяопераційному періоді у породіль з міомою матки або з рубцем на матці після консервативної міомектомії, після кесарського розтину.

 6. Не відмічено

 7. Поліпшення стану пацієнток вже з першої-другої доби після початку лікування, що проявляється нормалізацією температури тіла, покращанням клінічних та біохімічних показників, зменшенням частоти ускладнень.

 8. Не відмічено

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Оптимізація діагностичних та лікувальних заходів при захворюваннях репродуктивної системи жінки з урахуванням патогенетичних молкеулярно-генетичних механізмів.» ; 0107U011173; 2008-2012 р.

 11. - .

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський пров.2

 13. Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Гладчук І.З., Карякіна О.Л. 723-29-01

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 2 від 16.10.2008р.).

 15. Оволодіння методикою на місці.

Реєстр. № 22/30/09

 1. Метод інтрафасціальної гістеректомії.

 2. Значне спрощення технології виконання гістеректомії, відмова від використання шовного матеріалу та інструментів, що застосовуються для традиційної гістеректомії, попередження ускладнень.

 3. Висічення тіла та шийки матки виконується інтрафасціально за допомогою діатермічної енергії, що передається на спеціально підготовлений пінцет таким чином, що дозволяє радикально видалити матку та зберегти фіксуючі структури верхньої третини піхви, кардинальні та крижові зв’язки матки.

 4. Апарат для хірургічної діатермії, хірургічні та анатомічні пінцети зі спеціально підготовленою робочою частиною.

 5. Радикальна та органозберігаюча хірургія на жіночих геніталіях

 6. Хворі, яким імплантовані штучні водії ритму серця.

 7. Скорочення часу виконання гістеректомії, зниження післяопераційних ускладнень, збереження працездатності та покращання якості життя, зниження матеріальних витрат на виконання операції, зниження матеріальних витрат на лікування та реабілітацію, скорочення часу перебування на ліжку.

 8. Електротравми обтураторного нерва, термічні опіки та електродугові перфорації сусідніх органів, термічні опіки рук хірурга, виконання та оволодіння технологією під наглядом фахового інструктора-хірурга, сервісний супровід обладнання, інтраопераційне відновлення цілісності травмованих органів.

 9. Методичні рекомендації, наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. НДР “Розробка, удосконалення та впровадження методів діагностики і лікування доброякісних захворювань матки та яєчників у жінок репродуктивного віку в поєднанні з ендокринною патологією” 2006-2009рр.

 11. Неохороноспроможні

 12. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Адреса: вул.. Кловський узвіз 13-А, м. Київ – 02091.

 13. Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Литвак О. О., Коноваленко І.В.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03. 2009 р.)

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 23/30/09

 1. Метод інтраопераційного лапароскопічного подрібнення біологічних тканин.

 2. Значне спрощення технології видалення з черевної порожнини пухлин будь-яких розмірів ендоскопічним доступом.

 3. Через введений у черевну порожнину спеціальний циліндричний герметичний у проксимальній частині ніж тканина пухлини всмоктується за рахунок створення від’ємного тиску та подрібнюється за рахунок притискання до леза інструмента.

 4. Апарат вакуумний хірургічний, спеціальний циліндричний ніж.

 5. Подрібнення та видалення значних об’ємів біологічних тканин із черевної порожнини лапароскопічним доступом.

 6. Немає

 7. Скорочення часу на виконання хірургічних втручань, зниження ризику післяопераційних ускладнень, зниження матеріальних витрат на виконання операції, зниження матеріальних витрат на лікування та реабілітацію, скорочення часу перебування на ліжку.

 8. Порізи та перфорації сусідніх органів, рук хірурга. Виконання та оволодіння технологією під наглядом фахового інструктора-хірурга, інтраопераційне відновлення цілісності травмованих органів.

 9. Методичні рекомендації, наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. НДР “Розробка, удосконалення та впровадження методів діагностики і лікування доброякісних захворювань матки та яєчників у жінок репродуктивного віку в поєднанні з ендокринною патологією” 2006-2009рр.

 11. Неохороноспроможні.

 12. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Адреса: вул. Кловський узвіз 13-А, м. Київ – 02091.

 13. Хабрат Б. В., Лисенко Б. М., Литвак О. О., Коноваленко І. В.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03.2009 р.)

 15. Консультації розробників .

Алергологія та імунологія

Реєстр. №24/30/09

 1. Встановлення контингенту осіб з підвищеним ризиком розвитку бронхіальної астми серед дітей молодшого шкільного віку та підлітків.

 2. Своєчасне виявлення осіб з підвищеним ризиком розвитку бронхіальної астми серед міського населення молодшого шкільного віку

 3. В результаті фундаментального дослідження розроблені дискримінантні моделі, які з високим ступенем достовірності надають можливість виділення груп дітей з конституціональними характеристиками (антропометричні, соматотипологічні, дерматогліфічні показники), притаманними хворим на бронхіальну астму і таким чином дозволяють при скринінгових обстеженнях з високою вірогідністю виділити групи дітей молодшого шкільного віку, міських мешканців, які можуть бути хворими на бронхіальну астму, або з більшим прогностичним ризиком виникнення цього захворювання у майбутньому, що є основою для своєчасного проведення комплексу лікувальних, або профілактичних заходів.

 4. Для проведення антропометричних досліджень: універсальний антропометр, сантиметрова стрічка, штангенциркуль, великий товстотний циркуль, каліпер. Для проведення дерматогліфічних досліджень: типографська фарба, гумовий килимок, валик для нанесення типографської фарби, папір формату А4.

 5. Виявлення осіб, які з високим ступенем вірогідності є хворими на бронхіальну астму, або мають конституційні передумови схильності до розвитку бронхіальної астми. Можна використовувати у якості скринінгових як при масових обстеженнях, так і в індивідуальному порядку.

 6. Немає.

 7. Дозволить своєчасно та більш ефективно виявляти хворих на бронхіальну астму дітей та дітей з підвищеним ризиком розвитку захворювання на бронхіальну астму серед міських жителів молодшого шкільного віку, що є необхідним для проведення відповідних лікувальних, або профілактичних заходів. Соціальний та економічний ефект будуть визначатися як наслідок зменшення захворюваності та підвищення ефективності лікування бронхіальної астми.

 8. Не призводить до виникнення ускладнень. Можливі помилки при проведенні антропометричних та дерматогліфічних досліджень: невірне визначення антропометричних точок, невірне вимірювання лінійних метричних показників, отримання неякісних відбитків пальців та долоней. Для запобігання помилкам необхідно дотримуватися методик проведення даних досліджень та користуватися перевіреним метрологічно обладнанням.

 9. Методичні рекомендації, доповіді на наукових конференціях, проведення науково-практичних семінарів, лекцій.

 10. НДР“Дослідження ролі генетичних та середовищних факторів у розвитку бронхіальної астми у дітей” 0107U009976; 2007-2008 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 21865, опуб. 10.04.07; Бюл. № 4.

 12. Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, 21018 Україна, м. Вінниця, вул.Пирогова, 56. Тел. (8 0432) 46-55-30

 13. Гунас І. В. 8(0432) 32-00-32,Процюк Т. Л. 8(0432) 57-05-87, Прокопенко С. В. 8(0432) 57-05-87

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол №3 від 06.11.2008 року.).

 15. Консультування та надання інформаційно-практичної допомоги.

Реєстр. № 25/30/09

    1. УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНО ЗАЛЕЖНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ІНФОРМАТИВНИХ ІМУНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ

    2. Впровадження додаткових імунологічних методів в алгоритм донозологічної діагностики екологічно залежної патології дозволить поліпшити організацію та оперативність вирішення першорядних задач щодо виявлення преморбідних змін стану здоров’я та надання медичної допомоги населенню, що мешкає в районах розміщення підприємств провідних галузей промисловості.

    3. Використовується комплекс неінвазивних методик для визначення рівня неспецифічного імунітету, які містять: дослідження в слині рівнів лізоциму, імуноглобулінів А (IgA) і G (IgG) та секреторного імуноглобуліну А (s-Ig A)), кількісну та якісну характеристику мікрофлори шкіри і мікробного пейзажу слизової оболонки зіва та носа, а також дослідження мікроелементного складу волосся, який об'єктивно відображає ступінь накопичення хімічних елементів в організмі.

    4. Імуноферментний аналізатор, мікроскоп біологічний, центрифуга лабораторна, термостат, тест-системи для проведення імунологічних та мікробіологічних досліджень.

    5. Часті та ранні зміни стану здоров'я населення промислових регіонів, схильність до хронізації процесів, ускладнений характер захворювань, невизначеність причинних факторів.

    6. Відсутні.

    7. Поліпшення якості моніторингу розвитку екологічно залежної патології, що утворюється під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищення точності діагностики, скорочення термінів лікування захворювання.

    8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

    9. -.

    10. НДР “Розробка системи профілактики алергопатології, що виникає під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища у населення промислових регіонів”, 0104U010579, 2007 – 2009 рр.

    11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

    12. Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19, E-mail science@dsmu.edu.ua

    13. Куляс В.М., Трунова О.А., Єрмаченко О.Б., Жданов В.В.; Пономарьова І.Б., Садеков Д.Р., Котов В.С., Дмитренко О.А., тел/факс. 311-46-57, gigfpo@.

    14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 4 від 15.05.2008 р.).

    15. Навчання та консультації розробників.

Реєстр. № 26/30/09

 1. Спосіб прогнозування алергічних захворювань у дітей

 2. Можливість прогнозування ймовірності розвитку, рання донозологічна діагностика та підтвердження наявності алергічних захворювань у дітей з урахуванням імунологічного статусу організму, що сприятиме своєчасному застосуванню адекватних лікувально-профілактичних заходів.

 3. Пацієнту проводять імунологічне дослідження венозної крові з визначенням діагностичних показників: вміст лімфоцитів, Т-лімфоцитів загальних (CD3), лімфоцитів з хелперною функцією (CD4), лімфоцитів з супресорною функцію (CD8), В-лімфоцитів (CD19), лімфоцитів з кілерною функцією (CD16), ІЛ-2 рецепторнесучі активовані лімфоцити (CD25), а надалі обчислюють коефіцієнт ризику алергії за формулою КРА= CD3 : CD19 + Л : CD25 + (CD4 + CD8) : CD16 , де: КРА; коефіцієнт ризику алергії, CD3; Т-лімфоцити загальні, %, CD19 ; В-лімфоцити, %, Л лімфоцити, %, CD25; ІЛ-2 рецепторнесучі активовані лімфоцити, %, CD4; лімфоцити з хелперною функцією, %, CD8; лімфоцити з супресорною функцією, %, CD16; лімфоцити з кілерною функцією, %, при цьому, якщо значення коефіцієнту ризику алергії становить нижче 8,7 – прогнозують високу імовірність розвитку алергічних захворювань, а якщо значення коефіцієнту ризику алергії не нижче за 8,7 – встановлюють відсутність ризику розвитку алергічних захворювань.

 4. Аналізатор для імунологічного дослідження венозної крові з оцінкою клітинної ланки методом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл.

 5. Новонароджені пацієнти та діти різного віку на доклінічному етапі захворювання з обтяженим алергологічним анамнезом для прогнозування імовірності розвитку алергічних захворювань, хворі з сумнівною або нечіткою клінікою для підтвердження наявності алергічних захворювань, з урахуванням їх імунного статусу.

 6. Немає

 7. Підвищує інформативність, обєктивність і точність ранньої діагностики патологічних змін, що реалізує можливість відповіді на питання щодо приналежності дитини до групи ризику з розвитку алергічних захворювань, прискорення виявлення наявності алергічного процесу та грунтується на сучасній сприйнятливій технологічності, мінімізації досліджуваних параметрів і використанні доступного обладнання та забезпечення можливості превентивних заходів на доклінічній стадії лікування.

 8. Немає

 9. Курси стажування

 10. НДРОптимізація способів діагностики та лікування алергічних захворювань у дітей та підлітків в умовах промислового регіону”, № 0106U008122, 2006-2010

 11. Патент на винахід № 83971 //Промислова власність.- 2008.- №16.

 12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (0612) 224-64-69.

 13. Недельська С. М., тел. (0612) 224-94-07, Шумна Т. Є., (0612) 224-94-07

 14. Вчена рада ЗДМУ (протокол № 1 від 29.08.2008 р.)

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 27/30/09

 1. Спосіб специфічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою із застосуванням множинного хемілюмінесцентного методу алергодіагностики(MAST).

 2. Покращення контролю і зменшення частоти нападів бронхіальної астми у дітей, зниження дози інгаляційних кортикостероїдів.

 3. Метод специфічної імунотерапії(СІТ) є одним з найбільш ефективних методів лікування і профілактики бронхіальної астми. Для алергодіагностики, вибору найбільш значущого алергену для проведення СІТ і контролю СІТ її ефективності пропонується застосування множинного алергосорбентного тесту із застосуванням хемілюмінесценції(MASTYLE=" CLA, Hitachi Chemical Diagnostics), який полягає у кількісному визначенні in vitro концентрації алерген-специфічних Ig E. Перевагами методу MASTYLE=" CLA є абсолютна безпека для дитини і можливість застосування його в період нападу, висока точність і достовірність , виявлення перехресної сенсибілізації, можливість створення комп’ютерної бази даних і подальшого моніторингу рівня сенсибілізації , можливість одночасного визначення 36 (розширена панель) харчових , побутових, кліщових, грибкових алергенів і алергенів до пилку трав і дерев незалежно від сезону. СІТ проводиться після ретельного загального клінічного, інструментального та імунологічного дослідження і встановлення причинно значущого алергена методом MASTYLE="CLA. Алергени призначають за схемою або драже, або в ін’єкціях.

 4. Стандартні набори реактивів і алергенів для проведення MASTYLE=" CLA, спірограф, пікфлоуметр, набір вітчизняних алергенів для перорального і ін’єкційного введення СІТ(підприємство “Імунолог” , м. Вінниця).

 5. Бронхіальна астма у дітей легкого і середнього ступеня тяжкості.

 6. Тяжкий персистуючий перебіг хвороби.

 7. Покращення контролю і зменшення частоти нападів бронхіальної астми у дітей, зниження дози інгаляційних кортикостероїдів.

 8. СІТ не рекомендовано проводити дітям раннього віку, в гострому періоді хвороби, на фоні вірусних та інфекційних захворювань.

 9. Публікації в журналах, курси стажування, підвищення кваліфікації.

 10. НДР “ Метаболічні та імунологічні особливості набутих і вроджених захворювань у дітей в умовах помірного йододефіциту та патогенетичне обгрунтування диференційованої корекції виявлених порушень” 0108U010272, 2006-2010рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет, 76000, м. Івано- Франківськ , вул. Галицька 2 , тел.:2-42-95

 13. Юрцева А.П. тел. 803422-3-01-67, тел дом. 80342-55-61-44, Фофанова О.В. тел роб.803422-3-01-67, тел дом. 80342-59-84—08.

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол № 12 від 19.12.2008р.).

 15. Консультації по телефону та електронній пошті E-mail:jurtzeva@

Реєстр. № 28/30/09

 1. Спосіб імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективну імунореабілітацію хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом за рахунок введення імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом, що включає введення імуноактивного препарату, який відрізняється тим, що як імуноактивний препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат - поліоксидоній, який має імуноактивні властивості.

 5. Для імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35027. Опубл. 26.08.2008 .Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Харченко В.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 29/30/09

 1. Спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки, що включає введення антралю, кверцетину й імуноактивних препаратів поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз шляхом введення антралю, кверцетину й імуноактивних препаратів, який відрізняється тим, що хворим вводять імуноактивний препарат поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для лікування хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при медичній реабілітації хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33202. Опубл. 10.06.2008р. Бюл. № 11

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Сидоренко Ю.В., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, індивідуальна робота.

Реєстр. № 30/30/09

 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективну медичну реабілітацію хворих на синдром хронічної втоми, що включає щадний режим, повноцінну дієту з високим вмістом вітамінів і біологічно активних речовин, проведення ентеросорбції, введення глутаргіну і імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми, що включає щадний режим, повноцінну дієту з високим вмістом вітамінів і біологічно активних речовин, проведення ентеросорбції, введення глутаргіну і імуноактивного препарату поліоксидонію.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми .

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при медичній реабілітації хворих на синдром хронічної втоми.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33206.Опубл. 10.06.2008р. Бюл. №11

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 01113, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Пересадін М.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 31/30/09

 1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих з метаболічним синдромом за рахунок введення ербісолу та глутаргіну (антиоксидантів), а також препарату з імуномодулюючими та антиоксидантними властивостями поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб корекції метаболічних порушень у хворих з матаболічним синдромом, що включає введення антиоксидантів (аскорбінової кислоти і токоферолу ацетату), ербісолу та глутаргіну, а також препарату з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями, який відрізняється тим, що як препарат з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями хворим вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають антиоксидантні властивості (аскорбінова кислота та токоферол ацетат), ербісол та глутаргін, а також препарат з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями - поліоксидоній.

 5. Для лікування хворих з метаболічним синдромом.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення метаболічних порушень у хворих з метаболічним синдромом.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 32672 Опубл.26.05.2008р. бюл. № 10

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є.Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 32/30/09

 1. Спосіб лікування тяжкої форми кору у дорослих.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування тяжкої форми кору у дорослих за рахунок введення амізону, кремнеземних ентеросорбентів і циклоферону та імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунологічної корекції у хворих з тяжкою формою кору, що включає введення амізону, кремнеземних ентеросорбентів і циклоферону, який відрізняється тим, що додатково хворим вводять імуноактивний препарат поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають імуномодулюючі властивості (амізон, кремнеземні ентеросорбенти та імуноактивний препарат поліоксидоній).

 5. Для лікування хворих з тяжкою формою кору.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень у хворих з тяжкою формою кору.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 32676, Опубл. 26.05.2008р. Бюл. №10

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Шаповалова І.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12. 2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 33/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту шляхом введення антибактеріальних та імуноактивних препаратів- циклоферону та віферону та імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту, що включає введення антибактеріальних та імуноактивних препаратів - циклоферону та віферону, який відрізняється тим, що додатково як імуноактивний препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для способу лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту .

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при лікуванні хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35013. Опубл. 26.08.2008р. Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 34/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів, введення антибактеріальних, антигістамінних препаратів, бронхолітиків, лаферон, амізон, ербісол та глутаргін в середньотерапевтичних дозах та імуноактивний препарат поліоксидоній.

 3. Пропонується спосіб медичної реабілітації хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів, що включає введення антибактеріальних, антигістамінних препаратів, бронхолітиків, лаферону, амізону, ербісолу та глутаргіну в середньотерапевтичних дозах, який відрізняється тим, що додатково вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для медичної реабілітації хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при способі лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35011,опубл. 26.08.2008р. Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Е. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12.2008р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 35/30/09

 1. Спосіб імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту за рахунок введення протизапальних, антигістамінних та імунокоригуючого препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту, що включає введення протизапальних, антигістамінних та імунокоригуючих препаратів, який відрізняється тим, що як імунокоригуючий препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають протизапальні, антигістамінні та препарат поліоксидоній, який має імунокоригуючі властивості.

 5. Для імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю є виключення чи суттєве зменшення наявності вторинного імунодефіциту у хворих на вітряну віспу.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35018.Опубл. 26.08.2008р. Бюл. № 16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Лоскутова І.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 36/30/09

 1. ОПТИМІЗАЦІЯ ІМУНОКОРиГУЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРИ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ.

 2. Застосування екстракту з листя Гінкго білоба підвищить ефективність медикаментозної терапії захворювань, пов’язаних з імунологічними розладами внаслідок тривалого гіпертермічного впливу.

 3. Враховуючи високий рівень безпечності рослинного препарату з листя Гінкго білоба та доведені на клітинному рівні імунопротекторні властивості, пропонується використовувати його з розрахунку по 0,5 мг/кг маси тіла тричі на добу, протягом 3-4 тижнів.

 4. Екстракт з листя Гінкго білоба (таблетки або капсули).

 5. Вторинні імунодефіцитні стани, зумовлені шкідливим впливом екстремальної хронічної гіпертермії.

 6. Відсутні .

 7. Підвищити ефективність за безпечність медикаментозної корекції імунодефицитних станів, які виникають внаслідок тривалого впливу підвищеної температури навколишнього середовища та фізичних навантажень у працівників глибоких вугільних шахт Донбасу та великих металургійних підприємств України.

 8. Відсутні

 9. Монографія.

 10. НДР „Вплив хронічної гіпертермії та фізичного навантаження на морфогенез органів імунної, ендокринної та кісткової систем організма”, 0107U004485, 2007-20011рр.

 11. -.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Бибик О.Ю., Мелещенко А.В. 63-02-50

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008р.)

 15. Консультації розробника

Реєстр. № 37/30/09

 1. ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ІНОЗИНОМ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ОРГАНІВ ІМУННОЇ, ЕНДОКРИННОЇ ТА КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ.

 2. Протекція органів імунної, ендокринної та кісткової системи від негативного впливу тривалого перегрівання, якому підлягають працівники глибоких вугільних шахт Донбасу.

 3. Основою терапії хворих з імунодефіцитними станами є проведення імунокоригуючих заходів. Застосування імуномодулюючого засобу з тимоміметичною активністю гіпоксантин-рибозиду (інозину, рибоксину, рибонозину), що є похідним (нуклеозидом) пурину, в дозі 20мг/кг маси тіла протягом 2 тижнів сприяє підвищенню реактивності організму, який тривалий час знаходився під впливом хронічної гіпертермії.

 4. Лікарський засіб метаболічного типу дії інозин в таблетках.

 5. Вторинні імунодефіцитні стани, зумовлені шкідливим впливом екстремальної хронічної гіпертермії.

 6. Відсутні

 7. Нововведення дозволить проводити різноманітні комплексні експерименти в медицині та біології з вивчення особливостей будови та функції різних органів та систем під впливом різних чинників навколишнього середовища.

 8. Відсутні

 9. -.

 10. НДР „Вплив хронічної гіпертермії та фізичного навантаження на морфогенез органів імунної, ендокринної та кісткової систем організму”, 0107U004485, 2007-20011рр.

 11. -.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Ковешніков В.Г., Лузін В.І., Бибик О.Ю., Овчаренко В.В., Смоленчук С.М., Алієва А.О. 63-02-50

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008р.)

 15. Консультації розробника

Реєстр. № 38/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом.

 2. Покращення якості лікування хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом, зменшення кількості рецидивів.

 3. У хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом за умови зниження продукції інтерлейкіну-2 додатково призначають гропринозин по 1000 мг 3 рази на добу протягом 20 днів.

 4. Гропринозин – таблетки по 500 мг.

 5. Реактивації цитомегаловірусної інфекції на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом.

 6. Алергія на гропринозин.

 7. Зниження частоти рецидивів інфекції на 70 %.

 8. Відсутні.

 9. Публікації в наукових журналах.

 10. НДР «Клініко-патогенетичне обґрунтування нових лікувальних технологій при актуальних інфекційних і паразитарних хворобах».

 11. Не захищена патентом.

 12. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського.

 13. Господарський І. Я., Господарська Х. О., Зарудна О. І., тел. 80352236569.

 14. Вчена рада ТДМУ (протокол № 9 від 08.12.2008р.)

 15. Консультації з приводу застосування методики лікування.

анестезіологія та інтенсивна терапія

Реєстр. № 39/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕНДОТОКСИКОЗІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ.

 2. Оптимізація лікування ендотоксикозів різного ґенезу.

 3. Застосовується метод, який поєднує детоксикаційні ефекти плазмаферезу та сорбілакту. Тобто, з метою підвищення ефективності детоксикаційної терапії хворим, що перебувають у стані ендотоксикозу, зумовленого патологічним процесом пропонується застосовувати ПФ з об’ємним гіпертонічним навантаженням. Останній створює умови для підсилення реверсу руху рідин у позаклітинному просторі, що підсилює елімінацію токсинів з інтерстиційного простору та створює умови для активації їх екскреції нирками.

 4. Системи для переливання крові, розчин сорбілакту, мембранні плазмофільтри, гемакони, внутрішньовенні катетери (16G), штатив.

 5. Ендотоксикози різного ґенезу.

 6. Гіповолемічні стани, шоки, коматозні стани, гіпопротеїнемія.

 7. При використанні даного способу лікування ендотоксикозу покращується ефективність лікування, зменшується термін перебування пацієнтів у лікувальному закладі.Гіпотензія під час проведення плазмаферезу (при нормальних вихідних показниках АТ) може виникнути при неадекватному об’ємному навантаженні. Гіпопротеїнемія може виникати при низьких вихідних показниках протеїнограми. Необхідно в таких випадках проводити замісну терапію колоїдними препаратами.

 8. Відсутні.

 9. Інформаційний лист.

 10. Спосіб лікування ендотоксикозу, зумовленого гнійно-септичними ускладненнями.

 11. Патент на корисну модель №25156,опубл. 25.07.2007.

 12. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м.Чернівці, пл.Театральна, 2.

 13. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Кокалко М.М., Проданчук І.Г., Шевчук В.В. Контактний телефон 8(0372)51-47-42.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол №2 від 21.06.2008)

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 40/30/09

 1. Спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією.

 2. Запропонований спосіб дозволить удосконалити ранню діагностику форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією, вчасно обирати препарати та засоби для профілактики і лікування гострої ниркової недостатності.

 3. Відпрацьовано спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією за допомогою визначення кліренсу вільної води.

 4. Осмометр The «Advanced Osmometer Model 3D3», виробництво США.

 5. Зниження результатів порушення функції нирок при розвитку прееклампсії на 30-50% від звичайного рівня та профілактика розвитку неолігуричної форми гострої ниркової недостатності у пацієнток з прееклампсією.

 6. Немає.

 7. Покращення результатів ранньої діагностики порушення функції нирок у 85% пацієнток з прееклампсією, вчасна профілактика та лікування гострої ниркової недостатності у пацієнток з прееклампсією.

 8. Спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією за допомогою визначення кліренсу вільної води вимагає збирання сечі протягом 24 годин. Точне дотримання строку збирання сечі.

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР «Принципи стрес-лімитуючої анестезії та інтенсивної терапії у дітей та дорослих з поліетіологічним ураженням центральної нервової системи», 0105U008732, 2006-2009 рр.

 11. Немає

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Черній В. І. тел. 97 66 33, Кабанько Т. П. тел. 97 66 33, Костенко В. С. тел. 97 66 33, Свірідова В. В. тел. 95 67 70 , Балацько В. С. тел. 97 66 33

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол №7 від 30.10.2008 р.)

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації.

Реєстр. № 41/30/09

 1. Спосіб попередження ішемії та інфаркту міокарда у хворих під час анестезіологічного забезпечення хірургічного некардіального втручання.

 2. Удосконалення методів стабілізації гемодинаміки та контролю за ішемією міокарда, злоякісними шлуночковими аритміями, що забезпечить попередження ішемії та інфаркту міокарда під час оперативного втручання

 3. Спосіб включає призначення хворому традиційної антиішемічної, антиаритмічної терапії пероральним бета-адреноблокатором метопрололом в добовій дозі 100 мг, та додатково під час оперативного втручання хворому призначають внутрішньовенно лабеталол по 100-125 мг одним болюсом або повільно у вигляді крапельної інфузії (50-200 мг/добу) в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5% розчину глюкози

 4. Метопролол для перорального застосування, лабеталол для внутрішньовенного застосування

 5. ІХС, післяінфарктний кардіосклероз, порущення серцевого ритму, синусова тахікардія.

 6. Бронхоспазм, брадикардія, синоаурикулярна та антріовентикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня, гіпотонія

 7. Сприяє попередженню 15 гострих інфарктів міокарда на кожну 1000 прооперовних хворих, знижує на 24% ризик виникнення фібриляції передсердь.

 8. Брадикардія, гіпотонія. Моніторування серцевого ритму та рівня артеріального тиску під час хірургічного втручання. Припинення інфузії або зменшення швидкості внутрішньовенного введення лабеталолу. Корекція об’єму циркулюючої крові, введення холінолітиків, вазопресорів.

 9. Курси стажування.

 10. НДР «Проофілактика та лікування кардіоваскулярних порушень при хірургічному лікуванні пухлин голови та шиї у хворих на ішемічну хворобу серця», 0107U011950, 2006-2010

 11. Патент на корисну модель № 33247, //Промислова власність.-2008.- № 11.

 12. Запорізький державний медичнмй університет, 69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, б. 26, тел. 8(061)224-64-69.

 13. Потапенко М. С., 80612-95-34-51

 14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 7 від 16.09.2008 р.).

 15. Консультації розробників

Реєстр. № 42/30/09

 1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЄМУ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ КРОВІ.

 2. Зменшення негативних ефектів в процесі визначення дефіциту внутрішньосудинної рідини або об’ємного перевантаження судинного русла для своєчасної та точної корекції гемодинаміки у хворих, які перебувають у критичних станах.

 3. Спосіб визначення об’єму циркулюючої крові, який включає введення в кровоносну систему пацієнта речовини для індикації об’єму, який відрізняється тим, що послідовно вимірюють електричний опір двох зразків крові в умовах пропущення крізь них високочастотного перемінного струму, в проміжок між вимірюваннями пацієнту з високою швидкістю внутрішньовенно переливають 100 ml 0,9% розчину натрію хлориду, а об’єм циркулюючої крові розраховують за формулою:

100  r2

ОЦК = ________________ , де

r1  r2

ОЦК – об’єм циркулюючої крові;

100 - об’єм ізотонічного розчину натрію хлориду, що введено внутрішньовенно в ml;

r1 – омічний опір першого зразка крові;

r2 – омічний опір другого зразка крові.

 1. Пристрій для генерування перемінного струму силою 100мкА і частотою 500кГц, омметр, голчасті електроди, тефлонова кювета площею 2 см1 см, ізотонічний розчин натрію хлориду для внутрішньовенного введення, одноразовий шприц, одноразова система для внутрішньовенної інфузії.

 2. Проведення інтенсивної терапії у хворих, які перебувають у критичних станах та мають гемодинамічні розлади.

 3. Набряк легенів; з обережністю застосовувати у хворих з набряком головного мозку.

 4. Об’єктивізація стану серцево-судинної системи у хворого.

 5. Зростання тяжкості гострої дихальної недостатності у хворих з набряком легенів під час швидкого внутрішньовенного введення ізотонічного розчину натрію хлориду; зростання внутрішньочерепного тиску у хворих з набряком головного мозку; потрібно не застосовувати даний спосіб визначення об’єму циркулюючої крові в зазначених ситуаціях.

 6. Статті у фахових виданнях.

 7. НДР “Інтенсивна терапія ендотоксичного шоку у хворих з супутньою патологією серцево-судинної системи”, 0107U001388, 2007 – 2009 р.

 8. Рішення про видачу деклараційного патенту України на корисну модель від 3 вересня 2008 року за заявкою № u 2008 07507.

 9. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр-т Леніна 4.

 10. Курсов С.В., (057)7052292.

 11. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 12. консультації розробників.

Біологічна та медична хімія

Реєстр. № 43/30/09

 1. Спосіб визначення порушень ліпідного обміну при експериментальному гіпотиреозі .

 2. Визначення порушень ліпідного обміну при експериментальному гіпотиреозі для забезпечення умов цілеспрямованої їх корекції (лікування).

 3. Методом газорідинної хроматографії досліджують жирнокислотний склад тканин за показниками вмісту пальмітинової (С 16:0), стеаринової (С 18:0), лінолевої (С 18:2) та арахідонової (С 20:4) жирних кислот при експериментальному гіпотиреозі та, порівнявши їх з показниками у контролі, визначають зміни у розподілі жирних кислот при даній патології

 4. Гомогенізатор, хроматограф «Цвет 500». Хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спірт, гексан,діетиловий ефір).

 5. Різні стадії експериментального гіпотиреозу.

 6. Не має

 7. Медичний .

 8. Для запобігання ускладнення необхідне виконання умов підготовки біологічних проб.

 9. Патент, доповіді, публікації.

 10. НДР «Морфофункціональний стан органів найбільш чутливих до дефіциту гормонів щитоподібної залози за умов гіпотиреозу та його корекції» 0106U004081, 1.01.2006 – 31.12.2008

 11. Патент на корисну модель № 25229, 2007, бюл. № 11

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34, Інститут проблем патології НМУ.

 13. Петренко В.А., Стеченко Л.О., Брюзгіна Т.С., Вретік Г.М. тел. 454-49-17; 454-49-18

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 13.11.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 44/30/09

  1. Спосіб моделювання гіпотиреозу у щурів

  2. Створення найбільш адекватної моделі гіпотиреозу у щурів, що дає можливість досліджувати зміни при цій патології в різних органах і тканинах

  3. При здійсненні доступу до щитоподібної залози після розсічення шкіри накладають шкірно-м’язові вузлові шви-тримачі, потім перед видаленням щитоподібної залози підкапсульно вводять розчин новокаїну, після чого проводять термокоагуляцію перешийка щитоподібної залози та її артерій, при цьому від перешийка видаляють окремо кожну долю залози, а паращитоподібні залози та поворотний нерв відокремлюють від паренхіми щитоподібної залози.

  4. Анатомічний інструментарій, інсуліновий шприц, термокоагулятор. Атропін, димедрол, кетаміну гідрохлорид, новокаїн, біцилін.

  5. Необхідність створення стану гіпотиреозу.

  6. Не має

  7. Медичний .

  8. Для запобігання ускладнень необхідне виконання умов премедикації та проведення операції по видаленню щитоподібної залози.

  9. Патент, доповіді, публікації.

  10. НДР «Морфо-функціональний стан органів найбільш чутливих до дефіциту гормонів щитоподібної залози за умов гіпотиреозу та його корекції» 0106U004081, 1.01.2006 – 31.12.2008

  11. Патент на корисну модель № 27821, 2007.

  12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34, Інститут проблем патології НМУ.

  13. Стеченко Л.О., Петренко В.А., Бик П.Л., Кузян В.Р., Куфтирева Т.П. тел. 454-49-17

  14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 13.11.2008 р.).

  15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 45/30/09

 1. визначення ступеня розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку.

 2. Оцінка порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 3. Визначають жирнокислотний склад ліпідів тканин головного мозку щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової і арахідонової кислот через 3,10,30 діб і визначають ступінь розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 4. Гомогенізатор, хроматограф Цвіт-500, хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спирт, діетиловий ефір, гексан)

 5. Вивчення ступеня розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 6. Немає

 7. Визначення рівня порушень ліпідного обміну та забезпечення умов для цілеспрямованої їх корекції (лікування)

 8. Невиконання умов підготовки біологічних проб

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009

 11. Патент № 24344, опубл. 25.06.2007 . Бюл № 9

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП

 13. Яременко Л. М., Верхогляд В. Б., Брюзгіна Т. С., Грабовий О. М., роб. тел (044)-456-91-13

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці

Реєстр. № 46/30/09

 1. вплив імунної сенсибілізації на перебіг експериментальної ішемії головного мозку.

 2. Оцінка порушень ліпідного метаболізму, що супроводжує ішемічне ураження мозку на фоні аутоімунних процесів

 3. Визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові щурів за допомогою газорідинної хроматографії, знаходять вміст арахідонової та суму поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення, знаходять коефіцієнт і порівнюють з контролем

 4. Гомогенізатор, хроматограф Цвіт-500, хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спирт, діетиловий ефір, гексан)

 5. Вивчає вплив імунної сенсибілізації на перебіг експериментальної ішемії головного мозку

 6. Немає

 7. Вивчення впливу аутоімунних реакцій для оптимізації біохімічних процесів, які приводять до високого рівня порушень у ЦНС по відношенню до наслідків різних ушкоджуючих факторів

 8. Невиконання умов підготовки біологічних проб

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009

 11. Патент № 35407, опубл. 10.09.2008 (Бюл № 17)

 12. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП

 13. Грабовий О. М., Брюзгіна Т. С., Яременко Л. М., Холобцева В. М., роб. тел (044)-456-91-13

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.)

 15. Навчання на робочому місці

Реєстр. № 47/30/09

 1. Похідні нафталімідокарбонових кислот як інтеркалюючі у ДНК низькотоксичні інтерфероніндукуючі противірусні агенти.

 2. Синтез нових сполук шляхом модифікації структури бокового ланцюга в сполуках, які матимуть знижену цитотоксичність.

 3. Поставлена задача вирішена синтезом нових сполук. Причинно-наслідковий взаємозв’язок між структурою об'єктів, що заявляються, і їхньою біологічною дією полягає у здатності наявного в їх структурі амідного зв'язку до гідролізу у фізіологічних умовах і ,як наслідок, скорочення часу дії протонованого ліганду ДНК у клітині, при збереженні нафталімідного фрагменту, який забезпечує інтеркаляцію в ДНК, противірусну та інтерферонінукуючу активність.

 4. Посуд скляний для органічного синтезу, w-нафтилімідокарбонові кислоти, хлористий тіоніл, хлорангідриди нафтілімідокарбонових кислот, діалкіламіни, 1,4-діоксан, α-амінооцтовая кислота, вуглець чотирихлористий та інші.

 5. Корисна модель відноситься до біоорганічної хімії, зокрема до синтезу індукторів інтерферону та противірусних агентів, і може бути використана для створення нових потенційних лікарських засобів.

 6. Не відмічено.

 7. Медичний, соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Принципи нормування нефротоксичних ефектів важких металів: патогенез, методи діагностики, лікування та профілактики нефропатій»0106U004967,2008р.

 11. Патент №29314, опубл. 10.01.2008р.

 12. ДП«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92 та Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатирського НАН України, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.

 13. Карпенко О.С., Доровських І.В., Ляхов С.А., Жолобак З.М., Співак М.Я.,тел.8(048)765-94-31,Нехорошкова Ю.В., Шафран Л.М.8(048)7280147.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Вірусологія та мікробіологія

Реєстр. № 48/30/09

 1. Моніторинг пробіотичних мікроорганізмів, які впливають на неспецифічну резистентність дітей з повторними, рецидивуючими та хронічними захворюваннями органів дихання і іх застосування для корекції порушень мікробіоценозу.

 2. Аналіз співвідношення пробіотичних мікроорганізмів і умовно-патогенних мікроорганізмів у мікробіоценозах верхніх дихальних шляхів часто хворіючих дітей, їх відношення до антибіотиків і пробіотиків дозволить поліпшити раціональну терапію дітей з повторними, рецидивуючими та хронічними захворюваннями органів дихання.

 3. Спосіб визначення оксидної активності пробіотичних мікроорганізмів полягає в продукції пероксиду водню ізольованими колоніями і окремими осередками при рості на щільному розробленому живильному індикаторному середовищі для його здійснення. Мікроорганізми, що їх досліджують, збираються за допомогою тампонів чи збору слизової рідини і її розведення у ізотонічному розчині натрію хлориду. Проводиться підрахунок концентрації пробіотичних мікроорганізмів у відповідної екологічної ніші.

 4. Живильне середовище, крохмаль, йодид калію і сірчана кислота.

 5. Хронічні довготривалі погано виліковні хвороби з застосуванням антибіотичних препаратів, коли ситуація потребує вживання пробіотичних препаратів, які мають антагоністичну, імуностимулюючу активність. Методика визначення концентрації пробіотичних мікроорганізмів використовується при хронічних повторних, рецидивуючих захворюваннях органів дихання дітей для визначення раціональної корекції місцевої резистентності.

 6. Не має.

 7. Створення раціонального підходу до корекції методики лікування хронічних повторних, рецидивуючих захворювань органів дихання дітей з застосуванням антибіотиків і пробіотиків.

 8. Помилки можливі при недотриманні технології приготування індикаторного середовища і невірної оцінки концентрації пробіотичних мікроорганізмів, а також їх антагоністичної активності.

 9. -.

 10. НДР"Медико-мікробіологічне обґрунтування формування повторних, рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей і розробка методів їх корекції за допомогою пробіотиків" 0106U001587, 2006-2008 р.р.

 11. Патент на винахід №80892, опуб. 12.11.2007 р. Бюл.№ 18.

 12. Дніпропетровска державна медична академія, вул. Дзержинського, 9, 49044 м. Дніпропетровськ, Телефон (0562)-31-22-51. Факс8(056) 770-22-58.

 13. Г.М.Кременчуцький, К.Д. Дука, C.І. Ильченко, І.Е.Шарун, Д.О.Степанський, І.П.Кошевая.

 14. Вчена рада ДДМА ( протокол № 4 від 27.11.2008р. ).

 15. Надання зацікавленим особам консультацій та пакету розроблених документів.

Гастроентерологія

Реєстр. № 49/30/09

 1. Пристрій для дуоденального зондування.

 2. Розроблено лабораторний метод вивчення кінетики жовчних шляхів, що дозволяє автоматизувати фракційне (багатомоментне) дуоденальне зондування.

 3. Запропонований спосіб базується на додатковому введенні функціонального блока, який складається з фіксатора, годинникового механізму та кругу з пробірками таким чином, що хвилинна вісь годинникового механізму з’єднана з кругом по периметру якого закріплено 60 градуйованих пробірок по 5 мл кожна, який здійснює один оберт за 1 годину.

 4. Дуоденальний зонд з оливою, фіксатор, годинниковий механізм, круг з фіксованими пробірками ємністю 5 мл кожна.

 5. Діагностика та контроль за лікуванням захворювань жовчних шляхів та міхура.

 6. Немає.

 7. Підвищення точності проведення фракційного дуоденального зондування та отримання фракційного вмісту, економія часу медсестри кабінету зондування на відпущення 1 процедури.

 8. Відсутні.

 9. Використання на курсах стажування та підвищення кваліфікації.

 10. НДРВивчення нових сторін механізму терапевтичної дії лікарських рослин (дев’ясилу високого, родіоли рожевої, гадючника звичайного, перстачу прямостоячого, ехінацеї пурпурової), пилку квіткового, ербісолу, етонію та обґрунтування нових технологій застосування при лікуванні хворих на первинні, вторинні гастродуоденіти, холецистити, остеоартрози, ХСН. ” Реєстраційний №0101U005248, 2004-2009 рр.

 11. Деклараційний патент №14528 опуб.15.05.2006. Бюл. № 5

 12. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, пл. Театральна, 2.

 13. Гайдуков В.А., Пішак В.П., Пішак О.В. 8 (0372) 52-67-94.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол № 9 від 29.05.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєст.р №50/30/09

 1. Спосіб діагностики вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

 2. Визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози одночасно з визначенням рівня шлункової ацидності шляхом добового pH-моніторингу.

 3. Після проведення добового гастро- pH-моніторингу з застосуванням стандартизованого обіду визначали тривалість постпрандіального залуження та тривалість перебування pH в період залуження в ІФІ pH та 0ФІ pH. На основі цих даних визначали показник постпрандіального залуження (ППЗ). Критерієм визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози визначили ППЗ 25%. При меншому значенні ППЗ виявляється вторинна зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози. Встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок між показниками ППЗ та показниками 13-С–амілазного дихального тесту; коефіцієнт кореляції становив r=0,68 (р<0,001), що свідчить про те, що метод визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатність підшлункової залози є достовірним і може використовуватись у практиці.

 4. Комп’ютерна система внутрішньошлункової рН-метрії “КОМАК” та “АГ-1Д-01”, одноразовий рН-мікрозонд ПЭ-рН-2 діаметром 2 мм з вольфрамовим рН-чутливим покриттям, зовнішній хлор-срібний електрод.

 5. Хронічний панкреатит.

 6. Немає.

 7. Діагностування вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

 8. Відсутні.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Функціональні захворювання стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки: порівняльні дані езофагогастродуоденально-рН-моніторингу та вивчення ефективності антисекреторних ліків, психотропних засобів, регуляторів моторики, цитопротекторів та ерадикації Helicobacter pylori” 0107U003845, 2007 – 2012.

 11. Патент № 33039, опубл. 10.06.2008. Бюл. № 11.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Феджага І. В. (535455) .

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. №51/30/09

  1. Спосіб диференційованого лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемічним синдромом.

  2. Шляхом диференційованого лікування в залежності від виду анемії забезпечити ліквідацію анемічного синдрому та запального процесу в кишці, що призведе до відновлення функціональних можливостей кишки і всього організму.

  3. Хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з залізодефіцитною анемією призначають перорально месалазин по 0,5- 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) та додатково сульфат заліза 80 мг 2-3 рази на добу та фолієву кислоту 5 мг 2-3 рази на добу; хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемією хронічного захворювання призначають перорально месалазин по 0,5 - 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) та додатково підшкірно вводять еритропоетин-альфа 150 ОД/кг на добу 3 рази в тиждень; хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона зі змішаною формою анемії призначають перорально месалазин по 0,5 - 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) і додатково сульфат заліза 80 мг 2-3 рази на добу та фолієву кислоту 5 мг 2-3 рази на добу та підшкірно вводять еритропоетин-альфа 150 ОД/кг на добу 3 рази в тиждень. Замість препарату сульфат заліза можуть застосовуватись препарати тардиферон, актиферин, сорбіфер-дурулес, фенюльс.

  4. Лікарські засоби: салофальк, мезакол, салозинал, сульфат заліза, фолієва кислота, еритропоетин-альфа. Одноразові шприци.

  5. Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона з анемічним синдромом.

  6. Немає.

  7. Нормалізація показників гемопоезу, імунного статусу, підвищення якості життя пацієнтів.

  8. Відсутні.

  9. Інформаційний лист.

  10. НДР "Клініко-лабораторні та психологічні пре диктори важкості перебігу та функціональної недостатності у хворих з системними захворюваннями сполучної тканини та фіброміалгією" 0107U003479, 2007 – 2011.

  11. Патент № 37551, опубл. 25.11.2008., Бюл. № 22.

  12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

  13. Півторак К. В. (463549), Станіславчук М. А. (571020)

  14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 4 від 11.12.2008 р.).

  15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. №52/30/09

 1. Спосіб прогнозування стратегії терапії пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

 2. Підвищення ефективності лікування хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, у яких емпірична антихелікобактертерапія неодноразово була невдалою.

 3. У пацієнтів з пептичною виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, які неодноразово проходили антихелікобактерну терапію, під час езофагогастродуоденофіброскопії проводять множинну біопсію СО антрального та фундального відділів шлунка та визначають резистентність штамів Нelicobacter pylori до антимікробних засобів, які застосовують при лікуванні пептичної виразки, методом серійних розведень і на основі отриманих даних формують лікувальну схему, яка включає 2 антимікробних засоби та, як антисекреторний, один з блокаторів водневої помпи.

 4. Езофагогастродуоденоскоп, щипці для забору біопсії, транспортне середовище фірми bioMerieux, гомогенізатор Universal Laboratory, Aid type MPW-309, набори для виділення й ідентифікації бактерій, біохімічні тест-системи фірми bioMerieux, щільне середовище фірми bioMerieux, 24-гніздові планшети разового використання, термостат.

 5. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки без позитивного ефекту після неодноразової антихелікобактерної терапії .

 6. Загальні протипоказання до ендоскопії з біопсією.

 7. Дозволяє домогтися високої ефективності лікування хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, у яких емпірична АХБТ неодноразово була неефективною.

 8. Не встановлено.

 9. Деклараційний патент, статті в журналах, використання в навчальному процесі лікарів-інтернів.

 10. НДР “Епідеміологія, діагностика, фактори ризику та патогенетичне обґрунтування лікування функціональних та органічних захворювань органів травлення у людей та на експериментальних моделях”, 0105U007854; 2005-2009рр.

 11. Патент № 30977 Опубл. 25.03.2008; Бюл. №6. – 2с.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60; факс: (0322) 76-79-73.

 13. Демидова А. Л., 8 (032)258-7-507

 14. Вчена рада ЛНМУ ( протокол № 4 від 28.05.2008р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу у вигляді лекцій і семінарів.

гематологія та трасфузіологія

Реєстр. №53/30/09

 1. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ. ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕПАРАТІВ.

 2. Застосування нововведення забезпечує визначення реальної кількості плазми крові людини в ємностях, внаслідок чого мінімізуються втрати кількості сировини, використаної в процесі виробництва препаратів.

 3. Розрахунок об’єму плазми передбачає переведення її ваги у об’єм за показником відносної густини з наступним вирахуванням з одержаного об’єму 2% на змочування поверхні ємностей, в яких плазма перебуває. Відносна густина плазми: 1,026. Співвідношення маси плазми до її об’єму: 1 г плазми = 0,975 мл.

 4. Ваги для зважування компонентів крові.

 5. Підготовка сировини (плазми крові) до використання у виробництві.

 6. Відсутні.

 7. Мінімізація втрати кількості сировини, використаної в процесі виробництва препаратів.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №54/30/09

 1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛАЗМИ ДЛЯ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ АНЕМІЯХ.

 2. Застосування нововведення забезпечує точність лабораторних біохімічних досліджень через зручний спосіб розрахунку необхідної концентрації плазми, має триваліший час зберігання порівняно з вихідною сировиною і створює оптимальні умови для зіставлення результатів.

 3. Стандартизація, зівставлення і відтворюваність показників вмісту в плазмі речовин, що досліджуються, при анеміях можуть бути реалізовані лише за умови, якщо кількість стабілізатора (наприклад, 3,8% розчин натрію цитрату) для приготування цитратної крові буде визначатися із врахуванням гематокриту. Для підвищення точності досліджень пропонується отриману за загальновживаною методикою плазму висушувати до постійної ваги при температурі 60°С. В одержаній таким чином плазмі можна визначати вміст термостабільних фізіологічно активних речовин, зокрема, катехоламінів, біогенних амінів, простагландинів, мікроелементів тощо. Розрахунок проводять на г (мг) сухої плазми.

 4. Лабораторна центрифуга, ваги, ексикатор з осушувачем.

 5. Підготовка плазми для біохімічних досліджень при анеміях.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення точності лабораторних біохімічних досліджень.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В., Дерпак Ю. Ю., Попович Ю. Ю., Джалілов А. Ф.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №55/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МНОЖИННУ МІЄЛОМУ.

 2. Застосування нововведення забезпечує високу прогнозовану терапевтичну ефективність і добру переносимість лікування множинної мієломи та істотно покращує якість життя пацієнтів.

 3. До схеми лікування хворих на множинну мієлому передбачається введення препарату бортезоміб, відповідно до схеми застосування.

 4. У схемі лікування спеціальне обладнання не використовується.

 5. Множинна мієлома.

 6. Відсутні.

 7. Істотне покращення якості життя пацієнтів, подовження тривалості життя.

 8. Можливі ускладнення відповідно до інструкції по застосуванню.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Костюкова Н. І.

 14. Вчена рада НМАПО протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №56/30/09

 1. МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У РЕГУЛЯРНИХ ДОНОРІВ КРОВІ.

 2. Застосування нововведення забезпечує своєчасне виявлення латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові.

 3. Пропонований метод діагностики залізодефіцитних станів передбачає триразове відмивання еритроцитів фізіологічним розчином за загальновживаною методикою, їх висушування в термостаті з ексикатором при температурі 110°С до постійної ваги з наступним озоленням проб певної маси за Савалем (у суміші концентрованих хлорної та сірчаної кислот, у співвідношенні 1:1) та визначенням вмісту за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра.

 4. Центрифуга, термостат з ексикаторм, муфельна піч, ваги, атомно-абсорбційний спектрофотометр.

 5. Діагностика латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові.

 6. Відсутні.

 7. Виявлення латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові, усунення та профілактика розвитку явного дефіциту заліза.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями", 0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В., Дерпак Ю. Ю.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

гігієна навколишнього середовища

Реєстр. №57/30/09

   1. Пристрій для визначення пилку рослин та спор плісневих грибків в повітрі.

   2. Визначення пилку рослин та спор плісневих грибків у повітрі

   3. Пристрій містить корпус, який є нерухомим, проріз, повітровід, через які повітря потрапляє на барабан з липкою стрічкою, вал, годинник, помпу, корпус має захисний дах

   4. Вазелін, фуксин, гліцерин, желатин, накривні та предметні скельця, мікроскоп

   5. Вимірювання концентрації пилку рослин та спор цвільових грибів в повітрі незалежно від вітру

   6. Немає

   7. Пристрій має собівартість приблизно 100 гривень (аналогічний пристрій коштує 40 000 гривень). Прилад легко збирається з доступних частин. Дозволяє проводити моніторинг аероалергенів для передбачування спалахів алергійних реакцій у населення.

   8. Прилад закріплюється у вертикальному положенні та має чіткі місця для з’єднання частин. При неправильному закріпленні показники будуть хибними.

   9. Курси стажування

   10. НДР ”Пилок алергенних анемофільних рослин, як чинник полінозів та бронхіальної астми”, 0105U002813, 2005 -2009 рр.

   11. Патент на корисну модель № 31216. // Промислова власність. – 2008.- Бюл. №6

   12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (061)224-64-69.

   13. Приходько О. Б., (061) 233-23-76, Кузнєцова О. Д., тел. (0612)32-73-62, Колінько Г. Ю., тел. (0612)95-70-28;тел. кафедри (061) 2234-36-41.

   14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 10 від 26.06. 2008 р.).

   15. Консультації розробників .

Реєстр. №58/30/09

 1. Гігієнічна оцінка берегоукріплювальних та пляжоутворюючих комплексів

 2. покращання стану еколого-гігієнічної безпеки рекреаційних зон приморського водокористування

 3. Результати проведених досліджень дають є підставою стерджувати, що інтенсивність процесів самоочищення, які відбуваються в морській воді та піску у межах імпактної зони берегоукріпних споруд зменшується. Протягом всієї доби у морській воді та пляжному матеріалі зберігаються високі рівні мікробного забруднення. Існують особливості розподілу забруднення пляжного матеріалу у зоні розташування берегоукріпних споруд, яке зменшується на глибині 50 см. Втім, рівні забруднення поверхні вологого пляжного матеріалу і на глибині 20 см значущо не відрізняються. Пропонується при проектуванні берегоукріплювальних та пляжоутворюючих комплексів враховувати такі екологічні параметри: водообмін в акваторії рекреаційного користування не менше 10 м32 площі пляжу, перетин отвору для водообміну 0,2 м23 обмеженої акваторії рекреаційного водокористування, відношення перетину водообміну на одиницю довжини пляжної смуги не менше 1,5-2,5 м2/м, відношення площі акваторії рекреаційного призначення до площі пляжу не менше 3 м22

 4. Методичні рекомендації

 5. Оцінка впливу берегоукріплювальних та пляжоутворювальних комплексів на рекреаційні якості узбережжя .

 6. Немає .

 7. Медичний ефект .

 8. Рекомендації призначені для акваторії пляжів, де виключений вплив випусків стічних вод.

 9. Статті у фахових виданнях.

 10. НДР “Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичного курорту (на прикладі морського узбережжя Одеської області” 0103U005841, 2007-2009рр.

 11. Немає

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський провулок, 2.

 13. Надворний М. М., Ковальчук Л. Й.

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 3 від 20.11.2008р. ).

 15. Консультації з питань оволодіння нововведенням.

Реєстр. № 59/30/09

 1. Спосіб оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів.

 2. Метою винаходу є вдосконалення способу оцінки токсичності небезпеки продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі з урахуванням масової швидкості їх вигоряння.

 3. Способі оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів полягає в тому що додатково визначають масову швидкість вигоряння матеріалу через співвідношення маси матеріалу, що вигоріла, до тривалості його горіння, а токсичність продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі оцінюють за критичною тривалістю пожежі, за якої в одиниці об'єму приміщення вплив продуктів горіння матеріалу призводить до летального ефекту. Використання запропонованого способу дозволяє отримувати достовірні результати оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі, а також сприяти заходам, спрямованим на мінімізацію ураження людей та тварин токсичними продуктами горіння.

 4. -.

 5. Для прийняття оптимальних рішень під час проектування об'єктів будівництва та забезпечення безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі.

 6. Не відмічені.

 7. Науково-практичний, соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Розроблення методів та приладів визначення показників токсичності продуктів термічної деструкції, піролізу, горіння горючих матеріалів(у тому числі полімерних)0104U009943, 03.2004-12.2005рр. НДР «Токсиколого-гігієнічне обґрунтування методичних підходів до оцінки токсичності електротехнічної продукції»0107U005888,07.2007-06.2010рр.

 11. Патент № 82628 опубл.25.04.2008р.

 12. ДП«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92 та Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ)МНС України,01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18.

 13. Харченко І.О., Шафран Л.М., 8(048)728-01-47,Кравченко Р. Я., Новак С.В.8(044)280-21-65

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Гігієна праці та профзахворювання

Реєстр. № 60/30/09

 1. ПРОГРАМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ДВГРС)

 2. Збереження психологічного і фізичного здоров’я та професійної працездатності рятувальників після проведення аварійно-рятувальних робіт, що були пов’язані із загибеллю людей або здійснювались в тяжких природних умовах.

 3. Запропонована програма передбачає проведення певних реабілітаційних заходів в три етапи, починаючи з місця ліквідації аварії (під землею), до проведення медикаментозних, психотерапевтичних та фізіотерапевтичних заходів в місцях розташування загонів ДВГРС та подальшого санаторно-курортного лікування.

 4. Медичне обладнання ДВГРС, кімнати психоемоційного розвантаження тощо.

 5. Робота в тяжких умовах, яка пов’язана з небезпекою для життя та дією шкідливих факторів навколишнього середовища (токсичні сполуки, висока температура повітря тощо) та психоемоційного стресу.

 6. Немає.

 7. Проведення реабілітаційних заходів за запропонованою програмою буде сприяти збереженню кадрового потенціалу аварійно-рятувальної служби, високої працездатності та здоров’я рятувальників, підвищенню надійності, ефективності та продуктивності їх праці.

 8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

 9. СОУ-Н «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» .

 10. НДР „Розробка СОУ «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» 0107U005994,2007-2008рр.

 11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

 12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості» (м. Донецьк): 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104«б», тел (062)385-92-80.

 13. Валуцина В. М., тел. (062) 389-19-68; Мирна О. В., тел. (0622)94-23-98, Величко М. М.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол №14 від 18.12.08р.).

 15. Навчання та консультації розробників.

Реєстр. № 61/30/09

 1. Рекомендації щодо складання індивідуальних санітарно-гігієнічних характеристик (СГХ) умов праці підземних гірників вугільних шахт України.

 2. Підвищення якості та об’єктивності санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

 3. Розроблені типові СГХ для гірників вугільних шахт, в яких наведені об’єктивні відомості про рівні (концентрації) шкідливих виробничих чинників на підземних робочих місцях. Дано їм якісну та кількісну оцінки відповідно до діючих санітарних норм. Типові СГХ являють собою статистичну модель, яка адекватно віддзеркалює умови праці на робочих місцях та імовірність шкідливості їх для здоров’я через визначення класу та ступеня небезпеки згідно з критеріями Гігієнічної класифікації праці ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-83-2001 р. Наведено технологію використання типових СГХ при складанні індивідуальних СГХ.

 4. Не потребують.

 5. Рекомендації призначені для працівників державної служби санепіднагляду, МСЕК, лікарів поліклінік та відділень професійних оглядів, клінічних лікарень та відділень професійних захворювань, робітників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, вугільних підприємств усіх форм власності та їх філіалів, у тому числі для фізичних осіб.

 6. Відсутні.

 7. Полегшення процедури встановлення зв’язку порушень здоров’я з умовами праці при підозрі на професійне захворювання. Скорочення часу на підготовку санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР „Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення типових санітарно-гігієнічних характеристик умов праці робітників вугільних шахт України”1050U703000, 2 липня 2007 р. – 31 грудня 2008 р.

 11. Відсутні.

 12. ДП Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) МОЗ України, 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104 б.

 13. Мухін В. В. (062) 385-92-80, Соловйов О. І., Смирнова Н. Є., Коваленко Н. П.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол від 18.12.2008 р. № 14).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 62/30/09

 1. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ДВГРС)

 2. Підвищення ефективності заходів, спрямованих на зменшення частоти розвитку виробниче обумовлених захворювань серед рятувальників, зниження виробничого травматизму, плинності кадрів, збереження високої працездатності та здоров’я рятувальників ДВГРС, підвищення надійності та ефективності їх праці.

 3. Запропонований алгоритм професійного відбору передбачає поетапне проходження кандидатом на посаду рятувальника фізіологічного, психофізіологічного та медичного відбору за визначеними критеріями та забезпечує взаємозв’язок між всіма ланками професійного відбору.

 4. Функціональне та лабораторне обладнання лікувально-профілактичних установ, лабораторій професійного відбору.

 5. Професійний відбір рятувальників у ДВГРС.

 6. Немає.

 7. Отримання вичерпної інформації щодо стану здоров’я, фізіологічного та психофізіологічного станів кандидатів на посаду рятувальника та використання отриманої інформації згідно з запропонованим алгоритмом підвищує якість та надійність проведення професійного відбору рятувальників ДВГРС, дозволяє мінімізувати негативний вплив «людського фактора» при проведенні аварійно-рятувальних робіт шляхом підвищення якості кадрового складу ДВГРС.

 8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

 9. СОУ-Н «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги».

 10. НДР „Розробка СОУ «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» 0107U005994,2007-2008рр.

 11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

 12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості» (м. Донецьк): 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104б, тел (062)385-92-80.

 13. Валуцина В. М., тел. (062) 389-19-68; Мирна О. В., тел. (0622)94-23-98, Величко М. М., Нечипоренко В. В.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол № 14 від 18.12.08р.).

 15. Навчання та консультації розробників.

Реєстр. № 63/30/09

 1. ТЕХНОЛОГІЯ КОМПКЛЕСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ, ІНФАРКТУ МІОКАРДА, МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ У ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ.

 2. Зниження числа випадків раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда, мозкових інсультів за рахунок підвищення якості діагностики, експертизи працездатності, працевлаштування гірників з серцево-судинною патологією.

 3. Установлена частота раптової серцевої смерті (РСС), інфарктів міокарда (ІМ) і мозкових інсультів (МІ) у гірників, а також особливості залежності їх від віку, професії, днів тижня, часу доби. Факторами їх розвитку у гірників є тяжка фізична праця, висока температура робочої зони, високе психоемоційне напруження, загальна вібрація. При розробці установлені предиктори розвитку РСС, ІМ, МІ у гірників вугільних шахт. Обгрунтовані протипоказання для роботи в підземних умовах за результатами проведення попередніх, періодичних та передзмінних вибіркових медичних оглядів, а також принципи та обсяг надання невідкладної та першої медичної допомоги при раптовому погіршенні стану здоров'я на робочих місцях в підземних умовах. Надані рекомендації щодо диспансеризації та підходи для працевлаштування гірників з відхиленням у стані серцево-судинної системи.

 4. Фонендоскоп, тонометр, електрокардіограф, велоергометр, апарат цілодобового моніторування електрокардіограми, електроенцефалограф, реоенцефалограф, мікроскоп, спирт.

 5. Експертиза працездатності при серцево-судинній патології під час попередніх, періодичних та передзмінних вибіркових медичних оглядів, для підбору лікування та раціонального працевлаштування, яке дозволить більш обґрунтовано виносити рішення про ступінь обмеження життєдіяльності хворих гірників, попередити раптове погіршення стану здоров'я гірників на робочому місці.

 6. При профілактичному лікуванні - підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препаратів.

 7. Впровадження технології дозволить підвищити якість діагностики та виявити ранні форми серцевої та судинної патології під час періодичних і передзмінних вибіркових медичних оглядів, забезпечити своєчасне виявлення предикторів РСС, ІМ та МІ, підвищити диспансеризацію, ефективність лікування, профілактику для раціонального працевлаштування гірників вугільних шахт, з урахуванням ступеня вираженості основних синдромів проявів серцево-судинної патології.

 8. Немає.

 9. Навчання лікарів на циклах тематичного удосконалення на базі кафедр професійних захворювань медичних ВУЗів, курсах стажування та інформації профпатологів, кардіологів, терапевтів, цехових лікарів, експертів МСЕК.

 10. НДР ”Розробити методичні рекомендації з профілактики раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда, мозкового інсульту та їх наслідків у гірників вугільних шахт”, 010U005993, 2007-2008рр.

 11. Розробка не є охороноспроможним об’єктом інтелектуальної власності.

 12. Науковий клініко-реабілітаційний центр при Державному підприємстві Науково-дослідного інститута медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк); 83059, Україна, м. Донецьк, пр.Ілліча, 104”б”тел./факс (0622)385-93-27, 385-92-80; Клініко-лікувальна профілактична установа „Обласна клінічна лікарня професійних захворювань”, м.Донецьк; 83059, Україна, м. Донецьк, пр.Ілліча, 104”а”тел./факс (0622) 8(0622)94-12-85, 94-12-65 .

 13. Валуцина В.М., Передерій Г.С., Черкесов В.В., Смоленко Л.В., Юрчишина М.В., Гладчук Є.О. 94-12-85; Анікєєва Н.О. 94-12-65;. Токарев Г.М. 94-12-31; Канюка С.Б.; Боєва І.А.; Цвирко І.В. 94-12-42; Валиулина С.М. 94-12-42.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол № 13 від 03.12.08р.).

 15. Навчання та консультації їх розробниками.

Реєстр. № 64/30/09

 1. спосіб біологічної профілактики свинцевої інтоксикації

 2. Профілактика свинцевої інтоксикації в умовах промислового виробництва.

 3. Для попередження всмоктування і накопичення свинцю в організмі при контакті з ним та/або його сполуками в умовах промислового виробництва чи побуті, а також для виведення металу з організму призначають біологічно активну добавку (БАД) «Яблопект», основною діючою речовиною якої є харчові рослинні волокна (композиція яблучних пектинів) та органічних кислот, що мають властивості утворювати складні, важкорозчинні комплексні хімічні сполуки зі свинцем. Для профілактики свинцевої інтоксикації у робітників промислових підприємств, які мають виробничий контакт з металом і/або його сполуками проводять тривалий профілактичний курс вживання БАД «Яблопект» (протягом всього терміну роботи у шкідливих і небезпечних умовах праці). Проведення такого курсу передбачає вживання до початку робочої зміни під час або після їди, у дні фактичного виходу на роботу напою, що готується шляхом розчинення 1-2 швидкорозчинних таблеток БАД у 200 мл питної води.

 4. Швидкорозчинні таблетки БАД «Яблопект», питна вода.

 5. Накопичення свинцю в організмі осіб, які мають професійний контакт з металом та/або його сполуками.

 6. Відсутні.

 7. Спосіб, який пропонується для застосування дозволяє позитивно впливати на токсикокінетику свинцю в організмі, а також на процеси токсикодинаміки, що попереджує розвиток свинцевої інтоксикації.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР “Профілактика професійних захворювань у робітників промислових підприємств” 0108U000114, 2007-2008 рр.

 11. Патент № 37428 від 06.11.2007 р.

 12. Науково-дослідний інститут УКРПРОММЕД, 50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова , буд 40.

 13. Луговський С. П.(0564) 53-10-97, Ковальчук Т. А. (0564) 53-00-76, Білик Л. І. (0564) 50-20-83, Ярова І. Л. (0564) 53-10-97.

 14. Вчена рада НДІ УКРПРОММЕД (протокол № 12 від 12.12.2007 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 65/30/09

 1. спосіб індивідуального прогнозування розвитку неврологічної патології у працюючих в умовах дії фізичного навантаження та вібрації

 2. Виявлення осіб групи ризику на професійні неврологічні захворювання.

 3. Визначають потужність велоергометричного навантаження (ПВН), м’язову витривалість правої кисті при навантаженні 66 % від максимальної сили (МВ) та частоту серцевих скорочень в спокої (ЧСС), порівнюють їх з критеріальними значеннями і при показниках на рівні або більше ПВН – 2,5 Вт/кг, МВ – 40 с, ЧСС – 75 % від величини діастолічного артеріального тиску прогнозують мінімальний ризик розвитку неврологічних захворювань, а при показниках менших за критеріальні прогнозують можливість розвитку неврологічної патології з ймовірністю більше 80 %.

 4. Велоергометр, динамометр, секундомір, тонометр.

 5. Неврологічна професійна патологія.

 6. Відсутні.

 7. Зниження професійної неврологічної захворюваності на 11 %, подовження працездатності в умовах гірничо-металургійних підприємств.

 8. Відсутні.

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР “Вегетативно-сенсорна полінейропатія від дії фізичних чинників виробничого середовища залізорудних шахт (патогенез, клініка, діагностика, профілактика)” 0106U006083, 2006-2009 рр.

 11. Патент № 37708 від 24.05.2007 р.

 12. Науково-дослідний інститут УКРПРОММЕД, 50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова , буд 40.

 13. Дворніченко Г. Б. (0564) 53-10-59,Ященко А. Б. (0564) 53-10-59, Вищипан В. П. (0564) 50-08-25, Базовкін П. С. (0564) 53-21-85.

 14. Вчена рада НДІ УКРПРОММЕД (протокол № 12 від 12.12.2007 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 66/30/09

 1. Спосіб профілактики десинхронозу.

 2. Профілактика десинхронозу.

 3. Застосування комплексу фізичних вправ.

 4. Вимірювач артеріального тиску, секундомір.

 5. Для попередження негативного впливу на організм людини частої зміни часових поясів.

 6. Не відмічені.

 7. Соціальний.

 8. Відсутні.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров'я працівників, населення та довкілля»0106U004968, 04.2006-12.2008рр.

 11. Патент № 30355 опубл. 25.02.2008р .

 12. ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92.

 13. Нетудихатка О. Ю., Мавед О. О., Клапчук В. В. тел. 8(048)728-14-51.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Реєстр. № 67/30/09

 1. Професійні захворювання у робітників залізничного транспорту.

 2. Підвищення якості роботи профпатологів.

 3. Вперше в Україні систематизовані професійні захворювання працівників залізничного транспорту та надано перелік чинної нормативно-методичної документації.

 4. Не потрібно.

 5. Корисно лікарям загального профілю, патофізіологам та фахівцям з гігієни праці.

 6. Не відмічені.

 7. Соціальний.

 8. Відсутні.

 9. Монографія.

 10. НДР “Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров’я працівників, населення та довкілля” 0106U004968, 04.2006-12.2008рр.

 11. Відсутні.

 12. ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92; Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Ткач С.І., Гоженко А.І., Лукьяненко А.Є., Ніколенко О.Я., Кольцов В.О., Панов Б.В., Псядло Е.М., Пономаренко А.М. тел.(048)728-14-51.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол №7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Дерматологія та венерологія

Реєстр. № 68/30/09

 1. Спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей псоріазу в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників у чоловіків та жінок першого періоду зрілого віку.

 2. На підставі аналізу особливостей статевих, антропометричних і соматотипологічних показників у жителів Подільського регіону України, хворих на різні форми псоріазу, розробити прогностичні математичні моделі можливості їх виникнення для запобіжного застосування профілактичних заходів у групах підвищеного ризику розвитку захворювання.

 3. Основною відмінністю запропонованого способу є врахування знайденої залежності у осіб першого зрілого віку без супутніх патологій між інтенсивністю псоріазу та антропометричними показниками і статтю. Даний підхід дозволяє адекватно робити прогностичні висновки до несхильності або ступеня схильності осіб першого зрілого віку різної статі, що значно підвищує діагностичну цінність запропонованого способу, підвищує можливість розроблення та проведення ефективних профілактичних заходів, якість лікування та раннього діагностування псоріазу.

 4. Сантиметрова стрічка, універсальний антропометр, штангенциркуль, тазомір, товстотний циркуль, каліпер.

 5. Рекомендовано чоловікам та жінкам першого періоду зрілого віку.

 6. Відсутні.

 7. Виявлення заздалегідь прихованого перебігу захворювання на псоріаз та проведення у чоловіків та жінок першого зрілого віку профілактичних заходів, спрямованих на попередження розвитку дерматозу.

 8. Не існує.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР«Удосконалення методів профілактики, діагностики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції хронічних дерматозів та захворювань, що передаються статевим шляхом» 0107U012451, 2007 – 2012 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 25251 опуб. 25.07.2007 р. Бюл. № 11.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56, тел. 320615.

 13. Дмитренко С. В. тел. дом. 8 0432 351678 роб. 8 0432 320550; Коляденко В. Г., тел. роб. 8044 2346975; Гунас І. В. тел. 8 0432 46-55-30; Дмітрієв М. О. 8 0432 32-15-28

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 6 листопада 2008 р.).

 15. Консультації розробників, підготовка на робочому місці.

Реєстр. № 69/30/09

 1. Комбінований метод лікування бородавок

 2. Запропонований метод лікування дозволить підвищити ефективність лікування бородавок та зменшити відсоток рецидивів.

 3. Метод полягає в комбінації імунотерапії 12,5% розчином циклоферону внутрішньом’язово або внутрішньо-осередково та деструкції бородавок із застосуванням методу радіохвильової хірургії.

 4. 12,5% розчин циклоферону («Полисан»), апарат радіохвильовий «Сургітрон ЕМС»

 5. Різні форми шкірних бородавок.

 6. Непереносимість вищеозначеного препарату, психічні розлади у пацієнтів.

 7. Зменшення рецидивів до 11,5%, зменшення сумарних витрат на лікування на 45%

 8. Некроз в зоні осередку ураження внаслідок введення більшої ніж рекомендується кількості розчину циклоферону. Слід додержуватися рекомендованого об’єму циклоферону (0,03 мл на 1 см²). У цьому випадку місце некрозу рубцюється одночасно зі зникненням бородавки. Надто глибоке видалення бородавки радіоножем, внаслідок чого рубець буде помітним. Деструкцію треба проводити виключно на рівні епідермісу, верхній шар дерми обробити гудзиковим електродом. У разі надто глибокого дефекту заживлення рани під сухою кіркою.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР«Вивчити епідеміологію та особливості патоморфозу хронічних розповсюджених дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, в умовах економічно несприятливого промислового регіону, розробити методи лікування та профілактики», 0105U008706, 2005-2009 р.р.

 11. Немає

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Гончарова Я. А., тел.385-04-85

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 4 від 4 червня 2008 р.).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 70/30/09

 1. Спосіб комбінованого лікування хворих різними формами гнездової алопеції (ГА) з урахуванням клініко-патогенетичних особливостей захворювання

 2. Поліпшення ефективності лікування різних форм гніздової алопеції (ГА).

 3. У лікуванні осіб, які мають алопецію використовують комплексну терапію з урахуванням форми і стадії захворювання. У лікувальний комплекс входять такі препарати: 1) засоби традиційної терапії для зовнішнього застосування (настоянка стручкового перцю, “Регейн”); 2) преформовані фізичні чинники місцевої (вакуум масаж, д’Арсонваль по 8-10 процедур на курс) і системної дії (ДМВ-терапія на ділянку надниркових залоз 6-8 процедур); 3) препарат системної ензимотерапії (“Вобензим” по 5 таблеток 3 рази на день протягом 1-1,5 місяців). Лікування складається з 1-3 курсів з місячною перервою. Кількість курсів залежить від ступеня тяжкості і стадії процесу.

 4. Використовується апарат мiсцевої дарсонвалізації, вакуумний масажер і апарат для проведення ДМВ-терапії ; медикаментозні препарати : настоянка стручкового перцю № держреєстрації UA/0240/01/01 від 11.12.2003 , «Регейн» № П 05 00/01817 від 07.04.2005 , «Вобензим» № UA/ 2842/01/01 від 14.03.2005; дипроспан № UA /0150/01/01 від 11.12.2003 .

 5. Наявність будь-яких форм гніздової алопеції

 6. Індивідуальна непереносимість препаратів, наявність у пацієнта кардіостимулятора (при проведенні електропроцедур).

 7. Підвищення клінічної ефективності лікування, зменшення вартості його, прискорення процесу одужання, поліпшення якості життя

 8. Не відмічені.

 9. Інформаційній лист.Статті в наукових журналах.

 10. НДР «Клініко-епідеміологічні особливості хронічних дерматозів і змішаних урогенітальних інфекцій», 0103U007960, 29.11.2003-31.12.2008 рр.

 11. - .

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський провулок, 2.

 13. Лебедюк М.М., тел. моб.389747; Юрлова Л.В., 421619.

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № від 05.10.2008р.).

 15. Оволодіння методикою на місці.

Реєстр. № 71/30/09

 1. диференційований підхід до корекції нутрієнтного забезпеченНя при психогенних дерматозах.

 2. Індивідуалізований підхід до корекції метаболічних розладів мікроелементного гомеостазу, як патогенетичний засіб лікування хворих з психогенними захворюваннями шкіри.

 3. Диференційований підхід до корекції нутрієнтного гомеостазу виконується шляхом індивідуалізації аліментарного забезпечення нутрієнтами, відповідно до фізіологічних норм потреби у основних нутрієнтах та енергії. Однак, на етапах онтогенезу, особливо у підлітковому віці має місце нерівномірне накопичення мікроелементів сполучною тканиною, що зумовлює наявність транзиторних порушень мікроелементного гомеостазу. Для усунення транзиторних та фізіологічно обумовлених мікроелементозів і для підвищення ефективності індивідуалізованої терапії хворих на психогенні дерматози необхідно виконувати ультразвукову денситометрію з подальшою оцінкою її результатів та використанням спеціальних регіональних номограм. Це дозволяє визначати транзиторний характер мікроелементозу, наявність якого унеможливлює ефективне лікування психогенного дерматозу у разі недоврахування цих онтогенетичних закономірностей.

 4. Ультразвуковий денситометр, віко–статеві номограми оцінки ультразвукової денситометрії.

 5. Індивідуалізація лікувальної тактики серед підлітків та осіб молодого віку з психогенними дерматозами на тлі остеопенічних порушень дисметаболічного ґенезу.

 6. Відсутні.

 7. Об’єктивізація потреби у застосуванні препаратів кальцію та індивідуалізація його застосування при психогенних дерматозах, поєднаних з остеопенією у підлітковому чи молодому віці.

 8. Ускладнень немає; помилки в оцінці результатів можливі у разі використання неадаптованих номограм оцінки ультразвукової денситометрії та за наявності у пацієнта, окрім психогенного дерматозу, хронічних соматичних захворювань.

 9. -.

 10. НДР«Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування ПМСД населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Біловол А.М., Шкляр С.П., Черкашина Л.В. Свідоцтво про авторське право №22122, видане 20.09.2007 р. Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.-Науковий твір «Контактно – захисні системи при системних дерматозах»

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Черкашина Л.В. (057)7716408.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. навчання на робочому місці, консультації розробника.

Реєстр. № 72/30/09

 1. Методика оцінки ризику психогенного захворювання шкіри за комплексом конституційно-біологічних факторів.

 2. Популяційний скринінг та визначення ризику формування психогенного дерматозу за комплексом конституційно – біологічних факторів.

 3. Методику оцінки ризику психогенних дерматозів виконують, використовуючи спеціальний стандартизований опитувальник, яким враховується наявність в анамнезі чи при безпосередньому огляді пацієнта окремих конституційно – біологічних факторів: поверхневої венозної мережі, аномалії росту зубів, сколіотична постава, аномалії соматотипу, аномалії вушних раковин, готичне піднебіння, арахнодактилія, гіпермобільність суглобів, вік та стать, інші. В подальшому, використовуючи прогностичне значення для кожного із перелічених факторів та застосовуючи табличний алгоритм оцінки, визначають ступінь ризику формування психогенного дерматозу, для чого суму прогностичних коефіцієнтів співвідносять зі спеціальною шкалою оцінки результату прогнозування. Ризик оцінюється однією із трьох градацій: високий, невизначений або низький. Залежно від індивідуальної оцінки ступеня ризику та наявних конституційно–біологічних факторів застосовують різну тактику ведення пацієнта.

 4. Стандартизований опитувальник та уніфікована реєстраційна карта, прогностична таблиця з переліком факторів ризику та відповідним прогностичними коефіцієнтами, шкала оцінки результату прогнозування.

 5. Потреба у активному виявленні осіб з підвищеним ризиком психогенних дерматозів, диференційна діагностика психогенних дерматозів в умовах амбулаторного прийому дерматовенеролога.

 6. Відсутні.

 7. Індивідуалізація оцінки ризику психогенних дерматозів.

 8. Ускладнень немає; можливі помилки систематичного чи випадкового походження, пов’язані з відсутністю навичок застосування прогностичних таблиць та оцінки результату.

 9. -.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування ПМСД населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 23650; опубл. 11.06.2007. - Пром. власність, 2007.- №8.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Черкашина Л.В., Мавров І.І., М’ясоєдов В.В. (057)7716408.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробника.

Реєстр. № 73/30/09

 1. Методика вивчення регіональної поширеності дерматозів з урахуванням факторів довкілля.

 2. Визначення впливу регіонально-екологічних відмінностей якості довкілля різних груп населення на показники захворюваності та поширення захворювань на дерматози.

 3. Визначення впливу якості довкілля на поширеність серед населення хронічних дерматозів виконують шляхом попередньої кластеризації адміністративних районів області або регіональних моніторингових зон довкілля за показниками рівнів агроекологічних, аероекологічних та гідроекологічних факторів, що дозволяє, застосувавши кластер ний аналіз, стратифікувати населення цих районів / зон за ознакою якості довкілля. Після чого, показники первинної захворюваності та поширеності дерматозів аналізують серед груп населення, віднесених до різних екологічних кластерів та визначають відносні показники екологічного ризику дерматозів. Нововведення дозволяє також визначати вікові та статеві групи підвищеного екологічного ризику дерматозів.

 4. Результати моніторингу довкілля за показниками рівнів агроекологічних, аероекологічних та гідроекологічних факторів по кожному із адміністративних регіонів або зон моніторингу. Перелік хворих на хронічні дерматози з даними щодо віку, статі, дати реєстрації первинного діагнозу та узагальнені дані про первинну захворюваність і поширеність дерматозів, а також демографічну структуру населення по кожному із адміністративних регіонів або зон моніторингу.

 5. Потреба у визначенні ролі регіонально –екологічних факторів та їх етіологічного значення у формуванні захворюваності населення на системні дерматози, а також обґрунтування обсягів спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги з урахуванням екологічних особливостей регіону.

 6. Відсутні.

 7. Об’єктивізація впливу довкілля на особливості захворюваності населення та поширення системних дерматозів у різних віко-статевих і регіональних групах населення.

 8. При використанні нововведення – ускладнення виключені; можливі помилки систематичного чи випадкового походження, пов’язані з відсутністю навичок клініко–екологічного аналізу поширеності захворювань шкіри.

 9. -.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування ПМСД населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 9661; Опубл. 17.10.2005, Бюл.№10.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Мавров І.І., Савенкова В.В., Черкашина Л.В., Шкляр С.П. (057)7716408.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008 року).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

Реєстр № 74/30/09

 1. МЕТОДИКА оцінкИ мікроелементноЇ сТРУКТУРИ дериватів шкіри.

 2. Неінвазійне визначення характеру та глибини розладів мікроелементного гомеостазу у здорових пацієнтів та у хворих на хронічні дерматози різного генезу.

 3. Cпосіб базується на застосуванні віко – статевих номограм вмісту мікроелементів у волоссі та дозволяє визначати відповідність мікроелементної структури волосся віко – статевій формулі його складу. Застосування номограмної оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри дозволяє забезпечити онтогенетичний моніторинг їх елементної структури та побудувати індивідуальний елементний профіль.

 4. Проба біоматеріалу (волосся, нігті), для визначення мікроелементів використовується γ -активаційний аналіз, сутність якого полягає у реєстрації впливу γ - квантів високої енергії на аналізовані біологічні мішені, що досягається шляхом обліку γ - випромінювання при гальмовому випромінюванні від електронного прискорювача часток. Для оцінки результатів застосовуються віко - статеві номограми мікроелементної структури дериватів шкіри, уніфікований та стандартизований протокол оцінки результатів та спеціальні формули стану мікроелементної структури дериватів шкіри у різних віко – статевих групах.

 5. Хронічні дерматози, захворювання дериватів шкіри, мікроелементози та метаболічні порушення мікроелементного гомеостазу.

 6. Відсутні, дослідження виконується неруйнівним способом.

 7. Об’єктивізація мікроелементної структури дериватів шкіри з урахуванням віко – статевих особливостей мікроелементного гомеостазу .

 8. Ускладнення виключені; помилки в оцінці можливі у разі виконання оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри при сполучному перебігу мікроелементозів на тлі соматичної патології.

 9. Охапкіна О.В., Фролова Т.В., Щербаков В.Ю., Черкашина Л.В., Климовська Л.О Методи оцінки та скринінгова діагностика нутрієнтно - залежних розладів у системі моніторингу здоров’я дівчаток пубертатного віку // Методичні рекомендації МОЗ України.-Київ, 2008.- 16 с.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування ПМСД населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Черкашина Л.В., Шкляр С.П., Біловол А.М. Свідоцтво про авторське право №22123, видане 20.09.2007 р. Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.- Науковий твір «Вільнорадикальне окислення при системних дерматозах».

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Черкашина Л.В. (057)7716408.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008 року).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

ендокринологія

Реєстр. № 75/30/09

 1. Спосіб лікування дифузного токсичного зобу.

 2. Удосконалити спосіб лікування дифузного токсичного зобу шляхом додаткового призначення у комплекс лікування пробіотичного препарату для своєчасної корекції дисбіотичних змін та запобігання розвитку ускладнень.

 3. У більшої частини хворих на дифузний токсичний зоб виявлено дисбактеріоз порожнини товстої кишки, який характеризується дефіцитом автохтонних облігатних бактерій, контамінацією біотопу патогенними ешерихіями та умовно патогенними ентеробактеріями, стафілококами і дріжджеподібними грибами роду Сandida. Так, дисбактеріоз II ст. спостерігався у 5% пацієнтів, III ст. – у 15% та IV ст. – у 80% хворих.Використання з метою корекції виявлених дисбіотичних змін в комплексному лікуванні бактерійного препарату «Лінекс» впродовж 2-х тижнів призводило до відновлення основних кількісних та якісних показників облігатних анаеробних і аеробних бактерій та зменшення умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів. Застосування даного препарату супроводжується більш швидким клінічним покращанням стану хворих, порівняно із групою хворих, яким була проведена терапія тиреостатиками в адекватних дозах. У 10% хворих відмічено нормофлору, дисбактеріоз І ст. спостерігався у 20% пацієнтів, II ст. – у 40%, III ст. – у 25% та IV ст. – у 5% хворих.Таким чином, спосіб дозволяє досягти клінічної і мікробіологічної корекції дисбактеріозу кишечнику у хворих на дифузний токсичний зоб.

 4. Автоклав, термостат, сухожирова шафа, центрифуга.

 5. Дисбактеріози різного генезу.

 6. Немає.

 7. Дозволить скоротити терміни перебування хворих в стаціонарі на 2-3 дні.

 8. -.

 9. -.

 10. НДР«Зоб на Північній Буковині (епідеміологія, клінічні особливості, лікування, профілактика)»,0103U004374,2003-2008 рр.

 11. Деклараційний патент на винахід № 62601 опуб. 15.12.2003. Бюл.№12.

 12. Буковинський державний медичний університет, 58000, м.Чернівці, Театральна пл., 2.

 13. Сидорчук І.Й., Пашковська Н.В., Маковійчук А.А., Ляшук П.М., Оленович О.А., Каспрук Н.М., Коваль Г.Д., Ляшук Р.П., Шеремет М.І., Боднарюк Н.Д. – тел. 8 (03722) 3-62-85.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол № 6 засідання від 28.02.2008 р.).

 15. Можливі додаткові послуги розробників для оволодіння нововведенням

Реєстр. № 76/30/09

 1. Критерії визначення реабілітаційного потенціалу у хворих на гіпотиреоз.

 2. Визначення реабілітаційного потенціалу хворих на гіпотиреоз на етапах реабілітації.

 3. При проведенні медико-соціальної реабілітації важливим є визначення реабілітаційного потенціалу (РП) конкретного хворого чи інваліда, який може бути: високим, помірним, низьким чи відсутній . Високий РП: субклінічний (лабораторний) гіпотиреоз (рівень ТТГ крові від 2,5 до 7,0 мкОД/мл, Т3 і Т4 в нормі), легка форма гіпотиреозу (рівень ТТГ збільшений до 10 мкОД/мл, Т3 і Т4 нормальні або помірно знижені). Легкі функціональні розлади серцево-судинної системи. Передбачається майже повна реабілітація. Помірний РП: гіпотиреоз середньої тяжкості (рівень ТТГ крові більше 10 мкОД/мл, Т3 і Т4 знижені). Порушення з боку серцево-судинної, нервової, психоемоційної сфери легкі та помірні. Передбачається часткова реабілітація. Низький РП: Тяжка форма гіпотиреозу (рівень ТТГ крові значно збільшений, а Т3 і Т4 знижені), з вираженими ускладненнями з боку серцево-судинної системи, розвитком дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ст., розладів психоемоційної сфери, ураженням м’язів. Передбачається часткова реабілітація. Відсутній РП: Пізно діагностований вроджений гіпотиреоз з явищами кретинізму, різко вираженими порушеннями з боку серцево-судинної системи, центральної та периферичної нервової системи, психічної сфери. Реабілітація неможлива.

 4. —.

 5. Медико-соціальна реабілітація хворих на гіпотиреоз.

 6. Відсутні.

 7. Покращення медико-соціальної реабілітації хворих на гіпотиреоз.

 8. Відсутні.

 9. - .

 10. НДР “Вивчити стан та динаміку інвалідності при ендокринопатіях та розробити рекомендації з комплексної реабілітації інвалідів” 0108U008142; 2007-2009 рр.

 11. -.

 12. Український державний НДI реабілітації iнвалiдiв, 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 104, тел. (0432) 51-12-66, факс (0432) 43-80-45; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

 13. Вернигородський В.С., Вернигородська М.В., Беляєва Н.М., 51-12-60, 46-59-76.

 14. Вчена рада УД НДI РІ (протокол № 10 від 22.10.2008 р.).

 15. Консультації авторів, проведення семінарів для лікарів-ендокринологів, терапевтів, реабілітологів.

Реєстр. № 77/30/09

 1. Метод транскутанної оксиметрії (ТсрО2) для діагностики мікрогемодинаміки хворих з нейроішемічною та ішемічною формою синдрому діабетичної стопи апаратом Radiometer TCM 400.

 2. Оцінити функціальний стан судинної системи (наявність адекватного колатерального кровотоку), визначення ступеня ішемії тканин та виконати правильний вибір між консервативним та оперативним лікуванням.

 3. Обов'язкове вимірювання PtcO2 при первинному огляді пацієнтів з виразковими ураженнями нижніх кінцівок з клінічними ознаками ішемії. Використання результатів виміру для вибору тактики подальшого лікування.

 4. Апарат Radiometer TCM 400, апаратом Radiometer TCM 400, електрод, електроліт.

 5. Гнійно-некротичні виразками нижніх кінцівок з нейроішемічною та ішемічною формою синдрому діабетичної стопи.

 6. Немає.

 7. Зменшення кількості ампутацій, зменшення терміну непрацездатності пацієнтів з хронічними виразками нижніх кінцівок, не дивлячись на високу собівартість апарата Radiometer TCM 400 та додаткових матеріалів до нього, економічний ефект досягається через оптимізацію вибору лікування у пацієнтів з виразковими ураженнями нижніх кінцівок з нейроішемічною формою синдрому діабетичної стопи.

 8. Немає.

 9. Наукові публікації, виступи на конференціях, курси стажування.

 10. НДР «Неспецифічні чинники захисту організму в генезі нейропатичної і нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи»0105U001410, 2005-2008

 11. Неохороноспроможні.

 12. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Адреса 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 13а.

 13. Ларін О. С., Зуєва Н. О., Щекатурова Л. В., Таран Є. В., Кидалова Г. А., Третяк О. Е. тел. (044) 560-55-20

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03.09. ).

 15. Проведення навчальних семінарів для оволодіння методикою вимірювання PtcO2 за допомогою апарату Radiometer TCM 400.

Реєстр. № 78/30/09

 1. Спосіб лікування гнійно-некротичних виразок за допомогою ультразвукової кавітації дисектором SONOKA 180 фірми SOERING GmbH.

 2. Очищення/загоєння виразки у більш швидкий термін, проведення мінімально-інвазивної обробки рани, глибока дезінфекція виразки за рахунок бактерицидної дії ультразвуку, проведення стаціонарного і амбулаторного лікування внаслідок мобільності апарата.

 3. Метод ультразвукової кавітації заснований на місцевому застосуванні низькочастотного ультразвуку, що дозволяє поєднати процес механічного очищення виразки та антибактеріальної дії ультразвуку.Одночасно здійснюється активний дренаж та видалення ексудату з гнійно-некротичних виразок нижніх кінцівок у хворих з цукровим діабетом. Ультразвук у використаній потужності не пошкоджує здорові тканини, селективно видаляє тількі уражені тканини. Обробка проводиться з врахуванням ступеня та глибини некротичних уражень. Контролем ефективності є прискорений ріст грануляційної тканини.

 4. Ultrasonic-Dissector Sonoca 180; 0,9% розчин натрію хлориду, р-н новокаїну, р-н метронідазолу, система для внутрішньовенного крапельного введення.

 5. Гнійно-некротичні виразки нижніх кінцівок з нейропатичною та нейроішемічною формою синдрому діабетичної стопи.

 6. Немає.

 7. Зменшення кількості ампутацій, зменшення терміну непрацездатності пацієнтів з хронічними трофічними виразками нижніх кінцівок, незважаючи на високу собівартість апарата SONOKA 180 фірми SOERING GmbH, економічний ефект досягається зменшенням тривалості госпіталізації

 8. Немає.

 9. Наукові публікації,виступи на конференціях.

 10. НДР «Неспецифічні чинники захисту організму в генезі нейропатичної і нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи»0105U001410 2005-2008 р.

 11. Неохороноспроможні.

 12. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Адреса: Харьківське шосе,121, Київ-02091.

 13. Ларін О. С., Горобейко М. Б., Таран Є. В., Квітка Д. М., Костюк Т. С. тел.(044) 560-55-20

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03.2009р)

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 79/30/09

 1. Лікування цукрового діабету та його ускладнень за допомогою введення комбінованого трансплантата тканин ендокринних органів та тканин печінки.

 2. Мета полягає в провадженні нового комбінованого методу лікування цукрового діабету, який дасть можливість стабілізувати основний патологічний процес з метою профілактики та лікування його ускладнень.

 3. Суть нововведення полягає в розробці та впровадженні принципово нового методу лікування цукрового діабету та його ускладнень за допомогою ксенотрансплантації ендокринної частини підшлункової залози новонароджених поросят 100%(основний трансплантат) та органної культури надниркових залоз 25% та сім'яників 25% (допоміжні трансплантати) або тканини підшлункової залози та тканин печінки (100% та 25% основний і допоміжний трансплантати відповідно).

 4. Реактиви та реагенти для гормональних, біохімічних та гістологічних досліджень, живильні середовища, медикаменти; СО2-інкубатор, ламінарна шафа, термостат, мікроскоп, ваги, побутовий холодильник, хірургічні інструменти.

 5. Цукровий діабет першого типу середнього ступеня тяжкості в стані компенсації або субкомпенсації; лабільний перебіг захворювання; діабетична макро- та мікроангіопатія нижніх кінцівок 1-2 стадії; діабетична полінейропатія та діабетична ретинопатія 1-2 стадії; ускладнення інсулінотерапії (ліподистрофії, інсулінорезистентність).

 6. Декомпенсація цукрового діабету – кетоацидоз; септичний стан та алергічний статус реципієнта; проліферативна ретинопатія та діабетична нефропатія 3 стадії з ознаками хронічної ниркової недостатності.

 7. Пропонований метод дозволить зменшити інвалідність, смертність, перебування хворого в стаціонарі, покращити якість життя та подовжити його тривалість; дозволить поліпшити ефективність лікування та прискорити соціальну реабілітацію хворих.

 8. Спостерігаються поодинокі місцеві реакції на введення трансплантата: локальне почервоніння шкіри, набряк, болючість, незначне підвищення температури тіла. Рекомендується застосовувати спиртові компреси, йодну сітку на місце введення трансплантата, прийом антигістамінних препаратів.

 9. -.

 10. НДР «Терапевтична ефективність комбінованої трансплантації органних культур у хворих на цукровий діабет 1-го типу в експерименті та клініці» 0106U002567, 2006-2008рр.

 11. Патент № 81884 опубл. 11.02.2008 р.

 12. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Адреса 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 13а.

 13. Турчин І.С. тел. 8(044)254-54-60, Ларін О.С. тел. 8(044)253-66-26, Сидоренко Л.М. тел. 8(044)254-54-60, Дроздович І.І. тел. 8(044)254-54-60, Січінава Р.М. тел 8(044)560-02-56, Коваленко М.О. тел 8(044)254-54-60.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 97 від 30.10.2008р.).

 15. Оволодіння методом на робочому місці, семінари, консультації, курси інформації.

інфекційні та паразитарні хвороби

Реєстр. № 80/30/09

 1. Спосіб коригувальної нейропротективної терапії дітей, хворих на гострі менінгіти.

 2. Підвищення ефективності нейропротективної і протинабрякової терапії хворих дітей з нейроінфекціями, зменшення частоти і вираженості ускладнень зі сторони ЦНС та можливості формування наслідків перенесеної нейроінфекції.

 3. Додатково, до основного лікування, незалежно від віку дитини, ентерально призначають нейропротектор з протинабряковою дією цитиколін (Сомазина), дозуючи мірним шприцем по 1мл (100мг) тричі на добу протягом всього періоду хвороби та періоду реконвалесценції.

 4. Розчин препарату цитиколін (Сомазина), мірний шприц

 5. Гострі серозні та гнійні менінгіти у дітей з періоду новонародженості.

 6. Підвищена чутливість до препарату.

 7. Зменшення менінгеальних та вогнищевих неврологічних симптомів, значне зменшення розвитку ускладнень з боку ЦНС та віддалених наслідків перенесеного захворювання, скорочення періоду одужання хворих на менінгіт.

 8. Незначні розлади з боку шлунково-кишкового тракту – нудота, біль в епігастрії, діарея.

 9. Інформаційні листи.

 10. НДР "Клініко-метаболічні порушення при інфекційних хворобах у дітей та методи їх корекції", 0107U07151, червень 2007 – червень 2010 рр.

 11. Патент № 36023, опуб. 10.10.2008, Бюл. №19.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Свістільнік Р. В. (80673789455) ,Пипа Л. В. (80963729495) ,Свістільнік Т. В. (80674541174)

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Консультація розробників.

Реєстр. № 81/30/09

 1. Спосіб коригувальної протизапальної терапії дітей хворих на гострі менінгіти.

 2. Підвищння ефективності протизапальної терапії дітей хворих на менінгіт, скоротити термін стаціонарного лікування, зменшити частоту і вираженість ускладнень з боку ЦНС.

 3. Додатково, до основного лікування, призначають нестероїдний протизапальний засіб ібупрофен («Нурофен для дітей»), дозуючи мірним шприцем у вікових дозах 5-10мг/кг, або таким чином: діти від 6 до 12 міс. – по 2,5мл (50мг) 3-4 рази на добу, діти від 1 до 3 років – по 5мл (100мг) 3 рази на добу, діти від 4 до 6 років – по 7,5мл (150мг) 3 рази на добу, діти від 7 до 9 років – по 10мл (200мг) 3 рази на добу, діти від 9 до 12 років – по 15мл (300мг) 3 рази на добу протягом 3 - 5 діб після курсу глюкокортикостероїдів.

 4. Суспензія препарату ібупрофен («Нурофен для дітей»), мірний шприц.

 5. Гострі серозні та гнійні менінгіти у дітей починаючи з 6 місячного віку.

 6. Вік до 3 місяців, ерозивно-виразкове ураження ШКТ, захворювання крові, виражене порушення функції печінки та нирок, алергічні реакції і непереносимість препарату.

 7. Скорочення тривалісті загальномозкових і менінгеальних симптомів, швидкіша санація ліквору, швидкий регрес рівнів медіаторів запалення в крові та лікворі, скорочення терміну перебування пацієнтів в стаціонарі, а також зменшення частоти залишкових явищ.

 8. Дискомфорт в животі, загострення пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, порушення функції печінки та нирок, головний біль, запоморочення, рідко – висипка на шкірі і тромбоцитопенія.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Клініко-метаболічні порушення при інфекційних хворобах у дітей та методи їх корекції", 0107U07151, червень 2007 – червень 2010 рр.

 11. Патент № 37920 опуб. 12.12.2008, Бюл. № 23.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Пипа Л. В. (80963729495),Свістільнік Р. В. (80673789455),Леньга В. Р. (80978284695)

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Консультація розробників.

Реєстр. № 82/30/09

 1. Спосіб комплексної коригувальної терапії у дітей з вторинним ацетонемічним синдромом на тлі гострих кишкових інфекцій.

 2. Забезпечення максимальної елімінації екзо- і ендотоксинів, що створить оптимальні умови для прискорення регресу клінічних та метаболічних порушень.

 3. Силікс призначають у вигляді суспензії для внутрішнього вживання. Суспензія готується шляхом внесення у склянку нейтральної негазованої або кип’яченої холодної води (100 мл) 1 чайної ложки (1г) порошку. Добова доза для дітей складає 150-200 мг/кг ваги тіла пацієнта. Прийом препарату 3-4 рази на день за 1-1,5 години перед їдою. Курс ентеросорбційної терапії становить 5-7 днів.

 4. Силікс, кип’ячена холодна вода.

 5. Вторинний ацетонемічний синдром на тлі гострих кишкових інфекцій.

 6. Немає

 7. Оптимізувати терапію у пацієнтів з вторинним ацетонемічним синдромом на тлі гострих кишкових інфекцій, скоротити терміни перебування на лікарняному ліжку, знизити інвазивне навантаження на дитячий організм і тим самим забезпечити економічний ефект.

 8. Відсутні

 9. -.

 10. НДР «Клінічно-метаболічні порушення при недіабетичних кетоацидозах у дітей на тлі гострих інфекційних захворювань та методи їх корекції» 0107U007151, 2007-2010р.р.

 11. Патент № 24562 опуб.10.07.2007 року, Бюл. № 10

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Пипа Л. В. (8-096-3729495),Леньга В. Р. (8-097-8284698),Леньга В. Т. (8-097-5472004)

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Консультація розробників.

Реєстр. № 83/30/09

 1. Спосіб прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у дітей.

 2. Діагностика захворювань, обумовлених ВІЛ. Об’єктивізація показань до початку курсу противірусної терапії.

 3. На підставі методів проточної хроматографії, полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), та імуноферментного аналізу (ІФА) у сукупності з іншими клініко-лабораторними показниками визначається прогнозування розвитку ВІЛ у дітей, що народжені ВІЛ-інфікованими жінками з метою оптимізації проведення ВААРТ.

 4. Лабораторія, що оснащена устаткуванням для проведення ІФА і ПЛР, відповідні тест системи для ІФА і ПЛР, кваліфікований персонал.

 5. Діти, що народжені ВІЛ інфікованими жінками

 6. Загальні протипоказання не існують.

 7. Впровадження зазначених вище технологій дозволить наблизити вирішення низки важливих питань стосовно ВІЛ інфекції у дітей

 8. - .

 9. Опис патента .

 10. НДР «Перинатальна ВІЛ інфекція ; оцінка ефективності та оптимізація застосування сучасних фармакологічних засобів профілактики, лікування, реабілітації та стримання розповсюдження ВІЛ/СНІД» 01105U008003, 2005-2009рр .

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 60197 , опуб. 15.09.2003. Бюл. № 9.

 12. Дніпропетровська державна медична академія, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел. (0562) 45-15-65, 45-21-37.

 13. Л.Р. Шостакович-Корецька, , І.І. Хожило, роб. тел. 770-69-67

 14. Вчена рада ДДМА ( протокол №3 від 30.10.2008р. )

 15. Надання зацікавленим особам консультацій та пакету розроблених документів.

Реєстр. № 84/30/09

 1. Спосіб визначення сенсибілізації організму при інфекційних хворобах

 2. Покращення результатів лікування і диспансерного спостереження хворих на вірусні гепатити, токсоплазмоз та Лайм-бореліоз.

 3. Спосіб визначення сенсибілізації організму при інфекційних хворобах шляхом лабораторного дослідження культури лімфоцитів периферичної крові. Cенсибілізацію організму визначають за синтезом фактора некрозу клітин α (ФНП-α) у культурі лейкоцитів, стимульованій рекомбінантним антигеном на твердій фазі, причому вміст ФНП-α у супернатанті визначається методом імуноферментного аналізу за допомогою комерційних тест-систем.

 4. Тест-системи ІФА для визначення ФНП-α у культурі лейкоцитів, стандартне лабораторне обладнання для постановки ІФА, а також для вирощування культури лейкоцитів.

 5. Необхідність визначення сенсибілізації до антигенів збудника, особливо у випадках, коли діагностика in vivo (зокрема шкірні алергічні проби) із певних причин неможлива або небажана.

 6. Немає.

 7. Очікуваний ефект (медичний, соціальний та економічний): спосіб дозволить покращити діагностику, лікування та диспансерне спостереження хворих на вірусні гепатити, токсоплазмоз та Лайм-бореліоз.

 8. Можливі ускладнення при недотриманні умов стерильності в роботі з культурою лейкоцитів. Визначення вмісту ФНП-α методом імуноферментного аналізу (ІФА) за допомогою комерційної тест-системи мінімізує можливі похибки, спрощує облік результатів і дозволяє їх автоматизувати.

 9. Матеріали на сайті кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького fec­tio.lviv.ua/. Використання у навчальному процесі, статті в журналах.

 10. НДР "Клініко-патогенетичні особливості запальних, метаболічних, судинних енцефалопатій при Лайм-бореліозі, лептоспірозі та вірусних гепатитах" 0103U002362, 2002-2007 рр.

 11. Патент № 26600 Опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. (032) 275 54 06.

 13. Герасун О.Б. (сл. тел. (032) 278-63-52), Задорожний А.М. (сл. тел. (032) 278-63-56), Зінчук О.М. (сл. тел. (032) 275-54-06).

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 1 від 20.02. 2008 р.).

 15. Консультації авторів розробників .

Реєстр. № 85/30/09

 1. СПОСІБ ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С.

 2. Підвищення точності оцінки активності запального процесу в печінці хворих на хронічний гепатит С.

 3. Оцінка активності хронічного гепатиту С, що включає дослідження крові з кількісною оцінкою ступеня активності запального процесу в печінці, для чого визначають вміст лімфоцитів у периферичній крові, потім розраховують лімфоцитарний індекс за формулою: ЛІ = (СД8,% + СД56,%)/СД20,%, де ЛІ - лімфоцитарний індекс; СД8 -відносний вміст лімфоцитів, які експресують рецептор СД8+ (цитотоксичні Т-лімфоцити/супресори),%; СД56 - відносний вміст лімфоцитів, які експресують рецептор СД56+ (нормальні кілери),%; СД20 - відносний вміст лімфоцитів, які експресують рецептор СД20+ (В-лімфоцити),% і при значенні цього показника від 3 до 1,6, активність процесу оцінюють як слабку, якщо він дорівнює або менше 1,6 - як помірну та виражену.

 4. Моноклональні антитіла для визначення антигенів СД8, СД56, СД20 лімфоцитів людини методом імунофлюоресценції, середовище 199, фікол-верографін, лабораторний посуд, люмінесцентний мікроскоп або проточний цитофлюориметр.

 5. Хворі на хронічний гепатит С.

 6. Відсутні.

 7. Встановлення активності запального процесу в печінці хворих на хронічний гепатит С без інвазійного втручання (біопсії).

 8. Відсутні.

 9. Публікації у наукових виданнях.

 10. НДР„Вивчення стану компенсаторних механізмів в адаптації до інфекційного процесу, патогенетичне обґрунтування використання та удосконалення медикаментозних засобів лікування захворювань, що викликані бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними і вірусними асоціаціями при гострому та затяжному перебігу", 0198U002614, 2008-2010.

 11. Патент № 65181; Опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. - 8 с.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

 13. Козько В.М., Соломенник Г.О., Бондар О.Є., Граділь Г.І., Винокурова О.М., (057297-50-18).

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 86/30/09

 1. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С.

 2. Підвищення точності прогнозування ефективності етіотропної терапії у хворих на хронічний гепатит С шляхом оцінки стану системи інтерферону.

 3. Прогнозування ефективності етіотропної терапії у хворих на хронічний гепатит С, що включає дослідження крові з визначенням імунологічного предиктора позитивної відповіді на терапію, для чого в якості предиктора визначають вміст альфа-інтерферону і при умові, що він нижче 100 пг/мл, прогнозують терапевтичний ефект від застосування індукторів ендогенного інтерферону і доцільність їх призначення, а при вмісті альфа-інтерферону 100 пг/мл та вище прогнозують відсутність ефекту від їх застосування.

 4. Набір реактивів для кількісного визначення інтерферону-альфа людини методом твердофазного імуноферментного аналізу, напівавтоматичні піпетки, шейкер, мірні циліндри, скляні стакани, спектрофотометр, дистильована вода.

 5. Застосування в терапії хворих на хронічний гепатит С індукторів ендогенного інтерферону.

 6. Відсутні.

 7. Раціоналізація підходу до призначення хворим на хронічний гепатит С індукторів ендогенного інтерферону.

 8. Відсутні.

 9. Публікації у наукових виданнях.

 10. НДР„Вивчення стану компенсаторних механізмів в адаптації до інфекційного процесу, патогенетичне обґрунтування використання та удосконалення медикаментозних засобів лікування захворювань, що викликані бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними і вірусними асоціаціями при гострому та затяжному перебігу", 0198U002614, 2008-2010.

 11. Патент №64496; Опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. - 6 с.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

 13. Козько В.М., Соломенник Г.О., Бондар О.Є., Граділь Г.І., Винокурова О.М., (057297-50-18).

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008 р.)

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 87/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШИГЕЛЬОЗ.

 2. Оптимізація терапії шигельозу шляхом нормалізації мікрофлори товстої кишки, зниження тривалості діареї та інтоксикації.

 3. Антибіотикотерапію проводять коротким курсом, поряд з цим антибіотик та пробіотик призначають одночасно, в якості антибіотика призначають ломадей перорально по 400 мг 1 раз на добу протягом 3 днів при середньотяжкому перебігу хвороби та протягом 5 днів при тяжкому перебігу, в якості пробіотика - біфі-форм по 2 капсули 3 рази на добу протягом 14 днів, та додають ентеросгель по 15 мг 3 рази на добу протягом 5 днів.

 4. Ломадей, біфі-форм, ентеросгель.

 5. Шигельоз.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення ефективності терапії шигельозу з урахуванням стану мікрофлори товстої кишки, скорочення тривалості діарейного та інтоксикаційного синдромів.

 8. Відсутні.

 9. Публікації у наукових журналах.

 10. НДР „Вивчення стану компенсаторних механізмів в адаптації до інфекційного процесу, патогенетичне обґрунтування використання та удосконалення медикаментозних засобів лікування захворювань, що викликані бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними і вірусними асоціаціями при гострому та затяжному перебігу", 0198U002614, термін виконання 2008-2010.

 11. Патент № 12745; Опубл. 15.02.2006, Бюл. №2.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

 13. Козько В.М., Юрко К.В., Бондаренко А.В., Краснов М.І. (0572)97-50-18, 80672608602).

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008 р.)

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 88/30/09

 1. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ХРОНІЗАЦІЇ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ С.

 2. Підвищення точності прогнозування хронізації гострого гепатиту С шляхом оцінки стану системи інтерферону.

 3. Імуноферментне дослідження крові з визначенням критерію хронізації, в якому в якості критерію хронізації визначають вміст гамма-інтерферону у сироватці крові і при умові, що він нижче 150 пг/мл, прогнозують хронізацію, а при вмісті гамма-інтерферону 150 пг/мл та вище прогнозують сприятливий вихід (одужання).

 4. Набір реактивів для кількісного визначення інтерферону-гамма людини методом твердофазного імуноферментного аналізу, напівавтоматичні піпетки, шейкер, мірні циліндри, скляні стакани, спектрофотометр, дистильована вода.

 5. Гострий гепатит С.

 6. Відсутні.

 7. Запобігання хронізації гострого гепатиту С шляхом проведення превентивної терапії хворим з високим ризиком хронізації.

 8. Відсутні.

 9. Публікації у наукових журналах.

 10. НДР „Вивчення стану компенсаторних механізмів в адаптації до інфекційного процесу, патогенетичне обгрунтування використання та удосконалення медикаментозних засобів лікування захворювань, що викликані бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними і вірусними асоціаціями при гострому та затяжному перебігу" 0198U002614, 2008-2010.

 11. Патент № 64504; Опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. - 6 с.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

 13. Козько В.М., Соломенник Г.О., (0572)97-50-18)

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 89/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШИГЕЛЬОЗ З ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ ТЯЖКОСТІ ХВОРОБИ.

 2. Оптимізація терапії шигельозу з легким ступенем тяжкості хвороби шляхом нормалізації мікрофлори, зниження тривалості діареї та інтоксикації.

 3. Хворим на гостру кишкову інфекцію з легким ступенем тяжкості хвороби призначають біфі-форм та ентеросгель за схемою: біфі-форм по 2 капсули 3 рази на добу протягом 14 днів та ентеросгель по 15 мг 3 рази на добу протягом 5 днів.

 4. Біфі-форм, ентеросгель.

 5. Хворі на шигельоз з легким ступенем тяжкості хвороби.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення ефективності терапії шигельозу з легким ступенем тяжкості хвороби з урахуванням стану мікрофлори товстої кишки, скорочення тривалості діарейного та інтоксикаційного синдромів.

 8. Відсутні.

 9. Публікації у наукових журналах.

 10. НДР„Вивчення стану компенсаторних механізмів в адаптації до інфекційного процесу, патогенетичне обґрунтування використання та удосконалення медикаментозних засобів лікування захворювань, що викликані бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними і вірусними асоціаціями при гострому та затяжному перебігу", 0198U002614, 2008-2010.

 11. Патент № 13171; Опубл. 15.03.2006, Бюл. №3.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

 13. Козько В.М., Юрко К.В., Бондаренко А.В. (0572)97-50-18, 80672608602.

 14. Вчена рада ХНМУ, протокол № 7 від 26 червня 2008 р.

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 90/30/09

 1. Спосіб діагностики можливості ураження ЦНС у хворих на вірусну інфекцію Епштейна-Барр.

 2. Удосконалення способу прогнозування розвитку ускладнень з боку ЦНС, таких як енцефалічна реакція мозку та енцефаліт, у хворих на гостру ВЕБ-інфекцію.

 3. Розроблений спосіб діагностики можливості ураження ЦНС у хворих на вірусну інфекцію Епштейна-Барр шляхом дослідження сироватки крові методом імуноферментного аналізу та реакції непрямої імунофлюоресценції (РНІФ). При значенні показника РНІФ від 20 до 30%, відсутності або виявленні антитіл до ВЕБ від 0,24 до 0,6 г/л або від 1,3 до 2,5 г/л діагностують можливий розвиток енцефалічної реакції, при значенні РНІФ 30% і вище діагностують можливість розвитку ВЕБ-енцефаліту.

 4. Загальні умови обстеження хворих на вірусну інфекцію Епштейна-Барр з урахуванням серологічного та вірусологічного обстеження, визначення показників реакції непрямої імунофлюоресценції (РНІФ).

 5. Захворювання на ВЕБ-інфекцію.

 6. Немає.

 7. Підвищення ефективності способу прогнозування розвитку ускладнень з боку ЦНС, таких як енцефалічна реакція мозку та енцефаліт.

 8. Немає.

 9. Доповіді і публікації , викладання на курсах удосконалення.

 10. НДР «Герпесвірусні інфекції у дітей (клініка, діагностика, лікування)» є завданням національної програми «Діти України» 0104U004428, січень 2004 – грудень 2008 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 20512. Опубл.12.07.07.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м.Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Ходак Л. А., Ржевська О. О.

 14. Вчена рад ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008 Р. ).

 15. Навчання на робочому місці.

кардіологія та ревматологія

Реєстр. № 91/30/09

 1. Спосіб прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

 2. Удосконалення способу прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу.

 3. Проводять ехокардіографічне дослідження з визначенням відносної товщини стінки та індексу маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ), біохімічне дослідження концентрації у сироватці крові трансформуючого фактора росту β1 (ТФР-β1), при цьому додатково проводять 24-годинне моніторування електрокардіограми з визначенням часових показників варіабельності серцевого ритму the square root of the mean squared differences of successive NN intervals (RMSSD, квадратний корінь середніх квадратів різниць між суміжними NN інтервалами) та standard deviation (SD, середнє стандартне відхилення тривалості інтервалів R-R в чергових 5-хвилинних фрагментах) за добу, і якщо RMSSD буде нижче 17 мс, а SD нижче 50 мс, то за комплексною оцінкою цих показників, наявністю гіпертрофії ЛШ концентричного або ексцентричного типу, при концентрації ТФР-β1 у сироватці вище 33 нг/мл судять про те, що структурно-функціональні зміни ЛШ супроводжуються процесом формування фіброзних змін міокарда та розвитком кардіальної автономної нейропатії і прогнозують розвиток несприятливих подій з боку серцево-судинної системи.

 4. Апарат для моніторування ЕКГ упродовж доби з можливістю аналізу варіабельності серцевого ритму, ультразвуковий апарат для ехокардіоскопічного дослідження, набір для імуноферментного дослідження трансформуючого фактора росту β1 у сироватці крові за допомогою імуноферментного планшетного напівавтоматичного аналізатора.

 5. Прогнозування можливості розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу.

 6. Немає.

 7. Підвищення ефективності прогнозування і запобігання серцево-судинним ускладненням у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу.

 8. Немає.

 9. Курси стажування.

 10. НДР « Патогенетичні, клінічні і прогностичні особливості уражень органів-мішеней у хворих з серцево-судинними захворюваннями та розробка і обґрунтування нових напрямків діагностики, профілактики і лікування», 0108U005117, 2008-2013

 11. Патент на корисну модель № 32949, //Промислова власність.-2008.- № 11.

 12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (0612) 224-64-69.

 13. Главацький О. М., (066) 9584857, Березін О. Є. (050) 6061006,тел. кафедри (061) 7660070

 14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 2 від 21.10. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 92/30/09

 1. Спосіб метаболічної корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на хронічну серцеву недостатність при системній склеродермії та системному червоному вовчаку .

 2. На основі вивчення клініко- патогенетичних особливостей виникнення , перебігу та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на системний червоний вовчак та системну склеродермію .розробити методику оптимізації терапії таких хворих шляхом підбору ефективних доз стандартної терапії та розширеного застосування лікарських препаратів кардіопротекторної дії .

 3. Застосування корвітину в дозі 0,5 г в 150-200 мл ізотонічного розчину натрію хлорид 1 раз на день протягом 5 днів з поступовим переходом на кверцетин 2 г ( 1 пакетик) 3 рази на день протягом 1 місяця у хворих з серцевою недостатністю на фоні системного червоного вовчака та системної склеродермії. Клінічний ефект від застосування препаратів кверцетину у комплексному лікуванні, що виражався в зменшенні електричної нестабільності міокарда, вагомому збільшенні функціональних показників лівого шлуночка , покращенні діастолічної функції серця . При цьому зменшуються жорсткісні характеристики міокарда через 1 місяць лікування ,на що вказує зменшення кінцево діастолічного тиску та співвідношення кінцево-діастолічний тиск/кінцево- діастолічний об'єм . Встановлено виражені протизапальні та протисклеротичні властивості препарату кверцетину , що виражалися в достовірному зниженні рівнів фактора некрозу пухлин-α , антикардіоліпінових антитіл, показників пероксидації ліпідів ,трансформуючого фактора росту-1β в крові хворих в процесі використання запропонованої схеми лікування. Хворим з ураженням серця при системній склеродермії та системному червоному вовчаку доцільним є призначення на тлі базисної терапії кардіопротекторних засобів – корвітину та кверцетину ,враховуючи їх антиоксидантні ,імуномодулюючі властивості та позитивий вплив на функціональний стан серця у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка .

 4. Набори реактивів для імуноферментного аналізу за методиками ELISA-TNF-α(DIACLONE, Франція), DRG ТФР-1β ELISA (Німеччина ), Anti-Cardiolipin Screen(Orgentec, Німеччина );імуноферментний аналізатор «State Fax 303+»,електрокардіограф, апарат ультразвукової діагностики ;препарати кверцетин і корвітин .

 5. Хронічна серцева недостатність .

 6. Підвищена чутливість до препаратів .

 7. Дозволить оптимізувати терапію хворих на системну склеродермію та системний червоний вовчак з проявами серцевої недостатності шляхом використання препаратів кардіометаболічної дії .

 8. немає .

 9. Курси підвищення кваліфікації .

 10. НДР « Стандарти лікування ішемічної хвроби серця , артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність , удосконалення ,віддалені результати» 0104U000398 , 2003-2007рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет ,76000, м. Івано- Франківськ , вул. Галицька 2

 13. Нейко Є.М., Яцишин Р.І., Дрогомерецька О.І. тел. роб.:8(0342)52-81-71 .

 14. Вчена рада ІФ НМУ ( протокол № 12 від 19.12.2008р.)

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 93/30/09

 1. Спосіб діагностики серцевої патології у хворих на системну склеродермію та системний червоний вовчак.

 2. Підвищення ефективності ранньої діагностики хронічної серцевої недостатності, зокрема діастолічної дисфункції міокарда лівого шлуночка, у хворих на системну склеродермію та системний червоний вовчак.

 3. У хворих на хронічну серцеву недостатність на фоні системної склеродермії та системного червоного вовчака рекомендується визначення рівня фактора некрозу пухлин-α, трасформуючого фактора росту-1β та антикардіоліпінових антитіл в крові. Для оцінки характеру діастолічного наповнення лівого шлуночка у всіх обстежених хворих рекомендується проведення трансторакальної допплерографії з дослідженням трансмітрального кровотоку в 4-камерній позиції серця із верхівкового доступу з положенням контрольного об'єму на рівні кінців стулок мітрального клапана. Найпоширенішими формами порушення ритму серед обстежених хворих–екстрасистолія та синусова брадикардія, порушення внутрішньошлуночкової провідності. У пацієнтів на системну склеродермію і системний червоний вовчак характерними особливостями структурно-геометричних змін лівого шлуночка є нормальні порожнини із гіпертрофією стінок та збереженою насосною функцією. У більшості–83 (72,2%) пацієнтів при аналізі індивідуальних величин показників встановлені зміни діастолічної функції лівого шлуночка. У 67 (80,7%)пацієнтів виявлений гіпертрофічний тип(тип недостатньої релаксації)діастолічної дисфункції, у 12 (14,5%)-псевдонормальний, у 4 (4,8%)-рестриктивний. Встановлено,що рівень фактора некрозу пухлин-α у сироватці крові хворих є вищим за донорський (13,60±1,15 пг/мл проти 5,2±0,75 пг/мл)(р<0,05).Виявлений кореляційний зв'язок між рівнем останнього та ступенем активності запального синдрому дозволяє використовувати визначення цього цитокіна в якості маркера запалення при системній склеродермії та системному червоному вовчаку. Синергічно з факторами некрозу пухлин-α діють антикардіоліпінові антитіла. Підвищений вміст даних антитіл у хворих корелює з активністю перебігу недуги(r=+0,72;р<0,01),а також свідчить про прогресування хронічної серцевої недостатності, що можна використовувати в якості маркера тяжкості кардіальної патології при системній склеродермії та системному червоному вовчаку. Натомість, зворотна залежність продукції трансформуючого фактора росту-1β від ступеня активності запального процесу на його протизапальні властивості. Проте даний цитокін має суттєвий вплив на прогресування хронічної серцевої недостатності при дифузних захворюваннях сполучної тканини внаслідок виражених профіброгенних властивостей, враховуючи сильний прямий кореляційний зв'язок між ним та індексом лівого шлуночка(r=0,78;р<0,01). Отже найінформативнішими є електрокардіографічне та ехокардіоскопічне дослідження ,які можна доповнювати даними імунологічних досліджень.

 4. Набори реактивів для імуноферментного аналізу за методиками ELISA-TNF-α(DIACLONE, Франція),DRG ТФР-1β ELISA (Німеччина), Anti-Cardiolipin Screen (Orgentec, Німеччина),обладнання: імуноферментний аналізатор «State Fax 303+»,електрокардіограф, апарат ультразвукової діагностики.

 5. Хронічна серцева недостатність.

 6. Немає.

 7. Дозволить підвищити ефективність раннього виявлення кардіальної патології у хворих на системну склеродермію та системний червоний вовчак.

 8. Немає.

 9. Курси підвищення кваліфікації.

 10. НДР «Стандарти лікування ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність, удосконалення, віддалені результати»0104U000398,2003-2007рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський державний медичний університет, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2.

 13. Нейко Є.М., Яцишин Р. І., Дрогомерецька О. І. тел. роб. 8(0342)52-81-71

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол №12 від 19.12.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 94/30/09

 1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ

 2. Підвищення ефективності лікування основного захворювання у хворих на ревматоїдний артрит (РА) в поєднанні з дисбіозом товстої кишки.

 3. Включення до комплексної терапії хворих на РА препарату «Лактовіт форте» в дозі 1 капсула двічі на добу впродовж 15-18 діб призводить до прискорення настання ремісії та більш виразного покращення клінічного перебігу основного захворювання за рахунок зменшення активності чинників загального запального процесу, покращення показників загальної імунної реактивності. Окрім того, наявність в препараті фолієвої кислоти в кількості 1,5мг виключає необхідність коригування антифолатної дії метотрексату.

 4. Лікарський засіб «Лактовіт форте».

 5. Порушення мікробіоценозу порожнини товстої кишки.

 6. Підвищена чутливість до вітамінів групи В.

 7. Усунення дисбалансу мікроекологічного стану порожнини товстої кишки, прискорення позитивної динаміки клінічних та імунологічних показників.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Оптимізація методів діагностики та патогенетичної терапії ревматоїдного артриту» 0106U001845.

 11. Патент на корисну модель №29050 опубл. 10.01.2008; Бюл. №1

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, 63-02-55.

 13. Ребров Б.О., Блудова Н.Г., Благодаренко Г.Б., Реброва О.О., Волошинович А.Р. (57-04-58).

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008 р.).

 15. Консультація авторів.

Реєстр. № 95/30/09

 1. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМНОГО УРАЖЕННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

 2. Діагностика системного ураження товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит (РА) шляхом визначення комплексу морфологічних змін біоптатів товстої кишки з використанням світлової мікроскопії.

 3. Одночасне визначення комплексу морфологічних ознак біоптатів товстої кишки дозволяє встановити імунний характер ураження товстого кишечнику, що дає можливість проводити диференційовану терапію. Зокрема, це є патогенетичним обґрунтуванням для призначення сульфасалазину у такої категорії пацієнтів, який до того ж є базисним препаратом в лікуванні артриту.

 4. Ректороманоскоп; біоптати, фіксовані в 10% водному розчині формаліну, забуференому за Лі, і залиті в парафін; барвники – гематоксилін-еозин, альціановий синій, пікрофуксин; окуляр-мікрометр;окулярна сітка Автанділова, світловий мікроскоп.

 5. Системні захворювання сполучної тканини.

 6. Відсутні.

 7. Визначення морфологічних ознак імунного запалення слизової оболонки, яке полягає в одночасному виявленні потовщення стінки судин з гіпертрофією ендотеліоцитів, інфільтрації стінки судин лімфоцитами, а також виразної лімфоплазматичної інфільтрації строми.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Оптимізація методів діагностики та патогенетичної терапії ревматоїдного артриту» 0106V001845.

 11. Патент на корисну модель №34531 (заявка № u200804242; заявлено 03.04.2008; опубл. 11.08.2008; Бюл. №15).

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, 63-02-55.

 13. Ребров Б.О., Блудова Н.Г., Благодаренко Г.Б., Комарова О.Б., Реброва О.О., Смірнов В.М., Строіло Н.Г. (57-04-58).

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11, від 4.12.2008 р.).

 15. Консультація авторів.

Реєстр. № 96/30/09

 1. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМНОГО УРАЖЕННЯ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (ШКТ) У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ (РА)

 2. Діагностика системного ураження верхніх відділів ШКТ у хворих на РА шляхом визначення низки морфологічних змін гастробіоптатів з використанням світлової мікроскопії.

 3. Одночасне визначення комплексу морфологічних ознак гастробіоптатів дозволяє встановити імунний характер порушення функції ШКТ, що дає можливість проводити диференційовану терапію гастродуоденіту у такої категорії пацієнтів.

 4. Фіброезофагогастродуоденоскоп; світловий мікроскоп; біоптати слизової оболонки (тіло шлунка, пілоричний відділ, цибулина ДПК), фіксовані в 10% нейтральному формаліні, забуференому за Лі, і залиті в парафін; барвники – гематоксилін-еозин, толуїдиновий синій, PAS-реакція, гістологічна візуалізація H.pylori після забарвлення за Гімзою та Гентом; швидкий уреазний тест.

 5. Системні захворювання сполучної тканини.

 6. Відсутні.

 7. Визначення морфологічних ознак імунного запалення слизової оболонки, яке полягає в одночасному виявленні потовщення стінки судин з гіпертрофією ендотеліоцитів, тілець Русела, інфільтрації стінки судин лімфоцитами, а також виразної лімфоплазматичної інфільтрації строми.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Оптимізація методів діагностики та патогенетичної терапії ревматоїдного артриту» 0106V001845.

 11. Патент на корисну модель №29619 (заявка № u200707188; заявлено 26.06.2007; опубл. 25.01.2008; Бюл. №2).

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, 63-02-55.

 13. Ребров Б.О., Блудова Н.Г., Благодаренко Г.Б., Строіло Н.Г., Реброва О.О., Волошинович А.Р. (57-04-58).

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11, від 4.12.2008 р.).

 15. Консультація авторів.

Реєстр. № 97/30/09

 1. Спосіб лікування синдрому Рейно .

 2. Розробити спосіб лікування синдрому Рейно

 3. Новий способ лікування хворих з синдромом Рейно відрізняється тим, що призначають препарат з групи антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ кандесартану цилекситил у дозі 4-16 мг перорально 1 раз на добу зранку, натще протягом 1 місяця.

 4. Капіляроскопія кистей, реовазографія кистей та стоп, кандесартану цилекситил.

 5. Синдром Рейно.

 6. Відсутні.

 7. В результаті використання запропонованого способу лікування синдрому Рейно зменшиться частота і тривалість перебування пацієнтів в лікувальних закладах, оскільки застосування кандесартану цилекситилу не призводить до значних побічних ефектів, не потребує суворого контролю і може проводитися в амбулаторних умовах. Ефективність від лікування кандесартану цилекситилом є вищою від загальноприйнятого лікування.

 8. Не передбачається

 9. Статті в журналах

 10. НДР “Вироблення механізмів хронізації ряду терапевтичних захворювань на основі вдосконалення діагностичного та лікувальних процесів” 0106U012663 , 2006-2010 р.р.

 11. Патент № 19535; Опубл. 15.12.2006; Бюл. №12.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79013, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел.(0322)722660, факс.(0323)767973.

 13. Дутка З. Р., тел. (032) 272-02-34, Надашкевич О. Н., тел. (032) 275-24-47, Дутка Р. Я., тел. (032) 272-02-34. тел. кафедри (032) 237-31-14.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 1 від 20.02.2008р.).

 15. Консультація авторів розробників

Реєстр. № 98/30/09

 1. Застосування проби з дозованим фізичним навантаженням людини як способу оцінки стану антиоксидантної активності.

 2. Впровадження в клінічну практику нового способу оцінки стану антиоксидантної активності.

 3. Запропонований спосіб оцінки стану антиоксидантної активності за допомогою визначення зміщення сегмента STYLE="після фізичного навантаження дозволяє спростити оцінку антиоксидантної активності розширити діагностичні можливості проби з дозованим фізичним навантаженням.

 4. Електрокардіограф, велоергометр.

 5. Хворі з підозрою на порушення стану антиоксидантної активності.

 6. Абсолютні: гострий інфаркт міокарда, недостатність кровообігу вище ПА стадії, швидко прогресуюча чи нестабільна стенокардія, гіпертонічна хвороба II-III стадії, аневризма судин, виражений аортальний стеноз, тахікардія вище 100-110 за 1 хвилину, політопні екстрасистоли, гострий тромбофлебіт, виражена дихальна недостатність, гострі інфекційні захворювання, гостра емболія легеневої артерії, інші гострі і тяжкі захворювання, систолічний AT вище 220 мм рт.ст, діастолічний AT вище 130 мм рт.ст. Відносні: часті суправентрикулярні і шлуночкові екстрасистоли, миготлива аритмія, серйозні порушення серцевого ритму в анамнезі, схильність до раптової втрати свідомості, аневризма серця, помірний аортальний стеноз, ендокринні захворювання, значне збільшення розмірів серця, значні зміни ЕКГ у спокої.

 7. Медичний, соціальний та економічний ефекти обумовлені спрощенням оцінки стану антиоксидантної активності, що дасть підставу поглиблено вивчити стан перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи з метою своєчасного застосування препаратів для корекції стану антиоксидантної системи.

 8. При дотриманні критеріїв припинення проби - немає. Критерії припинення проби: напад стенокардії, зниження діастолічного АТ на 25-30% від вихідного рівня, підвищення АТ вище 230/130 мм рт. ст., напад ядухи, вираженої задишки, різка слабкість, запаморочення, сильний головний біль, нудота, відмова пацієнта від подальшого проведення проби внаслідок суб'єктивних відчуттів, горизонтальне, косонизхідне, коритоподібне зниження сегмента 8Т на 1 мм і більше, зниження точки на 2 мм, підйом сегмента 8Т на 1,5 мм, поява частих екстрасистол та інших порушень збудливості міокарда, розвиток порушень атріовентрикулярної і внутрішньошлуночкової провідності, зміни комплекса QRS, досягнення субмаксимальної частоти серцевих скорочень(75% від максимальної вікової).

 9. Використання в навчальному процесі інтернів, стаття в журналі переліку ВАК.

 10. НДР «Вплив фізичного навантаження на метаболічні процеси у хворих з артеріальною гіпертензією» 0103U02365, 2003 - 2007рр.

 11. Патент № 33298 опубл. 10.06.2008, Бюл. №11.

 12. 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

 13. Яворський О. Г. тел. 80677423605. Дроник І. С. тел. 80509311160. Країнська З. І. тел. 80973046835.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 5 від 19.06.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 99/30/09

 1. СПОСІБ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, АСОЦІЙОВАНУ З ОЖИРІННЯМ.

 2. Підвищення ефективності лікування артеріальної гіпертензії, асоційованої з ожирінням: призначення антигіпертензивної терапії хворим на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням, встановлення перебігу захворювання, контроль ефективності проведеного лікування.

 3. Призначення лізиноприлу в початковій дозі 5мг, при необхідності дозу повільно збільшують до 10-15 мг на добу під контролем динаміки артеріального тиску та рівнів лептину і інсуліну.

 4. Установка для радіоімунологічного дослідження, аналізатор імуноферментний, центрифуга лабораторна, терези аналітичні, дозатори автоматичні, наконечники для дозаторів, штативи для пробірок, тест-набір Ріо-інс-пг-125 (Білорусь), набір DRG Diagnostics GmbH (ФРГ), лізиноприл (лоприл, «Bosnalijek»).

 5. Артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром.

 6. При підвищеній чутливості до компонентів препарату, при ангіоневротичному набряку, пов'язаному з прийомом АПФ в анамнезі, при артеріальному стенозі, при гострій нирковій недостатності з постійним підвищеним тиском, при вагітності та годуванні груддю, в дитячому віці.

 7. Контроль за ефективністю лікування хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням.

 8. Хворі не повинні приймати діуретики, що не виводять калій, та препарати і харчові домішки, що містять калій.

 9. Публікації у наукових журналах.

 10. НДР «Імунозапальні механізми та інсулінорезистентність при формуванні гіпертензивного серця», №0104U002237, термін виконання 2007-2009.

 11. Патент № 33187, 2008.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Ковальова О.М. 732-33-44, Шоп І.В. 71-92-117.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 100/30/09

 1. ДІАГНОСТИКА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ -ОЦІНКА ВАЗОАКТИВНОГО ПУЛА ОКСИДУ АЗОТУ.

 2. Оптимізація діагностики ендотеліальної функції: виявлення ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію, встановлення перебігу захворювання, контроль ефективності проведенного лікування.

 3. Визначення активності вазоактивного пула оксида азоту біохімічним методом шляхом вимірювання ендотеліальної, індуцибельної синтаз оксида азоту та метаболітів (нітратів, нітритів, S-нітрозотіола) в плазмі крові.

 4. Спектрофотометр, флюорометр, ультратермостат водяний, терези аналітичні та торзіонні, рН-метр, центрифуга лабораторна, пробірки центрифужні, дозатори автоматичні, наконечники для дозаторів, штативи для пробірок, мікрокювети для спектрофотометра, реактив Гріса, розчин ванадію хлориду, НАДФН2, L-аргінін, ЕДТА, хлориста ртуть, діамінонафалін, амонію сульфат.

 5. Артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром.

 6. Немає.

 7. Рання діагностика порушень ендотеліальної функції та критерій лікування хворих на артеріальну гіпертензію.

 8. Хворі не повинні приймати нітрат утримуючі препарати протягом 7 діб, уникати збиткового надходження нітратів з їжею.

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР«Імунозапальні механізми та інсулінорезистентність при формуванні гіпертензивного серця»,0104U002237, 2007-2009.

 11. Немає.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Ковальова О.М. 732-33-44, Демиденко Г.В. 732-33-44, Горбач Т.В. 707-73-01.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008 p.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 101/30/09

 1. Спосіб діагностики типу діастолічної дисфункції при хронічній серцевій недостатності у хворих на ІХС.

 2. Поліпшення діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії у хворих на ІХС з начальними стадіями ХСН, оптимізація оцінки динаміки лікування хворих на ІХС з діастолічною ХСН.

 3. За допомогою трьох показників імунологічного дослідження (ІЛ-1, ІЛ-6 та кількості фагоцитуючих нейтрофілів (ФН), визначається тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії у хворих на ІХС з початковими стадіями ХСН (I-II ФК) та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця.

 4. Обладнання для імуноферментного аналізу, тест-системи для визначення вмісту в крові ІЛ-1, ІЛ-6, полістиролові планшети на 96 лунок, мікропіпетки, мікроскоп, термостат.

 5. Клінічні прояви хронічної серцевої недостатності при збереженій систолічній функції лівого шлуночка серця у хворих на ІХС.

 6. Немає.

 7. Імунологічне дослідження з визначенням вмісту в крові ІЛ-1, ІЛ-6 та кількості фагоцитуючих нейтрофілів (ФН) дозволить ідентифікувати наявність та тип діастолічної дисфункції у хворих на ІХС з ХСН зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, сприятиме раціональному вибору засобів фармакоретапії та оцінці динаміки лікування хворих на ІХС з ХСН.

 8. Немає.

 9. Доповіді, публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Патент № 16475; Опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Кочуєва М. М., (057) 716-98-40; Кочуєв Г. І., (057)716-98-40; Радзішевська Є. Б., (057) 719-70-28.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 102/30/09

 1. Спосіб діагностики типу діастолічної дисфункції при хронічній серцевій недостатності у хворих на саркоїдоз.

 2. Поліпшення діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії у хворих на саркоїдоз з початковими стадіями ХСН, оптимізація оцінки динаміки лікування хворих на саркоїдоз з діастолічною ХСН.

 3. За допомогою чотирьох показників імунологічного дослідження (ІЛ – 1, ІЛ – 4, ІЛ – 6, ФНПα), визначається тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії у хворих на саркоїдоз з початковими стадіями ХСН (I-II ФК) та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця.

 4. Обладнання для імуноферментного аналізу, тест-системи для визначення вмісту в крові ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6, ФНПα, полістиролові планшети на 96 лунок, мікропіпетки.

 5. Клінічні прояви хронічної серцевої недостатності при збереженій систолічній функції лівого шлуночка серця у хворих на саркоїдоз.

 6. Немає.

 7. Імунологічне дослідження з визначенням вмісту в крові ІЛ-1,ІЛ-4, ІЛ-6 та ФНПα дозволить ідентифікувати наявність та тип діастолічної дисфункції у хворих на саркоїдоз з ХСН зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, сприятиме раціональному вибору засобів фармакотерапії та оцінці динаміки лікування хворих на саркоїдоз з ХСН.

 8. Немає.

 9. Доповіді, публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Патент № 16476; Опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Кочуєва М. М., (057) 716-98-40; Лінська Г. В., (0572) 69-14-36; Радзішевська Є. Б., (057) 719-70-28.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 103/30/09

 1. Спосіб диференційної діагностики стенокардії.

 2. Поліпшення діагностики нестабільної стенокардії та покращання контролю за ефективністю її лікування.

 3. За допомогою визначення рівнів аполіпопротеїнів А-1, аполіпопротеїнів В та їх співвідношення діагностують нестабільну стенокардію у хворих з нормоліпідемією, якщо рівень апо В/апо А-1 перевищує значення 1,15

 4. Обладнання для імуноферментного аналізу, тест-системи для визначення вмісту в крові аполіпопротеїнів А-I та В, полістиролові планшети на 96 лунок, мікропіпетки.

 5. Клінічні прояви стабільної та нестабільної стенокардії у хворих з нормоліпідемією.

 6. Немає.

 7. Визначення співвідношення апо В/ апо А-1 дозволить ідентифікувати хворих на стабільну та нестабільну стенокардію: значення співвідношення апо В/апо А-1 більше 1,15 свідчать про дестабілізацію перебігу стенокардії, а менше 1,15 – про наявність стабільної стенокардії у хворих з нормоліпідемією, що підвищує якість діагностики та може використовуватися для контролю стану хворих в динаміці лікування.

 8. Немає.

 9. Доповіді, публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553.

 11. Патент № 34900; Опубл. 26.08.08, Бюл. №8.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Кочуєв Г. І., (057) 716-98-40; Радзішевська Є. Б., (057) 719-70-28;

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 104/30/09

 1. Спосіб діагностики типу діастолічної дисфункції при хронічній серцевій недостатності у хворих на системну склеродермію.

 2. Поліпшення діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії (ТЛА) у хворих на системну склеродермію з початковими стадіями ХСН, оптимізація оцінки динаміки лікування хворих на системну склеродермію з діастолічною ХСН.

 3. За допомогою трьох показників імунологічного дослідження ( ІЛ – 4, ІЛ – 6, ЦІК), визначається тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка серця і рівня середнього тиску в легеневій артерії у хворих на системну склеродермію з початковими стадіями ХСН (I-II ФК) та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця.

 4. Обладнання для імуноферментного аналізу, тест-системи для визначення вмісту в крові ІЛ-4, ІЛ-6, полістиролові планшети на 96 лунок, мікропіпетки, спектрофотометр.

 5. Клінічні прояви хронічної серцевої недостатност при збереженій систолічній функції лівого шлуночка серця у хворих на системну склеродермію.

 6. Немає.

 7. Імунологічне дослідження з визначенням вмісту в крові ІЛ-4, ІЛ-6 та ЦІК дозволить ідентифікувати наявність та тип діастолічної дисфункції у хворих на системну склеродермію з ХСН зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, сприятиме раціональному вибору засобів фармакотерапії та оцінці динаміки лікування хворих на системну склеродермію з ХСН.

 8. Немає.

 9. Доповіді, публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Патент № 16477; Опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Кочуєва М. М., (057) 716-98-40; Лінська Г. В., (0572) 69-14-36; Радзішевська Є. Б., (057) 719-70-28.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 105/30/09

 1. Спосіб діагностики стану діастолічної функції серця у хворих з артеріальною гіпертензією.

 2. Спрощення та удосконалення оцінки динаміки діастолічної дисфункції серця у хворих з артеріальною гіпертензією.

 3. Спосіб діагностики діастолічної дисфункції серця у хворих з артеріальною гіпертензією пропонується для використання в роботі терапевтичних, кардіологічних відділень, абулаторій сімейних лікарів за допомогою визначення швидкості раннього діастолічного прикриття передньої стулки мітрального клапана (EFslope) при М – модальному режимі ехокардіографії та розрахунку співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного наповнення до максимальної швидкості передсердного наповнення (Е/А) за формулою: Е/А = 0,0058 х EFslope + 0,444377.

 4. Ехокардіограф без допплерівського режиму.

 5. Діагностика динаміки діастолічної дисфункції та контроль за динамікою лікування хворих з артеріальною гіпертензією зі збереженою систолічною функцією серця та клінічними ознаками хронічної серцевої недостатності.

 6. Немає.

 7. Покращення діагностики діастолічної хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію.

 8. Немає.

 9. Доповіді, публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Деклараційний патент на винахід № 55909.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Кочуєва М. М., тел. (8057) 716-98-40.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 106/30/09

 1. Спосіб діагностики прогресування хронічної серцевої недостатності (СН) після інфаркту міокарда.

 2. Спрощення та удосконалення способу діагностики прогресування хронічної серцевої недостатності після інфаркту міокарда.

 3. Спосіб діагностики прогресування хронічної серцевої недостатності I-III функціональних класів після інфаркту міокарда пропонується для використання в практиці кардіологічних стаціонарів та кардіологічних амбулаторій і сімейних лікарів за допомогою визначення рівня фактора некрозу пухлин α (ФНП-α), інтерлейкінів 1β та 6 (ІЛ-1β, ІЛ-6) в сироватці крові у хворих на ішемічну хворобу серця. Кожний функціональний клас СН характеризують певні величини концентрацій в крові ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-6.

 4. Обладнання для імуноферментного аналізу, тест-системи для визначення вмісту в крові ІЛ-4, ІЛ-6, ФНП-α, полістиролові планшети на 96 лунок.

 5. Лікування та профілактика ішемічної хвороби серця з хронічною серцевою недостатністю.

 6. Немає.

 7. Покращення діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця.

 8. Немає.

 9. Посібники, доповіді та публікації.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Патент № 67577; Опубл.15.06.2004, Бюл.№6.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Алексеєнко Н. О., тел. 343-12-98.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місті, консультації.

Реєстр. № 107/30/09

 1. Спосіб визначення фракції викиду у хворих на ішемічну хворобу серця.

 2. Визначення показників, які дозволяють підрахувати значення фракції викиду лівого шлуночка.

 3. Спосіб визначення фракції викиду лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця пропонується для використання в практиці кардіологічних стаціонарів та кардіологічних амбулаторій і сімейних лікарів за допомогою вимірів інтервалів електрокардіограми. Для застосування способу використовується визначення дисперсії інтервалу JT – різниця між найбільшим і найменшим значеннями відстані від крапки J до кінця зубця Т, виміряна у секундах дванадцяти відведень (мінімум у сімох) однієї і тієї ж стандартної електрокардіограми. Одержана дисперсія інтервалу JT (JTcd) коригується відповідно до формули Базетта. За допомогою математичної обробки одержана формула, за якою можливе визначення фракції викиду лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця.

 4. Електрокардіограф.

 5. Лікування та профілактика ішемічної хвороби серця.

 6. Немає.

 7. Визначення фракції викиду лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням даних ЕКГ сприятиме оцінці динаміки лікування хворих на ішемічну хворобу серця.

 8. Можливі технічні незначні неточності при обчисленні інтервалу JT.

 9. Посібники, доповіді.

 10. НДР «Стан морфофункціональних характеристик серця, нейрогуморальних систем і ліпідного обміну у хворих з хронічною серцевою недостатністю і їх корекція» 0102U002553, 2002-2005 рр.

 11. Патент № 6577; Опуб. 16.05.2005, Бюл. № 5.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Годлевська О. М., тел. 343-12-98.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місті, консультації.

Реєстр. № 108/30/09

  1. Спосіб диференційної діагностики типів діастолічної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на додіалізному етапі.

  2. Спрощення процесу діагностики, удосконалення оцінки динаміки діастолічної дисфункції серця та підвищення точності отриманих результатів у хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН) на додіалізному етапі.

  3. Спосіб диференційної діагностики типів діастолічної дисфункції у пацієнтів з ХХН на додіалізному етапі пропонується для використання в роботі терапевтичних, нефрологічних, кардіологічних відділень, амбулаторій сімейних лікарів за допомогою проведення допплер-ехокардіографії з додатковим визначенням у венозній крові мозкового натрійуретичного пептиду (МНП). Відсутність діастолічної дисфункції, а також кожен із типів порушення діастолічної функції характеризують певні значення МНП.

  4. Ехокардіограф з допплерівським режимом, набір для визначення концентрації МНП «Рeninsula Laboгatoгies» .

  5. Діагностика динаміки діастолічної дисфункції та контроль за динамікою лікування хворих з ХХН на додіалізному етапі зі збереженою систолічною функцією серця та клінічними ознаками хронічної серцевої недостатності.

  6. Немає.

  7. Покращення діагностики діастолічної хронічної серцевої недостатності у хворих на ХХН на додіалізному етапі.

  8. Немає.

  9. Методичні рекомендації, доповіді, публікації.

  10. НДР «Спосіб диференційної діагностики типів діастолічної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на додіалізному етапі», 2007-2008 рр.

  11. Заява на патент № 200814174 від 09.12.2008

  12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

  13. Власенко М. А., тел. (8097)2444536, Шалімова А. С., тел. (8067)9346975.

  14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.08).

  15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 109/30/09

 1. Методика проведення клініко-експертної діагностики у хворих та інвалідів внаслідок ішемічної хвороби серця (ІХС) після реваскуляризації міокарда.

 2. Підвищення ефективності та оптимізація медико-експертних технологій у хворих та інвалідів внаслідок ІХС після реваскуляризації міокарда, що сприятиме покращанню якості надання спеціалізованої медико-експертної та реабілітаційної допомоги населенню України.

 3. Розроблено алгоритм який передбачає поетапне проведення клініко-функціональної, психологічної та соціально-побутової діагностики, що дозволяє комплексно оцінити не тільки стан серцево-судинної системи, а і ступінь психологічної та соціальної адаптації хворого на ІХС після проведення операції по реваскуляризації міокарда. Розроблені кількісні показники стану серцево-судинної системи, психологічного та соціального статусу хворого, які відповідають ступеню обмеження життєдіяльності (помірний, виражений та значно виражений ступінь).

 4. Клініко-діагностичне обладнання для обстеження хворого за стандартами при ІХС.

 5. Хворі на ІХС після реваскуляризації міокарда.

 6. Відсутні

 7. Покращання якості надання спеціалізованої медико-експертної допомоги хворим та інвалідам внаслідок ІХС після реваскуляризації міокарда, зменшення показників інвалідності населення внаслідок ІХС шляхом об’єктивізації та удосконалення технології проведення медико-соціальної експертизи даної категорії хворих, що буде сприяти реінтеграції інвалідів в суспільство і збереженню трудових ресурсів державі.

 8. При чіткому дотриманні методики якісної і кількісної оцінки реабілітаційного потенціалу, що розроблена, ускладнень та помилок не виникає.

 9. Доповіді, статті, консультації.

 10. НДР «Розробити сучасні критерії встановлення інвалідності у хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли ендоваскулярні та оперативні втручання на серці» 0107U001444 , кв.2007р.-V кв.2009 рр.

 11. Немає.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (УкрДержНДІ МСПІ) 49027, м. Дніпропетровськ, пров.Радянський, 1-А тел. (056) 744-86-26

 13. О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова,О.В. Танцура, Ю.В. Ткаченко. Тел. (0562) 47-32-72

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол № 12 від 30.12. 2008 р.).

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, конференції, навчання фахівців на робочому місці.

Реєстр. № 110/30/09

 1. Оптимізація роботи спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій кардіологічного профілю з надання медико-експертної допомоги інвалідам внаслідок хвороб системи кровообігу.

 2. Підвищення якості надання медико-експертної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу за рахунок оптимізації роботи спеціалізованих кардіологічних МСЕК при впровадженні розроблених у відповідно до закону про реабілітацію інвалідів та підзаконних актів, посадових інструкцій голови, лікаря-кардіолога-експерта, лікаря-невропатолога-експерта, лікаря-реабілітолога, психолога кардіоМСЕК та удосконалених кінцевих результатів їх діяльності; стандартів обстеження та лікування хворих на ХСК в практичну діяльність кардіоМСЕК.

 3. На підставі результатів НДР, що виконується, аналізу сучасних законодавчих актів та інструктивно-методичних матеріалів розроблені та затверджені профільним відділом МОЗ України посадові інструкції голови та членів (лікарів-експертів, реабілітолога, психолога) спеціалізованих кардіологічних МСЕК, а також удосконалені форми їх роботи та модель кінцевих результатів.

 4. Не потребує.

 5. Для удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій кардіологічного профілю та лікарсько-консультативних комісій з проведення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок хвороб системи кровообігу.

 6. Відсутні.

 7. Оптимізація діяльності кардіологічних медико-соціальних експертних комісій та підвищення соціального захисту хворих та інвалідів внаслідок хвороб системи кровообігу при огляді їх у МСЕК.

 8. Відсутні.

 9. Навчально-методичний посібник для лікарів-експертів кардіологічних МСЕК, лікарів-кардіологів, неврологів, ревматологів, терапевтів лікувально-профілактичних закладів, інтернів та студентів вищих медичних закладів, курсантів циклів удосконалення лікарів факультету післядипломної освіти, 2008, 248 с.

 10. НДР «Визначити роль компенсаторно-адаптаційних механізмів на підставі медико-біологічних, психофізіологічних чинників у прогнозуванні інвалідності та оцінці реабілітаційних можливостей інвалідів внаслідок захворювань серцево-судинної системи», 0107U005099, 2007-2009 рр.

 11. Охоронні документи відсутні

 12. Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський 1-А.

 13. Сергієні О. В. (8 0562) 47-02-23

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол № 12 від 30.12. 2008 р.).

 15. Консультація авторів за контактними телефонами.

курортологія та фізіотерапія

Реєстр. № 111/30/09

 1. Використання динамічної електростимуляції (денос-терапія) в комплексному лікуванні структурно-функціональних змін кісткової тканини у дітей і підлітків.

 2. Поліпшення ефективності лікування структурно-функціональних змін кісткової тканини у дітей і підлітків.

 3. Лікування осіб, які мають структурно-функціональні зміни кісткової тканини використовують денос-терапію на фоні прийому медикаментозних препаратів. У комплексному лікуванні хворих із значним зниженням МЩКТ додатково застосовують медикаментозні засоби, які впливають на процеси ремоделювання кісткової тканини: міакальцик короткочасними курсами, бажано в інтраназальній формі у вигляді спрею, в дозі 25—50 МО з обов’язковим додатковим прийомом кальциферолу (500 мг кальцію і 125 МО холекальциферолу), дорослим і дітям старше 12 років - по 1 таблетці 2 рази на добу (ранком і ввечері), дітям старше 8 років по 1 таблетці 1 раз на добу. Комплексна терапія (міакальцик, кальциферол) діє протягом 3-4 місяців, повторні курси слід проводити 2-3 рази на рік.

 4. Використовується апарат ДіаДЕНС для проведення динамічної електростимуляції (ДЕНС), препарати: міакальцик, кальциферол.

 5. Зниження мінеральної щільності кісткової тканини: остеопенія, остеопороз.

 6. Індивідуальна непереносимість препаратів, наявність у пацієнта кардіостимулятора.

 7. Поліпшення якості життя. Зменшення термінів тривалості перебування пацієнта в стаціонарі і підвищення економічної ефективності лікування. Прискорення процесу одужання, зниження дози і кількості лікарських препаратів, що приймаються хворими.

 8. Не відмічені.

 9. Стаття у науковому виданні.

 10. НДР «Кальцій - дефіцитні стани у працівників Одеського припортового заводу», 0105U008887, 02.01.2006-31.12.2008

 11. Деклараційний патент на корисну №13989 опуб. 13.12.2007 р.

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський провулок, 2.

 13. Ігнатьєв О.М. 7185879, Зубаренко О.В. 273188, Ямілова Т.М. 428263, Бацуля Л.О. 446337, Рузанова Л.В. 276819

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 2 від 16.10.2008р ).

 15. Оволодіння методикою на місці.

Реєстр. № 112/30/09

 1. Спосіб етапного комплексного відновлювального лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів.

 2. Підвищення ефективності етапного комплексного відновлювального лікування та поліпшення якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів.

 3. Поставлена задача вирішується тим, що у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів додатково до стандартної та базисної терапії на госпітальному етапі лікування, застосовують внутрішньоорганний електрофорез ліпіну у дозі 10мг/кг у сполученні з камерною спелеотерапією упродовж 10-15 хвилин та комплексом кінезітерапії курсом 5-10 днів, після чого на амбулаторно-поліклінічному етапі призначають електрофорез бішофіту на проекцію коренів легенів протягом 7-10 днів у кількості 10-15 мл на один сеанс з подальшим застосуванням комплексної кінезотеарпії постійно. Повторні курси слід проводити 1-2 рази на рік.

 4. Використовується кімната зі штучним мікрокліматом, ультразвуковий інгалятор, апарат гальванізації та електрофорезу, препарати: ліпін, полтавський бішофіт

 5. Хронічне обструктивне захворювання легенів, бронхіальна астма.

 6. Індивідуальна непереносимість препаратів, наявність у пацієнта серцевої недостатності вище ІІІ функціонального класу та легенева недостатність ІІІ ст..

 7. Підвищити ефективність відновлювального лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів шляхом зменшення термінів тривалості перебування пацієнта в стаціонарі, підвищення економічної ефективності лікування та поліпшення якості життя.

 8. Не відмічені.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР«Комплексне відновлювальне лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із включенням фізичних чинників» 0105U008886,01.12.2006-01.12.08.

 11. Патент № 22369 від 25.04.2007.

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський провулок, 2.

 13. Поляков А.Є.7777609, Чернявський В.Г.7200441.

 14. 14.Вчена рада ОДМУ (протокол № 2 від 16.10.2008р)

 15. Оволодіння методикою на місці.

Реєстр. № 113/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на нешпитальну пневмонію в поєднанні з патологією серцево-судинної системи

 2. Підвищення ефективності лікування хворих на нешпитальну пневмонію в поєднанні з патологією серцево-судинної системи.

 3. Запропонований спосіб лікування хворих на нешпитальну пневмонію в поєднанні з патологією серцево-судинної системи полягає в тому, що хворим на нешпитальну пневмонію в поєднанні з патологією серцево-судинної системи на тлі базової медикаментозної терапії призначають дипіридамол в дозі 2,0 мл 2% ампульного розчину в інгаляції в поєднанні з процедурою ультразвуку на паравертебральні ділянки грудного відділку хребта (ТI-TХII) по 3 хвилини з кожної сторони потужністю 0,2-0,4 Вт/см 2 два рази: до та після інгаляції. Лікування проводять кожен день протягом 10-12 днів.

 4. Ингалятор «небулайзер» LD 207 U; апарат для ультразвукової терапії, наприклад – «УЗТ-101», 2% ампульний розчин дипіридамолу.

 5. Нешпитальна пневмонія в поєднанні з патологією серцево-судинної системи (ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою недостатністю I-II ФК, обумовленою ІХС чи АГ).

 6. Загальні протипоказання для призначення фізичних факторів, індивідуальна непереносимість дипіридамолу чи ультразвуку, наявність прогностично несприятливих порушень серцевого ритму, аневризма серця, нестабільні форми стенокардії, стабільна стенокардія напруження III-IV ФК, ХСН III-IV ФК, ДН III ст. схильність до кровотечі.

 7. Підвищення ефективності лікування хворих на нешпитальну пневмонію в поєднанні з патологією серцево-судинної системи (ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою недостатністю I-II ФК, обумовленою ІХС чи АГ) за рахунок покращення клінічного стану хворих, легеневої, коронарної та внутрішньосерцевої гемодинаміки, працездатності та якості життя.

 8. Порушення показань для призначення фізіотерапії, порушення техніки безпеки при проведенні процедур фізіотерапії.

 9. Деклараційний патент на винахід, доповіді та публікації на конгресах та у наукових журналах .

 10. НДР „Фізичні чинники в лікуванні захворювань судин»” 24134610; 2004 – 2006 рр.

 11. Патент України № 24738 , опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58

 13. Роздільська О. М., Тондій Л. Д. Тел (057) 349-44-70;

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008 р.).

 15. Консультації авторів, навчання на робочому місті.

Реєстр № 114/30/09

 1. Спосіб лікування хворих хронічною серцевою недостатністю

 2. Підвищення ефективності лікування та реабілітації хворих хронічною серцевою недостатністю на санаторно-курортному етапі

 3. Запропонований спосіб лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю полягає в застосуванні базової медикаментозної терапії та мінеральної води «Березівська» по 50,0-100,0 мл за 30 хвилин до прийому їжі 3 раза на день в теплому вигляді протягом 15-20 днів перебування в санаторії (з обмеженням добового використання іншої рідини на 200,0-300,0 мл). Рекомендовано проведення повторного систематичного санаторно-курортного лікування з застосуванням розробленого способу через 6 місяців- 1 рік.

 4. Мінеральна вода «Березівська» в умовах санаторію «Березівські мінеральні води» (із бювету) чи в позакурортних умовах – дегазована бутилірована.

 5. Наявність у хворих ХСН I-II ФК, обумовленої ІХС чи АГ.

 6. Загальні протипоказання для призначення фізичних факторів, індивідуальна непереносимість мінеральної води, наявність прогностично несприятливих порушень серцевого ритму, аневризма серця, нестабільні форми стенокардії, стабільна стенокардія напруження III-IV ФК, ХСН III-IV ФК, схильність до кровотечі.

 7. Підвищення ефективності лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю за рахунок покращення клінічного стану хворих, зменшення ознак ХСН, центральної коронарної та внутрішньосерцевої гемодинаміки, працездатності та якості життя (на тлі зменшення на ½ дози сечогінних препаратів та препаратів калію).

 8. Порушення правил відбору хворих на санаторно-курортне лікування.

 9. Деклараційний патент на винахід, доповіді та публікації на конгресах та у наукових журналах .

 10. НДР „Фізичні чинники в лікуванні захворювань судин»” 2413U4610; 2004 – 2006 рр.

 11. Патент № 10368 , опубл. 15.11.2005, Бюл. №11.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58

 13. Роздільська О.М., Борохова О. О., Сердюк О. І., Тондій Л. Д. Тел (057) 700-33-16;

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008 р.).

 15. Консультації авторів, навчання на робочому місті.

Реєстр № 115/30/09

 1. метод бальнеологічного лікування інсулінонезалежного цукрового діабету.

 2. Компенсація порушень вуглеводного обміну при інсулінонезалежному цукровому діабеті та профілактика його ускладнень.

 3. При виявленні порушень толерантності до глюкози, діагностованого інсулінонезалежного цукрового діабету на санаторному етапі лікування доцільним є включення в комплекс лікувальних заходів питного прийому гідрокарбонатних натрієвих вод малої і середньої мінералізації, які належать до групи вод з вираженими антацидними властивостями. Ефект кислотонейтралізації наступає безпосередньо після прийому води і триває близько 25-30 хвилин. Олужнення порожнини 12-палої кишки сприяє нормалізації відходження жовчі та панкреатичного секрету, секреції ферментів підшлунковою залозою. Мінеральні води даного типу при їх питному прийомі мають діуретичний ефект, посилюють виділення з організму токсинів та сечового піску, позитивно впливають на обмінні процеси, а також характеризуються рядом прямих та опосередкованих позитивних ефектів, які мають відношення до оптимізації метаболічних процесів при цукровому діабеті. Методика питного прийому мінеральної води визначається особливостями функціонального стану органів травлення, серцево-судинної системи, нирок. Добова доза мінеральної води коригується залежно від наявності та важкості супутньої патології, а також від віку пацієнта.

 4. Мало- та середньомінералізовані гідрокарбонатні натрієві води (в тому числі з наявністю біологічно активного вмісту кремнієвої кислоти) буферно-антацидної дії типу Боржомі, Віші та інші, природні та розлиті в пляшки, з величиною буферної ємності вище 40 ммоль/100 мл води.

 5. Порушення толерантності до глюкози, інсулінонезалежний цукровий діабет легкого та середнього ступеня тяжкості в стані стабільної компенсації, без схильності до вираженого ацидозу, з початковими стадіями мікроангіопатій, а також хворі, у яких цукровий діабет поєднується з патологією органів травлення, сечовидільної системи, системи кровообігу.

 6. Загальні протипоказання для бальнеологічного лікування. Бальнеологічне лікування в умовах санаторію протипоказане при загостреннях всіх захворювань шлунково-кишкового тракту, кровотечах, проносах, порушеннях прохідності жовчо- та сечовивідних шляхів.

 7. Додаткове призначення гідрокарбонатних натрієвих мінеральних вод має позитивний вплив на перебіг цукрового діабету і є економічно і патогенетично виправданим в комплексній терапії хворих та профілактиці ускладнень захворювання.

 8. Не спостерігається.

 9. Підготовлений до видання інформаційний лист.

 10. НДР “Розробка та обґрунтування методики санаторної реабілітації хворих на цукровий діабет, які зазнали впливу повені на Закарпатті, в умовах санаторію “Сузір’я” 0107U001922, 2007-2008 рр.,

 11. -.

 12. Науково-практичне об’єднання “Реабілітація” МОЗ України, 88000, м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10

 13. Ротаєнко А.П., Лемко І.С., Ганинець П.П., Прокопенко О.А., Сарканич О.В. (0312) 63-74-62; 63-81-73

 14. Вчена рада НПО “Реабілітація” (протокол № 8 від 11.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр № 116/30/09

 1. методика сульфідної бальнеотерапії при деформуючому остеоартрозі в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

 2. Покращення клінічного перебігу і функціональних можливостей індексованих суглобів у хворих на деформуючий остеоартроз.

 3. При поєднанні деформуючого остеоартрозу та гіпертонічної хвороби в комплексі лікувальних заходів показаним є поєднане бальнеологічне лікування із зовнішнім та питним застосуванням сульфідних (в тому числі слабосульфідних) мінеральних вод. Тривалість процедури становить 8-12 хвилин, проводиться з перервою через день або два, всього на курс лікування 10-15 ванн. Температура сірководневої ванни коливається від 33 до 370С. Після ванни пацієнт відпочиває протягом 30-40 хв. Повторні курси бальнеотерапії можуть бути призначені через 4-6 місяців. Для приготування штучних сірководневих ванн використовують реакцію соляної кислоти з сульфідом натрію, гідрокарбонатом і хлоридом натрію і готують сульфідно-сольовий розчин необхідної концентрації. Режим питного прийому природних слабосульфідних вод визначається функціональним станом органів травлення та сечовидільної системи.

 4. Природні мало- та слабомінералізовані сульфідні (в тому числі слабосульфідні з концентрацією сірководню 10-50 мг/л) мінеральні води різного аніонно-катіонного складу, а також набір солей для приготування штучних сірководневих ванн.

 5. При первинному (ідіопатичному) і вторинному остеоартрозі (внаслідок запальних захворювань, травм, вроджених та набутих анатомічних деформацій, метаболічних порушень) І-ІІ стадії в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

 6. Не показана сульфідна бальнеотерапія при захворюваннях, які виключають проведення бальнеопроцедур (онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання з порушенням кровообігу 2-3 ст., загострення всіх хронічних захворювань, токсико-алергічні реакції на сірководень, виражені вегетосудинні дисфункції та ін.).

 7. Підвищення ефективності лікування хворих на деформуючий остеоартроз в поєднанні з гіпертонічною хворобою, покращення клінічного перебігу та підвищення функціональних можливостей індексованих суглобів.

 8. Не спостерігається.

 9. Підготовлений до видання інформаційний лист

 10. НДР “Обґрунтування методики санаторної реабілітації хворих на деформуючий остеоартроз в поєднанні з гіпертонічною хворобою, які зазнали впливу повені в 1998, 2001 рр. на Закарпатті, в умовах санаторію “Синяк” 0106U003259 , 2006-2008 рр.

 11. -.

 12. Науково-практичне об’єднання “Реабілітація” МОЗ України, 88000, м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10

 13. Ротаєнко А.П., Лемко І.С., Швардак М.В., Горицька С.І., Гайнас Л.О. (0312) 63-74-62; 63-81-73

 14. Вчена рада НПО “Реабілітація” (протокол № 8 від 11.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр № 117/30/09

 1. Методика галотерапії (соляна печера) у дітей із захворюваннями органів дихання.

 2. Пiдвищення ефективностi на курортному та позакурортному етапах лiкування дітей із захворюваннями органів дихання.

 3. Хворі діти знаходяться в спеціальному приміщені (штучна соляна печера) з контрольованим аеродисперсним середовищем, насиченим сухим високодисперсним аерозолем хлориду натрію в концентрації від 0,3 до 1,0 мг/м3 і розміром частинок 1-5 мкм, температурою повітря 18-220С, відносної вологості повітря 40-60%, в зручних кріслах, повільно дихаючи. Дозування процедури проводять з урахуванням стану здоров’я, віку, наявності супутніх захворювань. Тривалість процедур для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями легень (рецидивуючий, хронічний і хронічний обструктивний бронхіт, бронхіальна астма інтермітуюча в фазі ремісії), верхніх дихальних шляхів (хронічний тонзиліт, хронічний фарингіт, хронічний риніт) та шкіри (нейродерміт) складає: у віці 4-7 років, а також ослабленим та дітям з наявностю супутніх захворювань – 10-15 хвилин, які проводять через день, на курс призначають 8-10 процедур; у віці 8-11 років, а також дітям з вегетативними та психоемоційними дисфункціями – 15-20 хвилин, які проводять через день, на курс призначають 10-12 процедур; у віці 12-15 років –25-30 хвилин, які проводять щоденно, на курс призначають до 15 процедур.

 4. Штучна соляна печера

 5. Діти із захворюваннями органів дихання та шкіри.

 6. Загальні протипоказання до призначення фізіотерапевтичних процедур або індивідуальна непереносимість.

 7. Застосування методики сприяє зниженню алергізації хворих дітей, поліпшенню клінічного та імунологічного стану, показників функції зовнішнього дихання за даними спірографії (збільшення максимальної вентиляції легень, життєвої ємності), симпато-адреналової та вегетативної систем, психоемоційного статусу, підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму дітей із захворюваннями органів дихання.

 8. Немає.

 9. -.

 10. ндр «вивчення впливу фізичних лікувальних чинників на стан соматичного і психічного здоров’я дітей, постраждалих від надзвичайних ситуацій і розробка принципів диференційованого їх застосування на санаторно-курортному етапі», № держ. реєстрації: 0107u001311, 2007-2009 рр.

 11. Немає.

 12. Український НДI дитячої курортології та фiзiотерапії, 97411, Крим, м.Євпаторiя, вул.маяковського, 6

 13. Голубова Т. Ф., Курганова О. В., Хілько Л. І., Богатирьова І. С., Єлісеєва Л. в., Вітринска О. Є., Татаурова В.а П.; тел. 6-16-74.

 14. Вчена рада УНДI ДКтаФ (протокол №9 від 21.10.08)

 15. Консультації розробників .

Реєстр № 118/30/09

 1. Методика визначення вихідного стану вегетативної нервової системи у дітей.

 2. Поліпшення якості діагностики стану здоров’я дитини на курортному та позакурортному етапах.

 3. Для визначення вихідного стану вегетативної нервової системи дітей пропонується спеціально розроблена анкета з бальною оцінкою різноманітних клінічних, анамнестичних, лабораторних і функціональних ознак активності симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи з подальшою автоматизованою компьютерною обробкою і видачею кінцевого заключення (виражена або помірна симпатико-, парасимпатикотонія, ейтонія, змішана форма).

 4. Не потребує

 5. Діти із соматичними захворюваннями.

 6. Немає.

 7. Застосування діагностичної методики визначення вихідного стану вегетативної нервової системи необхідно для диференційованого призначеня природних та преформованих лікувальних фізічних факторів в комплексному санаторно-курортному лікуванні дітей із соматичними захворюваннями.

 8. Немає.

 9. Інформаційний лист.

 10. ндр «вивчення впливу фізичних лікувальних чинників на стан соматичного і психічного здоров’я дітей, постраждалих від надзвичайних ситуацій і розробка принципів диференційованого їх застосування на санаторно-курортному етапі», № держ. реєстрації: 0107u001311. 2007-2009 рр.

 11. Немає.

 12. Український НДI дитячої курортології та фiзiотерапії, 97411, Крим, м.Євпаторiя, вул.маяковського, 6

 13. Голубова Т.Ф., Чепурна Л.Ф., Слюсаренко А.В., Бура Г.В.; тел. 6-16-74.

 14. Вчена рада УНДI ДКтаФ (протокол №9 від 21.10.08)

 15. Консультації розробників .

Реєстр № 119/30/09

 1. Методика застосування гідропланшетної терапії у хворих з остеохондропатією кульшових суглобів.

 2. Пiдвищення ефективностi на курортному та позакурортному етапах лiкування дітей з остеохондропатією кульшових суглобів.

 3. Хвору дитину поміщають в спеціально обладнану кабіну (санітарно-технічне обладнання «Локальна душова кабіна з вбудованою гідромасажною панеллю», сертифікат санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 06.06.2007 р. №05.0302-04/28214, код ДК ПП:28.75.11) і проводять процедуру гідропланшетної терапії при температурі води 35-370С: для дітей 4-7 років - при атмосферному тиску 0,5-1,0 бар, по 8-10 хвилин; для дітей 8-11 років - при атмосферному тиску 1,0-1,5 бар, по 10-12 хвилин; для дітей 12-14 років - при атмосферному тиску 1,5-2,0 бар, по 12-15 хвилин. Всім дітям процедури проводяться через день, на курс 10 процедур.

 4. Санітарно-технічне обладнання «Локальна душова кабіна з вбудованою гідромасажною панеллю», сертифікат санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 06.06.2007 р. №05.0302-04/28214, код ДК ПП:28.75.11

 5. Діти з остеохондропатією кульшових суглобів.

 6. Загальні протипоказання до призначення фізіотерапевтичних процедур.

 7. Застосування методики сприяє поліпшенню клінічного стану, показників реовазографії, сумарної електроміографії кінцівок, симпато-адреналової та нервово-м'язової систем, психоемоційного статусу, підвищення компенсаторних можливостей організму дітей з остеохондропатією кульшових суглобів.

 8. Немає

 9. -.

 10. ндр «вивчення впливу фізичних лікувальних чинників на стан соматичного і психічного здоров’я дітей, постраждалих від надзвичайних ситуацій і розробка принципів диференційованого їх застосування на санаторно-курортному етапі», № держ. реєстрації: 0107u001311, 2007-2009рр.

 11. Немає

 12. Український НДI дитячої курортології та фiзiотерапії, 97411, Крим, м.Євпаторiя, вул.маяковського, 6

 13. Голубова Т. Ф., Креслов О. І., Озеров І. О., Гудзь М. А.; тел. 6-16-74.

 14. Вчена рада УНДI ДК та Ф (протокол №9 від 21.10.08)

 15. Консультації розробників .

Реєстр № 120/30/09

 1. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТО-КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ, ГРУПИ РИЗИКУ ПО ТУБЕРКУЛЬОЗУ НА ЕТАПІ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ.

 2. Підвищення ефективності санаторно-курортного лікування, поліпшення показників неспецифічної резистентності, стану симпато-адреналової системи у дітей групи ризику по туберкульозу.

 3. Запропонована схема проведення магніто-квантової терапії (застосування червоного аплікатору) на паравертебральні ділянки на рівні С7 у віці дітей 7 - 12 та 13 - 16 років. Для дітей до 12 років потужність оптичного світлового потоку не більш 4,3мВт, потужність магнітної індукції на поверхні аппликатора 2,4 мТл; для дітей старше 12 років відповідно 7,6мВт і 4,2мТл. Курс терапії проводиться щодня, - 8 процедур.

 4. Апарат для магніто-квантової терапії «МІТ-1 МЛТ».

 5. Захворювання ЛОР - органів у дітей групи ризику по туберкульозу (хронічний тонзиліт, хронічний ринофарингіт).

 6. Загальні протипоказання для застосування фізичних методів лікування.

 7. Поліпшення клініко-функціональних показників, нормалізація стану симпато-адреналової системи і неспецифічної резистентності.

 8. В день проведення магніто-квантової терапії не рекомендується проведення процедур із застосуванням високої та ультрависокої частоти.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Вивчення організації і ефективності оздоровлення і санаторно-курортного лікування дітей групи ризику по туберкульозу в загальносоматичних санаторіях», 0106U003345, 2006 - 2008 рр.

 11. Немає

 12. ГУ «Український НДІ дитячої курортології і фізіотерапії» МЗ України, 97411, Крим, р. Евпаторія, вул. Кирова, 91.

 13. Любчик В.М., Курганова О.В., Чухраєв М.В., Єлісеєва Л.В., Гаврилова О.Ф. Хилько С.К., Баландина В.М.

 14. Вчена рада УНДІ ДК та Ф (протокол № 9 від 21.10. 2008г.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 121/30/09

 1. Спосіб лікування ендемічного зоба.

 2. Запропонований спосіб лікування ендемічного зоба дозволяє патогенетично впливати на функціональний стан щитоподібної залози, значно покращити ультразвукові показники структури залози та поліпшити результати лікування даної групи пацієнтів.

 3. В комплексі з дієто- та кліматотерапією використовують йодобромні ванни з концентрацією йоду не менш 10мг/л, брому – 25 мг/л при температурі води 35-370С, тривалістю процедури 15 хв., ванни проводять 2 дні поспіль з перервою на 3-й день, курсом 10 процедур, та чергують з високотоновою біорезонансною електротерапією з діапазоном частот 4096 - 32768 Гц, яку здійснюють 3 рази на тиждень, на ділянки зап'ясток та гомілок, курсом 10 процедур, тривалість кожної процедури складає 60 хв.

 4. Генератор високотонової біорезонансної терапії ( Hi-TOP та ін.)

 5. Лікування хворих на ендемічний зоб.

 6. Загальні протипоказання для застосування бальнеотерапії, високотонової біорезонансної терапії.

 7. Під впливом лікування значно покращуються клінічні, сонографічні та метаболічні показники, поліпшується функціональний стан гіпоталамо-тиреоїдної системи, підвищується ефективність лікування, покращується функція щитоподібної залози

 8. Спосіб фактично не має ускладнень завдяки відсутності побічних впливів лікувальних чинників, що мають вживатися, та ушкоджуючого впливу на організм людини.

 9. Публікації у журналах, тези доповідей та виступи на конференціях та конгресах, методичні рекомендації.

 10. НДР «Опрацювати програми санаторно-курортного лікування жінок з патологією щитоподібної залози з застосуванням лікувальних фізичних чинників» 0108U006718 ,2008 р.

 11. Патент на корисну модель №26893 (Бюл. №16, 2007г.)

 12. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров. 6.

 13. Ніколаєва Н. Г., Колоденко О. В. Тел. (8 – 0482) 22-35-68.

 14. Вчена рада УНДІ МРК (протокол № 16 від 15.10. 2008 р.).

 15. Консультації авторів.

Реєстр. № 122/30/09

 1. Застосування магніто-лазерної терапії у відновлювальному лікуванні дітей при хронічних захворюваннях органів дихання із супутньою вегетативною дисфункцією.

 2. Методика дії на рефлексогенну шийно-комірну зону сприяє поліпшенню регуляції бронхіального тонусу, зменшенню проявів вегетативної дисфункції, підвищенню адаптаційного потенціалу та якості життя.

 3. На тлі санаторно-курортного лікування здійснюють магніто-лазерну терапію на рефлексогенну шийно-комірцеву зону (проекція сегментів спинного мозку С8–Th2) лазерним інфрачервоним випромінювачем та на середину долоні (МС8) лазерним червоним випромінювачем з частотою 1,2 Гц або 1-10 Гц, індукцією 2,5 або 3,5 мТл, до того ж потужність лазерного інфрачервоного випромінювача 20-60 мВт, а лазерного червоного випромінювача 15-20 мВт, показники потужності 20% або 50%, вплив здійснюють протягом 3-5 хвилин щодня, курсом 8-10 процедур.

 4. Апарати МІТ-11.

 5. Хронічні захворювання органів дихання (хронічний тонзиліт, риносинусит, рецидивуючий бронхіт), супутня вегетативна дисфункція.

 6. Загальні протипоказання до фізіопроцедур.

 7. Корекція психовегетативного стану, покращення функції дихання, якості життя, підвищення ефективності санаторно-курортного лікування у т.ч. при скорочених термінах санаторно-курортного лікування (14 дн.).

 8. Немає.

 9. -.

 10. НДР «Науково обґрунтувати оптимальні терміни та розробити алгоритм оцінки ефективності санаторно-курортного лікування», 0106U001847, 2006-2008 р.р.

 11. Заява на корисну модель «Спосіб відновлювального лікування дітей при хронічних захворюваннях органів дихання із супутньою вегетативною дисфункцією» від 22.09.08 р.

 12. Український НДІ медичної реабілітації та курортології, 65014, м.Одеса, Лермонтовський пров., 6.

 13. Поберська В.О., Сакун М.В., Янченко Т.С., тел.7-22-35-68.

 14. Вчена рада УНДІ МРК (протокол № 16 від 15.10.2008 р.).

 15. Консультації авторів.

Реєстр. № 123/30/09

 1. Застосування озонотерапії у відновлювальному лікуванні дітей із вегетативними дисфункціями при хронічних захворюваннях органів дихання.

 2. Підвищення функціональних резервів організму за рахунок формування відносної рівноваги вегетативної нервової системи, зменшення активності симпатичних впливів.

 3. На тлі санаторно-курортного лікування здійснюють бітемпоральну газацію озоно-кисневої суміші на вуха з концентрацією озону 20 мг/л, об'ємом 300-500 мл, витратою 100 мл/хв., 3-5 хвилин, щодня, курсом 5 процедур.

 4. Апарат Бозон-С.

 5. Вегетативна дисфункція при хронічних захворюваннях органів дихання (хронічний тонзиліт, риносинусит, рецидивуючий бронхіт).

 6. Загальні протипоказання до фізіопроцедур, гострі гнійні захворювання вуха.

 7. Корекція вегетативного стану, покращення функції дихання, адаптаційного потенціалу та якості життя, підвищення ефективності санаторно-курортного лікування у т.ч. при скорочених термінах (14 дн.).

 8. Немає.

 9. -.

 10. НДР «Науково обґрунтувати оптимальні терміни та розробити алгоритм оцінки ефективності санаторно-курортного лікування», 0106U001847, 2006-2008 р.р.

 11. Позитивне рішення від 09.10.08 р. про видачу деклараційного патенту на корисну модель «Спосіб відновлювального лікування дітей із супутньою вегетативною дисфункцією при хронічних захворюваннях органів дихання».

 12. Український НДІ медичної реабілітації та курортології, 65014, м.Одеса, Лермонтовський пров., 6.

 13. Поберська В.О., Янченко Т.С., тел.7-22-35-68

 14. Вчена рада УНДІ МРК (протокол №16 від 15.10.2008 р.).

 15. Консультації авторів.

Реєстр № 124/30/09

 1. Спосіб лікування есенційної артеріальної гіпертензії.

 2. Підвищення ефективності санаторно-курортного лікування хворих на есенційну гіпертензію, зниження дози гіпотензивних медикаментозних засобів, покращення якості життя.

 3. На тлі використання антигіпертензивних препаратів, як фізичний чинник використовують зональну абдомінальну декомпресію по одному сеансу на день через день в режимі величини розрядження 4 – 12 кПа, експозицією (тривалістю розрядження) 10 – 120 с, паузою 10 – 60 с, величиною тиску паузи 0 – 1 кПа, тривалістю сеансу 10-30 хвилин. В залежності від артеріального тиску хворого загальним курсом лікування 24 дні з повторенням останнього через 2 місяці.

 4. Камера зональної декомпресії малогабаритна «КЗД-АК».

 5. Есенційна артеріальна гіпертензія 1-ї, 2-ї стадії перманентного, перманентно-кризового перебігу

 6. Гострі інфекційні захворювання, онкологічні захворювання, вагітність, венеричні захворювання, стан після операцій на внутрішніх органах, гострі захворювання, полікістоз яєчників (в т.ч. за даними УЗД, нефроптоз, гастроптоз, міокардит, вади клапанів серця, аневризма аорти, аритмія, виражений атеросклероз коронарних, мозкових та магістральних сосудів, тромбоз, варикозна хвороба, виражена гіпотонія, захворювання наднирників, туберкульоз, інтенсивний чи помірний біль в черевній порожнині та малому тазу, кровотеча чи їх загроза, початок менструального циклу.

 7. Скорочування строків перебування на лікарняному листі та зменшення діб непрацездатності, зниженню інвалідизації населення за рахунок профілактики ускладнень гіпертонії (інсульт, гострий коронарний синдром тощо), покращення якості життя.

 8. Зміна загального стану під час приймання процедури, збільшення чи зменшення пульсу на 35-40 уд/хв, порушення серцевого ритму. Необхідно контролювати пульс та артеріальний тиск впродовж процедури.

 9. Публікації, методичні рекомендації .

 10. НДР «Патогенетичне обґрунтування використання зовнішньої озонотерапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні есенційної артеріальної гіпертензії у хворих різних вікових груп», 0107U000574, 2007 – 2010 рр.

 11. Позитивне рішення на корисну модель від 23.10.2008 р.

 12. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, 65014,пров.Лермонтовський, 6., м.Одеса

 13. Кирилюк М. Л. 8 048 722 35 68, Старчевська Т. В. 8 048 722 35 68 , Усенко О. А. 8 048 722 35 68

 14. Вчена рада УНДІ МРК (протокол №16 від 15.10.08 р.).

 15. Консультації авторів.

Реєстр № 125/30/09

 1. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії.

 2. Підвищення ефективності санаторно-курортного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, зниження дози гіпотензивних медикаментозних засобів, покращення якості життя.

 3. На тлі медикаментозної гіпотензивної терапії (препарат та доза визначаються індивідуально) використовують зовнішню озонотерапію по одному сеансу на день через день з концентрацією озону 20 мг/л, при потоці кисню від кисневого концентратора — 3 л/хвилину, потужністю 20 % та тривалістю процедури — 15 хвилин у поєднанні з перлинним барботажем води слабкої сили та чередують з магнітотерапією нижніх кінцівок, з магнітною індукцією змінного магнітного поля 40 Hauss (4 мТл) при концентрації магнітного поля в середину соленоїдів з частотою 30 Гц, тривалістю 20 хвилин по одному сеансу на день через день, загальний курс лікування - 21 доба.

 4. Кисневий концентратор, озонатор повітря, компресор, нейтралізатор озону у повітрі, ванна ємністю 200 л, апарат «Магнітомед 2000».

 5. Есенційна артеріальна гіпертензія 1-ї, 2-ї стадії перманентного чи перманентно-кризового перебігу

 6. Гострі та хронічні захворювання у фазі загострення, онкологічні захворювання, вагітність, доброякісні пухлини органів малого таза, гіпертонічна хвороба 3 стадії, злоякісна есенційна артеріальна гіпертензія, кризовий перебіг ,гіпертиреоз, дифузний та вузловий токсичний зоб, хронічний автоімунний тиреоїдит у гіпертиреоїдній фазі, туберкульоз, кровотеча чи ії загроза, венеричні захворювання.

 7. Скорочування термінів перебування на лікарняному листі та зменшення діб непрацездатності, зниження інвалідизації населення за рахунок профілактики ускладнень гіпертонії (інсульт, гострий коронарний синдром тощо), покращення якості життя.

 8. Передозування концентрації озону в повітрі, яке проявляється ендогенною інтоксикацією та опіком слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, що усувається вмиканням термодеструктора - нейтралізатора озону

 9. Публікації.

 10. НДР «Патогенетичне обґрунтування використання зовнішньої озонотерапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні есенційної артеріальної гіпертензії у хворих різних вікових груп», 0107U000574, 2007 – 2010 рр.

 11. Патент № 36486, 2008р.

 12. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, 65014,пров.Лермонтовський, 6., м.Одеса.

 13. Бабов К.Д. 8 048 722 29 23 Старчевська Т. В. 8 048 722 35 68 Кирилюк М. Л. 8 048 722 35 68 Золотарьова Т. А. 8 048 722 29 23 Колоденко В. О. 8 048 722 35 68

 14. Вчена рада УНДІ МРК (протокол №16 від 15.10.08)

 15. Консультації авторів.

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

Реєстр. № 126/30/09

 1. Спосіб оцінки функціонального стану організму осіб, що займаються фізичною культурою та спортом

 2. Удосконалення оцінки функціонального стану осіб, що займаються фізичною культурою та спортом.

 3. Спосіб полягає у визначенні вихідних даних пульсу та АТ у стані спокою сидячі на велоергометрі при проведенні субмаксимального тесту PWC170. з розрахунком подвійного добутку (індекс Робінсона), потім визначають подвійний добуток після другого фізичного навантаження на велоергометрі та на 5-ій хвилині відновного періоду. За відомою формулою визначають величину PWC170/кг (Вт/кг) і розраховують індекс функціонального стану за формулою:

PWC170/кг (Вт/кг)

ІФС=------------------------ Х 1000 (відн.од), де:

ПД1+ПД2+ПД3

PWC170/кг - відносна величина показника PWC170 (Вт/кг);

ПД1 - подвійний добуток (вихідні дані);

ПД2 - подвійний добуток після другого фізичного навантаження на велоергометрі;

ПД3 - подвійний добуток на 5-ій хвилині відновного періоду;

1000 - величина, що дозволяє переклад в цілі цифри.

Якщо ІФС становить або перевищує 12,0 відносних одиниць, то стан оцінюють як високий, якщо в межах 10,0-11,9 – вище середнього, 8,0-9,9 – середній, 6,0-7,9 – нижче середнього, 5,9 та менше – низький.

 1. Електрокардіограф, велоергометр, секундомір, апарат для вимірювання артеріального тиску.

 2. Оцінка функціонального стану організму у фізкультурників та спортсменів.

 3. Загальні протипоказання для тестування і занять фізичною культурою та спортом, гострий період захворювання.

 4. Підвищення вірогідності оцінки функціонального стану організму фізкультурників та спортсменів.

 5. Значне підвищення або зниження артеріального тиску (АТ) та частоти серцевих скорочень під час виконання субмаксимального тесту PWC170, ЕКГ ознаки щодо припинення тестування, запаморочення, відмова досліджуваного від тестування. Шляхи запобігання: ретельний збір анамнезу, вимірювання АТ, зняття ЕКГ в стані спокою, після І-го, ІІ-го навантаження на велоергометрі та у відновному періоді.

 6. Курси стажування.

 7. Удосконалення клінічного досвіду.

 8. Патент на корисну модель № 36013; опублік. 10.10.2008. Бюл. № 19.

 9. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (0612) 224-64-69, , Обласний лікувально-фізкультурний диспансер, тел.. (061) 7644171

 10. Михалюк Є. Л., тел. д. (0612) 41-33-07; Сиволап В. В., т. д. (061) 32-58-30; Ткаліч І. В.

 11. Вчена рада ЗДМУ (протокол № 3 від 25.11.2008 р.

 12. Консультації щодо розрахунку оцінки функціонального стану організму фізкультурників та спортсменів.

Медична генетика

Реєстр. № 127/30/09

 1. Спосіб визначення термінів призначення гепатопротекторів при муковісцидозі.

 2. Визначення термінів раннього призначення гепатопротекторів при муковісцидозі.

 3. Запропоновано визначати рівні лужної фосфатази та гаммаглутамілтрансферази у хворих на муковісцидоз; при виявленні підвищення цих показників на 15,5 % і вище вікової норми при незмінних рівнях білірубіну та активності печінкових трансаміназ, хворим призначають препарати урсодезоксихолієвої кислоти.

 4. Біохімічний аналізатор ФП-901.

 5. Муковісцидоз.

 6. Відсутні.

 7. Визначення доклінічних критеріїв метаболічних змін гепатобіліарної системи у хворих на муковісцидоз для покращення ефективності лікування та запобігання ускладненням основного захворювання.

 8. Ускладнення відсутні.

 9. Опис винаходу.

 10. НДР "Напрямки сучасної діагностики, патогенетичної терапії та трьохрівневої профілактики спадкової патології", 0106U001640, 2005-2007.

 11. Патент № 31248. Опубл.25.03.2008. Бюл.№ 6.

 12. ХНМУ, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4; тел. (057) 715-33-48.

 13. Гречаніна О.Я., Озерова Л.С., Васильєва О.В.; тел. (057)7051674.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008 p.).

 15. Консультативна допомога, інформаційне забезпечення.

Реєстр. № 128/30/09

 1. Спосіб діагностики вторинної мітохондріальної недостатності у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення.

 2. Підвищення якості діагностики вторинної мітохондріальної недостатності у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення.

 3. Запропоновано у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення при наявності скарг на загальну слабкість, швидку стомлюваність, м'язову гіпотонію, порушення психо­фізичного розвитку проводити визначення рівня глюкози, лактатдегідрогенази, лактату в крові, і якщо рівень глюкози 5,6...5,9 ммоль/л, лактатдегідрогенази 580...700 Од/л, лактату 2,2...2,5 ммоль/л, діагностують наявність вторинної мітохондріальної недостатності.

 4. Біохімічний аналізатор ФП-901.

 5. Хронічні захворюваннями органів травлення.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення ефективності лікування дітей з хронічними захворюваннями органів травлення.

 8. Ускладнення відсутні.

 9. Опис винаходу.

 10. НДР "Всебічний аналіз епідеміології та механізмів експресії мітохондріальних захворювань в слов'янських популяціях Східної України ", 0108U005247, 2007-2009.

 11. Патент № 32311. Опубл. 12.05.2008. Бюл.№ 9.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4; тел. (057) 715-33-48.

 13. Гречаніна О.Я., Гречаніна Ю.Б., Здибська О.П., Озерова Л.С., Васильєва О.В.; тел. (057) 7051674.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008 p.).

 15. Консультативна допомога, інформаційне забезпечення.

Медична радіологія

Реєстр. № 129/30/09

 1. Радіонуклідно - медикаментозна терапія хворих на рак молочної залози з множинними метастазами в скелет.

 2. Підвищення ефективності лікування, тривалості та якості життя пацієнток.

 3. Спосіб радіонуклідно - медикаментозної терапії хворих на рак молочної залози з множинними метастазами в скелет полягає в тому, що додатково до медикаментозного лікування призначають радіонуклідну терапію в два етапи, причому на першому етапі використовують радіофармпрепарат 32Р у формі двозаміщеного фосфату натрію (Na2H32PO4), спочатку активністю 200 – 225 МБк перорально, через 7 днів повторно 200 – 225 МБк, а потім, на другому етапі лікування через 4,5 місяці призначають 89Sr-хлорид внутрішньовенно активністю 150 МБк.

 4. Радіофармпрепарати: 32Р у формі двозаміщеного фосфату натрію (Na2H32PO4) та 89Sr-хлорид; кселода, фарестон, золадекс, фемара, бондронат.

 5. Множинні метастази в скелет у хворих на рак молочної залози.

 6. Кахексія, різко знижені гематологічні показники, прогнозована тривалість життя менше 3 міс.

 7. Підвищується тривалість безбольової ремісії до 8-10 місяців, тривалість та якість життя пацієнток.

 8. Транзиторне зниження гематологічних показників, яке не потребує спеціального лікування.

 9. Публікації, навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення, виступи на конференціях.

 10. НДР „Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних пухлин”,0103U008728, 2004-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель № 34087. “Промислова власність”. Бюл. №14 від 25.07.2008.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика; 04112, м: Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 483-06-05. Київська міська онкологічна лікарня; Адреса: 03115, м: Київ, вул. Верховинна, 69; тел. 450-75-76.

 13. Мечев Д. С.; Фірсова М. М.; Щербіна О. В.; Полякова Н. І.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008р. ).

 15. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та тематичного удосконалення.

Реєстр. № 130/30/09

 1. Комплекс рентгенограметричних діагностичних критеріїв у хворих на гострі абсцеси легень.

 2. Поліпшення результатів діагностики і прогнозування тяжкості перебігу гострих абсцесів легень шляхом об’єктивізації отриманих даних при використанні рентгенограметричних критеріїв.

 3. Хворим на гострі абсцеси легень виконується рентгенографія органів грудної клітки в прямій і бічній проекціях і паралельно зі змінами грудної клітки визначають тяжкість абсцесу шляхом вимірювань і розрахунків за трьома параметрами: поширеністю – в % розміру абсцесу відносно вертикального розміру легені, вираженістю перифокального запалення в см, величиною очищення абсцесу від детриту за розмірами газового міхура в % до діаметра порожнини. 1 (помірний) ступінь перебігу – абсцес поширюється до 35% вертикального розміру легені, займає один або декілька сегментів, товщина перифокального запалення становить 3-5 мм, висота газового міхура складає більше 70% діаметра; 2 (середньої тяжкості) ступінь – абсцес поширюється до 50% вертикального розміру легені до розмірів частки, товщина перифокального запалення становить 6-20 мм, висота газового міхура 40-65%; 3 (тяжкий) ступінь – абсцес займає більше 50% розміру легені, більше однієї частки, товщина перифокального запалення більше 20 мм, висота газового міхура становить менше 35% його діаметра.

 4. Рентгенівський апарат, рентгенівська плівка, хімічні реактиви для проявлення та фіксування, негатоскоп, лінійка, калькулятор.

 5. Наявність у хворого на рентгенограмі абсцесу легень.

 6. Немає.

 7. Поліпшення результатів рентгенологічної діагностики хворих, прогнозування можливого перебігу гострих абсцесів і, як наслідок, економічний ефект через зменшення строків перебування хворих в стаціонарі і витрат на лікування.

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді, публікації та навчання в системі післядипломної освіти лікарів.

 10. НДР «Променева діагностика захворювань легень та плеври у дорослих та дітей», 0108U002116, 01.2008 – 12.2012.

 11. Патент № 29691. Опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Чурилін Р.Ю., тел (057) 349-83-84; Крамний І. О., тел (057) 738-70-80.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Морфологія людини

Реєстр. № 131/30/09

 1. СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ГІСТОЛОГІЧНИХ БЛОКІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОПЛОЩИННИХ ЗРІЗІВ

 2. Покращення і прискорення морфологічних досліджень, дозволяє виконати зрізи у трьох взаємоперпендикулярних площинах не змінюючи розташування блоку на бруску. При цьому можливо створити просторову модель тканин, які досліджуються.

 3. Брусок для фіксації блоку виконаний у формі куба з виїмкою також у формі куба. Причому об’єм виїмки дорівнює одній восьмій об’єму бруска і розташовується з боку одного з кутів бруска. Запропонований брусок використовується таким чином. Блок розміщується у виїмці, причому за розміром блок повинен бути більше виїмки бруска і теж мати форму куба. Коли брусок фіксують в об’єкттримачі мікротома в одному з трьох можливих положень, можна виконувати зрізи можливо однієї з трьох граней блоку. Відповідно до зміни положень бруска змінюється просторове положення блоку , що дозволяє виконувати зрізи інших граней.

 4. Мікротом санний (МС-2) або мікротом для парафінових зрізів (МПС-2), парафінові або парафін-целоїдінові блоки.

 5. Для покращення і прискорення гістологічних досліджень.

 6. Відсутні.

 7. Гістологічні зрізи можливо виготовляти у трьох взаємоперпендикулярних площинах без реверсії та зміни положення блоку. Це дозволяє створювати просторову модель тканин, які досліджуються.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Вікові морфофункціональні особливості окремих органів і систем организму під впливом різноманітних гравітаційних перевантажень та при деяких методах їх корекції»“, 0199U001811, 2003-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель № 29396, опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1.

 12. Кримський державний медичний університет iм. C.I. Георгієвського, вул. Р. Люксембург, м. Сімферополь, АР Крим.

 13. Аджисалієв Г. Р. 8 (067) 945-19-85, Чалбаш Д. А. 8 (0652) 25-81-12, Дяченко О. П. 8 (0652) 25-81-12

 14. Вчена рада КДМУ (протокол №3 від 27.03.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 132/30/09

 1. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯХ

 2. Підвищення ефективності захисту біологічних об'єктів при гравітаційних перевантаженнях та компенсування явища гіпоксії.

 3. Вдосконалення пристрою для захисту біологічних об'єктів при гравітаційних перевантаженнях за рахунок конструктивних змін, що дозволяє створити умови якісного захисту та оптимальну систему життєзабезпечення й компенсувати явища гіпоксії тканин, також створити можливість візуального спостереження за біологічним об'єктом на момент компресії й декомпресії газовими складовими. При видаленні внутрішньої еластичної оболонки пропонований пристрій може використовуватись як портативна барокамера.

 4. Твердотіла та еластична оболонки, газовий балон, редуктор із запобіжним клапаном, тонометр, запірний вентиль, гнучкий шланг, корковий кран, фланець, станина, штуцер.

 5. Хронічний вплив значних по силі гравітаційних перевантажень.

 6. Відсутні.

 7. Нівелювання негативного впливу гравітаційних перевантажень на органи та системи організму.

 8. Відсутні.

 9. Публікації у профільних журналах.

 10. НДР “Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та при різних методах їх корекції“, 0104U002080, 2004-2008 р.р.

 11. Патент на корисну модель 13161,опубл. 15.03.2006; Бюл. №3

 12. Кримський державний медичний унiверситет iм. C.I. Георгiєвського. АР Крим, Сiмферополь, вул. Р.Люксембург 27А.

 13. Мостовий С. О. тел. 8(0652) 27-29-04, Пикалюк В. С. тел. 8(0652) 27-89-96

 14. Вчена рада КДМУ (протокол № 2 28.02. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 133/30/09

 1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ДІЇ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ПРЕПАРАТОМ «ГЛУТАРГІН» В ЕКСПЕРИМЕНТІ.

 2. Нормалізація окиснювального гомеостазу організму при дії значних по силі гравітаційних перевантажень.

 3. Спосіб полягає в тому, що для досягнення поставленої мети використовують 4% розчин синтетичного препарату глутаргін, який вводять внутрішньоочеревинно для точного дозування діючої речовини у дозі 100 мг/кг маси тварини за півгодини до сеансу гіпергравітації, причому метод введення препарату виключає можливі ускладнення у вигляді алергійних реакцій або травми стравоходу та верхніх дихальних шляхів експериментальних тварин.

 4. 4% розчин глутаргіну, інсуліновий шприц.

 5. Хронічний вплив значних по силі гравітаційних перевантажень.

 6. Відсутні.

 7. Нівелювання негативного впливу гравітаційних перевантажень на окиснювальний гомеостаз.

 8. Пошкодження внутрішніх органів голкою під час ін’єкції. Для запобігання цьму прокол передньої черевної стінки треба виконувати під гострим кутом.

 9. Публікації у профільних журналах.

 10. НДР «Вікові морфофункціональні особливості окремих органів та систем організму під впливом гравітаційних перевантажень та різних методах їх корекції», 0104U002080, 2004 – 2008 р.р.

 11. Патент на корисну модель № 35792, опубл. 10.10.2008, Бюл. №19.

 12. Кримський державний медичний унiверситет iм. C.I. Георгiєвського. АР Крим, Сiмферополь, вул. Р.Люксембург 27А.

 13. Пикалюк В. С. тел. 8 (0652) 27-37-85, Кутя С. А. тел. 8 (0652) 27-89-96, Мороз Г. О.тел. 8 (0652) 27-89-96, Коняєва О. І. тел. 8 (0652) 27-89-30

 14. Вчена рада КДМУ (протокол №11 27.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр № 134/30/09

 1. МЕТОДИКА ОЦІНКИ КІСТКОВОЇ МАСИ У ДИТЯЧОМУ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ НОМОГРАМ.

 2. Неінвазійне визначення та стандартизована оцінка результатів ультразвукової ден­ситометрії з урахуванням регіональних факторів та етапу онтогенезу і статі у дитячому та підлітковому віці.

 3. Оцінка накопичення кісткової маси у дитячому та підлітковому віці виконується з використанням спеціально опрацьованих номограм, що забезпечує урахування віку, статі і регіональних особливостей, а також дозволяє отримувати денситометричний профіль, як доповнення до традиційної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. Кожний із показників денситометрії оцінюється у межах його відхилення за шкалою сигмальних відхилень від середнього значення для відповідної віко-статевої групи. Індивідуальні значення швидкості поширення ультразвуку через кістку, ступеня його ослаблення та індекс міцності кістки співвідносяться з номограмами, що визначає узагальнену оцінку денситометрії: гармонійна, дисгармонійна чи різко дисгармонійна. Що дозволяє визначати тип накопичення кісткової маси як оболонковий чи трабекулярний.

 4. Регіональні номограми оцінки результатів ультразвукової денситометрії, ультразвуковий денситометр, стандартизований клінічний протокол обліку результатів денситометрії.

 5. Потреба у визначенні індивідуального рівня та урахування регіональних особливостей накопичення піку кісткової тканини у дітей та підлітків різної статі, оцінка морфо-функціонального розвитку на етапах онтогенезу, діагностика остеопенічних порушень.

 6. Відсутні.

 7. Об'єктивізація індивідуального рівня накопичення кісткової маси та визначення її компонентної структури у дитячому та підлітковому віці.

 8. При використанні нововведення - ускладнення виключені; помилки в оцінці можливі у разі виконання оцінки результатів денситометрії за стандартною програмою, що не враховує регіональні особливості харчування дітей.

 9. -.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров'я дітей та підлітків в умовах реформування первинної медико - санітарної допомоги населенню України», 0108U005248, 2007 - 2009 р.

 11. Патент № 21075; опубл. 15.02.07.-Пром. власність, 2007.- №2.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Шкляр А.С., Климовська Л.О., (057)7560033.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

наркологія

Реєстр. № 135/30/09

 1. Спосіб лікування алкогольної залежності.

 2. Розробити спосіб лікування алкогольної залежності з мінімальним ризиком ускладнень та побічних ефектів, на засаді адекватної заміни психотерапевтичного опосередкування процедури зрошення зіва холодоагентом хлоретилом.

 3. Після проведення методу стреспсихотерапії з гіпнотичною установкою на тверезе життя здійснюється кріорозпилення (кріозрошення) в обсязі 2-3 мл рідкого азоту на ділянку слизової зіву й порожнини рота протягом 1-2 сек. Метод передбачає також мануальний пресорний вплив на крапки Валле пацієнта безпосередньо перед й у процесі кріозрошення.

 4. Апарат "Кріорозпилення КР-2"; "Апарат для локальної кріотерапії "Кріомед-02"; "Апарат Кріоіней".

 5. Синдром алкогольної залежності

 6. Не має

 7. Стабілізація ремісійного стану у хворих на алкогольну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Патент № 21552, опубл. 10.04.2007 р., Бюл. №3.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. тел. (8-0572) 52-61-77.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр. № 136/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність.

 2. На основі оптимізації синергічної комбінації сенсибілізаторів до алкоголю (лідевін і гепаклінз) розробити спосіб лікування алкогольної залежності з мінімальним ризиком ускладнень та побічних ефектів.

 3. На фоні психотерапевтичного потенціювання та сугестії здійснюють лікування препаратом Лідевін та водночас призначають біологічно активну фітодобавку Гепаклінз (Hepacleanse) корпорації «Витамакс – ХХI век» (по 2 капсули три рази на день), яка завдяки оригінальному фітоскладу та багатокомпонентному нутриційному джерелу біофлавоноїдів, вітамінів, каротиноїдів, амінокислот, забезпечує гепатопротекторну дію, нормалізує порушену антитоксичну функцію печінки, підвищує синтез білка й регенерацію паренхіми печінки, позбавляє пацієнта багатьох побічних ефектів та ускладнень гепатотоксичних фармакологічних препаратів.

 4. Препарат „Лідевін”, препарат „Гепаклінз”.

 5. Синдром алкогольної залежності

 6. Немає

 7. Стабілізація ремісійного стану у хворих на алкогольну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Патент № 21915 опубл. 10.04.2007 Бюл. №4.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Дадалі В.А., Бакулін І.Г., Мисько Г.М., Сушинська О.О., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 137/30/09

 1. Спосіб метаболітно-детоксикаційної терапії хворих на алкогольну залежність під час гострих ознак синдрому відміни

 2. Розробити спосіб швидкого метаболітно-детоксикаційного купірування синдрому відміни у пацієнтів з алкогольною залежністю з мінімальним ризиком ускладнень та побічних ефектів.

 3. Розроблені схеми традиційної диференційованої детоксикаційно-метаболітної терапії алкогольного абстинентного синдрому, які доповнюється біологічно активною речовиною Картол, створеною на базі дикарбонових кислот. Картол відноситься до класу так званих антиоксидантів, що поєднують в собі як антирадикальний механізм дії, і, відповідно, мають вплив на процеси перекисного окиснювання ліпідів, так і виражену антигіпоксичну активність. Картол, призначається в разовій дозі 0,35 г в капсулі для перорального прийому, 3 – 5 разів на добу, тривалість курсового лікування 4 - 5 – днів . Обгрунтованість вибору картолу полягає у тому, що він має широкий спектр антигіпоксичної, гемореологічної, стреспротекторної, ноотропної мембранопротекторної, антиоксидантної, актопротекторної, адаптогенної та анксіолітичної активності. Дія цього засобу реалізується на декількох рівнях – метаболітному, нейрональному та судинному (гемореологічному). Тим самим покращується мозковий метаболізм (добре проникає через ГЕБ), мікроциркуляція та реологічні властивості крові, стабілізуються мембранні структури (мембранопротектор) в т.ч. і клітин крові (еритроцитів та тромбоцитів), попереджується їх гемоліз, знижується ферментативна токсемія та ендогенна інтоксикація, стимулюються репаративно-регенеративні процеси, пряме окиснення глюкози по пентозофосфатному шунту (підвищується рівень відновлених нуклеотидів - НАДФН), завдяки чому стабілізується рівень ендогенних антиоксидантів та процесів перекисного окиснення ліпідів. Засіб здійснює енергетизуючу дію, підвищує аеробну потужність організму.

 4. БАД «Картол»

 5. Синдром алкогольної залежності

 6. Не має

 7. Стабілізація соматичного стану у хворих на алкогольну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель. №15919 Опубл. 17.07.2006 Бюл. № 7.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Друзь О.В., Пліш Б.А., Затовський І.В., Долгий В.В., Бурмака Н.П. тел. (8-0572) 52-61-77.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 138/30/09

 1. Спосіб комплексної протирецидивної терапіії в ремісійному періоді при опіоїдній залежності

 2. На основі оптимізації лікувальної дії сінергічної комбінації (лазерна терапія, препарат кетанов та ципралекс) розробити метод профілактики рецидивів у хворих з опіоїдною залежністю.

 3. Суттю нововведення є удосконалення способу протирецидивного комбінованого купірування дисомнічної, астено-депресивної, больової симптоматики ремісійного періоду у хворих опіоїдною наркоманією. Досягнення швидкого терапевтичного ефекту, скорочення термінів і зменшення вартості лікування, запобігання ускладненням здійснюється за рахунок принципово нової оригінальної терапевтичної комбінації, яка передбачає застосування анальгетичного препарату Кетанов, методу внутрішньосудинної або трансдермальної лазерної терапії та антидепресанту Ципралекс.

 4. Апарат лазерної терапії, препарат „кетанов”, препарат „ципралекс”.

 5. Синдром опіоїдної залежності

 6. Немає

 7. Стабілізація ремісійного стану у хворих на опіоїдну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2007-12.2012 рр.

 11. Патент на корисну модель № 30189 опубл. 11.02.2008 р., Бюл. №3.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Гудзенко А.О., Бондаренко В.В.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 139/30/09

 1. Спосіб лікування патологічної залежності від психостимуляторів.

 2. Оптимізація терапевтичного алгоритму комплексного лікування синдрому залежності від психостимуляторів

 3. Доведено, що препарати коралового кальцію (Алка-Майн, коралова вода, корал-активін) містять оптимальній набір мікроелементів, загальною кількістю – майже 70 елементів: кальцій - 34,6%, магній - 2,16%, кремній -1,37%, а також натрій, сірку, залізо, калій, фосфор, йод, фтор, бром, вуглець, цинк, селен, срібло, аскорбінову кислоту, які ефективно нормалізують обмін речовин, сприяють досягненню оптимального значення рН крові; оптимізують серцево-судинну систему та органи травлення у хворих на залежність від психостимуляторів.

 4. БАД «Корал-активін»

 5. Синдром залежності від психостимуляторів

 6. Немає

 7. Нормалізація стану здоров’я хворих на залежність від психостимуляторів

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель №16168, Опубл. 17.07.2006 Бюл. № 7.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Друзь О.В., Пліш Б.А., Затовський І.В., Долгий В.В., Бурмака Н.П. тел. (8-0572) 52-61-77.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 140/30/09

 1. Спосіб протирецидивної терапії хворих опіоїдною залежністю

 2. На основі оптимізації лікувальної дії синергічної комбінації, яка включає лазерну терапію та препарат лексон, розробити метод профілактики рецидивів у хворих з опіоїдною залежністю.

 3. Спосіб передбачає застосування у пацієнтів опіоїдною наркоманією у разі появи в період ремісії дисомнічних та астено-депресивних порушень (пригнічений настрій, тривога, дисфорія, підвищена дратівливість, емоційна нестійкість, порушення сну, погіршення апетиту, локальні або численні соматоневрологічні скарги) призначення комплексної терапії з використанням методу внутрішньосудинної лазерної гемотерапії (довжина хвилі 0,63 мкм, потужність 2 мВт, експозиція впливу 30-40 хвилин) і препарату Лексон у мінімальних дозуваннях, що не перевищують 4-8 мл розчину на ніч.

 4. Апарат лазерної терапії, препарат „лексон”.

 5. Синдром опіоїдної залежності

 6. Немає

 7. Стабілізація ремісійного стану у хворих на опіоїдну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Патент на корисну модель № 26986, опубл. 10.10.2007 р., Бюл. № 16.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Черних В.П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 141/30/09

 1. Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генеза

 2. На основі оптимізації лікувальної дії синергічної комбінації (мембранний плазмаферез та гіпербарична оксигенація) розробити метод профілактики рецидивів у хворих з опіоїдною залежністю.

 3. Ідея способу полягає у використанні комбінованої терапії невідкладних станів наркотичного ґенезу: плазмаферез+гіпербарична оксигенація. Основні технологічні принципи способу: з метою підвищення синергічної ефективності лікування за рахунок прискореного й більш ретельного виведення токсикантів із плазми крові, скорочення терміну лікування, здійснюють процедуру плазмаферезу, а через 10 – 12 годин пацієнту проводять процедуру гіпербаричної оксигенації. Процедуру плазмаферезу повторюють раз у три дні (на курс 2 – 3 процедури), а гіпербаричну оксигенацію проводять щоденно, загальною курсовою кількістю – від 3 до 5.

 4. Апарат мембранного плазмаферезу "Гемофенікс", апарат гіпербаричної оксигенації.

 5. Синдром наркотичної залежності

 6. Не має

 7. Купірування стану відміни у хворих на наркотичну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, методичні рекомендації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Патент № 24574 опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Гончарові О.Ю., Волков О.С., Правдін В.В., Бобильова Т.П., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. тел 8-0572-52-61-77

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 142/30/09

 1. Спосіб купірування больового синдрому у хворих опійною наркоманією

 2. На основі оптимізації лікувальної дії комбінації (лазерна терапія, препарат трамадол) розробити метод купірування больового синдрому у хворих з опіоїдною залежністю.

 3. Удосконалення способу комбінованого купірування больового синдрому в хворих опійною наркоманією, що включає застосування фармакологічного препарату трамадол, який відрізняється тим, що трамадол призначають внутрішньом’язово у дозі від 300 до 600 мг на добу по 100-200 мг 3 рази на день протягом 507 днів, додатково призначють внутрішньосудинну лазерну гемотерапію з довжиною хвилі 0,63 мкм, інтенсивністю випромінювання 2 мвт, експозицією 30-40 хвилин 1 раз на день протягом 3-4 днів.

 4. Апарат лазерної терапії, препарат „трамадол”

 5. Больовий синдром у хворих опійною наркоманією

 6. Немає

 7. Стабілізація ремісійного стану у хворих на опіоїдну залежність

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів наркологічних закладів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель. (21) u 2005 10349; (22) 02.11.2005; (24) 15.05.2006; (46) 15.05.2006. Бюл. № 7.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Голован З.С., Гуторив О.І. тел. 8-0572-52-61-77

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

Реєстр № 143/30/09

 1. Спосіб лікування тютюнової залежності.

 2. Розробити спосіб підвищення ефективності лікування тютюнової залежності з мінімальним ризиком ускладнень та побічних ефектів.

 3. Розроблено спосіб лікування тютюнової залежності, що включає проведення комбінованої інфузійної детоксикаційної терапії, трансдермальної лазерної гемотерапії і внутрім'язового введення препарату Кетанов. Спосіб також передбачає психотерапевтичну сугестію.

 4. Апарат лазерної терапії, препарат „Кетанов”

 5. Синдром тютюнової залежності

 6. Немає

 7. Підвищення ефективності лікування тютюнової залежності

 8. Не спостерігалось.

 9. Доповіді та публікації, навчання в системі післядипломної підготовки лікарів наркологічних закладів.

 10. НДР «Об’єктивізація діагностики і нові підходи до лікування і реабілітації патологічної залежності та коморбідних станів в наркології» 0108U002113, 01.2008-12.2012 рр.

 11. Патент на корисну модель № 30702 опубл. 11.03.2008 р., Бюл. № 5.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Друзь О.В., Петренко В.О., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Скобелев В.О., Малініна Н.Г. тел. (8-0572) 52-61-77.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.08 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації.

неврологія

Реєстр № 144/30/09

 1. Система лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією, що знаходяться на програмному гемодіалізі

 2. Зниження числа ускладнень, щодо розвитку тяжких цереброваскулярних порушень у хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на програмному гемодіалізі.

 3. Спосіб відрізняється тим, що додатково визначають реографічний індекс і проводять пробний сеанс гіпербаричної оксигенації, повторно визначають реографічний індекс і при зменшенні його на 15-25 % призначають тільки гіпербаричну оксигенацію, а при зменшенні реографічного індексу на 5-8 % до гіпербаричної оксигенації додатково призначають вазоактивні препарати.

 4. Барокамера типу ОКА-МТ, реограф.

 5. Дисциркуляторна енцефалопатія хворих, що знаходяться на програмному гемодіалізі.

 6. Клаустрофобія, захворювання внутрішнього вуха.

 7. Зниження числа ускладнень на 15-20 %, щодо розвитку цереброваскулярних порушень у хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на програмному гемодіалізі.

 8. В деяких випадках зниження артеріального тиску.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Система лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією, що знаходяться на програмному гемодіалізі», U200709799, 2007-2012 р.р.

 11. Патент на корисну модель № 28927 опуб. 25.12.2007 р.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Статінова О. А. тел. 95-62-89, Селезньова С. В. тел. 95-63-12

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 6 від 19.06. 2008 р.)

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр № 145/30/09

 1. Спосіб лікування гострого церебрального ішемічного інсульту

 2. Покращення результатів за рахунок корекції функціональних властивостей судинного ендотелію у гострому періоді церебрального ішемічного інсульту.

 3. Спосіб лікування гострого церебрального ішемічного інсульту, що включає призначення у доповнення до базисної терапії комплексу 0,1% розчину L-лізину есцинату по 10,0 мл на 200,0 фізіологічного розчину в/в крапельно 5 днів та 2,5% розчину тіотриазоліну по 2,0 мл в/в 10 днів. Спосіб дозволяє досягти клініко-біохімічного поліпшення за рахунок покращення функціональних властивостей судинного ендотелію.

 4. 0,1% розчин L-лізину есцинату, по 10,0 мл; 200,0 мл фізіологічного розчину; 2,5% розчин тіотриазоліну по 2,0 мл.

 5. Гострий період церебрального ішемічного інсульту.

 6. Протипоказання до застосування розчину L-лізину есцинату: виражені порушення функції нирок, підвищена чутливість до препарату. Протипоказання до застосування розчину тіотриазоліну: період вагітності та період вигодовування груддю, обережно застосовувати при нирковій недостатності.

 7. Додаткове призначення хворим з гострим церебральним ішемічним інсультом комплексу препаратів L-лізину есцинату та тіотриазоліну призводить до вірогідного регресу неврологічного дефіциту за середнім балом оригінальної шкали (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 1991). Комплекс препаратів L-лізину есцинату та тіотриазоліну мають ендотеліопротекторний ефект, який виражається у вигляді вірогідного регресу рівня нітриту й ендотеліну-1 плазми крові, зниження рівня пошкоджуючих ендотелій факторів – карбонільованих білків та основ Шифа, що свідчить про корекцію ендотеліальної функції у цих хворих.

 8. При застосуванні у терапевтичних дозах тіотриазоліну побічні дії не виявлені. При застосуванні препарату L-лізину есцинату можливі алергічні реакції у вигляді шкірного висипу, крапивниці, ангіоневротичного набряку.

 9. Монографія, доповіді, публікації, навчання на курсах .

 10. НДР “Епідеміологія цереброваскулярних захворювань у популяції м. Харкова» 0104U002510.

 11. Патент № 22536; Опубл. 25.04.2007. Бюл. №5, 2007р.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.

 13. Завгородня Г. М., Малахов В. О., Сиротніков Є. Л. т. 7117501.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол №9 від 24.10.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр № 146/30/09

 1. Удосконалені принципи диференційованого лікування синдрому паркінсонізму при ураженнях центральної нервової системи.

 2. Підвищена якість надання медичної реабілітації хворим із синдромом паркінсонізму при ураженнях центральної нервової системи.

 3. Викладені методологічні підходи до диференційної діагностики синдрому паркінсонізму з урахуванням сучасних діагностичних критеріїв, що визначені European Federation of Neurological Societies. Наведені принципи диференційної діагностики та стратифікованого підходу щодо лікувальної тактики. Приведений перелік найбільш інформативних функціональних методів дослідження та діагностичних прийомів, які підтверджують та деталізують діагноз синдрому паркінсонізму. Надані критерії оцінки ефективності нейрореабілітації хворих з синдромом паркінсонізму при ураженнях центральної нервової системи.

 4. Магнітно-резонансний томограф.

 5. Синдром паркінсонізму при захворюваннях центральної нервової системи.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення якості надання медичної допомоги хворим із синдромом паркінсонізму, інтеграція у суспільство хворих з синдромом паркінсонізму, зниження витрат на лікування та соціальний захист хворих цього профілю.

 8. При належній кваліфікації лікарів МСЕК та ЛПЗ помилок не буде.

 9. Навчання лікарів МСЕК та ЛПЗ на робочих місцях, лекції для лікарів МСЕК та ЛПЗ.

 10. НДР "Удосконалити технологію проведення медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок демієлінізуючих захворювань центральної нервової системи з розробкою кількісних оціночних критеріїв" 0107U001445, 03.01.07.р. – 31.12.09 р.

 11. Неохороноспроможна.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Укр Держ. НДІ МСПІ), 49027, м.Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1а, тел (056) 744-86-26.

 13. Голик В.А., Мороз О.М., Русіна Г.В., Богуславський Д.Д.Тел.(0562) 46-04-84

 14. Вчена рада УД НДІІ МСПІ (протокол № 9 від 11.11. 2009 р.).

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, лекції, навчання лікарів на робочих місцях.

Реєстр № 147/30/09

 1. Удосконалена система медико-соціальної експертизи хворих з демієлінізуючими захворюваннями центральної нервової системи.

 2. Підвищена якість медико-соціальної експертизи хворих з демієлінізуючими захворюваннями центральної нервової системи на підставі удосконалених критеріїв визначення груп інвалідності.

 3. Викладені методичні підходи до об'єктивної бальної оцінки стану хворих, визначення обмежень життєдіяльності за допомогою стандартизованої бальної оціночної шкали, та методики, що базується на Міжнародній класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров’я. Розроблені удосконалені критерії визначення груп інвалідності, доведена їх ефективність шляхом використання в практиці медико-соціальної експертизи.

 4. Немає.

 5. Проведення медико-соціальної експертизи у хворих з демієлінізуючими захворюваннями центральної нервової системи.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення якості медико-соціальної експертизи, диференційований підхід до визначення груп інвалідності та збільшення кількості осіб, що підлягають реабілітації, зниження витрат на лікування та соціальний захист хворих цього профілю.

 8. При належній кваліфікації лікарів МСЕК та ЛПЗ помилок не буде.

 9. Статті у наукових виданнях, навчання лікарів МСЕК та ЛПЗ на робочих місцях, лекції для лікарів МСЕК та ЛПЗ.

 10. НДР "Удосконалити технологію проведення медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок демієлінізуючих захворювань центральної нервової системи», 0107U001445, 03.01.07.р. – 31.12.09 р.

 11. Неохороноспроможна.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Укр Держ. НДІ МСПІ), 49027, м.Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1а, тел (056) 744-86-26.

 13. Голік В.А., Мороз О.М., Русіна Г.В., Богуславський Д.Д. Тел.(0562) 46-04-84

 14. Вчена рада УД НДІІ МСПІ (протокол № 9 від 11.11.2009 р.).

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, лекції, навчання лікарів на робочих місцях.

Реєстр. № 148/30/09

 1. Використання методики транскраніальної магнітної стимуляції в реалізації індивідуальної реабілітаційної програми хворих, що перенесли мозковий інсульт.

 2. Підвищена якість реабілітаціїйної допомоги хворим, що перенесли мозковий інсульт на підставі використання методики транскраніальної магнітної стимуляції.

 3. Методика базується на використанні високоінстенсивного імпульсного магнітного поля при стимуляції моторних та мовних кіркових зон головного мозку. Методика впроваджена у комплекс заходів, що комплектують базові програми реабілітації хворих, що перенесли мозковий інсульт.

 4. Магнітний стимулятор Нейро-МС (Росія).

 5. Рухові та мовні розлади у хворих, що перенесли мозковий інсульт.

 6. Епілепсія, вагітність, декомпенсована соматична патологія, наявність металевих конструкцій поблизу анатомічної зони магнітної стимуляції.

 7. Підвищення якості медичної реабілітації, скорочення періоду реабілітації та відновлення біомедичного та індивідуально - особистісного статусу, зниження тривалості та витрат на реабілітацію хворих цього профілю.

 8. При належній кваліфікації лікарів МСЕК та ЛПЗ помилок не буде.

 9. Статті у наукових виданнях, навчання лікарів МСЕК та ЛПЗ на робочих місцях, лекції для лікарів МСЕК та ЛПЗ.

 10. НДР"Удосконалити медико-соціальну експертизу та реабілітацію інвалідів працездатного віку на цереброваскулярні захворювання (мозковий інсульт) з розробкою базових програм реабілітації",0104U004173,4.01.04.р. – 31.12.06р.

 11. Неохороноспроможна.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Укр Держ. НДІ МСПІ), 49027, м.Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1а, тел (056) 744-86-26.

 13. Голік В.А., Мороз О.М., Русіна Г.В., Богуславський Д.Д., Лоик О.В. Тел.(0562) 46-04-84

 14. Вчена рада УД НДІІ МСПІ (протокол № 9 від 11.11. 2009 р.).

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, лекції, навчання лікарів на робочих місцях.

Реєстр. № 149/30/09

 1. Методика визначення потреб інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії у різних видах медико-експертної допомоги.

 2. Покращення забезпеченості інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії медико-соціальною допомогою.

 3. Методика полягає в поетапному визначенні необхідного обсягу медико-соціальної допомоги з використанням спеціально розробленого індивідуального опитувальника з наступною оцінкою та аналізом потреб інвалідів з різними ступенями вираженості післятравматичної енцефалопатії, що, в свою чергу, сприяє покращенню забезпеченості зазначеної категорії інвалідів необхідними видами медико-соціальної допомоги в кожному конкретному випадку.

 4. Стандартизований опитувальник для визначення потреб інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії в різних видах медико-соціальної допомоги.

 5. Застосовується в процесі складання індивідуальної програми реабілітації зазначеного контингенту інвалідів.

 6. Відсутні.

 7. Об’єктивізація потреб інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії в межах складових медико-соціальної допомоги.

 8. Можливі помилки визначення потреб інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії у медико-соціальній допомозі в межах статистичної похибки.

 9. -.

 10. НДР “Розробити пропозиції щодо удосконалення системи медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії” 0106U011496; 2006-2008 рр.

 11. – .

 12. Український державний НДI реабілітації iнвалiдiв, 21029, м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 104, тел. (0432) 51-12-66, факс (0432) 43-80-45.

 13. Сторожук Л.О., Яворовенко О.Б., 51-11-17, 51-12-60.

 14. Вчена рада УД НДI РІ (протокол № 10 від 22.10.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 150/30/09

 1. Методика оцінки реабілітаційного прогнозу інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії.

 2. Підвищення ефективності та оптимізація надання реабілітаційної допомоги хворим та інвалідам внаслідок післятравматичної енцефалопатії.

 3. Методика передбачає визначення реабілітаційного прогнозу за допомогою стандартизованих критеріїв у бальному співвідношенні, що дає можливість індивідуального прогнозування результатів проведення реабілітаційних заходів зазначеному контингенту хворих та інвалідів.

 4. Клініко-діагностичне обладнання для стандартного обстеження хворих з післятравматичною енцефалопатією.

 5. Застосовується в процесі проведення реабілітаційних заходів хворим та інвалідам внаслідок післятравматичної енцефалопатії. зазначеного контингенту інвалідів.

 6. Відсутні.

 7. Об’єктивізація індивідуальної оцінки реабілітаційного потенціалу і реабілітаційного прогнозу інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії.

 8. Можливі помилки у визначенні реабілітаційного потенціалу інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії у межах статистичної похибки.

 9. -.

 10. НДР “Розробити пропозиції щодо удосконалення системи медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії” 0106U011496, 2006-2008 рр.

 11. – .

 12. Український державний НДI реабілітації інвалідів, 21029, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 104, тел. (0432) 51-12-66, факс (0432) 43-80-45.

 13. Сторожук Л.О., Яворовенко О.Б., 51-11-17, 51-12-60.

 14. Вчена рада УД НДI РІ (протокол № 10 від 22.10.2008).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 151/30/09

 1. Спосіб прогнозування розвитку гострого порушення мозкового кровотоку.

 2. Прогнозування розвитку гострого порушення мозкового кровотоку до його виникнення.

 3. Поряд з допплерографією, МРТ, КТ, визначенням ліпідного спектру крові в сироватці крові визначають рівень С-реактивного протеїну (СРП) та ендотелійзалежну вазодилятацію (ЕЗВД) і при рівні СРП більше 6,8 ум.од. та порушенні ЕЗВД (менше 8%) прогнозують розвиток ГПМК

 4. Імуноферментний аналізатор, апарат УЗД.

 5. Застосовується при обстеженні хворих неврологічного профілю.

 6. Відсутні.

 7. Профілактика розвитку гострого порушення мозкового кровотоку на ранніх стадіях захворювання.

 8. Немає.

 9. -.

 10. НДР “Розробити пропозиції щодо удосконалення системи медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок післятравматичної енцефалопатії” № 0106U011496; 2006-2008 рр.

 11. Рішення про видачу патенту на корисну модель від 12.05.2008 р. (заявка № u200806077).

 12. Український державний НДI реабілітації iнвалiдiв, 21029, м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 104, тел. (0432) 51-12-66, факс (0432) 43-80-45.

 13. Безсмерна Г.В., 51-12-71.

 14. Вчена рада УД НДI РІ (протокол № 10 від 22.10.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

нефрологія

Реєстр. № 152/30/09

 1. Спосіб реабілітаційного лікування хворих на хронічний пієлонефрит.

 2. Підвищення ефективності реабілітаційного лікування хворих на хронічний пієлонефрит шляхом підвищення імунологічного захисту та загальної реактивності організму.

 3. Після виписки зі стаціонару хворому дають рекомендації щодо гігієнічно-оздоровчих та дієтичних заходів: дотримання режиму харчування, дієти №7, режиму фізичних навантажень та відпочинку. Далі призначають курс медикаментозного засобу: вводять антигомотоксичний препарат “Траумель С” в дозі 2,2 мл по одній внутрішньом’язовій ін’єкції на 3 дні, застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій. Динаміку стану хворого перевіряють за відомими методами дослідження до та після лікування.

 4. Антигомотоксичний препарат “Траумель С” (виробництва фірми Biologische Heilmittel Heel GmbH, Німеччина). Комплексний препарат, який містить 14 компонентів рослинного та мінерального походження.

 5. Хронічний пієлонефрит у фазі нестійкої ремісії.

 6. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

 7. Протизапальний, знеболюючий та імуномодулюючий ефекти.

 8. У разі алергічних проявів – відмінити препарат.

 9. -.

 10. НДР “Психоневрологічні, гемодинамічні та інші порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу” 0102U000787, 2008-2009рр .

 11. Патент на корисну модель №30849; Опублік. 11.03.2008; "Промислова власність". – 2008. – № 5 (книга 1). – С. 5.26.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Никула Т. Д., Мойсеєнко В. О., Рудюк Л. І., Салієва В. В.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 7 від 12.02. 2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 153/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на хронічний гломерулонефрит, поєднаний з хронічним гастродуоденітом.

 2. Підвищення ефективності лікування хворих на хронічну хворобу нирок: хронічний гломерулонефрит, поєднаний з хронічним гастродуоденітом шляхом регенерації слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, посилення дезінтоксикаційної функції нирок, підвищення імунологічного захисту та загальної реактивності організму.

 3. У хворих на хронічну хворобу нирок: хронічний гломерулонефрит з хронічним гастродуоденітом антигомотоксичний препарат “Мукоза композитум” призначають диференційовано, залежно від рівня швидкості клубочкової фільтрації, наявності чи відсутності ознак хронічної ниркової недостатності. За умови ШКФ≥60мл/хв./1,73 м2, відсутності хронічної ниркової недостатності після семиденного курсу антигелікобактерної терапії призначають антигомотоксичний препарат “Мукоза композитум” у вигляді монотерапії в дозі 2,2 мл по одній внутрішньом’язовій ін’єкції 3 рази на тиждень, застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій; при ШКФ<60 мл/хв./1,73 м2 додатково до ренопротекторної терапії (гіпотензивні, протианемічні, гіполіпідемічні препарати – залежно від активності та наявності факторів прогресування хронічної хвороби нирок) призначають антигомотоксичний комплекс (препарати виробництва фірми Biologische Heilmittel Heel GmbH, Німеччина) – “Мукоза композитум” в дозі 2,2 мл, по одній внутрішньом’язовій ін’єкції з рази на тиждень, застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій, лімфоміозот – по 10 крапель тричі на добу сублінгвально за півгодини до прийому їжі, ренель Н – по одній таблетці тричі на день за півгодини до їди впродовж 3-4 тижнів.

 4. Антигомотоксичний препарат “Мукоза композитум”; Антигомотоксичний комплекс (препарати виробництва фірми Biologische Heilmittel Heel GmbH, Німеччина) – “Мукоза композитум”, ренель Н.

 5. ХХН І-ІІІ стадії, гломерулонефрит, поєднаний з хронічним гастродуоденітом.

 6. Підвищена чутливість до компонентів препаратів.

 7. Регенерація слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, протизапальний, спазмолітичний, знеболюючий, діуретичний та імунокорегуючий ефекти.

 8. У разі алергічних проявів – відмінити препарат.

 9. -.

 10. НДР “Психоневрологічні, гемодинамічні та інші порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу” 0102U000787, 2008-2009рр .

 11. Патент на корисну модель №30908; Опублік. 11.03.2008; "Промислова власність". – 2008. – № 5 (книга 1). – С. 5.27.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Мойсеєнко В. О., Никула Т. Д., Рудюк Л. І.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 7 від 12.02. 2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 154/30/09

 1. Спосіб профілактики уратно-оксалатної кристалурії.

 2. Профілактика уратно-оксалатних розладів шляхом корекції рН сечі та вмісту сечової кислоти в крові та сечі, збільшення добового діурезу.

 3. У хворих з уратно-оксалатною кристалурією при концентрації у крові сечової кислоти ≤0,5 ммоль/л на фоні гіпопуринової дієти вводять антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С” у вигляді монотерапії – в дозі 2,2 мл внутрішньом’язово 1 раз на 3 дні, застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій; при концентрації у крові сечової кислоти >0,5 ммоль/л антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С” в дозі 2,2 мл призначають внутрішньом’язово 1 раз на 3 дні додатково до базисної медикаментозної терапії (алопуринол по 100 мг двічі на добу, блемарен у дозі 3-12 г тричі на день, Магнефар-В6 по 1 таблетці двічі на день), застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій. Всього на рік проводять 2-3 курси (залежно від виду кристалурії: при превалюванні уратної або змішаної кристалурії – 3 курси на рік, при оксалурії – 2 курси на рік).

 4. Антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С”; в комплексному лікуванні- базисні медикаментозні препарати (алопуринол, блемарен, Магнефар-В6) та додатково препарат “Реструкта про ін’єкціоне С”.

 5. Уратно-оксалатні кристалурії.

 6. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

 7. Нормалізація обміну сечової кислоти, імунокоригуючий, знеболюючий та діуретичний ефекти.

 8. У разі алергічних проявів – відмінити препарат.

 9. -.

 10. НДР “Психоневрологічні, гемодинамічні та інші порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу” 0102U000787, 2008-2009рр .

 11. Патент на корисну модель №31981; Опублік. 25.04.2008; "Промислова власність ". – 2008. – № 8 (книга 1). – С.5.25.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Мойсеєнко В. О., Никула Т. Д., Рудюк Л. І.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 7 від 12.02. 2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 155/30/09

 1. Спосіб діагностики клінічних форм хронічної хвороби нирок

 2. Удосконалення діагностики перебігу хронічної хвороби нирок І стадії та моніторинг ефективності патогенетичної терапії

 3. Спосіб діагностики клінічних форм хронічного гломерулонефриту з достатньою функцією нирок, що включає визначення змін активності цитокінів, який відрізняється тим, що визначають активність цитокінів IL- 6 та IL-12 і при їх значеннях 19,4 ± 0,86 пг/мл та 22,13 ± 2,4 пг/мл відповідно діагностують латентну форму гломерулонефриту; при значеннях IL- 6 21,7 ± 1,8 пг/мл та IL- 12 24,38 ± 1,8 пг/мл - гематуричну; при значеннях IL- 6 23,6 ± 1,5 пг/мл та IL- 12 26,95 ± 1,04 пг/мл - гіпертонічну; при значеннях IL- 6 25,6 ±1,6 пг/мл та IL- 12 - 30,05 ± 2,5 пг/мл - нефротичну, а при значеннях IL- 6 18,2 ± 3,5 пг/мл та IL- 12 - 24,00 ± 1,5 пг/мл - змішану.

 4. Імуноферментний набір CytElise™ для визначення рівня IL- 6 та IL- 12.

 5. Хворі на хронічну хворобу нирок: гломерулонефрит.

 6. Відсутні.

 7. Шляхом ранньої діагностики особливостей перебігу хронічної хвороби нирок та підвищення ефективності лікування відбувається гальмування прогресування захворювання, зменшення ризику ускладнень серед даної категорії пацієнтів.

 8. Відсутні.

 9. Опис корисної моделі, статті в фахових журналах.

 10. НДР "Хронічна ниркова недостатність: предиктори прогресування та вторинна профілактика"; 0105U002757; 2005-2009.

 11. Патент на корисну модель № 21492 опуб. 15.03.2007р.Бюл.№3.

 12. Харківський національний медичний інститут м. Харків 61022, проспект Леніна 4 .

 13. Семидоцька Ж.Д., Шевченко О.Г., Оспанова Т.С., Більченко О.С., Авдеева О.В. (8057) 705-02-09.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 156/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму ІІІ ступеня тяжкості з урахуванням кислотно-лужного стану та кислотно-видільних функцій нирок.

 2. Удосконалення діагностики та лікування бронхіальної астми III ступеня тяжкості.

 3. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму III ступеня тяжкості, що включає призначення інгаляційних кортикостероїдів, бронходилятаційних та протизапальних препаратів, який відрізняється тим, що додатково одноразово призначають 4,2%-й розчин натрію гідрокарбонату «Сода-буфер» 250 мл внутрішньовенно крапельно.

 4. Газовий аналізатор фірми Вауег, комп'ютерний спірограф Microlab 330.

 5. Хворі на бронхіальну астму III ступеня тяжкості

 6. Відсутні.

 7. Шляхом ранньої діагностики особливостей перебігу БА середнього ступеня тяжкості, та підвищенням ефективності лікування відбувається гальмування прогресування захворювання, зменшення ризику ускладнень серед даної категорії пацієнтів.

 8. Відсутні.

 9. Опис корисної моделі, статті в фахових журналах.

 10. НДР "Хронічна ниркова недостатність: предиктори прогресування та вторинна профілактика" 0105U002757; 2005-2009.

 11. Патент на корисну модель № 33288, опуб. 10.06.2008,Бюл.№11.

 12. Харківський національний медичний університет м. Харків 61022, проспект Леніна 4 .

 13. Семидоцька Ж.Д., Єрьоменко Г.В., Бездітко Т.В., Чернякова І.А., Хіміч Т.Ю. (8057) 705-02-09.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06 2008 p.).

 15. Консультації розробників.

онкологія

Реєстр. № 157/30/09

 1. Підшкірна мастектомія з приводу раку молочної залози , як альтернатива секторальної резекції

 2. Підвищення радикалізму комбінованого лікування хворих на рак молочної залози у І-ІІ стадіях захворювання .

 3. В практику клінічної онкології пропонується метод хірургічного видалення молочної залози з приводу раку , що виконується за допомогою електроножа з наступною заміною маси органа внутрішньотканинним імплантатом “НУБІПЛАНТ”(свідоцтво про державну реєстрацію №7550\2008) з розтином шкіри по субмамарній складці .

 4. Умови сучасного операційного блоку для виконання оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень, електрокоагулятор, внутрішньотканинний імплантат “НУБІПЛАНТ”.

 5. Комбіноване лікування хворих на рак молочної залози у І –ІІ стадіях захворювання .

 6. Розповсюджені форми захворювання та запально-інфільтративний рак молочної залози.

 7. Метод дозволяє значно розширити межі хірургічного втручанняу хворих на рак молочної залози ,завдяки не частковому ,а загальному видаленню молочної залози, заміщення останьої внутрішньотканинним імплантатом “НУБІПЛАНТ”, дозволяє отримати задовільний косметичний ефект оперативного втручання та створення умови для подальшого курсу променевої терапії, як складової комбінованого лікування.

 8. Відсутність певного досвіду фахівців у хірургічному та променевому лікуванні хворих на злоякісні новоутворення .

 9. Інформаційний лист, курси підвищення кваліфікації.

 10. НДР “Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних пухлин”,0103U008728.

 11. Патент на винахід №72682 “Імплантат для реконструкції форми та об”єму тканин”;патент на винахід №74318 “Внутрішньотканинний імплантат та спосіб його одержання”;патент на винахід №64849 “Біосумісний поліакриламіновий гель та спосіб його одержання”;Свідоцтво на знак для товарів та послуг №75625 “НУБІПЛАНТ”.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика; м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,ТОВ “Міжнародний центр впровадження медичних технологій”,м.Київ,вул. Артема,37-41

 13. Мясоєдов С. Д. ,Мясоєдов Д. В., Терсенов Я. О., Кокоша Н. В., Мойсеєв П. С..

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008р.).

 15. інформаційний лист, схеми оперативних втручань, стажування фахівців на робочому місці, проведення майстер-класів.

Реєстр. № 158/30/09

 1. Спосіб комплексного реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози.

 2. Підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози за рахунок одномоментних лікувально-реабілітаційних заходів.

 3. Хірургічні втручання на молочній залозі доповнюються одномоментними пластичними та реконструктивними операціями.Розроблені методики реконструкції і пластики молочних залоз та особливості комплексного індивідуалізованого лікування – хіміотерапії та променевої терапії.Інтелектуальна власність розробки захищена деклараційними патентами. Проводиться оцінка ефективності одномоментних мастектомій з пластичними та реконструктивними втручаннями для естетично-косметичної реабілітації хворих на місцево-поширений рак молочної залози. Розробляється і вивчається індивідуалізований підхід в лікуванні хворих. Лікування спрямовано на одномоментну реабілітацію хворих і підвищення якості життя. Стандартні підходи в комплексному лікуванні зберігають свою суть- це послідовне застосування хіміотерапії, променевої терапії та гормонотерапії.

 4. Силіконові протези фірми «Силімед», маркери для розмітки операцій, степлери для накладання швів, стандартні хіміопрепарати та гормональні препарати.

 5. Гістологічно підтверджений діагноз раку молочної залози, поширення процесу T1 – 2N1MO, вік > чи = 18 років, нормальна кардіальна функція (оцінка за шкалою ECOG -0,1).

 6. Наявність віддалених метастазів, ознаки декомпенсації та субкомпенсації супутньої патології, обтяжений алергологічний анамнез, вагітність, злоякісні захворювання інших органів, за виключенням раку шкіри

 7. При впровадженні комплексного лікування РМЗ із урахуванням клінічних , морфологічних та молекулярно-біологічних прогностичних факторів підвищується якість життя хворих, їх естетична реабілітація.

 8. При використанні для реконструкції молочної залози шкірно-м’язового трансплантата на двох прямих м’язах живота , можливе виникнення грижі черевної стінки, в разі невикористання для пластики апоневроза живота синтетичної сітки.

 9. Публікації , навчання лікарів-інтернів на циклах спеціалізації, виступи на конференціях.

 10. НДР «Розробка методу комплексного реконструктивно-відновлюючого лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози» 0108U000796, 2007 – 2009 р.р.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 32468, опубл. 12.05.08.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Щепотін І. Б., Зотов О. С. ,Чешук В. Є., тел. 8(044) 450-82-32.

 14. Вчена рада НМУ(протокол № 17 від 17 .12.08р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 159/30/09

 1. Спосіб диференційної діагностики патології нервової системи у онкологічних хворих.

 2. Вдосконалення способу діагностики патології периферичної нервової системи у онкологічних хворих шляхом використання метода електронейроміографії.

 3. Згідно з винаходом, проводять електронейроміографічне дослідження у пацієнтів до та після хіміотерапії і при зниженні швидкості проведення нервового імпульсу по нервовим волокнам, за зміною форми і величини М-відповіді, а також за зміною резидуальної латентності судять про наявність патології периферичної нервової системи.

 4. Для дослідження були свавільно обрані наступні нерви: n. Tibialis, n. Peroneus, n. Medianus, n. Ulnaris с обеих сторон. Дослідження проводилось за допомогою нашкірних електродів, активний електрод накладали на моторну точку м’яза, референтний – на область сухожилля цього м’яза або на кість на відстані від активного електрода. Використовували м’язи стоп – m. abductor hallucis й m. extensor digitorum brevis, м’язи кисті - m. abductor pollicis brevis й m. abductor digiti minimi.

 5. Діагностика порушень периферичної нервової системи у онкологічних хворих що приймають курси полі хіміотерапії

 6. Не відмічено

 7. Спосіб дозволяє отримувати важливу кількісну характеристику патологічного процесу, контролювати його динаміку, а також диференціювати аксональну дегенерацію (аксонопатію) від сегментарної демієлінізації; дозволяє на ранніх етапах виявити порушення нервової системи, диференціювати ці порушення і своєчасно призначити адекватну нейропротекторну терапію.

 8. Для запобігання та усунення можливих ускладнень або помилок при використанні данного нововведення потрібно ретельно накладати нашкірні електроди за інструцією.

 9. Статті у медичному журналах.

 10. НДР “Покращення якості життя хворих на злоякісні новоутворення що отримують різні види спеціального лікування”0104U010507,січень 2005р.-грудень 2009р.

 11. Патент на корисну модель № 27833 ,опуб.12.11.07р.

 12. Одеський державний медичний університет, кафедра онкологіі з курсом променевої діагностики та терапії з радіаційною медициною, Одеський обласний онкодиспансер, 65055, вул. Нежданової 32, тел.(720-26-72).

 13. Бугайцов С.Г.(80675595855); Кузнецова О.В. (80673025228).

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 7 від 17.01.2008р.).

 15. Оволодіння методикою на місці.

ортопедія та травматологія

Реєстр. № 160/30/09

 1. Спосіб інтраопераційної діагностики глибини дермальних опіків у дітей молодшого віку

 2. Покращити результати лікування та досягти задовільних функціональних і естетичних результатів на підставі ранньої діагностики глибини дермальних опіків, хірургічного видалення нежиттєздатних тканин та своєчасного закриття ран аутошкірою чи рановими покриттями.

 3. В основу винаходу покладено задачу діагностики глибини дермальних опіків, вирішення якої дозволить адекватно проводити подальше хірургічне видалення нежиттєздатних тканин, своєчасне закриття ран аутошкірою чи рановими покриттями , досягти задовільних функціональних і естетичних результатів лікування обпечених. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики глибини дермальних опіків виконується обпеченим вже в стадії опікового шоку та проведення дермабразії опікових ран за допомогою ЛДФ. Якщо показники дорівнюють або перевищують 0,15мл\кг.хв., опік вважається дермальним поверхневим, що є показанням до проведення ксенопластики, завдяки чому створюються умови для неускладненого самостійного загоєння ран, немає втрати плазми. Якщо рівень мікроциркуляції нижче 0,1мл\кг.хв - опік вважається глибоким дермальним і потребує виконання некректомії та аутодермопластики.

 4. Для дослідження мікроциркуляції - лазерний доплерівський флоуметр ЛАКК-2 (ЛАЗМА, Москва), довжина хвилі випромінювача складала 0,63 мкм (червоний діапазон спектра випромінювання). Сигнал аналізатора відбивався показником мікроциркуляції ПМ=Neр х Vсер, де Neр - число еритроцитів у зондированому об'ємі, Vсер - середня швидкість руху еритроцитів. У результаті комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми виходить крива ЛДФ. Вона характеризує зміни течії крові в системі мікроциркуляції за одиницю часу (мл/хв/100 г тканини), чи в перфузійних одиницях (ПФ од.). Для хірургічного висічення опікової рани - дерматом Brown (USА). Для покриття ран - ліофілізовані шкірні ксенодермоімплантати виробництва ВАТ "Комбустіолог" м.Тернопіль, Україна.

 5. Поверхневі та глибокі дермальні опіки.

 6. Субфасціальні опіки.

 7. Скорочення термінів лікування в середньому на 6-8 діб, в групі важкообпечених - на 10 діб, зниження кількості ускладнень опікової хвороби в 3,5 рази, летальності - у 4,5 рази, а кількості інвалідизуючих рубцевих деформацій - з 42,1% до 18,2%.

 8. Видалення життєздатних шарів шкіри. - Ретельна техніка операції. Використання ЛДФ.

 9. Інформаційний лист. Курси стажування, підвищення кваліфікації.

 10. НДР "Розробка сучасних методів профілактики, діагностики, прогнозування та лікування ускладнень опікових ран" 0103U007894 , 2004-2006 рр.

 11. Деклараційний патент на винахід опубл. 10.01.2008, бюл. № 1.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 387-50-10

 13. Фісталь Е. Я. 8(062)3875010 Самойленко Г.Є. - 8(062)3875015 Солошенко В. В. 8(0622)660331 Фісталь Н. М. 8(0622)660331 Носенко В. М. 8(0622)667035 Хачатрян С. Г. - 8(0622)660331

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол №5 від 19.06.2008 р.).

 15. Курси ТУ кафедри комбустіології, пластичної хірургії і урології ФІПО ДонНМУ «Лікування опіків та їх наслідків».

Реєстр. № 161/30/09

 1. Спосіб відновлення ключично-лопаткового зв’язкового апарату штучними матеріалами при вивиху акроміального кінця ключиці

 2. Відновлення ключично-лопаткового зв’язкового апарату штучними матеріалами при вивиху акроміального кінця ключиці, який забезпечує надійну фіксацію акроміального кінця ключиці у вправленому положенні, виключає травмування вузлами стрічки оточуючих м’яких тканин, зберігає хрящову поверхню акроміально-ключичного суглоба.

 3. Спосіб відновлення ключично-лопаткового зв’язкового апарату штучними матеріалами при вивиху акроміального кінця ключиці, який включає оголення суглобових кінців ключично-акроміального суглоба, утворення каналів в ключиці і акроміальному відростку лопатки, проведення через канали стрічок з штучних матеріалів, вправлення вивиху ключиці, фіксацію кінців кожної із стрічок в натягнутому стані і створення роздільно ключично-акроміальної і дзьобоподібно-ключичної штучних зв'язок , відповідно до корисної моделі, канали формують в акроміальному кінці ключиці перехресно по відношенню один до одного, канали в акроміальному відростку лопатки формують від основи до нижньої поверхні вершини позасуглобово, вузли після фіксації кінців стрічок розміщають по передньо-нижній поверхні ключиці і зовнішній поверхні основи акроміального відростка лопатки, при цьому вільні кінці стрічок і їх вузли зшивають, занурюють і фіксують швами до оточуючих м’яких тканин.

 4. Хірургічні інструменти, перев’язочний матеріал, шовний матеріал, гіпсові бинти, антибіотики, лавсанові стрічки.

 5. Хірургічне лікування свіжих невправних, нестабільних, несвіжих і застарілих вивихів акроміального кінця ключиці.

 6. Немає.

 7. Скорочення строку іммобілізації кінцівки після операції, раннє відновлення рухів у суглобах, поліпшення якості життя хворого в післяопераційному періоді. Скорочення часу лікування і скорочення строку непрацездатності хворого.

 8. Не спостерігалось.

 9. Опис до патенту на корисну модель.

 10. НДР «Розробити комплекс системних рішень для практичного використання телемедичних та інформаційних технологій в травматології і ортопедії на регіональному й міжобласному рівнях для покращення надання медичної допомоги на догоспітальному й госпітальному етапах» 0105U002823 , 2005-2007 рр.

 11. Патент на корисну модель №28567. Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького , 83003, м. Донецьк – 3, пр. Ілліча, 16, телефон/факс (062) 385–95–19

 13. Ілларіонов В. В., 337-62-10, Давидов Д. І., 337-62-10, Поспелов Л. С., 338-43-31, Шпаченко М. М., 300-35-45, Поспелов А. Л., 338-43-31

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03. 2008 р.).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 162/30/09

 1. Спосіб одномоментного проведення провідників, стрічок або лігатур із штучних матеріалів через канал, утворений у кістці або ендопротезі

 2. Спосіб скорочує час виконання операції, попереджує можливі ускладнення, позв'язані з проведенням провідників, лавсанових стрічок чи лігатур, поліпшує результати лікування і скорочує час непрацездатності хворих.

 3. Спосіб включає виготовлення провідників, утворення каналу в кістці або ендопротезі, проведення провідників, стрічок або лігатур через утворений канал, згідно з нововведенням провідники з дроту з'єднують утвореними петлями один з одним, а одна з петель фіксує кінці стрічки чи лігатури з полімерної тканини, встановленої в іншу дротову петлю. Ці відмінні ознаки способу забезпечують позитивний ефект.

 1. Хірургічні інструменти, перев'язочний матеріал, шовний матеріал, гіпсові бинти, антибіотики.

 2. Способи хірургічних операцій, що вимагають проведення лавсанових стрічок і лігатур через утворені канали в кістках і ендопротезах.

 1. Немає.

 2. Дозволяє одномоментно провести назустріч один одному провідники і стрічки з полімерної тканини через утворений канал у кістці чи ендопротезі. Сприяє скороченню часу виконання операції, запобігає ускладненням позв'язаних з проведенням провідників та стрічок через утворені канали, зменшує термін лікування і непрацездатності хворих.

 3. Не спостерігалось.

 4. Опис до патенту на корисну модель.

 5. НДР «Розробити методики заміщення довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин» 0105U08707, 2006-2008 рр.

 6. Патент на корисну модель №23784. Опубл. 11.06.2007. Бюл. № 8.

 7. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 83003, м. Донецьк, 3, пр. Ілліча, 16, гелефон/факс (062) 385 95- 19

 8. Ілларіонов В. В., 337-62-10 Давидов Д. І., 337-62-10 Солоніцин Є. О., 337-94-76

 9. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008 р.)

 10. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 163/30/09

 1. Спосіб пластики великих дефектів плеснових кісток стопи

 2. Спосіб забезпечить радикальність операції при одночасній надійній фіксації аутотрансплантата, збереженні плеснофалангового суглоба і повного відновлення рухів у ньому, що забезпечить ранню реабілітацію хворого і відновлення працездатності.

 3. За запропонованим способом уражену пухлиною ділянку плеснової кістки резецирують і видаляють, при цьому зберігають підставу плеснової кістки і плеснофаланговий суглоб, для чого хрящову пластинку суглобної поверхні головки плеснової кістки звільняють від кісткової основи по периметру прикріплення суглобної сумки. Виділену хрящову пластинку залишають на місці, у неураженій пухлиною частині підстави плеснової кістки, що залишається, формують канал, безпосередньо у який установлюють попередньо загострений кінець трансплантата, а дистальний кінець аутотрансплантата фіксують до хрящової пластинки, що залишилася, і навколишнім тканинам лігатурою, проведеною через попередньо виконаний канал у дистальному кінці трансплантата і наступною фіксацією кінців лігатур між собою в натягнутому стані.

 4. Хірургічні інструменти, перев'язочний матеріал, шовний матеріал, гіпсові бинти, антибіотики.

 5. Доброякісні пухлини плеснових кісток стопи при великих ураженнях пухлиною кісткової тканини.

 6. Немає.

 7. Зменшення термінів лікування, непрацездатності, виключення контрактури в плеснофаланговому суглобі.

 8. Не спостерігалось.

 9. Опис до патенту на корисну модель.

 10. НДР «Розробити методики заміщення довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин» 010511008707, 2005-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель №23456. Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 83003, м. Донецьк - 3, пр. Ілліча, 16, телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Ілларіонов В. В., 337-62-10, Давидов Д. І., 337-62-10, Ночовкін В. А., 335-81-72, Солоніцин Є. О., 337-94-76, Русанов Є. Ю., 335-31-31.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008р.).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 164/30/09

 1. Спосіб тимчасової фіксації патологічного перелому шийки стегна.

 2. Запропонований спосіб тимчасової фіксації дозволить створити умови для ранньої мобілізації хворого та проведення в післяопераційному періоді променевої терапії.

 3. Спосіб тимчасової фіксації патологічного перелому шийки стегна, що включає виділення пухлинного вогнища, заміщення дефекту кістки ксенотрансплантатом, який відрізняється тим, що після заповнення дефектів кістки, що утворилися в ділянці головки, шийки та міжвертельній ділянці стегна, поліметилметакрилатом через утворений отвір у підвертельній ділянці в головку стегнової кістки вводять штифт із вуглець-вуглецевого композитного матеріалу і здійснюють утримання конструкції до полімеризації поліметилметакрилату.

 4. Хірургічні інструменти, вуглець-вуглецевий композитний матеріал, поліметилметакрилат, шовний матеріал, перев'язочний матеріал, антибіотики

 5. Патологічний перелом шийки стегнової кістки на підставі метастазу злоякісної пухлини та наявності множинних метастазів в інших органах або кістках.

 6. Немає.

 7. Поліпшення якості життя хворого, скорочення часу та умов для мобілізації хворого, самообслуговування в певних межах.

 8. Не спостерігалось.

 9. Опис до патенту на корисну модель.

 10. НДР «Розробити методики заміщення дефектів діафізів довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин» 0105U008707 , 2006-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель № 23783. Опубл. 11.06.2007, Бюл. №8.

 12. Донецький національний медичний університет їм. М. Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Бабоша В. О. тел. 311-46-51, Ілларіонов В. В. тел. 311-46-67, Чирах Є. С. тел. 311-40-05, Сирота Є. Г. тел. 311-46-51, Власенко М. А. тел.311-40-05, Солоніцин Є. О. тел. 311-40-05

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008р. ).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 165/30/09

 1. Спосіб заміщення суглобового кінця довгої кістки

 2. Поліпшення результатів лікування пухлинних уражень довгих кісток, поліпшення якості життя хворих.

 3. Спосіб заміщення суглобового кінця довгої кістки, що включає резекцію суглобового кінця в межах здорових тканин, заміщення дефекту кістки, що утворився, ксенотрансплантатом, який відрізняється тим, що як трансплантат використовують ендопротез з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу, у формі суглобового кінця кістки з ніжкою, що додатково фіксують у кістково-мозковому каналі за допомогою шпильки з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу.

 4. Великий операційний набір, поліметилметакрилат, вуглець-вуглецевий композитний матеріал.

 5. Злоякісні пухлинні ураження суглобових кінців довгих кісток.

 6. Намає.

 7. Поліпшення результатів лікування пухлинних уражень довгих кісток, поліпшення якості життя хворих.

 8. Гнійно-некротичні ускладнення, нестабильність ендопротезів, рецидиви пухлинного процесу. Дотримання технології ендопротезування

 9. Опис до патенту.

 10. НДР «Розробити методики заміщення дефектів діафізів довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин», 0105U008707, 2006-2008 р.р.

 11. Деклараційний патент № 16400 опубл. 15.08.06., бюл. №8.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19; Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України

 13. Бабоша В. О., Гребенюк Ю. О. тел. 311-54-31, Гончарова Л. Д., Ілларіонов В. В., Ткаченко С. О., Сірота Є. Г., Тяжелов О. А., Комаров М. П., Тарасенко В. І., Гурін І. В.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008р.)

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 166/30/09

 1. Спосіб заміщення сегементарного дефекту довгої кістки.

 2. Поліпшення результатів лікування пухлинних уражень довгих кісток, поліпшення якості життя хворих.

 3. Спосіб заміщення сегментарного дефекту довгої кістки, що включає видалення пухлинного вогнища в межах здорових тканин, заміщення дефекту кістки, що утворився, ксенотрансплантатом, який відрізняється тим, що як трансплантат використовують бідіаметральну втулку з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу (ВВКМ), що стабільно фіксують до центрального і периферичного фрагментів довгої кістки за допомогою пластин з ВВКМ і конусних шпильок.

 4. Великий операційний набір, поліметилметакрилат, вуглець-вуглецевий композитний матеріал.

 5. Злоякісні пухлинні ураження диафізів довгих кісток.

 6. Немає.

 7. Поліпшення результатів лікування пухлинних уражень довгих кісток, поліпшення якості життя хворих.

 8. Гнійно-некротичні ускладнення, нестабильність ендопротезів, рецидиви пухлинного процесу. Дотримання технології ендопротезування

 9. Опис до патенту.

 10. НДР «Розробити методики заміщення дефектів діафізів довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин», 0105U008707, 2006-2008 р.р.

 11. Деклараційний патент № 16399 от 15.08.06., бюл. №8

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19; Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України

 13. Бабоша В. О., Гребенюк Ю. О. тел. 311-54-31, Гончарова Л. Д., Ілларіонов В. В., Ткаченко С. О., Сірота Є. Г., Тяжелов О. А., Комаров М. П., Тарасенко В. І., Гурін Ігор В.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008р.)

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 167/30/09

 1. Амортизуюче стремено для функціонального навантаження нижньої кінцівки.

 2. Функціональне навантаження нижньої кінцівки сприяє скороченню термінів зрощення переломів і скороченню термінів реабілітації хворих.

 3. Амортизуюче стремено для функціонального навантаження нижньої кінцівки містить опорну стійку, поперечини на обох кінцях, що закріплені нерухомо, і опорну площадку для дозованого навантаження, виготовлену з твердої гуми, що надіта і вставлена нерухомо на опорній частині стремена таким чином, що дві третини її товщини виконують роль каблука з закругленими краями попереду та позаду. Амортизуюче стремено для функціонального навантаження нижньої кінцівки, після фіксації його гіпсовими бинтами до отверділої гіпсової пов’язки, може використовуватися через 48 годин для функціонального навантаження нижньої кінцівки.

 4. Амортизуюче стремено, інструменти для знімання гіпсової пов’язки, перев’язочний матеріал, шовний матеріал, гіпсові бинти.

 5. Може знайти застосування при лікуванні переломів і післяопераційного ведення хворих з патологією кісток та суглобів для функціонального навантаження нижньої кінцівки в гіпсовій пов’язці і захисту підошви останньої від руйнування.

 6. Немає.

 7. Сприяє скороченню термінів зрощення переломів і скороченню термінів реабілітації хворих.

 8. Не спостерігалось.

 9. Опис до патенту на корисну модель.

 10. НДР «Розробити методики заміщення довгих кісток кінцівок після видалення злоякісних пухлин» 0105U008707, 2006-2008 рр.

 11. Україна. Патент на корисну модель №23674. Опубл. 11.06.2007. Бюл. №8, 2007 р.

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 83003, м. Донецьк – 3, пр. Ілліча, 16, телефон/факс (062) 385–95–19

 13. Ілларіонов В. В., 337-62-10 Давидов Д. І., 337-62-10.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03.2008 р.).

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 168/30/09

 1. Спосіб репозиції та фіксації переломів стегнової кістки.

 2. Покращення лікування переломів стегнової кістки

 3. Спосіб репозиції та фіксації переломів стегнової кістки включає черезкісткове проведення елементів зв`язку зовнішніх елементів апарата з кісткою, кріплення їх у зовнішніх опорах апарата, при цьому як елементи зв`язку апарата з кісткою використовують два стрижні з високою нарізкою на головному кінці, які вводять в кістку, і метричною нарізкою на протилежному кінці. Стрижні вводять у фронтальній площині назустріч один одному до упору в протилежний кортикальний шар кістки таким чином, щоб вони не доторкались один до одного.

 4. Загальнохірургічний набір інструментів, апарати зовнішньої фіксації, стрижні.

 5. Переломи стегнової кістки.

 6. Загальні протипоказання для хірургічних втручань.

 7. Поліпшення результатів лікування хворих з переломами стегнової кістки.

 8. Можливо розвинення запального процесу при недотриманні правил асептики.

 9. Курси удосконалення лікарів.

 10. НДР «Розробити технологію кістково-пластичних операцій при внутрішньосуглобових пошкодженнях і захворюваннях великих суглобів» 0102U006772, 2003-2005 рр.

 11. Патент на корисну модель № 18272; опубл. 15.11.06, бюл. № 11

 12. Донецький національний медичний університет ім.. М. Горького, 83003, пр. Ілліча, 16, м. Донецьк.

 13. А.Л.Поспелов – 311 20 94, Ф.В.Климовицький – 311 05 08, М.В.Черевко – 335 28 36

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 2 від 20.03 2008р.)

 15. Консультації авторів, деклараційний патент.

Реєстр. № 169/30/09

 1. Спосіб прецизійного осередкового введення еластичного катетера в кісткову тканину та пристрої для його здійснення.

 2. Розробити спосіб прецизійного осередкового введення еластичного катетера в кісткову тканину ,що дасть змогу підвищити ефективність діагностики та лікування хворих з осередковими патологічними процесами.

 3. Через прокол шкіри скальпелем проводиться спиця-свердло, закріплена в електродрилі та попередньо проведена через направляючу трубчасту втулку з поздовжнім прорізом. Спицею-свердлом формується канал до осередку ураження за допомогою електродриля, в показаних випадках під рентген-ЕОП контролем. Потім по каналу направляючої втулки в кістковий осередок вводиться попередньо підготовлений поліхлорвініловий катетер, з видаленим поліхлорвініловим мандреном та введеною в канал катетера стальною спицею-провідником, зафіксованою в ручці, яка одночасно є рентгенконтрастним орієнтиром розміщення катетера.Кінець катетера під рентген- ЕОП контролем прецизійно вводиться в осередок ураження . Ротаційними рухами спиця провідник видаляється, замість неї в катетер вводиться попередньо вкорочений поліхлорвініловий мандрен ,який загинається в зворотньому напрямку та заводиться в канюлю на яку одівається гумова заглушка. Обережно направляюча втулка видаляється, пропускаючи тіло катетера через повздовжній проріз. Катетер пришиваєть до шкіри. В залежності від поставленої мети відразу або через добу, після припинення тромбоутворення, з канюлі знімається гумова заглушка, видаляється мандрен, в показних випадках підключається прилад для дослідження внутрішньокісткового тиску або джерело аспірації чи вводиться лікарський препарат.

 4. Направляюча трубчаста втулка з ручкою, металевим ман дреном та поздовжнім прорізом на всю довжину; пружна спиця-свердло з дужкоподібною ручкою та кінцевим площинним розширенням; спиця-провідник, зафіксована в ручці.

 5. Хворі на аваскулярний остеонекроз головки стегнової кістки (АОНГСК) та остеохондропатії на ранніх стадіях (I-II ст.)захворювання, медіальні переломи шийки стегнової кістки (МПШСК), післятравматичний та гематогенний остеомієліт, пухлини, метастази, які потребують повторних або довготривалих діагностичних та лікувальних місцевих втручань, активної аспірації, декомпресії, промивання, введення антибіотиків, антисептиків, цитостатиків чи інших лікарських засобів, тощо.

 6. Гнійні процеси, рани в зоні передбачуваного проведення катетера, гемофілія, коагулопатії, загальні протипоказання до малоінвазивного оперативного втручання.

 7. Підвищить ефективність діагностики та лікування хворих з АОНГСК, остеохондропатіями, МПШСК, гематогенним остеомієлітом, пухлиноподібними утвореннями та іншою патологією, при якій можуть бути використані місцеві лікувальні впливи, знизить рівень інвалідності при АОНГСК, МПШСК на 5-10%.

 8. Порушення асептики та антисептики при виконанні втручання та при тривалому використанні методики може викликати місцеві запальні ускладнення, для попередження яких рекомендується навколо катетера щоденно змінювати стерильну серветку змочену розчином бетадину або іншого антисептика, при гемофілії та коагулопатіях може виникнути тривала кровотеча. При виникненні ускладнення катетер рекомендується видалити, місцево застосувати пов'язки з антисептиком.

 9. -.

 10. НДР «Залежність консолідації переломів та перебудови кісткового регенерату від ступеня ішемічного ураження кісткових фрагментів, стабільності фіксації, структурно-функціонального стану кісткової тканини, методів локального впливу на мікроциркуляцію та репаративну регенерацію» 0104U005269,2004-2008рр.

 11. Патент № 65468 опубл. 15.03.2004р. Бюл.№ 3.

 12. Івано-Франківський державний медичний університет, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2.тел. 8(0342)53-79-84.

 13. Омельчук В. П. тел. роб. 8(0342)528-634,тел. моб. 80662125654.

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол № 8 від 28.08.2008р.).

 15. Відеоінформація з методикою виконання методу, консультації розробника.

Реєстр. № 170/30/09

 1. Спосіб діагностики ішемічних уражень кісток на ранніх стадіях захворювання.

 2. Діагностика аваскулярного остеонекрозу головки стегнової кістки(АОНГСК) або іншої кістки в І-ІІ стадіях(за Ficat) захворювання, ступеня ішемічного ураження головки стегнової кістки(ГСК) внаслідок медіального перелому шийки стегнової кістки(МПШСК) методиками внутрішньокісткової тонометрії, з метою збільшення точності діагностики, підбору оптимального методу лікування та підвищення його ефективності.

 3. Під наркозом або спинномозковою анестезією на операційному столі, під рентген-ЕОП контролем в двох проекціях, в зону передбачуваного ішемічного ураження. Внутрішньокістково вводиться поліхлорвініловий катетер для пункції підключичної вени діаметром 1,5 мм з мандреном. Для цього використовуємо запропоновані пристрої вказаний у патенті. Після припинення процесів активного тромбоутворення, мандрен видаляється і до канюлі приєднується стерильна трубка, з’єднана з приладом для прецизійного вимірювання внутрішньокісткового тиску, наприклад ВТ-1, який в цифровій та графічній індикації відображає динаміку внутрішньокісткового тиску(ВКТ) та градієнтів ВКТ з точністю до 10 Па. Визначається вихідний рівень ВКТ протягом 5-15 хв.(до стабілізації показника). Проводяться тричі гемодинамічні функціональні проби(ГФП), адаптовані розробниками для газового середовища: на боковий патрубок, приєднаний до трубки, яка з’єднує канюлю катетера з датчиком тиску, накладається затискач. У герметичній системі “досліджуваний осередок трабекулярної кістки-датчик тиску”, визначається наявність ефекту венозного відтоку та його величина протягом 2 хв., потім затискач знімається, визначається наявність ефекту артеріального притоку та його величина за 2 хв. В нормі вони складають не менше 20-50 Па/хв. Виконуємо тричі підряд запропоновані нами ГФП, для цього поетапно, почергово піднімаємо за стопу нижню кінцівку здорової та хворої сторони на висоту 30-50 см; виконуємо витискуючий масаж литкових м’язів від переферії до центру; хворий сідає в ліжку, повертається на здоровий бік. При нормальному кровопостачанні це приводить до синхронних змін ВКТ на 100-3000 Па. При періодичному пальцевому притисканні стегнового судинного пучка , кашлевих поштовхах в нормі відбіваються коливальні зміни ВКТ в ГСК на 10-20 Па, синхронно притисканню артерії, кашлевиим поштовхом. У разі ішемічного ураження кістки вихідний рівень ВКТ буде різко зменшений, в залежності від та ступеня ішемічного ураження.

 4. Пристрій для дренування порожнини кульшового суглоба та патологічних кісткових вогнищ, прилад ВТ-1(або адекватний за точністю інший прилад) для прецизійного вимірювання та графічної реєстрації динаміки ВКТ, катетери для підключичної вени діаметром 1,5 мм.

 5. У хворих з ранніми стадіями АОНГСК ідіоматичного ґенезу, наприклад при медіальних переломах ШСК.

 6. Гнійні процеси, рани в зоні перебування прведення катетера, гемофілія, коагулопатія, загальні протипоказання до малоінвазивного оперативного втручання.

 7. Методика дозволяє своєчасно діагностувати ішемічні ураження епіфізів різного походження в дорентгенологічному(іноді і доклічному) стадіях, наприклад на симетричному суглобі, дає змогу підвищити точність діагностики, більш коректно підібрати методику лікування та підвищити його ефективність, знизити ускладнення та рівень інвалідності на 5-10%.

 8. Порушення асептики та антисептики може виклакити місцеві запальні ускладнення, для попередження яких рекомендуємо навколо катетера щоденно змінювати стерильну салфетку змочену розчином бетадину або іншого антисептика, при гемофілії та коагулопатіях може виникнути тривала кровотеча. При винекненні ускладнень катетер рекомендуємо видалити, місцево застосувати пов’язки з антисептиками.

 9. Методичні рекомендації, інформаційний лист.

 10. НДР «Залежність консолідації переломів та перебудови кісткового регенерату від ступеня ішемічного ураження кісткових фрагментів, стабільності фіксації, структурно-функціонального стану кісткової тканини, методів локального впливу на мікро циркуляцію та репаративну регуляцію» 0104U005269,2004-2008рр.

 11. Патент №6117,опубл. 15.03.2004р,бюл.№3.

 12. Івано-Франківський державний медичний університет, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька,2.

 13. Омельчук В.П., тел роб.8(0342)528-634, тел. моб. 8(066)2125654.

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол №8 від 28.08.2008р.).

 15. Відеоінформація з методикою виконання методу, консультації розробника.

Реєстр. № 171/30/09

 1. Спосіб ранньої діагностики гострого гематогенного остеомієліту та гнійного кокситу у дітей раннього віку.

 2. Оцінити наявність та динаміку запального процесу в кульшовому суглобі та уникнути частого використання рентгенологічних досліджень, щоб знизити променеве навантаження на дитину.

 3. Спосіб ранньої діагностики гострого гематогенного остеомієліту та гнійного кокситу у дітей раннього віку, що включає ультразвукове дослідження (УЗД) суглобів, який відрізняється тим, що додатково проводять УЗД м'яких тканин, надкісниці, кісток тазу з боку запалення та здорового боку у порівнянні.

 4. Апарат для ультразвукової діагностики з лінійними та конвексними датчиками 3,5 та 5 МГц.

 5. УЗД дозволяє в ранній стадії встановити локалізацію, розміри запального вогнища в кістках, кульшовому суглобі та м'яких тканинах, дає можливість контролювати ефективність лікування, прогнозувати протікання та наслідки захворювання.

 6. Не встановлені.

 7. Запропонований спосіб ранньої діагностики ГГО та ГК сприяє скороченню термінів лікування, знижує кількість ускладнень в ранні та віддалені терміни, а також запобігає переходу ГГО в хронічну форму.

 8. Не встановлені.

 9. Методичні рекомендації, інформаційні листи, патент.

 10. НДР «Сучасні технології в діагностиці, лікуванні, та профілактиці післяопераційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку» 0106U012670 , 2006-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 289361; Опубл. 25.12.2007, «Промислова власність» Бюл.№ 21 - 2007.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел.(0322)722660, факс. (0323)767973.

 13. Кулик О. М., (0322) 603105, Левицький А. Ф, (044) 5927628.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 1 від 20.02.08р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу у вигляді лекцій і семінарів, впровадження в практичну охорону здоров'я.

Реєстр. № 172/30/09

 1. Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті.

 2. Оптимізація діагностики структурного та функціонального станів сухожилків згиначів пальців кисті у доопераційному та ранньому післяопераційному періодах при їх відкритих пошкодженнях у II і III зонах шляхом впровадження в клінічну практику способу ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті.

 3. Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті, при якому під час сканування трансдюсер переміщують по поверхні кисті, який відрізняється тим, що ультрасонографічне обстеження сухожилків згиначів пальців кисті здійснюють через проміжки між п’ястковими кістками шляхом переміщення трансдюсера по тильній поверхні кисті.

 4. Ультрасонографічний сканер, обладнаний лінійними електронними перетворювачами (трансдюсерами) з частотою коливань 7 – 12 МГц.

 5. Пошкодження сухожилків згиначів пальців кисті в II, III зонах у доопераційному та ранньому післяопераційному періодах.

 6. Не встановлені.

 7. Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті є простий, інформативний та економічно виправданий. Отримана діагностична інформація в доопераційному періоді у даної категорії пацієнтів застосовується для вибору методу лікування, уточнення хірургічної тактики, в післяопераційному періоді – для виявлення та попередження ускладнень, корекції реабілітаційних заходів, оцінки результатів лікування.

 8. Немає.

 9. Патент, статті.

 10. НДР «Поєднана травма тіла (танатогенез, епідеміологія, клініка, діагностика та лікування», 0108U001137 , 2008-2012 рр.

 11. Пат. № 26618 Опубл. 25.09.07, „Промислова власність” Бюл. № 15. – 2007.

 12. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010, тел. (032) 2706296.

 13. А.Р. Кучер – (032) 2993311,І.Ю. Дутка – (032) 2430055,В.А. Алейнік – (032) 2993311,І.Р. Трутяк – (032) 2707020,Ю.В. Ткаченко – (032) 2706296

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 8, від 23.10. 2008 р.).

 15. Консультації розробників, надання інформаційного матеріалу, впровадження в практичну охорону здоров’я.

Реєстр. № 173/30/09

 1. Шарнірний вузол І.В.Бойка для апарата зовнішньої фіксації кісток ліктьового суглоба.

 2. Відновлення функції ліктьового суглоба максимально близького до функціонального стану неушкодженої кінцівки.

 3. Використання багатовісьового шарнірного вузла І.В.Бойка для апарата зовнішньої фіксації кісток ліктьового суглоба - призводить до відновлення функції верхньої кінцівки при мінімальній операційній травмі.

 4. Загальнохірургічний набір інструментів, шарнірний вузол, набір спеціальних інструментів для черезкісткового остеосинтезу.

 5. Внутрішньосуглобові переломи дистального відділу плечової кістки, післятравматичні дефекти суглобових поверхонь ліктьового суглоба.

 6. Великі дефекти шкіри і м’яких тканин.

 7. При лікуванні хворих з застарілим ушкодженнями ліктьового суглоба використання шарнірного вузла І.В.Бойка для апарата зовнішньої фіксації кісток ліктьового суглоба призвело до відновлення функції верхньої кінцівки при мінімальній операційній травмі.

 8. При чіткому виконанні формули патенту, ускладнень не повинно бути.

 9. Висвітлення результатів дослідження у медичної літературі.

 10. НДР “Критерії інвалідності та медична реабілітація хворих з наслідками ушкоджень ліктьового суглоба та суглобів зап'ястка і пальців кисті”, 0107U001446, 2007-2009 р.р.

 11. Патент №21906; Опубл. 10.04.2007; Бюл.№4.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медіко-соціальних проблем інвалідності, пров. Радянський 1-А, м.Дніпропетровськ 49027, Україна тел. (8056)7448626.

 13. Бойко І. В. тел. (8056) 7455483

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол № 12 від 30.12.2008р.).

 15. Надання консультативної допомоги щодо оволодіння нововведенням

Реєстр. № 174/30/09

 1. Спосіб лікування деформацій п’ясно-фалангового суглоба.

 2. Відновлення функції п’ясно-фалангового суглоба пальця кисті максимально близького до функціонального стану неушкодженої кисті.

 3. Ендопротез п’ясно-фалангового суглоба містить стрижень з випуклою поверхнею, яка нахилена під кутом 25º-30º до поздовжньої осі і стрижень з заглибленою поверхнею, яка має площину, нахилену на кут 10º-15º у площині, перпендикулярній до повздовжньої осі стрижня, причому випукла та заглиблена поверхні стрижинів виконані з можливістю взаємного ковзання, дистальна частина стрижіїв протеза виконана закругленою з радіусом 1-2 мм., а також поздовжні заглиблення.

 4. Кистьовий набір, набір спеціальних інструментів для імплантації ендопротезів.

 5. Внутрішньосуглобові переломи п’ясних кісток, післятравматичні дефекти суглобової поверхні п'ясних кісток, захворювання суглобів пальців кисті.

 6. Стійкі техногенні контрактури, великі дефекти шкіри і м’яких тканин.

 7. Пропонована конструкція ендопротеза п’ясно-фалангового суглоба дозволяє зберегти біомеханічні взаємовідносини анатомічних структур близьких до нормального суглоба і збільшити функціональні можливості за рахунок покращення фіксації ендопротеза в кістково-мозковому каналі.

 8. При чіткому виконанні формули патенту, ускладнень не повинно бути.

 9. Висвітлення результатів дослідження у медичної літературі.

 10. НДР “Критерії інвалідності та медична реабілітація хворих з наслідками ушкоджень ліктьового суглоба та суглобів зап'ястка і пальців кисті”, 0107U001446, 2007-2009 р.р.

 11. Патент № 64578; опубл. 16.02.2004. Бюл № 2.

 12. Український Державний науково-дослідний інститут медіко-соціальних проблем інвалідності, пров. Радянський 1-А, м.Дніпропетровськ 49027, Україна тел. (8056)7448626.

 13. Науменко Л. Ю. тел. (80562) 477817, Маметьєв А. О.

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол №12 від 30.12.2008р.).

 15. Надання консультативної допомоги щодо оволодіння нововведенням

отоларингологія

Реєстр. № 175/30/09

 1. Насадка до апарата для проведення вібромасажу піднебінних мигдаликів.

 2. Покращити за допомогою апарата з насадкою дренажну функцію піднебінних мигдаликів, очистити лакуни піднебінних мигдаликів від патологічного вмісту (казеозні маси, рідкий гній, пастоподібне виділення), запобігти виникненню загрозливих станів під час вагітності, шляхом обмеження використання фізіотерапевтичних методів лікування.

 3. Вібруючу поверхню насадки напівмісяцевої форми, яка під’єднана до апарата для проведення вібромасажу ВМ –1, встановлюють на передню піднебінну дужку на 30 – 40 секунд, з такими ж інтервалами для перерви, тривалість маніпуляції 3 - 5 хв. з кожної сторони. Кількість проведених процедур за допомогою насадки дорівнює п’яти.

 4. Апарат для проведення вібромасажу ВМ – 1, інертно–металева насадка напівмісяцевої форми.

 5. Хронічний тонзиліт.

 6. Немає.

 7. Очищення лакун піднебінних мигдаликів від патологічного вмісту, таким чином швидше ліквідується хронічне вогнище інфекції, що дає можливість уникнути негативного його впливу на організм вагітної та плід, покращити дренажну функцію піднебінних мигдаликів, забезпечити самоевакуацію казеозних мас з лакун піднебінних мигдаликів. Даний пристрій не дає випромінювання, місце прикладання–лише піднебінні мигдалики, під час триместру вагітності.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Сучасні аспекти ранньої діагностики та лікування неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і склероми» 0105U002824, 2005 – 2009 рр.

 11. Патент № 28503 опуб. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Кіщук В.В.(80674301261),Лобко К. А. (80979471409) ,Лобко А. Д. (80633174914)

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. № 176/30/09

 1. Спосіб лікування хронічного тонзиліту під час вагітності.

 2. За допомогою місцевого та загального лікування зменшити патологічний вплив хронічного тонзиліту, як вогнища інфекції, на перебіг вагітності та стан вагітної і плоду, зменшити бактеріальне обсіменіння слизової глотки, налагодити дренажну функцію піднебінних мигдаликів, нормалізувати показники місцевого імунітету слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, підвищити загальну опірність організму до гострих респіраторних вірусних захворювань, профілактувати загострення хронічного тонзиліту під час вагітності, використовуючи при цьому тільки дозволені під час вагітності медикаментозні засоби та фізіотерапевтичні методи лікування

 3. Комплекс місцевих маніпуляцій (масаж та вібромасаж піднебінних мигдаликів, промивання лакун мигдаликів, змащування антисептиком, зрошування піднебінних мигдаликів), розсмоктування орального антисептика, прийом всередину препаратів, які підвищують загальну опірність організму та покращують окисно-відновні процеси, фізіотерапевтичні процедури, нормалізація режиму дня та харчування, самостійне полоскання горла.

 4. Апарат для проведення вібромасажу ВМ – 1, інертно–металева насадка напівмісяцевої форми, ефізол, вітамін Е, магне В6, фолієва кислота, аскорутин, сангвіритрин, масляний розчин хлорофіліпту, лоратадин, елевіт пронаталь, настійка ехінацеї, тімсал спрей, апарат для проведення УФО.

 5. Хронічний тонзиліт.

 6. Немає.

 7. Підвищення опірності організму, нормалізація системного і гуморального імунітету при наявності хронічного тонзиліту у вагітних, очищення лакун піднебінних мигдаликів від патологічного вмісту, таким чином швидше ліквідується хронічне вогнище інфекції, можливість уникнути негативного його впливу на організм вагітної та плід, встановлення дренажної функції піднебінних мигдаликів.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР«Сучасні аспекти ранньої діагностики та лікування неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів і склероми» 0105U002824, 2005 – 2009 рр.

 11. Патент № 28504 опуб. 10.12.2007, Бюл. № 20.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Кіщук В. В. (80674301261) ,Лобко К. А. (80979471409) ,Лобко А. Д. (80633174914)

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. № 177/30/09

 1. Методика формування глотково-стравохідного анастомоз у хворих на рак гортані після ларингектомії.

 2. Підвищення ефективності та хірургічного лікування хворих на рак гортані.

 3. Розробка та впровадження в клінічну практику нового способу з’єднання тканин за допомогою електрозварювальних технологій. Завдяки механізму протеїн–асоційованої електротермічної адгезії тканини “зварюються”, але залишаються практично живими, без утворення коагуляційного струпа. Це є профілактикою виникнення кровотечі при розсіканні тканин і завдяки абсолютній біологічній інертності повністю задовольняє принципам сучасної оперативної техніки.

 4. Зварювальний комплекс: енергетичний блок з джерелом живлення (високочастотне) та системою управління, біполярні зварювальні медичні інструменти і спеціально розроблене програмне забезпечення.

 5. Застосовується при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані при ларингектомії на етапі формування глотково-стравохідного анастомоз.

 6. Не виявлено.

 7. Зварювальний шов має певні переваги перед лігатурним, оскільки не викликає інфікування , мікроабсцедування та відторгнення чужерідного матеріалу, забезпечує повну герметичність та міцність виконаного шва. Простота у використанні сприяє прискоренню та спрощенню з’єднання тканин, що зменшує тривалість виконання операції, перебування хворого під дією наркозних засобів. Економічні переваги (майже не застосовується шовний матеріал, зменшення тривалості операції та терміну перебування хворого в стаціонарі).

 8. Не виявлено.

 9. Курси стажування, підвищення кваліфікації.

 10. НДР “Діагностика і хірургічне лікування хворих на рак гортані”0107U000268 ,січень 2007 – грудень 2009 рр.

 11. Патент на корисну модель № 39274 опубл.25.02.09 бюл.4.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, ; м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

 13. Абизов Р. А., Савчук Л. В., Божко Н. В., Самойленко С. С., Лакіза С. О., Шкоба Я. В.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008р. ).

 15. Можливі додаткові послуги розробників для оволодіння методикою.

Реєстр. № 178/30/09

 1. Спосіб діагностики ступеня активності персистувальної герпесвірусної інфекції.

 2. Підвищення ефективності лабораторної діагностики персистувальної інфекції, викликаної вірусом простого герпесу (ВПГ).

 3. Беручи до уваги, що ВПГ-інфекції мають переваги перебігу у вигляді латентних і субклінічних форм, діагностика їх на основі клінічних проявів має певні труднощі. Тому встановлення ступеня активності персистувальних ВПГ- інфекції з загрозою виникнення рецидивів потребує лабораторного підтвердження форм захворювання над маніфестними. Спосіб включає проведення імуноферментного дослідження крові і визначення IgG, який відрізняється тим, що визначають відношення показника оптичної щільності ( ОЩ) IgG проти вірусу звичайного герпесу у крові хворого до показника оптичної щільності контрольного зразка. Якщо це відношення перевищує контрольний більш, ніж у 1,5 рази показника ОЩ контролю, діагностують загрозу активації інфекційного процесу.

 4. Набір для імуноферментного аналізу для дослідження венозної крові за величиною титрів IgG проти вірусу простого герпесу.

 5. Запальні захворювання ЛОР-органів, переважно ВПГ-етіології, що мають рецидивуючий характер ( стани, що супроводжуються невритами та невралгіями і крововиливами на слизових оболонках).

 6. Не виявлено.

 7. Результатом запропонованого способу є рання діагностика ступеня активності персистувальної ВПГ- інфекції, що у залежності від лабораторних показників визначає призначення антигерпетичних препаратів з профілактичною або лікувальною метою. При цьому знижуються витрати на лабораторне підтвердження активності процесу.

 8. Помилкам можна запобігти при ретельному виконанні інструкції до постановки реакції виявлення IgG в сироватці крові методом імуноферментного аналізу.

 9. Патент на корисну модель

 10. НДР«Особливості запалення ЛОР-органів у хворих з ендокринною патологією»010U002868, 2005-2009р.р.

 11. Патент на корисну модель № 24197 опубл.25.06.2007р.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м.Харків, вул.Корчагінцев, 58. Харківський науково-дослідний інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова МОЗ України, 61002, м.Харків, вул.Пушкінська 14

 13. Г.І.Гарюк, (057) 704-16-16, О.О.Кулікова, Л.О.Панченко, С.І.Кандзюба.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008 р.).

 15. Навчання на курсах ТУ, консультації.

Реєстр. № 179/30/09

 1. Застосування препарату Ербісол в комплексному лікуванні хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом

 2. Підвищення ефективності лікування хронічного ларингіту у хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом

 3. Беручи до уваги той факт, що у хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом в більшості випадків діагностують порушення у клітинній ланці імунітету, цим хворим у комплекс лікування доцільно призначати препарат Ербісол. Ербісол вводять внутрішньом’язово по 2 мл щоденно 1 раз на добу. Курс лікування – 20 днів.

 4. Лікарський засіб Ербісол: 2 мл розчину для внутрішньом’язових ін’єкцій (по 10 ампул в упаковці).

 5. Хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом

 6. Індивідуальна непереносимість

 7. В найкоротший термін в комплексній терапії покращує загальний стан хворих з хронічним ларингітом і значно подовжує термін ремісії

 8. Препарат добре переноситься хворими. Але в деяких випадках, у перші 2-5 днів прийому , препарат може викликати загострення хронічного запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу. Відміни препарату не потребує.

 9. Методичні рекомендації; доповіді на конференціях.

 10. НДР “Особливості запалення ЛОР-органів у хворих з ендокринною патологією” 010U002868 , 2005 – 2009 р.р.

 11. -.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м.Харків, вул.Корчагінців, 58.

 13. Г.І.Гарюк, (057) 704-16-16, О.О.Кулікова

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008р.).

 15. Навчання на курсах ХМАПО, консультації.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ ТА ТКАННИНА ТЕРАПІЯ

Реєстр. № 180/30/09

 1. Спосіб моделювання виразки рогівки.

 2. Відтворення стандартної виразки рогівки наближеної до її клінічного перебігу.

 3. Виразка рогівки відтворюється способом, що передбачає введення культури мікроорганізмів в строму рогової оболонки, який відрізняється тим, що попередньо здійснюється деепітелізація рогівки, потім виконуюється дозований розтин строми рогівки в центрі деепітелізованої зони, по обидва боки якого на визначеній глибині створюється кишеня, в яку вводиться певна доза мікроорганізмів.

 4. Офтальмологічний мікроскоп, експериментальні тварини, анестетик (0,5% дикаїн, 2% лідокаїн), повікорозширювач, трепан діаметром 3-5мм, мікроніж з дозованою величиною його ріжучої робочої частини, мікрошпатель, культура мікроорганізмів з концентрацією 1млрд мікробів в 1мл.

 5. Рекомендовано для застосування при проведенні експериментальних досліджень в офтальмології, морфології, мікробіології, фармакології.

 6. Немає.

 7. Стандартизація умов експериментальних досліджень дії лікарських засобів при лікуванні виразки рогівки, вивчення фармакодинаміки, патоморфології, чутливості мікроорганізмів, та інших механізмів патоморфозу.

 8. Перфорація рогівки при відтворенні виразки.

 9. -.

 10. НДР “Стан місцевого імунітету та мікроциркуляції при патології органа зору та їх корекція” 0104U002881, 2004-2008.

 11. Патент на корисну модель №35998 опубл.10.10.2008 Бюл. № 9, 2008.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56, тел. 509492.

 13. Салдан Ю. Й., (80432509492).Присяжна С. В., (8043250492).

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників, підготовка на робочому місці.

Реєстр. № 181/30/09

 1. СПОСІБ ЗУПИНКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ГЛАУКОМНОГО ПРОЦЕСУ.

 2. Збереження зорових функцій шляхом впливу на метаболічні ланки патогенезу глаукоми.

 3. Запропонований спосіб включає використання препарату корвітин, що відноситься до групи біофлавоноїдів, блокує активність мембранотропних ферментів, особливо ліпооксигеназних, активує або зберігає рівень оксиду азоту в пошкоджених тканинах та крові, проявляє виражену антиоксидазну ефективність, та здійснює протекцію мембранозв’язаних компонентів, що регулюють внутрішньоклітинний іонний гомеостаз, в тому числі і кальцію. Корвітин рекомендовано вводити внутрішньовенно крапельно повільно по 0,5 г на 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, щоденно, протягом 5 днів, курсами 1 раз на 4 місяці.

 4. Корвітин у флаконах.

 5. Первинна відкритокутова глаукома.

 6. Непереносимість препарату чи його компонентів.

 7. Покращення або стабілізація зорових функцій, підвищення якості лікування.

 8. Відсутні.

 9. Публікації в наукових журналах

 10. НДР “ Дослідити дію препарату “корвітин” при відкритокутовій глаукомі 0105U000878,2004-2006 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 18724, опуб. 15.11.2006 р. Бюл. №11.

 12. Українська медична стоматологічна академія, 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. Одеський НДІ очних хвороб і тканинної терапії ім.акад. В.П.Філатова, 65061, м. Одеса, Французький бульвар 49/51.

 13. Пасєчнікова Н. В. 8-0482-636230, Кашинцева Л. Т. 8-0482-603753, Безкоровайна І. М. 8-05322-22908

 14. Вчена рада УМСА (протокол № 9 від 12.04.2007 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 182/30/09

 1. СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ЗОРОВО-НЕРВОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ АМБЛІОПІЇ.

 2. Використання в діагностиці порушень у функціональному стані зорово-нервового аналізатора при амбліопії та динамічному спостереженні за ефективністю лікування цієї патології.

 3. Пацієнту з амбліопією за допомогою комп’ютерної реоофтальмографії визначають гемодинамічні показники: реографічний коефіцієнт, пульсовий та хвилинний об’єми кровотоку. При встановленні відхилень з боку реґіонарної гемодинаміки ока, а саме, зниженні реографічного коефіцієнта, пульсового, хвилинного об’єму кровотока стан зорово-нервового аналізатора оцінюють як той, що потребує корекції гемодинаміки вазоактивними препаратами.

 4. Комп'ютерно-діагностичний комплекс для проведення реоофтальмографії, датчик Чиберене.

 5. Різні види амбліопії.

 6. Гострі запальні процеси в очному яблуці.

 7. Визначення додаткових показників: реографічного коефіцієнта, пульсового, хвилинного об’єму кровотока дає змогу отримати більш інформативні дані про функціональний стан зорово-нервового аналізатора, зокрема про мікроциркуляцію в оці, що дозволяє призначати терапію вазоактивними препаратами згідно з характером процесу.

 8. Немає.

 9. Лекції на курсах підвищення кваліфікації на кафедрі очних хвороб ЗМАПО. Проведення семінарів на засіданні офтальмологічного товариства.

 10. НДР “Застосування відео-комп’ютерного аутотренінгу в комплексному лікуванні різних видів амбліопії у дітей”0105U002837, 2004-2008 рр.

 11. Патент на корисну модель №22697 опуб.25.04.2007,бюл.5

 12. Запорізька медична академія післядипломної освіти, кафедра очних хвороб, 69096, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20, тел. (0612) 57-16-38.

 13. Завгородня Н. Г., тел. (8-0612) 96-49-20, Цибульська Т. Є., тел. (8-061) 279-44-36.

 14. Вчена рада ЗМАПО ( протокол № 1 від 27.02.2009 р.).

 15. Консультативні, інформаційні.

Реєстр. № 183/30/09

 1. Методика негормональної корекції гіпоестрогенії у жінок з захворюванням на первинну відкритокутову глаукому.

 2. Підвищення якості лікування жінок хворих на первинну відкритокутову глаукому.

 3. Методика здійснюється наступним чином. Жінкам, хворим на первинну глаукому в комплексному лікуванні глаукомної оптичної нейропатії додатково до гіпотензивної терапії призначається „Клімадинон” по 30 крапель 2 разі на добу або по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 3 місяців. Курс лікування проводять 2 рази на рік.

 4. Препарат „Клімадинон” у вигляді таблеток, які містять екстракт кореневища циміцифуги 20 мг, або у вигляді розчину для прийому всередину (12 г екстракту рідкого кореневища цисіцифуги на 100 мл).

 5. Нестабілізована первинна відкрито- кутова глаукома з компенсованим внутрішньоочним тиском у жінок.

 6. Підвищена індивідуальна чутливість та онкозахворювання.

 7. Стабілізація та покращення зорових функцій.

 8. Немає.

 9. Лекції на курсах підвищення кваліфікації. Інформаційний лист.

 10. НДР ”Метаболічні фактори в патогенезі первинної глаукоми та їх значення в оптимізації лікування ” 0103U004897, 2004-2007рр.

 11. -.

 12. Запорізька медична академія післядипломної освіти, 69096, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20, тел. (0612)57-16-38

 13. Жабоєдов Г. Д., тел (044)227-63-54, Луценко Н. С., тел. 8-050-612-37-84, Завгородня Н. Г., тел. (0612)96-49-20

 14. Вчена рада ЗМАПО. (протокол №1від 27.02.09).

 15. Консультативні, інформаційні.

Реєстр. № 184/30/09

 1. Методологія прогнозування інвалідності внаслідок офтальмопатології судинного ґенезу.

 2. Підвищення якості прогнозування інвалідності та медико-соціальної експертизи внаслідок патології органа зору.

 3. Визначення методології прогнозування інвалідності внаслідок офтальмопатології судинного ґенезу на підставі комплексної патогенетичної оцінки ролі хвороб системи кровообігу у формуванні інвалідизуючих очних ускладнень.

 4. Не потребує.

 5. Для удосконалення медико-експертної допомоги та оцінки реабілітаційного потенціалу, розробки індивідуальних програм реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології судинного ґенезу.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення якості прогнозування інвалідності, медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок патології органа зору.

 8. Відсутні.

 9. Аліфанова Т.А. Роль хвороб системи кровообігу у формуванні інвалідизуючої очної патології / Т.А. Аліфанова, І.С. Аліфанов, Я.О. Зосімова, Ю.Ю. Гладченко / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Н.О. Пучковської «Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб», м. Одеса, 29-30 травня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 6.

 10. НДР "Визначити роль компенсаторно-адаптаційних механізмів на підставі медико-біологічних, психофізіологічних чинників у прогнозуванні інвалідності та оцінці реабілітаційних можливостей інвалідів внаслідок офтальмопатології судинного ґенезу", 0107U005099, 2007-2009 рр.

 11. Відсутній.

 12. Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський 1-А.

 13. Аліфанова Т. А., (0562) 46-13-32.

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ ( протокол № 12 від 30.12. 2008 р.).

 15. Консультація авторів за контактними телефонами, цільове підвищення кваліфікації лікарів спеціалізованих МСЕК та ЛПЗ.

Реєстр. № 185/30/09

 1. Спосіб визначення ультразвукових та нейрофізіологічних критеріїв офтальмологічних ускладнень цукрового діабету.

 2. Підвищення якості диференційної діагностики різноманітних очних ускладнень цукрового діабету та визначення реабілітаційного потенціалу хворих з очними проявами цукрового діабету.

 3. Спосіб визначення ультразвукових та нейрофізіологічних критеріїв офтальмологічних ускладнень цукрового діабету.

 4. УЗ-апарат із офтальмологічним датчиком, програмно-апаратний комплекс NEUROLAB 2000 для визначення зорово-викликаних потенціалів.

 5. Для удосконалення роботи спеціалізованих офтальмологічних МСЕК по проведенню медико-соціальної експертизи та визначенню реабілітаційного потенціалу передінвалідів та інвалідів внаслідок офтальмодіабету.

 6. Протипоказання обумовлені загальним станом хворого.

 7. Покращення діяльності спеціалізованих офтальмологічних МСЕК за рахунок підвищення якості диференційної діагностики різноманітних очних ускладнень цукрового діабету і визначення реабілітаційного потенціалу хворих з очними проявами цукрового діабету.

 8. При належній кваліфiкацiї фахiвцiв та виконанні встановлених стандартів обстеження ускладнень або помилок не передбачається..

 9. Алифанов И.С. Ультразвуковые и нейрофизиологические аспекты диагностики офтальмологических осложнений при сахарном диабете /И.С. Алифанов, Л.И. Шантирь, Е.К. Дорошина /Матеріали і тези доповідей III конгресу Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики, м. Одеса, 9-11 червня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 16-19.

 10. НДР "Роль гемодинамічних патогенетичних факторів у розвитку та прогресуванні діабетичної ретинопатії у хворих цукровим діабетом 2 типу, обмеженні життєдіяльності та профілактиці інвалідності", 2006-2009 рр.

 11. Відсутній.

 12. Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, 49027, м.Дніпропетровськ, пров. Радянський 1-А.

 13. Аліфанова Т. А., (0562) 46-13-32.

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол № 12 від 30.12.2008 р.).

 15. Консультація авторів за контактними телефонами , цільове підвищення кваліфікації лікарів спеціалізованих МСЕК та ЛПЗ.

Реєстр. № 186/30/09

 1. Спосіб комбінованого лікування дітей із сполученою патологією очей та опорно-рухового апарату.

 2. Підвищення якості медичної допомоги хворим дітям та дітям-інвалідам із патологією органа зору в сполученні із захворюваннями опорно-рухового апарату (ОРА).

 3. Запропоновано комбіноване застосування фізіотерапевтичних методів лікування дітей з патологією очей і ОРА.

 4. Офтальмофізіотерапевтичне обладнання (прилади для лазерної стимуляції, акупунктури, електростимуляції, кольорово-імпульсної, біорезонансної терапії), кабінет масажу та ЛФК.

 5. Для удосконалення роботи центрів реабілітації дітей-інвалідів по зору, дитячих навчальних закладів для сліпих та слабозорих, лікувально-профілактичних закладів.

 6. Обумовлені захворюваннями та загальним станом здоров'я, при яких протипоказано проведення фізіотерапевтичних процедур, масажу та ЛФК.

 7. Підвищення якості медико-соціальної реабілітації хворих дітей та дітей-інвалідів з патологією очей і ОРА.

 8. При належній квалiфiкацiї фахiвцiв та виконанні встановлених стандартів проведення фізіотерапевтичного лікування ускладнень або помилок не передбачається..

 9. Т.А.Аліфанова Современные аспекты реабилитации детей с сочетанной патологией органа зрения и заболеваниями опорно-двигательного апарата" / Т.А. Аліфанова, І.С. Аліфанов, Я.О. Зосімова, Ю.Ю. Гладченко / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Медико-соціальна експертиза і реабілітація хворих внаслідок травм опорно-рухового апарату", м. Дніпропетровськ, 25-26 вересня 2008 р. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 104.

 10. Відсутній.

 11. Відсутній.

 12. Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський 1-А.

 13. Аліфанова Т. А., (0562) 46-13-32.

 14. Вчена рада УД НДІ МСПІ (протокол № 12 від 30.12. 2008 р.).

 15. Консультація авторів за контактними телефонами, цільове підвищення кваліфікації лікарів спеціалізованих МСЕК та ЛПЗ.

Патологічна фізіологія

Реєстр. № 187/30/09

 1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН.

 2. Визначення рівня NO2ˉ та NO3ˉ в клітинах.

 3. Мононуклеарні клітини попередньо культивують протягом 24, 48 і 72 годин. При визначенні вмісту нітритів лише до 1 мл діалізату культури клітин додають 0,1 мл реактиву Гріса, а нітратів – до 0,5 мл 0,03 г реактиву на основі цинкового пилу.

 4. Сульфат барію – 100 г, сульфат марганцю – 10 г, цинковий пил – 2 г, лимонна кислота – 75 г, сульфанилова кислота – 4 г, α–нафтиламін – 2 г.

 5. Необхідність визначення концентрації метаболітів NO саме в клітинах.

 6. Відсутні.

 7. Спосіб дозволяє досить просто та швидко визначати оксид азоту в культурі клітин, не потребує додаткових витрат на устаткування й оснащення.

 8. Не виникає.

 9. -.

 10. НДР „Механізми апоптозу в культурах клітин, репаративні процеси в тканинах“, 0107U001159; січень 2006 – січень 2010.

 11. Патент на корисну модель № 24577, 2007 р.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, квартал 50 років Оборони Луганська, 1г.

 13. Комаревцева І.О., Клімочкіна О.М., Андросова М.Є., Шипілова І.В.; 63-02-55.

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 188/30/09

 1. МЕТОД РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ АПОПТОзНИХ ПРОЦЕСІВ У КУЛЬТУРАХ КЛІТИН З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДу Н1-ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРІЇ.

 2. Рання детекція апаптозних процесів у клітинах.

 3. Значення Т1 від 3660 до 3760 мсек і Т2 від 1079 до 1279 мсек указують про перші ознаки гідратації клітин різного терміну культивування, а від 3547 до 3647 мсек і 1045 до 1165 мсек відповідно – про початок незворотної фази апоптозу в них.

 4. Мононуклеарні клітини. ЯМР–релаксометр «Minispec PC-100».

 5. Визначення стадій апоптозу клітин.

 6. Відсутні.

 7. Метод дозволяє визначати досить ранню стадію апоптозу в клітинах, дослідження йде просто й не займає значного часу, а мононуклеарні клітини крові можна отримати в достатній кількості не пошкоджуючи організм.

 8. Не виникає.

 9. -.

 10. НДР „Механізми апоптозу в культурах клітин, репаративні процеси в тканинах“, 0107U001159; січень 2006 – січень 2010.

 11. Патент на корисну модель № 25410, 2007 р.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, квартал 50 років Оборони Луганська, 1г.

 13. Комаревцева І.О., Клімочкіна О.М., Орлова О.А., Шипілова І.В., Андросова М.Є., Бріндак Д.В.; 63-02-55.

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 189/30/09

 1. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ КАРДІОМІОЦИТІВ ДО ДОКСОРУБІЦИН ІНДУКОВАНОГО ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ.

 2. Профілактика антрациклінових ушкоджень серця.

 3. Для зменшення ймовірності виникнення кардіоміопатії активуються μ- й δ-опіатні рецептори щурів шляхом введення їм даларгіну (D- Аlа2-Lеu5-Аrg6-енкефаліну) у дозі 100 мкг/кг спочатку за 20 хвилин до одноразового введення доксорубіцину (20 мг/кг), а потім в один і той же час у тій же дозі ще протягом усього експерименту.

 4. Доксорубіцину гідрохлорид, даларгін, фізіологічний розчин.

 5. Введення антибіотиків антрациклінового ряду.

 6. Відсутні.

 7. Нормалізація вмісту сфінгозину, ф-ДНК, суми нітритів і нітратів, окремо NО3ˉ в серцевому м’язі, ЗОА сироватки крові, рівня NО2ˉ й NО3ˉ у ній, збільшення активності СОД, абсолютної кількості й відсотка нітритів, Т2-часу релаксації протонів води в міокарді, ЗАОА сироватки й відсотка NО2ˉ в тій же тканині.

 8. Не виникає.

 9. -.

 10. НДР „Нейрорегуляторна регуляція артеріального тиску, клітинного й водноелектролітного гомеостазу“, 0101U007651.січень2006-січень 2009р .

 11. Патент на корисну модель № 29619, 2007 р.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, квартал 50 років Оборони Луганська, 1г.

 13. Комаревцева І.О., Андросова М.Є.; 63-02-55.

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 190/30/09

 1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ.

 2. Визначення фаз хронічного запалення за морфофункціональним станом тканинних базофілів (ТБ) запаленої тканини.

 3. У вогнищі хронічного запалення відбуваються виражена дегрануляція ТБ і зміни їх кількості, які свідчать про причетність ТБ до патогенезу хронічного запалення. При цьому реакція ТБ є фазною. При експериментальному хронічному запаленні перша фаза – тимчасова, більш інтенсивна – спостерігається упродовж однієї доби після відтворення запалення з піком на 6-у годину і характеризується вираженою дегрануляцією ТБ та зниженням їх кількості. Друга фаза - менш інтенсивна, тривала, "постійна" (без вираженого піку) – виявляється з 14-ї доби до кінця дослідження (28-ї доби) і проявляється повторним помірним посиленням дегрануляції ТБ одночасно з наростанням їх кількості. Інтерфазний період, який має місце на 3-ю – 7-у добу, характеризується зниженням інтенсивності дегрануляції ТБ в порівнянні з такою у першій фазі, але яка залишається вище норми, та є початком відновлення кількості ТБ. Ці дані можна екстраполювати на перебіг хронічного запалення в людини для визначення того, в якій фазі перебуває на даний час перебіг запалення.

 4. Гістологічні препарати біопсійного чи аутопсійного матеріалу з вогнища хронічного запалення, забарвлені толуїдиновим синім або іншим барвником для ТБ, мікроскоп.

 5. Необхідність визначення фази хронічного запалення.

 6. Немає.

 7. Визначення фаз хронічного запалення буде сприяти більш точній діагностиці, оцінці перебігу запалення, призначенню патогенетичної протизапальної терапії, профілактиці хронізації запалення.

 8. Немає.

 9. Публікації у наукових журналах.

 10. НДР "Гематологічні механізми хронізації запалення", 0106U001639, 2006–2008 р.

 11. Патент № 33696, опуб. 14.02.2008 .

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Клименко М.О., 338-61-61, Лупир М.В., 66-75-72.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр № 191/30/09

 1. Спосіб оцінки функції центральної системи щурів під впливом оточуючого середовища.

 2. Попередження розвитку десинхронозу.

 3. Використання варіантів тренувальних елементів, які розвивають силу, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність.

 4. Вимірювач артеріального тиску, секундомір.

 5. Даний спосіб необхідний для попередження розвитку дезадаптаційних станів людини при частій зміні часових поясів.

 6. Не відмічені.

 7. Науково-практичний, соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров'я працівників, населення та довкілля»0106U004968, 04.2006-12.2008рр.

 11. Патент № 30355 опубл.25.02.2008р.

 12. ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92.

 13. Нетудихатка О. Ю., Мавед О. О., Клапчук В. В. тел. 8(048)728-14-51.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Реєстр. № 192/30/09

 1. Спосіб оцінки функції центральної нервової системи щурів під впливом оточуючого середовища.

 2. Визначення ступеня напруженості праці.

 3. Для реалізації поставленої мети використовують визначення умовно-рефлекторної реакції щурів при різних умовах зовнішнього середовища судна.

 4. Штатне обладнання для вимірювання рівня фізичних факторів.

 5. Для оцінки ступеня напруженості праці суднових спеціалістів.

 6. Не відмічені.

 7. Науково-практичний, соціальний, економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров'я працівників, населення та довкілля» 0106U004968, 04.2006-12.2008рр.

 11. Патент № 34211 опубл.11.08.2008р.

 12. ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92.

 13. Нетудихатка О. Ю., Стоянов А. П., Мавед О. О. тел. 8(048)728-14-51.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Патологічна анатомія

Реєстр. № 193/30/09

 1. Спосіб диференційної діагностики різних типів хронічного гастриту.

 2. Спосіб дозволяє шляхом алгоритму оцінки основних морфологічних критеріїв ураження слизової оболонки шлунка, а саме патологогістологічної оцінки стану поверхнево-ямкового епітелію, власної пластинки слизової оболонки шлунка та залоз діагностувати різні типи хронічного гастриту.

 3. Під час гістологічного дослідження слизової оболонки шлунка визначають стан покровно-ямкового епітелію, власної пластинки слизової оболонки шлунка та залоз з урахуванням дистрофічних та дизрегенераторних змін за допомогою алгоритму оцінки основних морфологічних критеріїв ураження слизової оболонки шлунка, і при загальній кількості 4 бали встановлюють діагноз хронічного неатрофічного поверхневого гастриту, при загальній кількості 10 балів – діагноз хронічного неатрофічного інтерстиціального (глибокого) гастриту, при загальній кількості 14 балів – діагноз хронічного атрофічного гастриту, що забезпечує своєчасну діагностику, скорочує час обстеження та призначення лікування.відповідно типу хронічного гастриту.

 4. Гастроскопічне та лабораторне обладнання, загальноприйнятий барвник – гематоксилін-еозин, мікроскоп, таблиця з алгоритмом оцінки.

 5. Хронічний гастрит, пептичні розлади шлунка.

 6. Немає.

 7. Своєчасна діагностика, скорочення часу обстеження, призначення відповідного лікування.

 8. Ускладнення можуть виникати при порушенні техніки безпеки роботи з гастроскопічним та лабораторним обладнанням при приготуванні препарату. Специфічних ускладнень при використанні алгоритму оцінки не має.

 9. Доповіді на наукових конференціях, проведення науково-практичних семінарів.

 10. НДР "Морфогенез та медикаментозний патоморфоз захворювань шлунково-кишкового тракту" 0104U010145, 2004-2011 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35890, опуб. 10.10.2008 Бюл. № 19.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. тел. (0432) 35 14 01.

 13. Вернигородський С. В. (0432) 469354,Біктіміров В. В. (0432) 510872

 14. Вчена рада ВНМУ( протокол № 3 від 06.11.2008р.).

 15. Додаткові консультації розробника.

Реєстр. № 194/30/09

 1. Спосіб посмертної експрес-діагностики ВІЛ-інфекції

 2. Проведення необхідних профілактичних заходів для попередження непередбаченого зараження медичного персоналу та забезпечення можливості як ранньої, так і пізньої діагностики ВІЛ для уточнення танатогенезу при формулюванні остаточного діагнозу.

 3. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу посмертної експрес-діагностики ВІЛ-інфекції шляхом проведення імунохроматографічного аналізу трупної крові тест-касетами «CITO-TEST».

 4. Тест касета, одноразова піпетка, пробірка, таймер.

 5. Контингент танатологічних відділень судово-медичних і патолого-анатомічних бюро представлений необстеженими невідомими особами та особами без постійного місця проживання, наркоманами які були хворі на ВІЛ/СНІД.

 6. Відсутні.

 7. За національними даними в Україні проживає приблизно 440 тис. ВІЛ-інфікованих (193 випадків на 100 тис. населення, 1,6% дорослого населення). Тільки упродовж першого півріччя 2008 року було зареєстровано на 8% більше ВІЛ-інфікованих, ніж за аналогічний період попереднього року, і продовжує наростати смертність від СНІДу. У групі підвищеного ризику зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків, окрім лікарів та лаборантів лікувальних закладів, особливе місце займають судово-медичні експерти, патологоанатоми, лаборанти та медичний персонал судово-медичних та патологоанатомічних бюро, які постійно працюють з інфікованою кров’ю та інфікованим біологічним матеріалом. Застосування запропонованого способу дасть змогу уникнути зараження ВІЛ-інфекцією лікарів і медичного персоналу.

 8. Відсутні.

 9. Курси підвіщення кваліфікації лікарів.

 10. НДР „Нові технології ранньої діагностики онкологічних, нейро-ендокринних, серцево-судинних, церебро-васкулярних, імунообумовлених і інфекційних захворювань”, 0106U003709, 2006-2010

 11. Патент на корисну модель № 34401 /Промислова власність.- 2008.- Бюл. № 15.

 12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (061) 224-64-69, , тел. (0612) 99-52-04.

 13. Туманський В. О., тел. (061) 233-50-93,Тимошенко С. Г., тел. (0612) 99-52-04, Куртєв А. В., тел. (061) 270-60-78

 14. Вчена рада ЗДМУ (протокол № 2 від 21.10.2008 р.)

 15. Послуги розробників.

Реєстр. № 195/30/09

 1. Модель транзиторної ішемії головного мозку.

 2. Моделювання ішемічного ураження головного мозку, шляхом транзиторного порушення мозкового кровообігу в півкулі головного мозку експериментальних тварин, що дає можливість різнобічного дослідження нейродегенеративних та відновлювальних процесів з використанням гістологічних, біохімічних , імунологічних та інших методів.

 3. Транзиторна ішемія півкулі мозку експериментальної тварини (щури) відтворюється шляхом введення у загальну сонну артерію 0,2 мл розчину, що містить 25 мл відмитих еритроцитів курки, 2,8 мл 10% розчину кальцію хлориду, та 9% розчин натрію хлориду до 100 мл, після чого на артерію накладають лігатуру.

 4. Суспензія еритроцитів курки, кальцію хлорид, фізіологічний розчин натрію хлориду, засоби для наркозу, хірургічний інструментарій, інсуліновий шприц.

 5. Дослідження нейродегенеративних та відновлювальних процесів при ішемії мозку з використанням гістологічних, біохімічних імунологічних та інших методів; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 6. Немає

 7. Вивчення механізмів нейродегенеративних та відновлювальних процесів при ішемії мозку; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 8. Порушення техніки відтворення моделі.

 9. Патент, доповіді і публікації.

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009.

 11. Патент на корисну модель № 30856. G0В 23/00 «Спосіб моделювання ішемії мозку» u200713581, 11.03.2008.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП.

 13. Грабовий О. М., Верхогляд В. Б., Яременко Л. М., роб. тел (044)-456-91-13.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 196/30/09

 1. Модель ішемічного ураження мозку.

 2. Моделювання ішемічного ураження головного мозку (інфаркту), шляхом емболізації судин гемомікроциркуляторного русла півкулі головного мозку експериментальних тварин, що дає можливість різнобічного дослідження нейродегенеративних та відновлювальних процесів з використанням гістологічних, біохімічних імунологічних та інших методів.

 3. Ішемічне пошкодження мозку відтворюється введенням у сонну артерію 0,2 мл розчину, що містить 20 мл відмитих ізольованих адипоцитів, 2,8 мл 10% розчину кальцію хлориду, 10 г твину та 0,9% розчин натрію хлориду до 100 мл, після чого на артерію накладають лігатуру.

 4. Суспензія ізольованих адипоцитів, твин, кальцію хлорид, фізіологічний розчин натрію хлориду, засоби для наркозу, хірургічний інструментарій, інсуліновий шприц.

 5. Дослідження нейродегенеративних та відновлювальних процесів при ішемії мозку з використанням гістологічних, біохімічних імунологічних та інших методів; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 6. Немає

 7. Вивчення механізмів нейродегенеративних та відновлювальних процесів при інфаркті мозку; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 8. Порушення техніки відтворення моделі.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009.

 11. Патент на корисну модель № 34604. G09B 23/00/ “Спосіб моделювання ішемічного ураження мозку” u200805453. 11.08.2008. Бюл. № 15, 2008.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП.

 13. Грабовий О. М., Яременко Л. М., Панішина Н. Г., роб. тел (044)-456-91-13.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.)

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 197/30/09

 1. Модель опікового ураження зовнішніх покривів.

 2. Експериментальне відтворення опікових ушкоджень шкіри заданого ступеня тяжкості, шляхом зміни експозиції пошкоджувального фактора, що надійно відтворюються, і можливості різнобічного дослідження цього процесу, у тому числі і за допомогою гістологічних методів.

 3. Опік моделюється шляхом прикладання металевого циліндра діаметром 22 мм і вагою 150 г нагрітого до 98-100°С, який під власною вагою притискається до поверхні тіла тварини упродовж 5-60 сек для отримання опіку різного ступеня тяжкості.

 4. Металевий (сталевий) циліндр діаметром 22 мм і вагою 150 г, ножиці, електроплитка, ємність з водою, засоби для наркозу, шприц.

 5. Дослідження загоєння опікових ран та впливу на цей процес різних факторів.

 6. Немає

 7. Вивчення механізмів загоєння опікових ран, оцінка впливів різних засобів на загоєння опіків.

 8. Порушення техніки відтворення моделі.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Морфофункціональна перебудова сполучної тканини як основа розвитку й критерій зворотності патологічних процесів» 0107U002891, 2007-2009рр.

 11. Патент на корисну модель № 36093 опубл. 10.10.2008. //Бюл. 2008.- № 19.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП.

 13. Фіцай О. І., Грабовий О. М., Жданова О. О., Гичка С. Г., роб. тел (044)-456-91-13.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11. 2008 р.)

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 198/30/09

 1. Модель комбінованого судинно-імунного ураження головного мозку.

 2. Моделювання комбінованого судинно-імунного ураження головного мозку шляхом сенсибілізації мозковим антигеном та наступною емболізацєю гілок сонної артерії в півкулі головного мозку експериментальних тварин, що надійно відтворюються, і дає можливість різнобічного дослідження нейродегенеративних, компенсаторних та відновлювальних процесів з використанням гістологічних, біохімічних імунологічних та інших методів

 3. Комбіноване судинно-імунне ураження головного мозку моделюється: сенсибілізацією тварин 20% водно-сольовим екстрактом гомологічної тканини мозку з вмістом білка 0,33-0,5 мг/мл за методом Лоурі (підшкірно вводиться: в 1-й день – 0,5 мл антигену; 2-й день – 1 мл; 3-й день 1,5 мл антигену); через 12 діб після початку сенсибілізації у сонну артерію вводили суспензія ізольованих гомологічних адипоцитів у розчині, що містить 2,8 г/л кальцію хлориду та 10 г/л твину.

 4. Водно-сольовий екстракт тканин головного мозку, суспензія ізольованих адипоцитів, твин, кальцію хлорид, фізіологічний розчин натрію хлориду, засоби для наркозу, хірургічний інструментарій, інсуліновий шприц.

 5. Дослідження ролі імунних впливів на відбування нейродегенеративних та відновлювальних процесів при ішемії мозку з використанням гістологічних, біохімічних імунологічних та інших методів; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 6. Немає

 7. Вивчення впливу імунних змін на нейродегенеративні та відновлювальні процеси при інфаркті мозку; оцінка нейропротекторних властивостей фармакологічних засобів.

 8. Порушення техніки відтворення моделі.

 9. Патент, доповіді і публікації.

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009.

 11. Патент на корисну модель № 36843 опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21, 2008 р.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП.

 13. Грабовий О. М., Яременко Л. М., роб. тел (044)-456-91-13.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 11.12.2008 р.)

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 199/30/09

 1. Використання класифікації лімфатичних вузлів шиї Американського обєднаного комітету з раку (American Joint Committee on Cancer) для топічного опису реґіонарних метастазів раку щитоподібної залози.

 2. Уніфікація існуючих топічних описів метастазів шийної локалізації та поліпшення взаєморозуміння між спеціалістами різних спеціальностей при наданні комплексної допомоги хворим на злоякісні пухлини щитоподібної залози.

 3. Під час проведення хірургічного втручання з приводу раку щитоподібної залози, макроскопічного дослідження видалених лімфатичних вузлів шиї та патогістологічного дослідження препаратів лімфатичні вузли шиї описуються згідно з класифікацією лімфатичних вузлів шиї Американського об’єднаного комітету з раку (American Joint Committee on Cancer), що дає змогу правильного встановлення стадії процесу по TNM та визначення адекватності обсягу дисекції шиї.

 4. Обладнання для проведення хірургічного втручання на щитоподібній залозі, макроскопічного та патогістологічного дослідження

 5. Рак щитоподібної залози.

 6. Відсутні

 7. Топічний опис реґіонарних метастазів при раку щитоподібної залози дає змогу правильно встановити групу ризику для конкретного випадку раку, оцінити обсяг хірургічного втручання, визначити прогноз хвороби та тактику моніторингу пацієнта, підвищити ефективність лікування раку щитоподібної залози, зменшити ризик рецидиву хвороби, поліпшити психологічний стан хворих на рак щитоподібної залози, покращити якість життя, зменшити кількість хірургічних втручань з приводу рецидивів раку щитоподібної залози, і як наслідок, зменшити кількість післяопераційних ускладнень, скоротити терміни перебування у стаціонарі, зменшити витрати на утримання ліжка

 8. Відсутні .

 9. Наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. НДР „Молекулярні механізми інвазії раку щитоподібної залози”, 0107U002116 2007-2010 рр.

 11. Неохороноспроможні

 12. Український-науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Адреса: 01021, Київ, Кловський узвіз, 13а.

 13. Ларін О. С., Хоперія В. Г., Галахін К. О., Золотарьов П. О.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 103 від 21.05. 2008).

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 200/30/09

 1. Визначення BRAF-мутацій під час ТАПБ раку щитоподібної залози у передопераційний період.

 2. Cтратифікація ризику папілярного раку щитоподібної залози на передопераційному етапі

 3. Пацієнтам із папілярним раком щитоподібної залози пропонується визначення BRAF-мутацій під час тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії у передопераційному періоді з метою визначення адекватної хірургічної тактики лікування на передопераційному етапі. Характеристика BRAF-мутації може сприяти оптимізації як первинного лікування, так і тривалого спостереження пацієнтів із ПРЩЗ.

 4. Реактиви для проведення імуноцитохімічних досліджень та обладнання для проведення тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії

 5. Папілярний рак щитоподібної залози.

 6. Відсутні

 7. Визначення BRAF-мутації при папілярному раку щитоподібної залози є маркером несприятливого прогнозу, рецидиву хвороби, дозволить встановити та застосувати по відношенню до хворого більш агресивну хірургічну тактику лікування та подальшого моніторингу, підвищити ефективність лікування радіоактивним йодом за умов радикального підходу до первинного хірургічного втручання з приводу BRAF-позитивного папілярного раку щитоподібної залози, зменшити ризик рецидиву хвороби,поліпшити психологічний стан хворих на рак щитоподібної залози, покращити якість життя, зменшити кількість хірургічних втручань з приводу рецидивів раку щитоподібної залози, і як наслідок, зменшити кількість післяопераційних ускладнень, скоротити терміни перебування у стаціонарі, зменшити витрати на утримання ліжка

 8. Відсутні

 9. Наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. НДР: „Молекулярні механізми інвазії раку щитоподібної залози”,0107U002116, 2007-2010 рр.

 11. Неохороноспроможні

 12. Український-науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Адреса: 01021, Київ, Кловський узвіз, 13а.

 13. Хоперія В. Г., Галахін К. О., Белемець Н. І.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 103 від 21.05.2008).

 15. Консультації розробників .

педіатрія

Реєстр. № 201/30/09

 1. Діагностика варіанту хронічного місцевого запалення дихальних шляхів при бронхіальної астмі у дітей шкільного віку.

 2. Покращання результатів лікування дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, шляхом встановлення варіанту хронічного місцевого запалення дихальних шляхів для оптимізації індивідуалізованої базисної протизапальної терапії захворювання.

 3. Підвищення специфічності у верифікації варіанту місцевого запального процесу при бронхіальній астмі у дітей шкільного віку шляхом використання в якості діагностичного тесту інтегрованого індексу стимуляції гранулоцитів периферичної крові (ІІСГ), який розраховують шляхом віднесення індексу стимуляції (ІС) результатів НСТ-тесту еозинофілів периферичної крові до ІС показників НСТ-тесту нейтрофільних гранулоцитів. При досягненні результату ІІСГ=1,5 у.о. і більше робиться висновок про еозинофільний тип запалення зі специфічністю 93,1% і передбачуваною цінністю позитивного результату 71,4%.

 4. Пробірки, скельця, центрифуга, термостат, камера Горяєва, мікроскоп, лічильник.

 5. Виявлення розподілу індексу стимуляції гранулоцитів периферичної крові, в тому числі в стані клінічної ремісії, у хворих на бронхіальну астму школярів для діагностики варіанту хронічного місцевого запалення дихальних шляхів.

 6. Відсутні.

 7. Формування груп пацієнтів із різними варіантами хронічного місцевого запалення бронхів при бронхіальній астмі та підвищення ефективності лікування захворювання.

 8. Не виявлено.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР “Обґрунтування індивідуалізованого лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку”, 0107U004049, 2007-2011 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 32444, 2008 р.

 12. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

 13. Ортеменка Є.П., 51-67-42, Безруков Л.О., 52-84-70, Колоскова О.К., 53-83-17.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол № 10 від 20.06.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 202/30/09

 1. Спосіб діагностики тяжкого ступеня бронхіальної астми у пацієнтів шкільного віку.

 2. Удосконалення способу діагностики тяжкого ступеня бронхіальної астми у дітей шкільного віку шляхом визначення виразності запального процесу для індивідуалізованого підходу до лікування пацієнтів із тяжкою формою бронхіальної астми.

 3. Спосіб полягає в підвищенні специфічності у верифікації активності запального процесу при бронхіальній астмі в дітей шкільного віку з використанням в якості діагностичного тесту індексу тяжкості, який розраховують шляхом віднесення показника стимульованого пірогеналом варіанту НСТ-тесту еозинофілів крові, вираженого як інтегральний цитохімічний коефіцієнт (ЦХК) помноженого на 100 до суми провокуючої дози гістаміну (PC20H) помноженої на 10 та показника оксиду азоту (NO) в крові. При досягненні результату ІТ=0,5 у.о. і більше діагностується тяжкий перебіг бронхіальної астми зі специфічністю 92% і передбачуваною цінністю позитивного результату 60%.

 4. Спірограф, інгалятор, центрифуга, мікроскоп, термостат, лічильник, реактив Гріса, гістаміну дигідрохлорид.

 5. Виявлення розподілу індексу тяжкості, в тому числі в стані клінічної ремісії, у школярів хворих на бронхіальну астму для діагностики активності запального процесу організму.

 6. Немає.

 7. Визначення активності запального процесу для верифікації тяжкого ступеня бронхіальної астми у школярів та підвищення ефективності відповідного протирецидивного лікування захворювання.

 8. Не виявлено.

 9. Статті та інформаційний лист.

 10. НДР „Обґрунтування індивідуалізованого лікування бронхіальної астми у дітей шкільного віку”, 0107U004049, 2007-2011 р.р.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 36159, опуб.10.10.2008, Бюл. №19.

 12. Буковинський державний медичний університет 58000, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

 13. Марусик У.І. тел. дом. (0372)541382; Безруков Л.О. тел. дом. (0372)528470; Колоскова О.К. тел. дом. (0372)538317.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол № 4 від 21.11.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації по виконанню методики

Реєстр. № 203/30/09

 1. Спосіб діагностики ремоделінгу бронхів у дітей та підлітків на тлі хронічного та рецидивуючого бронхіту

 2. Розробка способу прогнозування розвитку фіброзу в бронхіальній стінці у дітей з повторними та затяжними бронхітами з метою профілактики формування хронічного обструктивного захворювання легень.

 3. Спосіб, що включає браш–біопсію слизової оболонки бронхів, імуноцитохімічне дослідження аналізату, оцінку даних та формування висновку на основі залежності фіброзу бронхіальної стінки від виснаження проліферативного ресурсу, клітинної метаплазії бронхіального епітелію та підвищеної експресії трансформуючого фактору росту фібробластів.

 4. Бронхоскоп, щітки для взяття відбитків від слизової оболонки бронхів, моноклони 34βЕ12 фірми «DakoCytomation» (Данія), TGF–β «NovoCastra» (Швеція), Ki–67 «DakoCytomation», адгезивна рідина «Super Frost Plus» (Данія), розчинник антитіл «Antibody Diluent» і RTU «Ready–To–Use» (Швеція), ТРИС–буферний розчин, діамінобензидін (хромоген, «DAB»), гематоксилін Майера, мікроскоп

 5. Рецидивуючі бронхіти у дітей з обтяженим сімейним анамнезом щодо хронічних бронхолегеневих захворювань; хронічні бронхіти у дітей та підлітків; хронічний кашель у підлітків, що палять; задишка у дітей та підлітків на тлі повторних бронхітів; бронхіальна астма, що має некотрольований перебіг на тлі базисної терапії; дані спірометричного обстеження дітей, що свідчать про неповну зворотність бронхообструктивних порушень.

 6. Відсутність згоди батьків до проведення діагностичної бронхоскопії, наявність клінічних ознак загострення бронхіту, загальноприйняті протипоказання для проведення діагностичної бронхоскопії у дитячому та підлітковому віці

 7. Діагностика ризику або початку розвитку незворотних порушень з боку бронхів допоможе здійснювати розробку індивідуальних програм профілактики або лікування дітей та підлітків для запобігання формування хронічної обструктивної хвороби легень, що веде до інвалідизації.

 8. Загальні ускладнення від бронхоскопії. Належна професійна підготовка персоналу

 9. Методичні рекомендації, інформаційні листи

 10. НДР “Визначення закономірностей формування рецидивних і хронічних захворювань органів дихання у дітей та підлітків на основі дослідження клініко-функціональних резервів адаптації органів і систем для розробки методів профілактики, лікування та реабілітації”, 0104U010387, 2005-2011р.

 11. Патент на корисну модель №36549, опуб. 27.10.2008, Бюл. №20

 12. Дніпропетровська державна медична академія, 49101 Дніпропетровськ, вул. Свердлова 29, тел. контакту 80504534816

 13. Ільченко С.І., Дука К.Д., Бондарева В.А.

 14. Вчена рада ДДМА ( протокол № 2 від 25.09.2008 р.).

 15. Консультації , лекції та доповіді

Реєстр. № 204/30/09

 1. Спосіб застосування комплексного гомеопатичного препарату «Тонзилотрен» у школярів з хронічним тонзилітом і тонзилокардіальним синдромом.

 2. Запропонований спосіб дозволить раціоналізувати терапію школярів з хронічним тонзилітом і тонзилокардіальним синдромом.

 3. Школярам з хронічним тонзилітом і тонзилокардіальним синдромом рекомендовано призначати Тонзилотрен по 1 табл. тричі на день протягом 60 послідовних діб трьома курсами з інтервалом 4 місяці.

 4. Комплексний гомеопатичний препарат „Тонзилотрен”.

 5. Хронічний тонзиліт і тонзилокардіальний синдром.

 6. Гіперчутливість до будь-якого з інгредієнтів препарату.

 7. У 66,7% школярів констатовано відсутність скарг, у 73,3% пацієнтів – зменшення виразності фарингоскопічних ознак хронічного тонзиліту, у 43,8% хворих – поліпшення клініко-інструментальних показників стану серцево-судинної системи, у 66,7% дітей – зменшення частоти й тривалості загострень хронічного тонзиліту, у всіх дітей відбулися позитивні зміни імунітету ротоглотки, випадків ангін не зареєстровано.

 8. В окремих випадках можливі алергічні реакції при відомій гіперчутливості до будь-якого з інгредієнтів препарату. У разі виникнення алергічних реакцій слід припинити застосування препарату.

 9. Інформаційний лист.

 10. –.

 11. –.

 12. Донецький національний медичний університет ім.М.Горького,83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16. Телефон/факс (062) 305-44-41.

 13. Нагорна Н.В., тел. (0622) 66-20-20. Бордюгова О. В., тел. (0622) 66-61-59. Дубова Г. В., тел. (0622) 66-61-59. Муравська І. Ю., тел. (062) 311-48-09.Четверик Н. О., тел. (0622) 66-61-59.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол №6 від 29.08.2008 р.)

 15. Консультації авторів, інформаційний лист.

Реєстр. № 205/30/09

 1. Спосіб ранньої діагностики діабетичної нефропатії у дітей, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет.

 2. Поліпшення ранньої діагностики діабетичної нефропатії.

 3. Визначають швидкість кровотоку у магістральних ниркових, сегментарних та міжчасткових артеріях нирок, додатково оцінюють стан паренхіми нирок, і, якщо має місце потовщення паренхіми нирок, розширення та підвищення ехогенності чашечково -мискової системи, зниження максимальної систолічної швидкості артеріального потоку (Vmax), кінцевої діастолічної швидкості (Vmin), пікового градієнту швидкості, індексу пульсативності (РІ) та індексу резистентності (RI) в ренальних судинах, то діагностують початкову стадію діабетичної нефропатії.

 4. Апарат для проведення допплерографії судин.

 5. Інсулінозалежний цукровий діабет у дітей.

 6. Немає.

 7. Покращення на 30% ранньої діагностики нефропатії при цукровому діабеті у дітей.

 8. Для запобігання можливим помилкам необхідно методично вірно вимірювати параметри ниркового кровотоку (такі, як максимальна систолічна швидкість артеріального потоку, кінцева діастолічна швидкість, піковий градієнт швидкості.) та звертати увагу на товщину ниркової паренхіми та розміри й ехогенність чашечково–мискової системи нирок.

 9. Курси стажування.

 10. НДР ”Діагностика та терапія серцево – судинних порушень при цукровому діабеті у дітей” 0106U003708, 2006 -2010 роки.

 11. Патент на корисну модель № 30895, //Промислова власність. - 11.03.2008

 12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (0612) 222-21-37.

 13. Леженко Г. О., (0612) 222-21-37, Пашкова О. Є.,– 222 -21-37, .Чакмазова О. М., (0612) 222-21-37, Борисенко Т. В., (0612) 222 -21-37.

 14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 9 від 20.05. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 206/30/09

 1. Спосіб корекції метаболічних порушень у новонароджених з вродженими вадами травного тракту із застосуванням 1,5% розчину реамберину для інфузій.

 2. Лікування і профілактика метаболічних порушень і післяопераційних ускладнень у новонароджених з вродженими вадами травного тракту.

 3. У новонароджених, оперованих з приводу вроджених вад травного тракту, метаболічні порушення зумовлені недостатнім поступленням нутрієнтів; станом гіперкатаболізму; підвищенням втрат кишкового вмісту, що приводить до втрати рідини, білка і електролітів. Це сприяє зниженню регенераційної здатності тканин, ймовірності бактеріального і грибкового запалення та розвитку синдрому ентеральної недостатності. З метою корекції метаболічних порушень пропонується введення 1,5% розчину реамберину (“Полисан”, Санкт-Петербург). Антігипоксантна та метаболічна дія реамберину забезпечується бурштиновою кислотою (сукцинатом), основною біологічною властивістю якої є прямий вплив на клітинний метаболізм та вплив на транспорт вільного кисню в тканини. Реамберин рекомендовано вводити внутрішньовенно крапельно по 10 мл/кг маси тіла/добу . Курс лікування 3-5 днів. Періодичність введення – 1 раз в 2-3 дні.

 4. Набір реактивів для дослідження протеїнограми, цитолітичних ферментів, молекул середньої маси (МСМ), церулоплазміну, малонового діальдегіду, активності лактатдегідрогенази і каталази.

 5. Гіпопротеїнемія, підвищення вмісту МСМ, ознаки оксидативного стресу, зниження активності антиоксидантних ферментів у дітей з вродженою обструктивною патологією травного тракту (вроджена непрохідність кишечнику, атрезія стравоходу) та вродженими дефектами передньої черевної стінки (гастрошизис, омфалоцеле).

 6. Відсутні

 7. Зменшення інтоксикації, зниження частоти післяопераційних ускладнень, більш швидке відновлення моторно-евакуаторної та секреторної функції травного тракту.

 8. Ускладнення та помилки при використанні реамберину можливі при порушенні інструкції по введенню препарату та неправильного дозування.

 9. Публікації в журналах, курси стажування, підвищення кваліфікації

 10. НДР „ Метаболічні та імунологічні особливості набутих і вроджених захворювань у дітей в умовах помірного йододефіциту та патогенетичне обгрунтування диференційованої корекції виявлених порушень”0108U010272). 2006-2010 р.р.

 11. Немає.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет. 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (803422) 2-42-95.

 13. Фофанов О. Д. (тел. роб. 80342-52-78-93, тел. дом. 80342-59-84-08). Юрцева А. П.(тел. роб. 803422-3-01-67, тел. дом. 80342-55-61-44).

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол №12 від19.12.2008 р.).

 15. Можливі додаткові послуги розробників для оволодіння нововведенням: консультації по телефону (80342-55-61-44, 80342-59-84-08 ) та електронній пошті (Е-mail: jurtzeva@ )

Реєстр. № 207/30/09

 1. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ ЙОДОДЕФІЦИТНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

 2. Підвищення ефективності профілактики, лікування та динамічного спостереження за дітьми із йододефіцитними захворюваннями (ЙДЗ).

 3. Розроблена автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень для діагностики, лікування та медико-соціального моніторингу дітей та підлітків із йододефіцитними захворюваннями. Система створена із урахуванням впливу йодної ендемії на формування соматичного, репродуктивного, нервово-психічного та інтелектуального розвитку дітей та підлітків. Передбачається можливість створення регіонального банку даних дітей із ЙДЗ та прогнозування виникнення ускладнень. Автоматизуються та об’єднуються всі основні етапи діагностичного та лікувального процесу. На кожному етапі роботи система представляє результати обчислень у вигляді рекомендацій, висновків та необхідної довідкової інформації у зрозумілій лікарю формі, забезпечує зберігання та швидкий доступ до всіх даних щодо конкретного пацієнта. Створена автоматизована система проста та зручна в експлуатації.

 4. Персональний комп’ютер; комп’ютерна версія програми; дані про хворого.

 5. Всі випадки йододефіцитних захворювань.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення ефективності терапії, профілактики та динамічного спостереження за дітьми та підлітками в регіонах із йодною недостатністю. Створення регіональної бази даних. Зниження поширеності ЙДЗ в популяції

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Створення програми профілактики та лікування патологічних станів, зумовлених сполученим дефіцитом йоду та заліза у дітей та підлітків Луганщини із урахуванням геохімічних характеристик регіону та підвищеного антропогенного забруднення середовища ”, 0106U003262, 2006-2010 рр.

 11. Подана заявка № u 2008 12514 від 24.10.2008р.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Маменко М.Є., Єрохіна О.І., Головченко Н.М., Мусієва Е.К. (0642) 530503.

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол №11 від 04.12.2008р. ).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 208/30/09

 1. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДЕМІЧНОГО ЗОБА У ДІТЕЙ ІЗ ПОЄДНАНИМ ДЕФІЦИТОМ ЙОДУ ТА ЗАЛІЗА

 2. Підвищення ефективності профілактики та лікування дифузного нетоксичного зоба в дітей, що мають залізодефіцитні стани або високий ризик їх розвитку.

 3. Після встановлення наявності в регіоні йодної недостатності шляхом проведення скринінгового дослідження та оцінки результатів за критеріями ВООЗ/ЮНІСЕФ/МРКЙДЗ, 2007 (медіана йодурії <100мкг/л, частота зоба >5 % у дітей молодшого шкільного віку) дітям призначають калію йодид у вікових дозуваннях (дітям молодшого віку 50 мкг/добу, дітям 6-12 років – 100 мкг/добу, підліткам з 12 років – 150 мкг/добу). Поряд із цим протягом 3 місяців у зимово-весняний період, коли має місце максимальний ризик розвитку сидеропенічного синдрому, призначають препарати тривалентного заліза у профілактичні дозі (1 мг/кг заліза на добу в 1 прийом).

 4. Препарат калію йодиду з фізіологічним віковим вмістом йоду («Йодомарин 100», «Йодомарин 200»), препарат тривалентного заліза («Ферумбо», «Ферум-лек»).

 5. Профілактика та лікування дифузного нетоксичного зоба у дітей в регіонах із високою поширеність йодо- та залізодефіцитних станів.

 6. Тиреотоксикоз будь якого походження; індивідуальна непереносимість препаратів йоду; свинцеві анемії.

 7. Підвищення ефективності терапії дифузного зоба (зменшення об’єму щитоподібної залози та покращення показників червоної крові); зменшення кількості нових випадків йодо- та залізодефіцитних захворювань при проведенні спільних профілактичних заходів. Як наслідок, покращення показників здоров’я, фізичного та інтелектуального розвитку дітей та підлітків, підвищення інтелектуального потенціалу нації за рахунок зменшення випадків кретинізму та підвищення розумових здібностей населення йододефіцитних регіонів, до яких відноситься вся територія країни.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР «Створення програми профілактики та лікування патологічних станів, зумовлених сполученим дефіцитом йоду та заліза у дітей та підлітків Луганщини із урахуванням геохімічних характеристик регіону та підвищеного антропогенного забруднення середовища» 0106U003262, 2006-2010 рр.

 11. Подана заявка № u 2008 12514 від 24.10.2008р.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Маменко М.Є., Єрохіна О.І., Головченко Н.М., (0642) 530503.

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол №11 від 04.12.2008р. ).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 209/30/09

 1. Спосіб досягнення і утримання контролю бронхіальної астми у дітей.

 2. Досягнення і утримання контролю БА у дітей, зниження числа госпіталізацій з приводу загострень БА, зниження числа екстрених звернень за медичною допомогою.

 3. Спосіб досягнення і утримання контролю бронхіальної астми у дітей, що включає проведення базисної терапії інгаляційними кортикостероїдами та пролонгованими β2-агоністами, який відрізняється тим, що у дітей з неконтрольованою БА здійснюють покрокову діагностичну програму, що включає оцінку адекватності базисної терапії, аналіз дотримання лікарських рекомендацій, повторну диференційну діагностику та пошук додаткових, не врахованих раніше, провокаційних чинників, супутньої патології, для чого проводять збір анамнестичних даних, об’єктивне загальноклінічне обстеження, оцінку функції зовнішнього дихання, провокаційний тест із дозованим фізичним навантаженням, імунологічне дослідження (визначення рівня загального IgE і антитіл IgG, IgA до Chlamydia pneumoniae; IgG, IgM до Mycoplasma pneumoniae; IgG доToxocara canis), специфічне алергологічне тестування з харчовими, побутовими й епідермальними алергенами із застосуванням скарифікаційних шкірних тестів і методів алергодіагностики in vitro, причому у разі позитивних тестів до Chlamydia pneumoniae і Mycoplasma pneumoniae у комплекс базисної терапії включають антибіотики з групи макролідів курсом 10-14 днів, ефективність якої оцінюють через місяць після закінчення курсу антибактеріальної терапії, і у разі підвищення рівня Ig M до Mycoplasma рneumoniae та IgА до Chlamydia pneumoniae продовжують лікування макролідами, а при виявлені токсокарозу призначають 10-денний курс препарату Ворміл, після чого контролюють титр антитіл.

 4. Спірометр, пікфлоуметр, тест системи, інгаляційні кортикостероїди, пролонговані β2-агоністи, антибіотики з групи макролідів, Ворміл.

 5. Неконтрольована бронхіальна астма у дітей.

 6. Відсутні.

 7. Досягнення і утримання контролю бронхіальної астми у дітей.

 8. Не передбачається.

 9. Інформаційні листи, деклараційний патент на корисну модель, статті в журналах.

 10. НДР „Розробка методів ранньої профілактики і лікування основних функціональних порушень і соматичної патології у дітей різних вікових груп” 0108U001130, 2007-2011 рр.

 11. Патент на корисну модель № 28569; Опубл. 10.12.2007, Бюл.№20.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

 13. Беш Л. В. (0322) 938250, Боднарчук В. О. (0322) 930943.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол №8 від 23.10.08р.).

 15. Консультація авторів розробників.

Реєстр. № 210/30/09

 1. Спосіб оцінки впливу терапевтичних втручань на прогнозування перебігу специфічних для неонатального періоду захворювань у недоношених дітей з високим ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (ВШК).

 2. Визначення щоденного прогнозу щодо виживання конкретного недоношеного новонародженого з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (ВШК), який лікується у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

 3. Спосіб оцінки щоденного впливу терапевтичних втручань на прогнозування перебігу специфічних для неонатального періоду захворювань у недоношених дітей з високим ризиком ВШК, що включає комплексний підрахунок неонатальних терапевтичних втручань, кожне з яких залежно від складності оцінюють в 1-4 бали, з наступним підрахунком сумарної кількості балів, яка дозволяє віднести новонароджених з високим ризиком ВШК в одну з п’яти категорій (A, B, C, D, E) і спрогнозувати подальший перебіг відносно летального завершення у кожному конкретному випадку, який відрізняється тим, що додатково використовують й оцінюють такі терапевтичні втручання: відсмоктування з трахеї під контролем прямої ларингоскопії, відсмоктування з верхніх дихальних шляхів за допомогою катетера, відсмоктування з трахеї катетером через інтубаційну трубку - і у кожному конкретному випадку за підсумками проведеного комплексного оцінювання визначають одну з п’яти можливих категорій ризику смерті: категорія А – менше 30 балів – низький ризик летального завершення; категорія В – від 30 до 55 балів - ризик смерті зростає, але не асоціюється з летальним завершенням; категорія С - від 55 до 80 балів – помірний ризик смерті з добрими шансами на виживання; категорія D - від 80 до 105 балів – низькі шанси на виживання; категорія Е - від 105 до 130 балів – незворотнє блискавичне або сповільнене летальне завершення.

 4. Стандартне обладнання, що використовується для проведення первинної реанімації новонароджених, кардіостимулятори, апарати штучної вентиляції легенів з різними режимами дихальної підтримки, катетери для відсмоктування з інтубаційних трубок різних розмірів 5Fr, 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr. неінвазивні кисневі монітори, кардіомонітори; кувези, відкриті реанімаційні системи з можливістю регуляції зовнішньої температури; апарати для вимірювання артеріального тиску, інфузіомати, катетери для периферичної і центральної катетеризації судин, зонди для ентерального годування, сечові катетери, інструменти й розхідні матеріали необхідні для виконання флеботомії, центральної й периферичної катетеризації судин, встановлення трахеостоми, дренування плевральної порожнини, перікардіоцентезу; медикаменти (сурфактант, міорелаксанти, індометацин, вазопресори, стероїди, амінокислоти, жири для парентерального уведення, антибіотики, діуретини, сода, протисудомні препарати, еуфілін, довенний гамаглобулін, еритромаса, тромбомаса, лейкоцитарна маса й інші препарати, що використовуються у лікуванні новонароджених).

 5. Ризик виникнення ВШК у новонароджених.

 6. Не встановлені.

 7. Запропонований спосіб оцінки впливу терапевтичних втручань на прогнозування перебігу специфічних для неонатального періоду захворювань у недоношених дітей з високим ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (ВШК) сприяє покращенню ефективності оцінки впливу різного виду терапевтичних втручань на прогнозування перебігу специфічних для неонатального періоду захворювань у недоношених дітей з ризиком ВШК та визначення ймовірності летального завершення захворювання.

 8. Не встановлені.

 9. Інформаційні листи, патент.

 10. НДР «Вплив характеру вигодовування, мікро біоценозу травного тракту та дихальних шляхів і інших чинників на стан здоров’я доношених і недоношених немовлят» 0104U010651,2004 -2008 рр.

 11. Патент на корисну модель №32812 Опубл. 26.05.2008, «Промислова власність» Бюл. № 10 – 2008.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (0322)722660, факс. (0323)767973.

 13. Чуйко М. М.8 (0322)240093

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол №5 від 19.06.08р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу у вигляді лекцій і семінарів, впровадження в практичну охорону здоров’я.

Реєстр. № 211/30/09

 1. Спосіб діагностики діабетичної автономної вісцеральної нейропатії у дітей з цукровим діабетом 1 типу.

 2. Покращення діагностики діабетичної автономної нейропатії.

 3. Ураження вегетативної нервової системи є одним з найбільш загрозливих пізніх ускладнень цього захворювання, клінічним проявом якого є розвиток автономної (вісцеральної) нейропатії, яка спричиняє швидке порушення працездатності і підвищує ризик летальності хворих. Автономна нейропатія у дітей з цукровим діабетом часто діагностується пізно. Запропоновано новий підхід , що базується на використанні кардіоінтервалографії, який дозволяє діагностувати серцеву автономну нейропатію на ранніх стадіях. Він полягає у визначенні варіаційного розмаху і показника моди інтервалів RR (Мо) при кардіоінтервалографії. Зниження варіаційного розмаху нижче 0,15 с при показнику Мо більше 0, 7 с у дітей з цукровим діабетом 1 типу вказує на автономну нейропатію.

 4. Персональний комп’ютер, електрокардіограф, програма для розрахунку кардіоінтервалограми.

 5. Наявність цукрового діабету 1 типу у дитини.

 6. Відсутні.

 7. Покрашення діагностики, попередження розвитку інвалідності, зменшення витрат на корекцію ускладнень тяжкої автономної нейропатії.

 8. Виконання методики не викликає ускладнень та помилок

 9. Патент, статті, виступи на конференціях.

 10. НДР «Вивчити вегетативно-ендокринний та окисний гомеостаз у дітей з хронічною соматичною патологією та розробити методи корекції»; 0108U000793 ; січень 2008 – грудень 2010рр.

 11. Патент на корисну модель № 30892 11.03.2008.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Майданник В. Г., тел.8(044) 234-53-75, Хайтович М. В. , тел.8(044) 234-72-52, Пранік Н. Б., тел.8(044) 234-72-52

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 11.12. 2008 р.).

 15. Консультація розробників.

Реєстр. № 212/30/09

 1. Спосіб лікування залізодефіцитної анемії у дітей

 2. Оптимізація лікування залізодефіцитної анемії у дітей за рахунок насичення фондів заліза, а також зменшення гіпоксії та ацидозу внаслідок активації циклу Кребса та дезінтоксикації.

 3. Залізодефіцитні стани у дітей є актуальним питанням педіатрії внаслідок поліетіологічності, поширеності, тривалого лікування та великої ймовірності повторного розвитку. За умов неможливості досягти збалансованого харчування або супутньої гастроентерологічної патології феротерапія має недостатню ефективність. Застосування субстратів циклу Кребса в комплексі з препаратами заліза підвищує ефективність лікування, але не охоплює всі ланки патогенезу розвитку сидеропеній. Запропонований новий метод передбачає додаткове призначення цитруліну малеату на 14 день застосування препаратів заліза у віковій дозі протягом 2 тижнів. Зазначений спосіб лікування дозволяє досягти більш вираженого клінічного ефекту в ліквідації таких ознак метаболічної інтоксикації, як головний біль та емоційна лабільність та досягти вищіх показників гемоглобіну та сироваткового заліза через 30 днів лікування в порівнянні з застосуванням тільки препаратів заліза.

 4. Препарати заліза, цитруліну малеат в вікових дозах.

 5. Сидеропенічні стани у дітей.

 6. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препаратів, виразкова хвороба шлунка, гемосидероз, всі несидеропенічні анемії, хронічні панкреатити та цироз печінки.

 7. Підвищення ефективності лікуваня, зменшення витрат внаслідок скорочення строків лікування та меншої кількості лікарських засобів.

 8. Алергічні реакції на будь-який з компонентів препаратів, загострення виразкової хвороби шлунка, хронічного панкреатиту, гемосидероз. Шляхи запобігання: ретельний збір анамнезу та клініко-лабораторне обстеження перед початком лікування, лікарське спостереження протягом перших двох діб застосування способу лікування.

 9. Статті, виступи на конференціях.

 10. НДР «Комплексна оцінка макро- й мікроелементного статусу та вплив його порушень на стан здоров’я дітей за умов різної екологічної ситуації», 0107U000869, 2006-2009.

 11. Патент на корисну модель № 37104, опубл. 10.11.2008р."Промислова власність", Бюл. №21, 2008 р.

 12. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, 01601, м. Київ, б. Т.Шевченка 13, тел. 8(044) 234 4062.

 13. Марушко Ю. В., тел. 8 (044) 483-91-96, Лісоченко О. О., тел. 8(044)483-91-96

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 7 від 9.04.2009р.).

 15. Надання консультативних послуг розробниками.

Реєстр. № 213/30/09

 1. Спосіб лікування алергічних станів у дітей першого року життя, які вигодовуються штучно.

 2. Оптимізація лікування алергії у дітей першого року життя, які знаходяться на штучному вигодовуванні за рахунок впливу на патогенез алергічних станів: зменшення антигенного навантаження на організм дитини алергеном – казеїном коров’ячого молока та підвищення толерантності організму дитини до коров’ячого молока.

 3. Лікування алергічних проявів у дітей першого року життя, які вигодовуються штучно дотепер залишається актуальною проблемою педіатрії внаслідок складності патогенезу цього захворювання. Постійний ріст алергічних захворювань в промислово-розвинених країнах спонукає шукати причини цього явища та способи його лікування. Неоднозначна оцінка патогенезу алергічних проявів у дітей першого року життя, які вигодовуються штучно створює труднощі при розробці методів патогенетичної терапії алергічних станів у дітей першого року життя. З цією метою запропонований новий метод передбачає у дітей першого року життя, які знаходяться на штучному вигодовуванні, зменшення антигенного навантаження на організм дитини алергеном – казеїном коров’ячого молока та підвищення толерантності організму дитини до коров’ячого молока. Поставлена задача досягається тим, що у дітей першого року життя з алергічними проявами передбачається застосування гіпоалергенної лікувальної дитячої суміші на основі неповного гідролізату казеїну коров’ячого молока терміном від 2-х тижнів до 3-4-х місяців при середньому ступені перебігу алергічних проявів, а при тяжкому ступені перебігу в комплексі з традиційною антиалергічною терапією.

 4. Гіпоалергічні штучні молочні суміші.

 5. Алергічні стани у дітей першого року життя.

 6. Підвищена чутливість до казеїну коров,ячого молока.

 7. Підвищення ефективності лікуваня, зменшення витрат внаслідок зкорочення строків лікування та меншої кількості лікарських засобів.

 8. Збереження алергічних проявів на шкірі у дітей першого року життя протягом 3-4 міс на фоні застосування гіпоалергічних сумішей. Шляхи запобігання: ретельний збір анамнезу та клініко-лабораторне обстеження перед початком лікування, лікарське спостереження протягом періоду застосування способу лікування.

 9. Статті, виступи на конференціях, методичні рекомендації.

 10. НДР «Роль сучасного харчування дітей першого року життя в виникненні та попередженні алергічних станів» 0104U000173, 2004 – 2006 р.

 11. Патент на корисну модель № 14811 , опубл. 2006 р. "Промислова власність", №5.

 12. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, 01601, м. Київ, б. Т.Шевченка 13, тел. 8(044) 234 4062.

 13. Марушко Ю. В., тел. 8 (044) 483-91-96, Московенко О. Д., тел. 8(044)483-91-96

 14. Вчена рада НМУ ( протокол № 7 від 9.04. 2008р.).

 15. Надання консультативної допомоги розробниками нововведення.

Реєстр. № 214/30/09

 1. Стандарти фізичного розвитку дітей, що проживають у сільській місцевості півдня України

 2. Покращання якості моніторингу фізичного розвитку дітей

 3. При проведенні антропометричних досліджень з метою розробки стандартів фізичного розвитку додатково проводиться каліперометричне дослідження. Дослідження товщини жирових складок проводили за допомогою каліперу Ланге (Beta Technology, США) з площею контактних поверхонь 30 мм2. Оцінку жировідкладення у детей проводили за Slaughter et al. (1988) шляхом вимірювання товщини складки під лопаткою (діагональна складка зверху донизу, зсередини назовні під кутом 45˚ на відстані 2 см вниз від нижнього кута лопатки), на задній поверхні плеча (вертикальна складка, взята над трицепсом при опущеній і розслабленій руці, що береться на середній лінії задньої поверхні плеча посередині між акроміальним і локтевим відростком), а також на верхній частині гомілки (вертикальна складка на задньолатеральній поверхні верхньої частини гомілки на рівні нижнього кута підколінної ямки). Всі вимірювання проводили на правому боці тіла. Розраховували середні величини, їх похибки, коефіцієнти регресії на підставі яких будували шкали регресії для відповідних вікових груп.

 4. Ростоміри, ваги медичні, каліпери, сантиметрова стрічка, таблиці стандартів фізичного розвитку

 5. Проведення оцінки фізичного розвитку

 6. Немає

 7. Медичний ефект .

 8. Стандарти можуть обмежено використовуватися у інших регіонах України з подібним етнічним складом населення.

 9. Власні публікації .

 10. НДР «Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичного курорту (на прикладі морського узбережжя Одеської області)», 0106U010823, 2007-2009рр.

 11. Немає

 12. Одеський державний медичний університет

 13. Надворний М. М., Михайленко В. Л. 8-0679812109

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 3 від 20.11.2008р. ).

 15. Консультації з питань оволодіння нововведенням.

Реєстр. № 215/30/09

 1. Методика стратифікації ризику дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків.

 2. Розподіл досліджуваного контингенту дітей та підлітків за групами ризику відносно формування дисплазії сполучної тканини, визначення високого ризику остеопенічних порушень.

 3. В системі оцінки ризику та стратифікації використовуються дані частоти окремих генеалогічних факторів та стигм дизембріогенезу і стандартизована процедура визначення діагностичної цінності та прогностичного значення кожного із факторів, що включені до алгоритму прогнозування. Алгоритм має вигляд таблиці, що включає індикатори оцінки, прогностичні коефіцієнти (ПК) і шкалу оцінки результату прогнозування. Принципи прогнозування базуються на послідовній процедурі розпізнавання з використанням табличного алгоритму, критеріями прогнозу в якій є найбільш інформативні та значущі фактори. До алгоритму були внесені лише незалежні ознаки прогнозування. Застосування табличного алгоритму реалізує патометричний підхід до оцінки ризику. Принцип прийняття прогностичного рішення у алгоритмі зводиться до додавання коефіцієнтів, за умов додержання послідовності аналізу індикаторів: генеалогічних факторів та стигм фенотипу. Алгоритм не тільки враховує наявні індикатори, але і зводить до мінімуму кількість кроків прогностичної технології за рахунок застосування найбільш інформативних критеріїв.

 4. Табличний алгоритм оцінки ризику дисплазії сполучної тканини за комплексом конституційно – біологічних факторів, шкала оцінки результату прогнозування.

 5. Потреба у індивідуалізації лікувально-профілактичних програм та формування груп популяційного моніторингу здоров’я дитячого населення.

 6. Відсутні.

 7. Виявлення дітей та підлітків з високим ризиком сполучнотканинної дисплазії.

 8. При використанні нововведення – ускладнення виключені; помилки в оцінці можливі у разі порушення стандартизованої технології стратифікації ризику.

 9. -.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 21075; опубл.15.02.07.-Пром. власність, 2007.- №2.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Барчан Г.С., Климовська Л.О. (057)7560033.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробника.

Реєстр. № 216/30/09

 1. Індивідуалізація лікувальної тактики при сполучнотканинній дисплазії у поєднанні з остеопенією.

 2. Забезпечення індивідуалізованої лікувально–профілактичної тактики щодо застосування препарату „Кальцію-D3 Нікомед" для забезпечення фізіологічних процесів по накопиченню кісткової маси у дитячому та підлітковому віці, зокрема у дітей, які мають остеопенічний синдром на тлі диспластикозалежної соматичної патології.

 3. Показанням до застосування „Кальцію-D3 Нікомед" є клінічні ознаки остеопенічного синдрому, а також – зменшення показника індексу міцності кісткової тканини менше 80%, який визначається за допомогою ультразвукової денситометрії. Кальцій-D3 Нікомед" призначають: дітям до 12 років по 1 таблетці 1 раз на добу; дітям після 12 років по 1 таблетці 2 рази на добу під час або відразу після прийому їжі. Тривалість курсу застосування „Кальцію-D3 Нікомед" становить 3 місяці, а контроль ефективності проводять за результатами ультразвукової кісткової денситометрії.

 4. Результати денситометричного обстеження дитини, препарат "Кальцій-D3 Нікомед".

 5. Препарат "Кальцій-D3 Нікомед" покращує структурно-функціональний стан кісткової тканини і може рекомендуватися як засіб лікування та профілактики остеопенічного синдрому та остеопорозу у дитячому віці.

 6. Протипоказання – відсутні, у разі наявності системної дисплазії сполучної тканини застосування лікувального засобу слід індивідуалізувати з урахуванням онтогенетичного періоду.

 7. Сприяє своєчасному формуванню піку кісткової маси у дитячому та підлітковому віці.

 8. Помилки при використанні препарату "Кальцій-D3 Нікомед" можуть бути пов’язані із недоврахуванням соматичного стану дітей, зокрема наявності диспластикозалежної патології, що визначає потребу у індивідуалізації лікувальної тактики. Методом запобігання низькій ефективності препарату є забезпечення фізіологічно повноцінного раціону дітей, насамперед стосовно білкової та мікроелементної його компонентів.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування ПМСД населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 21075; опубл.15.02.07.-Пром. власність, 2007.- №2.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Охапкіна О.В., Фролова Т.В., Барчан Г.С. (057)7560033.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

Реєстр. № 217/30/09

 1. Індикативна оцінка та визначення напрямків корекції раціону ХАРЧУВАННЯ підлітків інтернатних закладів.

 2. Корекція раціону харчування підлітків інтернатних закладів із урахуванням онтогенетичних особливостей накопичення кісткової маси, рівня мікроелементного забезпечення та стану здоров’я, зменшення частоти нутрієнтно – залежних розладів.

 3. З використанням методу добового відтворення раціону вивчається харчування (паралельно аналізується харчування за даними меню - розкладки), після чого, застосовуючи таблиці хімічного складу продуктів харчування оцінюється його фізіологічна повноцінність за складом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроелементів. Одночасно виконується ультразвукове денситометричне обстеження колективу та забір репрезентативної кількості проб волосся для аналізу його мікроелементної структури. Індикативна оцінка мікроелементного гомеостазу виконується за результатами  - активаційного аналізу мікроелементного складу волосся з урахуванням частоти денситометрично діагностованої остеопенії, а визначення напрямків корекції раціону харчування виконується при порівняльному аналізі фізіологічної повноцінності раціону з урахуванням віко – статевих особливостей накопичення кісткової маси.

 4. Сезонні меню-розкладки, результати комплексних медичних оглядів, результати оцінки мікроелементного складу дериватів шкіри, результати ультразвукового денситометричного обстеження дітей та підлітків інтернатних закладів.

 5. Моніторинг здоров’я дітей та підлітків інтернатних закладів.

 6. Відсутні.

 7. Зменшення поширеності нутрієнтно-залежних розладів, аліментарна профілактика дисметаболічних розладів мікроелементного гомеостазу, забезпечення фізіологічного механізму накопичення кісткової маси у підлітковому віці, зростання потенціалу здоров’я.

 8. При використанні нововведення – ускладнення виключені; помилки в оцінці можливі у разі виконання оцінки мікроелементної структури дериватів шкіри при сполучному перебігу мікроелементозів на тлі соматичної патології.

 9. -.

 10. НДР «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування первинної медико – санітарної допомоги населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 14741; опубл.15.05.06. - Промислова власність №5.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Климовська Л.О., Охапкіна О.В., Черкашина Л.В. (057)7560033.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

Реєстр. № 218/30/09

 1. нутриціологічне забезпечення профілактики діабетичної альтерації гепатобіліарної та нервової систем при цукровому діабеті І типу у підлітків.

 2. Зменшення частоти діабетичної альтерації гепатобіліарної та нервової систем, профілактика гепатопатій та нейропатій у хворих на цукровий діабет І типу.

 3. Пропонується нутриціологічне забезпечення аліментарної профілактики, основою якого є керування вуглеводною часткою раціону з семикратним режимом споживання продуктів, збалансованістю за нутрієнтним складом і енергоцінністю раціону харчування у відповідності до норми фізіологічних потреб у харчових продуктах та енергії. Вказаний раціон передбачає розподіл вуглеводної частки з урахуванням режиму замісної інсулінотерапії з мінімізацією передумов формування нічної інсулінемії. Для впровадження пропонується система добового забезпечення раціону харчування у вигляді стандартизованих таблиць розподілу енергоцінності добового харчування, що дозволяє індивідуалізувати споживання основних нутрієнтів, у тому числі і вуглеводів за показниками віку, статі і загальної енергоцінності раціону.

 4. Стандартизовані за показниками віку, статі та енергоцінності раціону харчування таблиці семикратного режиму приймання їжі, калькулятор, глюкометр, стандартизований опитувальник.

 5. Потреба у зменшенні частоти лабільних форм ускладненого перебігу цукрового діабету І типу, аліментарна профілактика діабетичної альтерації нервової та гепатобіліарної систем при організованому харчуванні дітей та підлітків спеціалізованого інтернатного закладу для хворих на цукровий діабет І типу.

 6. Відсутні.

 7. Зменшення частоти та подовження термінів первинної клінічної маніфестації проявів діабетичної альтерації нервової та гепатобіліарної систем при цукровому діабеті І типу.

 8. При використанні нововведення – ускладнення виключені; помилки в оцінці можливі у разі наявності діабетичної альтерації інших органів та систем.

 9. -.

 10. НДР «Пріоритетного фінансування МОЗ України «Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей та підлітків в умовах реформування первинної медико - санітарної допомоги населенню України», 0108U005248, 2007 – 2009 р.

 11. Патент № 62764; Опубл.15.12.2003, Бюл.№12.

 12. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр. Леніна 4.

 13. Герасименко С.В., Шкляр С.П., Бондаренко Л.В., Кривоносова О.М., Синяєва І.Р. (093)5532672.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників.

Реєстр. № 219/30/09

 1. Визначення доцільності лікування препаратами гормону росту дітей за результатами проби з соматропіном.

 2. Покращення ефективності лікування дітей із гіпофізарним нанізмом 4 типу (карликовість Коварскі)

 3. Пробу із соматропіном проводять для визначення доцільності лікування цим препаратом дітей із затримкою росту, яка може бути зумовлена гіпофізарним нанізмом IV типу (карликовість Коварскі) або дефіцитом ІФР-1 (первинним або вторинним) - зі зниженим рівнем ІФР-1 і нормальними показниками соматотропного гормону (СТГ) (базальний рівень, нічний пік, фармакологічні стимуляційні проби). При проведенні проби впродовж 2 днів під шкіру перед сном вводять соматропін із розрахунку 0,03 мг/кг маси тіла. На 3-й день зранку натще проводиться забір крові для визначення ІФР-1. Проба вважається позитивною. якщо рівень ІФР-1 після проби стає нормальним, або зростає більше, ніж на 50%. У такому разі дитині діагностують гіпофізарну карликовість IV типу і призначають лікування препаратами соматропіну.

 4. Препарати соматропіну, засоби для введення соматропіну.

 5. Затримка росту у дітей зі зниженим рівнем ІФР-1 і нормальними показниками СТГ.

 6. Немає .

 7. Нормалізація темпів росту у дітей на тлі лікування препаратами соматропіну, покращення соціальної та психологічної адаптації дітей, зменшення витрат на медикаментозне лікування дітей із затримкою росту завдяки диференційного підходу до призначення препаратів соматропіну пацієнтам, які їх дійсно потребують.

 8. Немає

 9. Наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. -.

 11. Неохороноспроможні

 12. Український-науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Кловський узвіз 13-А, Київ – 02034.

 13. Зелінська Н. Б., Погадаєва Н. Л., Ніфонтова Л. В., Шевченко І. Ю. Хорошая О. О., Бегутова Т. М.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03. 2009 р.).

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 220/30/09

 1. Лікування діабетичного кетоацидозу у дітей з цукровим діабетом 1 типу за допомогою інсулінової помпи.

 2. Ліквідація дефіциту інсуліну, нормалізація глікемічного профілю, відсутність клінічних та лабораторних ознак кетоацидозу.

 3. Пацієнту з діабетичним кетоацидозом (1-3 ступеня), встановлюється інсулінова помпа. В помпі використовується інсулін короткої дії або аналог інсуліну ультракороткої дії. Введення інсуліну за допомогою помпи не створює його депо в підшкірній жировій клітковині і забезпечує більш точну фізіологічність і прогнозованість дії. Інсулін в помпі вводиться за допомогою базального і болюсного режимів. Базальний режим передбачає введення інсуліну у фоновому режимі (кожну годину протягом доби). Болюсний режим забезпечує введення інсуліну в залежності від прийому їжі та рівня глікемії (коригуючий болюс). Таким чином подібне введення інсуліну в режимі малих доз відповідає стандартам лікування діабетичного кетоацидозу.

 4. Інсулінова помпа, інфузійна система, інсулін.

 5. Діабетичний кетоацидоз у дітей з цукровим діабетом 1 типу; глікемічний контроль з високим ступенем ризику; часті випадки госпіталізації в зв’язку з погіршенням глікемічного контролю, в т.ч. кетоацидозу.

 6. Запальні шкірні захворювання

 7. Лікування діабетичного кетоацидозу (покращення чутливості до інсуліну, імітування фізіологічної секреції інсуліну, нормалізація показників глікемії), профілактика ускладнень кетоацидозу, зменшення термінів перебування дитини поза домашніми умовами, дитячими колективами, зменшення пропусків занять у школі, досягається внаслідок скорочення термінів перебування у стаціонарі, зменшення витрат на утримання ліжка, зменшення ризику виникнення ускладнень діабетичного кетоацидозу та витрат на їх лікування.

 8. Шкірні місцеві запальні процеси в місцях введення під шкіру інфузійної системи, які розвиваються зазвичай при порушеннях гігієни заміни системи.

 9. Наукові публікації, виступи на конференціях.

 10. НДР «Особливості перебігу цукрового діабету у дітей в залежності від типу інсулінотерапії за даними реєстру» 0109U002717, 2009-2010 рр.

 11. Неохороноспроможні

 12. Український-науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Харківське шосе, 121, Київ – 02091.

 13. Зелінська Н. Б., Глоба Є. В., Ніфонтова Л. В.

 14. Вчена рада УНПЦ ЕХТЕОТ (протокол № 102 від 23.03. 2009).

 15. Консультації розробників .

психіатрія

Реєстр. № 221/30/09

 1. Госпіталізм у хворих на шизофренію.

 2. Застосування цієї програми, спрямованої на зниження рівня госпіталізму у хворих на шизофренію, які довгостроково знаходяться на лікуванні у психіатричному стаціонарі, сприяє істотному розширенню можливостей виявлення цього порушення й проведення профілактичних і корекційних заходів, зменшує економічні витрати на перебування хворого у стаціонарі, а також стимулює створення ефективних форм психіатричної допомоги, альтернативних стаціонарній.

 3. Використання адекватних методичних підходів, спрямованих на формування передумов, критеріїв та форм госпіталізму, а також на його профілактику і корекцію (запропоновано систему виявлення клінічних форм, діагностичних критеріїв, соціально-психологічних механізмів формування госпіталізму; використання стандартизованої клінічної шкали госпіталізму; впровадження програми профілактики та корекції госпіталізму; використання реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження або пом’якшення симптомів госпіталізму) дозволяє поліпшити якість життя та соціальне функціонування хворих на шизофренію, розширити виявлення госпіталізму, скоротити час їх перебування у стаціонарі до 30-45 днів, а також розширити проведення профілактичних і корекційних заходів.

 4. Стандартизована клінічна шкала госпіталізму.

 5. Хворі на шизофренію з довготривалим перебігом.

 6. Немає.

 7. Поліпшення якості життя та соціального функціонування хворих на шизофренію, скорочення часу перебування їх у психіатричному стаціонарі до 30-45 днів.

 8. Недотримання терапевтичного режиму, загострення хвороби, труднощі у соціальному спілкуванні.

 9. Абрамов В.А., Жигуліна І.В., Ряполова Т.Л., Пінчук І.Я., Студзінський О.Г., Дєнисов Є.М., Путятін Г.Г. «Госпіталізм у хворих на шизофренію». – методичні рекомендації. – Київ, 2007р. – 28с.

 10. НДР «Розробка технологічного реабілітаційного комплексу при хронічних психічних розладах на основі системного вивчення адаптаційних ресурсів особи та особливостях соціального функціонування пацієнтів», 0105U008715, 2006-2009 рр.

 11. Не має.

 12. Донецький державний медичний університет університет ім. М. Горького 83003, м. Донецьк – 3, пр.. Ілліча, 16, тел../факс (0622) 77-14-54; Донецька обласна клінічна психіатрична лікарня 83037, м. Донецьк – 37, вул. Одінцова, 19.

 13. Абрамов В. А. (0622) 77-14-54; Жигуліна І. В. (0622) 77-14-54; Ряполова Т. Л. (0622) 77-14-54; Пінчук І. Я. (0622) 223-78-83; Студзінський О. Г. (0622) 77-06-18; Дєнисов Є. М. (0622) 77-14-54; Путятін Г. Г. (0622) 77-14-54.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 7 від 19.06. 2007р.)

 15. Курси стажування, консультації авторів, методичні рекомендації.

Реєстр. № 222/30/09

 1. Комплайєнс-терапія при шизофренії.

 2. Застосування стратегії підвищення рівня комплайєнса у хворих на шизофренію, які інтегровані в програми комплексної психіатричної допомоги та профілактики рецидивів, сприяє клініко-економічній оптимізації результатів терапевтичного процесу та зменшенню тяжкості хвороби.

 3. Використання адекватних методичних підходів, спрямованих на формування та підтримку комплайєнса (поліпшення інформованості пацієнта про хворобу, раціоналізація ставлення до прийому медикаментів, адекватна сімейна підтримка, контроль терапевтичних результатів і побічних ефектів з особистою участю пацієнта та його найближчого оточення), дозволяє уникнути численних ризиків для соціального функціонування пацієнта, зменшити ймовірність виникнення емоційного стресу у членів родини.

 4. Шкала оцінки готовності пацієнта щодо дотримання режиму.

 5. Стабільний стан хворих після першого психотичного епізоду.

 6. Не має.

 7. Подовження тривалості ремісії в середньому на 5 місяців, зменшення частоти рецидивів при шизофренії.

 8. Недотримання терапевтичного режиму, загострення хвороби, труднощі у соціальному спілкуванні.

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР «Розробка технологічного реабілітаційного комплексу при хронічних психічних розладах на основі системного вивчення адаптаційних ресурсів особи та особливостях соціального функціонування пацієнтів», 0105U008715, 2006-2009 рр.

 11. Не має.

 12. Донецький національний медичний університет університет ім. М. Горького 83003, м. Донецьк – 3, пр.. Ілліча, 16, тел../факс (0622) 77-14-54; Донецька обласна клінічна психіатрична лікарня 83037, м. Донецьк – 37, вул. Одінцова, 19.

 13. Абрамов В. А. (0622) 77-14-54, Жигуліна І. В. (0622) 77-14-54, Ряполова Т. Л. (0622) 77-14-54, Пінчук І. Я. (0622) 223-78-83, Студзінський О. Г. (0622) 77-06-18,Лєпшина К. О. (0622) 77-14-54, Путятін Г. Г. (0622) 77-14-54.

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 7 від 19.06.2007р.)

 15. Курси стажування, консультації авторів, методичні рекомендації.

Реєстр. № 223/30/09

 1. Алгоритм проведення медико-соціальних та лікувально-реабілітаційних заходів хворим з першим психотичним епізодом.

 2. Підвищення якості надання реабілітаційної допомоги хворим з першим психотичним епізодом.

 3. Розроблений алгоритм проведення медико-соціальних та лікувально-реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов, за яких особа, що перенесла перший психотичний епізод, мала можливість користуватися фізичними, емоційними, соціальними та інтелектуальними навичками, які потрібні у житті, навчанні або праці у суспільстві з мінімальною підтримкою з боку медичних працівників. Він складається з 3 етапів. Особлива увага приділяється психореабілітаційній допомозі родичам хворого.

 4. Алгоритм не потребує залучення додаткового обладнання, реактивів та ін. Він передбачає використання наявних ресурсів служби охорони здоров’я та залучення членів громадських організацій і об’єднань родичів хворих.

 5. Цей алгоритм може застосовуватися у мережі амбулаторних та стаціонарних психіатричних закладів охорони здоров’я лікарями-психіатрами, медичними психологами, соціальними працівниками.

 6. Не виявлено

 7. Застосування алгоритму дозволяє покращити якість та ефективність медико-соціальної допомоги пацієнтам з першим психотичним епізодом на усіх етапах надання реабілітаційних послуг. Це, в свою чергу, сприятиме скороченню строків госпіталізації та зниженню показників рецидивів захворювання у даної групи хворих.

 8. Для запобігання ускладненням та помилкам при використанні запропонованого алгоритму проведення медико-соціальних та лікувально-реабілітаційних заходів хворим з першим психотичним епізодом є попереднє навчання (тренінг) фахівців, які будуть застосовувати цей алгоритм у своїй практиці.

 9. Публікація статей в наукових медичних періодичних виданнях. Інформаційний лист. Алгоритм проведення медико-соціальних та лікувально-реабілітаційних заходів хворим з першим психотичним епізодом використовується у практиці роботи поліклініки УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

 10. НДР «Науково обґрунтувати принципи медико-соціальної допомоги та розробити і впровадити стандарти сучасної діагностики, терапії і реабілітації хворих з першим психотичним епізодом» 0106U005124, 2006-2009 рр.

 11. Неохороноспроможна.

 12. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе,103, тел./ факс 468-32-15.

 13. Дзеружинська Н. О. тел. (044) 468-32-15.

 14. Вчена рада УНДІ ССПН (протокол № 5 від 25.06.2008 р.).

 15. Проведення підготовки лікарів-психіатрів, медичних психологів на курсах інформації та стажування в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Реєстр. № 224/30/09

 1. Методика оцінки якості програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму.

 2. Забезпечення контролю за якістю та ефективністю медико-соціальної допомоги дітям з розладами зі спектра аутизму в установах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я Україні.

 3. Методикою передбачено оцінювання: самостійності прийняття законними представниками дитини рішення про надання психіатричної допомоги, надання допомоги в умовах із найменш обмеженим режимом, наявність доступу до базових медичних послуг, спеціалізованих медичних та освітніх послуг, що відповідають міжнародно визнаним медичним стандартам, вчасність надання передбаченої законодавством соціальної допомоги, наявність ранньої (від 1,5 до 3 років) попередньої діагностики та включення до специфічної групи розвитку, раннє (до 3 років) надання спеціалізованої психіатричної допомоги, наявність проведення обстеження за допомогою загальновизнаних стандартних діагностичних скринінгових процедур, наявність розробленої індивідуальної програми медичної реабілітації з опорою на інформацію про встановлені за допомогою загально визнаних стандартизованих методів обстеження сильні та найбільш проблемні сфери психічного функціонування, особливості порушень перцепції. Для оцінювання діяльності системи надання психіатричних послуг дитині в цілому має проводитися визначення відсотка: дітей з розладами загального розвитку (розладами зі спектра аутизму), які були первинно діагностовані після 4 років, дітей з розладами загального розвитку (розладами зі спектра аутизму), які у віці до 7 років почали відвідувати загальноосвітні або логопедичні дошкільні заклади, дітей з розладами загального розвитку (розладами зі спектра аутизму), які відвідують загальноосвітні заклади.

 4. Алгоритм не потребує залучення додаткового обладнання ,реактивів та ін. Він передбачає використання наявних ресурсів служби охорони здоров’я.

 5. Методика може застосовуватися у мережі закладів охорони здоров'я, що надають психіатричну допомогу дітям.

 6. Відсутні

 7. Застосування методики дозволяє забезпечити контроль над якістю та ефективністю медико-соціальної допомоги дітям з розладами зі спектра аутизму в установах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я Україні.

 8. Для запобігання ускладненнням та помилкам при використанні запропонованої методики оцінки якості програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму в установах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я Україні передбачене навчання в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії фахівців, які будуть застосовувати цю методику.

 9. Публікація статей в наукових медичних періодичних виданнях. Методичні рекомендації.

 10. НДР «Науково обґрунтувати принципи медико-соціальної допомоги та розробити і впровадити стандарти сучасної діагностики, терапії і реабілітації хворих з першим психотичним епізодом» 0106U005124, 2006-2009 pp.

 11. Неохороноспроможна.

 12. Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе,103, тел./ факс 468-32-15.

 13. Марценковський І. А. тел. (044) 468-32-15.

 14. Вчена рада УНДІ ССПН( протокол № 6 від 09.09. 2008 р.).

 15. Проведення підготовки лікарів-психіатрів, на курсах інформації та стажування в Українському НД1 соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

пульмонологія та фтизіатрія

Реєстр. № 225/31/09

 1. Застосування Силімаролу в лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень

 2. Застосування Силімаролу дозволить знизити інтоксикацію, оптимізувати адаптаційні резерви організму, нормалізувати стан імунної системи та покращити процеси загоєння деструкції легеневої тканини у хворих на деструктивний туберкульоз легень.

 3. Розроблені показання для застосування Силімаролу, дози, режим та тривалість його прийому у хворих на деструктивний туберкульоз легень, які отримують інтенсивну фазу протитуберкульозної терапії.

 4. Препарат на основі розторопші плямистої Силімарол у вигляді драже, що містять силімариновий екстракт рослини із вмістом 70 мг флавонігнанів у перерахуванні на силібін. Затверджено МОЗ України 30.05.2003 № 238. Реєстраційне посвідчення № Р. 05.03/06966

 5. Деструктивний туберкульоз легень при зниженні нижче за норму абсолютної кількості в 1 мкл CD3+, CD4+ та CD8+ клітин, абсолютної кількості лейкоцитів менше 4000 х 109/л, у тому числі абсолютної кількості лімфоцитів менше 800 х 109/л, гемоглобіну нижче 90 г/л, а також збільшення ШОЕ понад 25 мм/год., вмісту сіалових кислот вище 3,6 ммоль/л і серомукоїду вище 5,3 ед.

 6. Наявність алергії до одного з компонентів Силімаролу.

 7. Збільшення на 23 % ефективності загоєння порожнин розпаду у легеневій тканині, запобігання розвитку побічних ефектів на протитуберкульозні препарати, нормалізація показників вмісту CD3+, CD4+ та CD8+ клітин.

 8. Препарат не може бути застосований для лікування гострих отруєнь, у дітей віком до 11 років, у вагітних жінок, та жінок, що годують груддю. Потрібне точне дотримання вказаних рекомендацій.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Закономерности формирования деструктивного туберкулеза легких в период эпидемии (патогенез, клиника, профилактика, диагностика, лечение)», 0103U007889, 2004-2006 р.р.

 11. Немає

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Корж О. В., 348-54-41,Трунова О. А., тел. 330-06-82 ,Светлічна С. Г., тел. 94-03-31, Ковальова А. Г., тел. 94-03-31,Громова К. В., тел. 95-52-18

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 1 від 21 лютого 2008 року)

 15. Інформаційний лист.

Реєстр. № 226/31/09

 1. Метод кількісної оцінки ризику розвитку туберкульозу.

 2. Стратифікація ризику туберкульозу.

 3. Враховуючи високий рівень інфікованості населення України туберкульозом, пропонується застосовувати для оцінки ризику туберкульозу підходів, прийнятих в епідеміології неінфекційних захворювань, зокрема визначати ризик за такими формулами: (R) – абсолютний ризик – при певному приближенні збігається з захворюваністю (инцидентністю). R1 – R0 – (RD) – різниця ризиків – між особами, які зазнавали та не зазнавали дії чинників ризику.


– (RR) – відносний ризик – визначає силу зв’язку між ризиком та захворюванням, є мірою дії чинника ризику (R1 – захворюваність в категорії ризику, R0 – захворюваність серед людей, які не зазнавали дії чинників ризику)


– (AR) – атрибутивний ризик – доля випадків захворювання у групі ризику, що зумовлена саме дією чинника ризику.


– (PAR) – популяційний атрибутивний ризик, або етіологічна фракція– доля випадків захворювання у популяції, зумовлених дією чинника ризику.

Таким чином, можливо буде встановити епідеміологічне (PAR) та клінічне (RR, AR) значення кожного чинника ризику, його внесок у розвиток епідемії. Такий підхід може бути проілюстрований на прикладі оцінки зазначених параметрів у Луганській області на початок 2008 року (Таблиця).

Кількісна оцінка дії деяких чинників ризику

Чинник ризику

R (вип./100000)

RR

RD (вип./100000)

AR

PAR

Цукровий діабет

127,7

1,23

23,6

0,18

0,001

ВІЛ-інфекція

3104,4

30,71

3003,0

0,97

0,030

Безробіття

280,1

4,91

223,1

0,80

0,450

Мед. служба

162,3

1,57

58,7

0,36

0,004

Найвищий абсолютний ризик (захворюваність) спостерігався серед ВІЛ-позитивних осіб; саме ним, а не іншими чинниками було зумовлено 97% випадків туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих (AR). На цьому тлі у зв’язку з відносно невисокою кількістю ВІЛ-інфікованих хворих у Луганській області епідеміологічне значення (PAR) цього чинника невисоке – 3%. З іншого боку, хоча захворюваність серед іншої групі ризику – безробітних – значно нижче, і цей чинник не є визначальним серед групи ризику – саме ним зумовлено 80% випадків серед цієї групи – внесок його у загальну захворюваність значний – ним зумовлено 45% усіх випадків туберкульозу в популяції. Найбільш яскраво значення аналізу усього комплексу названих показників висвітлюється на прикладі ризику серед медичних працівників: захворюваність серед них у півтори рази перевищує таку серед решти населення, ним зумовлено 36% випадків серед групи ризику, але епідеміологічне значення цього чинника ризику наближається до нуля у зв’язку з низькою розповсюдженістю чиннику серед населення.

 1. Немає

 2. Оцінка тяжкості епідеміологічного становища в у межах будьякого територіального підрозділу.

 3. Немає.

 4. Стратифікація ризику дозволить об’єктивно судити про значення того чи іншого чинника ризику як для виникнення захворювання у конкретої людини, так і для розвитку епідемії захворювання в цілому. Це дасть змогу планувати профілактичні заході окремо в кожній категорії ризику.

 5. Помилки при застосування методу можливі при некоректній оцінці ризику серед осіб, яки зазнавали та не зазнавали дії певного чинника ризику. Усунути їх можливо за допомогою ретельного та достовірного обліку відповідних контингентів.

 6. Інформаційні листи.

 7. НДР «Прогнозування розвитку епідемії туберкульозу серед категорій медичного та соціального ризику Луганської області» 0106U008889, 2005-2010.

 8. Немає.

 9. Луганський державний медичний університет, м Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 10. Пустовий Ю.Г., Долинська М.Г., Гріцова Н.А., Волошина В.В. тел. (80642)507044

 11. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008 р.)

 12. Консультації розробників .

соціальна гігієна

Реєстр. № 227/31/09

 1. Організаційні технології профілактики перинатальних чинників ризику ускладнень вагітності та пологів у практиці сімейного лікаря .

 2. Вдосконалена методика комплексного диспансерного спостереження за станом здоров'я вагітних жінок в лікувально-профілактичних закладах першого етапу надання медичної допомоги сільському населенню , дозволить лікареві загальної практики / сімейної медицини спрогнозувати ризик виникнення екстрагенітальних хвороб та їх негативних наслідків , поєднати з перинатальним ризиком , вибрати відповідний комплекс цілеспрямованих заходів первинної , вторинної чи третинної профілактики та оперативно оцінити їх ефективність за визначення індикаторами ефективності.

 3. Запропонована методика формування груп диспансерного спостереження на підставі стратифікації ризику виникнення екстрагенітальної патології , яка ускладнює вагітність та пологи , шляхом доповнення до класичної методики поділу на групи здоров'я наявних чинників ризику цих захворювань та поєднання їх з перинатальним ризиком .

 4. -.

 5. Нагальна необхідність формувати групи здоров'я жінок з врахуванням не тільки ступенів ризику перинатальної і материнської патології , а й ризику (низький,помірний, високий – залежить від наявності чинників ризику)виникнення екстрагенітальної патології.

 6. Відсутні.

 7. застосування даної методики дозволить через реалізацію інтеграції комплексу заходів первинної, вторинної та третинної профілактики соматичних захворювань та захворювань репродуктивної системи покрщити стан здоров'я вагітних жінок . а відповідно ,зменшити ускладнення у жінок під час вагітності ,пологів і післяпологового періоду . У кінцевому результаті застосування принципу профілактики спрямованості медичної допомоги забезпечить позитивний медико-соціальний та економічний ефекти .

 8. Відсутні .

 9. - .

 10. НДР « Клінічне і методико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічних станів , запобігання , діагностики і лікування захворювань вагітних жінок в інші періоди їхнього життя» 0104U008431,2004-2009рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет, 76000, м. Івано- Франківськ , вул. Галицька 2 , тел.:2-42-95

 13. Кольцова Н.І., Децик О.З., Федорків Н.Б., 8(0342)52-71-11 .

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол №8 від 28.08.2008р.).

 15. Консультації розробників для оволодіння нововведення .

Реєстр. № 228/31/09

 1. Методика раннього прогнозування ускладнень пологів серед вагітних жінок на етапах первинної медико - санітарної допомоги .

 2. Дане рівняння дає можливість прискореного розрахунку очікуваваного рівня ускладнених пологів серед вагітних жінок за результатами аналізу медичної документації (ф. 111/о «Індивідуальна картка вагітної і породіллі»).

 3. Запропонована на основі кореляційно – регресивного та стратифікаційного аналізу й адаптована до умов та можливостей практичної охорони здоров'я , методика прогнозування частки ускладнених пологів серед вагітних жінок є ефективним ,простим ,надійним і доступним для практичної охорони здоров'я інструментом .

 4. -.

 5. Нагальна необхідність орієнтування на чинники ризику , особливо в умовах села , з метою їх усунення та розробки цілеспрямованих заходів профілактики.

 6. Відсутні .

 7. Дозволить ефективно усувати керовані чинники ризику через застосуваня заходів профілактики на первинному рівні медичного забезпечення зазначеного контингенту населення . у кінцевому результаті застосування принципу профілактики спрямованості медичної допомоги забезпечить позитивний медико - соціальний та економічний ефекти .

 8. Відсутні .

 9. Інформаційний лист .

 10. НДР « Клінічне і медико – соціальне обгрунтуваня ефективних методів прогнозування патологічних станів ,запобігання ,діагностики і лікування захворювань вагітних та жінок в інші періоди їхнього життя» 0104U008431,2004-2009рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет ,76000, м. Івано- Франківськ , вул. Галицька 2 , тел.:2-42-95 .

 13. Дерик О.З. , Федорків Н.Б. 8(0342)52-71-11 .

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол № 8 від 28.08.2008р.).

 15. Консультації розробників для оволодіння нововведенням .

Реєстр. № 229/31/09

 1. єдиний інформаційний медичний простір на сімейно-територіальній дільниці – як основа управління станом здоров’я.

 2. Постійний, систематичний збір, упорядкування, обробка, аналіз та представлення даних про стан здоров’я мешканців сімейно-територіальної дільниці та обсяги наданої і отриманої медичної інформації з приміненням електронних інформаційних технологій для опрацювання валідних висновків та прийняття результативних управлінських рішень, скерованих на зміцнення та збереження здоров’я населення.

 3. Пропонується до впровадження в амбулаторіях сімейної медицини як міських, так і сільських поселень модель єдиного інформаційного медичного простору – як реальний механізм отримання сімейним лікарем своєчасної, повної за обсягом інформації як про стан здоров’я мешканців сімейно-територіальної дільниці, так обсяги наданої та отриманої медичної допомоги, що регламентовано наказом МОЗ України № 330 від 05.07.2005 року. Пропонується модель єдиного інформаційного простору сімейно-територіальної дільниці, де повинна базуватися власна інформація про стан здоров’я та куди повинна надходити інформація про стан здоров’я Людини з закладів вторинного та третинного рівнів медичної допомоги державної / комунальної форми власності, приватних лікарів / медичних установ, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів, служби швидкої медичної допомоги, науково-дослідних інститутів МОЗ, АМН та АН України, а також від страхових організацій. Інформацію, отриману в межах єдиного інформаційного сімейно-територіальної дільниці доцільно використовувати через мережу інтернет-зв’язку органам управління та закладам охорони здоров’я різних рівнів. Окрім цього для пацієнтів така інформація могла б використовуватись на портативних флеш-носіях.

 4. Персональний комп’ютер, Інтернет, програмне забезпечення, флеш-носії інформації.

 5. Неефективна система лікарського управління станом здоров’я як здорових, так і хворих мешканців сімейно-територіальної дільниці.

 6. Немає.

 7. Модель єдиного інформаційного медичного простору при її запровадженні дозволить ефективно втілити в життя принцип профілактичної скерованості на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Це неодмінно приведе до позитивного медичного (збільшення частки умовно здорового населення, збільшення середньої тривалості життя, зменшення рівнів захворюваності та інвалі­дизації, зниження рівня госпіталізації та покращення раціонального використання ліжкового фонду закладів вторинного та третинного рівнів медичної допомоги), соціального (зниження рівня матеріальних видатків сім’ї на лікування хворих, зменшення рівня інвалідизації внаслідок захворювань, психологічна стабільність здорової Людини у суспільстві, справедливість та ініціативність в охороні здоров’я) та економічного (зменшення видатків на одного пацієнта з бюджетних коштів, збільшення рівня річного чистого доходу на одного працюючого внаслідок змен­шення тривалості та частоти випадків непрацездатності) ефекту у вирішенні даної складної проблеми.

 8. Відсутні.

 9. Немає.

 10. НДР “Управління здоров'ям населення України на етапі реформування медичної галузі”, 0106U009874, 2007-2011 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

 13. Рудень В.В., Гутор Т.Г., 276-81-67.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол № 6 від 29.08.2008р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 230/31/09

 1. про електронний варіант “паспорту здоров’я” мешканця сімейно-територіальної дільниці.

 2. Створення електронного документа – “Паспорта здоров’я” мешканця сімейно-територіальної дільниці, в основі якого були б персоніфіковані дані про жителя сімейно-територіальної дільниці, чинники впливу на стан його здоров’я та інформація про діяльність системи медичного забезпечення.

 3. Пропонується до впровадження в амбулаторіях сімейної медицини для ведення електронного документообігу про стан здоров’я кожного мешканця сімейно-територіальної дільниці. Дана інформація в подальшому, за потребою, могла б записуватись у вигляді комп’ютерних програм на різноманітні flash-носії. Структура бази даних обумовлюється основними принципами організації роботи первинної ланки охорони здоров’я (амбулаторії сімейного лікаря), системи управління в цілому, поставленими цілями і завданнями, а також функціями, що повинні виконувати сімейні лікарі та їхні помічники. Виходячи з потреби, виділено наступні складові (блоки інформації): блок “Організатор роботи із населенням”; блок “Організатор роботи із іншими медичними установами”; блок статистики та аналізу; блок довідників; фінансово-економічний блок.

 4. Персональний комп’ютер, Інтернет, програмне забезпечення, флеш-носії інформації.

 5. Криза в стані здоров’я населення України, – безсистемність в отриманні інформації про стан здоров’я мешканця сімейно-територіальної дільниці.

 6. Немає.

 7. Комп’ютерний “Паспорт здоров’я” мешканця сімейно-територіальної дільниці при його запровадженні дозволить ефективно втілити в життя постійний, систематичний збір та представлення даних про стан здоров’я мешканців сімейно-територіальної дільниці і обсяги наданої та отриманої медичної інформації з приміненням електронних інформаційних технологій, що неодмінно приведе до позитивної медичної, соціальної та економічної ефективності у вирішенні даної складної проблеми здоров’я.

 8. Відсутні.

 9. Немає.

 10. НДР “Управління здоров'ям населення України на етапі реформування медичної галузі”, 0106U009874, 2007-2011 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

 13. Рудень В.В., Гутор Т.Г., 276-81-67.

 14. Вчена рада ЛНМУ (протокол №6 від29.08.08р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 231/31/09

 1. Спосіб диспансерного моніторингу хворих на генералізований пародонтит

 2. Забезпечити дієвий механізм оптимізації лікування та профілактики генералізованого пародонтиту за рахунок виявлення ранніх форм захворювання, оцінки та контролю ефективності лікування

 3. На основі комплексної оцінки інтенсивності ураження пародонта, показників гігієни порожнини рота упродовж спостереження та проведеного лікування проводять визначення співвідношення тривалості вірогідних ремісій та відповідної ним частоти диспансерного моніторингу.

 4. Стандартний набір стоматологічного інструментарію для обстеження (дзеркало, зонд, пінцет), розчин Люголя, рентгенологічна установка.

 5. Рекомендується для застосування в якості допоміжного методу визначення необхідного обсягу стоматологічної допомоги хворим на генералізований пародонтит у лікувально-профілактичних стоматологічних закладах з метою оптимізації регламенту диспансерного спостереження, підвищення ефективності лікування й профілактики захворювання. Рекомендується до впровадження в роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів, а також у навчально-педагогічний процес на додипломному та післядипломному рівнях на стоматологічних факультетах вищих медичних навчальних закладів.

 6. Немає.

 7. Покращення стоматологічного здоров’я населення; посилення профілактичної спрямованості стоматологічної допомоги при захворюваннях пародонта; зменшення поширеності стоматогенних чинників ризику нездоров’я серед населення; підвищення якості стоматологічної допомоги при захворюваннях пародонта у лікувально-профілактичних закладах.

 8. Не виконання умов обстеження та дотримання визначених термінів диспансерного спостереження.

 9. Патент України, доповіді, лекції, публікації.

 10. НДР «Особливості клініки початкового карієсу і захворювань пародонта в осіб молодого віку, сучасні методи їх профілактики і лікування», 0609U003599, 01.2006–12.2009.

 11. Патент № 29563. Промислова власність. – 2008. – Бюл. №1. – С.5.15.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 01601, м.Київ, бул. Шевченка, 13

 13. Москаленко В.Ф. , Антоненко М.Ю. тел. 8(044) 234-13-91

 14. Вчена рада НМУ (протокол №4 від 25.12. 2008 р.)

 15. Публікації, доповіді, лекції, консультації, інструктаж.

Реєстр. № 232/31/09

 1. Спосіб інтегральної оцінки розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району в умовах впровадження і функціонування сімейної медицини.

 2. Покращення розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району та управління цим процесом.

 3. Спосіб побудовано за принципами визначення інтегральної ефективності певних заходів. Принципово важливим в даному способі є застосування трьох коефіцієнтів ефективності: медичної (Кме), соціальної (Ксе) та економічної (Кее) і обчислення інтегрального коефіцієнту ефективності (Іке) за формулою:

Іке = Кме х Ксе х Кее.

Коефіцієнт медичної ефективності визначається шляхом використання комплексу показників розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району з застосуванням алгоритму експертної оцінки, коефіцієнт соціальної ефективності – за результатами соціологічного дослідження серед керівників охорони здоров’я та лікарів району, коефіцієнт економічної ефективності – шляхом обчислення співвідношення між нормативними та фактичними фінансовими витратами на розвиток охорони здоров’я району за певний проміжок часу. Оцінка інтегрального коефіцієнту ефективності (Іке) здійснюється за наступною схемою: 0 до 0,3 – низький рівень, 0,31-0,7 – середній рівень, 0,71-1,0 – високий рівень.

 1. Показники розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району, результати наукового дослідження, програма алгоритму експертної оцінки, комп’ютери.

 2. Необхідність подальшого розвитку системи охорони здоров’я району.

 3. Немає.

 4. Покращення системи охорони здоров’я адміністративного району.

 5. Немає.

 6. Методичні рекомендації, публікації.

 7. НДР "Наукове обґрунтування забезпечення доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини населенню регіону (адміністративної області)", 0106U003999; 2006-2010 рр.

 8. Немає.

 9. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагинців, 58.

 10. Короп А. Ф., т. 8-050-343-82-83, Зайцев О. М., т. 8-050-803-08-94, Короп О. А., т. 8-057-706-15-19, Жиліна Ю. В., т. 8-066-104-37-46

 11. Вчена рада ХМАПО (протокол № 9 від 24.10.2008 р.).

 12. Консультації розробників.

Реєстр. № 233/31/09

 1. Спосіб застосування структурно-функціонального аналізу для оптимізації системи охорони здоров’я адміністративного району в умовах впровадження загальної практики-сімейної медицини.

 2. Підвищення рівня якості та ефективності функціонування системи охорони здоров’я адміністративного району шляхом її удосконалення та оптимізації.

 3. Розроблено та апробовано спосіб застосування структурно-функціонального аналізу для оптимізації системи охорони здоров’я адміністративного району в умовах впровадження загальної практики-сімейної медицини шляхом поєднання комплексу методів – статистичного, соціологічного, експертного, нормативного, моделювання та прогнозування з методом структурно-функціонального аналізу. Сутність способу полягає в визначенні за розробленою програмою позитивних і негативних змін, що відбулись в системі охорони здоров’я та наданні медичної допомоги населенню, в структурі медичних закладів, в забезпеченні первинною медико-санітарною, спеціалізованою та стаціонарною допомогою, в моделях медичного обслуговування жінок і дітей, в медичних маршрутах пацієнтів, в управлінні охороною здоров’я, в прогнозуванні шляхів розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району, забезпечення якості та ефективності медичної допомоги населенню в умовах впровадження загальної практики-сімейної медицини.

 4. Звітні та облікові статистичні дані про діяльність закладів охорони здоров’я, інформація з моніторингу розвитку загальної практики-сімейної медицини, результати наукових досліджень, програма структурно-функціонального аналізу системи охорони здоров’я адміністративного району, комп’ютери.

 5. Необхідність об’єктивного обґрунтування шляхів розвитку системи охорони здоров’я адміністративного району, підвищення рівня якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

 6. Немає.

 7. Покращення системи охорони здоров’я адміністративного району, якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

 8. Немає.

 9. Публікації, доповіді.Інформаційний лист

 10. НДР "Наукове обґрунтування забезпечення доступності та якості первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини населенню регіону (адміністративної області)", № 0106U003999; 2006-2010 р.р.

 11. Немає.

 12. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 61176, м. Харків, вул. Корчагинців, 58.

 13. Хвисюк М. І., т.(057)759-27-06, Короп А. Ф., т.(050)343-82-83, Зайцев О. М., т.(050)803-08-94, Короп О. А., т.(050)303-98-00, Жиліна Ю. В., т.(066)104-37-46.

 14. Вчена рада ХМАПО (протокол № 7 від 16.09.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 234/31/09

 1. Реєстр закладів охорони здоров'я , які мають проводити медичні огляди моряків та видавати медичні свідоцтва про придатність за станом здоров'я до роботи на морських суднах(згідно конвекції ПДНВ (78), затв. Заступником Міністра охорони здоров'я України 17.11.2008р.

 2. Підвищення якості медичних оглядів моряків.

 3. Перелік установ, яким надається проводити медичні огляди моряків.

 4. Штатне обладнання медичних комісій з огляду моряків.

 5. Даний реєстр необхідний для підвищення якості медичних оглядів і попередження виникнення непередбачуваних невідкладних станів під час рейсу.

 6. Не відмічені.

 7. Соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Реєстр.

 10. НДР «Розробка методичних підходів до зменшення шкідливого впливу транспорту на здоров'я працівників, населення та довкілля» 0106U004968, 04.2006-12.2008рр.

 11. -.

 12. ДП«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92.

 13. Гоженко А. І., Лісобей В.О., Панов Б.В., Демидов Т.В. тел.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Реєстр. № 235/31/09

 1. Модель інформаційного забезпечення управління стаціонарною допомогою другого рівня у великому місті.

 2. Удосконалення механізму управління стаціонарною допомогою увеликому місті шляхом впровадження єдина інформаційна госпітальна система охорони здоров’я.

 3. Невід’ємною складовою управління організацією стаціонарної допомоги у великому місті є обгрунтована та розроблена єдина інформаційна госпітальна система охорони здоров’я міста, в якій в якості головного терміналу з підключенням до Internet виступає міський центр медичної статистики та АСУ. Визначені потоки інформації та розроблена функціональна схема їх взаємодії в процесі управління ефективністю використання ресурсів стаціонарної медичної допомоги на рівні міста. Система зовнішнього тавнутрішнього захисту конфіденційної інформації забезпечується спеціальним кодуванням.

 4. Персональний компю’тер.

 5. Низький рівень інформатизації.

 6. Немає.

 7. Забезпечує підвищення рівня управління стаціонарною допомогою другого рівня увеликому місті.

 8. Немає.

 9. Інформаційний лист “Функціонально-організаційна модель міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу мегаполісі,2008р.

 10. НДР ’’Науково-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми ’’Здоров’я нації ’’ на 2002-2011рр. ’’ 0103U000861, 01.2007-12.2010рр.

 11. Немає.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г. О., Лазоришинець В.В., Подоляка В.Л.

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 69 від 22.05.2008р.).

 15. Індивідуальніконсультації.

Реєстр. № 236/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель міжсекторіальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД у мегаполісі.

 2. Удосконалення механізму міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД умегаполісі.

 3. Принципово новим в даній моделі є: міжгалузевий підхід до формування міської координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД; створення міжсекторальної робочої групи, яка включена в систему; створення міжсекторальної групи з моніторингу та оцінки заходів протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД умісті та включення її до системи; створення в складі системи міського інформаційного ресурсного центру з питань ВІЛ/СНІД та розробка моделі інформаційного забезпечення участників протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД.Особливістю даної системи є те, що люди, які живуть з ВІЛ/СНІД є активними участниками діяльності системи протидії розвитку епідемії. Їх представляє МКР, МРГ та МГМіО благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом”

 4. Доповнюючого не потрібно.

 5. Низький рівень організації протидиї розвитку епідемії ВІЛ/СНІД.

 6. Немає.

 7. Забезпечує підвищення рівня ефективності боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД.

 8. Немає.

 9. Інформаційний лист “Функціонально-організаційна модель міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу мегаполісі,2008р.

 10. НДР ’’Науково-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми ’’Здоров’я нації ’’ на 2002-2011рр. ’’ 0103U000861, 01.2007-12.2010рр.

 11. Немає.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г. О., Лазоришинець В. В., Юрченко О.В., Панченко В. Г.

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 69 від 22.05.2008р.).

 15. Індивідуальніконсультації.

Реєстр. № 237/31/09

 1. Модель інформаційного забезпечення участників протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД .

 2. Підвищення інформованості з проблеми ВІЛ/СНІД участників протидії розвитку епідемії.

 3. Обгрунтовано та розроблено модель інформаційного забезпечення участників протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД в м.Києві ,якувнесено як окремий розділ роботи до Міської міжгалузевої комплексної Програми по запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції та забезпеченню допомоги та лікування людей, якіживуть з ВІЛ/СНІДом, на 2006-2008рр., затвердженої рішенням сесії Київради №161/3252 від 09.03.2006р.Особливістю моделі є те, що освітні програми та форми роботи розроблені для різних категорій населення. Органіязаційно-інформаційне забезпечення участників протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу здійснюється через міський ресурсний центр.

 4. Доповнюючого не потрібно.

 5. Низький рівень інформованості з проблеми ВІЛ/СНІД участників протидії розвитку епідемії.

 6. Немає.

 7. Підвищення рівня інформованості з проблем ВІЛ/СНІД участників розвитку епідемії.

 8. Немає.

 9. Інформаційний лист Модель інформаційного забезпечення учасників протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу,2008.

 10. НДР ’’Науково-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми ’’Здоров’я нації ’’ на 2002-2011рр. ’’ 0103U000861, 01.2007-12.2010рр.

 11. Немає.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г. О., Лазоришинець В. В., Юрченко О.В., Панченко В. Г.

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 69 від 22.05.2008р.).

 15. Індивідуальніконсультації.

Реєстр. № 238/31/09

 1. Модель організації стаціонарної допомоги другого рівня у великому місті.

 2. Підвищення ефективності діяльності лікувально-профілактичних закладів, якості медичної допомоги та раціональності використання ресурсів.

 3. Особливістю структурної побудови моделі стало включення до неї:1) існуючих складових медичних закладів надання стаціонарної допомоги вторинного рівня у великому промисловому місті (приймальні відділення, адміністративно-господарські частини, архіви, патологоанатомічні відділення; 2) існуючих складових, але частково змінених за рахунок функціональної їх оптимізації (міські лікарні); 3) якісно нових елементів (профільних госпітальних центрів, диференціація стаціонарних ліжок в залежності від інтенсивності лікувального процесу та догляду запацієнтами, схеми інформаційного забезпечення пацієнтів про стаціонарну медичну допомогу, угоди на медичну допомогу), інтеграція яких з раніше існуючими та функціонально удосконаленими надала моделі, як системі нових якостей.

 4. Доповнюючого не потрібно.

 5. Немає.

 6. Немає.

 7. Забезпечує підвищення якості медичної допомоги та раціональність використання ресурсів.

 8. Немає.

 9. Інформаційний лист .Модель організації стаціонарної допомоги другого рівня у великому місті.2008.

 10. НДР ’’Науково-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми ’’Здоров’я нації ’’ на 2002-2011рр. ’’ 0103U000861, 01.2007-12.2010рр.

 11. Немає.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г. О., Лазоришинець В.В., Подоляка В.Л.

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 69 від 22.05.2008р.).

 15. Індивідуальніконсультації.

Реєстр. № 239/31/09

 1. Організаційно-функціональна модель клінічної експертизи в галузі охорони здоров’я України.

 2. Здійснення контролю за якістю медичної допомоги відповідно до вимог нормативів, стандартів та клінічних протоколів у галузі охорони здоров`я.

 3. З метою колегіального розгляду найбільш важливих клініко-експертних питань діагностики, лікування, тактики ведення, реабілітації, та інших медико-соціальних питань, а також для вирішення конфліктних ситуацій та претензій пацієнтів, зацікавлених організацій, які виникають при наданні медичної допомоги, при МОЗ України створюються за основними профілями медичної діяльності клініко-експертні комісії, метою якої є проведення клініко-експертних досліджень. Визначено статус членів комісії їх функції та організаційні засади діяльності. Розроблено положення про клініко-експертні комісії. Склад клініко-експертних комісій затверджується наказом Міністра охорони здоров`я України

 4. Не потрібні.

 5. Невідповідність якості медичної допомоги вимогам нормативів, стандартів та клінічних протоколів.

 6. Відсутні

 7. Забезпечення якості медичної допомоги у відповідності до вимог нормативів, стандартів та клінічних протоколів у галузі охорони здоров`я.

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України від 31.03.2008р. №166 Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010року.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та забезпечення розвитку стандартизації надання медичної допомоги в охороні здоров’я України», 0106U002366, 2006–2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Князевич В.М., Шпак І.В., Слабкий Г.О., Лехан В.М., Островерхова М.М., Лупей-Ткач С.І. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 240/31/09

 1. Система внутрішнього контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров`я

 2. Підвищення якості медичної допомоги на рівні лікувально-профілактичного закладу .

 3. Внутрішній контроль якості медичної допомоги здійснюється експертним шляхом уповноваженими особами закладу охорони здоров`я, Координаційною радою з управління та контролю якості медичної допомоги закладу охорони здоров`я, клініко-експертною комісією (КЕК) закладу, клініко-патологономічними конференціями. У необхідних випадках для проведення експертизи можуть залучатися співробітники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, наукових центрів, НДІ та інших установ.На рівні закладу охорони здоров’я експертиза якості медичної допомоги є функцією завідувачів підрозділами (перша ступінь експертизи), заступників керівника по клініко-експертній роботі, лікувальній роботі, амбулаторно-поліклінічній допомозі (друга ступінь експертизи), КЕК закладу (третя ступінь експертизи).Визначені задачі, обсяги, об’єкти експертизи та порядок її проведення і використання результатів.

 4. Не потрібно.

 5. Низький рівень якості медичної допомоги, яка надається в закладах охорони здоров’я.

 6. Відсутні

 7. Підвищення медичної, соціальної та економічної діяльності закладів охорони здоров»я за рахунок підвищення якості медичної допомоги.

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України від 25.06.2008р. №340 Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010року.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та забезпечення розвитку стандартизації надання медичної допомоги в охороні здоров’я України», 0106U002366, 2006–2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Князевич В.М., Шпак І.В., Слабкий Г.О., Лехан В.М., Островерхова М.М., Валієв О.А., Ярош Н.П. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 241/31/09

 1. Система зовнішнього контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров`я

 2. Підвищення якості медичної допомоги на рівні лікувально-профілактичного закладу .

 3. Зовнішній контроль якості медичної допомоги здійснюється експертним шляхом ліцензійною та акредитаційною комісіями, посадовими особами органів управління охороною здоров'я, клініко-експертними комісіями всіх рівнів, крім рівня закладу охорони здоров»я, головними штатними і позаштатними фахівцями. У необхідних випадках для проведення експертизи можуть залучатися професійні медичні асоціації, асоціації захисту прав споживачів тощо.Основним завданням зовнішнього контролю якості медичної допомоги є організація в межах своєї компетенції медичної експертизи з метою забезпечення права громадян на одержання медичної допомоги належної якості і перевірки ефективності використання ресурсів охорони здоров'я. Зовнішній контроль якості здійснюється за наступними напрямками: експертиза процесу надання медичної допомоги хворим; аналіз результатів надання медичної допомоги; підготовка рекомендацій з удосконалення організації і підвищення якості медичної допомоги і контроль за їхнім виконанням; вибір найбільш раціональних управлінських рішень; контроль за реалізацією управлінських рішень; вивчення задоволеності пацієнтів наданою медичною допомогою. Експертному контролю обов'язково підлягають: летальні випадки; випадки від ускладнень внутрішньолікарняного інфікування; випадки первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку; випадки повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року; випадки захворювань з подовженими чи скороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності); випадки з розбіжністю діагнозів; випадки, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів. Зовнішній контроль може здійснюватися у виді: - попереджувального контролю; контролю результату; поточного контролю; планового контролю. Розроблено Положення про систему зовнішнього контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров`я

 4. Не потрібно.

 5. Низький рівень якості медичної допомоги, яка надається в закладах охорони здоров»я.

 6. Відсутні

 7. Підвищення медичної, соціальної та економічної діяльності закладів охорони здоров»я за рахунок підвищення якості медичної допомоги.

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України від 25.06.2008р. №340 Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2010року.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та забезпечення розвитку стандартизації надання медичної допомоги в охороні здоров’я України», 0106U002366, 2006-2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Князевич В.М., Шпак І.В., Слабкий Г.О., Лехан В.М., Островерхова М.М., Лупей-Ткач С.І., Валієв О.А. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД ( протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 242/31/09

 1. Планування сім’ї для людей, що живуть з ВІЛ

 2. Забезпечення медичних працівників інформацією щодо необхідного методу чи засобу попередження непланової вагітності

 3. Розроблена система відображає національну політику в галузі охорони репродуктивного здоров’я та протидії поширенню ВІЛ-інфекції в країні відповідно до існуючих законодавчих актів і спрямований на підтримку високої якості послуг, орієнтованих одночасно на потреби населення.

 4. Доповнюючи не потрібно.

 5. Негативний вплив ВІЛ-інфекції на репродуктивний потенціал населення.

 6. Відсутні

 7. Підвищення рівня знань медичних працівників для покращення якості медичних послуг для ВІЛ-інфікованих жінок з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

 8. Відсутні

 9. Навчальний посібник”Планування сім’ї для дітей, що живуть з ВІЛ “.2008р.

 10. НДР «Науково-методологічне та організаційно-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002–2011 рр.», 0107U000351, 2007–2009 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Кенней А.М., Александріна Т.А., Бабенко О.М., Басистий В.В., Волик А.М., Жилка Н.Я., Камінський В.В., Квашенко В.П., Курпіта В., Посохова С.П., Протопопов А.О., Сало Н.Й., Слабкий Г.О., Щербинська А.М., 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД ( протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 243/31/09

 1. Система позавідомчого контролю організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я

 2. Підвищення рівня якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я

 3. Контроль організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності при позавідомчому контролі здійснюють Виконавчі дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілки та їх об’єднання (з залученням при потребі спеціалістів органів охорони здоров’я, спеціалістів вищих медичних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, незалежних експертів) не частіше одного разу на три роки. Розроблена нова система позавідомчого контролю організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я регламентує: плановий та позаплановий контроль та його види; права і обов’язки комісії (уповноваженої особи); права обов’язки закладу, що підлягає перевірці; порядок проведення перевірки; методи експертної оцінки стану організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності при позавідомчому контролі; критерії оцінки організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності; порядок оформлення результатів перевірок.

 4. Доповнюючого не потрібно.

 5. Необхідність підвищення якості контролю організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я

 6. Відсутні

 7. Більш високий рівень якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я

 8. Відсутні

 9. Інструкція

 10. НДР «Наукове обґрунтування та забезпечення розвитку стандартизації надання медичної допомоги в охороні здоров’я України», 0106U002366, 2006-2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Князевич В.М., Жданова М.П., Коллякова О.М., Слабкий Г.О. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД ( протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 244/31/09

 1. Потреба населення сільського району в медичній допомозі

 2. Забезпечення населення сільського району в обгрунтованому обсязі медичної допомоги

 3. Науково обґрунтовано обсяги та види медичної допомоги населенню сільського району в сучасних умовах медико-демографічної та економічної ситуації

 4. Доповнюючого не потрібно

 5. Невідповідність обсягів та видів надання населенню сільського району медичної допомоги потребам населення та економічній ситуації.

 6. Відсутні

 7. Відповідність медичної допомоги потребам населення при більш ефективному використанні ресурсів

 8. Відсутні

 9. Методичні рекомендації” Обсяги медичної допомоги сільському населенню”Київ,2009.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3 , E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Гаврилюк О.Ф., Шевченко М.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 245/31/09

 1. Організаційна модель первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в сільській місцевості

 2. Підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги сімейними лікарями сільським жителям

 3. Відпрацьована організаційна модель первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в сільській місцевості шляхом створення юридично самостійного центру первинної медико-санітарної допомоги з визначенням обсягів первинної медичної допомоги, порядку скерування пацієнтів на вторинний рівень, рівнів та системи фінансування.

 4. Не потрібно.

 5. Відсутність організаційної моделі первинної-медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в сільській місцевості

 6. Відсутні

 7. Забезпечення сільського населення якісною та доступною первинною медичною допомогою.

 8. Відсутні

 9. Монографія «Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина»Київ,2009р

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Лехан В.М., Гойда Н.Г., Чебан В.І., Шевченко М.В., Матюха Л.Ф., Рудень В.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД ( протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 246/31/09

 1. Організація телемедичної допомоги в закладах охорони здоров’я

 2. Підвищення рівня доступності медичної допомоги населенню

 3. Відпрацьовано механізм та регламент організації телемедичних консультацій.

 4. Персональні комп’ютери, відеокамери.

 5. Низький рівень доступності консультативної медичної допомоги, особливо в випадках надання невідкладної допомоги при складних станах переважно на рівні районних та міських закладів охорони здоров’я.

 6. Відсутні

 7. Підвищення ефективності та якості медичної допомоги.

 8. Відсутні

 9. Методичні рекомендації” Організація телемедичної допомоги в закладах охорони здоров’я”Київ.2008р.

 10. НДР «Наукове обґрунтування створення системи інформаційної підтримки процесів управління охороною здоров’я на різних рівнях у умовах комплексної інформатизації галузі», 0106U002369, 2006-2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3, E-mail:

 13. Голубчиков М.В., Владзимерский А.В., Климовицький В.Г., Слабкий Г.О., Годлевський Л.С., Осташко В.Г. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 247/31/09

 1. Організація медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей у навчальних закладах

 2. Визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану розвитку організму дітей, які займаються фізичною культурою за державними програмами, оптимізацію рухової активності дитини, кваліфіковане вирішення питання відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям учнів загальноосвітніх закладів.

 3. Відпрацьовано модель організації медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей

 4. Доповнюючого не потрібно.

 5. Відсутність медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей

 6. Відсутні

 7. Оптимізація рухової активності дітей, кваліфіковане вирішення питання відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям учнів загальноосвітніх закладі, що приведе до покращення здоров’я школярів

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Відсутні

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Бережний В.Б., Моісеєнко Р.О., Волосовець О.П., Шейченко Т.І., Дудіна О.О., Квашніна Л.В., Калініченко І.О. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД ( протокол № 74 від 23.12.2008 р.).

 15. Індивідуальні консультації розробників.

Реєстр. № 248/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель надання медичної допомоги постраждалим під час ДТП .

 2. Зниження рівня смертності постраждалих під час ДТП .

 3. Розроблено між секторальний алгоритм організації надання медичної допомоги постраждалим під час ДТП в м. Києві із залученням як медичних працівників так і працівників міліції , пожежної охорони , допоміжних служб тощо .

 4. Персональний комп’ютер .

 5. Високий рівень дорожнього травматизму .

 6. Відсутні .

 7. Зниження смертності постраждалих під час ДТП та травмованих на дорогах .

 8. Відсутні .

 9. Наказ головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської ДА від 28.04.2006р.№ 227 “Про удосконалення надання медичної допомоги при дорожньо-транспортних пригодах”

 10. НДР «Науково-методологічне та організаційно-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації ”на 2002-2011рр.» 0107U000351 , 2007-2009 рр.

 11. Не охороноздатна .

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України ,02099, м. Київ , провулок Волго- Донський, 3 .

 13. Бичков В.В., Коваленко О. С., Слабкий Г.О. тел. 576-41-19 .

 14. Вчена рада УІСД (протокол № 74 від 23.12.2008р.).

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 249/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель диспансеризації населення сімейним лікарем

 2. Підвищення рівня здоров’я населення шляхом раннього виявлення захворювань та профілактичного лікування та оздоровлення

 3. Відпрацьовано алгоритм диспансеризації різних категорій населення сімейним лікарем

 4. Згідно з табелем оснащення амбулаторії сімейного лікаря

 5. Низький рівень здоров’я та високий рівень смертності населення

 6. Відсутні

 7. Покращення здоров’я населення за рахунок раннього виявлення захворювань та планового оздоровлення різних категорій населення

 8. Відсутні

 9. Монографія “Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина”Київ.2009.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3, E-mail:

 13. Князевич В.М.,Слабкий В.Г.,Слабкий Г.О., Шевченко М.В., Кризина Н.П., Матюха Л.Ф., Загородній С.М. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 250/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель диспансеризації новонародженої дитини сімейним лікарем

 2. Збереження здоров’я новонародженої дитини шляхом диспансерного нагляду сімейним лікарем

 3. Відпрацьовано терміни, задачі та обсяги диспансерного нагляду новонародженого сімейним лікарем

 4. Відповідно до табеля оснащення амбулаторії сімейного лікаря

 5. Перехід системи охорони здоров’я України на надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

 6. Низька кваліфікація сімейного лікаря для надання медичної допомоги новонародженим

 7. Впровадження сучасних, регламентованих клінічними протоколами медико-організаційних технологій з доведеною ефективністю, сприяло поліпшенню якості та підвищенню ефективності надання медичної допомоги жіночому та дитячому населенню.

 8. Неякісна допомога новонародженому сімейним лікарем при його недостатній кваліфікації

 9. Монографія “Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина”Київ.2009.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський,3, E-mail:

 13. Жилка Н.Я., Знаменська Т.К., Слабкий Г.О., Волошина У.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 251/31/09

 1. Модель запобіжної госпіталізації в педіатрії

 2. Зниження рівня необґрунтованої госпіталізації дітей до стаціонару

 3. Розроблено модель запобіжної госпіталізації дітей до стаціонару з використанням інших форм лікування та профілактичного оздоровлення.

 4. Персональний комп’ютер

 5. Високий рівень необґрунтованої госпіталізації дітей .

 6. Відсутні

 7. Зниження частоти випадків необґрунтованої госпіталізації, що призведе до зменшення видатків на лікування.

 8. Відсутні

 9. “Застосування показників запобіжної госпіталізації в управлінні первинної медико-санітарної допомоги дітям”.Україна.Здоров’я нації.2008-№3-4,с.178-184.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3, E-mail:

 13. Олексюк О.Б., Слабкий Г.О. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 252/31/09

 1. Модель діяльності сімейного лікаря з профілактики паління

 2. Профілактика паління та формування у молоді навичок, що спрямовані на протидію тютюнопалінню.

 3. Відпрацьовано алгоритм дій сімейного лікаря на рівні сім’ї з профілактики паління та допомоги курцям при їх бажанні кинути палити.

 4. Не потрібно

 5. Висока розповсюдженість паління, особливо молоді та жінок

 6. Відсутні

 7. Покращення здоров’я населення за рахунок збільшення кількості населення яке не палить

 8. Відсутні

 9. Монографія “Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина”Київ.2009.

 10. НДР «Вивчення стану здоров’я якості життя населення України за програмою моніторингу виконання Європейської політики «Здоров’я для всіх» в 2006-2010 рр.», 0106U002367, 2006-2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Ринда Ф.П., Слабкий Г.О., Олексієнко О.В., Загородній С.М. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 253/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель діяльності сімейного лікаря з профілактики алкоголізму.

 2. Зниження рівня вживання алкоголю

 3. Відпрацьована модель профілактичної роботи сімейного лікаря на рівні сім’ї з профілактики вживання алкоголю та медико-психологічної допомоги особам, які зловживають алкоголь, при їх бажанні залишити цю шкідливу звичку.

 4. Не потрібно

 5. Високий рівень вживання алкоголю та раннє залучення молоді до вживання алкоголю

 6. Відсутні

 7. Зменшення рівня вживання алкоголю призведе до покращення здоров’я та зниження затрат на лікування

 8. Відсутні

 9. Монографія “Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина”Київ.2009.

 10. НДР «Вивчення стану здоров’я якості життя населення України за програмою моніторингу виконання Європейської політики «Здоров’я для всіх» в 2006-2010 рр.», 0106U002367, 2006-2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Ринда Ф.П., Загородній С.М., Олексієнко О.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 254/31/09

 1. Система взаємовідносин сімейний лікар – сім’я – пацієнт

 2. Встановлення правових відносин між сімейним лікарем, сім’єю, яку він обслуговує , окремими членами родини, коли вони виступають в якості пацієнта сімейного лікаря.

 3. Відпрацьовано механізм встановлення правових відносин між сімейним лікарем, сім’єю, яку він обслуговує, окремими членами родини, коли вони виступають в якості пацієнта сімейного лікаря шляхом укладання угоди, в якій відображені узгоджені питання професійних відносин сімейного лікаря, сім’ї в цілому і кожного її члена окремо.

 4. Не потрібно

 5. Відсутність механізму встановлення правових відносин між сімейним лікарем, сім’єю, яку він обслуговує, окремими членами родини, коли вони виступають в якості пацієнта сімейного лікаря.

 6. Відсутні

 7. Врегулювання правових відносин між сімейним лікарем та сім’єю, яку він обслуговує.

 8. Відсутні

 9. “Україна.Здоров’я нації”2009.№3.Додаток.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Слабкий В.Г.,Кризина Н.П., Матюха Л.Ф., Шевченко М.В., Загородній С.М. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 255/31/09

 1. Визначення необхідних видатків на надання медичної допомоги дітям з малою масою тіла при народженні

 2. Забезпечення новонароджених дітей з малою масою тіла при народженні необхідними засобами медичного призначення, лікарськими засобами та обладнанням для надання медичної допомоги на критичний період життя.

 3. За розробленою методикою на основі клінічного протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, затвердженого наказом МОЗ України від 29.08.2006 №584 вперше проведено розрахунки необхідних видатків для надання медичної допомоги вказаним дітям під час критичного періоду життя як на рівні однієї дитини так і на рівні країни.

 4. Відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, затвердженого наказом МОЗ України від 29.08.2006 №584

 5. Зростання кількості глибоко недоношених дітей у зв’язку з введенням нового критерію живонародженності.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення рівня виживання глибоко недоношених дітей

 8. Відсутні

 9. Обрахування видатків на впровадження клінічного Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, затвердженого наказом МОЗ України № 584 від 29.08.2006р.Київ.2009.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Шунько Є.Є., Суліма О.Г., Шевченко М.В., Волошина У.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 256/31/09

 1. Функціонально-організаційна модель попередження ВІЛ-інфікування на рівні сім’ї

 2. Зниження рівня ВІЛ-інфікування населення

 3. Розроблено алгоритм профілактичної роботи сімейного лікаря з попередження ВІЛ-інфікування та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих

 4. Не потрібно

 5. Високий рівень ВІЛ-інфікування населення України

 6. Відсутні

 7. Зниження рівня ВІЛ-інфікування населення, що призведе до зниження затрат на медичну та соціальну допомогу ВІЛ-інфікованим

 8. Відсутні

 9. Обрахування видатків на впровадження клінічного Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні, затвердженого наказом МОЗ України № 584 від 29.08.2006р.Київ.2009

 10. НДР «Вивчення стану здоров’я якості життя населення України за програмою моніторингу виконання Європейської політики «Здоров’я для всіх» в 2006-2010 рр.», 0106U002367, 2006-2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Панченко В.Г. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 257/31/09

 1. Модель співставлення частоти застосування екстреної та планової контрацепції в популяціях жінок фертильного віку

 2. Підвищення рівня використання планової контрацепції над екстреною.

 3. Розроблена матриця співставлення частоти застосування екстреної та планової контрацепції в популяціях жінок фертильного віку яка складається з регресивної, екстреної, прогресивної та регулярної моделей

 4. Персональний комп’ютер

 5. Низький рівень використання планової та високий екстреної контрацепції.

 6. Відсутні

 7. Підвищення рівня застосування планової контрацепції

 8. Відсутні

 9. Монграфія “Екстренна контрацепція” Донецьк,Східний видавничий дім,2008р.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Горбенко О.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 258/31/09

 1. Модель прийняття рішення щодо використання засобів екстреної контрацепції після незахищеного статевого контакту

 2. Попередження настання небажаної вагітності після незахищеного статевого контакту та зниження рівня абортів

 3. Розроблено модель прийняття рішення партнерами після незахищеного статевого контакту з різними психографічними типами поведінки

 4. Не потрібно

 5. Високий рівень незахищених статевих контактів

 6. Відсутні

 7. Зниження рівня абортів.

 8. Відсутні.

 9. Монграфія “Екстренна контрацепція” Донецьк,Східний видавничий дім,2008р.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3,E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Горбенко О.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 259/31/09

 1. Система впровадження галузевих нововведень в практику охорони здоров’я.

 2. Активне використання галузевих нововведень в практичній діяльності закладів охорони здоров’я України

 3. Розроблена система від рівня Міністерства охорони здоров’я України до закладів охорони здоров’я впровадження галузевих нововведень в практику охорони здоров’я та моніторингу за ефективністю їх виконання.

 4. Не потрібно

 5. Низький рівень впровадження розроблених галузевих нововведень в практику охорони здоров’я.

 6. Відсутні

 7. Підвищення ефективності надання медичної допомоги та управління системою охорони здоров’я

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України

 10. НДР «Науково-методологічне та організаційно-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002–2011 рр.», 0107U000351, 2007–2009 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3 ,E-mail:

 13. Банчук М.В., Волосовець О.П., Кочет О.М., Слабкий Г.О., Чебан В.І., Петрашенко П.Р., Шевченко М.В., Єльчиць Т.В. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників

Реєстр. № 260/31/09

 1. Модель підготовки медичних працівників на рівні закладів охорони здоров’я до впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології.

 2. Підвищення рівня практичних знань та вмінь медичних працівників з використання сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології.

 3. Розроблені модулі для тренінгів та порядок їх проведення на робочих місцях в закладах охорони здоров’я щодо використання сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології.

 4. Не потрібно

 5. Низький рівень використання впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології.

 6. Відсутні

 7. Впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології, що дасть можливість підвищити якість та ефективність медичної допомоги жінкам.

 8. Відсутні.

 9. Модулі з підготовки спеціалістів до впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій в акушерстві та гінекології.Київ,2009р.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3 ,E-mail:

 13. Дудіна О.О., Моісеєнко Р.О., Валієв О.А., Сидоренко Г.Д. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 261/31/09

 1. Структурно-функціональна перебудова організації первинної медико-санітарної допомоги в сільських районах.

 2. Підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги сільським жителям та забезпечення раціонального використання ресурсів.

 3. Створення в кожному сільському районі юридично самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги з включенням до його складу всіх ФАПів, здоров-пунктів, сімейних амбулаторій та поліклінік сімейних лікарів з формуванням консультативної поліклініки та визначенням обсягів та видів медичної допомоги, які мають надаватися на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Відпрацьовано систему взаємовідносин з другим та третім рівнем надання медичної допомоги. Фінансування даного центру здійснюється в обсягах 25-27% від загального фінансування на охорону здоров’я на рівні району.

 4. Доповнюючого не потрібно

 5. Низький рівень якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги при низькому рівні її фінансування.

 6. Відсутні

 7. Підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги при більш раціональному використанні ресурсів.

 8. Низький рівень фінансування та забезпечення медичними кадрами

 9. Монографія «Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина» Київ,2009р.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я» 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3, E-mail:

 13. Князевич В.М., Слабкий Г.О., Лехан В.М., Гойда Н.Г., Чебан В.І., Шевченко М.В., Рудень В.В., Толстанов О.К. , Крушинська З.Г, Дудіна О.О. Слабкий В.Г.576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 262/31/09

 1. Модель організації надання екстреної консультативної медичної допомоги жінкам з тяжким перебігом вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 2. Забезпечення надання екстреної консультативної медичної допомоги жінкам з тяжким перебігом вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 3. Розроблена модель надання екстреної консультативної медичної допомоги медичним працівникам районних та міських лікарень при обслуговуванні жінок з тяжким перебігом вагітності, пологів та післяпологового періоду з застосуванням телемедичних технологій на існуючому рівні забезпечення закладів охорони здоров’я комп’ютерною технікою

 4. Мобільний телефон з кінокамерою

 5. Високий рівень ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду при яких надається медична допомога на районному або міському рівнях з потребою в консультації лікарів-спеціалістів.

 6. Відсутні

 7. Зниження материнської смертності та перинатальних втрат

 8. Відсутні

 9. Функціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини.//Вісник соц. Гігієни та організації охорони здоров’я України.2006.№3.с.113.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах» 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3, E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Сидоренко Г.Д. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 263/31/09

 1. Структурно-функціональна перебудова організації медичної допомоги другого рівня в сільських районах.

 2. Підвищення якості та ефективності медичної допомоги та забезпечення раціонального використання ресурсів.

 3. Створення госпітальних округів для обслуговування населення чисельністю 90-110 тисяч з використанням існуючих закладів охорони здоров’я різного відомчого підпорядкування та формування на їх базі лікарні для інтенсивного короткострокового лікування хворих на гострі захворювання та травми та загостренням хронічних, лікарні для планового лікування хронічних хворих, для відновного лікування та реабілітації та лікарні медико-соціальної допомоги.

 4. Доповнюючого не потрібно

 5. Низький рівень якості та ефективності медичної допомоги при нераціональному використанні ресурсів.

 6. Відсутні

 7. Підвищення якості та ефективності медичної допомоги при більш раціональному використанні ресурсів.

 8. Неякісний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я при прийнятті рішень про проведення структурно-функціональної перебудови організації медичної допомоги другого рівня.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я» 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3 ,E-mail:

 13. Князевич В.М., Слабкий Г.О., Лехан В.М., Гойда Н.Г., Чебан В.І., Шевченко М.В., Рудень В.В., Толстанов О.К. , Крушинська З.Г, Дудіна О.О. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 264/31/09

 1. Нова система рейтингової оцінки діяльності системи охорони здоров’я регіонів України

 2. Отримання об’єктивної оцінки діяльності системи охорони здоров’я регіонів України, як інструменту до прийняття управлінських рішень

 3. Розробленні комплексні індикатори та критерії оцінки діяльності системи охорони здоров’я регіонів України, які відповідають вимогам ВООЗ та сучасному стану та визначеним орієнтирам розвитку охорони здоров’я

 4. Персональний комп’ютер.

 5. Недосконала система рейтингової оцінки діяльності системи охорони здоров’я України

 6. Відсутні.

 7. Підвищення об’єктивності оцінки діяльності системи охорони здоров’я регіонів України.

 8. Необ’єктивна інформація управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Кульчицька Т.К., Курчатов Г.В., Шевченко М.В., Айстраханов Д.Д., Голубчиков М.В., Лихотоп Р.Й., Чебан В.І., Лупей-Ткач С.І. 576-41-19.

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 265/31/09

 1. Модель індивідуальної пологової зали з повним циклом перебування роділлі/породіллі

 2. Створення оптимальних умов для здійснення партнерських пологів та післяпологового спільного перебування матері та дитини.

 3. Розроблено модель індивідуальної пологової зали з повним циклом перебування роділлі/породіллі з визначенням набору приміщень та їх оснащення

 4. Доповнюючого не потрібно

 5. Впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій надання акушерської стаціонарної допомоги

 6. Відсутні

 7. Створення умов для проведення пологів із застосуванням сучасних клінічних технологій надання акушерської допомоги в пологах

 8. Відсутні

 9. К вопросу о структурно-функциональной перестройке родильних залов.//Медико-соціальні проблеми сім’ї.-2006.Т.11.№ 2.-с.157-159.

 10. НДР «Наукове обґрунтування та розробка медико-організаційних технологій медичної допомоги жіночому і дитячому населенню, що ґрунтуються на доказах», 0106U112368, 2006–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. .Слабкий Г.О., Петренко Т.Г., Валієв О.А. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 266/31/09

 1. Індикатори медико-демографічної ситуації в Україні

 2. Отримання об’єктивних даних для оцінки медико-демографічної ситуації в країні.

 3. Розроблені, у відповідності до рекомендацій ВООЗ, індикатори для оцінки розвитку медико-демографічної ситуації в Україні

 4. Персональний комп’ютер

 5. Необхідність в отриманні об’єктивної інформації про медико-демографічну ситуацію в Україні, як критерій соціальної політики та діяльності системи охорони здоров’я

 6. Відсутні

 7. Отримання об’єктивної інформації з медико-демографічної ситуації в Україні з метою прийняття управлінських рішень для її покращення.

 8. Необ’єктивна інформація із джерел її отримання

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Коваленко О.С., Чепелевська Л.А., Любінець О.В., Лупей-Ткач С.І., Шевченко М.В., Чебан В.І., Голубчиков М.В., Лихотоп Р.Й. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 267/31/09

 1. Медичний паспорт міста

 2. Отримання об’єктивної комплексної інформації про стан здоров’я населення та результати діяльності системи охорони здоров’я міста .

 3. Розроблено комплексну систему індикаторів щодо стану здоров’я та результати діяльності системи охорони здоров’я кожного міста України

 4. Персональний комп’ютер

 5. Відсутність комплексної об’єктивної інформації про стан здоров’я та результати діяльності системи охорони здоров’я кожного міста України

 6. Необхідність в інформації для прийняття управлінських рішень

 7. Підвищення рівня управлінських рішень, скерованих на підвищення ефективності діяльності системи охорони здоров’я в містах країни

 8. Відсутні

 9. Наказ МОЗ України від 31.07.07 № 443 “Про затвердження медичних паспортів міст”

 10. НДР «Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я», 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3 тел.: (044) 576-41-19, факс (044) 576-41-20, E-mail:

 13. Слабкий Г.О., Жданова М.П., Толстанов О.К., Кризина Н.П., Лихотоп Р.Й., Голубчиков М.В., Чебан В.І., Шевченко М.В., Лупей-Ткач С.І. 576-41-19

 14. Вчена рада УІСД (протокол №74 від 23.12. 2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 268/31/09

 1. Критерії утворення міжтериторіальних об’єднань лікарень.

 2. Обґрунтувати можливість створення між територіальних обۥєднань лікарень.

 3. Розроблені в рамках чинного законодавства України економічні, правові, медичні та соціальні критерії, які обґрунтовують можливість створення та переваги міжтериторіальних об’єднань лікарень.

 4. Персональний комп’ютер, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ.

 5. Відсутність об’єктивної інформації щодо створення міжтериторіальних об’єднань лікарень.

 6. Відсутні.

 7. Запропоновано механізм реструктуризації ліжкового фонду в Україні, забезпечення потреб населення у стаціонарній допомозі.

 8. Відсутні .

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДРНаукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я”, 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Проект ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”,01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 4, оф. 7; ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3.

 13. В. Рудий 8(044)288-08-66, А. Нечай 8(044)288-08-66, Е. Ліннакко 8(044)288-08-66

 14. Вчена рада ДУ УІСД (протокол № 1 від 10.01.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 269/31/09

 1. Функціональна модель проведення господарського об’єднання лікарень.

 2. Розробка методології господарського об’єднання лікарень для України.

 3. Обґрунтовано та розроблено методологію господарського об’єднання лікарень яка складається з визначення зобов’язання членів об’єднання, процедури прийняття членів об’єднання, їх прав та обов’язків, фінансування, внутрішнього та зовнішнього аудиту, системи контролю якості послуг, професійних стандартів в межах об’єднання та етапів його створення.

 4. Персональний комп’ютер, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ.

 5. Відсутність об’єктивної інформації про хід реформ в охороні здоров’я України порівняно з країнами з перехідною економікою.

 6. Відсутні.

 7. Створення функціональної моделі господарського об’єднання лікарень дозволить забезпечити надання медичної допомоги населенню згідно з потребою, поліпшити якість наданої допомоги, сконцентрувати ресурси для їх ефективного використання.

 8. Відсутні.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР “Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я”, 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Проект ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”,01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 4, оф. 7;ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3.

 13. А. Нечай 8 (044)288-08-66, Л. Нейнхаус 8 (044)288-08-66, Е. Ліннакко 8 (044)288-08-66

 14. Вчена рада ДУ УІСД (протокол № 1 від 10.01.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 270/31/09

 1. Модель фінансування міжтериторіального об’єднання лікарень.

 2. Розробити модель фінансування міжтериторіального об’єднання лікарень для ефективного і прозорого використання коштів і забезпечення перерозподілу на договірних засадах.

 3. Розроблена модель фінансування функцій об’єднання на основі прогнозованих (розрахованих) витрат для фінансування перерозподілених функцій на договірних засадах.

 4. Персональний комп’ютер, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ.

 5. Створення механізму фінансування міжтериторіального об’єднання лікарень.

 6. Відсутні.

 7. Відсутні,

 8. Відсутні.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР “Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я”, № держреєстрації 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Проект ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”, 01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 4, оф. 7; ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3.

 13. А. Нечай 8 (044)288-08-66, В. Рудий 8 (044)288-08-66

 14. Вчена рада ДУ УІСД (протокол № 1 від 10.01.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 271/31/09

 1. Модель реформування вторинної медичної допомоги.

 2. Розробити моделей реформування вторинної медичної допомоги з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.

 3. Розроблено модель реформування вторинної медичної допомоги, яка базуються на постатейному бюджетному фінансуванні, спеціальному корпоративному рахунку, державному комунальному підприємстві, державно-приватному партнерстві.

 4. Персональний комп’ютер, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ.

 5. Відсутність єдиних підходів до розробки моделей реформування вторинної медичної допомоги.

 6. Відсутні

 7. Запровадження нових моделей реформування вторинної медичної допомоги, заснованих на постатейному бюджетному фінансуванні, спеціальному корпоративному рахунку, державному комунальному підприємстві, державно-приватному партнерстві дозволять покращити доступність і якість медичних послуг на рівні вторинної медичної допомоги в Україні.

 8. Відсутні.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР “Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я”, 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Проект ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”, 01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 4, оф. 7; ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, 02099, м.Київ, провулок Волго-Донський, 3.

 13. Е. Ліннакко 8 (044)288-08-66, Г. Росс 8 (044)288-08-66, В. Рудий 8 (044)288-08-66, А. Нечай 8 (044)288-08-66, Л. Нейнхаус 8 (044)288-08-66

 14. Вчена рада ДУ УІСД (протокол № 1 від 10.01.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 272/31/09

 1. Методологія розмежування фінансування первинної та вторинної медичної допомоги на рівні районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

 2. Розробити методологію розмежування фінансування первинної та вторинної медичної допомоги на рівні районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

 3. Запровадити єдиний методологічних підхід до розмежування первинної і вторинної медико-санітарної допомоги з урахуванням найкращого європейського досвіду.

 4. Персональний комп’ютер, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ.

 5. Відсутність методології розмежування фінансування первинної та вторинної медичної допомоги на рівні районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення рівня ефективності і прозорості використання коштів для фінансування системи охорони здоров’я.

 8. Відсутні.

 9. “Україна. Здоров’я нації”2009.№ 3.Додаток.

 10. НДР “Наукове обґрунтування шляхів реструктуризації спеціалізованої медичної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я”, 0105U001024, 2005–2008 рр.

 11. Не охороноздатна.

 12. Проект ЄС “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”,01024, м. Київ, вул. Кропивницького, 4, оф. 7; ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3.

 13. О. Абовська 8 (044)288-08-66, В. Рудий 8 (044)288-08-66, А. Нечай 8 (044)288-08-66

 14. Вчена рада ДУ УІСД (протокол № 1 від 10.01.2009 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 273/31/09

 1. Методологія запровадження фінансування первинної медико-санітарної допомоги з розрахунку на одного жителя.

 2. Розроблено механізм подушного фінансування надання первинної медико-санітарної допомоги в Україні.

 3. Розробка формули розрахунку фінансування з урахуванням коригуючих коефіціє