Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Настоящие методические рекомендации устанавливают структуру программы и порядок ее разработки в области энергосбережения и повышения энергетической э...полностью>>
'Документ'
У даному інформаційно-аналітичному огляді наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря України основними забруднюючими...полностью>>
'Элективный курс'
Аннотация. Специальный (элективный) курс "ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО" -это интегрированный лингвистический курс для учащихся профильных класс...полностью>>
'Документ'
Рукопись объемом 4 полных страницы ф. А-4 (включая рисунки, графики, таблицы, библиографический список и т.д.) представляется отредактированная, в ви...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Назва факультету

Факультет права і гуманітарних наук

Кафедра

українознавства

Прізвище, iм’я,
по-батькові викладача

Маслак Володимир Іванович

Посада

Завідувач кафедри українознавства

Вчене звання

Доцент

Вчена ступінь

Кандидат історичних наук

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

п/п

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Рік

ДА

Фах

Вид

Пуб.

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ТДК

Шевченко, О.М.;

Законодавчо закріплені питання інформатизації сучасного суспільства

Формування правосвідомості у молоді України. Матеріали І регіональної конференції./ За загальною редакцією І.І. Метрофанова. – Кременчук: Вид. відділ КДУ імені Михайла Остроградського, 2010, - 92 с.

2010

ТДК

Ніколаєнко, М.В.;

Туберкульоз – загроза людства

ХІІ Міжнародна науково-пратична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – 263 с.

2010

0,15

ТДК

Процик, К.І.;

Екологія та екологічні проблеми в Україні

ХІІ Міжнародна науково-пратична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – 263 с.

2010

0,1

ТДК

Бутова, І.Г.;

Вплив засобів масової інформації на свідомість людей

ХІІ Міжнародна науково-пратична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – 263 с.

2010

0,1

ТДК

Гожа, О.В.;

Руйнівна сила землетрусу

ХІІ Міжнародна науково-пратична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – 263 с.

2010

0,1

ТДК

Паштецька, А.В.;

Значення архітектурних історичних пам’яток в історії Полтавщини

ХІІ Міжнародна науково-пратична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – 263 с.

2010

0,15

ТДК

Законодавчо закріплені питання інформатизації сучасного суспільства

У друці

ТДК

Душенко, О. ;

Василенко, Д.П.;

300 річчя Конституції Пилипа Орлика

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук: КДУ, 2010.- 356 с.

2010

0,1

ТДК

Василенко, Д.П.;

Захист інформації в провідних країнах світу

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук: КДУ, 2010.-356 с.

2010

0,1

Ст

Василенко, Д.П.;

Законодавство провідних країн світу в сфері захисту інформації

Вісник до 50-річчя університету. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2010 (61) частина 1

2010

0,4

Ст

Кременчук на сторінках блокнота воєнного звітодавця Івана Костюка.

Матеріали регіональної науково-практичної конференції (до 65-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників)

«Велика Вітчизняна війна в історії українського народу» Кременчук, 2010

0,4

Ст

Гадяцькі акти другої половини XVII ст. у серійному виданні «Універсали українських гетьманів».

У друці.

2009

0,5

фах

ТДК

Петченко, М.В.; Шевченко В.В.;

Голодомор 1932-1933 рр. – найбільша трагедія українського народу

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДПУ імені Михайла Остроградського. Тези наукових доповідей. – Кременчук:КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009.-482 с.

2009

0,1.

ТДК

Олефір, А.;

Дорогами війни: зі спогадів Шевчук Л.В.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДПУ імені Михайла Остроградського. Тези наукових доповідей. – Кременчук:КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009.-482 с.

2009

0,1

ТДК

Манжара, О.Б.;

Історія Красногірького жіночого монастиря в документах Черкаського державного обласного архіву

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДПУ імені Михайла Остроградського. Тези наукових доповідей. – Кременчук:КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009.-482 с.

2009

0,2

Ст

Вирський, Д.С.;

«Покликані революцією»: Кременчук і кременчужани під булавою Б. Хмельницького

Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. Київ, 2009.

2009

0,8

фах

Ст

Млинарство в економіці держави Богдана Хмельницького

Матеріали перших наукових читань історії українського традиційного млинарства 2009. – Черкаси, 2009.

2009

У друці.

фах

Ст

Адміністративне піднесення Полтави на початку ХІХ століття як наслідок подій 1709 року

Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції — Харків: ФОП Толмачова Н.Ю., 2009.

2009

0,7

Ст

Сошенко, С.М.;

Трансформація задач довузівської підготовки у контексті свідомого професійного самовизначення абітурієнтів

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2008(48) частини 2. – 70 с.

2008

0,4

Ст

Образ Національно-визвольної війни українського народу в російській науково-популярній літературі

Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В.А. Смолій; відп. ред. О.А. Удод. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. – Вип. 18. – 488 с.

2008

0,7

фах

Ст

Діяльність Полтавських парафіяльних училищ на сторінках «Київської старовини»

Матеріали VІІ Міжнародного симпозіуму з проблеми аграрної історії, присвяченого 90-ій річниці Української Держави гетьмана П.П. Скоропадського. «Український селянин»: Збірник наукових праць/ За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. Вип. 11. – 374 с.

2008

0,4

фах

МГ

Монографія «Образ української національно-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції ХVІІІ – 80-х роках ХХ ст.». – 286 с.

17

фах

Ст

Славко, О.;

«Плюси» та «Мінуси» «Принципів військової геометрії» Г. Боплана

Спеціальні історичні дисципліни: пиання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2007. – Число 15. – 538 с.

2007

0,6

фах

Ст

Маслак, О.І.;

«Записки» Миколи Арандаренка як джерело з вивчення господарського життя Кременчуцького повіту у ХІХ ст.

Гуржівські історичні читання – збірник наукових праць, присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І.О. Гуржію. Черкаси, 2007. – 535 с.

2007

0.5

фах

Ст

Образ національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. в російських дорадянських підручниках

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми в дослідженні історії Запорозького козацтва», м. Запоріжжя, 11-12 жовтня 2007 р. – 221 с.

2007

1

Ст

Вирський, Д.С.;

Кременчуччина 1792 року у мандрівних нотатках вельможного отрока

Кременчуку – 435 років. Матеріали науково-практичної конференції. \ За ред. Лушакової А.М., Якименка М.А. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2006. – 192 с.

2006

0,5

Ст

Кременчуг в историческом наследии Гиема Левассера де Боплана (1600-1673)

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 1/2006(36). – 166 с.

2006

0,4

МГ

Шаблій, О.П.;

45 років у небі над Кременчуком (до 45-річчя Кременчуцького льотного коледжу національного авіаційного університету), Кременчук: ПП Олексієнко ВВ. -2005. – 186 с.

2005

10

Національно-визвольна війна українського народу в історіографічних дослідженнях Г. Карпова

Міжвузівський збірник наукових праць. Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній науці «Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України». Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2004. – 263 с.

2004

0,7

фах

Ст

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в студіях російських істориків (ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи». Хмельницький, 2003. – 242с.

2003

0,4

фах

«Маленькі» трагедії великої війни

«Український слянин»: Збірник наукових праць / За ред. С.В. Кульчинського, А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003. - Вип. 7 – 183 с.

2003

0,5

фах

Ст

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття в історичних концепціях С. Соловйова

Історіографічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора Р.Г. Симоменка / Відп. ред. Ю.А. Пінчук. К.: НАН України. Ін-т історії України, 2002. Вип. 11. 400с.

2002

1

фах

НПР

«Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в російській історіографії ХVІІІ – початку ХХ ст.»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 2001. – 21 с.

2001

1

НПР

«Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в російській історіографії ХVІІІ – початку ХХ ст.»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 2001. – 198 с.

2001

9

фах

Ст

О. Рігельман про події національно-визвольної війни Українського народу середини ХVІІ ст.

Всеукраїнський науковий журнал «Сіверянський літопис» № 4(34) серпень-вересень 2000. – 272 с.

2000

0,5

фах

Ст

Г. Карпов як дослідник «Статей Богдана Хмельницького»

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» 5(13) 2000. - 148 с.

2000

0,4

фах

Ст

Козакознавчі студії в доробку А. Сухорукова

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. – Вип. 1(7). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – 302 с.

2000

0,4

фах

Ст

Універсали Богдана Хмельницького, як джерело до вивчення процесу українського державотворення

Гуманітарний журнал № 4(4) 1999 (осінь). Дніпропетровськ

1999

0,5

фах

Ст

Адміністративний устрій держави Богдана Хмельницького (до історіографії проблеми)

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Випуск VІІІ. – Запоріжжя: Тандем-У, 1999ю – 280 с.

1999

142-146

Ст

Події української історії середини ХVІІ століття за універсалами Богдана Хмельницького

Проблемы создания нових машин и технологий. Сборник научных трудов Кременчугского государственного политехнического института: Выпуск 2/1999(7): КГПИ, 1999. – 580с.

1999

0,4

ТДК

Проблеми дослідження держави Б. Хмельницького

Вісник Університету внутрішніх справ. Додаток до № 3-4. Доповіді і повідомлення. Всеукраїнська наукова конференція 2 жовтня 1998 року. «350-річчя відродження української державності: минуле і сучасне». Сімферополь. – 1998. – 129с.

1998

0,1

Ст

Причини національної революції середини ХVІІ століття в Україні. Історіографія проблеми.

Придніпровський науковий вісник. Науковий журнал № 86 (153) вересень 1998 р. Історія. Філософія. Соціологія. – 103.

1998

1

фах

Ст

Проблеми державності часів Богдана Хмельницького в українській історіографії

Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. Вып. 2. - Ч. ІІІ. Кременчуг, 1997. – 132 с.

1997

0,4

Ст

Держава Богдана Хмельницького – правонаступниця традицій Запорозької Січі

Запорозьке козацтвов пам’ятках історії та культури. Матеріали науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). Секція ІІІ, ІV, V. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – 280 с.

1997

0,5

Ст

Осташко, О.І.;

Історичний портрет Богдана Хмельницького

Літературно-художній та публіцистичний журнал «Дніпровські хвилі» № 21 квітень 1996. Кременчук. – 96 с.

1996

0,5

Історичний огляд процесу становлення державного права в Україні

Матеріали наукової конференції. Сучасні проблеми соціально-гуманітарних наук. Дніпропетровськ: 1995. – 126 с.

1995

0,3

Ст

Особливості розвитку козацько-гетьманської держави: історіографія проблеми

Збірник наукових праць 1994 р. Ч. 2. Кременчук: 1995. – 79 с.

1995

0,4

ТДК

Деякі історіографічні проблеми козацько-гетьманської української держави

Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів КФ ХДПУ. Кременчук. 1994. – 63 с.

1994

0,1

ТДК

Держава Богдана Хмельницького: історіографія проблеми

Матеріали студентської і аспірантської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми історії України». Кременчук: 1994. – 51 с.

1994

0,1

ТДК

Осташко, О.І.;

Питання про періодизацію становлення української державності

Українська державність: історія і сучасність: Матеріали наукової конференції. Січень, 1993 р. – К.: ІСДО, 1993. – 408 с.

1993

0,1

Ст

До питання про політичні наслідки Полтавської Битви

Маловідомі сторінки історії Полтавщини / Збірник наукових праць /. – 1993. – 68 с.

1993

0,4

ТДК

Осташко, О.І.;

Нові підходи до методологічних проблем виховання студентів

Формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій, соціального і гуманітарного мислення у студентів у позанавчальний час. Тези доп. Респ. наук.-практ. конф. Одеса. верес. 1993 р. / Ред. кол.: Г.І. Терещенко (голова) та інші – К.: ІСДО, 1993. – 334 с.

1993

0,1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І комп’ютерних технологій звіт про роботу

  Документ
  Згідно з посвідченням №624 від 22 жовтня 2007 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 13-15 травня 2009 р. Інститутом електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій, в склад якого входять
 2. Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І комп’ютерних технологій

  Документ
  Згідно з посвідченням №624 від 22 жовтня 2007 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 14-16 травня 2008 р. Інститутом електромеханіки, енергозбереження та комп’ютерних технологій, в склад якого входять
 3. Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського на правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми. Ефективна діяльність підприємств у сучасних умовах функціонування забезпечується безперервним процесом адаптації внутрішнього середовища до вимог і потреб зовнішнього, цілісною орієнтацією на створення вищої цінності
 4. Міністерство освіти І науки України Кременчуцький державний університет імені михайла остроградського інститут електромеханіки, енергозбереження І систем управління

  Документ
  Згідно з посвідченням УкрІНТЕІ про реєстрацію № 367 від 6 липня 2010 року “Про реєстрацію проведення Міжнародної науково-технічної конференції” 19-21 травня 2010 р.
 5. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01

Другие похожие документы..