Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
диплом АД (тест на выносливость), цветное фото собаки 10 х 15 в стойке. При заявке на кёрунг необходимо представить копии вышеуказанных документов, п...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2012 года в « » часов на заседании диссертационного совета Д 209.001.01 в ФБГОУ ВПО «Дипломатическая академия МИД России» по адре...полностью>>
'Курс лекций'
Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01 (утверждено Приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г,...полностью>>
'Документ'
Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняет...полностью>>

Обласна програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року Характеристика стану внутрішньої торгівлі Житомирської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З метою створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку внутрішньої торгівлі в області видане розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.11.09 № 360 «Про затвердження обласної програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» (додається).

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року

Характеристика стану внутрішньої торгівлі Житомирської області.

Сфера внутрішньої торгівлі – це потужний сектор економіки області, який динамічно розвивається і включає в себе оптову та роздрібну торгівлю, ресторанне господарство та торгівлю на ринках. Загальні позитивні тенденції за останні роки забезпечувались головним чином стрімким розвитком роздрібної торгівлі, яка характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу, сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообороту, збільшенням чисельності приватних підприємців. Швидкими темпами розвивається мережа супер- та мінімаркетів, підприємств нового типу.

Наприкінці 2008 року діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в області здійснювали 948 підприємств (юридичних осіб) з різних видів економічної діяльності.

Торговельна мережа області, що належить юридичним особам, налічує 1828 магазинів та 362 кіоски з торговельною площею 201,8 тис. кв. м. Із загальної кількості мережі роздрібної торгівлі 12,8% належать підприємствам- юридичним особам, решта 87,2% - фізичним особам.

За місцем розташування в містах зосереджено 54,2% об’єктів роздрібної торгівлі, в сільській місцевості – 45,8%. На 10 тис. населення області припадає 17 підприємств роздрібної торгівлі та 1559 кв. м торговельної площі магазинів.

У галузі ресторанного господарства області працює 651 підприємство- юридична особа (на 48,3 тис. посадочних місць) та 905 об’єктів фізичних осіб. За місцем розташування мережа ресторанного господарства в містах складає 50,1%, в сільській місцевості – 49,9%. На 10 тис. населення припадає 5 підприємств ресторанного господарства та 373 посадкових місця.

Одним із вагомих каналів реалізації товарів населенню залишається торгівля на ринках. За станом на 01.01.09 в області функціонувало 69 ринків на 23,5 тис. торгових місць загальною

лощею 585,8 тис. кв. м, переважна частина якої відводилася під торгівлю (459,4 тис. кв. м або 78,4%).

За товарною спеціалізацією більшість ринків належить до змішаних - 53 (76,8%), крім того функціонують 2 продовольчих (2,9%) і 14 непродовольчих (20,3%) ринків.

Із загальної кількості ринків 26 (37,7%) належать системі споживчої кооперації. Кількість торгових місць на них складає 15,9 тисяч (67,5%), загальна площа – 376,2 тис. кв. м (64,2%), з неї відведена під торгівлю – 327,8 тис. кв. м (71,4%).

Разом з тим негативний вплив фінансової кризи призвів до суттєвого уповільнення розвитку внутрішньої торгівлі області. Оборот роздрібної торгівлі, з урахуванням діяльності ринків та фізичних осіб, в області за січень-вересень 2009 року склав 6 797,3 млн. грн., що у порівняльних цінах на 13,8% менше відповідного періоду минулого року. Роздрібний товарооборот підприємств області за 9 місяців поточного року становив 3019,8 млн. грн. або 82,6% відповідного періоду минулого року.

Основним чинником падіння темпів роздрібного товарообороту є скорочення споживчого попиту внаслідок значного зниження реальних доходів населення.

Зменшення обсягу споживчого попиту зумовлене також обмеженням споживчого кредитування населення фінансовими установами, зокрема на придбання предметів довготривалого користування, та підвищення вартості імпортної техніки.

Як наслідок, у І півріччі 2009 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року суттєво знизилася реалізація населенню автомобілів та автотоварів (на 66,9%), мотоциклів, моторолерів і мопедів (на 66,4%), комп’ютерної та іншої обчислювальної техніки (на 52,4%), аудіо- та відео обладнання (на 45%), побутових неелектричних товарів (на 48%) тощо.

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств продовжує зменшуватися частка продажу непродовольчих товарів. У І півріччі 2009 року їхня питома вага становила 59,9%, що на 3,7 відсоткових пункта менше І півріччя попереднього року. Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівняльних цінах зменшився на 20,7%.

У зв’язку з переходом до оподаткування за спрощеною системою поступово втрачає свої позиції мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства юридичних осіб: їх частка в загальному продажу товарів скоротилася з 53,5% у 2004 році до 43,1% у 2008 році. Натомість питома вага роздрібного товарообороту мережі фізичних осіб зросла за 5 років на 13,7 відсоткових пункта і склала у 2008 році 49,1%.

Зберігається стійка тенденція до зменшення кількості юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Зокрема, за 2008 рік стаціонарна торговельна мережа області скоротилася на 147 об’єктів (на 6,3% до загальної кількості), в тому числі на 81 магазин.

Значно зменшилася кількість підприємств роздрібної торгівлі в сільській місцевості, особливо у віддалених та малодоступних районах. Основні негативні зрушення в роздрібній торгівлі сільської місцевості пов’язані із суттєвим скороченням обсягів діяльності споживчої кооперації та її територіальної організації, зниженням рівня використання наявних ресурсів.

Зменшення кількості підприємств (юридичних осіб) ресторанного господарства і місць у них та активний розвиток мережі ресторанного господарства фізичних осіб-підприємців ускладнює процеси контролю за якістю торгово-виробничої діяльності.

Втрачає свої позиції оптова торгівля. За І півріччя 2009 року кількість підприємств, основним видом економічної діяльності яких була оптова торгівля, зменшилася до 774 (на 200 одиниць). Оптова ланка не має в достатній кількості сучасно обладнаних складів за новітньою технологією складської обробки товарів.

Не на достатньому рівні матеріально-технічна база ринків, слабо розвинена інфраструктура, обмежена кількість послуг, що надаються продавцям і покупцям на ринках.

Зменшується обсяг інвестицій в основний капітал роздрібної торгівлі, ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 44,1% за І півріччя 2009 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року).

Головна мета та основні завдання Програми.

Головною метою Програми є реалізація єдиної державної політики щодо створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку внутрішньої торгівлі в області на 2009 - 2012 роки.

Основні завдання Програми:

задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

розвиток і зміцнення торгівлі як ефективного каналу реалізації товарів і послуг, її інфраструктури з метою збільшення конкуренції, боротьби з тіньовим товарообігом;

стимулювання технічного прогресу в торгівлі, впровадження нових технологій в торговельному обслуговуванні і в ресторанному сервісі;

сприяти у реалізації державної політики у дотриманні соціальних стандартів та гарантій, пов’язаних із діяльністю та розвитком внутрішньої торгівлі;

поліпшення іміджу робітничих професій у сфері торгівлі;

участь у створенні належної законодавчої, нормативної бази, запровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення області;

стимулювання всіх видів інвестицій для структурної перебудови торговельної сфери та розвитку її інфраструктури;

сприяння подальшому розвитку підприємництва у сфері торгівлі;

забезпечення зайнятості населення.

Стратегія розвитку внутрішньої торгівлі області на період до 2012 року полягає у створенні належних умов, які передбачатимуть декілька напрямів. Зокрема:

1. Розвиток роздрібної торгівлі.

Пріоритетним напрямом розвитку роздрібної торгівлі на період до 2012 року стане її оптимізація і формування сучасної моделі мережі роздрібних торговельних підприємств.

Враховуючи, що роздрібна торговельна мережа є елементом інфраструктури кожного міського і сільського поселення і виконує, крім економічної, значну соціальну функцію, необхідно відновити на принципово новій основі систему розроблення та затвердження перспективних планів розвитку та розміщення роздрібної торговельної мережі як складової частини генеральних планів-схем розвитку міст та сільських населених пунктів.

Перспективні плани розвитку і розміщення об’єктів роздрібної мережі повинні бути прерогативою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і служити основною підставою для проведення процесів перепрофілювання, розширення торговельної мережі, відведення земельних ділянок під забудову нових торговельних об’єктів тощо.

Розвиток і оновлення роздрібної торговельної мережі передбачає раціональне розміщення підприємств торгівлі з дотриманням принципів рівномірності і концентричності на підставі застосування органами місцевого самоврядування затверджених Мінекономіки нормативів забезпеченості населення торговельними площами у магазинах.

Необхідно стимулювати будівництво мереж сучасних торговельних форматів європейського типу з широким асортиментом товарних груп, товарів широкого вжитку, у т.ч. в сільській місцевості.

Трансформація роздрібної торговельної мережі у сільській місцевості повинна проводитися за такими напрямами, як: першочерговий розвиток мережі магазинів з торгівлі продовольчими товарами; зростання кількості магазинів товарів повсякденного попиту; концентрація у великих селах торгівлі непродовольчими товарами складного асортименту і довготривалого користування; розвиток мережі роздрібних підприємств для продажу фермерським та особистим селянським господарствам сільськогосподарської техніки, інвентарю, насіння, саджанців, комбікормів, будівельних матеріалів з наданням споживачам різноманітних додаткових послуг.

Необхідно стимулювати розвиток торгівлі у сільській місцевості за рахунок оновлення та розширення роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації.

2. Розвиток ринків.

Основними напрямами у розвитку продовольчих та непродовольчих роздрібних ринків стануть:

трансформація ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

проведення реконструкції діючих ринків, планомірного поліпшення їх матеріально-технічної бази;

створення необхідної кількості торгових місць на ринках, у першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією та сприяння місцевим товаровиробникам щодо розміщення об’єктів з реалізацією власної продукції;

покращення контролю за якістю продукції на ринку та підвищення рівня захисту прав споживачів;

3. Розвиток ресторанного господарства

Пріоритетними напрямами розвитку інфраструктури ресторанного господарства на період до 2012 року стануть:

подальший розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного господарства з високим рівнем організації і культури обслуговування;

активізація розвитку закладів швидкого обслуговування, у тому числі і зростання мережі і послуг вузькоспеціалізованих підприємств (дитячі або молодіжні кафе, вареничні тощо);

розвиток системи дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

підвищення доступності послуг ресторанного господарства шляхом рівномірності розміщення закладів, врахування попиту на послуги різних типів закладів ресторанного господарства;

інтеграція об’єктів торгівлі і ресторанного господарства за рахунок відкриття в універсамах, торгових центрах і супермаркетах об’єктів ресторанного господарства (барів, кафетеріїв, цехів по виробництву кулінарних і кондитерських виробів);

розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і рецептурах української національної кухні;

розширення номенклатури додаткових послуг (доставка їжі на замовлення, виготовлення та доставка напівфабрикатів тощо);

4. Розвиток оптової торгівлі

Пріоритетними напрямом розвитку інфраструктури оптової торгівлі на період до 2012 року є формування вільноринкового середовища в оптовій ланці шляхом підтримки різних типів та форматів оптових підприємств і складів – від крупних до мініформатних.

Розвиток оптового господарства має підкріплюватися активним розвитком технічного, транспортного і тарного забезпечення; створенням рекламно-маркетингових фірм.

Упровадження нових форм і методів роботи сучасних оптових торговців повинно опиратися на останні досягнення світової технології торгівлі, заснованої на логістичних підходах з широким використанням комп’ютерних технологій.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання та інших джерел.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми надасть можливість:

мінімізувати негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток внутрішньої торгівлі та економіку області;

підвищити ефективність механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

створити умови для детінізації торговельної діяльності, забезпечити фінансову стабільність і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств;

збільшити вклад торгівлі та ресторанного господарства у зростання ВВП;

провести структурну перебудову мережі роздрібних та оптових торговельних підприємств та закладів ресторанного господарства, враховуючи потреби різних категорій населення;

створити ефективні канали реалізації товарів та послуг;

ліквідувати неорганізовані та стихійні форми торгівлі, в тому числі несанкціоновані ринки тощо;

збільшити обсяги інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, суміжні з торгівлею галузі;

створити умови для забезпечення продуктової і цінової стабільності;

забезпечити адекватний рівень захисту споживачів, контроль за якістю товарів та послуг;

поліпшити імідж робітничих професій у сфері торгівлі та збільшити внесок у забезпечення зайнятості населення області.

Прогнозується збереження основних показників діяльності підприємств галузі та раціональне розміщення торговельної мережі, зокрема:

забезпечення поступового зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах:

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

87,1%

88,4%

101%

105%

додаткове працевлаштування громадян та збільшення працюючих у сфері торгівлі та ресторанного господарства на 5 відсотків;

досягнення наприкінці 2012 року нормативу торговельної площі до 303 кв. м на 1000 жителів по населених пунктах області (розрахунки проведені відповідно до наказу Міністерства економіки України від 02.09.08 № 409 «Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах»):

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

262

268

286

303

Програма розрахована на період до 2012 року. Перелік заходів, спрямованих на виконання Програми (додається), щороку буде уточнюватися з урахуванням її реалізації та пропозицій місцевих і центральних органів виконавчої влади, зацікавлених підприємств, установ та організацій.

Контроль за виконанням Програми покладається на головне управління економіки облдержадміністрації.

Додаток

до Програми

Заходи

щодо забезпечення виконання Програми розвитку внутрішньої торгівлі

на період до 2012 року

з/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1.

Розробити та затвердити регіональні програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, зокрема у сільській місцевості.

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми

2009 рік

2.

Сформувати реєстр торговельних об’єктів та закладів ресторанного господарства (по фізичних та юридичних особах)

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІ квартал 2010 рік

3.

Розробити та затвердити регіональні плани щодо:

надання підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2009 рік

розміщення об’єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах і місцями у закладах ресторанного господарства.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2009–2012 роки

4.

Сприяти у відкритті магазинів, що спеціалізуються на торгівлі соціально значущими товарами з метою задоволення потреб соціально незахищених верств населення, у тому числі у сільській місцевості.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, облспоживспілка (за згодою).

2010–2012 роки

5.

Вживати заходів із впровадження проведення виїзної торгівлі у сільських населених пунктах, у яких відсутні стаціонарні об’єкти торгівлі.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, облспоживспілка (за згодою).

2009–2012 роки

6.

Передбачати, при потребі, фінансову підтримку підприємств та підприємців, що надають торговельні послуги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2010–2012 роки

7.

Сприяти в організації та проведенні продовольчих ярмарків шляхом залучення сільськогосподарських товаровиробників, підприємств харчової, переробної промисловості та споживчої кооперації.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,

головне управління економіки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми,

облспоживспілка (за згодою).

2009–2012 роки

8.

Продовжити роботу з удосконалення функціонування роздрібних ринків з метою їх реорганізації під сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2009–2012 роки

9.

Продовжувати реконструкцію та будівництво об’єктів торгівлі і ресторанного господарства у системі споживчої кооперації.

Облспоживспілка (за згодою)

2009–2012 роки

10.

Сприяти у створенні підприємств оптової торгівлі та впровадженні у їх діяльність новітніх технологій складської обробки товарів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2009–2012 роки

11.

Вживати заходів щодо недопущення торгівлі харчовими продуктами у невстановлених для цього місцях.

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області (за згодою),

райдержадміністрації,

міськвиконкоми,

облспоживспілка (за згодою).

2009–2012 роки

12.

Активізувати спільну роботу за дотриманням суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності вимог діючого законодавства в сфері торгівлі та ресторанного господарства.

Головне управління економіки облдержадміністрації,

управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області (за згодою),

державна податкова адміністрація в Житомирській області (за згодою),

державна санітарно-епідеміологічна служба області (за згодою),

управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області (за згодою),

головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області (за згодою),

райдержадміністрації, міськвиконкоми.

2009–2012 роки

13.

Сприяти у залученні інвестицій і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

Головне управління

економіки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2009–2012 роки

14

Забезпечити проведення:

семінарів за участю представників місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з питань розвитку внутрішньої торгівлі;

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2010–2011 роки

консультацій щодо питань, пов’язаних з розвитком внутрішньої торгівлі.

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2010–2011 роки

15.

Сприяти участі:

представників робітничих професій у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг у всеукраїнських конкурсах професійної майстерності;

Головне управління економіки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2009–2012 роки

суб’єктів господарювання усіх форм власності у всеукраїнських виставках сучасного технічного обладнання для підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства.

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2009–2012 роки

16.

Здійснювати моніторинг щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плати та стану її погашення на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства.

Головне управління економіки облдержадміністрації

2009–2012 роки

17.

Брати участь у підготовці пропозицій до розроблення правових основ та вдосконалення законодавства про внутрішню торгівлю.

Головне управління економіки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми.

2010–2012 рокиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області

  Документ
  Розпорядження голови облдерж-адміністрації від 01.04.11 №118 «Про розроблення проектів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2012 рік та Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки»
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік

  Документ
  Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.08 №302 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік»
 4. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.
 5. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток" Київ 2008

  Документ
  Програма діяльності Кабінету Міністрів України розроблена з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України та створення сприятливих умов для посткризового

Другие похожие документы..