Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Более 35 лет я работаю тренером. Пережил и перевидел за эти годы многое. Наверное, именно это, а не победы и награды дает мне право говорить сейчас о...полностью>>
'Реферат'
2.4. Развитие коммуникативных способностей ребёнка с ограниченными возможностями через раскрытие его творческого потенциала в процессе творческого вз...полностью>>
'Программа'
Программа междисциплинарного итогового государственного экзамена по специальности. /Авторы-составители: В.М. Обухов, С.В. Шульга. – М.: МИЭП, 2009. –...полностью>>
'Документ'
Компьютеризация инженерных задач — один из основных путей повышения производительности в сфере у подготовки производства машиностроительного предприят...полностью>>

Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

05.04.2011 м. Суми № 244

Про схвалення річного та

середньострокового планів заходів

з реалізації Стратегії розвитку

Сумської області на період до 2015 року

"Нова Сумщина – 2015"

Відповідно до частини першої статті 6, статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2011 № 6053/1/1-11 до рішення Ради регіонів від 24.01.2011 та з метою реалізації Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015":

1. Затвердити річний та середньостроковий плани заходів з реалізації Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015" (далі – плани заходів), що додаються.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання планів заходів та щокварталу до 5 числа наступного за звітним періодом інформувати про їх виконання головне управління економіки Сумської обласної державної адміні-страції.

3. Головному управлінню економіки Сумської обласної державної адміністрації до 20 числа наступного за звітним кварталом надавати інформацію про стан виконання планів заходів голові Сумської обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Чернявського В.І.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П.Чмирь

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сумської обласної державної адміністрації

05.04.2011 № 244

Річний план заходів

з реалізації Стратегії розвитку Сумської області

на період до 2015 року "Нова Сумщина-2015" на 2011 рік

1

2

3

4

5

6

7

з/п

Стратегічний напрям (завдання), визначений регіональною стратегією розвитку

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

виконавець

Очікуваний

результат

Критерії

досягнення

розвитку

1.

Створення кластерів в агропромисловому комплексі за рахунок розвитку високотехнологічного агропромислового виробництва

Реалізація інвестиційних проектів у межах зернового кластеру

Протягом року

Головне управління агропромислового
розвитку Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільськогосподарські та пере-робні підприємства

Щорічне зростання обсягів виробництва учасників кластеру на 5-7%, підвищення його якості

Будівництво 4 елеваторів загальною потужністю одночасного зберігання понад 70 тис. тонн

Реалізація інвестиційних проектів у межах бурякоцукрового кластеру

Протягом року

Головне управління агропромислового
розвитку Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільськогосподарські та пере-робні підприємства

Щорічне зростання обсягів виробництва учасників кластеру на 10-12%, підвищення його якості

Повне завантаження Великожовтневого цукрового заводу, відновлення роботи та повне завантаження Угроїдського цукрового заводу

Реалізація інвестиційних проектів у тваринництві в межах молочного кластеру

Протягом року

Головне управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільськогосподарські та пере-робні підприємства

Щорічне зростання обсягів виробництва учасників кластеру на 8-10%, підвищення його якості

Будівництво (реконструкція) 3 молочних комплексів. Реконструкція приміщень з будівництвом доїльних залів у 6 підприємствах, молокопроводів –
у 13 підприємствах.

Будівництво 2 молокозаводів

Реалізація інвестиційних проектів у тваринництві в межах кластеру свинарства

Протягом року

Головне управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільськогосподарські та пере-робні підприємства

Щорічне зростання обсягів виробництва учасників кластеру на 5-7%, підвищення його якості

Будівництво (реконструкція) 2 свинокомплексів та 2 сви-ноферм

2.

Створення кластерів в галузі будівництва

Удосконалення та збалансування основних будівельних процесів шляхом розроблення схем планування території області та адміністративних районів, упровадження нових архітектурно-планувальних рішень та відбору проектів житла, застосування нових видів будівельних машин і обладнання, упровадження ефективних будівельних технологій, у тому числі завдяки будівництву експериментальних житлових будинків з урахуванням сучасних вимог споживачів

Протягом року

Відділ містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, провідні будівельні компанії

Збільшення обсягів уведення загальної площі житла та обсягів будівельних робіт

Уведення щороку до 350 тис. кв. метрів житла

3.

3.1.

3.2.

Упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій

Політика підвищення енергоефективності в Сумській області на період 2010-2015 років:

зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів споживачами області;

оптимізація паливно-енергетичного балансу області;

комплексне використання місцевих джерел енергії та видів палива;

мінімізація витрат бюджетних коштів та коштів громадян на потреби опалення та підігріву води;

залучення наукового та виробничого потенціалу Сумщини до виконання програми енергоефективності;

побудова системи управління енергозбереженням у регіоні, у тому числі залученням інвестицій;

створення сприятливого екологічного середовища.

Політика реформування житлово-кому-нального господарства та підвищення якості комунальних послуг:

теплопостачання;

водопостачання та водовідведення;

житлове господарство;

благоустрій населених пунктів області

Реалізація інвестиційних проектів по санації будівель бюджетної сфери (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон)

Друге
півріччя 2011 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Економія бюджетних коштів шляхом зменшення тепловтрат

Реалізація 69 проектів

Упровадження проекту з використанням теплового насосу на очисних спорудах КП "Міськводоканал" Сумської міської ради

Друге
півріччя 2011 року

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, Сумська міська рада

Зниження витрат на опалення за рахунок використання тепла стічних вод

Економія на рік 280 тис. куб. метрів природного газу

Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплозабезпечення: заміна 34 котлів та 62 одиниць насосного обладнання, установлення 63 котлів, що працюють на місцевих поновлювальних видах палива, модернізація котлів із установленням 37 нових пальників, заміна 53,9 кі-лометра теплових мереж

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів, використання місцевих поновлювальних видів палива

Економія теплової енергії в обсязі 17,63 тис. Гкал на загальну суму
4,73 млн. гривень, зменшення використання газу на
22,3 млн. куб. метрів (40,6 млн. гривень), економія 23,86 тис. Гкал теплової енергії (за опалювальний сезон – 6,4 млн. гривень), оптимізація споживання природного газу та зменшення його витрат на 22,05 тис. Гкал (5,9 млн. гривень)

Модернізація та розвиток систем водопостачання та водовідведення області: тампонаж 108, будівництво 13 артезіанських свердловин, автоматизація 3 насосних станцій, заміна 39 одиниць застарілого насосного обладнання, заміна 59,7 кілометра ветхих та аварійних водопровідних мереж, будівництво 52,4 кілометра водопровідних мереж, будівництво 2, реконструкція
10 очисних споруд, реконструкція 10 каналізаційних насосних станцій, заміна 11,8 кілометра ветхих та аварійних каналізаційних мереж, заміна 21 одиниці застарілого каналізаційного обладнання

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Підвищення якості питної води, розширення мережі споживачів шляхом нарощування обсягів виробництва, зменшення витрат електроенергії на підйом та транспортування води.

Зменшення забруднення навколишнього середовища

Економія близько
4,5 млн. гривень.

Зменшення споживання електричної енергії за рік на 1841,08 тис. кВт-год

Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Покращення стану житлових будинків, відновлення роботи ліфтів, підвищення якості надання послуг

Капітальний ремонт 160,4 тис. кв. метрів житла, капітальний ремонт 118 та заміна 16 ліфтів

Проведення благоустрою територій

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Поліпшення рівня благоустрою населених пунктів, зменшення забруднення навколишнього середовища

Капітальний ремонт
177 тис. кв. метрів комунальних доріг,
7 мостів та шляхо-проводів, реконструкція, будівництво
39,4 кілометра мереж вуличного освітлення, установлення 4,66 тис. одиниць енергозберігаючих джерел освітлення та 137 одиниць приладів диференційного обліку електро-енергії, реконструкція і будівництво 40, рекультивація 8 полігонів та звалищ

Розвиток міського електричного транспорту

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Підвищення якості міських пасажирських перевезень

Придбання 9 одиниць тролейбусів та
1 трамвайного вагону, реконструкція та будівництво 0,8 кілометра контактної мережі, реконструкція 5,78 кілометра трамвайних ліній

Оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Забезпечення обліку спожитих послуг водо- та теплопостачання, формування ощадливого ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів

Установлення

157 приладів обліку теплової енергії та
230 лічильників води

Переоснащення та капітальний ремонт житлових будинків, у яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Передача житлових будинків на баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, покращення обслуговування житла та якості надання житлово-комунальних послуг

Капітальний ремонт
293 житлових будинків

4.

4.1.

4.2.

Розвиток інноваційно-інвестиційної інфраструктури

Розвиток транспортної інфраструктури як фактору підвищення інвестиційної привабливості

Розвиток інформаційного простору області та формування іміджу влади

Створення міжнародного центру авіаційних перевезень і логістики на базі обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми"

Протягом року

Головне управління економіки, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Сум-ської обласної державної адміністрації, обласне комунальне підприємство "Аеропорт Суми"

Підвищення ефективності використання транспортної системи області, збільшення в 4,5 рази обсягів пасажирських та в 10 разів обсягів вантажних перевезень, розвиток туристичної галузі області

Проведення капітальних ремонтів та реконструкції автомобільних доріг державного та міжнародного значення

Протягом року

Служба автомобільних доріг у Сумській області

Забезпечення доведення покриття автомобільних доріг до параметрів, що відповідають вимогам державних будівельних норм, сприяння зниженню аварійності на дорогах

Реконструкція автомобільної дороги
М-02 (Кіпті-Глухів-Бачівськ) та створення сервісної інфраструктури навколо неї

Створення технологічних та індустріальних парків для стимулювання інноваційних та венчурних проектів

Протягом року

Головне управління економіки, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Сум-ської обласної державної адміністрації, ДБУ "Сумський регіональний центр з інвестицій та розвитку", Глухівська, Тростянецька районні державні адміністрації, Конотопська, Шосткинська міська рада

Упровадження новітніх технологій розвитку виробництва, збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяльності, зростання економічних показників та добробуту населення

Будівництво логістичного центру в Глухівському районі, Конотопського промислового парку, індустріального парку "Свема", промислового парку "Тростянець"

Підвищення рівня довіри громадськості до органів виконавчої влади та прийнятих рішень шляхом: проведення інформаційних кампаній з питань реалізації в області Стратегії розвитку Сумської області на період

до 2015 року "Нова Сумщина – 2015"; щоденного оперативного інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади через усі наявні інформаційні канали – офіційний веб-сайт Сумської обласної державної адміністрації, періодичні друковані видання, радіо, телебачення, Інтернет-ресурси

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Конструктивна співпраця органів виконавчої влади, громадських організацій та засобів масової інформації

Підтримка громадськістю діяльності органів влади

Модернізація офіційного веб-сайту Сумської обласної державної адміністрації з метою забезпечення інтерактивного спілкування між органами виконавчої влади і громадськістю

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Підвищення ефективності інформаційної взаємодії громадськості з органами державної виконавчої влади

Кількість, якість та оперативність надання інформаційних та адміністративних послуг громадянам

Розширення зони інформаційної присутності Сумської області в інформаційному просторі України шляхом співпраці із всеукраїнськими засобами масової інформації (спільні медіа-заходи, щоденний обмін інформацією)

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Постійна присутність Сумської області в інформаційному просторі України, підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону

Збільшення кількості публікацій на шпальтах та сюжетів у телерадіоефірі всеукраїнських засобів масової інформації

Видання презентаційного буклета про Сумську область

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Розвиток позитивного іміджу області, підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону

Просування сумського бренду в межах України

Проведення консультацій з громадськістю (засідань консультативно-дорадчих органів, громадських слухань, засідань у форматі "круглого столу", семінарів, конференцій), у тому числі за участю громадської ради та громадської гуманітарної ради при Сумській обласній державній адміністрації

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Установлення ефективного зворотного зв’язку між владою та громадськістю області. Активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, урахування пропозицій інститутів громадянського суспільства у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку регіону

Підвищення якості пропозицій, що надаються громадськістю, урахування на-працьованих рекомендацій

Проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку області, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах Сумської обласної державної адміністрації, зокрема галузевих професійно-громадських рад, районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад

Протягом року

Структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Проведення за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, інших заходів для інформування населення з питань державної та регіональної політики, виконання місцевих програм соціально-економічного розвитку та основних заходів щодо розвитку території

Другий та четвертий четвер щомісяця

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Проведення роз’ясню-вальної роботи із актуальних правових, економічних, соціальних та інших питань державотворення. Інформування жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Підвищення рівня поінформованості населення про роботу органів влади

Проведення заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора та 20-ї річниці незалежності України, Дня партизанської слави, інших, з широким залученням до їх проведення громадськості

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю, управління культури і туризму, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Збереження історичної пам'яті народу, популяризація державницьких поглядів серед громадськості, сприяння консолідації української нації

Збільшення рівня довіри до місцевих органів влади

Проведення презентацій громадських організацій, "Дня громадських організацій" з метою ознайомлення населення з їх діяльністю

Серпень

2011 року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Представлення діяльності та потенціалу громадських організацій

Проведення "Днів від-критих дверей" до Дня Конституції України для представників громадських організацій та засобів масової інформації з метою ознайомлення з роботою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Червень

2011 року

Організаційний відділ апарату Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Підвищення рівня довіри громадськості до обласної влади та прийнятих нею рішень. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади

Висвітлення в засобах масової інформації ефективних прикладів співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

Протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Активізація участі громадськості в процесах взаємодії з органами влади

Проведення соціологічних досліджень з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади, потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем розвитку держави та області

ІІ, ІV квартали
2011 року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Урахування думки жителів області при формуванні та реалізації державної і регіональної політики

Визначення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади з урахуванням думки жителів області

Проведення фестивалю національно-культурних товариств

ІV квартал 2011 року

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, головне управління зв’яз-ків з громадськістю обласної державної адміністрації

Забезпечення розвитку етнічної, мовної та культурної самобутності національних меншин

Збільшення рівня довіри до місцевих органів влади з боку представників національних меншин

Проведення зустрічей із представниками громадських організацій національних меншин

Щоквар-талу протягом року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в області

Збільшення рівня довіри до місцевих органів влади

Проведення конкурсу проектів, розроблених обласними громадськими організаціями, за відповідними визначеними напрямами.

Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів організацій-переможців конкурсу проектів, розроблених обласними громадськими організаціями

Квітень 2011 року

ІІ-ІV квартали
2011 року

Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Підтримка ініціатив громадськості при реалізації заходів регіональної політики. Сприяння впровадженню актуальних та суспільно значущих проектів громадськості

Збільшення кількості впроваджених громадськими організаціями суспільно значущих проектів та рівня суспільної активності громадськості

Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно
значущих проектів на відповідних територіях

Протягом року

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Сприяння впровадженню актуальних та суспільно значущих проектів громадськості

5.

Розвиток малого та середнього бізнесу в пріоритетних напрямках:

розвиток деревопереробної галузі;

формування сучасної системи управління малим підприємництвом, зокрема, створення кластеру в садівництві;

розвиток туризму

Сприяння налагодженню ділових взаємозв’язків суб’єктів малого та середнього бізнесу із суміжними галузями, зокрема лісовою та хімічною промисловістю, будівництвом, транспортною галуззю, що локально сконцентровані в області

Протягом року

Головне управління економіки, головне управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації спільно з керівниками лісогосподарських, хімічних, будівельних та транспортних організацій

Створення умов для формування кластерної форми організації підприємств деревопереробної промисловості

Відновлення міжгалузевих зв’язків, повний цикл обробки деревини, технологічне оновлення виробництва

Сприяння активізації роботи асоціацій підприємців, що діють на території області, надання практичної допомоги членам асоціації в розвитку і зміцненні виробничої, технічної та соціальної бази, організації виставок, конференцій і семінарів

Протягом року

Керівники об’єднан-ня Сумської обласної галузевої організації роботодавців деревообробної промисловості та Сумської обласної організації роботодавців деревообробного та меблевого виробництва

Детальне ознайомлення з основними виробниками галузі, перспективами їх розвитку, обмін інформацією та досвідом, вирішення спільних завдань

Підвищення конкурентоспроможності продукції деревообробки

Зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-право-вих актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики

Протягом року

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Забезпечення зменшення кількості регуляторних актів

Зменшення кількості регуляторних актів на 10%

Організація процесу інтеграції розрізнених підприємств у територіально-виробничі асоціації у галузі садівництва, деревообробки та туристичної галузі шляхом створення добровільних об'єднань

Протягом року

Головне управління агропромислового розвитку, управління культури і туризму, головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, комунальна установа "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва" Сумської обласної ради, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Створення садівничої, деревопереробної та туристичної асоціацій як проміжної форми об’єднання суб’єктів господарювання

Створення не менше

3 асоціацій

Популяризація туристичного потенціалу області, проведення інформаційних заходів, участь у виставковій діяльності

Протягом року

Управління культури

і туризму Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Створення та популяризація місцевого турпродукту

Збільшення кількості туристів, що відвідують область

Створення бренду "Сумщина фестивальна".

Проведення 3 міжнародних, 10 всеукраїнських, 20 обласних фестивалів, свят, конкурсів.

Проведення фестивалю мистецтв Сумщини "Свята моя земля, велична Україна!", присвяченого 20-річчю незалежності України.

Започаткування проведення міжнародного конкурсу піаністів "Слобожанська фантазія",

обласного фестивалю духової музики
(смт Краснопілля);

обласного фестивалю народної пісні "Пісенне перевесло" (Глухівський район)

Протягом року

Серпень

2011 року

Квітень,

травень,

жовтень

2011 року

Управління культури

і туризму Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Організація культурного дозвілля населення, розвиток самодіяльного та професійного мистецтва

Збільшення кількості учасників фестивалів та глядачів

6.

6.1.

6.2.

Стратегія розвитку соціально-гуманітарної сфери на покращення рівня життя мешканців області

Сучасне управління освітою як фактор підвищення конкурентоспроможності області

Реформа галузі охорони здоров'я як інструменту покращення рівня життя мешканців області:

забезпечення доступності і якості первинної медико-санітарної допомоги всьому населенню, передусім сільським жителям, максимальне наближення установ з надання медичних послуг до споживача;

створення єдиного медичного простору області, реорганізація та підвищення ефективності системи управління галуззю охорони здоров’я на обласному, районних та міських рівнях, забезпечення керованості процесу реформування і діяльності первинної медико-санітарної допомоги;

науково-методичне та нормативно-правове забезпечення реорганізації первинної медичної допомоги та її ефективного функціонування;

інформаційна підтримка і супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров'я

Створення 8 навчально-виховних комплексів: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад.

Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів у селах Межиріч Лебединського району та Кам’янка Тростянецького району

Липень-серпень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні ради

Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою

Охоплення дошкільною освітою не менше 76% дітей

Придбання 27 шкільних автобусів

Липень-листопад

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

Підвищення рівня охоплення організованим підвезенням до місць навчання учнів сільських шкіл

Охоплення організованим підвезенням 97% учнів сільських шкіл

Придбання навчальної, довідкової літератури для бібліотек опорних шкіл

Липень-листопад

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Підвищення ефективності функціонування шкільних бібліотек

Забезпечення навчальною, довідковою літературою
50 бібліотек опорних шкіл

Придбання мультимедійної та комп’ютерної техніки для бібліотек опорних шкіл

Липень-жовтень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Підвищення ефективності функціонування шкільних бібліотек

Забезпечення 35 бібліотек опорних шкіл мультимедійною, комп’ютерною технікою

Розвиток мережі пересувних позашкільних навчальних закладів

Вересень-жовтень

2011 року

Районні державні адміністрації

Створення умов для отримання позашкільної освіти учням сільської місцевості

Збільшення рівня охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді сільської місцевості до 18%

Підключення до інформаційної мережі Інтернет 25 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів

Вересень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Упровадження в навчально-виховний
процес інформаційно-комунікаційних технологій

Забезпечення доступу до інформаційної мережі Інтернет 100% загальноосвітніх шкіл
І-ІІІ ступенів

Придбання сучасного навчального обладнання з природничо-матема-тичних дисциплін для навчальних закладів

Вересень-грудень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Підвищення якості надання освітніх послуг у навчальних закладах

Збільшення рівня забезпечення загальноосвітніх шкіл області навчальним обладнанням з природничо-математич-них дисциплін до 55-60%

Завершення будівництва та введення в експлуатацію добудови Роменської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Роменської міської ради

Листопад-грудень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Роменської міської ради

Забезпечення належних умов навчання учнів

Уведення в експлуатацію добудови
Роменської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1

Поповнення матеріально-технічної бази Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Серпень-грудень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Підвищення якості надання послуг з позашкільної освіти

Поповнення матеріально-технічної бази за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 100 тис. гривень

Модернізація технічного оснащення кабінетів та трудових майстерень шкіл-інтернатів області

Серпень-листопад

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Забезпечення допрофесійної та професійної підготовки вихованців інтернатних закладів

Постачання навчального обладнання до 10 шкіл-інтер-натів

Запровадження підтримки педагогічних працівників, які досягли високих результатів у праці, на рівні міст та районів області

Квітень-вересень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Створення в суспільстві позитивного іміджу професії педагога

Установлення надбавок до посадових окладів за високі досягнення в праці 400 педагогічним працівникам

Формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників відповідно до укладених договорів з роботодавцями

Серпень-вересень

2011 року

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Мотивація роботодавців до участі в підготовці кваліфікованих робітників

Підготовка 100% учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за державним замовленням, на підставі трьохсторонніх угод

Реорганізація на засадах сімейної медицини Успенської СЛА Буринського району, Перехрестівської СЛА Роменського району

Протягом року

Буринська, Роменська районні державні адміністрації, сільські ради

Збільшення питомої ваги населення, що обслуговується сімейними лікарями

Збільшення кількості амбулаторій сімейної медицини до 98, питомої ваги населення, що обслуговується сімейними лікарями – до 46%

Відкриття пункту швидкої медичної допомоги в селі Піски Буринського району

Протягом року

Буринська районна державна адміністрація, Пісківська сільська рада

Підвищення доступності невідкладної медичної допомоги до сільського мешканця

Збільшення питомої ваги виїздів швидкої медичної допомоги до сільських жителів до 21,5%

Організація лікарні "Хоспіс" для хворих у термінальних стадіях захворювань у місті Суми та Шалигинській міській лікарні Глухівського району

Протягом року

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради, Глухівська районна державна адміністрація

Забезпечення паліативною допомогою потребуючих

Покращення якості життя хворих у термінальній стадії захворювань

Проведення капітального ремонту онкологічного відділення Роменської ЦРЛ

Протягом року

Виконавчий комітет Роменської міської ради

Забезпечення доступною онкологічною допомогою мешканців області

Охоплення онкологічних хворих спеціальним лікуванням на рівні 72%.

Забезпечення дорічної летальності вперше виявлених хворих на рівні 27,5%

Підготовка необхідного пакета документів на будівництво сучасного онкологічного диспансеру. Завершення капітального ремонту обласного онкологічного диспансеру

Протягом року

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Удосконалення перинатальної допомоги шляхом придбання обладнання для: операційного блоку акушерського відділення Сумського міського пологового будинку № 1, відділення інтенсивної терапії та реанімації КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"; відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні

Протягом року

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Покращення якості надання медичної допомоги дітям та матерям

Забезпечення показника малюкової смертності на рівні 9,2 на 1 тис. народжених живими, показника первинної інвалідності дитячого населення – 20 на 10 тис. дитячого населення. Недопущення материнської смертності

Завершення будівництва другої черги обласного психоневрологічного диспансеру

Протягом року

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Створення умов для надання медичної допомоги психіатричним хворим. Дотримання санітарного нормативу корисної площі на стаціонарне ліжко

Забезпечення показника корисної пло-щі на 1 ліжко на рівні 7 кв. метрівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про результати комплексної перевірки стану виконання Сумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району

  Документ
  про результати комплексної перевірки стану виконанняСумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району
 2. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (10)

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 17, 28, частини третьої, четвертої статті 31, статей 33, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р.
 3. Сумська обласна державна адміністрація (23)

  Документ
  Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій (в екстремальних умовах).
 4. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 25. 11. 2011 м. Суми №773 Про основні напрямки підготовки І завдання цивільного захисту області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статей 25, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 27, 34, 35 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”,
 5. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 02. 2011 м. Суми №70 Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статті 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про статус і соціальний захист громадян,

Другие похожие документы..