Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информационное обеспечение логистических процессов в закупочной (распределительной, коммерческой) деятельности производственного (торгового) предприя...полностью>>
'Документ'
3. С момента введения СП 3.1.2951-11 считать утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в пост...полностью>>
'Документ'
Август Джон (Австралия). Австралийский физик и программист, сторонник и пропагандист теории Ритца как альтернативы теории относительности. Развивает ...полностью>>
'Рабочая программа'
Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и пр...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реєстр. № 36/30/09

 1. ОПТИМІЗАЦІЯ ІМУНОКОРиГУЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРИ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНАХ.

 2. Застосування екстракту з листя Гінкго білоба підвищить ефективність медикаментозної терапії захворювань, пов’язаних з імунологічними розладами внаслідок тривалого гіпертермічного впливу.

 3. Враховуючи високий рівень безпечності рослинного препарату з листя Гінкго білоба та доведені на клітинному рівні імунопротекторні властивості, пропонується використовувати його з розрахунку по 0,5 мг/кг маси тіла тричі на добу, протягом 3-4 тижнів.

 4. Екстракт з листя Гінкго білоба (таблетки або капсули).

 5. Вторинні імунодефіцитні стани, зумовлені шкідливим впливом екстремальної хронічної гіпертермії.

 6. Відсутні .

 7. Підвищити ефективність за безпечність медикаментозної корекції імунодефицитних станів, які виникають внаслідок тривалого впливу підвищеної температури навколишнього середовища та фізичних навантажень у працівників глибоких вугільних шахт Донбасу та великих металургійних підприємств України.

 8. Відсутні

 9. Монографія.

 10. НДР „Вплив хронічної гіпертермії та фізичного навантаження на морфогенез органів імунної, ендокринної та кісткової систем організма”, 0107U004485, 2007-20011рр.

 11. -.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Бибик О.Ю., Мелещенко А.В. 63-02-50

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008р.)

 15. Консультації розробника

Реєстр. № 37/30/09

 1. ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ІНОЗИНОМ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ОРГАНІВ ІМУННОЇ, ЕНДОКРИННОЇ ТА КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ.

 2. Протекція органів імунної, ендокринної та кісткової системи від негативного впливу тривалого перегрівання, якому підлягають працівники глибоких вугільних шахт Донбасу.

 3. Основою терапії хворих з імунодефіцитними станами є проведення імунокоригуючих заходів. Застосування імуномодулюючого засобу з тимоміметичною активністю гіпоксантин-рибозиду (інозину, рибоксину, рибонозину), що є похідним (нуклеозидом) пурину, в дозі 20мг/кг маси тіла протягом 2 тижнів сприяє підвищенню реактивності організму, який тривалий час знаходився під впливом хронічної гіпертермії.

 4. Лікарський засіб метаболічного типу дії інозин в таблетках.

 5. Вторинні імунодефіцитні стани, зумовлені шкідливим впливом екстремальної хронічної гіпертермії.

 6. Відсутні

 7. Нововведення дозволить проводити різноманітні комплексні експерименти в медицині та біології з вивчення особливостей будови та функції різних органів та систем під впливом різних чинників навколишнього середовища.

 8. Відсутні

 9. -.

 10. НДР „Вплив хронічної гіпертермії та фізичного навантаження на морфогенез органів імунної, ендокринної та кісткової систем організму”, 0107U004485, 2007-20011рр.

 11. -.

 12. Луганський державний медичний університет, 91045, м.Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1.

 13. Ковешніков В.Г., Лузін В.І., Бибик О.Ю., Овчаренко В.В., Смоленчук С.М., Алієва А.О. 63-02-50

 14. Вчена рада ЛДМУ (протокол № 11 від 04.12.2008р.)

 15. Консультації розробника

Реєстр. № 38/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом.

 2. Покращення якості лікування хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом, зменшення кількості рецидивів.

 3. У хворих на цитомегаловірусну інфекцію на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом за умови зниження продукції інтерлейкіну-2 додатково призначають гропринозин по 1000 мг 3 рази на добу протягом 20 днів.

 4. Гропринозин – таблетки по 500 мг.

 5. Реактивації цитомегаловірусної інфекції на тлі імунодефіциту за лімфоцитарним типом.

 6. Алергія на гропринозин.

 7. Зниження частоти рецидивів інфекції на 70 %.

 8. Відсутні.

 9. Публікації в наукових журналах.

 10. НДР «Клініко-патогенетичне обґрунтування нових лікувальних технологій при актуальних інфекційних і паразитарних хворобах».

 11. Не захищена патентом.

 12. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського.

 13. Господарський І. Я., Господарська Х. О., Зарудна О. І., тел. 80352236569.

 14. Вчена рада ТДМУ (протокол № 9 від 08.12.2008р.)

 15. Консультації з приводу застосування методики лікування.

анестезіологія та інтенсивна терапія

Реєстр. № 39/30/09

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕНДОТОКСИКОЗІВ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ.

 2. Оптимізація лікування ендотоксикозів різного ґенезу.

 3. Застосовується метод, який поєднує детоксикаційні ефекти плазмаферезу та сорбілакту. Тобто, з метою підвищення ефективності детоксикаційної терапії хворим, що перебувають у стані ендотоксикозу, зумовленого патологічним процесом пропонується застосовувати ПФ з об’ємним гіпертонічним навантаженням. Останній створює умови для підсилення реверсу руху рідин у позаклітинному просторі, що підсилює елімінацію токсинів з інтерстиційного простору та створює умови для активації їх екскреції нирками.

 4. Системи для переливання крові, розчин сорбілакту, мембранні плазмофільтри, гемакони, внутрішньовенні катетери (16G), штатив.

 5. Ендотоксикози різного ґенезу.

 6. Гіповолемічні стани, шоки, коматозні стани, гіпопротеїнемія.

 7. При використанні даного способу лікування ендотоксикозу покращується ефективність лікування, зменшується термін перебування пацієнтів у лікувальному закладі.Гіпотензія під час проведення плазмаферезу (при нормальних вихідних показниках АТ) може виникнути при неадекватному об’ємному навантаженні. Гіпопротеїнемія може виникати при низьких вихідних показниках протеїнограми. Необхідно в таких випадках проводити замісну терапію колоїдними препаратами.

 8. Відсутні.

 9. Інформаційний лист.

 10. Спосіб лікування ендотоксикозу, зумовленого гнійно-септичними ускладненнями.

 11. Патент на корисну модель №25156,опубл. 25.07.2007.

 12. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м.Чернівці, пл.Театральна, 2.

 13. Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Кокалко М.М., Проданчук І.Г., Шевчук В.В. Контактний телефон 8(0372)51-47-42.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол №2 від 21.06.2008)

 15. Консультації розробників.

Реєстр. № 40/30/09

 1. Спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією.

 2. Запропонований спосіб дозволить удосконалити ранню діагностику форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією, вчасно обирати препарати та засоби для профілактики і лікування гострої ниркової недостатності.

 3. Відпрацьовано спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією за допомогою визначення кліренсу вільної води.

 4. Осмометр The «Advanced Osmometer Model 3D3», виробництво США.

 5. Зниження результатів порушення функції нирок при розвитку прееклампсії на 30-50% від звичайного рівня та профілактика розвитку неолігуричної форми гострої ниркової недостатності у пацієнток з прееклампсією.

 6. Немає.

 7. Покращення результатів ранньої діагностики порушення функції нирок у 85% пацієнток з прееклампсією, вчасна профілактика та лікування гострої ниркової недостатності у пацієнток з прееклампсією.

 8. Спосіб ранньої діагностики форми порушення концентраційної функції нирок у пацієнток з прееклампсією за допомогою визначення кліренсу вільної води вимагає збирання сечі протягом 24 годин. Точне дотримання строку збирання сечі.

 9. Методичні рекомендації.

 10. НДР «Принципи стрес-лімитуючої анестезії та інтенсивної терапії у дітей та дорослих з поліетіологічним ураженням центральної нервової системи», 0105U008732, 2006-2009 рр.

 11. Немає

 12. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького,83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19

 13. Черній В. І. тел. 97 66 33, Кабанько Т. П. тел. 97 66 33, Костенко В. С. тел. 97 66 33, Свірідова В. В. тел. 95 67 70 , Балацько В. С. тел. 97 66 33

 14. Вчена рада ДНМУ (протокол №7 від 30.10.2008 р.)

 15. Консультації авторів, методичні рекомендації.

Реєстр. № 41/30/09

 1. Спосіб попередження ішемії та інфаркту міокарда у хворих під час анестезіологічного забезпечення хірургічного некардіального втручання.

 2. Удосконалення методів стабілізації гемодинаміки та контролю за ішемією міокарда, злоякісними шлуночковими аритміями, що забезпечить попередження ішемії та інфаркту міокарда під час оперативного втручання

 3. Спосіб включає призначення хворому традиційної антиішемічної, антиаритмічної терапії пероральним бета-адреноблокатором метопрололом в добовій дозі 100 мг, та додатково під час оперативного втручання хворому призначають внутрішньовенно лабеталол по 100-125 мг одним болюсом або повільно у вигляді крапельної інфузії (50-200 мг/добу) в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 5% розчину глюкози

 4. Метопролол для перорального застосування, лабеталол для внутрішньовенного застосування

 5. ІХС, післяінфарктний кардіосклероз, порущення серцевого ритму, синусова тахікардія.

 6. Бронхоспазм, брадикардія, синоаурикулярна та антріовентикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня, гіпотонія

 7. Сприяє попередженню 15 гострих інфарктів міокарда на кожну 1000 прооперовних хворих, знижує на 24% ризик виникнення фібриляції передсердь.

 8. Брадикардія, гіпотонія. Моніторування серцевого ритму та рівня артеріального тиску під час хірургічного втручання. Припинення інфузії або зменшення швидкості внутрішньовенного введення лабеталолу. Корекція об’єму циркулюючої крові, введення холінолітиків, вазопресорів.

 9. Курси стажування.

 10. НДР «Проофілактика та лікування кардіоваскулярних порушень при хірургічному лікуванні пухлин голови та шиї у хворих на ішемічну хворобу серця», 0107U011950, 2006-2010

 11. Патент на корисну модель № 33247, //Промислова власність.-2008.- № 11.

 12. Запорізький державний медичнмй університет, 69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, б. 26, тел. 8(061)224-64-69.

 13. Потапенко М. С., 80612-95-34-51

 14. Вчена рада ЗДМУ ( протокол № 7 від 16.09.2008 р.).

 15. Консультації розробників

Реєстр. № 42/30/09

 1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЄМУ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ КРОВІ.

 2. Зменшення негативних ефектів в процесі визначення дефіциту внутрішньосудинної рідини або об’ємного перевантаження судинного русла для своєчасної та точної корекції гемодинаміки у хворих, які перебувають у критичних станах.

 3. Спосіб визначення об’єму циркулюючої крові, який включає введення в кровоносну систему пацієнта речовини для індикації об’єму, який відрізняється тим, що послідовно вимірюють електричний опір двох зразків крові в умовах пропущення крізь них високочастотного перемінного струму, в проміжок між вимірюваннями пацієнту з високою швидкістю внутрішньовенно переливають 100 ml 0,9% розчину натрію хлориду, а об’єм циркулюючої крові розраховують за формулою:

100  r2

ОЦК = ________________ , де

r1  r2

ОЦК – об’єм циркулюючої крові;

100 - об’єм ізотонічного розчину натрію хлориду, що введено внутрішньовенно в ml;

r1 – омічний опір першого зразка крові;

r2 – омічний опір другого зразка крові.

 1. Пристрій для генерування перемінного струму силою 100мкА і частотою 500кГц, омметр, голчасті електроди, тефлонова кювета площею 2 см1 см, ізотонічний розчин натрію хлориду для внутрішньовенного введення, одноразовий шприц, одноразова система для внутрішньовенної інфузії.

 2. Проведення інтенсивної терапії у хворих, які перебувають у критичних станах та мають гемодинамічні розлади.

 3. Набряк легенів; з обережністю застосовувати у хворих з набряком головного мозку.

 4. Об’єктивізація стану серцево-судинної системи у хворого.

 5. Зростання тяжкості гострої дихальної недостатності у хворих з набряком легенів під час швидкого внутрішньовенного введення ізотонічного розчину натрію хлориду; зростання внутрішньочерепного тиску у хворих з набряком головного мозку; потрібно не застосовувати даний спосіб визначення об’єму циркулюючої крові в зазначених ситуаціях.

 6. Статті у фахових виданнях.

 7. НДР “Інтенсивна терапія ендотоксичного шоку у хворих з супутньою патологією серцево-судинної системи”, 0107U001388, 2007 – 2009 р.

 8. Рішення про видачу деклараційного патенту України на корисну модель від 3 вересня 2008 року за заявкою № u 2008 07507.

 9. Харківський національний медичний університет, 61022, м. Харків, пр-т Леніна 4.

 10. Курсов С.В., (057)7052292.

 11. Вчена рада ХНМУ (протокол №7 від 26.06. 2008 р.).

 12. консультації розробників.

Біологічна та медична хімія

Реєстр. № 43/30/09

 1. Спосіб визначення порушень ліпідного обміну при експериментальному гіпотиреозі .

 2. Визначення порушень ліпідного обміну при експериментальному гіпотиреозі для забезпечення умов цілеспрямованої їх корекції (лікування).

 3. Методом газорідинної хроматографії досліджують жирнокислотний склад тканин за показниками вмісту пальмітинової (С 16:0), стеаринової (С 18:0), лінолевої (С 18:2) та арахідонової (С 20:4) жирних кислот при експериментальному гіпотиреозі та, порівнявши їх з показниками у контролі, визначають зміни у розподілі жирних кислот при даній патології

 4. Гомогенізатор, хроматограф «Цвет 500». Хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спірт, гексан,діетиловий ефір).

 5. Різні стадії експериментального гіпотиреозу.

 6. Не має

 7. Медичний .

 8. Для запобігання ускладнення необхідне виконання умов підготовки біологічних проб.

 9. Патент, доповіді, публікації.

 10. НДР «Морфофункціональний стан органів найбільш чутливих до дефіциту гормонів щитоподібної залози за умов гіпотиреозу та його корекції» 0106U004081, 1.01.2006 – 31.12.2008

 11. Патент на корисну модель № 25229, 2007, бюл. № 11

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34, Інститут проблем патології НМУ.

 13. Петренко В.А., Стеченко Л.О., Брюзгіна Т.С., Вретік Г.М. тел. 454-49-17; 454-49-18

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 13.11.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 44/30/09

  1. Спосіб моделювання гіпотиреозу у щурів

  2. Створення найбільш адекватної моделі гіпотиреозу у щурів, що дає можливість досліджувати зміни при цій патології в різних органах і тканинах

  3. При здійсненні доступу до щитоподібної залози після розсічення шкіри накладають шкірно-м’язові вузлові шви-тримачі, потім перед видаленням щитоподібної залози підкапсульно вводять розчин новокаїну, після чого проводять термокоагуляцію перешийка щитоподібної залози та її артерій, при цьому від перешийка видаляють окремо кожну долю залози, а паращитоподібні залози та поворотний нерв відокремлюють від паренхіми щитоподібної залози.

  4. Анатомічний інструментарій, інсуліновий шприц, термокоагулятор. Атропін, димедрол, кетаміну гідрохлорид, новокаїн, біцилін.

  5. Необхідність створення стану гіпотиреозу.

  6. Не має

  7. Медичний .

  8. Для запобігання ускладнень необхідне виконання умов премедикації та проведення операції по видаленню щитоподібної залози.

  9. Патент, доповіді, публікації.

  10. НДР «Морфо-функціональний стан органів найбільш чутливих до дефіциту гормонів щитоподібної залози за умов гіпотиреозу та його корекції» 0106U004081, 1.01.2006 – 31.12.2008

  11. Патент на корисну модель № 27821, 2007.

  12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34, Інститут проблем патології НМУ.

  13. Стеченко Л.О., Петренко В.А., Бик П.Л., Кузян В.Р., Куфтирева Т.П. тел. 454-49-17

  14. Вчена рада НМУ (протокол № 4 від 13.11.2008 р.).

  15. Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 45/30/09

 1. визначення ступеня розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку.

 2. Оцінка порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 3. Визначають жирнокислотний склад ліпідів тканин головного мозку щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової і арахідонової кислот через 3,10,30 діб і визначають ступінь розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 4. Гомогенізатор, хроматограф Цвіт-500, хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спирт, діетиловий ефір, гексан)

 5. Вивчення ступеня розвитку порушень ліпідного метаболізму при експериментальній ішемії головного мозку

 6. Немає

 7. Визначення рівня порушень ліпідного обміну та забезпечення умов для цілеспрямованої їх корекції (лікування)

 8. Невиконання умов підготовки біологічних проб

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009

 11. Патент № 24344, опубл. 25.06.2007 . Бюл № 9

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП

 13. Яременко Л. М., Верхогляд В. Б., Брюзгіна Т. С., Грабовий О. М., роб. тел (044)-456-91-13

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.).

 15. Навчання на робочому місці

Реєстр. № 46/30/09

 1. вплив імунної сенсибілізації на перебіг експериментальної ішемії головного мозку.

 2. Оцінка порушень ліпідного метаболізму, що супроводжує ішемічне ураження мозку на фоні аутоімунних процесів

 3. Визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові щурів за допомогою газорідинної хроматографії, знаходять вміст арахідонової та суму поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення, знаходять коефіцієнт і порівнюють з контролем

 4. Гомогенізатор, хроматограф Цвіт-500, хімічні реактиви для екстракції ліпідів (хлороформ, метиловий спирт, діетиловий ефір, гексан)

 5. Вивчає вплив імунної сенсибілізації на перебіг експериментальної ішемії головного мозку

 6. Немає

 7. Вивчення впливу аутоімунних реакцій для оптимізації біохімічних процесів, які приводять до високого рівня порушень у ЦНС по відношенню до наслідків різних ушкоджуючих факторів

 8. Невиконання умов підготовки біологічних проб

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР „Нейродегенеративні процеси в головному мозку за умов порушення гемоциркуляції та корекції індукуючих та підтримуючих її механізмів”, 0107U002899, 2007-2009

 11. Патент № 35407, опубл. 10.09.2008 (Бюл № 17)

 12. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 03057, м. Київ, пр. Перемоги,34, ІПП

 13. Грабовий О. М., Брюзгіна Т. С., Яременко Л. М., Холобцева В. М., роб. тел (044)-456-91-13

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 3 від 13.11.2008 р.)

 15. Навчання на робочому місці

Реєстр. № 47/30/09

 1. Похідні нафталімідокарбонових кислот як інтеркалюючі у ДНК низькотоксичні інтерфероніндукуючі противірусні агенти.

 2. Синтез нових сполук шляхом модифікації структури бокового ланцюга в сполуках, які матимуть знижену цитотоксичність.

 3. Поставлена задача вирішена синтезом нових сполук. Причинно-наслідковий взаємозв’язок між структурою об'єктів, що заявляються, і їхньою біологічною дією полягає у здатності наявного в їх структурі амідного зв'язку до гідролізу у фізіологічних умовах і ,як наслідок, скорочення часу дії протонованого ліганду ДНК у клітині, при збереженні нафталімідного фрагменту, який забезпечує інтеркаляцію в ДНК, противірусну та інтерферонінукуючу активність.

 4. Посуд скляний для органічного синтезу, w-нафтилімідокарбонові кислоти, хлористий тіоніл, хлорангідриди нафтілімідокарбонових кислот, діалкіламіни, 1,4-діоксан, α-амінооцтовая кислота, вуглець чотирихлористий та інші.

 5. Корисна модель відноситься до біоорганічної хімії, зокрема до синтезу індукторів інтерферону та противірусних агентів, і може бути використана для створення нових потенційних лікарських засобів.

 6. Не відмічено.

 7. Медичний, соціальний та економічний.

 8. Згідно з авторським контролем.

 9. Опис патенту.

 10. НДР «Принципи нормування нефротоксичних ефектів важких металів: патогенез, методи діагностики, лікування та профілактики нефропатій»0106U004967,2008р.

 11. Патент №29314, опубл. 10.01.2008р.

 12. ДП«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» ,65039, м. Одеса, вул. Канатна,92 та Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатирського НАН України, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.

 13. Карпенко О.С., Доровських І.В., Ляхов С.А., Жолобак З.М., Співак М.Я.,тел.8(048)765-94-31,Нехорошкова Ю.В., Шафран Л.М.8(048)7280147.

 14. Вчена рада ДП УНДІ МТ (протокол № 7 від 15.12.2008р.).

 15. У випадку необхідності.

Вірусологія та мікробіологія

Реєстр. № 48/30/09

 1. Моніторинг пробіотичних мікроорганізмів, які впливають на неспецифічну резистентність дітей з повторними, рецидивуючими та хронічними захворюваннями органів дихання і іх застосування для корекції порушень мікробіоценозу.

 2. Аналіз співвідношення пробіотичних мікроорганізмів і умовно-патогенних мікроорганізмів у мікробіоценозах верхніх дихальних шляхів часто хворіючих дітей, їх відношення до антибіотиків і пробіотиків дозволить поліпшити раціональну терапію дітей з повторними, рецидивуючими та хронічними захворюваннями органів дихання.

 3. Спосіб визначення оксидної активності пробіотичних мікроорганізмів полягає в продукції пероксиду водню ізольованими колоніями і окремими осередками при рості на щільному розробленому живильному індикаторному середовищі для його здійснення. Мікроорганізми, що їх досліджують, збираються за допомогою тампонів чи збору слизової рідини і її розведення у ізотонічному розчині натрію хлориду. Проводиться підрахунок концентрації пробіотичних мікроорганізмів у відповідної екологічної ніші.

 4. Живильне середовище, крохмаль, йодид калію і сірчана кислота.

 5. Хронічні довготривалі погано виліковні хвороби з застосуванням антибіотичних препаратів, коли ситуація потребує вживання пробіотичних препаратів, які мають антагоністичну, імуностимулюючу активність. Методика визначення концентрації пробіотичних мікроорганізмів використовується при хронічних повторних, рецидивуючих захворюваннях органів дихання дітей для визначення раціональної корекції місцевої резистентності.

 6. Не має.

 7. Створення раціонального підходу до корекції методики лікування хронічних повторних, рецидивуючих захворювань органів дихання дітей з застосуванням антибіотиків і пробіотиків.

 8. Помилки можливі при недотриманні технології приготування індикаторного середовища і невірної оцінки концентрації пробіотичних мікроорганізмів, а також їх антагоністичної активності.

 9. -.

 10. НДР"Медико-мікробіологічне обґрунтування формування повторних, рецидивуючих та хронічних захворювань органів дихання у дітей і розробка методів їх корекції за допомогою пробіотиків" 0106U001587, 2006-2008 р.р.

 11. Патент на винахід №80892, опуб. 12.11.2007 р. Бюл.№ 18.

 12. Дніпропетровска державна медична академія, вул. Дзержинського, 9, 49044 м. Дніпропетровськ, Телефон (0562)-31-22-51. Факс8(056) 770-22-58.

 13. Г.М.Кременчуцький, К.Д. Дука, C.І. Ильченко, І.Е.Шарун, Д.О.Степанський, І.П.Кошевая.

 14. Вчена рада ДДМА ( протокол № 4 від 27.11.2008р. ).

 15. Надання зацікавленим особам консультацій та пакету розроблених документів.

Гастроентерологія

Реєстр. № 49/30/09

 1. Пристрій для дуоденального зондування.

 2. Розроблено лабораторний метод вивчення кінетики жовчних шляхів, що дозволяє автоматизувати фракційне (багатомоментне) дуоденальне зондування.

 3. Запропонований спосіб базується на додатковому введенні функціонального блока, який складається з фіксатора, годинникового механізму та кругу з пробірками таким чином, що хвилинна вісь годинникового механізму з’єднана з кругом по периметру якого закріплено 60 градуйованих пробірок по 5 мл кожна, який здійснює один оберт за 1 годину.

 4. Дуоденальний зонд з оливою, фіксатор, годинниковий механізм, круг з фіксованими пробірками ємністю 5 мл кожна.

 5. Діагностика та контроль за лікуванням захворювань жовчних шляхів та міхура.

 6. Немає.

 7. Підвищення точності проведення фракційного дуоденального зондування та отримання фракційного вмісту, економія часу медсестри кабінету зондування на відпущення 1 процедури.

 8. Відсутні.

 9. Використання на курсах стажування та підвищення кваліфікації.

 10. НДРВивчення нових сторін механізму терапевтичної дії лікарських рослин (дев’ясилу високого, родіоли рожевої, гадючника звичайного, перстачу прямостоячого, ехінацеї пурпурової), пилку квіткового, ербісолу, етонію та обґрунтування нових технологій застосування при лікуванні хворих на первинні, вторинні гастродуоденіти, холецистити, остеоартрози, ХСН. ” Реєстраційний №0101U005248, 2004-2009 рр.

 11. Деклараційний патент №14528 опуб.15.05.2006. Бюл. № 5

 12. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, пл. Театральна, 2.

 13. Гайдуков В.А., Пішак В.П., Пішак О.В. 8 (0372) 52-67-94.

 14. Вчена рада БДМУ (протокол № 9 від 29.05.2008 р.).

 15. Консультації розробників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров'я україни національна академія медичних наук україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи моз україни Науково-координаційне управління намн україни

  Документ
  Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році, складений відповідно до «Інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
 2. Моз україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)

  Документ
  Суть впровадження застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру для поліпшення організації диспансерного нагляду за онкологічними хворими
 3. Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи метод мембранного плазмаферезу вкомплексному лікуванні невідкладних станів внаркології (методичні рекомендації)

  Методичні рекомендації
  Досвід наукової й практичної наркології останніх років переконливо свідчить про істотне ускладнення клінічної картини як гострої, так і хронічної інтоксикації й синдрому відміни у хворих з наркотичною й алкогольною залежністю, що
 4. Міністерство охорони здоров'я україни (3)

  Документ
  проект наказу " Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги" на виконання п.6.5 Положення про Міністерство охорони здоров'я,
 5. Міністерство охорони здоров'я україни харківський державний медичний університет застосування лікувального мембранного плазмаферезу в акушерстві

  Методичні рекомендації
  Еферентні (екстракорпоральні) методи лікування ( ЕМЛ ) у цей час широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини, особливо в тих випадках, коли потрібне відновлення порушеного гомеостазу.

Другие похожие документы..