Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Подготовка старших школьников к защите Отечества как многосторонний, продолжительный и многоэтапный процесс предполагает создание соответствующих усл...полностью>>
'Документ'
До подведения итогов работы, направленной на достижение Целей развития тысячелетия осталось пять лет. В условиях финансово-экономического и продоволь...полностью>>
'Документ'
Налоговая система Испании - одна из самых молодых в Европе. Но настоящему она стала создаваться лишь в постфранкистский период и в дальнейшем видоизм...полностью>>
'Документ'
За даними Чернівецького обласного управління внутрішніх справ, протягом останніх п’яти років 170-200 тис. жителів Буковини поїхали на заробітки за ко...полностью>>

Законукра ї н и (7)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про підприємства в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, ст.272 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 888-XII ( 888-12 ) від 27.03.91, ВВР, 1991, N 24, ст.273 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 1292-XII ( 1292-12 ) від 04.07.91, ВВР, 1991, N 36, ст.474

Законами

N 2032-XII ( 2032-12 ) від 04.01.92, ВВР, 1992, N 17, ст.209

N 2544-XII ( 2544-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.562

N 2554-XII ( 2554-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.574

N 2685-XII ( 2685-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.655

Декретами

N 8-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 52

N 10-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 54

N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

N 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 94

N 9-93 від 21.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.115

N 10-93 від 21.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.116

N 14-93 від 22.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.119

Законом

N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст.83

Декретами

N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184

N 20-93 від 17.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.204

N 39-93 від 26.04.93, ВВР, 1993, N 24, ст.273

N 41-93 від 29.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.279

N 42-93 від 29.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.280

Законами

N 3170-XII ( 3170-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.252

N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

Декретом

N 48-93 від 10.05.93, ВВР, 1993, N 27, ст.290

Законами

N 3292-XII ( 3292-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.308

N 3716-XII ( 3716-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.14 )

( Про поширення дії Закону додатково див. Постанову ВР

N 3786-XII ( 3786-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 12, ст. 61 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 158/94-ВР від 29.07.94, ВВР, 1994, N 38, ст.353

Законами

N 318/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, N 3, ст.22

N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90

N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.93

N 262/95-ВР від 05.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.203

N 357/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст.229

N 419/96-ВР від 16.10.96, ВВР, 1996, N 48, ст.264

N 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.301

N 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.302

N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89

N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст.61

N 72/98-ВР від 04.02.98, ВВР, 1998, N 24, ст.138

N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 )

( Про поширення дії Закону додатково див. Закон

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 797-XIV ( 797-14 ) від 01.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.279

N 1708-III ( 1708-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.256

N 1746-III ( 1746-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.282

N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.288

N 1963-III ( 1963-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.376

N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436

N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

( В назві і тексті Закону слова "Української РСР", "Радою

Міністрів", "Українській РСР", "арбітражу", "арбітражем",

"Ради Міністрів", "державного арбітражу" замінено

відповідно словами "України", "Кабінетом Міністрів",

"Україні", "арбітражного суду", "арбітражним судом",

"Кабінету Міністрів" згідно із Законом N 2685-XII

( 2685-12 ) від 14.10.92 )

( Дія Закону поширена на підприємства установ по виконанню

покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Державного

департаменту України з питань виконання покарань згідно з

Постановою ВР N 3786-12 від 23.12.93, Законом N 312-XIV

( 312-14 ) від 11.12.98; додатково див. Постанову КМ N 352

( 352-94-п ) від 04.06.94 )

Цей Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний

суверенітет України ( 55-12 ).

Закон визначає види і організаційні форми підприємств,

правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації,

організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності

в умовах переходу до ринкової економіки.

Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств

незалежно від форм власності на майно та організаційної форми

підприємства.

Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств,

визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарської

діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствами

і організаціями, Радами народних депутатів, органами державного

управління.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Підприємство та його основні цілі

1. Підприємство - основна організаційна ланка народного

господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий

статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює

виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою

одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні

(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм

найменуванням, а також знак для товарів і послуг. ( Абзац другий

пункту 1 статті 1 в редакції Законів N 75/95-ВР від 28.02.95,

N 725/97-ВР від 16.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

2. Підприємство здійснює будь-які види господарської

діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і

відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

3. У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона

визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може

надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.

Стаття 2. Види підприємств

1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового

колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної

територіальної громади;

державне підприємство, засноване на державній власності, в

тому числі казенне підприємство. Особливості створення,

ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного

підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону.

( Пункт 1 статті 2 в редакції Закону N 72/98-ВР від 04.02.98 )

2. Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства

і чисельності його працівників (незалежно від форм власності)

воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворювані та діючі

підприємства:

у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до

200 чоловік;

в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих

до 50 чоловік;

у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих

до 100 чоловік;

у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25

чоловік;

у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15

чоловік.

Особливості створення і діяльності малих підприємств

встановлюються законодавством України.

У республіці можуть діяти інші види та категорії підприємств,

у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим

актам України.

Стаття 3. Об'єднання підприємств

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту першого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

1. Підприємства мають право на добровільних засадах

об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види

діяльності, якщо інше не передбачено законодавством України.

( Абзац перший пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001 )

Підприємства можуть об'єднуватись в:

асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної

координації господарської діяльності. Асоціація не має права

втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її

учасників;

корпорації - договірні об'єднання, створені на основі

поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з

делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання

діяльності кожного з учасників;

консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і

банківського капіталу для досягнення спільної мети;

концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості,

наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі

повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими

принципами.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який

затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які

входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають

права юридичної особи, і на них поширюється дія цього Закону.

Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і

статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом

України в порядку, визначеному чинним законодавством. ( Пункт

перший статті 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 82/95-ВР від 02.03.95 )

2. В об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть

входити підприємства інших союзних республік та держав.

Підприємства України можуть входити в об'єднання, зареєстровані в

інших союзних республіках та державах. Порядок вступу в об'єднання

у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства

України про зовнішньоекономічну діяльність.

3. Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і

зведений баланси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в

установах банків, печатку із своїм найменуванням.

Реєстрація об'єднання провадиться в порядку, встановленому

цим Законом для підприємства.

( Пункт 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

4. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств,

які входять до його складу, а підприємства не відповідають за

зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим

договором (статутом).

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту п'ятого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

5. Підприємства, які входять в об'єднання, можуть вийти з

його складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених

договорів з іншими підприємствами та організаціями.

Вихід структурних підрозділів і самостійних підприємств із

об'єднань може здійснюватись за згодою власника майна чи

уповноваженого ним органу та з участю трудового колективу з

наданням їм права підприємства.

Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до

суду.

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 9-93 від 21.01.93 підприємств

зв'язку об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 9-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених у

частині першій статті 1 Декрету N 10-93 від 21.01.93 підприємств

вугільної промисловості об'єднувати на добровільних засадах свою

діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення про

їхню ліквідацію згідно з Декретом N 10-93 від 21.01.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 20-93 від 17.03.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 20-93 від 17.03.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 41-93 від 29.04.93 державних

електроенергетичних підприємств об'єднувати на добровільних

засадах свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати

рішення про їх ліквідацію згідно з Декретом N 41-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

у частині першій статті 1 Декрету N 42-93 від 29.04.93 державних

підприємств об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу об'єднань та приймати рішення про їхню

ліквідацію згідно з Декретом N 42-93 від 29.04.93 )

( Дію пункту шостого статті 3 зупинено щодо права зазначених

в пункті 1 Постанови ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 підприємств

Університету об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність,

виходити із складу Університету та приймати рішення про їх

ліквідацію згідно з Постановою ВР N 158/94-ВР від 29.07.94 )

6. Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які

входять в нього. Ліквідація об'єднання здійснюється у порядку,

встановленому цим Законом для підприємства. Майно, яке залишилося

після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно

з статутом об'єднання.

7. Порядок створення, реорганізації та ліквідації

промислово-фінансових груп, а також їх реєстрації регулюється

спеціальним законодавством. ( Статтю 3 доповнено пунктом 7 згідно

із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )

Стаття 4. Законодавство про підприємство

1. Відносини, що пов'язані з підприємствами в Україні,

регулюються цим Законом, а також спеціальним законодавством, до

якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,

інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості,

сторони та види діяльності підприємств в Україні. ( Абзац перший

частини першої статті 4 в редакції Закону N 797-XIV ( 797-14 ) від

01.07.99 )

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких

бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить

законодавство про підприємство, то застосовуються правила

міжнародного договору або міжнародної угоди.

2. Особливості застосування цього Закону для окремих видів

підприємств, діяльність яких пов'язана з надзвичайними суспільними

інтересами, та перелік таких видів підприємств визначаються

Кабінетом Міністрів України і затверджуються Верховною Радою

України.

Розділ II

СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА І ПОРЯДОК ЙОГО

РЕЄСТРАЦІЇ

Стаття 5. Загальні умови створення підприємства

1. Підприємство створюється згідно з рішенням власника

(власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу,

підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового

колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими

законами України. Рішення про створення підприємства у випадках,

передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з

Антимонопольним комітетом України. ( Дію абзаца першого пункту

першого статті 5 зупинено у частині права державних підприємств

виступати засновниками підприємств згідно з Декретом N 24-92 від

31.12.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 82/95-ВР від

02.03.95 )

Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу

іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства

України.

2. Підприємство може бути створено в результаті виділення із

складу діючого підприємства, організації одного або кількох

структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці

діючих об'єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є

згода власника чи уповноваженого ним органу.

Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із

збереженням за новими підприємствами взаємозобов'язань та

укладених договорів з іншими підприємствами.

3. У випадках, коли для створення і діяльності підприємства

потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання видається

відповідною Радою народних депутатів, а в передбачених

законодавчими актами випадках - Верховною Радою України за

поданням первинного природокористувача при наявності позитивного

висновку державної екологічної експертизи або відповідної Ради

народних депутатів. Відмову у наданні природних ресурсів може бути

оскаржено в порядку, передбаченому законодавством України. ( Пункт

третій статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12

від 05.05.93 )

Підприємству може бути передана у колективну власність або

надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна

ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України

( 561-12 ). ( Пункт 3 статті 5 доповнено абзацом другим

згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )

4. Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його

державної реєстрації.

Стаття 6. Державна реєстрація підприємства

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної

особи з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до

Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ).

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 10-92 від

15.12.92, Законом N 3170-12 від 04.05.93, в редакції Закону

N 3716-12 від 16.12.93 )

Стаття 7. Створення відособлених підрозділів підприємства

1. Підприємство має право створювати філіали, представництва,

відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття

поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

2. Погодження питання про розміщення таких відособлених

підрозділів підприємства з відповідними місцевими Радами народних

депутатів провадиться в порядку, встановленому для створення

підприємства.

( Абзац пункту 2 статті 7 втратив чинність на підставі

Закону N 3716-12 від 16.12.93 )

3. Діяльність розташованих на території України відособлених

підрозділів підприємств, які знаходяться за межами республіки,

регулюється цим Законом та іншими законами України.

Стаття 8. Ліцензування видів діяльності

Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки

на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також

порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої

діяльності встановлюються Законом України "Про підприємництво"

( 698-12 ).

Стаття 9. Статут підприємства

1. Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується

власником (власниками) майна, а для державних підприємств -

власником майна за участю трудового колективу.

2. У статуті підприємства визначаються власник та

найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі

діяльності, його органи управління, порядок їх формування,

компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних

органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації

та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод,

фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне,

приватне, колективне, державне) та інше.

До статуту можуть включатися положення, пов'язані з

особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що

виникають на підставі членства; про повноваження, порядок

створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і

послуг та інше. ( Абзац третій пункту 2 статті 9 в редакції

Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )

У статуті підприємства визначається орган, який має право

представляти інтереси трудового колективу (рада трудового

колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

Розділ III

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 10. Утворення і використання майна

1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні

кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в

самостійному балансі підприємства.

2. Майно підприємства відповідно до законів України, статуту

підприємства та укладених угод належить йому на праві власності,

повного господарського відання або оперативного управління.

( Пункт 2 статті 10 в редакції Закону N 72/98-ВР від 04.02.98 )

3. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним

підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного

господарського відання. ( Абзац перший пункту 3 статті 10 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Здійснюючи право повного господарського відання, державне

підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним

майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не

суперечать чинному законодавству та статуту підприємства. ( Абзац

другий частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2554-12 від 07.07.92 )

Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним

підприємством, належить йому на праві оперативного управління.

( Пункт 3 статті 10 доповнено абзацом третім згідно із Законом

N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Здійснюючи право оперативного управління, казенне

підприємство володіє та користується зазначеним майном. ( Пункт 3

статті 10 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом

N 72/98-ВР від 04.02.98 )

Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за

ним на праві оперативного управління майном, що є у державній

власності і належить до основних фондів підприємства, лише з

дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним

майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного

підприємства визначаються у його статуті. ( Пункт 3 статті 10

доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 72/98-ВР від

04.02.98 )

Відчуження від держави засобів виробництва, що є державною

власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється

виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на

аукціонах) у порядку, що визначається Фондом державного майна

України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна коштиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Законукра ї н и (1)

  Закон
  у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі - товари); суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої
 2. Законукра ї н и (2)

  Закон
  1 .98, ВВР, 1 , N -3, ст. 0 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1 4 -III ( 1 4 -14 ) від 0 .04. , ВВР, , N 8, ст.
 3. Законукра ї н и (3)

  Закон
  якщо вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням
 4. Законукра ї н и (4)

  Закон
  Визначення термінів Терміни в цьому Законі вживаються у такому значенні: високі технології - технології, які розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги
 5. Законукра ї н и (5)

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування
 6. Законукра ї н и (6)

  Закон
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст.19 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 2802-XII ( 2802-12 ) від 19.11.92, ВВР, 1993, N 4, ст.20 }{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 23-92 від 31.

Другие похожие документы..