Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Адреса досвіду: Подвірський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів-дошкільний заклад» Солоницівської селищної ради Дергачівсь...полностью>>
'Конспект'
Учебно-наглядный комплекс: учебник “Экономическая и социальная география мира” Максаковский В.П., изд. “Просвещение”, 2004), карты: политическая Азии,...полностью>>
'Документ'
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подго...полностью>>
'Конкурс'
Ассоциация учителей начального образования русских школ Клайпеды, начальная школа “Габия” при поддержке русской общины “Лада” проводят конкурс художе...полностью>>

№17 щодо забезпечення безперервного переходу на новий зміст, структуру та 12-ти річний термін навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«Про роботу адміністрацій гімназії, НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15- колегіум», загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів№17 щодо забезпечення безперервного переходу на новий зміст, структуру та 12-ти річний термін навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717

Рішення колегії управління освіти Первомайської міської ради

30.12.2009 № 1

Заслухавши та обговоривши доповідну записку головного спеціаліста управління освіти Чутенко В.Т., колегія відзначає, що адміністрації гімназії, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15- колегіум», ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 в основному забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти, виконання вимог законодавства України про освіту, указів Президента України щодо основних напрямів реформування освітньої галузі, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», завдань, окреслених Національною доктриною розвитку освіти України.

У закладах наявні всі нормативно-правові документи, що регламентують їхню діяльність в умовах переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

Як показало анкетування, більшість учителів знають мету, складові Державного стандарту базової і повної середньої освіти, принципи, на яких має базуватися сучасна освіта. Педагоги усвідомлюють причини змін підходів до оцінювання результатів навчальних досягнень учнів.

Система планування в закладах заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу і в основному забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу. Заклади в цілому забезпечені навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками відповідно до Державного стандарту.

Керівниками шкіл проведено необхідну роботу щодо виконання завдань Концепції та вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється вивчення нових предметів за програмою 12-ти річної школи: «Етика», «Художня культура», курс «Основи здоров’я», «Інформатика», інтегрований курс «Природознавство», практичний курс «Правознавство» тощо.

Адміністраціями гімназії, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 - колегіум», ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 вживаються системні заходи щодо контролю за їх впровадженням. Впродовж лише двох останніх навчальних років видано 46 наказів (гімназія -14, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 - колегіум» –15, №17–19) та прийнято 17 рішень педагогічних рад закладів (МГ– 6, №17– 5, №15 – 6).

Заслуговує уваги досвід роботи Первомайської гімназії з розвитку та підтримки нових предметів, впровадження інновацій: курсу інформатики з 2002 року в усіх класах закладу, участь у пілотному проекті щодо запровадження курсу практичного права в 9-х класах, вивчення польської мови.

Система методичної роботи з педагогічними кадрами адміністрацій гімназії, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум», ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 спрямована на якісну підготовку вчителя, усвідомлення ним своєї соціальної відповідальності, постійної роботи над професійним та особистісним зростанням.

На семінарах, засіданнях методичних об’єднань, динамічних та творчих груп вивчаються питання щодо змісту та структури нових навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, організації профільного навчання, впровадження інноваційних технологій тощо.

76% педагогів гімназії використовують у своїй діяльності інноваційні педагогічні технології навчання, в гімназії створено електронний банк учнівських проектів, видаються окремі збірки проектів під рубрикою «Бібліотека гімназії».

У НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум» проводяться конкурси «Учитель року», «Класний керівник року», функціонують творчі групи по створенню та впровадженню проектної технології.

На засіданнях методичних об’єднань вчителів ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 вивчаються питання впровадження в навчально-виховний процес технологій критичного мислення, інтерактивних методів та прийомів, формування комунікативної компетентності учнів.

З метою пошуку оптимальних методів, форм, технологій навчання, шляхів подолання неуспішності учнів у закладах проводяться моніторингові дослідження якості знань учнів. Так, у ЗОШ І-ІІІ ступенів №17, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 – колегіум», гімназії відстежується результативність навчання кожного учня за предметами та класу в цілому.

У НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 - колегіум» розроблено Цільову комплексну програму щодо роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2009-2014 рр., складено план роботи щодо попередження неуспішності учнів. З метою надання допомоги школярам, що мають труднощі в навчанні, розвитку обдарованих дітей у закладі в позаурочний час функціонує за окремим графіком роботи репетиторський центр.

У школах існує певна система роботи щодо впровадження профільного навчання, яким охоплено 100 % учнів 10-11 класів гімназії та 78% учнів НВК. Адміністрацією ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 у 2006/2007 та у 2007/2008 навчальних роках були створені двопрофільні класи, а протягом останніх двох років навчання в старшій школи організоване за універсальним напрямом.

У 8-9 класах гімназії проводиться системна допрофільна підготовка. Налагоджена робота 13 спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

Профілізація навчання в загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється з урахуванням психолого-педагогічної діагностики.

Педагогічні колективи гімназії, НВК, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 працюють над реалізацією проектів підвищення життєвої компетентності своїх вихованців, зокрема соціальної компетенції. Заклади є активними учасниками акції «Громадянин», міського форуму старшокласників, мають досвід соціального партнерства з органами державного управління, посольством Росії (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17) та консульством Польщі (гімназія) в Україні, Корпусом Миру, Миколаївським ОІППО, суспільними організаціями, позашкільними навчальними закладами, бізнес-структурами тощо.

Керівники закладів Качура Н.С., Погорєлова Т.В., Плотнікова Т.І. прагнуть до усвідомлення своєї ролі в інноваційній діяльності школи, оволодіння сучасними науковими підходами до управління, застосування у своїй роботі технологій прогнозування, коригування й регулювання, як того вимагає від адміністрацій навчальних закладів, реформування сучасної школи.

Однак не в повній мірі вирішується одне з найважливіших завдань переходу на новий зміст, структуру та 12-ти річний термін навчання - забезпечення якості знань учнів.

Результати навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік, ЗНО випускників 2009 року та моніторинг реального рівня навчальних досягнень з української мови через програмний продукт Модуль «Інтертест», проведений у вересні 2009 року, свідчать про значні упущення і прорахунки в роботі адміністрацій закладів.

За результатами тестування рівню стандарту загальної середньої освіти відповідають знання випускників гімназії та НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів № 15 – колегіум".

Більшість випускників навчальних закладів міста мають досить посередні показники з предметів тестування. Найгірші по місту результати мають випускники ЗОШ № 17. Проте позитивні результати ЗНО випускників гімназії та НВК також не дають підстави для високої оцінки діяльності педагогічних колективів, адже, як показало анкетування, 81% одинадцятикласників гімназії та 82% опитаних учнів НВК користуються послугами репетиторів, щоб покращити знання шкільної програми та підвищити свої шанси при вступі до вищого навчального закладу.

Посереднім вважають рівень освіти, який забезпечує їхня школа, 44% учнів та батьків ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17, 42% гімназистів та 26% їхніх батьків, 32% учнів та 48% батьків одинадцятикласників НВК.

Причинами недоліків у навчальних досягненнях школярів є те, що не всі вчителі в повному обсязі опанували зміст навчальних програм, недостатньо орієнтуються в критеріях оцінювання. Залишається низьким рівень індивідуалізації та диференціації навчання, недостатньою є практична спрямованість уроків, як того вимагають Державні стандарти.

Лише 9 педагогів (14,8%) НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум», 4 педагога (11%) ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 усвідомлює значущість інноваційних технологій для ефективності навчально-виховного процесу. Як показали результати анкетування, вплив освітніх реформ на свою професійну діяльність не відчувають, або відчувають частково 60% педагогів НВК та 79% опитаних вчителів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17.

Це свідчить про те, що керівниками закладів не в повній мірі забезпечується виконання п. 3.4 та 3.11. Посадової інструкції директора школи щодо впровадження у нав­чально-виховний процес нових освітніх, ін­формаційно-комунікаційних, управлінських технологій.

Моніторингові дослідження, які здійснюються в школах міста протягом значного періоду, не виконують свого основного призначення – створення інформаційної бази для визначення шляхів корекції успішності школярів. За результатами моніторингових досліджень не здійснюється аналітична робота щодо динаміки рівня знань школярів, не узагальнюються рекомендації, не розробляються заходи з усунення виявлених недоліків, не визначаються засоби педагогічного впливу, зорієнтовані на конкретних учнів.

Адміністрації закладів недостатньо спрямовують свою діяльність на вивчення та опрацювання педагогічними колективами освітньої нормативно-правової бази. В організації методичної роботи шкіл не практикується діагностика усвідомлення педагогами суті нормативних документів та методичних рекомендацій щодо переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання. Мають місце прогалини в рівні психологічних знань педагогів.

Замовлення підручників на 2010/2011 навчальний рік виявило нерозуміння змісту профільної освіти та диференційованих рівнів засвоєння навчального матеріалу в старшій школі навіть деякими керівниками загальноосвітніх шкіл.

У робочих навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів не передбачені години варіативної частини у 8-9 класах для здійснення допрофільної підготовки. Крім того, зовсім не використовуються і в закладах, що перевірялися, і в інших загальноосвітніх школах міста в профільних та до профільних класах короткочасні (9-17 год.) курси за вибором за рахунок варіативного компонента змісту освіти, які б сприяли формуванню в школярів правильного вибору профілю навчання, індивідуальної освітньої траєкторії.

Діяльність навчальних закладів щодо профілізації старшої школи не в повній мірі відповідає вимогам часу та вимагає вдосконалення відповідно до вимог нової редакції Концепції профільного навчання.

Виходячи з вищезазначеного, колегія управління освіти

УХВАЛИЛА:

1. Доповідну записку головного спеціаліста управління освіти Чутенко В.Т. «Про роботу адміністрацій гімназії, НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15- колегіум», загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів№17 щодо забезпечення безперервного переходу на новий зміст, структуру та 12-ти річний термін навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717» взяти до відома.

2. Адміністрації гімназії, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15- колегіум», ЗОШ І-ІІІ ступенів№17 (керівники Качура Н.С., Погорєлова Т.В., Плотнікова Т.І.) розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і упущень в роботі та розглянути питання про хід їх виконання на педагогічних радах закладів.

Термін: до 15.02.2010

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1. Продовжувати роботу по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». Здійснювати систематичний контроль за виконанням навчальних програм та Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Термін: 2010-2012

3.2. Проаналізувати рівень знань учнів з кожного предмету за І семестр 2009/2010 навчального року, визначити причини неуспішності та розробити заходи, спрямовані на підвищення якості навчання, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів, забезпечити їх виконання.

Термін: лютий 2010

3.3. Внести корективи до планів впровадження профільного навчання з урахуванням вимог нової редакції Концепції профільного навчання, висновків психологічної служби закладу освіти, освітніх запитів і потреб учнів, матеріального забезпечення та кадрових можливостей.

Термін: до 01.05.2010

3.4. При складанні робочих навчальних планів на 2010/2011 н.р. передбачити запровадження за рахунок варіативної складової короткочасних (9-17 год.) курсів за вибором у 8-11-х класах з урахуванням інтересів та потреб учнів.

Термін: квітень-травень 2010

3.5. Забезпечити психологічний супровід навчального процесу у 8-9, 10-11 класах з метою своєчасної оцінки індивідуальних особливостей підлітка щодо його готовності до навчання за певним профілем та адаптації в новому класному або шкільному колективі.

Термін: 2010-2012

3.6. Організувати здійснення в навчальних закладах діагностики знань педагогами освітньої нормативно-правової бази, проведення консультувань з актуальних питань освітніх нововведень.

Термін: до 01.03.2010

3.7. Організувати системний моніторинг реального впливу допрофільного та профільного навчання на вибір учнями професії, результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Термін: жовтень 2010

3.8. Надати в управління освіти (Чутенко) обґрунтовані пропозиції щодо визначення конкретного профілю загальноосвітньої школи (навчально-методичне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення, розташування закладу, зв’язки з позашкільними закладами тощо).

Термін: до 01.04.2010

4. Головному спеціалісту управління освіти Чутенко В.Т. узагальнити надані пропозиції.

Термін: до 01.07.2010

5. Методичному кабінету управління освіти (Антіпіна):

  1. Розробити модель підвищення функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів з основних проблем сучасної освіти й освітньої політики, управління навчально-виховним процесом школи.

Термін: до 01.06.2010

5.2. Продовжити роботу щодо методичного консультування та проведення методичних практикумів для заступників директорів з актуальних питань переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

Термін: 2010 – 2012

5.3. Забезпечити подальше проведення соціологічних досліджень з метою аналізу діяльності шкіл, вивчення громадської думки щодо розвитку освіти в місті.

Термін: щороку, 2010 – 2012

  1. Передбачити в наказі про організацію методичної роботи в 2010/2011 навчальному році програму диференційованої методичної допомоги навчальним закладам міста на основі діагностики утруднень вчителів, результатів діяльності та пропозицій педагогічних колективів.

Термін: вересень 2010

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління освіти Сидоренко Л.І.

Голова колегії,

начальник управління освіти Г.Ф.Остапенко

Секретар В.Т.ЧутенкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 2. Кабінетом Міністрів України. Основними обов’язками державних службовців є: додержання Конституції України та інших актів закон

  Закон
  Законом України “Про державну службу” визначено, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують
 3. Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році Екологічна політика Відповідно до закон

  Закон
  Про підсумки роботи міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів у 2011 році
 4. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 5. Постанови Кабінету Міністрів від 29. 12. 2009 року №1417 " Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ", керуючись ст. 34 закон

  Закон
  Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального захисту населення Роост Г. М. від 25 лютого 2010 року № 2/708 про необхідність створення комунальної установи “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Рубіжанської

Другие похожие документы..