Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На начальном этапе становления и развития гимназии, не имея нормативных документов, определяющих статус гимназии, мы определили ее для себя так: «Гим...полностью>>
'Документ'
5. Принцип действия квантового усилителя. Инверсия населенности уровней рабочего перехода - методы создания и описание эволюции. Особенности работы у...полностью>>
'Реферат'
Геополитика является одним из влиятельнейших интеллектуальных направлений ХХ века, определяющих характер исследований в таких областях, как внешнепол...полностью>>
'Документ'
Состав и структура документации. «Процессный подход». Взаимосвязь с другими системами менеджмента(экология, безопасность и т.д.). Этапы построения СК....полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рішення 35 сесії міської ради V скликання від 24.12.2008 року

774

Про інформацію Чернівецької міської територіальної виборчої

комісії по виборах депутатів Чернівецької міської ради

та Чернівецького міського голови

Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” і заслухавши інформацію Чернівецької міської територіальної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома інформацію Чернівецької міської територіальної виборчої комісії по виборах депутатів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради Виноградова Миколи Миколайовича, в зв’язку з його смертю та визнання обраним депутатом Чернівецької міської ради V скликання Константинюка Олександра Оттовича.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Єремічука Т.М.

Чернівецький міський голова М.Федорук

775

Про внесення змін до рішень міської ради V скликання від 12.01.2008 р. № 507 «Про міський бюджет на 2008 рік» та від 27.11.2008 р. № 767, затвердження рішення виконавчого комітету міської ради та розпоряджень Чернівецького міського голови

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в обсяг доходів та видатків міського бюджету на 2008 рік, затвердженого рішенням 24 сесії міської ради V скликання від 12.01.2008 року № 507 “Про міський бюджет на 2008 рік”, згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 700000 грн.

3. Зменшити обсяг субвенції за рахунок загального фонду бюджету районним в місті бюджетам на 675050 грн., в т. ч.:

3.1. Першотравневого району на 256950 грн., з них: на утримання органів місцевого самоврядування - 256000 грн., надання щомісячної адресної допомоги дітям – сиротам, вихованцям прийомної сім’ї Перебиковської С. В. – 600 грн., часткове відшкодування за проїзд Почесним донорам України – 350 грн.

3.2. Садгірського району – 139200 грн., з них: на утримання органів місцевого самоврядування – 137600 грн., надання щомісячної адресної допомоги дітям – сиротам, вихованцям дитячого будинку сімейного типу родини Мартинюк – 1600 грн.

3.3. Шевченківського району на утримання органів місцевого самоврядування – 278900 грн.

4. Збільшити обсяг доходів і видатків спеціального фонду бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету:

4.1. Збільшити обсяг доходів за кодом 41035001 «Інші субвенції» на 30000 грн.

4.2. Збільшити видатки управлінню освіти міської ради на переобладнання еколого-хімічного кабінету Чернівецької гімназії № 4 (КФКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища», КЕКВ 2110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування») на 30000 грн.

5. Дозволити головним розпорядникам коштів міського бюджету внести зміни до захищених статей видатків міського бюджету на 2008 рік згідно з додатком 4.

6. Продовжити дію пункту 2.1 рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27.11.2008 р. «Інформація про результати роботи комісії з вивчення питання захворювання дітей на кишкову інфекцію в загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладах міста Чернівців» щодо заміни в раціоні харчування дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців м’ясопродукти (сосиски, сардельки та ковбаси) на натуральне м'ясо до прийняття бюджету на 2009 рік.

7. Затвердити:

7.1. Пункти 1.5, 2, 4 та 7 рішення виконавчого комітету міської ради від 16.12.2008 р. № 984/23 «Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, внесення змін до міського бюджету на 2008 рік, збільшення лімітів споживання енергоносіїв, внесення змін в рішення виконкому міської ради та відміну раніше прийнятих рішень» (витяг додається).

7.2. Розпорядження Чернівецького міського голови від 24.11.2008 р. № 527-р “Про розподіл субвенції з державного бюджету” (додається).

7.3. Розпорядження Чернівецького міського голови від 28.11.2008 р. № 539-р “Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету” (додається).

7.4. Розпорядження Чернівецького міського голови від 28.11.2008 р. № 541-р “Про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік” (додається).

7.5. Розпорядження Чернівецького міського голови від 15.12.2008 р. № 609-р “Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету” (додається).

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

Чернівецький міський голова М. Федорук

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення Челпан О.В. – головний спеціаліст бюджетного відділу фінуправління

Додаток 1

до рішення 35 сесії міської ради

V скликання 24.12.2008 № 775

Зміни в обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік

(грн.)

Код

Показники

Сума

1

2

 

 

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

 

16050000

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам 

-200000

 

Разом по І кошику

-200000

 

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 

13050000

Плата за землю

1000000

16010000

Місцеві податки і збори

-800000

21010300

Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

-380697

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 

-1097476

 

Разом по ІІ кошику

-1278173

 

Всього по І та ІІ кошиках

-1478173

 

Разом по загальному фонду бюджету

-1478173

 

Спеціальний фонд

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

-10400

 

Всього по спеціальному фонду

-10400

 

Всього по бюджету

-1488573

Секретар міської ради Т. Єремічук

Додаток 2

до рішення 35 сесії міської

ради V скликання

Видатки міського бюджету на 2008 рік за 24.12.2008 № 775

функціональною структурою бюджету

(грн.)

Код

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього загальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

Всього спеціальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

В т.ч бюджет розвитку

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

010000 Державне управління -27200 -26200 73260 -15100 -1000 0 0 0 0 0 0 -27200

010116 Органи мiсцевого самоврядування -27200 -26200 73260 -15100 -1000 0 0 0 0 0 0 -27200

070000 Освiта -19810 -326380 30670 -301500 306570 0 0 0 0 0 0 -19810

070101 Дошкiльнi заклади освiти -30000 -30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30000

070201 Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа- 24500 -274500 22000 -299000 299000 0 0 0 0 0 0 24500

дитячий садок, iнтернат при школi),

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї,

колегiуми

070202 Вечiрнi (змiннi) школи -4000 -4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4000

070301 Загальноосвiтнi школи-iнтернати, -2500 -10070 1470 0 7570 0 0 0 0 0 0 -2500

загальноосвiтнi санаторнi школи-

iнтернати

070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 2310 2310 8800 -2500 0 0 0 0 0 0 0 2310

позашкiльної роботи з дiтьми

070802 Методична робота, iншi заходи у 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000

сфери народної освіти

Код

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього загальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

Всього спеціальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

В т.ч бюджет розвитку

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

070804 Централiзованi бухгалтерiї обласних, -3250 -3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3250

міських, районних відділів освіти

070806 Iншi заклади освiти -6600 -6600 -1600 0 0 0 0 0 0 0 0 -6600

070808 Допомога дітям-сиротам, -3270 -3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3270

позбавленим батьківського

піклування, яким виповнюється 18

років

080000 Охорона здоров'я 0 0 700 0 0 -10400 -15400 -4000 -8000 5000 0 -10400

080203 Пологовi будинки 0 0 0 0 0 0 -5000 -4000 0 5000 0 0

080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм 0 0 700 0 0 -2400 -2400 0 0 0 0 -2400

спецiалiзованих полiклiнiк та

загальних i спецiалiзованих

стоматологiчних полiклiнiк)

080500 Загальнi i спецiалiзованi 0 0 0 0 0 -8000 -8000 0 -8000 0 0 -8000

стоматологiчнi полiклiнiки

090000 Соціальний захист та соціальне

забезпечення -49813 -45869 6055 -10520 -3944 0 0 0 0 0 0 -49813

091101 Утримання центрiв соцiальних служб -12340 -12340 -2890 -6300 0 0 0 0 0 0 0 -12340

для молодi

091102 Програми i заходи центрiв соцiальних -10000 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000

служб для молодi

091204 Територiальнi центри i вiддiлення -12219 -8275 8945 -4220 -3944 0 0 0 0 0 0 -12219

соцiальної допомоги на дому

091209 Фінансова підтримка громадських -15254 -15254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15254

організацій

Код

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього загальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

Всього спеціальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

В т.ч бюджет розвитку

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

110000 Культура i мистецтво 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0

110205 Школи естетичного виховання дiтей 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0

130000 Фiзична культура i спорт -6300 -6300 7000 -20500 0 0 0 0 0 0 0 -6300

130107 Утримання та навчально- -6300 -6300 7000 -20500 0 0 0 0 0 0 0 -6300

тренувальна робота дитячо-юнацьких

спортивних шкiл

250000 Видатки, не віднесені до основних

груп -1375050 -1375050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1375050

250102 Резервний фонд -700000 -700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700000

250380 Інші субвенції -675050 -675050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -675050

Разом: -1478173 -1779799 117685 -347620 301626 -10400 -15400 -3576 -8000 5000 0 -1488573

Секретар міської ради Т. Єремічук

Додаток 3

до рішення 35 сесії міської

ради V скликання

24.12.2008 № 775

Розподіл видатків міського бюджету на 2008 рік за

відомчою структурою бюджету

(грн.)

Код

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього загальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

Всього спеціальні видатки

Поточні (1000)

В т.ч .

Капітальні (2000)

В т.ч бюджет розвитку

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

Оплата праці (1110)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

006 Виконавчий комітет Чернівецької міської 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 4. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Цей закон (1)

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 5. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської

Другие похожие документы..