Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного у...полностью>>
'Программа'
Чапытков А., Рязанов М., Вагин Д., Лиханова Я., Тимофеев В., Савинова Д., Ильментьева А. 6 А кл. «Памятники природного и культурного наследия Красноя...полностью>>
'Документ'
Примерный перечень должностей работников краевых государственных учреждений здравоохранения, которым может быть установлен ненормированный рабочий ден...полностью>>
'Статья'
4. Термин «установленный район СССР» означает: Иультинский район, Провиденский район и Чукотский район, а также восточную часть Анадырского района, о...полностью>>

Затверджую міністр праці та соціальної політики України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр праці та соціальної політики України

_________________ Людмила Денісова

____ ____________2010 рік

З В І Т

про стан виконання плану роботи

Міністерства праці та соціальної політики України за 2009 рік,

затверджений наказом Мінпраці від 30.12.2008 № 600

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

1

2

3

4

5

І. Пріоритетні завдання Міністерства

1.1

Забезпечити організацію та координацію роботи в рамках проекту Світового банку „Третя позика на політику розвитку” (ППР-3)

постійно

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Листом Кабінету Міністрів України від 15.12.08 № 56751/4/1-08 знято з контролю (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.2

Підготувати соціальний звіт за 2008 рік

ІІІ квартал

Соціальний звіт за 2008 рік надано у І кварталі 2009 року (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.3

Організувати та контролювати підготовку матеріалів для оновлення галузевих розділів постійно діючої експозиції „Барвиста Україна”

ІІІ квартал

Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

Здійснювати моніторинг

1.4

- пріоритетних завдань Мінпраці на 2009 рік

щоквартально

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Інформація про стан виконання пріоритетних завдань Мінпраці за 2009 рік було надано в службу Міністра та Мінекономіки листом від 13.01.10 № 149/0/14-10/10 (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.5

- показників сфери соціального розвитку

щомісячно

Моніторинг показників сфери соціального розвитку щомісячно до 20 числа надається керівництву та структурним підрозділам Мінпраці для використання в роботі (розміщується на диску О/uanaliz/807) (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.6

- показників рівня життя населення

щомісячно

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Щомісяця готується інформаційно-аналітична записка щодо рівня життя населення. Така записка підготовлена за січень-жовтень та надіслана листом від 16.12.09 №1394/0/15-09/10 Головним управлінням праці та соціального захисту населення (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.7

- показників бідності

щоквартально

Показники бідності за даними І півріччя 2009 року характеризуються наступними даними. Рівень бідності в країні становив 27,2 відс. Показник глибини бідності за визначений період становив 23,1 відс. Межа бідності склала 799 грн., що перевищило значення відповідного періоду 2008 року на 62 грн. (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.8

- стану розробки та запровадження державних соціальних стандартів та нормативів у всіх сферах їх застосування та готувати інформацію Кабінету Міністрів України із зазначеного питання

лютий

серпень

Розенко П.В.

Латік В.В.

Інформація щодо стану розробки та запровадження державних соціальних стандартів та нормативів у всіх сферах їх застосування була надана Кабінету Міністрів України листом від 03.08.09 № 2598/0/10-09/10 (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.9

З метою спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін щомісяця розраховувати фактичний розмір прожиткового мінімуму

щомісячно

Розенко П.В.

Латік В.В.

Щомісячно проводиться моніторинг фактичного прожиткового мінімуму. Інформація оприлюднюється на офіційному сайті Мінпраці (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

1.10

Провести переговори між Сторонами власників і профспілок щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати

І - ІІ квартал

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Проведені 3 робочі зустрічі між Сторонами представників власників і профспілок для консультацій по визначенню розміру мінімальної заробітної плати на 2010 рік (13 і 22 квітня та 11 серпня 2009 року). Крім того, було проведено 5 засідань робочої Комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок з ведення переговорів з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2010 рік (4 червня, 2 і 16 липня, 7 і 13 серпня 2009 року). За результатами засідання 13.08.09 підписаний Протокол № 5, в якому зафіксована позиція Сторін щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2010 рік, про що повідомлено Кабінет Міністрів України (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

1.11

Провести засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

щоквартально

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Згідно з розподілом обов’язків роботу по виконанню цього пункту покладено на Управління моніторингу заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

Засідання Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат проведені 23 жовтня та 22 грудня 2009 (звіт від 14.01.10 № 9/0/017/174-10, підп. Діденко, погод. Онищук)

1.12

Здійснити моніторинг забезпечення державного розміру мінімальної заробітної плати в галузях економіки

систематично

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Державний Департамент нагляду за додержанням законодавства про працю щомісячно здійснює перевірки дотримання законодавства про працю, в тому числі забезпечення розміру мінімальної заробітної плати на підприємствах всіх форм власності та галузей економіки (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

1.13

Здійснити моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати

постійно

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Згідно з розподілом обов’язків роботу по виконанню цього пункту покладено на Управління моніторингу заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.09 № 370 „Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів” Управлінням моніторингу заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат сформовано переліки підприємств-боржників державної та комунальної форми власності, стосовно яких здійснюється щотижневий моніторинг погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

За результатами зазначеного моніторингу заборгованість із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах станом на 1 січня 2010 року становила 118651,1 тис. гривень, на державних підприємствах вона склала – 284895,3 тис. гривень.

Про результати моніторингу виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів Мінпраці у встановленому порядку повідомляє ДПА, Держказначейство, центральні органи виконавчої влади, Мінфін, Держнаглядпраці для вжиття відповідних заходів. Результати моніторингу розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України з прийняттям відповідних рішень (звіт від 01.02.10 № 60/0/017/174-10, підп. Діденко)

1.14

Виконати заходи щодо упорядкування умов оплати праці:

- працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки;

- працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

протягом року (за окремим планом заходів)

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Створено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (наказ Мінпраці від 02.02.09 № 33)

Упорядковано умови оплати праці бюджетної сфери та органів державної влади. Прийнято 15 постанов Кабінету Міністрів України, затверджено 29 наказів Мінпраці (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

1.15

Виконати заходи, передбачені актами Кабінету Міністрів України та Президента України, щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу шляхом вдосконалення системи їх грошового забезпечення

протягом року (за окремим планом заходів)

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Розглянуто та погоджено в установленому порядку:

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про грошову компенсацію за піднайм (наймання, оренду) житлового приміщення особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту”, підготовлений МНС;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 1 до Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби”, підготовлений Державною митною службою України;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір допомоги на поховання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв′язку”, підготовлений Держспецзв'язком;

проект наказу Міноборони „Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 03.09.02 № 301”;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів надбавок за безперервну роботу до тарифних ставок (посадових окладів) працівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів органів внутрішніх справ та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, підготовлений МВС;

проект Указу Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України № 1020”, підготовлений Міноборони;

проект наказу Міноборони „Про внесення Змін до Тимчасового переліку посад офіцерського складу, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)”, підготовлений Міноборони;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про віднесення посад працівників Служби Безпеки України до відповідних категорій посад державних службовців”, підготовлений СБУ;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 648”, підготовлений Держспецзв'язком;

проект наказу Міноборони „Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 02.12.08 № 600”;

проект Указу Президента України „Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, підготовлений МВС;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Положення про проходження служби в ДССЗ та ЗІ особами рядового і начальницького складу”, підготовлений Дерсжпецзв'язком;

проект Указу Президента України „Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Сил України”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9.10.06 № 1404”, підготовлений Міноборони;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про віднесення посад працівників Служби безпеки України до відповідних категорій посад державних службовців”, підготовлений СБУ;

проект Закону України „Про внесення змін до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”, підготовлений Держспецзв'язком;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 869”, підготовлений Держспецзв'язком;

проект наказу МВС „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери”;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Щодо соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню та осіб, звільнених з військової служби на період до 2011 року”, підготовлений Міноборони;

Галузева угода між МВС та професійною спілкою атестованих працівників ОВС на 2009-2010 роки.

проект Указу Президента України „Про внесення змін до Положення про проходження громадянами служби в Збройних Силах України”, підготовлений Міноборони;

проект наказу Міноборони від 22.12.08 № 624 „Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей”;

копія прийнятого Верховною Радою України Закону України від 14.04.09 № 1255-VI „Про внесення змін до деяких законів України” для візування перед підписанням Президентом України;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення”, підготовлений Міноборони;

проект наказу МНС „Про внесення змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

проект наказу „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”, підготовлений Міноборони;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів військовими частинами. установами та організаціями Збройних Сил України, які фінансуються із Державного бюджету України, на 2010-2014 роки”, підготовлений Міноборони;

проект Указу Президента України „Про внесення змін до додатка №10 до Указу Президента України від 21.03.02 № 277” підготовлений Мінтрансзв’язку;

проект наказу Державного департаменту з виконання покарань „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 12.05.05 № 78”;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про проходження служби начальницьким складом податкової міліції органів державної податкової служби”, підготовлений Адміністрацією Державної податкової служби України;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про здійснення Державною прикордонною службою України виплат страхових сум у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, що настали до 1 січня 2007 року”, підготовлений Державною прикордонною службою України;

проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про впорядкування деяких питань організації виконання завдань особовим складом Дерспецзв'язку у зонах відчуження та безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на підземних спорудах зв′язку”, підготовлений Держспецзв'язком;

проект наказу Держдепартаменту з питань виконання покарань „Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України”, підготовлений Держдепартаментом з питань виконання покарань;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки та частини основної суми кредитів уповноважених банків особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, державним службовцям, які працюють в органах внутрішніх справ, на будівництво і придбання житла”, підготовлений МВС України;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про віднесення посад співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які не є військовослужбовцями, до посад державних службовців”, підготовлений Міноборони;

проект наказу „Про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил, відряджених до Національного космічного агентства України”, підготовлений Національним Космічним агентством України;

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання військового та військово-транспортного обов’язку”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995р. № 648 та від 15 листопада 2006р. № 1588”, підготовлений Держспецзв'язком України;

проект Закону України „Про внесення змін до Закону України ”Про державну податкову службу в Україні” підготовлений Адміністрацією Державної податкової служби України;

проект Указу Президента України „Про затвердження Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, підготовлений МВС;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р № 423”, підготовлений Міноборони;

проект наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України „Про затвердження умов праці працівників (не військовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерного складу авіації Державної прикордонної служби України”;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”, підготовлений Управлінням державної охорони України;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.95р № 342”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 1998 року № 1685”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про впорядкування деяких питань організації виконання завдань особовим складом Держспецзв’язку в зоні відчуження та на підземних спорудах”, підготовлений Держспецзв’язком України;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179”, підготовлений Міноборони;

проект наказу Мінтрансу України „Про затвердження Порядку направлення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту протягом останнього року перед звільненням з військової служби для професійного навчання за цивільними спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці”;

проект наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань „Про внесення змін до наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.11.05 № 184”;

проект наказу СЗР „Про затвердження Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі Служби зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей”, підготовлений СЗР;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”, підготовлений Управлінням Державної охорони України;

проект наказу Міноборони „Про затвердження змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”;

проект Указу Президента України „Про внесення змін до Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1204”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов’язків військової служби яких пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також порядку надання та тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах”, підготовлений Міноборони;

проект наказу Міноборони „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”, підготовлений Міноборони;

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці”, підготовлений СБУ;

проекти постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження опису, зразків та норм забезпечення льотним та спеціальним одягом працівників льотного, льотно-підйомного та інженерно-технічного складу авіації внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України” та „Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”, підготовлених МВС (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук);

1.16

Забезпечити постійний державний контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема з оплати праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

З початку 2009 року Держнаглядпраці та його територіальними органами проведено 39466 перевірок на 31531 підприємствах, з них 10285 перевірок на 7608 підприємствах - боржниках.

За результатами перевірок-боржників було передано до суду 6866 протоколів про адміністративні правопорушення. За невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю безпосередньо державними інспекторами праці було винесено 2430 постанови з накладанням штрафних санкцій на винних посадових осіб. Крім того, державними інспекторами праці було внесено 3961 подань до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення керівників підприємств-божників до кримінальної відповідальності. З початку року з ініціативи державних інспекторів праці було внесено 4221 пропозиції щодо притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 9929 посадових осіб підприємств-боржників із заробітної плати.

Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 3,4 млн. гривень (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

1.17

Забезпечити проведення територіальними органами Держнаглядпраці тематичних перевірок за додержанням законодавства про працю (за окремим планом проведення тематичних перевірок)

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Відповідно до графіку перевірок Державним департаментом нагляду за додержанням законодавства про працю проведено перевірку про стан дотримання умов та розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності. Всього перевірено з визначених питань 800 підприємств, установ, організацій. Кількість підприємств, де виявлені порушення щодо розміру визначених премій - 23, кількість підприємств, де виявлено порушення норм колективних договорів чи положень про оплату праці – 48. Загальна кількість підприємств, на яких виявлено порушення законодавства про працю - 637. За результатами перевірок державними інспекторами праці керівникам перевірених підприємств, установ, організацій видано 673 приписів, складено та передано до суду 543 адміністративні справи за ознаками ч.1 ст. 41 КУпАП, безпосередньо державними інспекторами праці винесено 58 постанов за ознаками ст. 188-6 КУпАП, передано матеріалів до правоохоронних органів 121 (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

1.18

Забезпечити підготовку та розгляд на засіданні спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників та профспілок підсумків виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки

за домовленістю сторін

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Держнаглядпраці забезпечив 18.05.09 та 16.06.09 підготовку та розгляд на засіданні спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників та профспілок підсумків виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

1.19

Здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням:

- Указу Президента України від 11.07.05 № 1073 „Про вдосконалення Державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

керівники регіональних центрів зайнятості

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 18.07.05№35830/1/1-05 Мінпраці здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням Указу Президента України від 11.07.05 №1073 „Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”.

Узагальнена інформація про виконання зазначеного Указу Президента України подається Кабінету Міністрів України двічі на рік (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

- Указу Президента України від 19.09.07 № 895 „Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

керівники регіональних центрів зайнятості

Відповідно до пункту 11 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.07 „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України (уведене в дію Указом Президента України від 19.09.07 №895) та доручень Кабінету Міністрів України від 24.09.07 №40376/1/1-09 та від 29.09.07 №40376/3/1-09 центральні органи виконавчої влади – головні виконавці заходів інформують щокварталу РНБО України і Кабінет Міністрів України про хід їх виконання.

Крім того, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.08 №40376/36/1-09 Мінпраці на основі повідомлень центральних органів виконавчої влади – виконавців заходів щокварталу подає Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про виконання зазначеного рішення РНБО України (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.06 № 429-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року”

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

В рамках реалізації Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року розроблено проект Плану заходів з реалізації Рекомендацій щодо стимулювання заінтересованості роботодавців у підвищенні професійного рівня працівників та Рекомендацій щодо стимулювання працівників, які підвищують свою кваліфікацію, який опрацьований заінтересованими центральними органами виконавчої влади, сторонами соціального діалогу (лист Мінпраці від 06.04.09 №3792/0/14-09/021).

Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих центральними органами виконавчої влади та сторонами соціального діалогу проект Плану заходів обговорено на засіданні Міжвідомчої консультативної ради з питань підготовки кадрів на виробництві, яке відбулося 19 червня 2009 року, та доопрацьовано відповідно до наданих на засіданні пропозицій та зауважень. Проект плану заходів затверджено наказом Мінпраці від 24.07.09 №285.

На виконання означеного Плану заходів Мінпраці проведено моніторинг:

видів діяльності, зайняття якими відповідно до законодавства потребує обов’язкової сертифікації працівників, результати якого надіслано регіональним органам праці та соціального захисту для використання у практичній роботі (лист Мінпраці від 22.12.09 №31410/0/15-09/021);

стану забезпеченості потреб підприємств, установ та організацій, які здійснюють професійне навчання кадрів на виробництві, у державних стандартах професійно-технічної освіти з конкретних професій та типових навчальних планах і програмах. Узагальнена інформація надіслана Міністерству освіти і науки (лист Мінпраці від 23.12.09 №14871/0/14-09/021) для використання при підготовці рекомендацій щодо розроблення, затвердження навчально-програмної документації для професійного навчання кадрів на виробництві.

З метою врегулювання взаємовідносин роботодавців, навчальних закладів та працівників щодо здійснення професійного навчання працівників за кошти роботодавців Мінпраці розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників”, який надіслано на погодження центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерами (лист Мінпраці від 18.12.09 № 14671/0/14-09/021) (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

1.20

Проводити моніторинг створення робочих місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.06 № 512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць”

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.06 № 512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць” місцевими органами виконавчої влади здійснюється щомісячний та щоквартальний моніторинги стану створення робочих місць. За повідомленням місцевих органів виконавчої влади, у січні - листопаді 2009 року створено робочі місця для 684,7 тис. осіб (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

1.21

Проводити роботу щодо виконання положень Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, які стосуються здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання щодо додержання Ліцензійних умов з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Станом на 1 січня 2010 року в Україні зареєстровано 799 суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію Мінпраці на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Упродовж 2009 року здійснено 194 перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, анульовано 49 ліцензій, з них 38 ліцензій – за власним бажанням, видано 52 розпорядження щодо необхідності усунення порушень, визнано недійсними 58 ліцензій (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

1.22

Забезпечити опрацьовування та погодження в установленому порядку проектів державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Протягом 2009 року погоджено 36 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій та 10 освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, як складових стандартів вищої освіти, розроблених Міністерством освіти і науки.

Погоджено 78 типових навчальних програм за робітничими професіями, розроблених Дніпропетровським інститутом професійного розвитку і освіти та Науково-методичним центром аграрної освіти (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

Для забезпечення реалізації Прав громадян на проходження альтернативної (невійськової) служби:

1.23

Надавати методичну допомогу регіональним комісіям у справах альтернативної (невійськової) служби щодо організації та проходження альтернативної (невійськової) служби в Україні

протягом

року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Здійснено моніторинг стану організації та проходження альтернативної (невійськової) служби в умовах фінансово-економічної кризи (лист Мінпраці від 16.04.09 № 469/0/15-09/021). Результати моніторингу обговорені на засіданні Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України, яке відбулося 30 червня 2009 року. Протокол засідання Комісії листом Мінпраці від 10.07.09 № 834/0/15-09/021 надіслано регіональним комісіям у справах альтернативної (невійськової) служби для використання в практичній роботі.

Також надавалася інформаційно-консультативна допомога регіональним комісіям у справах альтернативної (невійськової) служби (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

1.24

Готувати адміністративну звітність про проходження альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями (форма №1-АС):

за осінній призов 2008 року

І квартал

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Звіт про проходження альтернативної (невійськової) служби та звільнення громадян від призову на військові збори за релігійними переконаннями (форма №1-АС) за осінній призов 2008 року направлено в Держкомстат України (лист Мінпраці від 10.02.2009 № 1406/0/14-09/021) (звіт від 26.03.09 № 2/0/021/107-09, підп. Петрова, погод. Іванкевич)

за весняний призов 2009 року

ІІІ квартал

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та звільнення від призову на військові збори в Україні за весняний призов 2009 року надіслано Державному комітету статистики України листом від 09.09.09. №10291/0/14-09/021(звіт від 05.10.09 № 808/021/106-09, підп. Петрова, погод. Онищук)

1.25

Розглянути на засіданні Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України питання: „Стан організації та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби в регіонах країни”

ІІ квартал

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

На засіданні Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України, що відбулося 30 червня 2009 року, розглянуто питання: „Стан організації та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби в регіонах країни” , протокол засідання Комісії надіслано регіональним комісіям у справах альтернативної (невійськової) служби для використання в практичній роботі (лист Мінпраці від 10.07.09 № 834/0/15-09/021)

1.26

Опрацювати законодавчі пропозиції щодо:

- удосконалення порядку обчислення пенсій з урахуванням особливостей умов праці та інших факторів, що впливають на розмір пенсії (для працівників сезонних галузей та жінок, які виховують дітей, тощо);

- встановлення єдиних принципів пенсійного забезпечення громадян та стипендій працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

У Верховній Раді України зареєстровано розроблений Урядом проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (№ 3521 від 25.03.09), який, зокрема, містить норми щодо зарахування особам, які протягом календарного року відпрацювали повний сезон на роботах, передбачених списком сезонних робіт і сезонних галузей, до страхового стажу повних 12 місяців роботи, якщо протягом цього року були сплачені страхові внески у сумі не менше 12 розмірів мінімального страхового внеску.

Мінпраці надіслано до Фракції Коаліції національного розвитку, стабільності та порядку у Верховній Раді України пропозиції до переліку законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, які потребують першочергового розгляду на початку роботи п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання, до яких зокрема, включено зазначений вище проект Закону України.

Мінпраці розроблено проект Закону України „Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та державні стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб”.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.09 № 1224 „Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи” схвалено Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи.

Концепцією передбачається здійснити заходи щодо внесення законодавчих пропозицій про єдині принципи пенсійного забезпечення та надання стипендій працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

1.27

Здійснити заходи щодо створення інституційних компонентів для функціонування накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також заходи щодо розвитку недержавного пенсійного забезпечення та впровадження обов’язкових професійних пенсійних програм для працівників, зайнятих на робочих місцях, на яких неможливо уникнути впливу шкідливих факторів виробничого середовища

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Для визначення концептуальних параметрів впровадження багаторівневої пенсійної системи та розв’язання проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення у жовтні цього року Урядом схвалено Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи.

У рамках реалізації Концепції здійснюватимуться заходи, зокрема щодо:

створення умов для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи;

формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного забезпечення;

виконання обов’язкових професійних пенсійних програм для окремих категорій осіб, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах або за вислугу років, з одночасним здійсненням заходів щодо створення роботодавцем безпечних для здоров’я робочих місць, та для тих працівників, яким роботодавець не може забезпечити або не забезпечив безпечних та нешкідливих умов праці.

Передбачається, що Концепція реалізовуватиметься протягом 2010-2017 років у два етапи.

Відповідно до положень Концепції на першому етапі (2010–2013 роки) здійснюватимуться заходи, зокрема, щодо забезпечення збалансованості пенсійної системи та створення інституційно-технічних компонентів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи; забезпечення гарантованого захисту пенсійних активів та сприяння розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

На другому етапі (2014 - 2017 роки) передбачається, зокрема, завершити реалізацію заходів з підготовки до запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи та її поетапного запровадження.

Згідно із рішенням Уряду здійснюються заходи з громадського обговорення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, за результатами якого будуть опрацьовані заходи по її реалізації.

Зокрема, в рамках громадського обговорення Концепції були проведені засідання за круглими столами, зокрема:

20.11.09 засідання круглого столу на тему: „Пільгові пенсії: проблеми та перспективи”. Участь у засіданні взяли, зокрема і представники Мінпраці;

14.12.09 засідання круглого столу на тему: „Рівень життя пенсіонерів в Україні”;

16.12.09 засідання круглого столу на тему: „Розвиток недержавного пенсійного забезпечення”. Участь у засіданні взяли представники зацікавлених органів виконавчої влади, представники ринку та профспілок;

18.12.09 засідання круглого столу на тему: „Накопичувальна пенсійна система – дієвий інструмент соціального захисту громадян. Зарубіжний досвід функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи”.

Також, з метою створення належних умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з 01.01.10 впроваджується подання страхувальником персоніфікованої звітності в електронній формі та кожного місяця, у попередніх роках це здійснювалось раз на рік. Поновлено склад робочої групи по опрацюванню законопроекту „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” та законодавчих актів, необхідних для створення умов по запровадженню другого рівня пенсійної системи, та проведено її чергове засідання (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

1.28

Забезпечити підвищення рівня обслуговування пенсіонерів та застрахованих осіб

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Пенсійним фондом України розроблено пам’ятку пенсіонеру, яку розіслано кожному пенсіонеру України та розміщено в приймальні громадян Мінпраці.

Постійно оновлюється інформація на веб.-сайті Мінпраці із актуальних питань пенсійної реформи.

В центральному апараті Пенсійного фонду України, в головних управліннях Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі працюють інформаційні кіоски, де кожний громадянин за допомогою власного свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійного посвідчення нового зразка має можливість переглянути в системі персоніфікованого обліку дані про накопичення в обліковій картці застрахованої особи, доступ до відомостей пенсійної справи пенсіонера.

Крім того у Пенсійному фонді України створено контакт - центр для покращення обслуговування населення (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

1.29

Забезпечити продовження роботи з питань реформування системи соціальних послуг

протягом року

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Устименко С.М.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Латік В.В.

Суліма О.В.

Тубелець І.О.

Робота триває.

Робота щодо реформування продовжується в межах завдань, визначених Планом дій реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

1.30

Забезпечити підвищення якості життя людей похилого віку шляхом упровадження в діяльність стаціонарних установ та територіальних центрів соціального обслуговування інноваційних моделей соціальних послуг та програм активного довголіття

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Робота триває.

З метою удосконалення діяльності системи соціального обслуговування в Україні продовжується впровадження в соціальних установах системи Мінпраці наступних інноваційних моделей соціальної роботи:

- обслуговування одиноких інвалідів з психічними захворюваннями за їх місцем проживання вдома;

- надання особам похилого віку та інвалідам транспортних послуг;

- „Університети третього віку”;

- надання платних соціальних послуг (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

1.31

Забезпечити удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування

постійно

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування) буде розглянуто найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів України.

Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1332. „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266”

Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.09 № 1325 „Про посилення захисту окремих категорій населення у зв’язку з епідемічною ситуацією” (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

1.32

Упорядкувати систему надання пільг та запровадити поступовий перехід до адресного надання пільг у грошовій формі

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

З метою посилення адресності надання пільг розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.06.09 № 594 схвалено Стратегію упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.09 № 1192 затверджено план заходів з реалізації вищевказаної Стратегії, яким передбачено підготовку у 2010 році пропозицій про внесення змін до законів, які регулюють питання надання пільг найменш захищеним верствам населення та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

1.33

Підвищити якість надання послуг отримувачам соціальних виплат:

- створення належних умов прийому громадян та скорочення часу опрацювання заяви на отримання соціальних виплат;

- розширення мережі установ соціального захисту населення, в яких призначаються соціальні виплати за єдиною технологією

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

В місцевих органах праці та соціального захисту населення здійснюється робота щодо створення належних умов прийому громадян та скорочення часу опрацювання заяви на отримання соціальних виплат з 4,3 (до початку впровадження єдиної технології) до 2,8 годин.

753 управління праці та соціального захисту населення (99,6 відсотка) здійснюють прийом громадян щоденно без обідньої перерви (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

1.34

Підвищити адресність надання державної допомоги сім’ям з дітьми

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

Протягом року здійснювалася робота щодо підвищення адресності надання державної допомоги сім’ям з дітьми.

- прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.09 № 202, якою передбачено посилення адресності державної соціальної допомоги, шляхом надання можливості за рішенням комісій при місцевих органах виконавчої влади визначати право на призначення допомоги в окремих випадках (малозабезпечена сім’я є багатодітною, у складі сім’ї є інвалід або якщо сім’я не отримує будь-яких джерел для існування в результаті тривалої хвороби одного або кількох членів сім’ї);

- внесено зміни до Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (Наказ Мінпраці від 13 лютого 2009 року № 58);

- 17.03.09 зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 246/16262 спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту № 76/147/254/63/493 „Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги”, яким впорядковується виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям шляхом уніфікації підходів до обчислення сукупного доходу сімей при розрахунку розміру державної допомоги з урахуванням доходів сім’ї;

- з метою забезпечення права фізичної особи – підприємця на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Кабінетом Міністрів України 9 вересня поточного року прийнято постанову № 971 „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

1.35

Здійснювати моніторинг стану виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

Департаментом державного соціального захисту населення здійснюється постійний моніторинг повноти і своєчасності виплати державної допомоги, передбаченої законодавством для малозабезпечених сімей і сімей з дітьми (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

1.36

Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

За дорученням Мінпраці Міністерство праці та соціальної політики України Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управляння соціального захисту населення Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій протягом 2009 року здійснювали відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу стосовно надання усіх видів державної допомоги.

Крім того, в усіх регіональних управліннях праці та соціального захисту населення з метою консультування населення відкриті телефонні „гарячі” лінії (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

1.37

Організувати призначення та виплату інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам державної соціальної допомоги згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідів з дитинства та дітям-інвалідам”

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

регіональні органи праці та соціального захисту населення

Призначення та виплата державної соціальної допомоги здійснюється своєчасно. Проведені перерахунки державної соціальної допомоги з 1 квітня, з 1 липня, з 1 жовтня та з 1 листопада. Заборгованості з виплати немає (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

1.38

Впроваджувати всі види реабілітаційних заходів в умовах реабілітаційних установ сфери органів праці та соціального захисту населення та забезпечити наступність реабілітаційного процесу для інвалідів та дітей-інвалідів

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Авраменко М.Л.

Тазарачева Г.М.

регіональні органи праці та соціального захисту населення, центри реабілітації інвалідів

Прийнято наказ Мінпраці від 26.05.09 № 196, зареєстрований в Мін’юсті 13.08.09 за № 761/16777, „Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів”.

На підставі зазначеного наказу та Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” місцеві органи влади мають законодавчі підстави утворювати реабілітаційні установи, в яких можливо впроваджувати всі види реабілітаційних заходів в умовах реабілітаційних установ сфери органів праці та соціального захисту населення та забезпечити наступність реабілітаційного процесу для інвалідів та дітей-інвалідів (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

1.39

Організувати забезпечення окремих категорій населення (у тому числі інвалідів) технічними та іншими засобами реабілітації, закупленими Фондом соціального захисту інвалідів

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

регіональні органи праці та соціального захисту населення

Станом на 01.01.10 загальна кількість технічних та інших засобів реабілітації виданих окремим категоріям населення становить 536539 одиниць на суму 296 272,92 тис. гривень (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

1.40

Організувати забезпечення інвалідів автомобілями, закупленими Фондом соціального захисту інвалідів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.09 № 1391-р „Про забезпеченням у 2009 році автомобілями сімей, у яких проживають два і більше інвалідів” на суму 7,8 млн. грн. придбано 214 автомобілів, які видаються сім’ям з двох інвалідів, що мають право та перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення для забезпечення спецавтотранспортом (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

1.41

Організувати та провести заходи з нагоди Міжнародного дня інвалідів за окремим планом заходів

IV квартал

Розенко П.В.

заступники Міністра

Полякова О.Ю.

Левшун Л.В.

Мосіневич Л.А.

Устименко С.М.

Рубан І.Л.

Харченко Ю.О.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Назаренко В.М

Плохотнюк Г.К.

Кір’ян Т.М.

Авраменко М.Л.

Тазарачева Г.М.

регіональні органи праці та соціального захисту населення, центри реабілітації інвалідів

Проведена Всеукраїнська виставка художніх творів, виготовлених інвалідами в національному літературному музеї України. Надруковані дипломи учасникам виставки, випущені календарі та альманахи виробів.

У зв’язку із небезпекою, спричиненою спалахом в нашій державі епідемії пандемічного грипу, та на виконання Указу Президента України від 31.10.09 № 887/2009 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня 2009 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні”, Мінпраці було прийнято рішення про відміну заходів, запланованих до проведення в Центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” з нагоди Міжнародного дня інвалідів (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

1.42

Подати на затвердження кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів на 2009 рік за програмами, головним розпорядником яких є Мінпраці

І квартал

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

організації та установи сфери управління Мінпраці

Кошториси та плани асигнувань на 2009 рік за бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінпраці затверджуються по мірі їх подання розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.43

Підготувати та подати Державному казначейству відомості про мережу установ сфери управління Мінпраці, розподіл показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів

І квартал

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Харченко Ю.О.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

організації та установи сфери управління Мінпраці

Зазначені документи подано до Державного казначейства України листами від 29.12.08 № 14661/0/14-08/04 та від 25.02.09 № 2059/0/14-09/04 (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.44

Надати Мінфіну на затвердження паспорти бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінпраці

І квартал

Барабаш В.В.

заступники Міністра

Мосіневич Л.А.

Харченко Ю.О.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

організації та установи сфери управління Мінпраці

Всі паспорти бюджетних програм, за якими затверджені порядки використання коштів на 2009 рік подані на затвердження до Міністерства фінансів України (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.45

Узагальнити попередні та прогнозні показники проекту Державного бюджету України на 2010-2013 роки та подати зазначену інформацію Міністерству фінансів України

у термін, визначений Мінфіном (березень – квітень)

Попередні та прогнозні показники проекту Державного бюджету України на 2010-2013 роки подано листом від 14.04.09 № 4177/0/14-09/04 до Міністерства фінансів України (звіт від 23.06.09 № 229/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.46

Підготувати та подати Мінекономіки пропозиції щодо формування державного замовлення

у термін, визначений Мінекономіки (січень-лютий)

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Стукалюк Т.Г.

Рубан І.Л.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Пропозиції надано супроводжувальним листом від 12.01.09 № 192/0/14-09/04 (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко), листами від 15.01.09 № 326/0/14-09/04, від 21.01.09 № 557/0/14-09/09 (звіт від 20.03.09 № 09-52, підп. Рубан,погод. Розенко)

1.47

Підготувати та подати Мінекономіки, Держкомстату звіт про виконання державного замовлення

щоквартально

Звіт про виконання державного замовлення надано листом від 15.01.10 № 303/0/14-10/04 (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко), листом від 10.07.09 № 7842/0/14-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

1.48

Підготувати та надати Міністерству фінансів України інформацію щодо виконання паспортів бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінпраці

щоквартально

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

організації та установи сфери управління Мінпраці

Відповідно до наказу Мінфіну від 29.12.02 №1098 „Про паспорти бюджетних програм” надано інформація щодо виконання паспортів бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінпраці (листи Мінпраці від 05.03.09 № 2356/0/14-09/04, від 28.04.09 № 1392/0/10-09/04, від 30.07.09 № 8689/0/14-09/04)

1.49

Перевірити та підготувати накази щодо затвердження штатних розписів установ та організацій сфери управління Мінпраці

відповідно до підвищення розміру мінімальної заробітної плати

Барабаш В.В.

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Мосіневич Л.А.

Устименко С.М.

Полякова О.Ю.

Рубан І.Л.

організації та установи сфери управління Мінпраці

3 01.01.09 всі штатні розписи затверджені відповідно до діючих умов оплати праці (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.50

Забезпечити складання проекту Державного бюджету України на 2010 рік згідно з доведеними граничними показниками видатків за програмами, головним розпорядником яких визначено Мінпраці

у термін,

визначений Мінфіном

(серпень)

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

організації та установи сфери управління Мінпраці

Надано Міністерству фінансів України листом від 30.07.09 № 8690/0/14-09/04 (звіт від 29.09.09 № 354/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.51

Підготувати звіт про витрачання у 2008 році коштів державного бюджету за програмами, головним розпорядником яких є Мінпраці, та забезпечити його публічне представлення

квітень

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Левшун Л.В.

Звіт розміщено на сайті Мінпраці (звіт від 23.06.09 № 229/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

1.52

Розробити норми часу та чисельності працівників центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

протягом року

Онищук В.М.

Бичков С.І.

Товстенко О.П.

Суліма О.В.

Єременко В.О.

Розроблено та затверджено наказом Мінпраці від 18.12.09 № 460 „Про затвердження збірника „Норми часу та чисельності працівників центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

1.53

Забезпечити проведення засідань Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при Мінпраці з попереднім розглядом актуальних питань на засіданнях робочих груп Консультативної ради

щоквартально

(за окремими планом заходів)

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Відбулося 4 засідання Консультативної Ради (31.03.09, 26.06.09, 24.09.09, 08.12.09), на яких було обговорено актуальні питання щодо:

- удосконалення „чорнобильського” законодавства;

- виконання завдань парламентських слухань;

- стану фінансування чорнобильських програм та інші

(звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

1.54

Забезпечити проведення засідань Комісії зі спірних питань з визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

останній четвер кожного місяця

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Проведено 10 засідань Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Мінпраці, на яких розглянуто 264 особові справи. За результатами роботи Комісії встановлено статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 59 особам; відмовлено у визначенні відповідного статусу 97 особам; підтверджено статус – 53 особам (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

1.55

Підготувати та провести навчально-методичний семінар за участю представників (керівників) регіональних органів праці та соціального захисту населення з питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг та компенсаційних виплат, передбачених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

травень

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Проведено навчально-методичні семінари на тему: „Проблемні питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” за участю керівників регіональних і районних органів праці та соціального захисту населення:

- 12 червня 2009 року у Житомирської області;

- 30 вересня 2009 у Київській області

(звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

1.56

Забезпечити проведення державної експертизи умов праці на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Здійснювати державний контроль за:

- правильністю застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;

- наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;

- якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці

протягом року

Онищук В.М.

Рябоконь С.І.

Органами Державної експертизи умов праці протягом 2009 року перевірено 23132 підприємства загальною кількістю робочих місць, що підлягають атестації - 243683, проведено 19002 перевірки та експертизи умов праці (звіт від 15.01.10 № 5/0/010/80-09, підп. Рябоконь, погод. Степаненко)

1.57

Узагальнювати та аналізувати стан проведення атестації робочих місць за умовами праці, вживати відповідних заходів щодо усунення порушень чинного законодавства, виявлених під час проведення перевірок та експертиз умов праці

щомісячно

(до 10 числа наступного місяця)

Онищук В.М.

Рябоконь С.І.

На підставі звітів про діяльність місцевих органів Державної експертизи умов праці узагальнено та проаналізовано стан проведення атестацій робочих місць за умовами праці протягом 2009 р. перевірено 23132 підприємства загальною кількістю робочих місць, що підлягають атестації 243683, з них 215753 роб. місця атестовано; 12038 роб. місць, де атестація проведена з порушенням Порядку проведення атестації роб. місць. За результатами цих перевірок видано 6854 приписи щодо усунення порушень законодавства та 120 подань про припинення рішень, прийнятих на цих підприємствах щодо безпідставного підтвердження та надання працівникам пільг і компенсацій (звіт від 15.01.10 № 5/0/010/80-09, підп. Рябоконь, погод. Степаненко)

1.58

Забезпечити оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з наданням пріоритету інвалідам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та дітям

протягом року

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Станом на 10.12.2009 року оздоровлено 106971 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі 22657 громадян віком від 18 р. дітей у складі організованих груп 80205 осіб та дітей віком до 10 років у супроводі одного з батьків 4109 особи (звіт від 09.12.09 № 178/0/034/128-09, підп. Семенченко, погод. Мітрофанова)

1.59

Забезпечити адаптацію системи профнавчання та профорієнтації державної служби зайнятості до нових соціально-економічних умов

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

З метою забезпечення адаптації системи профорієнтації до нових соціально-економічних умов до всіх територіальних програм зайнятості населення на 2010 - 2011 роки включено заходи, спрямовані на розвиток системи професійної орієнтації населення. Ними передбачено: сприяння зайнятості вивільнюваних працівників, молоді, інвалідів, осіб, які звільнились після відбуття покарання, або примусового лікування, молодих матерів, інших соціально вразливих категорій, сільських мешканців, шляхом системного надання масових та групових профінформаційних послуг, індивідуальних профконсультацій, здійснення профвідбору на замовлення роботодавців.

На виконання Плану заходів щодо організації роботи центрів зайнятості, в умовах загострення ситуації на ринку праці України, затверджених наказом Державного центру зайнятості від 17.12.08 № 149, центрами зайнятості проведено профілактично-профорієнта-ційну роботу з зайнятим населенням, вивільнюваними працівниками та учнівською молоддю щодо адаптації до нових соціально-економічних умов та надання допомоги в їх зайнятості. Проведено групові та масові інформаційно-роз’яснювальні заходи на підприємствах, в організаціях, установах для працівників, які підлягали вивільненню, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці, інформування про послуги служби зайнятості, формування адекватного відношення щодо існуючих реалій та посилення серед населення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Протягом січня - вересня 2009 року профорієнтаційними послугами в державній службі зайнятості охоплено майже 1100 тис. зайнятих осіб, що на 87 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Запроваджено в дію постійно діючі профконсультаційні семінари З цією метою удосконалено роботу діючих та запроваджено створення нових клубів для різних категорій безробітних, на яких безробітні, разом з профконсультантами, спільно відпрацьовували складні питання працевлаштування та шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з поверненням до трудової діяльності.

Всього профорієнтаційними послугами державної служби зайнятості в січні - вересні 2009 року охоплено понад 2721 тис. осіб, що на 120 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2008 року (з них: понад 1622 тис. - незайняті особи, що на 34 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2008 року)

З метою спрямування незайнятих випускників загальноосвітніх навчальних закладів на вибір актуальної професії, Державним центром зайнятості створено банк даних випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, та залучено їх до профорієнтаційних заходів державної служби зайнятості.

Державною службою зайнятості протягом 2008 - 2009 років забезпечено:

- впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах 1730 одиниць Програмно-апаратного комплексу „Профорієнта-ційний термінал”;

- взаємодію з Міністерством освіти та науки України і місцевими органами управління освітою з питань ефективного використання терміналів при проведенні профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.

Протягом 2009 року з використанням терміналів проведено майже 3 тисячі профорієнтаційних заходів для учнів, педагогів та батьків.

Результатом розгортання широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед учнівської молоді стало охоплення в січні - вересні 2009 року профорієнтаційними послугами понад 760 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, що на 40 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Через засоби масової інформації здійснено інформування населення про стан регіональних ринків праці, анонсовано профінформаційні заходи служби зайнятості, ознайомлено молодь з сучасними професіями, що сприяло формуванню свідомого професійного вибору.

Державною службою зайнятості започатковано профорієнтаційні рубрики в засобах масової інформації: друкованих, електронних, телерадіомовних, з них: 629 - районного та міського рівня, 214 - республіканського та регіонального рівня. Загальна кількість рубрик у звітному періоді 2009 року перевищувала 500, загальна кількість профорієнтаційних матеріалів становила близько 8 тисяч.

З метою більш якісного підходу до організації професійного навчання, поліпшення механізму надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації безробітного, Державним центром зайнятості підготовлено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України:

1. Накази Мінпраці:

- від 06.02.09 № 40 „Про погодження проекту наказу Міністерства праці та соціальної політики України „Про затвердження Змін до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації безробітного” - зареєстрований в Мін’юсті 02.03.09 за № 187/16203;

- від 28.04.09 №  157 „ Про затвердження Змін до Інструкції про порядок укладання договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які звертаються в державну службу зайнятості, щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації” - зареєстрований в Мін’юсті 20.05.09 за № 440/16456;

- від 27.07.09 № 286 „Про затвердження Змін до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації безробітного”, зареєстрований в Мін’юсті 18.08.09 за № 779/16795;

2. Спільний наказ Мінпраці і Міносвіти від 16.02.09 № 63/123 „Про погодження проекту спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України „Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації” - зареєстрований в Мін’юсті 03.03.09 за № 196/16212;

3. Постанову правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 25.03.09 № 110 „Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття” - зареєстрована в Мін’юсті 16.04.09 за № 350/16366;

Професійне навчання безробітних забезпечено організацією професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці. З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, протягом 2009 року, за направленням державної служби зайнятості навчалося 157, 1 тис. осіб, з них - 122,5 тис. осіб працевлаштована після закінчення навчання (75,5%) (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

1.60

Забезпечити контроль стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років та соціального захисту бездомних громадян у зимовий період та у період надзвичайних ситуацій (сильних морозів) з виїздом у регіони (за потреби)

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Постійно здійснюється моніторинг діяльності регіональних органів праці та соціального захисту населення стосовно соціального захисту бездомних громадян у зимовий період та у період надзвичайних ситуацій та (сильних морозів).

За інформацією з регіонів в Україні функціонує 115 суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, з них 58 комунальних та 57 недержавних організацій, що надають соціальні послуги зазначеним категоріям населення.

Послуги бездомним та звільненим надаються на базі стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, будинків–інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, лікарень і диспансерів тощо.

В регіонах діє 712 оперативних штабів, координаційних рад або комісій по роботі з бездомними громадянами, якими проведено 985 засідань.

Організовано майже 2 тис. служб соціального патрулювання, якими проведено майже 5 тис. рейдів.

Утворено 810 банків одягу, взуття тощо, організовано 542 пункти обігріву та 677 пунктів роздачі гарячої їжі.

З початку осінньо-зимового періоду допомогу отримали:

в банках одягу, взуття – майже 6 тис. осіб;

в пунктах обігріву – понад 3 тис. осіб;

в пунктах роздачі гарячої їжі – майже 8 тис. осіб.

Крім того, проведено роботу щодо організації додаткових ліжко-місць для бездомних на випадок надзвичайних ситуацій. Для надання допомоги бездомним, у тому числі невідкладної, в регіонах створено понад 3 тис. ліжко-місць, у тому числі майже 1,5 тис. додаткових. Ліжко-місця розгортаються на базі як закладів та установ, які надають послуги бездомним та звільненим, так і територіальних центрів, районних лікарень, монастирів тощо.

В 12 регіонах, зокрема Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській областях та м. Києві на випадок надзвичайних ситуацій вирішено питання щодо переведення будинків нічного перебування на цілодобовий режим роботи.

Велика увага приділяється проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

Закладами для бездомних та установами для звільнених, міськрайуправліннями розробляються та розповсюджуються рекламно-пропагандистські листівки, буклети, візитки з адресами закладів, установ, організацій, пунктів обігріву, роздачі їжі, де бездомні зможуть отримати нічліг, одяг, харчування та інші послуги (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

ІІ. Засідання колегії

2.1

Провести підсумкову колегію за 2008 рік

І квартал

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

26 березня 2009 року проведено засідання колегії, за результатами якої підготовлено наказ Мінпраці від 08.04.09 № 138 „Про підсумки роботи Міністерства у 2008 році та основні завдання на 2009 рік” (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

2.2

Заслуховувати керівників підвідомчих структурних підрозділів та підконтрольних установ за результатами комплексних та тематичних перевірок (за наявності зловживань та суттєвих порушень)

протягом року

Заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Сумовський В.В.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Богданов С.Г.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

На засіданні колегії, яка відбулася у січні минулого року, було винесено питання щодо діяльності будинків-інтернатів, у якому висвітлено інформацію за результатами перевірок Святошинського і Ново-Білицього психоневрологічних інтернатів та Богодухівського дитячого будинку-інтернату (наказ від 16.01.09 № 7).

На засіданні колегії 18.06.09, було винесено питання про стан організації роботи регіональних установ, закладів та підприємств сфери управління Міністерства в умовах надзвичайної ситуації, в якому висвітлено інформацію за результатами перевірок з надання матеріальної допомоги за рахунок благодійних внесків, що надійшли з Мінпраці, населенню, постраждалому внаслідок повені у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ДП „Рембудпраця”, у зв’язку з виявленням суттєвих порушень, було видано наказ Мінпраці від 22.12.09 № 468 (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

11.12.09 проведена робоча нарада за участю начальників територіальних державних інспекцій праці „Про підсумки роботи за 10 місяців 2010 року”.

Зловживань та суттєвих порушень при проведенні комплексних та тематичних перевірок роботі територіальних органів Держнаглядпраці не виявлено (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

2.3

Про готовність до роботи підвідомчих підприємств, установ і закладів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років

ІІІ квартал

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Підготовлено матеріали, проекти наказу та рішення колегії. 18.09.2009 на засіданні колегії було розглянуто питання про готовність підвідомчих підприємств, установ і закладів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

2.4

Про взаємодію Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з громадськими чорнобильськими організаціями щодо соціального захисту постраждалих громадян

квітень

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Розгляд питання перенесено на 2010 рік (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

2.5

Про стан організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ІV квартал

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Не виконано.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.09 №1181 „Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році” видатки на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.

Відділ організації оздоровлення та харчування населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідовано Наказом Мінпраці від 03.11.09.№ 490к (звіт від 09.12.09 № 178/0/034/128-09, підп. Семенченко, погод. Мітрофанова)

2.6

Про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у 2008 році та стану наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності

І квартал

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О. Ю.

Мосіневич Л.А.

Коломінський І.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Процес наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині даних щодо осіб, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) та даними по матеріальній допомозі триває.

В даний час занесено інформацію:

- по спецавтотранспорту - на 96 %;

- по ТЗР – на 92 %;

- по матеріальній допомозі – на 80 %.

(звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

Централізований банк даних з проблем інвалідності постійно актуалізується (оновлюється) в „on line” режиме. З метою забезпечення збереження інформації процедура резервного копіювання здійснюється щомісячно (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

ІІІ. Законодавча та нормотворча діяльність

Розробка проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів

3.1

Забезпечити подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”

I квартал

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 27.01.2009 №2972/1/1-09 підготовку законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” в умовах запобігання наслідкам фінансової кризи та забезпечення жорсткого режиму економії бюджетних коштів визнано недоцільною (звіт від 25.03.09 № 107/0/88-09, підп. Латік, погод. Розенко)

3.2

Підготувати пропозиції до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2010 рік

липень

Розенко П.В.

Латік В.В.

Пропозиції щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2010 рік були надані Кабінету Міністрів України листом від 05.06.09 № 1833/0/10-09/10 (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

3.3

Взяти участь у розробці проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

протягом року

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12.09.09 № 973 „Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік” (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

3.4

Взяти участь у розробці проекту Державної програми економічного і соціального розвитку на 2010 рік

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.09.09 №1088-р „Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік”

3.5

Розробити та забезпечити супроводження проекту Закону України „Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця”

І півріччя

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Згідно з розподілом обов’язків роботу по виконанню цього пункту покладено на Управління моніторингу заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

Термін виконання перенесено.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 18.11.09 №10896/135/1-07 прийнято рішення повернутись до питання створення Фонду гарантованих трудових виплат України після стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні. Кабінетом Міністрів України визначено новий контрольний термін подання інформації про проведену роботу – 29.07.10 (звіт від 14.01.10 № 9/0/017/174-10, підп. Діденко, погод. Онищук)

3.6

Доопрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги

грудень

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Тубелець І.О.

Робота триває.

Продовжено роботу над змінами до Закону України „Про соціальні послуги” (до розробленого Мінпраці проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальні послуги” та інших законодавчих актів” надійшли зауваження та пропозиції ЦОВВ, які опрацьовуються) (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.7

Підготувати та подати Мінфіну пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” з метою визначення обсягу видатків у складі міжбюджетного трансферту, що виділяються на діяльність територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

липень

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Мосіневич Л.А.

Направлено пропозиції до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” з метою визначення обсягу видатків у складі міжбюджетних трансфертів, що виділяються на діяльність терцентрів та фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.09 №558 (лист до Мінфіну від 29.05.09 №6087/0/14-09/014) (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.8

Взяти участь у доопрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці проекту Закону України „Про соціальний діалог в Україні”

до прийняття Верховною Радою України

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Проект Закону України „Про соціальний діалог в Україні” (реєстр. № 1440 від 25.01.08) 3 вересня 2008 року прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу та доручено Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (далі Комітет) доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів права законодавчої ініціативи.

На запит Мінпраці (лист від 23.06.09 № 7082/0/14-09/18/1) Міжнародна організація праці надала коментарі до законопроекту, які були надіслані Комітету листом від 08.09.09 № 3013/0/10-09/18.

04.11.09 в Комітеті відбувся круглий стіл на тему: „Репрезентативність організацій роботодавців та працівників у відповідності до стандартів Міжнародної організації праці” за участю народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, а також представників наукових кіл та інших громадських організацій.

18.11.09 проект Закону розглянуто на засіданні Комітету за результатами якого підготовлено текст законопроекту до розгляду Верховною Радою України у другому читанні.

У 2009 році забезпечувалась участь представників Мінпраці у доопрацюванні в Комітеті проекту Закону України „Про соціальний діалог в Україні” (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.9

Розробити проект Закону України „Про визначення розміру Єдиного соціального внеску”

протягом трьох місяців з дня опублікування Закону України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Закон України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” 15 січня 2009 року було прийнято Верховною Радою України, але 6 квітня 2009 року під час його розгляду з урахуванням пропозицій Президента України скасовано.

З метою продовження роботи щодо запровадження в Україні єдиного соціального внеску наказом Мінпраці від 06.05.2009 № 174 утворено міжвідомчу робочу групу з опрацювання проекту Закону України про систему збору та обліку єдиного соціального внеску. 20.05.2009 р. відбулось засідання зазначеної робочої групи, на якому обговорювались питання концептуальних засад побудови проекту Закону України про систему збору та обліку єдиного соціального внеску, а також визначення розміру єдиного соціального внеску. У межах вказаної робочої групи діють підгрупи: з питань визначення концептуальних засад побудови проекту Закону України про систему збору та обліку єдиного соціального внеску; з питань визначення розміру єдиного соціального внеску та технічних питань (щодо збору та обліку єдиного соціального внеску, посвідчення соціального страхування).

10.06.2009 р. відбулось засідання підгрупи з питань визначення розміру єдиного соціального внеску та технічних питань, на якому були розглянуті питання щодо розміру єдиного соціального внеску; врахування існуючих пільг при визначенні розміру єдиного соціального внеску; сплати внесків особами, які використовують спрощену систему оподаткування; включення до бази нарахування єдиного соціального внеску винагород за цивільно-правовими угодами (звіт від 25.06.09 № 172/0/18/105-09, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.10

Розробити проект Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”

І квартал

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Мінпраці підтримує законопроекти, внесені народними депутатами України (реєстр. № № 1040 та 1040-2), в основу яких закладено модель запровадження загальнообов‘язкового державного соціаль­ного страхування відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’яз­кове державне соціальне страхування. Тому вважаємо за доцільне зосередити зусилля на супровод­женні зазначених законопроектів та доопрацюванні під час розгляду до другого читання, оскільки вони є аналогічними до розробленого Мінпраці законопроекту. Така пропозиція підтримана Кабінетом Міністрів України – відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 23.06.09 № 58908/57/1-08 питання щодо опрацювання законопроекту про загальнообов‘язкове державне соціальне медичне страхування знято з контролю (звіт від 25.06.09 № 172/0/18/105-09, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.11

Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

І півріччя

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування соціальних виплат окремим категоріям громадян” та надіслано на погодження до зацікавлених центральних органів влади (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.12

Розробити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Мельник С.В. - Луганський науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин

Cпільно з Луганським науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, який надано на опрацювання структурним підрозділам Мінпраці згідно з окремим дорученням заступника Міністра С. Бичкова від 21.12.09 року №366/0/22-09 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.13

Розробити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (щодо уникнення витрат нестрахового характеру)”

січень

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Направлено до Кабінету Міністрів України листом від 02.11.09 № 1388/9/10-09/18 для зняття з контролю проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності”, до якого включено, зокрема, питання щодо виключення витрат нестрахового характеру.

Законопроект опрацьовано, але прийнято рішення керівництвом Мінпраці зупинити роботу над законопроектом, питання виключення витрат нестрахового характеру не на часі.

3.14

Розробити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

І квартал

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Галицький В.М.

25 грудня 2008 року Верховною Радою України прийнято як антикризовий Закон України № 799 – VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення” (звіт від 25.03.09 № 67/0/18/105-09, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.15

Спільно з науковими відомчими установами здійснити розробку проекту концепції та проекту нової редакції Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

серпень 2009 - грудень 2010

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Мельник С.В.

Робота триває.

Опрацьовано та погоджено із зауваженнями програму науково-дослідної роботи „Розробка Концепції нової редакції Закону України „Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (зауваження надіслані до Луганського науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин листом від 12.11.09 № 628/20/112-09) (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

3.16

Забезпечити підготовку нормативно-правових актів для реалізації антикризових законопроектів у частині загальнообов’язкового державного соціального страхування

в місячний термін з дня опублікування Закону України

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Галицький В.М.

Богданов С.Г.

Санченко С.П.

Підготовка нормативно-правових актів здійснена відповідно до затверджено плану, погодженого О.Турчиновим від 30.01.09 № 3801/1/1-09 (звіт від 25.06.09 № 172/0/18/105-09, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

Мінпраці розроблено підзаконні нормативно-правові акти, а саме:

1. Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 25.02.09 № 144 „Про внесення змін до Порядку реєстрації перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних”;

- від 25.03.09 № 275 „Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт”;

- від 25.03.09 № 276 „Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26.12. 03 № 2031”;

- від 08.04.09 № 322 „Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства”;

- від 17.06.09 № 610 „Про затвердження Порядку організації загально державних оплачуваних громадських робіт».

2. Накази Мінпраці:

- від 06.02.09 № 40 „Про затвердження Змін до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації безробітного” - заре-єстровано в Мін’юсті від 02.03.09 за № 187/16203;

- від 06.02.09 № 41 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”, зареєстрований в Мін’юсті 12.03.09 за № 234/16250;

- від 07.02.09 № 45 „Про затвердження Порядку фінансування виплат і надання допомоги по частковому безробіттю та Переліку причин тимчасового припинення виробництва та порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю”, зареєстрований в Мін’юсті 02.03.09 за № 189/16205 та № 190/16206;

- від 11.02.09 № 52 „Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації без робітними підприємницької діяльності”, заре-єстрований в Мін’юсті 12.03.09 за № 231/16247;

- від 02.09.09 № 330 „Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю” - зареєстровано Мін’юсті 24.09.09 р. за № 900/16916;

3. Спільні накази:

- з Міносвіти від 16.03.09 № 63/123 „Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки, або підвищення кваліфікації”, зареєстрований в Мін’юсті 03.03.09 за № 196/16212;

- з Державною податковою адміністрацією України, за погодженням з Пенсійним фондом України, від 13.03.09 р№ 60/62 „Про затвердження Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення”, зареєстрований в Мін’юсті 12.03.09 за № 232/16248;

4. Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:

- від 29.01.09 № 94 „Про порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків”, зареєстрована в Мін’юсті 17.03.09 за № № 244/16260 та 245/16261;

- від 29.01.09 № 97 „Про розмір допомоги по частковому безробіттю у 2009 році”, зареєстрована в Мін’юсті 17.03.09 за № 252/16268.

Державним центром зайнятості забезпечено практичну реалізацію норм законодавства щодо надання допомоги по частковому безробіттю, відповідно до „Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю”.

Протягом року прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю 23 підприємствам, що забезпечить збереження зайнятості понад 12,5 тис. працівників.

В 2009 році, за рахунок коштів Фонду, здійснено фінансування профілактичних заходів з професійної перепідготовки робітників, відносно яких існувала загроза вивільнення., що забезпечило збереження зайнятості 36-ти працівників. Протягом 11 місяців 2009 року в 4 регіонах України на 6 об’єктах у сфері будівництва спортивної, медичної, туристичної галузі, організовано загальнодержавні оплачувані громадські роботи, на яких, за сприянням державної служби зайнятості, працевлаштовано 31 особу (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

3.17

Розробити проекти нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників бюджетної сфери, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у зв’язку із змінами в умовах оплати праці (відповідно до актів Кабінету Міністрів України та Президента України)

протягом року (за окремим планом заходів)

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Підготовлено та прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

- від 18.03.09 № 240 „Деякі питання оплати праці членів Уряду в 2009 році ”;

- від 02.04.09 № 290 „Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим”;

- від 13.05.09 № 453 „Про доповнення додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”;

- від 20.05.09 № 482 „Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 27.05.09 № 504 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2009 р. № 268” (щодо підвищення посадових окладів посадових осіб сільських, селищних рад);

- від 22.07.09 № 757 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 ” (про підвищення місячної заробітної плати членів виборчих комісій);

- від 23.09.09 №999 “Про внесення змін у додаток 8-1 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р.№ 268”;

- від 30.09.09 № 1062 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84”;

- від 30.09.09 № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”;

- від 21.10.09 № 1114 „Деякі питання забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України”;

- від 28.10.09 № 1161 „Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 74”;

- від 18.11.09 № 1220 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 і від 8 вересня 2004 р. № 1177”;

- від 18.11.09 № 1225 „Про затвердження Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу”;

- від 08.12.09 № 1323 „Про внесення зміни до пункту 1 постанови КМУ від 30 червня 2005 р. № 512”;

- від 29.12.09 № 1418 „Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров`я”;

Підготовлено та видано накази Мінпраці:

- від 22.01.09 № 19 „ Про втрату чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.12.2005 №432” (щодо умов оплати праці працівників Національного комітету спорту інвалідів України);

- від 30.01.09 № 30 „Про втрату чинності наказу Міністерства праці України від 11.07.94 № 39” (щодо умов оплати праці працівників Головної лікарської служби „Укрзалізниці” Міністерства транспорту України);

- від 11.03.09 № 96 „Про умови оплати праці працівників Школи вищого корпусу державної служби” (щодо визначення умов оплати праці працівників Школи вищого корпусу державної служби);

- від 19.03.09 № 109 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2006 №133” (щодо введення посади радника у Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

- від 30.03.09 № 119 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.2006 №109” (щодо оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів якості освіти);

- від 06.04.09 № 129 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 № 77” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 06.04.09 № 130 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 №346” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 06.04.09 № 131 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 №347” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 06.04.09 № 132 „Про внесення зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 №348” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 224 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.03.2006 №86” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 225 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 №105” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 226 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 №106” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 227 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2006 №133” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 228 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2006 №134” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 229 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2006 №135" (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 19.06.09 № 230 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26.04.2006 №149” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 22.06.09 № 241 „Про умови оплати праці працівників державної установи „Соціальний контактний центр” (щодо визначення умов оплати праці працівників державної установи „Соціальний контактний центр”);

- від 01.07.09 № 250 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.05.2006 №173” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 01.07.09 № 251„Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.03.2006 №97” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 01.07.09 № 252 „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.05.2006 №179” (щодо установлення посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати працівників, якщо вони менші за розмір МЗП);

- від 13.07.09 №267 „Про внесення змін до наказу Мінпраці від 05.04.2006 №104” (щодо впорядкування умов оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді);

- від 25.08.09 №321 „Про внесення змін до наказу Мінпраці від 22.06.2009 №241” (щодо упорядкування умов оплати праці працівників державної установи „Соціальний контактний центр”);

- від 16.09.09 № 343 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінпраці від 19.04.95 № 21”;

- від 16.09.09 № 344 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінпраці від 28.04.95 № 24”;

- від 16.09.09 № 345 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінпраці від 09.03.2000 № 54”;

- від 16.09.09 № 346 „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінпраці від 29.03.95 № 15”;

- від 21.09.09 № 351 „Про внесення змін до наказу Мінпраці від 05.04.2006 № 105” (щодо впорядкування умов оплати праці працівників секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в АРК, областях, містах Києві і Севастополі);

- від 28.10.2009 № 404 „Про внесення змін до наказу Мінпраці від 28.09.2004 № 240” (щодо упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров`я, що перебувають в управлінні Державного управління справами);

- від 04.11.09 № 414 „Про внесення змін до наказу Мінпраці від 01.03.07 № 75” (щодо впорядкування умов оплати праці працівників Автобази Конституційного Суду України) (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.18

Розробити проекти нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення та інших виплат у військових формуваннях та правоохоронних органах (відповідно до актів Кабінету Міністрів України та Президента України)

протягом року (за окремим планом заходів)

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Підготовлено та погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про підвищення посадових окладів військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” (пропонувалося підвищення посадових окладів на 55 відсотків та як варіант поетапне вирішення зазначеного питання (підвищення протягом січня-жовтня 2009 року посадових окладів на 20 відсотків, протягом листопада-грудня – на 30 відсотків) та проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294”, які погоджено силовими центральними органами виконавчої влади без зауважень.

Проте Мінфіном проекти постанов не підтримано і зауважено, що у зв'язку із здійсненням заходів щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи слід утриматися від ініціювання питання стосовно збільшення у 2009 році будь-яких складових грошового забезпечення та повернутися до його розгляду після стабілізації фінансової ситуації в державі.

Підготовлено та прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

- від 01.07.09 № 669 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049 і від 9 березня 2006 року № 268”;

- від 17.07.09 № 741 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005року № 327” (для службового користування);

- від 05.08.09 № 824 „Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 832”

(звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.19

Опрацювати проекти нормативно-правових актів щодо збалансування бюджету Пенсійного фонду України

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

11.03.09 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 235 „Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік”, якою затверджено доходну частину в сумі 164142,1 млн. грн., передбачивши, що у загальній сумі доходів бюджету Пенсійного фонду України враховуються кошти в сумі 13053,0 млн. грн., що виділяються з Державного бюджету на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій, видаткову частину – в сумі 164142,1 млн. гривень. Загальний обсяг асигнувань з Державного бюджету України заплановано у сумі 44173,8 млн. грн. і відповідає показникам, передбаченим Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.20

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 „Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” та від 14 червня 2000 року № 963 ”Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників ”

І квартал

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 „Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” та від 14 червня 2000 року № 963 ”Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” погоджено із зацікавленими органами, крім Мінфіну та Мінекономіки, оскільки внесення запропонованих проектом змін передбачають додаткові кошти з Державного та місцевих бюджетів і в період фінансово-економічної кризи не можуть бути підтримані (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.21

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження програми розвитку вітчизняної протезно-ортопедичної галузі на 2010-2015 роки”

до 1 травня

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Сарнов І.А.

Салєєва А.Д.

Втратило актуальність у зв’язку з відсутністю коштів (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.22

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 „Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”

протягом трьох місяців з дня опублікування Закону України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Робота триває.

Питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.01 № 1266 буде розглянуто після прийняття Закону України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску” (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.23

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”

І півріччя

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Робота триває.

Листом Мінпраці від 25.12.09 №15004/0/14-09/021 розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”, доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій заінтересованих сторін, надіслано центральним органам виконавчої влади та соціальним партнерам на погодження (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

3.24

Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про перенесення робочих днів у 2010 році”

листопад

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 26.11.09 № 1412-р „Про перенесення робочих днів у 2010 році” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.25

Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2013 року”

І півріччя

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.09 №740-р затверджено План заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року” (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

Здійснення державної регуляторної політики

3.26

Подати пропозиції Держпідприємництву до Плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

до 15 листопада

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тубелець І.О.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Листом від 13.11.09 № 1314/0/14-09/06 подано пропозиції Держкомпідприємництву до Плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік (звіт від 15.01.10 № 2/0/06/183-10, підп. Тубелець, погод. Розенко)

3.27

Підготувати План діяльності Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

до 15 грудня

Листом від 11.12.09 № 14333/0/14-09/06 надіслано План діяльності Міністерства праці та соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затверджений наказом Мінпраці від 10.12.09 № 453 (звіт від 15.01.10 № 2/0/06/183-10, підп.. Тубелець, погод. Розенко)

Підготувати проекти наказів Міністерства праці та соціальної політики України:

3.28

- проект наказу Мінпраці „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12 лютого 2007 року № 44 „Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення”

І квартал

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Робота триває.

У зв’язку з затвердженням Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів (наказ Мінпраці від 26.05.09 № 196, зареєстрований у Мін’юсті 13.08.09 за № 761/16777) проект наказу „Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.02.07 № 44 „Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення” був доопрацьований і повторно направлений на погодження до зацікавлених органів. Проект погоджено без зауважень МОН, МОЗ та Центральною радою профспілок соціальної сфери України.

Мінфін не погоджує проект наказу. Листом від 03.03.09 № 31-19030-01-5/5884 відмовив у його погодженні з причин, що питання щодо створення реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю не узгоджувався з Мінфіном та проект наказу подано без відповідних розрахунків та детальних обґрунтувань з визначенням джерел покриття додаткових витрат в разі його прийняття. У свою чергу Мінпраці листом від 25.03.09 №3327/0/14 -09/13 було надано Мінфіну ґрунтовну відповідь про те, що зміною до наказу передбачено лише приведення назв існуючих центрів реабілітації, підпорядкованих Мінпраці, у відповідність до чинних нормативно-правових актів, і тому це не потребує додаткових коштів, а також повторно надіслано на погодження проект наказу. Однак безрезультатно. Останній раз проект наказу було направлено у Мінфін листом від 04.12.09 № 14051/0/14-09/13. Велись переговори з виконавцем, начальником відділу, директором Департаменту Мінфіну, за результатами яких обіцяно погодити проект наказу (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.29

- проект спільного наказу Мінпраці та МОЗ про перелік діагнозів за шифрами технічних та інших засобів реабілітації

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Салєєва А.Д.

Робота триває.

Знаходиться на виконанні в УкрНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.30

- проект наказу Мінпраці про перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню органам праці та соціального захисту населення після смерті інвалідів та інших осіб

до 1 березня

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Салєєва А.Д.

Затверджено наказ Мінпраці від 20.01.09 № 14 „Про затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню до місцевих органів праці та соціального захисту населення у разі зазначених осіб, якщо строк їх експлуатації не закінчився” (звіт від 25.03.09 № 257/0/19/70-09, підп. Ждан, погод. Бичков)

3.31

- проект наказу Мінпраці про типове положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

до 1 березня

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Салєєва А.Д.

Зареєстровано в Мін’юсті 17.08.09 № 769/16785 наказ Мінпраці від 02.06.09 № 204 „Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації” (звіт від 06.10.09 № 785/0/19/70-09, підп. Братинова, погод. Мітрофанова)

3.32

- проект наказу Мінпраці про подальший розвиток Централізованого банку даних з проблем інвалідності

І квартал

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Коломінський І.М.

У Державному бюджеті України на 2009 рік кошти на розвиток ЦБІ не були передбачені (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.33

- проект наказу Мінпраці “Про розмір грошової компенсації інвалідам війни за невикористане санаторно-курортне лікування”

до 15 березня

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Підготовлено та затверджено наказ Мінпраці від 13.03.09 №103 „Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції від 06.04.09 №310/16326 (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.34

- проект наказу Мінпраці „Про затвердження Інструкції про порядок обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування; обліку, зберігання, розподілу та видачі санаторно-курортних путівок до санаторно-курортних закладів в органах праці та соціального захисту населення”

ІІІ квартал

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Підготовлено проект наказу Мінпраці „Про затвердження Інструкції про порядок обліку осіб, які потребують санаторно-курортного лікування; обліку, зберігання, розподілу та видачі санаторно-курортних путівок до санаторно-курортних закладів в органах праці та соціального захисту населення”, який знаходиться на опрацюванні у Мінпраці (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.35

Розробити проекти наказів Мінпраці та Держкомпідприємництва:

- „Про внесення змін до спільного наказу Держпідприємництва та Мінпраці від 19 грудня 2001 р. № 155/534 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”

- „Про внесення змін до спільного наказу Держпідприємництва та Мінпраці від 27.06.04 №78/141 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”

І півріччя

ІІ півріччя

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Розроблено проект наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства праці та соціальної політики України „Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держкомпідприємництва та Мінпраці”.

Проектом наказу передбачено визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.01 № 155/534 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.02 за № 17/6305;

- наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від 24.06.04 № 78/141 „Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.04 за № 887/9486.

Розроблений проект наказу надіслано до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів на погодження.

Розроблено проект наказу Мінпраці „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку здійснення державного контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном”. Зазначений проект наказу надіслано до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів на погодження (лист Мінпраці від 16.12.09 № 14536/0/14-09/021) (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

3.36

Підготувати проект наказу Мінпраці про порядок організації та проведення соціального патрулювання, попередньо опрацювавши його з місцевими органами праці та соціального захисту населення, заінтересованими центральними органами виконавчої влади

І півріччя

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Розроблено проект наказу Мінпраці „Про затвердження Порядку організації та проведення соціального патрулювання”, опрацьовано з місцевими органами праці та соціального захисту населення, структурними підрозділами Мінпраці.

За результатами опрацювання зроблено висновок, що видання такого наказу доцільно здійснити після прийняття нової редакції Закону України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, який наразі зареєстровано у Верховній Раді України.

На сьогодні розроблений проект порядку організації та проведення патрулювання використано у науково-дослідній роботі Центру перспективних соціальних досліджень „Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах”. Наразі готується видання Методичного посібника на базі даної НДР (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.37

Підготувати проект наказу щодо затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку бездомних громадян, будинків нічного перебування, центрів реінтеграції бездомних громадян, соціальних готелів

протягом року

Бичков С.І.

Онищук В.М.

Суліма О.В.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Видано наказ Мінпраці від 07.05.09 №175 „Про затвердження Норм часу і чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян (будинків нічного перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів)” (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.38

Підготувати проект наказу Мінпраці „Про зведений план науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань на 2010 рік”

IV квартал

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Проект наказу Мінпраці „Про зведений план науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань на 2010 рік” підготовлено (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

Розробити міжгалузеві норми праці:

3.39

- Міжгалузеві норми часу на слюсарне оброблення деталей і слюсарно-складальні роботи під час складання машин (одиничне та малосерійне виробництво)

грудень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у звязку з недостатнім фінансуванням

Розроблення зазначеної науково-дослідної роботи не здійснюється у зв’язку з недостатнім фінансуванням державної програми за КПКВК 2501040 ”Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними програмами і державним замовленням у сфері економіки, праці та соціальної політики” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.40

- Міжгалузеві норми часу та норми чисельності працівників збуту (маркетингу)

грудень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Розроблено та затверджено наказом Мінпраці від 30.09.09 № 363 (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.41

- Міжгалузеві норми часу та обслуговування на розроблення і супроводження програмних засобів, та обслуговування персональних електронно-обчислювальних машин

грудень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у звязку з недостатнім фінансуванням

Розроблення зазначеної науково-дослідної роботи не здійснюється в зв’язку з недостатнім фінансуванням державної програми за КПКВК 2501040 ”Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними програмами і державним замовленням у сфері економіки, праці та соціальної політики” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.42

- Міжгалузеві норми часу на вантажно-розвантажувальні роботи

травень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Розроблено та затверджено наказом Мінпраці від 09.12.09 № 451 (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.43

- Міжгалузеві норми часу на ремонт насосів

серпень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у звязку з недостатнім фінансуванням

Розроблення зазначеної науково-дослідної роботи не здійснюється в зв’язку з недостатнім фінансуванням державної програми за КПКВК 2501040 ”Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними програмами і державним замовленням у сфері економіки, праці та соціальної політики” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.44

- Міжгалузеві укрупнені норми часу на ремонт контрольно-вимірювальних приладів (електровимірювальних, радіовимірювань-них, оптико-механічних та ін.) і автоматики

жовтень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у зв’язку з недостатнім фінансуванням

Розроблення зазначеної науково-дослідної роботи не здійснюється в зв’язку з недостатнім фінансуванням державної програми за КПКВК 2501040 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними програмами і державним замовленням у сфері економіки, праці та соціальної політики” (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

Розробити науково-методичні рекомендації спрямовані на підвищення продуктивності праці:

3.45

- Науково-методичні рекомендації щодо сучасних методів удосконалення організації робочих місць, умов праці та мінімізації виробничих запасів на прикладі підприємств виробничої сфери

червень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Розроблено та затверджено наказом Мінпраці від 09.12.09 № 450 (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.46

- Науково-методичні рекомендації щодо організації високоефективної системи технічного обслуговування устаткування та обладнання на прикладі промислових підприємств

листопад

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у звязку з недостатнім фінансуванням

Розроблення зазначеної науково-дослідної роботи не здійснюється в зв’язку з недостатнім фінансуванням державної програми за КПКВК 2501040 ”Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними програмами і державним замовленням у сфері економіки, праці та соціальної політики”

3.47

Розробити нові редакції типових положень про геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічний інтернат системи праці та соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян похилого віку

ІІІ квартал

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Робота триває.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.09 №1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” затверджено Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Розроблено проекти нових редакцій типових положень про геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічний інтернат системи праці та соціального захисту населення, які опрацьовуються зацікавленими підрозділами Мінпраці (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

3.48

Спільно з науковими відомчими установами здійснити розробку проекту програми реструктуризації соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

січень-серпень

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Мельник С.В.

Луганським НДІ представлено звіт про науково-дослідну роботу „Розробка програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2010-2015 роки” (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

3.49

Розробити та подати на затвердження проект порядку використання коштів за бюджетною програмою 2501090 „Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту”

І квартал

Барабаш В.В.

Савенко Л.О.

Бичков С.І.

Мосіневич Л.А.

Харченко Ю.О.

Полякова О.Ю.

Устименко С.М.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.02.09 № 112 „Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, що видаються в системі соціального захисту” (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

3.50

Розробити концепцію та реалізувати заходи зі створення інтегрованої інспекції праці України

І півріччя

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Робота триває.

Пропозиції щодо реформування та оптимізації сфери державного нагляду не підтримані членами Міжвідомчої робочої групи (утвореної наказом Мінпраці від 24.01.09  № 22) у тому числі соціальними партнерами. Міністерство фінансів України, посилаючись на необхідність спрямовування коштів державного бюджету в першу чергу на подолання наслідків впливу фінансової кризи, не підтримує пропозицію Мінпраці зі створення інтегрованої інспекції праці як центрального органу виконавчої влади у зв’язку з тим, що п. 7 Заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.08 № 943 заборонено подання звернень до Кабінету Міністрів України щодо збільшення чисельності працівників державних органів (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

3.51

Розробити та подати на затвердження проект порядку використання коштів за бюджетними програмами 2501630 „Вдосконалення системи соціальної допомоги”, 2511060 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги”

І квартал

Барабаш В.В.

Гаряча О.В.

Мосіневич Л.А.

Мущинін В.В.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 75 „Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

3.52

Розробити Методику (Рекомендації) щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

протягом року

Бичков С.І.

Барабаш В.В.

Онищук В.М.

Устименко С.М.

Мосіневич Л.А.

Товстенко О.П.

Безсмертна О.В.

Розроблено Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Проект Методичних рекомендацій погоджено структурними підрозділами Мінпраці (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

Супроводження розгляду законопроектів у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України:

3.53

- проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України (реєстр. № 2315 від 03.04.08)

до прийняття

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Верховною Радою України 05.03.09 прийнято Закон України №1074-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”, який набрав чинності 11.06.09 (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.54

- проекту Закону України „Про доповнення статті 20 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (реєстр. № 2401 від 18.04.08)

до прийняття

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

24.12.08 Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення зміни до статті 20 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 795-VI, який набрав чинності 09.01.09 (звіт від 25.03.09 № 319/0/039/98-09, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.55

- проекту Закону України „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” (реєстр. № 0942 від 23.11.07)

до прийняття

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Відповідно до Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.09 № 1224-р, запровадження обов’язкової накопичувальної системи поділено на два етапи. На першому етапі передбачається завершити формування інституційно-технічних компонентів цієї системи (2010 - 2013 роки), а на другому (2014 - 2017 роки) – поступове її впровадження.

На сьогодні поновлено склад робочої групи по опрацюванню законопроекту „Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” та законодавчих актів, необхідних для створення умов по запровадженню другого рівня пенсійної системи, та проведено її чергове засідання (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.56

- проекту Закону України „Про обов’язкову професійну пенсійну систему” (реєстр. № 1306 від 11.07.08)

до прийняття

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Опрацьовується питання пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій громадян.

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсійне забезпечення окремих категорій осіб, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, або на посадах і в професіях, зайнятість на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років здійснюється згідно із окремим законодавчим актом через недержавні пенсійні фонди.

Враховуючи світовий досвід на сьогодні лише в країнах пострадянського простору залишилося пільгове пенсійне забезпечення за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. У розвинутих країнах здійснюються заходи спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, а також надаються компенсаційні виплати у разі інвалідності або втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання.

З огляду на це, потребують попереднього громадського обговорення та подальшого узгодження принципові підходи щодо організації професійної пенсійної системи (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.57

- проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” (реєстр. № 0882 від 23.11.07)

до прийняття

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Мінпраці опрацьовано пропозиції Держфінпослуг до проекту Закону України „Про внесення змін до закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, зауваження до яких, листом від 13.07.09 № 2315/0/10-09/039, надіслано Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

3.58

- проекту Закону України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

до прийняття

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Робота триває.

Верховною Радою України прийнято Закон України „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 15.01.09, проте 06.04.2009 року під час його розгляду з урахуванням пропозицій Президента України його скасовано.

Наказом Мінпраці від 6 травня 2009 року № 174 утворено міжвідомчу робочу групу з опрацювання законопроекту.

Враховуючи, що структура законопроекту має суттєво змінитися (включати розміри єдиного соціального внеску та пропорції його розподілу між фондами соціального страхування та положення щодо проведення експерименту із зниженням ставки єдиного соціального внеску) з Кабінетом Міністрів України погоджено термін подання законопроекту (доручення № 40205/8/1-09 від 19.11.09) – 01.04.10 р.

Разом з тим, аналогічний законопроект "Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (реєстр. № 5321 від 18.11.09) внесено до Верховної Ради України народними депутатами України Боднар О.Б., Сухим Я.М., Барановим В.О.

Цей законопроект підтримано Мінпраці за умови врахування зауважень та запропоновано у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці створити робочу групу з метою його доопрацювання (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.59

- проекту Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” (депутатський)

до прийняття

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Санченко С.П.

Пропозиції до законопроекту та тези до нього підготовлені (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.60

- проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення профілактики виробничого травматизму, страхових виплат та надання соціальних послуг сім’ям осіб, що загинули на виробництві”

до прийняття

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Богданов С.Г.

Робота триває.

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінетом Міністрів подано в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо профілактики виробничого травматизму, страхових виплат та надання соціальних послуг сім’ям осіб, що загинули на виробництві”.

Реєстраційний номер Верховної Ради України № 4252 від 20.03.09 (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

3.61

- проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями” (реєстр. № 2740 від 10.07.08)

протягом року

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Верховною Радою України 15.12.09 прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями” (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.62

- проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” (реєстр. № 3245 від 02.10.08)

протягом року

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Потребує вирішення іншим шляхом

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” (реєстр. № 3245 від 02.10.08) у І півріччі 2009 року було розглянуто на пленарному засіданні ВРУ. За результатами розгляду ВРУ даний законопроект було відхилено.

Разом з тим, Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів вже підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, який планується зареєструвати у ВРУ.

Після реєстрації даного законопроекту Мінпраці буде його супроводжувати в установленому порядку (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.63

- проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з розробки, виробництва і реалізації технічних та інших засобів реабілітації” (реєстр. № 3287 від 10.10.08)

протягом року

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Верховною Радою України 21.05.09 було прийнято Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з розробки, виробництва, реалізації, ремонту технічних та інших засобів реабілітації інвалідів та надання послуг з обслуговування зазначених засобів реабілітації”.

Проте, 09.06.09 Президентом України В. Ющенком зазначений закон був заветований (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.64

- проекту Закону України „Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо права вибору інвалідом компенсації за не отриманий автомобіль” (реєстр. № 2656 від 17.06.08)

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Робота триває.

Мінпраці здійснює супроводження законопроекту (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.65

- проекту Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування загальнодержавних реабілітаційних установ для інвалідів)” (реєстр. № 2216 від 14.03.08)

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Мінпраці підготовлено відповідний експертний висновок для супроводження законопроекту (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.66

- проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реабілітації інвалідів (щодо соціально-культурної та творчої реабілітації)” (реєстр. № 0930 від 23.11.07)

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Мінпраці підготовлено відповідний експертний висновок для супроводження законопроекту (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.67

- проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування інвалідів”

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Втратило актуальність

З метою удосконалення діючого законодавства стосовно зайнятості інвалідів Міністерством праці та соціальної політики було розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування інвалідів”, який в установленому порядку був опрацьований Мінфіном, Мінекономіки, Держпідприємництвом, Мін’юстом та соціальними партнерами.

Мінфін не підтримав цей законопроект. Крім того, Мінфін висловив пропозицію необхідності збільшення кількості статей Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, в яких доцільно виписати функції, зобов’язання та права Фонду соціального захисту інвалідів.

Доопрацювання Мінпраці законопроекту спричинило зміну його назви та редакції, а саме „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (звіт від 06.10.09 № 785/0/19/70-09, підп. Братинова, погод. Мітрофанова)

3.68

- проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей”

до прийняття

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Ільчук Л.І. – Центр перспективних соціальних досліджень

Робота триває.

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей” схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 23 грудня 2009 року і внесено на розгляд до Верховної Ради України – (реєстр. №5487 від 25.12.2009).

Буде продовжено супровід до прийняття (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.69

- проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про житловий фонд соціального призначення”

до прийняття

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Народними депутатами України Хара В.Г, Марущенком В.С. внесено на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про житловий фонд соціального призначення” (реєстр. №4109 від 24.02.2009).

Мінпраці розглянуто і підтримується запропонований законопроект.

Буде продовжено його супровід до прийняття (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.70

- проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про Міжвідомчу робочу групу з питань розв’язування проблем мешканців гуртожитків”

до прийняття

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2008 № 1159 „Про утворення Міжвідомчої робочої групи з розв'язання проблем мешканців гуртожитків” (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

3.71

- проекту Трудового кодексу України

до прийняття

Розенко П.В.

Тубелець І.О.

Робота триває.

18.11.2009 року на засіданні Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України було розглянуто сформовану Порівняльну таблицю до проекту Трудового кодексу України. Комітет погодився з її текстом і рекомендував Верховній Раді України прийняти проект в другому читанні в цілому (звіт від 15.01.10 № 2/0/06/183-10, підп. Тубелець, погод. Розенко)

3.72

Сприяти прийняттю проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 5 Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. №2028”

І квартал

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року № 11 „Про внесення змін до пункту 5 Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні”, якою передбачено обмеження щодо оформлення дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства на керівні посади на підприємствах, установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з державною таємницею України (звіт від 26.03.09 № 2/0/021/107-09, підп. Петрова, погод. Іванкевич)

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.09 № 322 „Про порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства” затверджено Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, який набрав чинності 14.05.09 (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

3.73

Забезпечити супровід наказу Мінпраці, МОЗ, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Державного департаменту з питань виконання покарань „Про взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам”

до прийняття

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Здійснено супровід. Видано наказ Мінпраці, МОЗ, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Державного департаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009 №70/411/101/65/19/32 „Про взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам” та зареєстровано в Мін'юсті за №419/16435 від 08.05.2009 (звіт від 23.06.09 № 240/0/042/176-09, підп. Суліма, погод. Бичков)

Удосконалення нормативно-правової бази з питань соціальної сфери:

3.74

- проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70” (щодо уточнення положень законодавства стосовно використання сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів)

І квартал

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.09 № 930 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №70 (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.75

- проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості” (щодо забезпечення ефективного використання коштів, що спрямовуються на надання дотацій роботодавцю на створення спеціальних робочих місць для інвалідів)

І квартал

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Питання врегульовано шляхом внесення змін до іншого нормативно-правового акта, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.09 № 930 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.76

- проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”

після прийняття законопроекту від 10.07.08

№ 2740

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Робота триває.

Опрацьовуються зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.06 № 999 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями” (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.77

- проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”

протягом року

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Зміни до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 318 (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.78

- проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.06 № 589 „Про установлення натуральних добових норм харчування у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів та інших реабілітаційних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України”

І квартал

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А

Робота триває.

Підготовлено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.

На сьогодні проект акта погоджено МОН та МОЗ.

Мінфіном станом на 15.01.10 проект акта не погоджено, оскільки мають місце деякі спірні положення (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

3.79

Доопрацювати спільно з науковцями, громадськими чорнобильськими організаціями та Федерацією профспілок проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з урахуванням вимог щодо покращення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій, ядерних випробувань і військових навчань із застосуванням ядерної зброї

до квітня

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

На заключному засіданні робочої групи з розробки проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, яке відбулося 25 лютого 2009 року, за результатами голосування було прийнято колегіальне рішення ініціювати перед Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України розгляд питання про відтермінування внесення зазначеного законопроекту до стабілізації соціально-економічної ситуації в країні. (27.02.09 № 624/0/10-09/20; 05.03.09 № 676/0/10-09/20) (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

3.80

Забезпечити удосконалення Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій":

грудень

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

НДІ соціально-трудових відносин

- підготувати чергову зміну до Класифікатора професій;

Робота триває.

Напрацьовано та готується до затвердження Держспоживстандарту проект змін та доповнень до чинного Класифікатора (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

- розробити нову редакцію Класифікатора професій відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять ISCO -08;

Робота триває.

Забезпечена співпраця з Міжнародним бюро праці з питань удосконалення Класифікатора професій ДК 003-2005: напрацьовано проекти нової версії Класифікатора професій та нової редакції Класифікатора професій (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

- розробити науково-практичний Коментар до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" щодо визначення професійного статусу під час проведення 2-го Всеукраїнського перепису населення

Не виконано.

Коментар не розроблено, оскільки Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами влади не прийнято рішень щодо термінів, обсягів фінансування, методів проведення тощо (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.81

Удосконалити Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників:

- визначити на основі Національного класифікатора України ДК 003:2005 „Класифікатор професій” номенклатури професій, на які відсутні кваліфікаційні характеристики, розробити їх та доповнити Довідник

щоквартально

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Розроблено та затверджено 18 міжгалузевих кваліфікаційних характеристик (наказ Мінпраці від 30.12.09 № 480).

Розроблено проекти 43 кваліфікаційних характеристик, які надіслані для узгодження до профільних міністерств: МОЗ -1; Мін’юст – 4; МОН – 1; Держспоживстандарт -3; Мінекономіки – 5; Мінтранс – 1; Мінжитлокомунгосп – 3; МКТ – 13; Мінприроди – 2; Спілка рекламістів – 2; Мінсім’ямолодьспорт – 1; зміни до випуску 80 ”Соціальні послуги” – 7.

Погоджено Довідник кваліфікаційних характеристик працівників МНС України, Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Довідник типово-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування та зміни до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а також випуск 26 ”Дизайн та дизайнерські роботи”, розділ ”Гідрографія” до випуску 67 ”Водний транспорт”, зміни та доповнення до випусків 87 ”Житлове та комунальне господарство населених пунктів” і 64 ”Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

3.82

Розробити Положення про порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям, які втратили годувальника

відповідно до термінів, визначених Кабінетом Міністрів України

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Розроблено Порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям, які втратили годувальника.

Додатково:

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18.11.09 № 1243 „Про затвердження Порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території”, якою запроваджено сучасний механізм оцінки майна, майнових прав для виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

3.83

Розробити Інструкцію про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі санаторно-курортних путівок в органах праці та соціального захисту населення

І півріччя

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Робота триває.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір та порядок виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2008-2009 роки” (звіт від 23.06.09 № 89/0/034/128-09, підп. Семенченко, погод. Мітрофанова)

Відділ організації оздоровлення та харчування населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідовано Наказом Мінпраці від 03.11.09.№ 490к

3.84

Удосконалити Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 117

протягом року

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 729 „Про доповнення пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” внесено зміни до відповідного Положення, якими передбачено включати до Реєстру інформацію про пільговиків за фактичним місцем проживання на підставі рішення комісій, утворених місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (звіт від 06.10.09 № 791/0/5/74-09, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

ІV. Міжнародне співробітництво та укладання міжнародних договорів

4.1

Брати участь (у межах компетенції Міністерства) у реалізації Плану заходів на 2009 р. в рамках Плану дій Україна-ЄС

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

Тубелець І.О.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Звіт надіслано до Кабінету Міністрів України та МЗС листом від 08.10.09 № 3380/0/10-09/18/1. План дій Україна – ЄС втратив чинність у 2009 році.

23 листопада 2009 року на його заміну схвалений “Порядок денний асоціації Україна – ЄС” (ПДА) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.2

Забезпечити співробітництво з Латвією, Литвою, Угорщиною, Польщею, Словаччиною в рамках двостороннього співробітництва щодо реалізації Плану дій Україна-ЄС на 2009 рік

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

У рамках двостороннього співробітництва відбулися 2 візити українських делегацій до Литовської Республіки:

- з питань діяльності інспекції праці - 24-27 серпня 2009 року;

- з питань підготовки працівників у сфері євро інтеграції - 14-18 вересня 2009 року.

Відбувся візит литовської делегації до України (18-23 жовтня 2009 року), під час якого проводився круглий стіл з питань соціальних стандартів та надання соціальних послуг.

18.09.2009 підписано Угоду між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством соціального захисту і праці Литовської Республіки про співробітництво у сфері соціальної та трудової політики (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.3

Продовжити роботу з адаптації законодавства України з питань соціально-трудових відносин, зайнятості та соціального захисту до законодавства Європейського Співтовариства

протягом року

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тубелець І.О.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Призупинено виконання.

Відповідно до Плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.09 № 408-р. Мінпраці розробило проект Закону України „Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця”.

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 18.11.09 № 10896/135/1-07 прийняте рішення повернутись до питання створення Фонду гарантованих трудових виплат України після стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (звіт від 15.01.10 № 2/0/06/183-10, підп. Тубелець, погод. Розенко)

4.4

Брати участь (у межах компетенції Міністерства) у реалізації Цільового плану Україна-НАТО на 2009 рік

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Інформація щодо плану заходів з виконання Річної національної програми Україна – НАТО на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору за IV квартал 2009 року надісланий листом від 28.12.09 №4612/0/10-09/18/1 до МЗС та Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.5

Продовжити роботу з секретаріатами Ради Європи в рамках реалізації програми соціальної єдності для України (2008-2011 рр.):

- з питань Європейської соціальної хартії Генерального директорату ІІ з прав людини;

Робота триває.

Листом від 29.09.09 №11067/0/14-09/18/1 надіслано до МЗС в установленому порядку Другу доповідь Уряду України із застосування ЄСХ (переглянутої), для подальшої передачі до Ради Європи (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

- Генерального директорату ІІІ – соціальна єдність

Робота триває.

У рамках реалізації проекту „Трудові мігранти – розробка політики/програм реінтеграції для мігрантів, що повертаються на батьківщину та політики/програм інтеграції для недавно прибулих мігрантів” у І кварталі 2010 року планується проведення круглого столу за участю експертів Ради Європи (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.6

Забезпечити роботу з виконання Дорожньої карти заходів щодо аналізу відповідності українського законодавства у сфері соціального забезпечення європейським та міжнародним стандартам (підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення та ратифікація конвенції МОП №102)

протягом року

Савенко Л.О.

Іванкевич В.В.

Гаряча О.В.

Пуцова В.Г.

Ступак В.І.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Підготовлено та погоджено з відповідними центральними органами виконавчої влади проект розпорядження Президента України „Про уповноваження Л.Денісової на підписання Європейського кодексу соціального забезпечення” та передано на розгляд до Секретаріату Президента України листом Мінпраці від 15.01.2010 №113/0/10-10/18/1.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30.11.09 №67880/1/1-09 текст Конвенції Міжнародної організації праці № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення” опрацьовується центральними органами виконавчої влади з наданням Мінпраці відповідних висновків та пропозицій (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.7

Підготувати другу національну доповідь із застосування в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)

до жовтня

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

Листом від 29.09.09 №11067/0/14-09/18/1 надіслано до МЗС в установленому порядку Другу доповідь Уряду України із застосування в Україні ЄСХ (переглянутої), для подальшої передачі до Ради Європи (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.8

Продовжити співробітництво за відповідними робочими програмами з:

- Бельгією;

- Австрією;

- Азербайджаном

протягом року

15.10.2009 у м. Брюссель підписано Угоду між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеративною державною службою соціального забезпечення Королівства Бельгія про співробітництво у сфері соціального забезпечення.

Листом Мінпраці від 16.12.2009 №14529/0/14-09/18/1 надіслано на розгляд Австрійській Стороні доопрацьований проект Спільного протоколу намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством праці, соціального забезпечення та захисту прав споживачів Республіки Австрія у сфері праці та соціальної політики (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.9

Продовжити роботу з МОП в рамках реалізації спільної програми „Гідна праця”, зокрема щодо проекту „Консолідація правових та інституційних засад соціального діалогу в Україні”

до квітня

Іванкевич В.В.

Савенко Л.О.

Ступак В.І.

Пуцова В.Г.

28 - 29 вересня 2009 року відбувся заключний семінар Проекту МОП "Консолідація правових та інституційних засад соціального діалогу в Україні": досягнення технічного проекту МОП та подальші стратегії”, під час якого були підбиті підсумки реалізації Проекту та обговорено стратегію майбутньої співпраці України з МБП у сфері соціального діалогу та реформування трудового законодавства (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

4.10

Організувати проведення в м. Київ низки семінарів у рамках реалізації:

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

- двостороннього співробітництва з Латвією, Литвою, Угорщиною, Польщею, Словаччиною

У рамках двостороннього співробітництва відбулися 2 візити українських делегацій Литовської Республіки:

З питань діяльності інспекції праці - 24-27 серпня 2009 року;

З питань особливостей підготовки працівників у сфері євроінтеграції - 14-18 вересня 2009 року.

Відбувся візит литовської делегації до України (18-23 жовтня 2009 року), під час якого проводився круглий стіл з питань соціальних стандартів та надання соціальних послуг (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

- робочої програми щодо реалізації Протоколу намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Австрійської Республіки у сфері соціальної політики на 2007-2010 роки

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

З 6 до 9 вересня 2009 року у рамках реалізації Протоколу намірів про співробітництво у сфері соціальної політики між Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Республіки Австрія і Міністерством праці та соціальної політики України на 2007-2010 роки відбувся візит української делегації до Австрії з метою підведення підсумків двостороннього співробітництва в сфері професійної реабілітації, а також обговорення можливостей подальшого співробітництва

- Програми соціальної згуртованості для України Плану дій Ради Європи для України на 2008-2011 рр.

Виконується в установленому порядку (лист до МЗС від 30.11.09 №13793/0/14-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Забезпечити співпрацю:

4.11

- із Світовим банком щодо реалізації проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги Україні”

протягом року

Гаряча О.В.

Барабаш В.В.

Савенко Л.О.

Мущинін В.В.

Латік В.В.

Пуцова В.Г.

Робота триває.

Подовжено подальшу співпрацю із Світовим банком щодо реалізації проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги Україні” (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

4.12

- з Агентством міжнародного розвитку США в рамках Проекту розвитку ринків капіталу

протягом року

Гаряча О.В.

Савенко Л.О.

Шамбір М.І.

Пуцова В.Г.

Для Міністерства праці та соціальної політики України проектом „Розвиток ринків капіталу” здійснено наступну роботу.

Надано матеріали стосовно міжнародного досвіду з таких питань:

 • щодо розмірів рівнів доходів, які використовуються для декларування доходів працівниками сільського господарства в Португалії;

 • щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій громадян;

 • з питання щодо включення до застрахованих осіб громадян, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами, членів особистих селянських господарств, для яких робота в цьому господарстві є основною;

 • щодо досвіду функціонування пенсійної системи Китайської Народної Республіки;

 • щодо збору внесків та адміністрування обов’язкового другого рівня в країнах: Естонії, Македонії, Хорватії та Швеції.

Опрацьовано проект двох „опитувальних” Анкет, які будуть роздаватись учасникам заходів, що проводитимуться в рамках громадського обговорення положень Концепції подальшого проведення пенсійної реформи щодо підвищення пенсійного віку; щодо моделі функціонування накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (другий рівень пенсійної системи).

Надруковано брошуру „Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах” (95 примірників).

Здійснено фінансування публікації та розміщення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи у журналах «Соціальна політика”, „Роботодавець” та газеті „Профспілкові вісті» та розміщення рубрики щодо питань Концепції подальшого проведення пенсійної реформи в газеті „Урядовий кур’єр”.

Продовжує надавати підтримку роботи Гарячої телефонної лінії з пенсійних питань при Мінпраці (лист від 24.12.09 № 1471/0/039/98-09, підп. Шамбір)

4.13

- з ТАСІС в рамках проекту „Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат”

протягом року

Барабаш В.В.

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Мосіневич Л.А.

Устименко С.М.

Пуцова В.Г.

У рамках Компоненту 1 Збір та обробка даних, з початку реалізації було здійснено огляд існуючих систем збору даних по соціальних виплатах та матеріалів обстежень в Україні, а також надано відповідний звіт. Базуючись на результатах оцінки, продовжується робота в рамках цього компоненту, спрямована на розробку пропозицій щодо удосконалення системи збору даних по соціальних виплатах. Завершується робота по створенню системи збору та обробки даних та створенню методології для виміру розміру неформальної економіки, яка буде представлена в січні 2010 року. Здійснюється підготовка інструкції для користувачів методологією що розробляється.

У рамках Компоненту 2 Моделювання та прогнозування протягом періоду реалізації проведено огляд існуючих моделей та систем прогнозування, пов’язаних з соціальними виплатами. Продовжується робота по удосконаленню систем моделювання та прогнозування шляхом розробки плану удосконалення та розширення існуючих в Україні систем. У приміщенні Центру перспективних соціальних досліджень Мінпраці створено та укомплектовано устаткуванням та місцевими фахівцями центр збору та обробки даних, що став основною базою для здійснення заходів по всіх компонентах проекту. Розпочато роботу по тестуванню створюваної моделі.

У рамках Компоненту 3 Стратегічне Бюджетування було закінчено роботу з аналізу законодавства, яке регулює здійснення соціальних виплат та підготовку рекомендацій стосовно його удосконалення. Було також завершено оцінку існуючих систем симуляції податкової системи. Завершується робота по розробці моделі симуляції податки – видатки.

У рамках Компоненту 4 Навчання та підвищення компетентності було проведено оцінку потреб у навчанні, в травні проведено начальний семінар в Ялті, в вересні – у Львові, в грудні – в Київі. Було створено та в квітні відкрито веб-сайт проекту на українській та англійській мовах, який постійно оновлюється, в червні створено перший інформаційний лист в паперовому та електронному форматах, а також створено рекламну продукцію для навчальних заходів в рамках проекту. В червні організовано перший навчальний тур в Фінляндію і участь в міжнародній конференції в Чеській республіці, в грудні – другий навчальний тур до Греції; на базі Центру збору та обробки даних проведено шість тренінгових заходів (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

4.14

- з Німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) в рамках реалізації проекту „Український фонд соціальних інвестицій”

протягом року

Савенко Л.О.

Бичков С.І.

Пуцова В.Г.

Латік В.В.

Устименко С.М.

Робота триває.

Грант Японського фонду соціального розвитку.

У 2009 році було організовано та проведено 200 тренінгів та 184 консультації (виїзні та дистанційні) для місцевих громад та представників органів місцевої влади усіх регіонів України.

Грант закрито 30 жовтня. Усі завдання та зобов’язання за проектом виконано. Фінальний звіт про результати реалізації проекту надіслано до Мінпраці, Мінекономіки та Світового банку.

За звітний період витрачено 3 675 117 грн. За весь період реалізації гранту витрачено 9 814 833,00 грн.

Проект підтримки соціальної інфраструктури у Луганській і Донецькій областях, грант Уряду Німеччини наданий через KfW

У Луганській і Донецькій областях у звітному періоді завершено 69 мікропроектів. Триває впровадження 17 мікропроектів. Усі громади пройшли навчання на тренінгах, теми яких обирали самостійно. Серед тем тренінгів (методи лобіювання інтересів, лідерство в громаді, розвиток сільського господарства та відновлення сільських територій, розробка бізнес-проектів, залучення ресурсів).

Проект підтримки соціальної інфраструктури у АР Крим, грант Уряду Німеччини наданий через KfW

Для впровадження було відібрано 74 мікропропроекти, які були затверджені Наглядовою радою УФСІ. До резерву було занесено 54 мікропроекти.

У зв’язку із неможливістю зібрати місцевий внесок від впровадження мікропроектів відмовилось 13 громад. Замість деяких мікропроектів було взято мікропроекти з резерву. Наразі впроваджується 64 мікропроекти. Внески отримано від 62 громад.

На трьох мікропроектах у Бахчисарайському районі і одному у Кіровському районі наразі розпочато роботи. У першому кварталі 2010 року заплановано розпочати ремонтно-будівельні роботи на 59 мікропроектах.

За звітний період за витрачено 34 195 739 грн. За весь період реалізації гранту витрачено 46 395 251,57 грн. (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.15

Подати до МБП доповіді України із застосування конвенцій та рекомендацій МОП в Україні відповідно до статуту МОП

у зазначений МБП термін

Савенко Л.О.

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

Звіт за ратифікованими конвенціями надіслано до МБП листами від 25.05.09 №5829/0/14-09/18/1, від 15.07.09 №8041/0/14-09/18/1, від 28.07.09 №8542/0/14-09/18/1; та за нератифікованими конвенціями листом від 26.05.09 №39/0/18-09/18/1 (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.16

Забезпечити участь у роботі Консультативної ради з питань праці, міграції та соціального захисту населення держав-учасниць СНД

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Пуцова В.Г.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

У зв’язку із економією бюджетних коштів, що виділяються на фінансування відряджень за кордон, представник від України не брав участь у роботі Консультативної ради з питань праці, міграції та соціального забезпечення держав-учасниць СНД (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Підготувати до ратифікації:

4.17

- Угоду між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Проект Закону України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами” (від16.12.09 № 0156) розглядається в комітетах Верховної Ради України (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.18

- Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємне працевлаштування і соціальний захист громадян України та Грузії

протягом року

Робота триває.

Мінпраці звернулось до МЗС України з проханням з’ясувати у Грузинської Сторони можливу дату та місце підписання зазначеної Угоди (лист Мінпраці від 03.06.09 № 6207/0/14-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.19

- Договір між Україною та Угорською Республікою про соціальне забезпечення

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Пуцова В.Г.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

Мінпраці звернулось до МЗС України з проханням з’ясувати в Угорської Сторони можливу дату та місце підписання зазначеного Договору (лист Мінпраці від 03.06.2009 № 6207/0/14-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.20

- Конвенцію про права інвалідів та Факультативний протокол до неї (у рамках ООН)

Верховна Рада України ухвалила Закон України від 16.12.09 №1767-VI „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Підготувати до підписання:

4.21

- Угоду між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального захисту

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Гаряча О.В.

Іванкевич В.В.

Пуцова В.Г.

Галицький В.М.

Шамбір М.І.

Ступак В.І.

Мущинін В.В.

Мінпраці надіслало проект розпорядження Президента України „Про уповноваження Л. Денісової на підписання Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення” до Секретаріату Президента України (лист Мінпраці від 18.12.09 № 4444/0/10-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.22

- Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль у сфері соціального забезпечення щодо переказу пенсій

Протоколом №36 засідання Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики від 19.12.2008 проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль у сфері соціального забезпечення щодо переказу пенсій” знятий з розгляду у зв’язку із дефіцитом бюджету Пенсійного фонду України (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.23

- Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення

Робота триває.

Мінпраці опрацювало результати лінгвістичної експертизи, проведеної Німецькою Стороною та передало на розгляд Мінюсту (лист Мінпраці від 12.01.10 № 88/0/14-10/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.24

- Угоду між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення

07.07.09 у м. Лісабон було підписано Угоду між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення” (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.25

- Європейського кодексу соціального забезпечення (у рамках Ради Європи)

Робота триває.

Підготовлено та погоджено з відповідними центральними органами виконавчої влади проект розпорядження Президента України „Про уповноваження Л.Денісової на підписання Європейського кодексу соціального забезпечення” та передано на розгляд до Секретаріату Президента України листом Мінпраці від 15.01.10 №113/0/10-10/18/1.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 30.11.09 №67880/1/1-09 текст Конвенції Міжнародної організації праці № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення” опрацьовується центральними органами виконавчої влади з наданням Мінпраці відповідних висновків та пропозиці (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Продовжити опрацювання проектів:

4.26

- Угоди між Україною та Грецькою Республікою про соціальне забезпечення

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Гаряча О.В.

Іванкевич В.В.

Пуцова В.Г.

Галицький В.М.

Шамбір М.І.

Ступак В.І.

Мущинін В.В.

Робота триває.

Мінпраці підтримало пропозицію Грецької Сторони стосовно повернення до питання визначення дат консультацій між експертами обох держав на початку 2010 року (лист Мінпраці від 27.08.09 № 9834/0/14-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.27

- внесення змін до Угоди між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян

Робота триває.

Досягнуто домовленості із Іспанською Стороною про проведення консультацій експертів Сторін у ІІ півріччі 2010 року

4.28

- Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

Робота триває.

З 8 до 11 грудня 2009 року у м. Варшава відбулися консультації експертів щодо укладення Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

4.29

- Договору між Україною та Румунією про соціальне забезпечення

Робота триває.

Листом Мінпраці від 29.07.09 №8633/0/14-09/18/1 надіслано пропозиції до Румунської сторони щодо проекту Угоди (надання медичної допомоги) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.30

- Угоди між Україною та Італійською Республікою у сфері працевлаштування

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М.

Іванкевич В.В.

Пуцова В.Г.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

Ступак В.І.

Робота триває.

Мінпраці звернулось до МЗС України з проханням з’ясувати в Італійської Сторони можливість ініціювання переговорного процесу. За повідомленням МЗС (лист від 15.10.09 № 71/КПП/14-511-954) диппредставництво України в Італії опрацьовує з Іспанською Стороною можливість проведення зазначених консультацій (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.31

- відповідних міжнародних нормативно-правових актів у рамках СНД

протягом року

Савенко Л.О.

Гаряча О.В.

Онищук В.М.

Бичков С.І.

Пуцова В.Г.

Шамбір М.І.

Петрова Т.П.

Полякова О. Ю.

Устименко С.М.

Робота триває.

Мінпраці разом з усіма заінтересованими міністерствами та відомствами України опрацьовує матеріали, які надходять від виконкому СНД (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Підготувати до переговорів проекти:

4.32

- Угоди між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про соціальне забезпечення

протягом року

Савенко Л.О.

Онищук В.М

Гаряча О.В.

Іванкевич В.В.

Пуцова В.Г.

Галицький В.М.

Шамбір М.І.

Ступак В.І.

Мущинін В.В.

Робота триває.

На цей час з’ясовуються питання щодо визначення конкретних дат проведення консультацій експертів Сторін у другій половині 2009 року (лист Мінпраці від 09.01.09 №97/0/14-09/18/1) (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.33

- Угоди між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про соціальне забезпечення

Робота триває.

Українська Сторона передала на розгляд Бразильській Стороні проект Угоди між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про соціальне забезпечення (лист Мінпраці від 10.11.08 № 12374/0/14-08/18/1). Відповіді на даний час не надійшло.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 24.12.09 № 64465/8/1-09 запропоновано провести консультації експертів сторін у І півріччі 2010 року (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.34

- Угоди між Україною та Республікою Сербія про соціальне забезпечення

Робота триває.

На цей час проект Угоди опрацьовується Пенсійним фондом України та відповідними фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

Продовжити координацію діяльності щодо Євро 2012:

4.35

Забезпечити виконання в межах компетенції завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

Мінпраці в межах компетенції бере участь у виконанні завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

З метою виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 05.06.09 № 1474-VI „Про внесення змін до Закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” та інших законодавчих актів” Міністерством економіки України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2008 р. № 292”. 17 серпня 2009 року зазначений проект розглянуто та завізовано Державним центром зайнятості без зауважень.

Відповідно до листа Рахункової палати України від 21.12.09 № 05-2759 надано інформацію щодо участі державної служби зайнятості в підготовці та реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (лист ДЦЗ від 23.12.09 № ДЦ-02-11552/0/6-09) (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.36

Забезпечити виконання в межах компетенції заходів Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Мінпраці (далі - Програма)

протягом року

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Робота триває.

Мінпраці в межах компетенції виконує завдання і заходи Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

4.37

Забезпечити узагальнення інформації щодо виконання заходів Програми Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центрів зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

протягом року (щокварталу до 25 числа)

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Пуцова В.Г.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Інформація щодо виконання заходів Програми Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласними, Київською та Севастопольською міською державною адміністраціями, центрами зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі буде узагальнена в установлені терміни (звіт від 19.01.10 № 6/0/89-10, підп. Пуцова, погод. Мітрофанова)

З метою забезпечення виконання в 2009-2012 роках розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.08 № 292-р „Про заходи щодо удосконалення системи управління підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.08 № 40 „Про затвердження Програми дій щодо участі Міністерства праці та соціальної політики України у підготовці та проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” , Державним центром зайнятості видано наказ від 08.07.09 № 48 „Про організацію виконання в 2009 - 2012 роках державною службою зайнятості заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Зазначеним наказом затверджено Робочий план на 2009-2012 роки щодо організації виконання державною службою зайнятості заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та склад Робочої групи для прийняття оперативних рішень з даного питання. На виконання наказу регіональні центри зайнятості щоквартально здійснювали моніторинг виконання Робочого плану. Узагальнену інформацію про хід його виконання надано керівництву Державного центру зайнятості та використано при підготовці інформації з даного питання Міністерству праці та соціальної політики України (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

Забезпечити участь у реалізації:

4.38

- міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні

протягом року

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

В ході проведення перевірок додержання законодавства про працю здійснюється контроль за недопущенням використання найгірших форм дитячої праці.

05.06.09 відбулося засідання Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з виколення найгірших форм дитячої праці . Засідання проводила голова Всеукраїнської спостережної ради Міністр праці та соціальної політики Л. Денісова. На засіданні було затверджено план заходів до відзначення Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

4.39

- Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки та Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій/СНІДу, на період до 2011 року

протягом року

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Держнаглядпраці постійно здійснюється робота по реалізації в сфері трудових відносин Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Зокрема, державними інспекторами праці територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержання законодавства про працю Мінпраці проводиться консультативно-роз’яснювальна робота та запроваджуються практичні механізми та шляхи боротьби з дискримінацією ВІЛ-інфікованих у сфері праці. Зокрема, державними інспекторами праці з початку 2009 року у ході проведення 6013 семінарів та нарад зазначені питання роз’яснені представникам роботодавців та профспілкових органів, 6613 особам надано консультації з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в сфері праці та з питань дискримінації та стигматизації ВІЛ-інфікованих та членів їх сімей (звіт від 12.01.10 №013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

4.40

Погодити спільно з Фондом Народонаселення ООН проекту робочого плану на 2009 рік щодо продовження реалізації проекту “Підтримка виконання Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння в Україні”

протягом

року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Пуцова В.Г.

Співпрацювали з Фондом Народонаселення ООН в рамках проекту “Підтримка виконання Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння в Україні”

Проводилась робота по впровадженню в Україні Університетів третього віку (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

4.41

Продовжити співпрацю з міжнародними організаціями – надавачами фінансової та технічної допомоги

протягом

року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Пуцова В.Г.

Продовжено співпрацю в рамках проекту „Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат” (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

4.42

Забезпечити аналіз звернень МОП та підготовку узагальнених відповідей Уряду України до МОП з питань, що стосуються порушень прав соціальних партнерів в Україні

протягом року

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

У 2009 році забезпечено розгляд та опрацювання п’яти запитів Міжнародної організації праці щодо порушень прав профспілок в Україні, а саме:

- від 12.12.08 щодо розгляду звернення Конфедерації Вільних профспілок України про порушення прав незалежної профспілки ЗАТ „Сєверодонецьке об’єднання „Азот” (відповідь надана листом Мінпраці від 22.01.09 № 619/0/14-09/18);

- від 24.12.08 щодо надання коментарів Уряду України по справі № 2605 (відповідь надана листом Мінпраці від 17.03.09 № 2884/0/14-09/18);

- від 16.02.09 по скарзі Федерації роботодавців України щодо маргіналізації організації роботодавців (відповідь надана листом Мінпраці від 09.04.09 № 4028/0/14-09/18).

- від 11.09.09 щодо розгляду звернення Незалежної профспілки гірників шахти „Ніканор-Нова” (відповідь надана листом Мінпраці від 08.10.09 № 11569/0/14-09/18/1).

- від 19.11.09 щодо розгляду звернення Незалежної профспілки шахтарів шахти ім. М.П.Баракова м. Краснодона та Краснодонського району стосовно порушення в Україні положень Конвенції Міжнародної організації праці № 135 (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

4.43

Реалізувати Протокол намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України і Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Австрійської Республіки у сфері соціальної політики на 2007 – 2010 роки, в рамках Робочої програми:

згідно з робочою програмою

Мінпраці успішно реалізовується Протокол намірів про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України і Федеральним міністерством соціального забезпечення і захисту прав споживачів Австрійської Республіки у сфері соціальної політики на 2007 – 2010 роки, в рамках Робочої програми

- провести на базі Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів семінар на тему: ”Найкращі практики виконання директив Ради ЄС”;

згідно з робочою програмою

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Пуцова В.Г.

Дунас Г.Г.

У лютому 2009 року на базі Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів (м. Львів) відбулася зустріч з австрійською делегацією і проведено семінар на тему: „Найкращі практики виконання директив Ради ЄС (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

- провести на базі Кримської республіканської установи „Міжрегіональний центр трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів” конференцію на тему: „Реабілітація інвалідів та їх раціональне працевлаштування”

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Пуцова В.Г.

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим

З деяких об’єктивних причин проведення відповідного заходу було перенесено до іншого регіону.

Так, з 25 по 26 червня 2009 року на базі Луганського міжрегіонального центру професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів (м. Луганськ) проведено міжнародну науково-практичну конференція на тему: „Реабілітація інвалідів та їх раціональне працевлаштування в контексті реалізації Плану дій Ради Європи” (при підтримці генерального директорату Соціальної Єдності Ради Європи) (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

4.44

Взяти участь у засіданні експертів Європейського форуму з реалізації Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006 – 2015 роках

відповідно до Плану засідань Ради Європи

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Пуцова В.Г.

У засіданні експертів Європейського форуму з реалізації Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006 – 2015 роках прийняла участь начальник відділу реабілітації та зайнятості інвалідів Департаменту у справах інвалідів Масленнікова В.Ю. (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

4.45

Продовжити (в межах компетенції) роботу у спільному українсько-швейцарському проекті „Жінки і матері з дітьми в ув’язненні”

протягом року

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Суліма О.В.

Пуцова В.Г.

Завершено роботу у спільному українсько-швейцарському проекті „Жінки і матері з дітьми в ув’язненні” (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

4.46

Продовжити роботу (в межах компетенції) у спільному українсько-шведському проекті „Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні, та звільнених з місць позбавлення волі”

протягом року

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Суліма О.В.

Пуцова В.Г.

Протягом року продовжувалась робота у спільному українсько-шведському проекті „Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні, та звільнених з місць позбавлення волі”.

Взято участь у засіданні Дорадчого Комітету 16 червня та 16 грудня 2009 року (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

Продовжити співпрацю з:

4.47

- Агентством міжнародного розвитку Канади СІДА в рамках проекту „Децентралізація управління професійним навчанням в Україні”

протягом року (відповідно до Плану роботи проекту на 2009 рік)

Онищук В.М.

Галицький В.М.

Петрова Т.П.

Пуцова В.Г.

Реалізацію українсько-канадського проекту „Децентралізація управління професійним навчанням в Україні” в 2009 році здійснено, відповідно до Плану робіт на 2009-2010 роки, затвердженого Наглядовою радою проекту 15 квітня 2009 року.

Згідно Робочого плану, 1 - 8 лютого 2009 року представники Державного центру зайнятості відвідали Чеську Республіку, з метою взяття участі в тренінгу з сучасних методів аналізу ринку праці та управління системою профтехосвіти, ознайомлення з інноваційними підходами та методиками в галузі професійно-технічного навчання дорослого населення та подальшого їх застосування в Україні.

15 квітня 2009 року відбулось п’яте засідання спільної українсько-канадської Наглядової ради проекту, за участю представників Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості, обласних центрів зайнятості, Міністерства освіти і науки України, Посольства Канади, проектів міжнародної технічної допомоги. Під час засідання розглянуто основні досягнення Проекту протягом 2008 - 2009 років та затверджено План робіт на 2009 - 2010 роки.

27 серпня 2009 року проведено „круглий стіл” із вдосконалення моніторингу та методів оцінки професійно-технічних навчальних закладів.

24 - 25 вересня 2009 року проведено семінар із впровадження нових підходів до планування, розробки навчальних програм та аналізу ринку праці в навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти за участю близько 75 осіб.

Завершено роботу українських фахівців над розробкою директивних документів з таких напрямків, як: бізнеспланування в навчальних закладах та управління ними на основі потреб роботодавців, впровадження політики рівності в систему професійно-технічної освіти, розробка програм на основі потреб роботодавців та з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.48

- Азербайджанською Республікою щодо реалізації Договору про співробітництво у сфері розвитку служб зайнятості між Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України та Головним управлінням зайнятості Міністерства праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

Робота триває.

На виконання Договору між країнами, Державним центром зайнятості надіслано запрошення делегації Головного управління зайнятості Міністерства праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки відвідати державну службу зайнятості України 5 - 8 липня 2009 року. В зв’язку з фінансовою кризою візит Азербайджанською стороною перенесено на 2010 рік (лист № 06-590/22 від 23.06.2009 р.) (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.49

- Всесвітньою Асоціацією служб зайнятості (WAPES)

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

23-27 вересня 2009 року делегація Державного центру зайнятості, відвідала Брюссель (Королівство Бельгія), з метою участі в роботі „Франкфуртського процесу”, на запрошення Секретаріату WAPES (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.50

- неурядовими організаціями та представниками міжнародних організацій (МОМ, МОП) з питань запобігання торгівлі людьми, проявив нелегальної міграції, гендерної політики

протягом року

Онищук В.М.

Савенко Л.О.

Галицький В.М.

Петрова Т.П.

Пуцова В.Г.

Протягом 2009 року, на виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року, державна служба зайнятості України, разом з міжнародними організаціями МОП та МОМ, проводила семінари - тренінги, „круглі столи” для фахівців служби зайнятості та клієнтів. Проведено трансляцію аудіо ролику соціальної реклами „Не втрачай надію”, стосовно пошуку роботи та соціальних послуг державної служби зайнятості. Трансляція відеоролика „Не дивись на роботу за кордоном крізь рожеві окуляри” (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.51

Забезпечити:

- реалізацію Меморандуму між державною службою зайнятості України та державним агентством зайнятості Латвійської Республіки

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

Проект Меморандуму на опрацювання в Державний центр зайнятості не надходив (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

- розробку та укладання Меморандуму між Державним центром зайнятості України та Литовською біржею праці на 2009 – 2012 роки

Державний центр зайнятості брав участь в опрацюванні проекту міжвідомчої Угоди про співробітництво в сфері соціальної та трудової політики, який надійшов від Міністерства соціального захисту та праці Литовської Республіки (лист від 10.03.09 № 325/0/7-09). На даний час він опрацьовується зацікавленими відомствами, а після підписання буде розроблено проект Меморандуму про співробітництво між двома країнами (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

4.52

Взяти участь у проведенні навчальної поїздки до Російської Федерації та Республіки Білорусь з питань удосконалення законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також внаслідок інших екологічних катастроф

протягом року

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

У зв’язку зі складною фінансово-економічною ситуацією у країні пропозицію Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи реалізовано не було (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

V. Контроль за виконанням законів України, указів Президента України, рішень Уряду, власних рішень

5.1

Забезпечити контроль за виконанням:

- Кодексу законів про працю України

- Закону України „Про колективні договори і угоди”

- Закону України „Про оплату праці”

- Закону України „Про загальнообов’язкове-державне соціальне страхування на випадок безробіття”

- Закону України „Про загальнообов׳язкове державне соціальне страхування у зв׳язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням”

- Закону України „Про загальнообов׳язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

З початку 2009 року державними інспекторами праці територіальних державних інспекцій праці за оперативними даними було проведено 39466 перевірок додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 31531 підприємстві.

За результатами перевірок було складено та передано до суду 27276 протоколів про адміністративні правопорушення, з них за 22290 або 81,7 % судами винесені рішення, з яких з накладанням штрафних санкцій – 15712.

Крім того, безпосередньо державними інспекторами праці було винесено 5633 постанови про накладення штрафів за невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю.

У ході перевірок державними інспекторами праці було внесено 13992 подань власникам про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Кількість винесених до кримінальної відповідальності подань становить 6433 за якими порушено 1289 кримінальні справи (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.2

Забезпечити контроль за виконанням Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”

постійно

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Здійснюється постійний контроль за виконанням Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

5.3

Перевірити стан виконання законів України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, органами праці та соціального захисту населення регіонів, визначених за потребою

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Здійснено вивчення питання організації роботи по формуванню системи реінтеграції бездомних громадян та системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та діяльності установ і закладів для даних категорій громадян у Донецькій та Черкаській областях. Під час відрядження відбулося ознайомлення з роботою Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької ОДА, Центру обліку бездомних громадян та Будинку нічного перебування в м. Дружківка та Макіївського спеціального будинку-інтернату №1. Також, за погодження з Державним департаментом України з питань виконання покарань, було здійснено ознайомлення з діяльністю Макіївської виправної колонії № 32 в часті організації роботи по підготовці засуджених до звільнення.

Вивчено питання організації діяльності Центру обслуговування бездомних громадян та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі (м. Умань в/ч. Дмитрушки-2). Додатково, за погодженням з Державним департаментом України з питань виконання покарань, було проведено вивчення питання підготовки до звільнення засуджених жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі в Уманській виправній колонії № 129 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.4

Забезпечити контроль щодо стану реалізації положень Закону України “Про соціальні послуги” в частині впровадження інноваційних моделей та підвищення якості надання соціальних послуг в закладах соціального обслуговування системи Мінпраці

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Безсмертна О.В.

Департаментом у справах людей похилого віку та соціальних послуг забезпечено проведення двічі на рік (на початок року та станом на 1 липня) моніторингу щодо стану виконання у регіонах положень Закону України „Про соціальні послуги” та впровадження в діяльність закладів соціального обслуговування системи Мінпраці інноваційних моделей соціальних послуг

Розроблено, затверджено та надіслано до виконання накази Мінпраці від 10.02.09 № 47 „Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення якості соціальних послуг у дитячих будинках-інтернатах системи праці та соціального захисту населення на 2009 рік” та від 10.02.09 № 48 „Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення якості соціальних послуг у психоневрологічних інтернатах системи праці та соціального захисту населення на 2009 рік” моніторинг яких здійснюється щоквартально (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

Протягом 2009 року Контрольно-ревізійним управління було опрацьовано 10 проектів нормативно-правових актів щодо надання соціальних послуг.

Крім того, двоє фахівців управління входять до складу Комісії з питань ліцензування професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг, які постійно приймають участь у нарадах та опрацюванні нормативних документів (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

5.5

Забезпечити перевірку стану реалізації положень законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

У вересні 2009 року проведено перевірку стану реалізації положень законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” у Полтавський області (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

5.6

Здійснити проведення перевірок виконання вимог Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо правильності надання пільг та проведення компенсаційних виплат регіональними органами праці та соціального захисту населення:

протягом року

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Здійснено перевірки діяльності органів праці та соціального захисту населення з питань виконання вимог „чорнобильського” законодавства:

- з 23 по 27.03.09 - Київської області (наказ Мінпраці від 19.03.09 № 108);

- з 30.06 по 03.07.09 - Черкаської області;

- з 15 по18.09.- Рівненської області.

Проведення перевірки у Волинській області відтерміновано наказом Мінпраці від 31.10.09 № 410 „Про запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях і закладах сфери управління та центральному апараті Міністерства праці та соціальної політики (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

- Київська область

І квартал

- Черкаська область

ІІ квартал

- Рівненська область

ІІІ квартал

- Волинська область

ІV квартал

5.7

Провести перевірки виконання вимог Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в частині стану організації оздоровлення постраждалих громадян та організації харчування потерпілих дітей на територіях радіоактивного забруднення

протягом року

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Перевірки організації оздоровлення постраждалих громадян проведено в Херсонській, Миколаївській, Київській областях (звіт від 02.10.09 № 147/0/134/128-09, підп. Семенченко, погод. Мітрофанова)

5.8

Посилити контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, включаючи невідкладне проведення перевірок підприємств у разі масових звільнень працівників (Протокол засідання Кабінету Міністрів України від 12.11.08 № 61)

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

З метою недопущення необґрунтованих звільнень, примусових безоплатних відпусток в умовах фінансово-економічної кризи Держнаглядпраці та його територіальними органами встановлено жорсткий державний контроль за дотриманням роботодавцями трудових прав працівників.

Зокрема, з органів державної служби зайнятості до територіальних органів Держнаглядпраці надходять повідомлення про заплановані масові вивільнення працівників. Так, з початку 2009 року надійшло 25678 повідомлення про заплановані вивільнення, з них 1161 - про фактичні масові вивільнення та 693 скарг громадян з приводу порушень підстав та порядку вивільнення.

Оскільки, відповідно до ст.492 КЗпП України про наступне вивільнення працівників попереджають за 2 місяці зазначені підприємства включаються до графіків перевірок підприємств. З метою з’ясування дотримання процедури попередження про вивільнення та безпосередньо звільнення протягом 2009 року перевірено 2603 підприємств із зазначених питань.

На 939 підприємствах виявлені порушення підстав та порядку вивільнення. За результатами зазначених перевірок державними інспекторами праці складено та передано до суду 954 протоколів про адміністративне правопорушення, винесено 190 постанов про накладення штрафних санкцій за невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявленого правопорушення, передано 250 матеріалів перевірок до правоохоронних органів та внесено власникам підприємств 488 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, з метою попередження правопорушень під час вивільнення працівників територіальними органами Держнаглядпраці проводиться превентивна робота із зазначеного питання: семінари із керівниками кадрових служб, роз’яснення актуальних питань трудового законодавства у засобах масової інформації (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.9

Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (за окремим планом проведення комплексних перевірок фінансово-господарської та інших напрямів діяльності підвідомчих Міністерству установ)

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Територіальними органами Мінпраці здійснюється нагляд у порядку, передбаченому законодавством, за дотриманням норм Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

5.10

Посилити контроль за чітким дотриманням законодавства при ліквідації підприємств, установ, організацій в частині збереження архівних документів про заробітну плату, трудову діяльність працівників

постійно

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Державним комітетом архівів, за участю Мінпраці, опрацьовано проект Закону, яким, зокрема, передбачається посилення контролю за чітким дотриманням законодавства при ліквідації підприємств, установ, організацій в частині збереження архівних документів про заробітну плату, трудову діяльність працівників (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

Забезпечити виконання:

5.11

- Указу Президента України від 07.08.99 № 969 „Про основні напрями політики щодо грошових доходів населення України”

щоквартально

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Інформація щодо виконання Указу Президента України від 07.08.09 №969 надіслана Кабінету Міністрів України листом від 28.10.09 №3629/0/10-09/10 (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

5.12

- Указу Президента України від 01.06.05 № 900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”

до 20 грудня

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Харченко Ю.О.

Устименко С.М.

Зарудний О.Б.

Богданов С.Г.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Назаренко В.М.

Сарнов І.А.

Сумовський В.В.

регіональні органи праці та

соціального захисту населення центри реабілітації інвалідів

Листом від 18.12.09 № 4447/1/10-09/19 Мінпраці надало чергову інформацію Кабінету Міністрів України (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

З метою створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до приміщень державної служби зайнятості, 640 базових та регіональних центрів зайнятості облаштовано пандусами. З них: 235 будівель центрів зайнятості - повністю доступні для осіб з інвалідністю, мають доступні входи ззовні та всередині будинку до всіх приміщень, відповідно до ДБН тощо. В зв’язку з особливостями будівель, не облаштовано пандусами приміщення 16 центрів зайнятості, в яких для зручності інвалідів встановлено кнопки виклику диспетчера та телефони для зв‘язку з спеціалістами центрів зайнятості (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

Держнаглядпраці та його територіальні органи не мають власних приміщень, а є орендарями приміщень організацій та державних органів. Тому видатки для облаштування будинків і приміщень до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями у кошторисах на 2009 рік не передбачені. Проектно-кошторисна вартість вишукувальних робіт та будівництва пандусів в залежності від регіону складає за попередніми даними від 4,5 тис. грн. до 50,5 тис. гривень.

Начальниками інспекцій направлені листи до орендодавців з пропозиціями по облаштуванню споруд та приміщень з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.13

- Указу Президента України від 27.12.05 № 1845/2005 „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів”

згідно з дорученням

Кабінету Міністрів України

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Устименко С.М.

Товстенко О.П.

Рубан І.Л.

Харченко Ю.П.

Стукалюк Т.Г.

Суліма О.В.

Клименко В.П.

Коломінський І.М.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Кір’ян Т.М.

Салєєва А.Д.

Авраменко М.Л.

Тазарачева Г.М.

регіональні органи праці та соціального захисту населення центри реабілітації інвалідів

Мінпраці надіслало відповідним листом Кабінету Міністрів та Секретаріату Президента України інформацію про стан виконання у 2009 році Указу Президента України від 27.12.05 № 1845/2005 „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів” (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

Державна служба зайнятості, відповідно до законів України: „Про зайнятість населення” , „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, сприяла трудовій реабілітації та працевлаштуванню інвалідів, з урахуванням рекомендацій (МСЕК), наявних у інваліда кваліфікації та знань. Засобами ЕІАС державною службою зайнятості здійснено облік та сформовано банк інвалідів, які зверталися до центрів зайнятості з питань пошуку роботи та результатів наданих їм послуг щодо працевлаштування. Постійно оновлювався банк даних про наявні робочі місця, заявлені роботодавцями. Протягом 2009 року послугами державної служби зайнятості скористалося майже 34,1 тис. інвалідів, з яких за сприянням державної служби зайнятості працевлаштовано майже 7,6 тис. осіб.

За направленням державної служби зайнятості протягом 2009 року навчалося 1,6 тис. інвалідів, працювало на тимчасових оплачуваних громадських роботах - 1,4 тис. осіб з інвалідністю. Інвалідам, які звертаються до державної служби зайнятості, надано широкий спектр послуг, зокрема, забезпечено вільний доступ до інформації про можливість отримання професії, актуальні вакансії тощо. Працювало 600 Інтернет-куточків з вільним доступом до веб-сайтів з пошуку роботи, в т. ч., до порталу державної служби зайнятості, де сформована загальна база вакансій (www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua). Інформацію про вакансії було надано за допомогою SMS-повідомлень та системи інтерактивних голосових повідомлень (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

5.14

- Указу Президента України від 25.05.04 №576/2004 „Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати”

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

З початку 2009 року Держнаглядпраці та його територіальними органами проведено 39466 перевірок на 31531 підприємствах, з них 10285 перевірок на 7608 підприємствах - боржниках.

За результатами перевірок-боржників було передано до суду 6866 протоколів про адміністративні правопорушення. За невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю безпосередньо державними інспекторами праці було винесено 2430 постанови з накладанням штрафних санкцій на винних посадових осіб. Крім того, державними інспекторами праці було внесено 3961 подань до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення керівників підприємств-божників до кримінальної відповідальності. З початку року з ініціативи державних інспекторів праці було внесено 4221 пропозиції щодо притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 9929 посадових осіб підприємств-боржників із заробітної плати.

Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 3,4 млн. гривень (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.15

Здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням Указу Президента України від 19.11.07 №1119 „Про заходи щодо організації проведення новорічних і різдвяних свят для дітей” щодо забезпечення дітей застрахованих осіб дитячими та новорічними подарунками

IV квартал

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Згідно програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і член їх сімей на 2009 рік затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.04.09 № 38, кошторис витрат на придбання дитячих новорічних подарунків для забезпечення ними дітей застрахованих осіб становив 87077 тис. грн.

За фактичними даними закуплено подарунків в кількості 4476,4 тис. на суму 78097,4 тис. грн. (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

5.16

Відповідно до положень Указу Президента України від 07.02.08 №109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Плану організації виконання положень зазначеного Указу, затвердженого Віце-прем’єр-міністром Васюником І.В., забезпечити:

- подання двічі на рік доповіді Президентові України про стан організації роботи із зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

до 10 липня (за І півріччя) та до 12 січня (за рік)

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

Надіслано доповідь Президентові України та Кабінету Міністрів України про стан організації роботи із зверненнями громадян у центральному апараті Міністерства та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення:

- за І півріччя 2009 року (лист Мінпраці від 09.07.09 № 2265/0/10-09/03);

- за 2009 рік року (лист Мінпраці від 11.01.10 № 18/0/10-10/03) (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

- здійснення аналізу та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявляти причини, що їх породжують та за результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем, зокрема внесення змін до актів законодавства України;

протягом року

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

Аналіз даних про кількість повторних звернень, що надійшли до центрального апарату Мінпраці протягом 2009 року (5721) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (7504) свідчить про їх зменшення на 24 %. Найбільше повторних звернень надійшло від жителів м. Києва (956), Дніпропетровської (415), Київської (403), Донецької (326) та Полтавської (325) областей. Повторно громадяни звертались в основному з питань обчислення пенсій, забезпечення інвалідів засобами пересування, санаторно-курортного лікування, нагляду за дотриманням законодавства про працю, надання матеріальної допомоги. На 2010 рік структурними підрозділами Міністерства заплановано розробку проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів та удосконалення нормативно-правової бази з питань соціальної сфери (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

- проведення перевірки стану організації роботи із зверненнями громадян у регіональних управліннях праці та соціального захисту населення

протягом року (за окремим

графіком)

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

З 24 по 30 травня 2009 року начальниками відділів звернень громадян та організації прийому громадян Департаменту звернень та контролю виконання була проведена перевірка стану роботи із зверненнями громадян в Донецької, Херсонської, Волинської та Чернівецької областях. Надана методична та практична допомога щодо виконання положень Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

Забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання:

5.17

- Указу Президента України від 11.07.05 №1073 „Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”

двічі на рік (до 25 лютого та

25 серпня)

Онищук В.М.

заступники Міністра

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

директори департаментів, начальники управлінь та самостійних відділів

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення, регіональних центрів зайнятості

за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади

Листом Мінпраці від 24.07.09 № 2488/0/10-09/021 Кабінет Міністрів України поінформовано про стан виконання Указу Президента України у І півріччі 2009 року.

Інформацію про стан виконання Указу Президента України у 2009 році буде підготовлено до 25 лютого 2010 року. (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

5.18

- Указу Президента України від 19.09.07 № 895 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”

щоквартально

(до 5 числа наступного за звітним періодом місяця)

Листом Мінпраці від 29.12.09 №4657/0/10-09/021 Кабінет Міністрів України поінформовано про стан виконання Указу Президента України у 2009 році (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

5.19

Посилити контроль за виконанням завдання Президента України (лист від 11.04.08 № 1-1/812) із посилення заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

З початку 2009 року Держнаглядпраці та його територіальними органами проведено 39466 перевірок на 31531 підприємствах, з них 10285 перевірок на 7608 підприємствах - боржниках.

За результатами перевірок-боржників було передано до суду 6866 протоколів про адміністративні правопорушення. За невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю безпосередньо державними інспекторами праці було винесено 2430 постанови з накладанням штрафних санкцій на винних посадових осіб. Крім того, державними інспекторами праці було внесено 3961 подань до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення керівників підприємств-божників до кримінальної відповідальності. З початку року з ініціативи державних інспекторів праці було внесено 4221 пропозиції щодо притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 9929 посадових осіб підприємств-боржників із заробітної плати.

Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 3,4 млн. гривень (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

Забезпечити контроль за виконанням постанов Кабінету Міністрів України:

5.20

- постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.07 № 716 „Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року”

згідно із планом, затвердженим наказом

Мінпраці

від 05.07.07

№ 335

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Устименко С.М.

Товстенко О.П.

Пуцова В.Г.

Рубан І.Л.

Харченко Ю.П.

Клименко В.П.

Коломінський І.М.

Галицький В.М.

Назаренко В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Кір’ян Т.М.

Салєєва А.Д.

Авраменко М.Л.

Тазарачева Г.М.

регіональні органи праці та соціального захисту населення, центри реабілітації інвалідів

Мінпраці надіслано Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання у 2008 році постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.07 № 716 „Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року” (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

Державним центром зайнятості, з метою сприяння вирішенню проблеми зайнятості інвалідів шляхом професійного навчання, направлено Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству аграрної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів, Всеукраїнській асоціації роботодавців, Федерації роботодавців України інформаційні матеріали щодо чисельності осіб, які шукали роботу, та кількості вакансій в розрізі професій (спеціальностей) для використання в роботі центральними та місцевими органами виконавчої влади, в підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади та реабілітаційні установи (листи ДЦЗ:

від 30.01.09 № 01-620/0/6-09,

від 30.01.09 № 01-621/0/6-09,

від 30.01.09 № 01-622/0/6-09,

від 30.01.09 № 01-623/0/6-09,

від 30.01.09 № ДЦ - 01-6645/0/6-09).

Відповідно до наказу Державного центру зайнятості від 03.05.07 № 201, на регіональному рівні державна служба зайнятості здійснювала постійний обмін інформацією з Фондом соціального захисту інвалідів і управлінням праці та соціального захисту населення, в т. ч., з переліку професій і спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

5.21

- постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.06 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”

щороку до

15 лютого, (що настає за звітним періодом)

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

регіональні органи праці та соціального захисту населення, центри реабілітації інвалідів

Мінпраці надіслало Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання у 2008 році постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.06 № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів” (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

5.22

- постанови Кабінету Міністрів від 28.02.04 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”

постійно

Барабаш В.В.

заступники Міністра

Мосіневич Л.А.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Здійснюється постійний контроль за виконанням норм постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.04 № 228 (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

5.23

- постанови Кабінету Міністрів від 29.02.96 № 266 „Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”

постійно

Лист до Міністерства фінансів України від 15.01.10 № 303/0/14-10/04 (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

5.24

- постанови Кабінету Міністрів від 20.09.05 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

постійно

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Здійснюється постійний контроль за виконанням норм постанови Кабінету міністрів України від 20.09.05. № 936 (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

5.25

Проаналізувати та подати до Міністерства внутрішніх справ звіт про виконання протягом 2008 року постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.06 № 1767 „Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки” (в межах компетенції Мінпраці)

січень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано, узагальнено та подано звіт до Кабінету Міністрів України про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки листом від 10.01.09 №157/0/14-09/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.26

Проаналізувати та подати до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту звіт про виконання протягом 2008 року постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.06 № 623 „Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки” (в межах компетенції Мінпраці)

січень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано, узагальнено та подано до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію про виконання протягом 2008 року постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.06 № 623 „Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки” листом Мінпраці від 20.02.09 № 457/0/14-09/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.27

Подати до Кабінету Міністрів України інформацію про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.05 № 444-р „Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”

до 20 грудня

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

Малькін В.П.

регіональні органи праці та соціального захисту населення

Розпорядження втратило чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.09 № 784 (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

5.28

Забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.06 № 429-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року”

щороку

(до 1 червня)

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади

Листом Мінпраці від 28.04.09 №1747/0/10-09/021 Кабінет Міністрів України поінформовано про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

5.29

Проаналізувати та подати до Кабінету Міністрів України звіт про виконання протягом 2008 року розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07 № 1030-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року”

січень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано та подано до Кабінету Міністрів України звіт про виконання протягом 2008 року розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07 № 1030-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року” листом Мінпраці від 15.01.09 №107/0/10-09/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.30

Проаналізувати та подати до Кабінету Міністрів України звіт про виконання протягом 2008 року п. 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.07 № 453-р „Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів”

січень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано та подано до Кабінету Міністрів України звіт про виконання протягом 2008 року п. 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.07 № 453-р „Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів” листом Мінпраці від 31.12.08 №5280/0/10-08/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.31

Забезпечити моніторинг та подання Кабінету Міністрів України звіту про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.08 № 1402-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року”

січень, липень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано, узагальнено та подано звіт за 2008 рік до Кабінету Міністрів України про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.08 № 1402-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року” листом від 16.01.09 № 115/0/10-09/042.

Подано звіт за півріччя до Кабінету Міністрів України листом від 17.07.2009 №2381/0/10-09/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.32

Забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про результати моніторингу створення робочих місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 12.04.06 № 512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць”

щоквартально (до 25 числа другого

місяця, що настає за звітним періодом)

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення, регіональних центрів зайнятості

Листом Мінпраці від 23.11.09 № 3986/0/10-09/021 Кабінет Міністрів України поінформовано про створення робочих місць у січні - вересні 2009 року.

Інформацію про створення робочих місць у 2009 році буде підготовлено до 25 лютого 2010 року (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

5.33

Здійснювати аналіз стану виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.08 № 28254/0/1-08 щодо проведення літньої оздоровчої кампанії 2009 року

постійно

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової витрати працездатності на 2009 рік за статтею „Оздоровчі заходи та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей, затверджених постановою правління Фонду від 23.04.09 № 38, на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення в поточному році передбачено 195,68 млн. грн., що на 32,63 млн. грн.. або 20% більше ніж у минулому році.

За оперативною інформацією виконавчих дирекцій Фонду станом на 01.10.2009 р. перераховано коштів Фонду в сумі 167859 тис. грн. на оздоровлення 235757 дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у 980 дитячих закладах оздоровлення (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

5.34

Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Стратегії подолання бідності в 2009 році

щоквартально

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

Інформація щодо виконання заходів з реалізації Стратегії подолання бідності за ІІІ квартал надіслана Кабінету Міністрів України листом від 30.10.09 №3656/0/10-09/10 (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

5.35

Здійснювати державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності відповідно до порядків, затверджених наказом Мінпраці від 13.04.05 № 113 „Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” та постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.03 № 1845 „Про затвердження порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності”

постійно

Іванкевич В.В.

Онищук В.М.

Ступак В.І.

Безсмертна О.В.

Сумовський В.В.

Державний нагляд здійснюється шляхом:

- розгляду та процедури прийняття нормативно-правових актів правлінь фондів соціального страхування у відповідності до чинного законодавства;

- координації роботи контролюючих органів;

- контролю за прийняттям та виконанням фондами заходів по усуненню порушень, виявлених контролюючими органами під час проведених перевірок (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

Протягом 2009 року Контрольно-ревізійним управлінням було проведено планові перевірки фінансово-господарської діяльності у Київському міському відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і стану виконання умов договору на послуги по виготовленню і розміщенню відеопродукції між ТОВ „Чорно-морська Телерадіокомпанія” та Управлінням виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області (у складі комісії ГоловКРУ України).

- позапланові перевірки:

- усунення ВД Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та її робочими органами порушень, виявлених у ході розгляду колективних скарг Грицева А.М., Богайчук Т.Г., Милевської І.О. і Трофимчук Н.В. та звернень апаратів Верховної ради України та Ради національної безпеки і оборони України до листа без підпису групи громадян м. Чернівці (у складі комісії).

- цільового використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на закупівлю дитячих новорічних подарунків у 2009 році.

Крім того, начальник Контрольно-ревізійного управління Мінпраці Безсмертна О.В. є членом правлінь: Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 317-р), Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування по безробіттю та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.11.08 № 1422-р) (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

Протягом 2009 року територіальними органами Держнаглядпраці здійснено 407 перевірок робочих органи виконавчої дирекції Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При проведенні перевірок всього встановлено 85 порушень законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття, в тому числі 31 порушення з питань страхових виплат, 13 – з питань матеріальної допомоги та забезпечення оздоровчих заходів, 7 - з питань соціальної та медичної допомоги.

За результатами перевірок керівникам внесено 251 подання про притягнення осіб винних у допущенні порушеннях законодавства про працю, 62 посадовим особам надано приписи для усунення виявлених порушень, складено 17 протоколів про адміністративне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 41 КУпАП та винесено 2 постанови про накладення штрафів за невиконання законних вимог посадових осіб інспекцій щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.36

Забезпечити моніторинг стану виконання наказу Мінпраці, МОЗ, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Державного департаменту з питань виконання покарань „Про взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам”

після прийняття

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Видано наказ Мінпраці, МОЗ, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Державного департаменту з питань виконання покарань від 19.02.09 №70/411/101/65/19/32 „Про взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам”, який зареєстровано у Мін’юсті 08.05.09 за № 419/16435.

Постійно проводиться моніторинг виконання цього наказу шляхом аналізу звітності регіональних управлінь праці та соціального захисту населення.

Направлено лист до МОЗ, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомнацрелігій, Державного департаменту з питань виконання покарань від 08.12.09 №14112/0/14-09/042 стосовно надання звіту за 2009 рік про виконання зазначеного наказу до 1 лютого 2010 року (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.37

Забезпечити інформування Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці про виконання рекомендацій засідання за круглим столом на тему: „Про приведення обсягів та напрямів підготовки кадрів у відповідності до потреб економіки”

лютий

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М

Інформаційно-аналітичні матеріали про виконання рекомендацій засідання за круглим столом на тему: „Про приведення обсягів та напрямів підготовки кадрів у відповідності до потреб економіки” подано до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці листом Мінпраці від 06.02.09 №370/0/10-09/021 (звіт від 26.03.09 № 2/0/021/107-09, підп. Петрова, погод. Іванкевич)

5.38

Здійснити перевірку роботи комісій у справах альтернативної (невійськової) служби:

- Донецької облдержадміністрації

- Черкаської облдержадміністрації

І півріччя

Онищук В.М.

Петрова Т.П

Здійснено вивчення стану організації та проведення альтернативної (невійськової) служби в Донецькій області 8-9 квітня 2009 р., у Черкаській області – 4-5 червня (звіт від 25.06.09 № 550/021/106-09, підп. Петрова, погод. Онищук)

5.39

Здійснювати контроль за Меморандумом від 10.11.08 між Урядом України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу із збереження професійного складу підприємств галузі за рахунок запобігання їх скороченню

постійно

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Контроль за виконанням Меморандуму здійснюється шляхом проведення перевірок підприємств гірничо-металургійного комплексу відповідно до плану перевірок та за дорученнями (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

5.40

Забезпечити аналіз та узагальнення діяльності територіальних органів праці та соціального захисту населення щодо утворення закладів для бездомних громадян та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до наказів Мінпраці:

- від 14.02.06 № 31 „Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі”;

- від 03.04.06 № 98 „Про затвердження Типового положення про соціальний готель” ;

- від 07.04.06 № 114 „Про організацію роботи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.06 № 404”

щокварталу

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Щоквартально здійснювався аналіз та узагальнення звітності стосовно розвитку мережі закладів для бездомних громадян та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

За інформацією регіональних органів праці та соціального захисту населення станом на 01.10.09 в Україні функціонує 58 комунальних закладів, установ та 57 недержавних організацій, що надають соціальні послуги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі.

З них, для бездомних громадян 69, у тому числі:

 • 43 комунальні заклади;

 • 26 недержавні організації, що надають соціальні послуги бездомним громадянам.

Для осіб, звільнених з місць позбавлення волі – 46:

 • 2 комунальних центри (відділення) соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 • 31 недержавні установи, що надають послуги особам, звільненим з місць позбавлення волі;

 • 13 комунальних спеціальних будинків-інтернатів (спецвідділення, відділення) для осіб, звільнених з місць позбавлення волі (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

5.41

Забезпечити організацію особистого прийому громадян відповідно до наказу Мінпраці від 13.02.08 № 38 “Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві праці та соціальної політики України”, а також організацію особистого прийому громадян Міністром в Кабінеті Міністрів України та участі Міністра у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

протягом року

(згідно з графіком)

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

У зв’язку з кадровими змінами у центральному апараті Міністерства наказ Мінпраці від 13.02.08 № 38 “Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві праці та соціальної політики України” втратив чинність.

Порядок організації особистого прийому громадян визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.03 № 1447 „Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України ”, наказом Мінпраці від 10.07.09 № 264 „Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві праці та соціальної політики України”. Участь Міністра та заступників Міністра у прямій телефонній лінії Кабінету Міністрів здійснювалася відповідно до графіків, затвердженими Віце-прем’єр-Міністром України І.Васюником.

За звітний період Міністром праці та соціальної політики України Денісовою Л.Л., заступниками Міністра, керівниками та спеціалістами структурних підрозділів забезпечено особистий прийом 5902 громадян, у тому числі:

5618 – у приймальні Міністерства;

212 – у Кабінеті Міністрів України;

72 – під час проведення прямої телефонній лінії Кабінету Міністрів України.

За більшістю запитів, що надійшли під час спілкування з керівництвом Міністерства надано роз’яснення. З питань, які потребували більш детального вивчення та доопрацювання надані відповідні доручення керівникам структурних підрозділів Міністерства, зокрема, щодо взяття під особистий контроль організацію виконання звернення громадян та, за необхідністю, здійснення перевірок дотримання норм законодавства на місцях і подальшого вирішення порушених питань згідно чинного законодавства (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

5.42

Здійснювати аналіз стану виконавської дисципліни в апараті Мінпраці щодо організації виконання завдань, визначених актами законодавства, указами та розпорядженнями Президента України, дорученнями Кабінету Міністрів України, звернень та запитів народних депутатів України

щопівроку

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

Стан виконавської дисципліни систематично аналізується. Двічі на рік матеріали узагальнюються та надаються на розгляд керівництву Мінпраці (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

5.43

Забезпечити контроль за виконанням актів законодавства, урядових рішень, запитів (звернень) народних депутатів, звернень громадян, відомчих нормативно-правових актів, доручень керівництва Мінпраці, плану роботи Міністерства

постійно

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

Відповідно до наказу від 25.07.08 № 349 „Про затвердження Регламенту Міністерства праці та соціальної політики України” Департаментом звернень та контролю виконання здійснюється:

- щоденний моніторинг виконання актів законодавства, урядових рішень, запитів (звернень) народних депутатів, звернень громадян, відомчих нормативно-правових актів, доручень керівництва Мінпраці;

- щоквартальний моніторинг виконання річного плану (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

5.44

Забезпечити підготовку і подання на розгляд спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників та профспілок матеріалів щодо підсумків виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки, відповідно до пункту 15 Заключних положень Угоди

за домовленістю сторін

Іванкевич В.В.

заступники Міністра

Ступак В.І

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

Держнаглядпраці

Державний центр зайнятості

організації та установи, які належать до сфери управління Мінпраці

У 2009 році стан виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки двічі розглядався на засіданні спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників та профспілок: станом на 01.04.09 та 01.10.09.

Мінпраці спільно з представниками роботодавців і профспілок забезпечено підготовку і подання на розгляд спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників та профспілок матеріалів щодо підсумків виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки, відповідно до пункту 15 Заключних положень Угоди (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

5.45

Забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про стан організації та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби:

за осінній призов 2008 року

І квартал

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Інформацію про стан організації та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби надіслано Кабінету Міністрів України за:

осінній призов 2008 року − листом від 25.02.09 № 586/0/10-09/021;

за весняний призов 2009 року

ІІІ квартал

весняний призов 2009 року − листом від 24.09.09 №3196/0/10-09/021 (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

5.46

Забезпечити своєчасну підготовку і подання до Кабінету Міністрів України узагальненої інформації про виконання міністерствами, іншими органами виконавчої влади плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.08 № 1250-р)

щоквартально

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Забезпечено в 2009 році своєчасну підготовку і подання Кабінету Міністрів України узагальненої інформації про виконання міністерствами, іншими органами виконавчої влади плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.08 № 1250-р Мінпраці в установлені строки інформувало Кабінет Міністрів України листами від 27.01.09 № 260/0/10-09/18, від 27.04.09 № 1388/0/10-09/18, від 25.08.09 № 2864/0/10-09/18, від 30.07.09 № 1388/0/10-09/18, від 28.10.09 № 1388/8/10-09/18 (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

5.47

Забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про виконання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 445-р

20 січня

20 липня

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Мінпраці листом від 16.01.09 №125/0/10-09/18 поінформувало Кабінет Міністрів України про виконання у ІІ півріччі 2008 р. міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 445-р.

Дорученням Віце-прем’єр-міністра України І.Васюника від 22.01.2009 № 2245/1/1-09 погоджено зняття з контролю зазначеного розпорядження.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 445-р втратило чинність на підставі п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 285-р (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

5.48

Забезпечити контроль за діяльністю дитячих будинків-інтернатів щодо виконання заходів з поліпшення якості соціальних послуг

протягом

року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Безсмертна О.В.

Розроблено та надіслало до виконання до регіональних управлінь праці та соціального захисту населення наказ Мінпраці від 10.02.09 № 47 „Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення якості соціальних послуг у дитячих будинках-інтернатах системи праці та соціального захисту населення на 2009 рік” (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

Згідно з Планами проведення контрольних заходів Міністерства праці та соціальної політики на І та ІІ півріччя 2009 року, затверджених Міністром та погоджених з ГоловКРУ, проведено перевірки фінансово-господарської діяльності та цільового використання коштів, перерахованих Пенсійним фондом установам, де підопічні перебувають на повному державному утриманні у Голобському (Волинська область), Мирогощанському (Рівненська область) та Білгород-Дністровському (Одеська область) дитячих будинках-інтернатах.

У четвертому кварталі 2009 року планувалася перевірка Ладижинського дитячого будинку-інтернату Вінницької області.

Проте, на виконання п. 3 Плану заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях і закладах сфери управління та центральному апараті Мінпраці, затвердженого наказом від 31.10.2009 № 410 було відмінено всі службові відрядження (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

5.49

Забезпечити перевірку організації роботи щодо санаторно-курортного лікування ветеранів війни та інвалідів в органах праці та соціального захисту населення Дніпропетровської, Тернопільської, Львівської та Донецької областей

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

У липні 2009 року проведено перевірку організації роботи щодо санаторно-курортного лікування ветеранів війни та інвалідів в органах праці та соціального захисту населення та Тернопільської області. Спільно з фахівцями головних та районних управлінь праці та соціального захисту населення Дніпропетровської, Донецької, Полтавської областей та Мінпраці АР Крим проведено перевірку якості надання санаторно-курортних послуг інвалідам у санаторіях „Дніпровський”, „Сонячний”, (Дніпропетровська обл.), „Слов’янський” (Донецька область), „Нові Санжари” та ЗАТ „Миргородкурорт” (Полтавська обл.), „Буревісник” (м.Євпаторія), ім. М.О.Пирогова та М.Н.Бурденка (м.Саки АР Крим) (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

5.50

Забезпечити перевірку організації санаторно-курортного лікування у підвідомчому санаторії “Салют” (м. Одеса)

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Не виконано.

Термін виконання перенесено на ІІ півріччя 2010 року (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

5.51

Здійснювати моніторинг стану фінансування виплати пенсій та надходжень страхових внесків до Пенсійного фонду України

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

У 2009 році збережено досягнутий рівень соціальних стандартів, не було зменшено жодної пенсійної виплати. Виплата пенсій здійснюється вчасно, згідно встановлених календарних графіків виплати пенсій та грошової допомоги.

У Міністерстві проводиться щоденний моніторинг стану фінансування та виплати пенсій. З метою забезпечення Міністерством постійного аналізу оперативних даних стосовно стану виплати пенсій та грошової допомоги спеціалісти „гарячої” лінії та Контакт-центру постійно надають інформацію щодо кількості звернень громадян та повідомляють про найбільш гострі питання стосовно пенсійного забезпечення, що порушуються у зверненнях громадян.

Пенсійним фондом України завершено фінансування виплати пенсій та грошової допомоги за грудень 2009 року по всіх регіонах України. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати склав 14,620 млрд. гривень. Пенсію отримали 13, 768 млн. чоловік (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

5.52

Вживати заходів щодо посилення відповідальності підприємств, установ, організацій за несвоєчасне відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах

постійно

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Робота триває.

Питання стосовно несвоєчасного відшкодування Пенсійному фонду фактичних витрат на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах, вирішується тільки в судовому порядку (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

5.53

Забезпечити контроль за поверненням безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

постійно

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Стукалюк Т.Г.

Тубелець І.О.

Здійснюється постійний контроль за поверненням безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати (звіт від 20.01.10 № 18/0/04/32-10, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

5.54

Здійснити перевірку стану справ у сфері мобілізаційної підготовки та цивільного захисту в:

 • Державному центрі зайнятості

лютий

Розенко П.В.

Жестерьов А.А.

керівники визначених установ

Акт перевірки затверджено 02.03.09 (звіт від 25.03.09. підп. Жестерьов, погод. Розенко)

 • Промисловому об’єднанні "Укрпротез"

квітень

Скасовано

У зв'язку з необхідністю завершення супроводження у Верховній Раді України і центральних органів виконавчої влади проектів двох законів України, розроблених Сектором мобілізаційної роботи, проведення узгоджувальних процедур, обмеженістю фінансування на відрядження та з урахуванням стану виробничої діяльності підприємств ПО "Укрпротез", що склався в теперішній час, п.5.54.2 скасовано. Новий термін перевірки має бути визначений окремим рішенням (службова записка від 03.04.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

- Міністерстві праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим

червень

Розенко П.В.

Жестерьов А.А.

керівники визначених установ

Акт перевірки затверджено 19.06.09 (звіт від 23.06.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

 • Головному управлінні праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації

вересень

Скасовано

Рішенням першого заступника Міністра Розенка П.В. від 22.09.09 здійснення перевірки перенесено на листопад поточного року, але скасовано відповідно до п. 3 наказу Мінпраці від 31.10.09 № 410 „Про запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях і закладах сфери управління та центральному апараті Мінпраці” (звіт від 02.10.09 та 05.11.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

 • Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів

жовтень

Перевірка стану справ у сфері мобілізаційної підготовки та цивільного захисту у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів здійснено у вересні поточного року. Акт перевірки затверджено 02.10.09 (звіт від 02.10.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

VІ. Координація взаємодії Міністерства з Верховною Радою України, Секретаріатом Президента України

та Кабінетом Міністрів України

Забезпечити:

6.1

- супроводження розгляду проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (реєстр. № 2173 від 05.03.08) у Верховній Раді України

у строки, визначені

графіком розгляду законо-проектів у Верховній Раді України

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Галицький В.М.

Внесений народними депутатами України Хара В.Г., Сухим Я.М., Стояном О.М. та Папієвим М.М. законопроект про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція) (реєстр. №2173 від 05.03.2008) 15 травня 2008 року було розглянуто Верховною Радою України у першому читанні і прийнято за основу. 22 грудня 2008 року авторами було відкликано законопроект з розгляду Верховною Радою України (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

6.2

- підготовку та подання Кабінету Міністрів України пропозицій до законопроектів з питань, включених до розкладу засідань Верховної Ради України за формою та у терміни, визначені дорученням Кабінету Міністрів України від 22.02.05 № 6958/1/1-05

щопонеділка, що передує пленарним засіданням

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тернопільський Б.Й.

Протягом звітного періоду було підготовлено та надіслано до Кабінету Міністрів України пропозиції до законопроектів від 02.02.09 №328/0/10-09/025, від 23.02.09 №547/0/10-09/025, № 548/0/10-09/025, від 25.02.09 №591/0/10-09/025, від 26.02.09 №593/0/10-09/025, від 02.03.09 №632/0/10-09/025, від 15.04.09 №1204/0/10-09/025, від 19.05.09 №1635/0/10-09/025, від 11.09.09 №3058/0/10-09/025, від 22.09.09 №3160/0/10-09/025, від 01.12.09 №4112/0/10-09/025, від 21.12.09 №4473/0/10-09/025 (звіт від 13.01.10 №9/0/025/147-10, підп. Тернопільський, погод. Розенко)

6.3

- організацію супроводження законопроектів представниками Міністерства на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях профільних парламентських комітетів

протягом сесії

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тернопільський Б.Й.

Підготовлено 45 доручень щодо супроводу заступників Міністра на засіданнях парламентських комітетів: від 30.01.09 №20/0/10-09/025, від 06.02.09 №30/0/025/10-09, від 13.02.09 №36/0/025/10-09, від 26.02.09 №43/0/025/14-09 від 27.02.09 №№45/0/025/14-09, 46/0/025/10-09, від 06.03.09 №51/0/025/147-09, від 13.03.09 №56/0/025/147-09, 20.03.09 №64/0/025/147-09, від 30.03.09 №75/0/025/147-09, від 03.04.09 №77/0/025/147-09, від 10.04.09 №85/0/025/147-09, від 24.04.09 №102/0/025/147-09, від 05.05.09 №109/0/025/147-09, від 08.05.09 №112/0/025/147-09, від 18.05.09 №121/0/025/147-09, від 21.05.09 №129/0/025/147-09, від 29.05.09 №134/0/025/147-09, від 05.06.09 №141/0/025/147-09, від 09.06.09 №143/0/025/147-09, від 15.06.09 №148/0/025/147-09, від 26.06.09 №164/0/025/147-09, від 02.07.09 №169/0/025/147-09, від 06.07.09 №170/0/025/147-09, від 31.08.09 №205/0/025/147-09, від 04.09.09 №209/0/025/147-09, від 07.09.09 №211/0/025/147-09, від 11.09.09 №220/0/025/147-09, від 17.09.09 №231/0/025/147-09, від 21.09.09 №234/0/025/147-09, від 02.10.09 №254/0/025/147-09, 257/0/025/147-09, від 09.10.09 №269/0/025/147-09, від 16.10.09 №273/0/025/147-09, 19.10.09 №277/0/025/147-09, від 02.11.09 №291/0/025/147-09, від 06.11.09 №300/0/025/147-09, від 12.11.09 №308/0/025/147-09, від 13.11.09 №309/0/025/147-09, від 26.11.09 №325/0/025/147-09, від 27.11.09 №328/0/025/147-09, від 04.12.09 №336/0/025/147-09, від 14.12.09 №352/0/025/147-09, від 17.12.09 №359/0/025/147-09, від 18.12.09 №361/0/025/147-09.

Підготовлено 23 доручення щодо супроводу та участі заступників Міністра у пленарних засіданнях Верховної Ради України: від 30.01.09 №19/0/025/147-09, від 13.02.09 №35/0/025/147-09, від 24.02.09 №41/0/025/147-09, від 11.03.09 №54/0/025/147-09, від 23.03.09 №66/0/025/147-09, від 09.04.09 №72/0/025/147-09, від 15.04.09 №88/0/025/147-09, від 16.04.09 №92/0/025/147-09, від 22.04.09 №100/0/025/147-09, від 18.05.09 №122/0/025/147-09, від 25.05.09 №130/0/025/147-09, від 02.06.09 №139/0/025/147-09, від 09.06.09 №142/0/025/147-09, від 16.06.09 №151/0/025/147-09, від 02.07.09 №168/0/025/147-09, від 28.08.09 №203/0/025/147-09, від 18.09.09 №233/0/025/147-09, від 02.10.09 №255/0/025/147-09, від 15.10.09 №272/0/025/147-09, від 28.10.09 №286/0/025/147-09, від 12.11.09 №305/0/025/147-09, від 24.12.09 №318/0/025/147-09, від 09.12.09 №345/0/25/147-09 (звіт від 13.01.10 № 9/0/025/147-10, підп. Тернопільський, погод.Розенко)

6.4

- моніторинг законопроектної роботи Міністерства та співпраці з народними депутатами України, підготовку інформації про участь посадових осіб Міністерства у пленарних засіданнях Верховної Ради України та у засіданнях парламентських комітетів

протягом сесії

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тернопільський Б.Й.

Відділ тісно співпрацював з комітетами Верховної Ради України, зокрема: від 15.10.09 №3480/0/10-09/025, від 22.10.09 №12212/0/14-09/025, від 02.12.09 №4129/0/10-09/025, від 14.12.09 №14395/0/14-09/025, від 15.12.09 №4332/0/10-09/025, від 16.12.09 №4377/0/10-09/025, від 23.12.09 №4521/0/10-09/025 (звіт від 13.01.10 № 9/0/025/147-10, підп. Тернопільський, погод.Розенко)

6.5

- підготовку матеріалів до робочих поїздок Президента України, вищих урядових осіб держави, керівництва Мінпраці до регіонів

за листами Секретаріату Президента України, дорученнями Кабінету Міністрів України та керівництва Мінпраці

Розенко П.В.

заступники Міністра

Тернопільський Б.Й.

Протягом звітного періоду підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали до робочих поїздок Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко до Рівненської (доручення Кабінету Міністрів України від 17.04.09 №21584/0/1-09, від 08.05.09 №21584/5/1-09, від 22.12.09 73528/0/1-09№), Львівської (доручення Кабінету Міністрів України від 19.06.09 №33797/0/1-09, від 06.08.09 №44146/0/1-09, від 25.11.09 №67492/0/1-09, від 25.12.09 №74500/0/1-09), АР Крим (доручення Кабінету Міністрів України від 09.07.09 №37846/3/1-09, від 03.08.09 №43364/0/1-09, від 14.11.09 №65378/0/1-09, від 23.12.09 №73947/0/1-09), Івано-Франківської (доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.09 №38699/0/1-09), Тернопільської (доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.09 №38699/0/1-09, від 10.09.09 №49912/0/1-09, від 16.12.09 №72349/0/1-09), Чернівецької (доручення Кабінету Міністрів України від 03.08.09 №43369/0/1-09, від 24.09.09 №53591/0/1-09), Харківської (доручення Кабінету Міністрів України від 03.08.09 №43370/0/1-09, від 02.12.09 №699008/0/1-09, від 15.12.09 №72220/0/1-09), Житомирської (доручення Кабінету Міністрів України б/н від 09.09.09, від 27.11.09 №68212/0/1-098, від 15.12.09 №72257/0/1-09), Дніпропетровської (доручення Кабінету Міністрів України від 10.09.09 №49904/0/1-09, від 29.09.09 №54817/0/1-09, від 23.12.09 №73949/0/1-09, від 25.12.09 №74050/0/1-09, від 24.12.09 №74422/0/1-09), Одеської (доручення Кабінету Міністрів України від 14.09.09 №50890/0/1-09), Вінницької (доручення Кабінету Міністрів України від 10.09.09 №50158/0/1-09, від 24.12.09 №74423/0/1-09), Запорізької (доручення Кабінету Міністрів України від 29.09.09 №54816/0/1-09, від 23.12.09 №73945/0/1-09), Херсонської (доручення Кабінету Міністрів України від 29.09.09 №54818/0/1-09, від 23.12.09 №73944/0/1-09), Чернігівської (доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.09 №55676/0/1-09, від 02.12.09 №69011/0/1-09), Закарпатської (доручення Кабінету Міністрів України від 23.10.09 №60264/0/1-09), Луганської (доручення Кабінету Міністрів України від 27.10.09 №60843/0/1-09, від 09.12.09 №70860/0/1-09), Сумської (доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.09 №61420/0/1-09, від 21.12.09 №73184/0/1-09), Донецької (доручення Кабінету Міністрів України від 29.10.09 №57411/3/1-09), Черкаської (доручення Кабінету Міністрів України від 07.11.09 №63766/0/1-09, від 23.12.09 №73943/0/1-09), Київської (доручення Кабінету Міністрів України від 10.12.09 №71041/0/1-09, від 15.12.09 №72008/0/1-09, від 28.12.09 №75265/0/1-09), Кіровоградської (доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.09 №73070/0/1-09, від 23.12.09 №73951/0/1-09), Полтавської (доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.09 №73070/0/1-09), Волинської (доручення Кабінету Міністрів України від 22.12.09 №73528/0/1-09), Миколаївської (доручення Кабінету Міністрів України від 23.12.09 №73944/0/1-09) областей.

Крім того, було підготовлено матеріали до робочих поїздок керівництва Міністерства до АР Крим, Донецької, Хмельницької, Вінницької, Луганської, Волинської, Львівської, Харківської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Одеської, Житомирської, Чернігівської, Дніпропетровської областей.

За усними дорученнями Управління стратегії реформування соціальних відносин Кабінету Міністрів України було підготовлено довідки щодо соціально-економічного розвитку та дій Уряду на вирішення проблемних питань наступних регіонів: Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Черкаська, Полтавська, Волинська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Запорізька, Луганська, Донецька, АР Крим, Вінницька, Дніпропетровська області (звіт від 13.01.10 № 9/0/025/147-10, підп. Тернопільський, погод.Розенко)

6.6

- організацію перевірок та опрацювання матеріалів для розгляду їх на Урядовій комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

щомісячно

Онищук В.М.

Сумовський В.В

Держнаглядпраці постійно здійснюється контроль за додержанням законодавства про оплату праці. за необхідності матеріали перевірок надаються Мінпраці для розгляду на Урядовій комісії. Так з метою підготовки засідання Комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яке відбудеться у червні поточного року, територіальними органами Держнаглядпраці проведено перевірки на 2-3 найбільших підприємствах – боржниках із виплати заробітної плати недержавного сектору економіки та підготовлено до Мінпраці аналітичну довідку із зазначенням причин виникнення заборгованості та вжитих заходів за результатами перевірок.

З метою підготовки засідання Комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат , яке пройшло в грудні поточного року, територіальними органами Держнаглядпраці проведені перевірки підприємств, які підпорядковані Мінпромполітики (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

VІІ. Підвищення результативності роботи Міністерства праці та соціальної політики

Завдання 1. Впровадження системи управління персоналом на принципах забезпечення компетентності та професійного корпусу державних службовців та застосування інформаційних технологій у кадровій роботі

7.1.1

Підготувати та подати головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій пропозиції та показники щодо цільового прийому до Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці

квітень

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

До головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій доведено уточнені показники цільового прийому до Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці листом від 18.06.09 № 742/0/15-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.2

Провести підвищення кваліфікації державних службовців 1-4 категорій посад та осіб з кадрового резерву на ці посади в Інституті підвищення кваліфікації керів­них кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за запропонованим планом-графіком

за окремим планом-графіком

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Лист Інституту підви­щен­ня ква­ліфі­кації ке­рів­­них кадрів Наці­о­нальної академії дер­­жав­ного управ­ління при Президентові України від 08.09.09 №10220/0/14-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.3

Забезпечити підготовку матеріалів до нагородження кращих працівників Міністерства до Дня працівника соціальної сфери

листопад

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Наказ Мінпраці від 19.10.09 № 41 кн (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.4

Погодити з Мінекономіки показники державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах системи на 2009-2010 рр.

червень

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.09 №563 затверджено показники державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах. Обсяги підготовки фахівців доведено до навчальних закладів сфери управління Мінпраці (листи від 18.06.09 №6822/0/14-09/09, від 18.06.09 №6854/0/14-09/09) (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.5

Підготувати та подати Мінекономіки форми 5-ВО „Показники економічного і соціального розвитку України на 2007 рік” в галузі освіти та форми 6-ПДО (післядипломна освіта–підвищення кваліфікації)

липень

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Лист від 15.07.09 № 8039/0/14-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.6

Підготувати Мінекономіки та МОН звіт про виконання державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах системи на 2008-2009 рр.

вересень

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Листи від 10.07.09 № 7842/0/14-09/09 та від 27.08.09 № 9842/0/14-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.7

Підготувати проект наказу Мінпраці про кадровий резерв централь­ного апарату Міністерства

грудень

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Підготовлено проект наказу Мінпраці про кадровий резерв централь­ного апарату Міністерства (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.8

Брати участь у перевірках господарської діяльності підпорядкованих Міністерству навчальних закладів та організацій

протягом

року

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Згідно з наказом Мінпраці від 09.12.09 № 448 у період з 14 по 25 грудня 2009 року перевірено Держнаглядпраці з питань кадрової роботи (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.9

Інформувати Головдержслужбу про підвищення кваліфікації державних службовців у 2008 році

у термін, визначений Голов­держ­службою

Розенко П.В.

Рубан І.Л.

Диренко С.Г.

Галицький В.М.

Шепетін О.В.

Маршавін Ю.М.

Лист Головдерж­службі від 08.01.09 № 14/0/14-09/09 (звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.10

Забезпечити навчання спеціалістів обласних (міських) головних та районних управлінь праці та соціального захисту населення, які здійснюють функції нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

В період з 07.11.09 по 11.11.09 було проведено навчання на Постійно діючих курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, які здійснюють функції контролю за додержанням законодавства під час призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

7.1.11

Проводити навчання спеціалістів Міністерства праці та соціальної політики АР Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення, Головного управління соціального захисту населення Київської міськдерж-адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації, які ведуть питання: - персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян; - соціальної допомоги

за окремим планом-графіком

Гаряча О.В.

Мущинін В.В.

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України, що впроваджується Постійно діючими курсами підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Мінпраці з 01.06.2009 по 05.06.2009 проведено навчання спеціалістів підрозділів персоніфікованого обліку Міністерства праці та соціальної політики АР Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (звіт від 20.01.10 № 51/0/5/74-10, підп. Мущинін, погод. Гаряча)

7.1.12

Брати участь у заходах Мінпраці з навчання кадрів, нарадах, семінарах, конференціях

протягом року

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

На постійно-діючих курсах підвищення кваліфікації Мінпраці проведено навчання представників регіональних органів праці та соціального захисту населення з питань „чорнобильської” проблематики (2-6.03.09)

Працівники Департаменту пройшли курс підвищення кваліфікації:

- у Національній академії державного управління при Президентові України на тему „Управління персоналом в органах державної влади і органах місцевого самоврядування” (10 чол.);

- у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС з питання запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (1 чол.) (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

7.1.13

Проводити підвищення кваліфікації на Постійно діючих курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України працівників, на яких покладено функції внутрішнього фінансового контролю

травень-червень

Заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Сумовський В.В.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Диренко С.Г.

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

З 22 по 23 травня 2009 року директор Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю з успіхом пройшов курс навчання „Мистецтво керувати” на Постійно діючих курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

З 18 по 22 травня 2009 року в Інституті підвищення кваліфікації державної служби зайнятості України проведено семінар для 25 начальників контрольно-ревізійних відділів регіональних центрів зайнятості (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

З 25 по 29 травня 2009 року Контрольно-ревізійним управлінням за участю представників з інших департаментів Мінпраці та представників ГоловКРУ України, проведено підвищення кваліфікації спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України, на яких покладено функції внутрішнього фінансового контролю. Також, фахівці Контрольно-ревізійного управління постійно приймали участь у проведенні лекцій на курсах підвищення кваліфікації, які організовують інші департаменти та управління Мінпраці (звіт від 19.06.09 № 198/0/012/102-09, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

7.1.14

Провести навчання на Постійно діючих курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України директорів закладів соціального захисту для бездомних громадян та відповідальних працівників головних, міських, районних управлінь праці та соціального захисту населення щодо організації соціального захисту бездомних громадян

протягом року
(за окремим планом підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів системи Міністерства праці та соціальної політики України)

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Рубан І.Л.

Диренко С.Г.

Відповідно до наказу Мінпраці від 19.08.09 №320 „Про підвищення кваліфікації працівників системи Мінпраці у другому півріччі 2009 року” проведено навчання директорів закладів соціального захисту для бездомних громадян та відповідальних працівників головних, міських, районних управлінь праці та соціального захисту населення щодо організації соціального захисту бездомних громадян у грудні 2009 року (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков, звіт від 30.12.09, підп. Рубан, погод. Розенко)

7.1.15

Забезпечити участь у проведенні підвищення кваліфікації фахівців галузі у сфері мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

Розенко П.В.

Жестерьов А.А.

Диренко С.Г.

Заняття були проведені з 14 по 18 грудня 2009 року з спеціалістами центрів реабілітації інвалідів та санаторіїв (звіт від 28.12.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

7.1.16

Забезпечити підвищення кваліфікації начальника сховища матеріальних засобів Мінпраці - стажування та практична робота щодо опрацювання на 2010 рік установчих документів з питань охорони державної таємниці, утримання запасних пунктів управління

грудень

Розенко П.В.

Власов В.В.

Жестерьов А.А.

У зв’язку із обмеженням фінансування та епідемією грипу начальник сховища матеріальних засобів на стажування не викликався.

Методична допомога щодо опрацювання установчих документів з питань охорони державної таємниці на 2010 рік надавалась по телефону (звіт від 20.01.10, підп.Власов, погод. Розенко)

Завдання 2. Забезпечення функціонування електронних інформаційних систем та ресурсів Міністерства для ефективного прийняття управлінських рішень

7.2.1

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності”

І квартал

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Коломінський І.М.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Централізований банк з проблем інвалідності” надіслано на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

7.2.2

Проводити цілеспрямовану роботу зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінпраці відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.06 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Власов В.В.

Роботи не проводились, в зв’язку з відсутністю фінансування. Роботи будуть поновленні при відновлення фінансування (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.2.3

Впровадити в промислову експлуатацію модернізовану Єдину інформаційно-аналітичну систему державної служби зайнятості України на платформі нового покоління (NET), як сучасного інструменту підвищення ефективності надання соціальних послуг шукачам роботи та роботодавцям щодо пошуку роботи, підбору персоналу та укомплектування вільних робочих місць

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг шукачам роботи та роботодавцям, продовжено роботи по впровадженню в промислову експлуатацію модернізованої групи підсистем „Соціальні послуги та Фонд” Єдиної інформаційно-аналітично-системи „Служба зайнятості України” на платформі нового покоління (.Net). (далі - ЄІАС)

Перехід на нову платформу забезпечить переваги в обробці значних обсягів інформації, підвищення швидкодії їх опрацювання, дозволить збільшити одночасне обслуговування більшої кількості користувачів соціальних послуг. Водночас, буде осучаснено методи розробки та супроводження програмного забезпечення. На даний час, на державному рівні, проводяться роботи по апробації, доопрацюванню та дослідно-виробничій експлуатації модернізованої ЄІАС (.Net). Пілотним регіоном по відпрацюванню всіх технологічних процесів визначено Житомирську область (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

Завдання 3. Здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання коштів, збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів

7.3.1

Здійснювати внутрішній фінансовий контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів, а також діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпраці

протягом року

(за окремими планами проведення контрольних заходів Мінпраці)

Заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Сумовський В.В.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Богданов С.Г.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

Протягом 2009 року, відповідно до затверджених планів проведення контрольних заходів Міністерства здійснено наступні перевірки:

- забезпечення інвалідів автомобілями, засобами пересування та реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам в органах праці та соціального захисту населення м. Києва;

- фінансово-господарської діяльності Територіальної державної інспекції праці м. Києва, Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, ДП „Рембудпраця” та Держнаглядпраці;

- надання матеріальної допомоги за рахунок благодійних внесків, що надійшли з Мінпраці, населенню, постраждалому внаслідок повені у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях;

- діяльності Головного управління праці та соціального захисту населення Івано-Франківській облдержадміністрації та Управління праці та соціального захисту населення Болехівської МР за фактами, викладеними у заявах Гайнацької Л.І.;

- фінансово-господарської діяльності та цільового використання коштів, перерахованих Пенсійним фондом установам, де підопічні перебувають на повному державному утриманні, у Мирогощанському (Рівненська область), Глобському (Волинська область) та Білгород-Дністровському (Одеська область) дитячих будинках-інтернатах;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, правильності надання пільг, компенсаційних виплат та допомог в органах праці та соціального захисту населення Одеської області;

- використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” у Закарпатській, Запорізькій та Хмельницькій областях;

- з питань надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам, виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, одноразової допомоги при народженні дитини в органах праці та соціального захисту населення Київської області;

- використання коштів державного бюджету у Харківському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів;

-фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і стану виконання умов договору на послуги по виготовленню і розміщенню відеопродукції між ТОВ „Чорноморська Телерадіокомпанія” та Управлінням виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області (у складі комісії ГоловКРУ України).

Крім того, позапланово проведено перевірки:

- стану справ у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, захисту від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в державній службі зайнятості, Мінпраці та органах праці та соціального захисту населення АР Крим, Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, с. Лютіж Київської області (у складі комісії);

- на виконання п.52 Плану заходів Мінпраці щодо усунення порушень, викладених у документах контролюючих органів, затвердженого наказом Мінпраці від 09.06.2009 № 213, та з метою перевірки щодо підготовки до надання в осінньо-зимовий період послуг із оздоровлення в санаторно-курортних закладах для інвалідів-спинальників, до яких в рамках державного замовлення у 2009 році придбано путівки;

- стану впровадження інноваційних технологій у виробництві технічних засобів реабілітації інвалідів на Харківському КЕПОП, Хмельницькому ДЕПОП; Київському КЕПОП та Державному підприємстві „Київський завод „Імпульс”;

- цільового використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на закупівлю дитячих новорічних подарунків у 2009 році;

- усунення ВД Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та її робочими органами порушень, виявлених у ході розгляду колективних скарг Грицева А.М., Богайчук Т.Г., Милевської І.О. і Трофимчук Н.В. та звернень апаратів Верховної ради України та Ради національної безпеки і оборони України до листа без підпису групи громадян м. Чернівці (у складі комісії);

- використання коштів передбачених в державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” в УПСЗН Срібненської РДА Чернігівської області.

Також, відповідно до плану передбачалось проведення перевірок у Ладижинському дитячому будинку-інтернаті Вінницької області та в органах праці та соціального захисту населення у м. Севастополь.

Проте, на виконання п. 3 Плану заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях і закладах сфери управління та центральному апараті Міністерства праці та соціальної політики, затвердженого наказом від 31.10.2009 № 410 було відмінено всі службові відрядження.

Вилучено з Плану проведення контрольних заходів (за погодженням з ГоловКРУ) перевірки:

- стану усунення порушень та недоліків, виявлених перевіркою Мінпраці у Клінічному санаторії „Перемога”, м.Київ;

- забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, засобами пересування та реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам в органах праці та соціального захисту населення Тернопільської та Івано-Франківської областей;

- використання бюджетних коштів, виділених Спеціалізованому Одеському санаторію „Салют” для санаторно-курортного лікування ветеранів війни, м. Одеса;

- перевірка використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з МБРР проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги” у Рівненській області;

- використання бюджетних коштів, виділених Науково-дослідному інституту соціально-трудових відносин для прикладних наукових та науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики, м. Луганськ (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

Внутрішній фінансовий контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів здійснюється шляхом аналізу фінансової звітності підпорядкованих установ (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

Державним центром зайнятості забезпечено постійне здійснення внутрішнього фінансового контролю за повнотою надходжень коштів з Державного бюджету за бюджетними програмами за КПКВ 2501410 „Реєстрація державною службою занятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами” та КПКВ 2501180 „Соціальний захист працівників, що вивільняються в зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС”.

Згідно плану асигнувань за бюджетною програмою за КПКВ 2501410, станом на 1 січня 2010 р., перерахуванню на рахунок Фонду підлягають кошти, в сумі 1 570,4 тис. гривень, відшкодовано з держаного бюджету - 351,4 тис. гривень, кредиторська заборгованість становить 1 219,0 тис. гривень.

Станом на 1 січня 2010 року Мінпраці надано подання на відшкодування витрат Фонду на соціальний захист працівників, що вивільняються в зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС на суму 254,1 тис. гривень, відшкодовано з держаного бюджету - 83,9 тис. гривень, кредиторська заборгованість за КПКВ 2501180 становила 170,2 тис. гривень (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

7.3.2

Вживати заходів щодо своєчасного проведення капітального та поточного ремонту адміністративних приміщень Міністерства. Забезпечувати утримання службових і господарських приміщень у належному санітарному і протипожежному стані

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

Управлінням справами вживаються заходи щодо своєчасного проведення капітального та поточного ремонту адміністративних приміщень Міністерства, забезпечується утримання службових і господарських приміщень у належному санітарному і протипожежному стані. Договори з ТОВ „Кітекс” на обслуговування охоронної та пожежної сигналізації від 01.04.09 № 4/2 та від 01.04.09 № 4/1 (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.3

Вживати заходів щодо збереження майна, яке знаходиться в приміщенні Міністерства, вести облік матеріальних цінностей та проводить періодичну інвентаризацію

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

Управлінням справами вживаються заходи щодо збереження майна, яке знаходиться в приміщенні Міністерства, ведеться облік матеріальних цінностей та проводиться періодична інвентаризація (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.4

Здійснювати оперативне керівництво підвідомчими установами та підприємствами Мінпраці

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

З метою здійснення оперативного керівництва підвідомчими установами та підприємствами Мінпраці Управління справами надавалися пропозиції щодо укладання контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій, відповідно до внесених протягом року змін до законодавства вносилися зміни до укладених контрактів, а також здійснювався відповідний контроль за виконанням керівниками умов, визначених контрактами.

Забезпечувалося погодження та надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду та списання державного майна.

Здійснювалися заходи щодо зняття з обліку в органах державної реєстрації підприємств, які не здійснюють діяльності (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.5

Приймати участь в організації і координації роботи по контролю за виробничо-господарською діяльністю установ та підприємств Мінпраці

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

На 2010 рік затверджено річні фінансові плани підвідомчих державних підприємств, які фінансуються за рахунок коштів отриманих від здійснення господарської діяльності. Листом від 15.07.2009 № 8037/0/14-09/01 Мінфіну та листом від 14.08.2009 № 9346/0/14-09/01 Мінекономіки надіслано зведені основні фінансові показники підприємств сфери управління Мінпраці на 2010 рік.

Забезпечено щоквартальний контроль підпорядкованих підприємств за виконанням ними фінансових планів на 2009 рік та надано Мінекономіки інформацію про виконання фінансових планів за відповідні звітні періоди у встановлені законодавством терміни, листи Мінпраці від 26.03.09 № 3365/0/14-09/01, від 22.05.09 № 5741/0/14-09/01, від 19.08.09 № 9539/0/14-09/01, від 25.11.09 № 13626/0/14-09/01.

Узагальнено та надано інформацію Мінфіну щодо відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) підпорядкованими державними підприємствами (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.6

Проводити організаційне та методичне керівництво роботою з питань оренди, списання, передачі відчуження майна і власності установ та підприємств сфери управління Мінпраці

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

Протягом звітного року керівникам державних підприємств, установ та організацій сфери управління Мінпраці надавалися роз’яснення та методичні рекомендації з питань оренди, списання, передачі відчуження державного майна, основні з яких наступні: щодо терміну дії договорів оренди та ефективного використання державного майна – лист від 25.02.09 № 2069/0/14-09/01; стосовно формування та ведення єдиного реєстру об’єктів державної власності – листи від 25.02.09 № 2070/0/14-09/01; від 26.11.09 № 13656/0/14-09/01; про надання інформації про нерухоме державне майно, у тому числі передане в оренду – лист від 28.07.09 № 8556/0/14-09/01; про надання установчих документів – лист від 02.12.09 № 13888/0/14-09/01 та інше.

Для врахування в роботі направлені листи ФДМУ від 18.12.09 № 10-16-18523, від 22.04.09 № 10-16-5581 та постанови КМУ від 25.03.09 №316, від 02.12.2009 № 1341 (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.7

Здійснювати ведення банку єдиного реєстру юридичних осіб установ та підприємств сфери управління Мінпраці

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

Управлінням справами протягом року здійснювалося ведення та наповнення бази даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності, які відносяться до сфери управління Мінпраці та надавалася інформація ФДМУ для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Листи Мінпраці: від 24.04.09 №4614/0/14-09/01, від 22.05.09 №5739/0/14-09/01, від 19.08.09 №9486/0/1409/01, від 25.11.09 № 13608/0/14-09/01 (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.3.8

Здійснювати відповідні заходи щодо проведення, згідно технічних умов, профілактичного огляду і ремонту мережі водопостачання, каналізації, центрального опалення, електропостачання, електрозв'язку, а також сантехнічного і електротехнічного обладнання та устаткування

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

Управління справами здійснює відповідні заходи щодо проведення, згідно технічних умов, профілактичного огляду і ремонту мережі водопостачання, каналізації, центрального опалення, електропостачання, електрозв'язку, а також сантехнічного і електротехнічного обладнання та устаткування. Договори з ДП „Технік” від 13.02.09 № 1, від 26.02.09 №3, від 16.03.09 № 4 на закупівлю послуг по обслуговуванню та забезпеченню надійної роботи системи енергопостачання, телефонного зв’язку тепло – і водопостачання адміністративного будинку міністерства праці та соціальної політики України (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

Завдання 4. Здійснення у межах повноважень заходів щодо забезпечення вимог законів України „Про боротьбу з корупцією”, „Про державну службу” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру

7.4.1

Здійснювати обов’язкове подання Держнаглядпраці аналітичної інформації про виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 №1785 зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.08 № 541 та інформації стосовно випадків притягнення державних службовців до адміністративної відповідальності за порушення законів України „Про боротьбу з корупцією” та „Про державну службу”

один раз на півріччя

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Робота триває.

Інформація за І півріччя надана у звіті за ІІІ квартал, строк подання аналітичної інформації про виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 №1785 зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.08 № 541 за 2009 рік не настав (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

7.4.2

З метою упередження корупційних діянь у територіальних державних інспекціях праці кожного кварталу проводити семінари-наради з питань відповідальності державних службовців за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема, недопущення вчинення корупційних діянь при здійсненні узагальнення інформації, наданні аналітичних довідок, веденні обліку звернень громадян, здійсненні нормативно-правової та наглядово-контрольної діяльності, забезпеченні діяльності автоматизованої системи моніторингу порушень трудового законодавства

щоквартально

Онищук В.М.

Сумовський В.В.

Начальниками Територіальних державних інспекцій праці постійно проводяться семінари-наради з питань відповідальності державних службовців за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

7.4.3

Забезпечити участь представників Департаменту у планових (позапланових) перевірках спільно з Контрольно-ревізійним управлінням щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію вимог Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

протягом року

(за окремим планом перевірок Мінпраці на 2009 рік)

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

З 8 по 12.06.09 спільно з КРУ (за окремим планом) здійснено перевірку діяльності УПСЗН Одеської області в частині виконання вимог „чорнобильського” законодавства, про результати якої було поінформовано керівництво (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

7.4.4

Підготувати інформацію для подальшого подання до Міністерства юстиції України про стан виконання Мінпраці заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” на період до 2010 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.07 № 657-р

щорічно до 20 січня

Заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Сумовський В.В.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

керівники регіональних органів праці та соціального захисту населення

підприємства та установи сфери управління Мінпраці

Контрольно-ревізійним управлінням Мінпраці підготовлено та направлено лист до Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.08 № 14574/0/14-08/012 „Про стан виконання плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності”.

Крім того, управлінням опрацьовано проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” на період до 2010 року” та направлено лист до Міністерства внутрішніх справ України від 26.02.09 № 2141/0/14-09/012 „Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України”.

11 червня 2009 року прийнято новий Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”, який згідно змін внесених Законом України від 23 грудня 2009 року № 1787-VI, буде введено в дію з 1 квітня 2010 року.

З моменту прийняття вищевказаного закону, Контрольно-ревізійним управлінням було опрацьовано проекти нормативно-правових актів про заходи щодо запобігання проявам корупції, які надходили від Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

7.4.5

Підготувати та подати інформацію до Міністерства фінансів України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.08 №1343-р „Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2015 року”

щорічно до 1 грудня

Барабаш В.В.

заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Мосіневич Л.А.

Рубан І.Л.

Галицький В.М.

Сумовський В.В.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Богданов С.Г.

Мінпраці підготовлено та направлено інформацію до Мінфіну від 06.11.09 № 12827/0/14-09/012 щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового-контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2015 року”.

22 вересня 2009 року заступник Міністра В. Барабаш та начальник Контрольно-ревізійного управління О. Безсмертна прийняли участь у семінарі ГоловКРУ України на тему „Реформування державного внутрішнього фінансового контролю – перші кроки” (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

З метою забезпечення організації належного нагляду за додержанням законодавства про працю Держнаглядпраці готує проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.09 № 464 „Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів”.

У разі прийняття Постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Постанови КМУ від 13.05.09 № 464 „Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів” може бути створений підрозділ внутрішнього аудиту в Держнаглядпраці (звіт від 12.01.10 № 013-0069-31, підп. Сумовський, погод. Степаненко)

7.4.6

Підготувати та подати інформацію до Кабінету Міністрів України з питань подолання корупції, що надходять через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян

щомісячно до 10 числа

Розенко П.В.

заступники Міністра

Безсмертна О.В.

Галицький В.М.

Сумовський В.В.

Малькін В.П.

Сарнов І.А.

Богданов С.Г.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

Протягом 2009 року на виконання доручень Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо опрацювання пропозицій з питань подолання корупції, що надійшли через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян, Міністерством щомісячно направлялися листи до Кабінету Міністрів України: від 29.12.08 № 5247/0/10-08/012, від 09.02.09 № 388/0/10-09/012, від 06.03.09 № 700/0/10-09/012, від 08.04.09 № 1090/0/10-09/012, від 06.05.09 № 1497/0/10-09/012, від 04.06.09 № 1826/0/10-09/012, від 09.07.09 №2276/0/10-09/012, від 30.07.09 № 2558/0/10-09/012, від 07.08.09 № 2692/0/10-09/012, від 07.10.09 № 3365/0/10-09/012 та від 06.11.09 № 12839/0/14-09/012.

Також, направлялись листи до тих установ, де Мінпраці було співвиконавцем.

На всі доручення Кабінету Міністрів України, Мінпраці було надано вичерпні відповіді (звіт від 14.01.10 № 9/0/012/102-10, підп. Безсмертна, погод. Розенко)

Завдання 5. Координація роботи підвідомчих науково-дослідних установ Міністерства

7.5.1

Здійснювати координацію роботи відповідних структурних підрозділів науково-дослідних інститутів праці і зайнятості населення щодо виконання наукових тем з питань зайнятості населення

протягом року

Онищук В.М.

Петрова Т.П.

Відповідно до зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України за рахунок бюджетних асигнувань на 2009 рік, затвердженого наказом Мінпраці від 04.02.09 №36, Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення підготовлено і надіслано до Мінпраці:

наукові записки на тему:

- „Пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання регіональних ринків праці” за темою науково-дослідної роботи (далі - НДР) „Вдосконалення механізму державного регулювання регіональних ринків праці”;

- „Пропозиції щодо впровадження заходів і механізмів легалізації незареєстрованої зайнятості населення для подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості” за темою НДР „Легалізація зайнятості населення України як фактор протидії негативним тенденціям у сфері зайнятості”;

- „Оцінка впливу внутрішньої трудової міграції на ринок праці, у тому числі в умовах фінансово-економічної кризи” за темою НДР „Дослідження впливу внутрішньої трудової міграції на сучасний стан та ефективність функціонування ринку праці”;

звіти про виконання НДР на тему:

- „Створення робочих місць, активізація інвестиційних чинників зайнятості”;

- „Формування та розвиток національної системи кваліфікацій” (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

7.5.2

Забезпечити постійну взаємодію з науково-дослідними установами щодо виконання замовлених робіт Департаментом у справах людей похилого віку та соціальних послуг

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Латік В.В.

Мінпраці розроблено спільно з Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин (м. Луганськ) проект Державного соціального стандарту України "Соціальне обслуговування в установах та закладах системи Мінпраці України. Соціальні показники (соціальні норми та нормативи, соціальні послуги, вимоги)”, Державний соціальний стандарт України „Система управління якістю надання соціальних послуг. Вимоги”, Державний соціальний стандарт України „Настанови з розроблення документації системи управління якістю надання соціальних послуг”, Мінімальний перелік соціальних послуг, гарантованих державою особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, Методичні рекомендації щодо визначення (оцінювання) та обліку індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

7.5.3

Забезпечити координацію діяльності Луганського науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин, Центру перспективних соціальних досліджень під час виконання науково-дослідних робіт щодо підготовки змін до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” та методичних рекомендацій щодо організації соціальної роботи з бездомними громадянами у регіонах

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Забезпечено координацію діяльності Луганського науково—дослідного інституту соціально-трудових відносин, Центру перспективних соціальних досліджень під час здійснення замовлених на 2009 рік науково-дослідних робіт.

За наслідками розроблено та наразі опрацьовується структурними підрозділами Мінпраці проект Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.

Готується до видання Методичний посібник „Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах” (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

Завдання 6. Підвищення публічності діяльності Міністерства праці та соціальної політики України

7.6.1

Забезпечити розміщення інформації на веб-сайті Мінпраці, у друкованих засобах масової інформації:

протягом року

Заступники Міністра

- з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці;

Товстенко О.П.

Щомісячно в засобах масової інформації надається моніторинг показників заробітної плати (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

- про перелік суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію Мінпраці з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- про результати проведення моніторингу створення робочих місць у розрізі регіонів та за видами економічної діяльності;

Петрова Т.П.

З метою забезпечення інформаційно-консультативної та правової допомоги громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, на офіційній веб-сторінці Мінпраці протягом 2009 року формувалась та щомісяця оновлювалась інформація про перелік суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію Мінпраці і надають послуги з працевлаштування громадян України за кордоном.

Інформація про результати моніторингу створення у 2009 році робочих місць (у розрізі регіонів та за видами економічної діяльності) щокварталу розміщувалась на офіційному сайті Мінпраці (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

- про зміни у законодавстві щодо соціального захисту людей похилого віку, стан його виконання, розвиток системи соціальних послуг;

Устименко С.М.

Забезпечується розміщення інформації на веб-сайті Мінпраці та у друкованих засобах масової інформації:

- про затвердження нової редакції Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які вводяться в дію з січня 2010 року;

- щодо встановлення статусу члена сім’ї загиблого, надання пільг ветеранам праці, надання пільг дітям війни (газета „Пенсійний кур’єр”);

- щодо виплати підвищення до пенсії дітям війни (газета „Сільські вісті”);

- щодо встановлення статусу ветерана праці та жертви нацистських переслідувань (газета „Голос України”);

- щодо встановлення статусу члена сім’ї загиблого (газета „Праця і зарплата”) (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

- щодо реалізації основних напрямів державної політики у сфері колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвитку соціального діалогу, взаємодії і співробітництва органів виконавчої влади з профспілками і профоб’єднаннями та об'єднаннями організацій роботодавців;

Ступак В.І.

На веб-сайті Мінпраці 2009 року було розміщено наступні матеріали:

- критерії оцінок виконання положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки;

- оновлена інформація щодо суб'єктів Генеральної угоди, яким необхідно надавати проекти нормативно-правових актів для висловлення ними пропозицій і зауважень;

- інформація щодо стану укладання колективних договорів в Україні станом на 30.06.09;

- щоквартально розміщується на веб-сайті Мінпраці та публікується в бюлетені „Людина і праця” інформація щодо здійснення повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, змін та доповнень до них;

- інформацію про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями.

Крім того, розміщена інформація щодо урочистого нагородження переможців першого національного конкурсу «Краще підприємство для родини», яке відбулось 19 березня 2009 року у Клубі Кабінету Міністрів України (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

- щодо роботи зі зверненнями громадян в Мінпраці;

Шелест Т.І.

Протягом 2009 року щоквартально здійснювалося розміщення на веб-сайті Мінпраці звітної інформації про стан роботи із зверненнями громадян і порушені у них питання (І квартал, І півріччя, 9 місяців та 2009 рік). Постійно оновлювалася інформація про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві праці та соціальної політики України та Кабінеті Міністрів України, про участь Міністра та заступників Міністра у прямій телефонній лінії (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

- про стан соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Лисенко С.В.

Розміщено на офіційному web-сайті Мінпраці:

- анотацію про виступ заступника міністра Л.Савенка на засіданні профільного Комітету Верховної Ради України з питань „чорнобильської проблематики” (10.02.09);

- звернення Міністра з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12.09);

інформаційно-аналітичні матеріали щодо:

- найбільш актуальних та злободенних питань, що порушуються у зверненнях громадян з питань чорнобильської проблематики;

- засідань Міжвідомчої робочої групи з питань розробки „чорнобильського” законопроекту;

- проведення засідань „круглого столу” з громадськими „чорнобильськими” організаціями інвалідів.

Протягом року надано роз’яснення на шпальтах газет „Праця і зарплата”, „Урядовий кур’єр”, журналів „Довідник кадровика”, „Вісник податкової служби України”, відповіді з питання пенсійного забезпечення чорнобильців у 2009 році на запитання «Національного інформаційного агентства «Укрінформ», .

Відбулося інтерв’ю директора Департаменту до програми ТСН „Варта на 1+1” (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

7.6.2

Забезпечити супроводження впровадження сучасних методів підвищення продуктивності праці на підприємствах через проведення семінарів та тренінгів

протягом року

(за окремим планом заходів)

Онищук В.М.

Товстенко О.П.

Єременко В.О.

Не виконано, у звязку з недостатнім фінансуванням

Семінари та тренінги не проводились (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

7.6.3

Продовжити роботу „гарячої” багатоканальної телефонної лінії з питань реформування пенсійної системи

протягом року

Гаряча О.В.

Шамбір М.І.

Продовжує свою роботу „гаряча лінія” створена при Мінпраці.

Пенсійним фондом України організовано в кожному районному управлінні Пенсійного фонду постійно діючі „гарячі” телефонні лінії для надання відповідей з питань призначення і виплати пенсій та забезпечено їх роботу протягом повного робочого дня; оприлюднено номери телефонів „гарячих” телефонних ліній у друкованих та електронних ЗМІ, на WEB–сайтах органів Фонду (звіт від 14.01.10 № 24/0/039/98-10, підп. Шамбір, погод. Гаряча)

7.6.4

Провести нараду-семінар з регіональними органами праці та соціального захисту населення з питань оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та організації харчування потерпілих дітей на територіях радіоактивного забруднення

І півріччя

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Проведено 26 лютого 2009 року нараду-семінар з регіональними органами праці та соціального захисту населення з питань оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та організації харчування потерпілих дітей на територіях радіоактивного забруднення.

Проведено підсумки стану оздоровлення громадян та організації харчування потерпілих дітей на територіях радіоактивного забруднення за 2008 рік:

- аналіз роботи головних управлінь;

- аналіз використання путівок в розрізі адміністративно- територіальних одиниць;

- аналіз співвідношення кількості заяв до загальної чисельності постраждалих в регіоні;

- відпрацьовані форми звітності (звіт від 23.03.09, підп. Семенченко, погод. Розенко)

7.6.5

Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації основних напрямів та результатів діяльності державної служби зайнятості

протягом року

Онищук В.М.

Галицький В.М.

Загалом у 2009 році державною службою зайнятості для засобів масової інформації підготовлено: понад 13 тис. телевізійних передач, 11 тис. радіопередач, 18,5 тис. публікацій у центральних, регіональних та місцевих друкованих засобів масової інформації.

Двічі на місяць на Першому каналі Національної радіокомпанії України виходив цикл інформаційних радіопередач „Державна служба зайнятості інформує”. Всього за 2009 рік підготовлено 21 радіопередачу.

Протягом року виходило в ефір три цикли інформаційно-роз'яснювальних телепрограм державної служби зайнятості на загальнодержавних телеканалах (I Національний, ТРК „Ера”, 5 канал, ТРК „Київ”, КДТРК тощо): „Король професії”, „Улюблена робота” , „VIP-стажер”.

Здійснено трансляція серії аудіороликів „Не втрачай надії!” стосовно пошуку роботи та соціальних послуг державної служби зайнятості в умовах соціально-економічної нестабільності на 250 загальнодержавних, регіональних та місцевих радіоканалах.

Державна служба зайнятості брала участь e заходах:

17 лютого 2009 року - прес-конференція на тему: „Ринок праці: реальна ситуація та законодавчі новації” (з прямою трансляцією на 5 каналі) в інформагенції УНІАН;

22 квітня 2009 року - публічне представлення Звіту про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2008 рік;

23 квітня 2009 року - спільна прес-конференція Міністра праці та соціальної політики України Л. Денісової та директора Державного центру зайнятості В. Галицького на тему: „Людина і праця: державні гарантії зайнятості” у приміщенні Київського міського центру зайнятості;

7 липня 2009 року - Інтернет-прес-конференція на тему: „Ситуація на ринку праці України та діяльність державної служби зайнятості в умовах фінансово-економічної нестабільності” в інформаційній агенції «ЛІГАБізнесІнформ» ;

8 жовтня - брифінг „Роль та завдання державної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг населенню на етапі подолання кризових явищ в економіці”, в рамках наради державної служби зайнятості в м. Вінниця;

14 жовтня - прес-конференція співорганізаторів IV Національного фестивалю соціальної реклами „IV НСФР - головна подія року в українській соціальній рекламі” в інформагенції Укрінформ;

22 жовтня - Інтернет-дискусія на тему: «Робота під час кризи: знайти та втримати», організована інформагенцією «ЛІГАбізнесінформ» (портал );

2 грудня - засідання прес-клубу Міжнародної організації праці «Гідна праця людям з інвалідністю: нова модель працевлаштування та забезпечення зайнятості людей з інвалідністю», приурочене до Міжнародного дня інвалідів;

10 - 11 грудня - участь в IV Національному фестивалі соціальної реклами з отриманням 9 нагород у 6- номінаціях (звіт від 15.01.10 № ДЦ-10-205/0/6-10, підп. Зінкевич, погод. Іванкевич)

Завдання 7. Організація та проведення засідань тендерного комітету Міністерства

7.7.1

Готувати матеріали для проведення тендерних закупівель щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та безплатного харчування дітей, які постійно проживають та навчаються на радіаційно забруднених територіях

протягом року

Савенко Л.О.

Семенченко Г.Б.

Матеріали підготовлені та передані тендерному комітету (звіт від 23.03.09, підп. Семенченко, погод. Розенко)

7.7.2

Забезпечити своєчасне проведення засідань тендерного комітету щодо здійснення Міністерством закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства

постійно

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

Управлінням справами забезпечено своєчасне проведення засідань тендерного комітету щодо здійснення Міністерством закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

7.7.3

Узагальнювати та подавати Держкомстату інформацію щодо здійснення державних закупівель установами та підприємствами сфери управління Мінпраці

щоквартально

Барабаш В.В.

Харченко Ю.О.

керівники установ та підприємств сфери управління Мінпраці

Управлінням справами узагальнено та подано Держкомстату (Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві) за Формою № 1-торги (тендери) щоквартальні звіти про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, на основі відповідних звітів наданих установами та підприємствами сфери управління Мінпраці. Листи Мінпраці: від 13.04.09 № 4139/0/14-09/01 (звіт за січень-березень), від 14.07.09 №8000/0/14-09/01 (звіт за січень-червень), від 16.10.09 № 11898/0/14-09/01(звіт за січень-жовтень), від 15.01.10 №298/0/14-10/01 (звіт за січень-грудень) (звіт від 13.01.10 № 12/0/01/109-10, підп. Гранат, погод. Барабаш)

Завдання 8. Забезпечення та вдосконалення діловодного процесу Міністерства

7.8.1

Організувати та провести семінари-наради для працівників апарату Мінпраці:

- по роботі з документами “Для службового користування”;

- щодо виконання Інструкції з діловодства у Міністерстві праці та соціальної політики України, затвердженої наказом Мінпраці від 18.07.08 № 328, та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві праці та соціальної політики України, затвердженої наказом Мінпраці від 10.08.07 № 427;

- з питань контролю виконання документів відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 № 950;

- з питань автоматизованої системи “Megapolis тм Документообіг”

один раз на півріччя

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

14 травня 2009 року організовано та проведено семінар-нараду з керівниками та працівниками структурних підрозділів центрального апарату. Головне питання порядку денного: про організацію роботи з виконання доручень Прем’єр-Міністра України, завдань, визначених актами законодавства та дорученнями Кабінету Міністрів України. Висвітлені наступні питання:

- посилення вимог Кабінету Міністрів України щодо виконання актів законодавства, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, документів Верховної Ради України, запитів та звернень депутатів, протоколів засідань Кабінету Міністрів України;

- стан роботи зі зверненнями громадян у центральному апараті Мінпраці;

- порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

- особливості підготовки службових документів з використанням засобів обчислювальної техніки та роботи з ними, вимоги до захисту персоніфікованих даних.

- діловодні процеси та правила роботи в інформаційної системі.

25 серпня 2009 року проведено семінар-нараду з керівниками та працівниками структурних підрозділів центрального апарату щодо організації роботи із зверненнями громадян, які надійшли від державної установи „Соціальний контактний центр” до апарату Міністерства праці та соціальної політики України (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

7.8.2

Організувати виконання заходів Плану режимно-секретного забезпечення діяльності Міністерства праці та соціальної політики України на 2009 рік

протягом року

Розенко П.В.

Власов В.В.

План режимно-секретного забезпечення діяльності Мінпраці на 2009 рік виконано за винятком п.4.2 – щодо проведення державної експертизи КСЗІ на об’єктах ЕОТ, що розташовані у службових приміщеннях №№ 408, 411 (відсутність фінансування) (звіт від 20.01.10, підп.Власов, погод. Розенко)

7.8.3

Організувати роботу з отримання спеціального дозволу на провадження Мінпраці діяльності, пов’язаної з державною таємницею

лютий

Розенко П.В.

Власов В.В.

Відповідно до наказу Мінпраці від 20.02.09 № 74 "Про переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею":

- подано акт перевірки, затверджений обл. №35т від 24.02.09;

- підготовлено Заявка до УОДТ СБУ обл. № 36т від 24.02.09 (звіт від 26.03.09, підп. Власов, погод. Розенко)

7.8.4

Забезпечити проведення річної повної перевірки та квартальних перевірок наявності документів таємного діловодства та відпрацювання річних звітів з питань охорони державної таємниці

щоквартально

Розенко П.В.

Власов В.В.

Відповідно до плану, затвердженого наказом Мінпраці від 29.01.09 "Про перевірку матеріальних носіїв секретної інформації" комісія у період з 2 до 7 лютого 2009 року провела повну перевірку матеріальних носіїв секретної інформації. Акт роботи комісії облікований у таємному діловодстві від 12.02.09 р. №20т.

Річний звіт з питань охорони державної таємниці направлено до Управління охорони державної таємниці СБУ 27.02.09 за № 03-019/27-дск (звіт від 26.03.09 , підп. Власов, погод. Розенко)

7.8.5

Перевірити стан охорони державної таємниці:

- в Пенсійному фонді України;

березень

Розенко П.В.

Власов В.В.

Звітність про стан охорони державної таємниці Пенсійний фонд України надсилає до Першого управління Кабінету Міністрів України. Контроль за станом охорони державної таємниці в Пенсійному фонді України здійснює Департамент охорони державної таємниці Служби безпеки України. У зв'язку із вищевикладеним рекомендація СБ України, щодо проведення запланованої перевірки працівниками Мінпраці знято (звіт від 05.10.09, підп. Власов, погод. Розенко)

- в Лубенському міськрайоному центрі зайнятості Полтавської області

червень

Розенко П.В.

Власов В.В.

Акт перевірки обл. № 95 від 02.06.09 затверджено першим заступником Міністра П. Розенком (звіт від 23.06.09, підп. Власов, погод. Розенко)

7.8.6

Підготувати проект Плану режимно-секретного забезпечення діяльності Міністерства праці та соціальної політики України на 2010 рік

грудень

Розенко П.В.

Власов В.В.

План режимно-секретного забезпечення діяльності Мінпраці на 2010 рік опрацьовано.

Основні заходи включені до Плану роботи Мінпраці (звіт від 20.01.10, підп. Власов, погод. Розенко)

7.8.7

Організувати проведення річної перевірки наявності матеріальних носіїв конфіденційної інформації у центральному апараті Мінпраці

березень

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

Власов В.В.

На виконання наказу Мінпраці від 13.03.09 „Про організацію проведення річної перевірки наявності матеріальних носіїв конфіденційної інформації у Мінпраці”

з 16 по 30 березня проведено перевірка наявності матеріальних носіїв інформації з грифом обмеження доступу „Для службового користування”. Акт перевірки від 15 квітня № 168-ДСК затверджено першим заступником Міністра Розенком П.В 15 квітня 2009 року (звіт від 25.06.09 № 96/0/19-09, підп. Шелест, погод. Розенко)

Завдання 9. Робота з громадськими організаціями

7.9.1

Сприяти роботі Громадської ради з питань формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби і жертв нацистських переслідувань при Мінпраці

протягом

року

Бичков С.І.

Савенко Л.О.

Гаряча О.В.

Устименко С.М.

Полякова О.Ю.

Шамбір М.І.

Мущинін В.В.

Втратило актуальність

З метою уникнення дублювання діяльності Громадських рад, які одночасно функціонують при Мінпраці та Держкомветеранів, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.05.09 № 197 припинено існування Громадської ради при Мінпраці. (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

7.9.2

Залучати до роботи Комісії з питань посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання іноземцям дозволів на працевлаштування в Україні Міністерства праці та соціальної політики України представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань

протягом року

Онищук В.М.

Петрова Т.П

Відповідно до наказу Мінпраці від 29.04.09 № 162 до роботи Комісії з питань посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання роботодавцям дозволів на працевлаштування іноземців в Україні постійно залучаються представники Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України (звіт від 20.01.10 № 74/021/106-10, підп. Єрасов, погод. Іванкевич)

7.9.3

Організувати та провести засідання Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

протягом року

Савенко Л.О.

Барабаш В.В.

Полякова О.Ю.

Харченко Ю.О.

Засідання Ради проведено у березні, жовтні та грудні (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

7.9.4

Забезпечити проведення засідань робочої групи Мінпраці по підготовці рішень щодо проблем інвалідів за участю громадських організацій інвалідів

протягом року (за потребою)

Савенко Л.О.

Полякова О.Ю.

23 січня 2009 року було проведено засідання робочої групи Мінпраці по підготовці рішень щодо проблем інвалідів за участю громадських організацій інвалідів (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

7.9.5

Забезпечити взаємодію з всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців та тристоронніми органами соціального діалогу на національному та територіальному рівнях

протягом року

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

Забезпечувалась постійна взаємодія із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

На виконання пункту 28 протоколу зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України О.В.Турчинова з керівниками міжгалузевих територіальних профспілкових об'єднань - членських організацій Федерації профспілок України від 25.11.2008 Мінпраці узагальнило інформацію про системну роботу з профспілковими організаціями в галузевому і в регіональному напрямку, яка надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та поінформувало Кабінет Міністрів України про проведену роботу за підсумками І півріччя (лист КМУ від 19.08.09 № 2813/0/10-09/18).

Крім того, забезпечувалась взаємодія із соціальними партнерами в рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради .

Протягом року відбулось 3 пленарних засідання НТСЕР (26.03.09, 14.09.09 та 15.12.09) за підсумками яких були прийняті відповідні рішення, що реалізуються сторонами соціального діалогу.

Центральними та місцевими органами виконавчої влади забезпечується взаємодія із соціальними партнерами на національному та територіальному рівнях відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 285-р, про що Мінпраці інформувало Кабінет Міністрів України листом від 21.07.09 № 2438/0/10-09/18 (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

7.9.6

Під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод, у разі необхідності, рекомендувати сторонам соціального діалогу приводити їх норми у відповідність до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єд-наннями на 2008-2009 роки

протягом року

Іванкевич В.В.

Ступак В.І.

директори департаментів, начальники управлінь та самостійних відділів

Державний центр зайнятості

Під час повідомної реєстрації галузевих та регіональних угод постійно здійснювався контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод чинному законодавству та Генеральній угоді, а у разі виявлення порушень вживались необхідні заходи у межах наданих повноважень. В 2009 року зареєстровано 39 галузевих угод, змін і доповнень до них та 12 регіональних угод, змін і доповнень до них (звіт від 14.01.10 № 2/0/18/105-10, підп. Ступак, погод. Іванкевич)

7.9.7

Забезпечити проведення засідань Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при Мінпраці, робочих груп з питань опрацювання проектів законодавчих актів, урядових рішень та інших актуальних питань щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

протягом року

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Проведено 2 засідання „Круглого столу” за участю керівників „чорнобильських” всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Взято участь у 3 засіданнях Центральної ради ВГОІ „Союз Чорнобиль України” з питань фінансування „чорнобильських” програм на 2009, 2010 рр. та інших проблемних питань.

Ведеться моніторинг щодо співпраці всеукраїнських чорнобильських громадських організацій з регіональними підрозділами Мінпраці в питаннях соціального захисту постраждалих громадян.

Відбулося 4 засідання Консультативної Ради.

Взято участь (09.07.09) у зустрічі з пікетувальниками будівлі Луганської обласної державної адміністрації – інвалідами, каліцтво або захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Відбулися зустрічі з представниками громадських чорнобильських організацій за участю МНС, МОЗ, Мінфіну щодо формування показників держбюджету на 2010 рік в частині соціального захисту постраждалих громадян;

Взято участь у:

- парламентських слуханнях на тему: „Сучасний стан та актуальні завдання щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи” (08.04.2009);

- 2 засіданнях Міжвідомчої комісії з питань комплексного розв’язання чорнобильських програм (в МНС) за участю членів Консультативної ради;

- засіданні робочої групи в КМУ після протестної акції пікетування Кабінету Міністрів України ВГОІ „Союз Чорнобиль України”;

- 4 засіданнях Міжвідомчої робочої групи з розробки законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (за участю членів Консультативної ради);

Участь у заходах з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12.09) (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

7.9.8

Продовжити співпрацю з недержавними організаціями, зокрема щодо надання підтримки їх діяльності, опрацювання проектів нормативно-правових актів, поширення їх досвіду роботи тощо

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Всеукраїнським центром правової допомоги „Громадський захисник” за підтримки неурядової організації „Міжнародна тюремна реформа” та Швейцарського Агентства Співробітництва та Розвитку спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади реалізується проект „Пенітенціарна реформа в Україні”.

За ініціативи недержавної організації „Народна допомога”, яке працює за підтримки громадського об’єднання „Фольксгільфе Австрія” розпочато українсько-австрійський проект „Професійна (трудова) інтеграція: інновативні шляхи соціального включення бездомних в Україні”.

Загалом в Україні станом на 01.10.2009 функціонують 57 недержавних організацій, які надають послуги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі та співпрацюють в даному напрямку роботи з органами місцевого самоврядування (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

7.9.9

Забезпечити контроль за наданням звітів про використання коштів у 2008 році громадськими організаціями, що мають статус всеукраїнських

І квартал

Барабаш В.В.

Мосіневич Л.А.

Звіти про використання бюджетних коштів у 2008 році громадськими організаціями, що мають статус всеукраїнських подані у визначений термін (звіт від 23.03.09 № 120/0/04/32-09, підп. Мосіневич, погод. Розенко)

Завдання 10. Технологічне, телекомунікаційне та комп’ютерне обслуговування Міністерства

7.10.1

Продовжити співпрацю з розробником “Megapolis Документообіг” з метою ефективного використання зазначеної електронної системи та її удосконалення

протягом року

Розенко П.В.

Шелест Т.І.

З метою упорядкування реєстрації документів, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян та оптимізації використання робочого часу персоналом у лютому 2009 року надано пропозиції щодо вдосконалення автоматизованої системи „Megapolisтм Документообіг”.

У серпні 2009 року здійснено робота щодо забезпечення функціонування системи оперативного реагування на звернення, які надійшли від державної установи „Соціальний контактний центр”.

Розроблено та постійно удосконалюється алгоритм роботи з планом Міністерства в автоматизованій системі „Megapolis тм Документообіг”, який дозволяє здійснювати щоквартальний моніторинг річного плану, а також контролювати стан виконання завдань (звіт від 15.01.10 № 2/0/19-10, підп. Шелест, погод. Розенко)

7.10.2

Забезпечити організацію виконання робіт за контрактом від 14.12.07 № 4807-27 „Розроблення Інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення” і договором від 19.08.07 № 4807-46 „Надання послуг незалежної експертизи прикладного програмного забезпечення” в рамках проекту „Удосконалення системи соціальної допомоги”

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Реалізується згідно календарних планів етапів у взаємодії із компанією-експертом (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.3

Забезпечити організацію робіт з підготовки та розробки методичного та нормативного забезпечення проекту створення комплексної автоматизованої системи надання соціальних гарантій, пільг, послуг та виплат населенню України на основі застосування електронної картки „Електронний соціальний паспорт”

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Опрацьовується при необхідності (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.4

Забезпечити облік наявного парку комп’ютерного, периферійного та комунікаційного обладнання підвідомчої системи

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Виконується постійно (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.5

Забезпечити облік системного та прикладного програмного забезпечення, яке використовується підрозділами органів праці та соціального захисту населення

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Виконується постійно (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.6

Забезпечити проведення принципів єдиної політики впровадження сучасних комп’ютерних технологій у центральному апараті Міністерства і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

При розробці і реалізації нових проектів з інформатизації, як складової частини Національної програми інформатизації України, та побудові корпоративного комп'ютерного і телекомунікаційного середовища з метою їх уніфікації враховуються новітні тенденції у сфері комп’ютерних технологій (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.7

Контролювати розробку інструктивної, методичної, технологічної документації уніфікованих інформаційних систем, надавати організаційно-методичну допомогу в забезпеченні ефективного використання обчислювальної техніки, експлуатації обчислювальних локальних мереж, у впровадженні нових програмних продуктів

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Опрацьовується при необхідності (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.8

Організувати керування доступом до ресурсів автоматизованих систем (розподілення між користувачами необхідних реквізитів захисту інформації – паролів, привілеїв, ключів та ін.)

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Постійно забезпечується як засобами локальної обчислювальної мережі так і засобами проблемних програмно-технічних комплексів (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.9

Контролювати технічне обслуговування і модернізацію наявного парку комп’ютерного та периферійного обладнання

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Постійно проводяться організаційно-технічні заходи із забезпечення працездатності парку комп’ютерного та периферійного обладнання (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.10

Визначити потребу центрального апарату та місцевих органів підвідомчої системи в асигнуваннях на розробку уніфікованого програмного забезпечення, формувати пропозиції щодо придбання обчислювальної техніки і периферійного та комунікаційного обладнання, ліцензійного загально - системного програмного забезпечення та підтримку наявної технічної бази

І квартал

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Втратило актуальність

Потреба в фінансуванні на зазначені цілі визначена бюджетним запитом на 2009 рік.

Через обмеженість фінансування із Державного бюджету у 2009 році видатки на розробку програмного забезпечення і закупівлю в централізованому порядку комп’ютерного, комунікаційного та периферійного обладнання для органів, що входять до сфери управління Міністерства, не передбачені (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.11

Завершити створення і введення в експлуатацію об`єктів електронно-обчислювальної техніки для обробки конфіденційної інформації в приміщеннях 408-а, 411

І квартал

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

В Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації відправлені заяви на проведення державної експертизи комплексних систем захисту. Проте за відсутністю коштів на даний час зазначена експертиза не може бути проведена.

Роботи із забезпечення комплексної системи захисту інформації в приміщеннях 411 та 408а виконані повністю (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.12

Забезпечити уточнення та створення моделей загроз інформації в Мінпраці

І-ІІ квартал

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

У ІІ кварталі розроблена та затверджена Першим заступником Міністра „Модель загроз інформаційної безпеки Міністерства праці та соціальної політики. Доповнення 1” (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.13

Підтримувати функціонування локальної інформаційно-обчислювальної мережі та програмно-технічної бази центрального апарату Міністерства

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Постійно проводяться організаційно-методичні заходи, які не потребують фінансування із забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-обчислювальної мережі та програмно-технічної бази центрального апарату Міністерства (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.14

Забезпечити адміністрування серверів, виконання технологічних регламентних робіт

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Виконуються відповідні технологічні регламентні роботи в повному обсязі (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.15

Забезпечити інсталяцію операційних систем та тестування програмно-технічних комплексів

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

По мірі виникнення потреби проводяться роботи з інсталяції програмних засобів та тестування програмно-технічних комплексів (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.16

Проводити необхідний ремонт та модернізацію засобів автоматизації

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Втратило актуальність.

Через обмеженість фінансування із Державного бюджету у 2009 році відповідні видатки не передбачені (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.17

Забезпечити безперебійне функціонування каналів доступу до мережі Інтернет та системи електронної пошти

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Забезпечується безперебійне функціонування каналів доступу до мережі Інтернет та системи електронної пошти (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.18

Забезпечити виконання вимог законодавства щодо захисту інформації, що є власністю держави, в процесі обробки її засобами автоматизації

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Дотримуються вимоги законодавства щодо захисту інформації при її обробці (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.19

Виявляти можливі канали витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Виявляються можливі канали витоку інформації, відображаються в доповненнях до моделей загроз, визначаються заходи щодо їх прикриття та контролю (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.20

Створити централізовану систему керування системою захисту інформації в Мінпраці (перший етап - створення методичного забезпечення)

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Розробляється методичне забезпечення щодо створення централізованої системи керування системою захисту інформації (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.21

Перевірити, уточнити, модернізувати системи електроживлення, заземлення, телекомунікації і комутації локальних мереж Мінпраці і забезпечити їх відповідність вимогам нормативних документів щодо технічного захисту інформації

протягом року

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Роботи по перевірці та уточненню систем електроживлення, заземлення, телекомунікації проводяться постійно (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

7.10.22

Забезпечити впровадження системи передачі інформації захищеними каналами зв’язку засобами електронної пошти з використанням спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади

протягом року

Розенко П.В.

Барабаш В.В.

Коломінський І.М.

Власов В.В.

Створена система передачі інформації захищеними каналами зв’язку на базі СІТС ОВВ. Проводяться роботи по визначенню абонентів Мінпраці та наданню їм допуску до СІТС (звіт від 14.01.10 № 3/0/015/177-10, підп. Коломінський, погод. Мітрофанова)

Завдання 11. Підготовка та випуск періодичних інформаційних та презентаційних матеріалів з питань соціальної сфери

7.11.1

Забезпечити випуск інформаційно-статистичного бюлетеню

щомісячно

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

Інформаційно-статистичний бюлетень надається керівництву та структурним підрозділам Мінпраці щомісячно до 20 числа для використання в роботі (розміщується на диску О/uanaliz/807) (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

7.11.2

Підготувати Анотований збірник інформації щодо наукових розробок виконаних науково-дослідними установами Мінпраці за звітний період

до 1 квітня

Розенко П.В.

заступники Міністра

Латік В.В.

директори департаментів

начальники управлінь та самостійних відділів

директори науково-дослідних установ Мінпраці

Анотований збірник інформації щодо наукових розробок виконаних науково-дослідними установами Мінпраці за 2008 рік підготовлено та розміщено на диску О/uanaliz/807/Наука (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

7.11.3

Висвітлювати питання індексації грошових доходів населення та компенсації грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати в засобах масової інформації

щомісячно

Розенко П.В.

Латік В.В.

Щомісячно в газеті „Праця і зарплата” висвітлюються питання індексації грошових доходів населення та компенсації грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати в засобах масової інформації (звіт від 15.01.10 № 13/0/88-10, підп. Латік, погод. Розенко)

7.11.4

Підготувати та розмістити у засобах масової інформації розрахунок балансу робочого часу на 2010 рік

вересень

Онищук В.М.

Товстенко О.П

Підготовлено та розміщено у засобах масової інформації розрахунокбалансу робочого часу на 2010 рік (лист Мінпраці від 25.08.09 №9681/0/14-07/13) (звіт від 20.01.10 № 7/0/13/118-10, підп. Товстенко, погод. Онищук)

7.11.5

Забезпечити підготовку, в межах компетенції, інформаційних матеріалів та презентаційних матеріалів до колегій Мінпраці, засідань за круглим столом, заходів до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів

протягом року

Бичков С.І.

Устименко С.М.

Харченко Ю.О.

Департамент у справах людей похилого віку та соціальних послуг забезпечує підготовку, в межах компетенції, інформаційних та презентаційних матеріалів до колегій Мінпраці, засідань за круглим столом (звіт від 15.01.10 № 32/0/014/92-10, підп. Устименко, погод. Бичков)

7.11.6

Забезпечити підготовку та друк щорічної Національної доповіді про становище інвалідів

IV квартал

Савенко Л.О.

заступники Міністра

Полякова О.Ю.

Мосіневич Л.А.

Мельник С.В.

Зарудний О.Б.

Богданов С.Г.

Галицький В.М.

Малькін В.П.

Назаренко В.М.

Сарнов І.А.

Сумовський В.В.

директори департаментів начальники управлінь та самостійних відділів

регіональні органи праці та соціального захисту населення центри реабілітації інвалідів

У І кварталі 2009 року Мінпраці забезпечено підготовку та друк щорічної Національної доповіді про становище інвалідів (звіт від 19.01.10 № 38/0/19/70-10, підп. Полякова, погод. Савенко)

7.11.7

Забезпечити налагодження комунікацій з представниками засобів масової інформації і громадськості з метою належного інформаційного супроводження діяльності Мінпраці, формування його позитивного іміджу в органах виконавчої влади, серед широких верств населення

постійно

Левшун Л.В.

Створено інформаційну базу ЗМІ, з якими постійно підтримується зворотній контакт (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.8

Забезпечити підготовку та проведення прес-конференцій, брифінгів Міністра та заступників Міністра з актуальних питань соціальної політики

постійно

Заступники Міністра

Левшун Л.В.

директори департаментів, начальники управлінь та самостійних відділів

Проведено 2 прес-конференції та 31 брифінг (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.9

Забезпечити висвітлення у ЗМІ підсумкових засідань колегій Міністерства праці та соціальної політики, селекторних нарад з регіонами, організацію зустрічей керівництва відомства (Міністра, заступників Міністра, директорів департаментів, начальників управлінь та самостійних відділів) з представниками ЗМІ, створення інформаційних приводів

Забезпечено (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.10

Забезпечити підготовку аналітичних матеріалів для ЗМІ щодо рівня життя населення, покращення соціальних показників (збільшення пенсій, заробітних плат, наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму тощо)

постійно

Заступники Міністра

Левшун Л.В.

директори департаментів, начальники управлінь та самостійних відділів

Забезпечено (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.11

Проводити роз’яснювальну роботу серед населення шляхом підготовки коментарів стосовно прийняття законодавчих актів, що стосуються соціальної сфери

Коментарі були підготовлені та розповсюджені серед ЗМІ (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.12

Забезпечити збір, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів для ЗМІ (відповіді на запити редакцій, інтернет-видань, телерадіокомпаній) з актуальних соціальних питань:

- щодо підвищення соціальних стандартів – мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

- щодо своєчасної виплати субсидій, державної допомоги для малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, одноразових допомог при народженні дитини та інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством;

- щодо соціальної та професійної реабілітації, працевлаштування людей з обмеженими можливостями, створення для них умов безбар’єрності в Україні;

- щодо стану ринку праці та соціального захисту безробітних;

- щодо проведення пенсійної реформи

постійно

Заступники Міністра

Левшун Л.В.

директори департаментів, начальники управлінь та самостійних відділів

Забезпечено (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.13

Забезпечити підготовку щотижневих планів та щомісячних звітів інформаційного супроводження найважливіших заходів та пріоритетних питань Мінпраці

щоп’ятниці

до 5 числа місяця, наступного за звітним

Левшун Л.В.

Забезпечено (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.14

Надавати інформацію в Управління у зв'язках із засобами масової інформації Кабінету Міністрів України щодо діяльності Міністерства для розміщення на Урядовому порталі

постійно

Левшун Л.В.

Забезпечено (звіт від 29.12.09 № 65/0/028-1/146-09, підп. Левшун, погод. Розенко)

7.11.15

Брати участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, бюлетенів, національних доповідей з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

постійно

Савенко Л.О.

Лисенко С.В.

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та їх мультимедійне супроводження на парламентських слуханнях на тему: „Сучасний стан та актуальні завдання щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи” (08.04.09).

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали:

- до звіту Міністра на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України (07.04.09);

- до засідання Кабінету Міністрів України під головуванням О.Турчинова щодо врегулювання питання чорнобильських виплат за судовими рішеннями (27.04.09);

- презентації Плану роботи Мінпраці за 2008-2009 роки на 2 засіданнях профільного Комітету Верховної Ради України;

- щодо удосконалення чинного законодавства (11 засідань Комітетів Верховної Ради України);

- Міністру до зустрічі з Президентом України з питань чорнобильської проблематики (13.11.09);

- Міністру на засідання Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання чорнобильських проблем (01.12.09);

- Міністру до участі у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України;

- до робочої поїздки Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко до Київської області (м. Васильків, м. Біла Церква, Будинок культури);

- щодо стану виконання постанови Верховної Ради України від 21.05.09 № 1368 „Про рекомендації парламентських слухань на тему: „Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи”;

- Рахунковій палаті України щодо участі Департаменту у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2008 р. та І півріччя 2009 р.,

- про стан соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14.12.09) для Кабінету Міністрів України та МНС;

- до засідань Консультативної ради (звіт від 13.01.10 № 8/0/20/113-10, підп. Лисенко, погод. Мітрофанова)

7.11.16

Забезпечити підготовку матеріалів з питань реінтеграції бездомних громадян та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, для розміщення на Урядовому порталі, сайті Мінпраці, та висвітлення у ЗМІ

протягом року

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Протягом року підготовлено та надано відділу взаємодії з ЗМІ та зв’язків з громадськістю матеріали для розміщення на веб-сайті Мінпраці:

- матеріали щодо підсумків роботи протягом 2008 року;

- інформація щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян у I півріччі 2009 року;

- матеріали засідань Координаційної ради з питань соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей (березень, серпень)

- проект Закону України Про внесення змін до Закону України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”;

- наказ Мінпраці № 175 Про затвердження Норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян;

- наказ Мінпраці №181 про внесення змін до наказу Мінпраці від 07.04.2006 №114;

- наказ Мінпраці №70 про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам;

- наказ Мінпраці  від 18.08.2009 №314„Про внесення змін до форми звітності №1-БГ „Звіт про діяльність закладів
соціального захисту для бездомних громадян” та інструкції щодо її  заповнення”, зареєстрований в Мінюсті 11.09.09 за №858/16874;

- інформацію про наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 04.03.09 №38/86/89 „Про затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації”;

- матеріали щодо семінару на тему „Реінтеграція бездомних громадян, соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в країнах Європи та в Україні”, який відбувся 25.09.09 за сприяння інструменту ТАІЕХ Європейської Комісії (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

Завдання 12. Підготовка звітної та аналітичної інформації

7.12.1

Проаналізувати та узагальнити звіт діяльності закладів для бездомних громадян та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до форм звітності № 1-БГ, № 1-ЗО та забезпечити його подання до Держкомстату

березень

Бичков С.І.

Суліма О.В.

Проаналізовано та узагальнено звіт діяльності закладів для бездомних громадян та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до форм звітності № 1-БГ, № 1-ЗО та подано до Держкомстату листом Мінпраці від 27.02.09 № 2193/0/14-09/042 (звіт від 14.01.10 № 12/0/042/176-10, підп. Суліма, погод. Бичков)

7.12.2

Підготувати річний звіт про стан:

 • цивільного захисту Міністерства

січень

Розенко П.В.

Жестерьов А.А.

Інформація надана МНС листом від 23.01.09 № 12-т (звіт від 25.03.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

 • мобілізаційної підготовки Міністерства

лютий

Інформація надана Мінекономіки листом від 16.02.09 № 34-т (звіт від 25.03.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)

 • Єдиної державної системи цивільного захисту

грудень

Інформація надана МНС листом від 28.12.09 № 15099/0/14-09/011 (звіт від 28.12.09, підп. Жестерьов, погод. Розенко)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков інститут державної служби проходження державної служби

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 5 жовтня 2005 року №308/519

  Документ
  З метою упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і установ соціального захисту населення та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.
 3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 8 листопада 2001 року n 454/471/516 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства охорони здоров'я України,Міністерства праці та соціальної політики України,Міністерства фінансів Українивід 8 листопада 2001 року N 454/471/516
 4. План роботи Міністерства праці та соціальної політики України на 2010 рік № п/п

  Документ
  Забезпечити подання Держкомстату інформації щодо кількості створених робочих місць та співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб в регіональному розрізі
 5. Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України від           200 р. №     

  Документ
  1.1. Територіальний   центр  надання соціальних послуг (далі - територіальний центр) є державною (комунальною) установою, що надає різні види соціальних послуг прямо або через свої структурні підрозділи особам, що перебувають у складних

Другие похожие документы..