Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Правильное питание может помочь человеку оставаться молодым и в пожилом возрасте. Когда люди становятся старше, им нужно меньше пищи, но больше питат...полностью>>
'Документ'
Планируется издание на языках оригинала материалов конференции в журнале «Вестник двигателестроения» при условии соответствия требованиям ВАК. Объем ...полностью>>
'Документ'
Формирование нового поведения организмом означает на нейронном уровне появление системы нейронов, импульсная активность которых связана со вновь появ...полностью>>
'Программа'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя химии и (в соответствии с дополнительной специальностью) по специальн...полностью>>

Творчий конкурс Художньо-комп’ютерна графіка Вступний іспит

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК

про умови вступу

до Луганського державного інституту

культури і мистецтв

Факультет образотворчого мистецтва

Луганськ 2011


Витяг із умов прийому до Луганського державного інституту

культури і мистецтв у 2011р.

Відповідно до ліцензії АВ № 529684 від 25.08.2010р., виданої Міністерством освіти і науки України, ЛДІКМ у 2011 році проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання.

Назва напряму і

спеціальності

Форма вступного випробування

Структура та зміст вступного випробування

Станковий живопис

Вступний іспит

 1. Українська мова та література (сертифікат)

 2. Історія України(сертифікат)

 3. Творчий конкурс

Художньо-компютерна графіка

Вступний іспит

 1. Українська мова та література (сертифікат)

 2. Історія України (сертифікат)

 3. Творчий конкурс

Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно

Вступний іспит

 1. Українська мова та література (сертифікат)

 2. Історія України(сертифікат)

 3. Творчий конкурс

Художнє оформлення текстилю, шкіри і хутра

Вступний іспит

 1. Українська мова та література (сертифікат)

 2. Історія України(сертифікат)

 3. Творчий конкурс

Мистецтвознавство

Вступний іспит

 1. Українська мова та література (сертифікат)

 2. Історія України (сертифікат)

 3. Творчий конкурс

Строки прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються Правилами прийому до ЛДІКМ з урахуванням нижче зазначеного.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:

 • на перший курс денної форми навчання з 01 липня до 17 липня 2011 року;

 • на перший курс заочної форми навчання з10 липня до 27 липня 2011 року

КОНКУРС СЕРТИФІКАТІВ І ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

 • на перший курс денної форми навчання проводяться з 10 липня до 31 липня 2011 року;

 • на перший курс заочної форми навчання проводяться з 19 липня до 9 серпня 2011 року.

Зарахування проводиться не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Конкурс сертифікатів та вступні випробування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, розпочинаються після виконання ЛДІКМ державного замовлення.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ОСОБИСТО:

 1. Заяву про вступ до Луганського державного інституту культури і мистецтв, у якій вказують напрям підготовки, спеціальність, форму та джерела фінансування навчання;

 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього (за особистим вибором оригінал чи завірені ксерокопії).

 3. Медичну довідку за формою 086-У, 063-У (оригінал або її завірену копію).

 4. 6 фотокарток розміром 3x4 см.

 5. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені ксерокопії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань і визначених правилами прийому ЛДІКМ, для участі у конкурсі щодо вступу на обраним випускником напрям підготовки (спеціальність).

 6. Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).

 7. Копію ідентифікаційного коду.

 8. Копію паспорта (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта).

 9. Документи, що дають право на пільги.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в ЛДІКМ, у п'ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освіту та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії ЛДІКМ.

Особи, зазначені в пункті 10.1 Правил прийому ЛДІКМ, зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів (124 бали) та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії, втрачають право зарахування на навчання за кошти державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Спеціалізація

СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС”

Іспит зі спеціальності

І тур. Рисунок.

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення здібностей вступників щодо реалістичного відображення на заданому форматі паперу оголеної фігури.

Фігура оголена

 • Рисунок оголеної фігури (чоловічої, жіночої).

 • Термін виконання 12 годин (два дні по 6 годин).

 • Матеріал - папір, олівець.

 • Розмір 65 х 50 см.

ІІ тур. Живопис.

Творчий конкурс з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення певного середовища та постановки фігури, що наповнюються живописними засобами; знання закономірностей кольору та прийомів зображення різних кольорових матеріалів, фактур, поверхонь простору, вміння будувати задані форми та їх пропорції; володіння художніми техніками, засобами виконання рисунку, живопису.

Півфігура оголена з руками

 • Етюд оголеного чоловічого (жіночого) торса.

 • Термін виконання -12 годин (два дні по 6 годин).

 • Матеріал - полотно, олія. Розмір - 70 х 50.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Рисунок

 1. Соловьёв А.М., Смирнов Г.Б., Алексеева Е.С. Учебный рисунок.М. Искусство, 1953.

 2. Барщ Б.Н. Наброски и зарисовки. М.: Искусство, 1970.

 3. Учебный рисунок /Под ред. В.А.Королёва. М : Искусство, 1981.

 4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать, 196.

 5. Филиппов В.А. Основи техніки малюнка, 1966.

 6. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок, 1958.

 7. Радпов Н.Е. Малювання з натури, 1978.

 8. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок, М., 1984.

 9. Механік Н.М. Основи пластичної анатомії.

Живопис

 1. Волков И.Н. Цвет в живописи. – М.; 1981.

 2. Йогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. – М.; 1959.

 3. Репин И. Далекое близкое. – М.; Искусство, 1964.

 4. Рисунок, живопись, композиция /Сост. Н.Н. Ростовцев, Е.Е. Игнатьев, Е.К. Шорохов. – М.: Просвещение.

 5. Симонович Н.Я. Воспоминания о В.А. Серове. – Л.; Художник РСФСР, 1964.

 6. Советы мастеров: Живопись и графика. Л.; 1973.

 7. Школа изобразительного искусства. – М.; Изд. Акад. Худ. СССР, 1960 – 1963 г.

Спеціалізація

ХУДОЖНЬО – КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”

Іспит зі спеціальності

І тур. Рисунок.

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення здібностей вступників щодо реалістичного відображення на заданому форматі паперу класичної гіпсової голови.

 • Гіпсова голова (розмір 60х 50, білий папір, олівець)

 • Рисунок класичної гіпсової голови (чоловічої або жіночої).

 • Термін виконання 9 годин (два дні по 5 і 4 години).

 • Матеріал - папір, олівець. Розмір 60 х 50 см.

II Тур. Комп’ютерна графіка.

Творчий конкурс з комп’ютерної графіки передбачає виявлення у абітурієнтів певного обсягу знань з інформатики та здібностей до образного мислення, здатності логічно мислити і спроможності втілити своє розрішення поставленої на іспитах задачі пропонованими засобами.

Практична частина.

 • перевірка загальних знань про комп'ютер;

 • виконання практичної роботи з графічними програмами СОRЕL DRAW, АDОВЕ РНОТО SНОР;

 • створення зображень; обробка їх в графічній програмі (за вибором);
  - виконання композиції:

    • на вільну тему;

    • на задану тему.

Теоретична частина.

Питання з комп’ютерної графіки:

 1. Визначте призначення сканера.

 2. Відкрийте документ за вказаним шляхом. Збережіть його за іншим ім’ям .

 3. Відкрийте текстовий документ за вказаним шляхом. Введіть кілька нових речень. Збережіть документ за іншим ім’ям .

 4. Відкрийте програму „Блокнот”. Надрукуйте речення. Збережіть файл на робочому столі. Закрийте програму. Вилучите файл.

 5. Дайте визначення поняттю «електронна пошта».

 6. Дайте визначення поняттю – «роздільна здатність монітора». Назвіть відомі вам стандартні роздільні здатності монітора.

 7. Дайте визначення поняттю «файл» (за вашим розумінням).

 8. Дайте визначення поняттю «URL». Назвіть сферу його використання.

 9. Наведіть приклади гіпертекстових документів.

 10. Назвіть 2 типи комп’ютерної графіки. Проаналізуйте різницю між ними.

 11. Назвіть базові вузли комп’ютера?

 12. Назвіть відомі вам операційні системи.

 13. Назвіть відомі вам протоколи Інтернет.

 14. Назвіть відомі вам формати графічних файлів, що підтримуються, на вашу думку, мережею Інтернет.

 15. Назвіть зовнішні носії інформації.

 16. Назвіть керуючі кнопки вікна та поясніть їх призначення.

 17. Назвіть кілька найпоширеніших типів файлів.

 18. Назвіть пристрої «вводу-виводу», що вам відомі.

 19. Назвіть типи графічних файлів.

 20. Назвіть формати файлів текстових документів, що вам відомі.

 21. Назвіть програми, які використовуються для навігації у мережі Інтернет.

 22. Охарактеризуйте призначення клавіатури комп’ютера та маніпулятора „миша” ?

 23. Перелічите пристрої виведення інформації з комп’ютера?

 24. Поясніть призначення «робочого столу».

 25. Поясніть, яким чином на моніторі будується багатоколірне зображення?

 26. Проаналізуйте різницю у маніпулюванні з файлом та ярликом до нього.

 27. Проаналізуйте, від чого, на вашу думку, залежить розмір графічного файла?

 28. Проаналізуйте, від чого, на вашу думку, залежить розмір файла?

 29. Проаналізуйте, який графічний формат, на вашу думку, найбільш часто використовується, чому?

 30. Створіть на жорсткому диску текстовий документ. Перенесіть документ на робочий стіл. Вилучите документ

 31. Створіть на робочому столі 2 текстових документи. Надрукуйте у першому документі кілька речень. Перенесіть надруковані речення у другий документ.

 32. Створіть на робочому столі текстовий документ. Надрукуйте 4 речення. Зробіть перше речення останнім.

 33. Створіть на робочому столі текстовий документ. Надрукуйте кілька речень. Збільшить розмір шрифту.

 34. Створіть папку на робочому столі. Перейменуйте папку на своє ім’я. Вилучте папку.

 35. Створіть папку та окремий текстовий документ на робочому столі. Перенесіть документ до папки. Вилучите папку з файлом.

 36. Створіть папку та окремий текстовий документ на робочому столі. Перенесіть документ до папки. Створіть на робочому столі ярлик до файла, розміщеного у папці. Вилучите папку з файлом та ярлик.

 37. Створіть папку та окремий текстовий документ на робочому столі. Скопіюйте документ до папки. Вилучите папку з файлом та окремий файл.

 38. Створіть піксельний документ завданого розміру. Зробіть його копію. Збережіть копію.

 39. Створіть піксельний документ заданого розміру. Збільшить його до вказаного розміру.

 40. Створіть піксельний документ заданого розміру. Зменшить його до вказаного розміру.

 41. Створіть текстовий документ на робочому столі. Надрукуйте одне речення. Збережіть документ. Вилучте файл.

 42. Створіть текстовий документ у програмі «Блокнот». Збережіть його за вказаним шляхом .

 43. Створіть текстовий документ у програмі «Блокнот». Надрукуйте речення. Перенесіть речення у векторний документ.

 44. Створіть текстовий документ у програмі «Блокнот». Надрукуйте речення. Перенесіть речення у піксельний документ.

 45. Створіть у графічній програмі новий документ. Збережіть його на жорсткому диску.

 46. У чому полягає призначення комп’ютера?

 47. У чому полягає призначення принтера?

 48. Що таке „мультимедіа”, та яке відношення до цього поняття має комп’ютер?

 49. Що таке прикладна програма?

 50. Яка різниця між командами „Зберегти” та „Зберегти як...” ?

 51. Які властивості ПК забезпечили йому сучасне поширення?

 52. Які операції з файлом можна робити за допомогою контекстного меню?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гурский Ю. А., Гурская И. В., Жвалевский А. В. Компьютерная графика: Photoshop CS, CorelDRAW 12, Illustrator CS. Трюки и эффекты. - Санкт-Петербург, видавничий дім «Питер», 2005;

 2. Луций С. Изучаем Photoshop. – СПб.: Питер, 2003. – 411 с.: іл.;

 3. Мельниченко В.В., Легейда В.В. Настоящий САМОУЧИТЕЛЬ компьютерной графики. – К.: Век+, СПб.: КОРОНА принт, К.: НТИ, 2005;

 4. Миронов Д. Coreldraw 12: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2004. – 442 с.: іл.;

 5. Пасько В.П. Самоучитель работы на персональном компьютере. 6-е издание, переработанное. – Санкт-Петербург, видавничий дім «Питер», 2004;

 6. Тайц А., Тайц А., Coreldraw Graphics Suite 11: все программы пакета. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 1200 с.: іл.;

 7. Тимофєєв Г.С., Тимофєєва Е.В. Графический дизайн. – Ростов-на-Дону, видавництво «Фенікс», 2002;

 8. Троше-Стапп С. Художник и Photoshop: от концепции к шедевру. – Москва, видавничий дім «Вильямс», 2005;

Спеціалізація

ХУДОЖНЬО-КОСТЮМЕРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВ ТА КІНО

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТИЛЮ, ШКІРИ І ХУТРА”

Іспит зі спеціальності включає наступні тури: рисунок та композиція (образна).

І Тур. Рисунок.

Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення здібностей вступників щодо реалістичного відображення на заданому форматі паперу «гіпсової голови».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 4. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (3)

  Закон
  Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає надання дітям і учнівській молоді сукупності знань, умінь і навичок у позашкільних та інших навчально-виховних закладах освіти.
 5. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..