Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Скарнами обычно называют породы известково-силикатного состава, образовавшиеся метасоматическим путем чаще всего (но не всегда) в приконтактовой обла...полностью>>
'Реферат'
Цель конференции: обсуждение институциональных условий и средств становления гражданственности и обоснование и согласование обязательных содержательн...полностью>>
'Документ'
Наиболее часто применяется и успешно развивается электростимуляция двигательных нервов и мышц. В несколько меньшей степени она применяется в отношени...полностью>>
'Документ'
Подання фінансових звітів (МСБО 1): призначення, компоненти, фундаментальні припущення, принципи складання та подання, структура та зміст фінансових з...полностью>>

Сьогодні у випуску (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:
Сьогодні у випуску:

Інформація

про стан справ з виконання робіт за контрактом від 29.04.10 № 61М, укладеним між ДПА України та компанією ЕПАМ Сістемс (США), щодо створення інформаційної системи „Податковий блок”

Видається щомісячно


Інформація

про стан справ з виконання робіт за контрактом від 29.04.10 № 61М, укладеним між ДПА України та компанією ЕПАМ Сістемс (США), щодо створення інформаційної системи „Податковий блок”

Важливою складовою модернізації податкової служби є створення сучасної інформаційної системи органів ДПС, результатом якої є масштабне розширення спектру послуг для платників податків, підвищення рівня дотримання ними норм податкового законодавства, спрощення системи адміністрування на всіх рівнях, зведення до мінімуму необхідності спілкування між платниками податків та працівниками органів ДПС, підвищення рівня податкової свідомості громадян.

У рамках інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДПС передбачено розробку та запровадження в органах ДПС системи „Податковий блок”.

З цією метою 29 квітня 2010 року укладено контракт № 61М між ДПА України та переможцем торгів компанією „EPAM Systems” (далі – Постачальник) щодо створення системи „Податковий блок”, яка передбачає впровадження чотирьох сегментів операційної діяльності податкової служби: реєстрація платників податків, обробка податкової звітності та платежів, облік платежів, податковий аудит у вигляді модернізованих процедур, форм, програмного забезпечення, посадових інструкцій, навчання.

Підсистеми, що створюються, не дублюють існуючу в ДПС функціональність, а шляхом використання сучасних інформаційних технологій (зокрема WEB-технологій) запроваджують удосконалені процеси адміністрування податків.

Підсистема „Реєстрація платників податків” має забезпечити спрощення процедури реєстрації платників податків на базі електронного обміну інформацією з іншими органами державної виконавчої влади та отримання повних та точних даних про суб’єктів оподаткування (платників податків) та об’єктів оподаткування, що дозволить посилити податковий контроль.

Облікову картку платника податків, яку нині фізична особа отримує в паперовому вигляді при реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб, буде змінено на електронну картку, яка одночасно слугуватиме засобом для нанесення електронного цифрового підпису фізичної особи та може використовуватись, зокрема, для забезпечення доступу фізичної особи до інформації про неї, що зберігається в інформаційних ресурсах органів державної влади.

Переваги впровадження Електронної картки такі:

- на базі Електронної картки відбудеться організація єдиного інформаційного простору за рахунок інтеграції розрізнених інформаційних ресурсів різних організацій та відомств;

- за умови поєднання Електронної карти з державною системою електронних платежів за її допомогою можна буде сплачувати податки, різні послуги, в тому числі житлово-комунальні, розраховуватися за товари.

Електронна карта дозволить забезпечити зручність отримання пенсій, стипендій, субсидій, соціальних виплат, власних коштів тощо.

Електронна картка стане механізмом ефективного та якісного інформаційного обміну в системі взаємин держави і суспільства, а також засобом для безпечного зберігання в електронному просторі особистої інформації про фізичних осіб − платників податків та для забезпечення зручного доступу до неї.

Підсистема „Обробка податкової звітності та платежів”, за умови використання технології, яка дозволить платнику податків самостійно вводити дані податкової декларації, повинна забезпечити оперативність та точність введення та обробки зазначених даних податкової звітності. Це, у свою чергу, дозволить запровадити автоматизований контроль за сплатою платежів.

Завдяки запровадженню індивідуальних електронних карток та безкоштовному програмному забезпеченню будуть створені зручні умови для подання платниками податків податкової звітності в режимі реального часу (on-line).

Такий спосіб подання податкової звітності унеможливлює допущення помилок платником податків і усуває необхідність повторного контакту з ним на відміну від існуючих способів подання до органу ДПС паперової форми податкової звітності або її електронної копії.

Подаючи податкову звітність в режимі on-line, платник податків отримає й інші переваги. Зокрема, протягом одного сеансу зв’язку він зможе:

 • переглянути інформацію щодо стану його розрахунків з бюджетом;

 • здійснити сплату податків, зборів (обов’язкових платежів);

 • подати до органу ДПС будь-які скарги, листи, заяви, зокрема, на реєстрацію платником окремих видів податків, на отримання довідок, оригіналів (копій, дублікатів) документів тощо.

Підсистема „Облік платежів” надасть можливість повністю автоматизувати контроль за фінансовими операціями платників податків, що стосуються розрахунків з бюджетом.

У рамках розробки системи “Податковий блок” буде створено технічні умови для застосування в Україні найбільш ефективної, прозорої та простої системи сплати податків − Єдиного рахунку.

Ця система дозволить платнику податків одним платіжним дорученням сплатити грошові зобов’язання по всіх податках та зборах, які є обов’язковими до сплати, та стовідсотково запобігатиме помилок при перерахуванні коштів.

Податкова служба матиме реальну картину про стан розрахунків платників податків з бюджетами, а саме − стане неможлива ситуація, коли у одного платника податків одночасно по одному податку обліковується переплата, а по іншому − податковий борг.

Підсистема „Податковий аудит” надасть нові можливості для податкового контролю, зокрема, виявлення платників, які мінімізують свої податкові зобов’язання.

Завдяки створенню ризико-орієнтованої системи адміністрування податків буде значно зменшено втручання органів державної податкової служби у підприємницьку діяльність платників податків, сконцентровано увагу органів державної податкової служби на злісних порушниках та позбавлено сумлінних платників виїзних перевірок. Створення ризико-орієнтованої системи адміністрування податків дозволить зменшити можливість суб’єктивного ставлення працівників органів державної податкової служби до платників податків, збільшить рівень дотримання норм законодавства та призведе до підвищення рівня податкової дисципліни.

Відповідно до Контракту передбачалось виконання робіт за Проектом здійснювати протягом 6 (шести) фаз, завершити роботи у грудні 2012 року.

Але у зв’язку з тим, що перша фаза проекту „Модернізація державної податкової служби – 1” завершується 29 червня 2012 року (тобто на півроку раніше, ніж роботи за Контрактом), а фінансування робіт після зазначеної дати мало здійснюватись за рахунок коштів Державного бюджету України, Покупець (ДПС України) наполіг на скороченні термінів виконання робіт за Контрактом.

З метою прискорення робіт за закупівлею системи ”Податковий блок” було підписано додаткову угоду до Контракту щодо покомпонентного графіка виконання робіт по розробці системи. Зазначена угода дозволила привести у відповідність терміни завершення робіт за Контрактом з термінами завершення робіт за Проектом.

Скорочення термінів виконання робіт досягнуто не за рахунок зменшення кількості самих робіт або збільшення вартості Контракту, а за рахунок зміни Графіку виконання та впровадження робіт з пофазового на покомпонентний (далі Графік впровадження).

Затверджений Графік впровадження передбачає поступове впровадження системи „Податковий блок” на базі чотирьох комплектів постачання, що реалізують основну функціональність прикладних підсистем.

Станом на даний час:

Постачальником виконано роботи відповідно до Фази № 1 (фаза „Ініціації”) та Фази № 2 (фаза „Детального аналізу”) – розроблено та надано до ДПС України 33 проектних документи;

Постачальником виконуються роботи відповідно до Фази № 3 з підготовки набору процесів 2- RG-01, RG-02, AM-03, AM-05, AM-07.

Також сторонами вирішуються питання інтеграції системи „Податковий блок” з системою „Управління документами” (компанія “Сітронікс Інформаційні Системи – Україна”) та існуючими в ДПС інформаційними системами, затверджено наказ ДПА України від 05.08.11 № 472 “Про організацію робіт за контрактами № 61М „Податковий блок” та № 62М „Управління документами”.

Крім цього, готується проект Додаткової угоди № 3 до Контракту з метою приведення вимог до тестування та забезпечення якості розділу „Технічні вимоги (включаючи Графік впровадження)” Контракту у відповідність до оновленого (покомпонентного) Графіку впровадження.

На сьогодні Департаментом розвитку та модернізації ДПС на виконання завдань, визначених Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.10 № 2250-р, підготовлено презентацію „Електронна картка платника податків”, що презентує запровадження в Україні електронних карток як уніфікованого засобу роботи платників податків з Електронним кабінетом. Картка може бути зручним у використанні платіжним засобом на всій території України з багатоступеневим захистом від зчитування, підробки та вірогідності кримінальних афер.

Зокрема, створення АС „Електронна картка” передбачається у два етапи.

І етап – це розробка нормативної бази, проектної документації, створення та впровадження АС „Електронна картка”. Він триватиме до 29 червня 2012 року.

ІІ етап включатиме поетапний розвиток системи та заміну карток в загальнодержавному масштабі. Часові межі етапу – 2012-2016 роки.

При цьому буде враховано, що терміни створення автоматизованої системи „Електронна картка” пов’язані з термінами впровадження інформаційних систем „Податковий блок” та „Управління документами”, тому етапність впровадження АС „Електронна картка” буде коригуватися фактичним виконанням робіт із введення в дію цих систем.

Запровадження АС „Електронна картка” дозволить створити різного спектру умови для платників податків щодо виконання ними податкових зобов’язань на добровільних засадах: дистанційно, з індивідуальними сервісами та за кваліфікованою допомогою фахівців центрального рівня. Зокрема, платнику податків за допомогою персонального комп'ютера/смартфону (дома, на роботі, в дорозі) в режимі on-line з використанням електронно-цифрового підпису можливим буде проведення операції з власним персональним Електронним кабінетом: отриманням консультацій; подання реєстраційних даних; подання звітності в електронному вигляді; отримання послуг та інформації про стан розрахунків з бюджетом за особистим рахунком.

Крім цього, запровадження електронної картки приведе до зменшення безпосереднього спілкування платників податків з працівниками ДПС і, як наслідок, – до викорінення проявів корупції в органах ДПС.

Електронна картка дозволить забезпечити несуперечливість даних та належний рівень захисту податкової інформації на всіх етапах її життєвого циклу, а також дозволить здійснювати сплату податків з банківських рахунків платників податків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сьогодні у випуску (6)

  Документ
  Сучасні тенденції світового соціально-економічного розвитку, характерною рисою якого є бурхлива динаміка інтеграційних процесів, ставлять перед Україною відповідні стратегічні завдання та потребують від неї активної участі в їх розв’язанні.
 2. Сьогодні у випуску (2)

  Документ
  Стандартизація встановлює правила, загальні принципи чи характеристики стосовно різних видів діяльності або її результатів (тобто продукції, процесів, послуг), розробляючи і приймаючи доступні всім нормативні документи.
 3. Сьогодні у випуску (3)

  Документ
  ДПС України веде постійну роботу над пошуком та впровадженням шляхів покращання функціонування системи адміністрування податків, яка у більшості своїй направлена на платника, на сферу його обслуговування та надання кваліфікованих послуг.
 4. Сьогодні у випуску (5)

  Документ
  Стратегічним планом розвитку ДПС України на період до 2013 року та Програмою модернізації державної податкової служби України передбачається істотна трансформація податкової служби як через запровадження нових стандартів податкового
 5. Сьогодні у випуску (4)

  Документ
  Дистанційний курс навчання „Модернізація державної податкової служби України”, що запроваджений в чинну систему навчання органів державної податкової служби з 2005 року, успішно застосовується як сучасний, з точки зору технології

Другие похожие документы..