Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Настоящий стандарт подготовлен методологическим отделом для регламентации аудиторской деятельности. Целью стандарта является установление единых треб...полностью>>
'Рассказ'
В работе конференции приняли участие представители крупнейших розничных сетей и логистических операторов, компании-владельцы холодных складов, произво...полностью>>
'Лекция'
Рынок ценных бумаг – совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между всеми его субъектами: эмитентами, инвестора...полностью>>
'Документ'
І. Матвєєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); О. Петраков, Г. Черний, доктори техн. н...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реєст.р №50/30/09

 1. Спосіб діагностики вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

 2. Визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози одночасно з визначенням рівня шлункової ацидності шляхом добового pH-моніторингу.

 3. Після проведення добового гастро- pH-моніторингу з застосуванням стандартизованого обіду визначали тривалість постпрандіального залуження та тривалість перебування pH в період залуження в ІФІ pH та 0ФІ pH. На основі цих даних визначали показник постпрандіального залуження (ППЗ). Критерієм визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози визначили ППЗ 25%. При меншому значенні ППЗ виявляється вторинна зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози. Встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок між показниками ППЗ та показниками 13-С–амілазного дихального тесту; коефіцієнт кореляції становив r=0,68 (р<0,001), що свідчить про те, що метод визначення вторинної зовнішньосекреторної недостатність підшлункової залози є достовірним і може використовуватись у практиці.

 4. Комп’ютерна система внутрішньошлункової рН-метрії “КОМАК” та “АГ-1Д-01”, одноразовий рН-мікрозонд ПЭ-рН-2 діаметром 2 мм з вольфрамовим рН-чутливим покриттям, зовнішній хлор-срібний електрод.

 5. Хронічний панкреатит.

 6. Немає.

 7. Діагностування вторинної зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози.

 8. Відсутні.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Функціональні захворювання стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки: порівняльні дані езофагогастродуоденально-рН-моніторингу та вивчення ефективності антисекреторних ліків, психотропних засобів, регуляторів моторики, цитопротекторів та ерадикації Helicobacter pylori” 0107U003845, 2007 – 2012.

 11. Патент № 33039, опубл. 10.06.2008. Бюл. № 11.

 12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

 13. Феджага І. В. (535455) .

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 3 від 06.11.2008 р.).

 15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. №51/30/09

  1. Спосіб диференційованого лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемічним синдромом.

  2. Шляхом диференційованого лікування в залежності від виду анемії забезпечити ліквідацію анемічного синдрому та запального процесу в кишці, що призведе до відновлення функціональних можливостей кишки і всього організму.

  3. Хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з залізодефіцитною анемією призначають перорально месалазин по 0,5- 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) та додатково сульфат заліза 80 мг 2-3 рази на добу та фолієву кислоту 5 мг 2-3 рази на добу; хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона з анемією хронічного захворювання призначають перорально месалазин по 0,5 - 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) та додатково підшкірно вводять еритропоетин-альфа 150 ОД/кг на добу 3 рази в тиждень; хворим на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона зі змішаною формою анемії призначають перорально месалазин по 0,5 - 1,5 2-4 рази на добу (салофальк, мезакол, салозинал) і додатково сульфат заліза 80 мг 2-3 рази на добу та фолієву кислоту 5 мг 2-3 рази на добу та підшкірно вводять еритропоетин-альфа 150 ОД/кг на добу 3 рази в тиждень. Замість препарату сульфат заліза можуть застосовуватись препарати тардиферон, актиферин, сорбіфер-дурулес, фенюльс.

  4. Лікарські засоби: салофальк, мезакол, салозинал, сульфат заліза, фолієва кислота, еритропоетин-альфа. Одноразові шприци.

  5. Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона з анемічним синдромом.

  6. Немає.

  7. Нормалізація показників гемопоезу, імунного статусу, підвищення якості життя пацієнтів.

  8. Відсутні.

  9. Інформаційний лист.

  10. НДР "Клініко-лабораторні та психологічні пре диктори важкості перебігу та функціональної недостатності у хворих з системними захворюваннями сполучної тканини та фіброміалгією" 0107U003479, 2007 – 2011.

  11. Патент № 37551, опубл. 25.11.2008., Бюл. № 22.

  12. Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 56.

  13. Півторак К. В. (463549), Станіславчук М. А. (571020)

  14. Вчена рада ВНМУ (протокол № 4 від 11.12.2008 р.).

  15. Підготовка на робочому місці, консультація розробників.

Реєстр. №52/30/09

 1. Спосіб прогнозування стратегії терапії пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

 2. Підвищення ефективності лікування хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, у яких емпірична антихелікобактертерапія неодноразово була невдалою.

 3. У пацієнтів з пептичною виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, які неодноразово проходили антихелікобактерну терапію, під час езофагогастродуоденофіброскопії проводять множинну біопсію СО антрального та фундального відділів шлунка та визначають резистентність штамів Нelicobacter pylori до антимікробних засобів, які застосовують при лікуванні пептичної виразки, методом серійних розведень і на основі отриманих даних формують лікувальну схему, яка включає 2 антимікробних засоби та, як антисекреторний, один з блокаторів водневої помпи.

 4. Езофагогастродуоденоскоп, щипці для забору біопсії, транспортне середовище фірми bioMerieux, гомогенізатор Universal Laboratory, Aid type MPW-309, набори для виділення й ідентифікації бактерій, біохімічні тест-системи фірми bioMerieux, щільне середовище фірми bioMerieux, 24-гніздові планшети разового використання, термостат.

 5. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки без позитивного ефекту після неодноразової антихелікобактерної терапії .

 6. Загальні протипоказання до ендоскопії з біопсією.

 7. Дозволяє домогтися високої ефективності лікування хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, у яких емпірична АХБТ неодноразово була неефективною.

 8. Не встановлено.

 9. Деклараційний патент, статті в журналах, використання в навчальному процесі лікарів-інтернів.

 10. НДР “Епідеміологія, діагностика, фактори ризику та патогенетичне обґрунтування лікування функціональних та органічних захворювань органів травлення у людей та на експериментальних моделях”, 0105U007854; 2005-2009рр.

 11. Патент № 30977 Опубл. 25.03.2008; Бюл. №6. – 2с.

 12. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69: (0322) 72-26-60; факс: (0322) 76-79-73.

 13. Демидова А. Л., 8 (032)258-7-507

 14. Вчена рада ЛНМУ ( протокол № 4 від 28.05.2008р.).

 15. Надання інформаційного матеріалу у вигляді лекцій і семінарів.

гематологія та трасфузіологія

Реєстр. №53/30/09

 1. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ. ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРЕПАРАТІВ.

 2. Застосування нововведення забезпечує визначення реальної кількості плазми крові людини в ємностях, внаслідок чого мінімізуються втрати кількості сировини, використаної в процесі виробництва препаратів.

 3. Розрахунок об’єму плазми передбачає переведення її ваги у об’єм за показником відносної густини з наступним вирахуванням з одержаного об’єму 2% на змочування поверхні ємностей, в яких плазма перебуває. Відносна густина плазми: 1,026. Співвідношення маси плазми до її об’єму: 1 г плазми = 0,975 мл.

 4. Ваги для зважування компонентів крові.

 5. Підготовка сировини (плазми крові) до використання у виробництві.

 6. Відсутні.

 7. Мінімізація втрати кількості сировини, використаної в процесі виробництва препаратів.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №54/30/09

 1. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛАЗМИ ДЛЯ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ АНЕМІЯХ.

 2. Застосування нововведення забезпечує точність лабораторних біохімічних досліджень через зручний спосіб розрахунку необхідної концентрації плазми, має триваліший час зберігання порівняно з вихідною сировиною і створює оптимальні умови для зіставлення результатів.

 3. Стандартизація, зівставлення і відтворюваність показників вмісту в плазмі речовин, що досліджуються, при анеміях можуть бути реалізовані лише за умови, якщо кількість стабілізатора (наприклад, 3,8% розчин натрію цитрату) для приготування цитратної крові буде визначатися із врахуванням гематокриту. Для підвищення точності досліджень пропонується отриману за загальновживаною методикою плазму висушувати до постійної ваги при температурі 60°С. В одержаній таким чином плазмі можна визначати вміст термостабільних фізіологічно активних речовин, зокрема, катехоламінів, біогенних амінів, простагландинів, мікроелементів тощо. Розрахунок проводять на г (мг) сухої плазми.

 4. Лабораторна центрифуга, ваги, ексикатор з осушувачем.

 5. Підготовка плазми для біохімічних досліджень при анеміях.

 6. Відсутні.

 7. Підвищення точності лабораторних біохімічних досліджень.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В., Дерпак Ю. Ю., Попович Ю. Ю., Джалілов А. Ф.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №55/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МНОЖИННУ МІЄЛОМУ.

 2. Застосування нововведення забезпечує високу прогнозовану терапевтичну ефективність і добру переносимість лікування множинної мієломи та істотно покращує якість життя пацієнтів.

 3. До схеми лікування хворих на множинну мієлому передбачається введення препарату бортезоміб, відповідно до схеми застосування.

 4. У схемі лікування спеціальне обладнання не використовується.

 5. Множинна мієлома.

 6. Відсутні.

 7. Істотне покращення якості життя пацієнтів, подовження тривалості життя.

 8. Можливі ускладнення відповідно до інструкції по застосуванню.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями",0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Костюкова Н. І.

 14. Вчена рада НМАПО протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. №56/30/09

 1. МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У РЕГУЛЯРНИХ ДОНОРІВ КРОВІ.

 2. Застосування нововведення забезпечує своєчасне виявлення латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові.

 3. Пропонований метод діагностики залізодефіцитних станів передбачає триразове відмивання еритроцитів фізіологічним розчином за загальновживаною методикою, їх висушування в термостаті з ексикатором при температурі 110°С до постійної ваги з наступним озоленням проб певної маси за Савалем (у суміші концентрованих хлорної та сірчаної кислот, у співвідношенні 1:1) та визначенням вмісту за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра.

 4. Центрифуга, термостат з ексикаторм, муфельна піч, ваги, атомно-абсорбційний спектрофотометр.

 5. Діагностика латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові.

 6. Відсутні.

 7. Виявлення латентного дефіциту заліза у регулярних донорів крові, усунення та профілактика розвитку явного дефіциту заліза.

 8. Можливих ускладнень при використанні нововведення нема.

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР "Вивчення особливостей клініко-гематологічних рис та фенотипу субстратних клітин у пацієнтів з лімфо- та мієлопроліферативними захворюваннями", 0193U040741, 2004-2008 р.

 11. -.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька 9.

 13. Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В., Дерпак Ю. Ю.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 9 від 12.11.2008 р.).

 15. Консультації розробників.

гігієна навколишнього середовища

Реєстр. №57/30/09

   1. Пристрій для визначення пилку рослин та спор плісневих грибків в повітрі.

   2. Визначення пилку рослин та спор плісневих грибків у повітрі

   3. Пристрій містить корпус, який є нерухомим, проріз, повітровід, через які повітря потрапляє на барабан з липкою стрічкою, вал, годинник, помпу, корпус має захисний дах

   4. Вазелін, фуксин, гліцерин, желатин, накривні та предметні скельця, мікроскоп

   5. Вимірювання концентрації пилку рослин та спор цвільових грибів в повітрі незалежно від вітру

   6. Немає

   7. Пристрій має собівартість приблизно 100 гривень (аналогічний пристрій коштує 40 000 гривень). Прилад легко збирається з доступних частин. Дозволяє проводити моніторинг аероалергенів для передбачування спалахів алергійних реакцій у населення.

   8. Прилад закріплюється у вертикальному положенні та має чіткі місця для з’єднання частин. При неправильному закріпленні показники будуть хибними.

   9. Курси стажування

   10. НДР ”Пилок алергенних анемофільних рослин, як чинник полінозів та бронхіальної астми”, 0105U002813, 2005 -2009 рр.

   11. Патент на корисну модель № 31216. // Промислова власність. – 2008.- Бюл. №6

   12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (061)224-64-69.

   13. Приходько О. Б., (061) 233-23-76, Кузнєцова О. Д., тел. (0612)32-73-62, Колінько Г. Ю., тел. (0612)95-70-28;тел. кафедри (061) 2234-36-41.

   14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 10 від 26.06. 2008 р.).

   15. Консультації розробників .

Реєстр. №58/30/09

 1. Гігієнічна оцінка берегоукріплювальних та пляжоутворюючих комплексів

 2. покращання стану еколого-гігієнічної безпеки рекреаційних зон приморського водокористування

 3. Результати проведених досліджень дають є підставою стерджувати, що інтенсивність процесів самоочищення, які відбуваються в морській воді та піску у межах імпактної зони берегоукріпних споруд зменшується. Протягом всієї доби у морській воді та пляжному матеріалі зберігаються високі рівні мікробного забруднення. Існують особливості розподілу забруднення пляжного матеріалу у зоні розташування берегоукріпних споруд, яке зменшується на глибині 50 см. Втім, рівні забруднення поверхні вологого пляжного матеріалу і на глибині 20 см значущо не відрізняються. Пропонується при проектуванні берегоукріплювальних та пляжоутворюючих комплексів враховувати такі екологічні параметри: водообмін в акваторії рекреаційного користування не менше 10 м32 площі пляжу, перетин отвору для водообміну 0,2 м23 обмеженої акваторії рекреаційного водокористування, відношення перетину водообміну на одиницю довжини пляжної смуги не менше 1,5-2,5 м2/м, відношення площі акваторії рекреаційного призначення до площі пляжу не менше 3 м22

 4. Методичні рекомендації

 5. Оцінка впливу берегоукріплювальних та пляжоутворювальних комплексів на рекреаційні якості узбережжя .

 6. Немає .

 7. Медичний ефект .

 8. Рекомендації призначені для акваторії пляжів, де виключений вплив випусків стічних вод.

 9. Статті у фахових виданнях.

 10. НДР “Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення в умовах кліматичного курорту (на прикладі морського узбережжя Одеської області” 0103U005841, 2007-2009рр.

 11. Немає

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський провулок, 2.

 13. Надворний М. М., Ковальчук Л. Й.

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 3 від 20.11.2008р. ).

 15. Консультації з питань оволодіння нововведенням.

Реєстр. № 59/30/09

 1. Спосіб оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів.

 2. Метою винаходу є вдосконалення способу оцінки токсичності небезпеки продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі з урахуванням масової швидкості їх вигоряння.

 3. Способі оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів полягає в тому що додатково визначають масову швидкість вигоряння матеріалу через співвідношення маси матеріалу, що вигоріла, до тривалості його горіння, а токсичність продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі оцінюють за критичною тривалістю пожежі, за якої в одиниці об'єму приміщення вплив продуктів горіння матеріалу призводить до летального ефекту. Використання запропонованого способу дозволяє отримувати достовірні результати оцінки токсичності продуктів горіння матеріалів в умовах пожежі, а також сприяти заходам, спрямованим на мінімізацію ураження людей та тварин токсичними продуктами горіння.

 4. -.

 5. Для прийняття оптимальних рішень під час проектування об'єктів будівництва та забезпечення безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі.

 6. Не відмічені.

 7. Науково-практичний, соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Розроблення методів та приладів визначення показників токсичності продуктів термічної деструкції, піролізу, горіння горючих матеріалів(у тому числі полімерних)0104U009943, 03.2004-12.2005рр. НДР «Токсиколого-гігієнічне обґрунтування методичних підходів до оцінки токсичності електротехнічної продукції»0107U005888,07.2007-06.2010рр.

 11. Патент № 82628 опубл.25.04.2008р.

 12. ДП«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92 та Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ)МНС України,01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18.

 13. Харченко І.О., Шафран Л.М., 8(048)728-01-47,Кравченко Р. Я., Новак С.В.8(044)280-21-65

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Гігієна праці та профзахворювання

Реєстр. № 60/30/09

 1. ПРОГРАМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ДВГРС)

 2. Збереження психологічного і фізичного здоров’я та професійної працездатності рятувальників після проведення аварійно-рятувальних робіт, що були пов’язані із загибеллю людей або здійснювались в тяжких природних умовах.

 3. Запропонована програма передбачає проведення певних реабілітаційних заходів в три етапи, починаючи з місця ліквідації аварії (під землею), до проведення медикаментозних, психотерапевтичних та фізіотерапевтичних заходів в місцях розташування загонів ДВГРС та подальшого санаторно-курортного лікування.

 4. Медичне обладнання ДВГРС, кімнати психоемоційного розвантаження тощо.

 5. Робота в тяжких умовах, яка пов’язана з небезпекою для життя та дією шкідливих факторів навколишнього середовища (токсичні сполуки, висока температура повітря тощо) та психоемоційного стресу.

 6. Немає.

 7. Проведення реабілітаційних заходів за запропонованою програмою буде сприяти збереженню кадрового потенціалу аварійно-рятувальної служби, високої працездатності та здоров’я рятувальників, підвищенню надійності, ефективності та продуктивності їх праці.

 8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

 9. СОУ-Н «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» .

 10. НДР „Розробка СОУ «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» 0107U005994,2007-2008рр.

 11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

 12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості» (м. Донецьк): 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104«б», тел (062)385-92-80.

 13. Валуцина В. М., тел. (062) 389-19-68; Мирна О. В., тел. (0622)94-23-98, Величко М. М.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол №14 від 18.12.08р.).

 15. Навчання та консультації розробників.

Реєстр. № 61/30/09

 1. Рекомендації щодо складання індивідуальних санітарно-гігієнічних характеристик (СГХ) умов праці підземних гірників вугільних шахт України.

 2. Підвищення якості та об’єктивності санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

 3. Розроблені типові СГХ для гірників вугільних шахт, в яких наведені об’єктивні відомості про рівні (концентрації) шкідливих виробничих чинників на підземних робочих місцях. Дано їм якісну та кількісну оцінки відповідно до діючих санітарних норм. Типові СГХ являють собою статистичну модель, яка адекватно віддзеркалює умови праці на робочих місцях та імовірність шкідливості їх для здоров’я через визначення класу та ступеня небезпеки згідно з критеріями Гігієнічної класифікації праці ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-83-2001 р. Наведено технологію використання типових СГХ при складанні індивідуальних СГХ.

 4. Не потребують.

 5. Рекомендації призначені для працівників державної служби санепіднагляду, МСЕК, лікарів поліклінік та відділень професійних оглядів, клінічних лікарень та відділень професійних захворювань, робітників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, вугільних підприємств усіх форм власності та їх філіалів, у тому числі для фізичних осіб.

 6. Відсутні.

 7. Полегшення процедури встановлення зв’язку порушень здоров’я з умовами праці при підозрі на професійне захворювання. Скорочення часу на підготовку санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

 8. Відсутні.

 9. -.

 10. НДР „Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення типових санітарно-гігієнічних характеристик умов праці робітників вугільних шахт України”1050U703000, 2 липня 2007 р. – 31 грудня 2008 р.

 11. Відсутні.

 12. ДП Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк) МОЗ України, 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104 б.

 13. Мухін В. В. (062) 385-92-80, Соловйов О. І., Смирнова Н. Є., Коваленко Н. П.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол від 18.12.2008 р. № 14).

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 62/30/09

 1. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ДВГРС)

 2. Підвищення ефективності заходів, спрямованих на зменшення частоти розвитку виробниче обумовлених захворювань серед рятувальників, зниження виробничого травматизму, плинності кадрів, збереження високої працездатності та здоров’я рятувальників ДВГРС, підвищення надійності та ефективності їх праці.

 3. Запропонований алгоритм професійного відбору передбачає поетапне проходження кандидатом на посаду рятувальника фізіологічного, психофізіологічного та медичного відбору за визначеними критеріями та забезпечує взаємозв’язок між всіма ланками професійного відбору.

 4. Функціональне та лабораторне обладнання лікувально-профілактичних установ, лабораторій професійного відбору.

 5. Професійний відбір рятувальників у ДВГРС.

 6. Немає.

 7. Отримання вичерпної інформації щодо стану здоров’я, фізіологічного та психофізіологічного станів кандидатів на посаду рятувальника та використання отриманої інформації згідно з запропонованим алгоритмом підвищує якість та надійність проведення професійного відбору рятувальників ДВГРС, дозволяє мінімізувати негативний вплив «людського фактора» при проведенні аварійно-рятувальних робіт шляхом підвищення якості кадрового складу ДВГРС.

 8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

 9. СОУ-Н «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги».

 10. НДР „Розробка СОУ «Професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт. Загальні вимоги» 0107U005994,2007-2008рр.

 11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

 12. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості» (м. Донецьк): 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104б, тел (062)385-92-80.

 13. Валуцина В. М., тел. (062) 389-19-68; Мирна О. В., тел. (0622)94-23-98, Величко М. М., Нечипоренко В. В.

 14. Вчена рада НДІ МЕПД та ВП (протокол № 14 від 18.12.08р.).

 15. Навчання та консультації розробників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров'я україни національна академія медичних наук україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи моз україни Науково-координаційне управління намн україни

  Документ
  Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році, складений відповідно до «Інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
 2. Моз україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)

  Документ
  Суть впровадження застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру для поліпшення організації диспансерного нагляду за онкологічними хворими
 3. Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи метод мембранного плазмаферезу вкомплексному лікуванні невідкладних станів внаркології (методичні рекомендації)

  Методичні рекомендації
  Досвід наукової й практичної наркології останніх років переконливо свідчить про істотне ускладнення клінічної картини як гострої, так і хронічної інтоксикації й синдрому відміни у хворих з наркотичною й алкогольною залежністю, що
 4. Міністерство охорони здоров'я україни (3)

  Документ
  проект наказу " Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги" на виконання п.6.5 Положення про Міністерство охорони здоров'я,
 5. Міністерство охорони здоров'я україни харківський державний медичний університет застосування лікувального мембранного плазмаферезу в акушерстві

  Методичні рекомендації
  Еферентні (екстракорпоральні) методи лікування ( ЕМЛ ) у цей час широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини, особливо в тих випадках, коли потрібне відновлення порушеного гомеостазу.

Другие похожие документы..