Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих з...полностью>>
'Учебник'
Грамматический материал учебника излагается и закрепляется на базе трех подсистем латинской медицинской терминологии – анатомо-гистологи-ческой, фарм...полностью>>
'Реферат'
Тема дипломной работы - «Организация розничной торговли и пути ее совершенствования на примере ОАО «Связной НН». Дипломная работа выполнена на 79 маш...полностью>>
'Документ'
Матеріали приймаються обсягом - не більше 5-ти сторінок тексту формату А4, включно з малюнками, в редакторі MS Word 2 , ХР (у вигляді файла на дискет...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реєстр. №24/30/09

 1. Встановлення контингенту осіб з підвищеним ризиком розвитку бронхіальної астми серед дітей молодшого шкільного віку та підлітків.

 2. Своєчасне виявлення осіб з підвищеним ризиком розвитку бронхіальної астми серед міського населення молодшого шкільного віку

 3. В результаті фундаментального дослідження розроблені дискримінантні моделі, які з високим ступенем достовірності надають можливість виділення груп дітей з конституціональними характеристиками (антропометричні, соматотипологічні, дерматогліфічні показники), притаманними хворим на бронхіальну астму і таким чином дозволяють при скринінгових обстеженнях з високою вірогідністю виділити групи дітей молодшого шкільного віку, міських мешканців, які можуть бути хворими на бронхіальну астму, або з більшим прогностичним ризиком виникнення цього захворювання у майбутньому, що є основою для своєчасного проведення комплексу лікувальних, або профілактичних заходів.

 4. Для проведення антропометричних досліджень: універсальний антропометр, сантиметрова стрічка, штангенциркуль, великий товстотний циркуль, каліпер. Для проведення дерматогліфічних досліджень: типографська фарба, гумовий килимок, валик для нанесення типографської фарби, папір формату А4.

 5. Виявлення осіб, які з високим ступенем вірогідності є хворими на бронхіальну астму, або мають конституційні передумови схильності до розвитку бронхіальної астми. Можна використовувати у якості скринінгових як при масових обстеженнях, так і в індивідуальному порядку.

 6. Немає.

 7. Дозволить своєчасно та більш ефективно виявляти хворих на бронхіальну астму дітей та дітей з підвищеним ризиком розвитку захворювання на бронхіальну астму серед міських жителів молодшого шкільного віку, що є необхідним для проведення відповідних лікувальних, або профілактичних заходів. Соціальний та економічний ефект будуть визначатися як наслідок зменшення захворюваності та підвищення ефективності лікування бронхіальної астми.

 8. Не призводить до виникнення ускладнень. Можливі помилки при проведенні антропометричних та дерматогліфічних досліджень: невірне визначення антропометричних точок, невірне вимірювання лінійних метричних показників, отримання неякісних відбитків пальців та долоней. Для запобігання помилкам необхідно дотримуватися методик проведення даних досліджень та користуватися перевіреним метрологічно обладнанням.

 9. Методичні рекомендації, доповіді на наукових конференціях, проведення науково-практичних семінарів, лекцій.

 10. НДР“Дослідження ролі генетичних та середовищних факторів у розвитку бронхіальної астми у дітей” 0107U009976; 2007-2008 рр.

 11. Деклараційний патент на корисну модель № 21865, опуб. 10.04.07; Бюл. № 4.

 12. Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова, 21018 Україна, м. Вінниця, вул.Пирогова, 56. Тел. (8 0432) 46-55-30

 13. Гунас І. В. 8(0432) 32-00-32,Процюк Т. Л. 8(0432) 57-05-87, Прокопенко С. В. 8(0432) 57-05-87

 14. Вчена рада ВНМУ (протокол №3 від 06.11.2008 року.).

 15. Консультування та надання інформаційно-практичної допомоги.

Реєстр. № 25/30/09

    1. УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНО ЗАЛЕЖНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ ІНФОРМАТИВНИХ ІМУНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ

    2. Впровадження додаткових імунологічних методів в алгоритм донозологічної діагностики екологічно залежної патології дозволить поліпшити організацію та оперативність вирішення першорядних задач щодо виявлення преморбідних змін стану здоров’я та надання медичної допомоги населенню, що мешкає в районах розміщення підприємств провідних галузей промисловості.

    3. Використовується комплекс неінвазивних методик для визначення рівня неспецифічного імунітету, які містять: дослідження в слині рівнів лізоциму, імуноглобулінів А (IgA) і G (IgG) та секреторного імуноглобуліну А (s-Ig A)), кількісну та якісну характеристику мікрофлори шкіри і мікробного пейзажу слизової оболонки зіва та носа, а також дослідження мікроелементного складу волосся, який об'єктивно відображає ступінь накопичення хімічних елементів в організмі.

    4. Імуноферментний аналізатор, мікроскоп біологічний, центрифуга лабораторна, термостат, тест-системи для проведення імунологічних та мікробіологічних досліджень.

    5. Часті та ранні зміни стану здоров'я населення промислових регіонів, схильність до хронізації процесів, ускладнений характер захворювань, невизначеність причинних факторів.

    6. Відсутні.

    7. Поліпшення якості моніторингу розвитку екологічно залежної патології, що утворюється під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищення точності діагностики, скорочення термінів лікування захворювання.

    8. Відсутні за умов дотримання методики застосування.

    9. -.

    10. НДР “Розробка системи профілактики алергопатології, що виникає під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища у населення промислових регіонів”, 0104U010579, 2007 – 2009 рр.

    11. Розробка не є охоронним об’єктом інтелектуальної власності.

    12. Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, 83003, м. Донецьк-3, пр. Ілліча, 16 телефон/факс (062) 385-95-19, E-mail science@dsmu.edu.ua

    13. Куляс В.М., Трунова О.А., Єрмаченко О.Б., Жданов В.В.; Пономарьова І.Б., Садеков Д.Р., Котов В.С., Дмитренко О.А., тел/факс. 311-46-57, gigfpo@.

    14. Вчена рада ДНМУ (протокол № 4 від 15.05.2008 р.).

    15. Навчання та консультації розробників.

Реєстр. № 26/30/09

 1. Спосіб прогнозування алергічних захворювань у дітей

 2. Можливість прогнозування ймовірності розвитку, рання донозологічна діагностика та підтвердження наявності алергічних захворювань у дітей з урахуванням імунологічного статусу організму, що сприятиме своєчасному застосуванню адекватних лікувально-профілактичних заходів.

 3. Пацієнту проводять імунологічне дослідження венозної крові з визначенням діагностичних показників: вміст лімфоцитів, Т-лімфоцитів загальних (CD3), лімфоцитів з хелперною функцією (CD4), лімфоцитів з супресорною функцію (CD8), В-лімфоцитів (CD19), лімфоцитів з кілерною функцією (CD16), ІЛ-2 рецепторнесучі активовані лімфоцити (CD25), а надалі обчислюють коефіцієнт ризику алергії за формулою КРА= CD3 : CD19 + Л : CD25 + (CD4 + CD8) : CD16 , де: КРА; коефіцієнт ризику алергії, CD3; Т-лімфоцити загальні, %, CD19 ; В-лімфоцити, %, Л лімфоцити, %, CD25; ІЛ-2 рецепторнесучі активовані лімфоцити, %, CD4; лімфоцити з хелперною функцією, %, CD8; лімфоцити з супресорною функцією, %, CD16; лімфоцити з кілерною функцією, %, при цьому, якщо значення коефіцієнту ризику алергії становить нижче 8,7 – прогнозують високу імовірність розвитку алергічних захворювань, а якщо значення коефіцієнту ризику алергії не нижче за 8,7 – встановлюють відсутність ризику розвитку алергічних захворювань.

 4. Аналізатор для імунологічного дослідження венозної крові з оцінкою клітинної ланки методом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл.

 5. Новонароджені пацієнти та діти різного віку на доклінічному етапі захворювання з обтяженим алергологічним анамнезом для прогнозування імовірності розвитку алергічних захворювань, хворі з сумнівною або нечіткою клінікою для підтвердження наявності алергічних захворювань, з урахуванням їх імунного статусу.

 6. Немає

 7. Підвищує інформативність, обєктивність і точність ранньої діагностики патологічних змін, що реалізує можливість відповіді на питання щодо приналежності дитини до групи ризику з розвитку алергічних захворювань, прискорення виявлення наявності алергічного процесу та грунтується на сучасній сприйнятливій технологічності, мінімізації досліджуваних параметрів і використанні доступного обладнання та забезпечення можливості превентивних заходів на доклінічній стадії лікування.

 8. Немає

 9. Курси стажування

 10. НДРОптимізація способів діагностики та лікування алергічних захворювань у дітей та підлітків в умовах промислового регіону”, № 0106U008122, 2006-2010

 11. Патент на винахід № 83971 //Промислова власність.- 2008.- №16.

 12. Запорізький державний медичний університет, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, тел. (0612) 224-64-69.

 13. Недельська С. М., тел. (0612) 224-94-07, Шумна Т. Є., (0612) 224-94-07

 14. Вчена рада ЗДМУ (протокол № 1 від 29.08.2008 р.)

 15. Консультації розробників .

Реєстр. № 27/30/09

 1. Спосіб специфічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою із застосуванням множинного хемілюмінесцентного методу алергодіагностики(MAST).

 2. Покращення контролю і зменшення частоти нападів бронхіальної астми у дітей, зниження дози інгаляційних кортикостероїдів.

 3. Метод специфічної імунотерапії(СІТ) є одним з найбільш ефективних методів лікування і профілактики бронхіальної астми. Для алергодіагностики, вибору найбільш значущого алергену для проведення СІТ і контролю СІТ її ефективності пропонується застосування множинного алергосорбентного тесту із застосуванням хемілюмінесценції(MASTYLE=" CLA, Hitachi Chemical Diagnostics), який полягає у кількісному визначенні in vitro концентрації алерген-специфічних Ig E. Перевагами методу MASTYLE=" CLA є абсолютна безпека для дитини і можливість застосування його в період нападу, висока точність і достовірність , виявлення перехресної сенсибілізації, можливість створення комп’ютерної бази даних і подальшого моніторингу рівня сенсибілізації , можливість одночасного визначення 36 (розширена панель) харчових , побутових, кліщових, грибкових алергенів і алергенів до пилку трав і дерев незалежно від сезону. СІТ проводиться після ретельного загального клінічного, інструментального та імунологічного дослідження і встановлення причинно значущого алергена методом MASTYLE="CLA. Алергени призначають за схемою або драже, або в ін’єкціях.

 4. Стандартні набори реактивів і алергенів для проведення MASTYLE=" CLA, спірограф, пікфлоуметр, набір вітчизняних алергенів для перорального і ін’єкційного введення СІТ(підприємство “Імунолог” , м. Вінниця).

 5. Бронхіальна астма у дітей легкого і середнього ступеня тяжкості.

 6. Тяжкий персистуючий перебіг хвороби.

 7. Покращення контролю і зменшення частоти нападів бронхіальної астми у дітей, зниження дози інгаляційних кортикостероїдів.

 8. СІТ не рекомендовано проводити дітям раннього віку, в гострому періоді хвороби, на фоні вірусних та інфекційних захворювань.

 9. Публікації в журналах, курси стажування, підвищення кваліфікації.

 10. НДР “ Метаболічні та імунологічні особливості набутих і вроджених захворювань у дітей в умовах помірного йододефіциту та патогенетичне обгрунтування диференційованої корекції виявлених порушень” 0108U010272, 2006-2010рр.

 11. -.

 12. Івано-Франківський національний медичний університет, 76000, м. Івано- Франківськ , вул. Галицька 2 , тел.:2-42-95

 13. Юрцева А.П. тел. 803422-3-01-67, тел дом. 80342-55-61-44, Фофанова О.В. тел роб.803422-3-01-67, тел дом. 80342-59-84—08.

 14. Вчена рада ІФ НМУ (протокол № 12 від 19.12.2008р.).

 15. Консультації по телефону та електронній пошті E-mail:jurtzeva@

Реєстр. № 28/30/09

 1. Спосіб імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективну імунореабілітацію хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом за рахунок введення імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом, що включає введення імуноактивного препарату, який відрізняється тим, що як імуноактивний препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат - поліоксидоній, який має імуноактивні властивості.

 5. Для імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення імунореабілітації хворих з множинними пептичними виразками шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаними з хронічним некалькульозним холециститом.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35027. Опубл. 26.08.2008 .Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Харченко В.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 29/30/09

 1. Спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки, що включає введення антралю, кверцетину й імуноактивних препаратів поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб лікування стеатозу печінки у хворих на туберкульоз шляхом введення антралю, кверцетину й імуноактивних препаратів, який відрізняється тим, що хворим вводять імуноактивний препарат поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для лікування хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при медичній реабілітації хворих на туберкульоз зі стеатозом печінки.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33202. Опубл. 10.06.2008р. Бюл. № 11

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Сидоренко Ю.В., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, індивідуальна робота.

Реєстр. № 30/30/09

 1. Спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективну медичну реабілітацію хворих на синдром хронічної втоми, що включає щадний режим, повноцінну дієту з високим вмістом вітамінів і біологічно активних речовин, проведення ентеросорбції, введення глутаргіну і імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми, що включає щадний режим, повноцінну дієту з високим вмістом вітамінів і біологічно активних речовин, проведення ентеросорбції, введення глутаргіну і імуноактивного препарату поліоксидонію.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для медичної реабілітації хворих на синдром хронічної втоми .

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при медичній реабілітації хворих на синдром хронічної втоми.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 33206.Опубл. 10.06.2008р. Бюл. №11

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 01113, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Пересадін М.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 31/30/09

 1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих з метаболічним синдромом за рахунок введення ербісолу та глутаргіну (антиоксидантів), а також препарату з імуномодулюючими та антиоксидантними властивостями поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб корекції метаболічних порушень у хворих з матаболічним синдромом, що включає введення антиоксидантів (аскорбінової кислоти і токоферолу ацетату), ербісолу та глутаргіну, а також препарату з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями, який відрізняється тим, що як препарат з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями хворим вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають антиоксидантні властивості (аскорбінова кислота та токоферол ацетат), ербісол та глутаргін, а також препарат з імуномодулюючими й антиоксидантними властивостями - поліоксидоній.

 5. Для лікування хворих з метаболічним синдромом.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення метаболічних порушень у хворих з метаболічним синдромом.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 32672 Опубл.26.05.2008р. бюл. № 10

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є.Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 32/30/09

 1. Спосіб лікування тяжкої форми кору у дорослих.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування тяжкої форми кору у дорослих за рахунок введення амізону, кремнеземних ентеросорбентів і циклоферону та імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунологічної корекції у хворих з тяжкою формою кору, що включає введення амізону, кремнеземних ентеросорбентів і циклоферону, який відрізняється тим, що додатково хворим вводять імуноактивний препарат поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають імуномодулюючі властивості (амізон, кремнеземні ентеросорбенти та імуноактивний препарат поліоксидоній).

 5. Для лікування хворих з тяжкою формою кору.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень у хворих з тяжкою формою кору.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 32676, Опубл. 26.05.2008р. Бюл. №10

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Шаповалова І.О., Кузнецова Л.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12. 2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 33/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту шляхом введення антибактеріальних та імуноактивних препаратів- циклоферону та віферону та імуноактивного препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту, що включає введення антибактеріальних та імуноактивних препаратів - циклоферону та віферону, який відрізняється тим, що додатково як імуноактивний препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для способу лікування хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту .

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при лікуванні хворих на черевний тиф з наявністю вторинного імунодефіциту.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35013. Опубл. 26.08.2008р. Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 34/30/09

 1. Спосіб лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів, введення антибактеріальних, антигістамінних препаратів, бронхолітиків, лаферон, амізон, ербісол та глутаргін в середньотерапевтичних дозах та імуноактивний препарат поліоксидоній.

 3. Пропонується спосіб медичної реабілітації хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів, що включає введення антибактеріальних, антигістамінних препаратів, бронхолітиків, лаферону, амізону, ербісолу та глутаргіну в середньотерапевтичних дозах, який відрізняється тим, що додатково вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано препарат, який має імуномодулюючі властивості - поліоксидоній.

 5. Для медичної реабілітації хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю, є виключення чи суттєве зменшення імунологічних порушень при способі лікування хворих на грипозну пневмонію на тлі вторинних імунодефіцитних станів.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35011,опубл. 26.08.2008р. Бюл. №16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Пересадін М.О., Андросов Е. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол №10 від 17.12.2008р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.

Реєстр. № 35/30/09

 1. Спосіб імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту.

 2. Використання нововведення забезпечує більш ефективне лікування хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту за рахунок введення протизапальних, антигістамінних та імунокоригуючого препарату поліоксидонію.

 3. Пропонується спосіб імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту, що включає введення протизапальних, антигістамінних та імунокоригуючих препаратів, який відрізняється тим, що як імунокоригуючий препарат вводять поліоксидоній.

 4. Запропоновано ряд препаратів, які мають протизапальні, антигістамінні та препарат поліоксидоній, який має імунокоригуючі властивості.

 5. Для імунокорекції хворих на вітряну віспу з наявністю вторинного імунодефіциту.

 6. Відсутні.

 7. Технічним результатом, що досягається корисною моделлю є виключення чи суттєве зменшення наявності вторинного імунодефіциту у хворих на вітряну віспу.

 8. - .

 9. Навчання лікарів-слухачів на циклах спеціалізації, стажування, індивідуальне навчання, доповіді на конференціях.

 10. НДР "Вивчення порушень імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у алергологічних хворих та розробка засобів специфічної та неспецифічної імуномодуляції в комплексній терапії", 0105U003862, 2005-2010 рр.

 11. Патент на корисну модель № 35018.Опубл. 26.08.2008р. Бюл. № 16

 12. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. 440-30-56, 456-80-50.

 13. Фролов В.М., Кузнецова Л.В., Лоскутова І.В., Андросов Є. Д.

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008 р.).

 15. Навчання лікарів-слухачів на курсах підвищення кваліфікації, стажування, індивідуальна робота.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров'я україни національна академія медичних наук україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи моз україни Науково-координаційне управління намн україни

  Документ
  Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році, складений відповідно до «Інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
 2. Моз україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (укрмедпатентінформ)

  Документ
  Суть впровадження застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру для поліпшення організації диспансерного нагляду за онкологічними хворими
 3. Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи метод мембранного плазмаферезу вкомплексному лікуванні невідкладних станів внаркології (методичні рекомендації)

  Методичні рекомендації
  Досвід наукової й практичної наркології останніх років переконливо свідчить про істотне ускладнення клінічної картини як гострої, так і хронічної інтоксикації й синдрому відміни у хворих з наркотичною й алкогольною залежністю, що
 4. Міністерство охорони здоров'я україни (3)

  Документ
  проект наказу " Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги" на виконання п.6.5 Положення про Міністерство охорони здоров'я,
 5. Міністерство охорони здоров'я україни харківський державний медичний університет застосування лікувального мембранного плазмаферезу в акушерстві

  Методичні рекомендації
  Еферентні (екстракорпоральні) методи лікування ( ЕМЛ ) у цей час широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини, особливо в тих випадках, коли потрібне відновлення порушеного гомеостазу.

Другие похожие документы..