Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Полный пофамильный перечень лиц, имеющих право на приём вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированные по мере у...полностью>>
'Урок'
Образовательная: Опираясь на знания учащихся об основных классах неорганических веществ, подвести их к понятию генетической связи и генетическим ряда...полностью>>
'Документ'
Фотонные кристаллы – это материалы с пространственно-периодической структурой, характеризующиеся изменением коэффициента преломления в масштабах, соп...полностью>>
'Краткое содержание'
Этот предмет занимает особое место в дипломатии. Он дает информацию о тактике ведения переговоров, периоде переговоров, его тактике и стратегии и опре...полностью>>

Водяна Людмила Володимирівна. Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів І. Франка.: дис канд наук: 10. 01. 01 українська література

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Водяна Людмила Володимирівна. Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів І.Франка.: дис. канд. наук: 10.01.01 - українська література. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008.

Анотація до роботи:

Дисертація присвячена дослідженню проблем людського існування, що знайшли своє яскраве художнє втілення у бориславському циклі творів І.Франка. Проаналізувавши стан вивчення екзистенційних мотивів у художній спадщині І.Франка, авторка вперше здійснює спробу екзистенційно-феноменологічного прочитання бориславського циклу у контексті художньої реалізації письменником онтологічних питань. На матеріалі оповідань "Ріпник", "Навернений грішник", "На роботі", "Яць Зелепуга", "Полуйка", повісті "Boa constrictor" та роману "Борислав сміється" виявлено основні екзистенційні стани, що простежуються у творах І.Франка: тривога, страх, вина, совість, вибір, смерть, надія. З’ясовано систему символічних маркувань екзистенціалів, позначених концептами Борислава, болота, бруду, безодні, ями, сну.

У дослідженні розглянуто природу Франкового езотеризму, пов’язаного з його ставленням до людської праці як сутнісної духовної сили, вирізнено філософсько-екзистенційні аспекти концепції "цілого чоловіка". Проаналізовано засоби психологічного аналізу екзистенційних станів, серед яких найпродуктивнішими виступають портретування та внутрішнє мовлення героїв.

Список опублікованих праць за тематикою дисертації:

1. Проблема ремесла у творчості І.Франка // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2004. – Вип. 7. – Т. VII. – Ч. 2. Художня література в контексті культури. – С. 24-28.

2. Відображення української ментальності в художньо-символічному мисленні І.Франка // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2005. – Вип. 8. – Т. VI. – Ч. 1. Художня література в контексті культури. – С. 374-380.

3. Феномен пізнання в художньому осмисленні Івана Франка: гетевський контекст // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 21. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2005. – С. 389-397.

4. Духовні засади у вихованні учнів на заняттях з літератури (на матеріалі творчості І.Франка) // Актуальні проблеми неперервної освіти: Зб. наук праць. – Вип. 1. / За заг. редакцією д.п.н. Онкович Г.В., к.п.н. Матвієнко Л.П. – Київ-Миколаїв, 2005. – С. 145-148.

5. Міфологема надії в оповіданнях бориславського циклу І.Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Ч. 2 / Редкол.: А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2006. – Вип. 24. – С. 462-469.

6. Символ "безодні" в оповіданні І.Франка "Навернений грішник" // Наука і сучасність: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – Т. 55. – С. 170-176.

7. Символічний образ ями у бориславському циклі оповідань І.Франка // Історико-літературний журнал. – ОНУ ім. І.І.Мечникова. – 2007. – №13. – С. 21-29.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

    Документ
    Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
  2. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society (1)

    Документ
    Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.

Другие похожие документы..